A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ május

2 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Amely készült a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a, illetve 122. (7) bekezdés a) pontja alapján, A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása tárgyában, nemzeti eljárásrendben megindításra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz, az alábbiak szerint: 1. Az ajánlatkérő neve: Országos Egészségfejlesztési Intézet címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. telefonszáma: +36-1/ telefaxszáma: +36-1/ címe: web: 2. Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 3. A tárgyalásos eljárás jogcíme, indokolása: Az Ajánlatkérő az eljárás becsült értékére tekintettel - a Kbt. 122 (7) bekezdés a) pontját alkalmazza a (8) pont betartásával, mely szerint az ajánlattételi felhívást olyan gazdasági szereplőknek küldi meg, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. 4. A dokumentáció beszerzésének feltételei: Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és dokumentációt az ajánlattételre felhívni kívánt szervezeteknek közvetlenül, egyidejűleg megküldi. A dokumentáció megküldésével kapcsolatos elérhetőségek: Országos Egészségfejlesztési Intézet Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839/3. Tel.: Fax: A közbeszerzés tárgya, mennyisége, specifikációi (műszaki leírás): Tárgya: a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot, illetve jelzést tartalmazó, háromféle matrica gyártása: nyomdai előkészítése, kivitelezése és a teljesítési helyre történő leszállítása. Mennyisége: Összesen: 60 ezer db, és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni 1

3 Az összes darabszám 3 fajta matrica előállítását jelenti a következő megoszlásban: - Tilos a dohányzás feliratú beltéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni - Tilos a dohányzás feliratú kültéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni - Dohányzásra kijelölt hely feliratú kültéri matrica: db és az ajánlatkérő jogosult ettől + max. 50 %-kal eltérni Műszaki leírás: Méret (mindhárom - fajta matrica vonatkozásában): A4 Színek (mindhárom - fajta matrica vonatkozásában): piros és fekete Elhelyezés szerint: kültéri elhelyezésre alkalmas matricák: - a matrica hátoldala ragasztható, - nyomott és riccelt 63 um vastag Avery 700 típusú - premium vinyl, oldószeres szitanyomással, uv stabil lakkal - Tilos a dohányzás, illetve Dohányzásra kijelölt hely feliratokkal (a fentebb ismertetett mennyiségben) beltéri elhelyezésre alkalmas matricák: - a matrica elülső, színes oldala ragasztható - nyomott és riccelt 210x297 mm lapok - Tilos a dohányzás felirattal (a fentebb ismertetett mennyiségben) Tartalom és megjelenés szerint: A matricáknak a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt, Tilos a dohányzás, illetve Dohányzásra kijelölt hely feliratokat és jelzéseket kell tartalmaznia, a jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. és 2. számú mellékletében található minta szerint. CPV kód: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet: bruttó ezer Ft. 6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlattevő tárgyalni kíván: Vállalkozási szerződés, a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártására. 7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A teljesítés (szállítás) határideje: A teljes mennyiséget a szállítási szerződés megkötésétől számított legkésőbb 5 napon belül le kell szállítani. Pótmegrendelés esetén a teljesítési határidő a pótmegrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított 5 nap. 8. A teljesítés helye: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 2

4 9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt (1) és (3) bekezdéseire, továbbá az Art. 36/A -ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 10. Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, a rész-ajánlattétel lehetősége kizárt. 11. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. Ennek alapján az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegeként 3. sz. iratminta szerint számított, db matrica elkészítésére vonatkozó (összesített) bruttó ajánlati árat értékeli. Az ajánlati árnak a matricák előállításával és a teljesítési helyre történő leszállításával felmerülő összes költséget tartalmaznia kell. 12. A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (ib) pontja szerinti dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha valamely pénzintézet nyilatkozata alapján az eljárást 3

5 bankszámlájára vonatkozó, egyszerű másolati példányban benyújtott 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy - a pénzintézet mióta vezeti a számlát, - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladása napján fennálló vagy az azt megelőző 12 hónapban megszüntetett fizetési számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladása napján fennálló vagy az azt megelőző 12 hónapban megszüntetett fizetési számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. - Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Csatolni kell továbbá a Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy c) pont szerinti nyilatkozatokat. Az ajánlatkérő figyelemmel a Kr. 14. (8) bekezdésében foglaltakra a fentebb (13.1. pontban) részletezett igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által fentebb (13.1. pontban) megadott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. (9) bekezdésében foglaltakra! 4

6 13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben végzett, legjelentősebb szállításainak igazolása a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 16. (1) bekezdése szerint módon, legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje, - a szerződést kötő másik fél megnevezése - a szolgáltatás tárgya - az ellenszolgáltatás összege - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától (visszafelé számított három év valamelyikében legalább 1 db szerződésszerűen teljesített nyomdai kivitelezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. - Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Csatolni kell továbbá a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot. 5

7 Az ajánlatkérő figyelemmel a Kr. 17. (6) bekezdésében foglaltakra a fentebb (13.2. pontban) részletezett igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által fentebb (13.2. pontban) megadott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 17. (6) bekezdésében foglaltakra! 14. Az ajánlattételi határidő: az engedélyezéstől függően, de legkésőbb : Az ajánlat benyújtásának címe: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. főigazgató titkárság ("T" épület III. emelet 311. ajtó) 16. Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven ajánlat nem nyújtható be. 17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., ("T" épület III. emelet 311. ajtó) ideje: az engedélyezéstől függően, de legkésőbb :00 óra, jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint. 18. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt 67. -a szerint teljes körben biztosítja. 19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás befejezésének időpontjától kezdődően 60 nap. 20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő egy tárgyalást tart, amelyen az ajánlati árról és a szerződéses feltételekről tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi tárgyalópartner képviselője aláír. A tárgyalás befejezésekor ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyaláson az ajánlattevőket ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) személyeknek kell képviselni. Az ajánlattevők módosított és egyben végső ajánlatukat a tárgyaláson alakítják ki. A végső ajánlatot a tárgyaláson kell megtenni, ami a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az ajánlattevők a bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) vonatkozásában nem adhatnak meg az eredeti ajánlathoz képest az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb (magasabb ajánlati ár) ajánlatot. A tárgyalásra az ajánlatkérő a Kbt. 92. (1)-(4), valamint (7)-(8) bekezdéseit megfelelően alkalmazza, a Kr. 97. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. Az első (és egyetlen) tárgyalás helye, ideje: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. ("T" épület III. emelet 311. ajtó), óra 21. Az ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Az ajánlatkérő a szerződésben a következő teljesítési biztosítékok szolgáltatását írja elő: Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható okból eredő késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, melynek számítási alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke pedig naptári naponként 5 (azaz öt) ezrelék, ami összesen nem haladhatja meg az érintett érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. 6

8 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének alapulvételével, - a hibás gyártási tétel (matrica) kicseréléséignapi 5 (azaz öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles, ami összesen nem haladhatja meg az érintett gyártási tétel áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, a Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér számítási alapja a meghiúsult szolgáltatással érintett gyártási tétel (matrica) áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke 5 %. 22. Elbírálás határideje: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt.77. (2) bekezdésében meghatározottak szerint értesíti valamennyi ajánlattevőt. 23. A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést a Kbt (6) bekezdésének megfelelően a Kbt (5) bekezdésében meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt köt meg, figyelemmel a Kbt (7)-(8) bekezdésében foglaltakra is. 24. Egyéb információk: Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket a Kbt. 56. szerint, írásban tehetik fel, amit az ajánlattevők az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában megjelölt elérhetőségekre küldhetik meg azzal, hogy a kérdéseket lehetőség szerint - legkésőbb május 15. napja 16:00 óráig szíveskedjenek feltenni, melyre ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt ésszerű időben válaszol. A kérdéseiket a +36-1/ (OTH Gazdasági Főigazgatóság) FAX-számra küldhetik meg Az ajánlatot írásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. Az ajánlatokat (valamennyi példányt) egy zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni: - az Ajánlatkérő nevét és címét; - az Ajánlattevő nevét és címét; - a közbeszerzési eljárás tárgyát; - az ajánlattételi határidő lejártáig (2012. május :00-óráig,) NEM BONTHATÓ FEL! Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható kötésben/ összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 7

9 A 46/2011. Korm. rend. 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében kérjük, hogy az ajánlatok eredeti példányát elektronikus adathordozón szkennelve jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf fájlban is csatolják ajánlatukhoz. Kérjük továbbá nyilatkozatuk csatolását arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétellel felmerült valamennyi költség az ajánlattevőket terheli Az ajánlatban kérjük a fentieken túl - benyújtani a következő iratokat, nyilatkozatokat: - borítólap (lásd: 1. sz. iratminta) - felolvasólap (lásd: 2. sz. iratminta) - tartalomjegyzék - ártáblázat (lásd: 3. sz. iratminta) - az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i), egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot (vagy annak valamely dokumentumát) az ajánlattevő képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a meghatalmazás eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is csatolni kell. - ajánlattevői nyilatkozat a jelen ajánlattételi felhívás, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. (3) bekezdése értelmében (lásd: 4. sz. iratminta) - ajánlattevői nyilatkozat a kis-, és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, a Kbt. 60. (5) bekezdése értelmében (lásd 4. sz. iratminta) - ajánlattevői nyilatkozat, hogy velük szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok, továbbá a Kbt.57. (1) bekezdés d) pontja által meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn. (lásd: 5. sz. iratminta) - a Kr. 2. (ib) pontja szerinti nyilatkozat, a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan - ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. - ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik (lásd: 6. sz. iratminta) - meghatalmazás (adott esetben) - Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást, melyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. - Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik, és hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Abban az esetben, ha a hatályos cégkivonatban feltüntetett valamely számlavezető már nem vezeti az Ajánlattevő bankszámláját, úgy az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégkivonatban feltüntetett, de a valóságban már megszűnt bankszámlát vezető 8

10 pénzintézettől származó, és az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebben kelt eredeti vagy egyszerű másolati példányban kiállított nyilatkozatot arról, hogy az érintett bankszámla mikor került megszüntetésre. Amennyiben az adott pénzintézet és a pénzintézeti folyószámla is megszűnt, úgy Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának csatolása szükséges. - A Kbt. 40. (1) bekezdése értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Lásd: 7. számú iratminta) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: május 11. 9

11 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1.) Szerződési feltételek: A szerződéses feltételeket az alábbi szállítási szerződés tervezet tartalmazza. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) amely egyrészről az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) (székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.; bankszámlaszám: adószám: , képviselője: Dr. Vokó Zoltán mb. főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ) másrészről a.. (székhely:., adószám:.., cégjegyzékszám:, bankszámlaszám:.., képviselője: ) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő Felek ) között jött létre, a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények 1.1 A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII.. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot, illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása tárgyában. 1.2 A Megrendelő (Ajánlatkérő) az ajánlatokat elbírálta, és a jelen szerződés tárgya szerinti matricák gyártására a Felhívásban előírt bírálati módszer alapján a Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőként. 1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásai, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által benyújtott ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat), hiánypótlás, felvilágosítás, illetve tárgyalási jegyzőkönyv. 1.4 Mivel a közbeszerzési eljárásban a nyertes gazdálkodó szervezetek közös ajánlatot nyújtottak be, ezért a jelen szerződésből eredő jogok egyetemlegesen illetik meg őket, és a kötelezettségek tekintetében is egyetemlegesen kell helytállniuk. Felek már most rögzítik, hogy a Megrendelő által bármelyik nyertes gazdálkodó szervezethez intézett nyilatkozat valamennyiükkel közöltnek tekintendő. (közös ajánlat esetén). 1.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Országos Egészségfejlesztési Intézet között létrejött 29529/2/2011 EGP ügyiratszámú támogatási szerződésben megjelölt, 8. sz. projekt megvalósítására tekintettel kötik. 2. A szerződés tárgya 2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi nyomdai szolgáltatás megvalósítását: A Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matricák gyártását grafikai tervezését és nyomdai előkészítését, kivitelezését és a teljesítés helyére történő leszállítását - alábbi paraméterek szerint: 10

12 Méret: A/4 Darabszám: A 3 matrica összes darabszáma: 60 ezer db az alábbi részletezésben - Tilos a dohányzás feliratú beltéri matrica: db - Tilos a dohányzás feliratú kültéri matrica: db - Dohányzásra kijelölt hely feliratú kültéri matrica: db Színek: Elhelyezés szerint: 1.Kültéri 2. Beltéri Tartalom szerint A Megrendelő mindhárom fajta matrica vonatkozásában a megjelölt mennyiségtő + 50 %-kal eltérhet. Piros és fekete Matrica hátoldala ragasztható,nyomott és nyomott és riccelt 63 um vastag Avery 700 típusú premium vinyl, oldószeres szitanyomással, uv stabil lakkal. A matrica elülső, színes oldala ragasztható nyomott és riccelt 210x297 mm lapok. A Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben előírt Tilos a dohányzás (kültéri és beltéri matrica), Dohányzásra kijelölt hely (kültéri matrica) feliratot illetve jelzést tartalmazó, az ajánlati dokumentáció 1. és 2. számú mellékletében található minta szerint 2.2. Vállalkozó a Megrendelő által előre rendelkezésére bocsátott Word formátumú minták alapján köteles mindhárom fajta matrica vonatkozásában minta - nyomat elkészítésére. A minta-nyomatot a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyás céljából bemutatatni. A Megrendelő szükség esetén írásban korrekciót kérhet vagy a minta-nyomatot jóváhagyja Megrendelő a Dokumentációban az egyes matricáknál megadott mennyiségtől legfeljebb az Ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban meghatározott mértékig, azaz + 50%-kal jogosult eltérni. (pótrendelés) 2.4. Megrendelő a pótrendelés leadására legkésőbb június 17-ig jogosult. Megrendelő a pótmegrendelést írásban (telefaxon, vagy postai úton) közöli a Vállalkozóval, illetve annak kijelölt kapcsolattartójával. Vállalkozó a pótrendelést köteles késlekedés nélkül visszaigazolni. A pótrendelés során felek kötelesek együttműködni. Ennek folytán Megrendelő, amennyiben a pótrendelés szükségessége előre látható, köteles ennek lehetőségéről, várható mennyiségéről a Vállalkozót mielőbb közvetlenül tájékoztatni. 3. A teljesítés határideje, teljesítési biztosítékok 3.1 A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott mintapéldányok szerinti matricákat köteles legkésőbb a jelen vállalkozási szerződés megkötésétől számított 7 napon belül legyártani A teljesítési határidőbe a Megrendelő minta nyomatok jóváhagyására vonatkozó értesítésétől a Megrendelő jóváhagyásáig eltelt idő nem számít bele. 11

13 3.3. Pótmegrendelés esetén a teljesítési határidő a pótmegrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított max. 7 nap Az ajánlatkérő a szerződésben az alábbi teljesítési biztosítékok szolgáltatását írja elő: - Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható okból eredő késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, melynek számítási alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) ÁFA nélkül számított ellenértéke, mértéke pedig naptári naponként 5 (azaz öt) ezrelék, ami összesen nem haladhatja meg az érintett szolgáltatás (gyártási tétel) áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. - Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás (gyártási tétel) ÁFA nélkül számított ellenértékének alapulvételével, - a hibás gyártási tétel ( matrica) kicseréléséig- napi 5 (azaz öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles, ami összesen nem haladhatja meg az érintett gyártási tétel áfa nélkül számított ellenértékének 5%-át. - Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, a Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér számítási alapja a meghiúsult szolgáltatással érintett gyártási tétel (matrica) mennyiség áfa nélkül számított ellenértéke, mértéke 5 %. 4. A szerződés ellenértéke és a fizetés módja 4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban adott ajánlata alapján az alábbi vállalkozási díj érvényesítésére jogosult: - Tilos a dohányzás Beltéri matrica: Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. - Tilos a dohányzás Kültéri matrica Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. - Dohányzásra kijelölt hely Kültéri matrica Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint. A vállalkozási díj db matrica vonatkozásában: Nettó egységár:.ft, azaz.forint ÁFA:.Ft, azaz.forint. Bruttó egységár: Ft, azaz.forint A vállalkozási díj a matricák előállításával és a teljesítési helyre történő leszállításával, a jelen vállalkozási szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében felmerülő valamennyi költséget tartalmazza. A Szerződő Felek a vállalkozási díjat kötöttnek tekintik, a Vállalkozó a vállalkozási díj emelésére semmilyen jogcímen sem jogosult. A Vállalkozó a pótmegrendelés során megadott mennyiségű matricákra előállítására és teljesítési helyre történő leszállítására vonatkozóan a vállalkozási díjat a fenti egységárak alapján állapíthatja meg. 12

14 4.3. Megrendelő a vállalkozási díjat a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt (1) és (3) bekezdéseire, továbbá az Art. 36/A -ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, azonban részteljesítés lehetséges A számla benyújtásának előfeltétele: a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása a Szállító részére. A teljesítésigazoláshoz mellékelni kell a vállalkozási díj kimutatását a három féle matrica szerint. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről. jogosult. 5. Kapcsolattartás 5.1. A Megrendelő kapcsolattartója:. (név, telefon, fax, , postacím) 5.2. A Vállalkozó kapcsolattartója:. (név, telefon, fax, , postacím) 5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen vállalkozási szerződés határidőre történő teljesítését, eredményességét veszélyezteti, illetve gátolja. 6. Minőség A Vállalkozó a szerződésben vállalt munkát köteles I. osztályú minőségi szinten, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. 7. Alvállalkozói szerződések 7.1 A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni. / A Szállító a jelen szállítási szerződés teljesítése során nem jogosult alvállalkozó közreműködését igénybe venni. (az ajánlat szerint, adott esetben) 7.2. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt valamint a Kbt. 57. (1) d) pontja- szerinti kizáró okok hatálya alatt. (adott esetben) 8. Felhasználói jog A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező matricákra az átadással Megrendelőnek korlátlan és kizárólagos felhasználói jogot enged és annak Megrendelő általi használatáért a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felül további anyagi igényt nem támaszt. 9. A szerződés megszűnése 9.1. A Megrendelő rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, amennyiben Vállalkozó késedelmesen, vagy hibásan teljesít. 13

15 9.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha - a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. - a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A 8.2. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 10. Egyéb rendelkezések Felek tudomásul veszik egyrészt, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, másrészt, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. -a alapján a szerződés tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése értelmében vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése értelmében vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Jogviták esetére a magyar jog az irányadó, és a Felek alávetik magukat, az értéktől függően hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen. oldalból álló szerződés hat, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá. Budapest,

16 Megrendelő Vállalkozó Pénzügyi ellenjegyző:.. 15

17 Melléklek 1. sz. melléklet 16

18 17 2. sz melléklet

19 3.) Iratminták: Az ajánlatkérő - az ajánlattétel könnyítése érdekében- mellékleteket és iratmintákat készített, amelyek felhasználását javasolja az ajánlattevőknek. Az iratminták helyett azoknak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. 1. sz. iratminta BORÍTÓLAP Az eljárás tárgya: Az ajánlattevő (pontos név): A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása Címe: Telefonszáma: Telefax száma: címe: A cég cégjegyzék száma: Adószáma: Uniós adószáma: A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: 18

20 2. sz. iratminta FELOLVASÓLAP I. Eljárás tárgya: A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása II. Ajánlattevő adatai a. Neve:. b. Székhelye:..... c. Postacíme:. d. Telefon-, és fax száma:..... e. Közbeszerzésért felelős személy neve:..... f. címe:..... II. Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatkérő a darab matrica összesített bruttó árát értékeli, a megadott szempont alapján. Az összesített bruttó ajánlati árat a 3. sz. iratminta alapján számítva kérjük megadni.: Összesített bruttó ajánlati ár ( db matrica bruttó ára): Ft, azaz.. Ft (Ide az 3. sz. iratmintában szereplő 2. számú ártáblázat Összesített bruttó ajánlati ár: ( db matrica bruttó ára) szürke színnel jelölt cellába beírt összeget kell megadni.) Dátum, cégszerű aláírás 19

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató a pétfürdői Súgár út közvilágításának korszerűsítésére kiírt eljárás eredményéről

Tájékoztató a pétfürdői Súgár út közvilágításának korszerűsítésére kiírt eljárás eredményéről Tájékoztató a pétfürdői Súgár út közvilágításának korszerűsítésére kiírt eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Postai irányítószám: 7300

Postai irányítószám: 7300 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

A pedagógiai tervekben megtervezett, meghatározott képek, ábrák, grafikák elkészítése (TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0020)

A pedagógiai tervekben megtervezett, meghatározott képek, ábrák, grafikák elkészítése (TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0020) A pedagógiai tervekben megtervezett, meghatározott képek, ábrák, grafikák elkészítése (TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0020) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben