KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna

2 Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk sok viharát cselekedve élte át, életével pédát mutatva mindazoknak, még fogékonyak az érzelmeken alapuló emberi értékekre, emberségre. Karig Sára nem érte meg a következő évszázdot de az már nem is az ő százada lenne az övé a XX. volt ben született Baján. Tizenkét éves korában Németországban találjuk, Neuhaus-am-Inn-ben, az Angolkisasszonyok zárdájában, ahol elsajátítja a német és az angol nyelvet. A szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium után a Ferenc József Egyetem magyar-német szakát kezdte meg, melyet ugyan nem fejezett be, de egyetemi élményei meghatározóak voltak szinte egész életében. Elég ha csak Radnóti Miklós vagy Szent-Györgyi Albert nevét említjük az akkori szegedi egyetemi közéletből. Csaknem négyéves angliai tartózkodás után, 1937-ben tért haza, belecsöppenve a hazai politikai életbe, megismerkedve a magyarországi szociáldemokráciával tavaszától a Svéd Vöröskereszt gyermekosztályán dolgozott. Nemcsak számos zsidó származású gyermek köszönhette neki életben maradását (ezért 1994-ben megkapta a Yad Vasém emlékplakettet), hanem magyar katonaszökevényeket bújtatott, és angol hadifoglyokat mentett a világháború alatt. Az angol hadifoglyok megmentéséért Anglia felajánlotta neki az angol állampolgárságot, de Karig Sára nem fogadta el. Az es választásokon választási biztos volt a II. számú szavazókörzetben, s mint felelős, még aznap jelentette a választási csalást a kék cédulákkal. A másnap már a Gorkij fasorban találta, a kémelhárítás kezei között. Kálváriája igen hosszú volt: Pestről Baden-bei-Wien-be került, ahol kimondták a száműzetését, majd hosszú hónapokig várakozott Neukirchenben a gyűjtőfogházban, majd Lembergben a gyűjtőtáborban. Az utazás vége Vorkuta, Szibéria egyik legeldugottabb bányavidéke volt, ahol több, mint 6 évet töltött. Szibériában tanult meg oroszul és ukránul. Itt írta verseit, melyeket Sarkövezet címmel 1995-ben jelentettek meg barátai és tisztelői. Vorkuta volt az a hely, ahol a kegyetlen körülmények; a fagy, az éhezés, a munka és a legnagyobb ellenség, a bizonytalanság közepette mutatkozott meg kinek-kinek embersége, helytállása. A hosszú évek alatt mindenkiről kiderült, ki is valójában. Karig Sára ember maradt ben térhetett haza. Az Új Magyar Könyvkiadónál kapott állást, megtanult bolgár nyelven, fordító lett tól főszerkesztő lett az Európa Könyvkiadónál. A következő évtizedekben számos kitüntetést, díjat és emlékérmet kapott mind munkásságáért, mind közéleti tevékenységéért *. Fontos eseménye volt életének az, hogy megismerkedett Károlyi Mihálynéval, s életre szóló barátságuknak köszönhetően közösen munkálkodtak tovább a Károlyi hagyaték gondozásában. Karig Zsuzsanna jóvoltából könyveinek egy része július 26-tól a Politikatörténeti Intézet Könyvvtárába került. A hagyaték levéltári anyaga a Politikatörténeti Intézet Levéltárában a PIL 997. fond jelzet alatt található. * Lásd az Életrajzi adatok c. fejezetben. 2

3 A 691 darab könyv és 117 hanglemez adatai a kiadvány további fejezetiben találhatók meg. A magyar nyelvű könyvek csoportosítása sajátságos; Karig Sára életének főbb szakaszaihoz, eseményeihez vannak a különböző témájú könyvek hozzárendelve. A különgyűjteményben a a magyar nyelvű könyveket a következő csoportosításban találhatjuk meg: - Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei, egészen 1947-ig, - Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos könyvek, - Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos témájú könyvek, - Munkájához kapcsolódó segédkönyvek, - Az elnyomás dokumentumai, szamizdad, - Politikai témájú, főként a tudományos szocializmussal kapcsolatos könyvek, - Más szerzők által Karig Sárának dedikált könyvek, - Nem dedikált, saját könyvek, - A Károlyi családdal kapcsolatos könyvek, - Egyéb könyvek (pl os statisztikai zsebkönyv, stb.), - Másodpéldányok, nem saját tulajdonú könyvek. A könyvállomány túlnyomó része szépirodalmi témájú, melyeket a szerzők általában dedikáltak Karig Sárának. Jelentős számban vannak a verseskötetek, versgyűjtemények. A könyvek leírását követően rövid jegyzéket találhatunk a hagyatékban lévő hanglemezekről, méret és nyelv szerinti csoportosításban. A különgyűjtemény részét képezi még számos hangkazetta, sajnos nem műsorosak, és a legtöbbön felirat sem található, ezek feldolgozása időt fog igényelni. Budapest, decembere Máté Zsuzsanna 3

4 MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK Karig Sára családja, gyermekkora, iskolásévei 1947-ig 001 Abbazia regénye /Lucio d Ambra. Budapest : Grill Károly kvk., (kb. 1920). 319 p. ; 19 cm. Kötve : ár nélkül 002 A láng : első kötet /Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 003 A láng : második kötet/ Charles Morgan. [Budapest] : Franklin Társulat, dn p. ; 17 cm. Újrakötve : ár nélkül 004 Stilisztika és olvasókönyv : a tanitó és tanitónőképző intézetek első osztálya számára /írták és szerk. Bánóczi József és Weszely Ödön. Budapest : Lampel R. Könyvkereskedése, p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 005 Az uj Balkán félsziget és a Török Birodalom : politikai, gazdasági tanulmány /Strausz Adolf. Budapest : Kilián Frigyes utóda, magyar kir. Egyetemi könyvkereskedő, p.;xii-xxii p. ; 640 p., ill. : 7 térkép ; 23 cm. Kötve : 15 korona 006 A franczia forradalom története III. /Carlyle ; forditotta Baráth Ferencz. [Budapest] : Révai kiadás, p. ; 14 cm. (Világkönyvtár/szerkeszti Pogány József ). Kötve : ár nélkül 007 A háboru és a gyermek lelke : adatok a gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. I. rész /Nagy László. Budapest : Eggenberger-féle kkv, p. ;19 cm. Fűzve : 3 korona 008 Magyar néphit és népszokások /Róheim Géza. Budapest : Athenaeum Rt., [1925]. 342 p. ; 16 cm. 4

5 Újrakötve : ár nélkül 009 Főtárgyalás a törvényszék előtt : (a BP. XVI-XVIII. fejezete) /Auer György. [Budapest] : Athenaeum Rt., p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 010 Összhangzattan : mint melléktárgy : iskolai és magánhasználatra az I. akadémiai osztály tanulói számára / Molnár Antal. Budapest : Dante Kvk., p. : kottákkal ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 011 A lélek mindenütt kihajt /Falu Tamás. Budapest : Singer és Wolfner, p. ; 15 cm. Fűzve : ár nélkül 012 A színjáték : tanulmány /Hont Ferenc; Buday György szinpadterveivel. Szeged : Délmagyarország Rt., p. : színes ill. ; 18 cm. Hont Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 013 A Nobel-díjasok kislexikona /szerk. Vészits Ferencné. Budapest : Gondolat, p. ; 16 cm. ISBN Kötve : 62 Ft. 014 Federico Garcia Lorca /Tolnai Gábor. Budapest : Akadémiai Kiad., p. : 20 fotó; 17 cm. (Modern Filológiai Füzetek/ szerk. Horányi Mátyás). Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Garcia Lorca fotójával. Fűzve : 17 Ft. 015 Erdély magyar irodalmi élete /Tolnai Gábor. 2. kiad. Szeged : Prometheus, p. ; 19 cm. Tolnai Gábor dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 016 Magyar orvosnők tanácsai nők számára / irták a MONE Orvosnői Csoportjának tagjai; szerk. Madarász Erzsébet [et. al.]. [Budapest] : Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, p. ; 17 cm. Fűzve : ár nélkül 017 A nő a modern társadalomban /Rusznyák Gyula. Budapest : Szent István- Társulat, [1936 körül]. 132 p. ; 18 cm. Karig Sára ceruzás bejegyzéseivel. Fűzve : ár nélkül 5

6 018 A magyar büntetőjog tankönyve : általános rész. II. félkötet. /Heller Erik. Szeged : A szerző kiadása, p. ; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 019 A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata /Magyary-Kossa Gyula. Budapest : Athenaeum, p.: ill.; 25 cm. Fűzve : ár nélkül 020 Ezüst dob : versek /Ölbey Irén; Szathmáry István rajzaival. Budapest : Singer és Wolfner Rt., (1942 körül). 80 p. : ill.; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 021 Napló /Radnóti Miklós; [sajtó alá rendezte Radnóti Miklósné; az utszót és a jegyzeteket írta Melczer Tibor]. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Radnóti Miklós fényképével illusztrálva. ISBN Kötve : 60 Ft 022 Radnóti Miklós : /[szerk. Baróti Dezső ; a bev. Tanulmányt írta Ortutay Gyula]. - [Budapest] : Magyar Helikon, p. : fotók ; 15 cm.. (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai IV.) Kötve : 20 Ft. 023 Bálint György : alkotásai és vallomásai tükrében /Gondos Ernő. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., p. : fotók ; 16 cm. Gondos Ernő dedikálta. Fűzve : 9,50 Ft. 024 Visszaemlékezések /Mesterházi Lajos. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : fotó ; 16,5 cm. (Mesterházi Lajos művei, ISBN ) ISBN Kötve : 47 Ft. 025 Vallomás hajnalig : regény /Fekete Gyula. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 438 p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának. Kötve : 18,50 Ft 026 Hiányzik egy férfi : regény /Fekete Gyula. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. ; 16,5 cm. Fekete Gyula dedikálta Karig Sárának ISBN Kötve : 23,50 Ft 6

7 Kényszermunkával, száműzetéssel kapcsolatos témájú könyvek 027 A fordulat éve : BBC Magyar Adás / [előszó írta Siklós István; bevezetőt írta Pallai Péter]. [London] : [BBC World Service], d.n p.; 29 cm. Pallai Péter dedikálta Karig Sárának. Kézi sokszorosítású, spirálozott : ár nélkül 028 Magyar televíziódrámák / Gyárfás Miklós, Palotai Boris, Mesterházi Lajos, Örsi Ferenc; szerk. Szűcs Andor. Budapest : Minerva, p. ; 20 cm. Fűzve : 13 Ft 029 Minden kényszer nélkül : egy műper kórtörténete /Szász Béla. Második kiadás. München : Újváry GRIFF Verlag, [1979]. 350 p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 030 Üzenetek Szibériából : Hadifogság és irodalom /Botka Ferenc. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Botka Ferenc dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 47 Ft 031 Magyar voltam a Gulág-on /Lovas Márton. h.n. : Széchenyi kiadó Kft, [1989]. 160 p. ; 20 cm. ISBN Fűzve : 75 Ft 032 Merre van a magyar hazám?.. /Szebeni Ilona. h.n. : Széphalom Könyvműhely, [1991]. 351 p. : 32 old fényképes melléklet ; 21 cm. Mezey Katalin kiadó dedikálta Karig Sárának. ISBN Fűzve: 240 Ft 033 Sarkövezet : versek /Karig Sára; szerk. Székely Magda. h.n. : Philobiblon = Magyar Bibliofil Társaság, p ; 22 cm. Utószót írta Orbán Ottó. ISBN Kötve : ár nélkül Az Európa Kiadóval, illetve szerkesztői munkájával kapcsolatos könyvek 034 7

8 Ének Igor Hadáról : Orosz hősköltemény a XII. századból /ford. és a bev. írta Képes Géza. Budapest : Új Magyar Kvk., p ; 17 cm. Képes Géza dedikálta karig Sárának. Kötve : 10 Ft 035 A fekete fiú /Camara Laye ; ford. Lengyel Éva; illusztrálta Pohárnok Mihály. Budapest : Európa, p. : ill.; 18 cm. Kötve: 18,50 Ft 036 Viktória királynő gyermeke : dél-afrikai elbeszélések /[Herman Bosnan et. al.] ; [ford. Balabán Péter et. al.] ; válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára ; illusztrálta Vincze Lajos. - Budapest: Európa, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 037 Égtájak /[Vaszilij Akszljonov et. al.] ; [ford. Benyhe János et.al.] ; [válogatta, szerkesztette Karig Sára]. Budapest : Európa Kvk., p. ; 19 cm. Kötve : 28 Ft 038 Ukrán Költők /[válogatta, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Karig Sára]. Budapest : Magvető, [1971] = Uzsgorod : Kárpáti kiadó, [1971]. 600 p. ; 30 cm. (írták Hrisztja Alcsevszka et. al.). Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 30 Ft 039 Először magyarul : Hat évezred költészetéből /[Képes Géza]. Budapest : Magvető, [1971]. 284 p. ; 20 cm. Képes Géza műfordításai. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 34 Ft 040 Napfél és éjfél : finnugor rokonaink népköltészete /az eredeti szövegből vál. és ford. Képes Géza. -? : Magyar Helikon, p ; 14 tábla színes ill. : 28 cm. (80. számozott példány) ; Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 90 Ft 041 Aranytó : válogatott írások /Mordechay Avy-Shaul ; [ford. Jólesz László és Mezei András] ; ill. Forgách Péter. Budapest : Európa, p. : ill. ; 17 cm. utószó: Karig Sára. - ISBN Kötve : 19 Ft. 042 Őszi hazatérés /Atanasz Dalcsev ; Fodor András, Kalász Márton, Nagy László fordítása. Budapest : Európa, p. ; 16 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 7,50 Ft 8

9 043 Petőfi Sándor - Hriszto Botev válogatott művei /[összeállította Karig Sára és Cveta Undzsieva]. Budapest = Szófia : Európa Kvk. = Corvina Kvk.: Hazafias Népfront Kiadója, p, ; 64 tábla fotó : 19 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Kötve : 52 Ft. 044 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN kötve : 15 Ft. 045 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 046 Töredékek /Atanasz Dalcsev ; [vál., ford., az utószót és a jegyzeteket készítette Karig Sára]. Budapest : Európa, p. ; 18 cm. A könyv belsejében dedikálás található. ISBN kötve : 15 Ft. 047 A megtalált út : esszék, portrék, párbeszédek /Major Ottó. Budapest : Szépirodalmi Kvk. Kvk., (1989). 503 p. ; 20 cm. Major Ottó dedikálta. ISBN Kötve : 69 Ft. 048 Karantén. Jaropil város krónikájából : kisregények /Jurij Scserbak ; [ford. Bojtár Anna]. Budapest : Európa, p. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. ISBN Fűzve : 14 Ft. 049 Az eltört korsó : válogatás a legújabb szlovén esszéirodalomból /[ford. Gállos Orsolya, Reiman Judit]. Pécs : Jelenkor, [1992]. 160 p. ; 20 cm. Gállos Orsolya dedikálta. ISBN Fűzve : 149 Ft Munkájához kapcsolódó segédkönyvek 050 9

10 Szovjet-Oroszország kollektív mezőgazdasági termelése /Nagy Iván (Edgár). -? : Cserépfalvi, [1941]. 134 p. ; 20 cm. Kötve : 3,20 Pengő 051 Orosz-Magyar műszaki szótár /összeállította Steinmetz István. (Budapest) : Népszava Kvk., [1949]. 96 p. ; 21 cm. Kötve : 8,50 Ft. 052 Magyar-Orosz katonai szótár. [Budapest] : Akadémia Kiadó Honvéd Kiadó Intézet, p. ; 21 cm. Kötve : 32 Ft. 053 [orosz nyelvi tankönyv az általános iskola V-VIII. osztálya számára] /[felelős szerkesztő Balogh István]. [Budapest] : [Tankönyvkiadó], [1953]. 272 p. ; 20 cm. Újrakötve : ár nélkül 054 Nemzedékről Nemzedékre : ezer orosz-magyar közmondás és szólásmondás : összehasonlító gyűjtemény magyarázatokkal és betűrendes mutatókkal /összegyűjt. feldolg. és az előszót írta Rákos Ferenc. [Budapest] : Művelt Nép, [1955]. 240 p. ; 21 cm. Rákos Ferenc dedikálásával. Kötve : 29 Ft 055 Bulgária története /Niederhauser Emil. [Budapest] : Gondolat, p. : térk. ; 19 cm. Stúdium könyvek 10. ; Újrakötve : 14 Ft 056 Bulgária népgazdasága /Kenessey Zoltán. [Budapest] : Kossuth Kvk., p. ; 20 cm. Fűzve : 10 Ft 057 A bolgár irodalom története /Juhász Péter, Sipos István. [Budapest] : Gondolat, p. : ill. ; 18 cm. Juhász Péter dedikálásával. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : ár nélkül 058 A bolgár irodalom panorámája /Pantelejev Zarev ; ford. Magyarné Pintér Cecília. Budapest : Gondolat, p. ; 20 cm. ISBN kötve : 52 Ft 059 Bevezetés az uráli nyelvtudományba : (a magyar nyelv finnugor alapjai) /Hajdú Péter. 2. kiadás. -Budapest : Tankönyvkiadó, p ; 25 cm. Hajdú Péter dedikálásával. Fűzve : 17 Ft

11 A finn irodalom fogadtatása Magyarországon /Domonkos Péter. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Fűzve: 20 Ft 061 Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez /Katona Imre. Budapest : Művelt Nép, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 062 Mikszáth Kálmán és a keleti folklore /Scheiber Sándor. Budapest : Országos Néptanulmányi Egyesület, p. : ill. ; 20 cm. Karig Sára gyűjtemény. Fűzve : ár nélkül 063 A népmese prozódiájáról : (egy szatmári meseszöveg ritmikai elemzésének tanulságai) /Kovács Ágnes. [Budapest] : MTA, p. ; 23 cm. MTA I. Oszt. Közl. 26. Kovács Ágnes dedikálásával. Fűzve : ár nélkül 064 A folklór esztétikájához /Voigt Vilmos. [Budapest] : Kossuth, p. : ill. ; 20 cm. Voigt Vilmos dedikálásával. Fűzve : 26 Ft 065 Nógrádsipek : tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról /szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest : Akadémia, p. ; 19 cm. Tartalma: A mese-nyelv ritmusához : ritmikai vizsgálatok három nógrádsipeki meseszövegen /Kovács Ágnes p. A lejegyző megjegyzései /Károly S. László p Kovács Ágnes dediálásával. ; Fűzve : ár nélkül Az elnyomás dokumentumai, szamizdad 066 Emlékirat : Magyarország helyzete és a viághelyzet /Bibó István. - Budapest : AB Független kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Harmadik út / Bibó István. London : Magyar Könyves Céh, 1960) Kézi sokszorosítású. 067 Egy tiszta politikai forradalom /Fehér Ferenc Heller Ágnes. - Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. (különlenyomat Magyar Füzetek Párizs, 1981 p ). - Kézi sokszorosítású. Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 068 Kései bevezetés a kádárizmusba /Haraszti Miklós. [Budapest] : AB Független Kiadó, d.n. 31 p. ; 29 cm. Kézi sokszorosítású. Fűzve : ár nélkül 11

12 069 Az elnyomás és ellenállás dokumentumai : Solidarnosc /Zbigniew Janas et al.. a kiadási adatok ismeretlenek. 34 p. ; 29 cm. - Kézi sokszorosítású. Karig Sára gyűjtemény. 070 Magyarország valóban annyira más? : Emberi jogok Magyarországon /Marc Rakovski. Budapest : AB Független Kiadó, p. ; 29 cm. különlenyomat az Irodalmi Újság 1978 jul-aug. melléketéből. Kézi sokszorosítású. 071 Tankokkal a tavasz ellen : Dubcek megszólal /Sugár András. Lajosmizse : a szerző magánkiadása, p. ; 21 cm. ISBN Fűzve : 40 Ft 072 A magyarországi szamizdat egy évtizedének bibliográfiája /összeáll. Nagy Csaba. Budapest : megjelent a Budapesti Szeszipari Vállalat költségén, p. ; 21 cm. Fűzve : ár nélkül 073 A magyar emigráns irodalom lexikona A-G /összeállította Nagy Csaba. Budapest : MTA Irodalomtudományi Intézete = Petőfi Irodalmi Múzeum, p. ; 23 cm. (ISBN ) ISBN X kötve : 280 Ft Megjegyzés: Hibás, ki kell egészíteni! Politikai témájú, a tudományos szocializmushoz kapcsolódó könyvek 075 Marx Károly élete /Franz Mehring ; ford. Rab Pál. Budapest : Népszava Könyvkereskedés, p. ; 20 cm. Kötve : ár nélkül 076 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó Czóbel Ernő. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 23 cm. Sztálin fénylépével. Kötve : ár nélkül 077 A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának rövid története : rövid tanfolyam /felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. nyolcadik kiadás. - Budapest : Szikra, p. : ill. ; 20,5 cm. Fűzve : 8 Ft

13 Lenin az irodalomról : szemelvények Lenin műveiből, leveleiből /ford. Waldapfel József. Budapest : Szikra, p. ; 20 cm. (A marxizmusleninizmus kiskönyvtára szám.) Fűzve : a borító hiányzik 079 A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának rövidített jegyzőkönyve / felelős kiadó a Szikra Könyvkiadó vezérigazgatója. Budapest : Szikra, p. : ill. ; 21 cm. Fűzve : 11 Ft 080 Szocializmus és kommunizmus : tananyag a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai gazdaságtan egyéves tanfolyama számára /L. A. Leontyev. [Budapest] : Kossuth, p. ; 20 cm. Fűzve : 15 Ft 081 A szocialista hazaszeretetre nevelésről /szerk. Nyári Mária. [Budapest] : Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, p. ; 20 cm. Fűzve : ár nélkül 082 Forradalmárok, katonák /szerk. Hetés Tibor. [Budapest] : Kossuth = Zrínyi, p. : ill. ; 20 cm. Kötve : 22 Ft 083 Filozófiatörténet : szakosító szemelvénygyűjtemény : A marxizmusleninizmus esti egyetemek és a politikai főiskola szakosított tanfolyamai számára /összeáll. Gondi József. [Budapest] : Kossuth, p. ; 22 cm. Fűzve : 30 Ft 084 Szöveggyűjtemény : a tudományos szocializmus tanulmányozásához az ELTE Természettudományi Karának hallgatói számára : II. kötet /összeáll. A Tudományos Szocializmus Tanszék Természettudományi kari csoportja. javított kiadás változatlan utánnyomása. -Budapest : Tankönyvkiadó, p. ; 23,5 cm. Kézirat. Fűzve : 24,50 Ft 085 Lenin Magyarországról /[sajtó alá rendezte a Marxizmus-Leninizmus Klasszikusinak szerkesztősége]. III., átdolgozott kiadás. - [Budapest] : Kossuth, p. ; 20,5 cm. ISBN Kötve : 40 Ft

14 Magyarországról : cikkek, levelek, szemelvények /Marx és Engels ; [összeáll. Remsei Flóra] [Budapest] : Kossuth, p. ; 23 cm. ISBN Kötve : 30 Ft 087 Politikai gazdaságtan I. rész /[összeáll. Az ELTE BTK politikai Gazdaságtan Tanszéke]. [Budapest] : ELTE BTK, [1974]. 349 p. ; 20 cm. Kézirat gyanánt. Fűzve : 25 Ft 088 Eszmék harca az esztétikában : A reakciós esztétikai nézetek marxistaleninista bírálata : Művészet és elmélet / [M. Ovszjannyikov et. al. ; ford. Lugoss Ágnes et. al.]. [Budapest] : Corvina, p. ; 22 cm. ISBN Fűzve : 20 Ft 089 Munkásmozgalom-történeti lexikon /[szerk. Vass Henrik et. al.]. második, javtott és bővített kiadás. [Budapest] : Kossuth, p. ; 24 cm. ISBN kötve : 120 Ft 090 A Párt munkastílusának, munkamódszerének néhány időszerű kérdése : Megtárgyalta az MSZMP KB mellett működő Pártépítési Munkaközösség. Budapest : MSZMP KB Párt- és Tömegszervezet Osztálya, p. ; 20,5 cm. Fűzve : ár nélkül A SZOCIALISTA VILÁGFORRADALOM ÚTJÁN : Magyar Tanácsköztársaság. Szlovák Tanácsköztársaság. /[összeáll. és a tanulmányt írta Győrffy Sándor, Pavol Kanis]. [Budapest] : Európa = Tatran, p. : ill. ; 28 cm. ISBN X Kötve : 90 Ft 092 Évkönyv : 1992 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; 1992). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : 180 Ft 093 Évkönyv : 1997 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, 14

15 p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIII. évf.). Tanulmányok angolnyelven is. Fűzve : 100 Ft 094 Évkönyv : 1996 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány = Politikatörténeti Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXII. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül 095 Évkönyv : 1998 /[szerk. Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor et. al.]. [Budapest] : Magyar Lajos Alapítvány, p. ; 20,5 cm. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, ISSN X ; XXIV. évf.). Tanulmányok angol nyelven is. Fűzve : ár nélkül Dedikált könyvek 096 Kettős örvény /Vas István. -? : Franklin Társulat,?. 216 p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28, ill. 16 Ft 097 A teremtett világ : válogatott versek /Vas István. Budapest : Magvető, p. : ill. ; 19 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 098 Elveszett otthonok : elbeszélés egy szerelem környezetéről /Vas István. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 099 Írók az alkotásról : szovjet írók irodalomkritikai cikkei /[A. Sz. Szerafimovics, et. al.]. Budapest : Bibliotheca, p. ; 20,5 cm. Gellért György(?) dedikálta Karig Sárának. Kötve : 11 Ft 100 Ének a gyógyulásért /Garai Gábor. Budapest : Magvető, p. ; 19 cm. Garai Gábor dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9 Ft 101 Évek és művek : Kritikák és tanulmányok /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20,5 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 28 Ft 15

16 102 Hazatérések : válogatott költemények /Salvatore Quasimodo ; [ford. Képes Géza]. Budapest : Európa, p. ; 17 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20,50 Ft 103 Rapszódia egy őszi kertben : versek és úti jegyzetek /Vas István. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,50 Ft 104 Négy dráma /Eugene O Neill ; [ford. Ottlik Géza, Vas István]. Budapest : Európa, p. ; 21 cm. Vas István dedikálta Karig Sárának. Kötve : 43 Ft 105 Ünnep előtt : versek /Kalász Márton. - [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19,5 cm. Kalász Márton dedikálta Karig Sárának. Kötve : 9,90 Ft 106 A mindenség énekei : új versek /Képes Géza. Budapest : Magvető, p. ; 20 cm. Képes Géza dedikálta Karig Sárának. Kötve : 13 Ft 107 A szovjet folklorisztika elmélete /Istvánovits Márton. Budapest : MTA nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya, [1962]. p ; 24 cm. (A MTA Nyelv- és Irodalomosztályának közleményei XVIII. kötet 1-4. számából). Különlenyomat. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 108 Az ősök /Adam Mickiewicz ; [ford. Pákozdy Ferenc]. Budapest : Európa, p. : ill. ; 20 cm. Pákozdy Ferenc dedikálta Karig Sárának. Kötve : 21 Ft 109 Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai költészetben /Tőkei Ferenc. Budapest : Studia Ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae, p. ; 24 cm. Műveltség és hagyomány IV./szerk. Gunda Béla). Különlenyomat.Tőkei Ferenc dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 110 Földalatti Nap : versek /Vas István. Budapest : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. 16

17 A szerző fényképével. Vas István dedikálta Karig Sárának. Karig Sára gyűjtemény. Kötve : 15 Ft 111 Az iszlám keletkezése /Simon Róbert. Bp. : Gondolat, p. : fotók, térképek ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 16 Ft 112 Kő és festék : Görögország, 1966 szeptember-október /Képes Géza ; [Borsos Miklós görögországi útivázlataival]. Bp. : Magvető, p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14,50 Ft 113 Jónás és a cet Óbudán : szociográfiai jegyzetek /Gondos Ernő. Bp. : Magvető, p. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7 Ft 114 Heine élete /Alexandr Dejcs ; ford. Lénárt Éva. Bp. : Móra, p. : ill. ; 19 cm. (Nagy emberek élete /szerk. F. Kemény Márta). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 115 Csillagfénynél /Kovács Vilmos. Uzshorod : Kárpáti Kvk., p. ; 17,5 cm. Versek. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 116 A Vízöntő-kor hajnalán /Tamkó Sirató Károly. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25,50 Ft 117 Kezdetben : regény /Mezei András. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 17 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 14 Ft 118 Krúdy Gyula : alkotási és vallomásai tükrében /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 272 p. : fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 10,50 Ft

18 Szent Kelemen vallomásai /Major Ottó. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1970]. 270 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 19,50 Ft 120 Mit akar ez az egy ember? : összegyűjtött versek /Vas István. Bp. : -Szépirodalmi Kvk., p. : ill. ; 24 cm. - (Első kötet). A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 121 A halottaknak nem fáj/vaszil Bikov ; [ford. Enyedi György]. - [Bp.] : Európa, [1971]. 270 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 12,50 Ft 122 Régvolt világunk /Hilda Bernstein ; [ford. Dobos Éva]. Bp. : Magvető, p. ; 17 cm. Dobos Éva dedikálta Karig Sárának. Kötve : 25 Ft 123 Próbálj kirabolni /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 21 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 15,50 Ft 124 Cigány népmesék /Csenki Sándor ; [ford. és az utószót írta Mészáros György, előszó Ortutay Gyula]. - [Püspökladány] : Püspökladányi Nagyközségi Tanács, [1972]. 172 p. : ill. ; 28 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 125 Küzdelem az epikával /Sükösd Mihály. Bp. : Magvető, p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Kötve : 20 Ft 126 Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok /Dziga Vertov ; [ford. Veress József, Misley Pál]. Bp. : Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, p. ; 18,5 cm. (Filmművészeti Könyvtár 45.). - Misley Pál dedikálta Karig Sárának. Kötve : ár nélkül 127 Világcirkusz /Simor András. Bp. : Magvető, p. ; 18,50 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 6 Ft

19 Utópisztikus, tudományos-fantasztikus művek bibliográfiája /[összeáll. Csiszár Jolán ; lektorálta és az előszór írta Kuczka Péter]. Miskolc : [Rákóczi Ferenc Könyvtár sokszorosító üzeme], p. ; 19,5 cm. Fűzve : ár nélkül 129 Korom és korona : regény /Szenczei László. Bukarest : Kriterion, p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 7,75 Lei 130 Otthonunk a művekben /Szabó Ede. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 190 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 30 Ft 131 A kockától az aktig /Szalai Zoltán. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 128 p. : ill. ; 22 x 23 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 54 Ft 132 Perszepolisz /Apor Éva ; [a fénykép-felvételeket Gink Károly készítette]. - [Budapest] : Corvina, [1974]. 44 p tábla : ill. ; 22,5 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : ár nélkül 133 Párizs nem ereszt el /Bajomi Lázár Endre. Bp. : Szépirodalmi Kvk., p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 28,50 Ft 134 A vörös szűz : Louise Michel lobogó élete /Bajomi Lázár Endre. - [Budapest] : Kossuth, p p. fotókkal ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 22 Ft 135 Hajnalig élni /Vaszil Bikov ; [ford. Enyedy György]. - [Bp.] : Magvető, [1975]. 224 p. ; 19 cm. Enyedy György dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18 Ft 136 Átváltozás /Székely Magda. Bp. : Szépirodalmi Kvk., [1975]. 56 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 19

20 ISBN Kötve : 12 Ft 137 A mesemondó Jakab István /A meséket gyűjtötte és lejegyezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kíséri Nagy Olga és Vöő Gabriella. Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, p. ; 20,5 cm. Nagy Olga dedikálta Karig Sárának. Fűzve : 18,50 Lei 138 Ócskawas : öt groteszk játék /Szenczei László. hn. : [Szenczei László], dn. 104 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. Fűzve : ár nélkül 139 A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete. : ifjúkori művek /Lukács György ; [ford. Tandori Dezső]. Bp. : Magvető, [1975]. 595 p. ; 20 cm. (Lukács György összes művei ISBN X). Tandori Dezső dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 35 Ft 140 A mennyezet és a padló /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1976]. 224 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 18,50 Ft 141 Itt éjszaka koalák járnak /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 208 p. : ill. ; 18 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 16 Ft 142 Miért élnél örökké? /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1977]. 296 p. ; 19 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 19 Ft 143 Föld és vadon : válogatott versfordítások /Tandori Dezső. Bp. : Európa, p. ; 19 cm. tart.: Samuel Beckett, Gottfried Benn, Elizabeth Bishop et. al. ; A szerző dedikálta Karig Sárának. ISBN Kötve : 29 Ft 144 Még így sem /Tandori Dezső. Bp. : Magvető, [ 1978]. 326 p. ; 20 cm. A szerző dedikálta Karig Sárának. 20

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? *

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Cigánynak szobrot? Hát akkor mit emeljünk neked? Pósa készen volt a válasszal: Nekem sohasem lesz szobrom, özvegy feleségemről is mint az égi madárról

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 008. ÁPRILIS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával Kertész Ákos Mi fán terem

Részletesebben