METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer"

Átírás

1 Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer /12.11

2 (LCD) kijelzõ 2 ON OFF BE- / KIKAPCSOLÓ gomb Üzemmód menü: Almenük közötti váltás/adatok megerõsítése METRA HIT 27I: Háttérvilágítás BE/KI 3 DATA CLEAR Nyomógomb a mért adatok tárolásához, törléséhez és MIN/MAX Üzemmód menü: Áramiránnyal ellentétes menüpontok kiválasztása / az értékek növelése 4 MAN AUTO A mérési tartomány manuális kiválasztását szolgáló nyomógomb Üzemmód menü: Áramiránnyal megegyezõ menüpontok kiválasztása / az értékek csökkentése 5 FUNC nyomógomb a funkciók és az ISO-mérés indításának kiválasztására Üzemmód menü: Kilépés a menüszintbõl és visszalépés egy magasabb menüszintre / az adatbevitel megszakítása mentés nélkül 6 Forgó kapcsoló a mérési funkciókhoz 7 Csatlakozóhüvelyek * 8 Hálózati töltõ csatlakoztatása NA HIT 2x (kizárólag behelyezett akkumulátor mellett!) * Tömeg-bemenet S-Sense kizárólag 4 vezetékes méréshez S+Sense + kizárólag 4 vezetékes méréshez V; ; C, M mérésbemenet max. 600 V! A digitális kijelzõ szimbólumai 1 Fõkijelzõ vesszõ- és polaritásmutatóval 2 Mellékkijelzõ vesszõ- és polaritásmutatóval 3 : Multiméter tartós üzemben, küldõ üzemmódban villog az ON jelzés, valamint a küldés frekvenciája 4 REM: Tárolási üzemmód, melybõl a készülék a nyomógomb vagy kapcsoló aktiválásával kiváltott portkommunikáció után kilép 5 NULLA: Nullakiegyenlítés 6 MAN: mérési tartomány manuális átváltása 7 Mérési egység (ha villog, akkor lásd: fejezet, 16. oldal és 15. fejezet, 26. oldal) 8 MIN/MAX: A legkisebb/legnagyobb tárolt adat kijelzése a mérés idejével együtt 9 : Hangjelzés bekapcsolva, a hangjelzés megfelelõ funkciónál bekapcsol 10 : Az akkumulátorfeszültség túl alacsony (< 3,3 V), az akkumulátorokat tölteni kell Szállítási terjedelem Típus 27M 27I 27AS Cikkszám M227A M227B M227C METRA HIT mérõkészülék 27M 27I 27I 3x NiMH akkumulátor AA KS17S mérõkábel-készlet Használati útmutató Rövid üzemeltetési útmutató GH18 gumi védõburkolat beleértve a tartószíjat is DKD kalibrálási lap Hálózati töltõ NA HIT 2x KC4 Kelvin csíptetõ készlet (= 2 db) KC27 Kelvinszonda (= 2 db) HC30 tartóbõrönd USB adapter, USB kábel, METRAwin 10 és METRAwin 90-2 szoftver 7 2 GMC-I Messtechnik GmbH

3 Tartalomjegyzék oldal 1 Biztonsági jelzések és intézkedések Üzembe helyezés Mérési funkciók és mérési tartományok kiválasztása Mérési tartomány automatikus kiválasztása A mérési tartomány manuális átváltása Gyors mérés Háromféle adat megjelenítésére képes digitális kijelzõ Mérési értékek mentése A mért érték mentése DATA (Hold / Compare) nyomógombfunkció MIN/MAX minimális érték és maximális érték mentése idõrögzítéssel Feszültség- és frekvenciamérés Feszültségmérés [V] A nulla érték beállítása a 3 V DC mérési tartományban Átmeneti túlfeszültségek Feszültségmérés 600 V felett Frekvenciamérés [Hz] Ellenállás- és diódamérés Ellenállásmérés [] (2 vezetékes mérés) Nulla érték beállítása a 300 és 3 k tartományban 8.2 Folytonosságvizsgálat ellenállásmérésnél Diódamérés Milliohm mérés (4 pólusú mérés) A betáplálási ellenállás kiegyenlítése Mérés KC27 Kelvin-szondával A hõfeszültség kiegyenlítése Milliohm mérés 200 ma, ill. 20 ma egyenárammal [m] Milliohm mérés 1 A impulzusú mérõárammal (a hõfeszültség automatikus korrekciója m esetén) oldal 10 Hõmérsékletmérés [C] Szigetelési ellenállás mérése 11.1 A mérés elõkészítése Szigetelési ellenállás mérése A mérés befejezése és kisütés A kezelõ támogatása az InFO kezdõmenütõl az üzemeltetési és mérési paraméterekig Mérési paraméter beolvasási értéke rate Mért értékek mentése Adattárolási üzemmód DATA nyomógombfunkció (lásd még: 5.1. fejezet) Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció A memóriakiosztás lehívása INFO MEMO/OCCUP Memória törlése MEMO CLEAr Alapbeállítások ( Alapértelmezett értékek aktiválása) Küldési üzemmód RS232 porton keresztül Mûszaki jellemzõk Karbantartás Akkumulátorok és elemek Biztosítékok Ház: Visszavétel és környezetbarát ártalmatlanítás Multiméter üzenetek Tartozékok Javítás és pótalkatrész-szerviz Kalibráló központ és bérbe adott készülékek szervize Szavatosság Terméktámogatás Újrakalibrálás...28 GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 1 Biztonsági jelzések és intézkedések Olyan terméket vásárolt, amely magasfokú biztonságot nyújt önnek. A készülék megfelel az érvényben lévõ európai és nemzeti Európai Közösségi irányelvek elõírásainak is. A megfelelõséget a CE megjelöléssel igazoljuk. A vonatkozó megfelelõségi nyilatkozatot a GMC-I Messtechnik GmbH cégtõl kérheti meg. A METRA HIT27 az IEC :2001 / DIN EN :2001 / VDE :2002 biztonsági elõírások szerint került megépítésre és ellenõrzésre. Elõírásszerû használat esetén a kezelõ személy és a készülék biztonsága is szavatolva van. A készülék szakszerûtlen mûködtetése és figyelmetlen kezelése esetén azonban a biztonság nem garantált. A biztonságtechnikailag kifogástalan állapot megtartása és a veszélytelen használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése elõtt feltétlenül szükséges a kezelési útmutatót gondosan és hiánytalanul átolvasni és minden pontját betartani. Tartsa be a következõ biztonsági óvintézkedéseket: A készüléket csak olyan személyek kezelhetik, akik képesek az érintésvédelmi veszélyeket felismerni és a biztonsági óvintézkedéseket meghozni. Érintésvédelmi veszély áll fenn 33 V-nál (tényleges érték) nagyobb feszültség esetén. Amennyiben olyan mérést végez, amelynél érintésvédelmi veszély merül fel, törekedjen arra, hogy ne egyedül dolgozzon. Vonjon be a munkába egy másik személyt is.! Figyelem! Bármely csatlakozás és a föld között maximálisan megengedett feszültség 600 V, II-es kategória.! Figyelem! A berendezés névleges feszültsége nem lépheti túl a 600 V-ot. A feszültségmérést kizárólag a V vagy a V~ kapcsolóállásban hajtsa végre. A multiméter kapcsolóhüvely és a Sense kapcsolóhüvelyek felcserélése a készülék sérüléséhez és a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet! Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérõvezetékek kifogástalan állapotban legyenek, például hibátlan legyen a szigetelés, a vezetékek és a csatlakozók ne legyenek megtörve stb. Koronakisülésû (magasfeszültségû) áramkörökben a készülékkel mérést végezni tilos. Különös elõvigyázatosság indokolt, ha HF áramkörben végez mérést. Ezekben veszélyes keverékfeszültségek léphetnek fel. Nedves környezetben vagy párás készülékkel nem szabad mérést végezni. Feltétlenül ügyeljen rá, hogy a mérési tartományokat legfeljebb a megengedett mértékig terhelje. A határértékeket a 13. fejezet, 22. oldalon találhatja meg. Erõsáramú berendezésekben csak akkor használhatja a készüléket, ha az áramkört egy biztosíték vagy 20 A-es teljesítménykapcsoló biztosítja, illetve a berendezés névleges feszültsége nem haladja meg a 600 V-ot. Hiba esetén a maximálisan megengedett idegenfeszültség a 7-es csatlakozó és a föld között minden kapcsolóállásban rövid ideig 600 V eff. A m tartományban a biztosíték > 3 V-nál nagyobb idegen feszültség esetén kiold. Vegye figyelembe, hogy a mérési objektumokban (p l. hibás készülékek, kontaktorok tekercsellenállásának mérése után stb.) elõre nem látható feszültségek léphetnek fel, így például a kondenzátorok veszélyes maradványtöltéssel rendelkezhetnek. A biztonság kedvéért elõször mindig ellenõrizze, hogy a V és a V~ kapcsolóállás ellenállástól mentes-e. Jelentõs (a megengedett határértékek közötti) idegenfeszültség esetére a készülék nagyobb károsodásának elkerülése érdekében a mmérõkör egy F1,6 A/1000 V biztosítékkal rendelkezik, amely a mérõkört nagyobb feszültségek fellépése esetén a túlterhelés idõtartama alatt nagy ohmos ellenállásúvá teszi. Ne dugja be a hálózati töltõt, ha a készülékben az akkumulátorok helyett elemek vannak. Figyelmeztetés! A készüléket tilos robbanásveszélyes területen mûködtetni vagy gyújtószikramentes áramkörbe kapcsolni.! Figyelem! Érintésveszély! A feszültségmérések során a külsõ kapcsolóhüvelyek veszélyes feszültséget továbbíthatnak a Sense kapcsolóhüvelyek felé, ezért azokat tilos megérinteni. Vegye figyelembe, hogy a mérési objektumokban (pl. hibás készülékekben) elõre nem látható feszültségek léphetnek fel. A kondenzátorok például veszélyes töltöttséggel rendelkezhetnek. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 A készüléken lévõ szimbólumok jelentése! + CAT II B0730 DKD-K Figyelem, veszélyes hely (figyelem, a leírást betartani!) Föld Töltõcsatlakozó az akkumulátorok feltöltéséhez (tölthetõ elemek) Általános kétszeres vagy megerõsített szigetelés II-es osztályba tartozó készülék EK megfelelõségi nyilatkozat A készülék nem dobható a kommunális hulladékba. A WEEE jelöléssel kapcsolatos további információkat az interneten a címen, a WEEE keresõszóval találhat. DKD kalibrációs jegyzõkönyv (piros jelzés): Számláló Német Kalibrálási Szolgálat Kalibrálási laboratórium regisztrációs szám Kalibrálás dátuma (év - hónap) Alkatrészek javítása, cseréje és beállítása A készülék felnyitása esetén feszültség alatt álló alkatrészek válnak hozzáférhetõvé. Ezért javítás, alkatrészek cseréje vagy beállítás elõtt a készüléket le kell választani a mérõkörrõl. Amennyiben ezt követõen elkerülhetetlen a kinyitott készülék feszültség alatt történõ javítása vagy beállítása, úgy azt kizárólag olyan szakember végezheti el, aki a vonatkozó veszélyek tudatában van. Hibák és rendkívüli igénybevétel Ha úgy véli, hogy a készülék használata veszélyekkel jár, akkor azt üzemen kívül kell helyeznie, majd biztosítania kell véletlenszerû használat ellen. Már nem veszélytelen a készülék használata, ha a készülék, ill. a mérõelektródok megsérültek, a készülék már nem mûködik, ha huzamosabb ideig volt tárolva kedvezõtlen körülmények (pl. nedvesség, por, hõmérséklet) között; a környezeti feltételeket lásd: 24. oldal. 2 Üzembe helyezés Akkumulátorok vagy elemek Az akkumulátorok vagy elemek helyes alkalmazásához feltétlenül vegye figyelembe a fejezetben foglaltakat. Figyelmeztetés! Behelyezett (nem újratölthetõ) elemek esetében a hálózati töltõt nem szabad csatlakoztatni: robbanásveszély!! Figyelem! Ha az akkumulátorok töltése már nem megfelelõ, elõfordulhat, hogy a készülék a belsõ feszültségfelügyelet miatt: be sem kapcsol bekapcsol, de azonnal ki is kapcsol terhelés esetén a m tartományban ismét kikapcsol. Ilyen esetben cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátorokat.! Figyelem! A hálózati töltõt kizárólag az akkumulátorok töltésére használja! Nem szabad olyan hálózati töltõt csatlakoztatni, amelynek kimeneti feszültsége 5 V-nál nagyobb; ellenkezõ esetben fennáll a veszélye annak, hogy a milliohmméter belsõ feszültségszabályozása meghibásodik. Amennyiben nem a tartozékként kapható hálózati töltõt használjana HIT 2x, akkor mindennemû garanciaigény megszûnik. Készülék manuális bekapcsolása Nyomja meg az ON OFF gombot. Amíg nyomva tartja a gombot, a folyadékkristály kijelzõ (LCD) minden szegmense megjelenik. Az LCD kijelzõ a 2. oldalon látható. A bekapcsolást egy rövid hangjelzés nyugtázza. A gomb felengedését követõen a készülék mérésre kész. Készülék számítógépen keresztül történõ bekapcsolása A multiméter bekapcsol, ha a számítógép egy adatblokkot küld át. Lásd még: fejezet. Automatikus bekapcsolás A multiméter a küldés vagy mentés üzemmódban automatikusan bekapcsol. Útmutatás! Az elektromos kisülések és nagyfrekvenciás zavarások hibás kijelzéseket válthatnak ki, blokkolva a mérési folyamatot. Ennek megszüntetéséhez kapcsolja ki, majd újból kapcsolja be a készüléket. Amennyiben ez a megoldás nem járna sikerrel, úgy röviden húzza le az akkumulátorokról a csatlakozóérintkezõket. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 Az idõ és a dátum beállítása Lásd: 12. fejezet, 17. oldal. A készülék manuális kikapcsolása Nyomja meg és tartsa nyomva az ON OFF gombot addig, amíg a kijelzõn az OFF üzenet meg nem jelenik. A kikapcsolást két rövid hangjelzés nyugtázza. A multiméter automatikus kikapcsolása SLEEP MODE A készülék automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 10 percig egyetlen gombot vagy forgókapcsolót sem aktivál. A kikapcsolást egy rövid hangjelzés nyugtázza. Küldõ üzemmód: a készülék a kikapcsolás elõtt még ellenõrzi, hogy a mentési idõköz értéke nagyobb-e 10 mp-nél. 10 perc után a készülék lekapcsol, de 10 másodperccel a következõ mentés után ismét aktiválódik. A mentés után a készülék ismét kikapcsol. Küldõ üzemmódban a készüléket a ON OFF gombbal is lehet aktiválni. A bekapcsolás után a készülék ismét SLEEP MODE -ba vált. Amennyiben a készüléket teljesen ki szeretné kapcsolni, úgy azt elõször aktiválnia kell, majd a ON OFF gombbal kikapcsolni. A kikapcsolással a mentési vagy küldõ üzemmódból is kilép. Küldõ üzemmódhoz ajánlatos a készüléket tartós üzemmódba kapcsolnia. A tartós üzemmódban nincs automatikus lekapcsolás. Az automatikus lekapcsolás megakadályozása A készüléket DAUERND EIN (TARTÓS BE) üzemmódba is kapcsolhatja. Ehhez kapcsolja be a készüléket lenyomott FUNC gomb mellett az ON OFF gomb segítségével. A DAUERND EIN funkciót a kijelzõn lévõ szimbólum jelzi. Az LCD világításának be- és kikapcsolása (kizárólag METRA HIT 27I) Bekapcsolt készüléken nyomja meg röviden az ON OFF gombot. Körülbelül 2 perc elteltével a világítás automatikusan lekapcsol. Útmutatás: Az elektromos kisülések és nagyfrekvenciás zavarások hibás kijelzést okozhatnak ki, blokkolva a mérési folyamatot. Ennek megszüntetéséhez kapcsolja ki, majd újból kapcsolja be a készüléket. Amennyiben ez a megoldás nem járna sikerrel, úgy röviden húzza le az akkumulátorokról vagy telepekrõl a csatlakozóérintkezõket. Válassza le a készüléket a mérõkörrõl a kinyitás elõtt, és tartsa be a fejezet, Akkumulátorok és elemek fejezetben leírtakat! 3 Mérési funkciók és mérési tartományok kiválasztása 3.1 Mérési tartomány automatikus kiválasztása A multiméter a hõmérsékletmérés, a diódateszt, valamint a folytonosságvizsgálat kivételével minden mérési tartományhoz rendelkezik mérési tartomány automatikával. Az automatizmus a DMM bekapcsolása után mûködik. A készülék a mérendõ érték alapján automatikusan kiválasztja a legjobb felbontást lehetõvé tevõ mérési tartományt. A készülék a frekvenciamérésre való átkapcsolásnál megõrzi a korábban beállított feszültségmérési tartományt. A készülék az alábbi mérendõ értékeknél automatikusan átvált az eggyel nagyobb vagy kisebb mérési tartományra: Mérési tartomány Felbontás Átváltás az eggyel nagyobb tartományra (... D + 1 D) esetén Átváltás az eggyel kisebb tartományra (... D 1 D) esetén V~, V, Hz, m 30/300 4 ¾ ¾ A mérési tartomány manuális átváltása Ön azonban akár ki is kapcsolhatja a mérési tartomány automatikus kiválasztását, és a tartományokat maga is meghatározhatja és rögzítheti az alábbi táblázat alapján. A manuális üzemmódot kikapcsolja, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja az MAN AUTO billentyût, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy pedig ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MAN AUTO Funkció Jóváhagyás Kijelzé Hangjelz s és rövid manuális üzemmód be: alkalmazott mérési tartomány rögzítése MAN: 1 x Kapcsolási sorrend: V: 3V 30 V 300 V 600 V 3V rövid Hz: 300 Hz 3kHz 300 Hz : 30 M 300 3k 30 k300k 3M MAN: 1 x m: 30m 300 m m 3m30 m300 m 3m hosszú Visszatérés a tartomány automatikus kiválasztásához 2 x A MIN/MAX funkció alatt a mérési tartomány automatikus kiválasztása nem mûködik. 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 3.3 Gyors mérés Amennyiben gyorsabban kíván mérést végezni, mint ahogyan az a mérési tartomány automatikus kiválasztásával lehetséges, úgy rögzítenie kell a megfelelõ mérési tartományt. A gyors mérést az alábbi két funkció biztosítja: a mérési tartomány manuális kiválasztásával, vagyis a legjobb felbontást biztosító mérési tartomány kiválasztásával, lásd: 3.2. fejezet. vagy a DATA funkcióval, lásd: 5.1. fejezet. Ebben az esetben az elsõ mérésnél automatikusan rögzíti a helyes mérési tartományt, így a második mért adattól kezdve gyorsabban mérhet. Mindkét funkciónál érvényben marad a rögzített mérési tartomány a következõ sorozatméréseknél is. 4 Háromféle adat megjelenítésére képes digitális kijelzõ A három digitális kijelzés, azaz az egy fõ- és két mellékkijelzés, a mért értéket tizedesvesszõvel és elõjellel együtt jelenti meg. A számérték mellett a kiválasztott mértékegység is látható. Azonos értékek mérésénél egy mínuszjel jelenik meg a számok elõtt, ha a mérendõ érték pozitív pólusa a bemeneten van. A mérési tartomány végértékének túllépésekor az OL (Over- Load) felirat jelenik meg az alábbi mérendõ értékeknél: V AC, V DC, Hz,,, m, 30/ A digitális kijelzõ különbözõ gyakorisággal frissül az egyes mérendõ értékeknél. Fõkijelzõ V MIN MAX MIN mellékkijelzés MAX mellékkijelzõ Míg a fõkijelzõ már közvetlenül a multiméter bekapcsolása után is megjelenik, a két mellékkijelzõ csak a DATA CLEAR gomb aktiválását követõen jelenik meg. (kivéve ahol a mellékkijelzések már közvetlenül a funkció kiválasztását követõen megjelennek) Ezáltal megakadályozható, hogy a mérés kezdetekor adott (nem meghatározott) állapot, például üresjárat, folyamatosan maximálértékként kerüljön megjelenítésre. Az alábbi folyamatábráknál a kimeneti kijelzés kerete vastagabb vonallal jelenik meg. GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 5 Mérési értékek mentése A METRA HIT27 két alapvetõen eltérõ lehetõséget biztosít az adatmentésre: A mért értékek mentése DATA nyomógombfunkció: a mérési hely minden letapogatásakor a rendszer a fixen definiált feltétel szerint elmenti a mért értéket, lásd: 5.1. fejezet. Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció: A STORE menüfunkció aktiválását követõen a rendszer elmenti az összes mért értéket az elõre beállított beolvasási érték függvényében. Ugyanezen menüfunkcióval tudja a mentési folyamatot manuálisan be is fejezni, lásd: fejezet. Az elmentett mért értékeket mindkét esetben a METRAwin 10 számítógépes programmal (5.22 verziótól) tudja lekérdezni. Elõfeltétel egy olyan számítógép, amely egy portkábellel csatlakozik a METRA HIT27-hez kapcsolt BD232 IR adapterhez. 5.1 A mért érték mentése DATA (Hold / Compare) nyomógombfunkció A DATA (Hold) funkcióval tudja automatikusan rögzíteni a mért értékeket. Ez például akkor különösen hasznos, ha a mérési hely mérõelektródokkal történõ letapogatása teljes figyelmét igényli. Mielõtt megkezdene egy új mérési sorozatot a DATA nyomógombfunkcióval, az aktuális memóriának üresnek kell lennie. Így biztosított, hogy egyfelõl elengendõ memória álljon rendelkezésre, másfelõl pedig, hogy csak az utolsó mérési sorozat adatai kerüljenek összefüggõen leolvasásra. Ellenõrizze ennek érdekében az aktuális memóriakiosztást: INFO MEMO/OCCUP és szükség esetén törölje a memóriát: MEMO CLEAr. Miután a készülék leolvasta a mérési értékeket, valamint az alábbi táblázatban lévõ feltételek is teljesültek, megjelenítik a mért értéket a bal oldali mellékkijelzõn két hangjelzés kíséretében. Ezzel egyidejûleg megjelenik a MAN felirat, utalva arra, hogy a mérési tartomány beállítása megtörtént. Most már eltávolíthatja a mérõelektródot a mérési helyrõl, és leolvashatja a mért értéket a mellékkijelzõrõl. Ha a mért érték nem éri el a táblázatban megadott határértékeket, a készülék aktiválódik egy új mentéshez, és a data üzenet elkezd villogni. A készülék a mért értéket a permanens adatokhoz menti egy hangjelzés kíséretében. DATA Mért értékek összehasonlítása (DATA Compare) Amennyiben az újonnan mentett mért érték az elsõ mért értéktõl a mérési tartomány 0,33%-ánál kisebb mértékben tér el, a jelzés (DATA-Compare) kétszer hallható. Ha az eltérés a mérési tartomány > 0,33%-a, csak egy rövid jelzés hallható. Funkció DATA Bekapcsolá s Mentés (stabilizált mért érték) Újbóli aktiválás 1) DATA rövid V data Mérési funkció Feltétel DATA MAN: Mért érték Átváltás a MIN/MAX rövid lásd a 6. fejezet. táblázatot funkcióra Kilépés hosszú törlõdik törlõdik 2x 1) Újbóli aktiválás a megadott mérési érték határ el nem érése esetén 2) Egy mért érték referenciértékként történõ elsõ elmentésekor dupla hangjelzés. Az ezt követõ rögzítéskor csak akkor 2x, ha az aktuálisan rögzített érték az elsõ mentett értéktõl a mérési tartomány 0,33%-ánál kisebb mértékben tér el, a felbontás függvényében. Magyarázat B = mérési tartomány, MW = mért érték A készülék válasza Mellékkijelzés Hangjelzé s Amíg a DATA funkció aktív, a mérési tartományt manuálisan ne változtassa meg. A DATA funkciót kikapcsolja, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja a DATA CLEAR gombot, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MW V, Hz, > 10% v. B 0L megjeleni k V, M, < 10% v. B Hz mentett MW, 0L Hangjelzés V MIN MAX DATA megjeleni k villog rövid rövid 2x 2) 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 6 MIN/MAX minimális érték és maximális érték mentése idõrögzítéssel Mérendõ adatok hosszabb idejû megfigyeléséhez megjeleníthetõk a minimális és maximális értékek a mellékkijelzõn. Nyomja meg kétszer a DATA CLEAR gombot: az aktuális MIN és MAX értékek megjelennek a mellékkijelzõn. A MIN/MAX funkció alatt a mérési tartomány automatikus kiválasztása nem mûködik. A MIN érték kijelzéséhez és az elõfordulás idejének megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a DATA CLEAR gombot. A MAX érték kijelzéséhez és az elõfordulás idejének megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a DATA CLEAR gombot. A MIN és MAX értékeket törli, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja az DATA CLEAR billentyût, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MIN/MAX funkció 1. Mentés 2. Mentés és megjelenítés 3. Vissza 1.-höz DATA 2 x rövide n MIN és MAX mért értékek / mérési idõk mentésre kerül Fõkijelzõ A készülék válasza Kijelzés Mellékkijelzõ MIN és MAX Hangjelzés aktuális mért érték rövid mentésre t és MIN 1 x kerül rövid t és MAX 1 x rövid mentésre kerül Útmutatás! A mérési funkciótól függõen 2 4 másodperccel a mérési tartományok között átváltás után a rendszer nem számít új MIN/MAX értékeket, hogy a mérési értékek stabilizálódhassanak. 1 x mint 1. mint 1. 1 x Felfüggesztés hosszú törlõdnek törlõdik törlõdik 2 x MIN tmin tmax V CLEAR DATA aktuális mért érték V data DATA aktuális mért érték V MIN MAX DATA MAN: MIN MAX MAX aktuális mért érték 09:20: DATA MAN: MAN: MIN aktuális mért érték V MAX 09:20: DATA rövid villog V hosszú GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 7 Feszültség- és frekvenciamérés V~ Hz V FUNC Hz FUNC 7.1 Feszültségmérés [V] Válassza ki a mérendõ értéknek megfelelõen a V vagy V~/Hz feszültségszintet a forgókapcsoló segítségével. Csatlakoztassa a mérõvezetékeket az ábra szerint. A csatlakozóhüvely lehetõleg földközeli potenciálon legyen. V~/Hz kapcsolóállás: A FUNC gomb minden aktiválása átváltást eredményez a feszültség- és frekvenciamérés között, mely váltást mindig egy hangjelzés is kísér. A mérendõ érték az LCD kijelzõn is megjelenik. Útmutatás! A 600 V tartományban egy hosszabb jelzés figyelmezteti Önt, ha a mért érték túllépte a mérési tartomány felsõ határát.! Figyelem! Gyõzõdjön meg arról, hogy se a, m-, M-, se a C mérési funkciók ne legyenek bekapcsolva, amikor csatlakoztatja a multimétert a feszültségméréshez! Ha a hibás kezelés miatt túllépi a biztosítékok kioldási határértékeit, akkor veszélyhelyzet lép fel mind az Ön, mind pedig a készülék számára! A nulla érték beállítása a 3 V DC mérési tartományban Válassza ki a 3 V mérési tartományt. Csatlakoztassa a mérõvezetéket a készülékhez, és kösse össze a szabad végeket. Nyomja meg a FUNC gombot. A készülék a nulla érték beállítását egy hangjelzéssel nyugtázza, az LCD kijelzõn pedig megjelenik a V, illetve a ZERO szimbólum. A gomb megnyomása pillanatában mért feszültség szolgál referenciaértékként (2000 számjegy). Ezt az értéket a rendszer az azután mért értékekbõl automatikusan levonja. A mérési tartomány változtatásakor (MAN AUTO gomb) a ZERO funkció (a kijelzõn és a memóriában) csak a kiválasztott mérési tartomány vonatkozásban marad aktív. A nulla érték beállítását törölni tudja a FUNC gomb újabb, hosszabb megnyomásával, a törlést a készülék két hangjelzéssel nyugtázza (a ZERO felirat eltûnik a kijelzõrõl), a készülék kikapcsolásával Átmeneti túlfeszültségek A multiméter védett a 4 kv-ig terjedõ átmeneti túlfeszültségek ellen 1,2/50 s csúcs-/felezési idõvel. Amennyiben méréskor, p l. transzformátorokon vagy motorokon nagyobb impulzustartammal kell számolni, úgy a KS30 mérõadapterünk alkalmazását ajánljuk. Az adapter 6 kv-ig terjedõ átmeneti túlfeszültség ellen véd 10/1000 s csúcs-/felezési idõvel. A tartós terhelhetõség 1200 V eff. A KS30 mérõadapter alkalmazásakor a kiegészítõ befolyásoló hatás kb. 2% Feszültségmérés 600 V felett A 600 V-ot meghaladó feszültségeket egy magasfeszültségû letapogatófejjel tudja megmérni, például a HV3 1) vagy a HV30 2) készülékkel, melyeket a GMC-I Messtechnik GmbH forgalmazza. A földelõvezetéket feltétlenül földelni kell. Tartsa be a szükséges óvintézkedéseket! m S S+ VC m S S+ VC Mérési tartományok: V: 0,1 mv 600 V Hz: 1Hz 3kHz fekete piros x1000 x100 (+) ~ + ( ) ~ max. 600 V (3 khz) fekete 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, kizárólag egyenfeszültséghez Feszültségmérés 600 V felett a HV3 magasfeszültségû letapogatófejjel 10 GMC-I Messtechnik GmbH

11 7.2 Frekvenciamérés [Hz] A forgókapcsolóval válassza ki a V~/Hz mérési funkciót. Állítsa be a mérendõ értéket a feszültségmérésnél leírtak szerint. A FUNC gomb rövid nyomásával lép be a a frekvenciamérés menüjébe. A fõkijelzõn a frekvencia jelenik meg. Utólag is kiválaszthatja a frekvenciamérés tartományát a MAN AUTO gomb megnyomásával. Az utoljára beállított feszültségmérési tartomány marad aktív. A frekvenciamérésrõl a váltakozó feszültség mérésére a FUNC gomb egyszeri megnyomásával tud átváltani. A készülék a váltást egy hangjelzéssel nyugtázza. Útmutatás! Frekvenciamérés kizárólag a mérõjel nullaátmenete esetén lehetséges (AC csatolás). 8 Ellenállás- és diódamérés 8.1 Ellenállásmérés [] (2 vezetékes mérés) Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket és károsítják a készüléket! Forgassa a kapcsolót állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Útmutatás! Nagy ellenállású mérések a 3 M / 30 Mtartományba Nagy ohmos ellenállásoknál a mérést végzõ személy, ill. a mérõvezeték kapacitív hatása meghamisíthatja a mért értéket. Ezért rövid vagy árnyékolt mérõvezetéket használjon. m S S+ VC teljes mérési tartomány: : 10 m 30 M 0.L k R x + Feszültségesés FUNC V dióda FUNC short FUNC Nulla érték beállítása a 300 és 3 ktartományban A 300 és 3 k tartományba esõ kis ellenállási értékek mérésekor a vezetékek és határfelületi ellenállásokat a nulla érték beállításával tudja kiküszöbölni: Csatlakoztassa a mérõvezetéket a készülékhez, és kösse össze a szabad végeket. Nyomja meg a FUNC gombot. A készülék egy hangjelzéssel nyugtázza a nulla érték beállítását, az LCD kijelzõn megjelenik a , ill k, valamint a ZERO szimbólum is láthatóvá válik. A gomb megnyomása pillanatában mért feszültség szolgál referenciaértékként (20, 200, ill számjegy). Ezt az értéket a rendszer az azután mért értékekbõl automatikusan levonja. A mérési tartomány változtatásakor (MAN AUTO gomb) a ZERO funkció (kijelzésben és memóriában) aktív marad. A nulla érték beállítását törölni tudja: a FUNC gomb újabb, hosszabb megnyomásával, a törlést a készülék két hangjelzéssel nyugtázza, a készülék kikapcsolásával. GMC-I Messtechnik GmbH 11

12 8.2 Folytonosságvizsgálat ellenállásmérésnél Aktív hangjelzés esetén és kizárólag a mérési tartományban a készülék a 0... ca. 10 tartományban folyamatos hangjelzést ad. A mérõkészülék 0l túlfutást jelez a Rd > 310 vonatkozásában. Folytonosságvizsgálat be-/kikapcsolása (hangjelzés) Forgassa a kapcsolót / / állásba. Nyomja meg és tartsa nyomva a FUNC gombot mindaddig, amíg a és a short meg nem jelenik, feltéve, hogy a csatlakozóhüvelyek nyitva vannak (0.L kijelzés). Csatlakoztassa a mérõvezetéket a vizsgálandó objektumhoz. A FUNC gomb ismételt megnyomásával a mérõkészülék ellenállásmérésre vált át. 8.3 Diódamérés Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót / / állásba. A FUNC gomb rövid megnyomásával válthat át a diódatesztre, feltéve, hogy a csatlakozóhüvelyek nyitva vannak (0.L kijelzés), és a V egység, valamint a d iode felirat jelenik meg. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. m S S+ VC Átfolyási irány Záróirány Áthaladási irány, ill. rövidzárlat A mérõkészülék az áthaladási feszültséget V-ban adja meg. Amíg a feszültségesés nem lépi túl a maximális 3 V-os megjelenítési értéket, több, sorba kapcsolt elemet vagy akár referenciadiódákat is mérhet. Záróirány vagy megszakítás A mérõkészülék.0l túlfutást jelez a diódamérésnél Ud > 3,1 V esetén. A mérõáram minden konstans, értéke kb. 1 ma. Útmutatás! A diódával párhuzamos ellenállások és félvezetõk meghamisítják a mérési eredményt! 12 GMC-I Messtechnik GmbH

13 9 Milliohm mérés (4 pólusú mérés) 9.1 A betáplálási ellenállás kiegyenlítése Az elektromos ellenállás kétpólusú, melyet csak kétpólusúan lehet mérni. Ez úgy történik, hogy egy meghatározott nagyságú mérõáramot átvezet a mérendõ objektumon keresztül, majd megméri a létrejövõ feszültségesést; a két szám hányadosa adja meg a keresett ellenállásértéket. A mérési eredmény vonatkozásában döntõ fontosságú azon két potenciálpont, melyek között a feszültséget megméri. Ezen két pont közötti minden ellenállás hozzájárul a mért teljes ellenálláshoz. A határfelületi ellenállások ugyanúgy beleszámítanak, mint a tápvezetékek ellenállásai. Amennyiben tehát egy kis ohmos ellenállást kíván megmérni, például egy kontaktor néhány milliohmos érintkezésiellenállását, úgy a feszültségmérés potenciálpontjait ki kell vezetnie a mérõkészülékbõl lehetõleg minél közelebb a mérendõ objektumhoz. Ezen okból kifolyólag rendelkezik a mérõkészülék külön csatlakozásokkal az árambetápláláshoz és a feszültségméréshez. A négypólusú kontaktálás ezen módját Kelvin-féle csatlakozásnak hívjuk. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé Mérés KC27 Kelvin-szondával fekete m Hõfeszültség mérése A hõfeszültségg el korrigált mérési eredmény MAN: m MAN: FUNC termoc NULLA MAN: FUNC m * m FUNC FUNC hosszú piros fekete m S 9.2 A hõfeszültség kiegyenlítése A csatlakozások anyag- és hõmérsékletkülönbségeinél fellépõ hõfeszültségek szintén meghamisíthatják a mérési eredményeket. A készülék ezért a releváns tartományokban automatikus hõfeszültség-kompenzálással rendelkezik. S+ VC Gyûjtõsínek, hegesztési varratok, tekercsek milliohm mérése 1 H-ig KC27 Kelvinszondával (ill. KC4 Kelvin-csipesszel) A rugós hegyet lehetõleg befelé állítsa be a mérendõ objektumba, mivel azok a piros csatla- MAN: m S S+ VC Mérési 30 m * tartományok: /300 m * 200 ma esetén 3 / ma esetén Útmutatás: KC27 vagy KC4 használatakor a piros csatlakozót mindig az S + ill. S - Mérõvezetékek, KC27 vagy KC4 Teljes mérési tartomány: m: 0,001 m 30 R x + Feszültségesés Mérõáram Útmutatás! Amennyiben a 4-L-m mérés közben megszakad a mérõáram, vagy a biztosíték meghibásodik, a következõ felirat jelenik meg: leads open. Meghibásodott biztosíték esetén lásd: fejezet. GMC-I Messtechnik GmbH 13

14 9.3 Milliohm mérés 200 ma, ill. 20 ma egyenárammal [m] Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót m állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé. Az áramcsatlakozások ellenállása legyen < 1. Szükség esetén válassza ki a kívánt mérési tartományt a MAN AUTO gombbal: 30 m, 300 m, 3 vagy 30. Ez a mérési módszer a legfeljebb 1 H induktivitással rendelkezõ ellenállások mérésére is alkalmas. A hõfeszültség korrekciója a 30/300 m mérési tartományban Nyomja meg a FUNC gombot a hõfeszültség méréséhez. Várja meg, amíg a mért érték stabilizálódik. Ez az induktivitástól függõen néhány másodpercig is eltarthat. Nyomja meg ezt követõen ismételten a FUNC gombot a milliohm méréshez való visszatéréshez. A készülék a jövõbeni mérési eredményeket korrigálni fogja a korábban mért értékkel. A kijelzõ ezt a ZERO kijelzéssel jelöli. Mérés induktív vizsgálati objektumokon Például a motorok, fojtótekercsek és kontaktorok tekercsei magas induktivitásúak. Az induktivitásban fellépõ minden áramváltozás, így a milliohmméter be- és kikapcsolása vagy a tartomány módosítása a feszültség változását eredményezi. Ez adott körülmények között jelentõs mértékû is lehet, és a legkedvezõtlenebb esetben akár íves kisüléshez is vezethet. A milliohmmétert megfelelõ túlfeszültség-levezetõk védik. 9.4 Milliohm mérés 1 A impulzusú mérõárammal (a hõfeszültség automatikus korrekciója m esetén) Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé. Az áramcsatlakozások ellenállása legyen < 0,2. Szükség esetén válassza ki a kívánt mérési tartományt a MAN AUTO gombbal: 3m, (30 m vagy 300 m A hõfeszültség korrekciója automatikusan történik. Útmutatás! Ezen mérésnél a nagyobb áramigény miatt célszerû az NiMH akkumulátorokat használni és a hálózati töltõt NA HIT 2xcsatlakoztatni. 10 Hõmérsékletmérés [C] A hõmérsékletmérés terjedési ellenállás elven alapuló hõérzékelõ szenzorral történik, mely tartozékként rendelhetõ. A mérésre kétpólus-eljárással kerül sor. A betáplálási ellenállás 0,1 alapértelmezett értékre van beállítva. RTD Pt100 Pt1000 (TF220) Ni100 Ni1000 Betáplálásiellenállás 0 50 FUNC sensr pt1000 selct + FUNC C pt rlead temp A hõmérséklet mértékegységének és az érzékelõnek a beállítása Forgassa a kapcsolót C állásba. A FUNC gomb segítségével a hõmérséklet mértékegységének, valamint a szenzor (érzékelõ fajtája) menüpontba tud belépni; a sensr valamint selct jelennek meg. A FUNC gomb aktiválásával válthat a C és F hõmérséklet-mértékegység között. Válassza ki az (RTD) érzékelõtípust a billentyûkkel. Csatlakoztassa az érzékelõt a két csatlakozóhüvelyhez, lásd az ábrát. Útmutatás! A hõmérséklet mértékegysége és a szenzor vonatkozásában beállított értékek a funkcióból való kilépés és a készülék kikapcsolása után is aktívak maradnak. C FUNC C / F 14 GMC-I Messtechnik GmbH

15 m S S+ VC RTD Mérési tartomány: lásd: 14. fejezet A betáplálási ellenállás beállítása Az ellenállás-hõmérõ kiválasztását követõen a gombbal a méréskijelzéshez ugorhat. A és gomb egyidejû aktiválásával a betáplálási ellenállást tudja beállítani; a képernyõn a Rlead és a temp felirat jelenik meg. A gombok alkalmazásával választhatja ki a csoportot, vagyis a megváltoztatni kívánt szám pozícióját, majd a gombokkal állíthatja be a kívánt számot. Az utolsó számpozíció elfogadását követõen a segítségével tud a menübõl kilépni, és a mérés megjelenítésére visszaváltani. A betáplálási ellenállást a készülék elmentette. Az alapértelmezett érték 0,1. A beviteli határok 0 és 50 között helyezkednek el. Útmutatás! A betáplálási ellenállás vonatkozásában beállított értékek a funkcióból való kilépés és a készülék kikapcsolása után is aktívak maradnak. 11 Szigetelési ellenállás mérése (kizárólag METRA HIT 27I) V kiválasztott próbafeszültség Próbafeszültség kiadása a gomb nyomva tartása alatt Próbafeszültség /maradó feszültség kb. 2 %-os pontosság V V FUNC M 023 V 250 V tartós mérés + FUNC R ISO MAN: Névleges Próbafeszültség 11.1 A mérés elõkészítése Útmutatás! Nagy ellenállás mérése Nagy ohmos ellenállásoknál a mérést végzõ személy, ill. a mérõvezeték kapacitív hatása meghamisíthatja a mért értéket. Ezért rövid vagy árnyékolt mérõvezetéket használjon. Nagy ohmos szigetelési ellenállásnál nem szabad a mérõvezetéket megérintenie. Forgassa a kapcsolót 100V, 250V vagy 500V állásba a kívánt próbafeszültségtõl függõen. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot a következõ oldalon ábrázoltak szerint. Útmutatás! Idegen feszültség A kapcsolóállás kizárólag szigetelési ellenállások mérésére használható (nem pedig feszültségmérésre). A véletlen fennálló idegen feszültségek a kapcsoló ezen állásában bal oldalt, alul megjelennek. A szigetelési ellenállásokat csak feszültségmentes objektumokon szabad megmérni. Amennyiben a berendezésben 50 V idegen feszültség adott, úgy a rendszer blokkolja a szigetelési ellenállás mérését. Az LCD kijelzõmezõben továbbra is az idegen feszültség látható. Ha 610 V-nál nagyobb feszültség adott, úgy a készülék azt akusztikusan is jelzi. GMC-I Messtechnik GmbH 15

16 Útmutatás! A mérõvezetékek ellenõrzése Az elsõ mérést célszerû rövidre zárt mérõvezetékekkel a vizsgálófejen elvégezni. A készüléknek nulla W közeli értéket kell jeleznie. Így megállapítható a mérõvezetékekben esetlegesen fellépõ szakadás Szigetelési ellenállás mérése Tartsa a FUNC gombot a szigetelési ellenállás mérésének elindításához nyomva mindaddig, amíg a kijelzõ stabillá nem válik.! Figyelem! A mérés közben a kiválasztott és mért próbafeszültség villog. Figyelem, érintésveszély! m S S+ M U MESS ( V) R ISO Mérési tartomány: : 10 k 3G A mérés során az idegen és maradó feszültség kijelzõjében megjelenik a vizsgálati darab aktuális feszültsége. Ez valamivel kisebb, mint a névleges feszültség. A többfunkciós FUNC gomb elengedésével a szigetelési ellenállás mérése befejezõdik. A szigetelési ellenállás mérése közben aktív az automatikus mérésitartomány-választás. A mérési tartomány manuális beállítása itt nem lehetséges.!! Figyelem! Ne érintse meg a két vizsgálófej vezetõ végeit, ha a készülék szigetelési ellenállás mérésére van beállítva. Ekkor ugyanis 1,5 ma-es (a mérõkészülékben behatárolt) áram folyhat át testén, mely bár nem éri el az életveszélyes értékeket, az áramütés azonban erõsen érezhetõ. Ha ezzel szemben egy kapacitív mérendõ objektumon, így például egy kábelen végez mérést, az a választott névleges feszültségtõl függõen akár kb. ± 600 V-ra is feltöltõdhet. A vizsgálati darab megérintése a mérést követõen ebben az esetben életveszélyes lehet! Útmutatás! A szigetelési ellenállás mérése erõsen megterheli a készülék akkumulátorait. Ezért a többfunkciós FUNC gombot csak a leolvasáshoz szükséges idõre tartsa nyomva. Az alább leírt tartós mérést csak akkor végezze el, ha az feltétlenül szükséges. Kizárólag NiMH elemeket használjon. tartós mérés Bekapcsolás: Nyomja meg röviden a többfunkciós FUNC és a MAN AUTO gombot egyszerre. A készülék az aktiválást hangjelzéssel nyugtázza. Kikapcsolás: Nyomja meg röviden a FUNC gombot A mérés befejezése és kisütés A mérés befejezését követõen a készülék kijelzi az esetlegesen még adott maradó feszültséget, amely a vezeték kapacitásából adódhat. Ezeket a 2 M belsõ ellenállás gyorsan eltávolítja. Az objektummal való kapcsolatnak azonban továbbra is adottnak kell lennie. A feszültség süllyedését közvetlenül az idegen, ill. maradó feszültség kijelzõn is nyomon követheti. Csak akkor szakítsa meg a csatlakozást, ha a feszültség < 25 V! 16 GMC-I Messtechnik GmbH

17 12 A kezelõ támogatása az InFO kezdõmenütõl az üzemeltetési és mérési paraméterekig A kezelõ 1NF0 kezdõmenün keresztül történõ vezetése lehetõvé teszi információk lekérdezését, a memória aktiválását és a memóriakiosztás lekérdezését, a port aktiválását, valamint a készülékparaméterek beállítását. Az 1NF0 kezdõmenübe való belépéshez nyomja meg a bekapcsolt készüléken a FUNC és ON OFF gombokat egyszerre, míg az 1NF0 kijelzés meg nem jelenik. A gombok ismételt megnyomásával az 1NF0 fõmenürõl átválthat a többi fõmenüre: store, mem0, send, set, illetve vissza az 1NF0 fõmenüre. A kívánt fõmenü kiválasztását követõen a aktiválásával tud az almenükbe belépni. Az gombok újbóli megnyomásával választhatja ki a kívánt paramétert vagy funkciót. A megfelelõ paraméter vagy paraméterek almenüben történõ megváltoztatásához nyomja meg a gombot. Miután kiválasztotta a számpozíciót a gombokkal és beállította a számot a gombok segítségével, a gombbal a következõ számpozícióhoz ugorhat, majd visszatérhet a fõmenühöz, vagy továbbléphet a következõ almenühöz. A mérési mód elindításához nyomogassa a FUNC billentyût addig, amíg a mérési kijelzés meg nem jelenik. A multiméter kikapcsolásához tartsa nyomva a ON OFF gombot, amíg a kijelzõ el nem sötétül. A menüstruktúra felépítését a következõ oldalak mutatják be Mérési paraméter beolvasási értéke rate. A beolvasási érték határozza meg azt az idõintervallumot, melynek lejártával a készülék az adott mérési értéket továbbítja a porthoz vagy a mérési érték memóriába. Az egyes mérendõ mennyiségeknél különbözõ határértékek érvényesek a beolvasási érték vonatkozásában, ezeket a készüléknek legalább el kell érnie (lásd az alábbi táblázatot). Mérendõ érték Beolvasási érték V 0.5 s V, 0.5 s m, C (Pt100, Pt1000) 0.5 s Hz 1 s 1,5 s 12.2 Mért értékek mentése A METRA HIT27 két alapvetõen eltérõ lehetõséget biztosít az adatmentésre: A mért értékek mentése DATA nyomógombfunkció: a mérési hely minden letapogatásakor a rendszer a fixen definiált feltétel szerint elmenti a mért értéket, lásd: 5.1. fejezet és fejezet. Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció: A STORE menüfunkció aktiválását követõen a rendszer elmenti az összes mért értéket az elõre beállított beolvasási érték függvényében. Ugyanezen menüfunkcióval tudja a mentési folyamatot manuálisan befejezni. Az elmentett mért értékeket mindkét esetben a METRAwin 10 számítógépes programmal (5.22 verziótól) tudja lekérdezni. Elõfeltétel egy olyan számítógép, amely egy portkábellel csatlakozik a METRA HIT27-hez kapcsolt USB-HIT IR adapterhez Adattárolási üzemmód DATA nyomógombfunkció (lásd még: 5.1. fejezet) A készülék rendelkezik egy kvarcóra szinkronizált mérési érték memóriával (32 kb), mely átlagosan 1000 mérési értéket foglal magába. A minimum 800 mérési érték. A maximum pedig 1200 mérési érték. A készülék elmenti az adatokat, és azokat a METRAwin 10 segítségével közvetlenül át lehet vinni a számítógépre. Kisütött akkumulátoroknál, illetve elemek vagy akkuk cseréjekor az idõpontot és dátumot újból be kell állítani. A mentendõ mérési értékeket úgynevezett blokkokban menti a rendszer. Ugyanazon mérési funkció mérési értékeit egy blokkba menti. Kizárólag abszolút értékek és abszolút idõadatok menthetõk, relatív vagy értékek, relatív idõadatok nem menthetõk. A memória tartalma kizárólag egy számítógép, egy IR adapter (USB-HIT) és a METRAwin 10 kiértékelõ szoftver segítségével érhetõ el. A mentett mérési érték blokkokat a készülék akkor is megõrzi, ha nem kap tápfeszültséget. Az adattárolási üzemmód elõkészítése Elõször az adattárolási üzemmód beolvasási értékét kell megadni, majd csak azután indíthatja az adattárolási üzemmódot. A beolvasási érték adattárolási üzemmódban is megváltoztatható. Válassza ki elsõként a kívánt mérési funkciót és a megfelelõ mérési tartományt. Ha hosszabb ideig kíván mérési adatokat rögzíteni, úgy ellenõrizze elõtte az akkumulátorok töltöttségét, lásd: fejezet, 25. oldal. Csatlakoztassa szükség esetén a készüléket a hálózati töltõhöz. GMC-I Messtechnik GmbH 17

18 Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció Elõször az adattárolási üzemmód beolvasási értékét kell megadni, majd csak azután indíthatja az adattárolási üzemmódot. A beolvasási érték adattárolási üzemmódban is megváltoztatható. Válassza ki elsõként a kívánt mérési funkciót és a megfelelõ mérési tartományt. Ha hosszabb ideig kíván mérési adatokat rögzíteni, úgy ellenõrizze elõtte az akkumulátorok töltöttségét, lásd: fejezet, 25. oldal. Csatlakoztassa szükség esetén a készüléket a hálózati töltõhöz. Az adattárolási üzemmód indítása menüfunkcióval Lépjen be a Menü üzemmódba, (lásd a menüdiagramot), majd válassza ki a StorE fõmenüt. A gomb megnyomásával juthat az adattárolási üzemmód indítómenüjébe: a StArt villog. A újbóli megnyomása aktiválja az adattárolási üzemmódot. A REM megjelenik. A mérési funkcióba való átlépéshez nyomja meg egyszer a gombot. Amennyiben a forgókapcsoló aktiválásával vagy a FUNC gomb megnyomásával egy másik mérési funkciót választ ki, a rendszer egy új memóriablokkot hoz létre. A mentés ezt követõen automatikusan folytatódik. A SLEEP MODE továbbra is aktív, vagyis nagyobb beolvasási érték esetén a készülék automatikusan be- és kikapcsol (lásd: 2. fejezet). Amint megtelik a memória, a MEMO FULL üzenet jelenik meg, melyet egy akusztikus jelzés is követ periodikus dallammal. A hangjelzés bármely gomb megnyomásával deaktiválható A memóriakiosztás lehívása INFO MEMO/OCCUP Az 1NF0 menün belül tudja a memóriakiosztást lehívni. A fõjelzõ jeleníti meg az aktuális memóriakiosztást százalékban a 001% és 100% értékek között Memória törlése MEMO CLEAr! Figyelem! A funkció minden mentett mérési értéket töröl. Az adattárolási üzemmódban ez a funkció nem hajtható végre, a CLEAr helyett busy MEMO jelenik meg Alapbeállítások ( Alapértelmezett értékek aktiválása) A funkció segítségével visszavonhatja az eddig végrehajtott módosításokat, és megadhatja újból a standard beállításokat. Ez szoftver- vagy hardverproblémák esetén nyújthat nagy segítséget. Tartsa nyomva a FUNC, MAN AUTO és DATA CLEAR gombokat egyszerre, és kapcsolja be az ON OFF segítségével a készüléket. REM kijelzés A REM szimbólum azt jelzi, hogy az adattárolási üzemmód a STORE menüfunkción keresztül be van kapcsolva. Annak érdekében, hogy a mérési értékeket a mentés közben is nyomon tudja követni, azokat a megnyomásával ki tudja jeleztetni. Aktív DATA funkcióval egyidejûleg a STORE funkciót nem lehet elindítani. Az adattárolási üzemmód bezárása menüfunkcióval Válassza ki a StorE fõmenüt. Nyomja meg a gombot; a StOP elkezd villogni. Nyomja meg még egyszer a gombot, mire a mellékkijelzések eltûnnek. Így már kikapcsolta az adattárolási üzemmódot. A használatával tud a mérési funkcióhoz visszatérni. Az adattárolási üzemmód azonban a készülék kikapcsolásával is befejezhetõ. 18 GMC-I Messtechnik GmbH

19 12.6 Küldési üzemmód RS232 porton keresztül A METRA HIT27 a mérési adatok számítógéphez történõ továbbítása érdekében rendelkezik egy kétirányú infravörös porttal. A készülék az értékeket optikailag infravörös fénnyel továbbítja a portadapterhez (USB-HIT tartozék), melyet egy megfelelõ eszközhöz kell csatlakoztatnia. Az adapter USB portja lehetõvé teszi a számítógéppel való összeköttetést portkábellel. A telepítendõ meghajtó a készülékhez egy virtuális COM portot rendel hozzá. A többcsatornás rendszer létrehozása ezen adapterrel nem lehetséges. Ezen keresztül parancsok és paraméterek továbbíthatók a számítógéptõl a csatlakoztatott eszközig. Ide tartoznak: mérési paraméterek beállítása és lehívása, mérési funkciók és tartomány kiválasztása, mérés indítása, mérési értékek leolvasása. Port aktiválása A port bekapcsolása a küldési üzemmódhoz manuálisan, az alább leírtak szerint történik. Ezen üzemmódban a készülék folyamatosan közvetíti a mérési adatokat a csatlakoztatott portadapteren keresztül a számítógéphez. A port fogadó üzemmódhoz való aktiválása (készülék adatokat fogad a számítógéptõl) automatikusan, a számítógép általi jelküldéssel történik. Fogadási üzemmód indítása menüfunkcióval InFO SEnd StArt A portüzemmódot a kijelzõ a szimbólum villogásával jelzi. A küldõ üzemmód automatikusa be- és kikapcsolása Amennyiben az átviteli arány 20 mp vagy annál hosszabb, a kijelzõ két letapogatás között automatikusan lekapcsol az akkumulátorok vagy elemek védelme érdekében. Kivétel: tartós üzemmód. Egy esemény fellépésekor a kijelzõ automatikusan újból bekapcsol. Portparaméterek beállítása Addr cím Amennyiben több eszközt csatlakoztat a portadatperen keresztül a számítógéphez, úgy minden készüléknek saját címre van szüksége. Az elsõ készülékre célszerû az 1-es címet kiosztani, a másodikhoz a 2-est és így tovább. Ha csak egy multimétert csatlakoztat, úgy egy 1 és 14 közé esõ címet kell megadnia. A 15-ös cím nem a címzést szolgálja, vagyis ezen érték beállításánál a készülék mindig válaszol, függetlenül a tényleges címtõl. GMC-I Messtechnik GmbH 19

20 FUNC ON 1nf0 store 2x 3.9 batt töltöttség akku. Információk lehívása V 8 01 mem0 occup memóriakiosztás (lásd: fejezet) Adattárolási menü t im e 12:58 :08 aktuális idõpont store 0ff/0n start/st0p d a t e aktuális dátum StArt villog aktiválása: mentési mód aktív a REM megjelenik t C a l kalibrálási dátum t a d J beállítási dátum StOP villog aktiválása: mentési mód inaktív REM eltûnik mem0 send Set Memória törlése menü (lásd: fejezet) Clear yes no send 0ff/0n start/st0p aktuális állapot set rate Küldés üzemmód (lásd: fejezet) kiválasztott tételnek villognia kell: YES: memória törlése no: nincs törlés StArt villog aktiválása: küldési mód aktív Készülékparaméterek beállítása (lásd: fejezet) Adattárolási üzemmódban a memória nem törölhetõ, a választás CLEAr helyett busy jóváhagyása jelenik meg.! EMPTY kijelzés. Memória üres StOP villog aktiválása: küldési mód nem aktív villog nem villog további almenük lásd a következõ oldalt 20 GMC-I Messtechnik GmbH

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760A Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT JÓTÁLLÁS Garantáljuk,

Részletesebben

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t),

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel

R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel Használati útmutató 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C/D SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben.

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő Kezelési útmutató Tartalom 1. Kezelés 1.1. Általános tanácsok 1.2. Kezelés 1.3. Be/ki kapcsolás 1.4. Funkciók 1.4.1. C/ F mértékegység váltás 1.4.2. %rh/td

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 2 3. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 4. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 5.

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870B Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 850D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetés... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760B Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER. Model AX-T2400. Használati útmutató

DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER. Model AX-T2400. Használati útmutató DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER Model AX-T2400 Használati útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat munkavégzés megkezdése, vagy a mérőműszer esetleges javítása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760C Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...

Részletesebben

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói TELECOM TARTALOM TARTALOM 3 ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 KIJELZŐ 6 A kijelző 6 A kijelző szimbólumai 6 NYOMÓGOMBOK 7 A nyomógombok kiosztása 7 A nyomógombok funkciói 7 PROGRAMOZÁS 8 1. A mérleg be- és

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 1 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 1 3. NYOMÓGOMBOK MŰKÖDÉSE... 2 4. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 2 5.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6302 Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Tulajdonságok... 2 4. Működési leírás... 4 5. Karbantartás...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

Az OPN2001 telepítése és használata

Az OPN2001 telepítése és használata Az OPN2001 telepítése és használata Tartalomjegyzék A meghajtó telepítése 2 A scanner csatlakoztatása 3 OPN2001 USB-csatlakozó 3 A scanner leolvasása 3 Az OPN2001 scanner 4 Használat 4 Funkciók 5 Problémamegoldás

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

SD12xx SD24xx. napelem töltésvezérlő HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SD12xx SD24xx. napelem töltésvezérlő HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD12xx SD24xx napelem töltésvezérlő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Típusjel magyarázat: SD XX XX napelem vezérlő maximális áram (A) névleges működési feszültség (V DC ) Jellemzők: Ön egy mikroprocesszorral vezérelt

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870L Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv Az AT-H201 egy kézi oszcilloszkóp, mely tökéletes terepen végzendő tesztelési, diagnosztizáslási munkákhoz. Ötvözi egy kézi digitális

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 13s és 16s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 13s és 16s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 13s és 16s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb (

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL

DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL DIGITÁLIS TRUE RMS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁVAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK A mérőműszer biztonságos kezelése és használata érdekében, tartsa

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz KEZELÉSI UTASÍTÁS VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_WP_vezetékes_20140310

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 844A Digitális Zajszintmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 1 2. Termékjellemzők... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. LCD kijelző... 2 5. Műszaki jellemzők... 3 6. A műszer használata...

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó 1. oldal Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó Patrol II Felhasználói Leírás Roger S.C. 2. oldal Általános jellemzés A Patrol II egy kézben hordozható proximity kártya olvasó készülék. Olvas minden 125 khz

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben

1 Használati útmutató W 200 S

1 Használati útmutató W 200 S 1 Használati útmutató W 200 S 7 780 100 018 2 Használati útmutató A műszaki változtatások jogát a továbbfejlesztések keretében fenntartjuk. 1 Biztonsági előírások A mellékelt útmutatót a felhasználás előtt

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-105 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. Általános információk A multiméter 3 ¾ számjegyes, könnyen olvasható, stabil és megbízható LCD kijelzővel rendelkezik, amelynél a szöveg magassága 18,9

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató Hőelem kalibrátor Model AX-C830 Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a személyi sérülést: - Soha ne kapcsoljon 30V-nál nagyobb feszültséget

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 830L Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok:

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok: Portos Hungary Kft 2220 Vecsés Dózsa György u. 86. Tel.: +36-29/550-280 Mobil.:+36-20/376-1776 +36-20/457-0266 E-mail: portos@portos.hu www.portos.hu urthermore, R PORTOS motorok vezérlési rendszere KEZELÉSI

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 37A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

VDT-24 Felhasználói kézikönyv

VDT-24 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-24 Felhasználói kézikönyv VDT-24 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Monitor falra szerelése...4 3. Főmenü...5 4. Alap

Részletesebben