BESZÁMOLÓ A TÁMOP C-12/1/ KONV AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/ KONV- 2012-0016 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP C-12/1/ KONV AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI ELNEVEZÉSŰ PROJEKT TANULMÁNYÚTJÁRÓL Auburn, Alabama, Amerikai Egyesült Államok 2014.június 18 június 25. I. A kiutazók személyes adatai 1. Név: Dr.Túróczi Imre A kedvezményezett itthoni munkaterülete: rektor (a főiskola teljes jogú képviselője, felelős a főiskola fejlesztési stratégiájáért, kapcsolatrendszeréért, működtetéséért), főiskolai tanár, a Közgazdasági, pénzügyi és menedzsment tanszék vezetője ( felelős minden szakon, így a leendő agrármérnök szakon is az alapozó tantárgyak egy részéért) Kutatási terület: agrárgazdálkodás- és pénzügyek Oktatási terület: pénzügyek, vállalati finanszírozás, számvitel Tanulmányút célja a kiutazó szempontjából: együttműködési megállapodás aláírása a két intézmény között, szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere az intézményi működésről, a közös fejlesztési lehetőségekről, jó gyakorlatok adaptálása. Tájékozódás az intézmények munkájáról, a problémákról, a képzési és kutatási területek sajátosságairól és sikerességéről, a nemzetközi akadémiai és gyakorlati csereprogramok módjairól. 2. Név: Dr. Kóródi Márta A kedvezményezett itthoni munkaterülete: oktatási és tudományos rektorhelyettes (felelős a főiskola képzésfejlesztésért és a képzések lebonyolításáért), főiskolai tanár, a Turizmus-Vendéglátás tanszék vezetője (felelős a turisztikai képzésekért, köztük az öko- és a vízi, vízparti turizmus, a sportturizmus témaköréért, amiben tananyagfejlesztés várható a projektben) Kutatási terület: a turisztikai piac sajátosságai, turisztikai termékfejlesztés és élménymenedzselés Oktatási terület: turizmus, szálláshely-szolgáltatás menedzsment Tanulmányút célja a kiutazó szempontjából: a projektben szereplő együttműködés képzési tartalmi lehetőségeinek feltárása. Az oktatási módszerek, különösen a távoktatás speciális módszereinek tanulmányozása. Szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a szakmai gyakorlat rendszeréről, a képző és a gyakorlati helyet biztosító vállalati partnerek közötti együttműködési lehetőségek. Tájékozódás az intézmény munkájáról, a problémákról, a képzési területek sajátosságairól és sikerességéről, a beiskolázási technikákról és a nemzetközi közös képzési programokról. 1

2 3. Név: Dr. Szabó Attila A kedvezményezett itthoni munkaterülete: a projekt intézményi szakmai vezetője, (felelős a vízgazdálkodási szakmai tartalom megvalósításáért, az utazás szervezője és kapcsolattartó), főiskolai docens, a Regionális Fejlesztési és Szaktanácsadási Kutatóközpont vezetője (felelős a környezettudatos szemlélet elterjesztéséért) Kutatási terület: ökológia, fenntartható fejlesztések Oktatási terület: környezetgazdaságtan, turizmus rendszere és menedzsmentje, ökoturizmus Tanulmányút egyéni célja: szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a képzési program teljes képzésmenedzsmentje és szakmai tartalma tekintetében. A tantárgyi tartalmak egyeztetése. A vízgazdálkodás helyi és közös értelmezése, problémái, megoldási lehetőségek és alkalmazott módszerek. Részben, vagy egészben adaptálható jó példák tanulmányozása. Közös kutatási területek és témák keresése. 4. Név: Dr. Czifra György A kedvezményezett itthoni munkaterülete: Műszaki és gépészeti tanszék vezetője (felelős minden képzésben az informatikai, műszaki alapozó, gépészeti és műszaki jellegű tantárgyak szakmai tartalmáért) Kutatási terület: visszafejtő mérnöki tevékenység, gyorsprototípus gyártás Oktatási terület: mérnöki tervezés, gépszerkezettan, projektmenedzsment, számítógéppel támogatott tervezés és gyártás, gyártástechnológia Tanulmányút egyéni célja: szakmai találkozók, megbeszélések, tapasztalatcsere a vízgazdálkodási képzés műszaki és informatikai tartalmáról. Az adaptálható jó gyakorlatok tanulmányozása. Tájékozódás az intézmények munkájáról, az önálló labor- és tervezési feladatokról, a kari és tanszéki munkamegosztásról. Közös kutatási területek, témák feltárása. II. Intézményi adatok Küldő intézmény neve: Szolnoki Főiskola Fogadó intézmény neve: 1. Auburn University, Alamaba, United States Kapcsolattartó személyek neve 1. Mark Dougherty A fogadó intézmény(ek) típusa o Állami felsőoktatási intézmény III. Felkészítés a külföldi tanulmányútra Felkészítés elemei (ki tartotta, milyen keretek közt, mit tartalmazott): 2

3 a) A projekt szakmai vezetője a megvalósítás során folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy mely témákban lenne szükség jó gyakorlatok tanulmányozására az optimális megvalósításhoz. A meglátogatásra kerülő egyetem elhelyezkedéséből és kiválasztott karának profiljából következően a felmerült témák megválaszolására alkalmas helyszín lehet. A kapcsolatfelvétel a látogatást két hónappal megelőzően megtörtént, a programról folyamatos egyeztetés zajlott személyes levelezéssel és szóban is. A projekt célkitűzései minden kiutazó számára ismert volt. A szakmai vezető részletes írásbeli, majd szóbeli tájékoztatást adott a projekt célkitűzéseiről, időrendjéről, elérendő eredményeiről, a tervezett kiutazás programjáról, illetve a fogadó intézményről. A tájékozódást és a felkészülést jelentősen segítette a meglátogatásra kerülő intézmény internetes megjelenése. b) Résztvevők megkapták az elfogadott pályázat feladatkijelölő részét c) A kiutazás előtt a résztvevők áttekintették és megvitatták a tervezett tanulmányút programját, megfogalmazták kérdéseiket. A problémaköröket három fő téma köré csoportosítottuk: milyen innovatív szakmai tartalmat és módszereket lehetne beépíteni a kidolgozásra kerülő vízgazdálkodási agrármérnök képzési programba, valamint milyen lehetőségek kínálkoznának a háromoldalú (SZF EU- AU) együttműködésre. d) A meglátogatott ország kultúráját a Dorling Kindersley kiadó, Útitárs sorozatában megjelent USA útikönyvból ismertük meg (Főszerk.: Anna Ghose) (2009), valamint az internetről tájékozódtunk. Felkészítés hatékonysága a későbbi kiutazást tekintve: az utazáshoz és a sikeres tapasztalatszerzéshez kapcsolódóan minden szükséges információ rendelkezésre állt Különösen jó megoldások: a megbeszélések pontos időbeni ütemezésben, magas szintű, a study-nak rangot adó vezetői részvétellel, szervezeti egységvezetői, igazgatói szintű megjelenéssel. Az előkészítettséget alátámasztotta az előre elkészített ismertetőanyag-csomag, illetve a meglátogatott helyszíneken hallgatott előadások, amelyek ppt bemutatóját az előadók rendelkezésünkre bocsátották. A fogadó fél a helyi közlekedést megoldotta, a vártnál nagyobb távolságok voltak Campuson belül is. Sikertelen elemek: a váratlan, előre nem látható közlekedési körülmények (repülőjáratok jelentős késése, elveszett poggyász) a meglátogatott ország kultúrájával való megismerkedést gátolták, a szakmai program hiánytalanul teljesült, leküzdve a problémákat a fogadó fél jelentős segítségével. Javaslatok az előkészítés továbbfejlesztésére: az útikalauzon kívül praktikus szótár elkészítése az alapvető udvariassági és más hasznos kifejezésekkel 3

4 IV. A tanulmányút alatt végzett tevékenységek június 18. (szerda) Utazás : Szolnok Párizs Atlanta Birmingham - Auburn 18/ (GMT+1) 19/ (GMT+6) Szállás: Clarion Hotel & Inn, Auburn, College street Program: Utazás, szállás elfoglalása Tájékozódás a szálloda recepcióján június 19. (csütörtök) I. Program a fogadó partner szervezésében : találkozó a kapcsolattartóval, Mark Dougherty-vel, ismerkedés. Mark a Samuel Ginn mérnöki intézetben dolgozik, biomérnök Téma: kölcsönös bemutatkozás, az intézmény bemutatása, a projekt bemutatása, a célok ismertetése, a közös munka lehetőségének körvonalazása. Fő célként három elem került rögzítésre: 1. személyes kapcsolatok kialakítása a jövőbeni együttműködés érdekében 2. az együttműködési megállapodás áttekintése a hallgatócsere és a kutatási együttműködés területén 3. a vízgazdálkodási agrármérnök tanterv felvázolása és beépíthető jó példák és ötletek nyújtása Tapasztalat: a kapcsolattartó a látogatás programját ismertette, rendkívül jól előkészített, egyeztetett programot szervezett, viszonylag sok akadémiai és kevesebb gyakorlati elemmel. Minden találkozó kapcsolódik a vízgazdálkodáshoz, vízügyi 4

5 munkához, vagy a víz hasznosításához. A tanterv angol nyelvű változatát kéri, mert akkor tudják megítélni. Elmondta, hogy az egyes megbeszéléseken milyen érdeklődésű partnerekre számítsunk, illetve fogalmazzuk meg, hogy mit várunk tőlük. Ő járt Magyarországon, Szarvason a projekt menedzserének meghívására, tájékozódott a témakörről. A használt fogalmak tisztázása következett, a képzési szintek beazonosítása. Az oktatók tanszéki elhelyezése hasonló a saját infrastruktúránkhoz, két személyes irodákban dolgoznak. A csoportnagyságok alacsonyak lehetnek az előadók nagyságából következtetve. A tanulószobák számítógépes munkaállomásokat jelentenek, magasabb szinten saját helyeket biztosítanak az MSc/PhD hallgatóknak. Következtetés: nemcsak tantárgyakat gondoznak az intézetek, hanem komplett képzések tartoznak hozzájuk. Kidolgoznak képzési programokat és hallgatót kell szerezni rájuk, akik közül tovább is tanulnak, illetve a legjobbak doktorálnak. Fontos, hogy az alapképzést nagyszámú hallgató kezdje meg, ők főként Alabamából érkeznek, a mesterképzésre már jönnek más US államokból is, külföldről is. Az üzleti szemlélet az állami egyetemeken is érvényesül. II. Program ( ): A Biosystem Engineering tanszék bemutatkozása (Corley épület 201. tárgyaló) A megbeszélésen részt vettek Sushil Adhikari, a biotermékekkel és bioenergiával foglalkozó munkatárs, Yifen Wang, a haltenyésztéssel és a kapcsolódó akvakultúrával foglalkozó munkatárs, Oladiran Fasina, a megújuló energiával is foglalkozó élelmiszermérnök munkatárs Téma: kölcsönös bemutatkozás, az egyetem karai, tanszékei, a tanszékek által gondozott képzések rendszere, a képzések egymásra épülése, követelményrendszere, kutatások. 5

6 Tapasztalat: Az egyetemnek 11 kara van, a szervezeti egységük a mérnöki intézet keretében működik. A biomérnök képzés BSc szinten elágazhat az erdőmérnöki tudományok és az ökológiai mérnöki tudományok felé. Ugyanezek a témák folytathatók a z MSc képzésben is. Gyakorlati képzési központjaik a közelben találhatók, mint a baromfi-tenyésztés technológiai központ. Mivel az egész gazdálkodási folyamatot tanítják, a hallgatók megismerkednek a kukorica, mogyoró, energiafa termeléssel is. Tanulnak pl. permetezést is, vagyis a folyamatokat megelőző és azt követő vegyi folyamatokat. A halászati kutatások azt célozzák, hogy a bioenergia felhasználása mellett hogyan tudnak halat tenyészteni. A mérnökök az agrártermelés gépeivel (szerkezettan és szerelés) foglalkoznak. Ez szükséges, mert megteremti a kapcsolatot a mezőgazdaság és a mérnöki képzés között. A műszaki mérnökök kevésbé tudnak elhelyezkedni, még szükséges azon területen tovább képezniük magukat, amelyiken a mérnöki tudományt alkalmazni fogják. A biomérnökök, agrárgépész-mérnökök számára már nem szükséges további képzés, mert komplex ismereteket kapnak, amiket alkalmazni is tudnak. Minden mérnöki tudomány megkíván gyakorlati tapasztalatot, nyári, vagy szakmai gyakorlatot töltenek a hallgatók. Úgy tapasztalják, hogy hiába van pénzük a képzésre, nem elég kreatívak a hallgatók, nélkülözhetetlen a szakmai gyakorlat. A hallgatók csak május közepéig járnak iskolába és szeptember közepétől kezdődik a félév, de nyáron két hónapos nyári iskola van, amikor szintén szerezhetnek kreditet. Az intézmény állami fenntartású, de bizonyos összeget kell fizetni a hallgatóknak. Még így is sokkal olcsóbb, mint a magán egyetem. Szakmai kérdésekben elmondták, hogy a magyarországihoz hasonló problémát jelent a szárazság, de tudják, hogy nálunk az árvíz is tetézi a problémákat. Pensacolaban hasonló a helyzet, a farmereknek meg kell védeniük a házukat. Ősszehasonlítva Szolnok jobb helyzetben van, mert a hatóságok helyben vannak, itt tudnak dönteni a helyszínen. A folyószabályozás és a folyómeder szűkössége okozza a problémákat. Észak Amerikában hasonlóan szikes talajok vannak és a só kicsapódása lehet a probléma. Nagyon sok, különböző funkciót ellátó laboratórium áll a tanszék rendelkezésére. Következtetés: a tanulmányi költségek részbeni vállalásának jelentős motiváló szerepe lehet Munkaebéd a Mezőgazdasági Főiskolai kar Nemzetközi Irodájának meghívásával 6

7 III. Program ( ): Megbeszélés a nemzetközi kapcsolatok vezetőjével, Joseph Molnar-ral Téma: kölcsönös bemutatkozás, az intézmény nemzetközi kapcsolatai, részképzések rendszere, hallgatócsere, ösztöndíjak lehetősége. Majd a Campus bemutatása, séta a történelmi és modern épületek között, a könyvtár megtekintése. Tapasztalat: Az együttműködés beindítására nyitottak, a jelentős kötelezettségeket nem tartalmazó keret-megállapodás aláírásra kerül, a főiskola és a mezőgazdasági intézet, valamint a biomérnöki tanszékkel kiépítésre kerülő szorosabb kapcsolat mentén konkrét projektek dolgozhatók ki. Finanszírozási tervet is kell a projektek mellé készíteni, a pályázati lehetőségeket keresni. Az egyetem területén nyári orientációs tábort rendeztek a beiskolázás elősegítésére, külön programot kínálnak az érdeklődő fiataloknak és a szülőknek. Fontosnak tartják, hogy már a jelentkező elkötelezett legyen. Az egyetem arculatának fontos tényezője és alakítója a sport, az Auburni Tigrisek amerikai futballt játszó, a bajnokság élvonalába tartozó csapat. Következtetés: a nyitottságot és az együttműködési szándékot fel kell használni, projektajánlatokkal keresni az intézményt IV. Program ( ): Az egyenetlen csapadékvíz keletkezés miatt a vízelvezetés, vízhasznosítás és vízgyűjtés módszereinek tanulmányozása a Davis Arborétum területén Téma: a csapadékszegény időszakokra víztartalék-rendszerek kialakítása a termőréteg mesterséges formálásával, átalakításával, illetve a gyűjtőrendszerek, csatornák, tavak kialakításával. 7

8 Tapasztalat: természetesnek tűnő környezet, környezetbarát és funkcionális anyagok alkalmazásával (járólapok vízáteresztő anyagból) fenntartható olyan vegetáció, amely a szélsőséges csapadékeloszlás miatt kiszáradna. Következtetés: jó kutatási téma, kisebb egységei akár hallgatók számára is. A mérés és rögzítés elsajátítása része a mérnöki munkának Közös vacsora a Good Ole Boys étteremben, autós városnéző körút Mark Dougherty-vel június 20. (péntek) I. Program ( ): Megbeszélés a Biosystem Engineering Faculty-n, közös reggeli, találkozás a tanszék vezetőjével (Dr. Steven Taylor) és munkatársaival 8

9 Téma: kölcsönös bemutatkozás, a tevékenységeink közös pontjai, a közös diplomakibocsátás lehetősége Tapasztalat: A tanszékvezető arról érdeklődött, hogy hogyan kapcsolódik az új vízgazdálkodási képzésünk a meglévő képzésekhez, mi a különlegessége, mi különbözteti meg. Felvázolták, hogy náluk három alapképzésből kikerültek iratkozhatnak be a mesterképzésbe. Az amerikai partner számára ez nagyon furcsa, mert ők végig szeretnék vezetni a hallgatóikat a tanulási folyamaton, egy témát egyre mélyebben elsajátítva. A duális képzést nem tartják megfelelőnek, alapozó képzésként kezelik., A legtöbb amerikai intézményben van vállalati együttműködés, de csak alapdolgokat tanulnak meg, tudományos igényesség nem jellemzi a gyakorlóhelyeket. Aki master, vagy doktori képzésben szeretne diplomát szerezni, azoknak ez a megoldás nem felel meg. A lehetséges kutatási együttműködést 9

10 tekintve, hálózatos programokat kellene közösen megpályázni, pl. FP 7-et több partnerrel együtt, mert ebben lehetnek harmadik országbeli, nem EU-s partnerek is. Szakmai indokai is vannak a további közös munkának, pl. a klímaváltozás tekintetében is a közös tapasztalatokból lehet tanulságokat levonni. Hasonló problémával küzdenek, mint mi, mert tárolni kellene a vizet, de nagyon nehéz megoldani, hogy amikor fel kell használni, akkor legyen elegendő. Ráadásul a sótartalma is megfelelő legyen, mert a tárolásnál változik a sótartalom, az elvezetésnél is kioldja a földből. A hatóságok hangsúlyos szerepéről is említés történt. Amerikában ez is az egyes államok szabályozása szerint történik, Alabamában nem tartják annyira szigorúnak, talán az adózás tekintetében szigorúbbak, mint más államban. Például vannak előnyben részesített növények, vagy levegőszennyezési előírások, az építészeti előírásokat nagyon szigorúan betartatják. A környezetvédelmi előírások betartásának elvárása Mo-n megelőző, míg az Államokban inkább követő, ezt azt jelenti, hogy az építést ellenőrzik, nem a terveket. Az egyetemmel a vállalatok Alabamában a baromfi- és sertéstenyésztésben működnek együtt. Az ármegállapítás rendszerét hasonlítottuk össze. A módszertant tekintve érdekes módon a távoktatás többe kerül, mint a rendes képzés. Ebben is kereshetünk együttműködési lehetőséget, hogy közösen dogozzunk ki távoktatásos programokat, mert náluk csak a mérnököknek van ilyen jellegű képzésük. A vízgazdálkodás területén el tudják képzelni az együttműködést részképzés formájában, amihez kapcsolódhatna egy hét amerikai tartózkodás is, vagy a turizmus, illetve a mezőgazdaság egyes területein tanulók számára. Náluk is trendi a helyi termék, de komplex rendszerben kell gondolkodni, nem egy lábon állni. Egyesíteni kellene a termálenergia hasznosítását, termálfarmokat kellene létrehozni, hogy ne csak nagyban használják az üvegházak fűtésére, hanem intenzív haltenyésztésre is használható legyen, ezt javasolják a tapasztalataik alapján, ilyen komplex rendszereket kellene tanítani. Következtetés: a hasonlóság a képzések között jelentős. Célszerű azonban kettős diplomában, mint közösben gondolkodni, mert az egyszerűen kivitelezhető mindkét intézményben. Közös ebéd Dr. Luther Water-rel ( ) (új információt nem jelentett) II. Program ( ): Megbeszélés a Turizmus tanszék vezetőjével, Martin O Neill úrral Téma: kölcsönös bemutatkozás, közös tevékenység lehetőségeinek feltérképezése Tapasztalat: A tanszék tevékenységét a pontos megnevezés fejezi ki, Department of Nutrition, Dietetics and Hospitality Management. A Társadalomtudományok intézethez tartoznak. Széleskörű, főként a szabadidős turizmust felölelő képzéseik 10

11 vannak, sok a nemzetközi hallgatójuk. Együtt tanítják az élelmiszerbiztonságot a turizmussal, sőt mesterképzésen élelmiszeripart is tanítanak. A menedzsment PhD téma. Szerződésben állnak a Capella lánccal, ez a fő gyakorlóhelyük, de van együttműködésük más hotellánccal is. Undergraduate (alapképzés szinten) az üzleti ismereteket tanulják. Itt nagyon sok bevételt kell elérnie a tanszéknek, mert ez fizetős, a felsőbb szinteket akkor tudják olcsón adni, ha a tömegképzésben sok bevételre tesznek szert. Ezért nagyon versenyképessé tették a programot, sokan akarnak idejönni tanulni. Alapképzésen a működtetést és a marketinget tanulják, mesterképzésen a tervezést. Egy-egy termékre koncentrálnak, pl. a borturizmusra, de szerintük a sörre is alapozható legalább olyan turizmus, pl. a kaliforniai sörfőzdékre. Oktatnak rendezvénymenedzsmentet, de inkább a spa, mint az egészségturizmus iránt érdeklődnek. Következtetés: ösztöndíjpályázat útján jöhetnének hallgatók, de a mobilitás tekintetében számukra Közép-Európa nem kiemelt. III. Program ( ): Megbeszélés az új CASIC épületben, a korszerű laboratóriumi oktatás és kutatás tanulmányozása, AU Water Resources Center Téma: kölcsönös bemutatkozás, a Vízügyi Kutató Központ tevékenysége, vízvizsgálati adatgyűjtési rendszerek bemutatása (Sergio. S.Ruiz Córdova, igazgatóhelyettes, GWW, Sam R. Fowler az intézet igazgatója, Mona Dominguez az alabamai vízminőségkutatást vezető kutatási asszisztens), közös tevékenység lehetőségeinek áttekintése 11

12 Tapasztalat: A vízszennyezést vizsgálják, egyben szemléletváltoztató népnevelő célokat is megvalósítanak a laboratóriumi kutatáson kívül. A vízvizsgálatok kutatási szempontból is nagyon fontosak, de az eredményeket széles körben kell kommunikálni. A monitorozást nagy területre kiterjesztik, ezen kívül kutatnak is. Sok tanszék folytat vízzel kapcsolatos kutatásokat, az elkészült új labort használhatják, együtt kell működnie a biológiai intézetnek a kémiaival, a mezőgazdaságival, stb. Foglalkoznak öntözéssel, valamint a víz mezőgazdasági felhasználásával. A földrajz tanszékkel pl. a szárazság vizsgálata miatt állnak kapcsolatban. A water watch program monitorozást, vegyi elemzést jelent. Alabamában a vízvizsgálati programot meg tudták valósítani sok önkéntes bevonásával, ezután készítették el a globális programot. Két szintet különböztetnek meg, a mintavevői és a kutatói szintet. A kutatóknak is szerveznek találkozási lehetőségeket, a tervezésnek nagy szerepet tulajdonítanak. A hajózási hatósággal, az energiatermelő cégekkel, a nukleáris energia-vállalatokkal is kapcsolatban állnak. Probléma, hogy az egyetemen az utóbbi években kevesebben akarnak foglalkozni a vízzel kapcsolatos tudományokkal. A WWP haszonélvezői nemcsak a lakosság, hanem főként a vállaltvezetők is, akik a környezetvédelmi szempontokat így jobban figyelembe tudják venni. A lakosságnak pl. információt jelent, hogy hol lehet biztonságosan úszni, az alga és egyéb egészségkárosító anyagok jelenlétének mérése miatt. A vízfigyelő rendszerben adatbázist alakítottak ki, ami számos hasznos lehetőséget hordoz magában. A rendszer kialakításához rengeteg önkéntes csatlakozására volt szükség, de az önkéntes munka is akkor jó, ha tervezhető és elvégzik a vizsgálatokat, mintavételt. A laboratórium megtekintése során a mintavételhez szükséges készletet megnézhettük, valóban kompakt, kezelhető és könnyen hordozható csomag. Érdemes csatlakoznunk az önkéntes adatszolgáltatók közé a kapcsolatainkon keresztül Következtetés: kapcsolatfelvétel a szolnoki laboratóriummal az adatküldés érdekében június (szombat, vasárnap) Kirándulás: Montgomery, New Orleans, Pensacola (szabadidős program) június 23. (hétfő) I. Program ( ): Munkareggeli és megbeszélés Dr. Yoo-val, a projekt indításakor Magyarországon járt másik professzorral Téma: kölcsönös bemutatkozás, a magyarországi tapasztalatok, javaslatai a további fejlesztésekhez 12

13 Tapasztalat: elismerően beszélt a különböző akvakultúrás termesztési rendszerekről és a haltenyésztésről. A problémákat hasonlónak tartja, a magyar technológia pedig szerinte lépést tart a fejlődéssel, egyes rendszerei, technikai megoldásai nagyon jók. Jól kihasználja az elhelyezkedés adta előnyeit. Következtetés:az elismerés igazolja, hogy fontos lenne a hazai vízgazdálkodási agrármérnök képzés II. Program ( ): A mérnökképzés infrastruktúrájának megtekintése Téma: Az engineering campus meglátogatása, számítógépes tervező és vizsgáló laborok Tapasztalat: A kémiai fakultás megtekintése, ahol szintén folytatnak a kutatásokat a vízzel kapcsolatban. A körülötte kialakított természeti környezetben is felhasználják az öntözésben a kísérleti technológiát. Dr. Yoo-val megbeszélés, bejárta a világot, a vizes területeket, a vízgazdálkodással foglalkozik, vízvédelemmel. Éppen az árvíz idején volt Magyarországon. Látta Kiskörét. Az esőzések hatásának összehasonlításáról érdemes közös kutatást folytatni. Dr. Yoo volt Markkal Szarvason. Az Erasmus lehetőségekről beszéltek. Következtetés: a laborgyakorlatokhoz szükséges munkafüzetek, feladatlapok összeállítása. A hallgatók önállóan mértek, oktatói irányítás nélkül végezték a feladatokat, a labor rendelkezésre állt Ebéd Dr. Yoo-val a Cheeburger étteremben III. Program ( ): Előadások (2 db) a távoktatási módszerekről. Téma: Különböző távoktatási központok kínálják a képzéseket, a mezőgazdasági intézetnek van saját távoktatási központja is. A módszerekről tájékozódás. Tapasztalat: Távoktatási központ, Dr. Richard Gregory a távoktatási központ vezetője. A képzésmenedzsment rendszerük önálló, saját nyilvántartást vezetnek a kurzusokra beiratkozott hallgatókról, értékelési, visszajelzési rendszer is egyben, az online konzultációkra is lehetőséget ad, élő kommunikációs felület. Ezen keresztül informálják a hallgatókat. A hallgató jó, ha folyamatosan figyeli a felületet van, mert majdnem minden tananyag megtalálható. Az előadásokat közvetítik, illetve felveszik, majd kiteszik a felületre. Lehetőség van valós idejű közvetlen bekapcsolódásra, kérdésfeltevésre, beszélgetésre is l, de a később bekapcsolódók is tehetnek fel szóban és írásban is kérdést. Egész laboratóriumi gyakorlatot tudnak így megtanítani, amit felvesznek, majd egyedül kell megcsinálni a hallgatónak. A tanár tudja követni, hogy milyen a csoport teljesítménye, mennyire felkészült, honnan 13

14 kezdje az előadást. Tesztekkel mérik a észültségi és az elért szintet. A teljesítmény átlagát is közzéteszik, ez lehet motiváló, a tanári értékelés szövegesen is megtörténik. A tanterem mellett van egy kameraszoba, illetve technikai helyiség. Osztályonként is át lehet tekinteni a teljesítményt. A felkészültségről is készítenek előzetes tesztet, ennek megfelelően alakítják az előadást. Hallgatói szolgáltatás a hozzáférés biztosítása a különböző adatbázisokhoz az elemzések elvégzéséhez. A közvetlen marketingre sokat fordítanak. A rendszert a műszaki mérnökökképzésére tervezték meg. Minden a kurzustól függ, pl. az, hogy hányszor kell eljönni, mennyire dolgozza ki a tanár az otthoni önálló tanulási technikákat. 11 kameráskommunikációs termük van és hetven körüli kurzust kínálnak, ami kreditet ad a sikeres elvégzés után. A másik távoktatási módszert Dennis A Shannon, a mezőgazdasági intézet távoktatási koordinátora mutatta be. A mezőgazdasági jellegű távoktatásról beszélt. Beíratkozhat a hallgató továbbképzési célból, pl. van olyan kurzusuk, amelyre bárki járhat. Egyes MSc kurzusokon nem kell szakdolgozatot készíteni, ez teljesen idegen a magyarországi rendszertől. Nem tudják olcsóbbá tenni, pedig jó lenne vegyes képzéseket is indítani közösen más tanszékekkel úgy, hogy a bizonyos tárgyakat csak az ő rendszerükön keresztül tanuljanak. Három fő területen folytatnak képzéseket: mezőgazdasági üzemtan és talajok; föld, víz és környezeti tudományok, nagyüzemi gyepszőnyeg előállítás. Mivel kreditenként számítják a díjat, továbbképzési céllal is lehet jelentkezni a teljes képzés elvégzése nélkül. Tapasztalat: A két módszert ötvözve sikeres távoktatás alakítható ki, az első vizualitását a második továbbképző jellegével, de az első szigorúbb követelményrendszerével, a második költségeit is csökkentve. IV. Program ( ): Látogatás az E.W.Shell Fischeries Research Center-ben Téma: a haltenyésztés különböző módszereinek bemutatása, kutatási lehetőségek, a központi igazgatója, Karen L. Veverica kalauzolásával Tapasztalat: Külön oktatási területként jelenik meg, több szinten képeznek szakembereket a School of Fischeries, Aquaculture and Aquatic Sciences elnevezésű intézményben, melynek gyakorlóbázisa is egyben. Nemzetközi tevékenységet a kutatásokon keresztül és szintén a képzésen keresztül végez. Három fő faj különböző technológiával történő tenyésztésével foglalkozik, a tilápia, a harcsa és az amúr (ez utóbbit a vízinövények elburjánzásának megakadályozása érdekében). A tenyésztett halfajok rendelkezésére álló medencék vizét mesterséges úton oxigénnel dúsították. A dúsítás automatikus folyamatként zajlott, a folyamatot egy oxigéntartalmat elemző úszókán 14

15 elhelyezett érzékelő jele alapján indították be. Az érzékelő magas ára miatt nem minden medence rendelkezett ezzel az eszközzel. Következtetés: a vízgazdálkodási agrármérnökök számára egy specializáció keretében oktatható a tevékenységi terület, ami különösen alkalmas duális képzésre. Az együttműködés keretében lehetőséget kell teremteni egy olcsóbb, megbízható kiértékelő rendszer kifejlesztésére a Szolnoki Főiskola Műszaki és Gépészeti Tanszékén egy vagy több szakdolgozat témájaként feldolgozva. Ajánlatunkat érdeklődéssel fogadták. Közös vacsora a partnerekkel a Laredo mexikói étteremben 15

16 2014. június Visszautazás : Auburn Birmingham Atlanta Párizs - Budapest A tapasztalatok szakmai tartalmának illeszkedése az itthoni munkához: A water management képzéssel, különösen a vízvédelemmel és a moniotrozással kapcsolatos tapasztalatok jól hasznosíthatóak. Meggyőződhettünk a képzési elvek azonosságáról, az egységesítési elvek Európán kívüli alkalmazásáról, így a képzési rendszerek átjárhatóságának biztosításáról. A példaanyag a fejlesztésre kerülő tantervbe beépíthető. A hazaitól eltérő tapasztalatok: Az alkalmazásképes tudás elsajátításának a hazainál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, főként a szakdolgozat megírásához valós kutatásban vesznek részt a hallgatók, vizsgálatokat kell végezniük. A szakdolgozat nélküli alapképzéses és mesterképzésben megszerzett végzettség eltér a hazai rendszertől. Jó ötletek, hazai hasznosíthatóság: - az intenzív haltenyésztés több, az adott hely adottságain alapuló módja - távoktatásos modell - hallgatói kutatások, oktató-hallgató kutatócsoportok - team-munka, projekt készítés Elvárások vs megvalósulás: A terület elhelyezkedéséből és klimatikus viszonyaiból következően az öntözési módszerek túlsúlya volt várható, ehelyett más eljárásokkal ismerkedtünk meg, a víz megőrzése érdekében kidolgozott technológiákkal. Szakmai sikerek: Az együttműködési készség várakozáson felüli, a megállapodás aláírásán túl rövidtávonis együtt kívánnak dolgozni több témában a főiskolával. Szakmai kudarcok: - Javaslat a továbbfejlesztésre: Gyors, két héten belüli konkrét együttműködés ajánlat kezdeményezése, téma, módszer megjelölésével. 16

17 V. A tanulmányút menedzsmentje A küldő intézmény menedzsment tevékenysége: A küldő intézmény a tanulmányút feltételeit biztosította, a közlekedést a repülőtérre megszervezte, a kapcsolattartó igen gazdag szakmai tartalmú programot kezdeményezett a partnernél. A fogadó intézmények menedzsment tevékenysége: A partnerintézmény felkészülten fogadott, segítettek a tájékozódásban, az előzetes programnak megfelelően ütemezték a tartózkodást, további alternatív lehetőségeket javasoltak. A kapcsolattartó azon kívül. hogy csoportunkat mindenhová készségesen szállította, praktikus tanácsokkal is ellátott. A szakmaiság szerepe és értékelése: A szakmai tájékoztatókat területük prominens szakértői, elismert szakemberek, vezetők, megfelelően felkészülten tartották. A tanulmányút szakmai tartalma kellően megvalósult. Szállás: A szállás kényelmes, egyágyas elhelyezésű volt, légkondicionált, tiszta szobákban történt, internet szolgáltatás üzemelt. Szabadidős programok: A munkanapokon a szabadidőt is szakmai programok töltötték ki, városnézésre nagyon kevés idő maradt, illetve a távolságok miatt a közlekedés egyben a város megtekintésével is járt. A helyi szokáshoz alkalmazkodva az étkezések is a szakmai program részei voltak, a fogadó intézmény képviselőivel közösen étkeztünk Sikeres menedzsment lépések: Az egész utazás szervezése, koordinálása és bonyolítása Sikertelen menedzsment lépések: - Javaslat a továbbfejlesztésre: A közös munka érdekében újabb tanulmányutak szervezése VI. A tanulmányút értékelése A tanulmányút elfogadtatása (küldő-, ill. fogadó intézmény által): A Szolnoki Főiskola számára a partnerek újabb tevékenységének megismerésével nyílik lehetőség a személyes kapcsolatokon alapuló további együttműködésre. 17

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Esettanulmányok Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben