METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer"

Átírás

1 Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer /12.11

2 (LCD) kijelzõ 2 ON OFF BE- / KIKAPCSOLÓ gomb Üzemmód menü: Almenük közötti váltás/adatok megerõsítése METRA HIT 27I: Háttérvilágítás BE/KI 3 DATA CLEAR Nyomógomb a mért adatok tárolásához, törléséhez és MIN/MAX Üzemmód menü: Áramiránnyal ellentétes menüpontok kiválasztása / az értékek növelése 4 MAN AUTO A mérési tartomány manuális kiválasztását szolgáló nyomógomb Üzemmód menü: Áramiránnyal megegyezõ menüpontok kiválasztása / az értékek csökkentése 5 FUNC nyomógomb a funkciók és az ISO-mérés indításának kiválasztására Üzemmód menü: Kilépés a menüszintbõl és visszalépés egy magasabb menüszintre / az adatbevitel megszakítása mentés nélkül 6 Forgó kapcsoló a mérési funkciókhoz 7 Csatlakozóhüvelyek * 8 Hálózati töltõ csatlakoztatása NA HIT 2x (kizárólag behelyezett akkumulátor mellett!) * Tömeg-bemenet S-Sense kizárólag 4 vezetékes méréshez S+Sense + kizárólag 4 vezetékes méréshez V; ; C, M mérésbemenet max. 600 V! A digitális kijelzõ szimbólumai 1 Fõkijelzõ vesszõ- és polaritásmutatóval 2 Mellékkijelzõ vesszõ- és polaritásmutatóval 3 : Multiméter tartós üzemben, küldõ üzemmódban villog az ON jelzés, valamint a küldés frekvenciája 4 REM: Tárolási üzemmód, melybõl a készülék a nyomógomb vagy kapcsoló aktiválásával kiváltott portkommunikáció után kilép 5 NULLA: Nullakiegyenlítés 6 MAN: mérési tartomány manuális átváltása 7 Mérési egység (ha villog, akkor lásd: fejezet, 16. oldal és 15. fejezet, 26. oldal) 8 MIN/MAX: A legkisebb/legnagyobb tárolt adat kijelzése a mérés idejével együtt 9 : Hangjelzés bekapcsolva, a hangjelzés megfelelõ funkciónál bekapcsol 10 : Az akkumulátorfeszültség túl alacsony (< 3,3 V), az akkumulátorokat tölteni kell Szállítási terjedelem Típus 27M 27I 27AS Cikkszám M227A M227B M227C METRA HIT mérõkészülék 27M 27I 27I 3x NiMH akkumulátor AA KS17S mérõkábel-készlet Használati útmutató Rövid üzemeltetési útmutató GH18 gumi védõburkolat beleértve a tartószíjat is DKD kalibrálási lap Hálózati töltõ NA HIT 2x KC4 Kelvin csíptetõ készlet (= 2 db) KC27 Kelvinszonda (= 2 db) HC30 tartóbõrönd USB adapter, USB kábel, METRAwin 10 és METRAwin 90-2 szoftver 7 2 GMC-I Messtechnik GmbH

3 Tartalomjegyzék oldal 1 Biztonsági jelzések és intézkedések Üzembe helyezés Mérési funkciók és mérési tartományok kiválasztása Mérési tartomány automatikus kiválasztása A mérési tartomány manuális átváltása Gyors mérés Háromféle adat megjelenítésére képes digitális kijelzõ Mérési értékek mentése A mért érték mentése DATA (Hold / Compare) nyomógombfunkció MIN/MAX minimális érték és maximális érték mentése idõrögzítéssel Feszültség- és frekvenciamérés Feszültségmérés [V] A nulla érték beállítása a 3 V DC mérési tartományban Átmeneti túlfeszültségek Feszültségmérés 600 V felett Frekvenciamérés [Hz] Ellenállás- és diódamérés Ellenállásmérés [] (2 vezetékes mérés) Nulla érték beállítása a 300 és 3 k tartományban 8.2 Folytonosságvizsgálat ellenállásmérésnél Diódamérés Milliohm mérés (4 pólusú mérés) A betáplálási ellenállás kiegyenlítése Mérés KC27 Kelvin-szondával A hõfeszültség kiegyenlítése Milliohm mérés 200 ma, ill. 20 ma egyenárammal [m] Milliohm mérés 1 A impulzusú mérõárammal (a hõfeszültség automatikus korrekciója m esetén) oldal 10 Hõmérsékletmérés [C] Szigetelési ellenállás mérése 11.1 A mérés elõkészítése Szigetelési ellenállás mérése A mérés befejezése és kisütés A kezelõ támogatása az InFO kezdõmenütõl az üzemeltetési és mérési paraméterekig Mérési paraméter beolvasási értéke rate Mért értékek mentése Adattárolási üzemmód DATA nyomógombfunkció (lásd még: 5.1. fejezet) Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció A memóriakiosztás lehívása INFO MEMO/OCCUP Memória törlése MEMO CLEAr Alapbeállítások ( Alapértelmezett értékek aktiválása) Küldési üzemmód RS232 porton keresztül Mûszaki jellemzõk Karbantartás Akkumulátorok és elemek Biztosítékok Ház: Visszavétel és környezetbarát ártalmatlanítás Multiméter üzenetek Tartozékok Javítás és pótalkatrész-szerviz Kalibráló központ és bérbe adott készülékek szervize Szavatosság Terméktámogatás Újrakalibrálás...28 GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 1 Biztonsági jelzések és intézkedések Olyan terméket vásárolt, amely magasfokú biztonságot nyújt önnek. A készülék megfelel az érvényben lévõ európai és nemzeti Európai Közösségi irányelvek elõírásainak is. A megfelelõséget a CE megjelöléssel igazoljuk. A vonatkozó megfelelõségi nyilatkozatot a GMC-I Messtechnik GmbH cégtõl kérheti meg. A METRA HIT27 az IEC :2001 / DIN EN :2001 / VDE :2002 biztonsági elõírások szerint került megépítésre és ellenõrzésre. Elõírásszerû használat esetén a kezelõ személy és a készülék biztonsága is szavatolva van. A készülék szakszerûtlen mûködtetése és figyelmetlen kezelése esetén azonban a biztonság nem garantált. A biztonságtechnikailag kifogástalan állapot megtartása és a veszélytelen használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése elõtt feltétlenül szükséges a kezelési útmutatót gondosan és hiánytalanul átolvasni és minden pontját betartani. Tartsa be a következõ biztonsági óvintézkedéseket: A készüléket csak olyan személyek kezelhetik, akik képesek az érintésvédelmi veszélyeket felismerni és a biztonsági óvintézkedéseket meghozni. Érintésvédelmi veszély áll fenn 33 V-nál (tényleges érték) nagyobb feszültség esetén. Amennyiben olyan mérést végez, amelynél érintésvédelmi veszély merül fel, törekedjen arra, hogy ne egyedül dolgozzon. Vonjon be a munkába egy másik személyt is.! Figyelem! Bármely csatlakozás és a föld között maximálisan megengedett feszültség 600 V, II-es kategória.! Figyelem! A berendezés névleges feszültsége nem lépheti túl a 600 V-ot. A feszültségmérést kizárólag a V vagy a V~ kapcsolóállásban hajtsa végre. A multiméter kapcsolóhüvely és a Sense kapcsolóhüvelyek felcserélése a készülék sérüléséhez és a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet! Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérõvezetékek kifogástalan állapotban legyenek, például hibátlan legyen a szigetelés, a vezetékek és a csatlakozók ne legyenek megtörve stb. Koronakisülésû (magasfeszültségû) áramkörökben a készülékkel mérést végezni tilos. Különös elõvigyázatosság indokolt, ha HF áramkörben végez mérést. Ezekben veszélyes keverékfeszültségek léphetnek fel. Nedves környezetben vagy párás készülékkel nem szabad mérést végezni. Feltétlenül ügyeljen rá, hogy a mérési tartományokat legfeljebb a megengedett mértékig terhelje. A határértékeket a 13. fejezet, 22. oldalon találhatja meg. Erõsáramú berendezésekben csak akkor használhatja a készüléket, ha az áramkört egy biztosíték vagy 20 A-es teljesítménykapcsoló biztosítja, illetve a berendezés névleges feszültsége nem haladja meg a 600 V-ot. Hiba esetén a maximálisan megengedett idegenfeszültség a 7-es csatlakozó és a föld között minden kapcsolóállásban rövid ideig 600 V eff. A m tartományban a biztosíték > 3 V-nál nagyobb idegen feszültség esetén kiold. Vegye figyelembe, hogy a mérési objektumokban (p l. hibás készülékek, kontaktorok tekercsellenállásának mérése után stb.) elõre nem látható feszültségek léphetnek fel, így például a kondenzátorok veszélyes maradványtöltéssel rendelkezhetnek. A biztonság kedvéért elõször mindig ellenõrizze, hogy a V és a V~ kapcsolóállás ellenállástól mentes-e. Jelentõs (a megengedett határértékek közötti) idegenfeszültség esetére a készülék nagyobb károsodásának elkerülése érdekében a mmérõkör egy F1,6 A/1000 V biztosítékkal rendelkezik, amely a mérõkört nagyobb feszültségek fellépése esetén a túlterhelés idõtartama alatt nagy ohmos ellenállásúvá teszi. Ne dugja be a hálózati töltõt, ha a készülékben az akkumulátorok helyett elemek vannak. Figyelmeztetés! A készüléket tilos robbanásveszélyes területen mûködtetni vagy gyújtószikramentes áramkörbe kapcsolni.! Figyelem! Érintésveszély! A feszültségmérések során a külsõ kapcsolóhüvelyek veszélyes feszültséget továbbíthatnak a Sense kapcsolóhüvelyek felé, ezért azokat tilos megérinteni. Vegye figyelembe, hogy a mérési objektumokban (pl. hibás készülékekben) elõre nem látható feszültségek léphetnek fel. A kondenzátorok például veszélyes töltöttséggel rendelkezhetnek. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 A készüléken lévõ szimbólumok jelentése! + CAT II B0730 DKD-K Figyelem, veszélyes hely (figyelem, a leírást betartani!) Föld Töltõcsatlakozó az akkumulátorok feltöltéséhez (tölthetõ elemek) Általános kétszeres vagy megerõsített szigetelés II-es osztályba tartozó készülék EK megfelelõségi nyilatkozat A készülék nem dobható a kommunális hulladékba. A WEEE jelöléssel kapcsolatos további információkat az interneten a címen, a WEEE keresõszóval találhat. DKD kalibrációs jegyzõkönyv (piros jelzés): Számláló Német Kalibrálási Szolgálat Kalibrálási laboratórium regisztrációs szám Kalibrálás dátuma (év - hónap) Alkatrészek javítása, cseréje és beállítása A készülék felnyitása esetén feszültség alatt álló alkatrészek válnak hozzáférhetõvé. Ezért javítás, alkatrészek cseréje vagy beállítás elõtt a készüléket le kell választani a mérõkörrõl. Amennyiben ezt követõen elkerülhetetlen a kinyitott készülék feszültség alatt történõ javítása vagy beállítása, úgy azt kizárólag olyan szakember végezheti el, aki a vonatkozó veszélyek tudatában van. Hibák és rendkívüli igénybevétel Ha úgy véli, hogy a készülék használata veszélyekkel jár, akkor azt üzemen kívül kell helyeznie, majd biztosítania kell véletlenszerû használat ellen. Már nem veszélytelen a készülék használata, ha a készülék, ill. a mérõelektródok megsérültek, a készülék már nem mûködik, ha huzamosabb ideig volt tárolva kedvezõtlen körülmények (pl. nedvesség, por, hõmérséklet) között; a környezeti feltételeket lásd: 24. oldal. 2 Üzembe helyezés Akkumulátorok vagy elemek Az akkumulátorok vagy elemek helyes alkalmazásához feltétlenül vegye figyelembe a fejezetben foglaltakat. Figyelmeztetés! Behelyezett (nem újratölthetõ) elemek esetében a hálózati töltõt nem szabad csatlakoztatni: robbanásveszély!! Figyelem! Ha az akkumulátorok töltése már nem megfelelõ, elõfordulhat, hogy a készülék a belsõ feszültségfelügyelet miatt: be sem kapcsol bekapcsol, de azonnal ki is kapcsol terhelés esetén a m tartományban ismét kikapcsol. Ilyen esetben cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátorokat.! Figyelem! A hálózati töltõt kizárólag az akkumulátorok töltésére használja! Nem szabad olyan hálózati töltõt csatlakoztatni, amelynek kimeneti feszültsége 5 V-nál nagyobb; ellenkezõ esetben fennáll a veszélye annak, hogy a milliohmméter belsõ feszültségszabályozása meghibásodik. Amennyiben nem a tartozékként kapható hálózati töltõt használjana HIT 2x, akkor mindennemû garanciaigény megszûnik. Készülék manuális bekapcsolása Nyomja meg az ON OFF gombot. Amíg nyomva tartja a gombot, a folyadékkristály kijelzõ (LCD) minden szegmense megjelenik. Az LCD kijelzõ a 2. oldalon látható. A bekapcsolást egy rövid hangjelzés nyugtázza. A gomb felengedését követõen a készülék mérésre kész. Készülék számítógépen keresztül történõ bekapcsolása A multiméter bekapcsol, ha a számítógép egy adatblokkot küld át. Lásd még: fejezet. Automatikus bekapcsolás A multiméter a küldés vagy mentés üzemmódban automatikusan bekapcsol. Útmutatás! Az elektromos kisülések és nagyfrekvenciás zavarások hibás kijelzéseket válthatnak ki, blokkolva a mérési folyamatot. Ennek megszüntetéséhez kapcsolja ki, majd újból kapcsolja be a készüléket. Amennyiben ez a megoldás nem járna sikerrel, úgy röviden húzza le az akkumulátorokról a csatlakozóérintkezõket. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 Az idõ és a dátum beállítása Lásd: 12. fejezet, 17. oldal. A készülék manuális kikapcsolása Nyomja meg és tartsa nyomva az ON OFF gombot addig, amíg a kijelzõn az OFF üzenet meg nem jelenik. A kikapcsolást két rövid hangjelzés nyugtázza. A multiméter automatikus kikapcsolása SLEEP MODE A készülék automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 10 percig egyetlen gombot vagy forgókapcsolót sem aktivál. A kikapcsolást egy rövid hangjelzés nyugtázza. Küldõ üzemmód: a készülék a kikapcsolás elõtt még ellenõrzi, hogy a mentési idõköz értéke nagyobb-e 10 mp-nél. 10 perc után a készülék lekapcsol, de 10 másodperccel a következõ mentés után ismét aktiválódik. A mentés után a készülék ismét kikapcsol. Küldõ üzemmódban a készüléket a ON OFF gombbal is lehet aktiválni. A bekapcsolás után a készülék ismét SLEEP MODE -ba vált. Amennyiben a készüléket teljesen ki szeretné kapcsolni, úgy azt elõször aktiválnia kell, majd a ON OFF gombbal kikapcsolni. A kikapcsolással a mentési vagy küldõ üzemmódból is kilép. Küldõ üzemmódhoz ajánlatos a készüléket tartós üzemmódba kapcsolnia. A tartós üzemmódban nincs automatikus lekapcsolás. Az automatikus lekapcsolás megakadályozása A készüléket DAUERND EIN (TARTÓS BE) üzemmódba is kapcsolhatja. Ehhez kapcsolja be a készüléket lenyomott FUNC gomb mellett az ON OFF gomb segítségével. A DAUERND EIN funkciót a kijelzõn lévõ szimbólum jelzi. Az LCD világításának be- és kikapcsolása (kizárólag METRA HIT 27I) Bekapcsolt készüléken nyomja meg röviden az ON OFF gombot. Körülbelül 2 perc elteltével a világítás automatikusan lekapcsol. Útmutatás: Az elektromos kisülések és nagyfrekvenciás zavarások hibás kijelzést okozhatnak ki, blokkolva a mérési folyamatot. Ennek megszüntetéséhez kapcsolja ki, majd újból kapcsolja be a készüléket. Amennyiben ez a megoldás nem járna sikerrel, úgy röviden húzza le az akkumulátorokról vagy telepekrõl a csatlakozóérintkezõket. Válassza le a készüléket a mérõkörrõl a kinyitás elõtt, és tartsa be a fejezet, Akkumulátorok és elemek fejezetben leírtakat! 3 Mérési funkciók és mérési tartományok kiválasztása 3.1 Mérési tartomány automatikus kiválasztása A multiméter a hõmérsékletmérés, a diódateszt, valamint a folytonosságvizsgálat kivételével minden mérési tartományhoz rendelkezik mérési tartomány automatikával. Az automatizmus a DMM bekapcsolása után mûködik. A készülék a mérendõ érték alapján automatikusan kiválasztja a legjobb felbontást lehetõvé tevõ mérési tartományt. A készülék a frekvenciamérésre való átkapcsolásnál megõrzi a korábban beállított feszültségmérési tartományt. A készülék az alábbi mérendõ értékeknél automatikusan átvált az eggyel nagyobb vagy kisebb mérési tartományra: Mérési tartomány Felbontás Átváltás az eggyel nagyobb tartományra (... D + 1 D) esetén Átváltás az eggyel kisebb tartományra (... D 1 D) esetén V~, V, Hz, m 30/300 4 ¾ ¾ A mérési tartomány manuális átváltása Ön azonban akár ki is kapcsolhatja a mérési tartomány automatikus kiválasztását, és a tartományokat maga is meghatározhatja és rögzítheti az alábbi táblázat alapján. A manuális üzemmódot kikapcsolja, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja az MAN AUTO billentyût, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy pedig ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MAN AUTO Funkció Jóváhagyás Kijelzé Hangjelz s és rövid manuális üzemmód be: alkalmazott mérési tartomány rögzítése MAN: 1 x Kapcsolási sorrend: V: 3V 30 V 300 V 600 V 3V rövid Hz: 300 Hz 3kHz 300 Hz : 30 M 300 3k 30 k300k 3M MAN: 1 x m: 30m 300 m m 3m30 m300 m 3m hosszú Visszatérés a tartomány automatikus kiválasztásához 2 x A MIN/MAX funkció alatt a mérési tartomány automatikus kiválasztása nem mûködik. 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 3.3 Gyors mérés Amennyiben gyorsabban kíván mérést végezni, mint ahogyan az a mérési tartomány automatikus kiválasztásával lehetséges, úgy rögzítenie kell a megfelelõ mérési tartományt. A gyors mérést az alábbi két funkció biztosítja: a mérési tartomány manuális kiválasztásával, vagyis a legjobb felbontást biztosító mérési tartomány kiválasztásával, lásd: 3.2. fejezet. vagy a DATA funkcióval, lásd: 5.1. fejezet. Ebben az esetben az elsõ mérésnél automatikusan rögzíti a helyes mérési tartományt, így a második mért adattól kezdve gyorsabban mérhet. Mindkét funkciónál érvényben marad a rögzített mérési tartomány a következõ sorozatméréseknél is. 4 Háromféle adat megjelenítésére képes digitális kijelzõ A három digitális kijelzés, azaz az egy fõ- és két mellékkijelzés, a mért értéket tizedesvesszõvel és elõjellel együtt jelenti meg. A számérték mellett a kiválasztott mértékegység is látható. Azonos értékek mérésénél egy mínuszjel jelenik meg a számok elõtt, ha a mérendõ érték pozitív pólusa a bemeneten van. A mérési tartomány végértékének túllépésekor az OL (Over- Load) felirat jelenik meg az alábbi mérendõ értékeknél: V AC, V DC, Hz,,, m, 30/ A digitális kijelzõ különbözõ gyakorisággal frissül az egyes mérendõ értékeknél. Fõkijelzõ V MIN MAX MIN mellékkijelzés MAX mellékkijelzõ Míg a fõkijelzõ már közvetlenül a multiméter bekapcsolása után is megjelenik, a két mellékkijelzõ csak a DATA CLEAR gomb aktiválását követõen jelenik meg. (kivéve ahol a mellékkijelzések már közvetlenül a funkció kiválasztását követõen megjelennek) Ezáltal megakadályozható, hogy a mérés kezdetekor adott (nem meghatározott) állapot, például üresjárat, folyamatosan maximálértékként kerüljön megjelenítésre. Az alábbi folyamatábráknál a kimeneti kijelzés kerete vastagabb vonallal jelenik meg. GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 5 Mérési értékek mentése A METRA HIT27 két alapvetõen eltérõ lehetõséget biztosít az adatmentésre: A mért értékek mentése DATA nyomógombfunkció: a mérési hely minden letapogatásakor a rendszer a fixen definiált feltétel szerint elmenti a mért értéket, lásd: 5.1. fejezet. Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció: A STORE menüfunkció aktiválását követõen a rendszer elmenti az összes mért értéket az elõre beállított beolvasási érték függvényében. Ugyanezen menüfunkcióval tudja a mentési folyamatot manuálisan be is fejezni, lásd: fejezet. Az elmentett mért értékeket mindkét esetben a METRAwin 10 számítógépes programmal (5.22 verziótól) tudja lekérdezni. Elõfeltétel egy olyan számítógép, amely egy portkábellel csatlakozik a METRA HIT27-hez kapcsolt BD232 IR adapterhez. 5.1 A mért érték mentése DATA (Hold / Compare) nyomógombfunkció A DATA (Hold) funkcióval tudja automatikusan rögzíteni a mért értékeket. Ez például akkor különösen hasznos, ha a mérési hely mérõelektródokkal történõ letapogatása teljes figyelmét igényli. Mielõtt megkezdene egy új mérési sorozatot a DATA nyomógombfunkcióval, az aktuális memóriának üresnek kell lennie. Így biztosított, hogy egyfelõl elengendõ memória álljon rendelkezésre, másfelõl pedig, hogy csak az utolsó mérési sorozat adatai kerüljenek összefüggõen leolvasásra. Ellenõrizze ennek érdekében az aktuális memóriakiosztást: INFO MEMO/OCCUP és szükség esetén törölje a memóriát: MEMO CLEAr. Miután a készülék leolvasta a mérési értékeket, valamint az alábbi táblázatban lévõ feltételek is teljesültek, megjelenítik a mért értéket a bal oldali mellékkijelzõn két hangjelzés kíséretében. Ezzel egyidejûleg megjelenik a MAN felirat, utalva arra, hogy a mérési tartomány beállítása megtörtént. Most már eltávolíthatja a mérõelektródot a mérési helyrõl, és leolvashatja a mért értéket a mellékkijelzõrõl. Ha a mért érték nem éri el a táblázatban megadott határértékeket, a készülék aktiválódik egy új mentéshez, és a data üzenet elkezd villogni. A készülék a mért értéket a permanens adatokhoz menti egy hangjelzés kíséretében. DATA Mért értékek összehasonlítása (DATA Compare) Amennyiben az újonnan mentett mért érték az elsõ mért értéktõl a mérési tartomány 0,33%-ánál kisebb mértékben tér el, a jelzés (DATA-Compare) kétszer hallható. Ha az eltérés a mérési tartomány > 0,33%-a, csak egy rövid jelzés hallható. Funkció DATA Bekapcsolá s Mentés (stabilizált mért érték) Újbóli aktiválás 1) DATA rövid V data Mérési funkció Feltétel DATA MAN: Mért érték Átváltás a MIN/MAX rövid lásd a 6. fejezet. táblázatot funkcióra Kilépés hosszú törlõdik törlõdik 2x 1) Újbóli aktiválás a megadott mérési érték határ el nem érése esetén 2) Egy mért érték referenciértékként történõ elsõ elmentésekor dupla hangjelzés. Az ezt követõ rögzítéskor csak akkor 2x, ha az aktuálisan rögzített érték az elsõ mentett értéktõl a mérési tartomány 0,33%-ánál kisebb mértékben tér el, a felbontás függvényében. Magyarázat B = mérési tartomány, MW = mért érték A készülék válasza Mellékkijelzés Hangjelzé s Amíg a DATA funkció aktív, a mérési tartományt manuálisan ne változtassa meg. A DATA funkciót kikapcsolja, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja a DATA CLEAR gombot, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MW V, Hz, > 10% v. B 0L megjeleni k V, M, < 10% v. B Hz mentett MW, 0L Hangjelzés V MIN MAX DATA megjeleni k villog rövid rövid 2x 2) 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 6 MIN/MAX minimális érték és maximális érték mentése idõrögzítéssel Mérendõ adatok hosszabb idejû megfigyeléséhez megjeleníthetõk a minimális és maximális értékek a mellékkijelzõn. Nyomja meg kétszer a DATA CLEAR gombot: az aktuális MIN és MAX értékek megjelennek a mellékkijelzõn. A MIN/MAX funkció alatt a mérési tartomány automatikus kiválasztása nem mûködik. A MIN érték kijelzéséhez és az elõfordulás idejének megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a DATA CLEAR gombot. A MAX érték kijelzéséhez és az elõfordulás idejének megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a DATA CLEAR gombot. A MIN és MAX értékeket törli, ha hosszan (kb. 1 mp-ig) nyomva tartja az DATA CLEAR billentyût, ha aktiválja a forgókapcsolót, vagy ha ki-, majd újból bekapcsolja a készüléket. MIN/MAX funkció 1. Mentés 2. Mentés és megjelenítés 3. Vissza 1.-höz DATA 2 x rövide n MIN és MAX mért értékek / mérési idõk mentésre kerül Fõkijelzõ A készülék válasza Kijelzés Mellékkijelzõ MIN és MAX Hangjelzés aktuális mért érték rövid mentésre t és MIN 1 x kerül rövid t és MAX 1 x rövid mentésre kerül Útmutatás! A mérési funkciótól függõen 2 4 másodperccel a mérési tartományok között átváltás után a rendszer nem számít új MIN/MAX értékeket, hogy a mérési értékek stabilizálódhassanak. 1 x mint 1. mint 1. 1 x Felfüggesztés hosszú törlõdnek törlõdik törlõdik 2 x MIN tmin tmax V CLEAR DATA aktuális mért érték V data DATA aktuális mért érték V MIN MAX DATA MAN: MIN MAX MAX aktuális mért érték 09:20: DATA MAN: MAN: MIN aktuális mért érték V MAX 09:20: DATA rövid villog V hosszú GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 7 Feszültség- és frekvenciamérés V~ Hz V FUNC Hz FUNC 7.1 Feszültségmérés [V] Válassza ki a mérendõ értéknek megfelelõen a V vagy V~/Hz feszültségszintet a forgókapcsoló segítségével. Csatlakoztassa a mérõvezetékeket az ábra szerint. A csatlakozóhüvely lehetõleg földközeli potenciálon legyen. V~/Hz kapcsolóállás: A FUNC gomb minden aktiválása átváltást eredményez a feszültség- és frekvenciamérés között, mely váltást mindig egy hangjelzés is kísér. A mérendõ érték az LCD kijelzõn is megjelenik. Útmutatás! A 600 V tartományban egy hosszabb jelzés figyelmezteti Önt, ha a mért érték túllépte a mérési tartomány felsõ határát.! Figyelem! Gyõzõdjön meg arról, hogy se a, m-, M-, se a C mérési funkciók ne legyenek bekapcsolva, amikor csatlakoztatja a multimétert a feszültségméréshez! Ha a hibás kezelés miatt túllépi a biztosítékok kioldási határértékeit, akkor veszélyhelyzet lép fel mind az Ön, mind pedig a készülék számára! A nulla érték beállítása a 3 V DC mérési tartományban Válassza ki a 3 V mérési tartományt. Csatlakoztassa a mérõvezetéket a készülékhez, és kösse össze a szabad végeket. Nyomja meg a FUNC gombot. A készülék a nulla érték beállítását egy hangjelzéssel nyugtázza, az LCD kijelzõn pedig megjelenik a V, illetve a ZERO szimbólum. A gomb megnyomása pillanatában mért feszültség szolgál referenciaértékként (2000 számjegy). Ezt az értéket a rendszer az azután mért értékekbõl automatikusan levonja. A mérési tartomány változtatásakor (MAN AUTO gomb) a ZERO funkció (a kijelzõn és a memóriában) csak a kiválasztott mérési tartomány vonatkozásban marad aktív. A nulla érték beállítását törölni tudja a FUNC gomb újabb, hosszabb megnyomásával, a törlést a készülék két hangjelzéssel nyugtázza (a ZERO felirat eltûnik a kijelzõrõl), a készülék kikapcsolásával Átmeneti túlfeszültségek A multiméter védett a 4 kv-ig terjedõ átmeneti túlfeszültségek ellen 1,2/50 s csúcs-/felezési idõvel. Amennyiben méréskor, p l. transzformátorokon vagy motorokon nagyobb impulzustartammal kell számolni, úgy a KS30 mérõadapterünk alkalmazását ajánljuk. Az adapter 6 kv-ig terjedõ átmeneti túlfeszültség ellen véd 10/1000 s csúcs-/felezési idõvel. A tartós terhelhetõség 1200 V eff. A KS30 mérõadapter alkalmazásakor a kiegészítõ befolyásoló hatás kb. 2% Feszültségmérés 600 V felett A 600 V-ot meghaladó feszültségeket egy magasfeszültségû letapogatófejjel tudja megmérni, például a HV3 1) vagy a HV30 2) készülékkel, melyeket a GMC-I Messtechnik GmbH forgalmazza. A földelõvezetéket feltétlenül földelni kell. Tartsa be a szükséges óvintézkedéseket! m S S+ VC m S S+ VC Mérési tartományok: V: 0,1 mv 600 V Hz: 1Hz 3kHz fekete piros x1000 x100 (+) ~ + ( ) ~ max. 600 V (3 khz) fekete 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, kizárólag egyenfeszültséghez Feszültségmérés 600 V felett a HV3 magasfeszültségû letapogatófejjel 10 GMC-I Messtechnik GmbH

11 7.2 Frekvenciamérés [Hz] A forgókapcsolóval válassza ki a V~/Hz mérési funkciót. Állítsa be a mérendõ értéket a feszültségmérésnél leírtak szerint. A FUNC gomb rövid nyomásával lép be a a frekvenciamérés menüjébe. A fõkijelzõn a frekvencia jelenik meg. Utólag is kiválaszthatja a frekvenciamérés tartományát a MAN AUTO gomb megnyomásával. Az utoljára beállított feszültségmérési tartomány marad aktív. A frekvenciamérésrõl a váltakozó feszültség mérésére a FUNC gomb egyszeri megnyomásával tud átváltani. A készülék a váltást egy hangjelzéssel nyugtázza. Útmutatás! Frekvenciamérés kizárólag a mérõjel nullaátmenete esetén lehetséges (AC csatolás). 8 Ellenállás- és diódamérés 8.1 Ellenállásmérés [] (2 vezetékes mérés) Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket és károsítják a készüléket! Forgassa a kapcsolót állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Útmutatás! Nagy ellenállású mérések a 3 M / 30 Mtartományba Nagy ohmos ellenállásoknál a mérést végzõ személy, ill. a mérõvezeték kapacitív hatása meghamisíthatja a mért értéket. Ezért rövid vagy árnyékolt mérõvezetéket használjon. m S S+ VC teljes mérési tartomány: : 10 m 30 M 0.L k R x + Feszültségesés FUNC V dióda FUNC short FUNC Nulla érték beállítása a 300 és 3 ktartományban A 300 és 3 k tartományba esõ kis ellenállási értékek mérésekor a vezetékek és határfelületi ellenállásokat a nulla érték beállításával tudja kiküszöbölni: Csatlakoztassa a mérõvezetéket a készülékhez, és kösse össze a szabad végeket. Nyomja meg a FUNC gombot. A készülék egy hangjelzéssel nyugtázza a nulla érték beállítását, az LCD kijelzõn megjelenik a , ill k, valamint a ZERO szimbólum is láthatóvá válik. A gomb megnyomása pillanatában mért feszültség szolgál referenciaértékként (20, 200, ill számjegy). Ezt az értéket a rendszer az azután mért értékekbõl automatikusan levonja. A mérési tartomány változtatásakor (MAN AUTO gomb) a ZERO funkció (kijelzésben és memóriában) aktív marad. A nulla érték beállítását törölni tudja: a FUNC gomb újabb, hosszabb megnyomásával, a törlést a készülék két hangjelzéssel nyugtázza, a készülék kikapcsolásával. GMC-I Messtechnik GmbH 11

12 8.2 Folytonosságvizsgálat ellenállásmérésnél Aktív hangjelzés esetén és kizárólag a mérési tartományban a készülék a 0... ca. 10 tartományban folyamatos hangjelzést ad. A mérõkészülék 0l túlfutást jelez a Rd > 310 vonatkozásában. Folytonosságvizsgálat be-/kikapcsolása (hangjelzés) Forgassa a kapcsolót / / állásba. Nyomja meg és tartsa nyomva a FUNC gombot mindaddig, amíg a és a short meg nem jelenik, feltéve, hogy a csatlakozóhüvelyek nyitva vannak (0.L kijelzés). Csatlakoztassa a mérõvezetéket a vizsgálandó objektumhoz. A FUNC gomb ismételt megnyomásával a mérõkészülék ellenállásmérésre vált át. 8.3 Diódamérés Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót / / állásba. A FUNC gomb rövid megnyomásával válthat át a diódatesztre, feltéve, hogy a csatlakozóhüvelyek nyitva vannak (0.L kijelzés), és a V egység, valamint a d iode felirat jelenik meg. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. m S S+ VC Átfolyási irány Záróirány Áthaladási irány, ill. rövidzárlat A mérõkészülék az áthaladási feszültséget V-ban adja meg. Amíg a feszültségesés nem lépi túl a maximális 3 V-os megjelenítési értéket, több, sorba kapcsolt elemet vagy akár referenciadiódákat is mérhet. Záróirány vagy megszakítás A mérõkészülék.0l túlfutást jelez a diódamérésnél Ud > 3,1 V esetén. A mérõáram minden konstans, értéke kb. 1 ma. Útmutatás! A diódával párhuzamos ellenállások és félvezetõk meghamisítják a mérési eredményt! 12 GMC-I Messtechnik GmbH

13 9 Milliohm mérés (4 pólusú mérés) 9.1 A betáplálási ellenállás kiegyenlítése Az elektromos ellenállás kétpólusú, melyet csak kétpólusúan lehet mérni. Ez úgy történik, hogy egy meghatározott nagyságú mérõáramot átvezet a mérendõ objektumon keresztül, majd megméri a létrejövõ feszültségesést; a két szám hányadosa adja meg a keresett ellenállásértéket. A mérési eredmény vonatkozásában döntõ fontosságú azon két potenciálpont, melyek között a feszültséget megméri. Ezen két pont közötti minden ellenállás hozzájárul a mért teljes ellenálláshoz. A határfelületi ellenállások ugyanúgy beleszámítanak, mint a tápvezetékek ellenállásai. Amennyiben tehát egy kis ohmos ellenállást kíván megmérni, például egy kontaktor néhány milliohmos érintkezésiellenállását, úgy a feszültségmérés potenciálpontjait ki kell vezetnie a mérõkészülékbõl lehetõleg minél közelebb a mérendõ objektumhoz. Ezen okból kifolyólag rendelkezik a mérõkészülék külön csatlakozásokkal az árambetápláláshoz és a feszültségméréshez. A négypólusú kontaktálás ezen módját Kelvin-féle csatlakozásnak hívjuk. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé Mérés KC27 Kelvin-szondával fekete m Hõfeszültség mérése A hõfeszültségg el korrigált mérési eredmény MAN: m MAN: FUNC termoc NULLA MAN: FUNC m * m FUNC FUNC hosszú piros fekete m S 9.2 A hõfeszültség kiegyenlítése A csatlakozások anyag- és hõmérsékletkülönbségeinél fellépõ hõfeszültségek szintén meghamisíthatják a mérési eredményeket. A készülék ezért a releváns tartományokban automatikus hõfeszültség-kompenzálással rendelkezik. S+ VC Gyûjtõsínek, hegesztési varratok, tekercsek milliohm mérése 1 H-ig KC27 Kelvinszondával (ill. KC4 Kelvin-csipesszel) A rugós hegyet lehetõleg befelé állítsa be a mérendõ objektumba, mivel azok a piros csatla- MAN: m S S+ VC Mérési 30 m * tartományok: /300 m * 200 ma esetén 3 / ma esetén Útmutatás: KC27 vagy KC4 használatakor a piros csatlakozót mindig az S + ill. S - Mérõvezetékek, KC27 vagy KC4 Teljes mérési tartomány: m: 0,001 m 30 R x + Feszültségesés Mérõáram Útmutatás! Amennyiben a 4-L-m mérés közben megszakad a mérõáram, vagy a biztosíték meghibásodik, a következõ felirat jelenik meg: leads open. Meghibásodott biztosíték esetén lásd: fejezet. GMC-I Messtechnik GmbH 13

14 9.3 Milliohm mérés 200 ma, ill. 20 ma egyenárammal [m] Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót m állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé. Az áramcsatlakozások ellenállása legyen < 1. Szükség esetén válassza ki a kívánt mérési tartományt a MAN AUTO gombbal: 30 m, 300 m, 3 vagy 30. Ez a mérési módszer a legfeljebb 1 H induktivitással rendelkezõ ellenállások mérésére is alkalmas. A hõfeszültség korrekciója a 30/300 m mérési tartományban Nyomja meg a FUNC gombot a hõfeszültség méréséhez. Várja meg, amíg a mért érték stabilizálódik. Ez az induktivitástól függõen néhány másodpercig is eltarthat. Nyomja meg ezt követõen ismételten a FUNC gombot a milliohm méréshez való visszatéréshez. A készülék a jövõbeni mérési eredményeket korrigálni fogja a korábban mért értékkel. A kijelzõ ezt a ZERO kijelzéssel jelöli. Mérés induktív vizsgálati objektumokon Például a motorok, fojtótekercsek és kontaktorok tekercsei magas induktivitásúak. Az induktivitásban fellépõ minden áramváltozás, így a milliohmméter be- és kikapcsolása vagy a tartomány módosítása a feszültség változását eredményezi. Ez adott körülmények között jelentõs mértékû is lehet, és a legkedvezõtlenebb esetben akár íves kisüléshez is vezethet. A milliohmmétert megfelelõ túlfeszültség-levezetõk védik. 9.4 Milliohm mérés 1 A impulzusú mérõárammal (a hõfeszültség automatikus korrekciója m esetén) Gyõzõdjön meg arról, hogy a mérési objektum ne álljon feszültség alatt, lásd: 7.1. fejezet. Az idegenfeszültség meghamisítja a mérési eredményeket! Forgassa a kapcsolót állásba. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot az ábra szerint. Egyszerû, szakszerû csatlakozást a tartozékként kapható KC4 Kelvin-csipeszek és KC27 Kelvin-szondák tesznek lehetõvé. Az áramcsatlakozások ellenállása legyen < 0,2. Szükség esetén válassza ki a kívánt mérési tartományt a MAN AUTO gombbal: 3m, (30 m vagy 300 m A hõfeszültség korrekciója automatikusan történik. Útmutatás! Ezen mérésnél a nagyobb áramigény miatt célszerû az NiMH akkumulátorokat használni és a hálózati töltõt NA HIT 2xcsatlakoztatni. 10 Hõmérsékletmérés [C] A hõmérsékletmérés terjedési ellenállás elven alapuló hõérzékelõ szenzorral történik, mely tartozékként rendelhetõ. A mérésre kétpólus-eljárással kerül sor. A betáplálási ellenállás 0,1 alapértelmezett értékre van beállítva. RTD Pt100 Pt1000 (TF220) Ni100 Ni1000 Betáplálásiellenállás 0 50 FUNC sensr pt1000 selct + FUNC C pt rlead temp A hõmérséklet mértékegységének és az érzékelõnek a beállítása Forgassa a kapcsolót C állásba. A FUNC gomb segítségével a hõmérséklet mértékegységének, valamint a szenzor (érzékelõ fajtája) menüpontba tud belépni; a sensr valamint selct jelennek meg. A FUNC gomb aktiválásával válthat a C és F hõmérséklet-mértékegység között. Válassza ki az (RTD) érzékelõtípust a billentyûkkel. Csatlakoztassa az érzékelõt a két csatlakozóhüvelyhez, lásd az ábrát. Útmutatás! A hõmérséklet mértékegysége és a szenzor vonatkozásában beállított értékek a funkcióból való kilépés és a készülék kikapcsolása után is aktívak maradnak. C FUNC C / F 14 GMC-I Messtechnik GmbH

15 m S S+ VC RTD Mérési tartomány: lásd: 14. fejezet A betáplálási ellenállás beállítása Az ellenállás-hõmérõ kiválasztását követõen a gombbal a méréskijelzéshez ugorhat. A és gomb egyidejû aktiválásával a betáplálási ellenállást tudja beállítani; a képernyõn a Rlead és a temp felirat jelenik meg. A gombok alkalmazásával választhatja ki a csoportot, vagyis a megváltoztatni kívánt szám pozícióját, majd a gombokkal állíthatja be a kívánt számot. Az utolsó számpozíció elfogadását követõen a segítségével tud a menübõl kilépni, és a mérés megjelenítésére visszaváltani. A betáplálási ellenállást a készülék elmentette. Az alapértelmezett érték 0,1. A beviteli határok 0 és 50 között helyezkednek el. Útmutatás! A betáplálási ellenállás vonatkozásában beállított értékek a funkcióból való kilépés és a készülék kikapcsolása után is aktívak maradnak. 11 Szigetelési ellenállás mérése (kizárólag METRA HIT 27I) V kiválasztott próbafeszültség Próbafeszültség kiadása a gomb nyomva tartása alatt Próbafeszültség /maradó feszültség kb. 2 %-os pontosság V V FUNC M 023 V 250 V tartós mérés + FUNC R ISO MAN: Névleges Próbafeszültség 11.1 A mérés elõkészítése Útmutatás! Nagy ellenállás mérése Nagy ohmos ellenállásoknál a mérést végzõ személy, ill. a mérõvezeték kapacitív hatása meghamisíthatja a mért értéket. Ezért rövid vagy árnyékolt mérõvezetéket használjon. Nagy ohmos szigetelési ellenállásnál nem szabad a mérõvezetéket megérintenie. Forgassa a kapcsolót 100V, 250V vagy 500V állásba a kívánt próbafeszültségtõl függõen. Csatlakoztassa a vizsgálati darabot a következõ oldalon ábrázoltak szerint. Útmutatás! Idegen feszültség A kapcsolóállás kizárólag szigetelési ellenállások mérésére használható (nem pedig feszültségmérésre). A véletlen fennálló idegen feszültségek a kapcsoló ezen állásában bal oldalt, alul megjelennek. A szigetelési ellenállásokat csak feszültségmentes objektumokon szabad megmérni. Amennyiben a berendezésben 50 V idegen feszültség adott, úgy a rendszer blokkolja a szigetelési ellenállás mérését. Az LCD kijelzõmezõben továbbra is az idegen feszültség látható. Ha 610 V-nál nagyobb feszültség adott, úgy a készülék azt akusztikusan is jelzi. GMC-I Messtechnik GmbH 15

16 Útmutatás! A mérõvezetékek ellenõrzése Az elsõ mérést célszerû rövidre zárt mérõvezetékekkel a vizsgálófejen elvégezni. A készüléknek nulla W közeli értéket kell jeleznie. Így megállapítható a mérõvezetékekben esetlegesen fellépõ szakadás Szigetelési ellenállás mérése Tartsa a FUNC gombot a szigetelési ellenállás mérésének elindításához nyomva mindaddig, amíg a kijelzõ stabillá nem válik.! Figyelem! A mérés közben a kiválasztott és mért próbafeszültség villog. Figyelem, érintésveszély! m S S+ M U MESS ( V) R ISO Mérési tartomány: : 10 k 3G A mérés során az idegen és maradó feszültség kijelzõjében megjelenik a vizsgálati darab aktuális feszültsége. Ez valamivel kisebb, mint a névleges feszültség. A többfunkciós FUNC gomb elengedésével a szigetelési ellenállás mérése befejezõdik. A szigetelési ellenállás mérése közben aktív az automatikus mérésitartomány-választás. A mérési tartomány manuális beállítása itt nem lehetséges.!! Figyelem! Ne érintse meg a két vizsgálófej vezetõ végeit, ha a készülék szigetelési ellenállás mérésére van beállítva. Ekkor ugyanis 1,5 ma-es (a mérõkészülékben behatárolt) áram folyhat át testén, mely bár nem éri el az életveszélyes értékeket, az áramütés azonban erõsen érezhetõ. Ha ezzel szemben egy kapacitív mérendõ objektumon, így például egy kábelen végez mérést, az a választott névleges feszültségtõl függõen akár kb. ± 600 V-ra is feltöltõdhet. A vizsgálati darab megérintése a mérést követõen ebben az esetben életveszélyes lehet! Útmutatás! A szigetelési ellenállás mérése erõsen megterheli a készülék akkumulátorait. Ezért a többfunkciós FUNC gombot csak a leolvasáshoz szükséges idõre tartsa nyomva. Az alább leírt tartós mérést csak akkor végezze el, ha az feltétlenül szükséges. Kizárólag NiMH elemeket használjon. tartós mérés Bekapcsolás: Nyomja meg röviden a többfunkciós FUNC és a MAN AUTO gombot egyszerre. A készülék az aktiválást hangjelzéssel nyugtázza. Kikapcsolás: Nyomja meg röviden a FUNC gombot A mérés befejezése és kisütés A mérés befejezését követõen a készülék kijelzi az esetlegesen még adott maradó feszültséget, amely a vezeték kapacitásából adódhat. Ezeket a 2 M belsõ ellenállás gyorsan eltávolítja. Az objektummal való kapcsolatnak azonban továbbra is adottnak kell lennie. A feszültség süllyedését közvetlenül az idegen, ill. maradó feszültség kijelzõn is nyomon követheti. Csak akkor szakítsa meg a csatlakozást, ha a feszültség < 25 V! 16 GMC-I Messtechnik GmbH

17 12 A kezelõ támogatása az InFO kezdõmenütõl az üzemeltetési és mérési paraméterekig A kezelõ 1NF0 kezdõmenün keresztül történõ vezetése lehetõvé teszi információk lekérdezését, a memória aktiválását és a memóriakiosztás lekérdezését, a port aktiválását, valamint a készülékparaméterek beállítását. Az 1NF0 kezdõmenübe való belépéshez nyomja meg a bekapcsolt készüléken a FUNC és ON OFF gombokat egyszerre, míg az 1NF0 kijelzés meg nem jelenik. A gombok ismételt megnyomásával az 1NF0 fõmenürõl átválthat a többi fõmenüre: store, mem0, send, set, illetve vissza az 1NF0 fõmenüre. A kívánt fõmenü kiválasztását követõen a aktiválásával tud az almenükbe belépni. Az gombok újbóli megnyomásával választhatja ki a kívánt paramétert vagy funkciót. A megfelelõ paraméter vagy paraméterek almenüben történõ megváltoztatásához nyomja meg a gombot. Miután kiválasztotta a számpozíciót a gombokkal és beállította a számot a gombok segítségével, a gombbal a következõ számpozícióhoz ugorhat, majd visszatérhet a fõmenühöz, vagy továbbléphet a következõ almenühöz. A mérési mód elindításához nyomogassa a FUNC billentyût addig, amíg a mérési kijelzés meg nem jelenik. A multiméter kikapcsolásához tartsa nyomva a ON OFF gombot, amíg a kijelzõ el nem sötétül. A menüstruktúra felépítését a következõ oldalak mutatják be Mérési paraméter beolvasási értéke rate. A beolvasási érték határozza meg azt az idõintervallumot, melynek lejártával a készülék az adott mérési értéket továbbítja a porthoz vagy a mérési érték memóriába. Az egyes mérendõ mennyiségeknél különbözõ határértékek érvényesek a beolvasási érték vonatkozásában, ezeket a készüléknek legalább el kell érnie (lásd az alábbi táblázatot). Mérendõ érték Beolvasási érték V 0.5 s V, 0.5 s m, C (Pt100, Pt1000) 0.5 s Hz 1 s 1,5 s 12.2 Mért értékek mentése A METRA HIT27 két alapvetõen eltérõ lehetõséget biztosít az adatmentésre: A mért értékek mentése DATA nyomógombfunkció: a mérési hely minden letapogatásakor a rendszer a fixen definiált feltétel szerint elmenti a mért értéket, lásd: 5.1. fejezet és fejezet. Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció: A STORE menüfunkció aktiválását követõen a rendszer elmenti az összes mért értéket az elõre beállított beolvasási érték függvényében. Ugyanezen menüfunkcióval tudja a mentési folyamatot manuálisan befejezni. Az elmentett mért értékeket mindkét esetben a METRAwin 10 számítógépes programmal (5.22 verziótól) tudja lekérdezni. Elõfeltétel egy olyan számítógép, amely egy portkábellel csatlakozik a METRA HIT27-hez kapcsolt USB-HIT IR adapterhez Adattárolási üzemmód DATA nyomógombfunkció (lásd még: 5.1. fejezet) A készülék rendelkezik egy kvarcóra szinkronizált mérési érték memóriával (32 kb), mely átlagosan 1000 mérési értéket foglal magába. A minimum 800 mérési érték. A maximum pedig 1200 mérési érték. A készülék elmenti az adatokat, és azokat a METRAwin 10 segítségével közvetlenül át lehet vinni a számítógépre. Kisütött akkumulátoroknál, illetve elemek vagy akkuk cseréjekor az idõpontot és dátumot újból be kell állítani. A mentendõ mérési értékeket úgynevezett blokkokban menti a rendszer. Ugyanazon mérési funkció mérési értékeit egy blokkba menti. Kizárólag abszolút értékek és abszolút idõadatok menthetõk, relatív vagy értékek, relatív idõadatok nem menthetõk. A memória tartalma kizárólag egy számítógép, egy IR adapter (USB-HIT) és a METRAwin 10 kiértékelõ szoftver segítségével érhetõ el. A mentett mérési érték blokkokat a készülék akkor is megõrzi, ha nem kap tápfeszültséget. Az adattárolási üzemmód elõkészítése Elõször az adattárolási üzemmód beolvasási értékét kell megadni, majd csak azután indíthatja az adattárolási üzemmódot. A beolvasási érték adattárolási üzemmódban is megváltoztatható. Válassza ki elsõként a kívánt mérési funkciót és a megfelelõ mérési tartományt. Ha hosszabb ideig kíván mérési adatokat rögzíteni, úgy ellenõrizze elõtte az akkumulátorok töltöttségét, lásd: fejezet, 25. oldal. Csatlakoztassa szükség esetén a készüléket a hálózati töltõhöz. GMC-I Messtechnik GmbH 17

18 Adattárolási üzemmód STORE menüfunkció Elõször az adattárolási üzemmód beolvasási értékét kell megadni, majd csak azután indíthatja az adattárolási üzemmódot. A beolvasási érték adattárolási üzemmódban is megváltoztatható. Válassza ki elsõként a kívánt mérési funkciót és a megfelelõ mérési tartományt. Ha hosszabb ideig kíván mérési adatokat rögzíteni, úgy ellenõrizze elõtte az akkumulátorok töltöttségét, lásd: fejezet, 25. oldal. Csatlakoztassa szükség esetén a készüléket a hálózati töltõhöz. Az adattárolási üzemmód indítása menüfunkcióval Lépjen be a Menü üzemmódba, (lásd a menüdiagramot), majd válassza ki a StorE fõmenüt. A gomb megnyomásával juthat az adattárolási üzemmód indítómenüjébe: a StArt villog. A újbóli megnyomása aktiválja az adattárolási üzemmódot. A REM megjelenik. A mérési funkcióba való átlépéshez nyomja meg egyszer a gombot. Amennyiben a forgókapcsoló aktiválásával vagy a FUNC gomb megnyomásával egy másik mérési funkciót választ ki, a rendszer egy új memóriablokkot hoz létre. A mentés ezt követõen automatikusan folytatódik. A SLEEP MODE továbbra is aktív, vagyis nagyobb beolvasási érték esetén a készülék automatikusan be- és kikapcsol (lásd: 2. fejezet). Amint megtelik a memória, a MEMO FULL üzenet jelenik meg, melyet egy akusztikus jelzés is követ periodikus dallammal. A hangjelzés bármely gomb megnyomásával deaktiválható A memóriakiosztás lehívása INFO MEMO/OCCUP Az 1NF0 menün belül tudja a memóriakiosztást lehívni. A fõjelzõ jeleníti meg az aktuális memóriakiosztást százalékban a 001% és 100% értékek között Memória törlése MEMO CLEAr! Figyelem! A funkció minden mentett mérési értéket töröl. Az adattárolási üzemmódban ez a funkció nem hajtható végre, a CLEAr helyett busy MEMO jelenik meg Alapbeállítások ( Alapértelmezett értékek aktiválása) A funkció segítségével visszavonhatja az eddig végrehajtott módosításokat, és megadhatja újból a standard beállításokat. Ez szoftver- vagy hardverproblémák esetén nyújthat nagy segítséget. Tartsa nyomva a FUNC, MAN AUTO és DATA CLEAR gombokat egyszerre, és kapcsolja be az ON OFF segítségével a készüléket. REM kijelzés A REM szimbólum azt jelzi, hogy az adattárolási üzemmód a STORE menüfunkción keresztül be van kapcsolva. Annak érdekében, hogy a mérési értékeket a mentés közben is nyomon tudja követni, azokat a megnyomásával ki tudja jeleztetni. Aktív DATA funkcióval egyidejûleg a STORE funkciót nem lehet elindítani. Az adattárolási üzemmód bezárása menüfunkcióval Válassza ki a StorE fõmenüt. Nyomja meg a gombot; a StOP elkezd villogni. Nyomja meg még egyszer a gombot, mire a mellékkijelzések eltûnnek. Így már kikapcsolta az adattárolási üzemmódot. A használatával tud a mérési funkcióhoz visszatérni. Az adattárolási üzemmód azonban a készülék kikapcsolásával is befejezhetõ. 18 GMC-I Messtechnik GmbH

19 12.6 Küldési üzemmód RS232 porton keresztül A METRA HIT27 a mérési adatok számítógéphez történõ továbbítása érdekében rendelkezik egy kétirányú infravörös porttal. A készülék az értékeket optikailag infravörös fénnyel továbbítja a portadapterhez (USB-HIT tartozék), melyet egy megfelelõ eszközhöz kell csatlakoztatnia. Az adapter USB portja lehetõvé teszi a számítógéppel való összeköttetést portkábellel. A telepítendõ meghajtó a készülékhez egy virtuális COM portot rendel hozzá. A többcsatornás rendszer létrehozása ezen adapterrel nem lehetséges. Ezen keresztül parancsok és paraméterek továbbíthatók a számítógéptõl a csatlakoztatott eszközig. Ide tartoznak: mérési paraméterek beállítása és lehívása, mérési funkciók és tartomány kiválasztása, mérés indítása, mérési értékek leolvasása. Port aktiválása A port bekapcsolása a küldési üzemmódhoz manuálisan, az alább leírtak szerint történik. Ezen üzemmódban a készülék folyamatosan közvetíti a mérési adatokat a csatlakoztatott portadapteren keresztül a számítógéphez. A port fogadó üzemmódhoz való aktiválása (készülék adatokat fogad a számítógéptõl) automatikusan, a számítógép általi jelküldéssel történik. Fogadási üzemmód indítása menüfunkcióval InFO SEnd StArt A portüzemmódot a kijelzõ a szimbólum villogásával jelzi. A küldõ üzemmód automatikusa be- és kikapcsolása Amennyiben az átviteli arány 20 mp vagy annál hosszabb, a kijelzõ két letapogatás között automatikusan lekapcsol az akkumulátorok vagy elemek védelme érdekében. Kivétel: tartós üzemmód. Egy esemény fellépésekor a kijelzõ automatikusan újból bekapcsol. Portparaméterek beállítása Addr cím Amennyiben több eszközt csatlakoztat a portadatperen keresztül a számítógéphez, úgy minden készüléknek saját címre van szüksége. Az elsõ készülékre célszerû az 1-es címet kiosztani, a másodikhoz a 2-est és így tovább. Ha csak egy multimétert csatlakoztat, úgy egy 1 és 14 közé esõ címet kell megadnia. A 15-ös cím nem a címzést szolgálja, vagyis ezen érték beállításánál a készülék mindig válaszol, függetlenül a tényleges címtõl. GMC-I Messtechnik GmbH 19

20 FUNC ON 1nf0 store 2x 3.9 batt töltöttség akku. Információk lehívása V 8 01 mem0 occup memóriakiosztás (lásd: fejezet) Adattárolási menü t im e 12:58 :08 aktuális idõpont store 0ff/0n start/st0p d a t e aktuális dátum StArt villog aktiválása: mentési mód aktív a REM megjelenik t C a l kalibrálási dátum t a d J beállítási dátum StOP villog aktiválása: mentési mód inaktív REM eltûnik mem0 send Set Memória törlése menü (lásd: fejezet) Clear yes no send 0ff/0n start/st0p aktuális állapot set rate Küldés üzemmód (lásd: fejezet) kiválasztott tételnek villognia kell: YES: memória törlése no: nincs törlés StArt villog aktiválása: küldési mód aktív Készülékparaméterek beállítása (lásd: fejezet) Adattárolási üzemmódban a memória nem törölhetõ, a választás CLEAr helyett busy jóváhagyása jelenik meg.! EMPTY kijelzés. Memória üres StOP villog aktiválása: küldési mód nem aktív villog nem villog további almenük lásd a következõ oldalt 20 GMC-I Messtechnik GmbH

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak

Megfelel az érvényben levő ausztrál szabványnak Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Fluke 175, 177, 179 multiméter Rendelési száma: 12 07 88 Bevezetés Figyelem a műszer használata előtt olvassa el a következőket. Áramütés,

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

testo 882 Hőkamera Használati utasítás

testo 882 Hőkamera Használati utasítás testo 882 Hőkamera Használati utasítás 2 1 Tartalom 1 Tartalom 1 Tartalom... 3 2 Biztonság és környezetvédelem... 4 2.1. A használati utasítással kapcsolatos információk... 4 2.2. Biztonságos használat...

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. "UBC278CLT" asztali szkenner. Rend. sz.

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. UBC278CLT asztali szkenner. Rend. sz. Csak száraz beltéri helyiségben működhet. Nedvességgel való érintkezés okvetlenül kerülendő. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 02 50 "UBC278CLT" asztali szkenner Rend. sz.: 93

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q8 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok

Részletesebben

CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Euro Prompt Kft. www.penztargepek.com Tartalomjegyzék 1 ALAP JELLEMZŐK... 1 1.1 Fő jellemzők...1 1.2 Technikai tulajdonságok...1 1.3 Méretek...1 1.4 Hátsó csatlakozók...2

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

3. A gombok kezelése 3.1 Áttekintés

3. A gombok kezelése 3.1 Áttekintés Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt 23 Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30 Tel: (061) 319-0250 1 Általános tudnivalók A CicloNAVIC 50 egy GPS vevővel van felszerelve,

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

NR-440 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv

NR-440 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv NR-44 ONLINE NEW Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS), újra hasznosítható pénztárgép Felhasználói kézikönyv Verzió:.7/ 4.5.8. Tisztelt Vásárlónk! Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben