BESZÁMOLÓ A TÁMOP C-12/1/ KONV AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/ KONV- 2012-0016 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP C-12/1/ KONV AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI ELNEVEZÉSŰ PROJEKT TANULMÁNYÚTJÁRÓL Auburn, Alabama, Amerikai Egyesült Államok 2014.június 18 június 25. I. A kiutazók személyes adatai 1. Név: Dr.Túróczi Imre A kedvezményezett itthoni munkaterülete: rektor (a főiskola teljes jogú képviselője, felelős a főiskola fejlesztési stratégiájáért, kapcsolatrendszeréért, működtetéséért), főiskolai tanár, a Közgazdasági, pénzügyi és menedzsment tanszék vezetője ( felelős minden szakon, így a leendő agrármérnök szakon is az alapozó tantárgyak egy részéért) Kutatási terület: agrárgazdálkodás- és pénzügyek Oktatási terület: pénzügyek, vállalati finanszírozás, számvitel Tanulmányút célja a kiutazó szempontjából: együttműködési megállapodás aláírása a két intézmény között, szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere az intézményi működésről, a közös fejlesztési lehetőségekről, jó gyakorlatok adaptálása. Tájékozódás az intézmények munkájáról, a problémákról, a képzési és kutatási területek sajátosságairól és sikerességéről, a nemzetközi akadémiai és gyakorlati csereprogramok módjairól. 2. Név: Dr. Kóródi Márta A kedvezményezett itthoni munkaterülete: oktatási és tudományos rektorhelyettes (felelős a főiskola képzésfejlesztésért és a képzések lebonyolításáért), főiskolai tanár, a Turizmus-Vendéglátás tanszék vezetője (felelős a turisztikai képzésekért, köztük az öko- és a vízi, vízparti turizmus, a sportturizmus témaköréért, amiben tananyagfejlesztés várható a projektben) Kutatási terület: a turisztikai piac sajátosságai, turisztikai termékfejlesztés és élménymenedzselés Oktatási terület: turizmus, szálláshely-szolgáltatás menedzsment Tanulmányút célja a kiutazó szempontjából: a projektben szereplő együttműködés képzési tartalmi lehetőségeinek feltárása. Az oktatási módszerek, különösen a távoktatás speciális módszereinek tanulmányozása. Szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a szakmai gyakorlat rendszeréről, a képző és a gyakorlati helyet biztosító vállalati partnerek közötti együttműködési lehetőségek. Tájékozódás az intézmény munkájáról, a problémákról, a képzési területek sajátosságairól és sikerességéről, a beiskolázási technikákról és a nemzetközi közös képzési programokról. 1

2 3. Név: Dr. Szabó Attila A kedvezményezett itthoni munkaterülete: a projekt intézményi szakmai vezetője, (felelős a vízgazdálkodási szakmai tartalom megvalósításáért, az utazás szervezője és kapcsolattartó), főiskolai docens, a Regionális Fejlesztési és Szaktanácsadási Kutatóközpont vezetője (felelős a környezettudatos szemlélet elterjesztéséért) Kutatási terület: ökológia, fenntartható fejlesztések Oktatási terület: környezetgazdaságtan, turizmus rendszere és menedzsmentje, ökoturizmus Tanulmányút egyéni célja: szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a képzési program teljes képzésmenedzsmentje és szakmai tartalma tekintetében. A tantárgyi tartalmak egyeztetése. A vízgazdálkodás helyi és közös értelmezése, problémái, megoldási lehetőségek és alkalmazott módszerek. Részben, vagy egészben adaptálható jó példák tanulmányozása. Közös kutatási területek és témák keresése. 4. Név: Dr. Czifra György A kedvezményezett itthoni munkaterülete: Műszaki és gépészeti tanszék vezetője (felelős minden képzésben az informatikai, műszaki alapozó, gépészeti és műszaki jellegű tantárgyak szakmai tartalmáért) Kutatási terület: visszafejtő mérnöki tevékenység, gyorsprototípus gyártás Oktatási terület: mérnöki tervezés, gépszerkezettan, projektmenedzsment, számítógéppel támogatott tervezés és gyártás, gyártástechnológia Tanulmányút egyéni célja: szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a vízgazdálkodási képzés műszaki és informatikai tartalmáról. Az adaptálható jó gyakorlatok tanulmányozása. Tájékozódás az intézmények munkájáról, az önálló labor- és tervezési feladatokról, a kari és tanszéki munkamegosztásról. Közös kutatási területek, témák feltárása. II. Intézményi adatok Küldő intézmény neve: Szolnoki Főiskola Fogadó intézmény neve: 1. Auburn University, Alamaba, United States Kapcsolattartó személyek neve 1. Mark Dougherty A fogadó intézmény(ek) típusa o Állami felsőoktatási intézmény III. Felkészítés a külföldi tanulmányútra Felkészítés elemei (ki tartotta, milyen keretek közt, mit tartalmazott): 2

3 a) A projekt szakmai vezetője a megvalósítás során folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy mely témákban lenne szükség jó gyakorlatok tanulmányozására az optimális megvalósításhoz. A meglátogatásra kerülő egyetem elhelyezkedéséből és kiválasztott karának profiljából következően a felmerült témák megválaszolására alkalmas helyszín lehet. A kapcsolatfelvétel a látogatást két hónappal megelőzően megtörtént, a programról folyamatos egyeztetés zajlott személyes levelezéssel és szóban is. A projekt célkitűzései minden kiutazó számára ismert volt. A szakmai vezető részletes írásbeli, majd szóbeli tájékoztatást adott a projekt célkitűzéseiről, időrendjéről, elérendő eredményeiről, a tervezett kiutazás programjáról, illetve a fogadó intézményről. A tájékozódást és a felkészülést jelentősen segítette a meglátogatásra kerülő intézmény internetes megjelenése. b) Résztvevők megkapták az elfogadott pályázat feladatkijelölő részét c) A kiutazás előtt a résztvevők áttekintették és megvitatták a tervezett tanulmányút programját, megfogalmazták kérdéseiket. A problémaköröket három fő téma köré csoportosítottuk: milyen innovatív szakmai tartalmat és módszereket lehetne beépíteni a kidolgozásra kerülő vízgazdálkodási agrármérnök képzési programba, valamint milyen lehetőségek kínálkoznának a háromoldalú (SZF EU- AU) együttműködésre. d) A meglátogatott ország kultúráját a Dorling Kindersley kiadó, Útitárs sorozatában megjelent USA útikönyvból ismertük meg (Főszerk.: Anna Ghose) (2009), valamint az internetről tájékozódtunk. Felkészítés hatékonysága a későbbi kiutazást tekintve: az utazáshoz és a sikeres tapasztalatszerzéshez kapcsolódóan minden szükséges információ rendelkezésre állt Különösen jó megoldások: a megbeszélések pontos időbeni ütemezésben, magas szintű, a study-nak rangot adó vezetői részvétellel, szervezeti egységvezetői, igazgatói szintű megjelenéssel. Az előkészítettséget alátámasztotta az előre elkészített ismertetőanyag-csomag, illetve a meglátogatott helyszíneken hallgatott előadások, amelyek ppt bemutatóját az előadók rendelkezésünkre bocsátották. A fogadó fél a helyi közlekedést megoldotta, a vártnál nagyobb távolságok voltak Campuson belül is. Sikertelen elemek: a váratlan, előre nem látható közlekedési körülmények (repülőjáratok jelentős késése, elveszett poggyász) a meglátogatott ország kultúrájával való megismerkedést gátolták, a szakmai program hiánytalanul teljesült, leküzdve a problémákat a fogadó fél jelentős segítségével. Javaslatok az előkészítés továbbfejlesztésére: az útikalauzon kívül praktikus szótár elkészítése az alapvető udvariassági és más hasznos kifejezésekkel 3

4 IV. A tanulmányút alatt végzett tevékenységek június 18. (szerda) Utazás : Szolnok Párizs Atlanta Birmingham - Auburn 18/ (GMT+1) 19/ (GMT+6) Szállás: Clarion Hotel & Inn, Auburn, College street Program: Utazás, szállás elfoglalása Tájékozódás a szálloda recepcióján június 19. (csütörtök) I. Program a fogadó partner szervezésében : találkozó a kapcsolattartóval, Mark Dougherty-vel, ismerkedés. Mark a Samuel Ginn mérnöki intézetben dolgozik, biomérnök Téma: kölcsönös bemutatkozás, az intézmény bemutatása, a projekt bemutatása, a célok ismertetése, a közös munka lehetőségének körvonalazása. Fő célként három elem került rögzítésre: 1. személyes kapcsolatok kialakítása a jövőbeni együttműködés érdekében 2. az együttműködési megállapodás áttekintése a hallgatócsere és a kutatási együttműködés területén 3. a vízgazdálkodási agrármérnök tanterv felvázolása és beépíthető jó példák és ötletek nyújtása Tapasztalat: a kapcsolattartó a látogatás programját ismertette, rendkívül jól előkészített, egyeztetett programot szervezett, viszonylag sok akadémiai és kevesebb gyakorlati elemmel. Minden találkozó kapcsolódik a vízgazdálkodáshoz, vízügyi 4

5 munkához, vagy a víz hasznosításához. A tanterv angol nyelvű változatát kéri, mert akkor tudják megítélni. Elmondta, hogy az egyes megbeszéléseken milyen érdeklődésű partnerekre számítsunk, illetve fogalmazzuk meg, hogy mit várunk tőlük. Ő járt Magyarországon, Szarvason a projekt menedzserének meghívására, tájékozódott a témakörről. A használt fogalmak tisztázása következett, a képzési szintek beazonosítása. Az oktatók tanszéki elhelyezése hasonló a saját infrastruktúránkhoz, két személyes irodákban dolgoznak. A csoportnagyságok alacsonyak lehetnek az előadók nagyságából következtetve. A tanulószobák számítógépes munkaállomásokat jelentenek, magasabb szinten saját helyeket biztosítanak az MSc/PhD hallgatóknak. Következtetés: nemcsak tantárgyakat gondoznak az intézetek, hanem komplett képzések tartoznak hozzájuk. Kidolgoznak képzési programokat és hallgatót kell szerezni rájuk, akik közül tovább is tanulnak, illetve a legjobbak doktorálnak. Fontos, hogy az alapképzést nagyszámú hallgató kezdje meg, ők főként Alabamából érkeznek, a mesterképzésre már jönnek más US államokból is, külföldről is. Az üzleti szemlélet az állami egyetemeken is érvényesül. II. Program ( ): A Biosystem Engineering tanszék bemutatkozása (Corley épület 201. tárgyaló) A megbeszélésen részt vettek Sushil Adhikari, a biotermékekkel és bioenergiával foglalkozó munkatárs, Yifen Wang, a haltenyésztéssel és a kapcsolódó akvakultúrával foglalkozó munkatárs, Oladiran Fasina, a megújuló energiával is foglalkozó élelmiszermérnök munkatárs Téma: kölcsönös bemutatkozás, az egyetem karai, tanszékei, a tanszékek által gondozott képzések rendszere, a képzések egymásra épülése, követelményrendszere, kutatások. 5

6 Tapasztalat: Az egyetemnek 11 kara van, a szervezeti egységük a mérnöki intézet keretében működik. A biomérnök képzés BSc szinten elágazhat az erdőmérnöki tudományok és az ökológiai mérnöki tudományok felé. Ugyanezek a témák folytathatók a z MSc képzésben is. Gyakorlati képzési központjaik a közelben találhatók, mint a baromfi-tenyésztés technológiai központ. Mivel az egész gazdálkodási folyamatot tanítják, a hallgatók megismerkednek a kukorica, mogyoró, energiafa termeléssel is. Tanulnak pl. permetezést is, vagyis a folyamatokat megelőző és azt követő vegyi folyamatokat. A halászati kutatások azt célozzák, hogy a bioenergia felhasználása mellett hogyan tudnak halat tenyészteni. A mérnökök az agrártermelés gépeivel (szerkezettan és szerelés) foglalkoznak. Ez szükséges, mert megteremti a kapcsolatot a mezőgazdaság és a mérnöki képzés között. A műszaki mérnökök kevésbé tudnak elhelyezkedni, még szükséges azon területen tovább képezniük magukat, amelyiken a mérnöki tudományt alkalmazni fogják. A biomérnökök, agrárgépész-mérnökök számára már nem szükséges további képzés, mert komplex ismereteket kapnak, amiket alkalmazni is tudnak. Minden mérnöki tudomány megkíván gyakorlati tapasztalatot, nyári, vagy szakmai gyakorlatot töltenek a hallgatók. Úgy tapasztalják, hogy hiába van pénzük a képzésre, nem elég kreatívak a hallgatók, nélkülözhetetlen a szakmai gyakorlat. A hallgatók csak május közepéig járnak iskolába és szeptember közepétől kezdődik a félév, de nyáron két hónapos nyári iskola van, amikor szintén szerezhetnek kreditet. Az intézmény állami fenntartású, de bizonyos összeget kell fizetni a hallgatóknak. Még így is sokkal olcsóbb, mint a magán egyetem. Szakmai kérdésekben elmondták, hogy a magyarországihoz hasonló problémát jelent a szárazság, de tudják, hogy nálunk az árvíz is tetézi a problémákat. Pensacolaban hasonló a helyzet, a farmereknek meg kell védeniük a házukat. Ősszehasonlítva Szolnok jobb helyzetben van, mert a hatóságok helyben vannak, itt tudnak dönteni a helyszínen. A folyószabályozás és a folyómeder szűkössége okozza a problémákat. Észak Amerikában hasonlóan szikes talajok vannak és a só kicsapódása lehet a probléma. Nagyon sok, különböző funkciót ellátó laboratórium áll a tanszék rendelkezésére. Következtetés: a tanulmányi költségek részbeni vállalásának jelentős motiváló szerepe lehet Munkaebéd a Mezőgazdasági Főiskolai kar Nemzetközi Irodájának meghívásával 6

7 III. Program ( ): Megbeszélés a nemzetközi kapcsolatok vezetőjével, Joseph Molnar-ral Téma: kölcsönös bemutatkozás, az intézmény nemzetközi kapcsolatai, részképzések rendszere, hallgatócsere, ösztöndíjak lehetősége. Majd a Campus bemutatása, séta a történelmi és modern épületek között, a könyvtár megtekintése. Tapasztalat: Az együttműködés beindítására nyitottak, a jelentős kötelezettségeket nem tartalmazó keret-megállapodás aláírásra kerül, a főiskola és a mezőgazdasági intézet, valamint a biomérnöki tanszékkel kiépítésre kerülő szorosabb kapcsolat mentén konkrét projektek dolgozhatók ki. Finanszírozási tervet is kell a projektek mellé készíteni, a pályázati lehetőségeket keresni. Az egyetem területén nyári orientációs tábort rendeztek a beiskolázás elősegítésére, külön programot kínálnak az érdeklődő fiataloknak és a szülőknek. Fontosnak tartják, hogy már a jelentkező elkötelezett legyen. Az egyetem arculatának fontos tényezője és alakítója a sport, az Auburni Tigrisek amerikai futballt játszó, a bajnokság élvonalába tartozó csapat. Következtetés: a nyitottságot és az együttműködési szándékot fel kell használni, projektajánlatokkal keresni az intézményt IV. Program ( ): Az egyenetlen csapadékvíz keletkezés miatt a vízelvezetés, vízhasznosítás és vízgyűjtés módszereinek tanulmányozása a Davis Arborétum területén Téma: a csapadékszegény időszakokra víztartalék-rendszerek kialakítása a termőréteg mesterséges formálásával, átalakításával, illetve a gyűjtőrendszerek, csatornák, tavak kialakításával. 7

8 Tapasztalat: természetesnek tűnő környezet, környezetbarát és funkcionális anyagok alkalmazásával (járólapok vízáteresztő anyagból) fenntartható olyan vegetáció, amely a szélsőséges csapadékeloszlás miatt kiszáradna. Következtetés: jó kutatási téma, kisebb egységei akár hallgatók számára is. A mérés és rögzítés elsajátítása része a mérnöki munkának Közös vacsora a Good Ole Boys étteremben, autós városnéző körút Mark Dougherty-vel június 20. (péntek) I. Program ( ): Megbeszélés a Biosystem Engineering Faculty-n, közös reggeli, találkozás a tanszék vezetőjével (Dr. Steven Taylor) és munkatársaival 8

9 Téma: kölcsönös bemutatkozás, a tevékenységeink közös pontjai, a közös diplomakibocsátás lehetősége Tapasztalat: A tanszékvezető arról érdeklődött, hogy hogyan kapcsolódik az új vízgazdálkodási képzésünk a meglévő képzésekhez, mi a különlegessége, mi különbözteti meg. Felvázolták, hogy náluk három alapképzésből kikerültek iratkozhatnak be a mesterképzésbe. Az amerikai partner számára ez nagyon furcsa, mert ők végig szeretnék vezetni a hallgatóikat a tanulási folyamaton, egy témát egyre mélyebben elsajátítva. A duális képzést nem tartják megfelelőnek, alapozó képzésként kezelik., A legtöbb amerikai intézményben van vállalati együttműködés, de csak alapdolgokat tanulnak meg, tudományos igényesség nem jellemzi a gyakorlóhelyeket. Aki master, vagy doktori képzésben szeretne diplomát szerezni, azoknak ez a megoldás nem felel meg. A lehetséges kutatási együttműködést 9

10 tekintve, hálózatos programokat kellene közösen megpályázni, pl. FP 7-et több partnerrel együtt, mert ebben lehetnek harmadik országbeli, nem EU-s partnerek is. Szakmai indokai is vannak a további közös munkának, pl. a klímaváltozás tekintetében is a közös tapasztalatokból lehet tanulságokat levonni. Hasonló problémával küzdenek, mint mi, mert tárolni kellene a vizet, de nagyon nehéz megoldani, hogy amikor fel kell használni, akkor legyen elegendő. Ráadásul a sótartalma is megfelelő legyen, mert a tárolásnál változik a sótartalom, az elvezetésnél is kioldja a földből. A hatóságok hangsúlyos szerepéről is említés történt. Amerikában ez is az egyes államok szabályozása szerint történik, Alabamában nem tartják annyira szigorúnak, talán az adózás tekintetében szigorúbbak, mint más államban. Például vannak előnyben részesített növények, vagy levegőszennyezési előírások, az építészeti előírásokat nagyon szigorúan betartatják. A környezetvédelmi előírások betartásának elvárása Mo-n megelőző, míg az Államokban inkább követő, ezt azt jelenti, hogy az építést ellenőrzik, nem a terveket. Az egyetemmel a vállalatok Alabamában a baromfi- és sertéstenyésztésben működnek együtt. Az ármegállapítás rendszerét hasonlítottuk össze. A módszertant tekintve érdekes módon a távoktatás többe kerül, mint a rendes képzés. Ebben is kereshetünk együttműködési lehetőséget, hogy közösen dogozzunk ki távoktatásos programokat, mert náluk csak a mérnököknek van ilyen jellegű képzésük. A vízgazdálkodás területén el tudják képzelni az együttműködést részképzés formájában, amihez kapcsolódhatna egy hét amerikai tartózkodás is, vagy a turizmus, illetve a mezőgazdaság egyes területein tanulók számára. Náluk is trendi a helyi termék, de komplex rendszerben kell gondolkodni, nem egy lábon állni. Egyesíteni kellene a termálenergia hasznosítását, termálfarmokat kellene létrehozni, hogy ne csak nagyban használják az üvegházak fűtésére, hanem intenzív haltenyésztésre is használható legyen, ezt javasolják a tapasztalataik alapján, ilyen komplex rendszereket kellene tanítani. Következtetés: a hasonlóság a képzések között jelentős. Célszerű azonban kettős diplomában, mint közösben gondolkodni, mert az egyszerűen kivitelezhető mindkét intézményben. Közös ebéd Dr. Luther Water-rel ( ) (új információt nem jelentett) II. Program ( ): Megbeszélés a Turizmus tanszék vezetőjével, Martin O Neill úrral Téma: kölcsönös bemutatkozás, közös tevékenység lehetőségeinek feltérképezése Tapasztalat: A tanszék tevékenységét a pontos megnevezés fejezi ki, Department of Nutrition, Dietetics and Hospitality Management. A Társadalomtudományok intézethez tartoznak. Széleskörű, főként a szabadidős turizmust felölelő képzéseik 10

11 vannak, sok a nemzetközi hallgatójuk. Együtt tanítják az élelmiszerbiztonságot a turizmussal, sőt mesterképzésen élelmiszeripart is tanítanak. A menedzsment PhD téma. Szerződésben állnak a Capella lánccal, ez a fő gyakorlóhelyük, de van együttműködésük más hotellánccal is. Undergraduate (alapképzés szinten) az üzleti ismereteket tanulják. Itt nagyon sok bevételt kell elérnie a tanszéknek, mert ez fizetős, a felsőbb szinteket akkor tudják olcsón adni, ha a tömegképzésben sok bevételre tesznek szert. Ezért nagyon versenyképessé tették a programot, sokan akarnak idejönni tanulni. Alapképzésen a működtetést és a marketinget tanulják, mesterképzésen a tervezést. Egy-egy termékre koncentrálnak, pl. a borturizmusra, de szerintük a sörre is alapozható legalább olyan turizmus, pl. a kaliforniai sörfőzdékre. Oktatnak rendezvénymenedzsmentet, de inkább a spa, mint az egészségturizmus iránt érdeklődnek. Következtetés: ösztöndíjpályázat útján jöhetnének hallgatók, de a mobilitás tekintetében számukra Közép-Európa nem kiemelt. III. Program ( ): Megbeszélés az új CASIC épületben, a korszerű laboratóriumi oktatás és kutatás tanulmányozása, AU Water Resources Center Téma: kölcsönös bemutatkozás, a Vízügyi Kutató Központ tevékenysége, vízvizsgálati adatgyűjtési rendszerek bemutatása (Sergio. S.Ruiz Córdova, igazgatóhelyettes, GWW, Sam R. Fowler az intézet igazgatója, Mona Dominguez az alabamai vízminőségkutatást vezető kutatási asszisztens), közös tevékenység lehetőségeinek áttekintése 11

12 Tapasztalat: A vízszennyezést vizsgálják, egyben szemléletváltoztató népnevelő célokat is megvalósítanak a laboratóriumi kutatáson kívül. A vízvizsgálatok kutatási szempontból is nagyon fontosak, de az eredményeket széles körben kell kommunikálni. A monitorozást nagy területre kiterjesztik, ezen kívül kutatnak is. Sok tanszék folytat vízzel kapcsolatos kutatásokat, az elkészült új labort használhatják, együtt kell működnie a biológiai intézetnek a kémiaival, a mezőgazdaságival, stb. Foglalkoznak öntözéssel, valamint a víz mezőgazdasági felhasználásával. A földrajz tanszékkel pl. a szárazság vizsgálata miatt állnak kapcsolatban. A water watch program monitorozást, vegyi elemzést jelent. Alabamában a vízvizsgálati programot meg tudták valósítani sok önkéntes bevonásával, ezután készítették el a globális programot. Két szintet különböztetnek meg, a mintavevői és a kutatói szintet. A kutatóknak is szerveznek találkozási lehetőségeket, a tervezésnek nagy szerepet tulajdonítanak. A hajózási hatósággal, az energiatermelő cégekkel, a nukleáris energia-vállalatokkal is kapcsolatban állnak. Probléma, hogy az egyetemen az utóbbi években kevesebben akarnak foglalkozni a vízzel kapcsolatos tudományokkal. A WWP haszonélvezői nemcsak a lakosság, hanem főként a vállaltvezetők is, akik a környezetvédelmi szempontokat így jobban figyelembe tudják venni. A lakosságnak pl. információt jelent, hogy hol lehet biztonságosan úszni, az alga és egyéb egészségkárosító anyagok jelenlétének mérése miatt. A vízfigyelő rendszerben adatbázist alakítottak ki, ami számos hasznos lehetőséget hordoz magában. A rendszer kialakításához rengeteg önkéntes csatlakozására volt szükség, de az önkéntes munka is akkor jó, ha tervezhető és elvégzik a vizsgálatokat, mintavételt. A laboratórium megtekintése során a mintavételhez szükséges készletet megnézhettük, valóban kompakt, kezelhető és könnyen hordozható csomag. Érdemes csatlakoznunk az önkéntes adatszolgáltatók közé a kapcsolatainkon keresztül Következtetés: kapcsolatfelvétel a szolnoki laboratóriummal az adatküldés érdekében június (szombat, vasárnap) Kirándulás: Montgomery, New Orleans, Pensacola (szabadidős program) június 23. (hétfő) I. Program ( ): Munkareggeli és megbeszélés Dr. Yoo-val, a projekt indításakor Magyarországon járt másik professzorral Téma: kölcsönös bemutatkozás, a magyarországi tapasztalatok, javaslatai a további fejlesztésekhez 12

13 Tapasztalat: elismerően beszélt a különböző akvakultúrás termesztési rendszerekről és a haltenyésztésről. A problémákat hasonlónak tartja, a magyar technológia pedig szerinte lépést tart a fejlődéssel, egyes rendszerei, technikai megoldásai nagyon jók. Jól kihasználja az elhelyezkedés adta előnyeit. Következtetés:az elismerés igazolja, hogy fontos lenne a hazai vízgazdálkodási agrármérnök képzés II. Program ( ): A mérnökképzés infrastruktúrájának megtekintése Téma: Az engineering campus meglátogatása, számítógépes tervező és vizsgáló laborok Tapasztalat: A kémiai fakultás megtekintése, ahol szintén folytatnak a kutatásokat a vízzel kapcsolatban. A körülötte kialakított természeti környezetben is felhasználják az öntözésben a kísérleti technológiát. Dr. Yoo-val megbeszélés, bejárta a világot, a vizes területeket, a vízgazdálkodással foglalkozik, vízvédelemmel. Éppen az árvíz idején volt Magyarországon. Látta Kiskörét. Az esőzések hatásának összehasonlításáról érdemes közös kutatást folytatni. Dr. Yoo volt Markkal Szarvason. Az Erasmus lehetőségekről beszéltek. Következtetés: a laborgyakorlatokhoz szükséges munkafüzetek, feladatlapok összeállítása. A hallgatók önállóan mértek, oktatói irányítás nélkül végezték a feladatokat, a labor rendelkezésre állt Ebéd Dr. Yoo-val a Cheeburger étteremben III. Program ( ): Előadások (2 db) a távoktatási módszerekről. Téma: Különböző távoktatási központok kínálják a képzéseket, a mezőgazdasági intézetnek van saját távoktatási központja is. A módszerekről tájékozódás. Tapasztalat: Távoktatási központ, Dr. Richard Gregory a távoktatási központ vezetője. A képzésmenedzsment rendszerük önálló, saját nyilvántartást vezetnek a kurzusokra beiratkozott hallgatókról, értékelési, visszajelzési rendszer is egyben, az online konzultációkra is lehetőséget ad, élő kommunikációs felület. Ezen keresztül informálják a hallgatókat. A hallgató jó, ha folyamatosan figyeli a felületet van, mert majdnem minden tananyag megtalálható. Az előadásokat közvetítik, illetve felveszik, majd kiteszik a felületre. Lehetőség van valós idejű közvetlen bekapcsolódásra, kérdésfeltevésre, beszélgetésre is l, de a később bekapcsolódók is tehetnek fel szóban és írásban is kérdést. Egész laboratóriumi gyakorlatot tudnak így megtanítani, amit felvesznek, majd egyedül kell megcsinálni a hallgatónak. A tanár tudja követni, hogy milyen a csoport teljesítménye, mennyire felkészült, honnan 13

14 kezdje az előadást. Tesztekkel mérik a észültségi és az elért szintet. A teljesítmény átlagát is közzéteszik, ez lehet motiváló, a tanári értékelés szövegesen is megtörténik. A tanterem mellett van egy kameraszoba, illetve technikai helyiség. Osztályonként is át lehet tekinteni a teljesítményt. A felkészültségről is készítenek előzetes tesztet, ennek megfelelően alakítják az előadást. Hallgatói szolgáltatás a hozzáférés biztosítása a különböző adatbázisokhoz az elemzések elvégzéséhez. A közvetlen marketingre sokat fordítanak. A rendszert a műszaki mérnökökképzésére tervezték meg. Minden a kurzustól függ, pl. az, hogy hányszor kell eljönni, mennyire dolgozza ki a tanár az otthoni önálló tanulási technikákat. 11 kameráskommunikációs termük van és hetven körüli kurzust kínálnak, ami kreditet ad a sikeres elvégzés után. A másik távoktatási módszert Dennis A Shannon, a mezőgazdasági intézet távoktatási koordinátora mutatta be. A mezőgazdasági jellegű távoktatásról beszélt. Beíratkozhat a hallgató továbbképzési célból, pl. van olyan kurzusuk, amelyre bárki járhat. Egyes MSc kurzusokon nem kell szakdolgozatot készíteni, ez teljesen idegen a magyarországi rendszertől. Nem tudják olcsóbbá tenni, pedig jó lenne vegyes képzéseket is indítani közösen más tanszékekkel úgy, hogy a bizonyos tárgyakat csak az ő rendszerükön keresztül tanuljanak. Három fő területen folytatnak képzéseket: mezőgazdasági üzemtan és talajok; föld, víz és környezeti tudományok, nagyüzemi gyepszőnyeg előállítás. Mivel kreditenként számítják a díjat, továbbképzési céllal is lehet jelentkezni a teljes képzés elvégzése nélkül. Tapasztalat: A két módszert ötvözve sikeres távoktatás alakítható ki, az első vizualitását a második továbbképző jellegével, de az első szigorúbb követelményrendszerével, a második költségeit is csökkentve. IV. Program ( ): Látogatás az E.W.Shell Fischeries Research Center-ben Téma: a haltenyésztés különböző módszereinek bemutatása, kutatási lehetőségek, a központi igazgatója, Karen L. Veverica kalauzolásával Tapasztalat: Külön oktatási területként jelenik meg, több szinten képeznek szakembereket a School of Fischeries, Aquaculture and Aquatic Sciences elnevezésű intézményben, melynek gyakorlóbázisa is egyben. Nemzetközi tevékenységet a kutatásokon keresztül és szintén a képzésen keresztül végez. Három fő faj különböző technológiával történő tenyésztésével foglalkozik, a tilápia, a harcsa és az amúr (ez utóbbit a vízinövények elburjánzásának megakadályozása érdekében). A tenyésztett halfajok rendelkezésére álló medencék vizét mesterséges úton oxigénnel dúsították. A dúsítás automatikus folyamatként zajlott, a folyamatot egy oxigéntartalmat elemző úszókán 14

15 elhelyezett érzékelő jele alapján indították be. Az érzékelő magas ára miatt nem minden medence rendelkezett ezzel az eszközzel. Következtetés: a vízgazdálkodási agrármérnökök számára egy specializáció keretében oktatható a tevékenységi terület, ami különösen alkalmas duális képzésre. Az együttműködés keretében lehetőséget kell teremteni egy olcsóbb, megbízható kiértékelő rendszer kifejlesztésére a Szolnoki Főiskola Műszaki és Gépészeti Tanszékén egy vagy több szakdolgozat témájaként feldolgozva. Ajánlatunkat érdeklődéssel fogadták. Közös vacsora a partnerekkel a Laredo mexikói étteremben 15

16 2014. június Visszautazás : Auburn Birmingham Atlanta Párizs - Budapest A tapasztalatok szakmai tartalmának illeszkedése az itthoni munkához: A water management képzéssel, különösen a vízvédelemmel és a moniotrozással kapcsolatos tapasztalatok jól hasznosíthatóak. Meggyőződhettünk a képzési elvek azonosságáról, az egységesítési elvek Európán kívüli alkalmazásáról, így a képzési rendszerek átjárhatóságának biztosításáról. A példaanyag a fejlesztésre kerülő tantervbe beépíthető. A hazaitól eltérő tapasztalatok: Az alkalmazásképes tudás elsajátításának a hazainál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, főként a szakdolgozat megírásához valós kutatásban vesznek részt a hallgatók, vizsgálatokat kell végezniük. A szakdolgozat nélküli alapképzéses és mesterképzésben megszerzett végzettség eltér a hazai rendszertől. Jó ötletek, hazai hasznosíthatóság: - az intenzív haltenyésztés több, az adott hely adottságain alapuló módja - távoktatásos modell - hallgatói kutatások, oktató-hallgató kutatócsoportok - team-munka, projekt készítés Elvárások vs megvalósulás: A terület elhelyezkedéséből és klimatikus viszonyaiból következően az öntözési módszerek túlsúlya volt várható, ehelyett más eljárásokkal ismerkedtünk meg, a víz megőrzése érdekében kidolgozott technológiákkal. Szakmai sikerek: Az együttműködési készség várakozáson felüli, a megállapodás aláírásán túl rövidtávonis együtt kívánnak dolgozni több témában a főiskolával. Szakmai kudarcok: - Javaslat a továbbfejlesztésre: Gyors, két héten belüli konkrét együttműködés ajánlat kezdeményezése, téma, módszer megjelölésével. 16

17 V. A tanulmányút menedzsmentje A küldő intézmény menedzsment tevékenysége: A küldő intézmény a tanulmányút feltételeit biztosította, a közlekedést a repülőtérre megszervezte, a kapcsolattartó igen gazdag szakmai tartalmú programot kezdeményezett a partnernél. A fogadó intézmények menedzsment tevékenysége: A partnerintézmény felkészülten fogadott, segítettek a tájékozódásban, az előzetes programnak megfelelően ütemezték a tartózkodást, további alternatív lehetőségeket javasoltak. A kapcsolattartó azon kívül. hogy csoportunkat mindenhová készségesen szállította, praktikus tanácsokkal is ellátott. A szakmaiság szerepe és értékelése: A szakmai tájékoztatókat területük prominens szakértői, elismert szakemberek, vezetők, megfelelően felkészülten tartották. A tanulmányút szakmai tartalma kellően megvalósult. Szállás: A szállás kényelmes, egyágyas elhelyezésű volt, légkondicionált, tiszta szobákban történt, internet szolgáltatás üzemelt. Szabadidős programok: A munkanapokon a szabadidőt is szakmai programok töltötték ki, városnézésre nagyon kevés idő maradt, illetve a távolságok miatt a közlekedés egyben a város megtekintésével is járt. A helyi szokáshoz alkalmazkodva az étkezések is a szakmai program részei voltak, a fogadó intézmény képviselőivel közösen étkeztünk Sikeres menedzsment lépések: Az egész utazás szervezése, koordinálása és bonyolítása Sikertelen menedzsment lépések: - Javaslat a továbbfejlesztésre: A közös munka érdekében újabb tanulmányutak szervezése VI. A tanulmányút értékelése A tanulmányút elfogadtatása (küldő-, ill. fogadó intézmény által): A Szolnoki Főiskola számára a partnerek újabb tevékenységének megismerésével nyílik lehetőség a személyes kapcsolatokon alapuló további együttműködésre. 17

18 A kiutazás legfontosabb tapasztalatai (szakmai és személyes egyaránt): Főiskolánk megfelelően alakította ki és fejleszti tovább a vízgazdálkodási agrármérnök BSc szakot. Legjobb tapasztalatok: A rendkívül gazdag program, ami alkalmanként a tapasztalatok rögzítésére sem biztosított elegendő időt. Minden megvalósult szakmai program nagyon jó volt. Legrosszabb tapasztalatok: Az időjárás. Javaslatok a továbbfejlesztésre: Az ajánlati felhívásban a helyi közlekedés elszámolására is lehetőség legyen, mert ha nem szállított volna bennünket a fogadó intézmény, ez tetemes többletköltséget jelentett volna a szokatlanul nagy távolságok miatt. VII. Pénzügyi beszámoló A tanulmányút szerződésben vállalt és előre lefoglalt szolgáltatásainak költsége, az utazás, szállás a projektből kerültek finanszírozásra. Az ezen kívül felmerült kiadásokat a kiutazók fedezték. A Szolnoki Főiskola a fogadók megajándékozására ismertetőket, brossúrát biztosított. VIII. Mellékletek: Auburn University-vel kötött együttműködési megállapodás, fotódokumentáció/videofilm Szolnok, augusztus 21. Dr. Kóródi Márta Dr. Túróczi Imre Dr. Szabó Attila Dr. Czifra György 18

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán Dr. Husti István egyetemi tanár, tanszékvezető MÚLT Az 1990 es évekeleje: EFAPTEM nemzetközioktatásfejlesztésiprojekt Cél: közösképzésitematikakidolgozásaaz

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán A Budapesti Gazdasági Főiskola jellegzetességei Az ország első számú és legnagyobb főiskolája (16.000 hallgató) Felsőoktatási Minőség Díj (2010), ISO minőségügyi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Aktuális üzleti programok. ÜZLETI UTAZÁS: Dél-Afrika, Botswana

Aktuális üzleti programok. ÜZLETI UTAZÁS: Dél-Afrika, Botswana INNOVATION FOR AFRICA Aktuális üzleti programok ÜZLETI UTAZÁS: Dél-Afrika, Botswana 3 kiválasztható állomás: Durban Johannesburg Gaborone 2015. november 15-28. Kongói-Magyar Gazdasági Hét 2016. február

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management)

Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management) SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR RGVI Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management) Tantárgyfelelős: Dr. habil. Kozári József egyetemi docens Gödöllő 2012. 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben