Motorok és hajtások hibakeresése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motorok és hajtások hibakeresése"

Átírás

1 Motook é hajtáok hibakeeée A hibakeeé egy ende különböő éeinek itematiku kiááát jelenti hibáan működő egyég vagy alkaté keeée céljából. A hibakeeé magában foglalhatja a mechaniku, a hidauliku, a pneumatiku, a elektoniku/kommunikáció, a elektomo vagy egyéb endeek vigálatát. A hibakeeéhe gyakan felül kell vigálni é tetelni kell ámo különböő endet, mivel a legtöbb ende öe van kapcolva egymáal é együtteen működik. Több ende hibakeeééől motook é motoo hajtáok eetén beélünk, ugyani motookat általában a legtöbb endeben é alkalmaánál hanálnak. A elektomotook, a motoo hajtáok é a elektomo endeek hibakeeéeko a vége- hajtó vigálatokat a üemi feltételek é/vagy poblémák meghatáoáát egítő ükége infomációk alapján állapítják meg. A ükége vigálati ekööket a végehajtó vigálat é a előít dokumentáció alapján válatják ki. Hibakeeéi méőműeek A elektomo endeek é alkatéek vigálatako elektomo méőműeeket hanálnak. Bionyo elektomo méőműeeket egy meghatáoott peciáli céla, míg máokat feladatok elendeéée tevetek. Minden elektomo méőműenek vannak előnyei é hátányai, amelyek meghatáoák a adott műe hanoágát bionyo helyetekben. A előnyök é a hátányok köé olyan tényeőket oolhatunk, mint a költégek, a méőműe által bitoított egyéni mééek áma é típua, a funkció é a hanálat könnyű éthetőége, a mééek egitáláának é dokumentáláának lehetőége, a ámítógépe modelleéel kapott étékelé, továbbá a mééek pontoága. A hibakeeéi feladatokat illetően minél bonyolultabb a pobléma, annál bonyolultabb méőműeeke van ükég. A legáltalánoabb hanálatú méőműeek köé a digitáli multiméteeket (DMM), a enegiaminőégméő műeeket, a hodoható ocillokópokat, a igeteléméőket é a éinté nélküli méőműeeket, pl. a digitáli hőméőket é a temogáfiai műeeket ooljuk. Univeáli digitáli multiméteek A digitáli multiméte (DMM) olyan elektomo méőműe, amely kettő vagy több elektomo paaméte mééée alkalma é a mét paaméteeket áméték fomájában jeli ki. A univeáli digitáli multiméteeket (amelyeket néha "vigálókéüléknek" i nevenek) jellemően a alapfeültég, a ellenállá é a áameőég mééée hanálják alapkéülékek (bitoítékok, kapcolók, tb.) vigálatako vagy alapvető hibakeeéi mééek (motook feültége vagy áameőége, tb.) végehajtáako. A legtöbb univeáli digitáli multiméteel méhető a elektomo ellenállá é vigálható a veetékakadá. A univeáli digitáli multiméteek egítégével méhető a alapfeültég, a ellenállá é a áameőég mágnee motoindító kapcolókat hanáló motoveélő áamköökben. Eek a kéülékek aonban nem bito, hogy kellő pontoággal endelkenek a motoo hajtáoktól a moto felé menő kimeneten végett mééekhe, ugyani a hajtá vivőfekvenciája (amely 2 kh-től mintegy 16 kh-ig tejed) toítja a leolvaott étéket. A moto fogááho ükége alapfekvencia (0-60 H) előállítáát a vivőfekvencia/a impuluéleég-moduláció (PWM) bitoítja. Amennyiben nem eelnek peciáli kontukciójú aluláteető űőt a méőműebe, úgy a leolvaott étékek a valóágtól eltéőek lenek, mivel a műe mind a vivő-, mind pedig a alapfekvencia telje ávéleégét póbálja leolvani. A univeáli digitáli multiméteek a feültégnek a áamfoánál (bontókapcoló, áamköi kátya, dugaaljatok, tb.) töténő mééée é bitoítékok vigálatáa olgálnak. Aokat hanálhatjuk a feültég fáiok köti mééée, pl. méhetjük velük a fáifeültéget, valamint a fái é a földelé köti feültéget. Fáiok köti méénél ellenőini kell, hogy immetiált-e a feültég é a áameőég. A feültég 2%-át, ill. a áameőég 12%-át meghaladó aimmetia enegiapoblémáa utal; ilyenko további endemééeket kell végeni. Lád a. ábát. New TL17 & The only TL17 tet tip tet lead E fo ue in the wo in Twit gua d Te t Le ad changin By impl ld y twit g meawith adjutab 19 mm ing the uemen le leng to 4 mm tet lead Wea t ituatio th the expo Guad indic ed pobe n. Heav ato how y duty tip lengt tain Comp h i chan elief with damage to atible ged fom lead with t with EN61 all digita ove 30,00 l multi bend mete The TL17 31 that accep E inclu t 4 mm de two houded additional input, compliant 4mm Lanten tip 11 Mu ltimet e Fo gene al pupo electical e equieme electonic tue-m nt, the tet 11 povide digital multi mete It impl the pefect anw e opea deign tion, comp e. eae act it pefe of ue ct make field fo quick veifi cation evice ue. TL17E 2 Netw toubl eho ok w iele oting AiCh Wi-F eck i Tete ele TL e 11 / Multim116 HV ete AC Thi digita delive l multimete the pofeion capabilitie toubleho al dem to (heating, ot epai HVAC conditioni ventilation ai eveythingng) ytem. you need It ha HVAC mete in tempeatu, including an meauem e mico amp ent to quickly help you toub with HVAC lehoot equipmentpoblem eno. flame e 116 / Che ck 99 comme nded eale on. All pice ight eeve only e withou exclud t notice. d. e VAT. LinkRu nne Multim117 Ele ete ctician 21 wie d LinkR Netw unne ok Mu Po & ltimet Duo e toub leho icated hheld oting made dicated, imple tool. in a h wok tete held Quick 1 a/b/g netw /n wiel dly pefo with intant-on fontline ok conn m a wiel ectivity technology e techn cuent copp Link ician. wiele e dicovey at 10/1 e/fib bility ecuity to e cabli connected 00/Gig etting fully ae ident ng anw iele peed netw ify Ping e fo netw key devic /duplex tatu device capab ok detemine ok utiliation ilitie oute, e confi by chan DNS eve meaue if it i ntefe Veif m actua nel epone, ence y taffic l othe tatitic in-de o nonx ettin Detec key of t PoE g authe device pth WLAN evi o URL DHCP, defau o DHCP Powe nticate connectio lt equet ove Ethe ce veify on n tet availa Ident entify to ping X - fom bility, ify witc net pe IEEE voltage ecued netw Tet uthoied locate wiel h pot level, ok cable e acce pai wiemap identify neaeaf pecificati ment you o ogue hot, point on of tet plit pai t witc Loca h adde ting ei o open wiemap te, lot, on ; mea length; ID cable featue, ng fat ue dita detect ue touble o optio miwie, pot nce to jack nal cable IntelliTone ion o fault poblem digital with TDR ID to Docu toning, locate ment cable hub blink tet eul PC with at patch USB cable t ave panel cable o wall tet eul t in unit uploa d to The adva you get nced featue the of the Integated job done, quick 117 help ly you ident non-conta afely. ct volta ge detec function ify enegied tion cicuit. pevent voltage. The AutoV help The fale eading /LoZ voltage caued 117 deliv by gho eolution cuent eadi e tuet ng with m ac mea. It povide 6000 Min/M ax/aveage -count battey ue fequency doo i capac eading eay to itance. 117 can acce, The tay on o you the job. you e 117/ Tue RMS eadin Dipla g y backl ight Voltal TM 13 et detection, Non-contac t voltag e Built-in (pobe themomete includ ed) LoZ (low input imped Micoamp ance) Fequency, to tet flame eno capac Diode itance tet, Recom mended Recom mended AC cuen t clamp pouch CAT III * Waa nty * fo AC Clam 36 T cuen t ue p Me A te -RMS de tach able jaw The 36 i whee a ugge acce d mete to wie featue pefe i a lage ct fo job 36, eay- difficult. Thi thin, to-ead, Clamp lead, whic mall jaw Mete i detac backlit dipl ay. The hable viewing h make gaini with a the dipl ng ay eaie acce to wie flexible than eve.. 11 i200 C2 3 yea i200 C2 3 yea i200 C2 3 yea AC/D C 36 / Keeping up you wo unning. ld ába A univeáli digitáli multiméteekkel végehetők alapmééek, pl. méhető a feültég egy bontókapcolónál. A teméke vonatkoó infomációkat a mellékelt popektuban találja. A áak netto áak Euóban 1

2 Sabványo digitáli multiméteek A abványo digitáli multiméteek bitoítják a univeáli digitáli multiméteek alapvető mééi funkcióit é een felül endelkenek ámo további olyan funkcióval, amelyek jól hanálhatók a legtöbb áamkö é alkaté méééhe, ill. hibakeeééhe. A abványo digitáli multiméteekkel gyakan követlenül méhetünk diódákat é kondenátookat, een kívül pedig hanálhatjuk aokat a hőmééklet, a áam é a nyomá mééée olgáló bővítő tatoékokkal együtt i. Lád a 2. ábát. A abványo digitáli multiméteeknél a válatókapcoló endeint endelkeik külön kapcolóálláokkal, amelyek lehetővé teik olyan paaméteek mééét, mint a ki impedanciájú áameőég é feültég. Een kívül eek a műeek endelkenek a mééek egitálááa vagy öehaonlítááa olgáló külön funkciógombokkal, pl. MIN/MAX (minimum é maximum), REL (elatív) é CSÚCSÉRTÉK vagy TARTÁS egy mééi eedmény kimeevítéée. A abványo digitáli multiméteek alkalmaak olopdiagammok kijeléée i, amelyek egítégével nem cupán a ámjegye kijelőkön tekinthetjük meg a gyoan váltoó jeleket. 2. ába A abványo digitáli multiméteek ámo mééi funkcióval é paaméteel endelkenek, továbbá hanálhatók kiegéítő tatoékokkal együtt. Továbbfejletett digitáli multiméteek A továbbfejletett digitáli multiméteek endelkenek a univeáli é a abványo műeek mééi funkcióival, een kívül pedig ámo további céla alkalmaak. A továbbfejletett digitáli multiméteek jellemően öt ámjegyű kijelővel é/vagy nagyobb ámlálái kapacitáal endelkenek a pontoabb mééek édekében; képeek egitálni é eltáolni a mééi adatokat kéőbbi megtekinté céljából; ákapcolhatók emélyi ámítógépe a mééi adatok letöltééhe é/vagy olyan tendencia-ábáolái funkcióval endelkenek, amelynek egítégével a idők folyamán kapott mééi adatok megjeleníthetők egyetlen vonal vagy gafikon fomájában. Motoo hajtáok é motook hibakeeééhe a továbbfejletett digitáli multiméteek legfontoabb funkciói tatalmanak egy olyan, feültég-/fekvenciamééhe előiányott beállítát, amely megakadályoa, hogy a vivőfekvencia avaja a méét, tatalmanak továbbá egy cúcéték-egitálái üemmódot i a feültég é a áameőég cúcétékeinek mééée. A cúcéték-egitálái üemmód egítégével meghatáoható, hogy a feültég vagy a áameőég hullámfomája nem toult-e a leolvaott négyete köépétékhe képet. Een kívül a cúcéték-egitálái üemmód hanálható a egyedi tanien feültégek vagy áameőégek ögítéée i. Lád a 3. ábát. 3. ába A továbbfejletett digitáli multiméteek endelkenek egy peciáli mééi funkcióval, amely bitoítja a mééek végehajtáát akko, amiko a hajtá veéli a motot, tehát a feültéget nem toítja a hajtá vivőfekvenciája. 14

3 Enegiaminőég-méő műe A enegiaminőég-méő olyan méőműe, amely a peciáli enegiapoblémákon (üllyedéek, ingadoáok, tanien vielkedé é hamoniku hullámok) túlmenően méi, kijeli é egitálja a feültéget, a áameőéget é a enegiát. A enegiaminőég-méő műeek előnye abban nyilvánul meg, hogy aok oly módon képeek méni, kijeleni é egitálni a megfelelő étékeket, pl. a feültéget é a áameőéget, hogy bámilyen toítá felimehető é eáltal a pobléma lényege jobban megéhető. A enegiaminőégméők kaphatók egy- é háomfáiú kivitelben. A egyfáiú modellek egítégével vigálhatók háomfáiú áamköök, amiko i a műe vigálóveetékeit a áamkö különböő fáiaiho kell catlakotatni. Lád a 4. ábát. 4. ába A enegiaminőég-méő műeek a adatokat kijelik mind numeiku fomában, mind pedig hullámfoma alakjában, egítve a enegiaminőéggel kapcolato poblémák meghatáoáát. Hodoható ocillokópok A hodoható ocillokóp olyan méőműe, amely méi é kijeli a nagyfeültégű áam, a kifeültégű veélé, továbbá a digitáli jelek hullámfomáit. A méőműeek különböő típuai köül a hodoható ocillokópok bitoítják a elektomo é elektoniku hullámfoma legpontoabb mééét, ill. kijeléét. A hodoható ocillokópok előnye a munkapada eelhető atali típuokkal emben abban mutatkoik meg, hogy hodohatóak, kében foghatóak, elemől működnek é CAT minőítéel endelkenek, ami lehetővé tei mééek végehajtáát keekedelmi é ipai könyeetben. A hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motook é motoo hajtáok vigálatáho, ill. hibakeeéhe a beendeéek feleelée é tev einti hibamegelőő kabantatáa oán. Aon túlmenően, hogy alkalmaak ugyanaon hibajelenégek kimutatááa, mint a digitáli multiméteek é a enegiaminőég-méő műeek, a hodoható ocillokópokat bonyolultabb hibakeeéi feladatokho i hanálják (pl. áamkö-elemé é alkaté-diagnotika), amelyek egítégével előe jelehetők a poblémák, még mielőtt aok kát okonának. A hodoható ocillokóp tulajdonképpen két méőműe egy bukolatban. A ocillokóp-üemmódon túlmenően eek a kéülékek méőműe-üemmóddal i endelkenek, amelynek egítégével ugyanaokat a funkciókat lehet végehajtani, mint a digitáli multiméteel. A méőműe méi é kijeli a ámétékeket Ohmban, továbbá a feültéget é a áameőéget, alkalma diódák vigálatáa é akadávigálata, továbbá catlakotathatók hoá kiegéítő egyégek a hőmééklet é a nyomá mééée. Lád a. ábát. A áak netto áak Euóban. ába A hodoható ocillokópok egyeítenek magukban egy digitáli étékek leolvaááa é kijeléée olgáló méőműet, valamint egy ocillokópot, amely kijeli, egitálja é öegyűjti a mét hullámfoma-adatokat, amelyek aután letölthetők egy ámítógépe. 1

4 Hodoható ocillokópok A hodoható ocillokópoknak a a előnye, hogy a ámétékeket a mét inuhullámokkal (pl. feültég, áameőég é enegia a idő függvényében) együtt jelenítik meg. A kéülék máik előnye, hogy a digitáli multiméteen nem látható avajelek, tükék é a hullámfomával kapcolato egyéb infomációk megjeleníthetők a hodoható ocillokópon. A legtöbb méénél a függőlege (y) tengely mutatja a mét étéket, a víinte (x) tengelyen pedig a idő látható. A hullámfoma-adatok megjelenítée aal a előnnyel já, hogy a techniku nagy pontoággal képe meghatáoni a poblémákat é ellenőiheti, hogy a áamkö javítá céljából eköölt koábbi módoítáai ikeeek voltak-e. Újabb előny, hogy a hodoható ocillokópok alkalmaak időbélyeggel végett mééekhe, pl. ögített/egitált feültégi tüke mééée, úgy hogy a pobléma nyomon követhető pontoan a keletkeé időpontjáig. Een kívül a hodoható ocillokópok lényegeen nagyobb mééi ávéleéggel endelkenek a enegiaminőég-méő műeekhe képet, ami ideáli kéülékké tei aokat a bonyolult áamköökben jelentkeő elektomo, elektoniku é digitáli poblémák helyének megállapítááho. A ávéleég a a fekvenciatatomány, amelyben a hodoható ocillokóp képe ponto méét bitoítani. A mintavétel egy bemenő jel egy éének több dikét elektomo étékké való konvetáláa táolá, feldolgoá é kijelé céljából. Minél nagyobb a mintavételi gyakoiág, annál pontoabban lehet megfigyelni a vigált jelet. A hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motoo hajtáok hibakeeéée é enegiapoblémák meghatáoááa, mivel a kétugaa hodoható ocillokóp egyee két jelet képe méni é kijeleni. A egyedi detektálái vagy tatománymééek magukban foglalják a AC, DC é AC+DC feültég, ill. áameőég, a cúcfeültég é áameőég, a enegia (PF, W, VA é VAR), a fekvencia é a PWM mééét, továbbá má, peciáli mééi funkciókat. Lád a 6. ábát. A többcatoná hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motoo hajtáok hibakeeéée é enegiapoblémák meghatáoááa, mivel alkalmaak négy jel egyidejű mééée é kijeléée. A négycatoná hodoható ocillokóp egítégével öehaonlítható é embeállítható több áam-, ill. feültégi int, továbbá ellenőihető a hullámfoma integitáa a tanien jelenégek é a eflexiók aonoítáa évén. A egyik fáiban jelentkeő pobléma aa utal, hogy hibá a veeték, pl. nem megfelelő a éintkeé. Ha a pobléma minden fáiban fennáll, akko a telje kábel hibá. 6. ába A hodoható ocillokópok alkalmaak két jel egyidejű mééée é kijeléée. A többcatoná hodoható ocillokópok legfeljebb négy jel egyidejű mééét é kijeléét bitoítják. Sigeteléméők A elektomo veetékek é a mototekeceléek endeint bionyo típuú képlékeny igetelőanyaggal vannak boítva. A igetelőanyag megakadályoa hogy a áam elhagyja a veetéken keetül kijelölt pályát. A igetelé idővel elhanálódik é cökken annak elektomo ellenálláa. A nedveég, a élőége hőmééklet, a po, a piok, a olaj, a egéek, a ennyeődé é a mechanikai igénybevétel vagy éülé a igetelé elhanálódáát okohatja. A elektomotook tekeceléei vannak leginkább kitéve a igetelé elhanálódáát kiváltó tényeőknek. Jóllehet a digitáli multiméteek egítégével méhető a ellenállá, aonban nem lehet pontoan meghatáoni a igetelé állapotát, mivel eek a műeek a telep által bitoított ki feültéget hanálják a mééekhe. A igeteléi ellenállá mééée igeteléméőt hanálnak, mivel a képe megméni at a ellenállá- é feültégintet, amelyen a motonak, a kéüléknek vagy a alkatének kontukciójából adódóan működnie kell. A igeteléméő olyan méőműe, amely peciáli funkciókkal endelkeik a igeteléi ellenállá vigálatáho. Névlege adataiknak megfelelően a igeteléméők jellemő működéi tatománya 0,1 MΩ-tól 600 MΩ-ig tejed. Eek a kéülékek alkalmaak feültég, áameőég, ellenállá é veetékakadá vigálatáa a 0-től 1000 V-ig tejedő tatományban, továbbá ellenálláméée a néhány Ohmtól 2 GΩ-ig vagy at meghaladó étékig tejedő tatományban. A igeteléméőket a teveű megelőő kabantatá oán végett vigálatokho hanálják, mivel infomációt bitoítanak aa vonatkoóan, hogy mennyie jól ői meg minőégét a igetelé a idők folyamán é kijelik a lehetége meghibáodát még annak keletkeée előtt. Lád a 7. ábát ába A igeteléméők aon a feültéginten méik a ellenállát, amelyen a motonak vagy alkatének kontukciójából adódóan működnie kell.

5 Éinté nélküli méőműeek A digitáli hőméővel áam alatti áamköök vagy mogó alkatéek hőméékletét méik, anélkül, hogy a kéülékkel hoáénének a mééi pontho; a leolvaott mééi étékek egy digitáli kijelőn jelennek meg. A éinté nélküli digitáli hőméők ki teületek felületi hőméékletének egyei mééée olgálnak a mééi pont megéintée nélkül. Hanálhatók hibakeeée i, egítve a maga hőmééklet által okoott poblémák meghatáoáát. Lád a 8. ábát. A temogáfiai méőműe olyan kéülék, amely éleli a hőmintákat a infavöö tatományban, anélkül, hogy követlenül éintkene a munkadaabbal. Hőméékletével aányoan minden anyag kiugáo infavöö enegiát. A temogáfiai méőműeek egítégével kimutathatók aok a elektomo jellegű meghibáodáok, amelyek hőfejlődét okonak, pl. a o elektomo catlakoók, a kelleténél kiebb méetű veetékek, a túltehelt kéülékek, a elégtelen ellőé é a túlott páatatalom. A elektomo é a elektoniku kéülékeket nem abad a névlege működéi hőméékletüknél magaabb hőmééklet hatáának kitenni. A maga hőmééklet tönketeheti a elektomo igetelét, a kéülékeket é a alkatéeket, de nem mindig lehet éevenni, hogy éppen a okoa a poblémát. A hő okota káoodát követően a beendeé nem bito, hogy továbba i működik, tehát a hőfoá megűnik léteni. 8. ába A elektomo alkatéek é áamköök fiikai éinté nélküli vigálatáho hanálható méőműeek köé a digitáli hőméőket é a temogáfiai méőműeeket ooljuk. Hibakeeéi tatégiák A működéi hibák vagy poblémák helyének gyo megállapítáa, ill. aok kijavítáa édekében a hibakeeét különböő inteken végik különböő méőműeek egítégével. A különböő intek a követkeők: a ende, a beendeé/egyég, a kátya/modul é a alkaté. Lád a 9. ábát. A hibakeeéi int hatáoa meg a ükége emélyi védőfeleelét, a méőműe CAT minőítéét, a legjobban megfelelő méőműe típuát, a előe látható poblémákat é a megfelelő dokumentációt. A hibakeeéi feladatok többége annak a beendeének vagy egyégnek a intjén kedődik, ahol a poblémát élelték. A hibakeeét annak a kátyának/modulnak é alkatének a intjén végik, ahol a legtöbb pobléma található. A nomál hibakeeéi tatégia eint aonban végig kell vigálni minden egye intet, via, a endeintig, hogy meghatáohauk a endeen belül eetleg fennálló máodlago poblémákat. Hibakeeéi eljááok A hibakeeéi eljáá egy lépéől-lépée megvalóított logikai folyamat, amely egy endeben vagy folyamatban fennálló működéi hiba vagy pobléma lehető leggyoabb é legkönnyebb aonoítááa olgál. A megfelelő méőműeek hanálata előegíti a fő pobléma gyoabb megtaláláát é dokumentáláát, továbbá megkönnyíti a máodlago poblémák aonoítáát. Egy ende, beendeé vagy alkaté hibakeeééhe a követkeő eljáát kell végehajtani: 1. Gyűjtön adatokat, beeeve a műaki feljegyéeket a beendeé eedeti gyátójától, a állítóktól, a vállalkoóktól, a keelőktől é a kabantatái otályoktól. 2. Válaa ki a váható munkakönyeethe legjobban illő emélyi védőfeleelét é a váható mééekhe legjobban megfelelő méőműeeket. 3. A múltbéli tapatalatok é a 1. lépében begyűjtött infomációk alapján igetelje el a endenek vagy beendeének a működéi hibát okoó fő teületét vagy akaát. 4. Vigálja meg a beendeét a hibá működé empontjából, leolvava annak a alkatének a étékeit, amely a poblémát okohatja vagy annak a teületnek a paaméteeit, ahol vélhetően a meghibáodá fennáll. Többö imételje meg a mééeket a megfelelő működé vagy a pobléma léteéének igaoláa céljából.. Miután behatáolta a hibát, javíta ki at, majd ellenőie, hogy a beendeé vagy alkaté abályoan működik-e, mielőtt továbblépne a követkeő műveleti lépéhe. Megjegyé: A javítá oán o keülhet aonnali műaki evielée, alkatéceée vagy a eedeti kéülékgyátó, ill. a vállalkoó gaanciáli köteleettégének évényeítéée. 6. A javítá befejetével végeen további mééeket a eetlege máodlago hibák kimutatáa céljából. 7. Dokumentálja a eedeti poblémát, a elvégett vigálatokat é a végehajtott javítái munkát. Soolja fel a eetleg figyelmet igénylő máodlago poblémákat é a javítáa vonatkoó lehetége javalatait. 8. Kéüljön fel a kéőbbi hibakeeéi feladatoka; ehhe imételten vigálja meg é evielje a emélyi védőfeleeléeket, továbbá a méőműeeket. Kéíten leltát a eámokól é jegyee fel aokat a plu eámokat, méőműeeket vagy oktatái módeeket, amelyek eetleg megkönnyíthetik a hibakeeét. A áak netto áak Euóban 9. ába A elektomo endeek hibakeeéének különböő intjei a követkeők: a ende, a beendeé/egyég, a kátya/modul é a alkaté. 17

Á ö ú é ó é ő Ö é é é ő é ó ű ó é ó ő ő ó ó ő ö é é é ő ö ü ó í ó é ó ö é ő ő í ó é í é é é é ó ó ó ó ó ó ű ű é é é ö ö é é í Ö Ö őí é é é ó ó ö ö í é é é é ű é ű ú é ö é ü é é úé é é ű í ó ö é ü é ú é

Részletesebben

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdésében Mvt. 87. 9. pontja a) pont aa) pont aa) ab) pontok

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdésében Mvt. 87. 9. pontja a) pont aa) pont aa) ab) pontok 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőekö hanálatának minimáli bitonági é egéégvédelmi követelményeiről A munkavédelemről óló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

É Á Ö Ú Í Ú É í ő ö ö ü í ő ü ő ö ú ü ú Í Ó Í ú ő í Í É ő ö í É í ő Íö ö Í ő ö ő Í í ő í ő ü Ú í ő ő Í í Ú Ö ő Ú ő Ö ő í í Ő í í Í í ő í ú í í ő Í ú Ú ő öí Ü Ö ö Ö ü ú ű ö Ú Ö ő íí í í ő ú í ü ö ő ú í

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK KATALÓgUS TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁgSZINTŰ SZAKÉRTŐJE Általános áttekintő a leválasztó kapcsolókról 2. oldal Leválasztó kapcsoló

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció kiterjesztés

THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció kiterjesztés THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció kiterjesztés 2007 TH-NG-2007/23 Tartalomjegyzék 1. A kiterjesztés általános ismertetése...3 2. Vonatkozó szabványok...3 3. Új típusú berendezések beépítési

Részletesebben

ö ű Á ö í ü Ü ú ö É Á Á É Ö É ú í Ó Ü ö ö ű ű ö ö ú ö í í í ö ö Ú ö ö ű Ü Ú ö í ö Ó ö í Í Á í í ú Ó ú ü ö ö ü ö ö ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ü ö ö í Ó Ü ö ö í ű Ü ö ö ö ú ú í ö ű ú Ú Ü ö ö ú ú Ü ö ö ö í ú í í

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Ü Á ő Ö É É Í í í Á Ü Á Ú Á Í Á Ú í Á Ú Á í í í ü í ü ö Ö ü í í Ö í í ü Ö ü í ő ü Ö ú í ö ö Ö í ő ú í ű ü Á í ü ű ő ő í ő ő í ú ő í ú ö í ü ű ü ő ö ü ö ü ú ü ö ö ő í ü ö í ű ö ő ő í ü ő í í ő Ö ő ő ő ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

ú Á Ó Ú Í Á Ú Ó É É Á É É ű úé ű Í Á É Ö Ö Ö Í Á É Ú ú ú Á Ö É ű É ú É É ű Ö ú ű ű É ű ű É ú Á ű ú Ö ű ú ú É É É É É É É É É ú É É Ö É É Í É É É ú É Í Í É Á É É É ú ú ú ú ú ú É ú Á ű ú ű ú ú ú ú ú ű ú

Részletesebben

TEE - Adásvételi szerződés keretében informatikai kutatási eszközök és szoftverek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára

TEE - Adásvételi szerződés keretében informatikai kutatási eszközök és szoftverek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára TEE - Adásvételi szerződés keretében informatikai kutatási eszközök és szoftverek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének 2009. 10. 16-i adatok alapján történő elemzése

A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének 2009. 10. 16-i adatok alapján történő elemzése 1. ú elléklet A endee cili egélyeettek helyetének 2009. 10. 16-i adatk alapjn töténő eleée S Megneveé Rendee cili egélyben éeülő Léta (a+b+c) 29 a egéégkdtt 5 b 55. életévét betöltötte 20 Köfglalktatban

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A queueing model for Spectrum Renting and handover calls in Mobile Cellular Networks

A queueing model for Spectrum Renting and handover calls in Mobile Cellular Networks Mobil hálózatok véges foású modellezése spectum enting és handove hívások használatával A queueing model fo Spectum Renting and handove calls in Mobile Cellula Netwoks Tamás Béczes a, János Sztik a, Jinting

Részletesebben

UC300-5LPT. USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz. Használati utasítás. Plugin verzió: V1.024

UC300-5LPT. USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz. Használati utasítás. Plugin verzió: V1.024 Használati utasítás UC300-5LPT USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V1.024 P olgardidesign Email: info@polgardidesign.hu Web: www.polgardidesign.hu 2013.07.29. UC300-5LPT rendeltetése:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók Főbb jellemzők 200 VA AC vizsgáló teljesítmény 240X64 mm-es jég kék pont mátrix LCD Kézi/Auto üzemmód Funkció gombok a gyors választáshoz Nagy intenzitású

Részletesebben

Plug-on transmitter - can power 48V phantom powered microphones Series SK 250-UHF-A RF Miniature Transmitter Ft Ft

Plug-on transmitter - can power 48V phantom powered microphones Series SK 250-UHF-A RF Miniature Transmitter Ft Ft 3000 Series 009974 SKP 3000 Plug-on transmitter - can power 48V phantom powered microphones 5000 Series 275 512 Ft 349 900 Ft 005525 SK 250-UHF-A RF Miniature Transmitter 1 016 457 Ft 1 290 900 Ft 500621

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A. 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A. 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték. A műszerrel mérhető mennyiségek: - Egyen és váltófeszültség

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

GEOTERMÁLIS ENERGIÁVAL MŰKÖDTETETT ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉP ÉS HŐELLÁTÓ VEZETÉKÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE A HŐFORRÁS HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZEMPONTJÁBÓL

GEOTERMÁLIS ENERGIÁVAL MŰKÖDTETETT ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉP ÉS HŐELLÁTÓ VEZETÉKÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE A HŐFORRÁS HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZEMPONTJÁBÓL 7 th Building Seices Mechanical and Building Industy ays Intenational Coneence 3-4 Octobe 0 ebecen Hungay GEOEMÁLIS ENEGIÁVAL MŰKÖEE ABSZOPCIÓS HŰŐGÉP ÉS HŐELLÁÓ VEZEÉKÉNEK ENEGEIKAI ELEMZÉSE A HŐFOÁS

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

MULTICAL 6M2. Adatlap

MULTICAL 6M2. Adatlap Adatlap MULTICAL 6M2 Kevert hőhordozó közeghez tervezve Adatnaplózás Infó kód naplózás Adat visszanyerés tápellátási hiba esetén Mérés fagypont alatti hőmérsékleten Konfigurálható a hőhordozó közeg típusa

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets 3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets Varga hegeszt - és vágó készlet / Varga combined cutting and welding set DIN MSZ EN ISO 5172, Acetilénre Varga hegeszt - vágó készlet / Combined

Részletesebben

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk AX-3003P AX-6003P 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ. ( N és NC típus )

KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ. ( N és NC típus ) KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ ( N és NC típus ) Műszerkönyv Gyártó : PLT, Budapest N-távadó termékdokumentáció oldal :15/3 T A R T A L O M J E G Y Z É K old. 1. A műszer rendeltetése... 4 2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Trevenum Kft. LED fényforrások Cikkszám Foglalat Telj. Szín Feszültség Fényáram Nettó ár 2 607 Ft 2 607 Ft 1 980 Ft 3 597 Ft 2 607 Ft 2 607 Ft

Trevenum Kft. LED fényforrások Cikkszám Foglalat Telj. Szín Feszültség Fényáram Nettó ár 2 607 Ft 2 607 Ft 1 980 Ft 3 597 Ft 2 607 Ft 2 607 Ft CON7821000 GU10 4W meleg fehér AC 220-240V 305 lm 2 607 Ft CON7821001 GU10 4W hideg fehér AC 220-240V 323 lm 2 607 Ft GL7829014 GU10 4W meleg fehér AC 220-240V 305 lm 1 980 Ft CON7821100 GU10 4W meleg

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Kisfeszültségű energiaelosztás II > Lakossági kínálatunk C7. oldal Start S32 C8. oldal Start SFI áramvédőkapcsoló C8. oldal Start Quick PF túlfeszültség-levezetők C9. oldal Start CT kontaktor C9. oldal

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

Í Á ó É ö ó ö ű ő ú ő ő ő Ö Í ü ő ö ó őí ő ő Á ú ö ő ő ú ú ő Á ű ő ö ő ó ó ö ö ó ö ö ő ó ó ö ú ö ö ö ü ú ó ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ő ö ü ú ő ö ö ő ü ű ö ő ö ó ő ő ó ő ó ő ő ö ő ő ö ő ö ó ő ő ó ü ő ü ő ő ö

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Walter Cut Egyszerű beszúrás.

Walter Cut Egyszerű beszúrás. Temékkompetencia Bezúá, lezúá é bezúó eztegálá _SZAKÉRTELEM A FORGÁCSOLÁSBAN Walte Cut Egyzeű bezúá. Walte Cut Egyzeű bezúá Tatalom 2 A Walte Cut kínálat imetetée Walte Cut zezámok 2 Tige tec Silve fogácolóanyagok

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék - Időrelék 8-12 - 16 A 83- Egy vagy többfunkciós időrelék Kivitelek: többfunkciós 8 választható funkcióval vagy egyfunkciós Nyolc időzítési tartomány, 0,05 s-tól 10 napig Többfeszu ltségű: (24...240) V

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

1592002250 XT151D XT160D

1592002250 XT151D XT160D XT151D XT160D Három- és négyfokozatú digitális szabályzó több érzékelõs bemenettel 1. FIGYELMEZTETÉS 1.1 HASZNÁLAT ELÕTT OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI UTMUTATÓT Jelen útmutató a készülék elválaszthatatlan

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer

Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer Sentry-G3 intelligens gépvédelmi rendszer Programozható, API 670 megbízhatóságú gép- és turbinavédelmi rendszer moduláris, konfigurálható, teljesen programozható rendszer API 670 szabványnak megfelelő

Részletesebben

Á Ő ö Ó Ö Ó ó ő ü ó ő ó Ó í í ú Ó ú ó ő í ó ó ó ü ö ü ö ü ö ö Ó ö ő Ó í ó ó ú í í ő ó í ö í Ü ö ő ö ü ó ü ö í Ó í ó í ú ö ő ő ő ő ö í ő ő ő ó ó Ó Ö ő í ó í í ú ő í í í ó ö ú í ó ó í ú í ü ő í ö ú ó í ö

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

CPZ504 PTZ Kamera Felhasználói kézikönyv

CPZ504 PTZ Kamera Felhasználói kézikönyv CPZ504 PTZ Kamera Felhasználói kézikönyv Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket esőtől és párás környezettől. A készüléket csak a megjelölt

Részletesebben

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő s 3 302 Kondenzáció érzékelő QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 AC/DC 24 V vagy AC 230 V tápfeszültség Potenciálmentes váltó kontaktus AC/DC 1 30 V vagy AC 230 V Egyszerű és gyors felszerelés Felületi vagy

Részletesebben

Á Ü ő Ü ő Í Ü Í Í ő ő ő ő ő Ü Á ő Á É Í Í Í Í ő Í Ö Í Í ő Í Í Í ő Í ő Í Í ő Í Á Í Í Í Í Í Ü Ü Í Í ő Í Í ő Á Í Í Í ő Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í Ö Í Í Í Í ő Í Í Ú Ö Í ő Í Í ő őé Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í ő Í Í Í ő ő

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L NIVOCONT R REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Hosszabbítás 20 m-ig Állítható érzékenység Közeghőmérséklet 10 C-ig Univerzális

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

15kA / EN 60947-2 szerint Kioldási jelleggörbék: Védettség: elõlapon (piros/zöld érintkezõnként) Csatlakoztatható vezeték: 1-25mm 2

15kA / EN 60947-2 szerint Kioldási jelleggörbék: Védettség: elõlapon (piros/zöld érintkezõnként) Csatlakoztatható vezeték: 1-25mm 2 KISMEGSZAKÍTÓK, BMS0 KIVITEL, 10kA BMS0 kismegszakítók 12 MÛSZAKI ADATOK Névleges feszültség: 230V / 400V AC Névleges frekvencia: 50Hz / 60Hz Névleges DC feszültség: max. 48V DC Környezeti hõmérséklet:

Részletesebben

Termikus szelepállítók

Termikus szelepállítók 4 877 Termikus szelepállítók Radiátorszelepekhez, kis szelepekhez és zóna szelepekhez STA21 STA71 STA21 AC 230 V tápfeszültség, 2-pont vezérlőjel STA71 AC/DC 24 V tápfeszültség, 2-pont vezérlőjel vagy

Részletesebben

ü ű ű Á É É Á Á Ó ü ú Á É É ó ü ű É ó ó ü ü ó ó ü ű ü ú í ü ú í ü í ú ü ű óí í ü ü ű í ó ó ó ü ű ü ü ű ú í ó ü ó ü ű í ü ű ó í ü ű ü ű ü ű í ű ű ó ó í ü ű ü í ó í ó ó í ó ü í í í í ű ü í ó ó ó ú ó í ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. július 5., szombat. 100. szám. Ára: 4120, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. július 5., szombat. 100. szám. Ára: 4120, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. július 5., szombat 100. szám Ára: 4120, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 5., szombat 100. szám Ára: 4120, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEACon TM. Verzió 2.0

BEACon TM. Verzió 2.0 BEACon TM Verzió 2.0 A Suprema Inc., a BioEntry TM és a BEACon TM a Suprema Inc. regisztrált márkanevei. Minden jog fenntartva. Ennek a munkának semmilyen részét, ami ezek a márkanevek alatt fut nem lehet

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

Költséghatékony megoldások

Költséghatékony megoldások Költséghatékony megoldások Energiaellátás épületekben és ipari létesítményekben Biztonságos A Schneider Electric márkanévnek megfelelően: minőség és biztonság Megbízható Megfelel minden szükséges szabványnak

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

GQ-3x és GQ-4x USB univerzális programozó Kézikönyv

GQ-3x és GQ-4x USB univerzális programozó Kézikönyv GQ-3x és GQ-4x USB univerzális programozó Kézikönyv Magyar fordítás EPROMIROK.HU 2011.10.27. 1 GQ-3X és GQ-4X programozó kézikönyv Üdvözöljük a GQ USB Univerzális Programozó (True-USB Univerzális eszköz

Részletesebben

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár Tour Guide 2020 D - 6 csatornás Digitális mobil tolmács rendszer System case for up to 20 HDE

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár Tour Guide 2020 D - 6 csatornás Digitális mobil tolmács rendszer System case for up to 20 HDE Tour Guide 2020 D - 6 csatornás Digitális mobil tolmács rendszer System case for up to 20 HDE 500542 EZL 2020-20L 2020D receivers. Includes copy function 346 457 Ft 440 000 Ft 504796 HDE 2020-D-II 504794

Részletesebben

Falra szerelhető helyiségtermosztát LCDkijelzővel

Falra szerelhető helyiségtermosztát LCDkijelzővel 3 182 Falra szerelhető helyiségtermosztát LCDkijelzővel VAV fűtési és hűtési rendszerekhez RDG400 Használat Modulációs PI szabályozás Helyiséghőmérséklettől vagy visszatérő léghőmérséklettől függő szabályozás

Részletesebben

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA Rejtõ ándo Geleji ándo Kovács István haai mûhely Véül meemlítem a silád testek plastikus defomációját és a dislokációk kontinuum-modelljét kutató Kovács István (1911) fiikust, a Eötvös Loánd Tudományeyetem

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGÉSEK A LINEÁRIS REGRESSZIÓS MODELLBEN

ÖSSZEFÜGGÉSEK A LINEÁRIS REGRESSZIÓS MODELLBEN MÓDSETANI TANULMÁNOK ÖSSEFÜGGÉSEK A LINEÁIS EGESSIÓS MODELLBEN D HAJDU OTTÓ A tanulmány a lineáis egessziós modell alavető mutatóit tágyala E mutatókat egymásból vezeti le olymódon hogy azok statisztikai

Részletesebben

Egyszerû és hatékony megoldások

Egyszerû és hatékony megoldások Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben

Részletesebben

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során ACLO EC3-D72/D73 Digitális túlhevítés szabályzó Az EC3-D72/3-as túlhevítés szabályzó a Digitális Scroll és hozzá kapcsolódó elektromos adagoló (EX4 6) működését hangolja össze, egy külső szabályzótól érkező

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann M.Dreier

Részletesebben

ASUS Transformer Pad útmutató

ASUS Transformer Pad útmutató útmutató TF300TG 3G kapcsolatkezelő A SIM-kártya behelyezése 1. Egy kiegyenesített gemkapocs segítségével nyomja meg a SIMkártyatartó kilökő gombját. HUG7210 2. Vegye ki a tartót. Helyezze el a kártyát

Részletesebben

Rend.sz. 12 23 75 Többcélú mini mérõmûszer automatikus méréshatár váltással, MN16 modell

Rend.sz. 12 23 75 Többcélú mini mérõmûszer automatikus méréshatár váltással, MN16 modell Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 EXTECH MN16 DIGITÁLIS MULTIMÉTER KÉSZLET Rend.sz. 12 23 75 Többcélú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER Modell: OHBIN-9805 Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót a készülék üzembehelyezése és használata előtt és őrizze meg ezt az információt jövőbeli használatra.

Részletesebben

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató DTR-HE-ver. 3.4 (12.2012) A vezérlőszekrény az IEC/EN 60439-1 + AC Standard Kisfeszültségű elosztók és vezérlőberendezések szabvány követelményeinek

Részletesebben

Hibakód Márka Gép fajta A hiba leírása

Hibakód Márka Gép fajta A hiba leírása C1 Cascade Cascade szigetelési hiba C3 Cascade Cascade helytelen bekötési sorrend C5 Cascade Cascade kézi kapcsoló hiba C6 Cascade Cascade testvezeték nincs bekötve E0 Cascade Cascade a túl alacsony AC

Részletesebben

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN ÉRETEZÉS ELLENŐRZÉS STATIUS TERHELÉS ESETÉN A méreteés ellenőrés célkitűése: Annak elérése hog a serkeet rendeltetésserű hasnálat esetén előírt ideig és előírt bitonsággal elviselje a adott terhelést anélkül

Részletesebben

M-LINE 80.2 M-LINE 125.2 M-LINE 95.4. Kezelési utasítás..autoradiokeret.

M-LINE 80.2 M-LINE 125.2 M-LINE 95.4. Kezelési utasítás..autoradiokeret. WWW M-LINE 80.2 M-LINE 125.2 Kezelési utasítás.autoradiokeret. HU Gratulálunk az Ön új GLADEN erősítőjéhez. Az erősítő üzembehelyezése előtt, kérjük figyelmesen olvassa el ezen használati utasítást és

Részletesebben

KLING STA közvetlen tengelyhajtású motor különálló digitális vezérléssel, szekcionált kapuhoz

KLING STA közvetlen tengelyhajtású motor különálló digitális vezérléssel, szekcionált kapuhoz KLING STA közvetlen tengelyhajtású motor különálló digitális vezérléssel, szekcionált kapuhoz Megnevezés: Rendelési szám: Közvetlen tengelyhajtás különálló CS-300 digitális vezérléssel STA1-10-24 E (370W)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter EMM-D4h EMM-D4h-p-485 Használati útmutató v0.5 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak azzal

Részletesebben

Elosztóhálózati kábelek helyszíni részleges kisülés diagnózisa oszcilláló feszültséggel

Elosztóhálózati kábelek helyszíni részleges kisülés diagnózisa oszcilláló feszültséggel Elosztóhálózati kábelek helyszíni részleges kisülés diagnózisa oszcilláló feszültséggel Edward Gulski, Zoltán Szántó (*) Delft University of Technology, The Netherlands (*) PD-TEAM Mérnöki Iroda Kft. www.pd-team.hu

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e VIBROCONTROL 4000 Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért C1344e Az állandó állapotfigyelés optimális gépvédelmet nyújt Növeli gépeik és berendezéseik kihasználtságát Megelőzi a gép

Részletesebben

BSAT és BSA típ. membrántömítéses elzáró szelep

BSAT és BSA típ. membrántömítéses elzáró szelep Page 1 of 10 TI-P137-18 ST Issue 4 BSAT és BSA típ. membrántömítéses elzáró szelep A BSA6T ábrája Megnevezés A tömítéses sorozatú, in-line elzáró szelepek kettős membránréteggel vannak ellátva a sorozat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

T22A350 - monitorok. Még nagyobb teljesítmény, még több bemenet

T22A350 - monitorok. Még nagyobb teljesítmény, még több bemenet T22A350 - monitorok Csatlakoztathatóság - Gyors és egyszer csatlakozás a különféle tartalmakhoz. 2. HDTV monitor - Pöröghet a munka, de a szórakozásról sem kell lemondania. 3. Képminség - Élvezze ön is

Részletesebben