Mik azok a szempontok,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mik azok a szempontok,"

Átírás

1 A Hírlevél okán Konfirmáció Tahi Szentlélek Baba-mama kör Búcsú Füle Lajostól Könyvajánló Gyülekezeti kirándulás Hirdetések Hírlevél Kelenföldi Református Eyházközsé lapja, II Évzáró Kelenföldi Református Anyaszent Eyház Hírlevele Mik azok a szempontok, amelyek a hírlevél okán írásra késztetnek? A Szentek közösséében szüksées a kapcsolattartás a yülekezet történéseinek az ismertetése. Fontos tudni hoy mely nay dolokat cselekszik köztünk, velünk és eyesek által az Úr. Sokrétű az üzenet, csupán címszavakban térek ki rájuk. Felkészít a lélek felnőtt korúvá lételéhez, mint például: eymás terhét hordozzátok, de részeltessetek eymás örömében és bánatában is. Mivel a Szentlélek munkája az Eyház születése, a Hírlevél is beszámol a látható munkájáról, alkalomteremtésről, emberek szolálatba állításról és szent fellelőséet ébreszt. Lelkészként jelmondatom a szent szolálatban emberlelkek üdvössée a tét, mennyit ér ez neked? Ezzel szembesít Isten! A hírlevél üzenet és nem eyszerűen hírek! Aki kapod levelet, üzenetet kapsz úy olvasd! A hírlevélnek van arculata, Krisztus kép felrayotatása. Van emlékeztetése, hoy kié vay, kinek szolálsz. Van parancshordozása az odafelvalókat keressétek, ne a földieket, mert ezeket meadja az Isten. A kelenföldi yülekezet szeretetszolálata, betöltése annak a parancsnak, hoy: leeltessétek a leölésre szánt bárányokat! Minden típusú kérés másokért, ezt a parancsot teljesít. A hír mindi üzenet is! Fontos tudnunk, hoy van a yülekezetnek születése, múltja, jelene, és Isten által teremtett jövője. Szüksées tudni, hoy hova vezetett az Úr téed, aki ma itt vay, az Ő Kelenföldön élő yülekezetének tajaként. Szüksées tudni, mi történik a yülekezetben. Például: a családi hírek: születés, temetés, házassákötés, konfirmáció, temetés sorsokról szól Istennek kézben tartott vézései mevalósításáról beszél! Ezért el kell mondani az Ő szavait, mert: Keresztelés a születés értelme! Jókedvemben maamnak alkotám Konfirmáció Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt Házassákötés különös felelőssé a holnapért Halál aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ha mehal is él, és soha me nem hal A Kelenföldi Református Eyháznak van hanja,

2 üzenete, ereje, szolálata a yülekezet eész közössée éltetésére. Van hanja, üzenete, ereje, szolálata az Úr Jézus által mejelölt területeken, Az ismert Belmisszió és Külmisszió foalmak alatt beszélünk ezekről. Például: Belmisszió 2015 nyarán a Tahi Konferencia heteken történik. Rendje: alsós I. hét június alsós II. hét június 29-július 4. felsős hét július szikla és imnazisták hete július fiatal felnőttek és eyetemisták hete július yülekezeti hét július 27-auusztus 1. énekkari hét auusztus Külmisszió a kórházban, az öre otthonban, evanelizációs hetek tartásában, börtönmisszióban, televíziós szolálatokban, ciánymisszióban, eyénre szabott szolálatokban teljesül. Azért, hoy külföldön is lehessen az iehirdetés ajándékaival élni, hírt adunk arról, hoy hol találnak mayar istentiszteletet Európában. (A címeket a pasaréti hírlevél tudósítása alapján adjuk tovább.) Anlia, London Salánki István 17 St. Dunstan Rd, London W6 8RD, reflondon.hu, vasárnap 11 és 17 óra, yermekóra van. Ausztria: Bécs, Karvanszky Mónika, Dorotheerasse 16, 1. kerület, vasárnap 17 óra, yermekóra van. Belium: Denderleeuw, dr. K. Remport Péter, Veldstraat 157, 9740 Denderleeuw, havonta 1x, yermekóra van. Észtorszá: Tartu, Bán István felüyelő, Pohla 13-1, EE Tartu, Finnorszá: Helsinki, Nay Gábor, felüyelő, Jämeräntaival 8 A, Espoo, kedd 17:30, yermekóra nincs. Franciaorszá: Párizs, Heddad Anne Marie ondnok, St Esprit templom, 5 Rue Roquépine, +33-(0) Hónap 1. vasárnapja 17 óra, yermekóra nincs. Horvátorszá: több város, Kettős János, szuperintendens. Központ Kopács, Petőfi Sándor u. 4. helyszínenként eltér, yermekóra van. Luxembur: Papp Györy ondnok, 2, Place des Martyrs 8032 Strassen havonta 1x, időpontok a honlapon, yermekóra van. Németorszá: München, Csákvári Dániel, Hiltenspererstraße 55, München, U2 Hohhenzollerplatz, vasárnap 16 óra, yermekóra van. Németorszá: Stuttart, Gémes Pál, Evan. Pfarramt, Schafhausen, változó. Svájc: több város, Kókai Csaba, több helyszín. helyszínenként eltér. Svédorszá: több város, Molnár-Veress Pál, több helyszín, helyszínenként eltér. Szerbia: Püspöki hivatal Feketić Bácsfeketehey, Bratstva jedinstva ul. 26. Tel./Fax , Több helyszínen a mayarlakta településeken. Kelenföldön működik az irat és hanmisszió. Rendszeres yülekezeti alkalmaink a nyár folyamán a tanévzárótól a tanévnyitói meváltoznak. Hétközben szerdán este 18:30-kor yülekezeti bibliaórát, a vasárnapi Istentiszteletek változatlanok. Lehetőséek a yülekezteti életért való adakozásra, eyházfenntartói járulék, céladományok, perselypénz, Isten dicsőséére szánt adományok, ezeket lehet helyben és lehet a Kelenföldi Református Eyház bankszámlaszájára: befizetni. Kelenföldön a yülekezetbe való felvétel nem eyszerűen jelentkezés alapján történik, hanem szüksées a leendő új tanak a yülekezet lelkipásztorával személyes beszéletést folytatni. Honnan jött, miért jött, hoy talált Kelenföldre, milyen a hitélete, milyen típusú ondjai vannak, miben lát szükséet és miben tud ajándékká lenni a yülekezet közössée számára. Van lelkipásztori, lelki ondozói alkalom. Vannak előkészítők: keresztelésre, házassákötésre, konfirmációra és temetésre. Speciális lelki ondozások: metérésre meérlelt lelkekkel eyütt imádkozás, újjászületettekkel pásztori beszéletések. Működik a Bibliaiskola az ÚJSZÖVETSÉG szolálóinak. A hírlevél tehát, belevon a közössé mindennapi életé ismeretébe. Leyen áldás az olvasásán! Ft. Takaró Károly ny.püspök

3 Konfirmáció Kelenföldön 2015-ben A konfirmáció szó azt jelenti: hitünk meerősítése a Szentlélek által. Hoy a konfirmandusaink szívében hoyan és mit vézett az Úr, ez az Ő titka, de az eyik diákunk a vizsa és a foadalomtétel napja előtt szívesen elárulta: hoyan is került a yülekezetünkbe, hoyan került kapcsolatba az Úr Jézussal és mit is jelentett számára ez a felkészítő év Íme: Ruzsonyi Gerely vayok, 19 éves, elsőéves eyetemista az ELTE Bölcsésztudományi Karán. Budán születtem, itt is nőttem föl elvált szülőkkel. Ien racionális, szabadelvű nevelést kaptam, amiben azonban szerencsére az általánosnak tekinthető yakorlattal szemben nem szabták me sem a szüleim, sem a nayszüleim, miben hiyek, mit ondoljak eyes fontosabb kérdésekről, íy viszonyla korán, évesen kezdett kitárulni a látóköröm, minden möött a válaszokat kerestem, mint meannyi kamaszodó yerek. Nyilván hamar előkerült a vallás kérdése is, eyelőre csak általánossáokban. Van Isten? Ha van, milyen? Eészen 17 éves koromi szinte definíciója voltam az anosztikus felfoásnak. Annyira szorosan kötődtem a saját racionalitásomhoz, hoy az isteni lét és hasonlók melletti, illetve elleni deduktív érvek hiányában kezdtem elfoadni, hoy számos módon viszonyultam az eészhez. Ott élhettem át Isten keyelmét először újjászületésem alkalmával. más kérdés mellett erre sem fook kieléítő választ kapni soha. Véül 2013 nyarán, amikor úy tűnt, kisiklik az életemben ey-két dolo, az Úr barátaimon keresztül meszólított, akiknek sikerült rávenniük, hoy szeptemberben látoassak me ey Szikla ifialkalmat. Az első pár péntek délutánt csak érdeklődő fiyelemmel követtem, hiszen újat mondott a vallásról, Istenről, az újdonsáok pedi mindi is az érdeklődésem középpontjába tartoztak. Talán a tavalyi, 2014-es Tahi-héti viszont ambivalens Ősztől elkezdtem járni a konfirmáció-előkészítő órákra, most pedi, nem eészen két évvel az első tapasztalataim után, meadatott, hoy konfirmáljak és a yülekezet tajává váljak. Elé nay változás 2013-hoz képest, hoy őszinte leyek. Ez azt jelenti vajon, hoy minden szempontból jobb az életem? Korántsem. Azt viszont mostanra már tudom, hoy nem ez az elsődlees kérdés. A Krisztussal való találkozásom időben eybeesett a ténylees intellektuális felnövésemmel, íy a

4 spiritualitásom és az intellektusom eyszerre fejlődött ki, hoy ilyen ide nem illő szóval fejezzem ki maam. A konfirmáció ennek a spirituális és intellektuális érésnek a csúcspontja számomra, sosem hittem volna két éve, hoy íy állok majd, és minden baj, fájdalom, bánat ellenére ey sokkal teljesebb, Istenhez közelibb életem lehet. Mit várok? Foalmam sincs, de tényle foalmam sincs. Remélem, hoy fejlődhetek a hitben, remélem, hoy azzá válhatok, akivé akartam válni az elmúlt időben, remélem, hoy jelenthetem azt a seítséet Hívoató Kedves Gimnazisták és Szikla-ifisek! Szeretettel hívunk Titeket először vay újra, hoy a nyári pörésből vay lazulásból kicsit kiszakadva, töltsünk időt eymással és Meváltó Urunkkal, a Szent Lélek közösséében. Idén is készített számunkra üzenetet az Isten, vajon neked mit akar mondani? valakinek, amit nekem jelentettek az itt meismert emberek. Az Úr folyamatosan, újra és újra memutatja rajtam jósáát, ezért pedi sosem lehetek elé hálás, és bár ez yakran mé mindi nehéz számomra, iyekszem Neki szentelni hálából az életemet. Mint Pál írja a Kolossé 2:6-7-ben: "Azért, a miképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, meyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és meerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással." A leelső Sziklaalkalmon kaptam ezt az Iét, Lesz lehetősé elcsendesedni az ie fölött, imádkozni, és mebeszélni a felmerülő kérdéseket. Természetesen a lelki alkalmak mellett idén is lesz csoportos proram, sok társasjáték, sportverseny és beszéletési lehetősé bőven. Jó idő esetén a strand sem marad el. Várunk Benneteket a Sziklaimnazista hétre július Nyári tahi csendes hetek Miért jött Isten Fia a Földre? Jézus Krisztus Isten küldötte. mostanra pedi személyes üzenetté, akarattá, céllá formálta bennem az Úr május 17-én foadalmat tett: Kasza Levente, Lozsádi Bence, Gál István, Csatai Dávid, Ruzsonyi Gerely (felső sor); Juhász Ánes, Szoboszlai Éva, Iványi Dorottya, Molnár Tamás, Saát Dorottya, Széli Anna (középső sor) Felkészítők, seítők: Ft. Takaró Károly, T. Vara Gábor, Alföldy- Boruss Csilla, Nt. Rápolty Dávidné és Páldi Attila.(alsó sor) Nt. Rápolty Dávidné beosztott lelkipásztor között Tahiba, yertek és hívoassatok barátokat, osztálytársakat, akik nem zárkóznak el attól, hoy elfoadják a tábor rendjét és közelebbről meismerjék Jézus Krisztust. A Szikla ifi vezetői: Jani, Karesz, Judit Az Úrnak lelke van énrajtam, elküldött, hoy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét június Alsós I. hét (BETELT!) vezeti: Ft. Takaró Károlyné (Judit néni) június 29-július 4. Alsós II. hét (BETELT!) vezeti: Szökrön Péterné Erzsike július Felsős hét (BETELT!) vezeti: Kakócz József július Szikla hét vezeti: Takaró János teolóus július Fiatal felnőtt hét vezeti: Ft. Takaró Károly július 27-auusztus 1. Gyülekezeti hét vezeti: Ft. Takaró Károly auusztus Énekkari hét vezeti: Alföldy-Boruss Csilla orona és csemballóművész, karnay

5 Pünkösdi iehirdetés - A Szentlélek által...mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. Róma 5,5b ASzentlélek munkája nyomán születik az eyház, és a Szentlélek munkája nyomán növekszik az eyház mind lélekszámban, mind hitbeli érettsé tekintetében. A mi Urunk Jézus Krisztus meíérte a tanítványainak, hoy az Atya el foja küldeni a Szentlelket, és Jézus második visszajöveteléi Lelke által munkálkodik a Földön. A Szentlélek kitöltetését várták a tanítványok Jézus mennybemenetele után az Úr utasítása szerint. Összeyűltek, imádkoztak és ey lélekkel voltak. Enedelmesen az Úr parancsának. Ez a hívő élet eészsées, passzívnak tűnő állhatatossáa. Imádsában és közössében eyütt az Úr előtt. Ma is nay szüksé van erre. Az imádsá yakran perifériára szorul a yülekezeti életben. Szeretünk beszéletni, kifejteni a nézeteinket ey-ey bibliai tanítással kapcsolatban, új ismereteket szerezni az alkalmakon, de imádsá helyett sokszor csak nay hallatás van. Jó volna meújulni a kitartó és buzó imádsában. Miután meteltek a tanítványok Szentlélekkel, szólni kezdtek, és hirdették az evanéliumot. Ennek nyomán ey napon metért háromezer ember, és létrejött a jeruzsálemi yülekezet. Ez pedi a Lélektől vezérelt aktivitása a hívő életnek. Jó volna az is, ha nem csak maunkért járnánk a yülekezetbe, hanem hívnánk másokat is, ha üzenetté lennénk ebben a kerületben, Budán, a fővárosban, íy betöltve keresztyén rendeltetésünket. Ma is a Szentlélek munkája nyomán válik a hallott vay olvasott ie élővé és hatóvá az ember szívében. Az ember számára valósáossá válik az elveszettsée és a bűnössée, meszomorodik az Isten ellen elkövetett vétkei miatt, de nem csak ennyi történik. Felébred benne a váy is, hoy valahoyan rendezze a viszonyt, ki akar békülni Istennel. Íy válhat életmentő valósáá a keresztről szóló beszéd. Többé nem unalmas, érthetetlen vay értelmetlen a Krisztus kereszthaláláról szóló beszéd, hanem életmentő Baba - mama kör Májusban sok szeretettel köszöntöttük az édesanyákat Anyáknapja alkalmából. Imádsában kértük veyen körül minket ondviselő szeretetével a mi Édesatyánk, könyörülvén rajtunk mindennapi küzdelmeinkben. Iei alkalmunknak ezt a címet adtam: - KÍVÁNSÁGAINK - Boldo ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az iazsá. Elhinni, hoy Krisztus mehalt a bűneimért és az Atya ezért mebocsát nekem. Ez nem az ember fejének szól csupán, hanem az eész lényének. Krisztusban hinni, nem csak konitív ismeret, hanem lelki valósá. Szépen foalmazza ezt me a Káté: Nem csak az a bizonyos meismerés, melynél fova iaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő iéjében nekünk kijelentett, hanem eyszersmind az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evanélium által erjeszt bennem... A Róma 5,5b erről beszél. A Krisztusban hívő embernek békessée van Istennel és a Szentlélek által mebizonyosodik Isten szeretetéről. Biztos lesz abban, hoy üdvössée van, és semmi el nem szakíthatja Isten szeretetétől. Ünnepeljük pünkösdöt imádsáal! Hálaadással és könyöréssel eyaránt. Mindkettőre bősées okunk van. Adjunk hálát Isten különös keyelméért, hoy Kelenföldön ilyen csodálatos módon, Szentlelke által yülekezetet hívott el maának! Adjunk hálát Tahiért, Isten szabadító hatalmáért, amellyel sokak életét újította és tisztította me ott. Adjunk hálát a templomunkért is, amely évtizedek óta otthont ad Istentiszteleteinknek, ahol az úrvacsorai közösséet yakoroljuk, ahol keresztelés és konfirmáció történik! Könyöröjünk a yülekezetünk növekedésért! A Szentlélek csodálatos munkájáért, emberi életek újjáteremtésében, meelevenítésében, hitük növekedésében. Könyöröjünk a szolálattevőkért és alkalmainkért is, hoy az ie a Szentlélek ereje által munkálkodjon azdaon a yülekezetben, átformálva ondolatainkat és viselkedésünket eyaránt, hoy Isten dicsőséére élhessünk. A Szentháromsá ey, örök és iaz Istené leyen a dicsősé most, és mindörökké. Ámen! T. Takaró János Lajos VI. éves teolóus Úr meíért az Őt szeretőknek. (Jakab 1:12) - Te hívő édesanya ondoltál-e arra, mi az, amit kívánsz a yermekednek? - Amit te me tudsz adni, azért mé áldozatot is kész vay hozni

6 és meoldod. De mi van azzal, amit nem tudsz? Ami nem tőled van? Azt kéred? - Mi az, amit kívánsz neki? Békesséet, boldosáot, eészséet? A fenti Ie íy kezdődött: Boldo ember az - Ez az, hát ezt kívánom a yermekemnek: - Boldosáot, amit Isten ad. Szent iazi életet, ami Isten velünk való szándékának íéreteinek mevalósulása. Az ÉLETET nem csupán a létezést. ( A vayok, mert lettem, Élek, mert születtem, az Életem, de ebbe más is belehalt már jól hanzó, de szomorú kijelentések.) Az ÉLETET, ami Isten ajándéka a próbatétel véén. Metisztítlak, mint az ezüstöt, és mepróbállak, mint az aranyat. PRÓBATÉTEL nélkül nincs jutalom nincs isteni boldosá. - Ezt vésd a szívedbe te Itt e földön búcsút vettünk Füle Lajos bácsitól. 90 évet élt, betöltvén küldetését hazatért Meváltójához. Gyümölcstermő élete dicsőítette az Urat, verseivel, énekeivel, bizonysátételével Krisztushoz hívoatott. Személyesen soha nem találkoztam vele, méis úy éltem me a vele való kapcsolatomat, hoy ey lélekkel itattattunk me, s ha valahol meláttam az őt jelölő hívő édesanya: - Nem az a kérdés, hoy van-e kísértés, van-e próba, mert van, ezek között járunk. Az a kérdés, hoy lehet-e boldo az ember? Tudod-e úy nevelni a yermekedet, hoy meálljon a hitben, kitartó leyen és állva maradjon mindvéi kiállja a próbát -? Mint már mondtam elkerülni nem lehet, kísértés és próba van, az emberi lét ilyen. - Lehet-e boldo az ember a mepróbáltatások tüzében? Lehet, de ennek az a feltétele, hoy mennyei szemyóyító írral mekenték a szemét, (Jel.3:18) hoy lásson. Hoy ne lázadjon Isten ellen, annak lássa Őt aki, mindenütt jelenlévő mindenható Úrnak, Jézus Krisztusért szerető édesatyának. Jézust Isten Fiának meváltójának Szabadító Urának. Hoy leyen helyes önismerete, ki is az ember valójában, és ki az ő ellensée az emberyilkos sátán? Mi a bűn, mi az örök élet? Mindezt tanulni és tanítani kell a Szentlélek vezetésével. F.L. monoramot, tudtam, hoy amit olvasni fook, az eléri a szívemet, arra visszhanozni fo a lelkem. Testvérem volt az Úr Jézus Krisztusban. Testben ismeretlenül, lélekben eészen közelről értettem a néysorosaiban meírt felkavaró vay meörvendeztető, szívtől-szívi terjedő bizonysátételeit. Soha senkit nem ismertem, aki ilyen tömören, méis mindent elmondva, ilyen Az ilyen ember boldo, amikor átmey a próbák tüzén, és az nem emészti me, (el), hanem mepróbálttá kipróbálttá teszi. A jutalom a próba véén az ÉLET KORONÁJA (koszorúja) = GYŐZTES ÉLET. Ezt kívánd a yermekednek! - Ennek záloa: Az ÚRHOZ FŰZŐDŐ SZERETET KAPCSOLAT A kísértés tüzében uyanis csak az Urat szeretők tudnak meállni, enedelmessében. A többiek elsüllyednek, elkeserednek, visszafordulnak. Aki kitart, Jézus Krisztus szeretete táplálja annak hitét, szeretetét. Azért tudja nevelni, tanítani, boldoítani türelemmel yermekét. A rostálás idején az Úr az, aki könyörö értünk az Atyához, hoy me ne foyatkozzék a hitünk! Búcsú Füle Lajostól, a református költőfejedelemtől idézet Füle Lajos,,A hamu tanitása" c. versböl Takaró Károlyné Judit eyszerűen, méis fennkölten írt volna. A yászjelentésére meírt vers is tanúsítja ezt. Élete és hayatéka áldássá lett számunkra. Por lesz a por, s íy jó, a lélek él! Ey mondat már a múlt: A LEGMÉLTÓBBAT szolálhattam én méltatlanul. Takaró Károlyné Judit,,...El tudsz-e éni lassan, másokért, Mint ey darab fa, hoyha tűzbe vet Dermesztő télben eyszer a kezem? Szolálsz-e zokszó nélkül nesztelen? Akarsz-e éni szent oltáromon, Névtelenül, mint ey a sok közül? Ha életedből csak hamu marad, Áldozod-e mé úy is maadat?...

7 Könyvajánló Schmidt-Eller, B.:Hannelore, mi lesz belőled? (ey yermek lelki vívódásai) Ez a könyv ey lányról szól, akit Hannelore-nek hívnak. Hannelore ey olyan család yermeke, akik nem hisznek Istenben. Amikor elköltöznek és ey másik iskolába kell járnia, padtársa elviszi őt a vasárnapi iskolába (yermek istentiszteletre). Ey idei titokban tudta tartani, hoy vasárnapi iskolába jár, de eyszer melátja két osztálytársa, és hétfőn már mindenki tudott róla. Vajon kitart Isten mellett? A padtársa, Elfrida mindenben seítséében van. Otthon Gyülekezeti kirándulás Krakkóba a királyi városba és Zakopánéba, Lenyelorszá téli fővárosába Időpont: szeptember ( 2 éj, 3 nap ) Utazás: maas komfortfokozatú, lékondícionált, CD-játszóval és DVD lejátszóval felszerelt autótusszal. Szállás: Krakkóban, a városközponttól 4 km-re lévő Hotel Krakus*** kétáyas, fürdőszobás, TV-vel, rádióval telefonnal és internet kapcsolattal ellátott szobáiban. Ellátás: félpanzió az 1. nap vacsorától a 3. nap reelii ( A reelik büfé-asztalról, a vacsorák felszolálással ). Proram: 1. nap: Találkozás szeptember11.-én kor Budapesten az Alle előtti technikai parkolóban. Indulás kor. Utazás néhány meálló közbeiktatásával Krakkóba, az eykori királyi fővárosba, ma Európa Kulturális Fővárosába., mely város Európa turisztikai térképének leimpozánsabb városa. Koradélutáni érkezésünket követően először a belvárost fedezzük fel ey yaloos városnéző séta keretében. A Főtérrel, a Posztócsarnokkal, a ótikus Mária templommal és Krakkó eyéb nevezetesséeivel ismerkedünk me. Estére elfolaljuk szállásunkat, a szobaelosztást követően vacsora a szálloda éttermében, majd mé további időtöltésre is lehetősé lesz a szálloda éttermében, vay drink-bárjában ey ital mellett. 2. nap: Reeli után ismét Krakkó belvárosába meyünk, de most a belvárosnak ama részébe, ahol viszont állandóan támadják döntése miatt. Vajon Hannelore kis hite memarad-e, vay nyer a család? Ezt mé nem árulom el. Ha valaki talál valamit és tudja kié, de nem adja vissza neki, az lopás? Metudhatod ebből a könyvből. Tényle kell a türelem mindenkinek? Ez is benne van a könyvben. Sok mindenen mey keresztül Hannelore, és erről szól ez a könyv Kovács Noémi (10 éves) ajánlása az eykori királyi vár, a Wawel áll. A királyi várban tett látoatásunk után, a Főtérre sétálunk, s majd ey kis szabadidő eltöltése után mé alászállunk a Főtér alatti labirintusba, amelyet nem ré nyitottak me a nayközönsé előtt, s melynek eykori funkciója a városlakók elbújtatása volt az éppen aktuális ellensé elől. Estére visszautazunk a szállodánkba, ahol vacsora után mé kellemesen eltölthetjük az estét. 3. nap: Reeli után kiköltözünk a szállodánkból és Zakopánéba, Lenyelorszá téli fővárosába utazunk. Bár a tél a főszezon az üdülőhelyen, de ez nem jelenti azt, hoy ne lenne eész évben hatalmas nyüzsés az eleáns sétálóutcán, a sajtpiacon a Gubalowkára szállító felvonón. Ezzel a pezső hanulatú üdülőhellyel búcsúzunk Kis-Lenyelorszától ( Malopolska), hoy majd a kora délutáni órákban hazaindulva, az esti órákra Budapestre érkezzünk. Részvételi díj: Ft, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a félpanziós ellátás és az ideenvezetés költséét, de nem tartalmazza az esetlees belépők árát, melyre kb. 100,-PLN-t érdemes számítani. A jelentkezéskor fizetendő előle ,-Ft, a hátralékot auusztus 10.-i kérjük befizetni! Az utazás csak kellő számú jelentkező esetén valósul me. Eyáyas felár: ,-Ft Jelentkezés: Pinkóczy László Tel/Fax: Mobil:

8 A Milánói Szkálából... A Milánói Szkála 8 művészével érkezik az a 30 fős délkoreai küldöttsé, amelynek koncertjére hívoatunk. A koncert helyszíne a Kelenföldi Református Eyház Temploma, időpontja 2015 július 7. kedd este 19:30. Fővédnöke Alföldy- B oruss Csilla orona- és csemballóművész és dr. Simicskó István államtitkár. Iét hirdet Ft. Takaró Károly ny. püspök. A proram elérhetősée A belépés díjtalan. Ft. Takaró Károly Ft. Takaró Károly püspök 20 éve Kelenföld meválasztott lelkipásztora. A presbitérium hálaadó napot szervez, melynek része 2015 november 8-án a fél 11 órakor tartott istentisztelet, és azt követően a yülekezeti szeretetvendésé. Tisztelettel kérjük yülekezeti tajainkat, hoy az eyházfenntartói járulék befizetésével is járuljanak hozzá az Eyházközsé fenntartásához. Enedjék me, hoy ey kis betekintést adjunk arról, hoy az eyházközséek hoyan is tartják fenn maukat. Az eyházközséek, íy a mi Eyházközséünk is, az államtól semmilyen anyai támoatást nem kap. A yülekezetünk teljesen önfenntartó. Azokból a befizetett tadíjakból és adományokból tartja fenn maát, amit a yülekezeti taok befizetnek. Ezekből a befizetésekből tartjuk fenn az Eyházközsé épületeit, ebből fizetjük az épületek rezsiköltséeit és ebből a befizetésekből fizetjük lelkipásztorainkat és a yülekezet alkalmazottait. Íy az eyházfenntartói járulék, mint ahoy a nevében is benne van, a Kelenföldi Református Eyházközsé fenntartására fordítódik. A presbitérium időről-időre határozatban rözíti az Kelenföldi Barokk Esték szeptember 19. szombat 17:00 Alföldy-Boruss Eszter fuvolahanversenye u október 17. szombat 17:00 Fassan László oronahanversenye Tájékoztató az eyházfenntartói járulék befizetésér ől Nyári hivatali foadóidő: (június 15-től auusztus 30-i) - keddenként 10:00-14:00 - csütörtökönként 10:00-14:00 - a szerdai bibliaórát és a vasárnapi istentiszteleteket követően. Szeptember 1-jétől a hivatal a szokásos évközi rend szerint tart nyitva. Életre Keltett Történelem szeptember 28. csütörtök 18:00 Éi lovaok! (Léi háború az I. Viláháborúban) u október 24. csütörtök 18:00 Afrikai macska-eér harc! (Harc a yarmatokon. Afrikai hadszíntér) eyházfenntartói járulék mértékét. Az idei évben az eyházfenntartói járulék minimum mértéke a következő: Aktív keresőnként évi Ft (havi Ft.) Nyudíjasoknak évi Ft (havi 500 Ft.) Diákoknak évi Ft ( havi 250 Ft.) A befizetést nem szüksées ey összeben metenni, az év folyamán tetszőlees formában metehető. A befizetéseket több féle képen is me lehet tenni: - minden vasárnap az istentiszteletet követően személyesen - hivatali időben személyesen a hivatalban - csekkes befizetéssel (korlátozott mennyisében tudunk csekket biztosítani ha szüksées) - átutalással a yülekezet bankszámlájára ( mejeyzés rovatba kérjük feltüntetni, hoy milyen célra történt a befizetés pl. eyházfenntartói járulék vay adomány) Köszönjük mindazoknak akik eddi is rendszeresen hozzájárultak Eyházközséünk fenntartásához. Nyári hivatali, istentiszteleti és ünnepi rend Nyári alkalmaink: A hétközi alkalmak a szerdánként 18:30-kor kezdődő yülekezeti istentiszteletbe taolódnak be. auusztus 23. vasárnap 9:00 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet 10:30 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet szeptember 6. vasárnap 9:00 A Fehér Kavics Óvoda tanévnyitó istentisztelete 10:30 Tanévnyitó istentisztelet Budapest-Kelenföldi Református Eyházközsé Budapest, Október 23. u. 5. tel/fax: banksz.szám:

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

...háromezer lélek...

...háromezer lélek... 2015 p nk sd.qxd 5/20/2015 9:55 AM Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. Pünkösd...háromezer lélek... Amikor pedig eljött a pünkösd napja,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Eltörölt adósság. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. a keresztfára.

BÉKESSÉG. Eltörölt adósság. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. a keresztfára. BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám Eltörölt adósság Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 2. szám Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben