K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: Kisbér: ig Árvai József jegyző: Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Ő s z i g o n d o l a t o k "Hervad már ligetünk, s díszei hullnak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög." (Berzsenyi Dániel) Az utóbbi hetekben gyakran eszembe jutottak ezek a sorok, Tartalomból: miközben a parkban sétáltam. Kivonat a rendkívüli testületi ülésről Igazi vénasszonyok nyara köszöntött Látogatás Aranyosgyéresre Az elmúlt hónap eseményei a TMG-ban Családi klub KÖNYVAJÁNLÓ Az út mellett Hol tart az elkerülő út építése? Meghívók Életreszóló élmény egy maroknyi kisbérinek ránk, kellemes, meleg, szeptemberi napsütés. Kismamaként az ember különösen megbecsüli ezeket a napokat, hiszen a gyerekeknek kell a levegő, a természet közelsége, a napfény, akkor is, ha csak babakocsiból érzékelhetik mindezt. A hoszszú tél beköszönte előtt ki kell használni minden pillanatot. Esloheban és a kölni katolikus Délutánonként, mikor Gergővel világifjúsági találkozón jártunk! elindulunk szokásos sétánkra, Emberek! Polgári Kör a városért Mészáros János gazda augusztus 20-án, a Városházán elmondott ugyanazt az útvonalat követjük. A hatalmas, öreg fák már ismerősek, és a hősi emlékmű mögött az út mindennap éppolyan napsütötte ünnepi beszéde és mégis mindig más. Ezek a séták alkalmasak arra is, A nehéz munkával megtermelt kenyér hogy az ember lánya végig gondoljon ezt-azt. Fröccstörténelem Emlékezés egy áprilisi éjszakára A fény és az árnyék játszik a lombok alatt, és ilyenkor mindig re KOMÁROMI KÖRZETI FÖLDHIVATAL KÖZLEMÉNYE ménykedem, hogy ezek a fák, ez OKTÓBER 6. Az aradi tizenhármak a park még sokáig része lesz Csillagászat Napfogyatkozás Halmaraton az életünknek, KÉZILABDA és ha majd a Malomverseny kisfiam óvodás lesz, akkor hazafelé menet ő "Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, is felszedi a bűne az annak" vadgesztenyéket, mint ahogy (Jakab apostol levele 4. rész 17. vers) én is tettem ezt A következő szám sok évvel ezelőtt. megjelenésének napja: október 27. Lapzárta: október 19. Igaz, még csak hat hónapos, de mire hat éves lesz, szeretném, hogy ismerősként köszöntse a nagyjainkat ábrázoló szobrokat, amelyeket most csak az én elbeszéléseimből ismer. Mert kell, hogy ismerje őket. Kell, hogy tudja, hol él, hova tartozik, hol vannak a gyökerei. Még néhány nap és vége a szeptembernek. A táj egyre színesebb lesz, és a naptár októbert jelez majd egy reggelen. A napi munka, rohanás és robot közepette sokan talán észre sem veszik, hogy ennek az őszi hónapnak az első hete egy szomorú napot jegyez. Nem tudni mi az oka, hogy október 6-ához fűződő események valahogy kevésbé élnek a köztudatban, mint az ezt kiváltó március 15-e. És nagyon félő, hogy évről-évre kevesebben lesznek, akik tudják, hogy ezen a napon az aradi vértanúkra emlékezünk. Két hét elteltével újabb fontos dátumhoz fordul a naptár lapja. Ez güknek semmi nem jut eszükbe október 23-áról. Nagyon nem jó ez így... Természetesen mindig vannak kivételek. A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola évről-évre nagyon színvonalas műsorral tiszteleg a hősök és áldozatok emléke már piros betűvel, országosan munkaszüneti nappá nyilvánítva. Október 23- a. Lehetséges, hogy túlságosan pesszimista a hangnem, amely ebből az írásból érződik, de megint csak azt kell megjegyeznem, hogy ezzel a nappal kapcsolatban sem tudják nagyon-nagyon sokan, hogy mire is emlékezünk, mi volt 1956?! Gondolok itt a fiatalság nagy részére. Az iskolai szüneten kívül, a többséelőtt. Azok a tanulók, akik ebből az alkalomból verset mondanak, énekelnek, kell, hogy tudják, mit jelentenek az általuk közvetített gondolatok októberében is megemlékezünk a magyar történelem e két eseményéről. A parkban, a színesedő lombok alatt hívogat minket Kossuth Lajos szobra, és a vén platánfa mellett az '56-os kopjafa. Ne feledkezzünk el ezekről a napokról! Tetszenek emlékezni?... meg kell tanulnunk és főleg meg kell tanítanunk gyermekeinknek, tanítványainknak, hogy hova tartozik, hogy a hősöket tisztelni kell, hogy a történelmünket ismerni kell, mert ez a megmaradás alapja. "Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem." - írja Petőfi Sándor. Valóban, nagyon szép. Elgondolkodtató, emlékező, megkapó, kicsit szomorkás. Ajánlom a Kedves Olvasóknak, ha tehetik, fogják kézen gyermekeiket, párjukat és induljanak sétára a kisbéri Angol parkba! Látogassák meg az öreg fákat, keressék fel a parkot őrző szobrokat, és találkozzunk október 6- án és 22-én a Kossuth-szobornál illetve az '56-os kopjafánál! Iványiné Kele Márta

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október útkezelő Kht. felé, amennyiben a Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete augusztus 25-én kivitelező Viadukt Kft. időközben 18 órakor, a Városháza tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről benyújtja a hiányzó földmű tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyveit. Kisbér Város Képviselő-testülete okiratát Császár és Tárkány csatlakozása miatt a többcélú kistérsé átdolgozásával valósítsa meg. A ki tartalommal és a költségvetés Felhatalmazta továbbá a város az épülő új kórház (Kisbér Batthyány Kázmér Szakkórház és gi társuláshoz. fejlesztés tárgya: Kisbér turisztikai polgármesterét, hogy amennyiben jogi lehetőség van a kivitelező garanciális, szavatossági kötelezett Rendelő Intézet) tetőfedésére kidolgozott ajánlatok közül a BRA Gimnázium és Közgazdasági kében 125 állásos parkoló építéségének számon kérésére, akkor A Képviselők a Táncsics Mihály látványosságainak elérése érde MAC DUNA cseréppel történő Szakközépiskola 6 osztályos gimnáziumi osztály minimális indítási költsége: ,- Ft, ebből sének előkészítése. A fejlesztés a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Amennyi ,- Ft összegű javaslatot fogadta el az eredeti szerződésben foglalt tartalékkeret terhére. tározatban foglalt 23 fő helyett 18 KDRFT Szakmai fejlesztési prog létszámát a 66/2004 (IV.1.) sz. ha igényelt támogatás (65 % ) ; ben a Közútkezelő Kht. a kezelésében levő kisbéri utak tekintetében is kéri az akna fedlapok véde A Képviselő-testület egyhangúlag főben állapították meg. ram: ,- Ft; Önkormányzati saját forrás: ,-Ft me a Deák - Köztársaság - és a Kisbér Város Képviselő-testülete lembe helyezését, akkor felhatalmazza a város polgármesterét egy Fadrusz utcák által határolt belsőségi területek tulajdonjogának tület 33/2005. (II. 28.) sz. határo a költségvetéséi előirányzatai kö olyan nyilatkozat kiadására, hogy hozzájárult, hogy a képviselő-teslyet az önkormányzat biztosítja és megszerzésére irányuló vételárat zatával jóváhagyott fejlesztési javaslatban szereplő munkák közül vállalta, hogy a fejlesztést a meg szintén június 30. végzi el zött jóváhagyta. Az önkormányzat a megjelölt fedlapok esetében Ft/m2 összegben állapította meg. Utasította a Polgármesteri az iszaptározó kiépítése 2005-ben kezdésétől számított 36 hónapon Kisbér Város Önkormányzata a Hivatalt, hogy a soron következő elmaradjon, s helyette a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez A Képviselő-testület nyilatkozat belül megvalósítja. fedlapok védelembehelyezését. ülésre készüljön előterjesztés a telekalakítás összes költségéről szükséges vízjogi létesítési engeban vállalta a Komárom-Eszter képviselőket, hogy a képviselő Dr. Udvardi Erzsébet tájékoztatta a (tervkészítés, telekvásárlás, közművesítés költségei) és a finanszí munkákról a csatornahasználati díj Kht. felé, hogy Kisbér, Köztársadélyes terv kerüljön elkészítésre. A gom Megyei Állami Közútkezelő testület írásban megkapta a kórház statikai vizsgálatáról készült rozással kapcsolatos lehetőségekről, beleértve a banki finanszírozás elszámolásához pontos kimutatást Desseő Gyula utca közötti szaka az alapokra vonatkozó összes mé részét képező amortizációs keret ság utca (Széchenyi utca és tervezői nyilatkozatot., megkapta lehetőségét is. kért az önkormányzat. sza) megsüllyedt fél útpályáját rési eredményt. A nem megfelelő A testület kezdeményezte a kisbéri 1747 hrsz-ú 791 m2 alapterületű Részönkormányzatának támogató kiegyenlítő és egy aszfaltkopó ré A Testület Hánta Településrész június 30. napjáig feltölti egy minőségű anyagból készült oszlopokat levágták, az építkezés folytatódik. A ZÁÉV-tól megkapták a beépítetlen terület Magyar Állam javaslatát figyelembe véve jóváhagyta a Hántai Sportegyesület és Megyei Állami Közútkezelő Kht. nyilatkozatot, hogy semmiféle teggel. A Komárom-Esztergom tulajdonában levő 1/4 tulajdoni hányadának (198 m2) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. sület megállapodását. Engedélatkozata 3. és 5. bekezdésében nem terheli, tartják a határidőt. (A a Bakonyszombathelyi Sportegye október 19. napján tett nyi plusz költség az önkormányzatot Felhatalmazta a polgármestert, lyezte, hogy a Bakonyszombathelyi Sportegyesület a sorsolás bér város csatornázása III. ütemé jelzett hiányosságok alapján Kis ZÁÉV sajtónak szánt nyilatkozata hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan 1/4 tulaj szerinti hazai mérkőzéseket a hánben szereplő, a Közútkezelő Kht. e lapszám 4. oldalán olvasható. Szerk.) doni hányadának Kisbér Város tai labdarúgó pályán térítésmentesen bonyolítsa, a sportöltözőt téríkintetében az átadást követő 5 év kezelésében levő kisbéri utak te A polgármester asszony elmondta, Önkormányzata részére történő hogy a Bakony Volántól tájékoztatást kaptak a Zirc-Bakonyszent- megszerzése érdekében. tés nélkül használja. re garanciát vállalt a bizonyítottan Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a viselő-testülete felhatalmazta a vászavezethető úthibák kijavítására. Kisbér Város Önkormányzat Kép szennyvízcsatorna építésre viszkirály-kisbér-ászár útvonalon 7,30-kor valamint Ászárról 11,20- Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ keretében működő Gyermek SZAKM-A regisztrációs terét a fenti nyilatkozatok aláírásá megszüntetéséről. ros polgármesterét, hogy a KD- Felhatalmazta a város polgármes kor közlekedő autóbusz járatok jóléti Szolgálat létszámának bővítését 1 fővel szeptember 1- nyosságainak elérése érdekében kikötést teszi, hogy a 2.) pontban számú "Kisbér turisztikai látvára, a 2.) nyilatkozat esetében azt a Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester a től december 31-ig, valamint 125 állásos parkoló építése" tárgyú pályázatot csökkentett műszati, és nem kerülhet kiadásra a Köz Malomsoki szereplő nyilatkozat hatályát vesz rendkívüli ülést bezárta. módosította az intézmény alapító László Látogatás Aranyosgyéresre Dr. Udvardi Erzsébet polgármester vezetésével Kisbér város képviseletében Vida Gyuláné, Harmat Attila és Vaderna Tamás képviselők a romániai Aranyosgyéresre látogattak, a helyiek meghívására. A mintegy 20 ezer fős település vezetése nagy vendégszeretettel fogadta a küldöttséget. A városban un. tömbmagyarság nincs, de a testvérvárosi kapcsolatok felvételének első hivatalos látogatása megtörtént. A jó hangulatú találkozón, - amelyen a város más testvértelepülései is részt vettek - a kisbéri városvezetők meghívták az Aranyosgyéres polgármesterét, Ioan Vasincát és küldöttségét egy látogatásra városunkba. ML T é g l a j e g y a Művelődési Központ építéséhez Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Művelődési Központ építéséhez 100/2004.(III.25.) számú határozatával elrendelte db 1.000,- Ft névértékű téglajegy kibocsátását. Városunk kulturális életét évek óta súlyosan visszavetette egy Művelődési Ház hiánya. Főleg a fiatalok szenvedik meg, de nincs olyan korosztály, amely ne használná rendezvényeihez. Most végre megoldódni látszik a probléma ,- Ft-os címzett támogatással, ,- Ft önkormányzati önrész biztosításával befejeződött a kivitelezés, a KÉSZ Kft. mint kivitelező bonyolításával. A tervezett 410 millió forint az épület átadását biztosította, de szükségünk van egyéb berendezési tárgyakra, eszközökre. Ezért fordulunk bizalommal Önhöz, akinek élete kötődik, vagy kötődött Kisbérhez. Téglajegy kibocsátását határozta el városunk képviselő-testülete. Minden téglajegy értéke 1000 Ft és szigorú számviteli bizonylatként kezeljük. Minden példányt sorszámmal láttunk el, amelyből a tőpéldány és a sorsolási példány a tömbben marad. Mindazok között, akik megvásárolnak egy vagy bármennyi Téglajegyet, sorsolást tartunk, és a nyertesek alkotják egy ünnepi előadás közönségét. Kérjük, csatlakozzon nemes szándékunkhoz, és amennyiben Önnek vagy vállalkozásának anyagilag nem megterhelő vásároljon téglajegyet, támogatva ezzel Önkormányzatunkat e nemescélelérésében. Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata nevében: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester A téglajegyeket a polgármesteri hivatal titkárságán, az önkormányzati képviselőknél, az önkormányzat pénzügyi irodáján, valamint a Könyvtárban lehet megvásárolni. Bővebb információ a 34/ telefonszámon, illetve a címen kérhető.

3 2005. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 3 Intézményeinkben a létszám az alábbiak szerint alakult napig Gyöngyszem Óvoda: 202 fő Kisbér - Hánta + 33 Ete Mindösszesen: 235 gyermek Petőfi Sándor Általános Iskola: alsósok: Kisbér Ete = 223 felsősök: Kisbér speciális = 306 fő Mindösszesen: 530 fő TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. az éves kéményellenőrzést és tisztítást, valamint az elmaradt éves szolgáltatási díj beszedést végez október 1-jétől a település teljes területén. A évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai: Egyedi kémény Gyűjtő kémény Kisközponti kémény Bánki Donát Szakképző Iskola: mindösszesen 292 fő, amiből 24 fő másodszakmás Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola: nappali tagozaton 273 fő, estin 40 fő Mindösszesen: 313 fő. Perge András referens 863,- Ft/db/év 550,-Ft/szint/én 1.425,- Ft/db/év Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szolgáltatás zavartalan és folyamatos végzése érdekében az ellenőrzés feltételeit biztosítani szíveskedjenek. Kisbér, szeptember 19. KOMTŰZ Kft. T á j é k o z t a t á s Magyarország teljes területére. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdődik a rókák őszi, veszettség elleni immunizálása. Az immunizálás kiterjed Komárom-Esztergom Megye területére október 1-6. között juttatják ki a vakcinát légi úton. Fenti időponttól számított 21. napig (2005. október 1- jétől 27-ig) a KEM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Kerületi Főállatorvosa ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Kisbér Város Önkormányzata A z elmúlt h ó n a p e s e m é n y e i a Táncsics Mihály G i m n á z i u m b a n A nyári hónapok a felújítás jegyében teltek iskolánkban. A földszinten négy tanterem teljes felújítása kezdődött meg június elején. A nyár végére a munka - a parkettázást kivéve - befejeződött. A parketta várhatóan októberben kerül lerakásra, ez a beton víztartalmától függ. Augusztus án egy nagyon jól sikerült "Gólyatáborban" voltunk Bodajkon. A két napon 65 leendő Táncsicsos és 10 tanárkolléga vett részt. Vonattal mentünk, s az állomásról kb. 5 kilométeres "sétával" értünk a táborba. A szoba beosztás után pihenő következett, majd a tábort körülvevő erdőben - egy nagyon szép útvonalon - 14 km-es túrát tettünk. A táborba visszaérkezve az osztályok külön vonultak a leendő osztályfőnökeikkel és rövid ismerkedés következett. A vacsora után tábortűznél folytatódott a program, ahol megpróbálkozhattak a diákok és tanárok az amerikai cukor sütésével. A második nap délelőttjén egy kis vetélkedő következett, amelyen mindenkinek részt kellett venni. Az osztályok négy állomáson mérték össze tudásukat és erejüket. Mindenki jól szerepelt. A részvételt egy szelet csokival köszöntük meg mindenkinek. Ebéd után visszaindultunk az állomásra és délután 16 óra után értünk vissza Kisbérre. E két tartalmas napnak köszönhetően már ismerősökként köszönthettük a 7. és 9. osztályosokat az első tanítási napon. Szeptember 1-jén 3/4 8 órakor megszólalt iskolánkban az új tanév kezdetét jelző csengő szeptember 1-jén 270 fő nappali tagozatos és 44 fő esti tagozatos hallgató kezdte meg tanulmányait a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában. A rövid tanévnyitó után az osztályok osztályfőnöki órákon kezdték meg a munkát. Itt mindenki megtudta az órarendjét, a legfontosabb tudnivalókat, megismerte a házirendet, meghallgatta a tűz- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat. A délelőtt folyamán a diákok megkapták tankönyveiket, s az osztályfőnöki óra után a tanórákon megismerkedtek a tantárgyi követelményekkel. Felmértük, hogy a diákok milyen délutáni foglalkozásokon kívánnak részt venni. Induló szakkörök és délutáni foglalkozások: lány kézilabda, fiú foci, aerobic, gyógytestnevelés, úszás, fiú és lány kosárlabda, énekkar, üvegfestő szakkör, színjátszókör, francia, angol és német nyelvi szakkör, emelt szintű érettségi felkészítők, képzőművész szakkör. A széles választékkal szeretnénk elérni, hogy mindenki - a tanulás mellett - megtalálja a személyiségének, egyéniségének legjobban megfelelő délutáni elfoglaltságot. Diákjaink körében nagy sikert aratott a hasznosítható hulladékok gyűjtése. Az utcákra kihelyezett papírt, fémet gyűjtötték, az ebből befolyó pénzt pedig az osztálytermek felújítására szánjuk. Köszönjük minden kisbéri polgárnak a munkát, amellyel segítettek bennünket célunk elérésében. Iskolánk a 2005/2006-os tanévben az alábbi tanfolyamokat hirdeti október 3-tól: Nyelvtanfolyamok 60 órás kezdő angol, 60 órás középhaladó angol, 60 órás kezdő német, 60 órás haladó német (60 órás tanfolyam Ft) Számítástechnika tanfolyamok 30 órás ECDL modulok (modulonként Ft) Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet az iskolában (2870 Kisbér, Batthyány tér 2.) Telefon: 34/ Baksa Zoltánné igazgató helyettes S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Újra tagokat vár az Európai Unió Ifjúsági Zenekara Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara A zenekarba év közötti fiatalok jelentkezését (EUYO - European Union Youth várják, akik a meghallgatás Orchestra) immár harmadik alkalommal ad lehetőséget fiatal magyar zenészeknek, hogy részt vegyenek a válogatásokon, és bekerüljenek a es évad nyertesei közé. során számot adhatnak tehetségükről. A zenekarba beválogatott összesen 140 fiatal aztán világhírű karmesterekkel és szólistákkal léphet fel a világ nagy koncerttermeiben. A magyarországi tagtoborzást és a meghallgatásokat a KultúrPont Iroda szervezi. A magyarországi meghallgatásra december 15-ig lehet jelentkezni, amely várhatóan első negyedévében lesz Budapesten. Az EUYO magyarországi fővédnöke dr. Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere. A jelentkezési lap letölthető és bővebb információ olvasható a KultúrPont Iroda honlapján : Budapest, szeptember 14. A KULTÚRPONT IRODA AZ EURÓPAI UNIÓ "KULTÚRA 2000" KERETPROG RAMJÁNAK HIVATALOS MAGYAR ORSZÁGI KOORDINÁTORA, MŰKÖDÉSÉNEK FŐ TÁMOGATÓJA AZ EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október C s a l á d i k l u b Havonként egy alkalommal (általában az utolsó csütörtök délután 16 órától - 18 óráig tartjuk a családi klub összejöveteleit a Védőnői Szolgálat segítségével a Gyöngyszem óvodában. Fogadjuk a kétévesnél idősebb gyermekeket szüleikkel együtt, célunk, hogy ezáltal betekintést nyerhessenek az óvodai életbe. A foglalkozásokon rendszeresen résztvevőknek a korai élményszerzésen túl az óvodai beszoktatást is megkönynyítik azitt szerzett tapasztalatok szakhoz illetve az aktuális ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozást is tartunk, az ötletadáson túl az elkészült munkákat is hazavihetik. Tervezünk egy mondókás-rajzosötletes fűzős könyvecske készítését is, amelyet maguk fűzhetnek össze az alkalmanként kapott lapokból. Éves programunk: Tervezett időpontok /esetenként változhat/ szeptember 29. /csütörtök óráig/ - Barkácsolás különféle terményekből (gesztenye, dió, makk, burgo úgy a gyermekek mint a szülök számára. Minden alkalommal az év- Október 27. /csütörtök nya, répa, levél) óráig/ - Márton napi lámpások készítése, meghívás a hagyományos Mártonnapi felvonulásra. November 11. / péntek 1630-tól - Márton napi legenda-mesejáték az óvónők előadásában. - Lámpás felvonulás: óvoda-lovarda-óvoda. November 24. /csütörtök óráig/ - Adventi készülődés: Adventi koszorú készítés, mézeskalács sütés, díszítés. December 8. /csütörtök óráig/ - Mikulás ünnepség január 26. /csüt óráig/ - Farsangi készülődés, kalap, szem- elhatalmasodott rajta, hogy a lányt elrabolta és a kolostor pincéjébe zárta. A szép rab hiába könyörgött, sóhajtozott, imádottját a barát nem engedte szabadon. A bánattól a hajadon lassan hervadozni kezdett, majd hamarosan kilehelte lelkét. De sóhajai továbbra is visszhangoznak az üres falak között. Imádottja elvesztésébe a barát beleőrült, majd hamarosan követte őt a halálba. A kísértet-kolostort a lakosság hosszú időn keresztül messze elkerülte. Amikor azonban az épületet plébániává építették át, a szép lány tetemét megtalálták és tisztességgel eltemették. Azóta a sóhajok megszűntek és szelleme sem kísért többé 5 A történet, ha nem is a fenti formában, nagyon elterjedt Kisbér és környékén: Szákon úgy tudják, hogy a Jáger-kutat vörös barátok ásták; Bársonyoson feltételezik, hogy a Strázsa-hegyen a vörös barátoknak volt kolostora; Rédén a Barát-rétet azért hívják így, mert a régen a vörös barátok laktakitt. A bakonybánki szájhagyomány áll a kisbériüveg készítése, farsangi sütemények ötletbörzéje. Február 23. /csütörtök óráig/ - Mintázás közösen készített só-liszt gyurmából. Március 30. /csüt óráig/ - Húsvéti ötletek, technikák. Április 24. /hétfő óráig/ - Szent György napi program: Mesejáték az óvónők előadásában Vásár / a csoportok által készített termékeken kívül perecet, Gyöngyszem óvodás pólót lehet vásárolni/ Május 25. / csütörtök óráig/ - Udvari játék, tornatermi eszközök megismerése, ajándék készítés. Pásztiné Ács Edit óvónő K Ö N Y V A J Á N L Ó a Városi Könyvtár könyveiből Dave, Claudia Arp : A házasság második fele : Újra kettesben David és Claudia Arp népszerű előadók, hivatásos házassági tanácsadók, cikkírók. Ez a könyv olvasóit arra biztatja, hogy terveket kovácsoljanak - és azokat meg is valósítsák, hogy házasságuk második fele még izgalmasabb legyen, mint az első volt. Gereben Ferenc : Olvasáskultúra és identitás : A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata. A Kárpát-medence Magyarországon kívül élő magyarsága - a könyvben leírt kisebbség kutatás szerint - olvasáskultúrájának tradicionális vonásaival identitásának megőrzését szolgálja, és identitástudatának markánsabb jellege pedig egyúttal értéktelítettebb olvasási szokásait konzerválja. Angyalosi Gergely : A költő hét bordája A tanulmánygyűjteményben a hagyomány és lelemény örökös vitája új tontextusba helyeződik, ezáltal is továbbgondolandó kérdéseket teremtve. AZ ÓKOR ISTENEINEK VILÁGA Mítoszok, mondák, legendák és regék a magyar és a világirodalomból. Sigrid Laube : Sisi titkos szerelme A történet Sisi gyermek- és ifjúkorát kíséri nyomon házasságkötésének előestéjéig. Elgondolkodtató, vajon hogyan alakult volna a történelem és a szereplők személyes sorsa, ha az akkoriban tizennyolc éves császár nem tiltakozott volna a számára kiszemelt menyasszony ellen, és nem Erzsébetet vette volna feleségül, hanem az erre a szerepre nevelt nővérét. Az ismertetett müveken túl közel 33 ezer könyv közül választhatnak olvasóink a könyvtárban található szép- és szakirodalmi könyvek közül. Jelenleg 50 féle napilap és képes folyóirat áll rendelkezésére azitt olvasni szándékozóknak. Ezen kívül számítógép használat, valamint Internetezési lehetőség várja a könyvtár olvasóit. Szeretettel várjuk a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Morvai Józsefné S a j t ó k ö z l e m é n y Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. Termelési igazgatóság Kisbér Város Önkormányzat 2870 Kisbér Városház tér 1. Zalaegerszeg, augusztus 19. Tisztelt Önkormányzat! Közbeszerzési eljárás keretében a ZÁÉV Rt. végzi a Kisbér, Batthyány Kázmér Kórház- Rendelő intézet rekonstrukciós munkáit a Kisbér Város Önkormányzat megrendelése alapján. Részvénytársaságunk a megkötött Vállalkozási Szerződés alapján teljes mértékű felelősséget vállal a létesítményen dolgozó alvállalkozók és beszállítók tevékenységéért. A projekt szerkezetépítésénél a vasbetonpillérek nem terv- és előírásszerű nyomószilárdsági értékeiből adódó következményeket is természetesen vállaljuk. A fenti hibás teljesítésből eredő bontásiépítési munkák költségeit a ZÁÉV Rt. vállalja, valamint ebből eredően határidő módosítást a Megrendelő felé nem igényel. A létesítményen szerkezetépítő alvállalkozó cserére intézkedtünk, a projekt irányító létszámot megnöveltük, az ellenőrzéseket szigorítottuk, a cement- és beton minőségre és az ezzel kapcsolatos állandó felülvizsgálatra az utasításainkat kiadtuk, a munkák ütemezését átalakítottuk, gyorsítottuk annak érdekében, hogy a szerződésünkben foglaltaknak Részvénytársaságunk maradék nélkül megfeleljen. Kérjük a fenti nyilatkozatunk szíves elfogadását. Tisztelettel: Istenes István termelési igazgató A megyei Szent Borbála Kórház Tüdőgondozó Intézete közlése alapján a tüdőszűrés műszaki hiba miatt ez évben elmarad Polgármesteri Hivatal A K O L O S T O R R E J T É L Y E Kisbéren úgy tudják, hogy a város legrégibb épülete a mai római katolikus plébánia. hajdanán vörös barátok kolostora volt. Komárom megye nagytekintélyű helytörténet kutatója, Gyulay Rudolf 1890-ben a következőket írja róla: "Kisbéren a plébánia lak szűk folyosója és a kis szobácskák eléggé mutatják, miszerint kolostor volt egykor." Valójában megállapítása Kisbér egyik legrégebbi szájhagyományán alapszik, amelyet Pesty Frigyes évi helynévgyűjtésére válaszolva, Marák György kisbéri bíró csak szűkszavúan közölt: "Hallásból, az elődeink után annyi tudható, hogy itt ezelőtt vagy hét századdal egy kolostor volt, amely most jelenleg a Plébánia lak és az úgynevezett vörös barátok laktak benne, későbben azok elpusztulván a kolostor pedig a győri szemináriumé lett." A bíró az alábbi történet teljes szövegét bizonyára eléggé tudománytalannak tartotta, ezért csak a lényegét közölte. A történet így szól: Valamikor réges-rég, mintegy hét századdal ezelőtt jóságos királynénk erre járva, látva a sok szenvedő, beteg zarándokot, elhatározta, hogy istápolásukra vendégházat építtet itt. A betegek gondozásával és védelmezésével a vörös barátokat bízta meg. Vörös barátoknak azért nevezték őket, mert a vörös ruhájukon fehér keresztet viseltek. A barátok több száz éven keresztül hűségesen szolgálták a betegeket. A környező várak porkolábjai azonban gyakran zaklatták őket, ezért a kolostor lassan elnéptelenedett. Csak egyetlen barát tartott ki végsőkig. Élt abban az időben a környéken egy gazdag úr csodaszép leánya, akibe a barát halálosan beleszeretett. A szenvedély annyira hez a legközelebb: A "Tót-Rédéheztartozó dűlőben, úgynevezett Szentkút berkében vörös barátok kolostora állt. E tény igazolására tárgyi emlékek és szájhagyomány szolgálnak. Az utóbbi szerint a vörös barátok a környező falvakból fiatal lányokat toboroztak össze, kolostori életre kárhoztatva őket. Időközben, mivel a kolostor törésvonal mentén épült, lesüllyedt. Szájhagyomány szerint minden karácsony éjfélen, aki a kolostor feltételezett helyére kimegy, fülét a földhöz tartja, hallja az éjféli harangszót az eltűnt hajadonok tiszteletére." - tartják a bakonybánkiak. A kisbéri plébánia épületének funkcióját és korát csak egy alapos művészettörténeti kutatás tudná feltárni. A helytörténet-kutatás alapján annyi bizonyos, hogy az épület 1727-ben vendégfogadó volt, amelyért a bérlő 100 rajnai forintot fizetett a győri szemináriumnak, gróf Batthyány Tódor ban intézkedett a vendégfogadó átalakításáról plébánia hivatallá.

5 2005. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 5 Olvasói levél érkezett júliusban szerkesztőségünkbe Morvai Attilától az elkerülő úttal kapcsolatban. -ben megkerestük a térség országgyűlési képviselőjét, hogy tájékoztassa az olvasókat az eddig elvégzett munkáról. Most közöljük az olvasói levelet is. Malomsoki László főszerkesztő A z ú t m e l l e t t Az ígéretek földjén élünk. Elmúlt márciusa és NEM KEZDTÉK EL ÉPÍTENI AZ EL KERÜLŐ UTAT. A 81-ES út állaga egyre csak romlik, az autók súlyától hosszában nyomvályúk alakultak ki, amelyben veszélyes lesz a télen közlekedni. A helyi KPM feltérképezi az úthibákat de a kijavítás rendszerint valami oknál fogva elmarad. Az autók gyorsan mennek, senki sem tarja be a sebességhatárokat. A harmincas táblát éjszakára korlátozták - nevetséges! Ki fogja megvédeni a gyerekeinket tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! - ha már ránk nem vigyáznak. Tud-e róla, hogy a régiiskolából is ide a főút mellettiiskolábakerültek az alsó tagozatos gyerekek ésitt szaladgálnak a kamionok kőzött. Éjszaka a harmincas tábla ugyan Közigazgatási továbbképzés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény november 1-én lép hatályba. E törvény alkalmazására a KEM Közigazgatási Hivatal 2 napos konzultáció keretében felkészíti a kisbéri és Kisbér térségi települések Polgármesteri hivatalainak hatósági ügyintézőit. A kisbéri Városházán szeptember 19. és 20-án védené őket de szerencsére ők alszanak, mi is megpróbálunk aludni de nyitott ablaknál ez lehetetlen az éjszakai száguldozó kamionok miatt. Rendőrt csak elvétve lehet látni pedig a jelenlétük talán visszafogná a száguldozókat. Úgy látszik az új kórház fontossága mellett elenyészik az út veszélyessége. Miért kéne megvárni azt, hogy valami nagy baleset történjen a megelőzés szerintünk sokkal fontosabb. Remegnek a házaink, a gyerekeinket féltjük. Képviselő Úr ez újság hasábjain írta - kérjük számon Önön - Hol késik az elkerülő út építése? Tisztelettel a 81-es út mellett lévő lakosok: Morvai Attila, Berza István, Csizmadia Sándorné, Szatmári Tiborné, Szász Károly, Takács Imréné, Takács László...és még sokan mások. Kisbéren tartott előadásokat Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra főosztályvezető ( a képen ), Herczegh István főosztályvezető, Dr. Dörnyei Vendel és Dr. Kovács Béla hatósági ügyintézők. -emel- Kisbér Város Önkormányzata és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár köszönetüket fejezik ki mindazoknak, a kisbéri és vidéki állampolgároknak, akik a Wass Albert Művelődési Központba élő növényeket, virágokat hoztak. Az eddig hozott és az ezután felajánlott ajándék növényeket, - amelyek otthonosabbá, szebbé teszik az épületet - az intézmény dolgozói ápolják, gondozzák, ha kell, átültetik. Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár Hol tart a z elkerülő út építése? Amint arról a Kisbéri Újság olvasóit a lap június-júliusi számában tájékoztattam, a Kormány döntése értelmében az Országos közúthálózat fejlesztésének 2015-ig terjedő programjába bekerült a 81. számú főút Kisbért elkerülő szakaszának megépítéséről szóló terv. Az akkori elképzelés szerint a 6,5 km hosszú elkerülő út építésére várhatóan között kerül sor. Bár az elmúlt években a programban több változás is történt, az érvényben A z o k t ó b e r lévő, Komárom-Esztergom megyére vonatkozó részben az elkerülő út változatlanul prioritásként, a legfontosabb beruházások között szerepel. Az előkészítő és tervező munkálatok ennek megfelelően történtek, ami eddig 25 millió forintba került. Az elkerülő út építési engedélyezési eljárása a befejezéséhez közeledik. Az engedély szövegezése megtörtént, a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, várható az építési engedély napokon belüli kiadása. Amennyiben a szakhatóságok, a nyomvonalban érintett önkormányzatok, magánszemélyek nem támadják meg, az építési engedély a kiadást követő 30 napon belül jogerőre emelkedik. A jogerős építési engedély alapján kezdődhet meg a kiviteli tervek elkészítése, amelyek legkésőbb a jövő év elejéig lesznek készen. Azt követően indulhat meg a beruházás közvetlen előkészítése, ami három fontos elemből áll. Elsőként az építési nyomvonalon a telekvásárlásokra kerül sor, hiszen magántulajdonú ingatlanon állami útépítési munkálatok nem végezhetőek. Ezt követően a jogszabályokban előírt mértékű régészeti munkálatok elvégzése, és a kivitelezési munkákhoz ugyancsak szükséges lőszer mentesítés kezdődhet meg, majd a konkrét kivitelezési munka. Mindezek az előkészületi feladatok már az eddigiektől nagyobb költségvetési támogatást igényelnek. Ezért a további munkálatok fedezetének a évi állami költségvetésben, majd annak a megyei Állami Közútkezelő Kht. költségvetési lebontásában szerepelnie kell. Látszólag nem szorosan kapcsolódik az elkerülő út kérdéséhez, mégis tájékoztatni kívánom az újság olvasóit egy megítélésem szerint fontos kérdésről: a Győr-Székesfehérvár közötti 81. számú főút - mint nemzetközi szállítási útvonal - bekerült a 11,5 tonna tengelyterhelésre történő megerősítés között tervezett rehabilitációs programjába. Ennek megyénkben történő előkészületi munkái - előzetes helyszíni vizsgálatok, mintavételek, laboratóriumi feldolgozások - részben már befejeződtek, a tervezési diszpozíciók kialakítására pedig még ez évben sor kerül. A programra az Európai Unió előírásainak megfelelő teherbírású pályaszerkezet kialakítása miatt van szükség. A Kisbért elkerülő út kiviteli tervei erre a teherbírási követelményre figyelemmel készülnek. Keleti György országgyűlési képviselő 6-ai ünnepélyes városi megemlékezések október 6-án 18 órakor kezdődnek gyertyagyújtással a Kossuth Lajos szobornál. Október 23-aí ünnepi program október 22. (szombat) 1630 Pilbauer köz Ünnepi emlékezés 1700 Kopjafa Gyertyagyújtás 1730 Városháza Ünnepi műsor A Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány meghívja Önt és családját a október 23-án kor kezdődő Pilbauer László emléktáblájának ünnepélyes avatására. Az avatás helyszíne: Pilbauer köz 2. Legyünk jelen minél, többen, hogy az 1956-os forradalom helyi alakja előtt méltóképp tisztelegjünk!

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október Életreszóló élmény egy maroknyi kisbérinek Esloheban és a kölni katolikus világifjúsági találkozón jártunk! Amikor György atya telefonon értesített, hogy rám is gondoltak a másik kilenc kisbéri fiatal mellett arra, hogy Németországba mehessek, még nem fogtam fel, nem foghattam fel, hogy életem egyik legmeghatározóbb élménye, megtiszteltetése vár rám: részt vehetek a kölni katolikus világifjúsági találkozón, ahol még XVI. Benedek pápa is részt vesz, és visszatérhetek Esloheba, kedves testvérvárosunkba. A z eslohe-i önkormányzatnak köszönhettük a lehetőséget, hogy augusztus 18- án Krisztián atya kíséretében Eslohéba utazhattunk, és ott tölthettünk néhány napot. Már magából a fogadtatásunkból is érezni lehetett, hogy vidám és felhőtlen néhány nap vár ránk, hiszen az ottaniak ( a Polgármester Úr, a művelődésszervező hölgy és a vendéglátó családok) mosolyogva, szinte barátokként fogadtak minket. A z elszállásolás után pénteken német barátaink jóvoltából a közeli, hegyes-völgyes, vadnyugati stílusú vidámparkba, Fort Funba kirándultunk, ahol nagyon sok, és izgalmas attrakció várt ránk ( a kígyózó sorban állás ellenére, amit csak tudtunk, ki is próbáltunk ). Este pihenésképpen egy eslohe-i vendéglőben vettünk részt egy összejövetelen, ahol a Polgármester Úr köszöntött minket, és átadta a város ajándékát, melyek "használata felidézi majd bennünk, hogy testvérvárosunkban, Esloheban jártunk". Szombat reggel hálózsákokkal és szivacsokkal megpakolva indultunk el - három busznyi német fiatallal együtt - fő uticélunk, a világtalálkozó helyszínére, a Köln melletti Marienfeldbe. A busz leparkolása után 5-6 km-es zarándokút várt ránk, ami felfokozott izgalomban ( féltünk, hogy a tömegben elhagyjuk egymást ), és nagy várakozással telt. Már az odaúton éreztük, hogy valami nagyon nagyszabású dologban lesz részünk, mert már akkor különböző zászlók alatt vonuló, éneklő fiatal Eslohei vendéglátóink volt társunk a "menetelésben", amikor pedig elfoglaltuk a "szálláshelyünket" ( a szabad ég alatt, mint mindenki ) elmondhatatlan jó érzés kerített hatalmába: együtt vagyunk ennyi fiatallal (több, mint 800ezren voltunk), egy helyen, egy dolog miatt, és nem számít ki honnan jött, ki hova tart, csak a pillanat volt a lényeges, amit többször tudtuk, nem élhetünk át. Letáborozás után árgus szemekkel figyeltük a magyar zászlót, hogy talán hazai Testvérekkel találkozhatunk, és boldogan üdvözölhetjük egymást. Az első magyar zászlót megpillantva, átfutottam az egész szektorunkon és magyar hangot hallva, magyar Testvérek magyar mosolyát látva, boldogan nyugtáztam, hogy igen, Egy Helyről jöttünk, és még a 21. században is van jövője a keresztény magyar közösségnek, és talán kicsit nagyobb összetartásban, szeretetben élni, mert e tekintetben ez a találkozó szinte utat mutatott mindannyiunk számára ( és György atya örömére talán többet járunk majd templomba is). Ezt a magyarságtudatot csak erősítette bennem mindazoknak a magyaroknak a boldog és tesvéries visszajelzése, akikkel a találkozó folyamán beszélgettünk (3600 fiatal magyar volt 800 ezer-1 millió ember között!). Tudni kell, hogy a találkozóra jelentkezett fiatalok szektorokba osztva foglalták el a rendelkezésre álló területet, ki távolabb, ki közelebb "lakott" a pápalátogatás közvetlen helyszínétől, az Oltártól, amely a főszínpad szerepét is betöltötte és egy mesterséges dombként, oldalában rengeteg mécsessel kell elképzelni. Minden szektorban több kivetítőn figyelhettük az eseményeket, mint a nagyszínpad katolikus világzenei produkcióit a pénteki Vesperást és vasárnap a pápai szentmisét. Szombaton 21 óra tájt megérkezett XVI. Benedek pápa is, akit már minden fiatal nagyon várt és a tömeg az Oltár alatt is egyre gyülekezett. Nagy izgalomban teltek az órák, meg sem lehetett moccanni a tömegben, amit Vindisch Petivel is átéltünk, közvetlenül a biztonsági emberek mögött állva, a pápamobil esetleges elhaladására várva. Valahogy nem lehet leírni azt az érzést sem, amit akkor éreztünk, amikor spanyolokkal, szlovákokkal, amerikaikkal, ausztrálokkal (!) egy helyen állva átéltünk: a katolikus egyház fő pillére, egy - itt megmutatkozott mennyire - összetartó, 2000 éven át fennmaradt közösség feje megáldott, üdvözölt bennünket, láthattuk őt a saját szemünkkel, igaz nem közvetlen közelről, de láttuk őt. Vasárnap, nem sokkal azután a pápai mise után, amelyen az egyik kivetítő alatt énekkel, imával vettünk részt, visszagyalogoltunk a buszunkhoz és visszautaztunk Esloheba, hétfő reggel pedig a mindannyiunk számára kedves vendéglátóinktól elbúcsúzva kezdtük meg a órás utat haza, amely már egy baráti társaság hangulatában, nagyon vidáman, énekelve, szinte repülve telt el. Azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy Eslohe jóvoltából egy olyan élményben lehetett részünk, amelyet soha nem fogunk elfelejteni. Ezúton köszönjük a lehetőséget, a szervezőknek a szervezést (a kisbéri Belány Róbertnek is), a szíves vendéglátást, és azt a kedvességet és barátias hangot, amellyel németországi barátaink fogadtak minket, hiszen még buszsofőreink is elmondhatták: igazán jól éreztük magunkat! A katolikus világifjúsági találkozó kisbéri résztvevőinek nevében: Morvai Anett E m b e r e k! Nem tudom mi történt Kisbéren. Városunk polgárainak összefogásával 1999 óta nagyon sok mindent elértünk. Utcákat újítottunk fel, tetőt kapott a Sportcsarnok, majd az általános iskola, megszépítettük a Széchenyi utcát, új, szebb helyre költözött a Polgármesteri Hivatal, elkészült az új Művelődési Központ, és épül az új Kórház. Még hosszan sorolhatnám, mi minden változott városunkban az "1999. december 5-ei rendszerváltás" óta. Erről bárki meggyőződhet, ha eljön hozzánk. A baloldali média túlsúly elhiteti az emberekkel, hogy minden szép, minden jó az országban. (Csak a Fideszes városokban van szemét a kuka mellet, csak ott vannak világraszóló botrányok a városvezetés miatt, stb.) A baloldali hatalom és az öt kiszolgáló média szerint Te csak menj el robotolni, ne törődj semmivel, ne érdekeljen a közélet, ne menj el szavazni az undok pártokra, ne menj színházba, mert azok úgyis bezárnak pénz elvonások miatt. Inkább nézd a Győzike showt, meglátod, hogy lehet enyhe olvasási hibával sokmillió forintot keresni. Mi vanitt Magyarországon? Egy ilyen szép hazában, ilyenszép városban, ahol annyi mindent átéltünk, annyi mindent elértünk. Együtt. Kisbéren elindítottuk a szelektív hulladékgyűjtést. A papírt, a műanyagüveget nagyon sokan az erre a célra kihelyezett konténerekbe rakják, védve ezzel közvetlen környezetünket. De volt valaki, aki használt pelenkákat és valaki egy műanyagzsákba egy egész döglött disznót rakott. A már bomlásnak indult tetemet a hulladékgyűjtő vállalkozás munkatársai lefényképezték és bemutatták a város vezetőinek. Csak a polgármesterasszonynak köszönhető, hogy nem vonultak ki Kisbérről. Kérek minden kisbéri polgárt, ne tegyenek ilyet, ha pedig hasonlót látnak, bátran szóljanak rá az elkövetőre. A városban pezseg a kulturális-, sportélet. Sok, magas színvonalú rendezvényünk van. De az utóbbi időben mintha nem jönnének el megnézni, meghallgatni az előadókat, megnézni egy-egy kiállítást, kevesebben jönnének el tisztelegni a hősök, nagyjaink emléke előtt. Hol vannak intézményeink vezetői, munkatársai, hol vannak az önkormányzati képviselők, hol vannak diákjaink? Arról, hogy néhány ember politikai ellenérzése miatt nem jön el, nem érdemes beszélni. Lelkük rajta. Nem tudják, mit veszítenek, ha például a Gútai Rockszínház amatőr művészeit látják fellépni. Ne hallgassunk rájuk, tiszteljük meg a programok szervezőit, előadóit megjelenésünkkel. Az esteleges belépődíj, vagy bérlet megvásárlásával támogassuk városunkat. A város akkor is kifizeti a fellépők tiszteletdíját, ha az előadásra nem kell belépőjegyet váltani, de akkor is, ha a nézőtér fele telt meg. Rövid dörgedelmemmel igyekeztem nem megbántani senkit, csak szeretném, ha városunknak nemcsak a külcsíne változna meg, hanem a belbecse is. Csótár Zoltán

7 2005. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 7 P o l g á r i K ö r a v á r o s é r t Kisbéren harmadik éve működik a polgári körösök közössége. Megalakulásakor fő vállalta fel a konzervatív értékrendet; tenni a hazáért, a városért, a családokért, cselekedni a keresztény szellemiség jegyében. A kör a közös tevékenységek kapcsán összeforrott; a közös kirándulások, a városért végzett munka során új emberi kapcsolatok, barátságok jöttek létre. A Kör tagjai aktív társadalmi életet élnek. Soksok rendezvényre meghívást kapunk, és lehetőségeinkhez mérten el is megyünk. Az ilyen jellegű összejövetelek nem titkolt célja, hogy közösségünket, öntudatunkat, irodalmi, történelmi és politikai ismereteinket fejlesszük, miközben tapasztalatokat, új élményeket gyűjtünk. Ezen célból szervezte meg a Megyei Polgári Körök találkozóját a Polgári Körök központja és a tatai FIDESZ MPSZ csoportja szeptember 3-án. Kisbér Polgári Köre is részt vett 24 fővel a rendezvényen, Cser Tamásné vezetésével. Kora délután, kellemes napsütésben, Tatán a Kastélyparkban, a szabadtéren megrendezett öszszejövetelen felszólalt és értékelte az elmúlt időszak eredményeit, sikereit Dr. Hende Csaba, a Polgári Körök koordinátora. A tatai, az oroszlányi, a komáromi, a tatabányai, esztergomi, mocsai, lábatlani és a dadi Polgári Körök vezetői sikereikről, munkájukról, megoldandó feladataikról beszéltek. Felszólaltak a Fidesz megyei váasztókerületi elnökei. A Kisbéri Polgári Kör is szót kapott. Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér polgármester asszonya, a megyei 3. számú Választókerületi Elnök beszélt munkánkról, eredményeinkről. Persze néhány mondatban tájékoztatta a megjelenteket az ellene, a város vezetői és a város ellen folytatott elvtelen hadjáratról, amely nem vezetett eredményre. A körök tagjai, a Fidesz, az MKDSZ, a KDNP és más polgári pártok tagjai ezután - és persze többen az előadások közben is - kötetlen hangú eszmecseréket folytattak egymással. A Történelem Fő utca című rendezvényre ezúttal sem kellett belépőjegyet váltani, mert a rendezők és támogatók ezt lehetővé tették. A műsor megkezdése előtt kiki vásárolhatott MAGOR (kizárólag magyar alapanyagú és gyártású mézet, mangalicakolbászt - szinte az összes elfogyott -, sajtos tallért, bort, keserűlikőrt és sok minden más) terméket, kedvezményesen előfizethetett a Demokrata című hetilapra - mely a főtámogatója a rendezvénynek -, vásárolhatott zászlókat, pólókat, kitűzőket, matricákat, könyveket és sok egyéb terméket, mely a polgári oldal ízlésének, kultúrájának és eszmeiségének megfelelő. A Történelem Fő utca kulturális műsor sok verssel, tánccal, zenével és minden esetben vidám politikai szócsatával kedveskedik a nézőknek, a látogatóknak. Ezen az estén szívmelengető, gyönyörű dalaival fellépett többek között Mackó Mária, Homonyik Sándor, Balázs Fecó és Beregszászi Olga. Ők nyíltan vállalják eszmeiségüket, politikai hovatartozásukat. Sajnos emiatt nem, vagy alig találkozhatunk velük a "királyi tévében", sőt a kereskedelmi csatornákon sem. Pedig Ók is lefedik a kultúra egy-egy szegletét, őket is látni, hallani szeretné az ország lakosságának fele (ha a parlamenti választás eredményeit vesszük alapul). Mivel a HÍR TV-t sajnos csak kábelen, vagy műholdon lehet nézni, ez is csökkenti az Ő bemutatkozási lehetőségüket. Ha tehetik vásárolják kiadványaikat, érdemes. Hallani és látni fogják, hogy régi, elfeledett, tiltott dalainkat és a Himnuszunkat, - melyet nem piperkőc módra szívre tett kézzel énekelnek - milyen csodálatosan lehet előadni, bemutatni. A rendezvény végén a Demokrata két publicistája Szentmihályi Szabó Péter költő, író, újságíró és Ungváry Zsolt újságíró polemizált arról, hogy a magyar közvéleményhez alig eljutott kémbotrányból mi sülhet ki, kik az érintettek kormány körökből, ki-mindenki bukhat bele. Már besötétedett, mikor megtelt szívvel ki-ki hazatért. Szeptember 10-én Polgári Olimpia nevű egész napos országos sportnapot szervezett Tatán az Olimpiai Edzőtáborban a FI DESZ MPSZ Tatai Szervezete (Michl József), a FIDESZ MPSZ Nőtagozata (Benedek Olimpia), a Szövetség Tatáért Alapítvány (Dr. Garán Lajos), a Tatai Polgári Körök Szövetsége (Horváthy Lóránt) és a Fidelitas Tatai Szervezete (Szabó Péter). A Szervezésben a polgári körök tagjai vállaltak el egy-egy feladatot, sportversenyek lebonyolítását. A kisbéri Fidesz csoport is támogatója volt a sportnapnak. Dr. Udvardi Erzsébet az egészségügyi sátrat állított fel, ahol az esetleges sérüléseket lehetett kezelni. Sérülés szerencsére gyakorlatilag nem volt, de egy tatai férfi úszás után szívinfarktust kapott, életét polgármesterünk gyors, szakszerű orvosi ellátása mentette meg. Míg a szirénázó mentő megérkezett, doktornő látta el a beteget. A beteg férfi annyit tudott mondani kisfiának (aki a kisiskolások sakkversenyét megnyerte), hogy szedje össze ruháit, a doktornőnek pedig azt, hogy mentse meg életét, mert van egy két éves kisgyermeke is. A kiérkező mentővel elment a doktornő is a tatai belgyógyászatra, ahonnét szinte azonnal vitték Budapestre a beteget. Esélyegyenlőség: Mi történt volna, ha ez az eset mondjuk Csatkán, Akán, vagy Bakonybánkon történik? A beteg talán életben Reméljük, a közeljövőben őket is látjuk és halljuk Kisbéren. marad, de az életminősége öszszehasonlíthatatlan lesz a tatai esettel, mert a nagy távolságok és a rossz utak miatt a mentő nem ér ki időben az esethez és nem ér be időben a megfelelő ellátást nyújtó kórházba. No de beszéljünk a nap fő programjairól, a programokról, sporteseményekről. A rendezvény fővédnöke Harrach Péter volt, aki az Országgyűlés alelnöke, védnökei Pelczné Dr. Gáll Ildikó, aki a FI DESZ MPSZ Országos alelnöke és Buzánszki Jenő, az Aranycsapat tagja. A megnyitó után Dr. Schmittné Makrai Katalin olimpiai ezüstérmes tornász melegítette be a vállalkozó kedvűek izmait egy kis tornával, melyet Jenő bácsi gyakran tréfásan kommentált (pl. fejkörzésnél javasolta, hogy legyünk szemforgatók - ez esetben senki sem hallgatott rá). A torna után be lehetett nevezni teniszezni, szkanderezni, kosárlabdázni, asztaliteniszezni, lengőtekézni, úszni, petanque-ozni, kötelet húzni, ügyességi pályán végigmenni, darts-ozni, szellemi ötpróbázni, sakkozni. Természetesen a legtöbben a kis- pályás labdarúgó mérkőzésen vettek részt. Itt indult egy kisbéri csapat is Kégl Attila alpolgármester szervezésében, vezetésével, akik miután a selejtezőket megnyerték - négy meccset nyertek -, már nagyon fáradtan küzdhettek a döntőbe jutásért. A komáromi legénységet nagy csatában, rendkívül sportszerű játékkal legyőzték 1:0-ra. Következett a döntő, már nagyonnagyon fáradtan. (A fáradtságra jellemző, hogy a 3-4 helyért játszott mérkőzést a tatabányai csapat visszalépése miatt a komáromiak nyerték.) A döntőben már minden izmuk sajgott a fiúknak, már szinte minden lépés fájt, de ezt rendkívüli izgalmak közepette is 1:0-ra megnyerték. Bajnokok lettek a Polgári Olimpián. A sakkversenyen Kisbérről Malomsoki László indult - többek között játszott az Országgyűlés volt alelnökével, Gyimóti Gézával -, és 3. helyezést ért el. Ha jobban összpontosít és kis szerencséje is van, megnyeri. Így is az első háromnak pontazonosság és körbeverés miatt újabb csatákat kellett vívnia, 2x5 perces körmérkőzésben, ahol jó támadásokat vezetve elfogyott az ideje. Sebaj, majd jövőre. A sportprogramok végén és közben láthattak az érdeklődők íjász, aerobic- és karate bemutatót. Volt gyermeksátor, játszóház és kresz asztal. Volt üdítő, sör, virsli, ingyenes vattacukor és minden, mi szem-szájnak, testnek-léleknek ingere. Az este 6 órakor tartott eredményhirdetésen a győztes és helyezett versenyzők és csapatok átvették a felajánlott dijakat, majd kötetlen beszélgetés folyt a résztvevők, szervezők és a vendégek között. Minden résztvevő elégedetten távozhatott a Polgári Olimpiáról, jó volt a társaság, és kegyes volt az idő hozzánk. Kisbéri Polgári Kör

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október Mészáros János gazda augusztus 20-án, a Városházán elmondott ünnepi beszéde Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Vendégeink! Szeresd a földet, hiszen nem bántott az téged, eltartotta az az elődeidet is és eltart téged is. Az éltető kenyér kiállta a próbát a világ mind a négy sarkán, akár lassan forog a föld, vagy gyorsan, vagy talán meg is állván. A friss kenyér nem égette meg még senkinek a száját, de a betegnek, bánkódónak helyrehozta lelki világát. Az emberiség élete meg a kenyéré azonos, ami annyit jelent, hogy örökös. A termelő emberek lelke akkor örül és elégedett, mikor a szivárvány mosolyog a búzatábláink felett. Gazdálkodó emberek óhajával folytatom ezt a kis köszöntőmet: Földjeinknek adj bőséget, gabonánknak kövérséget, adj ezekhez egészséget, békességet a világ minden emberének! Sajnos a politikai csatározások, a tudomány fejlődése, a természeti csapások mind a termelő emberek nehezítésére törekednek. Magyar termelők, ne hagyjuk magunkat szőnyeg alá söpörni, mert van még helyünk a nap alatt. Az édesapámtól azt tanultam, aki vet, az arat is. Izmusok tűnnek fel és buknak le, akkor is mi hiszünk töretlenül a jövőben, az éltető kenyér jelenében. Ünneplőbe öltözött lélekkel köszönöm meg önöknek, hogy meghallgattak és kérem önökre a jó Isten áldását. Azét a jó Istenét, aki boldogságot nem csak úrnak, hanem nekünk, szegény Magyaroknak is adott. A termelő emberek mondását mondom: Higgy, alkoss és dolgozz! Ezen a kettős ünnepen, Alapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepén tisztelettel átadom Polgármester Asszonyunknak ezt a nehéz munkával megtermelt kenyeret, szegje meg, osszák el, fogyasszuk el egészséggel! Köszönöm, hogy meghallgattak. E m l é k e z é s e g y áprilisi éjszakára Bizonyára sokan emlékeznek Kisbér leghangosabb áprilisi hétvégéjére, amikor a Lovardát "elfoglalták" a "rock katonái", hogy részesei legyenek a II. Lódobogás Rockfesztiválnak. Mindez április 30-án, szombaton történt, és azóta sem állt meg az élet, hiszen Kisbéren a Kisbéri Napok keretében újra rock and roll est részesei lehettek azok a szerencsések, akik július 29-én, pénteken kilátogattak a gimnázium udvarára, ahol öt zenekar is színpadra lépett. De térjünk vissza arra a rockfesztiválra, amely a Lódobogás nevet kapta a szervezőktől. Aznap este már jóval a koncertek kezdete előtt özönlött a rockzenét kedvelő közönség, akik a Lovardával szembeni füves területen vertek tábort. Miután kinyitották a Lovarda főbejáratát, pillanatok alatt elfogytak az emberek az utcáról. A fellépők sorát a tatai Tatu 18 kezdte meg, akik a tőlük megszokott hévvel és módon óriási hangulatot varázsoltak a ódon falak közé. Nem csoda, hogy a színpad előtere már az első zenekar fellépése alatt megtelt. A Tatut követte a házigazda Pihent Elme formáció, amely a kisbéri Törzsök Attila vezénylésével hatalmas sikert aratott, miközben az egyre inkább gyülekező közönség torkaszakadtából énekelte a Pihent Elme dalait. Közönségsiker volt a javából. A Pihent Elme után következett az est "fénypontja", a Depresszió zenekar, akikről el kell mondani, hogy mára az egyik legismertebb és legnépszerűbb banda Magyarországon. A népszerűség a Lódobogáson is látszott, hiszen a tánctér zsúfolásig megtelt, így már csak a jó teljesítmény hiányzott a Depresszió részéről. Aztán később ez is megérkezett, amikor a srácok a színpadra álltak. Profi zenekar lévén a közönség "itta" és énekelte a Depresszió számait. A buli tehát sikerült. Összességében elmondható, hogy a II. lódobogás Rockfesztivál a kirobbanó formában játszó együtteseknek és a zeneszerető közönségnek köszönhetően rendkívül jól sikerült. A szervezők ígérik, hogy jövőre a harmadik Lódobogás is hasonlóan hangosan fog majd szólni, mindenesetre szeretnék köszönetüket tolmácsolni mindazoknak, akik segítették a rockfesztivál létrejöttét. Balogh Attila A nehéz munkával megtermelt kenyér A paraszt embernek télen, nyáron mindig van dolga, nem ér rá tétlenkedni. A rekkenő nyarak a karjaira mintha ráperzselték volna a bőrt. Kora tavasztól késő őszig, hajnalban kel, ellátja az állatait, azután ki a határba a földjére, gondozni a vetést, megtermelni a kenyérnek valót, az állatoknak takarmányt, előkészíteni a talajt a jövő évre. A csikorgó telek sem érik tétlenségben a gazdát. Hajnalban kel, ellátja az állatokat, háza népe csak a frissen fejt tejjel látja viszont. - Ez így megy évtizedeken át. Ilyen szorgos gazdaember Mészáros János klubtagunk is. S mikor ünnepi megemlékezését, köszöntőjét olvassák az áldott kenyérrel kapcsolatban, emlékezzenek a fenti sorokra. A Nyugdíjas klub tagsága nevében köszöntjük János klub társunknak ezt a szép köszöntőjét. Kívánunk neki jó egészséget, hosszú életet, sok-sok ünnepi köszöntést. A nyugdíjas klub tagja F r ö c c s t ö r t é n e l e m A németből átvett spriccer (spritzer) - a fröccs - szódavízzel ( szikvízzel, vagy ahogyan dédapáink becézték: hőbörgő vízzel) hígított bor. A nagyközönség fokozatosan szokta meg a szót - annál hamarabb az italt... Kassfröccs, vagy Tiszafröccs : vörösbor pezsgővel keverve Savanyú alföldi borból készült fröccs és málnaszörp : Nincs neve Hosszúlépés ( fordított ) : 2 dl szódavíz és 1 dl bor Rövidlépés ( kisfröccs, fütty ) : 1 dl szóda és 1 dl bor Nagyfröccs ( hajtás, húzás egy hajtásra lehet a gallér alá küldeni ) : 2 dl bor és 1 dl szóda Mafla : 0,5 I bor és 0,5 I szóda Házmester : 3 dl bor és 2 dl szóda Viceházmester : 2 dl bor és 3 dl szóda Háziúr ( nagy házmester ) : 4 dl bor és 1 dl szóda Lakófröccs ( kis házmester ) : 4 dl víz és 1 dl bor Krúdy-fröccs : 9 dl bor és 1 dl szóda - a víz megnevetteti a bort Csattos, vagy pintes : 1l bor és 0,5 l szóda Lámpás : 1,5l bor és 0,5l szóda - lámpással kereshette józanságát Góréfröccs : kis pohár bor és kis szóda a pohár színéig Sóherfröccs : 9 dl szóda és 1 dl bor Kisvadász : 1 dl vörösbor és 1 dl kóla Nagyvadász : 2 dl vörösbor és 1 dl kóla Matrózfröccs : 1 korsó sör és mellé 0,5 dl rum Postásfröccs : dupla feketekávé rummal Színészfröccs : 2 dl szódavíz ( langyosan ) - Draveczky Balázs nyomán Mókusfröccs : 1 dl üdítő és 1 dl szóda Aki ennél jobbat tud az írja le, küldje be, de előtte kóstolja meg. KOMAROMI KÖRZETI FÖLDHIVATAL 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Tel./Fax.: KÖZLEMÉNYE Komárom - Esztergom Megyei Földhivatal hivatalos helyiségében Dr. Tarjáni Katalin közjegyző jelenlétében megtartott sor Tájékoztatom, hogy a részarány földkiadás során keletkezett solás eredménye. osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali Komáromi Földhivatal körzet Körzeti eljárás keretében meg 1 Súr, 2 Bakonysárkány, 3 Aka, történt a 63/2005. (IV.8.) számú 4 Ászár, 5 Csém, 6 Mocsa, 7 kormányrendelet " teljesítési sorrendre " vonatkozó, 1 (4) bekezdés a. pontja szerinti sorsolás. A sorsolás eredményét tartalmazó táblázatot közlöm. Bábolna, 8. Almásfüzitő, 9 Hánta, 10 Vérteskethely 11 Ács, 12 Tárkány, 13 Réde, 14 Ácsteszér, 15 Bakonyszombathely, 16 Császár, 17 Kisigmánd, Fekete Sándor hivatalvezető 18 Kerékteleki, 19 Bakonybánk, 20 Ete, 21 Csatka A 63/2005. (IV.8.) Korm. rende 22 Kisbér, 23 Bana, 24 Csép, 25 let 1 (4) bek. a. pontjában foglaltak szerint én a Nagyigmánd, 26 Bársonyos, 27 Komárom

9 2005. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 9 O K T Ó B E R 6. A z a r a d i t i z e n h á r m a k Az es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: "Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!" E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az időben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a későbbiekben az uralkodóra és családjára. 1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt. 2. Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megörült. 3. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tűzhalál áldozata lett. 4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg. 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László főherceg. 9. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű anarchista leszúrta Erzsébet királynét. 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. Aulich Lajos ( ) Császári tiszt volt, a Sándor gyalogezred alezredese, 1848-ban honvédezredes, 1849-től tábornok. Görgey híve volt, Július 14- től augusztus 11-ig ő volt az ország utolsó hadügyminisztere. Damjanich János ( ) Szerb határőrcsaládból származott, a magyar nemzeti törekvések és a radikális polgári reformok híve volt nyarán csatlakozott a magyar honvédséghez. A délvidéki sikeres harcok elismeréseként tábornokká nevezték ki. Csapataival nagy sikereket ért el a tavaszi hadjárat során, győzelmeihez nagyban hozzájárult katonai tudása és személyes bátorsága is. Világos után ő is letette a fegyvert a cári csapatok előtt. Dessewffy Arisztid ( ) Középbirtokos nemes, 1839-ig a császári hadseregben szolgált ban belépett a Sáros vármegyei nemzetőrségbe, hamarosan alezredes, majd ezredes lett ben tábornoki kinevezést kapott. A temesvári csata után hadosztályát török földre akarta átvezetni, de Karánsebesnél Liechtenstein osztrák altábornagy rábeszélésére letette a fegyvert. A rá szabott ítélet eredetileg kötél általi halál volt, amelyet kegyelem útján főbelövésre változtattak. Kiss Ernő ( ) Császári tiszt volt, a Hannover huszárezred ezredese nyarán felajánlotta szolgálatát a magyar kormánynak október 12-én tábornokká és a bánsági sereg főparancsnokává nevezték ki december 22-én altábornaggyá, január 9-én országos főhadiparancsnokká léptetik elő. Knézich Károly ( ) Tiszt volt a császári seregben, 1848-ban századosként részt vett a délvidéki harcokban Márciusától a főseregnél a tavaszi hadjárat során dandárparancsnok ezredesi rangot kapott. A peredi csata után Görgey leváltatta, ekkor Kossuth a felső-tiszai tartalék hadtest parancsnokává nevezte ki. Lahner György ( ) Volt császári tiszt, majd 1848-ban a 3. honvédzászlóalj parancsnoka októberében ezredes, hadfelszerelési és fegyverkezési felügyelő lett januárjától a nagyváradi fegyvergyár vezetője, a szabadságharc hadiiparának irányítója volt Február 6-án tábornokká nevezték ki. Lázár Vilmos ( ) Volt császári tiszt, 1848-ban százados, 1849 februárjától őrnagy, majd ezredesi rangban dandárparancsnok az északi hadseregnél. Betegsége következtében csak 1849 nyarától vett részt a harcokban. Karánsebesnél tette le a fegyvert. A börtönben írott visszaemlékezései 1883-ban megjelentek. Leiningen-Westerburg Károly ( ) A magyar szabadságharc német származású honvédtábornoka előbb császári tiszt volt, majd az 1848-as harcok idején Damjanich parancsnoksága alatt szolgált. Kiváló katona volt, minden csatában kitűnt személyes bátorságával. Németül írt naplóját és leveleit később kiadták. Nagysándor József ( ) 1823-tól a császári hadseregben szolgált, 1844-ben huszárkapitányként vonult nyugalomba ban a magyar kormány szolgálatába állt, őrnaggyá nevezték ki a Pest vármegyei lovas nemzetőrséghez. Kitűnt a szolnoki, a tápióbicskei, az isaszegi és a váci csatákban. Ezután tábornokká léptették elő. Nagyváradon csatlakozott Görgeyhez, augusztus 9-én Aradra ment és serege maradványaival Schlikkel készült megütközni, de Görgey ebben megakadályozta. Ezután követte a fővezért Világosra, bár nem tartozott Görgey hívei közé. Pöltenberg Ernő ( ) Császári tiszt, majd kapitány volt a Sándor-huszároknál nyarán ezredével együtt Magyarországra helyezték, ahol a magyar szabadságharc ügyének híve lett. Kitüntette magát a kápolnai csatában áprilisában ezredes lett, június 2-án pedig tábornok. Görgey bizalmasaként ő közvetítette a cári hadsereggel folytatott tárgyalásokat a fegyverletételről. Ennek megtörténte után az osztrákok elfogták és 12 társával Aradon kivégezték. Schweidel József ( ) Császári tiszt volt a Sándor-huszároknál. Ezredét a forradalom kitörése után Bécsből hazavezette októberében tábornok lett, Buda visszafoglalása után Pest hadiparancsnoka. A forradalom bukása után letartóztatták és bitó általi halálra ítélték, de végül felesége könyörgésére az ítéletet golyó általi halálra változtatták. Török Ignác ( ) Az es évi szabadságharc alatt Komárom erődítési munkáit irányította, s 1849 márciusáig ő volt a vár parancsnoka. Júniusban Budán, majd júliusban Szegeden erődítéseken dolgozott ben nevezték ki tábornokká. Vécsey Károly ( ) Császári tisztként őrnagyi rangot ért el nyarán a magyar kormánynak ajánlotta felszolgálatait decemberétől tábornok, 1849-ben váradi várparancsnok lett. A világosi fegyverletétel idején Temesvárt ostromolta, majd augusztus 21-én ő is letette a fegyvert a cári csapatok előtt.

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október C s i l l a g á s z a t N a p f o g y a t k o z á s Őszi napéjegyenlőség szeptember 24- én 0 óra 23 perc, ekkor a Nap pontosan az Egyenlítő felett delel, ezután már a déli féltekét süti jobban a Nap, egészen tavaszig. Október 03. /hétfő/ részleges Napfogyatkozás látható. A Nap kb. felét takarja el a Hold. A jelenség 10 óra 03 perctől -12 óra 38 percig tart. Csak megfelelő szűrővel nézzünk a Napba! Ez lehet erős hegesztőszemüveg, kormos üveg, milar fólia. Megfelelő a szűrés, ha csak K É Z I L A B D A Komárom - Esztergom megyei Női Kézilabda Bajnokság sorsolása ősz KISBÉR-Nagyigmánd Tatabánya Vulkán - KISBÉR KISBÉR - Baj Bábolna - KISBÉR KISBÉR - Komárom Tata - KISBÉR KISBÉR - Ács KISBÉR - Dorog KISBÉR - Lábatlan Férfi kézilabda NB II. Észak-nyugati csoport 2005/2006. évi bajnokság őszi sorsolása KISBÉR - Szentgotthárd Ács - KISBÉR KISBÉR - Győrújbarát KISBÉR - Celldömölk Tapolca - Kisbér KISBÉR - Szombathely TK Komárom - KISBÉR KISBÉR - Mór KISBÉR - Ajka KISBÉR - MKB Veszprém Várpalota - Kisbér Az ifjúsági mérkőzések kezdete a felnőtt mérkőzés kezdete előtt 2 órával. Minden kézilabdát szerető szurkolót szeretettel vár a Kisbéri Kézilabda Club. Jó szórakozást mérkőzéseinken! az égők izzószálját látjuk! Újra látható az esti szürkületben nyugaton a Vénusz /esthajnal csillag/. Itt a Mars szezonja is! Késő estétől hajnalig látható DK-D-DNY-i irányban magasan az égen, fényes, vörös színéről könnyen felismerjük. Bővebb tájékoztatást a Városi Könyvtárban működő Csillagász Szakkörtől kérhet. Szakkör: péntek 16:30-18:00 Karsai Gábor szakkörvezető érd.: 34/ Férfi kézilabda felkészülési torna a DRAT Kft Kupájáért a kisbéri Városi Sportcsarnokban augusztus án. Résztvevő csapatok: "A" csoport: Elmax Pápa NB I. B.; Ácsi Kinizsi NB II.; Várpalotai BSK NBII.; Komáromi AC NB II. "B" csoport: Tatai HAC NBI. B,; Mór NB II.; KisbérII. ( Tarján visszalépett, helyette indult a második kisbéri csapat ); Kisbér KC NB II. A torna programja és az eredmények 27-én, szombaton így alakultak: Tata - Kisbér 23:13; Mór - KisbérII. 28:20; Ács - Pápa 20:22; Tata - Mór 29:18; Várpalota - Komárom 14:23; KisbérI. - Kisbér II 27:9; Várpalota - Pápa 20:26; Komárom - Ács 23:18 28-ai, vasárnapi eredmények Ács - Várpalota 30:19; Kisbér - Mór 22:20; Tata - KisbérII. 30:14; Pápa - Komárom 22:24 A helyosztón a III-IV.helyért Kisbér - Pápa 14:16 lett az eredmény. A döntőben azi-ii.helyért Tata - Komárom 27:23 lett az eredmény. A délután öt órakor kezdődő eredményhirdetésen és díjkiosztáson annak örülhettünk a legjobban - negyedik helyünk mellett -, hogy gólkirály lett JÁKI TAMÁS 26 góllal, aki Kisbér csapatának tagja. Legtechnikásabb játékosnak Koncz Tamást választották meg Pápáról, a legjobb kapus pedig Somogyi Zoltán lett, aki a komáromi csapat kapuját védte. Köszönjük minden támogatónak, szurkolónknak, hogy ott voltak velünk ezen a két napon. Horváth Árpád H a l m a r a t o n Augusztus hónapban ismét "belehúztak" a horgászok, hogy kihúzzák 6-án a Parktóból a legtöbb, 28-án a Zöldmalmi tóból pedig a legnagyobb halat. Aki 6-án benevezett a maratoni halfogó versenyre, már eleve szerencsés volt; 10 órán át élvezhette az idei nyáron oly ritka jelenség, a zavartalan napsütés forróságát, melyet jótékonyan hűsített a langy déli szellő. Hajnali ötkor már több tucat horgász nyüzsgött a tóparton, majd a hét órai dudaszóra négy megye (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Tolna, Komárom-Esztergom) 11 településének 32 csapata kezdte meg a 2-szer 5 órás horgászatot. Kis tavunk ezúttal kétarcúnak bizonyult: a Tópart utca oldalán horgászókkal "szűkmarkúan bánt". A tavalyi győztes paksi Matéz Mihály (hátsó borítón) hiába erősítette meg csapatát Várszegi Balázzsal, aki a 2003-as horgász ifjúsági világbajnok magyar csapat tagja volt, fogásuk, a kg, csak a 8. hely megszerzéséhez volt elegendő. Ugyanakkor a Horgásztanya felöli oldalon "dőlt" a hal, a hetedik helyezésig az ott horgászók végeztek! Eredmények: 1. Németh Barnabás Iglódi Károly (Komárom) kg Keksz szalámi 2. Oláh László - Csőregi Balázs (Esztergom) kg 3. Mógor Péter - Zsirai Zsolt (Pápa) kg Legnagyobb hal: Kovács Attila - Mészáros Gyula (Pápa) 3.06 kg-os ponty, melyet szintén ezen az oldalon fogták! Lehet, hogy a halak Herczeg Imre szakácsművészetét kísérő illatokat követve csoportosultak a Tanya közelében, hiszen a horgászbotok mesterei elismeréssel kanalazták a szünetben a babgulyást... Nagyhal fogó verseny Augusztus 28-án a nyár "hozta formáját". Szakadó esőben kezdődött az évad utolsó versenye. Huszonnégyen próbálták horogra csalni életük nagy halát. Nekünk, rendezőknek némi csalódást jelentett ez a nap, mert amikor meghirdettük a nagyhal fogó versenyt, lelki szemeink előtt jóval 10 kg feletti halak jelentek meg. Ezzel szemben a valóság: 1.Foltin Tibor (Kisbér) 2.90 kg-os ponty 2. Pék Imre (Kisbér) 2.77 kg-os ponty 3. Besenczi István (Paks) 1.38 kg-os kárász Lehet, hogy a halak nem ismerik azt az alaptételt", hogy esőben jó kapásnak kéne lenni?! Peresztegi László Hozzávalók: 50 dkg háztartási keksz, 25 dkg Ráma margarin, 2 dl tej, (vagy víz), 25 dkg cukor, 2 evőkanál kakaó, 1 evőkanál liszt, mazsola, vágott dió A kekszet darabokra törjük, a tejet, cukrot, kakaót és a lisztet egy lábasban állandó keverés mellett 5 percig főzzük. Beletesszük a margarint, addig keverjük, amíg elolvad. Belekeverjük a kekszet, mazsolát, durvára vágott diót. Celofánra, vagy folpackra öntjük, két rudat formálunk belőle. Hideg helyen állni hagyjuk. Sokáig eláll. Kozma Jánosné Továbbra is várjuk olvasóink receptjeit. (Szerk.) Malomverseny A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár szervezésében - a szeptember 9-én megbeszéltek alapján - a Malomverseny nevezését és első fordulóját október 14-én, pénteken este 18 órakor tartjuk. Előzetesen nevezni és érdeklődni felével mindenki 2 játszmát játszik, (sakk) órára, 2x15 percig. Fogott bábuval lépni kell, ha letettük, ott kell hagyni. Szabálytalan lépés veszít. A játszmát sakktábla (vászon) hátoldalára rajzolt felületen játsszuk, sakkfigurákkal (8 gyalog és 1 Futó). Csiki-csuki van. Ha 3 darab figura maradt, ugrálni lehet. Az győz, lehet a részletekről Csaba La aki ellenfelének 7 db figuráját leveszi, jostól és Malomsoki Lászlótól. vagy ellenfelét úgy leszorítja, hogy az Néhány szabály: Győzelem 1 pont, döntetlen 1/2 pont, vereség 0 pont. Az ellen lépni nem tud. - Csa - Ma - szoba, apartman, ház kiadó Finn szauna, Infra szauna Zuhanyzó, Konyha, Kerékpár, Kutya, Parkoló Morvai Attila 2870 Kisbér Komáromi utca /

11 2005. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 11 N Y Á R VÉGI A K C I Ó K A SUZUKI BARTÁNÁL! HITELAKCIÓK! ÁRKEDVEZMÉNYEK! Új autók már 0% befizetéstől vagy akár 120 hónap futamidőre! Új Swift II. már: Ft-tól! Wagon R GLX dízel Ft helyett Ft 10% befizetés = Ft/hó (THM: 5,1%) Használt autóknál AKCIÓS HITELEK! CSAK NÁLUNK! 6 hónapos tesztautók Ft helyett Ft üzembe helyezve! (S. Ignis 1.3 GLX ABS, szervo, klíma, CD) R A U R U M K F T ÉKSZER-ZÁLOG Kisbér, Kossuth L. u. 35. Tel.: 34/ Komárom, Igmándi u. 16. I. em. Tel.: 34/ Zálogból benntmaradt ékszerek 2500 Ft/gr-tól Ékszerkészítés, javítás Új arany és ezüst ékszerek Záloghitelezés Nyitvatartás Kisbéren K-P ig, Sz: 8-12-ig Nyitvatartás K o m á r o m b a n K-P 9-17-ig, Sz.: 9-12-ig Lízingből visszavett autók PIACI ÁR ALATT! HÍVJON MINKET! VELÜNK JÓ Ú T O N JÁR! NYITVA TARTÁS: hétköznap 8 19 óráig szombaton 9-19 óráig SZÉKESFEHÉRVÁR, Alba Ipari Zóna Az M7-es veszprémi lejáratánál Telefon: 22/ vagy 20/ HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS: 22/ Web: Malomsoki ingatlaniroda Kisbér, Komáromi u.11. Tel.: 06/ / Ingatlanközvetítés,ingatlanértékbecslés T E M P O C B A Érdemes betérni hozzánk! Hétfő óráig K-P óráig Sz óráig V óráig Kisbér Széchenyi u. 21. Telefon: 30/ Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás Ft/gramm Készítés, javítás Piercing, óra értékesítés Arany és nagy gyűrűk ezüst méretben érkeztek! Szente o p t i k a Kisbér Batthyány tér 1. Tel.: 34/ Iskolakezdési 30% árengedménnyel! akció PNX törhetetlen műanyag lencse egyes gyermek keretek minden napszemüveg ( a készlet erejéig ) Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Meretei János városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u K I S B É R T O U R I S T Utazási Iroda 2870 Kisbér, Komáromi út 1. (A katolikus templom mellett.) Tel.34/ Fax: 34/ Last minute külföldi utak-minden héten! Tunézia: repülővel,félpanzióval: Ft-tól Párizs- 4 nap,repülővel: Ft-tól Kirándulás Prágába: 4 nap: Ft-tól Új!! -Sí ajánlat-ausztria,szlovákia,olaszország Hajdúszoboszló: 1 hét: Ft Gyula: 1 hét: Ft 4 nap / 3 éjszakás üdülések: Sárvár: Ft Kehidakustány: Ft Eger: Ft Zalakaros: Ft Olcsón, féláron eladók! Színes TV kitűnő képminőség, csillárok, íróasztal, franciaágy, Rakodós, akasztós szekrények, ebédlő asztal 6 székkel, Szőnyegek, gyermek ésfelnőtt heverők, Vitrines szekrény, fotelek, Konyhai mosogató szekrény, Gázpalack nyomáscsökkentővel, villanymotor. Érdeklődni: 34/ ; 30/ Elhunytak: Mészáros László sz Póke Jánosné sz. Barta Margit 1914 Karsai Ferenc sz Róth Pál sz Kisfalusi Istvánné sz. Kovács Klára Dombi György sz FESTÉKBOLT Széchenyi u. 28. Várjuk Önt is a környék legolcsóbb áraival. Oldószeres és vizes bázisú ZOMÁNCFESTÉKEK, FALAZÚROK, DISZPERZIÓS és BELTÉRI FALFESTÉKEK, SZÍNEZŐK. Háztartási cikkek sokasága Augusztus 12-től minden KŐBER termékünket 10 %-os árkedvezménnyel árusítjuk. Festékek, lakkok, háztartási vegyiáruk boltja Tel: 34/ Születtek Nagy József és Horváth Andrea fia József és lánya Eszter Micskó Róbert és Lengyel Zsuzsanna lánya Ramóna Házasságot kötöttek: Borsos Ferenc és Sáhó Tímea Szabó Péter és Varga Éva Kovács Attila és Lelkes Petra

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október A Kölnben járt kisbéri fiatalok Magyar zászló a kölni világifjúsági találkozón Épül az új kórház, él a platánfa Tanévnyitó a Petőfi Sándor Általános Iskolában A gimnazisták gyűjtik a papírhulladékot Ászár-Kisbér labdarúgó-mérkőzés a kezdőrúgás előtt A kezdőrúgás pillanatában a kisbériek A hatalmas nyomvályúkban összegyűlő vizet a gyalogosokra fröcskölik az autók A Kisbéri Polgári Kör tagjainak egy csoportja Dr. Udvardi Erzsébet a polgári körök találkozóján A folyó élővilágát tanulmányozzák a harmadik osztályos tanulók Continuo Színház (Csehország) előadása szeptember 21-én szerdán a lovardában fantasztikus volt, kár, hogy csak 15-en láttuk.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben