Egységes kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló"

Átírás

1 Egységes kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

2 Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosítása 3. Kölcsönös megfeleltetés 4. MePAR változásvezetés 5. Fizikai ellenőrzéskor feltárt beadási hibák 6. Túligénylésből eredő területalapú szankciók 7. Területhez kapcsolódó igénylések 8. Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 9. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 10. EMVA Agrárkörnyezet-gazdálkodás támogatása 11. EMVA Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 12. EMVA Natura 2000 gyepterületek támogatása 13. EMVA Nem termelő beruházások támogatása 14. EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése 15. NVT Mezőgazdasági területek erdősítése 16. EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása 17. EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 18. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések 19. EMVA Erdő nem termelő beruházás erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás 20. EMVA Erdei közjóléti létesímények támogatása ÚJ JOGCÍM 21. EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 22. EMVA Fás és lágy szárú energiaültetvények 23. EMVA Ültetvénykorszerűsítés 24. EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése 25. EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése

3 Egységes kérelem Meghatalmazás/Elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése

4 Meghatalmazások, technikai közreműködés használata I. Egységes kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vettek. (MVH ügyfél-azonosító számmal rendelkeznek) Az egységes kérelem benyújtásának lehetőségei: saját ügyfélkapun keresztül; saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek eseténél meghatalmazott igénybevételével; elsődleges képviseletre jogosult igénybevételével; technikai közreműködést igénybe véve. Technikai közreműködők lehetnek: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai tanácsadók, és falugazdászok. Figyelem: Az agrárkamarai tanácsadók, agrárkamarai falugazdászok magánszemélyként meghatalmazottak is lehetnek. Abban az esetben tehát, ha mint agrárkamarai tanácsadók, agrárkamarai falugazdászok technikai közreműködői feladatot látnak el, nincs akadálya annak, hogy akár ugyannál az ügyfélnél, ugyanabban a jogcímben, de más eljárási cselekménynél meghatalmazottak is legyenek. Technikai közreműködés igénybevételének lehetősége: minden természetes személy, ide értve az egyéni vállalkozókat is; akik először nyújtanak be egységes kérelmet; azon cég/szervezetek, amelyeknek a évben az egységes kérelem alapján megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

5 Meghatalmazások, technikai közreműködés használata II. A technikai közreműködést a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, később (benyújtást követő 8 napon belül) pedig papír alapon az aláírt példányokat az MVH bármely megyei kirendeltségére beküldeni! A meghatalmazást a kérelemkitöltést megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, és legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell eljuttatni bármely megyei MVH kirendeltségére! Az elsődleges képviseletre való jogosultságot nem kell papír alapon beküldeni.

6 Meghatalmazások Az MVH-ba elektronikusan beküldött Meghatalmazás alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-ba papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét. A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás az MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül. Meghatalmazás adható: 1. minden jogcímre és eljárási cselekményre; 2. egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére, azon belül minden eljárási cselekményre; 3. egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésén belül adott eljárási cselekményre; 2. ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható. Figyelem: egy meghatalmazó egy jogcímen belül csak egy meghatalmazottnak adhat megbízást eljárási cselekményenként! Nem természetes személyek esetében amennyiben az egyedüli törvényes képviseletre jogosult szeretné saját ügyfélkapuján keresztül benyújtani a nem természetes személy kérelmét, nem kell meghatalmazást kitöltenie, hanem az Elsődleges képviselet bejelentését is választhatja.

7 Elsődleges képviseletre jogosult Nem természetes személy esetében amennyiben az egyedüli törvényes képviseletre jogosult szeretné saját ügyfélkapuján keresztül benyújtani a nem természetes személy kérelmét, nem kell meghatalmazást kitöltenie, hanem az Elsődleges képviselet bejelentését (továbbiakban: Bejelentés). Elsődleges képviseletre jogosult csak a nem természetes személy egyedüli törvényes képviselője lehet. Az MVH-ba elektronikusan beküldött nyilvántartásba veszi a jogosultság idejét. Bejelentés alapján az MVH Fontos, hogy a Bejelentést az MVH-ba papír alapon nem kell beküldeni, az ügyfélkapus beadás után azonnal véglegesített állapotú lesz, és be lehet lépni a kérelmekbe. Elsődleges képviseletre jogosultság kiterjed: 1. minden jogcímre és eljárási cselekményre; 2. adott jogcímre, és azok eljárási cselekményeire; 2. ügyfél-nyilvántartási ügyekre. Az adott elsődleges képviseletre való jogosultság visszavonható/felmondható, egyoldalúan is. Figyelem: egy jogcímen belül csak egy meghatalmazott/technikai közreműködő/elsődleges képviseletre jogosult lehet egy eljárási cselekményre!

8 Egységes kérelem Ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosítása

9 Újdonság: A évi egységes kérelem beadásától számítva, évente egyszer az első webes beadó felületre való belépéskor ügyfél-nyilvántartást érintő figyelmeztetés jelenik meg. Felhívja az ügyfelet a kötelező évenkénti ügyfél-nyilvántartási adatok ellenőrzésére. Ezt az Ügyfél-nyilvántartás menüben található Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok helyességéről felületen teheti meg. Amennyiben az adatokat leellenőrizték, és azok helyesek, ezt a tényt a Nyilatkozaton jelezni kell, majd ügyfélkapun beküldeni a dokumentumot. Amennyiben az adatokban hibát, vagy hiányosságot találnak, akkor a Nyilatkozatot nem szabad beküldeni, hanem át kell lépni az Ügyfél-nyilvántartás főmenübe, és ott kiválasztva az Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüt, bejelentheti a szükséges adatmódosítást/okat. Ezután már be tud lépni a kérelmekbe is.

10 Egységes kérelem Kölcsönös megfeleltetés

11 A kölcsönös megfeleltetés aktualitásai 2014-ben 1. Új HMKÁ előírás a JFGK 2 helyett Felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályok 2013: JFGK (Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmény) : új HMKÁ előírás (50/2008 FVM rendelet 1. melléklet 13. pont) A betartandó követelmény nem változik! 2. Nitrátérzékeny területek bővülése szept. 01-től újabb területeket minősítettek nitrátérzékennyé. Ezeken a területeken szept. 01-től kell betartani a nitrátszennyezés elleni védelem szabályait (JFGK4) is. Több gazda lesz érintett a JFGK4 kötelezettségek betartásában. Az egységes környezethasználati engedélyre nem köteles állattartó telepeknek is rendelkezniük kell trágyatárolóval december 31-ig.

12 A kölcsönös megfeleltetés aktualitásai 2014-ben 3. A HMKÁ keretében védett tájelemek köre kibővül a fa- és bokorcsoportokkal fa- és bokorcsoport: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább ötven százalékban fás szárú növényekkel borított terület. A definíciónak megfelelő állapot fenntartása kötelező. Csak a MePAR-ban lehatárolt fa- és bokorcsoportok védendők (hasonlóan a többi tájelemhez). A facsoportok területe támogatható terület!

13 Egységes kérelem MePAR változásvezetés

14 2014. évi MePAR programszerű felújítás módosított területei Baranya megye Fejér megye Tolna megye Komárom-Esztergom megye Bács-Kiskun megye Pest megye 2/3-ad része 14-végű blokkazonosító Blokkhatár változáskor Új blokkazonosító Ha nem változik a blokkhatár Az eredeti blokkazonosító első 5 karaktere marad, de az utolsó 3 karakter változik

15 MePAR MePAR kialakítása MePAR alapja: a fizikai blokk, aminek határa a mezőgazdaságilag állandó földfelszíni elemek (út, vasút..stb.) alapján kerül kialakításra (jelölés:piros vonal). A fizikai blokkon belül vannak: támogatható területek nem támogatható területek speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: (MePAR rendelet módosításával!) Blokk kialakítása és táblarajz Blokkhatár Támogatható terület Nem támogatható terület Táblarajz

16 MePAR változások I as fedvény megszűnése (FÖMI felülvizsgálta a területeket) Fa- és bokorcsoport fedvény (támogatható terület)

17 MePAR változások II. Bezárt területek fedvénye: (támogatható terület)

18 MePAR változások III. Bezárt területek fedvénye (új fedvény) Bezárt blokk helyett bezárt terület! Jogosult földhasználatot igazoló okirat hiánya érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

19 MePAR változások IV. Amennyiben az ügyfél nem igényel támogatást az adott táblára a szoftvernek nem kell felajánlania a változásvezetés kezdeményezésének lehetőségét Az ügyfél az EK keretein belül nyújtsa be a változásvezetést, illetve július 1-től MeKIR-ben o ne külön papír alapon (megszűnik július 1-től) o ne duplán (elektronikusan + papír)

20 MePAR-ban nem támogatható területek I. az épített műtárgy felületén elhelyezkedő területek erdőnyiladék erdőterületekben található távvezeték alatti terület szórakozási vagy szabadidős tevékenységre használt területek: golf pálya, cross pálya, foci pálya, lovas akadálypálya, strand, kemping terület horgásztó körüli gyep terület kastélyparkok fás-bokros területei

21 MePAR-ban nem támogatható területek II. infrastrukturális létesítmények (utak, gátak, csatornák, vasút nyomvonalának területe illetve a hozzá tartozó rézsű, vízelvezető rendszer, útpadka, vasúti rakodóterületek és épületek)+ bányaterületek és szemétlerakók vízművek védőterületei illetve ezekhez tartozó rézsű területek mesterséges és természetes vízfelületek (halastavak, bányatavak, folyók, patakok stb.) repülőterek leszálló és kiszolgáló területei lőterek

22 MePAR-ban nem támogatható területek III. trágyalerakók közül csak azok, melyek több évig egy helyen találhatóak, tehát területükön tartósan nem lehet mg-i művelést folytatni természetes erdőterületek, illetve a nem mg-i hasznosítású, természetes növényzettel borított területek (pl.: táblaszegélyek, fasorok (kivéve a fa- és bokorcsoport fedvényen), mocsarak, lápok, vizenyős területek stb.)

23 MePAR változásvezetés Változtatások típusai: 1. Nem támogatható terület támogatható kategóriába sorolása 2. Blokkhatár módosítása 3. Blokkhatár és nem támogatható terület módosítása ( pont) 4. Támogatható terület nem támogatható kategóriába sorolása

24 Változtatások típusai I. Nem támogatható terület támogathatóvá történő változtatása Az alábbi terület támogathatóvá tételét kéri az ügyfél. A változásvezetési kérelem elfogadása után támogathatóvá vált a terület.

25 Változtatások típusai II. Blokkhatár módosítás Az ügyfél átműveli a blokkhatárt. A változásvezetési kérelem elfogadása után a blokkhatárt megszüntették.

26 Változtatások típusai III. Támogatható terület nem támogatható kategóriába sorolása A változásvezetési kérelem támogatható terület átminősítésre és blokkhatár változtatására kerül benyújtásra. A változásvezetési kérelem elfogadása után nem támogathatóvá vált a terület, illetve a blokkhatár módosult.

27 Változásvezetési kérelem elutasítása Ha a kérelem nem a MePAR blokk-kialakítására vonatkozik (pl.: blokk vagy nem támogatható terület határának a kataszteri határra történő módosítására ad be kérelmet az ügyfél). Ha az ügyfél, előző években ugyanazon területre vonatkozó kérelme korábban elutasításra került. A változtatni kívánt területrész olyan kicsi ( 0,05 ha és 3 m), hogy nem befolyásolja a területhez kapcsolódó támogatásokat figyelmeztető üzenet

28 Egységes kérelem Fizikai ellenőrzéskor feltárt kérelmezési hibák

29 Ügyféladatok frissítése Ügyfél-nyilvántartási rendszerben az ügyfél adatok frissítésére történő figyelemfelhívás. Helyszíni ellenőrzés szempontjából a legfontosabb a (mobil)telefonszám frissítése től évente egyszer, az első beadó felületre történő belépéssel az adatokat felül kell vizsgálni!

30 Ügyféladatok frissítése Szükségessége: o Kiértesítéskor bár ez a méréseknél nem kötelező o A területen felmerülő kérdések megválaszolása o Szankciós ellenőri megállapítások elkerülése (pl.: A30)

31 Kataszteri határ, Hrsz. A hrsz. alapján be lehet tájolni az ügyfél területét. A kérelemrajz elkészítése a valós, fizikai művelés alapján történjen (A30 elkerülése) A gazdarajz blokkon kívülisége kizárja a támogatást SAPS-ban termelési kötelezettség nincs, művelési kötelezettség (!!!) van Egy helyrajzi szám több blokkba is átnyúlhat

32 Gazdarajz Tényleges művelés helye

33 Kataszteri határ, Hrsz. A tulajdoni/földhasználati lapon jelzett terület gyakran nagyobb a ténylegesen művelt területnél. Fontos, hogy az igénylés csak a ténylegesen művelt területre korlátozódjon A több éve műveletlen területek, épületek kihagyása a gazdarajzból (összefüggő nádas, erősen bozótos, cserjés, erősen gyomos - pl. aranyvessző területcsökkenési szankció)

34 Tényleges művelés helye Gazdarajz

35 Kataszteri határ, Hrsz. Egy helyrajzi szám több blokkban is megtalálható, sok esetben így rossz blokkba rajzol az ügyfél. / túligénylés, A30 /

36

37 Változásvezetés indítása Változásvezetéssel érdemben akkor foglalkozik a FÖMI, ha a területváltozás eléri a 0,05 ha területi és 3 m szélességi irányszámokat. Kivéve épületek esetén, ahol nincs ilyen érték, automatikus a kivétel. Ne induljon változásvezetés csak azért, mert kisebb az ügyfél által rajzolt poligon területe, mint az igazoló dokumentumban (pl. földhasználati lap) lévő területadat ellenőrzéskor feltárt eltérés akár szankciót is eredményezhet

38 Kivett területek 100 m 2 feletti nem támogatható részek kimérendőek (csökkenti a támogatható részt). Területe nem feltétlenül szerepel nem támogathatóként a MePAR ban A nem támogatható rész területe növekedhet! o állandó legelőknél gyakori probléma a bozótos részek folyamatos terjedése A mérés a valós művelés szerint történik!!

39 Gazdarajz Kivett terület Nőtt a kivett terület

40 Elsődlegesen nem mg-i termelésre szolgáló területek EU ellenőrzés (ECA, EU Bizottság, OLAF) Gátoldal nem támogatható, árvízvédelmi célú o A töltés talpától (egyenes rész) méri az ellenőr a támogatható részt Katonai területek!! o HM nyilatkozott, hogy a területen nem végez katonai tevékenységet HM besorolások o Bérleti szerződés (nincs alhaszon-bérlet!) o Mg-i termelés!!! Repülőtér nem támogatható Sportcélú hasznosítás golfpálya, focipálya stb.

41 Helyes hasznosítási kultúra megadása Az ellenőr a fizikai valóságot tudja mérni. Beazonosítás lépései: o Gazdarajz helye o Hasznosítási kultúra o (Gazdarajz alakja) Zavaró tényezők a beazonosításban: o A kérelmezettől eltérő kultúra o Több kultúra egy táblán belül o Fizikai határok (árok, köves út stb.) a táblán belül o Egymásra igénylések Következmény: téves terület-meghatározást eredményezhet Mg-i parcella/tábla fogalma: Egy gazda által művelt, egy kultúrával fedett összefüggő terület Megoldás: Hasznosítási kultúrában történt változás bejelentése Helyes gazdarajzok kialakítása a valóságnak megfelelően

42 Árpa Árpa tarló Káposzta

43 Összes terület bejelentése Minden, a gazdasághoz tartozó területét jelentse be az ügyfél kérelmezett, vagy nem kérelmezett táblaként o Jogszabály írja elő (1122/2009/EK rendelet) o Szankció! HMKÁ és JFGK 1, 5 előírások betartása a támogatás alapjául nem szolgáló területeken is kötelező. o Meg nem felelés esetén a teljes gazdaságot érinti a szankció, nem csak az adott táblát.

44 Az ügyfél egyéb területe Az ügyfél által művelt, kérelmezett tábla

45 SAPS mellett kérelmezett egyéb jogcímek I. o o Plusz követelmények betartásának kötelezettségét is jelentik, nem elég csak bepipálni AKG: Előírt célprogramoknál: Tápanyag-gazdálkodási terv készítése kötelező minden évben. Földhasználati terv készítése Gazdanapló vezetése kötelező - a gazdaság teljes területére! valós adatok, hiányosságok elkerülése!! Speciális előírások betartása: Madárodú, feromon csapda. KET teljes területén ellenőrizzük az előírások betartását Ha bizonyos táblákra, vagy egyáltalán nem nyújt be KK-t, az adott évi kifizetésben nem részesül, azonban a kötelezettségek betartása akkor is kötelező Maximális táblaméretek! (pl.:tanyás 2 ha szántó, 0,5 ha ültetvény; Szántó 75 ha)

46 SAPS mellett kérelmezett egyéb jogcímek II. o Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) és NATURA 2000 területekre gyakran hiányzik a kaszálási engedély - a nemzeti park ezt utólag nem igazolja, így ez szankcióval jár o NPI felé a kaszálás előzetes (5nap) jelentése írásban (!) kötelező.

47 HMKÁ Tájelem üzenetet vegyék figyelembe! (Akkor is jön, ha a tájelem fedvény nincsen bekapcsolva.) Vis maior jelzése időben (bekövetkeztétől számított 15 nap, vagy akadályoztatás esetén attól a naptól számított 15 nap, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy fel tudja mérni a kár nagyságát, de legkésőbb a káreseménytől számított 6 hónapon belül.)

48 Beruházási jogcímek, melyek kifizetési kérelmeit az EK keretein belül nyújtják be LFS, ÜK, KÜK, GYÜK, NTB Az elszámolni kívánt bizonylatokon nem szerepeltek a 23/2007. FVM rendelet szerint kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek arculati elem kihelyezése Kötelező képzésen való részvétel Telepítési-ápolási napló vezetése Azonosító dokumentumok megléte

49 Figyelem!! Ügyfél észrevétel HE jegyzőkönyvhöz elektronikus úton 2014-től az alábbi jogcímek esetében az ügyfélészrevétel kizárólag elektronikus úton adható be: az egységes területalapú támogatás (SAPS), Különleges rizstámogatás, Héjas gyümölcsűek átmeneti nemzeti támogatása, EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése, EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása, EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás, EMVA Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás, EMVA Natura 2000 gyepterületek jogcímek, továbbá Kölcsönös megfeleltetés CÉL: Ügyintézés gyorsítása Betekintési lehetőség a jegyzőkönyvbe mérési poligon hibák kiemelve Meghatalmazott/technikai közreműködőn közreműködőn keresztül is tanácsadás

50 Példák hibás igénylésre I. A teljes terület került igénylésre, pedig valójában már csak egy része támogatható

51

52 Tölgyfa telepítés

53

54 Példák hibás igénylésre II. A MePaR-ban még támogathatóként jelölt, de a valóságban nem támogató terület igénylése

55

56

57 Példák hibás igénylésre III. A MePAR-ban még támogathatóként jelölt, de a valóságban már nem támogató terület igénylése (természetes erdősülés)

58

59

60

61

62 Példák hibás igénylésre IV. Golf pálya (az ortofotón még nem látszik) o Szándékosság? o Gondatlanság?

63

64

65 Egységes kérelem Területhez kapcsolódó igénylések

66 Egységes területalapú támogatás (SAPS) I. SAPS támogatásban részesíthető minden olyan mezőgazdasági terület (szántóterületek, állandó gyepterületek, állandó kultúrák, konyhakertek), amelyet az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013 EU rendeletével módosított 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint jó mezőgazdasági állapotban tartanak (2014. évtől nem feltétel a június 30-i időpont szerinti jó mezőgazdasági állapot), továbbá valamennyi, rövid életciklusú erdei fákkal (ex KN kód) beültetett mezőgazdasági terület. A SAPS támogatás igénybe vétele szempontjából a termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező. A SAPS támogatásban részesülő területeken a kölcsönös megfeleltetés rendszerében szabályozott területhez kapcsolódó előírásokat meg kell tartani.

67 Egységes területalapú támogatás (SAPS) II. A SAPS és a termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatások esetében az a termelő jogosult az adott területre támogatást igényelni, aki a jogszabály által megadott időpontban a terület jogszerű használója; főszabályként 2014 június 9-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó. SAPS támogatás kérelem szinten csak abban ez esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt; (kivétel: ha a kérelem tartalmaz SAPS-ra bejelentett szőlő - vagy gyümölcsültetvény területet és ez utóbbiak SAPS támogatható területe legalább 0,31 hektár folyósítható SAPS támogatás). Az igénylési területegység (tábla) támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. kender hasznosításhoz kapcsolódó további előírások

68 Túligénylések tipikus esetei Nem műveli (nem hasznosítja) a területet, mégis igényel rá Pontatlan parcellarajz: felszínborítást javasolt figyelembe venni Kettős igénylés: egy területre többen is pl. a tulajdonos és a bérlő is igényel Jogszerű földhasználat hiánya: kettős igénylés, célzott vizsgálat. Nem a megfelelő blokkba rajzolta be a parcellát. Nem a megfelelő helyre rajzolta be a parcellát a blokkon belül.

69 A túligénylés szankcióinak elkerülése A megfelelő igénylés 4 lépése: Hol található a parcella? 1. Meg kell határozni azt a fizikai blokkot, ahol a parcella található javasolt a kataszteri fedvény használata. 2. Meg kell határozni a fizikai blokkon belül, hogy hol helyezkedik el a parcella javasolt a kataszteri fedvény használata. Mekkora a parcella? 3. A légifelvétel, a növényzet, vagy a művelés szerkezet alapján pontosítani kell a parcella berajzolt határait. 4. A jogszerű fölhasználat figyelembevétele

70 Különleges rizstámogatás Az egységes kérelmet benyújtó ügyfélnek a különleges rizs támogatásra vonatkozó támogatási igényét minden igénylési területegység esetében külön jelölnie kell az elektronikus kérelemkitöltő felületen amennyiben igényelni kívánja a támogatást. Csak rizs hasznosítású területekre igényelhető. Felhasználható hasznosítási kód: RIZ03. A támogatás csak olyan területre igényelhető, amely gazdasági szempontból sérülékeny és/vagy környezeti szempontból érzékeny területen helyezkedik el. Figyelem! Az indiánrizs csak nevében rizs, ezért különleges rizstámogatás indiánrizs után NEM igényelhető! Indiánrizs termesztése esetén a GAB15 (indiánrizs) hasznosítást kell megadni az igényléskor és ebben az esetben csak SAPS támogatás igényelhető!

71 Héjasgyümölcsűek átmeneti nemzeti támogatás (kizárólag termeléshez kötött támogatás) Az egységes kérelmet benyújtó ügyfélnek a héjasgyümölcsűek nemzeti kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igényét minden igénylési területegység (tábla) esetében külön jelölnie kell az elektronikus kérelemkitöltő felületen amennyiben igényelni kívánja a támogatást. A támogatás csak a dió, mogyoró, illetve a mandula fajok esetében igényelhető. A évi egységes kérelemben sem kérelem szinten, hanem területi egység szintjén kell megadni a fa/bokorállomány számát a támogatás igénylése esetén (ld. kérelemkitöltő felület)! Előírt minimális fa/bokorállomány sűrűség alapfeltétel: Dió (hasznosítási kódok: ULT08, HAG08) esetén 80 fa/hektár Mandula (hasznosítási kódok: ULT10, HAG10) esetén 200 fa/hektár Mogyoró(hasznosítási kódok: ULT09,HAG09) esetén 400 bokor/hektár

72 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített bogyós gyümölcs támogatás A támogatást azon ügyfél igényelheti, aki rendelkezik az MVH által nyilvántartott elkülönített bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal, és aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult. A támogatásra vonatkozó igénylést az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben kell jelölni.

73 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás A támogatásra vonatkozó igénylést az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Azon ügyfél igényelheti: aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult; aki a referencia időszakban (2004 és 2005) répaszállítási jogosultság, vagy Szlovénia cukor kvótája alapján szerződéssel rendelkezik; aki a szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeket teljesíti; Amennyiben az ügyfél korábbi év(ek)ben igényelt már elkülönített cukortámogatást, a kapcsolódó dokumentumok beküldése nem szükséges, mivel azok már az MVH rendelkezésére állnak.

74 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített zöldséggyümölcs támogatás A támogatást az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Azon ügyfél igényelheti: aki rendelkezik zöldség-gyümölcs támogatási jogosultsággal vagyis a referencia időszakban (2006/2007 gazdasági év) közvetve termelői szervezeten keresztül zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatásban részesült, vagy számára a jogosultság átírásra kerül(t) aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult; Kötelező a tárgyévi termelői szervezeti tagság és az ebből eredő kötelességek teljesítése, a tagsági igazolást ig kell beküldeni!

75 Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási program A támogatást a kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Az igénylés elmulasztása a támogatásra való jogosultság elvesztésével jár. Igényelheti: aki rendelkezik támogatási jogosultsággal. Meg kell adni, hogy mely település(ek)en, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni! A támogatás aktiválásának feltétele, hogy jogosult településen, minimum a támogatási jogosultság darabszámával megfelelő hektárszámú SAPS támogatást vegyen igénybe.

76 Kérődző szerkezetátalakítási program A támogatás igénybevételéhez a kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Az igénylés elmulasztása a támogatásra való jogosultság elvesztésével jár. Támogatásban az részesül: aki támogatási évben egységes területalapú (SAPS) támogatásban részesül és akinek támogatási év alapján kérődző szerkezetátalakítási jogosultság megállapításra, jogutódlás vagy tranzakció révén átírásra került. A támogatás további feltétele a szerkezetátalakítási program keretében választott nemzeti feltétel teljesítése, melynek nem teljesítése nem teljesítési bírságot von maga után.

77 Pénzügyi fegyelem és moduláció 2014-ban is alkalmazni kell a pénzügyi fegyelmet, azonban a modulációt 2014.évben nem kell alkalmazni. Jogszabályi háttér: 73/2009/EK rendelet 11. cikke

78 Egységes kérelem Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér

79 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 2012-től átalakult a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelése tól újdonság, hogy a tagsági viszony nem korlátozódik a KKV szektorra. Jogszabályi háttér: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

80 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér A kárenyhítési rendszer I. pillér tagsági körének megállapítása az egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján (kötelező jelleggel, illetve önkéntes csatlakozás alapján) történik. 1. Kötelezően csatlakozó tag: minden mezőgazdasági termelő, aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy legalább 1 ha ültetvény, vagy együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény, A fenti feltételek teljesülése esetén a termelő automatikusan az I. pillér tagjává válik. A felületen erre vonatkozó információk jelennek meg, nincs kitöltendő mező.

81 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 2. Önként csatlakozhat: minden mezőgazdasági termelő, aki az egységes kérelmében bejelentett területek alapján kötelezően nem tag, de van olyan bejelentett területe, amellyel a kockázatközösség tagjává válhat. Az ebbe a csoportba tartozó mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot tegyen a csatlakozási szándékáról. A csatlakozást választók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat. Amennyiben az önkéntes csatlakozás lehetősége fennáll, kötelezően kitöltendő nyilatkozatban kell dönteni a csatlakozásról.

82 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér Fizetési kötelezettség mértéke: ültetvény után 3000 Ft/ha; szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha; egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha. A csatlakozók fizetési kötelezettségének összegét tájékoztató jelleggel automatikusan megjeleníti a rendszer. Fizetési határidő: tárgyév szeptember 15. FIGYELEM! Ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására vonatkozik! Az MVH határozatban értesíti az érintett termelőket a fizetési kötelezettségről. Aki nem teljesíti határidőn belül, maradéktalanul fizetési kötelezettségét, az elveszíti a kárenyhítési jogosultságát, de a hátralék adók módjára behajtandó!

83 Egységes kérelem Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

84 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A jogcím jogszabályi háttere I. 73/2009 tanácsi rendelet 70. cikk (termény-, állatés növénybiztosítás) évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 143/2011. (XII.23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

85 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Támogatásra jogosultak köre MKK tv pontja szerinti mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szerinti A, B vagy C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.

86 Biztosítási szerződés típusok A típusú ún. csomagbiztosítás keretében a rendeletben meghatározott 8 kárnem (jégesőkár, aszálykár, elemi kár okozta mezőgazdasági árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár, tűzkár) mindegyikére együttesen köthető biztosítás szántóföldi növényekre, borszőlőre, almára, körtére B típusú biztosítás keretében nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra és egyes szántóföldi növényekre köthető biztosítás jégeső, téli fagy, vihar és tűz kárnemekre C típusú biztosítás az A és B típusú biztosításokon kívüli konstrukciókat tartalmazza.

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a 2009. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2009. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Az ÚMVP Monitoring Bizottságának Erdészeti Albizottsága 2013. február 19-én ülésezett. Az itt elhangzott előadások között az MVH részletes tájékoztatást

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49/2013. (IV. 8.) ME határozata Helyettes államtitkárok kinevezéséről 49449

MAGYAR KÖZLÖNY. 49/2013. (IV. 8.) ME határozata Helyettes államtitkárok kinevezéséről 49449 MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 8., hétfő Tartalomjegyzék 22/2013. (IV. 8.) VM rendelete Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 29/2012. (III. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

EMVA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ERDŐSÍTÉSE TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 Jogszabályi alap Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123) 2012. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 5 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 34. szám 6565 A vidékfejlesztési miniszter 29/2012. (III. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2013.

Részletesebben

IV. MELLÉKLETEK NYILATKOZAT. 1. Értelmező rendelkezések

IV. MELLÉKLETEK NYILATKOZAT. 1. Értelmező rendelkezések 4540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 46. szám c) az igényelt támogatási összeg felosztását, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában; d) a költségvetési támogatásból elszámolható költségek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22.

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22. Aktualitások az MVH-nál Paksa Imre 2012. Február 22. Zala megyében beérkezett területhez kapcsolódó kérelmek 2011-ben Jogcím Kérelem darabszám Kifizetett kérelmek % SAPS 3966 96,54 kifizetésre vár 75 1,89

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) 2014. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 6 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016

VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016 VP AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (VP AKG) INTÉZKEDÉS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelkezések: igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

hazai tapasztalatai 2008

hazai tapasztalatai 2008 SUMMER UNIVERSITY ON INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT KONFERENCIA DEBRECEN 2009.08.26 Az e-saps e rendszer bevezetésének hazai tapasztalatai 2008 Szénás s Szilárd informatikus

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Kérelem digitális hitelesítési adatai

Kérelem digitális hitelesítési adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról Kérelem iratazonosítója: 9015861620 MVH hiteles digitális aláírásának ideje: 2016.04.27. 16:02:45 A beadott kérelem SHA256

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

2013. október 4. Galambos Annamária

2013. október 4. Galambos Annamária Az ÚMVP 2007-2013 jelenlegi állása, 2014-ben megnyíló erdészeti jogcímek 2013. október 4. Galambos Annamária Agrárfejlesztési Főosztály Az ÚMVP erdészeti jogcímeinek 2007 2013 as felhasználása (forrás:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX. 21.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2012. (IX.

Részletesebben

Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás

Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás 2013. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Portál funkciói, használata... 7 3 Bejelentkezés... 10 4 Kérelembe történő

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben