A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ május

2 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Amely készült a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a, illetve 122. (7) bekezdés a) pontja alapján, A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása tárgyában, nemzeti eljárásrendben megindításra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz, az alábbiak szerint: 1. Az ajánlatkérő neve: Országos Egészségfejlesztési Intézet címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. telefonszáma: +36-1/ telefaxszáma: +36-1/ címe: web: 2. Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 3. A tárgyalásos eljárás jogcíme, indokolása: Az Ajánlatkérő az eljárás becsült értékére tekintettel - a Kbt. 122 (7) bekezdés a) pontját alkalmazza a (8) pont betartásával, mely szerint az ajánlattételi felhívást olyan gazdasági szereplőknek küldi meg, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. 4. A dokumentáció beszerzésének feltételei: Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és dokumentációt az ajánlattételre felhívni kívánt szervezeteknek közvetlenül, egyidejűleg megküldi. A dokumentáció megküldésével kapcsolatos elérhetőségek: Országos Egészségfejlesztési Intézet Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839/3. Tel.: Fax: A közbeszerzés tárgya, mennyisége, specifikációi (műszaki leírás): Tárgya: a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot, illetve jelzést tartalmazó, háromféle matrica gyártása: nyomdai előkészítése, kivitelezése és a teljesítési helyre történő leszállítása. Mennyisége: Összesen: 60 ezer db, és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni 1

3 Az összes darabszám 3 fajta matrica előállítását jelenti a következő megoszlásban: - Tilos a dohányzás feliratú beltéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni - Tilos a dohányzás feliratú kültéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni - Dohányzásra kijelölt hely feliratú kültéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni Műszaki leírás: Méret (mindhárom - fajta matrica vonatkozásában): A4 Színek (mindhárom - fajta matrica vonatkozásában): piros és fekete Elhelyezés szerint: kültéri elhelyezésre alkalmas matricák: - a matrica hátoldala ragasztható, - nyomott és riccelt 63 um vastag Avery 700 típusú - premium vinyl, oldószeres szitanyomással, uv stabil lakkal - Tilos a dohányzás, illetve Dohányzásra kijelölt hely feliratokkal (a fentebb ismertetett mennyiségben) beltéri elhelyezésre alkalmas matricák: - a matrica elülső, színes oldala ragasztható - nyomott és riccelt 210x297 mm lapok - Tilos a dohányzás felirattal (a fentebb ismertetett mennyiségben) Tartalom és megjelenés szerint: A matricáknak a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt, Tilos a dohányzás, illetve Dohányzásra kijelölt hely feliratokat és jelzéseket kell tartalmaznia, a jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. és 2. számú mellékletében található minta szerint. CPV kód: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet: bruttó ezer Ft. 6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlattevő tárgyalni kíván: Vállalkozási szerződés, a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártására. 7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A teljesítés (szállítás) határideje: A teljes mennyiséget a szállítási szerződés megkötésétől számított legkésőbb 5 napon belül le kell szállítani. Pótmegrendelés esetén a teljesítési határidő a pótmegrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított 5 nap. 8. A teljesítés helye: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 2

4 9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt (1) és (3) bekezdéseire, továbbá az Art. 36/A -ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 10. Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, a rész-ajánlattétel lehetősége kizárt. 11. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. Ennek alapján az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegeként 3. sz. iratminta szerint számított, db matrica elkészítésére vonatkozó (összesített) bruttó ajánlati árat értékeli. Az ajánlati árnak a matricák előállításával és a teljesítési helyre történő leszállításával felmerülő összes költséget tartalmaznia kell. 12. A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (ib) pontja szerinti dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha valamely pénzintézet nyilatkozata alapján az eljárást 3

5 bankszámlájára vonatkozó, egyszerű másolati példányban benyújtott 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy - a pénzintézet mióta vezeti a számlát, - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladása napján fennálló vagy az azt megelőző 12 hónapban megszüntetett fizetési számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladása napján fennálló vagy az azt megelőző 12 hónapban megszüntetett fizetési számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. - Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Csatolni kell továbbá a Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy c) pont szerinti nyilatkozatokat. Az ajánlatkérő figyelemmel a Kr. 14. (8) bekezdésében foglaltakra a fentebb (13.1. pontban) részletezett igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által fentebb (13.1. pontban) megadott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. (9) bekezdésében foglaltakra! 4

6 13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben végzett, legjelentősebb szállításainak igazolása a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 16. (1) bekezdése szerint módon, legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje, - a szerződést kötő másik fél megnevezése - a szolgáltatás tárgya - az ellenszolgáltatás összege - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától (visszafelé számított három év valamelyikében legalább 1 db szerződésszerűen teljesített nyomdai kivitelezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. - Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Csatolni kell továbbá a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot. 5

7 Az ajánlatkérő figyelemmel a Kr. 17. (6) bekezdésében foglaltakra a fentebb (13.2. pontban) részletezett igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által fentebb (13.2. pontban) megadott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 17. (6) bekezdésében foglaltakra! 14. Az ajánlattételi határidő: az engedélyezéstől függően, de legkésőbb : Az ajánlat benyújtásának címe: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. főigazgató titkárság ("T" épület III. emelet 311. ajtó) 16. Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven ajánlat nem nyújtható be. 17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., ("T" épület III. emelet 311. ajtó) ideje: az engedélyezéstől függően, de legkésőbb :00 óra, jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint. 18. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt 67. -a szerint teljes körben biztosítja. 19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás befejezésének időpontjától kezdődően 60 nap. 20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő egy tárgyalást tart, amelyen az ajánlati árról és a szerződéses feltételekről tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi tárgyalópartner képviselője aláír. A tárgyalás befejezésekor ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyaláson az ajánlattevőket ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) személyeknek kell képviselni. Az ajánlattevők módosított és egyben végső ajánlatukat a tárgyaláson alakítják ki. A végső ajánlatot a tárgyaláson kell megtenni, ami a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az ajánlattevők a bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) vonatkozásában nem adhatnak meg az eredeti ajánlathoz képest az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb (magasabb ajánlati ár) ajánlatot. A tárgyalásra az ajánlatkérő a Kbt. 92. (1)-(4), valamint (7)-(8) bekezdéseit megfelelően alkalmazza, a Kr. 97. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. Az első (és egyetlen) tárgyalás helye, ideje: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. ("T" épület III. emelet 311. ajtó), óra 21. Az ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Az ajánlatkérő a szerződésben a következő teljesítési biztosítékok szolgáltatását írja elő: Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható okból eredő késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, melynek számítási alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke pedig naptári naponként 5 (azaz öt) ezrelék, ami összesen nem haladhatja meg az érintett érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. 6

8 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének alapulvételével, - a hibás gyártási tétel (matrica) kicseréléséignapi 5 (azaz öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles, ami összesen nem haladhatja meg az érintett gyártási tétel áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, a Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér számítási alapja a meghiúsult szolgáltatással érintett gyártási tétel (matrica) áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke 5 %. 22. Elbírálás határideje: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt.77. (2) bekezdésében meghatározottak szerint értesíti valamennyi ajánlattevőt. 23. A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést a Kbt (6) bekezdésének megfelelően a Kbt (5) bekezdésében meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt köt meg, figyelemmel a Kbt (7)-(8) bekezdésében foglaltakra is. 24. Egyéb információk: Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket a Kbt. 56. szerint, írásban tehetik fel, amit az ajánlattevők az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában megjelölt elérhetőségekre küldhetik meg azzal, hogy a kérdéseket lehetőség szerint - legkésőbb május 15. napja 16:00 óráig szíveskedjenek feltenni, melyre ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt ésszerű időben válaszol. A kérdéseiket a +36-1/ (OTH Gazdasági Főigazgatóság) FAX-számra küldhetik meg Az ajánlatot írásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. Az ajánlatokat (valamennyi példányt) egy zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni: - az Ajánlatkérő nevét és címét; - az Ajánlattevő nevét és címét; - a közbeszerzési eljárás tárgyát; - az ajánlattételi határidő lejártáig (2012. május :00-óráig,) NEM BONTHATÓ FEL! Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható kötésben/ összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 7

9 A 46/2011. Korm. rend. 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében kérjük, hogy az ajánlatok eredeti példányát elektronikus adathordozón szkennelve jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf fájlban is csatolják ajánlatukhoz. Kérjük továbbá nyilatkozatuk csatolását arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétellel felmerült valamennyi költség az ajánlattevőket terheli Az ajánlatban kérjük a fentieken túl - benyújtani a következő iratokat, nyilatkozatokat: - borítólap (lásd: 1. sz. iratminta) - felolvasólap (lásd: 2. sz. iratminta) - tartalomjegyzék - ártáblázat (lásd: 3. sz. iratminta) - az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot (vagy annak valamely dokumentumát) az ajánlattevő képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a meghatalmazás eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is csatolni kell. - ajánlattevői nyilatkozat a jelen ajánlattételi felhívás, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. (3) bekezdése értelmében (lásd: 4. sz. iratminta) - ajánlattevői nyilatkozat a kis-, és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, a Kbt. 60. (5) bekezdése értelmében (lásd 4. sz. iratminta) - ajánlattevői nyilatkozat, hogy velük szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok, továbbá a Kbt.57. (1) bekezdés d) pontja által meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn. (lásd: 5. sz. iratminta) - a Kr. 2. (ib) pontja szerinti nyilatkozat, a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan - ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. - ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik (lásd: 6. sz. iratminta) - meghatalmazás (adott esetben) - Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást, melyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. - Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik, és hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Abban az esetben, ha a hatályos cégkivonatban feltüntetett valamely számlavezető már nem vezeti az Ajánlattevő bankszámláját, úgy az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégkivonatban feltüntetett, de a valóságban már megszűnt bankszámlát vezető 8

10 pénzintézettől származó, és az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebben kelt eredeti vagy egyszerű másolati példányban kiállított nyilatkozatot arról, hogy az érintett bankszámla mikor került megszüntetésre. Amennyiben az adott pénzintézet és a pénzintézeti folyószámla is megszűnt, úgy Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának csatolása szükséges. - A Kbt. 40. (1) bekezdése értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Lásd: 7. számú iratminta) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: május 11. 9

11 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1.) Szerződési feltételek: A szerződéses feltételeket az alábbi szállítási szerződés tervezet tartalmazza. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) amely egyrészről az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) (székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.; bankszámlaszám: adószám: , képviselője: Dr. Vokó Zoltán mb. főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ) másrészről a.. (székhely:., adószám:.., cégjegyzékszám:, bankszámlaszám:.., képviselője: ) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő Felek ) között jött létre, a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények 1.1 A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII.. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot, illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása tárgyában. 1.2 A Megrendelő (Ajánlatkérő) az ajánlatokat elbírálta, és a jelen szerződés tárgya szerinti matricák gyártására a Felhívásban előírt bírálati módszer alapján a Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőként. 1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásai, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat), hiánypótlás, felvilágosítás, illetve tárgyalási jegyzőkönyv. 1.4 Mivel a közbeszerzési eljárásban a nyertes gazdálkodó szervezetek közös ajánlatot nyújtottak be, ezért a jelen szerződésből eredő jogok egyetemlegesen illetik meg őket, és a kötelezettségek tekintetében is egyetemlegesen kell helytállniuk. Felek már most rögzítik, hogy a Megrendelő által bármelyik nyertes gazdálkodó szervezethez intézett nyilatkozat valamennyiükkel közöltnek tekintendő. (közös ajánlat esetén). 1.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Országos Egészségfejlesztési Intézet között létrejött 29529/2/2011 EGP ügyiratszámú támogatási szerződésben megjelölt, 8. sz. projekt megvalósítására tekintettel kötik. 2. A szerződés tárgya 2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi nyomdai szolgáltatás megvalósítását: A Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matricák gyártását grafikai tervezését és nyomdai előkészítését, kivitelezését és a teljesítés helyére történő leszállítását - alábbi paraméterek szerint: 10

12 Méret: A/4 Darabszám: A 3 matrica összes darabszáma: 60 ezer db az alábbi részletezésben - Tilos a dohányzás feliratú beltéri matrica: db - Tilos a dohányzás feliratú kültéri matrica: db - Dohányzásra kijelölt hely feliratú kültéri matrica: db Színek: Elhelyezés szerint: 1.Kültéri 2. Beltéri Tartalom szerint A Megrendelő mindhárom fajta matrica vonatkozásában a megjelölt mennyiségtő + 50 %-kal eltérhet. Piros és fekete Matrica hátoldala ragasztható,nyomott és nyomott és riccelt 63 um vastag Avery 700 típusú premium vinyl, oldószeres szitanyomással, uv stabil lakkal. A matrica elülső, színes oldala ragasztható nyomott és riccelt 210x297 mm lapok. A Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben előírt Tilos a dohányzás (kültéri és beltéri matrica), Dohányzásra kijelölt hely (kültéri matrica) feliratot illetve jelzést tartalmazó, az ajánlati dokumentáció 1. és 2. számú mellékletében található minta szerint 2.2. Vállalkozó a Megrendelő által előre rendelkezésére bocsátott Word formátumú minták alapján köteles mindhárom fajta matrica vonatkozásában minta - nyomat elkészítésére. A minta-nyomatot a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyás céljából bemutatatni. A Megrendelő szükség esetén írásban korrekciót kérhet vagy a minta-nyomatot jóváhagyja Megrendelő a Dokumentációban az egyes matricáknál megadott mennyiségtől legfeljebb az Ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban meghatározott mértékig, azaz + 50%-kal jogosult eltérni. (pótrendelés) 2.4. Megrendelő a pótrendelés leadására legkésőbb június 17-ig jogosult. Megrendelő a pótmegrendelést írásban (telefaxon, vagy postai úton) közöli a Vállalkozóval, illetve annak kijelölt kapcsolattartójával. Vállalkozó a pótrendelést köteles késlekedés nélkül visszaigazolni. A pótrendelés során felek kötelesek együttműködni. Ennek folytán Megrendelő, amennyiben a pótrendelés szükségessége előre látható, köteles ennek lehetőségéről, várható mennyiségéről a Vállalkozót mielőbb közvetlenül tájékoztatni. 3. A teljesítés határideje, teljesítési biztosítékok 3.1 A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott mintapéldányok szerinti matricákat köteles legkésőbb a jelen vállalkozási szerződés megkötésétől számított 7 napon belül legyártani A teljesítési határidőbe a Megrendelő minta nyomatok jóváhagyására vonatkozó értesítésétől a Megrendelő jóváhagyásáig eltelt idő nem számít bele. 11

13 3.3. Pótmegrendelés esetén a teljesítési határidő a pótmegrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított max. 7 nap Az ajánlatkérő a szerződésben az alábbi teljesítési biztosítékok szolgáltatását írja elő: - Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható okból eredő késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, melynek számítási alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) ÁFA nélkül számított ellenértéke, mértéke pedig naptári naponként 5 (azaz öt) ezrelék, ami összesen nem haladhatja meg az érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. - Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) ÁFA nélkül számított ellenértékének alapulvételével, - a hibás gyártási tétel ( matrica) kicseréléséig- napi 5 (azaz öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles, ami összesen nem haladhatja meg az érintett gyártási tétel áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. - Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, a Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér számítási alapja a meghiúsult szolgáltatással érintett gyártási tétel (matrica) mennyiség áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke 5 %. 4. A szerződés ellenértéke és a fizetés módja 4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban adott ajánlata alapján az alábbi vállalkozási díj érvényesítésére jogosult: - Tilos a dohányzás Beltéri matrica: Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. - Tilos a dohányzás Kültéri matrica Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. - Dohányzásra kijelölt hely Kültéri matrica Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. A vállalkozási díj db matrica vonatkozásában: Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint A vállalkozási díj a matricák előállításával és a teljesítési helyre történő leszállításával, a jelen vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében felmerülő valamennyi költséget tartalmazza. A Szerződő Felek a vállalkozási díjat kötöttnek tekintik, a Vállalkozó a vállalkozási díj emelésére semmilyen jogcímen sem jogosult. A Vállalkozó a pótmegrendelés során megadott mennyiségű matricákra előállítására és teljesítési helyre történő leszállítására vonatkozóan a vállalkozási díjat a fenti egységárak alapján állapíthatja meg. 12

14 4.3. Megrendelő a vállalkozási díjat a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt (1) és (3) bekezdéseire, továbbá az Art. 36/A -ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, azonban részteljesítés lehetséges A számla benyújtásának előfeltétele: a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása a Szállító részére. A teljesítésigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozási díj kimutatását a három féle matrica szerint. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről. jogosult. 5. Kapcsolattartás 5.1. A Megrendelő kapcsolattartója:. (név, telefon, fax, , postacím) 5.2. A Vállalkozó kapcsolattartója:. (név, telefon, fax, , postacím) 5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen vállalkozási szerződés határidőre történő teljesítését, eredményességét veszélyezteti, illetve gátolja. 6. Minőség A Vállalkozó a szerződésben vállalt munkát köteles I. osztályú minőségi szinten, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. 7. Alvállalkozói szerződések 7.1 A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni. / A Szállító a jelen szállítási szerződés teljesítése során nem jogosult alvállalkozó közreműködését igénybe venni. (az ajánlat szerint, adott esetben) 7.2. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt valamint a Kbt. 57. (1) d) pontja- szerinti kizáró okok hatálya alatt. (adott esetben) 8. Felhasználói jog A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező matricákra az átadással Megrendelőnek korlátlan és kizárólagos felhasználói jogot enged és annak Megrendelő általi használatáért a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felül további anyagi igényt nem támaszt. 9. A szerződés megszűnése 9.1. A Megrendelő rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, amennyiben Vállalkozó késedelmesen, vagy hibásan teljesít. 13

15 9.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha - a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. - a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A 8.2. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 10. Egyéb rendelkezések Felek tudomásul veszik egyrészt, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, másrészt, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. -a alapján a szerződés tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése értelmében vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése értelmében vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Jogviták esetére a magyar jog az irányadó, és a Felek alávetik magukat, az értéktől függően hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen. oldalból álló szerződés hat, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá. Budapest,

16 Megrendelő Vállalkozó Pénzügyi ellenjegyző:.. 15

17 Melléklek 1. sz. melléklet 16

18 17 2. sz melléklet

19 3.) Iratminták: Az ajánlatkérő - az ajánlattétel könnyítése érdekében- mellékleteket és iratmintákat készített, amelyek felhasználását javasolja az ajánlattevőknek. Az iratminták helyett azoknak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. 1. sz. iratminta BORÍTÓLAP Az eljárás tárgya: Az ajánlattevő (pontos név): A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása Címe: Telefonszáma: Telefax száma: címe: A cég cégjegyzék száma: Adószáma: Uniós adószáma: A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: 18

20 2. sz. iratminta FELOLVASÓLAP I. Eljárás tárgya: A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása II. Ajánlattevő adatai a. Neve:. b. Székhelye:..... c. Postacíme:. d. Telefon-, és fax száma:..... e. Közbeszerzésért felelős személy neve:..... f. címe:..... II. Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatkérő a darab matrica összesített bruttó árát értékeli, a megadott szempont alapján. Az összesített bruttó ajánlati árat a 3. sz. iratminta alapján számítva kérjük megadni.: Összesített bruttó ajánlati ár ( db matrica bruttó ára): Ft, azaz.. Ft (Ide az 3. sz. iratmintában szereplő 2. számú ártáblázat Összesített bruttó ajánlati ár: ( db matrica bruttó ára) szürke színnel jelölt cellába beírt összeget kell megadni.) Dátum, cégszerű aláírás 19

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére közfoglalkoztatási programhoz kullancs elleni védőoltás (FSME-IMMUN felnőtteknek szuszpenziós injekció) 320 db beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Földgáz beszerzése/

Földgáz beszerzése/ Földgáz beszerzése/2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Építőanyag beszerzése a GYŐR-SZOL Zrt. részére - tájékoztatás eljárás eredményéről

Építőanyag beszerzése a GYŐR-SZOL Zrt. részére - tájékoztatás eljárás eredményéről Építőanyag beszerzése a GYŐR-SZOL Zrt. részére - tájékoztatás eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére

Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére Mélyfagyasztott állati eredetű termékek beszerzése III. sz. GMK Győr, Győzelem u. 12. szám alatti főzőkonyhája részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.)

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Vadász u. 11-13. energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről.

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Tájékoztató hirdetmény A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Budapest XIV. ker., Gvadányi u. 69. szám alatti objektumában a biztonságfelügyeleti rendszer telepítése közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Volvo 7700 típusú használt szóló autóbusz utastéri klimatizálása (Klíma és kapcsolódó szol-gáltatások beszerzése)-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Beszerzés

Részletesebben

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele TEE- SZE Diákmunka igénybevétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint

Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint Labor eszköz és műszer csomag beszerzése A Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet részére műszaki specifikáció szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

SZEI mammográfia eredmény

SZEI mammográfia eredmény SZEI mammográfia eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: EH - A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "C" és "D" épület tetőfelületének déli oldalán 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben