Negyedik házi feladat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Negyedik házi feladat"

Átírás

1 Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa

2 1. Példa + magyarázat a belső rekonstrukcióra tó, tav A tó, tav két töve ugyanannak a szónak. Bizonyos toldalékok előtt a tav alak áll, míg a toldalék nélküli szótő a tó alak, továbbá néhány toldalék előtt is ez az alak szerepel. Ez alapján feltételezhető az, hogy a tav alak a régebbi, és v hangja eredetileg w hang lehetett. Ez a w hang szóbelseji/szóvégi helyzetben vokalizálódott, a keletkezett diftongus pedig monoftongizálódott, így keletkezett a tó alak. Ha a w hang után bizonyos toldalékok szerepeltek, akkor azokban az esetekben a w hang megerősödött, és v hanggá alakult, pl.: *tawat > tavat. A szókezdő t hangról tudjuk, hogy csak t hangból alakulhatott, tehát nem változott. A v hangot követő magánhangzó tárgyrag, többesjel, esetén árulkodik a feltételezhető tővéghangzóról. Ezek alapján feltételezhető, hogy a szó fejlődése során lehetett egy *tawa vagy ehhez hasonló alak is. A bilabiális zöngés spiránsról tudjuk, hogy egyrészt lehetett hiátustöltő (például az intervokális helyzetben levő *ŋ hang vokalizálódását követően), másrészt az U/FU alapnyelvi *k hang zöngésülésével, spirantizációjával és képzéshely-módosulásával is kialakulhatott, harmadrészt az U/FU alapnyelvi *m hang denazalizálódására is visszavezethető, negyedrészt lehetett alapnyelvi származék. Az UEW. felhasználásával ez utóbbi sejtés igazolódott is, ugyanis az U rekonstruált alak: *tow3. 2. Vannak-e olyan mai magyar mással-, illetve magánhangzók, amelyek közvetve sem alapnyelvi eredetűek? Mássalhangzók közül a c, dz, dzs, ty és zs hangok nem visszavezethetőek közvetve sem a rekonstruált alapnyelvi mássalhangzókra. A c hangot jövevényszavak honosították meg, de kialakulását a belső nyelvfejlődés is támogatta (pl.: látsz, cincog, ). A dz hangot mint a c hang zöngés párját szintén jövevényszavak honosították meg. A dzs hang oszmán-török kölcsönzés eredményeként került a nyelvbe. A ty hang az ómagyar korban alakult ki a t+j hangkapcsolatból. A zs hang az s hang zöngésedésével keletkezett az ómagyar korban. Először olyan szavakban jelent meg, ahol magánhangzó-kiesés folytán az s után zöngés mássalhangzó került. A magánhangzók kivétel nélkül visszavezethetőek a rekonstruált alapnyelvi magánhangzókra. (BERECZKI 2003: 80) 1

3 3. Az első oszlopban a mai magyar, a másodikban a rekonstruált U/FU alakok állnak. Mi a megfelelés, azaz az egyes magyar szavak melyik megadott rekonstruktumra (*) vezethetők vissza? Ha történt hangváltozás (a szókezdő, ill. szóbelseji msh-knál), milyen? kéz *päŋe R. jó *tälwä tél *käte száz *puwe hal *mete méz *joke ín *kala fa *śata fő, fe(j) *kakta/käktä két *säŋe *käte > kéz A szókezdő *k hang megmaradt, ugyanis palatális magánhangzó követi. A szóbelseji *t hang zöngésült, és spirantizálódott, így lett belőle z hang (t > d > z). A tővéghangzó lekopott, és az első szótag magánhangzója zártabbá vált, megnyúlt. *joke > R. jó A szókezdő *j hang jelen esetben megmaradt, nem alakult át gy hanggá, és nem is esett ki a szóból. A szóbelseji *k hang először spirantizálódott, és zöngésült, végül a képzés helye is megváltozott (k > γ > w). A *w hang kiejtése közelít a magánhangzók kiejtéséhez, ezért vagy v hanggá alakult, vagy vokalizálódott. Jelen esetben ez utóbbi játszódott le (w > 0). Az így létrejött diftongus monoftongizálódott, és ennek következtében megnyúlt. A tővéghangzó vagy lekopott a diftongus képződése előtt, vagy pedig nagyon rövid ideig triftongus szerepelhetett a szó végén. *tälwä > tél A szókezdő *t hang megmaradt, nem zöngésedett. A szóbelseji *w hang kiejtése közelít 2

4 a magánhangzók kiejtéséhez, ezért vagy v hanggá alakult, vagy vokalizálódott. Jelen esetben ez utóbbi játszódott le (w > 0). Ennek eredményeként vagy egy diftongus jött létre a szó végén, ami egy hosszú magánhangzót eredményezett, vagy pedig a *w hang vokalizálódása előtt lekopott a tővéghangzó, és így csak egy monoftongussá alakult át a bilabiális zöngés spiráns. Ha az előbbi eset játszódott le, akkor ezt követően megrövidülhetett az új tővéghangzó, majd teljesen lekopott, és az utóbbi eset esetén is feltételeznünk kell, hogy a tővéghangzó lekopott. Viszont nem valószínű, hogy kétszer lejátszódott a tővéghangzó lekopása, ezért az első eset feltételezhető. A szóbelseji *l hang megmaradt, mint bármely más hasonló esetben. Az első szótag magánhangzója zártabbá vált, és megnyúlt. *śata > száz A szókezdő *ś hang depalatizálódott, sz hanggá alakult (ś > sz). A szóbelseji *t hang zöngésült, és spirantizálódott, így lett belőle z hang (t > d > z). A tővéghangzó lekopott, és az első szótag magánhangzója nyíltabbá vált, megnyúlt. *kala > hal A szókezdő *k hang veláris magánhangzó előtt először spirantizálódott, majd a képzés helye is módosult (k > χ > h). A szóbelseji *l hang megmaradt, mint bármely más hasonló esetben. A tővéghangzó lekopott. *mete > méz A szókezdő *m hang megmaradt, mint a szókezdő nazálisok általában. A szóbelseji *t hang zöngésült, és spirantizálódott, így lett belőle z hang (t > d > z). A tővéghangzó lekopott, és az első szótag magánhangzója zártabbá vált, megnyúlt. *puwe > fa A szókezdő *p hang vagy zöngésült, vagy spirantizálódott. A zöngésülés előbb történt, mint a spirantizáció, mert nem lehetséges f > b hangváltozás. Jelen esetben a spirantizáció játszódott le (p > f). A *w hang kiejtése közelít a magánhangzók kiejtéséhez, ezért vagy v hanggá alakult, vagy vokalizálódott. Jelen esetben ez utóbbi játszódott le (w > 0). Az így létrejött diftongus monoftongizálódott, és ennek 3

5 következtében nyíltabbá vált. Feltehető, hogy esetleg triftongus is volt rövid ideig, mert a magánhangzó az u hanghoz képest nagyon nyílttá vált, ugyanis vokalizálódáskor felső nyelvállású, zárt magánhangzóvá alakul át a bilabiális zöngés spiráns. *päŋe > fő, fe(j) A szókezdő *p hang vagy zöngésült, vagy spirantizálódott. A zöngésülés előbb történt, mint a spirantizáció, mert nincs f > b hangváltozás. Jelen esetben a spirantizáció játszódott le (p > f). A *ŋ hang szóbelseji helyzetben vagy vokalizálódott, vagy pedig g hanggá alakult át. Jelen esetben vokalizálódott (ŋ > γ > 0). A szótöves alak (fő) esetén létrejött diftongus monoftongizálódott, és ennek következtében nyíltabbá vált, megnyúlt (*päŋe > *feγ > fő). A toldalékos alak (pl.: fejet) esetén hiátus keletkezett, amit hiátustöltő mássalhangzó (w, h, j) pótolhatott. Jelen esetben a hiátustöltő a j hang lett (*feγes > fejes). Ezt követően elvonás után alakult ki a fej szótő. *kakta/käktä > két Ugor és szamojéd nyelvek esetén a magánhangzók palatálisak, a többi finnugor leánynyelv esetén velárisak, tehát tekinthetjük alapalaknak jelen esetben a *käktä alakot. (UEW.) A szókezdő *k hang megmaradt, ugyanis palatális magánhangzó követi. A *kt hangkapcsolat előbb átalakult *tt hanggá, majd később ez rövidült (kt > tt > t) (BERECZKI 2003: 70). A tővéghangzó lekopott, és az első szótag magánhangzója zártabbá vált, megnyúlt. Nem megfeleltethető a felsorolásban a m. ín és a FU *säŋe alak. A pontos megfelelésnek az UEW-ben néztem utána. *säŋe > ég A szókezdő *s lekopott (s > 0). A *ŋ hang szóbelseji helyzetben vagy vokalizálódott, vagy pedig g hanggá alakult át. Jelen esetben az utóbbi változás zajlott le (ŋ > ŋk > g). A tővéghangzó lekopott, és az első szótag magánhangzója zártabbá vált, megnyúlt. *sene (sōne) > ín (az első rekonstruált alak első e hangja veláris, csak elcsúszott a 4

6 jelölés) A szókezdő *s lekopott (s > 0). A szóbelseji *n hang szabályszerűen megmaradt. A tővéghangzó lekopott, az első magánhangzó zártabbá vált. 4. Az UEW. alapján két szabadon választott magyar szóról megállapítani: a, milyen alapnyelvi szintre rekonstruálhatók? b, biztos vagy bizonytalan az etimológia? c, milyen leánynyelvekben található meg az adott szó? Figyelem: csak a nyelveket kérem felsorolni, de az összeset! d, biztos vagy bizonytalan a magyar adat odatartozása? *śälä- (? ~ *ćälä-) a, finnugor alapnyelvi szintre rekonstruálható b, biztos az etimológiája a *śälä- alaknak, bizonytalan az, hogy ez az alak megfeleltethető-e a biztos etimológiájú *ćälä- alakkal, továbbá bizonytalan, hogy létezett-e ilyen alak c, finn, lapp, cseremisz, votják, zürjén, osztják, vogul, magyar leánynyelvekben található meg ez a szó d, a magyar adat idetartozása biztos *ńowea, finnugor alapnyelvi szintre rekonstruálható b, bizonytalan az etimológiája c, lapp és magyar leánynyelvekben található meg ez a szó d, a magyar adat idetartozása bizonytalan Bibliográfia BERECZKI GÁBOR A magyar nyelv finnugor alapjai. 3. kiadás. Universitas Könyvkiadó. Budapest. UEW. = RÉDEI KÁROLY főszerk Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Akadémiai Kiadó. Budapest. 5

Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások

Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások Az ómagyar kori magánhangzó-rendszer több lényeges ponton eltér a mai állapottól. Érdemes felidézni, hogy a mai magyar köznyelvben 14 magánhangzó van, 7

Részletesebben

2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák

2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák 2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák honnan ismerhető meg? kikövetkeztetés a) ómagyar kor nyelvemlékei b) rokon nyelvek sajátosságai c) ősmagyar kor jövevényszavai 1. ősmagyar kor elejének

Részletesebben

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere Leíró magyar hangtan 12.. témat A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere Olvasnivaló: * Deme LászlL szló: A magyar fonémák rendszeréhez és rendszerezéséhez. Néprajz és Nyelvtudomány, 1516 (19711972):

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

Fonetika és fonológia

Fonetika és fonológia Fonetika és fonológia Előadás 2015. október Balogné Bérces Katalin PPKE BTK, Budapest/Piliscsaba 5: A magyar mássalhangzók fonológiája Ismétlés: mássalhangzók: zönge p [p] c [ts] f [f] m [m] b [b] cs [tʃ]

Részletesebben

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása I. A korszakolás általános kérdései I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés.

Részletesebben

A magyar nyelv történetének korszakai

A magyar nyelv történetének korszakai A magyar nyelv történetének korszakai I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év de: nyelvtörténet módszereivel néhány ezer év vizsgálható de: különböző mértékben

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Jelen tanulmányom első változatát a Benkő Loránd 70.

Jelen tanulmányom első változatát a Benkő Loránd 70. A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI ÉS AZ ŐSTÖRTÉNET Jelen tanulmányom első változatát a Benkő Loránd 70. születésnapja tiszteletére 1991-ben megjelenő emlékkönyvbe írtam. A cikkben tárgyalt adatok és

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

A SZÓTÁRMÁNY. Akötet a fôszerkesztô által jegyzett bevezetéssel, FEJES LÁSZLÓ

A SZÓTÁRMÁNY. Akötet a fôszerkesztô által jegyzett bevezetéssel, FEJES LÁSZLÓ A SZÓTÁRMÁNY FEJES LÁSZLÓ Etimológiai szótár Magyar szavak és toldalékok eredete Fôszerk. Zaicz Gábor Szerzôk: Dolovai Dorottya, Jankovicsné Tálas Anikó, Sipôcz Katalin, Tamás Ildikó, T. Somogyi Magda,

Részletesebben

A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa

A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa Köszönetet mondunk Bakró-Nagy Marianne-nak és Mus Nikolettnek értékes javaslataikért! Bevezetés Az alábbiakban olyan

Részletesebben

Hogyan állapítható meg két vagy több nyelv rokonsága? Írta: Fejes László január 30. péntek, 20:47 - Módosítás: november 01.

Hogyan állapítható meg két vagy több nyelv rokonsága? Írta: Fejes László január 30. péntek, 20:47 - Módosítás: november 01. Míg a közeli nyelvek rokonsága könnyen megállapítható (a hasonlóság olyan mértékű is lehet, hogy e nyelvek beszélői több-kevesebb nehézséggel meg is értik egymást), a távolabbi rokonságban álló nyelvek

Részletesebben

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere Leíró magyar hangtan 16. téma A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere A beszélőszervek áttekintése során az alábbi képzési jegyeket figyelhettük meg mint a mássalhangzóknál fonetikailag releváns

Részletesebben

A magyar nyelv bizonytalan státusú hangjai

A magyar nyelv bizonytalan státusú hangjai Leíró magyar hangtan 17. téma A magyar nyelv bizonytalan státusú hangjai A magyar mássalhangzók és magánhangzók fonetikai rendszerét tárgyalva jónéhány hangról azt állítottuk, hogy azok nem fonémák, vagy

Részletesebben

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 78 Kisebb közlemények including issues of genre and dialect affiliation. The second section, on the other hand, discusses the history of certain important items of the Hungarian chess terminology. By way

Részletesebben

A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI ÉS AZ ÖSTÖRTÉNET

A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI ÉS AZ ÖSTÖRTÉNET A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI ÉS AZ ÖSTÖRTÉNET KLIMA LÁSZLÓ 1990-ben kétszer is foglalkoztam az uráli őshazával, először a Specimina Sibirica Ill. kötetében megjelent tanulmányomban, majd a Finnugor

Részletesebben

Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók

Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók 1.) Melyik állítás nem igaz a kötőhangzókra? a) Az elölségi és kerekségi harmóniának megfelelően illeszkednek a tőhöz. b) Csak középső

Részletesebben

A magánhangzók fonetikai rendszere

A magánhangzók fonetikai rendszere Leíró magyar hangtan 14. téma A magánhangzók fonetikai rendszere A magánhangzók itt következő rendszerezése elsősorban az artikulációs jegyeket veszi figyelembe, ezen csak kis mértékben módosítanak az

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A nyelvi változás. Nyelvrokonság-elméletek. A magyar nyelv története

A nyelvi változás. Nyelvrokonság-elméletek. A magyar nyelv története A nyelvi változás A magyar nyelv története Áttekintés nyelvünk részrendszereinek változásairól Az ember ismeretei folyamatosan bővülnek, a tudományok, a technika és szinte minden átalakul, fejlődik. Mindezt

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 3. Fonológia

Bevezetés a nyelvtudományba. 3. Fonológia Bevezetés a nyelvtudományba 3. Fonológia Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonológia Fonetika beszédhangtan fizikai jelenségeket vizsgál: amit a beszélı csinál * * * * * Fonológia nyelvi (funkcionális)

Részletesebben

Artikulációs (fiziológiai) fonetika

Artikulációs (fiziológiai) fonetika 5.. témat Artikulációs (fiziológiai) fonetika Az artikulációs fonetika alapegysége: kinéma (az egy beszédhang létrehozásához szükséges beszélőszervi mozgások összessége, egy beszédhangnyi mozgáskomplexum)

Részletesebben

Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák

Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák BAKRÓ-NAGY MARIANNE Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák Gert Sauer 70. születésnapjára The paper attempts to set up the main syllable-structure rules of Proto-Ob-Ugric. Constituents of

Részletesebben

Hangtan A MAGÁNHANGZÓK

Hangtan A MAGÁNHANGZÓK 1 Hangtan A MAGÁNHANGZÓK A vót nyelv összesen kilenc (az erős orosz hatást is figyelembe véve feltehetően tíz) magánhangzót használ, és ismeri ezek hosszú változatait is, amelyeket az adott betű megkettőzésével

Részletesebben

akkor most kinek a nyelvrokona a magyar?

akkor most kinek a nyelvrokona a magyar? akkor most kinek a nyelvrokona a magyar? Prószéky Gábor MorphoLogic http://www.morphologic.hu Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar http://www.itk.ppke.hu Tartalom A

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán MGYR NYELV TÖRTÉNETE SZERKESZTETTE Benkő Loránd NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM Bevezetés (írta Bárczi Géza) 5 szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat 7 nyelvtörténet

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

A veláris Ï a magyarban

A veláris Ï a magyarban MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM XLIII, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2005. ÉVKÖNYVE A veláris Ï a magyarban 1. A magyar hangtörténetírás egyik nagy mítosza (vagy inkább széles

Részletesebben

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont Nyelvtörténet A nyelv szinkrón és diakrón változásai A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont a) szinkrónia: a nyelv időbeli egysége, egy bizonyos időpontban

Részletesebben

Novemberi-decemberi fotók Babos László, a könyvtár vendége Berecz Zsuzsa vezetővel Szűcs Lajos megyei elnök interjút ad a Maglód újságnak Tisztújítás a Civil Szervezetek Maglódi Szövetségénél Koltai Róbert

Részletesebben

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLIII

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLIII MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLIII A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó

Részletesebben

Finn hangtan. Suomen kielen vokaalijärjestelmä

Finn hangtan. Suomen kielen vokaalijärjestelmä Finn hangtan Suomen kielen vokaalijärjestelmä A magánhangzók jellemzői Suomen kielen vokaalijärjestelmä TAKAVOKAALIT ETUVOKAALIT illabiaalinen labiaalinen illabiaalinen labiaalinen lyhyt pitkä lyhyt pitkä

Részletesebben

Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez

Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez Kisebb közlemények 73 Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez 1. A magyar instrumentalis-comitativus -val/-vel ragjának eredetével foglalkozó kutatás több feltevést eredményezett, és ennek köszönhetıen

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

Alternatív rekonstruktumok az UEW ben

Alternatív rekonstruktumok az UEW ben CSÚCS SÁNDOR MOLNÁR ZOLTÁN Alternatív rekonstruktumok az UEW ben The Uralisches Etymologisches Wörterbuch includes those etymologies that were deemed by the editors to be certainly or probably part of

Részletesebben

Kivétel nélküli volt-e ősi szavainkon a tővéghangzó?*

Kivétel nélküli volt-e ősi szavainkon a tővéghangzó?* MAGYAR YELVJÁRÁSOK KIADJA XLVII, 111 117 DEBRECE A DEBRECE I EGYETEM 2009. MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKE Kivétel nélküli volt-e ősi szavainkon a tővéghangzó?* 1. Az uráli (finnugor) nyelvtudományban az

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Igazgatóság (MKI) partnerei közremőködésével 2012-ben

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Szerkesztők: Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd. Nyelvesz.indb :55:50

Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Szerkesztők: Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd. Nyelvesz.indb :55:50 Elmélet és módszer Nyelvészeti tanulmányok Szerkesztők: Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd Nyelvesz.indb 3 2014.07.06. 11:55:50 A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készült. Eötvös

Részletesebben

Lexikális fonológia. Lexikális fonológia. A fonológiai szabályok két típusa:

Lexikális fonológia. Lexikális fonológia. A fonológiai szabályok két típusa: A i szabályok két típusa: lexikális: i szerkezetre érzékeny kontrasztív egységek lehet kivétel fonetikailag nem mindig természetes posztlexikális: i szerkezetre nem érzékeny allofónikus egységek nincs

Részletesebben

Megjelenik a világi szépirodalom :fordítások először, majd históriás énekek (Tinódi Lantos Sebestyén), széphistóriák (szerelmes történetek).

Megjelenik a világi szépirodalom :fordítások először, majd históriás énekek (Tinódi Lantos Sebestyén), széphistóriák (szerelmes történetek). A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik. Az uráli nyelveket beszélők valószínűleg Nyugat Szibériában éltek. Az ős nyelv a Kr.e. IV. Évezredben válhatott szét finnugor és szamjéd ágra.

Részletesebben

A MAGYAR HELYESÍRÁS. H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer.

A MAGYAR HELYESÍRÁS. H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. A MAGYAR HELYESÍRÁS H.2. Helyesírásunk betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. a) Írásunk betűíró rendszerű, mert legkisebb egységei a hangokat jelölő betűk. b) Helyesírásunk a

Részletesebben

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél*

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* 1. Bevezetés Ebben a dolgozatban azt vizsgálom, milyen szabályszerűségeket figyelhetünk

Részletesebben

A palatális dzś a magyarban

A palatális dzś a magyarban Kis Tamás Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen tkis62@gmail.com A palatális dzś a magyarban 1. Hangtörténetírásunk ma általánosan elfogadott megállapítása szerint a magyar gy hang

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete 1. tétel A magyar nyelv eredete I. A magyar nyelv az uráli nyelvek közé, a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ágrajzzal: Uráli nyelv Finnugor nyelvcsalád / \ / \ Szamojéd Finn-permi ág Ugor ág / \ Magyar

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Keszi és társai avagy a magyar törzsnevek török eredete és a rendszer

Keszi és társai avagy a magyar törzsnevek török eredete és a rendszer BERTA ÁRPÁD Keszi és társai avagy a magyar törzsnevek török eredete és a rendszer The author discusses the contentious issue of old Hungarian tribal names and their system, in support of his previously

Részletesebben

A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben

A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben - 1 - A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben A keresztény Szentháromság-tan kiindulópontja Máté evangéliumának végén olvasható:,,menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek

Részletesebben

10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE

10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE 10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE 1. Szinte amióta felfedezték az emberek, hogy a magukén kívül más nyelvek is vannak a világon, azóta próbálnak rájönni, miért is van ez így, és hogyan keletkezhettek a különbözô

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba Fonetika Beszéd - két vagy több ember között zajlik - a nyelvhasználat hangzó formája - két része van: - beszédprodukció - beszédfeldolgozás - tanulmányozásához szükséges: -

Részletesebben

Hangtörténeti változások feltételezett okairól

Hangtörténeti változások feltételezett okairól 276 Gósy Mária Ami a hangalakot, nevezetesen a visszaható hasonulást illeti, a régiségbl erre is lehet egy-két példát idézni. A mai Veszprémbl alak régen mint bezprimmevl (MargL. 4) és bezprimevl (MargL.

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS. Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS. Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az óra a magyar őstörténet

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Bevezetés a nyelvtudományba 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Hány nyelv van a világban? 4 5 ezer körül (szélsıségesebb becslések: 3 10 ezer körül) Bizonytalanságok

Részletesebben

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV.

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. A NYELVTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉNYEI IV. 2005. április 21 22. Szerkesztette Büky László és Forgács Tamás Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN

Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei FALK NÓRA A RÉNTARTÁS ÉS TERMINOLÓGIÁJA AZ ÉSZAKI LAPPBAN Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Finnugor Műhely

Részletesebben

Beszédhangok viselkedése a spontán beszédben

Beszédhangok viselkedése a spontán beszédben GÓSY MÁRIA Beszédhangok viselkedése a spontán beszédben Mindenki tapasztalhatta már, hogy ha olyan idegen nyelvű beszédet hallgat, amit egyáltalán nem ért, akkor az a benyomása, mintha nem is lennének

Részletesebben

Finn hangtan. Suomen kielen konsonanttijärjestelmä

Finn hangtan. Suomen kielen konsonanttijärjestelmä Finn hangtan Suomen kielen konsonanttijärjestelmä A mássalhangzók jellemzői a) ääntämistapa (a képzés módja) b) ääntämispaikka (a képzés helye) soinillinen c) soinnillisuus (zöngésség) soiniton d) pituus

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere 5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere és változásai olyan kérdéskör, amely nem önmagáért fontos gyakorlati vonatkozásai vannak szerepe: ómagyar kori szövegemlékek hangzós formáját rekonstruálni tudjuk

Részletesebben

MATICSÁK SÁNDOR. Finnugor etimológiai szótárak

MATICSÁK SÁNDOR. Finnugor etimológiai szótárak MATICSÁK SÁNDOR Finnugor etimológiai szótárak This paper surveys the existing etymological dictionaries of the Finno- Ugric languages. The first general etymological dictionaries were Budenz (1873 1881)

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Apatóczky Ákos Bertalan YIYU. THE DECIPHERING OF A SIXTEENTH CENTURY SINO- MONGOL GLOSSARY (YIYU. EGY 16. SZÁZADI KÍNAI-MONGOL SZÓTÁR MEGFEJTÉSE)

Apatóczky Ákos Bertalan YIYU. THE DECIPHERING OF A SIXTEENTH CENTURY SINO- MONGOL GLOSSARY (YIYU. EGY 16. SZÁZADI KÍNAI-MONGOL SZÓTÁR MEGFEJTÉSE) Apatóczky Ákos Bertalan YIYU. THE DECIPHERING OF A SIXTEENTH CENTURY SINO- MONGOL GLOSSARY (YIYU. EGY 16. SZÁZADI KÍNAI-MONGOL SZÓTÁR MEGFEJTÉSE) című doktori disszertáció tézisei ELTE BTK Nyelvtudományi

Részletesebben

IN MEMORIAM. A finnugrista Kálmán Béla

IN MEMORIAM. A finnugrista Kálmán Béla A finnugrista Kálmán Béla Egy-egy életmű értékelésekor a feladatra vállalkozó szakember nehéz helyzetben találhatja magát, miként most én. Ennek az az oka, hogy érdeklődési körünk, ennek következtében

Részletesebben

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012)

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012) DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 19. DEBRECEN, 2012 In memoriam Bereczki Gábor (1928 2012) 2012. április 4-én váratlanul elhunyt Bereczki Gábor egykori tanárom,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Fonológia

Bevezetés a nyelvtudományba Fonológia Bevezetés a nyelvtudományba Fonológia Fonológia célja: a hangok rendszerbe szerveződését meghatározó elvek felkutatása és a nyelvekben előforduló változatok magyarázata tárgya: - a nyelvek hangkészlete

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

A mándoki nyelvjárás magánhangzó-rendszere

A mándoki nyelvjárás magánhangzó-rendszere DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK A mándoki nyelvjárás magánhangzó-rendszere Témavezető: Dr. Nyirkos István egyetemi professzor Készítette: Oláh Judit V. magyar Debrecen,

Részletesebben

A hazai uralisztika és ezen belül a permisztika jelenéről és jövőbeli kutatási irányairól

A hazai uralisztika és ezen belül a permisztika jelenéről és jövőbeli kutatási irányairól A hazai uralisztika és ezen belül a permisztika jelenéről és jövőbeli kutatási irányairól Fejes László Az uralisztikai kutatás új irányzatai ELTE BTK Finnugor tanszék 2006. november 14. Vázlat Mi az uralisztika?

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

HONTI LÁSZLÓ. A finnugrista Kálmán Béla

HONTI LÁSZLÓ. A finnugrista Kálmán Béla 1 HONTI LÁSZLÓ A finnugrista Kálmán Béla Egy-egy életmű értékelésekor a feladatra vállalkozó szakember nehéz helyzetben találhatja magát, miként most én. Ennek az az oka, hogy érdeklődési körünk, ennek

Részletesebben

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE * 2012. 5. SZÁM Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban Alapelvek és mozgószabályok (Az előadás elhangzott 2012.június 9-én, Győrben, a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató 3 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 37-41.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 37-41. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 37-41. k o n t r a s z t í v j e l e n s é g e k a m a g y a r é s a s z l o v á k NYELVBEN A la b á n M á r ia Nyitrai Konstantin

Részletesebben

Leíró hangtan és hangtörténet*

Leíró hangtan és hangtörténet* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 89 124. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Leíró hangtan és hangtörténet* KIS TAMÁS 1. A hangtörténet hosszú időn keresztül a magyar

Részletesebben

VII. Hangtörvények a magyarban

VII. Hangtörvények a magyarban VII. Hangtörvények a magyarban 54. A hangkapcsolódás mechanizmusa. A hangoknak szavakká (hangsorokká) és a szavaknak nagyobb dinamikus egységekké (hangszakaazokká vagy szólamokká) fűzésében nem követhetjük

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Hosszú magánhangzók. ú, ű A szó végén hosszú az ú és az ű: gyűrű, karcsú, sűrű, varjú. Csak a főnevek között vannak kivételek.

Hosszú magánhangzók. ú, ű A szó végén hosszú az ú és az ű: gyűrű, karcsú, sűrű, varjú. Csak a főnevek között vannak kivételek. Hosszú magánhangzók ó, ő Általános szabály, hogy a szó végén hosszú az ó és az ő: olló, erdő. Az ó és az ő (akárcsak általában minden szóvégi hosszú hang) természetesen a toldalékok előtt és az összetételekben

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok

Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok Czeglédi Katalin Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok I. kötet Mikes International XIII. évfolyam, 1. szám : Melléklet Volume XIII., Issue 1. : Supplement 2013. január március / January March

Részletesebben

XUXU Ábécé Az egyszer bet k

XUXU Ábécé Az egyszer bet k 3 1. LÉPÉS XU ÍRÁS ÉS KIEJTÉS A görög bet k nem teljesen ismeretlenek számunkra. Általános- és középiskolai tanulmányaink alatt matematika és fizika órán, esetleg antik tanulmányaink során találkozhattunk

Részletesebben

Leíró magyar nyelvtan

Leíró magyar nyelvtan Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Leíró magyar nyelvtan -- Hangtan, Szótan, Mondattan -- Tanulmányi útmutató IV. félév

Részletesebben

Az idegen szavak helyesírása

Az idegen szavak helyesírása Az idegen szavak helyesírása 2007. március 26. Nagy Zsuzsanna 1 IDEGEN SZAVAK Földrajzi nevek Személynevek Egyszerű szavak Összetett szavak Glasgow Shakespeare show homepage Bonn Romeo merlot cowboy Malmö

Részletesebben

Agyagási Klára: A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat Argumentum, 5 (2009), Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen) Tanulmány.

Agyagási Klára: A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat Argumentum, 5 (2009), Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen) Tanulmány. 80 Tanulmány Agyagási Klára A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat Abstract The specificity of loanwords as linguistic data consists not only in their being made up of systemic elements but also in revealing

Részletesebben

Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából. (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól)

Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából. (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól) Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól) IMRE SAMU A mai magyar nyelvjárások rendszere (Akadémiai kiadó, Bp., 1971) című

Részletesebben

Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

HÁROM VOLGAI KIPCSAK ETIMOLÓGIA

HÁROM VOLGAI KIPCSAK ETIMOLÓGIA HÁROM VOLGAI KIPCSAK ETIMOLÓGIA Róna-Tas András A volgai "népek bonyolult etnogenetikai folyamatait jól tükrözik e népek nyelveinek kapcsolatai. Különösen bonyolult a volgai kipcsak /VK/ vagyis a baskír

Részletesebben