KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna

2 Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk sok viharát cselekedve élte át, életével pédát mutatva mindazoknak, még fogékonyak az érzelmeken alapuló emberi értékekre, emberségre. Karig Sára nem érte meg a következő évszázdot de az már nem is az ő százada lenne az övé a XX. volt ben született Baján. Tizenkét éves korában Németországban találjuk, Neuhaus-am-Inn-ben, az Angolkisasszonyok zárdájában, ahol elsajátítja a német és az angol nyelvet. A szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium után a Ferenc József Egyetem magyar-német szakát kezdte meg, melyet ugyan nem fejezett be, de egyetemi élményei meghatározóak voltak szinte egész életében. Elég ha csak Radnóti Miklós vagy Szent-Györgyi Albert nevét említjük az akkori szegedi egyetemi közéletből. Csaknem négyéves angliai tartózkodás után, 1937-ben tért haza, belecsöppenve a hazai politikai életbe, megismerkedve a magyarországi szociáldemokráciával tavaszától a Svéd Vöröskereszt gyermekosztályán dolgozott. Nemcsak számos zsidó származású gyermek köszönhette neki életben maradását (ezért 1994-ben megkapta a Yad Vasém emlékplakettet), hanem magyar katonaszökevényeket bújtatott, és angol hadifoglyokat mentett a világháború alatt. Az angol hadifoglyok megmentéséért Anglia felajánlotta neki az angol állampolgárságot, de Karig Sára nem fogadta el. Az es választásokon választási biztos volt a II. számú szavazókörzetben, s mint felelős, még aznap jelentette a választási csalást a kék cédulákkal. A másnap már a Gorkij fasorban találta, a kémelhárítás kezei között. Kálváriája igen hosszú volt: Pestről Baden-bei-Wien-be került, ahol kimondták a száműzetését, majd hosszú hónapokig várakozott Neukirchenben a gyűjtőfogházban, majd Lembergben a gyűjtőtáborban. Az utazás vége Vorkuta, Szibéria egyik legeldugottabb bányavidéke volt, ahol több, mint 6 évet töltött. Szibériában tanult meg oroszul és ukránul. Itt írta verseit, melyeket Sarkövezet címmel 1995-ben jelentettek meg barátai és tisztelői. Vorkuta volt az a hely, ahol a kegyetlen körülmények; a fagy, az éhezés, a munka és a legnagyobb ellenség, a bizonytalanság közepette mutatkozott meg kinek-kinek embersége, helytállása. A hosszú évek alatt mindenkiről kiderült, ki is valójában. Karig Sára ember maradt ben térhetett haza. Az Új Magyar Könyvkiadónál kapott állást, megtanult bolgár nyelven, fordító lett tól főszerkesztő lett az Európa Könyvkiadónál. A következő évtizedekben számos kitüntetést, díjat és emlékérmet kapott mind munkásságáért, mind közéleti tevékenységéért *. Fontos eseménye volt életének az, hogy megismerkedett Károlyi Mihálynéval, s életre szóló barátságuknak köszönhetően közösen munkálkodtak tovább a Károlyi hagyaték gondozásában. Karig Zsuzsanna jóvoltából könyveinek egy része július 26-tól a Politikatörténeti Intézet Könyvvtárába került. A hagyaték levéltári anyaga a Politikatörténeti Intézet Levéltárában a PIL 997. fond jelzet alatt található. * Lásd az Életrajzi adatok c. fejezetben. 2

3 A 691 darab könyv és 117 hanglemez adatai a kiadvány további fejezetiben találhatók meg. A magyar nyelvű könyvek csoportosítása sajátságos; Karig Sára életének főbb szakaszaihoz, eseményeihez vannak a különböző témájú könyvek hozzárendelve. A különgyűjteményben a a magyar nyelvű könyveket a következő csoportosításban találhatjuk meg: - Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei, egészen 1947-ig, - Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos könyvek, - Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos témájú könyvek, - Munkájához kapcsolódó segédkönyvek, - Az elnyomás dokumentumai, szamizdad, - Politikai témájú, főként a tudományos szocializmussal kapcsolatos könyvek, - Más szerzők által Karig Sárának dedikált könyvek, - Nem dedikált, saját könyvek, - A Károlyi családdal kapcsolatos könyvek, - Egyéb könyvek (pl os statisztikai zsebkönyv, stb.), - Másodpéldányok, nem saját tulajdonú könyvek. A könyvállomány túlnyomó része szépirodalmi témájú, melyeket a szerzők általában dedikáltak Karig Sárának. Jelentős számban vannak a verseskötetek, versgyűjtemények. A könyvek leírását követően rövid jegyzéket találhatunk a hagyatékban lévő hanglemezekről, méret és nyelv szerinti csoportosításban. A különgyűjtemény részét képezi még számos hangkazetta, sajnos nem műsorosak, és a legtöbbön felirat sem található, ezek feldolgozása időt fog igényelni. Budapest, decembere Máté Zsuzsanna 3

4 MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei 1947-ig 001 Abbazia regénye /Lucio d Ambra. Budapest : Grill Károly kvk., (kb. 1920). 319 p. ; 19 cm. Kötve : ár nélkül 002 A láng : első kötet /Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 003 A láng : második kötet/ Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 004 Stilisztika és olvasókönyv : a tanitó és tanitónőképző intézetek első osztálya számára /írták és szerk. Bánóczi József és Weszely Ödön. Budapest : Lampel R. Könyvkereskedése, p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 005 Az uj Balkán félsziget és a Török Birodalom : politikai, gazdasági tanulmány /Strausz Adolf. Budapest : Kilián Frigyes utóda, magyar kir. Egyetemi könyvkereskedő, p.;xii-xxii p. ; 640 p., ill. : 7 térkép ; 23 cm. Kötve : 15 korona 006 A franczia forradalom története III. /Carlyle ; forditotta Baráth Ferencz. [Budapest] : Révai kiadás, p. ; 14 cm. (Világkönyvtár/szerkeszti Pogány József ). Kötve : ár nélkül 007 A háboru és a gyermek lelke : adatok a gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. I. rész /Nagy László. Budapest : Eggenberger-féle kkv, p. ;19 cm. Fűzve : 3 korona 008 Magyar néphit és népszokások /Róheim Géza. Budapest : Athenaeum Rt., [1925]. 342 p. ; 16 cm. 4

5 Újrakötve : ár nélkül 009 Főtárgyalás a törvényszék előtt : (a BP. XVI-XVIII. fejezete) /Auer György. [Budapest] : Athenaeum Rt., p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 010 Összhangzattan : mint melléktárgy : iskolai és magánhasználatra az I. akadémiai osztály tanulói számára / Molnár Antal. Budapest : Dante Kvk., p. : kottákkal ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 011 A lélek mindenütt kihajt /Falu Tamás. Budapest : Singer és Wolfner, p. ; 15 cm. Fűzve : ár nélkül 012 A színjáték : tanulmány /Hont Ferenc; Buday György szinpadterveivel. Szeged : Délmagyarország Rt., p. : színes ill. ; 18 cm. Hont Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 013 A Nobel-díjasok kislexikona /szerk. Vészits Ferencné. Budapest : Gondolat, p. ; 16 cm. ISBN Kötve : 62 Ft. 014 Federico Garcia Lorca /Tolnai Gábor. Budapest : Akadémiai Kiad., p. : 20 fotó; 17 cm. (Modern Filológiai Füzetek/ szerk. Horányi Mátyás). Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Garcia Lorca fotójával. Fűzve : 17 Ft. 015 Erdély magyar irodalmi élete /Tolnai Gábor. 2. kiad. Szeged : Prometheus, p. ; 19 cm. Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 016 Magyar orvosnők tanácsai nők számára / irták a MONE Orvosnői Csoportjának tagjai; szerk. Madarász Erzsébet [et. al.]. [Budapest] : Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, p. ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 017 A nő a modern társadalomban /Rusznyák Gyula. Budapest : Szent István- Társulat, [1936 körül]. 132 p. ; 18 cm. Karig Sára ceruzás bejegyzéseivel. Fűzve : ár nélkül 5

6 018 A magyar büntetőjog tankönyve : általános rész. II. félkötet. /Heller Erik. Szeged : A szerző kiadása, p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 019 A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata /Magyary-Kossa Gyula. Budapest : Athenaeum, p.: ill.; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 020 Ezüst dob : versek /Ölbey Irén; Szathmáry István rajzaival. Budapest : Singer és Wolfner Rt., (1942 körül). 80 p. : ill.; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 021 Napló /Radnóti Miklós; [sajtó alá rendezte Radnóti Miklósné; az utszót és a jegyzeteket írta Melczer Tibor]. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Radnóti Miklós fényképével illusztrálva. ISBN Kötve : 60 Ft 022 Radnóti Miklós : /[szerk. Baróti Dezső ; a bev. Tanulmányt írta Ortutay Gyula]. - [Budapest] : Magyar Helikon, p. : fotók ; 15 cm.. (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai IV.) Kötve : 20 Ft. 023 Bálint György : alkotásai és vallomásai tükrében /Gondos Ernő. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., p. : fotók ; 16 cm. Gondos Ernő dedikálta. Fűzve : 9,50 Ft. 024 Visszaemlékezések /Mesterházi Lajos. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : fotó ; 16,5 cm. (Mesterházi Lajos művei, ISBN ) ISBN Kötve : 47 Ft. 025 Vallomás hajnalig : regény /Fekete Gyula. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 438 p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának. Kötve : 18,50 Ft 026 Hiányzik egy férfi : regény /Fekete Gyula. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának ISBN Kötve : 23,50 Ft 6

7 Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos témájú könyvek 027 A fordulat éve : BBC Magyar Adás / [előszó írta Siklós István; bevezetőt írta Pallai Péter]. [London] : [BBC World Service], d.n p.; 29 cm. Pallai Péter dedikálta Karig Sárának. Kézi sokszorosítású, spirálozott : ár nélkül 028 Magyar televíziódrámák / Gyárfás Miklós, Palotai Boris, Mesterházi Lajos, Örsi Ferenc; szerk. Szűcs Andor. Budapest : Minerva, p. ; 20 cm. Fűzve : 13 Ft 029 Minden kényszer nélkül : egy műper kórtörténete /Szász Béla. Második kiadás. München : Újváry GRIFF Verlag, [1979]. 350 p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 030 Üzenetek Szibériából : Hadifogság és irodalom /Botka Ferenc. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Botka Ferenc dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 47 Ft 031 Magyar voltam a Gulág-on /Lovas Márton. h.n. : Széchenyi kiadó Kft, [1989]. 160 p. ; 20 cm. ISBN Fűzve : 75 Ft 032 Merre van a magyar hazám?.. /Szebeni Ilona. h.n. : Széphalom Könyvműhely, [1991]. 351 p. : 32 old fényképes melléklet ; 21 cm. Mezey Katalin kiadó dedikálta Karig Sárának. ISBN Fűzve: 240 Ft 033 Sarkövezet : versek /Karig Sára; szerk. Székely Magda. h.n. : Philobiblon = Magyar Bibliofil Társaság, p ; 22 cm. Utószót írta Orbán Ottó. ISBN Kötve : ár nélkül Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos könyvek 034 7

8 Ének Igor Hadáról : Orosz hősköltemény a XII. századból /ford. és a bev. írta Képes Géza. Budapest : Új Magyar Kvk., p ; 17 cm. Képes Géza dedikálta karig Sárának. Kötve : 10 Ft 035 A fekete fiú /Camara Laye ; ford. Lengyel Éva; illusztrálta Pohárnok Mihály. Budapest : Európa, p. : ill.; 18 cm. Kötve: 18,50 Ft 036 Viktória királynő gyermeke : dél-afrikai elbeszélések /[Herman Bosnan et. al.] ; [ford. Balabán Péter et. al.] ; válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára ; illusztrálta Vincze Lajos. - Budapest: Európa, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 037 Égtájak /[Vaszilij Akszljonov et. al.] ; [ford. Benyhe János et.al.] ; [válogatta, szerkesztette Karig Sára]. Budapest : Európa Kvk., p. ; 19 cm. Kötve : 28 Ft 038 Ukrán Költők /[válogatta, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára]. Budapest : Magvető, [1971] = Uzsgorod : Kárpáti kiadó, [1971]. 600 p. ; 30 cm. (írták Hrisztja Alcsevszka et. al.). Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 30 Ft 039 Először magyarul : Hat évezred költészetéből /[Képes Géza]. Budapest : Magvető, [1971]. 284 p. ; 20 cm. Képes Géza műfordításai. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 34 Ft 040 Napfél és éjfél : finnugor rokonaink népköltészete /az eredeti szövegből vál. és ford. Képes Géza. -? : Magyar Helikon, p ; 14 tábla színes ill. : 28 cm. (80. számozott példány) ; Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 90 Ft 041 Aranytó : válogatott írások /Mordechay Avy-Shaul ; [ford. Jólesz László és Mezei András] ; ill. Forgách Péter. Budapest : Európa, p. : ill. ; 17 cm. utószó: Karig Sára. - ISBN Kötve : 19 Ft. 042 Őszi hazatérés /Atanasz Dalcsev ; Fodor András, Kalász Márton, Nagy László fordítása. Budapest : Európa, p. ; 16 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 7,50 Ft 8

9 043 Petőfi Sándor - Hriszto Botev válogatott művei /[összeállította Karig Sára és Cveta Undzsieva]. Budapest = Szófia : Európa Kvk. = Corvina Kvk.: Hazafias Népfront Kiadója, p, ; 64 tábla fotó : 19 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Kötve : 52 Ft. 044 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN kötve : 15 Ft. 045 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 046 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. A könyv belsejében dedikálás található. ISBN kötve : 15 Ft. 047 A megtalált út : esszék, portrék, párbeszédek /Major Ottó. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., (1989). 503 p. ; 20 cm. Major Ottó dedikálta. ISBN Kötve : 69 Ft. 048 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 049 Az eltört korsó : válogatás a legújabb szlovén esszéirodalomból /[ford. Gállos Orsolya, Reiman Judit]. Pécs : Jelenkor, [1992]. 160 p. ; 20 cm. Gállos Orsolya dedikálta. ISBN Fűzve : 149 Ft Munkájához kapcsolódó segédkönyvek 050 9

10 Szovjet-Oroszország kollektív mezőgazdasági termelése /Nagy Iván (Edgár). -? : Cserépfalvi, [1941]. 134 p. ; 20 cm. Kötve : 3,20 Pengő 051 Orosz-Magyar műszaki szótár /összeállította Steinmetz István. (Budapest) : Népszava Kvk., [1949]. 96 p. ; 21 cm. Kötve : 8,50 Ft. 052 Magyar-Orosz katonai szótár. [Budapest] : Akadémia Kiadó Honvéd Kiadó Intézet, p. ; 21 cm. Kötve : 32 Ft. 053 [orosz nyelvi tankönyv az általános iskola V-VIII. osztálya számára] /[felelős szerkesztő Balogh István]. [Budapest] : [Tankönyvkiadó], [1953]. 272 p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 054 Nemzedékről Nemzedékre : ezer orosz-magyar közmondás és szólásmondás : összehasonlító gyűjtemény magyarázatokkal és betűrendes mutatókkal /összegyűjt. feldolg. és az előszót írta Rákos Ferenc. [Budapest] : Művelt Nép, [1955]. 240 p. ; 21 cm. Rákos Ferenc dedikálásával. Kötve : 29 Ft 055 Bulgária története /Niederhauser Emil. [Budapest] : Gondolat, p. : térk. ; 19 cm. Stúdium könyvek 10. ; Újrakötve : 14 Ft 056 Bulgária népgazdasága /Kenessey Zoltán. [Budapest] : Kossuth Kvk., p. ; 20 cm. Fűzve : 10 Ft 057 A bolgár irodalom története /Juhász Péter, Sipos István. [Budapest] : Gondolat, p. : ill. ; 18 cm. Juhász Péter dedikálásával. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : ár nélkül 058 A bolgár irodalom panorámája /Pantelejev Zarev ; ford. Magyarné Pintér Cecília. Budapest : Gondolat, p. ; 20 cm. ISBN kötve : 52 Ft 059 Bevezetés az uráli nyelvtudományba : (a magyar nyelv finnugor alapjai) /Hajdú Péter. 2. kiadás. -Budapest : Tankönyvkiadó, p ; 25 cm. Hajdú Péter dedikálásával. Fűzve : 17 Ft

11 A finn irodalom fogadtatása Magyarországon /Domonkos Péter. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Fűzve: 20 Ft 061 Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez /Katona Imre. Budapest : Művelt Nép, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 062 Mikszáth Kálmán és a keleti folklore /Scheiber Sándor. Budapest : Országos Néptanulmányi Egyesület, p. : ill. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. Fűzve : ár nélkül 063 A népmese prozódiájáról : (egy szatmári meseszöveg ritmikai elemzésének tanulságai) /Kovács Ágnes. [Budapest] : MTA, p. ; 23 cm. MTA I. Oszt. Közl. 26. Kovács Ágnes dedikálásával. Fűzve : ár nélkül 064 A folklór esztétikájához /Voigt Vilmos. [Budapest] : Kossuth, p. : ill. ; 20 cm. Voigt Vilmos dedikálásával. Fűzve : 26 Ft 065 Nógrádsipek : tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról /szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Tartalma: A mese-nyelv ritmusához : ritmikai vizsgálatok három nógrádsipeki meseszövegen /Kovács Ágnes p. A lejegyző megjegyzései /Károly S. László p Kovács Ágnes dediálásával. ; Fűzve : ár nélkül Az elnyomás dokumentumai, szamizdad 066 Emlékirat : Magyarország helyzete és a viághelyzet /Bibó István. - Budapest : AB Független kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Harmadik út / Bibó István. London : Magyar Könyves Céh, 1960) Kézi sokszorosítású. 067 Egy tiszta politikai forradalom /Fehér Ferenc Heller Ágnes. - Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Magyar Füzetek Párizs, 1981 p ). - Kézi sokszorosítású. Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 068 Kései bevezetés a kádárizmusba /Haraszti Miklós. [Budapest] : AB Független Kiadó, d.n. 31 p. ; 29 cm. Kézi sokszorosítású. Fűzve : ár nélkül 11

12 069 Az elnyomás és ellenállás dokumentumai : Solidarnosc /Zbigniew Janas et al.. a kiadási adatok ismeretlenek. 34 p. ; 29 cm. - Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 070 Magyarország valóban annyira más? : Emberi jogok Magyarországon /Marc Rakovski. Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. különlenyomat az Irodalmi Újság 1978 jul-aug. melléketéből. Kézi sokszorosítású. 071 Tankokkal a tavasz ellen : Dubcek megszólal /Sugár András. Lajosmizse : a szerző magánkiadása, p. ; 21 cm. ISBN Fűzve : 40 Ft 072 A magyarországi szamizdat egy évtizedének bibliográfiája /összeáll. Nagy Csaba. Budapest : megjelent a Budapesti Szeszipari Vállalat költségén, p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 073 A magyar emigráns irodalom lexikona A-G /összeállította Nagy Csaba. Budapest : MTA Irodalomtudományi Intézete = Petőfi Irodalmi Múzeum, p. ; 23 cm. (ISBN ) ISBN X kötve : 280 Ft Megjegyzés: Hibás, ki kell egészíteni! Politikai témájú, a tudományos szocializmushoz kapcsolódó könyvek 075 Marx Károly élete /Franz Mehring ; ford. Rab Pál. Budapest : Népszava Könyvkereskedés, p. ; 20 cm. Kötve : ár nélkül 076 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó Czóbel Ernő. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 23 cm. Sztálin fénylépével. Kötve : ár nélkül 077 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. nyolcadik kiadás. - Budapest : Szikra, p. : ill. ; 20,5 cm. Fűzve : 8 Ft

13 Lenin az irodalomról : szemelvények Lenin műveiből, leveleiből /ford. Waldapfel József. Budapest : Szikra, p. ; 20 cm. (A marxizmusleninizmus kiskönyvtára szám.) Fűzve : a borító hiányzik 079 A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának rövidített jegyzőkönyve / felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 21 cm. Fűzve : 11 Ft 080 Szocializmus és kommunizmus : tananyag a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai gazdaságtan egyéves tanfolyama számára /L. A. Leontyev. [Budapest] : Kossuth, p. ; 20 cm. Fűzve : 15 Ft 081 A szocialista hazaszeretetre nevelésről /szerk. Nyári Mária. [Budapest] : Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 082 Forradalmárok, katonák /szerk. Hetés Tibor. [Budapest] : Kossuth = Zrínyi, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 083 Filozófiatörténet : szakosító szemelvénygyűjtemény : A marxizmusleninizmus esti egyetemek és a politikai főiskola szakosított tanfolyamai számára /összeáll. Gondi József. [Budapest] : Kossuth, p. ; 22 cm. Fűzve : 30 Ft 084 Szöveggyűjtemény : a tudományos szocializmus tanulmányozásához az ELTE Természettudományi Karának hallgatói számára : II. kötet /összeáll. A Tudományos Szocializmus Tanszék Természettudományi kari csoportja. javított kiadás változatlan utánnyomása. -Budapest : Tankönyvkiadó, p. ; 23,5 cm. Kézirat. Fűzve : 24,50 Ft 085 Lenin Magyarországról /[sajtó alá rendezte a Marxizmus-Leninizmus Klasszikusinak szerkesztősége]. III., átdolgozott kiadás. - [Budapest] : Kossuth, p. ; 20,5 cm. ISBN Kötve : 40 Ft

14 Magyarországról : cikkek, levelek, szemelvények /Marx és Engels ; [összeáll. Remsei Flóra] [Budapest] : Kossuth, p. ; 23 cm. ISBN Kötve : 30 Ft 087 Politikai gazdaságtan I. rész /[összeáll. Az ELTE BTK politikai Gazdaságtan Tanszéke]. [Budapest] : ELTE BTK, [1974]. 349 p. ; 20 cm. Kézirat gyanánt. Fűzve : 25 Ft 088 Eszmék harca az esztétikában : A reakciós esztétikai nézetek marxistaleninista bírálata : Művészet és elmélet / [M. Ovszjannyikov et. al. ; ford. Lugoss Ágnes et. al.]. [Budapest] : Corvina, p. ; 22 cm. ISBN Fűzve : 20 Ft 089 Munkásmozgalom-történeti lexikon /[szerk. Vass Henrik et. al.]. második, javtott és bővített kiadás. [Budapest] : Kossuth, p. ; 24 cm. ISBN kötve : 120 Ft 090 A Párt munkastílusának, munkamódszerének néhány időszerű kérdése : Megtárgyalta az MSZMP KB mellett működő Pártépítési Munkaközösség. Budapest : MSZMP KB Párt- és Tömegszervezet Osztálya, p. ; 20,5 cm. Fűzve : ár nélkül A SZOCIALISTA VILÁGFORRADALOM ÚTJÁN : Magyar Tanácsköztársaság. Szlovák Tanácsköztársaság. /[összeáll. és a tanulmányt írta Győrffy Sándor, Pavol Kanis]. [Budapest] : Európa = Tatran, p. : ill. ; 28 cm. ISBN X Kötve : 90 Ft 092 Évkönyv : 1992 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; 1992). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : 180 Ft 093 Évkönyv : 1997 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, 14

15 p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIII. évf.). Tanulmányok angolnyelven is. Fűzve : 100 Ft 094 Évkönyv : 1996 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXII. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül 095 Évkönyv : 1998 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIV. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül Dedikált könyvek 096 Kettős örvény /Vas István. -? : Franklin Társulat,?. 216 p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28, ill. 16 Ft 097 A teremtett világ : válogatott versek /Vas István. Budapest : Magvető, p. : ill. ; 19 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 098 Elveszett otthonok : elbeszélés egy szerelem környezetéről /Vas István. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 099 Írók az alkotásról : szovjet írók irodalomkritikai cikkei /[A. Sz. Szerafimovics, et. al.]. Budapest : Bibliotheca, p. ; 20,5 cm. Gellért György(?) dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 100 Ének a gyógyulásért /Garai Gábor. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Garai Gábor dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9 Ft 101 Évek és művek : Kritikák és tanulmányok /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28 Ft 15

16 102 Hazatérések : válogatott költemények /Salvatore Quasimodo ; [ford. Képes Géza]. Budapest : Európa, p. ; 17 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20,50 Ft 103 Rapszódia egy őszi kertben : versek és úti jegyzetek /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,50 Ft 104 Négy dráma /Eugene O Neill ; [ford. Ottlik Géza, Vas István]. Budapest : Európa, p. ; 21 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 43 Ft 105 Ünnep előtt : versek /Kalász Márton. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19,5 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,90 Ft 106 A mindenség énekei : új versek /Képes Géza. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 13 Ft 107 A szovjet folklorisztika elmélete /Istvánovits Márton. Budapest : MTA nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya, [1962]. p ; 24 cm. (A MTA Nyelv- és Irodalomosztályának közleményei XVIII. kötet 1-4. számából). Különlenyomat. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 108 Az ősök /Adam Mickiewicz ; [ford. Pákozdy Ferenc]. Budapest : Európa, p. : ill. ; 20 cm. Pákozdy Ferenc dedikálta Karig Sárának. Kötve : 21 Ft 109 Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai költészetben /Tőkei Ferenc. Budapest : Studia Ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae, p. ; 24 cm. Műveltség és hagyomány IV./szerk. Gunda Béla). Különlenyomat.Tőkei Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 110 Földalatti Nap : versek /Vas István. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. 16

17 A szerző fényképével. Vas István dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 15 Ft 111 Az iszlám keletkezése /Simon Róbert. Bp. : Gondolat, p. : fotók, térképek ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 16 Ft 112 Kő és festék : Görögország, 1966 szeptember-október /Képes Géza ; [Borsos Miklós görögországi útivázlataival]. Bp. : Magvető, p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14,50 Ft 113 Jónás és a cet Óbudán : szociográfiai jegyzetek /Gondos Ernő. Bp. : Magvető, p. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7 Ft 114 Heine élete /Alexandr Dejcs ; ford. Lénárt Éva. Bp. : Móra, p. : ill. ; 19 cm. (Nagy emberek élete /szerk. F. Kemény Márta). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 115 Csillagfénynél /Kovács Vilmos. Uzshorod : Kárpáti Kvk., p. ; 17,5 cm. Versek. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 116 A Vízöntő-kor hajnalán /Tamkó Sirató Károly. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25,50 Ft 117 Kezdetben : regény /Mezei András. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14 Ft 118 Krúdy Gyula : alkotási és vallomásai tükrében /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 272 p. : fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 10,50 Ft

18 Szent Kelemen vallomásai /Major Ottó. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 270 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 19,50 Ft 120 Mit akar ez az egy ember? : összegyűjtött versek /Vas István. Bp. : -Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. - (Első kötet). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 121 A halottaknak nem fáj/vaszil Bikov ; [ford. Enyedi György]. - [Bp.] : Európa, [1971]. 270 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 12,50 Ft 122 Régvolt világunk /Hilda Bernstein ; [ford. Dobos Éva]. Bp. : Magvető, p. ; 17 cm. Dobos Éva dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 123 Próbálj kirabolni /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 21 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 124 Cigány népmesék /Csenki Sándor ; [ford. és az utószót írta Mészáros György, előszó Ortutay Gyula]. - [Püspökladány] : Püspökladányi Nagyközségi Tanács, [1972]. 172 p. : ill. ; 28 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 125 Küzdelem az epikával /Sükösd Mihály. Bp. : Magvető, p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20 Ft 126 Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok /Dziga Vertov ; [ford. Veress József, Misley Pál]. Bp. : Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, p. ; 18,5 cm. (Filmművészeti Könyvtár 45.). - Misley Pál dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 127 Világcirkusz /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 18,50 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 6 Ft

19 Utópisztikus, tudományos-fantasztikus művek bibliográfiája /[összeáll. Csiszár Jolán ; lektorálta és az előszór írta Kuczka Péter]. Miskolc : [Rákóczi Ferenc Könyvtár sokszorosító üzeme], p. ; 19,5 cm. Fűzve : ár nélkül 129 Korom és korona : regény /Szenczei László. Bukarest : Kriterion, p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7,75 Lei 130 Otthonunk a művekben /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 190 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 30 Ft 131 A kockától az aktig /Szalai Zoltán. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 128 p. : ill. ; 22 x 23 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 54 Ft 132 Perszepolisz /Apor Éva ; [a fénykép-felvételeket Gink Károly készítette]. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 44 p tábla : ill. ; 22,5 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : ár nélkül 133 Párizs nem ereszt el /Bajomi Lázár Endre. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 28,50 Ft 134 A vörös szűz : Louise Michel lobogó élete /Bajomi Lázár Endre. - [Budapest] : Kossuth, p p. fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 22 Ft 135 Hajnalig élni /Vaszil Bikov ; [ford. Enyedy György]. - [Bp.] : Magvető, [1975]. 224 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18 Ft 136 Átváltozás /Székely Magda. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1975]. 56 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 19

20 ISBN Kötve : 12 Ft 137 A mesemondó Jakab István /A meséket gyűjtötte és lejegyezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Nagy Olga és Vöő Gabriella. Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, p. ; 20,5 cm. Nagy Olga dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 18,50 Lei 138 Ócskawas : öt groteszk játék /Szenczei László. hn. : [Szenczei László], dn. 104 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 139 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. : ifjúkori művek /Lukács György ; [ford. Tandori Dezső]. Bp. : Magvető, [1975]. 595 p. ; 20 cm. (Lukács György összes művei ISBN X). Tandori Dezső dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 35 Ft 140 A mennyezet és a padló /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1976]. 224 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18,50 Ft 141 Itt éjszaka koalák járnak /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 208 p. : ill. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 16 Ft 142 Miért élnél örökké? /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 296 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 19 Ft 143 Föld és vadon : válogatott versfordítások /Tandori Dezső. Bp. : Európa, p. ; 19 cm. tart.: Samuel Beckett, Gottfried Benn, Elizabeth Bishop et. al. ; A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 29 Ft 144 Még így sem /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1978]. 326 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Kaán Károly Természetismereti Verseny Eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Somogyi Zsófia 5. Bozókiné Havas Katalin Fodros 1 Sülyi Mátyás 5. Bozókiné Havas Katalin

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben