СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

2 Број СТРАНА 212. OLDAL szám 187. A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a április 15-én tartott ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 1. szakasz E határozattal megállapítjuk a külső revizor alkalmazását Topolya község évi (rendezett) zárszámadásához. 2. szakasz Felhatalmazzuk Topolya községi elnökét, hogy alkalmazzon egy megfelelő képzettségű revizort, Topolya község évi (rendezett) zárszámadásának külső revizori vizsgálatára. életbe. 3. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2010-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 188. A Földtörvény (SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2006/65; 2008/65. és 2009/41. szám) 60. szakaszának 2. bekezdése, Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1 szám) 42. szakaszának 5. pontja alapján, és a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának számú, i keltezésű jóváhagyásával Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010.április 15-én tartott ülésén meghozta TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEI VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ E program bemutatja a Szerb Köztársaság tulajdonában levő mezőgazdasági földek területének kataszteri községek szerinti felosztás, értékrend és kultúrák alapján való áttekintését, e földek állapotának védelmi elemzését és rendezését, meghatározza a védelmi és rendezési munkálataira vonatkozó programot. Topolya község Vajdaságban, Bácska északi részén található, területe ha, s lakosa van, akik 23 helységben élnek. A megművelhető földterület képezi a község legfontosabb természeti tartalékát és a szervezett növénytermelés alapját, emellett a szervezett növénytermesztés alapját. A föld talajtani típusaihoz mérten túlnyomórészt feketeföld, de képviselve van a különböző homoktípusú is, a mezei feketeföld, kisebb mértékben pedig a diluviális-alluviumi hordalék, valamint a réti homokos feketeföld. A község egész területén az 1983 és 1989 közötti időszakban elvégezték a földmérést, befejeződött a tagosítás és a községet 10 kataszteri községre osztották. Az elvégzett tagosítás és a parcellák összevonása ellenére a földbirtokok felaprózottak, s a birtokok átlagos nagysága 4,27 ha, míg a földparcellák átlagos nagysága 2,12 ha.

3 Број СТРАНА 213. OLDAL szám

4 Број СТРАНА 214. OLDAL szám

5 Број СТРАНА 215. OLDAL szám

6 Број СТРАНА 216. OLDAL szám

7 Број СТРАНА 217. OLDAL szám

8 Број СТРАНА 218. OLDAL szám

9 Број СТРАНА 219. OLDAL szám

10 Број СТРАНА 220. OLDAL szám

11 Број СТРАНА 221. OLDAL szám 7. TÁBLÁZAT Az állami tulajdonban levő földek használói A használó neve és címe Az általa használt terület (ha) Kataszteri községen-ként kimutatva (ha) DÓZSA GYÖRGY RT, TOPOLYA, 291. SZÁLLÁS DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GUNARAS, TITO MARSALL KRIVAJA KFT, KRIVAJA, NIKOLA TESLA SILA RT, BÁCSKOSSUTHFALVA, PACSÉRI ÚT BEREC JÓZSEF LÁSZLÓ, GUNARAS, 23. SZÁLLÁS SZOC. VÉDELMI KÖZPONT, TOPOLYA, PETŐFI BRIGÁD DIMIĆ MANOJLO BOSILJKA, KARAĐORĐEVO BORIS KIDRIČ U DIMIĆ NIKOLA LUKA, KARAĐORĐEVO NIKOLA TESLA U DOMA ISTVÁN ISTVÁN, BÁCSKOSSUTHFALVA BÁLINT KÁROLY U EKE MIHÁLY IMRE, GUNARAS, PETŐFI SÁNDOR U EKE MIHÁLY OTTÓ, SVETIĆEVO, PARASZT U FODOR BÁLINT TERÉZIA, PACSÉR MAKAI U GARIĆ MILAN MILENKO, TOPOLYA, MALOM U. 6/ GARIĆ MILAN PREDRAG, SVETIĆEVO PARASZT U GERE DÁVID ISTVÁN, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U GERE ISTVÁN VIKTÓRIA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U GULYÁS PÁL BENEDEK, KEVI 6. JÁRÁS HORVÁT JÓZSEF GIZELLA, GUNARAS, MAGYAR U SZERB ÁLLAMI VASUTAK, BELGRÁD, NEMANJA U KOMGRAD KV, TOPOLYA, KORVIN MÁTYÁS U SZERB ÚTKEZELŐ KV, BELGRÁD, SÁNDOR KIR. SGT VAJDASÁGI ERDÉSZETI KV, PÉTERVÁRAD, PRERADOVIĆ U JUHÁSZ SÁNDOR SÁNDOR, BÁCSKOSSUTHFALVA, KÖZTÁRS. U VAJDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI KV, ÚJVIDÉK, MIHAJLO PUPIN U KANCSÁR ISTVÁN NÁNDOR, GUNARAS, MEZEI U KASZPER SÁNDOR PIROSKA, PACSÉR,BÁNÁT U KATIĆ PETAR DRAGOLJUB, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U KESZEGI FERENC KATARINA, TOPOLYA, CSANTAVÉRI ÚT KOVÁCS ISTVÁN JÓZSEF, ZOBNATICA, BIRTOK LOZANOVIĆ SAVA STEVAN, KISBELGRÁD, STANKO OPSENICA U MAJOR DÁNIEL JULIJANNA, PACSÉR, MASARYK U

12 Број СТРАНА 222. OLDAL szám MARJANOVIĆ PETAR JOVAN, TOPOLYA, VOJVODA MIŠIĆ U MARJANOVIĆ VASO SIMO, USA, WINSTON MARKOVIĆ MIRKO DAMIR, KISBELGRÁD TITO MARSALL U. 73/A MAGYOROSI ILONA, POBEDA, IFJÚSÁG U MAGYOROSI MÁTYÁS TIBOR, POBEDA, IFJÚSÁG U MAGYOROSI ROZÁLIA MÁTYÁS, POBEDA, IFJÚSÁG U KARAĐORĐEVO HK, KARAĐORĐEVO, NIKOLA TESLA U KISBELGRÁD HK, KISBELGRÁD, TITO MARSALL U ZENTAGUNARAS HK, ZENTAGUNARAS, KOSSUTH LAJOS U PACSÉR HK, PACSÉR, LAZA KOSTIĆ U POBEDA HK, POBEDA NJEGOŠEVO HK, NJEGOŠEVO, NIKOLA TESLA MIHALEK ANTAL IRENA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U MIHALEK MATÉ MATÉ, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U MIKLOŠ ĐURA BOŽICA, MOHOL, PETAR DRAPŠIN U MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM, BELGRÁD,NEMANJA U NAGY ANDRÁS MÁRIA, GUNARAS, ADY ENDRE U NAGY PÉTER MIHÁLY, GUNARAS, ADY ENDRE OLÁH DÁNIEL MÁRIA, PACSÉR, MASARYK U TOPOLYA KÖZSÉG, TOPOLYA, TITO MARSALL U

13 Број СТРАНА 223. OLDAL szám MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA, PACSÉR, ISKOLA U ID. KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA, BÁCSKOSSUTHFALVA, TÁNCSICS MIHÁLY U MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA, TOPOLYA, SZABADKAI ÚT SZERB KÖZTÁRSASÁG, BELGRÁD STOJISAVLJEVIĆ ALEKSANDAR NEDELjKO, SVETIĆEVO, TESTVÉRISÉG STOJISAVLJEVIĆ MIHÁLY VILMA, POBEDA, IFJÚSÁG U STOJISAVLJEVIĆ TODOR MILORAD, POBEDA, IFJÚSÁG U STOJSAVLJEVIĆ JOSIP ROZALIJA, SVETIĆEVO, KÖZTÁRSASÁG U STOJSAVLJEVIĆ MILORAD MOMČILO, SVETIĆEVO KÖZTÁRSASÁG TOT GUBA BÉLA KRISZTIÁN, TOPOLYA, MUNKABRIGÁDOK VARGA TITUSZ IMRE, BUDAPEST, HOROGSZEGI U. SZN VLAJIĆ MILE ZORKA, KARAĐORĐEVO, PETAR DRAPŠIN U VLAJKOVIĆ ŽIVKO BOŽIDAR, POBEDA, PIONÍR U ĆULIBRK NIKOLA MILEVA, KARAĐORĐEVO, PETAR DRAPŠIN U összesen Köztársasági Földmérőintézet

14 Број СТРАНА 224. OLDAL szám II. A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉT ÉS SZABÁLYZÁSÁT ILLETŐ MUNKÁLATOK PROGRAMJA

15 Број СТРАНА 225. OLDAL szám

16 Број СТРАНА 226. OLDAL szám

17 Број СТРАНА 227. OLDAL szám

18 Број СТРАНА 228. OLDAL szám

19 Број СТРАНА 229. OLDAL szám

20 Број СТРАНА 230. OLDAL szám

21 Број СТРАНА 231. OLDAL szám

22 Број СТРАНА 232. OLDAL szám

23 Број СТРАНА 233. OLDAL szám

24 Број СТРАНА 234. OLDAL szám

25 Број СТРАНА 235. OLDAL szám

26 Број СТРАНА 236. OLDAL szám

27 Број СТРАНА 237. OLDAL szám

28 Број СТРАНА 238. OLDAL szám

29 Број СТРАНА 239. OLDAL szám

30 Број СТРАНА 240. OLDAL szám

31 Број СТРАНА 241. OLDAL szám

32 Број СТРАНА 242. OLDAL szám

33 Број СТРАНА 243. OLDAL szám

34 Број СТРАНА 244. OLDAL szám

35 Број СТРАНА 245. OLDAL szám

36 Број СТРАНА 246. OLDAL szám

37 Број СТРАНА 247. OLDAL szám

38 Број СТРАНА 248. OLDAL szám

39 Број СТРАНА 249. OLDAL szám III. AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ FÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK TERVE

40 Број СТРАНА 250. OLDAL szám

41 Број СТРАНА 251. OLDAL szám

42 Број СТРАНА 252. OLDAL szám

43 Број СТРАНА 253. OLDAL szám

44 Број СТРАНА 254. OLDAL szám

45 Број СТРАНА 255. OLDAL szám

46 Број СТРАНА 256. OLDAL szám

47 Број СТРАНА 257. OLDAL szám

48 Број СТРАНА 258. OLDAL szám

49 Број СТРАНА 259. OLDAL szám

50 Број СТРАНА 260. OLDAL szám

51 Број СТРАНА 261. OLDAL szám

52 Број СТРАНА 262. OLDAL szám

53 Број СТРАНА 263. OLDAL szám

54 Број СТРАНА 264. OLDAL szám

55 Број СТРАНА 265. OLDAL szám

56 Број СТРАНА 266. OLDAL szám

57 Број СТРАНА 267. OLDAL szám

58 Број СТРАНА 268. OLDAL szám

59 Број СТРАНА 269. OLDAL szám

60 Број СТРАНА 270. OLDAL szám

61 Број СТРАНА 271. OLDAL szám

62 Број СТРАНА 272. OLDAL szám

63 Број СТРАНА 273. OLDAL szám

64 Број СТРАНА 274. OLDAL szám

65 Број СТРАНА 275. OLDAL szám

66 Број СТРАНА 276. OLDAL szám

67 Број СТРАНА 277. OLDAL szám

68 Број СТРАНА 278. OLDAL szám

69 Број СТРАНА 279. OLDAL szám

70 Број СТРАНА 280. OLDAL szám

71 Број СТРАНА 281. OLDAL szám

72 Број СТРАНА 282. OLDAL szám

73 Број СТРАНА 283. OLDAL szám

74 Број СТРАНА 284. OLDAL szám

75 Број СТРАНА 285. OLDAL szám

76 Број СТРАНА 286. OLDAL szám

77 Број СТРАНА 287. OLDAL szám

78 Број СТРАНА 288. OLDAL szám

79 Број СТРАНА 289. OLDAL szám

80 Број СТРАНА 290. OLDAL szám

81 Број СТРАНА 291. OLDAL szám

82 Број СТРАНА 292. OLDAL szám

83 Број СТРАНА 293. OLDAL szám

84 Број СТРАНА 294. OLDAL szám 17. TÁBLÁZAT Az árverések, s az ezek tárgyát képező területek nagysága terület (ha) az árverések száma legfeljebb /05/ több mint 500 ÖSSZESEN 220 ezen adatok a évi használati tervre vonatkoznak A Topolya község mezőgazdasági földerületei védelmének, rendezésének és használatának évi program-javaslatát elkészítő Bizottság, a nyilvános ingatlannyilvántartási adatokat használta, s a közölt adatok pontosságáért teljes bűnvádi és anyagi felelősséget vállal. A Programot az alábbi bizottsági tagok állították össze: Elnök: Csorba Ottó, s.k., Tag: Balanyi János, s.k., Tag: Bilić Vesna, s.k., Tag: Brindza Beatriksz, s.k., Tag: Dudić Branko, s.k., Tag: Kljajić Dragan, s.k., Tag: Nagy Ottó, s.k., E Program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /10-V Kelt: Topolya IV Fazekas Róbert, s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke

85 Број СТРАНА 295. OLDAL szám SZERB KÖZTÁRSASÁG MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM Mezőgazdasági Földeket Felügyelő Igazgatóság Szám: Kelt: Székhely: Obillićev venac Belgrád TOPOLYA KÖZSÉG Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u TOPOLYA A Földtörvény 60. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2008/65. és 2009/41. szám) alapján, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium megadja az alábbi J Ó V Á H A G Y Á S T Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának évi Program-javaslatára. I n d o k l á s Topolya község án benyújtotta /10-V. számú, i igénylését, valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium számára véleményt adó Bizottság véleményét Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használata évi Programjának jóváhagyása végett. A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium megvitatta Topolya község igénylését és az előbbiekben említett döntést hozta. A / számú, i miniszteri felhatalmazás alapján, dr Zoran Jeličić s.k. igazgató 189. A kisajátításról szóló törvény 20. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1995/53. és 2009/20. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a áprilisi 15-i ülésén meghozta az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T A TELJES KISAJÁTÍTÁS KÖZÉRDEKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT ILLETŐ JAVASLATTÉTELRŐL I. Topolya Községi Képviselő-testülete javasolja hogy a Szerb Köztársaság kormánya állapítsa meg közérdek fennállását az illető ingatlan teljes kisajátítása végett, melyen a topolyai szennyvíztisztító létesítményét építenék ki, az alábbi ingatlanok esetében:

86 Број СТРАНА 296. OLDAL szám Topolya kk hrsz. telek, mely területe 25 а 23 m 2, hrsz. telek, mely területe 1 ha 91 а 34 m 2, s melyek az 559. sz. ingatlan-nyilvántartási lapon szerepelnek, Huber (Mátyás) Rudolf, Topolya, Engels u. 16. sz. alatti lakos magántulajdonaként; II. Jelöljék ki Topolya községet a jelen záróhatározat I. pontjában említett ingatlan teljes kisajátításának eszközlőjéül. E záróhatározat megjelenik Topolya Község HIvatalos Lapjában. III. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 465-1/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 190. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15é-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A BAJSAI TESTVÉRISÉG EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Bagaš Draginja, kereskedő, Pannónia, S. Penezić u. 6. sz. alatti lakost, felmentjük a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki tagságából, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-11/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

87 Број СТРАНА 297. OLDAL szám 191. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A BAJSAI TESTVÉRISÉG EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Stajković Slobodanka, vegyésztechnikus, Pannónia, Lenin park 1. sz. alatti lakost, kinevezzük a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki tagjául, i hatállyal, az említett iskolaszék megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-11/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 192. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107 és 2005/108 szám) 12., Topolya község Statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2008/15 és 2009/1 szám) 42. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a április 15-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL I. SÍPOS ATTILA, zentagunarasi, Tornyosi út 70. szám alatti lakost ezennel felmentjük az alapító soraiból, A topolyai Komgrad Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat Igazgató Bizottságának elnökét, i hatállyal. II. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-24/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

88 Број СТРАНА 298. OLDAL szám 193. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107 és 2005/108 szám) 12., Topolya község Statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2008/15 és 2009/1 szám) 42. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a április 15-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL I. Kinevezzük VARGA ARNOLD, zentagunarasi, Július 7. utca 6. szám alatti lakost a A topolyai Komgrad Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat Igazgató Bizottságának elnökéül, i hatállyal, az alapító részéről, az említett Igazgató Bizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-25/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 194. A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 1988/37. szám, SzK Hivatalos Közlönye 1993/53; 1993/67; 1994/48. és 2005/101. szám) 3. és 19. szakaszának, A mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzatnak (SzSzK Hiv. Közlönye 1984/27. szám) és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) 33. szakaszának rendelkezései alapján, Topolya község Képviselő-testülete a április 15-én tartott ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a Topolya község területén levő mezőgazdasági vállalatokban, földműves-szövetkezetekben való összehangolása céljából megalakítjuk A Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a továbbiakban: Törzskar). E Törzskar tagjai: 1. Majláth Béla, elnök, 2. Vrkić Bojan, BM, Topolyai Tűzoltóegység - tag, II.

89 Број СТРАНА 299. OLDAL szám 3. Ćatić Milan, Dózsa György Rt tag, 4. Bábi Lajos, Bácska Fsz tag, 5. Vučković Slobodan, Községi Közigazgatás tag, 6. Major Imre, Žitko Rt.- tag 7. Končar Miroslav, Moravica MIK Rt. - tag, 8. Szabó Szabados Szilvia, Topolya Község Fejlesztési Társasága - tag, 9. Pogrmilović Miloš, Novi Sad Biztosítóintézet tag 10. Janjić Saša, Krivaja Rt. - tag III. A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy: - megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén, - begyűjtse az adatokat az aratási területről, - felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén, - megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását, - elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt intézkedések nem elegendőek, - meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet, - megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, - megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken, - megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a körzetekben, amelyekben ezt szükségesnek tartják, - megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot, - megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, - az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések végrehajtásának sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat. IV. E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-26/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 195. Az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló eljárás lefolytatására illetékes szerv kijelöléséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/9. szám) 2., és Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/14. és 2009/1. szám) 42. szakaszának 7. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a április 15-én megtartott ülésen, meghozta az alábbi V É G Z É S T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLD BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Megalakítjuk az Állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), egy éves megbízatással, i hatállyal.

90 Број СТРАНА 300. OLDAL szám A Bizottságot elnök és négy tag alkotja, az alábbiak szerint: 1. Mehaković Nada, okl. jogász, elnök; 2. Szedlár Péter, okl. jogász, tag; 3. Zsáki Zsolt, földmérő, tag; 4. Harangozó Tímea, okl.közgazdász, tag; 5. Csorba Ottó, mezőgazdasági mérnök, tag. II. III. Az I. pont szerinti Bizottság feladata a nyilvános árverésre való jelentkezések begyűjtése, e jelentkezések felbontása, jegyzőkönyv vezetése, javaslat benyújtása a Községi elnökhöz, a legkedvezőbb ajánlatot tevő személy megválasztását illetően. IV. E Végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-27/2010-V Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 196. KÖZSÉGI ELNÖK TITO MARSALL U. 30. TOPOLYA Szám: /2010. Kelt: március 18. Topolya A közbeszerzésről szóló törvény 28. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2008/116. sz), A csekély értékű közbeszerzési eljárásról szóló Szabályzat 4. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/50. szám), és Topolya Község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya községi elnöke március 18-án meghozza az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL I. Topolya községi elnöke csekély értékű közbeszerzési eljárást indít a évi szúnyogirtásra Topolya község területén. dinár. II. Az említett közbeszerzés becsült értéke, a hozzáadott értékre kivetett adó nélkül ,00 III. A csekély értékű közbeszerzés lebonyolításának határideje a jelen záróhatározat meghozatalától

91 Број СТРАНА 301. OLDAL szám számított 10 nap. IV. A jelen záróhatározat II. pontjában szereplő, közbeszerzési eszközöket Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat biztosítja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2009/12. szám), a 183. helyrendnél. A kifizetés megkötött szerződés alapján történik. V. Az eljárást legalább (három különböző ajánlattevő) három szerb nyelvű, írásbeli ajánlatának és további pályázati anyagának zárt borítékban történő vételével kell lebonyolítani, mely borítékra az alábbi szöveget kell írni: CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT SZOLGÁLTATÁS A ÉVI SZÚNYOGIRTÁSRA TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, IRATSZÁM: /2010., "NEM FELBONTANDÓ", a boríték hátuljára pedig: az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme kerüljön. Az ajánlatokat postán vagy személyesen, a megrendelő helyiségeiben kell átadni, legkésőbb az ajánlatok benyújtásáról szóló felhívásban megjelölt határidőig VI. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. KÖZSÉGI ELNÖK TITO MARSALL U. 30. TOPOLYA Szám: /2010 Kelt: március 18. Topolya Bábi Attila s.k. Községi elnök A közbeszerzésről szóló törvény 28. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2008/116. sz), A csekély értékű közbeszerzési eljárásról szóló Szabályzat 4. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/50. szám), és Topolya Község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya községi elnöke március 18-án meghozza az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL I. Topolya községi elnöke csekély értékű közbeszerzési eljárást indít a évi kullancsirtásra Topolya község területén II. Az említett közbeszerzés becsült értéke, a hozzáadott értékre kivetett adó nélkül ,00 dinár. III. A csekély értékű közbeszerzés lebonyolításának határideje a jelen záróhatározat meghozatalától

92 Број СТРАНА 302. OLDAL szám számított 10 nap. IV. A jelen záróhatározat II. pontjában szereplő, közbeszerzési eszközöket Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat biztosítja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2009/12. szám), a 183. helyrendnél. A kifizetés megkötött szerződés alapján történik. V. Az eljárást legalább (három különböző ajánlattevő) három szerb nyelvű, írásbeli ajánlatának és további pályázati anyagának zárt borítékban történő vételével kell lebonyolítani, mely borítékra az alábbi szöveget kell írni: CSEKÉLY ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT SZOLGÁLTATÁS A ÉVI KULLANCSIRTÁSRA TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, IRATSZÁM: /2010., "NEM FELBONTANDÓ", a boríték hátuljára pedig: az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme kerüljön. Az ajánlatokat postán vagy személyesen, a megrendelő helyiségeiben kell átadni, legkésőbb az ajánlatok benyújtásáról szóló felhívásban megjelölt határidőig. VI. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában Bábi Attila s.k. Községi elnök 198. A költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54.), a Környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135; 2009/36. és 2009/72. szám) valamint Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya község elnöke án meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP ALAKÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Megalakítom a környezetvédelmi költségvetési alapot (a továbbiakban: Költségvetési alap), mint nyilvántartási számlát Topolya község rendezett kincstári számlája főkönyvének keretében, a 11- Különleges rendeltetésű alapok és különszámlák rovat, 540. feladatkör, 424. gazdasági besorolás keretén belül. 2. szakasz E Költségvetési alapot Topolya község területén a környezet megőrzését, fenntartható használatát, védelmét és előmozdítását célzó programok, projektumok és egyéb tevékenységek pénzügyi támogatásának teendői végett alakítom. 3. szakasz A Költségvetési alap eszközeit Topolya községi költségvetésének a Környezetvédelmi törvénnyel összhangban megszabott térítésekből származó rendeltetésszerű bevételeiből biztosítják, mégpedig: 1. a környezetszennyezési térítés egy részéből (85. szakasz), 2. a különös állami érdekű területek környezetszennyezési térítésének egy részéből (85а.

93 Број СТРАНА 303. OLDAL szám szakasz), 3. a környezet védelmére és előmozdítására kiszabott térítésből (87. szakasz), 4. a nemzetközi két- vagy többoldalú együttműködésből származó bevételekből, mint a programok, projektumok és más környezetvédelmi tevékenységek, 5. adományokból, átutalásokból, ajándékokból, segélyekből és 6. más, törvényes bevételből. 4. szakasz A Költségvetési alap eszközeit rendeltetésszerűen kell felhasználni, vagyis a cselekvési és helyreállítási tervekre, az Országos programmal és a tervekkel összhangban, illetve a helyi önkormányzat környezetvédelmi programjaira és terveire a Környezetvédelmi törvény 68. szakaszával összhangban. A Költségvetési alap eszközeit az említett alap megállapított programja szerint kell felhasználni, melyet a Községi Tanács hoz, a környezetvédelem hatáskörét gyakorló Községi Közigazgatási Hivatal javaslata alapján. A Községi Közigazgatási Hivatal köteles elnyerni az illetékes környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását (a továbbiakban: Minisztérium) a jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő Költségvetési alap eszközeinek használatát megszabó program javaslatát illetően. Az említett törvény 85; 86a és 87. szakaszában szereplő térítések alapján beérkező eszközök felhasználásáról szóló jelentést a helyi önkormányzat köteles benyújtani a Minisztériumhoz, legkésőbb a folyó év március 31-ig, az előző évet illetően, illetve a Minisztérium igénylésére. E Költségvetési alap korlátlan időre alakul. 5. szakasz 6. szakasz E költségvetési alapot a Községi elnök, illetve az általa felhatalmazott személy igazgatja. 7. szakasz A Költségvetési alap részére végzendő szakmai és irodai teendőket Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el, az Építési, Lakásügyi Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztállyal együttműködve. 8. szakasz A Költsgévetési alapból való kifizetések az alapban levő eszközök értékéig folytathatók, míg a kötelezettségek a reálisan betervezett bevételek keretében vállalhatók. A folyó év végén a Költségvetési alap felhasználatlan eszközeit a következő évre kell átvinni. 9. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám:415-3/2010-V Kelt: TOPOLYA Bábi Attila s.k. Községi elnök

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 3. szám Topolya, 2015. március 19. Број 3. 19.03.2015. СТРАНА 78. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 4. szám 2003. június 19. Broј 4. 19.06.2003. СТРАНА 63. OLDAL 2003.06.19. 4. szám 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 14. szám, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVII 03. септембар 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 12. szám, 2015. szeptember 03. Број 12. 03.09.2015. СТРАНА 436.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 1 XXXXII 11. 2010.., XXXXII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2010. január 11.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 1 XXXXII 11. 2010.., XXXXII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2010. január 11. TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 1 XXXXII 11. 2010.., XXXXII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2010. január 11. Bro 1. 11.01.2010. 1. OLDAL 2010.01.11. 1. szám 164. A tervezésrl és építésrl szóló törvény 21. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXXII 11. март 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 2. szám, 2010. március 11. Број 2. 11.03.2010. СТРАНА 187. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXIII 3. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 9. szám, 2011. november 3. Број 9. 3.11.2011. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXII 20. мај 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20. Broј 4. 20.05.2010. СТРАНА 307. OLDAL

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 8. szám Topolya, 2006. Október 12. Broј 8. 12.10.2006. СТРАНА

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XLV 24. јануар 2013. г., Бачка Топола XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24. Број 2. 24.01.2013. СТРАНА 4. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

HATÁROZATOT NYILVÁNOS HIRDETMÉNY MEGHIRDETÉSÉRŐL A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ, ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA s meghirdeti az alábbi

HATÁROZATOT NYILVÁNOS HIRDETMÉNY MEGHIRDETÉSÉRŐL A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ, ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA s meghirdeti az alábbi A Földtörvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65. és 2009/41. szám) és Az állami tulajdonú földek bérbeadási eljárásának lebonyolítására illetékes szerv kijelöléséről

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXXIII 1. фебруар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. Број 1. 1.02.2011. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 12. szám, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVI 29. јануар 2004. г., Бачка Топола XXXVI. évfolyam 1. szám 2004. január 29. Broј 1. 29.01.2004. СТРАНА 1. OLDAL 2004.01.29. 1. szám

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2015. április 24. Број 4. 24.04.2015. СТРАНА 150.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám: 453-62/2015-V Kelt: 2015.07.27. Topolya A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á. 29-77/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола XXXII. évfolyam 18. szám 2000. december 28. Број 18. 28. 12. 2000. СТРАНА 314. OLDAL 2000. 12.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó TOPOLYA KÖZSÉGI SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRŐL. - 2015. január 30. -

T Á J É K O Z T A T Ó TOPOLYA KÖZSÉGI SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRŐL. - 2015. január 30. - T Á J É K O Z T A T Ó TOPOLYA KÖZSÉGI SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRŐL - 2015. január 30. - T A R T A L O M J E G Y Z É K Sorszám Oldal 1. A tájékoztatóról szóló, alapvető adatok 3 2. A községi szervek szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben