Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban"

Átírás

1 Verhóczki János Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban Németország az Európai Unió tagja, illetve a schengeni egyezmény tagállama. Az illegális migráció szempontjából, több aspektusból is hasonló helyzetben van, mint Magyarország. Jelentős az illegális bevándorlók száma, ezek jó része, beutazása és tartózkodása legalizálásához embercsempészek segítségét veszi igénybe. Németország migrációs célország, és a schengeni rendszer alkalmazásában több mint tízéves előnye van hozzánk képest. Az embercsempészés elleni büntetőjogi fellépést európai uniós irányelv szabályozza, tehát a magyar és a német büntetőjogi tényállásnak ugyanazon minimumszabályoknak kell megfelelnie. Az embercsempészés határokon átnyúló jellege miatt, a schengeni térségben az ilyen ügyekben napi gyakorlat a rendőri együttműködés. Nem érdektelen tehát, hogy egy másik európai uniós tagország hogyan ítéli meg ezt a bűncselekményt. Milyen büntetendő elkövetési magatartásai vannak az adott bűncselekménynek? Melyek a jogértelmezési problémák? Mely tapasztalatok hasznosíthatóak nálunk is a bírói vagy a rendőri gyakorlatban? Az embercsempészés témakörét átfogóan Tilmann Schott német professzor dolgozta fel 1. A következőkben, kedvcsinálónak, ebből a könyvből adok egy rövid ízelítőt. A német büntetőjogban az embercsempészés bűncselekményét nem a német büntető törvénykönyv (Strafgesetzbuch), hanem a tartózkodásról szóló törvény (Aufenthaltgesetz) a tartalmazza. A jogalkotó az alapcselekményhez (Hauptat) a szintén büntetendő 1 Tilmann Schott: Einschleusen von Ausländern. Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt,

2 engedély nélküli beutazáshoz és tartózkodáshoz nyújtott bűnsegélyt és felbujtást tette önálló bűncselekményi tényállássá, mivel a német btk.-ban szabályozott részesi magatartások szankcióját kevésnek találta azon elkövetők számára, akik a gazdasági szükséghelyzet elől elvándorlók szorult helyzetét kihasználva, általában anyagi haszonszerzési célzattal csempészték be Németországba az illegális bevándorlókat. A bűncselekmény védendő jogi tárgya elég széles körű. Elsősorban a Németországba beutazó külföldiek számára előírt útlevél (Passpflicht) és tartózkodási jogcím (vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedély) beszerzési kötelezettségének betartására és kikényszerítésére szolgál. Tehát arra, hogy a külföldiek legálisan az előírt közigazgatási eljárást végigcsinálva lépjenek be és tartózkodjanak Németország területén, ami a bevándorlás és a munkaerőpiac ellenőrzéséhez szükséges. Több szerző azonban jóval tovább megy a védendő jogi tárgy meghatározásánál. Védendő jogi tárgyként említik a becsempészett személyek gazdasági kizsákmányolásának megakadályozását és az illegális foglalkoztatás elleni harcot is. Vita van azonban azon, hogy a csempészett személyek egészségének és életének védelme beletartozik-e a védendő jogi tárgyak körébe. A vita lényege, hogy lehet-e valaki egy bűncselekmény tettese (a csempészett személy, aki elköveti a tartózkodásról szóló törvény 95. -ában meghatározott bűncselekményt) és védendő jogi tárgya egyidejűleg (akinek jogos érdekeit a részes, a bűnsegéd, az embercsempész veszélyezteti). Az embercsempészés bűncselekményének megállapíthatósága alapvetően függ az alapcselekménytől, az engedély nélküli beutazástól és tartózkodástól. Ha a beutazás és tartózkodás nem engedély nélküli, az annak megvalósításához nyújtott segítség sem az. Ebből az következik, hogy a beutazási és tartózkodási szabályok alapvetően 2

3 határozzák meg, hogy az adott cselekmény embercsempészésnek minősül-e, vagy sem. A beutazási és tartózkodási szabályok viszont esetenként elég áttekinthetetlenek. A beutazást és tartózkodást Németországban hozzánk hasonlóan nemcsak a belső jog szabályozza, hanem az Európai Unió alapító szerződése (a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlása), az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai (562/2006 EK rendelet, a határellenőrzési kódex, 539/2001 EK vízumrendelet), a schengeni végrehajtási egyezmény, és az Európai Bíróság, a közösségi jogot értelmező, precedens értékű ítéletei a tartózkodási jog tekintetében. Az embercsempészés tényállásának minimumkövetelményeit a tanács 2002/90/EK irányelve határozza meg. E szerint: a) aki szándékosan segítséget nyújt olyan személynek, aki nem állampolgára egyik tagállamnak sem, abban, hogy az érintett állam külföldiek be-, illetve átutazásáról szóló jogszabályainak megsértésével egy tagállam területére beutazzon, illetve azon átutazzon b) bárki, aki anyagi haszonszerzés céljából szándékosan segítséget nyújt olyan személynek, aki nem állampolgára egyik tagállamnak sem, abban, hogy az érintett állam külföldiek tartózkodásáról szóló jogszabályainak megsértésével egy tagállam területén tartózkodjon 2. Az embercsempészés büntetőjogi tényállása Tartózkodási jogi törvény (Aufenhaltgesetz) A tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról. 3

4 (1) Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki mást felbujt, vagy másnak az alábbi cselekményekhez segítséget nyújt: 1. A 95. (1) bekezdés 3. pontja vagy a (2) bekezdés 1. pontjának a) alpontja szerinti cselekményt elköveti és a) ezért előnyt kap, vagy előnyt kér 3, vagy b) ismételten vagy több külföldi javára cselekszik. 2. A 95. (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja, (1a) bekezdés vagy (2) bekezdés 1. pont b) alpontja, vagy 2. pontja szerint követi el és ezért vagyoni előnyt kap, vagy előnyt kér. (2) Hat hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 1. üzletszerűen, 2. olyan banda tagjaként, amelyik ilyen cselekmények folytatólagos elkövetésére szövetkezett, 3. lőfegyverrel követi el, ha a tette a 95. (1) bekezdés 3. pontja, vagy a (2) bekezdés 1. pont a) alpontjával hozható kapcsolatba, 4. felfegyverkezve követi el, ha a cselekménye a 95. (1) bekezdés 3. pontja vagy a (2) bekezdés 1. pont a) alpontjával hozható kapcsolatba, 5. ha a cselekmény a csempészett személy életének veszélyeztetésével, embertelen, megalázó bánásmóddal vagy súlyos egészségkárosodással jár A tényállás alapvetően megfelel a 2002/90 EK irányelv minimumszabályainak. A német tényállás annyiban marad el az irányelvtől, hogy a német törvényben az embercsempészés 3 Sich versprechen lassen = valamit megígértet magának. 4

5 alapesetének tényállási eleme az előny, a vagyoni előny, a több személy egyszerre történő becsempészése, vagy az ismételt elkövetés. Ezek a tényállási elemek az irányelvben nem szerepelnek. Németország ennyiben kevésbé szigorú az elkövetőkhöz. Ez esetenként emberiességi okokból érthető is. Magyarországon például embercsempészés miatt eljárnak a schengeni térségben legálisan tartózkodó olyan harmadik országbeli személlyel szemben is, aki egyszer, egy hozzátartozóját (szülő, gyermek stb.) segíti hozzá az engedély nélküli beutazáshoz vagy átutazáshoz. Ezt a magatartást Németország nem bünteti. Szigorúbb viszont a német szabályozás két másik területen. Büntetni rendeli azokat is, akik nem anyagi haszonszerzés végett, hanem emberiességi okokból, de ismételten, vagy több személynek nyújtanak segítséget; akik az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli személyt, ahhoz segítik hozzá, hogy trükkel magának tartózkodási jogcímet szerezzen. Ebben az esetben az embercsempészés megvalósításához nem szükséges az államhatár átlépéséhez nyújtott segítség, ehhez elég az is, ha a tartózkodás trükkel történő legalizálásához (például vízum beszerzéséhez) nyújtanak segítséget. Németországban érdekes átfedés van a tartózkodási törvény büntetőrendelkezései és a menekültügyi eljárásról szóló törvény ában meghatározott bűncselekmény között. Ebben a jogalkotó azt rendeli büntetni, aki a külföldit ráveszi vagy abban támogatja, hogy a menekültügyi hatósággal hamis vagy hiányos adatokat közöljön azért, hogy menekültként elismerjék, vagy megállapítsák, hogy kitoloncolásának akadálya van. Az alapesethez kapcsolódó minősített 5

6 eset az üzletszerűen, illetve a bűnszövetségben történő elkövetés. Mivel az illegális migránsok egy része a menedékjogi eljárással visszaélve legalizálja tartózkodását, és az ehhez szükséges információkat, igazolásokat megfelelő ellenszolgáltatás ellenében az embercsempészektől kapja, néhány szerző ezt a bűncselekményt is a csempészbűnözés körébe sorolja. Meg kell jegyezni, hogy a menedékkérő nem követ el bűncselekményt azzal, hogy hamis, hiányos adatokat közöl, ezért cselekményükhöz nem fűződhet sem bűnsegédi, sem felbujtói magatartás. E rövid bevezető után, visszatérve az embercsempészés tárgyalásához, külön célszerű kibontani az alapcselekményt (Haupttat) és az ehhez kapcsolódó segítői, felbujtói magatartást (embercsempészés elkövetési magatartása). Az embercsempészés bűncselekményének megvalósítása szempontjából mindkét rész egyaránt fontos. Az embercsempészés alapcselekménye (Haupttat) Tartózkodási törvény (Aufenthaltgesetz) 95. (1) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki 1. a 3. (1), illetve a 48. (2) foglalt előírások megsértésével, a szövetségi területen (Németország) tartózkodik, 2. a 4. (1) bekezdés 1. mondata szerint előírt tartózkodási jogcím nélkül szövetségi területen tartózkodik, vagy végrehajtható határozatban az ország elhagyására kötelezték, és annak végrehajtását nem függesztették fel, (1) bekezdés 1 2. pontjában előírt okmányok hiányában a szövetségi területre beutazik 4, 4 Az (1) bekezdés felsorolása nem teljes, még másik öt alpontot tartalmaz. Az 6

7 (1a) Ugyanígy büntetendő, aki szándékosan a szociális törvénykönyv harmadik novellájának 404. (2) bekezdés 4. pontjában vagy e törvény 98. (3) bekezdés 1. pontja szerinti cselekményt követ el azért, hogy a szövetségi területen való tartózkodásához a 4. (1) bekezdés 1. mondata szerint tartózkodási jogcímet igényeljen és tartózkodási jogcímként csak egy Schengen-vízumot birtokol. (2) Három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki 1. a 11. (1) bekezdés 1. mondata ellenére a) a szövetségi területre beutazik vagy b) ott tartózkodik vagy 2. hamis vagy hiányos adatokat készít vagy használ azért, hogy magának vagy másnak tartózkodási jogcímet vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyt szerezzen, vagy az így megszerzett okmányt tudatosan jogi eljárásban csaláshoz használja, (3) Az (1) bekezdés 3. pontja és az (1/a) bekezdés, valamint a (2) bekezdés 1/a pontja esetén a kísérlet is büntetendő. (4) A tárgyak, amelyekre a (2) bekezdés 2. pontja szerinti bűncselekmény elkövetéséhez használtak, elkobozhatók. (5) A menekültek jogállásáról szóló egyezmény 31. cikkének (1) bekezdését e törvény nem érinti. (6) Az első szakasz 2. és 3. pontja szerinti cselekményt fenyegetéssel, vesztegetéssel vagy összejátszással kieszközölt, hamis vagy hiányos adatokkal, trükkel megszerzett tartózkodási jogcímmel követi el. Az alapcselekmény törvényi leírása a sok utalás miatt bonyolult, meghatározásához célszerű egyenként szemügyre venni és értelmezni a rendelkezéseket. embercsempészés tekintetében ezek értékelésen kívül maradnak, ezért mellőzöm közlésüket. 7

8 Az embercsempészés alapcselekményét elkövetők köre csak harmadik országbeli állampolgár lehet, mivel az EU, Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai a szabad mozgás jogát élvezik, és szabadon tartózkodhatnak Németország területén. Engedély nélküli beutazás A beutazás fogalma Beutazás fogalma azért fontos, mert maga a tényleges beutazás (az államhatár átlépése és a határellenőrzés helye) esetenként eltérő helyen van. A beutazás csak a kijelölt határátkelőhelyeken lehetséges. A beutazás csak akkor sikeres, ha a külföldi átlépte a határvonalat, és belépett a határátkelőhelyen is. A határátkelőhelyen akkor lépett be, ha átesett az ellenőrzésen, és már objektíve nem kell számolnia további határellenőrzéssel, illetve szabadon távozhat az ország belsejébe. Az átutazás céljából történő belépés is beutazásnak számít abban az esetben, hogyha valaki a tranzitterületet elhagyja. Ha a határellenőrzés nemzetközi szerződés alapján a szomszédos ország területén történik, akkor a szövetségi rendőrség a feladatait külföldi területen hajtja végre. A jogi helyzetet ezért kétoldalú nemzetközi egyezmény határozza meg. Például a német lengyel határon a határátkelőhely a lengyel oldalon üzemelt (2007. december 21. óta ezen a határszakaszon már nincs ellenőrzés), és a német határellenőrzést ott végezték ban a szlovén állampolgárságú S. gépkocsival jelentkezett belépésre a német határőrnél az Odera lengyel oldalán lévő határátkelőhelyen, és a gépkocsi csomagtartójában Z. G. ukrán állampolgár rejtőzött el, érvényes ukrán útlevéllel, német tartózkodási jogcím nélkül. Z. G. engedély nélküli beutazása csak akkor befejezett, ha S. átesik az ellenőrzésen, és átlépi a német lengyel határvonalat is, tehát áthalad az Odera-híd felénél lévő határvonalon. Ha a határvonal átlépése előtt fedik fel, akkor Z. G. csak engedély nélküli beutazás kísérletéért felel. 8

9 A tengeren történő beutazásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a német felségterülethez hozzátartozik a parti tenger is, ez a part víz találkozási vonalától számított 12 tengeri mérföld. Ott, ahol ennél közelebb található a szomszéd ország területe, a parti tenger kisebb távolságot foglal magában. Itt húzódik a német állam határa. Ezen a parti tengeren viszont a tengerjogi egyezmény alapján belépés nélkül áthajózhatnak a tengeri hajók utasai és legénysége a kikötőig. Aki viszont elkerüli a kikötőt és ezzel a határátkelőhelyet, az formálisan engedély nélkül akar partra lépni. Például egy orosz hajó Szentpétervárról jövet behajózott a német parti tengerre, fedélzetén több mongol állampolgárral, akiknek sem útlevelük, sem tartózkodási engedélyük nem volt. A sötétség leple alatt néhány száz méterre Usedom szigetétől gumicsónakba szálltak, hogy Ostseebädern Ahlbeck és Heringsdorf között elérjék a partot, és onnan az ország mélységébe távozzanak. Mielőtt a szárazföldet elérték volna, a határőrök hajója elfogta, és a fedélzetére vette őket. Ezzel egy befejezett, engedély nélküli beutazást valósítottak meg, amihez a kapitány segítséget nyújtott, és mivel több ember javára valósította meg a segítségnyújtást, ezért ellene befejezett embercsempészés gyanújával indítottak eljárást. A kikötőbe, mint határátkelőhelyre, történő befutásnál a tengeri úton történő belépés csak akkor befejezett, ha a külföldiek a kikötőben átestek a határellenőrzésen, és elhagyták a hajót. 5 A közlekedő vonaton a beutazás akkor sikeres, ha a vonat a határvonalon áthaladt, a határellenőrzést befejezték, és a határőrök a vonatot elhagyták. 5 Volker Westphal/Edgar Stoppa: Ausländerrecht für die Polizei. Ziethen Farbmediendruck Gmbh, Köln, második átdolgozott és továbbfejlesztett kiadás (ISBN: X) 2001, 359. oldalán található példa alapján 9

10 Jogilag nem utazik be az a harmadik országbeli külföldi, akit határellenőrzés közben visszairányított a határőrség. Akkor sem, ha a visszairányítás átmenetileg nem hajtható végre és mégis be kell őt vinni az országba. Például a szükséges orvosi vizsgálat elvégzése, vagy bíró elé állítás céljából. A külföldi, ilyen tartózkodása Németországban, továbbra sem minősül beutazásnak addig, ameddig a személy a határőrség felügyelete alatt áll. (Ez a szabály érvényes a repülőtér tranzitterületén elhelyezett menedékkérőre is.) Az a fikció, hogy a külföldi nem utazott be az országba, nem csak addig tart, amíg a külföldi a határőrség felügyelete alatt áll, hanem, ameddig az ilyen külföldi tartózkodási jogának ellenőrzését folytatólagosan, más hatóság végzi (például az Ifjúságvédelmi Hivatal, vagy egy pszichiátriai zárt intézet). A harmadik országbeli külföldi a következő esetekben utazik be engedély nélkül: a) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek nincs birtokában, érvényes, úti okmányként elismert útlevél vagy útlevél-helyettesítő okmány (menekültek, illetve hontalanok számára kiállított utazási igazolvány; hajós könyv; légi közlekedési szakszolgálati engedély). Úti okmány nélkül lehet beutazni tengeri, légi, szárazföldi úton a szomszédos országokból szerencsétlenség, katasztrófa bekövetkezése esetén, menekülést előidéző helyzetekben, segítségnyújtási célzattal vagy segítség igénybevétele céljából. Lehetséges az is, hogy egyedi esetben a szövetségi belügyminisztérium mentesíti az utazók egy részét az útlevéllel történő belépés kötelezettsége alól. Az 562/2006 EK rendelet lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgár számára az útlevél nélkül történő átutazást, ha egy schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel, német tartózkodási jogcím nélkül át szeretne utazni Németország területén, abból a célból, hogy 10

11 elérje annak az államnak a területét, amelyik számára a tartózkodási engedélyt kiállította. Megjegyzendő, hogy a tartózkodási engedélyeket általában az útlevélben helyezik el, de van fényépes engedély is, amely önálló okmányként tartózkodási engedélynek minősül. Ha valaki ilyen tartózkodási engedéllyel jelentkezik a német határon átutazás céljából belépésre, és nincs útlevele, az EK-rendelet szerint be kell léptetni. b) Akinek nincs a 4. -ban szabályozott tartózkodási jogcíme. A tartózkodási jogcím fogalmán a vízumot, a tartózkodási engedélyt és a letelepedési engedélyt értjük. A tartózkodási jogcím kiadása egy konstitutív igazgatási aktus, amely beutazási és tartózkodási jogot keletkeztet. A Németország által kiadott tartózkodási jogcím egy útlevélbe vagy útlevél-helyettesítő okmányba, az EU-jog előírása által meghatározott formában készült, beragasztható címke. A vízumok fajtái: B típusú Schengen-vízum, amelyet átutazás céljából, harmadik országbeli állampolgároknak adnak ki, és amely a belépéstől számított öt napig teszi lehetővé az átutazást Németország területén. C típusú schengeni vízum, rövid idejű, maximum 90 napig tartó tartózkodásra jogosít, illetve hat hónapon belül maximum háromhavi tartózkodásra jogosít, ez alól kivétel az ötévi érvényességre kiállított vízum, amikor is tíz alkalommal mindig maximum 90 napig lehet hat hónapos időtartamon belül tartózkodni. D típusú nemzeti vízum, egy hosszabb időtartamú tartózkodás amely meghaladja a 90 napot céljából történő beutazáshoz adják ki. Ez nem schengen-vízum, de a kiállító állam elérése céljából feljogosítja birtokosát a Németországon átutazásra. Csak első alkalommal és a visszautazás céljából történő 11

12 átutazásra nem jogosít fel. Speciális típusa a D + C-vízum, amely a kiállító államban történő huzamos tartózkodáson kívül még 90 napi tartózkodást enged a többi schengeni állam területén. A tartózkodási engedély és a letelepedési engedély meghatározott célból (például tanulmányi, munkavállalási, családegyesítési, humanitárius) kiadott huzamos tartózkodásra jogosító engedély. Nem tartózkodási engedély az Aufenthaltgestatung, amelyet a menedékjogi törvény alapján adnak ki. Ez területileg korlátozott tartózkodásra jogosítja birtokosát. A Duldung sem tartózkodási jogcím, ezt az igazolványt azok kapják, akiknek esetében végrehajtható kiutasítás van elrendelve, de még Németország területén tartózkodnak. A tartózkodási jogcím és a többi igazolvány között az a különbség, hogy míg a tartózkodási jogcím tartózkodási jogot keletkeztet, a többi engedély csak igazolja a szükséges igazgatási aktus megtételét. Nem szükséges tartózkodási jogcímet beszereznie (és ezért a vízum nélkül történő beutazás nem lesz engedély nélküli) annak, aki olyan harmadik állam állampolgára, amely az 539/2001 EK rendelet szerint vízummentes az Európai Unióban. A schengeni térségbe így beutazó személyek a belső határokon Németországba is beutazhatnak a tartózkodási jogcím beszerzése nélkül. Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek van egy schengeni tagállam által kiadott nemzeti tartózkodási engedélye, és egy schengeni államban él (például egy marokkói állampolgár Franciaországban), három hónapig szabadon mozoghat a schengeni tagállamok területén, ezért a Németország területére történő beutazáskor a belső határon mentesül a tartózkodási 12

13 jogcím beszerzése alól, és ha megfelel a schengeni kódex 5. (1) bekezdés a), c), f) pontjának, és nincs ellene Németországban beutazási és tartózkodási tilalom, szabadon beutazhat. E szabálynak megfelelően kezelik külpolitikai okokból a nem schengeni és nem EU-tagállam Monaco állampolgárait is. c) Aki beutazási tilalom alatt áll (visszautasították, kiutasították, illetve kitoloncolták. A beutazási feltételek hiánya miatt az államhatárról történő visszairányítás nem keletkeztet beutazási tilalmat). Az engedély nélküli beutazás kísérlete is bűncselekmény. E szerint megkísérli az engedély nélküli beutazást, ha valaki beutazási szándékkal a beutazási ellenőrzéskor hamis, hamisított vagy más nevére szóló úti okmányt vagy hamis vízumot mutat fel azért, hogy a határőr engedélyezze a beutazást. Megkísérli az engedély nélküli beutazást az is, aki a kijelölt határátkelőhelyen az ellenőrzést megkísérli elkerülni (például elrejtőzik a személygépkocsi csomagtartójában, vagy megkezdi a kijutást a tranzitterületről), de eközben elfogják. Az is kísérleti cselekményt valósít meg, aki a nagy forgalomnövekedés miatt bevezetett ellenőrzés-könnyítést, a szúrópróbaszerű ellenőrzést kihasználva, próbál meg átjutni a határátkelőhelyen. Befejezett a cselekmény, ha valamennyi törvényi tényállási elem megvalósul. Ugyanakkor Cantzler szerint csak akkor bevégzett az engedély nélküli beutazás, ha a külföldi kiutazik az országból, vagy tartózkodása jogszerűvé válik. 6 Ezt a véleményt nem osztja a bajor tartományi felső bíróság. A kérdésnek gyakorlati jelentősége is van, mivel az embercsempészés egyik minősített esete, a felfegyverkezve történő elkövetés, csak az engedély nélküli 6 Cantzler, Constantin: Das Schleusen von Ausländern und seine Strafbarkeit. Schaker kiadó oldal (ISBN: ) 13

14 beutazáshoz kapcsolódhat. Ha valaki röviddel a határátlépés (engedély nélküli beutazás) után veszi fel a külföldit, úgy hogy közben fegyver van nála, a bíróság szerint nem a minősített esetért felel, mert a beutazás az államhatár átlépésével nemcsak befejezett, hanem bevégzett is. Az engedély nélküli tartózkodáshoz nyújtott segítségnek pedig nem minősített esete a felfegyverkezve történő elkövetés. Cantzler szerint, a belépéskor az engedély nélküli belépés a határvonal átlépésével csak befejezett, de nem bevégzett, így a konkrét ügyben ellentétes véleményen van. A könyv szerzője áthidaló megoldást javasol. Az államhatártól számított 30 km-es távolsághoz, mind az 562/2006 EK rendelet, mind a rendőrségi törvény jogkövetkezményt fűz. 7 [Ez a 30 km-es sáv minősült korábban határterületnek, amelyet a határőrség ellenőrzött, és az ebben a sávban elfogott személyek esetében volt jogosult (és jogosult ma is) a szomszéd országgal kötött visszafogadási egyezmény alkalmazásával visszautasítani a külföldit.] Az államhatár átlépésével befejezett az engedélynélküli beutazás, bevégzett viszont csak akkor lenne, ha az elkövető elhagyja a harminc km-es sávot is, illetve innen kezdődne az engedély nélküli tartózkodás. Engedély nélküli belépés a kijelölt határátkelőhelyen kívül Engedély nélküli a belépés, a schengeni külső határon, ha a belépni szándékozók elkerülik a határátkelőhelyet, és a zöldhatáron lépnek át, vagy egy kijelölt határátkelőhelyen ugyan, de annak nyitva tartási idején kívül. Engedély nélküli lehet a beutazás egyes személyek esetében a schengeni belső szárazföldi határokon, illetve a schengeni tagállamok között közlekedő repülő- és kompjáratokon is 7 Bundespolizeigesetz 2. (1) 3.(http://bundesrecht.juris.de/bgsg_1994/BJNR html) 14

15 ahol már nincs határellenőrzés, ha nem tesznek eleget a belépési feltételeknek. A kijelölt határátkelőhelyen kívül a beutazás a határvonal átlépésével befejezett. Ez a szabály érvényes a schengeni belső határra is. Engedély nélküli tartózkodás A tartózkodás fogalma olyan formában, mint a beutazás fogalma nincs meghatározva a tartózkodásról szóló törvényben. A tartózkodási törvény rendszere szerint a tartózkodáson egy befejezett beutazás után az ország területén maradást értik. A tartózkodás akkor kezdődik, amikor a harmadik országbeli külföldi átlépett egy kijelölt határátkelőhelyen. A kijelölt határátkelőhelyen kívül, ha valaki zöldhatáron lépett át, a határvonal átlépésével kezdődik (ezzel egy elbírálás alá esik a schengeni belső határ is). Nem minősül tartózkodásnak azonban, ha egy külföldi a tranzitterületet vagy például a határátkelőhely területét nem hagyja el. (Bár ilyen esetekben is a német jog hatálya alá tartozik. Ha például valaki kábítószerrel utazik be, és a határátkelőhelyen elfogják, az a kábítószer tekintetében elkövetett bűncselekmény esetében nem kísérletnek számít, hanem befejezett cselekménynek.) A tartózkodás engedély nélküli, ha a harmadik országbeli külföldi útlevél, útlevél-helyettesítő vagy személyiigazolványhelyettesítő nélkül tartózkodik Németország területén; az előírt tartózkodási jogcím nélkül tartózkodik; vagy végrehajtható kiutazási kötelezettség hatálya alatt áll, és ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély (Duldung) nélkül tartózkodik; vagy annak ellenére, hogy visszautasították, kiutasították vagy kitoloncolták, újra megkísérli a belépést német felségterületre. 15

16 Trükkel megszerzett tartózkodási jogcím vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély A leírt elkövetési magatartás célja, hogy a megszerzett tartózkodási jogcím birtokában a személy a határellenőrzésen átesve bejusson Németországba, és ott ne azzal foglalatoskodjon, amire az adott tartózkodási jogcímet kérte, hanem más tevékenységet folytasson. Például turisztikai célból kér vízumot, ennek ellenére munkát vállal, vagy prostituáltként dolgozik. A cselekmény másik célja, hogy a hatóságok látókörébe kerülő harmadik országbeli állampolgár hamis vagy hiányos adatok megadásával megakadályozza az országból való eltávolítását, kitoloncolását. Az elkövetési magatartásokat a külföldi külképviseleteken (vízum beszerzésekor), az államhatáron a határőrség eljárása során (váratlan, előre nem látható helyzetekben, méltányosságból kiadott vízum igénylésekor) és az idegenrendészeti hatóság ügyintézője előtt követik el. Tipikus elkövetési magatartás: hamis adatokat adnak meg a tartózkodás céljával vagy fizetőképességükkel kapcsolatban, rövid időtartamú tartózkodásra kérnek engedélyt, ennek ellenére a vízumuk érvényességének lejárta után az országban maradnak. A elkövetési magatartás másik formája, amikor az elrendelt, végrehajtható kiutasításokat próbálják meg hamis adatok adásával megakadályozni (például a kitoloncolást tiltó akadályozó adatokat adnak meg az idegenrendészeti hatóságnak). 16

17 Felbujtás vagy bűnsegély az alapcselekményhez Az embercsempészés elkövetési magatartása. A jogellenes beutazáshoz kapcsolódó elkövetési magatartások a következők: Hamis okmányok beszerzése. A csempészett személyek átszállítása, illetve átvezetése (gyalogosan) az államhatáron. Ez történhet a zöldhatáron, illetve határátkelőhelyen is. Utóbbi esetben természetesen a járműben elrejtve. Előfordult olyan eset is, hogy röviddel az elrejtett személyek szállításának megkezdése előtt, botrányt keltettek a határátkelőhelyen, hogy a csempészési cselekményről elvonják a határőrök figyelmét. A külföldi szállítása az államhatár térségébe és/vagy ismételt felvétele a határátlépés után, a határ másik oldalán és továbbszállítása az ország belsejébe. Információk beszerzése a határátlépésről. A német jogdogmatikai rendszer szerint a részesi magatartás megállapításához (felbujtás, bűnsegédlet) szükséges a cselekvőképesség és az akaratképes tudati állapot (beszámíthatóság) az alapcselekmény elkövetőinél. Ha az alapcselekmény elkövetőinél e két feltétel valamelyike hiányzik, nem beszélhetünk részesi magatartásról sem. Ezekben az esetekben tehát nem valósul meg az embercsempészés bűncselekménye. Például: nem az embercsempészés bűncselekményét valósítja meg az, aki egy harmadik országbeli ifjú hölgyet, elkábítva, érvényes úti okmány és tartózkodási jogcím nélkül, az autója csomagtartójában visz be Németországba. Gyermekkorúak esetében is kevésbé követhető el az embercsempészés bűncselekménye, mert hét év alatti gyermek 17

18 cselekvőképtelen, és csak 14 év felett van meg az engedély nélküli beutazás bűncselekmény elkövetéséhez szükséges belátási képesség. Az engedély nélküli tartózkodáshoz kapcsolódó elkövetési magatartások A bűncselekmény elnevezése tükörfordításban a külföldiek becsempészése (Einschleusen von Ausländer), németül is olyan asszociációt kelt, hogy a cselekmény egy beutazáshoz kapcsolódik. Ennek ellenére egy évek óta Németországban élő harmadik országbeli állampolgár tekintetében is elkövethető az embercsempészés bűncselekménye. A segítségnyújtás, akárcsak az engedély nélküli beutazás esetében, elkövethető hamis, más nevére szóló útlevelek vagy hamis tartózkodásiengedély-címke (Klebeetikett) biztosításával, valamint szállásadással és foglalkoztatással. Segítségnyújtási cselekménynek minősül, a jogszabályba foglalt védelmi, illetve elsősegély-nyújtási kötelezettségen vagy más orvosi ellátáson kívüli, az engedély nélkül tartózkodó külföldi bármilyen más módon való támogatása. Szállásadás A bűncselekmény, az engedély nélküli tartózkodó vagy a végrehajtható kiutazási határozat alatt álló személy számára szállás megszerzésével, nyújtásával vagy az illető elrejtésével valósítható meg. A segítségnyújtási cselekmény ebben az esetben abban valósul meg, hogy a szállás biztosítása a külföldi számára egy megnövekedett biztonságérzetet eredményez. A szállás olyan tartózkodási hely, amely lehetővé teszi a külföldi elrejtőzését az idegenrendészeti hatóságok előtt. Szállás adása minden esetben segítői cselekmény. Külföldi foglalkoztatása 18

19 Egy külföldi foglalkoztatása nem minden esetben minősül az engedély nélküli tartózkodás támogatásának. Akkor minősül segítői magatartásnak, ha a magatartás a külföldit, a saját szemszögéből, az engedély nélküli tartózkodás folytatásában támogatja. Ez az eset áll fenn, ha a fizetés a további tartózkodás finanszírozására szolgál, vagy ha éppen a kereső tevékenység az engedély nélküli tartózkodás fő motívuma. Akkor is megvalósul, ha a foglalkoztatás a jogszerű tartózkodást teszi jogszerűtlenné. Például a vádlott kelet-európai nőket foglalkoztatott, akik vízummentesen utaztak be Németországba. A kereső tevékenység folytatásával az asszony kikerült a vízummentesen jogszerűen tartózkodók köréből. Ezért a vádlottat több ember javára folytatott embercsempészés miatt ítélték el, az engedély nélküli tartózkodáshoz való segítségnyújtás miatt. Templomi menedék Templomi menedéken etikai és vallási okokból motivált szállásadást értünk a kiutazásra kötelezett harmadik országbeli állampolgárok számára (gyakran a hivatal által elutasított menedékkérelmezők számára), a templom helyiségeiben, együttműködve az idegenrendészeti hatósággal. A templomi menedéknyújtás legális, ha a személyt az idegenrendészeti hatóság küldi a templomba, vagy ha a szállásadást a templom bejelenti a hatóságnak. A templomi menedéknyújtás titkos formája, amikor a szállásadás rejtve marad a hivatal előtt. Ha ez felszínre kerül, minden esetben segítségnyújtásnak minősül az engedély nélküli tartózkodáshoz. Kicsempészés és átcsempészés A részesi magatartás az olyan engedély nélküli beutazáshoz, amelynek célja az átutazás egy másik (cél-)országba, megvalósítja az embercsempészés bűncselekményét. Például egy Srí Lanka-i 19

20 állampolgárt a lengyel német államhatáron átszállították, és anélkül, hogy útjukat megszakították volna, feltették őket egy Dániába tartó kompra, és aztán szárazföldi úton Koppenhágába vitték őket. Egy másik esetben két oroszt Helsinkiből kompon Németországba vittek azért, hogy gépkocsival Párizsba szállítsák őket. Mind a két esetben az a tény, hogy az átutazási szándék és akarat fennállt, illetve hogy a külföldiek csak néhány órát töltöttek Németországban anélkül, hogy útjukat megszakították volna, nem zárja ki a segítségnyújtást az engedély nélküli beutazáshoz. Ha valaki csak Németország területén vette volna át az átcsempészendő harmadik országbeli állampolgárokat, akkor az engedély nélküli tartózkodáshoz nyújtott részesi magatartást követte volna el. Tranzitcsempészés M., a malajziai állampolgár fejenként háromszáz dollárért akarta Svájcba csempészni a kínai állampolgárokat. A kínaiakat hamis malajziai útlevelekkel látta el, és légi úton kísérte őket Malajziából Genfbe. Frankfurtban, a repülőtéren, az átszállásnál, a repülőtér tranzitterületén M.-et és a kínaiakat feltartóztatták. M.-et a bíróság szabadságvesztésre ítélte, az ázsiaiak engedély nélküli tartózkodásához nyújtott segítség miatt. Az ítélet indoklása szerint a kínaiak érvényes útlevél nélkül tartózkodtak, és ezzel megsértették a tartózkodási törvény útlevéllel való tartózkodást előíró szabályát (Passpflicht). A jogértelmezési nehézséget az okozta, hogy ebben az esetben sem a kínaiak, sem M. nem utazott be a német szövetségi területre, a tartózkodás fogalma ugyanis azt mondja ki, hogy a tartózkodás egy beutazás utáni bennmaradás a szövetségi területen. A formállogika szerint a tranzitterületen tartózkodás e fogalom szerint nem beutazás és nem is tartózkodás. A bíróság az ítélet indoklásában 20

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.1.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 18/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( határozatlan ) 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.)

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.14. C(2012) 9330 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból Kérelmet átvevő hatóság: : ügyszám Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye: beutazás ideje:... év... hó... nap Tartózkodási vízum száma:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok

A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok A.15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52.

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52. TARTALOMJEGYZÉK 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai...6 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség...6 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

2016. évi törvény. egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról

2016. évi törvény. egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról 2016. évi törvény egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról 1. A foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

Részletesebben

Illegális migráció február 20-i letöltés

Illegális migráció február 20-i letöltés Lipics László r. őrnagy: A határrendészeti és a bűnügyi szolgálati ág együttműködésének megvalósulása az integrált határbiztonsági rendszerben, a belső határokon A Határőrség Rendőrségbe történt integrációja

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: LONDON Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: A személyesen megjelent

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sik Gotthilf. Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sik Gotthilf. Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sik Gotthilf Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR IV.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR IV. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR IV. a 2016. április 15-i konzultáció anyagához A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. A bűncselekmény elkövetői. A bűncselekményi egység és többség. A bűnhalmazat Igazságügyi igazgatási

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és Grúzia, a továbbiakban: a Felek; Azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Utazás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

T/9634. számú. törvényjavaslat. egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról

T/9634. számú. törvényjavaslat. egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9634. számú törvényjavaslat egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2016. március 2016.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések DIRECTIVE FACILITATION EC/2002/90 October 2007 ThirdA 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyőlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) március 21.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) március 21.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2013. március 21.(*) A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom 1931/2006/EK rendelet

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

Európai Migrációs Hálózat (EMH)

Európai Migrációs Hálózat (EMH) Európai Migrációs Hálózat (EMH) EMH Tanulmány 2014 Magyarország Jó tagállami gyakorlatok a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárai kiutasításának és visszailleszkedésének tekintetében: A

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Vízummentes beutazás

Vízummentes beutazás Vízummentes beutazás Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGT-tagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok (1) állampolgárai. Vízummentesek az EGT-tagállamok állampolgárainak

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához Tartózkodási kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási kiállításához Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Tartózkodási kiállítása Arcfénykép helye Beutazás helye

Részletesebben

A harmadik országbeli állampolgárok azon kötelezettsége, hogy bejelentkezzenek, amikor egy adott tagállam területére lépnek 21.

A harmadik országbeli állampolgárok azon kötelezettsége, hogy bejelentkezzenek, amikor egy adott tagállam területére lépnek 21. 2008.1.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 18/25 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER HU Schengen A szabad mozgás kulcsa Európában 2013. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA 2 RENDŐRSÉGI ÉS VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS 2 Belső határok 2 Külső határok 3 SIS (Schengeni

Részletesebben

Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról

Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról Vízummentes beutazás Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGT-tagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok (1) állampolgárai.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

A.3) A büntető törvény hatálya. Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

A.3) A büntető törvény hatálya. Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A.3) A büntető törvény hatálya Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntető törvény hatálya Fogalma: azon rendelkezések összessége, amelyek meghatározzák,

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben