ACZÉL ENDRE ACÉL- SODRONY PARK KÖNYVKIADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACZÉL ENDRE ACÉL- SODRONY PARK KÖNYVKIADÓ"

Átírás

1 ACZÉL ENDRE ACÉL- SODRONY PARK KÖNYVKIADÓ

2 2010 Aczél Endre 2010 Park Könyvkiadó, Budapest A képanyagot válogatta Rédei Ferenc A borítón: Áll az Erzsébet híd (1964. július 15.). Az építôk köszöntésére söröshordót gurítanak át rajta (MTI Fotóarchívum/Lajos György felvétele) A szerzô fotóját Szebeni András készítette Felelôs szerkesztô Szalay Marianne Szerkesztette Gáspár Zsuzsa A szöveget gondozta Lovass Gyöngyvér Mûszaki szerkesztô Kuha Zulejka A borítót tervezte Gerhes Gábor A belsô oldalakat tervezte és tördelte Köböl Vera Készült a Szekszárdi Nyomda Kft.-ben Printed in Hungary

3 bevezetés Egy trilógia elsô részét tartja a kezében a kedves olvasó. Elmesélek itt mindent vagy majdnem mindent, amit a múlt század hatvanas éveirôl tudni érdemes. A tervezett folytatásokkal (hetvenes, majd nyolcvanas évek) tizenöt év munkáját adom közre. A szöveg egy rádiós mûsorfolyam szerkesztett, javított és részben átírt változata. Az Acélsodrony eredetileg a Kossuth Rádióban volt hallható, késôbb átköltözött a Klubrádióba. A Kossuthon javarészt politizáltam, a Klubrádióban hatvan, darabonként egyórás mûsor formájában önállósult a kultúra, a szellem világa, majd a sport. Magyarázattal tartozom azért, hogy ez a kötet miért csak 1962-tôl tárja föl a politika, a kultúra és a sport történéseit. Amikor munkához láttam, úgy gondoltam, hogy egy évszám mondjuk, 1960 önmagában nem cezúra. Inkább olyan pontot kell keresnem, amely akár sorsfordítónak is nevezhetô t találtam ilyennek: egyrészt azért, mert ekkorra konszolidálódott a Kádár-rendszer és indult be a 20. századi Magyarország átfogó modernizációja; másrészt pedig azért, mert a kubai rakétaválság elmúltával nyílt meg az út az egész emberiség sorsát perdöntô módon befolyásoló enyhülési politika felé. El kell mondanom továbbá, hogy az Acélsodrony nem véleményformáló, hanem ismeretterjesztô mûsor volt, amiképp e könyv célja is az ismeretterjesztés. Igaz, erôs támpontokat ad a véleményformáláshoz is. Miközben anyagot gyûjtöttem, alapvetôen a korabeli Magyarországon elérhetô, egyszóval publikusnak mondott forrásokra támaszkodtam, mert az volt az elvem, hogy az emlékezés az úgy, ahogyan mi itt, magyarok milliói megéltük élményvilágára támaszkodjék. Éppen ezért csak elvétve vettem igénybe az emigráns magyar sajtó és irodalom anyagait, nézôpontjait. Ha föltétlenül szükséges volt, persze megtettem de hát ennek az országnak a népe döntô módon a magyar írott sajtóból, rádióból, televízióból merítette 7

4 ismereteit, és (ha kényszerûen is, de) azonosult az akkori média szûrôjével. Ez a könyv egyfajta panoramikus képet kínál. Lineáris rendet csak az évek egymásutánjában tart, az alfejezetek ugrálnak a politika és a szellem világa között. Hol egy háború, hol egy tárlat; hol egy politikus portréja, hol egy filmirányzat; máskor egy nagy költô vagy éppen egy legendás gól. Valamennyihez személyes élményem fûzôdött, amit be is építettem a mesékbe ezzel fûszereztem az egyébként tárgyszerû közlést ben érettségiztem, és onnantól fogva egyetemistaként, majd újságíróként mohó érdeklôdéssel figyeltem mindent, ami körülöttem történt. A politika legalább annyira érdekelt, mint a képzômûvészet, a popzene vagy a sport, afféle lelkes típusként magamba szívtam a világ összes dolgát. Aztán, három évtized múltán, úgy gondoltam, hogy ami bennem van, az talán a közt is érdekelheti. Így született meg Rangos Katalin rádiós szerkesztô közremûködésével, akitôl a mûsor címe származik az Acélsodrony. Mely, mint az olvasó nyilván tudja, zenés mûsornak született, s az is maradt. A szövegrészek közé iktatott zenék egy kor fílingjét voltak hivatottak megjeleníteni. De ezekhez nekem kevés közöm volt és van. A zenéket nem én szerzettem, nem én adtam elô, noha jórészt én válogattam. Ami viszont ebben a könyvben olvasható, az az én szellemi tulajdonom, azért még a felelôsséget is tudom vállalni. És vállalom is, boldogan. Az Acélsodrony életem mûve.

5 1969 A veréb is madár A 60-as évek vége felé a magyar politikai humor már jócskán túllépett azon, amit Patyolat-effektusnak neveztünk hogy tudniillik a rendszer szinte csak az állami vegytisztító hálózat szüntelen ostorozásával és kifigurázásával bírálható. És mégis: a korszak sok tekintetben legélénkebb és legmulattatóbb filmje, A veréb is madár visszatért a Patyolathoz, mármint abban az értelemben, hogy egy zseniális találmány, az Ultrapatyolex történetét mesélte el. Errôl a filmrôl azért is beszélek szívesen, mert legalább nem marad említetlen Kabos László, a kis Kabos vagy vörös Kabos filmekben soha ki nem aknázott, de A veréb is madár tanúsága szerint félre nem ismerhetô színészi tehetsége. Nos, a filmben Kabos kettôs szerepet alakított: egy gazdag és sikeres amerikai üzletemberét és annak idehaza kínlódó, szegény és sikertelen ikertestvéréét. Utóbbinak a találmánya az a bizonyos Ultrapatyolex, amelyet kutatóintézeti fônökei csak azért nem fogadnak el, mert a fivér disszidált. A bonyodalmak lényege az, hogy a hatalmas, nyitott amerikai sportautón hazalátogató Mr. Hello, korábban Holló, útlevelét a szegény öcs egy szép nap magához veszi, és onnantól kezdve minden bejön neki. Szabadon utazgat Bécsbe, Kaliforniába, kedvesével egy balatoni szálloda legelegánsabb lakosztályát veszi ki, tejben-vajban fürdenek, mindenki készségesen és alázatosan nyalja a feneküket, sôt még a találmány is elkel igaz, nem Magyar- 372

6 országon, hanem Bécsben. A film voltaképp arról szólt, hogy egyugyanazon ember miként lehet Amerikában milliomos, míg idehaza kallódó senki, akinek szép szerelmén kívül semmije nincsen, de még azt is el akarja venni tôle a pénzes amerikai. Na meg arról, hogy a pénz boldogít. Ezt a gazdasági reform második évében utalásszerûen legalábbis ki lehetett mondani már. A veréb is madár azonban nem ettôl lett híres. Hanem attól, hogy a magyar film történetében elôször mutatott valódi sztriptízt egy közismert, gyönyörû testû táncosnô, Medveczky Ilona fôszereplésével. (Sokan szerették volna, ha a csodaszép, épphogy feltûnt fôszereplô, Piros Ildikó is vetkôzött volna, ô azonban ettôl az örömtôl megfosztotta a film nézôit.) A jelenet mellesleg egy balatoni szálloda bárjában zajlott, ahol a fôpincér a kendôzetlen mezítelenség pillanatának bekövetkezte elôtt sorban kirúgta a szocialista országokból érkezett, tehát csak puha valutával fizetô vendégeket, mivelhogy a sztriptíz nevû, tipikusan nyugati szolgáltatás csak a dollárral vagy márkával fizetô kuncsaftoknak járt. Annak idején ezt a tipikusan magyar megoldást viharos röhögés kísérte a mozikban. De az a bizonyos nyugati sportautó immár állami vonalon sem volt elérhetetlen a magyarok számára ben, a reform második évében megtörtént az elsô kísérlet arra, hogy némi nyugatigépkocsiimporttal tömjék be azokat a réseket, amelyeket a megbízhatatlan fôként NDK-s, Trabantokban és Wartburgokban megtestesülô szocialista import maga után hagyott. A kormány a zsebébe nyúlt, s egy bizonyos, nem túl nagy összeget kihasított nyugati autók behozatalára. A Merkur nevû cég ebben az évben 1100 darab Fiatot kívánt behozni, közöttük 500-asokat, de 850-es kupékat, tehát nagyon divatos sportkocsikat is, s kínálatát kiegészítette Renault és Ford Escort autókkal. Ám nem ingyen. Aki forintért akart nyugati autót venni, tehát nem volt olyan szerencsés, hogy valamely nyugati rokontól ajándék autóhoz jusson, annak mélyen be kellett nyúlnia a pénztárcájába. Már csak azért is, mert az árba ezúttal beépítették az eddig hanyagolt vámot is. A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy bármelyik nyugati autó drágább volt, mint bármelyik szocialista, még a Fiat törpéjét, a Cinquecentót is 56 ezerért adták. A Ford Escort

7 96 ezerért, az 1300-as Volkswagen 100 ezerért, a tényleg kategóriaelsô Renault 16-os pedig gyönge 133 ezer forintért került forgalomba. (Zárójel: akkortájt 4-5 ezer forintos családi jövedelmek voltak átlagosak.) A nyugati autókra egyébként elôjegyzéseket nem vettek fel, a vásárlást hivatalos közlés szerint azoknak ajánlották fel, akik a szocialista termésbôl kimaradtak Az Infecundin Ha késéssel is, de a 60-as évek Magyarországán végre polgárjogot nyertek az orális, tehát szájon át bevehetô, hormonhatású fogamzásgátló szerek. Egy közülük mindenképp, lévén hazai fejlesztésû: az Infecundin. A háttérhez tudni kell, hogy 1966-tól az ország kezdett kilábalni a riasztó demográfiai hullámvölgybôl. Számos intézkedés született a gyermekvállalás segítésére. Beindult a gyes például, óriási lendületet vett évi 80 ezer otthon kilátásba helyezésével a lakásépítés ban már 155 ezer élveszülést regisztráltak, ami osztatlan örömöt keltett. Ezt legfeljebb az a hervasztó tény csökkentette, hogy mûvi vetélésbôl még mindig több volt összesen 200 ezer. Holott ekkor már jó ideje kapható volt az elsô magyar antibébi-tabletta, az Infecundin. De nem szedték. Elôször is azért, mert nem ismerték. Bármilyen hihetetlen, az Egészségügyi Minisztérium rendeletben tiltotta meg a tabletta népszerûsítését. Egyes vezetô elvtársak ugyanis azt az eredendôen téves, közönséges balhitet táplálták be magukba és környezetükbe, hogy a tabletta nem az abortuszok, hanem a születések számát csökkenti. Mint azonban említettem volt, az abortuszok száma rendületlenül nôtt. Tudatlan nôk inkább a terhességmegszakítást vállalták, semmint azt, hogy megelôzzék. Ami, mellesleg szólva, súlyos, olykor elviselhetetlen terheket rótt a kórházakra is. A társadalom kétfajta kihívással nézett szembe: egyre több kórházi ágyat foglaltak le a szülô nôk, de egyre többet a vetélôk is. Felfoghatatlan, hogy ebben a helyzetben miért tudta tartani magát az Infecundin ellenpropagandája. Talán a szovjetektôl örökölt vagy átvett szocialista prüdéria miatt? Lehet. Hogyisne. A tôlünk keletre fekvô tájakon még a férfivédekezés hagyományos eszközei is ritka- 374

8 ságszámba mentek, nemhogy a fogamzásgátlók. Azokról még csak nem is tudtak. Mindenütt szigorú abortuszellenes törvények voltak érvényben, adjunk több katonát a pártnak jelszóval. Aztán ezeket a törvényeket meglazították, Magyarországon példamutató liberalizmussal. De folytatnám az ellenpropaganda-sztorit. Talán azért is létezhetett a tömeges ódzkodás az Infecundintól tudom, ez kicsit vadabbul hangzik, mert a nôgyógyászok egy része valóságos lobbiba szervezôdött a gyógyszerrel szemben, tudván, hogy a mûvi vetélések számának zsugorodása számukra keresetcsökkenést jelent. Ez is meglehet. Egy azonban biztos: 1969 elején mindössze 50 ezer magyar nô élt az Infecundinnal. A nemi életet élôk, szülni képesek aprócska töredéke. Lazítani kellett tehát, éspedig a közjó érdekében. Oldani azt a rendszert, ahol csak hihetetlenül bonyolult beszerzési eljárás után lehetett antibébi-tablettához jutni. Lehetôvé tenni minden körzeti és rendelôintézeti orvosnak, hogy felírja a szert. Eloszlatni azokat az ostoba tévhiteket, hogy a hormongyógyszernek rettenetes mellékhatásai vannak. Tájékoztatni aztán fôként a vidéki orvosokat arról, hogy az Infecundin egyáltalán létezik. De ez, elismerem, nem lehetett könnyû. Volt egy erôs, kulturális gyökerû idegenkedés. Körülbelül ebben az idôben írta le Veres Péter, a legnagyobb magyar írók egyike, hogy a kétrészes nôi fürdôruha méltatlan a magyar alkathoz. Innen azonban egészen más irányba ugornék tovább. Visszatérnék az örvendetesen megszaporodott születésekhez. Gondolhatni, a csecsemôket, majd a palántákat megszaporodott gyermekintézmények egész sora várta. Nem úgy. A gazdasági reform egyik vadhajtása az volt, hogy a nyereségorientált vállalatok némelyike a fölösleges kiadások megnyirbálását a kétségtelenül nem nyereséges gyári bölcsôdék és óvodák leépítésével vélte megkezdeni, amiben kétségen felül az új idôk természetes, de nem egészséges szelleme manifesztálódott. Melegek lázadása Amerikában június 27-én a New York-i Greenwich Village mûvésznegyedben a rendôrség megrohamozott egy Stonewall nevû kocsmát. Ami úgy értendô, hogy a közmorál védelmének ürügyén a szokásos rítus szerint be akartak gyûjteni néhány homoszexuális férfit, egyszersmind rendre tanítani azokat

9 1969 a maffiózókat, akik a Stonewallhoz hasonló illegális találkahelyeket üzemeltették. Az ilyenfajta fegyelmezésnek egyébként mindig az volt a vége, hogy a maffiózók a korábbinál is több hallgatáspénzt fizettek ki a korrupt rendôröknek. Ezen az estén azonban megtört a szokásos rítus. A lefogásra ítélt homoszexuálisok akiket egyébként az öltözékük, sminkjük, feminin külsejük után könnyû volt azonosítani ahelyett, hogy engedelmesen beültek volna a rendôrautókba, az utcán rátámadtak a detektívekre, akik erre visszamenekültek a bárba. Amelyet aztán majdnem rájuk gyújtottak. Az ellenállásnak percek alatt híre ment: több tucat, majd több száz környékbeli meleg férfi és nô gyûlt össze, és elkezdték kövekkel, üvegekkel meg mindenféle más, a kezük ügyébe esô tárggyal dobálni az idôközben kivezényelt rohamrendôrséget. Az összecsapás zavargásba csapott át, amelyet csak nehezen tudtak lecsitítani. Ez a nap volt az amerikai homoszexuálisok országos mozgalmának a születésnapja. Néhány napon belül a világ forradalmi mozgalmainak mintájára Meleg Felszabadítási Front alakult, és felhangzott a fekete polgárjogi mozgalom fekete hatalom jelszavából vett meleg hatalom jelszó. S most némi történelem. A homoszexualitás nyilvános megjelenése Amerikában a lehetô legszorosabban összefüggött az iparosítással, az ültetvényekrôl és a falusi farmokról a városba érkezô bérmunkások kisközösségi moráljának leomlásával. S volt aztán a leszbikusság felbukkanásának is egy hulláma: a második világháború, amikor lányok és asszonyok milliószám kaptak munkát az iparban és a hadseregben. Mindkét esetben az egynemûek nagy tömegben való összeverôdésérôl volt szó. A homoszexualitást azonban büntették. A szövetségi államok túlnyomó többsége bûncselekménnyé nyilvánította az azonos nemûek szerelmi érintkezését, volt, ahol azonos nemûek nyilvános helyen, kéz a kézben való andalgása is letartóztatáshoz vezetett. Jellemzô, hogy amikor McCarthy szenátor Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottsága az 50-es évek elején a kommunistákra és a baloldaliakra lecsapott, érdeklôdését kiterjesztette az ugyancsak Amerika-ellenesnek minôsített homoszexualitásra is, és ezrek veszítették el állami állásukat. Megjegyzem: 376

10 annak a tilalma, hogy homoszexuálisokat szövetségi hivatalokban alkalmazzanak, 1975-ig fennállt. A stonewalli lázongás után azonban minden megváltozott. A szövetségi államok fele törvényben dekriminalizálta a homoszexualitást, a rendôrségi zaklatások gyakorlatilag megszûntek. Az egyházak és vallásfelekezetek vad vitába kezdtek az azonos nemûek vonzalmának megengedhetôségérôl, s elsônek a reformált zsidó közösségek és az unitáriusok engedték be soraikba a homoszexuális rabbikat és tiszteleteseket. A melegek világa megszûnt szubkultúraként létezni, a homoszexualitás nyílt megvallása rohamszerûen terjedt. Azt, hogy meleg hatalom, ma már senki nem ejti ki a száján, a power, hatalom szó helyébe a pride, azaz a büszkeség került; felszabadító mozgalom nincs, csak melegmenetek vannak. Két évtized alatt, elsôsorban a nagyvárosokban, szervezett közösségek alakultak ki, saját klubokkal, bevásárlóközpontokkal, mûvelôdési házakkal, gyülekezetekkel. Jó ideje természetes, hogy közismert melegek választott funkciókat viselnek. A vita ma már, mint köztudott, nem arról folyik, hogy miképp korlátozzák a melegeket közfunkciók gyakorlásában, hanem inkább arról, hogy házasodhatnak-e egymás között. És ez nem amerikai, hanem világjelenség immár. Csodálatra méltó férfiak 1969-ben lett a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja a szociáldemokrata Willy Brandt. A kereszténydemokraták húsz év után elôször szorultak ellenzékbe. Brandt az úgynevezett keleti politikával írta be a nevét a történelembe. Szerzôdést írt alá a Szovjetunióval arról, hogy egyik fél sem alkalmaz erôszakot, azaz nem támadja meg a másikat, s mindketten elismerik a fennálló európai határokat. (Zárójelben megjegyezném: a szerzôdéskötésbe nem kis gazdasági jótétemények voltak beiktatva, mármint német oldalról.) Logikusan következett erre a Lengyelországgal aláírt meg nem támadási szerzôdés, melynek paragrafusaiban Brandt elismerte az Odera Neisse-vonalat valójában az NDK keleti határát Lengyelország nyugati határának, s ezzel lemondott a második világháború elôtti német keleti területek, Kelet-Poroszország, Szilézia birtoklásáról. Jött ennek tetejébe a Nyugat-Berlin státusát,

11 1969 önállóságát rendezô négyhatalmi egyezmény, amely véget vetett Walter Ulbricht bekebelezési álmainak. Brandt rendbe tette az NSZK viszonyát Kelet-Európával. A Lengyelországgal kötött szerzôdés után már nem volt akadálya annak, hogy valamennyivel normálisabb kapcsolatok jöjjenek létre. Pláne, hogy idôvel megszületett a két német állam alapszerzôdése is. Brandt kor- és eszmetársa volt az ugyancsak 1969-ben miniszterelnökké lett svéd Olof Palme. Nemzedékében talán ô volt a leginkább baloldali, egyszersmind a legérzékenyebb a szegénység és gazdagság problémáira. Azt a levelezést, amit három szociáldemokrata nagyember: Brandt, Palme és az osztrák Kreisky folytatott egymással az évek során, kutatván azt a jövôt, ahol nem annyira a kapitalizmus és a szocializmus, mint inkább a fejlett Észak és az elmaradott Dél közötti olló szélesedik, ma is mindenkinek ajánlott olvasmányként kínálnám fel. Olof Palme, egy rendkívül gazdag, szociális értelemben kiemelkedôen nagylelkû ország kormányfôjeként azzal vált a leginkább ismertté, hogy esküdt ellenfele lett az amerikaiak vietnami háborújának, s befogadta azokat az amerikai katonaszökevényeket, akik hazájukban nem tettek eleget a behívóparancsnak. (Bill Clinton, a késôbbi amerikai elnök is nála talált menedéket.) És ha már Vietnam, akkor Ho Si Minh. A minálunk Ho apónak becézett veterán indokínai kommunista körülbelül ugyanakkor halt meg, mint amikor Brandt és Palme hatalomra jutott. A francia gyarmatosítók elleni harc hôse volt, amelybôl gyôztesen került ki. Ha nincsenek ott az amerikaiak, akkor Vietnam 1956-ban valószínûleg az ô vezetése alatt egyesül. Ezt azonban Eisenhower elnök megakadályozta. Innentôl datálódik a dél-vietnami fegyveres felszabadító harc, amelyet Ho Si Minh Északon egybekapcsolt a szocializmus építésével. Ho apó szocializmusa az adott viszonyok között nem volt jobb, mint a szovjet vagy a kínai. Ráadásul a Vietnami Demokratikus Köztársaság így hívták Észak-Vietnamot mindenben rá volt szorulva a szovjet és kínai elvtársak támogatására, akár azon az áron is, hogy egyensúlyozzon közöttük. Ho Si Minh soha nem volt könnyû helyzetben. A háborút az amerikaiakkal nem akarta, de a függetlenség nevében vívta. Egy mondatára minden viet- 378

12 nami emlékezik: A függetlenségnél és a szabadságnál nincs drágább dolog a vietnami ember szívének. És talán emlékezik egy másikra is: Nincs tárgyalás addig, amíg bombáznak bennünket. A vietnami amerikai béketárgyalások éppen Ho halálának évében indultak be, Richard Nixon kezdeményezésére. A félistenként tisztelt elnök elhunytától nem lettek könnyebbek. Ember a Holdon július 20-án vitte le Neil Armstrong amerikai ûrhajós a világ elsô, emberkéz irányította jármûvét, a Sast (Eagle) a Holdra. A holdra szállás manuálisan történt, tekintettel arra, hogy az Eagle fedélzeti komputere nem volt képes elég gyorsan feldolgozni a Földrôl kapott utasításokat, s az ûrhajó veszedelmes sebességgel közelített a biztos halált jelentô kráterek felé. Armstrong 30 másodperccel az üzemanyagtartály kiürülése elôtt tette le jármûvét a Holdra, s néhány órai pihenés után ô lépett elsôként a felszínére. Követte ôt Edwin Aldrin, a másik ûrhajós, míg társuk, az ír történelmi nevet viselô Michael Collins pilóta 16 kilométerrel a fejük fölött körözött az Apollo 11 ûrhajó parancsnoki moduljában, a Columbiában. Az emberiség történetében soha nem figyeltek ennyien élô televíziós közvetítésben egy eseményt. Nem véletlenül: talán ennél nagyobb vállalkozás sem volt a történelmünkben. Késôbb Armstrongon és Aldrinon kívül még tíz amerikai sétált a Holdon egészen 1972-ig. Azóta senki. Az Armstrong-expedíció egyáltalán nem volt mentes a kockázatoktól. Maga a parancsnok a Holdra szállás esélyét elôzôleg 50, a szerencsés visszatérés esélyét 90 százalékra taksálta. Nixon beszédírója papírra vetette azt a szózatot is, melyet balszerencse esetén az elnök elmondott volna. E szavakkal kezdôdött volna: A sors úgy rendelte, hogy azok a férfiak, akik a Holdra szálltak, hogy békésen kutakodjanak ott, meglelték örök békéjüket ugyanott. A terv az volt, hogy ha Armstrongék ott maradnak, akkor egy darabig hosszú ideig Amerika nem fog kísérletezni a Hold meghódításával. Az Apollo 11 expedíciójáig az Egyesült Államok vesztésre állt a Szovjetunióval folytatott ûrversengésben októberében a szovjetek bocsátották fel az elsô mûholdat, a Szputnyikot. Ugyanôk lôtték

13 1969 fel nem sokkal késôbb az elsô élôlényt is az ûrbe, azt a bizonyos Lajka kutyát. A hordozó a Szputnyik 2 volt elején az amerikaiak kétharmada úgy gondolta, hogy rakétáikkal a szovjetek képesek lennének elpusztítani az amerikai városok túlnyomó többségét. Az Egyesült Államokon hisztéria lett úrrá. Még jól emlékszem azokra a felmérésekre, amelyek az oktatási rendszert kárhoztatták. A spártai szovjet rendszerrôl kiderült, hogy egyetemistái jobban tudnak alkalmazkodni az ûrkorszakhoz, mint az amerikaiak. Aztán 1961-ben Gagarin lett az amerikaiakra mért következô csapás. Ô volt az elsô ember, aki kijutott a világûrbe. Kennedy elnök válasza ez volt: Úgy gondolom, hogy országunknak el kell köteleznie magát egy gondolat mellett. Mielôtt ez az évtized lejárna, küldjünk embert a Holdra, s hozzuk vissza ôt biztonságban a Földre. Beindult az Apollo program. S kevesebb mint tizenegy évvel az elsô Szputnyik után az amerikaiak felbocsátották a néhai Kennedy elnök által megálmodott Apollo 11-et. Visszatérve most a történet elejére, az Apollo egy parancsnoki kabinból, egy kiszolgálóegységbôl és egy holdkompból állott ennek a neve volt Eagle, azaz Sas. Két órával és 33 másodperccel a fellövés után az Apollo kiszakadt a Föld vonzáskörébôl, és elkezdett körözni a Hold körül. Minden egyes kör két óráig tartott. Jó néhány kerülô, valójában több mint négynapos kerengés után a holdkomp levált a parancsnoki kabinról, és fedélzetén Armstrong, valamint Aldrin ûrhajósokkal Holdat ért a Nyugalom tengerének elkeresztelt holdfelszíndarabon. Az ember megtette az elsô lépéseket a Holdon. Armstrongék két és egynegyed órát töltöttek ott, szikla- és talajdarabokat gyûjtöttek. Majd hátrahagytak egy táblát Nixon elnök, ennenmaguk, valamint Collins pilóta aláírásával s ezekkel a szavakkal: A Föld elnevezésû bolygó lakói 1969 júliusában léptek elôször a Holdra. Békében érkeztünk, az egész emberiség javát szolgálva. Végszó: Az Apollo 11 a holdra szállás után négy nappal, július 24-én érkezett vissza a Földre, a Csendes-óceán vizére. Kádár Szolnokon november 1-jén Kádár János Szolnok megyébe látogatott. Ezek a vidéki utazások a szokásos rítus szerint zajlottak: gyár- és esetleg téeszlátogatások, vizit egy munkáscsalád otthonában, 380

14 tartalom Bevezetés Rákosi Mátyás hazajönne 9 Ivan Gyenyiszovics 12 Ugyanez magyarban 13 Kádár kirándulásai 15 A Marosán-ügy 17 A kubai rakétaválság 19 és Hruscsov alkuja Kennedyvel 20 A VIII. kongresszus 22 Pokolbéli víg napok 24 Steinbeck Nobel-díja 26 Marilyn 27 Szenzációk színpadon, könyvben, filmen 29 Filmes újhullám 30 Itthon, újhullám helyett 32 Háború a Himalájában 33 Béke Algériában 34 Aba-Novák rehabilitálása 36 Breuer Marcell 37 Adolf Eichmann pere 39 Niels Bohr 40 Egy jugoszláv ikon börtönkarrierje 41 Károlyi hamvai 43 A rocktörténet legnagyobb tévedése 44 Papp László profi karrierje 46 A chilei labdarúgó-vb 47 Szemüveges súlyemelôk 49 Latinyina

15 1963 A különutas De Gaulle 53 A Profumo-botrány 54 Adenauer visszavonul 56 Választás Magyarországon 57 Új kormány program nélkül 59 Mit eszünk? 61 Halálos merénylet Kennedy ellen 62 Ki is volt John F. Kennedy? 63 A jó Wigner és a rossz Pauling 65 A kádári közkegyelem 66 Írói penitenciák 68 A magyar kultúrpolitikának nem tetszik 70 és Hruscsovnak se 71 Csontváry Fehérvárott 73 Öt nagyszerû film 75 Színházi vita 76 és csodálatos színházi produkciók 77 Magyar lakásviszonyok 79 Zalotay Elemér szalagháza 81 Székely Mihály 82 Edith Piaf 84 Jean Cocteau 85 Szép új világ 86 Az ötödik pecsét 88 Csempészek és ajándékozók 90 Pacem in terris 91 Kína-ellenes pamflet 93 Mao szakít Moszkvával 95 Hóhér vagy áldozat? év után: megint Fradi 98 Clay/Ali tündökölni kezd 99 A szovjetek fekete párduca

16 1964 Hruscsov bukásának elôestéje 103 A bukás 104 Kádár elôször és utoljára ellenkezik 105 Palmiro Togliatti 107 Ecclesiam suam 108 Jean-Paul Sartre 110 Gulyáskommunizmus 111 A paraszt anyagi érdekeltsége 113 és mûvelôdéshiánya 114 A könnyûipar nyomora 115 Vietnam: ez már háború! 117 Háborús ürügy a Tonkini-öbölben 119 A feketék egyenjogúsítása 120 A My Fair Lady különös története 122 Íme a magyar újhullám 123 Igazgató Jóska 125 Színházi ügyek 126 Gomulka is közbeszól 128 Harold Wilson 129 Velencei filmsikerek 131 A háttér: Beatles-mánia 132 Cipruson dörögnek a fegyverek 134 Érettségi után a seregbe 135 Déry születésnapja 137 Nehéz emberek, Hideg napok 139 Pór Bertalan 140 Újjáépült az Erzsébet híd 142 Abu-Szimbel 143 Hogyan lettek Szûcsék milliomosok? 144 Téli olimpia 146 Egy legenda nyugdíjba megy 148 A tokiói nyári olimpia nagyjai 149 és magyar hôsei

17 1965 Churchill útja a miniszterelnökségig 155 Háborús hôs és Nobel-díjas író 156 Kádár: baj van 158 Az Ónodi-ügy 159 Gyurkó László és a kispolgáriság 161 Indopak 162 Vietnami háború: teljes gôz 164 Solohov Nobel-díja 166 Paszternak és a Zsivago doktor 167 Politikai elhajlások Magyarországon 169 Kádár lemond a miniszterelnökségrôl 171 Döglött aknák 172 Csehszlovák újhullám 174 A Háború és béke szovjet változatban 175 Nagy magyar filmek 177 Szegénylegények 178 Che Guevara eltûnése 180 Egy észak-afrikai forradalmár 182 Albert Schweitzer 183 Magyar rögvalóság: a pia 184 Kocsi: vennénk, de nem kapunk 186 Scheiber Hugó reneszánsza 188 A Gemini-program 189 Nagy László évtized múltán 191 Zsidók és németek 192 Megszólal Nyers Rezsô 194 Az elsô számla 195 Louis Armstrong a Népstadionban 197 A Fradi káprázatos gyôzelme 198 A profi boksz legnagyobb csalása 200 Más sportcsemegék

18 1966 Árak, bérek, nyugdíjak 203 A reformellenes szovjet trojka 204 Határozat a magyar gazdasági reformról 206 A magyar paraszt emancipálódik 207 A kínai kulturális forradalom elôestéje 210 A leszámolás 211 Egy kínai polihisztor esete 213 A Nobel-díjas Hevesy György 214 Az orosz rakétazseni 216 Kwame Nkrumah: tipikus sors 217 Egy csúnya politikai gyilkosság Párizsban 219 Verwoerd és az ô apartheidje 220 A háborúnak vége 221 A Nagyítás és Zinnemann 223 A spagettiwestern 225 Walt Disney 226 Terhességmegszakítás Magyarországon 228 Szövetkezeti lakások 229 Ludwig Erhard 231 Molnár Erik és Nemeskürty 232 Szabó Ernô, Szabó bácsi 234 Köszönöm, hogy imádott 235 Tamási Áron 237 Új Metropolitan 238 Beatles kontra Vatikán 240 Simon és Garfunkel 242 Legyen magyar táncdalfesztivál? 243 Legyen! 245 Nemzetközi Fair Play-díj egy magyar teniszezônek 246 Atlétikai EB Budapesten 247 A Real hatodszor és utoljára 249 Egy nagyon nagy emlék: az angliai focivébé

19 1967 Reformerarcok a magyar vezetésben 253 A sajtó a reform mellett kampányol 256 Az utolsó simítások 257 Lukács György ideológiailag elkóborol 259 Veres Péter szorong 260 A fekete ezredesek puccsa 262 Melina Mercouri 263 Sinkó Ervin 264 Ehrenburg, avagy: Ölj! 266 Guevara halála Bolíviában 267 Guevara ideológusa 269 A hatnapos háború rajtja 270 és végkifejlete 272 Kádár különvéleménye 273 In memoriam Münnich Ferenc 275 Egy ateista állam: Albánia 277 Füst Milán 278 Az elsô szívátültetés 280 Soha nem látott madár a levegôben 281 Egy indonéz bálvány végzete 282 Biafra 284 A drogok ôstípusa 286 Száz év magány 287 Ferenczy Béni 289 És egy másik örömtelen zseni: Oppenheimer 290 Arany Pálma Kósa Ferencnek 292 Kasi 293 De Gaulle botránya Québecben 295 Meghalt Kodály Zoltán 297 Egy ökölvívó csodaedzô 298 Albert Flórián aranylabdás 300 A sport elsô droghalottja

20 1968 A Hair és Vietnam 305 A csehszlovák saga I. Novotný leváltása 306 A csehszlovák saga II. Akcióprogram 308 A csehszlovák saga III. Čeřník-interjú 310 Mi mennyi idehaza? 312 A magyar reform féléves mérlege 314 Újabb színházi viták 315 Lengyelország gyászos tavasza 317 A párizsi diáklázadás és Marcuse 319 Román bomba Budapesten 321 A csehszlovák saga IV szó 322 A csehszlovák saga V. A kiközösítés 324 Humanae vitae 325 Jancsó Miklós trilógiája 327 A csehszlovák saga VI. Katonai elôkészületek 328 A csehszlovák saga VII. Ágcsernyô 330 A csehszlovák saga VIII. A megszállás 332 A csehszlovák saga IX. Az intervenció után 333 A magyar vezetés rossz lelkiismerete 334 A szellem emberei: ellene és mellette 336 Illésék aratnak 338 Upton Sinclair 339 A hold túlsó oldalán 340 Három úttörô filmalkotás 342 Lôrincze Lajos kultúrmissziója 344 Engedmény a szocdem gondolkodásnak? 345 A mechanizmus éves mérlege 347 Egy olimpiai hôs profizmusa 348 Vér és faji botrány Mexikóvárosban 350 Časlavská a mennyekben és a pokolban 352 Remek magyar szereplés Mexikóban 354 Fociválogatottunk utolsó sikere

21 1969 Dubček bukása 357 De Gaulle fura távozása 358 Nixon és Eisenhower 360 Szovjetek és kínaiak majdnem-háborúja 362 Az elhallgatott Adorno 363 Samuel Beckett Nobel-díja 365 Kanada kétnyelvû 366 Ítélet nincs 368 Konrád Látogatója 369 Nyugati turisták Magyarországon 370 A veréb is madár 372 Az Infecundin 374 Melegek lázadása Amerikában 375 Csodálatra méltó férfiak 377 Ember a Holdon 379 Kádár Szolnokon 380 Kinek hisz a magyar? 382 Tersánszky Józsi Jenô 384 Kodolányi János 385 Futballháború Közép-Amerikában 387 Az ausztrál médiamogul 389 Bortnyik, Kokas, Tot 390 Fényes szelek 392 A magyar ifjúság bálványt választ 393 Mechanizmusmérlegek 395 Woodstock 397 Utoljára Beatles 398 Adidas kontra Puma 400 Tenisz nagyban és kicsiben 402 Pelé ezredik gólja 403 Újpest, te csillag! 405 Jönnek a csehszlovákok! avagy Marseille 406

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Tíz történelmi idézet, amit rosszul tudunk 1. rész

Tíz történelmi idézet, amit rosszul tudunk 1. rész 2014 február 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Tíz történelmi értékelve idézet, Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A történelmi emlékezet által megőrzött idézet meghatározza magát a személyt, de

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Észak-Korea útja az atomhoz

Észak-Korea útja az atomhoz 2012 március 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Több mint fél évszázada folyik az észak-koreai atomprogram, amelyet többször is felfüggesztettek,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964)

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) Világhírő magyar természettudós, egy középosztálybeli zsidó értelmiségi család gyermeke volt, Spitz vezetéknévvel született, de családja 1900-ban magyarosította

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik 1989 októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik egy kölcsönből vásárolt, kissé túl hivalkodó gépkocsiban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985

Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország mozgástere a nagyhatalmi politikában, 1956 1985 Magyarország külpolitikája I. A Szovjetunió A szovjet érdekszféra kettõs megítélése Magyarország az 1956. évi, fegyveres erõszakkal elfojtott

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS. Költözés 2006. november 21. Békés Megyei Hírlap MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet SAJTÓFIGYELÉS Költözés November 20-tól új helyen, a Vajda Péter Művelődési Központban várja tagjait a Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban Paár Ádám Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban A Republikánus Párt konzervatív hátországában szerveződő, azonban a republikánusoktól független Tea Party mozgalom sikeres szereplése a májusi szenátusi

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE?

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Mihájlovits Klára HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE? Egy környezetvédelmi előadás és annak következményei 3. díj A topolyai városi parkot a XIX. század elején telepítette a vidék akkori birtokosa. A telepítés

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben