BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató"

Átírás

1 ,, BESZAMOLO a Közterület-felügyelet évben végzett tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

2 A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) evi tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályokban, így a Közterület-felügyeletről, az Államháztartásról, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a Szabálysértésekről, valamint a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás részletes szabályairól szóló törvényekben, a belügyminiszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés rendeleteiben, testületi határozataiban meghatározottak szerint látta el. A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek rendjének és tisztaságának hatékony védelméről, a közterületi rend javításáról és a szabálysértések felszámolására teendő intézkedések megtételéről a Közterületfelügyelet útján gondoskodik. A Szombathelyi Közterület-felügyelet, mint közhatalmi jogkörrel felruházott egyenruhás szervezet önálló jogi személy, az előirányzatok felett önálló jogkörrel és önálló folyószámlával rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya bonyolítja. Illetékessége Szombathely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed. A Közterület-felügyelet feladatai különösen Az évi LXIII. törvény 1. (4) bekezdése alapján: "aj a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; bj a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; ej közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; dj közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; ej közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; gj közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti felada tok ellátásában." 1

3 A hivatkozott törvény 3. -a szerint: "A felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja ei". A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai 1. A mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése. 2. Az 55/2009. (X.26.) IRM rendelet alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre. 3. A rendőrhatóság értesítése mellett - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján - a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés. 4. A közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés. A Felügyelet évre a Közgyűlés által meghatározott kieme It feladatai A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ában meghatározottak szerint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 601/2010. (XI1.22.) számú Kgy. határozatában az alábbi intézményi teljesítménykövetelményeket határozta meg a Felügyelet számára. 1. A közterület-felügyeleti feladatok eredményességének javítása, a forgalmi, városképi, idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületek fokozott ellenőrzése, a szabálysértések hatékony megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. 2. A város közigazgatási határain belül a külterületek ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felderítése, a lerakás megakadályozása, szankcionálása. A köztisztasági előírások fokozott betartatása. 3. A parkok, játszóterek védelme, illetve gépjárművel zöldterületen való várakozás megakadályozása, köztéri szobrok rongálásának megelőzése a fokozott közterületi jelenléttel. Az Önkormányzat erre vonatkozó rendelete alapján a játszóterek fokozott ellenőrzése a dohányzási tilalom betartatása érdekében. 4. Kiemelt feladatként kezeljük az engedély nélküli közterület használat ellenőrzését, különös tekintettel a vendéglátó előkertekre, valamint az üzemképtelen gépjárművek tárolására, az építőanyag közterületen történő elhelyezés szabályainak betartására. 5. Az ebtartási szabályok betartásának ellenőrzése, fokozott hangsúlyt helyezve a megelőzésre és a jogszabályi előírások megismertetésére. 2

4 6. A szakmai felkészültség, a szolgálati fegyelem, az intézkedési kultúra, valamint a közterület-felügyelők adminisztrációs tevékenységének a színvonalának javítása, a korrupció elleni fokozott fellépés. 7. A lakosság folyamatos tájékoztatása, preventív jellegű figyelemfelhívás, polgárbarát szemlélet kialakítása. Az intézményi célkitűzések az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál is beépítésre kerültek. A Felügyelet szervezeti felépítése január 01-április 20-ig igazgató igazgatóhelyettes - szolgálatvezető személyügyi ügyintéző gazdasági ügyintéző szabálysértés feldolgozási ügyintéző általános igazgatási ügyintéző titkársági ügyintéző köztisztasági csoport közlekedés rendészeti csoport járőr és posztos szolgálati csoport április 21-december 31. igazgató - szolgálatvezető személyügyi és gazdasági ügyintéző szabálysértés feldolgozási ügyintéző titkársági ügyintéző köztisztasági csoport közlekedésrendészeti csoport járőr és posztos szolgálati csoport A Közterület-felügyelet január 1. napján engedélyezett létszáma 18 fő. A 3 fős létszámleépítést követően december 1-től 15 fő. A Felügyelet vezetése A Felügyelet igazgatója az intézmény élén álló, a Közgyűlés által pályázat útján határozatlan időre kinevezett köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi besorolással. A Felügyelet igazgatója felett a munkáltatói jogokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester, november 1. napjától az e feladatra kijelölt alpolgármester gyakorolja a 7/2010. (X.28.) számú polgármesteri utasítás szerint. A Felügyelet köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 3

5 A Felügyeletet az igazgató képviseli. Gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és más jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az igazgató feladatait közvetlenül, valamint a szolgálatvezető útján látja el. A Közgyűlés által meghatározott évi feladatok egységes megvalósulása érdekében a szakmai és operatív tevékenységet közvetlenül az igazgató irányította. Vezetői tevékenység évben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - folyamatosan ellenőriztem a vezető és beosztott köztisztviselők, közterület-felügyelők tevékenységét. Gondoskodtam a Felügyelet személyzeti ügyeinek ellátásáról, az intézmény köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről. Kiadmányoztam az intézkedéseket, feljelentéseket és egyéb levelezéseket. Biztosítottam az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Kivizsgáltattam a beérkezett panaszokat, bejelentéseket, illetve intézkedést kezdeményeztem azok kivizsgálására a rendőrségnél. Meghívás alapján részt vettem a közgyűlési és bizottsági üléseken. Meghatározott időközönként az alpolgármester úr kérésére tájékoztatást adtam a Felügyelet tevékenységéről. Szükség szerint, de legalább kéthetente beszámoitattam munkatársaimat az elvégzett feladatokról, iránymutatást adtam a hatékonyabb munkavégzéshez. Biztosítottam a szakszervezet helyi képviselőjével való érdemi együttműködést. Személyesen, illetve felhatalmazott személy útján képviseltem a Felügyeletet az írott és elektronikus sajtóban. A Felügyelet igazgatójaként végrehajtottam a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal vezetése és az Önkormányzat szakmai bizottságai által meghatározott feladatokat. Együttműködtem a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival a közterületi rend és a köztisztaság terén felmerült feladatok gyors és szakszerű megoldása érdekében évben kiadott igazgatói utasítások 1/2011. Szolgálatvezetői megbízás visszavonása 2/2011. Megbízás szolgálatvezetői feladatok ellátására 3/2011. Cafetéria 4/2011. Munkanap áthelyezés 5/ /2010. sz. Igazgatói utasítás módosítása 6/2011. Szolgálati mobiltelefonok limithatár alkalmazása 7/2011. Szolgálati fényképezőgépek letöltésének végrehajtására 8/2011. Munkanap áthelyezés 9/2011. Munkanap áthelyezés 4

6 A közterület-felügyelői állomány egyes szervezeti egységei által végrehajtott feladatok A köztisztasági, a közlekedésrendészeti, valamint a járőr és posztos szolgálati csoportokba beosztott közterület-felügyelők közterületi hatósági ellenőrzési feladataikat a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény, a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló többszörösen módosított 10/2000. (XI1.23.) számú BM rendelet, a 43/1999.(XI.26.) számú BM rendelet, a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről, továbbá a tevékenységet érintő hatályos jogszabályok, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 610/2010.(XI1.22.) számú Kgy. határozata alapján elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint hajtották végre. Köztisztasági csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre: a) az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása; b) az ebtartási szabályok ellenőrzése, szankcionálása; c) járdatakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése; d) graffitiket készítők és az illegális plakátragasztók szankcionálása; e) parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme; f} út- és csatornabontások ellenőrzése, sárfelhordások szankcionálása; g) lomtalanítás elő- és utókipakolásainak ellenőrzése; h) közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzése; i) közterületen elhelyezett szeméttárolókállagának, telítettségének ellenőrzése; j) hajléktalanok közterületi lakóhelyeinek felderítése, szükséges intézkedések megtétele; k) kapcsolattartás a SZaVA Zrt. illetékes munkatársaival, a lakásfenntartó szövetkezetekkel ; 1) lakossági bejelentések kivizsgálása; m) az építkezések környékének köztisztasági ellenőrzése. Kiemelt feladatként került meghatározásra a város területén, a városkörnyéki beépítetlen területeken, a kiskertek környéken, az elkerülő utak mentén illegálisan kihelyezett szemét felderítése, felszámolása és a kihelyezők kilétének a felderítése. A terület földrajzi elhelyezkedése, a földterületek egymástól való távolsága, különösen az esős időszakban szinte járhatatlan földes szolgalmi utak nagymértékben megnehezítették a feladatellátást. A Parkerdő környékén és az Erdei iskola út környékén szintén gyakori az illegális szemétlerakás. A helyzetet súlyosbítja, hogya kidobott hulladék jelentős része rossz állapotú autógumi, elektromos berendezés, festékes doboz, melyek veszélyes hulladéknak minősülnek, ebből következően rendkívül károsak a környezetünkre. 5

7 Az engedély nélküli szeméttelepeket gyakori járőrözéssel, ellenőrzéssei derítettük fel. A kihelyezők kilétét az alapos vizsgálat ellenére csak néhány esetben sikerült megállapítani. Az illegális szemétlerakók pontos helyét meghatároztuk és minden esetben írásban jeleztük a Városüzemeltetési Osztálynak. Az eredményesség növelése érdekében a Városüzemeltetési Osztály kommunális referensévei, környezetvédelmi referensévei és útellenőrével szorosan együttműködtünk, rendszeresen konzultáltunk egymással, valamint gyakran végeztünk közös ellenőrzéseket. 6

8 Az ebtartás szabályait megszegő jogsértő magatartás főként a lakótelepeken és a belvárosi parkokban fordult elő. A kutyatulajdonosok póráz nélkül sétáltatták a kutyájukat, gyakran nem takarították el a kutyájuk után a kutyaürüléket. Több esetben előfordult, hogy játszótérre bevitték az állatot. A felügyelőknek az Oladi lakótelepen a Bakó József utca, a Kodály Zoltán utca és a Faludi Ferenc utca környékén, a Derkovits lakótelepen a Bem József utca, a Váci Mihály utca és a Szürcsapó utca környékén, a KISZ lakótelepen Szent Flórián utca, a Diófa utca, és a Fogaras utca környékén kellett leggyakrabban intézkedni. A parkok közül az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt a legtöbb probléma a Gayer parkban, a Brenner parkban és a Jókai parkban volt. Az érintett területeket fokozottan ellenőrizték a felügyelők a reggeli és késő délutáni órákban. A játszótéri dohányzás tilalmának ellenőrzése során megállapítható, hogy néhány kivételtől eltekintve szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Ritkábban fordult elő, de visszatérő probléma, hogy az ebtulajdonosok nem akadályozzák meg házi kedvencük közterületre jutását. Ilyen eset szinte kizárólag a város kertvárosi részein fordult elő. A közterület-felügyelők felhívták a tulajdonosok figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. Az eredményesség fokozása érdekében együttmüködtünk a Hatósági Osztály ügyintézőivel, és több alkalommal közösen ellenőriztük az ebtartási rendeletben foglaltak betartását. Gazdátlan, kóbor eb, valamint közterületen lévő állati tetem észlelése esetén a felügyelők haladéktalanul értesítették a gyep mestert év augusztus 3. napján az Oladi lakótelepen a gazdája és annak 14 hónapos gyermeke szeme láttára tépett szét két kutya egy harmadikat. A két támadó ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltatták. A megtámadott kutya elpusztult. Az esetet követően általános közterületi ellenőrzés sorozat végrehajtására került sor a rendőrséggel közösen a zéró tolerancia elvét alkalmazva. 7

9 Az akció egy hónapos időtartama alatt az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt 49 intézkedés történt. 1 esetben szabálysértési feljelentés megtételére, 48 esetben helyszíni bírság kiszabására került sor Ft összegben. Minden esetben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/1992. (XI1.17.) számú rendelete 18. (3) bekezdésének a megsértése miatt történt az intézkedés. A felügyelők kiemelt feladatként ellenőrizték a téli időszakban a járdák síkosság mentesítésének teljesítését, és több esetben figyelmeztettek, szabálysértési feljelentést tettek. A hó eltakarítási, valamint síkosság mentesítési kötelezettség terén hiányosság mutatkozott elsősorban az önkormányzati tulajdonú területeken, tömegközlekedési megállóhelyeken és a parkok területén. A köztisztasági csoport rendszeresen foglalkozott az illegálisan elhelyezett hirdetmények, plakátok kihelyezőinek szankcionálásával. Gyakran kellett intézkedni a városunkba érkező cirkuszosokkal és mutatványosokkal szemben, mert szabálysértő módon kapcsolószekrényekre, lámpaoszlopokra, jelzőtáblákra helyezték ki plakátjaikat, hirdetményeiket, reklámhordozóikat. A köztisztasági csoport fokozott ellenőrzéssei igyekezett az engedély nélküli matricákat, graffitikat kihelyezők kilétét megállapítani. A természetes és az épített mesterséges környezet védelme érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a városban lévő parkok, ligetek fáinak védelmére, a zöldterületek állapotára, azok védelmében tett intézkedésekre. A jelzett területeket folyamatosan és visszatérően ellenőriztük, ennek ellenére, elsősorban a hétvégi éjszakák folyamán több pad ot, szemétgyűjtőt és szobrot rongáltak meg ismeretlen tettesek. 8

10 A lomtalanítási akciókban minden esetben aktívan közreműködtek a csoport tagjai. Törmelék, ág-nyesedék, lapátos áru, valamint veszélyes hulladék és elektronikai hulladék kihelyezése esetén intézkedtek azok eltávolítására. A közterületen lévő szemétben turkáló személyeknek felhívták a figyelmét a köztisztasági szabályok betartására, a lomtalanítás végén a hátra maradt szemétről értesítették a SZaVA Zrt. munkatársait. A közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt nagyon sok panasz érkezett a Közterület-felügyeletre, ezért fokozottan ellenőriztük ezeket akisboltokat, lerakatokat A Szent Márton utca 35. szám alatti Avocado Vegyesbolt körül uralkodó állapotok miatt érkezett a legtöbb panasz a Felügyeletre, ezért kétóránként folyamatosan ellenőriztük a fent nevezett kisbolt környékét. 6 esetben helyszíni bírságot szabtunk ki, ebből 5 esetben közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt Ft összegben, 1 esetben köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt Ft összegben, 4 esetben szabálysértési feljelentést tettünk, 2 esetben közterületen történt szeszes ital fogyasztás miatt, 2 esetben játszótéri dohányzásért kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. Összességében év folyamán az Avocado Vegyesbolt környékén a Felügyelet 32 helyszíni bírságot szabott ki Ft összegben és 6 esetben tett feljelentést szabálysértés elkövetése miatt. Az üzlet előtt engedélyezett közterület-használat jelentős ok-okozati összefüggésben volt az elkövetett szabálysértésekkel, ezért javaslatunkra a közterület-használati engedély visszavonásra került. 9

11 Sok lakossági bejelentés érkezett a fent emlitett vegyesbolton kívül a Szűrcsapó utca 6-8. szám alatti Garfield Vegyeskereskedés, a Váci Mihály utca 70. szám alatti Sárga Bolt, a Paragvári utca 56. szám alatti 100 Ft-os Kocsma, a Bartók Béla körút 33. és 35. szám között található Fortuna ABC környékén uralkodó állapotok miatt. A kialakult helyzet javítása érdekében a Felügyelet a Szombathelyi Rendőrkapitánysággal közösen a közterületen történő szeszes ita I fogyasztással, valamint a kerékpáros közlekedéssei összefüggő szabályok betartását ellenőrző akciót tartott. Az akció alatt a felügyelők 7 esetben szabtak ki helyszíni bírságot Ft összegben, valamint 1 szabálysértési feljelentést tettek. Minden esetben közterületi szeszesital fogyasztás miatt történt az intézkedés. A Bartók Béla körúton lévő Fortuna ABC környékét a nagyszámú lakossági bejelentés hatására szeptember 22. napja és október 22. napja között kiemelten ellenőriztük. Az akció ideje alatt közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt 7 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot Ft összegben, valamint az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt 4 esetben került sor helyszíni bírság kiszabására Ft összegben. Nehezítette az intézkedések eredményességét, hogy az adott üzletek vezetőinek és alkalmazottainak együttműködési hajlandósága erősen megkérdőjelezhető volt. 10

12 A felügyelőknek többször kellett botrányosan ittas, vérző hajléktalan emberhez mentőt vagy szociális munkást hívni. A hajléktalanok jelentős része a belátó képességet korlátozó pszichiátriai problémákkal küzd, és szinte kivétel nélkül alkoholbetegek. A legalapvetőbb viselkedési normákat sem tudják vagy akarják betartani. A kis boltok, lerakatok előtti közterületen szeszesitalt fogyasztanak, a bevásárlóközpontok előtt gyakran agresszíven, zaklató módon koldulnak, a parkokban, belső udvarokban, kapualjakban köztisztasági szabálysértést követnek el. A közterület-felügyelők minden esetben határozottan, de emberségesen intézkedtek velük szemben. Az általuk preferált területeket fokozottan ellenőriztük. Bár időszakosan értünk el sikereket, azonban a tartós eredményhez szükség van a probléma komplex kezelésére, ezért szorosan együttműködtünk a Savaria Rehab- Team Kft. szociális munkásaival és a rendőrséggel. Rendszeresen részt vettünk a Szociális Kerekasztal megbeszéléseken. A köztisztasági csoport közterület-felügyelői illetékességi területükön az engedély nélküli árusítást szinte teljesen felszámolták a Domus Áruház környékén, a Tesco Hipermarket parkolójában és a piacon. 11

13 A közterületen észlelt hiányosságokról - úthiba, kaszálás hiányossága, parlagfű, közúti útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák kopottsága, a közlekedést akadályozó fák, bokrok állapota, önkormányzati területen található jelentősebb illegális hulladék, stb. vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályát minden esetben írásban tájékoztattuk. A felügyelők figyelemmel kísérték a folyamatban lévő építkezések, útbontások, csatornázási munkálatok jogszerűségét és környezetük tisztaságát. Ellenőrizték a konténerek szabályszerű tárolását. Engedély nélküli útbontások, a fogalomtechnikai tervek hiánya és balesetveszélyes konténer elhelyezés esetén a felelőssei szemben eljártak. 12

14 Közlekedésrendészeti csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre a) a megállási, várakozási tilalmat megszegők szankcionálása; b) a behajtási tilalmat megszegők szankcionálása; c) mozgásában korlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése, az igazolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele; d) a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítése, a szükséges intézkedések megtétele; e) gyalogos átkelőhelyen vagy az előtt, továbbá a forgalom elől elzárt területen, valamint a kijelölt rakodóhelyen, vasúti átjáró előtt, vagy az autóbuszmegállóban, illetve a kereszteződések metszéspontjaitói számított 5 m-en belül szabálytalanul várakozó gépjárművezetők szankcionálása; f) a járdán való várakozás szabályainak ellenőrzése; g) kőzúti jelzőberendezések állagának ellenőrzése, intézkedés az esetleges rongálások vagy hiányok pótlására; h) a város frekventált területein, a vasútállomás, a piac és a bevásárló központok környékén a szabálytalan parkolások ellenőrzése; i) kapcsolattartás a rendőrség közlekedés rendészeti szerveive!. Szabálytalan parkolás Az év első felében a szabálytalan parkolás miatt a közterület-felügyelőknek legtöbbször abelvárosban és az Éhen Gyula téren kellett intézkednie. A gépjárművel elkövetett szabálysértések közül a felügyelők a legnagyobb számban a megállási és várakozási tilalmat megszegő, a mozgáskorlátozottak részére, valamint az egészségügyi intézmények részére fenntartott várakozóhelyeken jogosulatlanul parkoló, az áruszállítást, a gyalogos- és tömeg közlekedést akadályozó járművezetőkkel szemben intézkedtek. 13

15 Nagyszámú intézkedésre került sor a súlykorlátozást figyelmen kívül hagyá és a behajtási tilalmat megszegő szabálysértőkkel szemben is. Különösen sokszor kellett intézkedni a behajtási tilalmat megsértő tehergépjármüvekkel szemben a 'Zanati út 70. szám alatti leseo Hipermarket parkolájában. 14

16 A város külső részein, leggyakrabban az Alsóhegyi út, a Nárai külső út, a Szent István király utca, és a Külső Zanati út kőrnyékén lévő utcákban kellett kőzúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg feletti legnagyobb megengedett össztömegű gépjármű, valamint lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi közterületen való tárolása miatt szabálysértési bírságot kiszabni. Ugyancsak több esetben kellett intézkedni a Minerva lakótelepen a szabálytalanul várakozó áruszállító kamionosokkal szemben. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján segítettük a SZaVA Zrt. parkolási csoportjának a munkáját. Napi kapcsolatban álltunk a parkolási csoport vezetőjével. A parkoló őrök haladéktalanul értesítették a Közterület-felügyeletet, ha a hatáskörünkbe tartozó szabálysértést észleltek. Jelzéseik alapján többször intézkedtünk a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhelyen jogosulatlanul parkoló, a felfestett fizetőparkoló helyet nem rendeltetésszerűen igénybe vevő vagy több parkolóhelyet egyszerre elfoglaló gépjárművezetőkkel szemben. A lakótelepeken a magas házak környékén, feltételezhetően helyhiány miatt, a házak előtti "Várakozni tilos" jelzőtáblákat gyakran figyelmen kívül hagyják a gépjárművezetők. Az épületek előtt szabálytalanul parkoló gépjárművek egy káresemény bekövetkezésekor az élet- és vagyonbiztonságot nagymértékben veszélyeztetik, ezért rendszeresen ellenőriztük ezeket a helyszíneket a tűzoltóság felkérésére. Az év folyamán a külföldi rendszámú gépjárművel elkövetett közlekedési szabálysértések száma nagyon magas volt július 1. napjával hatályba lépett a 99/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (R.) a közúti közlekedéssei kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. AR. 3. (3) bekezdése megváltoztatta az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet (SZR.) 54. -a (1) bekezdésének tartaimát, mely szerint ar. 1. számú mellékletében felsorolt megál/ási és várakozási tilalmak 19 tényállási eleme július 1. napjától nem minősült szab álysértésn ek, ezen cselekmények a jövőben a közigazgatási bírsággal sújtandó KRESZ szabályszegések hatálya alá tartoznak. Az SZR a (1) bekezdésének módosítása miatt ugyancsak nem valósítanak meg szabálysértést július 1. után azok a KRESZ szabályszegések sem, amelyeket a 410/1997. (IV.30.) Korm. rendelet 2., 3., 5., 6., és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegű közigazgatási bírsággalléhet sújtani. Az év hátralévő részében ez azt jelentette, hogya közterület-felügyelők július 1. napjától a rendeletben (ílletve a mellékletében) felsorolt megállási és várakozási tilalmat megszegők esetében nem szabhattak ki helyszíni bírságot, nem állapíthattak meg büntetőpontot, nem Szabhattak ki a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot, de még szabálysértési feljelentést sem tehettek, mert e cselekmények nem minősültek szabálysértésnek. 15

17 Gyepfelületen, parkosított területen gépjárművel való megállás, várakozás legtöbbször abelvárosban és a lakótelepeken fordult elő. 16

18 Az üzemképtelen, közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművek többségét a lakótelepek parkolóiban helyezték el. Az esetek nagy részében az adott körzetért felelős közterület-felügyelők észlelése, illetve lakossági jelzés alapján került a látókörünkbe a jármű. Az év folyamán 21 db gépjárművet távolítattunk el a közterületekről. 143 db gépjárművet a tulajdonos felszólításunkra eltávolított a helyszínről vagy a szállítás megkezdésekor intézkedett a gépkocsi elszállításáról. A gépjárművek elszállítását és tárolását a évben megkötött szerződés alapján évben is a GUBA Autócentrum Kft. végezte. A gépjárművek elszállíttatása a felügyelői állománynak folyamatos feladatot jelentett, tekintettel arra, hogya szállítások időpontjában felügyelői biztosításra volt szükség a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Járőr és posztos szolgálati csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre: a) lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás; b) a Fő téren a posztos szolgálat biztosítása; c) közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségének ellenőrzése; d) a lobogózási szabályok betartásának ellenőrzése; e) városi rendezvények biztosítása; f) cél és átfogó közterületi ellenőrzések végrehajtása; g) az önkormányzati vagyon védelme; h) közreműködés a jog követő magatartásformák kialakításának elősegítésében, és a társadalmi bűnmegelőzésben. A felügyelők kiemelt feladata volt az év folyamán az iskolák, parkok, csomópontok, a piac, a lakótelepek, a kertvárosi részek közterületi ellenőrzése, valamint a lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás. 17

19 A Fő téren az állandó közterület-felügyelői posztos szolgálat ellátása kora tavasztól késő őszig folyamatosan biztosított volt. A feladatok megkívánták ideiglenes posztos szolgálatok biztosítását is a beszámolási időszakban, melyek a reggeli órákban az iskolák környékén, különösen szeptember hónapban iskolakezdéskor a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint kedden és pénteken a piac környékén kerültek vég rehajtásra. A közterület-felügyelők rendszeresen ellenőrizték közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségét augusztus 11. napja és augusztus 28. napja között a csoport tagjai az Önkormányzat által éves és idény jelleggel kiadott összes közterület-használati engedélyt végigellenőrizték. Az akció során 8 helyszíni bírság kiszabására került sor Ft értékben. Minden esetben az engedélyezett területnagyságnál nagyobb közterületet foglaltak el a megbírságolt vállalkozók. A közúti közlekedésről szóló évi 1. törvény (továbbiakban Kkt.) a évi CLXXII. törvénnyel módosításra került, mely a közút területén, a közút felett és mellett elhelyezett jelek, jelzések, egyéb tárgyak és berendezések tekintetében jelentős változásokat hozott. A törvény felhatalmazása alapján a Kormány megalkotta a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletét (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése értelmében a rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon elhelyezett, nem megfelelően kialakított reklám célú berendezések eltávolítása érdekében a közút kezelőjének felmérést kellett készítenie, melynek során szükséges volt dokumentálni a reklám célú berendezés helyét, hozzávetőleges méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét. A Városüzemeltetési Osztály felkérésére a Közterület-felügyelet Szombathely város közigazgatási területén a jogszabályi előírások szerinti dokumentációt november 2. napja és november 14. napja között elkészítette, melyből megállapítható, hogy a város területén 141 db reklámberendezés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak november 21. napja és december 6. napja közötti időszakban Polgármester úr utasítására a felügyelők felmérték a megrongálódott, rossz állapotú és hiányzó utcanévtáblákat a város teljes közigazgatási területén. A felmérés során megállapítást nyert, hogya Szombathely területén található 481 utcából 44 helyszínen az utca-névtáblák megrongálódtak, csak részben olvashatók, valamint 762 db utca-névtábla hiányzik a közterületről. Az akció eredménye alapján összesen 806 db új utca-névtáblát kellene kihelyezni a város területére. A csoportban szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők - jelentős túlmunkában - rendezvénybiztosítási feladatokat is elláttak. 18

20 Részt vettek a március 4-i megemlékezés a március 15-i ünnepségek a Szentivánéji vigasságok a Hősök napi megemlékezés a Savaria Történelmi Karnevál a Szent György napi vásár a Doni áttörés évfordulója a Szent Márton napi vásár az 1956-os forradalom évfordulója a Fő téri Karácsonyi vásár közterületi biztosításában. Az év folyamán kieme It célellenőrzéseket hajtottak végre Anyák Napján, Halottak Napján a köztemetők környékén, karácsony előtt a fenyőfa árusítások helyszínein, valamint rendszeresen abevásárlóközpontok parkolóiban, a Vásárcsarnok és vasútállomás környékén. A felügyelők a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségévei júliusban vettek részt nagyszabású közösen végrehatott ellenőrzéseken. Általános jelenséggé vált, hogya hajléktalanok a lakótelepek parkjaiban a nyári hónapokban szállásokat alakítanak ki a park sűrűbb növényzettel borított részein. A Savaria Rehab-Team Kft. szociális munkásaival együtt felkutattuk ezeket a szálláshelyeket, akik gondoskodtak az érintettek felvilágosításáról, tájékoztatást adtak az igénybe vehető ellátások köréről. A SZaVA Zrt. munkatársai elszállították a hajléktalanok által hátrahagyott szemetet, lim-iomot. 19

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Közterület-felügyelet jogállása, feladatai és illetékességi

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület- felügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület- felügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület- felügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

Ha megállapítottuk meddig terjed a felelősségünk, képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek. ( Dan Milliam )

Ha megállapítottuk meddig terjed a felelősségünk, képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek. ( Dan Milliam ) Ha megállapítottuk meddig terjed a felelősségünk, képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek. ( Dan Milliam ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) 2009. évi tevékenységét

Részletesebben

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről módosította: 43/2008. (VIII.29) sz. rendelet 79/2012.(XII.21)

Részletesebben

Jegyző Tárgy: Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi ellenőrzésekről szóló tájékoztató

Jegyző Tárgy: Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi ellenőrzésekről szóló tájékoztató Jegyző Tárgy: Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi ellenőrzésekről szóló tájékoztató Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. december 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2009.(XII. 21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete 1.lap Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében működő Közterület felügyelet Szervezeti

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

A KŐBÁNYAI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET év L félévi tevékenységéről

A KŐBÁNYAI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET év L félévi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 2008. év L félévi tevékenységéről Budapest, 2008. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I BEVEZETÉS r r r II A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS VÁLTOZÁSAI II. 2 A Felügyelet személyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1. sz. melléklet a VI-65/80.617/2014. számú határozathoz MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Önkormányzati

Részletesebben

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője - K '!! '» V *< fi'kl kőbányai ">5i' * i, i,',.»í^-ttstulefülése - hphh/íz/to/o. Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 200/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület ^AÍ^J^^j~é Q^ Kőbányai Önkormányzat Rn, nxt?l)0íh 14 Jegyzője Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L...

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére Tárgy: A Közterület-felügyeletről szóló 3/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. Tel/Fax: 89/313-192 E.mail: felugyelet@papa.hu.

Pápa Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. Tel/Fax: 89/313-192 E.mail: felugyelet@papa.hu. 1 Pápa Város Önkormányzatának Közterület-Felügyelete 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. Tel/Fax: 89/313-192 E.mail: felugyelet@papa.hu. Előterjesztés Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.04.14.-i

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó. A Fővárosi Közterület -Felügyelet XXI. Kerületi Alközpont 2009. évben végzett munkájáról

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó. A Fővárosi Közterület -Felügyelet XXI. Kerületi Alközpont 2009. évben végzett munkájáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó A Fővárosi Közterület -Felügyelet XXI. Kerületi Alközpont 009. évben végzett munkájáról Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 1033 Budapest, Mozaik utca 7. Telefon: 453-2618 ugyfelszolgalat@obkf.hu Fax: 453-2619 FELJEGYZÉS a közigazgatási bírságolással kapcsolatban A közúti közlekedésről

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó április 20-án /szerda/ órakor

M E G H Í V Ó április 20-án /szerda/ órakor Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága tagjai részére

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület 2>l i2j AO/ 2DC&. Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapca WELm

Budapest Főváros X. kerület 2>l i2j AO/ 2DC&. Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapca WELm SSudapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület 2>l i2j AO/ 2DC&. Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapca WELm Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/61785/2009. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.)

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: Tárgy: Dr. Gulyás Tünde Edit Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 7. Napirend Közterület használat engedély iránti kérelem 7. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Ármos Mihály egyéni vállalkozó

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben