TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év"

Átírás

1 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló év

2

3

4 jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A/I IMMATERIÁLIS JAVAK A/I/1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke A/I/2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke A/I/3 Vagyoni értékű jogok A/I/4 Szellemi termékek A/I/5 Üzleti vagy cégérték A/I/6 Immateriális javakra adott előlegek A/I/7 Immateriális javak értékhelyesbítése A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Műszaki berendezések, gépek, járművek A/II/3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Tenyészállatok A/II/5 Beruházások, felújítások A/II/6 Beruházásokra adott előlegek A/II/7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III/1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban A/III/2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban A/III/3 Egyéb tartós részesedés A/III/4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban A/III/5 Egyéb tartósan adott kölcsön A/III/6 A/III/7 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

5 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév B FORGÓESZKÖZÖK B/I KÉSZLETEK 13, B/I/1 Anyagok B/I/2 Befejezetlen termelés és félkész termékek B/I/3 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I/4 Késztermékek B/I/5 Áruk B/I/6 Készletekre adott előlegek B/II KÖVETELÉSEK B/II/1 B/II/2 B/II/3 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben B/II/4 Váltókövetelések B/II/5 Egyéb követelések B/III ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, saját üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/IV PÉNZESZKÖZÖK B/IV/1 Pénztár, csekkek B/IV/2 Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

6 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév D SAJÁT TŐKE D/I Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken D/II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D/III Tőketartalék D/IV Eredménytartalék D/V Lekötött tartalék D/VI Értékelési tartalék D/VII Mérleg szerinti eredmény E CÉLTARTALÉKOK E/1 Céltartalék várható kötelezettségekre E/2 Céltartalék jövőbeni költségekre E/3 Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK F/I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 F/I/2 F/I/3 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

7 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév F/II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/I/2 Átváltoztatható kötvények F/I/3 Tartozások kötvénykibocsátásból F/I/4 Beruházási és fejlesztési hitelek F/I/5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek F/I/6 F/I/7 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/I/8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek F/III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/III/1 Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2 Rövid lejáratú hitelek F/III/3 Vevőktől kapott előlegek F/III/4 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) F/III/5 Váltótartozások F/III/6 F/III/7 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/III/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G/3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.

8 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT EREDMÉNYKIMUTATÁS (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

9 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT EREDMÉNYKIMUTATÁS (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Megzés jegy- Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 13 Kapott osztalék Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Tiszaújváros, április 7. Olvasó Árpád vezérigazgató A kiegészítő melléklet az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

10 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kiegészítő Melléklet év

11 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJA A TÁRSASÁG TULAJDONOSI SZERKEZETE A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE A VAGYONI H ELYZET VIZSGÁLATA A PÉNZÜGYI HELYZET VIZSGÁLATA A JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA HOZAM- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK AZ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA A TVK RT. CASH-FLOW KIMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BEMUTATÁSA TARTÓS RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉSEK ALAKULÁSA KÉSZLETEK KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BEMUTATÁSA SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK BEMUTATÁSA BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK, EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK ALAKULÁSA RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN AZ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA

12 31. A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE AZ EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA KÖLTSÉGEK BONTÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS SZERINT IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE AZ IGAZGATÓSÁG, AZ ÜGYVEZETÉS ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG DÍJAZÁSA MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA VESZÉLYES HULLADÉKOK (NEM AUDITÁLT) ÜGYLETEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL A MOL CSOPORTTAL KÖTÖTT SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK A BORSODCHEM RT-VEL KÖTÖTT ETILÉN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK MŰANYAG FELDOLGOZÓ EGYSÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSE BAN ÉRTÉKESÍTETT ÉRDEKELTSÉGEK PORTFOLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉSSEL ÉS ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGI VITA KÖRNYEZETVÉDELEM STRATÉGIAI PROJEKTEK ÉVI ESEMÉNYEI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKNAK ADOTT TÁMOGATÓ NYILATKOZAT, GARANCIAVÁLLALÁS, KEZESSÉG TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS KOMFORT LEVELEK TÁRSASÁGI ADÓ MÉRLEGKÉSZÍTÉST KÖVETŐ ESEMÉNYEK

13 1. A vállalat bemutatása A Tiszavidéki Vegyi Kombinátot, a TVK jogelődjét 1953-ban alapították, majd 1961-ben alakították át állami vállalatként Tiszai Vegyi Kombináttá (továbbiakban: Vállalat). A privatizációra történő felkészítés során a Vállalatot december 31-én állami vállalatból részvénytársasággá (továbbiakban Társaság) alakították december 31-én a Társaság 99,92%-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban az ''ÁPV Rt.'') tulajdonában volt, a fennmaradó 0,08% helyi önkormányzatok tulajdonát képezte ban a Társaságot privatizálták az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvények nyilvános értékesítésével külföldi és hazai intézményi és magánbefektetők részére. A privatizációt követően a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsde jegyzett kategóriájába került, valamint a letétkezelő (Bank of New York) által kibocsátott letéti igazolásokat a Londoni Értéktőzsde hivatalos listájára felvették december 31-én a részvények többsége belföldi és külföldi szakmai és intézményi befektetők tulajdonában volt. (lásd. a 3.pontot) A Társaság székhelye Tiszaújváros (H-3581 Tiszaújváros, Pf.: 20).; tevékenysége vegyipari alapanyagok beleértve etilén, propilén és azok polimereinek - gyártása és értékesítése hazai, valamint külföldi piacokon egyaránt. A társaság képviseletére jogosult: Olvasó Árpád vezérigazgató, címe: 2440 Százhalombatta, Nyárfa út 4. 11

14 2. A Társaság számviteli politikája A számvitel alapja A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal (beleértve a évi XLII törvénymódosítást is) érvényes évi C. számviteli törvénynek (továbbiakban a ''Törvény'') és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikájának összefoglalását, valamint az értékelés módját és az alkalmazott eljárásokat az alábbiakban ismertetjük: A mérlegkészítés napja A mérlegkészítés Társaság által választott napja 2002-re és 2003-ra vonatkozóan a következő év január 15-e. Az üzleti év január 1-jétől december 31-ig tart. Változások az éves beszámolóban A Társaság a évi éves beszámoló összeállításakor a legnagyobb tulajdonos (MOL Rt.) által alkalmazott besorolásokat és éves beszámoló formátumát alkalmazta. A évi összehasonlító adatok a jelen beszámolóban a évivel megegyező formátumban és besorolásban kerültek bemutatásra. A változtatás értékelési elveket nem érint. A változások többségében az egyes mérlegsorok részletesebb kimutatását eredményezik évtől a Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott vezetői prémium összegét számolja el időbeli elhatárolásként, míg 2002-ig a vezetői prémium összegét becslés alapján határolta el évtől a Társaság nyugdíjjutatásra is képez céltartalékot, melynek elszámolási módszerét a számviteli politikában a céltartalékok bekezdései között mutatja be. Adóvisszatérítés A Társaságnak évre vonatkozóan három oszlopos beszámolót kell készítenie. A kimutatás ilyen formán történő elkészítését indokolja, hogy évben befejeződött az évekre vonatkozó APEH átfogó adóellenőrzés, melynek eredményhatása jelentős hibának minősül a Társaság Számviteli Politikája alapján. (lásd a 46. pont) Eszközök értékelése Az eszközök besorolásának alapja az, hogy az adott eszköz a vállalkozási tevékenységet tartósan 1 éven túl szolgálja-e vagy sem. A Társaság az eszközöket a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. Immateriális javak A szellemi termékek elsősorban szoftver beszerzésekből és fejlesztésekből állnak, és lineáris módszerrel, három év alatt kerülnek leírásra. A licence díjak a technológiának megfelelő hasznos élettartam alapján kerülnek leírásra. Üzleti vagy cégértékként kerül kimutatásra cégvásárlás esetén a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke közötti pozitív különbözet, részesedés vásárlás esetén a részesedés beszerzési költsége és az adott társaság saját tőke értéke közötti pozitív különbözet. A goodwill lineáris módszerrel és a hasznos élettartam alapján kerül leírásra. A hasznos élettartam a törvényi előírásokat figyelembe véve egyedileg kerül megállapításra, és 5-20 év lehet. A Társaság könyveiben szereplő goodwill hasznos élettartama az egyedi értékelés alapján 5 év. 12

15 Tárgyi eszközök A Vállalat január 1-jén részvénytársasággá történő átalakulásakor vagyonértékelő céggel elvégeztette a tárgyi eszközök értékelését. Az értékelés alapja az értékcsökkenéssel korrigált utánpótlási érték volt. A tárgyi eszközökben ezen időpont után bekövetkezett növekedéseket bekerülési értéken könyvelte a Társaság. A beruházások finanszírozására felvett hitelek kamatát és egyéb terhét a Társaság az adott hitellel finanszírozott eszközök bruttó értékében számolja el, a vonatkozó árfolyam nyereséggel és árfolyam veszteséggel együtt. A Társaság az értékcsökkenést a becsült hasznos élettartam alapján meghatározott kulcsokkal, valamint a maradványérték figyelembe vételével, lineáris módszerrel számítja. Maradványérték meghatározása akkor történik, ha az eszköz hasznos élettartama jelentősen rövidebb az eszköz műszaki-gazdasági élettartamánál. Ebből a szempontból jelentősnek minősül, ha a hasznos élettartam nem éri el az eszköz műszaki-gazdasági élettartamának 75 %-át, és a hasznos élettartam végén várható realizálható maradványérték jelentős. Jelentős a maradványérték, ha a realizálható érték egyedi eszközönként, eszközcsoportonként eléri a bruttó érték 30 %-át, de legalább 10 millió forintot. Az alábbi táblázat a becsült hasznos élettartamot mutatja be a főbb eszközcsoportoknál: Épületek és infrastruktúra Gépek és felszerelések Egyéb év 7-15 év 3-15 év Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság a befektetett pénzügyi eszközöket a könyv szerinti érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. Készletek A Társaság a készleteket a bekerülési érték és a nettó realizálható piaci érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagár módszerén alapszik. A saját előállítású készletek értéke megegyezik a kalkuláció szerinti előállítási költségen számított értékkel. A Társaság évben felülvizsgálta és minősítette a készletek állományát. A minősítés során azokat a készleteket, amelyek gyártása csak hosszú átfutási idő alatt végezhető el és hiánya a folyamatos működtetést veszélyezteti a stratégiai és biztonsági kategóriába sorolta. A Társaság az ebbe a kategóriába sorolt készletek állományára nem képez értékvesztést. A Társaság az elavultnak minősített készleteket a megfelelő időszakban nettó realizálható értékére írja le. Devizában rögzített követelések, illetve kötelezettségek A Társaság beszámolási pénzneme a magyar forint (Ft), amelyben a csatolt pénzügyi kimutatás készült. A devizában meglévő követelések, illetve kötelezettségek a mérleg fordulónapján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyam alapján kerültek átszámításra Ft értékre és ezen az értéken szerepelnek a kimutatásokban. Amennyiben az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamveszteség, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell az eredmény terhére elszámolni, kivéve a beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettség árfolyamveszteségét, amely a beruházás bekerülési értékét módosítja. Amennyiben az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamnyereség, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell az eredmény javára elszámolni. 13

16 A Számviteli Törvény szerint a teljes nettó nem realizált árfolyamnyereséget korábban el kellett határolni a későbbi időszakok árfolyamveszteségének ellentételezésére január 1-jétől azonban visszamenőleges hatállyal évre vonatkozóan - ez a módszer megváltozott oly módon, hogy a 2001 végéig elhatárolt, felhalmozott nem realizált árfolyamnyereséget a következő öt év során kell feloldani. (lásd 22 pont) Időbeli elhatárolás Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az, az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik évtől a Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott vezetői prémium összegét számolja el időbeli elhatárolásként,míg 2002-ig a vezetői prémium összegét becslés alapján határolta el. (lásd 22 pont) A várható osztalék összegét a Taggyűlés által jóváhagyott értékben határolja el. Céltartalékok A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként kerülnek elszámolásra vagy aktiválják őket. A beazonosítás évében céltartalékot képeznek a jelenben fennálló, a múltbeli működés eredményeképp bekövetkezett környezetszennyezések elhárítási kiadásaira. A céltartalék mértékének megállapítása az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalék akkor kerül megképzésre, ha valószínűsíthető, vagy bizonyos a kötelezettség megléte és megbízhatóan becsülhető annak mértéke. A TVK Rt. a munkavállalói részére nyugdíjba vonulásuk alkalmával a Társaságnál ledolgozott évek figyelembevételével maximum két havi átlagkeresetet fizet ki. A nyugdíjjuttatási rendszer által biztosított juttatások költsége a kivetített jóváírási egység aktuáriusi értékelési módszer alapján kerül meghatározásra. A kalkuláció során a kollektív szerződésben meghatározott juttatásokkal számoltak, vagyis a nyugdíjba menő munkavállalókat a Társaságnál ledolgozott évek figyelembevételével év munkaviszony esetén 1 havi, 20 év feletti munkaviszony esetén 2 havi juttatás illeti meg. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történő változás következtében keletkező múltbéli szolgálat költsége lineáris módszerrel kerül ráfordításként elszámolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévő átlagos időtartam alatt. A nyugdíjjuttatás hosszú lejáratú részére képzett céltartalék jelenértékre számítva kerül kimutatásra a beszámolóban. A szervezet átalakítás következményeként járó, de pénzügyileg csak következő évben teljesítendő végkielégítés összegére a Társaság céltartalékot képez az év végén. Eredménykimutatás A Társaság az eredménykimutatást a Törvénynek megfelelően összköltség eljárással lépcsőzetes változatban ( A változat) készítette el. Az eredménykimutatás formátuma a korábbi években alkalmazott forgalmi költség eljáráshoz képest változott, amelynek oka a legnagyobb részvényes beszámolási rendszeréhez történő harmonizálás. Utólagos engedmények 2002-ben és 2003-ban a mérleg fordulónapja és mérlegkészítés napja között pénzügyileg realizált engedmények időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. Cash-flow A pénzmozgással nem járó tranzakciók kiszűrésre kerültek a csatolt cash-flow kimutatásban. 14

17 3. A Társaság tulajdonosi szerkezete A jegyzett tőke és december 31-én az alábbiak szerint alakult: Tulajdonos Részvények száma (ezer db) Névérték összesen (M Ft) Tulajdoni hányad (%) év év év év év év Belföldi intézményi befektetők ,25 67,92 Külföldi intézményi befektetők ,01 19,51 TVK Rt ,63 0,67 Belföldi magánbefektetők ,19 0,20 Alkalmazottak ,13 0,10 Nem regisztrált ,79 11,60 Összesen ,00 100,00 Megjegyzés: A TVK Rt., illetve az alkalmazottak tulajdonában lévő részvények névértéke Ft/db, egyéb esetben Ft/db. A TVK Rt. 5 % feletti tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesei december 31-én és december 31- én a Részvénykönyv alapján (adatok %-ban): Tulajdonos év év Magyar Olaj és Gázipari Rt. 34,48 44,31 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG 15,99 15,99 BorsodChem Rt. Matura Vermögensverwaltung GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 15,40 15,40 9,83 0 8,02 8,02 15

18 4. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete 4.1. A vagyoni helyzet vizsgálata A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása Megnevezés Megoszlás (%) év év év év Változás (%) Befektetett eszközök ,44 67,06 62,39 Forgóeszközök ,16 32,67-0,68 Aktív időbeli elhatárolások ,40 0,27-9,64 Összesen ,00 100,00 34,25 A Társaság mérleg főösszege 45 Mrd Ft-tal magasabb az előző évinél, főként a stratégiai beruházások növekedésének eredményeként A tőkeszerkezet bemutatása A vagyon forrás szerkezete Megnevezés Megoszlás (%) év év év év Változás (%) Saját tőke ,40 58,66 7,29 Céltartalékok ,00 2,00-10,24 Kötelezettségek ,87 38,39 135,66 Passzív időbeli elhatárolások ,73 0,95-26,92 Összesen ,00 100,00 34,25 16

19 A saját tőke belső szerkezete Megnevezés Megoszlás (%) év év év év Változás (%) Jegyzett tőke ,47 23,75 0,00 Tőketartalék ,78 4,45 0,00 Eredménytartalék ,29 65,53 7,69 Lekötött tartalék ,68 0,64 1,37 Mérleg szerinti eredmény ,78 5,63 59,86 Összesen ,00 100,00 7,29 A Saját tőke nagyságában bekövetkezett növekedés alapvetően mérleg szerinti eredmény növekedésének a következménye. Az eredménytartalék növekedése a évi mérleg szerinti eredmény átvezetésének és az évi adóhatósági vizsgálat megállapításainak tulajdonítható A vagyoni helyzet mutatói A saját források aránya év év Saját tőke Összes forrás * = 73,40 % = 58,66 % Az idegen tőke aránya Idegen tőke Összes forrás * = 26,60% = 41,34 % Tőkefeszültség mutató Idegen tőke Saját tőke = 0, = 0,70 Eladósodottság Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök + rövid lejáratú hitelek és kölcsönök értékpapírok pénzeszközök Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök + rövid lejáratú hitelek és kölcsönök értékpapírok pénzeszközök + saját tőke * = -9,33 % = 16,53 % A Társaság saját és idegen forrás arányának alakulása, valamint az eladósodottsága a stratégiai beruházások miatti hitel lehívások következményeként jelentősen romlott évhez viszonyítva. 17

20 A forgótőke alakulása év év Forgóeszközök +aktív időbeli elhatárolások * = 80,36 % Befektetett eszközök = 49,11 % A forgótőke befektetett eszközökhöz viszonyított arányának jelentős változását a beruházások növekedése okozta A pénzügyi helyzet vizsgálata Készpénz likviditási mutató év év Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek = 0, = 0,37 +költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Likviditási gyorsráta Pénzeszközök +követelések +értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek = 2, = 1,98 +költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Likviditási ráta Forgóeszközök +bevételek aktív időbeli elhatárolása Rövid lejáratú kötelezettségek = 2, = 2,34 +költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A Társaság likviditásának kis mértékű romlása, az értékpapírok abszolút csökkenését meg nem haladó mértékű pénzeszköz és követelés növekedése mellett, a rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének köszönhető. 18

21 A követelések futamideje év év Követelések átlagos értéke napi értékesítés 355 = 63, = 68,18 Vevő- és szállítóállomány aránya Vevőállomány Szállítóállomány = 2, = 1,25 Likviditási helyzet alakulására a fentieken túl - kedvezőtlenül hatott, hogy a szállító állomány nagy mértékű növekedését nem ellensúlyozta a vevő állomány növekedése A jövedelmi helyzet vizsgálata Eszközhatékonyság év év Adózás előtti eredmény + fizetett kamat és kamatjellegű kifizetések Átlagos eszközállomány * = 3,28 % = 3,93 % Tőkehatékonyság év év Adózott eredmény Átlagos saját tőke * = 3,85 % = 5,83 % A tőkehatékonysági mutató jelentős pozitív irányú változása legfőképp a millió forintos adózott eredmény növekedésének tulajdonítható. 4.4.Hozam- és teljesítménymutatók Egy munkavállalóra jutó eredmény év év Adózott eredmény Átlagos állományi létszám (fő) = 1, = 2,90 Eszköz- és bérarányos eredmény Adózott eredmény Összes eszköz + bérköltség * = 2,67 % = 3,20 % 19

22 Tőkearányos eredmény Adózott eredmény Összes eszköz (forrás) * = 2,77 % = 3,30 % Személyi jellegű ráfordítás Adózott eredmény * = 235,44 % = 155,72 % A hozam- és teljesítménymutatók jelentős pozitív irányú változása legfőképp az adózott eredmény 60 %-os növekedésének tulajdonítható. A javuláshoz hozzájárult még az átlagos állományi létszám 5,2 %-os csökkenése, illetve a mérlegfőösszeg mérséklődése. Élőmunka költséghányada év év Személyi jellegű ráfordítás Értékesítés nettó árbevétele * = 6,65 % = 6,84 % Az élőmunka költséghányad mutató a személyi jellegű ráfordítások, illetve a nettó értékesítés árbevétel kis mértékű növekedése miatt minimális mértékben változott. ROACE év év Adózott üzleti eredmény Átlagos lekötött tőke * = 1,35 % = 5,49 % Az átlagos lekötött tőke megtérülése nagymértékben javult, amely az adózott eredmény növekedésének, valamint az átlagos lekötött tőke csökkenésének köszönhető. EBITDA ráta év év EBITDA Nettó árbevétel * = 6,14 % = 7,81 % A jövedelmezőségi mutatók javulása az üzemi eredmény bázis évhez képest jelentkező növekedésével magyarázható. 20

23 4.5. Az árbevétel alakulása Megnevezés év év Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen Megoszlás (%) év év Változás (%) ,10 55,09 10, ,90 44,91 5, ,00 100,00 2,70 Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékű növekedése a hazai értékesítés emelkedése és a külpiaci értékesítés csökkenése mellett következett be. 21

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben