8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat"

Átírás

1 8 Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat 8.1 Otto-motoros járművek időszakos környezetvédelmi felülvizsgálata az EU országaiban Az időszakos műszaki felülvizsgálat keretében Magyarországon 1977-ben, az NSZKban 1971-ben kezdtek környezetvédelmi vizsgálatokat -- nevezetesen CO-mérést -- végezni (8-1. ábra). Külön -- az időszakos műszaki vizsgától független -- környezetvédelmi vizsgálatokat nálunk mind Otto- mind dízelmotoros járműveknél 1991 óta, az NSZK-ban hagyományos benzinmotoros járműveknél 1985 óta (ASU I.), katalizátoros benzinmotoros és dízelmotoros járműveknél 1993 óta (ASU II.) végeznek. A hazai környezetvédelmi felülvizsgálat mindmáig szemrevételezésből, benzinmotoroknál alapelőgyújtás-, zárásszög- és gyertyaellenőrzésből, CO- (és 1993-tól CH-kibocsátás) mérésből; dízelmotoroknál előbefecskendezés-, leszabályozási fordulatszámellenőrzésből és füstölésmérésből áll. Az ASU I. tartalma szemrevételezés, alapjárati fordulatszám-, előgyújtás-, zárási szög ellenőrzés és a CO-kibocsátás mérése volt. Az ASU II. katalizátoros benzinmotoros járműveknél az ASU I. vizsgálatain kívül légviszony (lambda) mérésre és a szabályozó áramkör vizsgálatára is kiterjedt. Dízelmotoros járművek ASU II. szerinti ellenőrzése tartalmilag azonos a hazai, dízelmotoros járművekre vonatkozó előírásokkal. Az NSZK ASU I: és ASU II. továbbfejlesztett környezetvédelmi előírásai együttesen az AU nevet kapták, és 1997-től az Európai Unió valamennyi országában életbe léptek A mérőműszerrel szemben támasztott általános követelmények Az AU vizsgálatok mérőműszereinek a következő általános követelményeket kell teljesíteniük (8-2. ábra): - a műszert a Mérésügyi Hivatal típusvizsgálat alapján hagyja jóvá, - a mérésfolyamat legyen automatikus, - a műszer végezzen automatikus önellenőrzést és nullázást, -.a műszer alkalmas legyen a mérés előtt betáplált adatok tárolására, az előírt és mért értékek összehasonlítására. Automatikusan értékeljen (megfelelő/nem megfelelő) és - nyomtassa ki a mérési jegyzőkönyvet (8-3. ábra). Talán nem szorul részletes magyarázatra, hogy a felsorolt követelmények elsődleges célja a manipulációs lehetőségek korlátozása A mérendő jellemzők mérőműszerei Motorfordulatszám (8-4. ábra) A motorfordulatszám mérése a járműmotorok fejlődésével egyre nehezebben végezhető el. A hagyományos mérőműszerek (induktív fogó, optikai jeladó stb.) jeladóinak felhelyezésére egyre kevesebb lehetőség van. Vannak olyan műszerek, amelyek a generátor feszültségjel ingadozása alapján jelzik ki a fordulatszámot, egyes elektronikus vezérlő egységeken külön kivezetést alakítottak ki erre a célra.

2 8-2 Legújabb és célszerűnek tűnő megoldás a motortömbre -- vagy a motorházban egyéb helyre mágnessel felerősíthető adó, amely zajfrekvencia vagy a rezgésfrekvencia alapján (e kettő közül automatikusan a jobbik jelet választva) közvetlenül a kiértékelő műszerbe bevezethető jelet szolgáltat Olajhőmérséklet Az olajhőmérséklet mérése nem kötelező, csak ajánlott. Azért célszerű, mert a motor hőállapotát az olajhőmérséklet jellemzi a legjobban Kipufogógáz (8-5. ábra) A kipufogógáz egyes jellemzőit a következő mérési elven alapuló műszerrel kell mérni: CO, HC és CO 2 : nem diszperzív infravörös fényelnyelésen alapuló műszerrel O 2 : kemogalvanikus mérőcellával légviszony: a kipufogógáz összetételéből számítással, a következő képlettel (Brettschneider-formula): 1, , [ CO2] + [ CO] / 2 + [ O2] + 0, 0088 ([ CO2 ] + [ CO] ) 4 35, + [ CO] /[ CO2 ] λ = 1+ 1, , 0088 ([ CO2 ] + [ CO] + K1 [ HC] ) 4 (a képletben a számértékek a benzinösszetételtől függnek, K1 a FID és NDIR eljárással végzett HC-mérés közötti átszámítási tényező.) Hitelesítés és kalibrálás (8-6. ábra) A műszert a Mérésügyi Hivatallal vagy általa kijelölt szervvel évente hitelesíttetni kell. Kalibrációt -- előírt vizsgálógázzal -- félévenként kalibráló szolgálat vagy saját szakszemélyzet végezhet. A hitelesítés és a kalibráció megtörténtét dokumentálják, a készüléken matricával jelzik. Beépített óra a készüléket 180 nap után automatikusan kikapcsolja, ha a kalibráció elmaradt A felülvizsgálat folyamata (8-7. ábra) A kipufogógáz-mérő üzembe helyezése (8-8. ábra) Minden bekapcsolás után a mérőműszer automatikusan önellenőrzést végez. Ha valamit nem talál rendben, megtagadja a további mérést. Az önellenőrzés időtartamát a kiszolgáló személyzet a szűrők ellenőrzésére használhatja fel. Naponta kell tömítettséget ellenőrizni. Ez a művelet a szonda furatának bedugózása után gombnyomásra indítható. A folyamat automatikus, elve az, hogy a szivattyú leállása után a depresszió nem csökkenhet. Minden vizsgálat előtt nullpont-kiegyenlítést végez a műszer. (A CO, CO 2 és HC értékeket nullára állítja, az O 2 értékét a levegő szokásos oxigéntartalmával hasonlítja össze.) A jármű azonosítása és kategóriába sorolása (8-9. ábra) Első lépésként a jármű forgalmi engedélyét és a járművet egyeztetik. A vizsgálat rendszere a jármű kategóriába sorolásától függ. Az egyes kategóriák:

3 8-3 katalizátor nélküli és katalizátoros, de szabályozatlan keverékképzésű járművek katalizátoros és szabályozott keverékképzésű járművek dízelmotoros járművek Ha a járműre vonatkozó határértékeket a vizsgálóműszer szoftvere nem tartalmazza, azok előkeresését, előkészítését ekkor kell elvégezni Szemrevételezéses vizsgálatok Szemrevételezéssel a légszennyezéssel kapcsolatban álló szerkezeti egységek állapotát kell ellenőrizni. Ezeknek az egységeket a ábrán soroljuk fel. A szemrevételezés eredményét be kell táplálni a vizsgálóműszer számítógépébe Méréselőkészítés (8-11, és -12. ábrák) A műszerek csatlakoztatása (olajhőmérséklet-adó, fordulatszámadó, kipufogógázmintavevő szonda és egyes esetekben előgyújtás- és zárásszögmérő) után be kell táplálni a vizsgálati feltételeket. (A továbbiakban a katalizátor nélküli és a katalizátoros, de szabályozatlan keverékképzésű járművekre vonatkozó előírásokat x, a katalizátoros és szabályozott keverékképzésű járművekre vonatkozókat, és a minden Otto-motoros járműre vonatkozókat jellel különböztetjük meg.) A betáplálandó határértékek: motorhőmérséklet -- gyártó szerint, vagy min. 80 C olajhőmérséklet x előgyújtási és zárásszög (ha a gyártó előírja) alapjárati fordulatszám alapjárati CO % (gyártó szerint, vagy x3,5/ 0,5 %) emelt üresjárati fordulatszám (x ha a gyártó előírja, gyártó szerint vagy /min) x emelt üresjárati CO % és λ>1 (ha a gyártó előírja) emelt üresjárati CO % (gyártó szerint, vagy max. 0,3 %) és keverék-összetétel: λ=1±0,03 vagy λ=1±0,02 a szabályozási kör ellenőrzési módja (lehetőségek: alapmódszer egy vagy két félhullámmal, helyettesítő módszer vagy alternatív módszer) a jármű és a műszer gyártó szerinti bemelegítése Mérések (8-13. ábra) a motorhőmérséklet mérése emelt üresjárati fordulatszámra állni, és azt min. 30 s-ig tartani, majd regisztrálni emelt üresjárati keverék-összetétel (λ) mérése emelt üresjárati CO-kibocsátás mérése alapjárati fordulatra állni, ezt regisztrálni alapjárati CO-kibocsátás mérése x előgyújtási és zárásszög mérése a szabályozási kör ellenőrzése

4 A szabályozási kör ellenőrzése (8-14 és 15 ábrák) Az alapmódszer lényege az, hogy a szabályozási körbe valamilyen zavaró jelet viszünk be, és megfigyeljük, hogyan kompenzálja a rendszer ezt a zavarást. A zavarás módját és mértékét a gyártó adja meg. Lehetőségek: többlet levegő beengedése vákumcső-lehúzással, speciális szelep beiktatásával vagy fékszervo működtetésével; villamos zavarás pl. vízhőmérséklet-adó lehúzásával. Részletesebben a két félhullámos alapmódszert ismertetjük. Ennél a zavaró jel nem lehet olyan nagy, hogy a műszerfalon lévő hibajelző kigyulladjon; de legalább akkorának kell lennie, hogy 60 másodpercen belül a keverékösszetétel-változás 0,02 vagy 0,03 értéket (a gyártó adja meg) elérjen. A vizsgálati folyamatot a 8-16 és -17 ábrák szemléltetik. A műszer felhívására a zavaró jelet létrehozzuk (A). A zavarás tényét az előre beállított korlát (az ábrán 1,03) átlépésekor veszi észre a mérőrendszer (B). A motorelektronikának kompenzálnia kell a zavarást, amit a mérőműszer onnan vesz észre, hogy a légviszony értéke ismét most már ellentétes irányban -- áthalad az előre megadott értéken (C). A szabályzás visszavinné a légviszonyt a kezdeti értékre, de ekkor a műszer a zavarás megszüntetésére szólítja fel kezelőjét. Ez a motorelektronikának ellentétes értelmű zavarást jelent, aminek következtében a korábbiakkal ellentétes irányban tér ki a rendszer. Ezt a mérőrendszer újabb határ (az ábrán 0,97 érték) átlépésekor veszi észre (D), majd a hatékonnyá váló szabályozási folyamat ismét az eredeti érték közelébe viszi a légviszony értékét (E). Jól működő szabályozási kör esetén a betűkkel jelzett pontok között 60 másodpercnél kevesebb idő telik el. A mérőműszer a szabályozási kört automatikusan értékeli. Az egy félhullámos alapmódszer folyamata a leírtakhoz hasonló, de a műszer csak az egyik félhullámot értékeli. Helyettesítő módszer használatát akkor kérheti a gyártó, ha az adott járműtípusnál nincs lehetőség zavaró jel bevitelére, és ezt erre jogosított műszaki állomás (TÜV vagy DEKRA) igazolja. A helyettesítő módszer értékelheti a villogókódjeleket vagy a lambdaszonda ellenőrző jelét. Előbbinél a diagnosztikai csatlakozó megfelelő pólusainak áthidalásával indítható a vizsgálat, az értékelést a villogókódok frekvenciája alapján végzik. Utóbbinál az elektronikus vezérlő egységnek van külön ellenőrző kivezetése, amelyre feszültségmérő műszert kötve értékelhető a rendszer. Alternatív módszert akkor javasolhat a gyártó, ha az alapmódszer is elvégezhető a járművön. Az alternatív módszer elvégzéséhez külön az adott járműtípushoz gyártott speciális diagnosztikai készülék szükséges, ezzel azonban egyszerűbb és gyorsabb az ellenőrzés A tanúsítvány A vizsgálóberendezés az elvégzett vizsgálatokat automatikusan értékeli, majd -- két példányban -- tanúsítványt nyomtat. A tanúsítvány egyik lehetséges változatát a 8-18, -19 és -20. ábrákon közöljük A matrica felragasztása A környezetvédelmi felülvizsgálat folyamata az NSZK-ban matrica felragasztásával zárul. A vizsga érvényessége a környezetvédelmi kategórián kívül az üzemeltetés körülményeitől (magánkocsi, taxi, bérautó) is függ. A rendszert a ábrán szemléltetjük.

5 Magyarországi helyzet Magyarország Európai Unióhoz való politikai közeledése bizonyára azzal is együtt jár, hogy a hazai környezetvédelmi felülvizsgálati rendszernek is közelednie kell az NSZKban és az ezzel azonosan Európai Unió országaiban működő felülvizsgálati rendszerhez. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy már a közeljövőben átálljon a hazai felülvizsgáló hálózat a nagy műszerigényű EU-rendszerre. Az viszont fontos, hogy a jogalkotó jövőbeni intézkedései megfogalmazásánál tartsa szem előtt a fejlődési irányt, és célirányos, átlátható, lépcsőzetesen bevezetett intézkedéseivel tegye lehetővé, hogy a vizsgaállomások üzemeltelői ma és holnap olyan műszereket vásárolhassanak, amelyeket holnapután is használhatnak. 8.2 Dízelmotoros járművek időszakos környezetvédelmi felülvizsgálata (A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelete) A kipufogógázok megengedett füstje: - alapjáratról történő szabad gyorsításnál: K1 [m -1 ] - emelt alapjáratról történő szabad gyorsításnál (vagy járműfékpadon végzett mérésnél): K2 [m -1 ] Járműkategória Motor K1 K2 össztömeg < 3500 kg 2,5 1,5 össztömeg > 3500 kg szívó 3,5 1,5 feltöltött 3,5 2,5 A felülvizsgálat során ellenőrizni kell: az előbefecskendezési szöget a teljes töltés leszabályozásának fordulatszámát A mérések elvégzése Készenlét - a mérések elött nullhelyzet (és ha lehet végkitérés) ellenőrzés - hitelesítés a műszergyártó előírása szerint (ennek hiányában havonta) - évente egyszer időállandó-ellenőrzés

6 Előkészületek - a motor bemelegítése (gyári előírás szerint) - a váltó üresbe kapcsolása - a fordulatszám- és a füstölésmérő műszer üresbe helyezése - az érzékelő elhelyezése - három szabadgyorsítás a rendszerben lévő korom eltávolítása érdekében Mérés Az alapjáratról történő szabad gyorsítás (K 1 ) mérése: a) Alapjárati szabad gyorsításoknál leolvassuk a legnagyobb pillanatnyi értékeket (K 1i ) két mérés között ki kell várni a motorfordulat állandósulását a mérések száma: max. 5, de legalább annyi, hogy három utolsó mérés eltérése a határérték 20 %-ánál kisebb legyen b) Ha két gyorsítás füstcsúcsának értéke a K 1 határérték kétszeresénél nagyobb, a mérés eredménye: nem megfelelő c) Ha két mérés értéke a K 2 határértéknél kisebb, a mérést nem kell folytatni: megfelelő Az emelt alapjáratról történő szabad gyorsítás (K 2 ) mérése (K 1 mérése vagy azelőkészületek befejezése után közvetlenűl mérendő): a) /min fordulatról visszaengedés 1000±50-re visszaengedés, majd teljes gáz! Leolvassuk a legnagyobb pillanatnyi értékeket (K 2i ) a mérések száma: max. 5, de legalább annyi, hogy három utolsó mérés eltérése a határérték 20 %-ánál kisebb legyen b) Ha két gyorsítás füstcsúcsának értéke a K 2 határérték kétszeresénél nagyobb, a mérés eredménye: nem megfelelő c) Ha két mérés értéke a K 2 határértéknél kisebb, a mérést nem kell folytatni: megfelelő Az átlagos füstölés mérése a) A méréseket a kipufogórendszer szellőztetése vagy a megelőző mérések után azonnal el kell kezdeni b) A műszert be kell állítani átlagoló üzemmódra c) Alapjáratról három szabadgyorsítást kell végezni. Az egymás utáni gyorsításokat a stabil alapjárati fordulatszám elérése után 5 másodpercen belül el kell kezdeni. Ha két egymás utáni mérés eredménye a határérték felénél kisebb, akkor a minősítés: megfelelő egy mérés eredménye a határérték kétszeresénél nagyobb, a mérést nem kell folytatni, az értékelés: nem megfelelő

7 Az eredmények meghatározása K 1 - és K 2 -nél Az 5 füstölési érték közül a legnagyobbat és legkisebbet elhagyva a megmaradó (vagy a három mérés eredményeként rendelkezésre álló) három füstölési érték közül a legnagyobb a méréseredmény. Az átlagos füstölésnél a három érték közül a legnagyobb és a legkisebb elhagyása után megmaradó az értékadó A magyar és az európai előírások összehasonlítása Jellemzők MSZ /91. (XII. 18.) KHVM AU StVZO 47/a Anlage VIIIa, IXa Műszer időállandó Időállandó<200 ms A-modus 50 ms B-modus 1000 ms Méréselőkészítés Legnagyobb füstölés (K1) mérése Kegnagyobb üzemi füstölés (K2) mérése üzemmeleg állapot mérés előtt min. 3 szabad gyorsítás szabad gyorsítás alapjárati fordulatszámról szabad gyorsítás 1000±50 1/min fordulatszámról Átlagos füstölés (KÁ) mérése szabad gyorsítás alapjárati fordulatszámról átlagképző üzemmódban kondicionálás gyári előírás szerint szabad gyorsítás alapjárati fordulatszámról programozott ciklus szerint - nem mérik - nem mérik Kiértékelés l. megelőző részben A csúcsértékek sávszélessége <0,5 m -1, ha K<2,5 m -1 <0,7 m -1, ha K>2,5 m -1 Határérték l. megelőző részben gyári érték, ha nincs 2,5 m -1

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben. 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1. modul Benzinmotorok keverékképzése, benzinbefecskendező rendszerek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök 55. szám Tartalomjegyzék 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 25/2011. (V. 26.) NFM rendelet

Részletesebben

GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével. Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez

GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével. Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez GreenLabelsPurchase zöldebb beszerzés energiacímkék segítségével Beszerzés és klímavédelem Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez Hatékony járművek beszerzése Támogatja az 1 www.greenlabelspurchase.net

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv.

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv. 2010. november VII. évfolyam, 16. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban Koncentráció

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13. E/ECE/324 }Rev.1/Add.12/Rev.6 E/ECE/TRANS/505 2008. január 14.. ENSZ-EGB 13. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben