Egységes kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló"

Átírás

1 Egységes kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

2 Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosítása 3. Kölcsönös megfeleltetés 4. MePAR változásvezetés 5. Fizikai ellenőrzéskor feltárt beadási hibák 6. Túligénylésből eredő területalapú szankciók 7. Területhez kapcsolódó igénylések 8. Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 9. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 10. EMVA Agrárkörnyezet-gazdálkodás támogatása 11. EMVA Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 12. EMVA Natura 2000 gyepterületek támogatása 13. EMVA Nem termelő beruházások támogatása 14. EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése 15. NVT Mezőgazdasági területek erdősítése 16. EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása 17. EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 18. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések 19. EMVA Erdő nem termelő beruházás erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás 20. EMVA Erdei közjóléti létesímények támogatása ÚJ JOGCÍM 21. EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 22. EMVA Fás és lágy szárú energiaültetvények 23. EMVA Ültetvénykorszerűsítés 24. EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése 25. EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése

3 Egységes kérelem Meghatalmazás/Elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése

4 Meghatalmazások, technikai közreműködés használata I. Egységes kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vettek. (MVH ügyfél-azonosító számmal rendelkeznek) Az egységes kérelem benyújtásának lehetőségei: saját ügyfélkapun keresztül; saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek eseténél meghatalmazott igénybevételével; elsődleges képviseletre jogosult igénybevételével; technikai közreműködést igénybe véve. Technikai közreműködők lehetnek: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai tanácsadók, és falugazdászok. Figyelem: Az agrárkamarai tanácsadók, agrárkamarai falugazdászok magánszemélyként meghatalmazottak is lehetnek. Abban az esetben tehát, ha mint agrárkamarai tanácsadók, agrárkamarai falugazdászok technikai közreműködői feladatot látnak el, nincs akadálya annak, hogy akár ugyannál az ügyfélnél, ugyanabban a jogcímben, de más eljárási cselekménynél meghatalmazottak is legyenek. Technikai közreműködés igénybevételének lehetősége: minden természetes személy, ide értve az egyéni vállalkozókat is; akik először nyújtanak be egységes kérelmet; azon cég/szervezetek, amelyeknek a évben az egységes kérelem alapján megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

5 Meghatalmazások, technikai közreműködés használata II. A technikai közreműködést a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, később (benyújtást követő 8 napon belül) pedig papír alapon az aláírt példányokat az MVH bármely megyei kirendeltségére beküldeni! A meghatalmazást a kérelemkitöltést megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, és legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell eljuttatni bármely megyei MVH kirendeltségére! Az elsődleges képviseletre való jogosultságot nem kell papír alapon beküldeni.

6 Meghatalmazások Az MVH-ba elektronikusan beküldött Meghatalmazás alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-ba papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét. A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás az MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül. Meghatalmazás adható: 1. minden jogcímre és eljárási cselekményre; 2. egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére, azon belül minden eljárási cselekményre; 3. egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésén belül adott eljárási cselekményre; 2. ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható. Figyelem: egy meghatalmazó egy jogcímen belül csak egy meghatalmazottnak adhat megbízást eljárási cselekményenként! Nem természetes személyek esetében amennyiben az egyedüli törvényes képviseletre jogosult szeretné saját ügyfélkapuján keresztül benyújtani a nem természetes személy kérelmét, nem kell meghatalmazást kitöltenie, hanem az Elsődleges képviselet bejelentését is választhatja.

7 Elsődleges képviseletre jogosult Nem természetes személy esetében amennyiben az egyedüli törvényes képviseletre jogosult szeretné saját ügyfélkapuján keresztül benyújtani a nem természetes személy kérelmét, nem kell meghatalmazást kitöltenie, hanem az Elsődleges képviselet bejelentését (továbbiakban: Bejelentés). Elsődleges képviseletre jogosult csak a nem természetes személy egyedüli törvényes képviselője lehet. Az MVH-ba elektronikusan beküldött nyilvántartásba veszi a jogosultság idejét. Bejelentés alapján az MVH Fontos, hogy a Bejelentést az MVH-ba papír alapon nem kell beküldeni, az ügyfélkapus beadás után azonnal véglegesített állapotú lesz, és be lehet lépni a kérelmekbe. Elsődleges képviseletre jogosultság kiterjed: 1. minden jogcímre és eljárási cselekményre; 2. adott jogcímre, és azok eljárási cselekményeire; 2. ügyfél-nyilvántartási ügyekre. Az adott elsődleges képviseletre való jogosultság visszavonható/felmondható, egyoldalúan is. Figyelem: egy jogcímen belül csak egy meghatalmazott/technikai közreműködő/elsődleges képviseletre jogosult lehet egy eljárási cselekményre!

8 Egységes kérelem Ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosítása

9 Újdonság: A évi egységes kérelem beadásától számítva, évente egyszer az első webes beadó felületre való belépéskor ügyfél-nyilvántartást érintő figyelmeztetés jelenik meg. Felhívja az ügyfelet a kötelező évenkénti ügyfél-nyilvántartási adatok ellenőrzésére. Ezt az Ügyfél-nyilvántartás menüben található Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok helyességéről felületen teheti meg. Amennyiben az adatokat leellenőrizték, és azok helyesek, ezt a tényt a Nyilatkozaton jelezni kell, majd ügyfélkapun beküldeni a dokumentumot. Amennyiben az adatokban hibát, vagy hiányosságot találnak, akkor a Nyilatkozatot nem szabad beküldeni, hanem át kell lépni az Ügyfél-nyilvántartás főmenübe, és ott kiválasztva az Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüt, bejelentheti a szükséges adatmódosítást/okat. Ezután már be tud lépni a kérelmekbe is.

10 Egységes kérelem Kölcsönös megfeleltetés

11 A kölcsönös megfeleltetés aktualitásai 2014-ben 1. Új HMKÁ előírás a JFGK 2 helyett Felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályok 2013: JFGK (Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmény) : új HMKÁ előírás (50/2008 FVM rendelet 1. melléklet 13. pont) A betartandó követelmény nem változik! 2. Nitrátérzékeny területek bővülése szept. 01-től újabb területeket minősítettek nitrátérzékennyé. Ezeken a területeken szept. 01-től kell betartani a nitrátszennyezés elleni védelem szabályait (JFGK4) is. Több gazda lesz érintett a JFGK4 kötelezettségek betartásában. Az egységes környezethasználati engedélyre nem köteles állattartó telepeknek is rendelkezniük kell trágyatárolóval december 31-ig.

12 A kölcsönös megfeleltetés aktualitásai 2014-ben 3. A HMKÁ keretében védett tájelemek köre kibővül a fa- és bokorcsoportokkal fa- és bokorcsoport: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább ötven százalékban fás szárú növényekkel borított terület. A definíciónak megfelelő állapot fenntartása kötelező. Csak a MePAR-ban lehatárolt fa- és bokorcsoportok védendők (hasonlóan a többi tájelemhez). A facsoportok területe támogatható terület!

13 Egységes kérelem MePAR változásvezetés

14 2014. évi MePAR programszerű felújítás módosított területei Baranya megye Fejér megye Tolna megye Komárom-Esztergom megye Bács-Kiskun megye Pest megye 2/3-ad része 14-végű blokkazonosító Blokkhatár változáskor Új blokkazonosító Ha nem változik a blokkhatár Az eredeti blokkazonosító első 5 karaktere marad, de az utolsó 3 karakter változik

15 MePAR MePAR kialakítása MePAR alapja: a fizikai blokk, aminek határa a mezőgazdaságilag állandó földfelszíni elemek (út, vasút..stb.) alapján kerül kialakításra (jelölés:piros vonal). A fizikai blokkon belül vannak: támogatható területek nem támogatható területek speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: (MePAR rendelet módosításával!) Blokk kialakítása és táblarajz Blokkhatár Támogatható terület Nem támogatható terület Táblarajz

16 MePAR változások I as fedvény megszűnése (FÖMI felülvizsgálta a területeket) Fa- és bokorcsoport fedvény (támogatható terület)

17 MePAR változások II. Bezárt területek fedvénye: (támogatható terület)

18 MePAR változások III. Bezárt területek fedvénye (új fedvény) Bezárt blokk helyett bezárt terület! Jogosult földhasználatot igazoló okirat hiánya érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

19 MePAR változások IV. Amennyiben az ügyfél nem igényel támogatást az adott táblára a szoftvernek nem kell felajánlania a változásvezetés kezdeményezésének lehetőségét Az ügyfél az EK keretein belül nyújtsa be a változásvezetést, illetve július 1-től MeKIR-ben o ne külön papír alapon (megszűnik július 1-től) o ne duplán (elektronikusan + papír)

20 MePAR-ban nem támogatható területek I. az épített műtárgy felületén elhelyezkedő területek erdőnyiladék erdőterületekben található távvezeték alatti terület szórakozási vagy szabadidős tevékenységre használt területek: golf pálya, cross pálya, foci pálya, lovas akadálypálya, strand, kemping terület horgásztó körüli gyep terület kastélyparkok fás-bokros területei

21 MePAR-ban nem támogatható területek II. infrastrukturális létesítmények (utak, gátak, csatornák, vasút nyomvonalának területe illetve a hozzá tartozó rézsű, vízelvezető rendszer, útpadka, vasúti rakodóterületek és épületek)+ bányaterületek és szemétlerakók vízművek védőterületei illetve ezekhez tartozó rézsű területek mesterséges és természetes vízfelületek (halastavak, bányatavak, folyók, patakok stb.) repülőterek leszálló és kiszolgáló területei lőterek

22 MePAR-ban nem támogatható területek III. trágyalerakók közül csak azok, melyek több évig egy helyen találhatóak, tehát területükön tartósan nem lehet mg-i művelést folytatni természetes erdőterületek, illetve a nem mg-i hasznosítású, természetes növényzettel borított területek (pl.: táblaszegélyek, fasorok (kivéve a fa- és bokorcsoport fedvényen), mocsarak, lápok, vizenyős területek stb.)

23 MePAR változásvezetés Változtatások típusai: 1. Nem támogatható terület támogatható kategóriába sorolása 2. Blokkhatár módosítása 3. Blokkhatár és nem támogatható terület módosítása ( pont) 4. Támogatható terület nem támogatható kategóriába sorolása

24 Változtatások típusai I. Nem támogatható terület támogathatóvá történő változtatása Az alábbi terület támogathatóvá tételét kéri az ügyfél. A változásvezetési kérelem elfogadása után támogathatóvá vált a terület.

25 Változtatások típusai II. Blokkhatár módosítás Az ügyfél átműveli a blokkhatárt. A változásvezetési kérelem elfogadása után a blokkhatárt megszüntették.

26 Változtatások típusai III. Támogatható terület nem támogatható kategóriába sorolása A változásvezetési kérelem támogatható terület átminősítésre és blokkhatár változtatására kerül benyújtásra. A változásvezetési kérelem elfogadása után nem támogathatóvá vált a terület, illetve a blokkhatár módosult.

27 Változásvezetési kérelem elutasítása Ha a kérelem nem a MePAR blokk-kialakítására vonatkozik (pl.: blokk vagy nem támogatható terület határának a kataszteri határra történő módosítására ad be kérelmet az ügyfél). Ha az ügyfél, előző években ugyanazon területre vonatkozó kérelme korábban elutasításra került. A változtatni kívánt területrész olyan kicsi ( 0,05 ha és 3 m), hogy nem befolyásolja a területhez kapcsolódó támogatásokat figyelmeztető üzenet

28 Egységes kérelem Fizikai ellenőrzéskor feltárt kérelmezési hibák

29 Ügyféladatok frissítése Ügyfél-nyilvántartási rendszerben az ügyfél adatok frissítésére történő figyelemfelhívás. Helyszíni ellenőrzés szempontjából a legfontosabb a (mobil)telefonszám frissítése től évente egyszer, az első beadó felületre történő belépéssel az adatokat felül kell vizsgálni!

30 Ügyféladatok frissítése Szükségessége: o Kiértesítéskor bár ez a méréseknél nem kötelező o A területen felmerülő kérdések megválaszolása o Szankciós ellenőri megállapítások elkerülése (pl.: A30)

31 Kataszteri határ, Hrsz. A hrsz. alapján be lehet tájolni az ügyfél területét. A kérelemrajz elkészítése a valós, fizikai művelés alapján történjen (A30 elkerülése) A gazdarajz blokkon kívülisége kizárja a támogatást SAPS-ban termelési kötelezettség nincs, művelési kötelezettség (!!!) van Egy helyrajzi szám több blokkba is átnyúlhat

32 Gazdarajz Tényleges művelés helye

33 Kataszteri határ, Hrsz. A tulajdoni/földhasználati lapon jelzett terület gyakran nagyobb a ténylegesen művelt területnél. Fontos, hogy az igénylés csak a ténylegesen művelt területre korlátozódjon A több éve műveletlen területek, épületek kihagyása a gazdarajzból (összefüggő nádas, erősen bozótos, cserjés, erősen gyomos - pl. aranyvessző területcsökkenési szankció)

34 Tényleges művelés helye Gazdarajz

35 Kataszteri határ, Hrsz. Egy helyrajzi szám több blokkban is megtalálható, sok esetben így rossz blokkba rajzol az ügyfél. / túligénylés, A30 /

36

37 Változásvezetés indítása Változásvezetéssel érdemben akkor foglalkozik a FÖMI, ha a területváltozás eléri a 0,05 ha területi és 3 m szélességi irányszámokat. Kivéve épületek esetén, ahol nincs ilyen érték, automatikus a kivétel. Ne induljon változásvezetés csak azért, mert kisebb az ügyfél által rajzolt poligon területe, mint az igazoló dokumentumban (pl. földhasználati lap) lévő területadat ellenőrzéskor feltárt eltérés akár szankciót is eredményezhet

38 Kivett területek 100 m 2 feletti nem támogatható részek kimérendőek (csökkenti a támogatható részt). Területe nem feltétlenül szerepel nem támogathatóként a MePAR ban A nem támogatható rész területe növekedhet! o állandó legelőknél gyakori probléma a bozótos részek folyamatos terjedése A mérés a valós művelés szerint történik!!

39 Gazdarajz Kivett terület Nőtt a kivett terület

40 Elsődlegesen nem mg-i termelésre szolgáló területek EU ellenőrzés (ECA, EU Bizottság, OLAF) Gátoldal nem támogatható, árvízvédelmi célú o A töltés talpától (egyenes rész) méri az ellenőr a támogatható részt Katonai területek!! o HM nyilatkozott, hogy a területen nem végez katonai tevékenységet HM besorolások o Bérleti szerződés (nincs alhaszon-bérlet!) o Mg-i termelés!!! Repülőtér nem támogatható Sportcélú hasznosítás golfpálya, focipálya stb.

41 Helyes hasznosítási kultúra megadása Az ellenőr a fizikai valóságot tudja mérni. Beazonosítás lépései: o Gazdarajz helye o Hasznosítási kultúra o (Gazdarajz alakja) Zavaró tényezők a beazonosításban: o A kérelmezettől eltérő kultúra o Több kultúra egy táblán belül o Fizikai határok (árok, köves út stb.) a táblán belül o Egymásra igénylések Következmény: téves terület-meghatározást eredményezhet Mg-i parcella/tábla fogalma: Egy gazda által művelt, egy kultúrával fedett összefüggő terület Megoldás: Hasznosítási kultúrában történt változás bejelentése Helyes gazdarajzok kialakítása a valóságnak megfelelően

42 Árpa Árpa tarló Káposzta

43 Összes terület bejelentése Minden, a gazdasághoz tartozó területét jelentse be az ügyfél kérelmezett, vagy nem kérelmezett táblaként o Jogszabály írja elő (1122/2009/EK rendelet) o Szankció! HMKÁ és JFGK 1, 5 előírások betartása a támogatás alapjául nem szolgáló területeken is kötelező. o Meg nem felelés esetén a teljes gazdaságot érinti a szankció, nem csak az adott táblát.

44 Az ügyfél egyéb területe Az ügyfél által művelt, kérelmezett tábla

45 SAPS mellett kérelmezett egyéb jogcímek I. o o Plusz követelmények betartásának kötelezettségét is jelentik, nem elég csak bepipálni AKG: Előírt célprogramoknál: Tápanyag-gazdálkodási terv készítése kötelező minden évben. Földhasználati terv készítése Gazdanapló vezetése kötelező - a gazdaság teljes területére! valós adatok, hiányosságok elkerülése!! Speciális előírások betartása: Madárodú, feromon csapda. KET teljes területén ellenőrizzük az előírások betartását Ha bizonyos táblákra, vagy egyáltalán nem nyújt be KK-t, az adott évi kifizetésben nem részesül, azonban a kötelezettségek betartása akkor is kötelező Maximális táblaméretek! (pl.:tanyás 2 ha szántó, 0,5 ha ültetvény; Szántó 75 ha)

46 SAPS mellett kérelmezett egyéb jogcímek II. o Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) és NATURA 2000 területekre gyakran hiányzik a kaszálási engedély - a nemzeti park ezt utólag nem igazolja, így ez szankcióval jár o NPI felé a kaszálás előzetes (5nap) jelentése írásban (!) kötelező.

47 HMKÁ Tájelem üzenetet vegyék figyelembe! (Akkor is jön, ha a tájelem fedvény nincsen bekapcsolva.) Vis maior jelzése időben (bekövetkeztétől számított 15 nap, vagy akadályoztatás esetén attól a naptól számított 15 nap, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy fel tudja mérni a kár nagyságát, de legkésőbb a káreseménytől számított 6 hónapon belül.)

48 Beruházási jogcímek, melyek kifizetési kérelmeit az EK keretein belül nyújtják be LFS, ÜK, KÜK, GYÜK, NTB Az elszámolni kívánt bizonylatokon nem szerepeltek a 23/2007. FVM rendelet szerint kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek arculati elem kihelyezése Kötelező képzésen való részvétel Telepítési-ápolási napló vezetése Azonosító dokumentumok megléte

49 Figyelem!! Ügyfél észrevétel HE jegyzőkönyvhöz elektronikus úton 2014-től az alábbi jogcímek esetében az ügyfélészrevétel kizárólag elektronikus úton adható be: az egységes területalapú támogatás (SAPS), Különleges rizstámogatás, Héjas gyümölcsűek átmeneti nemzeti támogatása, EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése, EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása, EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás, EMVA Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás, EMVA Natura 2000 gyepterületek jogcímek, továbbá Kölcsönös megfeleltetés CÉL: Ügyintézés gyorsítása Betekintési lehetőség a jegyzőkönyvbe mérési poligon hibák kiemelve Meghatalmazott/technikai közreműködőn közreműködőn keresztül is tanácsadás

50 Példák hibás igénylésre I. A teljes terület került igénylésre, pedig valójában már csak egy része támogatható

51

52 Tölgyfa telepítés

53

54 Példák hibás igénylésre II. A MePaR-ban még támogathatóként jelölt, de a valóságban nem támogató terület igénylése

55

56

57 Példák hibás igénylésre III. A MePAR-ban még támogathatóként jelölt, de a valóságban már nem támogató terület igénylése (természetes erdősülés)

58

59

60

61

62 Példák hibás igénylésre IV. Golf pálya (az ortofotón még nem látszik) o Szándékosság? o Gondatlanság?

63

64

65 Egységes kérelem Területhez kapcsolódó igénylések

66 Egységes területalapú támogatás (SAPS) I. SAPS támogatásban részesíthető minden olyan mezőgazdasági terület (szántóterületek, állandó gyepterületek, állandó kultúrák, konyhakertek), amelyet az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013 EU rendeletével módosított 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint jó mezőgazdasági állapotban tartanak (2014. évtől nem feltétel a június 30-i időpont szerinti jó mezőgazdasági állapot), továbbá valamennyi, rövid életciklusú erdei fákkal (ex KN kód) beültetett mezőgazdasági terület. A SAPS támogatás igénybe vétele szempontjából a termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező. A SAPS támogatásban részesülő területeken a kölcsönös megfeleltetés rendszerében szabályozott területhez kapcsolódó előírásokat meg kell tartani.

67 Egységes területalapú támogatás (SAPS) II. A SAPS és a termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatások esetében az a termelő jogosult az adott területre támogatást igényelni, aki a jogszabály által megadott időpontban a terület jogszerű használója; főszabályként 2014 június 9-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó. SAPS támogatás kérelem szinten csak abban ez esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt; (kivétel: ha a kérelem tartalmaz SAPS-ra bejelentett szőlő - vagy gyümölcsültetvény területet és ez utóbbiak SAPS támogatható területe legalább 0,31 hektár folyósítható SAPS támogatás). Az igénylési területegység (tábla) támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. kender hasznosításhoz kapcsolódó további előírások

68 Túligénylések tipikus esetei Nem műveli (nem hasznosítja) a területet, mégis igényel rá Pontatlan parcellarajz: felszínborítást javasolt figyelembe venni Kettős igénylés: egy területre többen is pl. a tulajdonos és a bérlő is igényel Jogszerű földhasználat hiánya: kettős igénylés, célzott vizsgálat. Nem a megfelelő blokkba rajzolta be a parcellát. Nem a megfelelő helyre rajzolta be a parcellát a blokkon belül.

69 A túligénylés szankcióinak elkerülése A megfelelő igénylés 4 lépése: Hol található a parcella? 1. Meg kell határozni azt a fizikai blokkot, ahol a parcella található javasolt a kataszteri fedvény használata. 2. Meg kell határozni a fizikai blokkon belül, hogy hol helyezkedik el a parcella javasolt a kataszteri fedvény használata. Mekkora a parcella? 3. A légifelvétel, a növényzet, vagy a művelés szerkezet alapján pontosítani kell a parcella berajzolt határait. 4. A jogszerű fölhasználat figyelembevétele

70 Különleges rizstámogatás Az egységes kérelmet benyújtó ügyfélnek a különleges rizs támogatásra vonatkozó támogatási igényét minden igénylési területegység esetében külön jelölnie kell az elektronikus kérelemkitöltő felületen amennyiben igényelni kívánja a támogatást. Csak rizs hasznosítású területekre igényelhető. Felhasználható hasznosítási kód: RIZ03. A támogatás csak olyan területre igényelhető, amely gazdasági szempontból sérülékeny és/vagy környezeti szempontból érzékeny területen helyezkedik el. Figyelem! Az indiánrizs csak nevében rizs, ezért különleges rizstámogatás indiánrizs után NEM igényelhető! Indiánrizs termesztése esetén a GAB15 (indiánrizs) hasznosítást kell megadni az igényléskor és ebben az esetben csak SAPS támogatás igényelhető!

71 Héjasgyümölcsűek átmeneti nemzeti támogatás (kizárólag termeléshez kötött támogatás) Az egységes kérelmet benyújtó ügyfélnek a héjasgyümölcsűek nemzeti kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igényét minden igénylési területegység (tábla) esetében külön jelölnie kell az elektronikus kérelemkitöltő felületen amennyiben igényelni kívánja a támogatást. A támogatás csak a dió, mogyoró, illetve a mandula fajok esetében igényelhető. A évi egységes kérelemben sem kérelem szinten, hanem területi egység szintjén kell megadni a fa/bokorállomány számát a támogatás igénylése esetén (ld. kérelemkitöltő felület)! Előírt minimális fa/bokorállomány sűrűség alapfeltétel: Dió (hasznosítási kódok: ULT08, HAG08) esetén 80 fa/hektár Mandula (hasznosítási kódok: ULT10, HAG10) esetén 200 fa/hektár Mogyoró(hasznosítási kódok: ULT09,HAG09) esetén 400 bokor/hektár

72 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített bogyós gyümölcs támogatás A támogatást azon ügyfél igényelheti, aki rendelkezik az MVH által nyilvántartott elkülönített bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal, és aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult. A támogatásra vonatkozó igénylést az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben kell jelölni.

73 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás A támogatásra vonatkozó igénylést az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Azon ügyfél igényelheti: aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult; aki a referencia időszakban (2004 és 2005) répaszállítási jogosultság, vagy Szlovénia cukor kvótája alapján szerződéssel rendelkezik; aki a szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeket teljesíti; Amennyiben az ügyfél korábbi év(ek)ben igényelt már elkülönített cukortámogatást, a kapcsolódó dokumentumok beküldése nem szükséges, mivel azok már az MVH rendelkezésére állnak.

74 SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített zöldséggyümölcs támogatás A támogatást az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Azon ügyfél igényelheti: aki rendelkezik zöldség-gyümölcs támogatási jogosultsággal vagyis a referencia időszakban (2006/2007 gazdasági év) közvetve termelői szervezeten keresztül zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatásban részesült, vagy számára a jogosultság átírásra kerül(t) aki a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult; Kötelező a tárgyévi termelői szervezeti tagság és az ebből eredő kötelességek teljesítése, a tagsági igazolást ig kell beküldeni!

75 Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási program A támogatást a kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Az igénylés elmulasztása a támogatásra való jogosultság elvesztésével jár. Igényelheti: aki rendelkezik támogatási jogosultsággal. Meg kell adni, hogy mely település(ek)en, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni! A támogatás aktiválásának feltétele, hogy jogosult településen, minimum a támogatási jogosultság darabszámával megfelelő hektárszámú SAPS támogatást vegyen igénybe.

76 Kérődző szerkezetátalakítási program A támogatás igénybevételéhez a kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell! Az igénylés elmulasztása a támogatásra való jogosultság elvesztésével jár. Támogatásban az részesül: aki támogatási évben egységes területalapú (SAPS) támogatásban részesül és akinek támogatási év alapján kérődző szerkezetátalakítási jogosultság megállapításra, jogutódlás vagy tranzakció révén átírásra került. A támogatás további feltétele a szerkezetátalakítási program keretében választott nemzeti feltétel teljesítése, melynek nem teljesítése nem teljesítési bírságot von maga után.

77 Pénzügyi fegyelem és moduláció 2014-ban is alkalmazni kell a pénzügyi fegyelmet, azonban a modulációt 2014.évben nem kell alkalmazni. Jogszabályi háttér: 73/2009/EK rendelet 11. cikke

78 Egységes kérelem Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér

79 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 2012-től átalakult a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelése tól újdonság, hogy a tagsági viszony nem korlátozódik a KKV szektorra. Jogszabályi háttér: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

80 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér A kárenyhítési rendszer I. pillér tagsági körének megállapítása az egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján (kötelező jelleggel, illetve önkéntes csatlakozás alapján) történik. 1. Kötelezően csatlakozó tag: minden mezőgazdasági termelő, aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy legalább 1 ha ültetvény, vagy együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény, A fenti feltételek teljesülése esetén a termelő automatikusan az I. pillér tagjává válik. A felületen erre vonatkozó információk jelennek meg, nincs kitöltendő mező.

81 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér 2. Önként csatlakozhat: minden mezőgazdasági termelő, aki az egységes kérelmében bejelentett területek alapján kötelezően nem tag, de van olyan bejelentett területe, amellyel a kockázatközösség tagjává válhat. Az ebbe a csoportba tartozó mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot tegyen a csatlakozási szándékáról. A csatlakozást választók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat. Amennyiben az önkéntes csatlakozás lehetősége fennáll, kötelezően kitöltendő nyilatkozatban kell dönteni a csatlakozásról.

82 Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér Fizetési kötelezettség mértéke: ültetvény után 3000 Ft/ha; szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha; egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha. A csatlakozók fizetési kötelezettségének összegét tájékoztató jelleggel automatikusan megjeleníti a rendszer. Fizetési határidő: tárgyév szeptember 15. FIGYELEM! Ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására vonatkozik! Az MVH határozatban értesíti az érintett termelőket a fizetési kötelezettségről. Aki nem teljesíti határidőn belül, maradéktalanul fizetési kötelezettségét, az elveszíti a kárenyhítési jogosultságát, de a hátralék adók módjára behajtandó!

83 Egységes kérelem Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

84 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A jogcím jogszabályi háttere I. 73/2009 tanácsi rendelet 70. cikk (termény-, állatés növénybiztosítás) évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 143/2011. (XII.23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

85 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Támogatásra jogosultak köre MKK tv pontja szerinti mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szerinti A, B vagy C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.

86 Biztosítási szerződés típusok A típusú ún. csomagbiztosítás keretében a rendeletben meghatározott 8 kárnem (jégesőkár, aszálykár, elemi kár okozta mezőgazdasági árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár, tűzkár) mindegyikére együttesen köthető biztosítás szántóföldi növényekre, borszőlőre, almára, körtére B típusú biztosítás keretében nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra és egyes szántóföldi növényekre köthető biztosítás jégeső, téli fagy, vihar és tűz kárnemekre C típusú biztosítás az A és B típusú biztosításokon kívüli konstrukciókat tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben Tisztelt Ügyfelünk! Értesítem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) 2009. évben az egységes kérelem keretében igényelhető területhez kötött, illetve egyéb közvetlen, valamint

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

110/2011. (XI. 24.) VM

110/2011. (XI. 24.) VM 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Rendelet: VM 103/2013. (XI.8.) Közlemény: 289/2013.(XI/14) Arculati útmutatóról, továbbá a Gépjármű katalógus a kistérségi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben