СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

2 Број СТРАНА 212. OLDAL szám 187. A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a április 15-én tartott ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 1. szakasz E határozattal megállapítjuk a külső revizor alkalmazását Topolya község évi (rendezett) zárszámadásához. 2. szakasz Felhatalmazzuk Topolya községi elnökét, hogy alkalmazzon egy megfelelő képzettségű revizort, Topolya község évi (rendezett) zárszámadásának külső revizori vizsgálatára. életbe. 3. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2010-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 188. A Földtörvény (SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2006/65; 2008/65. és 2009/41. szám) 60. szakaszának 2. bekezdése, Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1 szám) 42. szakaszának 5. pontja alapján, és a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának számú, i keltezésű jóváhagyásával Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010.április 15-én tartott ülésén meghozta TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEI VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ E program bemutatja a Szerb Köztársaság tulajdonában levő mezőgazdasági földek területének kataszteri községek szerinti felosztás, értékrend és kultúrák alapján való áttekintését, e földek állapotának védelmi elemzését és rendezését, meghatározza a védelmi és rendezési munkálataira vonatkozó programot. Topolya község Vajdaságban, Bácska északi részén található, területe ha, s lakosa van, akik 23 helységben élnek. A megművelhető földterület képezi a község legfontosabb természeti tartalékát és a szervezett növénytermelés alapját, emellett a szervezett növénytermesztés alapját. A föld talajtani típusaihoz mérten túlnyomórészt feketeföld, de képviselve van a különböző homoktípusú is, a mezei feketeföld, kisebb mértékben pedig a diluviális-alluviumi hordalék, valamint a réti homokos feketeföld. A község egész területén az 1983 és 1989 közötti időszakban elvégezték a földmérést, befejeződött a tagosítás és a községet 10 kataszteri községre osztották. Az elvégzett tagosítás és a parcellák összevonása ellenére a földbirtokok felaprózottak, s a birtokok átlagos nagysága 4,27 ha, míg a földparcellák átlagos nagysága 2,12 ha.

3 Број СТРАНА 213. OLDAL szám

4 Број СТРАНА 214. OLDAL szám

5 Број СТРАНА 215. OLDAL szám

6 Број СТРАНА 216. OLDAL szám

7 Број СТРАНА 217. OLDAL szám

8 Број СТРАНА 218. OLDAL szám

9 Број СТРАНА 219. OLDAL szám

10 Број СТРАНА 220. OLDAL szám

11 Број СТРАНА 221. OLDAL szám 7. TÁBLÁZAT Az állami tulajdonban levő földek használói A használó neve és címe Az általa használt terület (ha) Kataszteri községen-ként kimutatva (ha) DÓZSA GYÖRGY RT, TOPOLYA, 291. SZÁLLÁS DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GUNARAS, TITO MARSALL KRIVAJA KFT, KRIVAJA, NIKOLA TESLA SILA RT, BÁCSKOSSUTHFALVA, PACSÉRI ÚT BEREC JÓZSEF LÁSZLÓ, GUNARAS, 23. SZÁLLÁS SZOC. VÉDELMI KÖZPONT, TOPOLYA, PETŐFI BRIGÁD DIMIĆ MANOJLO BOSILJKA, KARAĐORĐEVO BORIS KIDRIČ U DIMIĆ NIKOLA LUKA, KARAĐORĐEVO NIKOLA TESLA U DOMA ISTVÁN ISTVÁN, BÁCSKOSSUTHFALVA BÁLINT KÁROLY U EKE MIHÁLY IMRE, GUNARAS, PETŐFI SÁNDOR U EKE MIHÁLY OTTÓ, SVETIĆEVO, PARASZT U FODOR BÁLINT TERÉZIA, PACSÉR MAKAI U GARIĆ MILAN MILENKO, TOPOLYA, MALOM U. 6/ GARIĆ MILAN PREDRAG, SVETIĆEVO PARASZT U GERE DÁVID ISTVÁN, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U GERE ISTVÁN VIKTÓRIA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U GULYÁS PÁL BENEDEK, KEVI 6. JÁRÁS HORVÁT JÓZSEF GIZELLA, GUNARAS, MAGYAR U SZERB ÁLLAMI VASUTAK, BELGRÁD, NEMANJA U KOMGRAD KV, TOPOLYA, KORVIN MÁTYÁS U SZERB ÚTKEZELŐ KV, BELGRÁD, SÁNDOR KIR. SGT VAJDASÁGI ERDÉSZETI KV, PÉTERVÁRAD, PRERADOVIĆ U JUHÁSZ SÁNDOR SÁNDOR, BÁCSKOSSUTHFALVA, KÖZTÁRS. U VAJDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI KV, ÚJVIDÉK, MIHAJLO PUPIN U KANCSÁR ISTVÁN NÁNDOR, GUNARAS, MEZEI U KASZPER SÁNDOR PIROSKA, PACSÉR,BÁNÁT U KATIĆ PETAR DRAGOLJUB, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U KESZEGI FERENC KATARINA, TOPOLYA, CSANTAVÉRI ÚT KOVÁCS ISTVÁN JÓZSEF, ZOBNATICA, BIRTOK LOZANOVIĆ SAVA STEVAN, KISBELGRÁD, STANKO OPSENICA U MAJOR DÁNIEL JULIJANNA, PACSÉR, MASARYK U

12 Број СТРАНА 222. OLDAL szám MARJANOVIĆ PETAR JOVAN, TOPOLYA, VOJVODA MIŠIĆ U MARJANOVIĆ VASO SIMO, USA, WINSTON MARKOVIĆ MIRKO DAMIR, KISBELGRÁD TITO MARSALL U. 73/A MAGYOROSI ILONA, POBEDA, IFJÚSÁG U MAGYOROSI MÁTYÁS TIBOR, POBEDA, IFJÚSÁG U MAGYOROSI ROZÁLIA MÁTYÁS, POBEDA, IFJÚSÁG U KARAĐORĐEVO HK, KARAĐORĐEVO, NIKOLA TESLA U KISBELGRÁD HK, KISBELGRÁD, TITO MARSALL U ZENTAGUNARAS HK, ZENTAGUNARAS, KOSSUTH LAJOS U PACSÉR HK, PACSÉR, LAZA KOSTIĆ U POBEDA HK, POBEDA NJEGOŠEVO HK, NJEGOŠEVO, NIKOLA TESLA MIHALEK ANTAL IRENA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U MIHALEK MATÉ MATÉ, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U MIKLOŠ ĐURA BOŽICA, MOHOL, PETAR DRAPŠIN U MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM, BELGRÁD,NEMANJA U NAGY ANDRÁS MÁRIA, GUNARAS, ADY ENDRE U NAGY PÉTER MIHÁLY, GUNARAS, ADY ENDRE OLÁH DÁNIEL MÁRIA, PACSÉR, MASARYK U TOPOLYA KÖZSÉG, TOPOLYA, TITO MARSALL U

13 Број СТРАНА 223. OLDAL szám MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA, PACSÉR, ISKOLA U ID. KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA, BÁCSKOSSUTHFALVA, TÁNCSICS MIHÁLY U MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA, TOPOLYA, SZABADKAI ÚT SZERB KÖZTÁRSASÁG, BELGRÁD STOJISAVLJEVIĆ ALEKSANDAR NEDELjKO, SVETIĆEVO, TESTVÉRISÉG STOJISAVLJEVIĆ MIHÁLY VILMA, POBEDA, IFJÚSÁG U STOJISAVLJEVIĆ TODOR MILORAD, POBEDA, IFJÚSÁG U STOJSAVLJEVIĆ JOSIP ROZALIJA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U STOJSAVLJEVIĆ MILORAD MOMČILO, SVETIĆEVO KÖZTÁRSASÁG TOT GUBA BÉLA KRISZTIÁN, TOPOLYA, MUNKABRIGÁDOK VARGA TITUSZ IMRE, BUDAPEST, HOROGSZEGI U. SZN VLAJIĆ MILE ZORKA, KARAĐORĐEVO, PETAR DRAPŠIN U VLAJKOVIĆ ŽIVKO BOŽIDAR, POBEDA, PIONÍR U ĆULIBRK NIKOLA MILEVA, KARAĐORĐEVO, PETAR DRAPŠIN U összesen Köztársasági Földmérőintézet

14 Број СТРАНА 224. OLDAL szám II. A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉT ÉS SZABÁLYZÁSÁT ILLETŐ MUNKÁLATOK PROGRAMJA

15 Број СТРАНА 225. OLDAL szám

16 Број СТРАНА 226. OLDAL szám

17 Број СТРАНА 227. OLDAL szám

18 Број СТРАНА 228. OLDAL szám

19 Број СТРАНА 229. OLDAL szám

20 Број СТРАНА 230. OLDAL szám

21 Број СТРАНА 231. OLDAL szám

22 Број СТРАНА 232. OLDAL szám

23 Број СТРАНА 233. OLDAL szám

24 Број СТРАНА 234. OLDAL szám

25 Број СТРАНА 235. OLDAL szám

26 Број СТРАНА 236. OLDAL szám

27 Број СТРАНА 237. OLDAL szám

28 Број СТРАНА 238. OLDAL szám

29 Број СТРАНА 239. OLDAL szám

30 Број СТРАНА 240. OLDAL szám

31 Број СТРАНА 241. OLDAL szám

32 Број СТРАНА 242. OLDAL szám

33 Број СТРАНА 243. OLDAL szám

34 Број СТРАНА 244. OLDAL szám

35 Број СТРАНА 245. OLDAL szám

36 Број СТРАНА 246. OLDAL szám

37 Број СТРАНА 247. OLDAL szám

38 Број СТРАНА 248. OLDAL szám

39 Број СТРАНА 249. OLDAL szám III. AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ FÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK TERVE

40 Број СТРАНА 250. OLDAL szám

41 Број СТРАНА 251. OLDAL szám

42 Број СТРАНА 252. OLDAL szám

43 Број СТРАНА 253. OLDAL szám

44 Број СТРАНА 254. OLDAL szám

45 Број СТРАНА 255. OLDAL szám

46 Број СТРАНА 256. OLDAL szám

47 Број СТРАНА 257. OLDAL szám

48 Број СТРАНА 258. OLDAL szám

49 Број СТРАНА 259. OLDAL szám

50 Број СТРАНА 260. OLDAL szám

51 Број СТРАНА 261. OLDAL szám

52 Број СТРАНА 262. OLDAL szám

53 Број СТРАНА 263. OLDAL szám

54 Број СТРАНА 264. OLDAL szám

55 Број СТРАНА 265. OLDAL szám

56 Број СТРАНА 266. OLDAL szám

57 Број СТРАНА 267. OLDAL szám

58 Број СТРАНА 268. OLDAL szám

59 Број СТРАНА 269. OLDAL szám

60 Број СТРАНА 270. OLDAL szám

61 Број СТРАНА 271. OLDAL szám

62 Број СТРАНА 272. OLDAL szám

63 Број СТРАНА 273. OLDAL szám

64 Број СТРАНА 274. OLDAL szám

65 Број СТРАНА 275. OLDAL szám

66 Број СТРАНА 276. OLDAL szám

67 Број СТРАНА 277. OLDAL szám

68 Број СТРАНА 278. OLDAL szám

69 Број СТРАНА 279. OLDAL szám

70 Број СТРАНА 280. OLDAL szám

71 Број СТРАНА 281. OLDAL szám

72 Број СТРАНА 282. OLDAL szám

73 Број СТРАНА 283. OLDAL szám

74 Број СТРАНА 284. OLDAL szám

75 Број СТРАНА 285. OLDAL szám

76 Број СТРАНА 286. OLDAL szám

77 Број СТРАНА 287. OLDAL szám

78 Број СТРАНА 288. OLDAL szám

79 Број СТРАНА 289. OLDAL szám

80 Број СТРАНА 290. OLDAL szám

81 Број СТРАНА 291. OLDAL szám

82 Број СТРАНА 292. OLDAL szám

83 Број СТРАНА 293. OLDAL szám

84 Број СТРАНА 294. OLDAL szám 17. TÁBLÁZAT Az árverések, s az ezek tárgyát képező területek nagysága terület (ha) az árverések száma legfeljebb /05/ több mint 500 ÖSSZESEN 220 ezen adatok a évi használati tervre vonatkoznak A Topolya község mezőgazdasági földerületei védelmének, rendezésének és használatának évi program-javaslatát elkészítő Bizottság, a nyilvános ingatlannyilvántartási adatokat használta, s a közölt adatok pontosságáért teljes bűnvádi és anyagi felelősséget vállal. A Programot az alábbi bizottsági tagok állították össze: Elnök: Csorba Ottó, s.k., Tag: Balanyi János, s.k., Tag: Bilić Vesna, s.k., Tag: Brindza Beatriksz, s.k., Tag: Dudić Branko, s.k., Tag: Kljajić Dragan, s.k., Tag: Nagy Ottó, s.k., E Program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /10-V Kelt: Topolya IV Fazekas Róbert, s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke

85 Број СТРАНА 295. OLDAL szám SZERB KÖZTÁRSASÁG MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM Mezőgazdasági Földeket Felügyelő Igazgatóság Szám: Kelt: Székhely: Obillićev venac Belgrád TOPOLYA KÖZSÉG Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u TOPOLYA A Földtörvény 60. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2008/65. és 2009/41. szám) alapján, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium megadja az alábbi J Ó V Á H A G Y Á S T Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának évi Program-javaslatára. I n d o k l á s Topolya község án benyújtotta /10-V. számú, i igénylését, valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium számára véleményt adó Bizottság véleményét Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használata évi Programjának jóváhagyása végett. A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium megvitatta Topolya község igénylését és az előbbiekben említett döntést hozta. A / számú, i miniszteri felhatalmazás alapján, dr Zoran Jeličić s.k. igazgató 189. A kisajátításról szóló törvény 20. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1995/53. és 2009/20. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a áprilisi 15-i ülésén meghozta az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A TELJES KISAJÁTÍTÁS KÖZÉRDEKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT ILLETŐ JAVASLATTÉTELRŐL I. Topolya Községi Képviselő-testülete javasolja hogy a Szerb Köztársaság kormánya állapítsa meg közérdek fennállását az illető ingatlan teljes kisajátítása végett, melyen a topolyai szennyvíztisztító létesítményét építenék ki, az alábbi ingatlanok esetében:

86 Број СТРАНА 296. OLDAL szám Topolya kk hrsz. telek, mely területe 25 а 23 m 2, hrsz. telek, mely területe 1 ha 91 а 34 m 2, s melyek az 559. sz. ingatlan-nyilvántartási lapon szerepelnek, Huber (Mátyás) Rudolf, Topolya, Engels u. 16. sz. alatti lakos magántulajdonaként; II. Jelöljék ki Topolya községet a jelen záróhatározat I. pontjában említett ingatlan teljes kisajátításának eszközlőjéül. E záróhatározat megjelenik Topolya Község HIvatalos Lapjában. III. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 465-1/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 190. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15é-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A BAJSAI TESTVÉRISÉG EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Bagaš Draginja, kereskedő, Pannónia, S. Penezić u. 6. sz. alatti lakost, felmentjük a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki tagságából, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-11/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

87 Број СТРАНА 297. OLDAL szám 191. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A BAJSAI TESTVÉRISÉG EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Stajković Slobodanka, vegyésztechnikus, Pannónia, Lenin park 1. sz. alatti lakost, kinevezzük a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki tagjául, i hatállyal, az említett iskolaszék megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-11/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 192. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107 és 2005/108 szám) 12., Topolya község Statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2008/15 és 2009/1 szám) 42. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a április 15-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL I. SÍPOS ATTILA, zentagunarasi, Tornyosi út 70. szám alatti lakost ezennel felmentjük az alapító soraiból, A topolyai Komgrad Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat Igazgató Bizottságának elnökét, i hatállyal. II. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-24/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

88 Број СТРАНА 298. OLDAL szám 193. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107 és 2005/108 szám) 12., Topolya község Statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2008/15 és 2009/1 szám) 42. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a április 15-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL I. Kinevezzük VARGA ARNOLD, zentagunarasi, Július 7. utca 6. szám alatti lakost a A topolyai Komgrad Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat Igazgató Bizottságának elnökéül, i hatállyal, az alapító részéről, az említett Igazgató Bizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-25/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 194. A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 1988/37. szám, SzK Hivatalos Közlönye 1993/53; 1993/67; 1994/48. és 2005/101. szám) 3. és 19. szakaszának, A mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzatnak (SzSzK Hiv. Közlönye 1984/27. szám) és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) 33. szakaszának rendelkezései alapján, Topolya község Képviselő-testülete a április 15-én tartott ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a Topolya község területén levő mezőgazdasági vállalatokban, földműves-szövetkezetekben való összehangolása céljából megalakítjuk A Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a továbbiakban: Törzskar). E Törzskar tagjai: 1. Majláth Béla, elnök, 2. Vrkić Bojan, BM, Topolyai Tűzoltóegység - tag, II.

89 Број СТРАНА 299. OLDAL szám 3. Ćatić Milan, Dózsa György Rt tag, 4. Bábi Lajos, Bácska Fsz tag, 5. Vučković Slobodan, Községi Közigazgatás tag, 6. Major Imre, Žitko Rt.- tag 7. Končar Miroslav, Moravica MIK Rt. - tag, 8. Szabó Szabados Szilvia, Topolya Község Fejlesztési Társasága - tag, 9. Pogrmilović Miloš, Novi Sad Biztosítóintézet tag 10. Janjić Saša, Krivaja Rt. - tag III. A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy: - megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén, - begyűjtse az adatokat az aratási területről, - felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén, - megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását, - elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt intézkedések nem elegendőek, - meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet, - megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, - megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken, - megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a körzetekben, amelyekben ezt szükségesnek tartják, - megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot, - megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, - az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések végrehajtásának sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat. IV. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-26/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 195. Az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló eljárás lefolytatására illetékes szerv kijelöléséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/9. szám) 2., és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/14. és 2009/1. szám) 42. szakaszának 7. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15-én megtartott ülésen, meghozta az alábbi V É G Z É S T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLD BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Megalakítjuk az Állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), egy éves megbízatással, i hatállyal.

90 Број СТРАНА 300. OLDAL szám A Bizottságot elnök és négy tag alkotja, az alábbiak szerint: 1. Mehaković Nada, okl. jogász, elnök; 2. Szedlár Péter, okl. jogász, tag; 3. Zsáki Zsolt, földmérő, tag; 4. Harangozó Tímea, okl.közgazdász, tag; 5. Csorba Ottó, mezőgazdasági mérnök, tag. II. III. Az I. pont szerinti Bizottság feladata a nyilvános árverésre való jelentkezések begyűjtése, e jelentkezések felbontása, jegyzőkönyv vezetése, javaslat benyújtása a Községi elnökhöz, a legkedvezőbb ajánlatot tevő személy megválasztását illetően. IV. E Végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-27/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 196. KÖZSÉGI ELNÖK TITO MARSALL U. 30. TOPOLYA Szám: /2010. Kelt: március 18. Topolya A közbeszerzésről szóló törvény 28. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2008/116. sz), A csekély értékű közbeszerzési eljárásról szóló Szabályzat 4. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/50. szám), és Topolya Község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya községi elnöke március 18-án meghozza az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL I. Topolya községi elnöke csekély értékű közbeszerzési eljárást indít a évi szúnyogirtásra Topolya község területén. dinár. II. Az említett közbeszerzés becsült értéke, a hozzáadott értékre kivetett adó nélkül ,00 III. A csekély értékű közbeszerzés lebonyolításának határideje a jelen záróhatározat meghozatalától

91 Број СТРАНА 301. OLDAL szám számított 10 nap. IV. A jelen záróhatározat II. pontjában szereplő, közbeszerzési eszközöket Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat biztosítja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2009/12. szám), a 183. helyrendnél. A kifizetés megkötött szerződés alapján történik. V. Az eljárást legalább (három különböző ajánlattevő) három szerb nyelvű, írásbeli ajánlatának és további pályázati anyagának zárt borítékban történő vételével kell lebonyolítani, mely borítékra az alábbi szöveget kell írni: CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT SZOLGÁLTATÁS A ÉVI SZÚNYOGIRTÁSRA TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, IRATSZÁM: /2010., "NEM FELBONTANDÓ", a boríték hátuljára pedig: az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme kerüljön. Az ajánlatokat postán vagy személyesen, a megrendelő helyiségeiben kell átadni, legkésőbb az ajánlatok benyújtásáról szóló felhívásban megjelölt határidőig VI. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. KÖZSÉGI ELNÖK TITO MARSALL U. 30. TOPOLYA Szám: /2010 Kelt: március 18. Topolya Bábi Attila s.k. Községi elnök A közbeszerzésről szóló törvény 28. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2008/116. sz), A csekély értékű közbeszerzési eljárásról szóló Szabályzat 4. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/50. szám), és Topolya Község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya községi elnöke március 18-án meghozza az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL I. Topolya községi elnöke csekély értékű közbeszerzési eljárást indít a évi kullancsirtásra Topolya község területén II. Az említett közbeszerzés becsült értéke, a hozzáadott értékre kivetett adó nélkül ,00 dinár. III. A csekély értékű közbeszerzés lebonyolításának határideje a jelen záróhatározat meghozatalától

92 Број СТРАНА 302. OLDAL szám számított 10 nap. IV. A jelen záróhatározat II. pontjában szereplő, közbeszerzési eszközöket Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat biztosítja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2009/12. szám), a 183. helyrendnél. A kifizetés megkötött szerződés alapján történik. V. Az eljárást legalább (három különböző ajánlattevő) három szerb nyelvű, írásbeli ajánlatának és további pályázati anyagának zárt borítékban történő vételével kell lebonyolítani, mely borítékra az alábbi szöveget kell írni: CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT SZOLGÁLTATÁS A ÉVI KULLANCSIRTÁSRA TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, IRATSZÁM: /2010., "NEM FELBONTANDÓ", a boríték hátuljára pedig: az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme kerüljön. Az ajánlatokat postán vagy személyesen, a megrendelő helyiségeiben kell átadni, legkésőbb az ajánlatok benyújtásáról szóló felhívásban megjelölt határidőig. VI. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában Bábi Attila s.k. Községi elnök 198. A költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54.), a Környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135; 2009/36. és 2009/72. szám) valamint Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya község elnöke án meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP ALAKÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Megalakítom a környezetvédelmi költségvetési alapot (a továbbiakban: Költségvetési alap), mint nyilvántartási számlát Topolya község rendezett kincstári számlája főkönyvének keretében, a 11- Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rovat, 540. feladatkör, 424. gazdasági besorolás keretén belül. 2. szakasz E Költségvetési alapot Topolya község területén a környezet megőrzését, fenntartható használatát, védelmét és előmozdítását célzó programok, projektumok és egyéb tevékenységek pénzügyi támogatásának teendői végett alakítom. 3. szakasz A Költségvetési alap eszközeit Topolya községi költségvetésének a Környezetvédelmi törvénnyel összhangban megszabott térítésekből származó rendeltetésszerű bevételeiből biztosítják, mégpedig: 1. a környezetszennyezési térítés egy részéből (85. szakasz), 2. a különös állami érdekű területek környezetszennyezési térítésének egy részéből (85а.

93 Број СТРАНА 303. OLDAL szám szakasz), 3. a környezet védelmére és előmozdítására kiszabott térítésből (87. szakasz), 4. a nemzetközi két- vagy többoldalú együttműködésből származó bevételekből, mint a programok, projektumok és más környezetvédelmi tevékenységek, 5. adományokból, átutalásokból, ajándékokból, segélyekből és 6. más, törvényes bevételből. 4. szakasz A Költségvetési alap eszközeit rendeltetésszerűen kell felhasználni, vagyis a cselekvési és helyreállítási tervekre, az Országos programmal és a tervekkel összhangban, illetve a helyi önkormányzat környezetvédelmi programjaira és terveire a Környezetvédelmi törvény 68. szakaszával összhangban. A Költségvetési alap eszközeit az említett alap megállapított programja szerint kell felhasználni, melyet a Községi Tanács hoz, a környezetvédelem hatáskörét gyakorló Községi Közigazgatási Hivatal javaslata alapján. A Községi Közigazgatási Hivatal köteles elnyerni az illetékes környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását (a továbbiakban: Minisztérium) a jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő Költségvetési alap eszközeinek használatát megszabó program javaslatát illetően. Az említett törvény 85; 86a és 87. szakaszában szereplő térítések alapján beérkező eszközök felhasználásáról szóló jelentést a helyi önkormányzat köteles benyújtani a Minisztériumhoz, legkésőbb a folyó év március 31-ig, az előző évet illetően, illetve a Minisztérium igénylésére. E Költségvetési alap korlátlan időre alakul. 5. szakasz 6. szakasz E költségvetési alapot a Községi elnök, illetve az általa felhatalmazott személy igazgatja. 7. szakasz A Költségvetési alap részére végzendő szakmai és irodai teendőket Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el, az Építési, Lakásügyi Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztállyal együttműködve. 8. szakasz A Költsgévetési alapból való kifizetések az alapban levő eszközök értékéig folytathatók, míg a kötelezettségek a reálisan betervezett bevételek keretében vállalhatók. A folyó év végén a Költségvetési alap felhasználatlan eszközeit a következő évre kell átvinni. 9. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám:415-3/2010-V Kelt: TOPOLYA Bábi Attila s.k. Községi elnök

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXI. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 22318

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Topolya, 2012. januárja

Topolya, 2012. januárja Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бачка Топола Заштитник грађана Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Topolya község Polgári jogvédő JELENTÉS TOPOLYA KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJÉNEK

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben