Mik azok a szempontok,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mik azok a szempontok,"

Átírás

1 A Hírlevél okán Konfirmáció Tahi Szentlélek Baba-mama kör Búcsú Füle Lajostól Könyvajánló Gyülekezeti kirándulás Hirdetések Hírlevél Kelenföldi Református Eyházközsé lapja, II Évzáró Kelenföldi Református Anyaszent Eyház Hírlevele Mik azok a szempontok, amelyek a hírlevél okán írásra késztetnek? A Szentek közösséében szüksées a kapcsolattartás a yülekezet történéseinek az ismertetése. Fontos tudni hoy mely nay dolokat cselekszik köztünk, velünk és eyesek által az Úr. Sokrétű az üzenet, csupán címszavakban térek ki rájuk. Felkészít a lélek felnőtt korúvá lételéhez, mint például: eymás terhét hordozzátok, de részeltessetek eymás örömében és bánatában is. Mivel a Szentlélek munkája az Eyház születése, a Hírlevél is beszámol a látható munkájáról, alkalomteremtésről, emberek szolálatba állításról és szent fellelőséet ébreszt. Lelkészként jelmondatom a szent szolálatban emberlelkek üdvössée a tét, mennyit ér ez neked? Ezzel szembesít Isten! A hírlevél üzenet és nem eyszerűen hírek! Aki kapod levelet, üzenetet kapsz úy olvasd! A hírlevélnek van arculata, Krisztus kép felrayotatása. Van emlékeztetése, hoy kié vay, kinek szolálsz. Van parancshordozása az odafelvalókat keressétek, ne a földieket, mert ezeket meadja az Isten. A kelenföldi yülekezet szeretetszolálata, betöltése annak a parancsnak, hoy: leeltessétek a leölésre szánt bárányokat! Minden típusú kérés másokért, ezt a parancsot teljesít. A hír mindi üzenet is! Fontos tudnunk, hoy van a yülekezetnek születése, múltja, jelene, és Isten által teremtett jövője. Szüksées tudni, hoy hova vezetett az Úr téed, aki ma itt vay, az Ő Kelenföldön élő yülekezetének tajaként. Szüksées tudni, mi történik a yülekezetben. Például: a családi hírek: születés, temetés, házassákötés, konfirmáció, temetés sorsokról szól Istennek kézben tartott vézései mevalósításáról beszél! Ezért el kell mondani az Ő szavait, mert: Keresztelés a születés értelme! Jókedvemben maamnak alkotám Konfirmáció Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt Házassákötés különös felelőssé a holnapért Halál aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ha mehal is él, és soha me nem hal A Kelenföldi Református Eyháznak van hanja,

2 üzenete, ereje, szolálata a yülekezet eész közössée éltetésére. Van hanja, üzenete, ereje, szolálata az Úr Jézus által mejelölt területeken, Az ismert Belmisszió és Külmisszió foalmak alatt beszélünk ezekről. Például: Belmisszió 2015 nyarán a Tahi Konferencia heteken történik. Rendje: alsós I. hét június alsós II. hét június 29-július 4. felsős hét július szikla és imnazisták hete július fiatal felnőttek és eyetemisták hete július yülekezeti hét július 27-auusztus 1. énekkari hét auusztus Külmisszió a kórházban, az öre otthonban, evanelizációs hetek tartásában, börtönmisszióban, televíziós szolálatokban, ciánymisszióban, eyénre szabott szolálatokban teljesül. Azért, hoy külföldön is lehessen az iehirdetés ajándékaival élni, hírt adunk arról, hoy hol találnak mayar istentiszteletet Európában. (A címeket a pasaréti hírlevél tudósítása alapján adjuk tovább.) Anlia, London Salánki István 17 St. Dunstan Rd, London W6 8RD, reflondon.hu, vasárnap 11 és 17 óra, yermekóra van. Ausztria: Bécs, Karvanszky Mónika, Dorotheerasse 16, 1. kerület, vasárnap 17 óra, yermekóra van. Belium: Denderleeuw, dr. K. Remport Péter, Veldstraat 157, 9740 Denderleeuw, havonta 1x, yermekóra van. Észtorszá: Tartu, Bán István felüyelő, Pohla 13-1, EE Tartu, Finnorszá: Helsinki, Nay Gábor, felüyelő, Jämeräntaival 8 A, Espoo, kedd 17:30, yermekóra nincs. Franciaorszá: Párizs, Heddad Anne Marie ondnok, St Esprit templom, 5 Rue Roquépine, +33-(0) Hónap 1. vasárnapja 17 óra, yermekóra nincs. Horvátorszá: több város, Kettős János, szuperintendens. Központ Kopács, Petőfi Sándor u. 4. helyszínenként eltér, yermekóra van. Luxembur: Papp Györy ondnok, 2, Place des Martyrs 8032 Strassen havonta 1x, időpontok a honlapon, yermekóra van. Németorszá: München, Csákvári Dániel, Hiltenspererstraße 55, München, U2 Hohhenzollerplatz, vasárnap 16 óra, yermekóra van. Németorszá: Stuttart, Gémes Pál, Evan. Pfarramt, Schafhausen, változó. Svájc: több város, Kókai Csaba, több helyszín. helyszínenként eltér. Svédorszá: több város, Molnár-Veress Pál, több helyszín, helyszínenként eltér. Szerbia: Püspöki hivatal Feketić Bácsfeketehey, Bratstva jedinstva ul. 26. Tel./Fax , Több helyszínen a mayarlakta településeken. Kelenföldön működik az irat és hanmisszió. Rendszeres yülekezeti alkalmaink a nyár folyamán a tanévzárótól a tanévnyitói meváltoznak. Hétközben szerdán este 18:30-kor yülekezeti bibliaórát, a vasárnapi Istentiszteletek változatlanok. Lehetőséek a yülekezteti életért való adakozásra, eyházfenntartói járulék, céladományok, perselypénz, Isten dicsőséére szánt adományok, ezeket lehet helyben és lehet a Kelenföldi Református Eyház bankszámlaszájára: befizetni. Kelenföldön a yülekezetbe való felvétel nem eyszerűen jelentkezés alapján történik, hanem szüksées a leendő új tanak a yülekezet lelkipásztorával személyes beszéletést folytatni. Honnan jött, miért jött, hoy talált Kelenföldre, milyen a hitélete, milyen típusú ondjai vannak, miben lát szükséet és miben tud ajándékká lenni a yülekezet közössée számára. Van lelkipásztori, lelki ondozói alkalom. Vannak előkészítők: keresztelésre, házassákötésre, konfirmációra és temetésre. Speciális lelki ondozások: metérésre meérlelt lelkekkel eyütt imádkozás, újjászületettekkel pásztori beszéletések. Működik a Bibliaiskola az ÚJSZÖVETSÉG szolálóinak. A hírlevél tehát, belevon a közössé mindennapi életé ismeretébe. Leyen áldás az olvasásán! Ft. Takaró Károly ny.püspök

3 Konfirmáció Kelenföldön 2015-ben A konfirmáció szó azt jelenti: hitünk meerősítése a Szentlélek által. Hoy a konfirmandusaink szívében hoyan és mit vézett az Úr, ez az Ő titka, de az eyik diákunk a vizsa és a foadalomtétel napja előtt szívesen elárulta: hoyan is került a yülekezetünkbe, hoyan került kapcsolatba az Úr Jézussal és mit is jelentett számára ez a felkészítő év Íme: Ruzsonyi Gerely vayok, 19 éves, elsőéves eyetemista az ELTE Bölcsésztudományi Karán. Budán születtem, itt is nőttem föl elvált szülőkkel. Ien racionális, szabadelvű nevelést kaptam, amiben azonban szerencsére az általánosnak tekinthető yakorlattal szemben nem szabták me sem a szüleim, sem a nayszüleim, miben hiyek, mit ondoljak eyes fontosabb kérdésekről, íy viszonyla korán, évesen kezdett kitárulni a látóköröm, minden möött a válaszokat kerestem, mint meannyi kamaszodó yerek. Nyilván hamar előkerült a vallás kérdése is, eyelőre csak általánossáokban. Van Isten? Ha van, milyen? Eészen 17 éves koromi szinte definíciója voltam az anosztikus felfoásnak. Annyira szorosan kötődtem a saját racionalitásomhoz, hoy az isteni lét és hasonlók melletti, illetve elleni deduktív érvek hiányában kezdtem elfoadni, hoy számos módon viszonyultam az eészhez. Ott élhettem át Isten keyelmét először újjászületésem alkalmával. más kérdés mellett erre sem fook kieléítő választ kapni soha. Véül 2013 nyarán, amikor úy tűnt, kisiklik az életemben ey-két dolo, az Úr barátaimon keresztül meszólított, akiknek sikerült rávenniük, hoy szeptemberben látoassak me ey Szikla ifialkalmat. Az első pár péntek délutánt csak érdeklődő fiyelemmel követtem, hiszen újat mondott a vallásról, Istenről, az újdonsáok pedi mindi is az érdeklődésem középpontjába tartoztak. Talán a tavalyi, 2014-es Tahi-héti viszont ambivalens Ősztől elkezdtem járni a konfirmáció-előkészítő órákra, most pedi, nem eészen két évvel az első tapasztalataim után, meadatott, hoy konfirmáljak és a yülekezet tajává váljak. Elé nay változás 2013-hoz képest, hoy őszinte leyek. Ez azt jelenti vajon, hoy minden szempontból jobb az életem? Korántsem. Azt viszont mostanra már tudom, hoy nem ez az elsődlees kérdés. A Krisztussal való találkozásom időben eybeesett a ténylees intellektuális felnövésemmel, íy a

4 spiritualitásom és az intellektusom eyszerre fejlődött ki, hoy ilyen ide nem illő szóval fejezzem ki maam. A konfirmáció ennek a spirituális és intellektuális érésnek a csúcspontja számomra, sosem hittem volna két éve, hoy íy állok majd, és minden baj, fájdalom, bánat ellenére ey sokkal teljesebb, Istenhez közelibb életem lehet. Mit várok? Foalmam sincs, de tényle foalmam sincs. Remélem, hoy fejlődhetek a hitben, remélem, hoy azzá válhatok, akivé akartam válni az elmúlt időben, remélem, hoy jelenthetem azt a seítséet Hívoató Kedves Gimnazisták és Szikla-ifisek! Szeretettel hívunk Titeket először vay újra, hoy a nyári pörésből vay lazulásból kicsit kiszakadva, töltsünk időt eymással és Meváltó Urunkkal, a Szent Lélek közösséében. Idén is készített számunkra üzenetet az Isten, vajon neked mit akar mondani? valakinek, amit nekem jelentettek az itt meismert emberek. Az Úr folyamatosan, újra és újra memutatja rajtam jósáát, ezért pedi sosem lehetek elé hálás, és bár ez yakran mé mindi nehéz számomra, iyekszem Neki szentelni hálából az életemet. Mint Pál írja a Kolossé 2:6-7-ben: "Azért, a miképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, meyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és meerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással." A leelső Sziklaalkalmon kaptam ezt az Iét, Lesz lehetősé elcsendesedni az ie fölött, imádkozni, és mebeszélni a felmerülő kérdéseket. Természetesen a lelki alkalmak mellett idén is lesz csoportos proram, sok társasjáték, sportverseny és beszéletési lehetősé bőven. Jó idő esetén a strand sem marad el. Várunk Benneteket a Sziklaimnazista hétre július Nyári tahi csendes hetek Miért jött Isten Fia a Földre? Jézus Krisztus Isten küldötte. mostanra pedi személyes üzenetté, akarattá, céllá formálta bennem az Úr május 17-én foadalmat tett: Kasza Levente, Lozsádi Bence, Gál István, Csatai Dávid, Ruzsonyi Gerely (felső sor); Juhász Ánes, Szoboszlai Éva, Iványi Dorottya, Molnár Tamás, Saát Dorottya, Széli Anna (középső sor) Felkészítők, seítők: Ft. Takaró Károly, T. Vara Gábor, Alföldy- Boruss Csilla, Nt. Rápolty Dávidné és Páldi Attila.(alsó sor) Nt. Rápolty Dávidné beosztott lelkipásztor között Tahiba, yertek és hívoassatok barátokat, osztálytársakat, akik nem zárkóznak el attól, hoy elfoadják a tábor rendjét és közelebbről meismerjék Jézus Krisztust. A Szikla ifi vezetői: Jani, Karesz, Judit Az Úrnak lelke van énrajtam, elküldött, hoy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét június Alsós I. hét (BETELT!) vezeti: Ft. Takaró Károlyné (Judit néni) június 29-július 4. Alsós II. hét (BETELT!) vezeti: Szökrön Péterné Erzsike július Felsős hét (BETELT!) vezeti: Kakócz József július Szikla hét vezeti: Takaró János teolóus július Fiatal felnőtt hét vezeti: Ft. Takaró Károly július 27-auusztus 1. Gyülekezeti hét vezeti: Ft. Takaró Károly auusztus Énekkari hét vezeti: Alföldy-Boruss Csilla orona és csemballóművész, karnay

5 Pünkösdi iehirdetés - A Szentlélek által...mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. Róma 5,5b ASzentlélek munkája nyomán születik az eyház, és a Szentlélek munkája nyomán növekszik az eyház mind lélekszámban, mind hitbeli érettsé tekintetében. A mi Urunk Jézus Krisztus meíérte a tanítványainak, hoy az Atya el foja küldeni a Szentlelket, és Jézus második visszajöveteléi Lelke által munkálkodik a Földön. A Szentlélek kitöltetését várták a tanítványok Jézus mennybemenetele után az Úr utasítása szerint. Összeyűltek, imádkoztak és ey lélekkel voltak. Enedelmesen az Úr parancsának. Ez a hívő élet eészsées, passzívnak tűnő állhatatossáa. Imádsában és közössében eyütt az Úr előtt. Ma is nay szüksé van erre. Az imádsá yakran perifériára szorul a yülekezeti életben. Szeretünk beszéletni, kifejteni a nézeteinket ey-ey bibliai tanítással kapcsolatban, új ismereteket szerezni az alkalmakon, de imádsá helyett sokszor csak nay hallatás van. Jó volna meújulni a kitartó és buzó imádsában. Miután meteltek a tanítványok Szentlélekkel, szólni kezdtek, és hirdették az evanéliumot. Ennek nyomán ey napon metért háromezer ember, és létrejött a jeruzsálemi yülekezet. Ez pedi a Lélektől vezérelt aktivitása a hívő életnek. Jó volna az is, ha nem csak maunkért járnánk a yülekezetbe, hanem hívnánk másokat is, ha üzenetté lennénk ebben a kerületben, Budán, a fővárosban, íy betöltve keresztyén rendeltetésünket. Ma is a Szentlélek munkája nyomán válik a hallott vay olvasott ie élővé és hatóvá az ember szívében. Az ember számára valósáossá válik az elveszettsée és a bűnössée, meszomorodik az Isten ellen elkövetett vétkei miatt, de nem csak ennyi történik. Felébred benne a váy is, hoy valahoyan rendezze a viszonyt, ki akar békülni Istennel. Íy válhat életmentő valósáá a keresztről szóló beszéd. Többé nem unalmas, érthetetlen vay értelmetlen a Krisztus kereszthaláláról szóló beszéd, hanem életmentő Baba - mama kör Májusban sok szeretettel köszöntöttük az édesanyákat Anyáknapja alkalmából. Imádsában kértük veyen körül minket ondviselő szeretetével a mi Édesatyánk, könyörülvén rajtunk mindennapi küzdelmeinkben. Iei alkalmunknak ezt a címet adtam: - KÍVÁNSÁGAINK - Boldo ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az iazsá. Elhinni, hoy Krisztus mehalt a bűneimért és az Atya ezért mebocsát nekem. Ez nem az ember fejének szól csupán, hanem az eész lényének. Krisztusban hinni, nem csak konitív ismeret, hanem lelki valósá. Szépen foalmazza ezt me a Káté: Nem csak az a bizonyos meismerés, melynél fova iaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő iéjében nekünk kijelentett, hanem eyszersmind az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evanélium által erjeszt bennem... A Róma 5,5b erről beszél. A Krisztusban hívő embernek békessée van Istennel és a Szentlélek által mebizonyosodik Isten szeretetéről. Biztos lesz abban, hoy üdvössée van, és semmi el nem szakíthatja Isten szeretetétől. Ünnepeljük pünkösdöt imádsáal! Hálaadással és könyöréssel eyaránt. Mindkettőre bősées okunk van. Adjunk hálát Isten különös keyelméért, hoy Kelenföldön ilyen csodálatos módon, Szentlelke által yülekezetet hívott el maának! Adjunk hálát Tahiért, Isten szabadító hatalmáért, amellyel sokak életét újította és tisztította me ott. Adjunk hálát a templomunkért is, amely évtizedek óta otthont ad Istentiszteleteinknek, ahol az úrvacsorai közösséet yakoroljuk, ahol keresztelés és konfirmáció történik! Könyöröjünk a yülekezetünk növekedésért! A Szentlélek csodálatos munkájáért, emberi életek újjáteremtésében, meelevenítésében, hitük növekedésében. Könyöröjünk a szolálattevőkért és alkalmainkért is, hoy az ie a Szentlélek ereje által munkálkodjon azdaon a yülekezetben, átformálva ondolatainkat és viselkedésünket eyaránt, hoy Isten dicsőséére élhessünk. A Szentháromsá ey, örök és iaz Istené leyen a dicsősé most, és mindörökké. Ámen! T. Takaró János Lajos VI. éves teolóus Úr meíért az Őt szeretőknek. (Jakab 1:12) - Te hívő édesanya ondoltál-e arra, mi az, amit kívánsz a yermekednek? - Amit te me tudsz adni, azért mé áldozatot is kész vay hozni

6 és meoldod. De mi van azzal, amit nem tudsz? Ami nem tőled van? Azt kéred? - Mi az, amit kívánsz neki? Békesséet, boldosáot, eészséet? A fenti Ie íy kezdődött: Boldo ember az - Ez az, hát ezt kívánom a yermekemnek: - Boldosáot, amit Isten ad. Szent iazi életet, ami Isten velünk való szándékának íéreteinek mevalósulása. Az ÉLETET nem csupán a létezést. ( A vayok, mert lettem, Élek, mert születtem, az Életem, de ebbe más is belehalt már jól hanzó, de szomorú kijelentések.) Az ÉLETET, ami Isten ajándéka a próbatétel véén. Metisztítlak, mint az ezüstöt, és mepróbállak, mint az aranyat. PRÓBATÉTEL nélkül nincs jutalom nincs isteni boldosá. - Ezt vésd a szívedbe te Itt e földön búcsút vettünk Füle Lajos bácsitól. 90 évet élt, betöltvén küldetését hazatért Meváltójához. Gyümölcstermő élete dicsőítette az Urat, verseivel, énekeivel, bizonysátételével Krisztushoz hívoatott. Személyesen soha nem találkoztam vele, méis úy éltem me a vele való kapcsolatomat, hoy ey lélekkel itattattunk me, s ha valahol meláttam az őt jelölő hívő édesanya: - Nem az a kérdés, hoy van-e kísértés, van-e próba, mert van, ezek között járunk. Az a kérdés, hoy lehet-e boldo az ember? Tudod-e úy nevelni a yermekedet, hoy meálljon a hitben, kitartó leyen és állva maradjon mindvéi kiállja a próbát -? Mint már mondtam elkerülni nem lehet, kísértés és próba van, az emberi lét ilyen. - Lehet-e boldo az ember a mepróbáltatások tüzében? Lehet, de ennek az a feltétele, hoy mennyei szemyóyító írral mekenték a szemét, (Jel.3:18) hoy lásson. Hoy ne lázadjon Isten ellen, annak lássa Őt aki, mindenütt jelenlévő mindenható Úrnak, Jézus Krisztusért szerető édesatyának. Jézust Isten Fiának meváltójának Szabadító Urának. Hoy leyen helyes önismerete, ki is az ember valójában, és ki az ő ellensée az emberyilkos sátán? Mi a bűn, mi az örök élet? Mindezt tanulni és tanítani kell a Szentlélek vezetésével. F.L. monoramot, tudtam, hoy amit olvasni fook, az eléri a szívemet, arra visszhanozni fo a lelkem. Testvérem volt az Úr Jézus Krisztusban. Testben ismeretlenül, lélekben eészen közelről értettem a néysorosaiban meírt felkavaró vay meörvendeztető, szívtől-szívi terjedő bizonysátételeit. Soha senkit nem ismertem, aki ilyen tömören, méis mindent elmondva, ilyen Az ilyen ember boldo, amikor átmey a próbák tüzén, és az nem emészti me, (el), hanem mepróbálttá kipróbálttá teszi. A jutalom a próba véén az ÉLET KORONÁJA (koszorúja) = GYŐZTES ÉLET. Ezt kívánd a yermekednek! - Ennek záloa: Az ÚRHOZ FŰZŐDŐ SZERETET KAPCSOLAT A kísértés tüzében uyanis csak az Urat szeretők tudnak meállni, enedelmessében. A többiek elsüllyednek, elkeserednek, visszafordulnak. Aki kitart, Jézus Krisztus szeretete táplálja annak hitét, szeretetét. Azért tudja nevelni, tanítani, boldoítani türelemmel yermekét. A rostálás idején az Úr az, aki könyörö értünk az Atyához, hoy me ne foyatkozzék a hitünk! Búcsú Füle Lajostól, a református költőfejedelemtől idézet Füle Lajos,,A hamu tanitása" c. versböl Takaró Károlyné Judit eyszerűen, méis fennkölten írt volna. A yászjelentésére meírt vers is tanúsítja ezt. Élete és hayatéka áldássá lett számunkra. Por lesz a por, s íy jó, a lélek él! Ey mondat már a múlt: A LEGMÉLTÓBBAT szolálhattam én méltatlanul. Takaró Károlyné Judit,,...El tudsz-e éni lassan, másokért, Mint ey darab fa, hoyha tűzbe vet Dermesztő télben eyszer a kezem? Szolálsz-e zokszó nélkül nesztelen? Akarsz-e éni szent oltáromon, Névtelenül, mint ey a sok közül? Ha életedből csak hamu marad, Áldozod-e mé úy is maadat?...

7 Könyvajánló Schmidt-Eller, B.:Hannelore, mi lesz belőled? (ey yermek lelki vívódásai) Ez a könyv ey lányról szól, akit Hannelore-nek hívnak. Hannelore ey olyan család yermeke, akik nem hisznek Istenben. Amikor elköltöznek és ey másik iskolába kell járnia, padtársa elviszi őt a vasárnapi iskolába (yermek istentiszteletre). Ey idei titokban tudta tartani, hoy vasárnapi iskolába jár, de eyszer melátja két osztálytársa, és hétfőn már mindenki tudott róla. Vajon kitart Isten mellett? A padtársa, Elfrida mindenben seítséében van. Otthon Gyülekezeti kirándulás Krakkóba a királyi városba és Zakopánéba, Lenyelorszá téli fővárosába Időpont: szeptember ( 2 éj, 3 nap ) Utazás: maas komfortfokozatú, lékondícionált, CD-játszóval és DVD lejátszóval felszerelt autótusszal. Szállás: Krakkóban, a városközponttól 4 km-re lévő Hotel Krakus*** kétáyas, fürdőszobás, TV-vel, rádióval telefonnal és internet kapcsolattal ellátott szobáiban. Ellátás: félpanzió az 1. nap vacsorától a 3. nap reelii ( A reelik büfé-asztalról, a vacsorák felszolálással ). Proram: 1. nap: Találkozás szeptember11.-én kor Budapesten az Alle előtti technikai parkolóban. Indulás kor. Utazás néhány meálló közbeiktatásával Krakkóba, az eykori királyi fővárosba, ma Európa Kulturális Fővárosába., mely város Európa turisztikai térképének leimpozánsabb városa. Koradélutáni érkezésünket követően először a belvárost fedezzük fel ey yaloos városnéző séta keretében. A Főtérrel, a Posztócsarnokkal, a ótikus Mária templommal és Krakkó eyéb nevezetesséeivel ismerkedünk me. Estére elfolaljuk szállásunkat, a szobaelosztást követően vacsora a szálloda éttermében, majd mé további időtöltésre is lehetősé lesz a szálloda éttermében, vay drink-bárjában ey ital mellett. 2. nap: Reeli után ismét Krakkó belvárosába meyünk, de most a belvárosnak ama részébe, ahol viszont állandóan támadják döntése miatt. Vajon Hannelore kis hite memarad-e, vay nyer a család? Ezt mé nem árulom el. Ha valaki talál valamit és tudja kié, de nem adja vissza neki, az lopás? Metudhatod ebből a könyvből. Tényle kell a türelem mindenkinek? Ez is benne van a könyvben. Sok mindenen mey keresztül Hannelore, és erről szól ez a könyv Kovács Noémi (10 éves) ajánlása az eykori királyi vár, a Wawel áll. A királyi várban tett látoatásunk után, a Főtérre sétálunk, s majd ey kis szabadidő eltöltése után mé alászállunk a Főtér alatti labirintusba, amelyet nem ré nyitottak me a nayközönsé előtt, s melynek eykori funkciója a városlakók elbújtatása volt az éppen aktuális ellensé elől. Estére visszautazunk a szállodánkba, ahol vacsora után mé kellemesen eltölthetjük az estét. 3. nap: Reeli után kiköltözünk a szállodánkból és Zakopánéba, Lenyelorszá téli fővárosába utazunk. Bár a tél a főszezon az üdülőhelyen, de ez nem jelenti azt, hoy ne lenne eész évben hatalmas nyüzsés az eleáns sétálóutcán, a sajtpiacon a Gubalowkára szállító felvonón. Ezzel a pezső hanulatú üdülőhellyel búcsúzunk Kis-Lenyelorszától ( Malopolska), hoy majd a kora délutáni órákban hazaindulva, az esti órákra Budapestre érkezzünk. Részvételi díj: Ft, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a félpanziós ellátás és az ideenvezetés költséét, de nem tartalmazza az esetlees belépők árát, melyre kb. 100,-PLN-t érdemes számítani. A jelentkezéskor fizetendő előle ,-Ft, a hátralékot auusztus 10.-i kérjük befizetni! Az utazás csak kellő számú jelentkező esetén valósul me. Eyáyas felár: ,-Ft Jelentkezés: Pinkóczy László Tel/Fax: Mobil:

8 A Milánói Szkálából... A Milánói Szkála 8 művészével érkezik az a 30 fős délkoreai küldöttsé, amelynek koncertjére hívoatunk. A koncert helyszíne a Kelenföldi Református Eyház Temploma, időpontja 2015 július 7. kedd este 19:30. Fővédnöke Alföldy- B oruss Csilla orona- és csemballóművész és dr. Simicskó István államtitkár. Iét hirdet Ft. Takaró Károly ny. püspök. A proram elérhetősée A belépés díjtalan. Ft. Takaró Károly Ft. Takaró Károly püspök 20 éve Kelenföld meválasztott lelkipásztora. A presbitérium hálaadó napot szervez, melynek része 2015 november 8-án a fél 11 órakor tartott istentisztelet, és azt követően a yülekezeti szeretetvendésé. Tisztelettel kérjük yülekezeti tajainkat, hoy az eyházfenntartói járulék befizetésével is járuljanak hozzá az Eyházközsé fenntartásához. Enedjék me, hoy ey kis betekintést adjunk arról, hoy az eyházközséek hoyan is tartják fenn maukat. Az eyházközséek, íy a mi Eyházközséünk is, az államtól semmilyen anyai támoatást nem kap. A yülekezetünk teljesen önfenntartó. Azokból a befizetett tadíjakból és adományokból tartja fenn maát, amit a yülekezeti taok befizetnek. Ezekből a befizetésekből tartjuk fenn az Eyházközsé épületeit, ebből fizetjük az épületek rezsiköltséeit és ebből a befizetésekből fizetjük lelkipásztorainkat és a yülekezet alkalmazottait. Íy az eyházfenntartói járulék, mint ahoy a nevében is benne van, a Kelenföldi Református Eyházközsé fenntartására fordítódik. A presbitérium időről-időre határozatban rözíti az Kelenföldi Barokk Esték szeptember 19. szombat 17:00 Alföldy-Boruss Eszter fuvolahanversenye u október 17. szombat 17:00 Fassan László oronahanversenye Tájékoztató az eyházfenntartói járulék befizetésér ől Nyári hivatali foadóidő: (június 15-től auusztus 30-i) - keddenként 10:00-14:00 - csütörtökönként 10:00-14:00 - a szerdai bibliaórát és a vasárnapi istentiszteleteket követően. Szeptember 1-jétől a hivatal a szokásos évközi rend szerint tart nyitva. Életre Keltett Történelem szeptember 28. csütörtök 18:00 Éi lovaok! (Léi háború az I. Viláháborúban) u október 24. csütörtök 18:00 Afrikai macska-eér harc! (Harc a yarmatokon. Afrikai hadszíntér) eyházfenntartói járulék mértékét. Az idei évben az eyházfenntartói járulék minimum mértéke a következő: Aktív keresőnként évi Ft (havi Ft.) Nyudíjasoknak évi Ft (havi 500 Ft.) Diákoknak évi Ft ( havi 250 Ft.) A befizetést nem szüksées ey összeben metenni, az év folyamán tetszőlees formában metehető. A befizetéseket több féle képen is me lehet tenni: - minden vasárnap az istentiszteletet követően személyesen - hivatali időben személyesen a hivatalban - csekkes befizetéssel (korlátozott mennyisében tudunk csekket biztosítani ha szüksées) - átutalással a yülekezet bankszámlájára ( mejeyzés rovatba kérjük feltüntetni, hoy milyen célra történt a befizetés pl. eyházfenntartói járulék vay adomány) Köszönjük mindazoknak akik eddi is rendszeresen hozzájárultak Eyházközséünk fenntartásához. Nyári hivatali, istentiszteleti és ünnepi rend Nyári alkalmaink: A hétközi alkalmak a szerdánként 18:30-kor kezdődő yülekezeti istentiszteletbe taolódnak be. auusztus 23. vasárnap 9:00 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet 10:30 Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet szeptember 6. vasárnap 9:00 A Fehér Kavics Óvoda tanévnyitó istentisztelete 10:30 Tanévnyitó istentisztelet Budapest-Kelenföldi Református Eyházközsé Budapest, Október 23. u. 5. tel/fax: banksz.szám:

Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy

Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy Hírlevél Kelenföldi Reformáts Eyházközsé lapja, 2016. II. 2016. Évzáró Szabadsáon! www.kelenref.h Szabadsáon Hoyan készülsz...? Levél Krisztstól Konfirmáció Kirándlás Barokk esték Történelmi esték Tahi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Augusztus 14. csütörtök 2014. augusztus 14-21. PROGRAM Érkezés, szobafoglalás Helyszín: Balaton - Zánkai Új Nemzedék Központ 20.30 22.00 Tábortűz, táncmulatság Augusztus

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben