KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna

2 Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk sok viharát cselekedve élte át, életével pédát mutatva mindazoknak, még fogékonyak az érzelmeken alapuló emberi értékekre, emberségre. Karig Sára nem érte meg a következő évszázdot de az már nem is az ő százada lenne az övé a XX. volt ben született Baján. Tizenkét éves korában Németországban találjuk, Neuhaus-am-Inn-ben, az Angolkisasszonyok zárdájában, ahol elsajátítja a német és az angol nyelvet. A szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium után a Ferenc József Egyetem magyar-német szakát kezdte meg, melyet ugyan nem fejezett be, de egyetemi élményei meghatározóak voltak szinte egész életében. Elég ha csak Radnóti Miklós vagy Szent-Györgyi Albert nevét említjük az akkori szegedi egyetemi közéletből. Csaknem négyéves angliai tartózkodás után, 1937-ben tért haza, belecsöppenve a hazai politikai életbe, megismerkedve a magyarországi szociáldemokráciával tavaszától a Svéd Vöröskereszt gyermekosztályán dolgozott. Nemcsak számos zsidó származású gyermek köszönhette neki életben maradását (ezért 1994-ben megkapta a Yad Vasém emlékplakettet), hanem magyar katonaszökevényeket bújtatott, és angol hadifoglyokat mentett a világháború alatt. Az angol hadifoglyok megmentéséért Anglia felajánlotta neki az angol állampolgárságot, de Karig Sára nem fogadta el. Az es választásokon választási biztos volt a II. számú szavazókörzetben, s mint felelős, még aznap jelentette a választási csalást a kék cédulákkal. A másnap már a Gorkij fasorban találta, a kémelhárítás kezei között. Kálváriája igen hosszú volt: Pestről Baden-bei-Wien-be került, ahol kimondták a száműzetését, majd hosszú hónapokig várakozott Neukirchenben a gyűjtőfogházban, majd Lembergben a gyűjtőtáborban. Az utazás vége Vorkuta, Szibéria egyik legeldugottabb bányavidéke volt, ahol több, mint 6 évet töltött. Szibériában tanult meg oroszul és ukránul. Itt írta verseit, melyeket Sarkövezet címmel 1995-ben jelentettek meg barátai és tisztelői. Vorkuta volt az a hely, ahol a kegyetlen körülmények; a fagy, az éhezés, a munka és a legnagyobb ellenség, a bizonytalanság közepette mutatkozott meg kinek-kinek embersége, helytállása. A hosszú évek alatt mindenkiről kiderült, ki is valójában. Karig Sára ember maradt ben térhetett haza. Az Új Magyar Könyvkiadónál kapott állást, megtanult bolgár nyelven, fordító lett tól főszerkesztő lett az Európa Könyvkiadónál. A következő évtizedekben számos kitüntetést, díjat és emlékérmet kapott mind munkásságáért, mind közéleti tevékenységéért *. Fontos eseménye volt életének az, hogy megismerkedett Károlyi Mihálynéval, s életre szóló barátságuknak köszönhetően közösen munkálkodtak tovább a Károlyi hagyaték gondozásában. Karig Zsuzsanna jóvoltából könyveinek egy része július 26-tól a Politikatörténeti Intézet Könyvvtárába került. A hagyaték levéltári anyaga a Politikatörténeti Intézet Levéltárában a PIL 997. fond jelzet alatt található. * Lásd az Életrajzi adatok c. fejezetben. 2

3 A 691 darab könyv és 117 hanglemez adatai a kiadvány további fejezetiben találhatók meg. A magyar nyelvű könyvek csoportosítása sajátságos; Karig Sára életének főbb szakaszaihoz, eseményeihez vannak a különböző témájú könyvek hozzárendelve. A különgyűjteményben a a magyar nyelvű könyveket a következő csoportosításban találhatjuk meg: - Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei, egészen 1947-ig, - Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos könyvek, - Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos témájú könyvek, - Munkájához kapcsolódó segédkönyvek, - Az elnyomás dokumentumai, szamizdad, - Politikai témájú, főként a tudományos szocializmussal kapcsolatos könyvek, - Más szerzők által Karig Sárának dedikált könyvek, - Nem dedikált, saját könyvek, - A Károlyi családdal kapcsolatos könyvek, - Egyéb könyvek (pl os statisztikai zsebkönyv, stb.), - Másodpéldányok, nem saját tulajdonú könyvek. A könyvállomány túlnyomó része szépirodalmi témájú, melyeket a szerzők általában dedikáltak Karig Sárának. Jelentős számban vannak a verseskötetek, versgyűjtemények. A könyvek leírását követően rövid jegyzéket találhatunk a hagyatékban lévő hanglemezekről, méret és nyelv szerinti csoportosításban. A különgyűjtemény részét képezi még számos hangkazetta, sajnos nem műsorosak, és a legtöbbön felirat sem található, ezek feldolgozása időt fog igényelni. Budapest, decembere Máté Zsuzsanna 3

4 MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei 1947-ig 001 Abbazia regénye /Lucio d Ambra. Budapest : Grill Károly kvk., (kb. 1920). 319 p. ; 19 cm. Kötve : ár nélkül 002 A láng : első kötet /Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 003 A láng : második kötet/ Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 004 Stilisztika és olvasókönyv : a tanitó és tanitónőképző intézetek első osztálya számára /írták és szerk. Bánóczi József és Weszely Ödön. Budapest : Lampel R. Könyvkereskedése, p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 005 Az uj Balkán félsziget és a Török Birodalom : politikai, gazdasági tanulmány /Strausz Adolf. Budapest : Kilián Frigyes utóda, magyar kir. Egyetemi könyvkereskedő, p.;xii-xxii p. ; 640 p., ill. : 7 térkép ; 23 cm. Kötve : 15 korona 006 A franczia forradalom története III. /Carlyle ; forditotta Baráth Ferencz. [Budapest] : Révai kiadás, p. ; 14 cm. (Világkönyvtár/szerkeszti Pogány József ). Kötve : ár nélkül 007 A háboru és a gyermek lelke : adatok a gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. I. rész /Nagy László. Budapest : Eggenberger-féle kkv, p. ;19 cm. Fűzve : 3 korona 008 Magyar néphit és népszokások /Róheim Géza. Budapest : Athenaeum Rt., [1925]. 342 p. ; 16 cm. 4

5 Újrakötve : ár nélkül 009 Főtárgyalás a törvényszék előtt : (a BP. XVI-XVIII. fejezete) /Auer György. [Budapest] : Athenaeum Rt., p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 010 Összhangzattan : mint melléktárgy : iskolai és magánhasználatra az I. akadémiai osztály tanulói számára / Molnár Antal. Budapest : Dante Kvk., p. : kottákkal ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 011 A lélek mindenütt kihajt /Falu Tamás. Budapest : Singer és Wolfner, p. ; 15 cm. Fűzve : ár nélkül 012 A színjáték : tanulmány /Hont Ferenc; Buday György szinpadterveivel. Szeged : Délmagyarország Rt., p. : színes ill. ; 18 cm. Hont Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 013 A Nobel-díjasok kislexikona /szerk. Vészits Ferencné. Budapest : Gondolat, p. ; 16 cm. ISBN Kötve : 62 Ft. 014 Federico Garcia Lorca /Tolnai Gábor. Budapest : Akadémiai Kiad., p. : 20 fotó; 17 cm. (Modern Filológiai Füzetek/ szerk. Horányi Mátyás). Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Garcia Lorca fotójával. Fűzve : 17 Ft. 015 Erdély magyar irodalmi élete /Tolnai Gábor. 2. kiad. Szeged : Prometheus, p. ; 19 cm. Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 016 Magyar orvosnők tanácsai nők számára / irták a MONE Orvosnői Csoportjának tagjai; szerk. Madarász Erzsébet [et. al.]. [Budapest] : Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, p. ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 017 A nő a modern társadalomban /Rusznyák Gyula. Budapest : Szent István- Társulat, [1936 körül]. 132 p. ; 18 cm. Karig Sára ceruzás bejegyzéseivel. Fűzve : ár nélkül 5

6 018 A magyar büntetőjog tankönyve : általános rész. II. félkötet. /Heller Erik. Szeged : A szerző kiadása, p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 019 A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata /Magyary-Kossa Gyula. Budapest : Athenaeum, p.: ill.; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 020 Ezüst dob : versek /Ölbey Irén; Szathmáry István rajzaival. Budapest : Singer és Wolfner Rt., (1942 körül). 80 p. : ill.; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 021 Napló /Radnóti Miklós; [sajtó alá rendezte Radnóti Miklósné; az utszót és a jegyzeteket írta Melczer Tibor]. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Radnóti Miklós fényképével illusztrálva. ISBN Kötve : 60 Ft 022 Radnóti Miklós : /[szerk. Baróti Dezső ; a bev. Tanulmányt írta Ortutay Gyula]. - [Budapest] : Magyar Helikon, p. : fotók ; 15 cm.. (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai IV.) Kötve : 20 Ft. 023 Bálint György : alkotásai és vallomásai tükrében /Gondos Ernő. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., p. : fotók ; 16 cm. Gondos Ernő dedikálta. Fűzve : 9,50 Ft. 024 Visszaemlékezések /Mesterházi Lajos. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : fotó ; 16,5 cm. (Mesterházi Lajos művei, ISBN ) ISBN Kötve : 47 Ft. 025 Vallomás hajnalig : regény /Fekete Gyula. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 438 p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának. Kötve : 18,50 Ft 026 Hiányzik egy férfi : regény /Fekete Gyula. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának ISBN Kötve : 23,50 Ft 6

7 Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos témájú könyvek 027 A fordulat éve : BBC Magyar Adás / [előszó írta Siklós István; bevezetőt írta Pallai Péter]. [London] : [BBC World Service], d.n p.; 29 cm. Pallai Péter dedikálta Karig Sárának. Kézi sokszorosítású, spirálozott : ár nélkül 028 Magyar televíziódrámák / Gyárfás Miklós, Palotai Boris, Mesterházi Lajos, Örsi Ferenc; szerk. Szűcs Andor. Budapest : Minerva, p. ; 20 cm. Fűzve : 13 Ft 029 Minden kényszer nélkül : egy műper kórtörténete /Szász Béla. Második kiadás. München : Újváry GRIFF Verlag, [1979]. 350 p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 030 Üzenetek Szibériából : Hadifogság és irodalom /Botka Ferenc. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Botka Ferenc dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 47 Ft 031 Magyar voltam a Gulág-on /Lovas Márton. h.n. : Széchenyi kiadó Kft, [1989]. 160 p. ; 20 cm. ISBN Fűzve : 75 Ft 032 Merre van a magyar hazám?.. /Szebeni Ilona. h.n. : Széphalom Könyvműhely, [1991]. 351 p. : 32 old fényképes melléklet ; 21 cm. Mezey Katalin kiadó dedikálta Karig Sárának. ISBN Fűzve: 240 Ft 033 Sarkövezet : versek /Karig Sára; szerk. Székely Magda. h.n. : Philobiblon = Magyar Bibliofil Társaság, p ; 22 cm. Utószót írta Orbán Ottó. ISBN Kötve : ár nélkül Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos könyvek 034 7

8 Ének Igor Hadáról : Orosz hősköltemény a XII. századból /ford. és a bev. írta Képes Géza. Budapest : Új Magyar Kvk., p ; 17 cm. Képes Géza dedikálta karig Sárának. Kötve : 10 Ft 035 A fekete fiú /Camara Laye ; ford. Lengyel Éva; illusztrálta Pohárnok Mihály. Budapest : Európa, p. : ill.; 18 cm. Kötve: 18,50 Ft 036 Viktória királynő gyermeke : dél-afrikai elbeszélések /[Herman Bosnan et. al.] ; [ford. Balabán Péter et. al.] ; válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára ; illusztrálta Vincze Lajos. - Budapest: Európa, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 037 Égtájak /[Vaszilij Akszljonov et. al.] ; [ford. Benyhe János et.al.] ; [válogatta, szerkesztette Karig Sára]. Budapest : Európa Kvk., p. ; 19 cm. Kötve : 28 Ft 038 Ukrán Költők /[válogatta, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára]. Budapest : Magvető, [1971] = Uzsgorod : Kárpáti kiadó, [1971]. 600 p. ; 30 cm. (írták Hrisztja Alcsevszka et. al.). Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 30 Ft 039 Először magyarul : Hat évezred költészetéből /[Képes Géza]. Budapest : Magvető, [1971]. 284 p. ; 20 cm. Képes Géza műfordításai. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 34 Ft 040 Napfél és éjfél : finnugor rokonaink népköltészete /az eredeti szövegből vál. és ford. Képes Géza. -? : Magyar Helikon, p ; 14 tábla színes ill. : 28 cm. (80. számozott példány) ; Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 90 Ft 041 Aranytó : válogatott írások /Mordechay Avy-Shaul ; [ford. Jólesz László és Mezei András] ; ill. Forgách Péter. Budapest : Európa, p. : ill. ; 17 cm. utószó: Karig Sára. - ISBN Kötve : 19 Ft. 042 Őszi hazatérés /Atanasz Dalcsev ; Fodor András, Kalász Márton, Nagy László fordítása. Budapest : Európa, p. ; 16 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 7,50 Ft 8

9 043 Petőfi Sándor - Hriszto Botev válogatott művei /[összeállította Karig Sára és Cveta Undzsieva]. Budapest = Szófia : Európa Kvk. = Corvina Kvk.: Hazafias Népfront Kiadója, p, ; 64 tábla fotó : 19 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Kötve : 52 Ft. 044 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN kötve : 15 Ft. 045 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 046 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. A könyv belsejében dedikálás található. ISBN kötve : 15 Ft. 047 A megtalált út : esszék, portrék, párbeszédek /Major Ottó. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., (1989). 503 p. ; 20 cm. Major Ottó dedikálta. ISBN Kötve : 69 Ft. 048 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 049 Az eltört korsó : válogatás a legújabb szlovén esszéirodalomból /[ford. Gállos Orsolya, Reiman Judit]. Pécs : Jelenkor, [1992]. 160 p. ; 20 cm. Gállos Orsolya dedikálta. ISBN Fűzve : 149 Ft Munkájához kapcsolódó segédkönyvek 050 9

10 Szovjet-Oroszország kollektív mezőgazdasági termelése /Nagy Iván (Edgár). -? : Cserépfalvi, [1941]. 134 p. ; 20 cm. Kötve : 3,20 Pengő 051 Orosz-Magyar műszaki szótár /összeállította Steinmetz István. (Budapest) : Népszava Kvk., [1949]. 96 p. ; 21 cm. Kötve : 8,50 Ft. 052 Magyar-Orosz katonai szótár. [Budapest] : Akadémia Kiadó Honvéd Kiadó Intézet, p. ; 21 cm. Kötve : 32 Ft. 053 [orosz nyelvi tankönyv az általános iskola V-VIII. osztálya számára] /[felelős szerkesztő Balogh István]. [Budapest] : [Tankönyvkiadó], [1953]. 272 p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 054 Nemzedékről Nemzedékre : ezer orosz-magyar közmondás és szólásmondás : összehasonlító gyűjtemény magyarázatokkal és betűrendes mutatókkal /összegyűjt. feldolg. és az előszót írta Rákos Ferenc. [Budapest] : Művelt Nép, [1955]. 240 p. ; 21 cm. Rákos Ferenc dedikálásával. Kötve : 29 Ft 055 Bulgária története /Niederhauser Emil. [Budapest] : Gondolat, p. : térk. ; 19 cm. Stúdium könyvek 10. ; Újrakötve : 14 Ft 056 Bulgária népgazdasága /Kenessey Zoltán. [Budapest] : Kossuth Kvk., p. ; 20 cm. Fűzve : 10 Ft 057 A bolgár irodalom története /Juhász Péter, Sipos István. [Budapest] : Gondolat, p. : ill. ; 18 cm. Juhász Péter dedikálásával. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : ár nélkül 058 A bolgár irodalom panorámája /Pantelejev Zarev ; ford. Magyarné Pintér Cecília. Budapest : Gondolat, p. ; 20 cm. ISBN kötve : 52 Ft 059 Bevezetés az uráli nyelvtudományba : (a magyar nyelv finnugor alapjai) /Hajdú Péter. 2. kiadás. -Budapest : Tankönyvkiadó, p ; 25 cm. Hajdú Péter dedikálásával. Fűzve : 17 Ft

11 A finn irodalom fogadtatása Magyarországon /Domonkos Péter. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Fűzve: 20 Ft 061 Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez /Katona Imre. Budapest : Művelt Nép, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 062 Mikszáth Kálmán és a keleti folklore /Scheiber Sándor. Budapest : Országos Néptanulmányi Egyesület, p. : ill. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. Fűzve : ár nélkül 063 A népmese prozódiájáról : (egy szatmári meseszöveg ritmikai elemzésének tanulságai) /Kovács Ágnes. [Budapest] : MTA, p. ; 23 cm. MTA I. Oszt. Közl. 26. Kovács Ágnes dedikálásával. Fűzve : ár nélkül 064 A folklór esztétikájához /Voigt Vilmos. [Budapest] : Kossuth, p. : ill. ; 20 cm. Voigt Vilmos dedikálásával. Fűzve : 26 Ft 065 Nógrádsipek : tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról /szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Tartalma: A mese-nyelv ritmusához : ritmikai vizsgálatok három nógrádsipeki meseszövegen /Kovács Ágnes p. A lejegyző megjegyzései /Károly S. László p Kovács Ágnes dediálásával. ; Fűzve : ár nélkül Az elnyomás dokumentumai, szamizdad 066 Emlékirat : Magyarország helyzete és a viághelyzet /Bibó István. - Budapest : AB Független kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Harmadik út / Bibó István. London : Magyar Könyves Céh, 1960) Kézi sokszorosítású. 067 Egy tiszta politikai forradalom /Fehér Ferenc Heller Ágnes. - Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Magyar Füzetek Párizs, 1981 p ). - Kézi sokszorosítású. Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 068 Kései bevezetés a kádárizmusba /Haraszti Miklós. [Budapest] : AB Független Kiadó, d.n. 31 p. ; 29 cm. Kézi sokszorosítású. Fűzve : ár nélkül 11

12 069 Az elnyomás és ellenállás dokumentumai : Solidarnosc /Zbigniew Janas et al.. a kiadási adatok ismeretlenek. 34 p. ; 29 cm. - Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 070 Magyarország valóban annyira más? : Emberi jogok Magyarországon /Marc Rakovski. Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. különlenyomat az Irodalmi Újság 1978 jul-aug. melléketéből. Kézi sokszorosítású. 071 Tankokkal a tavasz ellen : Dubcek megszólal /Sugár András. Lajosmizse : a szerző magánkiadása, p. ; 21 cm. ISBN Fűzve : 40 Ft 072 A magyarországi szamizdat egy évtizedének bibliográfiája /összeáll. Nagy Csaba. Budapest : megjelent a Budapesti Szeszipari Vállalat költségén, p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 073 A magyar emigráns irodalom lexikona A-G /összeállította Nagy Csaba. Budapest : MTA Irodalomtudományi Intézete = Petőfi Irodalmi Múzeum, p. ; 23 cm. (ISBN ) ISBN X kötve : 280 Ft Megjegyzés: Hibás, ki kell egészíteni! Politikai témájú, a tudományos szocializmushoz kapcsolódó könyvek 075 Marx Károly élete /Franz Mehring ; ford. Rab Pál. Budapest : Népszava Könyvkereskedés, p. ; 20 cm. Kötve : ár nélkül 076 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó Czóbel Ernő. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 23 cm. Sztálin fénylépével. Kötve : ár nélkül 077 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. nyolcadik kiadás. - Budapest : Szikra, p. : ill. ; 20,5 cm. Fűzve : 8 Ft

13 Lenin az irodalomról : szemelvények Lenin műveiből, leveleiből /ford. Waldapfel József. Budapest : Szikra, p. ; 20 cm. (A marxizmusleninizmus kiskönyvtára szám.) Fűzve : a borító hiányzik 079 A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának rövidített jegyzőkönyve / felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 21 cm. Fűzve : 11 Ft 080 Szocializmus és kommunizmus : tananyag a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai gazdaságtan egyéves tanfolyama számára /L. A. Leontyev. [Budapest] : Kossuth, p. ; 20 cm. Fűzve : 15 Ft 081 A szocialista hazaszeretetre nevelésről /szerk. Nyári Mária. [Budapest] : Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 082 Forradalmárok, katonák /szerk. Hetés Tibor. [Budapest] : Kossuth = Zrínyi, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 083 Filozófiatörténet : szakosító szemelvénygyűjtemény : A marxizmusleninizmus esti egyetemek és a politikai főiskola szakosított tanfolyamai számára /összeáll. Gondi József. [Budapest] : Kossuth, p. ; 22 cm. Fűzve : 30 Ft 084 Szöveggyűjtemény : a tudományos szocializmus tanulmányozásához az ELTE Természettudományi Karának hallgatói számára : II. kötet /összeáll. A Tudományos Szocializmus Tanszék Természettudományi kari csoportja. javított kiadás változatlan utánnyomása. -Budapest : Tankönyvkiadó, p. ; 23,5 cm. Kézirat. Fűzve : 24,50 Ft 085 Lenin Magyarországról /[sajtó alá rendezte a Marxizmus-Leninizmus Klasszikusinak szerkesztősége]. III., átdolgozott kiadás. - [Budapest] : Kossuth, p. ; 20,5 cm. ISBN Kötve : 40 Ft

14 Magyarországról : cikkek, levelek, szemelvények /Marx és Engels ; [összeáll. Remsei Flóra] [Budapest] : Kossuth, p. ; 23 cm. ISBN Kötve : 30 Ft 087 Politikai gazdaságtan I. rész /[összeáll. Az ELTE BTK politikai Gazdaságtan Tanszéke]. [Budapest] : ELTE BTK, [1974]. 349 p. ; 20 cm. Kézirat gyanánt. Fűzve : 25 Ft 088 Eszmék harca az esztétikában : A reakciós esztétikai nézetek marxistaleninista bírálata : Művészet és elmélet / [M. Ovszjannyikov et. al. ; ford. Lugoss Ágnes et. al.]. [Budapest] : Corvina, p. ; 22 cm. ISBN Fűzve : 20 Ft 089 Munkásmozgalom-történeti lexikon /[szerk. Vass Henrik et. al.]. második, javtott és bővített kiadás. [Budapest] : Kossuth, p. ; 24 cm. ISBN kötve : 120 Ft 090 A Párt munkastílusának, munkamódszerének néhány időszerű kérdése : Megtárgyalta az MSZMP KB mellett működő Pártépítési Munkaközösség. Budapest : MSZMP KB Párt- és Tömegszervezet Osztálya, p. ; 20,5 cm. Fűzve : ár nélkül A SZOCIALISTA VILÁGFORRADALOM ÚTJÁN : Magyar Tanácsköztársaság. Szlovák Tanácsköztársaság. /[összeáll. és a tanulmányt írta Győrffy Sándor, Pavol Kanis]. [Budapest] : Európa = Tatran, p. : ill. ; 28 cm. ISBN X Kötve : 90 Ft 092 Évkönyv : 1992 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; 1992). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : 180 Ft 093 Évkönyv : 1997 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, 14

15 p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIII. évf.). Tanulmányok angolnyelven is. Fűzve : 100 Ft 094 Évkönyv : 1996 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXII. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül 095 Évkönyv : 1998 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIV. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül Dedikált könyvek 096 Kettős örvény /Vas István. -? : Franklin Társulat,?. 216 p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28, ill. 16 Ft 097 A teremtett világ : válogatott versek /Vas István. Budapest : Magvető, p. : ill. ; 19 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 098 Elveszett otthonok : elbeszélés egy szerelem környezetéről /Vas István. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 099 Írók az alkotásról : szovjet írók irodalomkritikai cikkei /[A. Sz. Szerafimovics, et. al.]. Budapest : Bibliotheca, p. ; 20,5 cm. Gellért György(?) dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 100 Ének a gyógyulásért /Garai Gábor. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Garai Gábor dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9 Ft 101 Évek és művek : Kritikák és tanulmányok /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28 Ft 15

16 102 Hazatérések : válogatott költemények /Salvatore Quasimodo ; [ford. Képes Géza]. Budapest : Európa, p. ; 17 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20,50 Ft 103 Rapszódia egy őszi kertben : versek és úti jegyzetek /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,50 Ft 104 Négy dráma /Eugene O Neill ; [ford. Ottlik Géza, Vas István]. Budapest : Európa, p. ; 21 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 43 Ft 105 Ünnep előtt : versek /Kalász Márton. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19,5 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,90 Ft 106 A mindenség énekei : új versek /Képes Géza. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 13 Ft 107 A szovjet folklorisztika elmélete /Istvánovits Márton. Budapest : MTA nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya, [1962]. p ; 24 cm. (A MTA Nyelv- és Irodalomosztályának közleményei XVIII. kötet 1-4. számából). Különlenyomat. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 108 Az ősök /Adam Mickiewicz ; [ford. Pákozdy Ferenc]. Budapest : Európa, p. : ill. ; 20 cm. Pákozdy Ferenc dedikálta Karig Sárának. Kötve : 21 Ft 109 Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai költészetben /Tőkei Ferenc. Budapest : Studia Ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae, p. ; 24 cm. Műveltség és hagyomány IV./szerk. Gunda Béla). Különlenyomat.Tőkei Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 110 Földalatti Nap : versek /Vas István. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. 16

17 A szerző fényképével. Vas István dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 15 Ft 111 Az iszlám keletkezése /Simon Róbert. Bp. : Gondolat, p. : fotók, térképek ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 16 Ft 112 Kő és festék : Görögország, 1966 szeptember-október /Képes Géza ; [Borsos Miklós görögországi útivázlataival]. Bp. : Magvető, p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14,50 Ft 113 Jónás és a cet Óbudán : szociográfiai jegyzetek /Gondos Ernő. Bp. : Magvető, p. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7 Ft 114 Heine élete /Alexandr Dejcs ; ford. Lénárt Éva. Bp. : Móra, p. : ill. ; 19 cm. (Nagy emberek élete /szerk. F. Kemény Márta). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 115 Csillagfénynél /Kovács Vilmos. Uzshorod : Kárpáti Kvk., p. ; 17,5 cm. Versek. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 116 A Vízöntő-kor hajnalán /Tamkó Sirató Károly. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25,50 Ft 117 Kezdetben : regény /Mezei András. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14 Ft 118 Krúdy Gyula : alkotási és vallomásai tükrében /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 272 p. : fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 10,50 Ft

18 Szent Kelemen vallomásai /Major Ottó. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 270 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 19,50 Ft 120 Mit akar ez az egy ember? : összegyűjtött versek /Vas István. Bp. : -Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. - (Első kötet). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 121 A halottaknak nem fáj/vaszil Bikov ; [ford. Enyedi György]. - [Bp.] : Európa, [1971]. 270 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 12,50 Ft 122 Régvolt világunk /Hilda Bernstein ; [ford. Dobos Éva]. Bp. : Magvető, p. ; 17 cm. Dobos Éva dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 123 Próbálj kirabolni /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 21 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 124 Cigány népmesék /Csenki Sándor ; [ford. és az utószót írta Mészáros György, előszó Ortutay Gyula]. - [Püspökladány] : Püspökladányi Nagyközségi Tanács, [1972]. 172 p. : ill. ; 28 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 125 Küzdelem az epikával /Sükösd Mihály. Bp. : Magvető, p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20 Ft 126 Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok /Dziga Vertov ; [ford. Veress József, Misley Pál]. Bp. : Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, p. ; 18,5 cm. (Filmművészeti Könyvtár 45.). - Misley Pál dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 127 Világcirkusz /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 18,50 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 6 Ft

19 Utópisztikus, tudományos-fantasztikus művek bibliográfiája /[összeáll. Csiszár Jolán ; lektorálta és az előszór írta Kuczka Péter]. Miskolc : [Rákóczi Ferenc Könyvtár sokszorosító üzeme], p. ; 19,5 cm. Fűzve : ár nélkül 129 Korom és korona : regény /Szenczei László. Bukarest : Kriterion, p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7,75 Lei 130 Otthonunk a művekben /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 190 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 30 Ft 131 A kockától az aktig /Szalai Zoltán. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 128 p. : ill. ; 22 x 23 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 54 Ft 132 Perszepolisz /Apor Éva ; [a fénykép-felvételeket Gink Károly készítette]. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 44 p tábla : ill. ; 22,5 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : ár nélkül 133 Párizs nem ereszt el /Bajomi Lázár Endre. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 28,50 Ft 134 A vörös szűz : Louise Michel lobogó élete /Bajomi Lázár Endre. - [Budapest] : Kossuth, p p. fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 22 Ft 135 Hajnalig élni /Vaszil Bikov ; [ford. Enyedy György]. - [Bp.] : Magvető, [1975]. 224 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18 Ft 136 Átváltozás /Székely Magda. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1975]. 56 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 19

20 ISBN Kötve : 12 Ft 137 A mesemondó Jakab István /A meséket gyűjtötte és lejegyezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Nagy Olga és Vöő Gabriella. Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, p. ; 20,5 cm. Nagy Olga dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 18,50 Lei 138 Ócskawas : öt groteszk játék /Szenczei László. hn. : [Szenczei László], dn. 104 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 139 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. : ifjúkori művek /Lukács György ; [ford. Tandori Dezső]. Bp. : Magvető, [1975]. 595 p. ; 20 cm. (Lukács György összes művei ISBN X). Tandori Dezső dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 35 Ft 140 A mennyezet és a padló /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1976]. 224 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18,50 Ft 141 Itt éjszaka koalák járnak /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 208 p. : ill. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 16 Ft 142 Miért élnél örökké? /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 296 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 19 Ft 143 Föld és vadon : válogatott versfordítások /Tandori Dezső. Bp. : Európa, p. ; 19 cm. tart.: Samuel Beckett, Gottfried Benn, Elizabeth Bishop et. al. ; A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 29 Ft 144 Még így sem /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1978]. 326 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben