A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD TAGOZAT EXPORT IMPORT SZAKIRÁNY A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR, MINT KÖRNYEZETI TERHELÉS Budapest 2007 Készítette: Raffai Péter

2 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A közlekedés története A közlekedés kezdete Az első, közlekedést szabályozó intézkedések A Római Birodalom szétesése után A május 30-i törvény az útrendőrségről és a nyilvános személyszállításról A XIX. Századtól napjainkig A közlekedés környezeti hatásai Globális felmelegedés, klímaváltozás A közlekedés által okozott légszennyezés Kéndioxid Nitrogénoxidok Széndioxid Por A közlekedés okozta zajszennyezés A közlekedés fejlesztését támogató politikák Közúti közlekedés A fenntartható közlekedéspolitika Célkitűzések Az üzemanyag megadóztatása Technológiai fejlesztések A közúti forgalom zajterhelése Zajterhelés csökkentése A közúti közlekedés emissziói Alternatívák a káros anyag kibocsátás csökkentésére A Biodízel E85 etanol Hibrid technológia A hidrogén mint tüzelőanyag

4 5. A vasút A vasút környezeti terhelése A vasúti zajvédelemre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás Európai zajvédelmi program A zajvédelem hazánkban A vasút regionális fejlesztése Magyarország vasútpolitikája A vízi forgalom Az Európai Unió tengeri hajózási politikája A belvízi hajózás A vízi közlekedés környezeti terhelése hazánkban A légi közlekedés A légi közlekedéspolitika A légi közlekedés környezetkárosító hatásai Magyar szabályozás Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

5 1. Bevezetés A XXI. Századra a globális, gazdasági verseny egyre erősebbé vált. A fejlődő technológia egyre nagyobb mennyiségű áru piacra jutását teszi lehetővé, mely alatt egyre inkább egy globális piacot értünk. A megtermelt javak a gyártótól a vevőig többnyire szállítás útján jutnak el, mely vízi-, szárazföldi- és légi úton valósul meg, különböző közlekedési eszközök közreműködésével. Természetesen az áruforgalmon kívül igen jelentős a személyforgalom is. Az áru- és személyforgalmat lebonyolító eszközök működésük során különböző módon terhelik a környezetünket. A legkárosabb hatást a közúti közlekedésben résztvevő belső égésű motorral hajtott járművek okozzák, az üzemelés során a kőolajszármazékok elégetésekor keletkező melléktermékek levegőbe juttatásával. A káros gázok hozzájárulnak bolygónk felmelegedéséhez, ezáltal súlyos nyomást helyezvén a Föld élővilágára. A közlekedés káros hatásai mára már teljesen nyilvánvalóak, ezért az egyes nemzetközi szervezetek minél többet próbálnak tenni, ezen folyamatok megállításának érdekében án a belga fővárosban 2500 szakember érkezett 190 országból, hogy részt vegyen a négy napos ENSZ klímakonferencián. A konferencia lezajlása után, rövid ideig úgy tűnt, hogy el fogják halasztani a konferencián készült jelentést, mely az éghajlatváltozás hatásairól szól. Azonban a világ vezető klimatológusait tömörítő szervezet a GIEC szóvivője nyilvánosságra hozta a jelentést. A mintegy 1400 oldalas jelentés 21 oldalas összegzését nem fogadta el az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és Szaúd-Arábia. Sőt első sorban, a hírek szerint, az Egyesült Államok odáig ment, hogy politikai nyomással hasson a tudósokra, hogy azok enyhítsenek jelentéseik súlyos helyzetképet festő tartalmán. Így azt a bekezdést nem tartalmazza a jelentés, melyben a tudósok megállapítják, hogy Észak-Amerikát a felmelegedés komoly gazdasági károkkal fenyegeti. 5

6 Az elfogadott jelentés így is sötét jövőképet fest. A globális felmelegedésért az üvegházhatást illetve az ezt fokozó gázokat okolja. A következő évekre egy olyan változást vázol, mely mindannyiunk életére befolyással lesz, igaz eltérő mértékben. Afrikában szinte biztos, hogy visszaesik a termésátlag, a magashegyi gleccser és hórétegek pedig megolvadnak, mely által olyan hőhullámok keletkeznek, amik befolyással lesznek Európa és Észak Amerika időjárására. A jelentés tartalmaz egy olyan fejezetet, mely állítása szerint a növény és állatvilág egyes fajainak % -a kihalhat az elkövetkezendő pár évben. A legfőbb problémát az jelenti, hogy elsősorban azoknak az embereknek az életét fogja a legsúlyosabban érinteni a felmelegedés, akik már jelenleg is gazdaságilag elmaradott országokban élnek. Évente egyre több embert érintenek az áradások Afrika és Ázsia folyóinak mentén. Ráadásul a fejletlenebb gazdaságú országok azok, akik a legkevésbé járulnak hozzá a globális klímaváltozáshoz és a gyenge gazdasági hátterük miatt ők tudnak majd a legkevésbé védekezni a változásokkal szemben. A gazdag országokat ez olyan formában fogja érinteni, hogy megnő az ökológiai menekültek száma, ami súlyos társadalmi konfliktusokhoz vezethet. Ezen tények ismerete - még ha nem is vagyunk tisztában a lehető legveszélyesebb következményekkel, mert gazdasági illetve politikai érdekeket sértve ezeket külső nyomásra nem teszik közzé - már bőven elegendő ahhoz, hogy belássuk: valamit cselekednünk kell annak érdekében, hogy megállítsuk a klímaváltozást. 6

7 2. A közlekedés története 2.1 A közlekedés kezdete A közúti közlekedést az emberiséggel egyidősnek tekinthetjük. A legelső utak olyan helyekhez vezettek, melyek szoros kapcsolatban voltak az ember alapvető szükségleteinek kielégítésével. Így az első ösvények, csapások az ivóvizekhez, tűzifalelő-, vadász-, halászhelyekhez vezettek. Ezeket az ösvényeket természetesen megfigyelhetjük az állatvilágban is, elég csak egy ivóhely körüli csapásokat megvizsgálni. Az állatvilágban is észlelhető, hogy kitaposott útvonalakon közlekednek. Az emberiség történetében akkor változott meg az utak szerepe, amikor őseink áttértek a gyűjtögető, halászó, vadászó életmódról a földművelésre és az állattartásra. A tevékenység jellegéből adódóan a föld megműveléséhez le kellett telepedni, ami azzal járt, hogy a település környékén lévő erőforrások kimerülésével a szükségletek kielégítéséhez egyre messzebb kellett utazni. A megszerzett nyersanyagot, élelmet viszont valahogy el kellett juttatni a szálláshelyhez. Ezen megjelenő igények teljesítéséhez új eszközökre volt szükség. Így az első szállítóeszköz a szán volt, de i.e körül már ismerték a kereket, s ekkoriban terjedt el a fatörzsekből összeeszkábált tutaj, mely kiváló eszköz volt a vízen való szállításhoz. (http://zeus.sze.hu) Tehát ekkoriban már kétféle közlekedési mód ismert volt és a gyakorlatban már alkalmazták: a szárazföldi és a vízi. Az első utak természetesen csupán a gyalog letaposott ösvények voltak, de az egyre nagyobb árumozgatási igény, az árucsere illetve kereskedelem kialakulása arra sarkallta őseinket, hogy elkezdjenek tudatosan, közlekedési eszközökkel történő árumozgatáshoz alkalmas utakat létrehozni. Így igény volt már a szélesebb utakra, melyeket néha patak vagy folyó keresztezett. A kisebb patakok áthidalása fatörzsekkel történt, később viszont már egyszerűbb hidakat is építettek. A nagyobb folyókon sokáig csak gázlókon tudtak átkelni. 7

8 A közlekedés illetve a közlekedési eszközök fejlődésének a munkamegosztás fejlődése adott nagy lendületet. Ez azt jelentette, hogy az eltérő vidékeken élők, a különböző földrajzi adottságokból adódóan másfajta árukat, termékeket voltak képesek előállítani. Így szükségszerűen kialakult egyfajta kereskedelem a különböző vidékeken élők között. Ez természetesen azt is jelentette, hogy egyre nagyobb távolságokat kellet legyőzni. I.e körül a kőszerszámok, majd a vas tette lehetővé, hogy egyre jobb közlekedési eszközöket állítsanak elő. Így régészeti feltárások alapján ekkoriban Mezopotámiában már használtak ökörrel vont kordét. A rabszolgatartó államokban óriási vagyonok keletkeztek, nagy építkezéseket folytattak, melyekhez szükség volt szállítóeszközökre. Egyre inkább szükség volt a természeti akadályokat átlépvén, műutak építésére. Míg Mezopotámiában a kétökrös kordé volt elterjedt, addig a sumérok földjén négykerekű szekér volt a jellemző. Ezeket emberi erővel illetve állatokkal vontatták. Az érdekes az, hogy szinte egy időben jelent meg a két területen a szekér. Ekkoriban már fontos szerepet töltött be a vízi közlekedés is, mivel i.e körül már vitorlás hajók is megjelentek, elsősorban Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában. Egy évezreddel később, viszont már a Földközi tengeren a főníciaiak és a krétaiak is megjelentek hajóikkal. I.e. 600 táján a föníciaiak a Gibraltári-szoroson átkelve körülhajózták Afrikát. Mivel még nem voltak megfelelő eszközök a navigációhoz, ezért csak a part menti hajózás volt a jellemző. Az első iránytűt i.e körül készítették el Kínában (Technika krónikája 38. old.) Visszatérvén a szárazföldi közlekedés fejlődéséhez, a következő mérföldkövet a rómaiak rakták le i.e. a IV. és III. század fordulóján. A rómaiak elkezdték megalapítani birodalmukat, és ennek elsődleges eszköze a jó minőségű utak kialakítása volt. Természetesen ez elsősorban katonai célokat szolgált, mert rájöttek, hogy szárazföldön gyorsabban tudják átcsoportosítani erőiket, mint vízen. Így Rómából már ekkor 17 útvonal indult a világ minden tája felé. Az útvonalak kiterjesztése során a legnagyobb akadályokat a mocsarak illetve az Alpok vidéke okozta. A mocsarakat úgy hidalták át, hogy cölöpöket vertek le, vagy ha ez nem volt lehetséges, akkor úszó cölöpökön helyeztek el pallóutat. Érdekes tény, hogy már 8

9 ekkor átkeltek a pontinói mocsarakon, melyeket csupán 1928-ban tudtak végleg lecsapolni. (Paturi:1991) A rómaiak másik óriási mérnöki teljesítménye az Alpokon keresztülvezető utak megépítése. A hegyekben szerpentin utakat építettek, és ekkor készült el az első országúti alagút, mely 37 méter hosszával még ma is használatban van. Emellett folyókon átívelő fahidakat, majd kőhidakat építettek. A szélesebb folyókon kompokat üzemeltettek. Látható, hogy az ember már a közlekedés kialakításának kezdetén is beleavatkozik a természet rendjébe. Elég végignézni a mai Földközi-tenger környékén fekvő országokban és látható, hogy már az ókorban óriási erdőterületek tűntek el a hajóépítések miatt. Az erdők újratelepítését mellőzték, így a víz és szél talajeróziós hatására mára szép kopárok alakultak ki illetve maradtak Az első, közlekedést szabályozó intézkedések Érdekes, hogy az első közlekedési szabályozásokat már a római birodalomban bevezették. Erre szükség is volt, mivel az útvonalhálózat bővülésével és a közlekedési eszközök elterjedésével megnőtt az utak terhelése, illetve a zajszint bár ezt akkoriban lehet hogy máshogy nevezték. Így a közlekedés által okozott zavarokkal, nem a mai ember az első aki szembesül. Az utakon élénk forgalom zajlott. A katonáktól a kereskedőkön át a köznépig mindenki igénybe vette az úthálózatot. A szegény ember gyalog, míg a tehetősebbek szamár vagy öszvérháton utaztak. Lovat többnyire a hírvivők illetve az állami posta használt. Az utak fenntartását, gondozását az állam valósította meg. A városokat súlytó, egyre jelentősebb forgalmat i.e. 45-ben Julius Caesar törvénnyel szabályozza. Rómában illetve a vidéki városok útjain a Vesta-szűzeken kívül senki nem közlekedhetett kocsival, így csak éjjel volt megengedett a teherforgalom. Bár 9

10 az akkori arisztokrácia a császári ház kiváltságosai már megengedték maguknak, hogy nappal is kocsival járjanak a városban. 438-ban Theodosius császár törvénykönyvet bocsát ki, mely rendelkezik a közlekedést szabályzó normákról. Rendeletében szabályozza a járművek terhelését illetve a kocsi elé befogott igásállatok számát. E szerint nyáron nyolc, míg télen tíz öszvér húzhatja a nagyobb, három pedig a kisebb kocsikat. A rendelet az utasok számát is szabályozta: a kétkerekű carpentum-ban legfeljebb három fő utazhatott. Ezen szabályokat megszegőkre a császár súlyos büntetést mért. Ha valaki példának okáért kocsijával túllépte a megengedett legnagyobb tömeget, akkor nem csak a kocsit hajtót, de a kocsit megrakó személyt is szabad polgár esetén száműzéssel, rabszolgáknál életfogytig tartó bányában való munkával büntette. (Engi:2001) 2.3. A Római Birodalom szétesése után A nagy Római Birodalom széthullása után feudális államok alakultak, melyek nem tudták fenntartani az óriási útvonalhálózatot. Ez az úthálózat a Római Birodalom fénykorában elérte a km-t, (http://en.wikipedia.org) ami igen jelentős szerepet játszott a kereskedelemben. Ennek az úthálózatnak a leépülésével meg is szűnt a távolsági szállítás. A középkor elején a kereskedelem legfeljebb a szomszédos falvakra terjedt ki. Ez nagy visszalépésnek számít a közlekedés terén. A kiváló minőségű utak egy részét széthordták, építkezési alapanyagnak használták. A XVIII. században sikerült újra elérni azt az úthálózat minőséget és kiterjedést, melyet a rómaiak korábban megvalósítottak. A közutak leromlása visszatartotta a kereskedelmet, de e mellett új jogi szabályozások léptek életbe az áruszállítás területén. A középkorban vám-, út-, fel- és lerakási jogot vezettek be. Így a középkorban is találhatunk, a közlekedést érintő jogi szabályozást. Bár ezen jogszabályok célja erősen eltér a római szabályozástól. Míg a római szabályozás az utak állapotának megőrzését és a forgalmi torlódások megakadályozását célozta, addig a középkori rendeletek inkább a pénzbehajtásról szóltak. 10

11 Ezt szorgalmazta az úgynevezett talajérintési jog, mely alapján, ha az áru leesett az állatról vagy a kocsiról, akkor az egész rakomány a föld tulajdonosát illette meg. Így ezen szabályozás nem segítette elő az utak jó állapotban történő megőrzését, sőt ellenkezőleg: a föld tulajdonosának érdeke volt, hogy minél több fuvareszköz menjen tönkre a birtokán áthaladó úton és így minél több rakomány tulajdonjoga szálljon át rá. Így a szándékos útrongálás igen elterjedté vált. Egy másik jogszabály az útkényszer kötelezővé tette a kereskedőknek egy adott útvonal igénybevételét. Így csak és kizárólag ezeken a kijelölt utakon közlekedhettek a kereskedők, még akkor is, ha volt rövidebb. Ezeknek az utaknak a nyomvonalán általában temérdek vámsorompó volt elhelyezve. A vámok egyre magasabbak lettek, és egyre több helyen szedték őket. Mindezek mellé még ezeknél igazságtalanabb jogszabályokkal is sújtották az áruszállítókat. Ilyen volt például a raktárdíj és az emelődíj, ha a jármű megállt egy faluban. Ezeket a díjakat akkor is be kellett fizetni, ha valójában nem is történt semmiféle rakodás illetve raktározás. (Engi:2001) Egyéb jogszabályok, melyek ténylegesen hasznosak lettek volna az utak kíméletét tekintve, nem voltak érvényben. Bár megtalálható ebben a korszakban is a kocsi elé fogható állatok számának korlátozása, de ezen szabályozás inkább presztízsértékű volt. Itt csak annyiról volt szó, hogy meg lehessen különböztetni a kocsin érkezőt, hogy mely társadalmi csoporthoz tartozik. Ezek a középkori szabályzások szintén érdekesek és mutatnak némi párhuzamot a napjainkban létező szabályokkal. Például a mai Magyarországon is létezik útkényszer a teherforgalom részére, hogy a fizetős autópályákat ne lehessen elkerülni, vagy igaz, hogy a pihenni megálló kocsikra nem vetnek ki raktárdíjat, de a parkolásért sok helyütt fizetni kell. 11

12 2.4. A május 30-i törvény az útrendőrségről és a nyilvános személyszállításról A jogszabályok az 1850-es évekig csupán a postaforgalom és az azzal kapcsolatos szabályokra terjedtek ki. Ezeket főleg a postakocsi forgalom gyors működéséért alkották. Az 1851-es törvényt augusztus 10-én adták ki. A törvény több címből és több cikkből állt. A legfontosabbak a kocsik méreteit, terhelhetőségét szabályozzák. Ilyenek például: a kocsi tengelyét 2,5 m hosszban maximalizálták. Tiltja a törvény a púposfejű abroncsszegek alkalmazását. Ez már az utak állapotát kímélő intézkedés. Szabályozza az egy kocsiba befogható lovak számát, valamint a túlsúlyos áru szállításához útvonalengedélyt kell kérvényezni a mérnök vagy útbiztos javaslatára a megyefőnöknél. Ezen túl szabályozza a függő hídon való átkelést. Itt a sebességet korlátozza, a híd állapotát megóvván. A teherszállító kocsikra külön fejezetet szánt a törvény. Itt szabályozza a maximális szélességet, ami 2,5 m. Ez az adat például ma is érvényes a közutakon. Szabályozza több kocsi haladása esetén a kötelező követési távolságot. Ezt 50 m vagy a feletti távolságban határozza meg. A négy kerekű kocsi maximális magassága 3 méter míg a kétkerekű kocsi esetében 2,6 méter lehet. ( A mai szabályozás alapján a teherautók maximális magassága szintén 3 méter lehet) Valamint kötelezővé tették a kocsik éjjeli kivilágítását. (Engi:2001) 12

13 2.5. A XIX. Századtól napjainkig A XVIII-XIX. században elkezdődő ipari forradalom hatására a közlekedés fejlődése is nagy lendületet vett. Ekkor alakult át az agrártársadalom ipari társadalommá. Ekkoriban a kor különböző vívmányainak köszönhetően megindult a tömegtermelés és ezáltal megnőtt a nyersanyag iránti igény. Ezen átalakulást a kor új technikai vívmányai tették lehetővé. Ide tartozik a szövőszék feltalálása, mely megsokszorozta az egységnyi idő alatt előállítható textíliák számát, valamint James Watt gőzgépe (1765), mely alapjaiban megváltoztatta a közlekedési eszközök működését és hatékonyságát ben Stephensonnak köszönhetően a gőzgép már egy vasúti mozdonyt hajtott. Az ipari forradalomnak köszönhetően a társadalmi szerkezet is átalakult. Az emberek többsége már nagyvárosokban lakik, gyárakban dolgozik és így egyre fontosabbá vált a közlekedés, illetve az áruszállítás. A nagyvárosokat el kellett látni élelmiszerrel, illetve az ipari tevékenységekhez szükséges nyersanyagokkal. Alig telt el egy évszázad és a gőzgépet leváltotta a benzinnel hajtott Otto motor ban megjelenik az első autó és rá tíz évre, 1896-ban már az első teherautót is Otto motorral hajtották. Ettől fogva pedig megállíthatatlan a közlekedés fejlődése. ( Felix R. Paturi:2001) A közlekedési eszközök fejlődésével a közlekedést kiszolgáló infrastruktúra párhuzamosan fejlődött. Mára ott tartunk, hogy az ember meghódította a vizet, földet és a levegőt is, valamint mindezen túl a világűrt. Napjainkban el sem tudnánk képzelni életünket motorizált közlekedési eszközök nélkül. Mára odáig jutottunk, hogy a fejlett társadalmakban szinte minden családban van legalább egy gépjármű, és ez a tendencia csak növekedni fog az elkövetkezendő években. A közlekedés ilyen szintű felfejlődéséért viszont igen súlyos árral kell fizetnünk: saját környezetünket tesszük tönkre. 13

14 3. A közlekedés környezeti hatásai 3.1. Globális felmelegedés, klímaváltozás Napjainkban egyre többet hallunk a globális felmelegedésről illetve ezen folyamat környezetünkre való káros hatásairól. A téma mindmáig óriási vitákat szül, még a tudósok csoportjai között is. Sokan azzal érvelnek, hogy a Föld éghajlata nem egy állandó állapot, folytonos változásban van, az emberi tevékenységtől és környezetkárosítástól függetlenül. Az is igaz, hogy viszonylag rövid ideje rendelkezünk mérőeszközökkel, mért adatokkal illetve adatbázisokkal, így nehéz lenne pontos adatokkal alátámasztani, hogy miként alakult bolygónk klímája például az ipari forradalom kezdete óta. Sajnálatos módon mégis úgy tűnik, hogy az emberi tevékenységek egy része szoros összefüggésben van Földünk éghajlatával. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, az egyre melegebb telek, nagy nyári hőmérsékletingadozások már Európában is tapasztalhatók. Köztudott, hogy a sarkokat borító jégpáncél vékonyodik, így megemelvén az óceánok vízszintjét egyes országoknak azzal a ténnyel kell szembesülniük, hogy területeik egy része víz alá kerülhet. Sajnos ezen változások kihatnak az élőlényekre is. Egyre több állatfaj válik veszélyeztetetté és sodródik a kihalás felé. Az ember, aki talán a legfőbb oka ezen változásoknak, szintén nem érezheti magát biztonságban. A globális felmelegedés egyik fő okának az üvegházhatást tartjuk. Az üvegházhatás egy természetes folyamat, mely úgy működik, hogy a Földet körülvevő légkör visszatartja a felszínről távozó meleget. A napsugarak egy része a légkörről visszaverődve távozik a világűrbe, egy részét elnyeli a légkör mielőtt eljut a Földre és átalakul hőenergiává. Ezt a hőt a a Föld felszíne visszasugározza a légkörbe és ezáltal felmelegíti. A légkör így megakadályozza, hogy a bolygó kihűljön. Nélküle hozzávetőlegesen 30 C kal hidegebb lenne a Föld hőmérséklete. 14

15 A legfőbb problémát viszont az jelenti, hogy az emberiség egyre nagyobb ütemben használ fosszilis energiahordozókat, melyek természetesen az égés során válnak energiává. Az égetés során viszont óriási mennyiségben kerülnek a légtérbe az üvegházhatást fokozó anyagok. Ide sorolhatjuk a szén-monoxidot, szén-dioxidot, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, ólomvegyületeket, metánt és egyéb gázokat, valamint a szilárd részecskéket, mely anyagok légköri koncentrációja egyre nagyobbá válik, így fokozván a természetes üvegházhatást. Ezáltal még melegebbé válik a bolygónkat körülvevő légréteg és ez a már említett felmelegedés egyik legfőbb kiváltó tényezőjévé válik. A fő probléma a levegőbe jutó szennyeződésekkel az az, hogy ezek az anyagok akár az egész Földet is körülutazhatják és így káros hatásukat is szinte akárhol kifejthetik. Ez főleg azokra az anyagokra vonatkozik, melyek nem lépnek rögtön reakcióba a környezetükben található anyagokkal. A kéndioxid is így okozhat savas esőt olyan területen, ahol lehet, hogy minimális volt a kibocsátás A közlekedés által okozott légszennyezés A légszennyezésért elsősorban az ipari termelés tehető felelőssé, de az 1960-as évektől a közlekedés megugró fejlődésével egyre nagyobb szerepet játszik a környezet károsításában. Így például a 60-as évektől egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat vezetnek be a belsőégésű motorok üzembe helyezéséhez. Legelőször Kaliforniában észleltek a légkörben fotokémiai füstködöt, elterjedtebb nevén szmogot. Ennek a fő oka a gépjárművek kipufogógáza, mely ráadásul az emberi szervezetre is ártalmas. A legkárosabbak a kéndioxid, nitrogénoxidok és a széndioxid. (www.tiszta.levego.hu) 15

16 Kéndioxid A járművek kéndioxid kibocsátása nem túl jelentős. Az ipari tevékenységek 65 %- ban, míg a közlekedés 5 %-ban (Health Statistics:2003) felelős a légkör kéndioxid tartalmáért. A légkörbe kerülő kéndioxid elsősorban a savas eső kialakulásához és a téli szmoghoz mely jelentősen csökkenti a látótávolságot- járul hozzá Nitrogénoxidok A kéndioxidhoz hasonlóan szintén a savas eső egyik fő kiváltója és a szmog kialakulásáért is felelősségre vonható. Az Európai Unióban a közúti teherforgalom okolható a legnagyobb mennyiségű NOx kibocsátásáért ben a svéd Gothenburgban megállapodás született, hogy a tagállamok 2010-re 49%-al csökkentik a kéndioxid illetve NOx kibocsátásukat az 1990-es évhez képest. (Health Statistics:2003) Ennek a tervnek leginkább az szab gátat, hogy a benzin illetve gázolajfogyasztás egyre inkább növekszik Széndioxid A legnagyobb mennyiségű széndioxid szintén a fosszilis anyagok elégetésével kerül a levegőbe és a metánnal egyetemben a leginkább okolható a Földet érintő hőmérsékletemelkedésért ben a Kyotói megállapodásban az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy 8%-al csökkentik a széndioxid kibocsátást az 1990-i értékhez képest. Eddig Németország 18%-os, Luxemburg 55%-os és Nagy-Britannia 12%-os széndioxid kibocsátás csökkentéssel büszkélkedhet. Bár igaz, hogy Nagy-Britannia ezt azzal érte el, hogy az elektromosság előállításánál átállt az addigi szénről gázfűtésű technikára. 16

17 Por A por összetételét tekintve ásványokból, mész- és hamurészecskékből valamint koromból áll. A közlekedést tekintve elsősorban a belsőégésű motorok, azon belül is a dízelmotor az, mely égéstermékként többek között kormot bocsát ki. A por általában leülepszik és a talajon fejti ki káros hatását. A talajra illetve talajba kerülve megváltoztatja a talaj ph- értékét, így a környezetünkben lévő növények élettani működésénél zavarokat okozhat. A por a növények esetében fényt von el, és mivel megtelepszik a növényen, ezért a gázcserefolyamatokat is korlátozza. Emellett a por mechanikai sérülést is okoz. Nincs ez másként az emberi szervezettel sem. A közlekedési eszközök, még ha maguk nem is bocsátanak ki szilárd részecskéket, akkor is a menet közben felkavarják a port, mely a levegőbe kerül, majd újból leülepszik. Sajnos a nagyobb porrészecskék leülepednek az ember orrában, torkában, így irritációt okozván, de a finomabb szemcsenagyságú részecskék eljutnak a légcsőn keresztül a tüdőbe, ahol akár súlyosabb betegségeket is kiválthatnak. Például az azbesztpor rosszindulatú daganatot okozhat. Kutatások megállapították, hogy az úttól 20 m-re fekvő területek por általi terhelése csekély. De sajnos a forgalom növekedésével ez az érték megváltozik, és egyre távolabb jut el a por az utaktól. Természetesen a por kibocsátásáért elsősorban az ipar felelős, de az egyre gyarapodó közlekedési forgalom által okozott terhelést sem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyes iparvidékeken az ülepedő por elérheti az akár 50 g/m2 havi szintű lerakódást. Viszonyításképpen egy nagyvárosban ez az érték g körül van négyzetméterenként, ezért fontos, hogy intézkedések szülessenek a közlekedés által okozott por csökkentésére. (Odzuck: 1987) 17

18 3.3. A közlekedés okozta zajszennyezés A zajszennyezés vizsgálata előtt érdemes tisztázni, hogy mi a különbség a hang és a zaj között illetve hogyan függ össze a két fogalom. Hang: mechanikai hullám, egy folytonos, rugalmas közegben továbbterjedő zavarási állapot (http://hu.wikipedia.org/wiki/hang) Zaj: az élő környezetet illetve az embert zavaró hangkibocsátás, mely - lokális probléma - elsősorban a közlekedésnek köszönhető - zajkibocsátás egyedenként csökken - zajkibocsátás összességében nő - nagyvárosi zaj:10 emberenként 1 db-el növekszik A hangerőt db-ben mérjük. A következő táblázat nagyjából összefoglalja, hogy a különböző élettereken milyen erősségű hanghatással találkozhatunk. Hely Erdőben Tanterem Főútvonal Disco 1.sz. Táblázat Hangerősség 20 db db db db Helyszíni hangerősség Dr. Zobory István előadása BME A legnagyobb hanghatással a mindennapok során, legkönnyebben discokban, koncerteken találkozhatunk, ahol hangerősítést használnak. Ezeken a helyeken a modern technikának köszönhetően db erejű hanghatást tudnak elérni. Az 18

19 egyetlen probléma ezzel a hangerővel, hogy 120 db feletti hangerő maradandó halláskárosodáshoz vezet. Mivel a közlekedési eszközök túlnyomó többsége belsőégésű motorok segítségével működik, így üzemeltetésük zajjal jár, de a motorhangon túl egyéb tényezők is zajforrásként működnek. Sajnos a forgó, mozgó szerkezeti egységek nem lehetnek hangtalanok. Csupán a járművek homlokfelületének a légellenállása is nagy hanghatással jár, de a közúti közlekedési eszközök gumiköpenyének az úttal való érintkezése a sebesség növelésével egyre hangosabbá válik. Ez ugyanúgy érvényes a vasúti szerelvények és a sínpárok kapcsolatára is. Bár a legnagyobb zajterhelést egyértelműen a közúti közlekedés okozza. Ezen zajforrások károsan befolyásolják a környezetünket és az élővilágot. Biológusok megfigyelték, hogy a nagy zajnak kitett területekről bizonyos állatfajok eltűntek, más élőhelyet kerestek maguknak. Sajnos a zajhatások az emberi szervezetre is, ugyan úgy mint az állatok esetében, káros hatással vannak. A legnagyobb zajterhelés a nagyvárosok, a nagyvárosokba vezető utak illetve az autópályák és nagy forgalmú utak melletti területeket sújtja. Az éjjeli zajhatás megváltoztatja az alvás minőségét és időtartamát, mely kihat az egészség állapotára is. Az emberi fül felépítéséből következik, hogy a mélyebb hangokat kevésbé halljuk. A mély hangok szervezetünk működésével vannak kapcsolatban, mint például az emésztés, szívdobogás, ezért ezen hangok leszabályozzák a hallást. A nagyon magas hangok frekvenciáját viszont a dobhártyánk nem tudja felvenni, nem képes úgy rezegni. Fülünk az Hz frekvenciatartományban lévő hangokra koncentrál, itt hallunk a legjobban. Hallásunk a Hz tartományban működik. A különböző frekvenciatartományok a következők szerint alakulnak: 0-20 Hz: Infra: közlekedés okozta zajhatások. Hidak, teherautók stb. Az emberi agy 6 8 Hz rezgéssel rendelkezik, így ebben a tartományban az emberi szervezetre vérnyomás emelkedésével, fejfájással, fáradsággal érhálózat szűkülésével illetve pupillatágulással hat. 19

20 Hz Csak a fülre hat. Fülünk a nagy intenzitású, hosszú ideig tartó zajhatásokhoz hozzászokik, és megemeli a hallásküszöböt. Így lehet például elviselni a discokban a nagy hangerőt. Viszont nagy hangerőnél átmeneti halláskárosodás alakulhat ki, mely idővel maradandó károsodáshoz vezet. Ultrahang: kis intenzitásnál nincs káros hatása nagy intenzitásnál felületi melegedést okoz. (Zobory:2006) Orvosi statisztikák kimutatták, hogy a zajosabb helyeken élő emberek között többen szorulnak pszichoterápiás kezelésre, illetve sűrűbben szednek nyugtatókat, altatókat, mint akik nyugodtabb környéken laknak. Szintén statisztikai adat, hogy a zajos környéken élők között sűrűbben fordul elő szív- és érrendszeri megbetegedés, valamint a zajos környéken élő gyerekek gyengébb eredményt produkálnak az iskolában, mert tanulás közben nehezen tudnak koncentrálni a tananyagra. Ez azt jelenti, hogy a zajhatásokat két csoportra oszthatjuk: 1. hallószervekre gyakorolt hatás 2. nem a hallószervre kifejtett hatás: a. pszichikai: 50 db felett már romlik az egyén feladatmegoldó képessége b. vegetatív: 65 db felett agresszivitás, magatartásváltozás, reakcióidő változás mutatható ki c. infrahangok esetében emésztési és keringési zavarok léphetnek fel 2.sz. Táblázat Zaj erőssége Zajhatás 40 db felett Zavaróan hat 40-50dB Emberek többségét zavarja db Általános felháborodás 65 db felett Egészségkárosító A zaj emberre való hatása (Health Statistics 2003 p:138) 20

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Mészárosné Kis Ágnes Lukács Pál A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Készült az OMFB Technológiai Előretekintési Program keretében Budapest 1999 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Ipari és közlekedési zajforrások megelőzésének, csökkentésének jogi, műszaki és gazdasági eszközrendszere Budapest, 2010 2010. október Köszönjük alapítónk,

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezetvédelmi. Minisztérium

Környezetvédelmi. Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közlekedjünk környezetkímélõen Készült a Közlekedéstudományi Intézet Rt. szerkesztésében Szerkesztõbizottság: Berndt Mihály Bibok Zsuzsa Kiss Diána Dr. Paár István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben