Az ellenőrzés részletes megállapításai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenőrzés részletes megállapításai"

Átírás

1 Az ellenőrzés részletes megállapításai Megbízás A Magyar Triatlon Szövetség november 19-én megbízási szerződés keretében megbízta a Bilanc-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t évekre vonatkozóan a Magyar Triatlon Szövetség számviteli tevékenységének, valamint a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzésével. Munkámat a Magyar Triatlon Szövetség által részemre átadott iratanyag alapján végeztem. A Magyar Triatlon Szövetség bemutatása A Magyar Triatlon Szövetséget 1989.évben a sportágban működő sportszervezetek hozták létre. Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. A szakszövetség: jogi személy Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság (Budapest) 41 Civil szervezet jogállása: Kiemelten közhasznú Közhasznú nyilvántatásba vétel: Bejegyzési száma: Pk.60164/2001/1 Adószáma: Képviselő: dr. Biró Marcell elnök A vizsgált időszakban hivatalban lévő vezetők: Czencz Péter főtitkár 1

2 Lányi András elnök A Magyar Triatlon Szövetség főbb adatai az alábbiak: Megnevezés év 2011.év 2012.év Összes bevétel ebből kapott támogatás Összes kiadás Zárómérleg szerinti saját tőke Tárgyi eszközök nettó értéke Átlagos állományi létszám A Magyar Triatlon Szövetség évi szakmai tevékenységének rövid leírása Kizárólagos joggal szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, részt vesz a nemzetközi sportszövetségek tevékenységében. Hozzájárul a rendszeres sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltésében, társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásában. A Szövetség évi szakmai tevékenységének kiemelkedő eseménye a Magyarországon rendezett Világbajnokság szervezésével kapcsolatos teendők voltak. 2

3 A Magyar Triatlon Szövetség szabályozottsága Alapszabály Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály nappal került elfogadásra. Jogszabályi háttér: Ptk és az Et. valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.tv. és a Sportról szóló évi I. tv. Belső szabályzatok A Szövetségre a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírásai vonatkoznak. A szabályzatok áttekintése során hibák, hiányosságok kerültek felszínre. A jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő keretet a szabályszerű, törvényes működésnek. Nem rendelkezik aktualizált - Számviteli politikával -számlarend és számlatükör -bizonylati szabályzat -Eszközök és Források értékelési szabályzatával, -Leltározási szabályzattal -A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatával, -Pénz- és érték kezelési szabályzattal, Fentiek a Számviteli tv. által előírt kötelezően elkészítendő belső szabályzatok, melyeket a törvényi változásokat követően 90 napon belül aktualizálni szükséges. Az alábbi szabályzatokat a hatékony gazdálkodás és a közpénzekkel való megfelelő elszámolás érdekében szükséges elkészíteni és alkalmazni. 3

4 -Gazdálkodási szabályzattal, - Személyi használatú mobiltelefon biztosításáról szóló szabályzattal - Gépjármű üzemeltetési szabályzattal - Reprezentációs szabályzattal - Iratkezelési szabályzattal - Kiküldetések és utazási költség elszámolások szabályozása Beszámolók és könyvvezetés A Magyar Triatlon Szövetség főkönyvi könyvelését kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a TenSoft könyvelő program segítségével. Beszámolási kötelezettségének a Számviteli tv. és a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján egyszerűsített éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett. Megállapítások: 1. A szeptemberében megrendezett VB hez kapcsolódóan a Szövetséget ,- Euro ITU jogdíj fizetési kötelezettség terhelte a VB megrendezésének évében. A Szövetség a jogdíjat ,-Ft értékkel rögzítette könyveiben tévesen nem a évi költségek között, hanem a 412. Tőketartalék csökkenéseként. Ezzel súlyosan megsértve a Számviteli tv. szabályait azért, hogy a mérlegben kimutatott ,-Ft veszteséget ne növelje további ,-Ft-tal. (1.sz. melléklet) 2. A Szövetség évi egyszerűsített éves beszámolójában az érdemi tőkeváltozás elkerülése érdekében az aktív időbeli elhatárolással szemben ,-Ft várható bevételt mutatott ki és számolt el könyveiben. A főkönyvi könyvelésben 2011.évre áthúzódó támogatások megjegyzéssel került könyvelésre a 391.Bevételek aktív időbeli elhatárolása és a 412. Tőketartalék között. A rögzített könyvelési tétel hibás, illetve nem derült ki a dokumentumokból a célja, mivel az iratok között nem találtam arra vonatkozó részletes kimutatást és dokumentációt amely megalapozná a bevétel elszámolásának jogszerűségét. A évben kimutatott várható bevételt évben nem realizálta, így azt szabálytalanul a felhalmozott tőkeváltozással (eredménytartalékkal) szemben kivezette. (1.sz. melléklet) A fenti tétel évben végrehajtott korrekciója alkalmával a beszámolóban azt nem az 4

5 előző évek módosításaként mutatta ki, és a beszámoló szöveges része sem ad magyarázatot a saját tőke ,-Ft összegű csökkenésére, ezzel súlyosan megsértve a Számviteli tv. több pontját. (folytonosság-, teljesség elve, elhatárolások kezelése.) 3. A Magyar Triatlon Szövetség én megállapodást kötött az Invitel Távközlési Zrt-vel. A megállapodás alapján a 2010.szeptember között Budapesten megrendezésre kerülő VB hivatalos támogatója az Invitel Távközlési Zrt. A megállapodás szerint az Invitel Zrt ,-+Áfa összegben szolgáltatást nyújt a Szövetség részére. A megállapodás 3. pontja rögzíti, hogy a felek a szolgáltatások ellenértékét un. barter ügylettel rendezik, azaz a Szövetség ugyanabban az értékben reklám- és marketingszolgáltatásokat nyújt az Invitel Zrt. részére. A Szövetség a megállapodás alapján én kiállította számláját reklám és marketingszolgáltatásról /10 számon összesen ,-Ft összegről és azt bevételként elszámolta. A kiszámlázott összeget az Invitel Zrt. átutalta a barter megállapodás ellenére, továbbá a telekommunikációs szolgáltatásokról késve n készítette el a számlát ( sz.). Az Invitel Zrt által tévesen utalt 10 m Ft nem került visszautalásra a Szövetség által, és azt a Szövetség jogtalanul felhasználta. A 10M Ft-os kötelezettség a mai napon is fennáll és terheli a Szövetséget. (2.sz. melléklet) A Szövetség figyelmen kívül hagyva a számviteli alapelveket évben nem számolta el várható költségként könyveiben annak ellenére, hogy a kötelezettségvállalás megtörtént. A évi beszámoló ezen tételt nem tartalmazza, ezért e tétel hatására ,- Ft-tal több eredményt mutatott ki a Szövetség a VB rendezésének évében. A következő évben került költségként elszámolásra az Invitel Távközlési Zrt. által nyújtott VB-hez kapcsolódó szolgáltatás számlája. Csupán a fenti két (1., 3.) tétel hatására a Szövetség valójában már évben elveszítette a Saját tőkéjét, ami megmutatkozott a likviditási helyzetén is. A vezetésnek intézkedéseket kellett volna tenni a pénzügyi helyzet stabilizálása és a saját tőke rendezése érdekében. (A Számviteli tv. és számviteli elvek megsértése mellett a Hitelezők védelme nem érvényesült, fedezet nélküli kötelezettségvállalások történtek 2010-ben és az azt következő évben.) Az alábbiakban bemutatásra kerül a fenti 1-3 megállapítás hatása a évi beszámolóra: 5

6 6

7 A tétel megnevezése Mérleg adatai Megállapítások hatása A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05 B. Forgóeszközök I. Készletek 07 II. Követelések III. Értékpapírok 09 IV. Pénzeszközök C. Aktív Időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék 17 V. Tárgyévi eredmény alaptevék VI. Tárgyévi eredmény váll tev 19 E. Céltartalákok 20 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 A tétel megnevezése Mérleg adatai Megállapítások hatása A. Összes közhasznú tev bevétele Közhasznú célú működésre kapott tám a) alapítótól 04 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev. származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 29 H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) További kedvezőtlen hatást gyakorolt a VB szervezésével kapcsolatos kapott támogatás sikertelen elszámolása. A támogatásként kapott ,-Ft-tal nem tudott elszámolni a Szövetség, annak ellenére, hogy hiánypótlásra volt lehetőség. A hiánypótlás alkalmával sem nyújtotta be a hiányzó ill. a megfelelő iratokat, ezért évben a kapott támogatásból ,-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a NEFMI felé, melyet a jelenleg is részletekben fizet a Szövetség, 8

9 január 2-i dátummal ,-Ft értékű vevői követelés kivezetését rögzítette a Szövetség a könyvekben rendező csomag megjegyzéssel, melyet az egyéb ráfordítások között számolt el. (3.sz. melléklet) Az elszámolás jogszerűségét megalapozó dokumentumok nem találhatók az átadott iratanyagban. A vizsgálat során az sem derült ki, hogy mely vevőt (vevőket) és mely számlákat érintette a kivezetés. Az ok lehet: - behajthatatlan követelés leírása(ebben az esetben rendelkezni kell a behajtás megkísérlésének irataival, mint felszólító levél, ügyvédi megkeresés, végrehajtás kérése., tehát a behajthatatlanság tényét dokumentálni kell. ) - ismeretlen vevő (korábbi nem megfelelő nyilvántartásból adódóan) A tétel tisztázása érdekében további vizsgálat szükséges. Elsőként a vevő(k) azonosítása szükséges, valamint a kivezetett számlák megjelölése. Amennyiben további vizsgálat indokolt a vevő partnerrel a kapcsolat felvétele az azonos könyvelés érdekében. (nyilatkozatok, bizonylatok és egyenlegközlők beszerzése). A kiemelt tételeken túlmenően évben több a évi tevékenységhez kapcsolódó költség került elszámolásra szintén szabálytalanul évi költségként kimutatva. (Top Two Bt, ) A főkönyvi könyvelésben nem következetes az egyes gazdasági események főkönyvi számlákon való rögzítése, valamint esetenként nem megfelelő a főkönyvi számlaszámok alkalmazása (a fentieken túl pl: lízing kamata 53 főkönyvön szerepel, a kisértékű eszközök beszerzése az 51 fkön került elszámolásra az anyagktgek között például: évben vásárolt számítógép, iratkötő gép.) Bizonylatok vizsgálata Munkám során a vizsgált évek bizonylati rendjét, bizonylati fegyelmét, kötelezettségvállalási rendszerét szúrópróbaszerűen ellenőriztem. A bizonylatok tételes vizsgálata véletlenszerűen kiválasztott időszakokra történt mindhárom évre vonatkozóan. Az ellenőrzött bizonylatok alapján megállapítható, hogy a pénztár vezetése nem megfelelő, a pénztári bizonylatokon, mint a számviteli elszámolás és a készpénz- forgalom alapbizonylatain az aláírások rendkívül sok esetben hiányoznak. Nem valósul meg az utalványozás és az ellenőrzés. Megállapítható, hogy a pénztár bizonylatok utólag készültek, nem a pénzmozgással azonos időben. A kifizetések esetlegesen az utalványozás előtt megtörténtek. A kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz kapcsolódó különböző jogkörök gyakorlóinak 9

10 valamint a pénztáros és pénztár ellenőr aláírás mintái nem állnak rendelkezésre. Pénztár ellenőrzés év ki pénztárbizonylaton kiadásba helyezve ,-Ft Drovák Eduárd részére december havi munkabér címén. A pénztárbizonylat, illetve a bérjegyzék nincs aláírva a dolgozó által. (4.sz. melléklet) ki Pál Balázs részére kiküldetési ktg térítés címén ,- Ft. került kifizetésre. A csatolt kiküldetési rendelvényen az aláírások hiányoznak. Az összeg átvételének elismerését igazoló kiadási pénztárbizonylaton is csak a könyvelő, pénztáros és a pénztárellenőr aláírása található. Utalványozó aláírása, illetve a kiküldetés teljesítésének igazolása nem történt meg, illetve a kiküldött Pál Balázs sem írta alá a bizonylatokat. (5.sz. melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft kiadás elszámolása Czencz Péter részére PÉNZTÁR KORREKCIÓ JK. SZERINT címén. A bizonylathoz a hivatkozott jegyzőkönyv nincs csatolva. A kiállított pénztárbizonylaton csak az ellenőr és a pénztáros, könyvelő aláírása található. A főkönyvi könyvelésben a 459 fk Egyéb kötelezettségre, majd onnan (hibás könyveléssel) az eredmény-tartalékkal szemben kivezetésre került. (6.sz. melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (7.sz.melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (8.sz.melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (9.sz.melléklet) ki bizonylaton kifizetésre és elszámolásra került Dóczy Rita részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés. A pénztárbizonylaton és a kiküldetési rendelvényen is hiányzik Dóczy Rita aláírása.(10.sz.melléklet) ki bizonylaton kifizetésre és elszámolásra került Pál Balázs részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés. A pénztárbizonylaton és a kiküldetési rendelvényen is hiányzik Pál Balázs aláírása.(11.sz. melléklet) ki bizonylat alapján ,- Ft került kifizetésre a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub számlája ellenértékeként. A számlához nincs mellékelve teljesítésigazolás valamint az iratanyagban nem található ide vonatkozó szerződés.(12.sz.melléklet) 10

11 ki bizonylat alapján ,- Ft értékben a Sport XXI. program terhére 70 db póló vásárlása történt. A bizonylaton található feljegyzés szerint a pólókat a rendezők, közreműködők részére adták át. A pólók átadásáról nem található aláírt átvételi lista. (13.sz.melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került 9.540,- Ft Pál Balázs kiküldetési költség. A bizonylaton hiányzik az összeg átvételét igazoló aláírás. A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra - hiányzik a munkavállaló aláírása. (14.sz.melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Dóczy Rita kiküldetési költség. A bizonylaton hiányzik az összeg átvételét igazoló aláírás. A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra a munkavállaló részéről. (15.sz. melléklet) ki bizonylat szerint Triatlon EB n autóbérlés jogcímen elszámolásra került ,- Ft. A pénztárbizonylatot sem az utalványozó sem az összeg átvevője nem írta alá. A bizonylathoz nincs csatolva számla, mely a kifizetést ill. a költségelszámolást megalapozza. (16.sz.melléklet) ki bizonylat szerint kifizetésre került ,- Ft versenybírói díj a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub számlája. A számlához nincs teljesítés igazolás csatolva, és a szerződés sem található az iratok között. (17.sz. melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Dóczy Rita kiküldetési költség. A bizonylaton hiányoznak az aláírások (utalványozó, az összeg átvevőjének aláírása) A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra. Hiányzik a munkavállaló a kiküldetés teljesítését igazoló aláírása. (18.sz. melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Pál Balázs kiküldetési költség. A bizonylaton hiányoznak az aláírások (utalványozó, az összeg átvevőjének aláírása) A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra. Hiányzik a munkavállaló és a kiküldetés teljesítését igazoló aláírása. (19.sz. melléklet) ki Pál Balázs augusztus havi kiküldetési ktg ,- Ft összegben elszámolásra került. Sem a kiadási pénztárbizonylat, sem a kiküldetési rendelvény nincs aláírva az utalványozó, illetve a kiküldetés teljesítésének igazolásaként. A készpénz átvételének elismerését igazoló aláírás is hiányzik Pál Balázs részéről. (20.sz.melléklet) ki Dóczi Rita augusztus havi kiküldetési ktg ,- Ft összegben elszámolva. Hiányzó aláírások ua. mint fent. (21.sz. melléklet) ki Drommer Gyula részére kiállított bizonylat ,- Adidas sport melegítő, papucs vásárlásáról számla elszámolásra került. Hiányzik a sportoló átvételi elismervénye az átvett sportruházatról ki Drommer Gyula részére kiállított bizonylat ,- Ft összegről, mely 45 db Dechatlon póló beszerzését tartalmazza. A pénztárbizonylat mellékletét képező számla nincs csatolva, tehát a költség elszámolása és a pénz kifizetése nem jogszerű. A kiadási pénztárbizonylatot Drommer 11

12 Gyula nem írta alá, azaz a pénz átvételének igazolása sem történt meg. Az utalványozó aláírása is hiányzik. (22.sz.melléklet) ki biz. szerint THREE-Sixty kft számlája ,-Ft került kifizetésre. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás. Az iratanyagban erre vonatkozó szerződést nem találtam. (23.sz.melléklet) ki biz ,- Ft kifizetése és elszámolása történt a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj jogcímén. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás, szerződés, valamint az utalványozás sem történt meg. (24.sz.melléklet) ki biz ,- Ft értékben 42 db női úszó triatlon dressz került beszerzésre. A pénztárbizonylaton hiányzik az utalványozó aláírása, valamint nincs csatolva a sportolók részére történt átadásról jegyzék. (25.sz.melléklet) ki biz. szerint a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj ,-Ft összegben került kifizetésre és elszámolásra. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás, valamint az utalványozás ténye nem található a bizonylatokon. (26.sz. melléklet) ki biz ,- Ft értékben 73 db női úszó triatlon dressz került beszerzésre. A pénztárbizonylaton hiányzik az utalványozó aláírása, valamint nincs csatolva a sportolók részére történt átadásról jegyzék. (27.sz. melléklet) ki biz. Pál Balázs kiküldetési ktg elszámolás ,-Ft. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló csatolt kiküldetési rendelvény nincs aláírva sem a munkavállaló, sem a kiküldetést igazoló személy által. A kifizetés utalványozása nem történt meg. (28.sz. melléklet) ki Dóczy Rita részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés került elszámolásra. A pénztárbizonylaton hiányoznak az aláírások, valamint a csatolt kiküldetési rendelvény sem került igazolásra, utalványozásra. (29.sz.melléklet) Szeptember hónap folyamán a pénztárbizonylatok jelentős részénél az utalványozás nem történt meg ki biz. Pál Balázs részére kiküldetési ktgtérítésként ,- Ft került elszámolásra. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló kiküldetési rendelvény nem került aláírásra az utalványozás nem történt meg. A pénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (30.sz.melléklet) ki biz. Dóczy Rita részére kiküldetési ktg térítés ,- Ft került elszámolásra. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló kiküldetési rendelvény nincs aláírásra az utalványozás nem történt meg. A pénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (31.sz.melléklet) Az október, a november valamint a december havi pénztárbizonylatok egyikén sem található az utalványozás ténye. VB pénztár 12

13 hónaptól vezette vállalkozási szerződés alapján a Stromboly Event Rendezvényszervező Kft. A szerződésben a VB készpénzforgalmának vezetésével megbízott személy neve nincs megjelölve, illetve az iratok között sem található olyan dokumentum, amely a pénztáros kijelölésére vonatkozna. A Szövetség szabálytalanul járt el, amikor a pénztár kezelését külső vállalkozóra bízta. Továbbá megállapítható, hogy teljességgel szabálytalanul kezelte azt a Megbízott. A VB pénztár a főkönyvi könyvelésben elkülönítetten került nyilvántartásra a 3811 főkönyvön. A pénztár analitikus nyilvántartását excel tábla segítségével vezette a vállalkozó. Esetenként szabálytalanul kompenzálta a bevételeket a kiadással. A VB pénztár tételeit a főkönyvi könyvelés nem tételesen tartalmazza, hanem az excel tábla bizonyos szempont (költség nemenként) szerinti csoportosítása alapján képzett összegeket könyvelte a könyvelés. Ezáltal a könyvviteli nyilvántartás azonosíthatatlan tételeket tartalmaz. (Ez a gyakorlat ellentétes a Számviteli tv. és az Áfa tv. szabályaival) Általánosságban megállapítható, hogy a bizonylatok utalványozása, ellenőrzése nem történt meg. A készpénzes alapbizonylatokon kívül számos olyan kifizetés is történt, melyek készpénzes kifizetésének igazolására az összeg átvevőjének aláírása szolgál, egyéb bizonylat, számla nincs csatolva. Előfordult, hogy ezeknél a tranzakcióknál a készpénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (Pl.: Drommer Gyula kiküldetés ,-Ft. A VB pénztárban elszámolt üzemanyag számlák nem azonosíthatók, hogy melyik gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos. ( menetlevelek és útnyilvántartások nem készültek, illetve amennyiben készült hiányosan vannak kitöltve, nem tartalmazza a gépkocsivezető nevét, a gk rendszámát )A menetlevelekhez nem készült üzemanyag elszámolás. A VB pénztár bizonylatait tételesen ellenőriztem, megállapítottam, hogy hónapban a könyvelési adatokhoz, ill. az excel tábla adataihoz képest hiányoznak bizonylatok, melynek tételei és összege a 32.sz.mellékletként csatolt táblában látható. Összesen ,- Ft kiadáshoz nem található alapbizonylat, kifizetése nem megalapozott. Amennyiben a pénztárbizonylathoz tartozó alapbizonylat nem található, amely a gazdasági esemény megtörténtét igazolja, úgy az pénztárhiányként kezelendő. A fentiekben leírt megállapítások alapján az alábbi tételek pénztári kiadása nem fogadható el Ki Pénztárkorrekció jk. szerint Ki hiányzó alapbizonylat és aláírások Ki hiányzó alapbizonylat és aláírások , , ,- 13

14 hó VB pénztár VB pénztár hiányzó alapbizonylatok ,- Összesen: ,- A szigorú számadású bizonylatok többségét a Tensoft könyvelő programból nyomtatták (pénztárbizonylat) Összességében megállapítható, hogy a Magyar Triatlon Szövetség pénztárának és a VB pénztár vezetése nem megfelelő, gyakran tapasztalható a bizonylatok tartalmi alaki hiányossága. A pénztárbizonylatokon általában nem a magánszemély neve került feljegyzésre (számlával elszámoló személy), hanem a számlát kibocsátó cég neve (pl: Mol, McDonalds, CBA..) Gyakran előfordul, hogy a pénztárbizonylatokon az összeg átvevőjének aláírása hiányzik. Gépkocsi használattal kapcsolatos észrevételek A menetlevelek, útnyilvántartások, kitöltése sok esetben hiányos, előfordult, hogy a gk. vezető nevét nem tüntették fel. A menetlevelek nem a pontos útvonalat és távolságot tartalmazzák. Az aláírások hiányoznak. A menetleveleket nem a szigorú számadású nyomtatványok rendje szerint kezelték. A km teljesítmény és az üzemanyag felhasználás valamint az átlagfogyasztás nincs dokumentálva. Ugyanez a megállapítás érvényes a saját tulajdonú személygépkocsik használatával kapcsolatos kiküldetési költségelszámolásokra is. Számos esetben megállapítható a pontatlan útvonal és távolság megjelölés, valamint az aláírások hiánya. A FORD szgk. üzemanyag elszámolásával kapcsolatban nem készült útnyilvántartás, vagy nem minden esetben készült útnyilvántartás, így nem ellenőrizhető az üzemanyag számlák jogossága. Rendszeresen előfordult, hogy Czencz Péter egymást követő napokon vásárolt üzemanyagot számolt el. A sportolók és rendezők részére átadott sportruházat, pólók, sporteszközök kezelése, átadása nem megfelelő. Hiányosságok tapasztalhatók a készletek elszámolása, nyilvántartása területén. Gyakran előfordul, hogy a sportoló részére történt sporteszköz illetve sportruházat átadásátvételének ténye nem igazolható. 14

15 Reprezentásiós költségek elszámolása esetén nincs dokumentálva, hogy mely partner megvendégelése kapcsán, illetve milyen alkalomból merült fel a reprezentációs ktg. Gyakori a reprezentációs kiadások számláin az elnökségi ülés terhére megjegyzés. Sokszor aránylag kis összegű McDonalds, CBA..számlák kerültek elszámolásra, ezekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy valóban reprezentációról van-e szó, vagy a személyes étkezési költségeket ezen jogcímen számolta el a Szövetség. VB vel kapcsolatos szerződések vizsgálata VB szervezése A 21IDEA Kft kapott megbízást a VB szervezésére létrehozott szervező bizottság operatív vezetésének ellátására ( az egyes szakterületek és szakfeladatok valamint az egyes szakterületek vezetőinek munkájának összehangolása, koordinálása valamint az egyes szakterületek vezetői munkája ellenőrzése). Megbízási díj: ,-+Áfa A Megbízott 21IDEA Kft által kiállított alábbi számlákhoz kapcsolódóan nem található teljesítésigazolás AC7S-W sz a számla összege: ,- AC7S-W sz a számla összege: ,- (42.sz. melléklet) SBR Sport Events KFt A évi VB szervezésével kapcsolatos feladatok végzése. Kapcsolattartás a Nemzetközi Triatlon Szövetséggel. A Nemzetközi Triatlon Szövetség előírásainak beillesztése és megtervezése a VB lebonyolításához, ezek folyamatos ellenőrzése. Ezen belül kiemelten: A VB versenypályáinak kijelölése sportszakmai szempontok és ITU versenyszabályok figyelembevételével. Vállalkozói díj: ,-Ft.+ Áfa. Drops Sport Kft 15

16 1. Az iratanyagban nem találtam a Drops Sport Kft-vel kötött szerződést sem teljesítési anyagot a Drops Sport által án kelt ( i teljesítésű) /Ft számú számlához kapcsolódóan. A számla összege: ,-Ft+Áfa, mely összeg a án kiállított Teljesítésigazolás alapján a következő tevékenységek ellenértéke: -VB-vel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése, dokumentálása -szükséges szakhatósági előzetes vélemények begyűjtése -a tanulmány nyomon követése és szükség szerinti aktualizálása -a tanulmány tartalmának képviselete További vizsgálat szükséges, hogy a Drops Kft végezhette-e a szerződésben vállalt tevékenységeket illetve a megjelölt tanulmányok dokumentációk fellelhetők-e. (43. sz. melléklet) 2. A Drops Kft által án kiállított /Ft számú számla (Teljesítés időpontja: ) ,-+áfa összegben ugyanazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, mint az 1. pontban jelzett /Ft számú számla! A /Ft számú számlához fellelhető az iratanyagban a vállalkozási szerződés, mely január 14-én kelt. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem fogadta el a /Ft. számú számla elszámolását a támogatással szemben, azzal a jogos indokkal, hogy a vonatkozó vállalkozási szerződést a számla kiállításának kelte és a számlán szereplő szolgáltatás teljesítésének kelte a, mely időpontot követően, én történt meg a megrendelő Szövetség és a Drops Kft közötti vállalkozási szerződés megkötése. A teljesítést követő utólagos szerződéskötés miatt a számla nem számolható el. (44.sz. melléklet) 3. A Drops Kft. által én benyújtott /Ft sz. sportszervezés ,-+Áfa összegű számlához kapcsolódóan nem található teljesítésigazolás és szerződés. Az 1. és 3. pontban jelzett számlákat eredeti szándéka szerint a Szövetség VB saját forrás terhére számolta el, míg a 2. pontban említett számlát a Támogatás terhére kívánta elszámolni. A számviteli nyilvántartás szerint mindhárom számla saját forrás terhére került elszámolásra. (45.sz. melléklet) 16

17 Top Two Bt. Szerződés tárgya: VB szervezésével kapcsolatosan a Magyar Triatlon Szövetség és az egyes nemzeti triatlon szövetségek közötti kapcsolattartás, általános információ szolgáltatás. A szerződés március szept.30-ig időszakra terjed. Megbízási díj: ,-+áfa/hó A Társaság által benyújtott alábbi számlákhoz nincs csatolva teljesítésigazolás: CO8SA sz CO8SA sz A szerződés szerinti vállalt feladatok elvégzését dokumentáló teljesítési anyag nem fellelhető. (46.sz. melléklet) Stromboly Event Kft A Szövetség több szerződést kötött a Stromboly Event Kft-vel a VB szerzvezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására január 6-án kelt vállalkozási szerződés tárgya: -a VB által használt rendezvény területek felmérése, helyszín rajzainak elkészítése -a VB verseny pályáinak kijelölése, felmérése, térképek elkészítése -a VB, Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) előírás elvárásait szolgáló verseny szervezeti felépítésének kidolgozása, munkaköri feladatok meghatározása -a VB terület használatához és forgalomkorlátozási terveinek engedélyezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése Vállalkozási díj: ,-+Áfa Teljesítési határidő: A Stromboly Event Kft által kiállított 2010./ sz. számlán szereplő szolgáltatás 17

18 teljesítésére 2009.december 31-én került sor, a számla kelte január 11. A kapcsolódó szerződést a számla szerinti teljesítés időpontját követően kötötték meg. Fenti okok miatt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem fogadta el a számla elszámolását az állami támogatás terhére. A szerződés szerinti vállalt feladatok elvégzését dokumentáló teljesítési anyag nem lelhető fel. (47. sz. melléklet) március 3-án kötött vállalkozási szerződés tárgya: a VB előkészítésével, tervezésével,szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feledatok. Vállalkozási díj: ,-+áfa az alábbi részletekben Vállalkozói díjrész Számla kiállítása ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa A szerződéshez kapcsolódóan a számlák az alábbiak szerint kerültek kiállításra a Szövetség felé: Stromboly Kft által kiállított számla összege Számla kelte Számla száma Számlán feltüntetett teljesítés időpontja Teljesítésigazolás dátuma ,-+áfa / ,-+áfa / ,-+áfa / ,-+áfa /

19 ,-+áfa / A 2010/6 valamint a 2010/17 sz. számlák esetében a számla kiállítása megelőzte a teljesítésigazolás kiállításának dátumát. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fenti számlák egyikét sem fogadta el, így azokat saját forrásból finanszírozta a Szövetség. (48.sz.melléklet) március 3-án újabb Vállalkozási szerződést kötött a Szövetség a Stromboly Event Kftvel az alábbi tevékenységek végzésére: -VB főbb költségvetési elemeinek meghatározása -VB előkészítésével kapcsolatos készpénzkezelés -VB előkészítésével kapcsolatos személyzeti terv készítése -Catering terv elkészítése, és annak lebonyolítása -VB szervezőbizottsága számára iroda és tárgyaló infrastruktúra biztosítása, valamint a KUB 569 frsz-ú Mercedes Sprinter gépkocsi korlátlan magyarországi használata. Nem található a gépkocsi átadás átvételéről jegyzőkönyv, valamint az elvégzett feladatokról sem található dokumentum. Szerződés összege: ,-+áfa A Vállalkozó Stromboly Event Kft nem a szerződésben meghatározott ütemezés szerint állította ki számláit, és esetenként a teljesítésigazolások dátuma eltér a számlán szereplő teljesítés napjától. A számlán feltüntetett tevékenység: rendezvényszervezés, amely nem azonos a szerződés valamint a teljesítésigazolás tartalmával. (A szerződés és teljesítés ig. szerint házipénztár vezetése, kezelése véleményem szerint nem végezhető vállalkozási szerződés keretében. Megjegyzések a VB pénztár fejezetnél) A szerződés 5.2. pontja szerint a Vállalkozó sikerdíjra jogosult, amennyiben a jóváhagyott tervezett költségvetés és a rendezvény végleges költségvetése között nyereség keletkezik, annak 20%-a, de legfeljebb ,-Ft sikerdíj illeti meg a Stromboly Event Kft-t. (49.sz. melléklet) 19

20 Számviteli és pénzügyi feladatok ellátása A Magyar Triatlon Szövetség a VB-vel kapcsolatosan megnövekedeltt számviteli és pénzügyi feladatainak végzésére Tornóczki Istvánné egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződést közötti időszakra. A szerződéshez kapcsolódó számlák mögött nem minden esetben találhatómeg a teljesítésigazolás. AJ7S-N sz ,- AJ7S-N sz ,- AJ7S-N sz ,- Az 50. sz. mellékletben csatolt szerződés szerint a főkönyvi könyvelés és kapcsolódó analitikák vezetése, bevallások, pénzügyi tervezés, banki utalás előkészítése, pénzügyi tervezés Stangliczkyné Kraft Ágnes egyéni vállalkozó feladata volt évben. Stangliczkyné Kraft Ágnes a Magyar Triatlon Szövetség munkavállalója, a VB-vel kapcsolatos plusz munka díjazására szabálytalan a megbízási szerződés alkalmazása. (Felmerül a színlelt szerződés kérdése - ilyen esetben a NAV a kifizetett megbízási díjat bérként kezeli és a meg nem fizetett adót és járulékokat adóhiányként megállapítja) A Megbízott Stangliczkyné Kraft Ágnes egyéni vállalkozó által kiállított alábbiakban felsorolt számlához nem csatolták a teljesítés igazolást. AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- 20

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 5. ÉV egyéb szervezet megnevezése 1053 Budapest, Curia utca 3. címe Keltezés: Budapest, 2016. május 17. P. H. az egyéb

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben