the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont"

Átírás

1 e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

2 eit ict labs: is a partnership of leading european universities, companies and research institutes az eit ict labs európa vezető egyetemeinek, vállalatainak és kutatási intézeteinek konzorciuma akadémiai-ipari együttműködési központ/ eötvös loránd tudományegyetem informatikai kar 2014

3 introduction to the eit an initiative of the european union The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is an independent community body set up by the european union to address europe's innovation gap. by investing in the eit, europe invests in the talent of tomorrow, who will not only create new start-ups, but will also contribute to innovation in existing companies, thus becomes a source for growth. the institution s headquarter is located in budapest. its budget reached up to eur 300 million for the period , and is expected to reach up to eur 2,7 billion in knowledge and innovation communities (kics) put the innovation web into practice, through them eit gathers the best universities, research centres and most important companies to work together. building upon existing european excellence centres, eit proposes a new approach to innovation in europe, boosting the process from idea to product, from lab to market and from student to entrepreneur. WHAT S IN FOR YOU? Are you a student? Your training will reflect the multifaceted reality of innovation. You will be able to spend time in companies, do job learning and benefiting from the learning by doing philosophy of the eit. You will be graduating with high quality eit labelled degrees. You will have the opportunity to experience mobility from one country to another, and from universities to companies. Get ready to learn and work all over europe! Are you an entrepreneur? as an entrepreneur, you will be able to learn from the best and, who knows, you might find new business partners to develop your ideas! kics offer you direct access to the european marketplace. kics have many activities directed to entrepreneurs: mentoring schemes, enhancing access to finance and providing access to resources: from administration to the know-how of the kic partners. the kics accompany you during the entire journey of creating and developing business. Are you a researcher? researchers will discover that the kics provide them with direct access to companies research capacity. have a say in how your research can be used to find solutions to global challenges! Higher Education Research & Technology Business The knowledge triangle model in practice: higher education institutions, research laboratories and businesses are brought together in networks of excellence at both national and European level. Are you a large company or a small and medium-sized enterprise (SME)? by being part of the kics, your company will have direct access to talent as well as an opportunity to develop new curricula together with universities. do not waste the chance to find talent at the source! by working in a long-term partnership such as the kic, your company s innovation capacity will be boosted. smes will find that eit creates a direct avenue of contact with innovation players across europe. You will be in a privileged position to learn from other european markets, access them and expand your operations! Are you a university? You can raise your profile, increase the attractiveness of your institution, integrate european networks and actively promote the transfer of knowledge. develop a new and better curricula, advance the technological frontier and find new ways to overcome economic and societal challenges. share your knowledge, and be the agent of change! Are you a local or national authority? Your participation in an innovative organisation, such as the eit kics, will be crucial in order to capitalise your strengths and adapt to a rapidly changing economy. 1

4 the eit ict labs knowledge and innovation community EIT ITC Labs mission is to turn Europe into a global leader in Information and Communication Technologies ICT innovations. EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) carry out a whole range of activities, covering the entire innovation chain including training and education programmes, reinforcing the journey from research to the market, innovation projects and business incubators. kics have been conceived as capable to react effectively and flexibly to new challenges and changing environments. each kic has been set up as a legal entity, and provided with a great degree of autonomy to define its internal organisation and working methods. they integrate education and entrepreneurship with research and innovation, and operate according to business logic and a result-oriented approach. Presently, the eit kics are climate-kic, eit health, eit ict labs, eit raw Materials and kic innoenergy. EIT ICT Labs is a pan-european research-based innovation and education organisation (kic) founded on excellence. by linking education, research and business, eit ict labs empowers ict top talents for the future, and brings ict innovations to life. open and collaborative atmosphere characterize the cooperation of partners representing global companies, leading research centres and top ranked universities in the field of ict. since 2010, eit ict labs has consistently mobilised talents, ideas, technologies, investments as well as business across europe and beyond. Node Satellite Associate Partner STOCKHOLM HELSINKI co-location centres around europe each of the eit kics operates across a limited number of hubs called co-location centres. eit ict labs builds upon nodes (berlin, eindhoven, helsinki, london, Paris, stockholm and trento), associate Partners (budapest, Madrid) and satellites each having a unique profile, where activities are based on selected innovation areas, called action lines. in every node there is a physical co-location centre, where students, researchers and business partners come together to share and create ideas, to combine their competences and skills developed in different areas of specialisation. the co-location centre is the place for you to network both in person and through video technology, but also for other extra curriculum activities and events. it is the place that provides opportunities for future career contacts as well. LONDON BRUSSELS (HQ) RENNES MADRID EINDHOVEN PARIS MUNICH MILAN SOPHIA ANTIPOLIS TRENTO BERLIN BUDAPEST EIT ICT Labs applies a catalyst-carrier model in its investment model geared towards innovation the value-adding actions (the catalysts) are applied on complementary activities and business programs. each catalyst is aimed to produce a specific innovation (a service or a product) as its output on top of the carriers, which are typically research, educational or business programs. therefore, eit funding (necessarily the catalyst) is available in a ratio of 1:3 (eit funding 25%, non-eit funding 75%) - the non-eit funding (carrier) may come from different sources, e.g. kic partners' own resource, other eu funding, national/regional funding and private funding (e.g. donations). 2

5 Az EIT ICT Labs Tudás- és Innovációs Közösség célja, hogy Európa infokommunikációs (ICT) nagyhatalommá váljon. az eit tudás- és innovációs társulások programjai széles skálán mozognak, átfogva az innovációs lánc egészét, az oktatási és továbbképzési programoktól kezdve, a kutatás és piac összekötésének megerősítésén át a fejlesztési projektekig és üzleti inkubátorokig. a társulások hatékonyan és rugalmasan reagálnak az új kihívásokra és a változó környezetre. Önálló jogi személyiségek, nagyfokú belső irányítási és működési szabadsággal rendelkeznek. egyesítik az oktatást és a vállalkozói szellemiséget a a kutatásfejlesztéssel és az innovációval, és üzleti logika, valamint eredményorientált hozzáállás szerint működnek. Jelenleg a következő közösségek léteznek: climate-kic, eit health, eit ict labs, eit raw Materials, kic innoenergy. az eit ict labs egy páneurópai kutatásalapú innovációs és oktatási szervezet (kic), amely kiválóságon alapul. az oktatás, kutatás és üzlet összekapcsolásával az eit ict labs felkészíti az infokommunikáció tehetségeit a jövőre, és elősegíti az infokommunikációs innovációk megvalósulását. nyílt és proaktív légkör jellemzi a partnerek együttműködését, akik világcégeket, vezető kutató központokat és a legjobb egyetemeket képviselik ezen a területen. az eit ict labs 2010 óta folyamatosan segíti elő tehetségek, ötletek, technikák, befektetések és az üzleti élet mobilizációját európában és azon túl is. eseményeken, vagy későbbi karrierünket előkészíteni. Az EIT ICT Labs a catalyst-carrier finanszírozási modell alkalmazásával mozdítja elő az innovációt: a hozzáadott értéket jelentő (catalyst) tevékenységek már létező kiegészítő tevékenységekre és üzleti programokra épülnek. Minden katalizátor célja egy speciális innováció (egy szolgáltatás vagy egy termék) létrehozása egy carrier projekt eredményeire építve, mely projektek jellemzően kutatási, oktatási vagy üzleti alapprogramok. Így az eit támogatás (a katalizátor) 1:3 arányban biztosítja a program költségvetését (25% eit támogatás és 75% nem-eit támogatás). a nem eit támogatás (carrier) különböző forrásokból származhat, például a kic partnerek saját forrásaiból, más eu támogatásból, nemzeti vagy regionális támogatásból, illetve magánfinanszírozásból (adományok) is. Az EIT KIC hálózatok központi csomópontokon Co-Location Centre-eken (CLC-ken) keresztül működnek. az eit ict labs teljes jogú (node) tagjai jelenleg berlin, eindhoven, helsinki, Párizs, london, stockholm és trento; társult tagjai (associate Partner) budapest és Madrid, és további szatellit központjai működnek a csomópontok vonzáskörzetében. Mindegyik központ egyéni profillal rendelkezik, és tevékenységét egy-egy innovációs terület, ún. action line, köré csoportosítva végzi. a co-location centre épületeiben találkozhatnak diákok, kutatók és üzleti partnerek, megoszthatják ötleteiket, vagy közösen alkothatnak újakat, egyesítve eltérő területekre specializálódott kompetenciáikat és képességeiket. az akadémiai-ipari együttműködési központ az a hely, ahol személyesen, vagy a videotechnológia segítségével lehet kapcsolatokat építeni, részt venni az itt zajló rendezvényeken, 3

6 eit ict labs budapest associate Partner GrouP (bapg) The EIT ICT Labs Budapest Associate Partner Group is the only EIT ICT Labs (Associate) Partner located in the Central and Eastern European region. the budapest associate Partner Group's mission is to give a boost to the development of an innovative ict ecosystem in hungary and in central and eastern europe. the eit ict labs budapest associate Partner Group is a consortium of two local universities, namely, Eötvös Loránd University (ELTE) and Budapest University of Technology and Economics (BME) and their leading industrial partners in informatics and telecommunications (consortial partners: Ericsson Hungary, Magyar Telekom; cooperating partners: Nokia Networks). the associate Partner Group is supported by the cooperation of MTA-SZTAKI (institute for computer science and control of the hungarian academy of sciences) and ELTE-Soft Nonprofit Ltd. the consortium is led by elte. a unique feature of the eit ict labs budapest associate Partner Group is that it builds on the innovative potential of the dynamically developing hungarian smes and start-ups. to help them maximize their potential, it has created a platform of Hungarian SMEs, and reinforced its innovation management and business accelerator activities. two partner universities have a two-decade best practice of applying the knowledge triangle model (research projects initiated by the industrial partners of the universities). in 2012, the hungarian state, more particularly, the national development agency and the research and technology innovation Fund, issued a call for promoting hungary s participation in the eit kics. in this call for proposals, the eit ict labs budapest associate Partner Group received HUF 1 billion funding from the State. the funding has been used to set up the local co-location centre and served as a carrier for the research projects complementing the eit funded catalyst projects. the clc of the eit ict labs budapest associate Partner Group is located in infopark, among some of the biggest telecommunication and ict companies in budapest and the two participating universities: Faculty of informatics (elte) and Faculty of engineering (bme). 4

7 eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont az egyetlen EIT ICT Labs (társult) partner a közép-kelet európai régióban. a budapesti szervezet célja, hogy felgyorsítsa a magyarországi és közép-kelet európai innovatív infokommunikációs környezet fejlesztését. az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont két helyi egyetem, név szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint vezető informatikai és telekommunikációs ipari partnereik együttműködése (konzorciumi partnerei az Ericsson Hungary, a Magyar Telekom; együttműködő partnere pedig a Nokia Networks). a csomópontot az MTA-SZTAKI és az ELTE-Soft Nonprofit Kft. is támogatja. a konzorcium vezetője az elte. az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont egyedülállósága, hogy épít a dinamikusan fejlődő magyar kis- és középvállalatok, valamint start-upok innovációs potenciáljára. Mindezek maximális sikere érdekében étrehozott egy magyar kis- és középvállalati platformot, illetve felerősítette innovációmenedzs ment és üzleti akcelerátor tevékenységeit is. a két partneregyetem már két évtizedes, jó gyakorlattal rendelkezik a tudásháromszög modell alkalmazásában (példa erre, hogy a diákok már az egyetemeken ipari partnerek által kezdeményezett hosszútávú kutatási projektekben vesznek részt) ben a magyar állam pontosabban, az akkori nemzeti Fejlesztési ügynökség és a kutatási és technológiai Fejlesztési alap pályázatot írt ki Magyarország eit kic-ekben való részvételére. ennek a pályázatnak a keretében az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont 1 milliárd forint támogatásban részesült az államtól. a támogatásból valósult meg a helyi clc, illetve biztosította számos, az eit által támogatott katalizátor kutatási projekt kiegészítéseként azok alap-, azaz carrier finanszírozását. az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont clc épülete az infoparkban helyezkedik el, budapest néhány nagy telekommunikációs és ikt cégének és a két résztvevő egyetem (az elte informatikai kara és a bme Villamos Mérnöki kara) épületeinek szomszédságában. 5

8 budapest co-location centre clc EIT ICT Labs Budapest Associate Partner Group Co-Location Centre 10/a bogdánfy u. h-1117 budapest, hungary Phone: GPs: n 47 28'28" e 19 3'27" Meeting place our co-location centre is situated close to the heart of the city, in infopark, which has a lively atmosphere, and where the universities are co-located with their industrial partners - thus students have the opportunity to meet entrepreneurs, researchers and business partners, alike. the budapest clc has a great significance as a regional hotspot and community space. our institute in a separate building hosts active meetings, workshops, educational courses, and provides flexible workspots for the benefit of our international students and partners. We aim to attract talents and investments to create new businesses, jobs and societal impacts, as well as to provide this meeting place and our european network support for local start-ups. We have a central open space comfortable up to 50 people, and we are equipped with rooms for smaller meetings of circa 20 participants. We can also provide smaller offices upon request. Activities elte and bme, as the two strongest hungarian universities in ict, give a significant cohort of students to the EIT ICT Labs Master School three technical Programs are available in budapest since after stockholm and berlin, the Master school s third international kick-off opening ceremony was held in budapest in our Budapest Doctoral Training Centre has also been active since 2012 providing a unique opportunity for excellent young Phd students in communication software and system performance - a doctoral education that provides full integration of both technical and business aspects of ict. a robust r&d carrier program with nearly 20 ICT research projects were running between January 2013 and June 2014 with a total budget of huf 1 billion, corresponding to the thematic innovation areas of eit ict labs. the funding supported the set-up of the local co-location centre. eit ict labs budapest associate Partner Group has been playing a very active role in the outreach Program, mainly in Central and Eastern Europe. in the framework of the programme, eit ict labs develops partnerships with those member states (called "X-europe" countries) of the european union 6

9 that are not directly connected to the eit ict labs, or in general to the eit network. the programme aims to establish connections with universities, research institutions and companies of these countries, to activate start-ups and to help local researchers, professors and students to become partners of international eit ict labs projects. our contest organized together with MMcluster for central-eastern european start-ups, called brasstacks, raised numerous applications from five countries, and several start-ups participated in the three-day training program in december 2013 and in november Further start-up accelerating events, like hackatons, are organized frequently in outreach countries of eit ict labs, i.e. romania, slovakia, slovenia. For information about our upcoming events and activities, please visit: budapest ict network website: budapest ict network Facebook site: Management: director: dr. zoltán horváth deputy director: zsuzsa Várhalmi Manager: dr. zoltán istenes 7

10 budapest clc EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont CLC 1117 budapest, bogdánfy u. 10/a telefon: , GPs: n 47 28'28" e 19 3'27" Találkozóhely a mi központunk a belvároshoz közel, az infoparkban helyezkedik el, ami egy nyüzsgő atmoszférájú helyszín az egyetemi épületek és az ipari partnerek irodái között, így a hallgatók nap mint nap találkozhatnak vállalkozókkal, kutatókkal és üzleti partnerekkel egyaránt. a budapesti clc meghatározó szerepet játszik mint regionális központ és közösségi tér, aktív találkozási pont és munkahely. intézményünk egy önálló épületben helyezkedik el a két részt vevő egyetem szomszédságában, ahol rendszeresen tartunk megbeszéléseket, workshopokat, oktatási kurzusokat, de ugyanakkor ez egy rugalmas munkatér is egyben, mind a különböző nemzetiségű diákok, mind pedig partnereink számára. célunk a tehetségek és a befektetők megszólítása, új üzletek, álláslehetőségek teremtése, társadalmilag meghatározó sikerek elősegítése. ehhez kívánunk helyszínt, a helyi start-upok támogatására pedig európai kapcsolati hálót teremteni. nyílt tereink alkalmasak 50 fős workshopok, prezentációk és kurzusok megszervezésére. emellett kisebb, mintegy 20 férőhelyes termeket, illetve irodai helyeket is tudunk biztosítani. Programjaink a budapesti Magyar nemzeti társult csomópont a többi eit ict labs-hez hasonlóan, aktívan ötvözi a kutatás-fejlesztés-innováció (r&d&i) hármasát a felsőoktatással valamint az iparral együttműködve. az elte és a bme, mint Magyarország két legerősebb informatikai képzését kínáló egyeteme, jelentős számú hallgatót biztosít az EIT ICT Labs mesterképzése számára: 2012-től már 3 szakirány érhető el budapesten. stockholm és berlin után a mesterképzés harmadik évnyitó rendezvényét (kick-off ) is itt, budapesten rendezték meg 2014-ben. a Budapesti Doktori Képzési Központ szintén 2012 óta működik, különleges lehetőséget nyújtva a kiemelkedő képességű Phd hallgatók számára kommunikációs 8

11 szoftver és rendszerműködés szakterületeken. a doktori képzés az ict szakmai és üzleti aspektusának összhangját nyújtja a hallgatók számára január és június között mintegy 20 ICT kutatási projekt bevonásával egy intenzív r&d carrier program valósult meg, melynek teljes költségvetése elérte az 1 milliárd forintot, és amely az eit ict labs innovációs tematikájához illeszkedve jött létre. az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópontja az eltevel, bmevel és a cisco systems kft.-vel együtt közösen nyerte el a kutatási és technológiai Fejlesztési alapon keresztül a magyar állam támogatását, hogy a fent említett projekteket vezesse és létrehozzon egy helyi clc-t. az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont meghatározó szerepet játszik az ict labs outreach Programjában is főként Középés Kelet-Európában. ennek keretében kapcsolatot épít ki olyan uniós országokkal, amelyek nem állnak közvetlen viszonyban az eit ict labs, vagy általánosan az eit hálózattal (X-europe országok). az outreach Program célja, hogy a célországokban segítse a helyi startupokat, európai dimenziójú tanulási lehetőségeket biztosítson hallgatóknak és megerősítse a helyi akadémiai és kutató szektort. a népszerűsítő és toborzó programok segítségével felveszi a kapcsolatot helyi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, cégekkel, valamint segíteni próbál kutatóknak, oktatóknak és diákoknak egyénileg is, hogy bekapcsolódhassanak nemzetközi eit ict labs projektekbe a Mobilitás és Multimédia klaszterrel közösen szervezett, öt-öt ország start-upjait vendégül látó, 3 napos képzésünk, a brasstacks számos kezdő vállalkozót szólított meg 2013 decemberében és 2014 novemberében. további start-up-okat mozgósító rendezvényeket, például hackathonokat szervezünk az eit ict labs outreach célországaiban, legutóbb például romániában, szlovákiában és szlovéniában. 9

12 education Preparing the entrepreneurs of the future EIT supports the creation of tomorrow s entrepreneurs and promotes a real change of mindset towards an entrepreneurial culture and attitude. Unique features of the EIT ICT Labs Master School: a two-year program at 2 different universities in 2 different european countries; 21 top universities of 9 countries to choose from; technical Programmes in the most innovative research fields in ict; high level technical training combined with an innovation & entrepreneurship Minor; research and work experience at leading industrial partners; double degrees from 2 universities and a innovation and entrepreneurship certificate issued by eit; free for eu/eea, swiss citizens, together with a 3000 eur one-time travel and installation support and several scholarship opportunities. eit ict labs Master school is one of the largest joint european ventures in higher education. the institutions involved have developed an agreement to deliver 8 technical Programmes across 21 universities, and the course includes a fully standardised minor in innovation and entrepreneurship. students will also benefit from a mentoring scheme and an internship at one of the industry partners. eit ict labs doctoral school complements the doctoral programs of the partner universities. both programs offer business knowledge and entrepreneurial skills, and involve organizational as well as geographical mobility. students, researchers and academic staff are equipped with skills for creativity and risk-taking capacity. EIT ICT LAbS MASTER SCHOOL A collaboration between the best technical universities in Europe, top European researchers and leading business partners. eit ict labs Master school offers a two-year program, in which students choose two universities in two different european countries to build a curriculum of their choice. on the one hand, it aims to provide students sound technical knowledge; on the other hand, it seeks to equipe them with valuable research and business or entrepreneurial skills. Mobility, a mentoring programme and internship at an eit ict labs industrial partner, as well as summer schools and other extra-curricular activities complement their studies. students are expected to use their creative skills to generate break-through innovations on the global markets. The Innovation and Entrepreneurship (I&E) Minor besides fundamental knowledge on the topics, students learn how to drive innovations to the market. the Master s thesis, which has to be prepared in collaboration with a company, needs to include a business plan too for the commercial exploitation of the researched project. a basic course in innovation and entrepreneurship and the business development labs course are vital parts of this module. The 8 Technical Programmes: Digital Media Technology (DMT) Cloud Computing and Services (CCS) Embedded Systems (ES) Human Computer Interaction and Design (HCID) Internet Technology and Architecture (ITA) Security and Privacy (S&P) Service Design and Engineering (SDE) Data Science (DS) Structure of each Technical Programme: EIT ICT Labs 1 st year: common base at the entry university MASTER SCHOOL 2 nd year: specialisation at the exit university check out the track-finder app on the website to select your own curriculum! central administrative contact: Phone: eit ict labs Master school office / kth isa ordsgatan kista, stockholm, sweden 10

13 eit ict labs Master programs available in budapest 1. Service Design and Engineering (SDE) Goals of the program are: to develop the multidisciplinary technical skills that are needed for designing and building digital, software intensive services based on service-oriented architectures; to develop understanding of and ability to analyse the organizational settings and the user and business requirements, in which the service-based systems are deployed and used; to bridge gap between computer science and software engineering and between information technology and information systems. 2 nd year in budapest, ELTE: Specialization in Distributed Software Systems it supports the design, analysis and development of complex distributed telecommunication services. 2. Security and Privacy (S&P) Goals of the program are: to develop understanding of concepts and technologies for achieving confidentiality, integrity, authenticity, and privacy protection for information processed across networks; to provide competences in communication, knowledge integration, open innovation and technology management, from the viewpoints of both business and technology. 2 nd year in budapest, ELTE: Specialization in Advanced Cryptography it focuses on the general ideas, techniques and methods of applied cryptography as well as on theoretical background and solid knowledge, putting security in a wider context. 2 nd year in Budapest, BME: Specialization in Media Communications Services it focuses on communications and delivery networks, systems, enabling technologies and platforms for providing media services. the Faculty of Informatics at ELTE is one of the most recent and rapidly progressing faculties of eötvös loránd university (elte), with almost 3000 students out of the more than students studying at the 8 faculties of elte. the high standard of education is guaranteed by the highly qualified academic staff of over 100 teachers with great experience at the faculty out of about 1300 at the university. teaching is supported by modern infrastructure and well-equipped computer labs. Joint research and development projects, cooperation with the business community offer up-to-date practical knowledge and experience. completing elte programs students easily find employment at computer science related companies. The Budapest University of Technology and Economics (BME) dates back to 1782, filling the role of the first institute in europe to train engineers at university level. the university has a prestigious past and presently has approx. 24,000 students located in 8 faculties and an academic staff of about it offers high standard theoretical foundations and practical training based on industrial relationships; regular full time programs in english are offered in b.sc., M.sc. and Ph.d. levels. the Faculty of electrical engineering and informatics offers a digital Media technology Msc course in the eit ict labs Master school, and is member of the eit ict labs doctoral training centre budapest. 3. Digital Media Technology (DMT) Goals of the program are: to blend media technologies with man-machine interaction, artificial intelligence techniques and the underlying internet and hardware layers; to develop skills to analyse 3d data in real time (from cameras and other scanning techniques, such as radar, lidar, remote sensing etc.), and to merge them with scientific computation and simulation; to predict possible outcomes in real time, likely on GPus. More information about starting a student life in Hungary and living in Budapest:

14 oktatás - a jövő vállalkozóinak felkészítése Az EIT a holnap vállalkozói rétegének megteremtéséhez szükséges gondol - kodásmód elterjesztésével támogatja a vállalkozói kultúra és attitűd kialakítását. az eit ict labs Master school európa egyik legnagyobb, országokon átívelő felsőoktatási vállalkozása. a részt vevő intézmények 21 egyetemen, 8 informatikai szakirány létrehozásában állapodtak meg, amelyeknek szerves része egy egységes, üzleti tudást adó innovation and entrepreneurship (i&e) minorképzés. a hallgatók felkészítését mentorok és ipari partnernél eltöltött, több hónapos szakmai gyakorlat is segíti. az eit ict labs doktori iskola a partneregyetemek saját doktori képzéseit egészíti ki, hozzáadva azt az innovációs tudástöbbletet, amelynek segítségével az egyetemen a kutatások során kidolgozott ötletekből piacképes szolgáltatás válhat. Mindkét program biztosítja az üzleti tudás elsajátítását és a vállalkozói képésségek fejlesztését, valamint szervezeti és földrajzi mobilitást is tartalmaz. a diákok, kutatók és tudományos munkatársak kreativitáshoz és kockázatvállaláshoz szükséges képességeiket is fejleszthetik. EIT ICT Labs MASTER SCHOOL EIT ICT LAbS MASTER SCHOOL A legjobb európai műszaki és informatikai egyetemek, vezető kutatók és nemzetközi üzleti partnerek együttműködése az eit ict labs angol nyelvű mesterképzése kétéves programot ajánl, melynek során a diákok két különböző európai ország két egyetemén valósítják meg az általuk választott tanrendet. a mesterképzés egyrészt kiemelkedő szakmai tudás elsajátítását, másrészt értékes innovációs és vállalkozói képességek megszerzését biztosítja számukra. Mobilitás, mentorprogramok, az eit ict labs ipari partnereinél végzett szakmai gyakorlat, valamint nyári egyetemek és egyéb tanterven kívüli programok egészítik ki a képzést. célunk, hogy hallgatóink kreativitásukat használva áttörő fejlesztéseket vigyenek a világpiacra. Az EIT ICT Labs Master School egyedülálló értékei 2 európai ország 2 egyetemén folytatható 2 éves képzés (az entry és exit university, a weboldalon található track-finder segítségével kiválaszthatod a számodra legérdekesebb kombinációt), a második évben többféle specializációra van lehetőség; európa 9 országának 21 vezető egyeteme közül lehet választani; 8 szakirányt ajánlunk az ict ágazat leginnovatívabb kutatási területein; a magas szintű műszaki és informatikai major képzés egy i&e (innovációs és Vállalkozói ismeretek) minorral egészül ki, mindez angol nyelven; vezető ipari partnereinknél megszerezhető kutatási és munkatapasztalat; a mesterképzés elvégzését kettős diploma és egy eit által kiállított innovation and entrepreneurship certificate igazolja; a képzés eu/eea és svájci állampolgároknak ingyenes, ezen felül mobilitáshoz 3000 euró egyszeri utazási és letelepedési támogatást, valamint számos további ösztöndíj lehetőséget biztosítunk. Az I&E minor a kurzus célja, hogy hallgatóink megtanulják, hogyan vihetik piacra tanulmányaik eredményét, fejlesztéseiket. szakdolgozatukat két egy egyetemi és egy ipari témavezető együttműkődésével írják meg, amelynek során projektjük kereskedelmi forgalomba hozatalához dolgoznak ki konkrét üzleti tervet. a modul egy innovation and entrepreneurship alapkurzusból (innovációs és vállalkozói ismeretek) és egy business development labs course tárgyból (üzletfejlesztés) áll. 12

15 az eit ict labs mesterképzése budapesten (és egész kelet-közép-európában) jelenleg az ország két legnépszerűbb egyetemén, az eötvös loránd tudományegyetem (elte) informatika karán és a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem (bme) Villamosmérnöki és informatikai karán van lehetőség az eit ict labs által kínált informatikai és kommunikációtechnológiai mester- és doktori képzésben részt venni. az Informatikai Kar az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik legfiatalabb és legdinamikusabb kara, melyen az elte 8 karán tanuló több mint hallgató közül közel 3000 tanul programtervező informatikusnak. az oktatás minőségét az egyetem közel 1300 főből álló oktatói karának több mint száz fős nagy tapasztalattal rendelkező tanári kara és ipari partnerekkel közösen kivitelezett fejlesztések során szerzett együttműködés biztosítja. a hallgatók munkáját modern számítógépes laboratóriumok (mesterséges intelligencia, adatbázis, robotika) támogatják. Végzett hallgatóink igen keresettek a munkaerőpiacon, szívesen alkalmazzák őket az informatikai fejlesztések, szolgáltatások, az innovációs kutatások és a menedzseri munkakör különböző területein (például integrált adatfeldolgozó rendszerek készítése nagyvállalati, banki környezetben, elektronikus kereskedelem és elektronikus pénzforgalom lebonyolítása, távközlési problémák megoldása, hálózatok, mobiltelefonok programozása, alakfelismerés, számítógéppel támogatott tervezés, képfeldolgozás, multimédiás alkalmazások készítése, számítógépi grafika, animáció, játékok). az itt választható eit ict labs Master school szakok és specializációk a Service Design and Engineering (SDE) - Distributed Software Systems és a Security and Privacy (S&P) Cryptography. www. inf.elte.hu a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) európa első egyetemi szintű mérnökképzést adó intézete (1782). a kiemelkedő múltbeli eredményekkel büszkélkedő egyetem 8 karán jelenleg hallgató tanul, 1300 egyetemi dolgozó és tanár segédletével. üzleti és ipari kapcsolatokra épülő, magas színvonalú elméleti alap és gyakorlati képzést biztosít; alap, mester és doktori szinten is kínál angol nyelvű tanulmányokat. a Villamosmérnöki és informatikai karon van lehetőség a Digital Media Technology (DMT) eit ict labs mesterszak (Msc) elvégzésére, a kar tagja a budapesti eit ict labs doktori képzési központnak is. Vezető informatikai és telekommunikációs cégekkel közös oktatási és kutatási programok előnyei: cégek által kezdeményezett szakdolgozati és doktori témák, munkalehetőség közös kutatólaborokban, szabadalmakhoz és nyílt forráskódú szoftverekhez való hozzáférés és technológiai fejlesztéssel kapcsolatos publikációk. A hallgatók vállalkozásainak segítése lehetőségek: hallgató start-upok egyéni mentorálása, figyelemfelkeltő vállalkozói programok, innovációs műhelyfoglalkozások, hackatonok, jogi és szerzői jogi támogatás, üzleti mentorok és coachok bevonása. EIT ICT Labs Master School Budapest contact: zsófia lovas Phone: /a bogdánfy u. h-1117 budapest, hungary 13

16 eit ict labs doctoral school on ict innovation Europe faces great societal challenges and need to educate students with both excellent basic knowledge in their fields and capability to transform ideas into products and services, from the labs to the marketplace, from being students to becoming entrepreneurs. the goal of the eit ict labs doctoral school is to develop the ict innovation concept, through which doctoral candidates can aquire an innovational and entreprenuerial (i&e) mindset. after graduation, these doctors will be commercially aware ict leaders, who understand current and future challenges as well as the opportunities that these present to industry. to achieve this goal, the school organizes I&E education that complements the ordinary doctoral studies of each candidate. 16 universities signed the cooperation agreement defining eit ict labs doctoral school on ict innovation, and budapest universities were among the first ones with a significant number of Phd students joining this education. EIT ICT Labs certification those doctoral candidates, who are participating in this programme, will not only receive their doctoral degree from the university, but also a doctoral school on ict innovation certificate from eit ict labs. Doctoral Training Centres (DTC) each dtc is organised by a university or higher educational partner in the eit ict labs doctoral school. these institutes provide a multi-disciplinary and inspiring environment aligning with the thematic innovation areas of eit ict labs. the role of the dtc is also to actively support doctoral students driven entrepreneurial efforts. it ensures that a business partner participates in the mentoring of each doctoral student. dtcs are located in or next to eit ict labs co-location centres (clcs), and work in close cooperation with the clcs to exploit the local innovation network. currently they are set up in budapest, helsinki, Paris, rennes and trento. Unique features of an EIT ICT Labs Doctoral Training Centre: Phd education at one of the prestigious universities of the network; an additional innovation and entrepreneurship (i&e) training (business competence and business development experience phases); a Phd diploma and an innovation and entrepreneurship certificate issued by eit; two supervisors: one from the academia and one from the industry; geographic and organisational mobility; networking opportunities, cooperations, research projects with industrial partners. DOCTORAL TRAINING CENTRE budapest budapest dtc provides with elte and bme a unique opportunity for students and young researchers, who wish to pursue Phd studies in an innovative environment in close cooperation with industries. budapest dtc established active cooperations with leading ict companies and research institutes residing in budapest, like Ericsson Hungary, Magyar Telekom, Nokia Networks and ELTE-Soft. the i&e courses offered at the budapest clc of eit ict labs complement the ordinary doctoral studies of elte and bme students in the field of developing new communication and networking architectures. at eit ict labs doctoral school, young doctoral students grow business projects based on their research results, and get hands-on training on entrepreneurship. budapest dtc therefore offers a doctoral education, which provides full integration of both technical and business aspects of ict with a special focus on "Excellence in communication software and system performance". contact and application: central eit ict labs doctoral school office upmc - case courrier 922 4, place Jussieu Paris cedex 05, France Phone: Technical Skills Innovation Skills Creativity Skills Entrepreneural Skills 14

17 az eit ict labs doktori iskola Európa nagy társadalmi kihívásokkal néz szembe, ezért a hallgatókat nemcsak kiváló szakmai alaptudással kell felvérteznie, hanem azt a képességüket is ki kell fejleszteni, hogy ötleteiket a labortól a piacig eljuttatva termékeket és szolgáltatásokat állíthassanak elő, és hallgatókból vállalkozóvá válhassanak. ki a helyi innovációs hálózat nyújtotta lehetőségeket. Jelenleg 5 európai városban: budapesten, helsinkiben, Párizsban, rennesben és trentóban működik dtc. DOCTORAL TRAINING CENTRE budapest az eit ict l abs doktori iskola célja, hogy az informatikai és műszaki tanulmányokat végző doktoranduszok innovációs és vállalkozói képességeinek fejlesztését segítse. a programban részt vevő diákok vállalkozói és üzletfejlesztési ismereteket sajátítanak el, és egyetemük doktori fokozatán felül egy doctoral school on ict innovation and entrepreneurship certificate oklevelet is szerezhetnek. az itt végzett hallgatókból kereskedelmileg is tudatos ict vezetők válnak majd, akik megértik a jelenlegi és jövőbeli kihívásokat és felismerik a lehetőséget azok ipari felhasználására is. az eit ict labs doctoral school megállapodását már 16 európai egyetem írta alá, köztük szinte elsőként a budapesti egyetemek, ahonnan számos Phd hallgató csatlakozik ehhez a képzéshez. a doktori képzések szervezésére az eit ict labs partneregyetemei Doktori Képzési Központokat (DTC) hoztak létre, ahol multidiszciplináris és inspiráló környezetben hangolják össze a tematikus területeket. a dtc szerepe megfelelő üzleti mentorpartnert találni a doktorandusz mellé, és aktívan támogatni vállalkozói kezdeményezéseit. a doktori képzési központok helyileg az eit ict labs clc-kben vagy azok közelében találhatók, és azokkal szorosan együttműködve használják a budapesti dtc az eötvös loránd tudományegyetem (elte) informatika kar és a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem (bme) Villamosmérnöki és informatikai karának együttműködésében alakult meg 2012-ben. egyedülálló lehetőséget biztosít doktori hallgatóinak és fiatal kutatóinak, hogy innovatív környezetben és a partnervállalatokkal együttműködve angol nyelvű tanulmányokat folytassanak vagy képzésben vegyenek részt. a központ olyan budapesten található, vezető ict cégekkel és kutatóintézetekkel áll kapcsolatban, mint az Ericsson Hungary, a Magyar Telekom, a Nokia Networks és az ELTE-Soft Kft. az i&e kurzusok: Business Competence és Business Development Experience új kommunikációs és hálózati architektúrák fejlesztése területén nyújtanak kiegészítő képzést, és miközben gyakorlati vállalkozói ismereteket sajátítanak el, a doktoranduszok saját kutatási eredményeikre épülő üzleti vállalkozásokat készítenek elő. a programot ezen felül tanulmányi célú mobilitás, szakmai gyakorlat, valamint hálózatépítési és együttműködési lehetőségek egészítik ki. a teljeskörű, integrált szakmai és üzleti ict oktatást megvalósító budapesti központ kommunikációs szoftverekre és rendszerteljesítményre épülő specializációja az "excellence in communication software and system performance". kapcsolat / contact: budapest dtc menedzser / manager: dr. istenes zoltán budapest doctoral school adminisztratív koordinátor / administrative coordinator: Fügi bálint eit ict labs budapest associate Partner Group 10/a bogdánfy u. h-1117 budapest, hungary Phone:

18 business PartnershiPs and activities in budapest Entrepreneurs receive coaching, access to finance and support in business and consumer development. The ultimate goal is to set up innovative new enterprises, start-ups and spin-off companies. Established companies benefit from the exchange of information and knowledge with research partners and top ICT talents. European network of innovation business development activities eit ict labs supports innovative companies to scale up business to european level and beyond, like it says as the third pillar of the knowledge triangle; a vision of the organization. it provides end-to-end support to turn research results into successful innovations, and stimulates the birth and growth of new and young ventures. it also supports existing smes for european growth and enriches large companies with new technologies and innovation coming from research or innovative start-ups and smes. business development accelerator is the tool that innovation areas and partners use to build the european dimension of their national actions on innovation. it is run by a team of european business developers. they manage a funnel with two phases: scouting of innovative smes and technologies, as well as coaching innovative smes to deliver european growth success stories. Business Development Activities of the Budapest Associate Partner Group the budapest associate Partner Group follows the overall aim of eit ict labs by applying a business approach during the course of research and development activities, and providing an education with entrepreneur attitude to help driving european ict innovation leadership and increasing its competitiveness. a platform of innovative smes was formed that integrates dynamically developing hungarian ict companies in a network encouraging new partnerships, knowledge transfer and joint r&d activities. When I was living in Mexico, I worked mainly as an employee at multinational companies. During that time, I always had the feeling that I could do my own company. Anyway, I was certainly lacking knowledge both technical and entrepreneurial. At EIT ICT Labs Master School, I found a great mix of computer science, engineering and entrepreneurship education at top European universities. Nowadays, I feel confident enough to start my own company within the EIT ICT Labs community; a network of universities, research institutes, business partners and investors. Budapest is a great city, full of life! It provides the opportunity to travel around Central and Eastern Europe in a cost effective way. Frederick Ayala Gomez, Mexico, studied SDE at TU Eindhoven and ELTE, Budapest Európai innovációs hálózat - üzletfejlesztés az eit ict labs a víziójának tekintett tudásháromszög egyik elemének tartja az innovatív vállalkozások támogatására létrehozott üzletfejlesztési hálózatát. ennek célja, hogy a kutatási eredmények piacra jutását és az ígéretes vállalkozások növekedését segítse európai és világszinten egyaránt. az eit ict labs üzletfejlesztési szakértői, így a budapesti Magyar nemzeti társult csomópontban dolgozó csapat is segítséget nyújt a kutatóknak abban, hogy a kutatási eredményeket sikeres innovációkba fordítsák, és eredményes vállalkozásokat hozzanak létre. ez már létező vállalatok támogatása mellett, új, gyors növekedésű start-up vállalkozások segítését és a nagyvállalatok számára új technológiák és üzleti lehetőségek bevezetését is jelenti. a business development accelerator program segítségével a kutatási területek szakértői, valamint az eit ict labs partnerei szélesebb, európai dimenzióban foglalkozhatnak magas színvonalú innovációs technológiákkal kkv szinten is, és sikertörténeteket mozdíthatnak elő. Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont üzletfejlesztési tevékenysége az eit ict labs létrehozásakor megfogalmazott cél volt, hogy üzleti szempontok érvényesüljenek a kutatás-fejlesztési tevékenységek során, az oktatásban résztvevők pedig megfelelő színvonalú vállalkozási ismereteket sajátítsanak el, elősegítve ezzel az európai ict versenyképességének növekedését. Magyar informatikai gazella vállalatokból megalakult egy innovatív, középvállalati platform, amely az együttműködő résztvevők közötti szorosabb összefogásra, tudásátadásra és közös projektekre ad lehetőséget, valamint a társulás tagjai kapcsolódhatnak az európai informatikai tudásközösség programjaihoz is. 16

19 Success stories of cutting edge student ideas: SongArc: a big app hit songarc, ranked as number one in music games and number six in all game apps in the Windows Phone store, reached more than 1.5 million downloads since its launch in october one of the developers is adam kapos, a former bsc student of the Faculty of informatics at eötvös loránd university, presently Master student at the eit ict labs Master school. the app was finalized with the support (a lot of coaching as well as euros for the development work) of the Finnish app accelerator, appcampus of the helsinki eit ict labs. it was not the first app developed by adam, which has achieved great success; the rum run game of his team, called turtle Games, received third prize at the Microsoft imaginecup contest in australia. I always knew that I wanted to be involved in software development. Though every young boy plays with the idea of developing games, I never viewed that as a possibility, as there aren t many places to learn it. But I found a course in Hungary at Eötvös Loránd University, which focused on game development for Windows Phone. Joining the EIT ICT Labs Master School has boosted my career; it is surprising for me that I have achieved such a great success already as a student. Adam Kapos, Hungarian, studies SDE at Aalto, Helsinki and ELTE, Budapest HomeBuddy the first EIT Award the prestigious eit ch.a.n.g.e awards in 2013 went to a hungarian ict labs Master school student, dorottya Maksay for her sustainable social enterprise project. it is a simple idea that aims to bring generations closer together, and creates value for society. it derives from a european problem that older people would like to be socially active, while students need support to find affordable accommodation. homebuddy provides social interaction and care for older people living alone by matching them with students, who need accommodation. students are provided with virtually free housing, and in return they spend 2-3 hours each workday by helping their elderly landlords or landladies. this help can include anything from cleaning and gardening to taking them to cinema, or introducing them computer science basics. a detailed business plan was developed, and presented to funders in hungary and the netherlands. Egyetemistaként az élvonalban: A SongArc sikertörténet 2013 októbere óta több mint 1,5 millióan töltötték le, és így a legnépszerűbb zenei játék lett a songarc, amely a Windows Phone játékok népszerűségi listáján a hatodik helyet érte el. a program egyik fejlesztője, kapos ádám az elte programtervező informatikus szakán ismerkedett meg a mobiltelefonos játékok fejlesztésével, és ma az európai unió informatikai innovációs közösségének eit ict labs mesterképzésén tanul. az eit ict labs vonzáskörzetébe tartozó finn appcampus program eurós, pénzügyi és mentori támogatással segítette az alkalmazás kifejlesztését. ádám, a turtle Games csapat tagjaként, már első alkalmazásával, a rum run című játékkal harmadik helyezést ért el a Microsoft imaginecup versenyén ausztráliában. HomeBuddy az első EIT-díjas ötlet Maksay dorottya, az eit ict labs budapesti mesterképzésének és az elte informatikai karának hallgatója, homebuddy elnevezésű üzleti ötletéért (kezdeményezésének fenntartható társadalmi vállalkozássá fejlesztéséért) elsőként vehette át az eit ch.a.n.g.e díját 2013-ban. az eit díjának célja, hogy bemutassa azoknak a leendő fiatal vállalkozóknak az ötleteit, akik az eit oktatási és képzési programjaiból emelkednek ki. a homebuddy lehetőséget teremt az idős emberek társadalmi interakciójára és gondozására azáltal, hogy összekapcsolja őket olyan egyetemi hallgatókkal, akiknek szállásra van szükségük. a hallgatók gyakorlatilag ingyenes lakhatást kapnak, cserébe pedig minden hétköznap 2-3 órát töltenek az idős embereknek történő segítségnyújtással, legyen az takarítás, kertészkedés, moziba kísérés vagy számítógépes ismeretek átadása. az informatikai hálózatba épített projekt más eit hallgatókkal közös csapatmunka keretében jött létre, dorottya már magyar és holland befektetőknek is bemutatta. az eit támogatásának köszönhetően lehetővé válhat, hogy ez a kezdeményezés széles körben elterjedjen. 17

20 r&d&i ProJects in budapest in line with the main goals of eit ict labs, the budapest associate Partner Group aims to foster innovation in the domain of ict research. on top of the r&d&i activities financed by the state and european sources, eit money is spent on bringing the results to the market, thus realizing the innovation cycle. among others, a research & development programme with nearly 20 ict projects had been running in 2013 and 2014 at eötvös loránd university (elte), budapest university of technology and economics (bme) and at the cisco systems ltd. the consortium of the programme had been granted huf 1 billion funding by the state (via the research and technological innovation Fund) to set up the local co-location centre and to serve as a carrier for these research projects. the themes included smartphone data sharing, digital solutions helping to organise urban mobility in cities, ict solutions for teaching and learning and technologies enabling effective security and privacy methods. over 200 researchers and 60 students participated in the programme coordinated by eit ict labs in budapest. research Geared towards the development of new products, solutions and applications for the market. Researchers and engineers get access to networks, test beds and living labs. innovation areas (action lines) of eit ict labs research addressing key societal challenges: Cyber-Physical Systems Future Cloud Future Networking Solutions Health & Wellbeing Privacy, Security & Trust in Information Society Smart Energy Systems Smart Spaces Urban Life and Mobility researchers worked on four main research areas: 1. Solutions for complex infocommunication networks 2. Mobility and the digital cities of the future 3. Human-computer collaboration 4. The security of critical systems the Faculty of informatics at eötvös loránd university also conducts joint research projects with its industrial partners, who offer internships for students. Main research areas are: calculus, numerical mathematics, computer algebra systems, number theory, programming theory, artificial intelligence, programming languages, abstract algorithms and their applications, database technologies, functional programming, information systems, remote sensing and geolocation, human-computer interaction and augmented reality, robotics, computer architectures, formal methods, software technologies, etc. our ict research projects are also in line with the eu s new Programme for research and innovation, called h2020 ( ). horizon 2020 is the financial instrument implementing the innovation union, a europe 2020 flagship initiative aimed at securing europe's global competitiveness. 18

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

JULY 2014 CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY EDUCATIONAL AND CIVIC CONTRIBUTIONS TO HUNGARY

JULY 2014 CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY EDUCATIONAL AND CIVIC CONTRIBUTIONS TO HUNGARY JULY 2014 CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY EDUCATIONAL AND CIVIC CONTRIBUTIONS TO HUNGARY A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM (CEU) MAGYARORSZÁGI SZEREPVÁLLALÁSA AZ OKTATÁSBAN ÉS A CIVIL SZFÉRÁBAN CEU AND THE EXCELLENCE

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Design Management Díj Tudatos design-stratégiák. The Design Management Award Consistently applied design strategies

Design Management Díj Tudatos design-stratégiák. The Design Management Award Consistently applied design strategies 3 2013 Design Management Díj Tudatos design-stratégiák Egy ötödik alkalommal átadott díjnak már múltja van. Végig lehet tekinteni a korábbi díjazottakon, mennyiben hatott munkájukra az elismerés az elmúlt

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben