A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna"

Átírás

1

2 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi szerkesztőbizottság: Prof. Descotes, Jcques Georges, Poison Center & Phrmcovigilnce Unit, Lyon Prof. McKee, Mrtin, Europen Centre on Helth of Societies in Trnsition London School of Hygiene nd Tropicl Medicine, London Prof. Sixl, Wolf, Institut für Hygiene, Medizinische Universität, Grz Hzi szerkesztőbizottság: Dr. Bordás Imre, Prof. Ember István, Dr. Flus Ferenc, Dr. Melles Márt, Dr. Ongrádi József, Dr. Turi István, Dr. Vezér Tünde LIII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, SZÁM

3 3 ÚJ ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNY SZERZŐI SZÁMÁRA A lp célj: hzi és külföldi eredeti tudományos munkák; összefogllók, továbbképző közlemények; esetismertetések; MHT életéről szóló hírek publikálás. Közli Fodor-Fenyvessy elődások szövegét; Higiénikus Kongresszusokon elhngzott elődások összefogllóit és egyes elődások teljes szövegét; z Ifjúsági Higiénikus Kongresszusok elődásink trtlmi kivontát, illetve legjobb elődásit. Közred továbbá beszámolókt z MHT történetéről, kiemelkedő tgjink életéről, munkásságáról; folyóirt-referátumokt, könyvismertetéseket, beszámolókt; egészségügyi témájú híreket ngyvilágból, szerkesztőségnek írott leveleket, vlmint tájékoztt népegészségügy fontos kérdéseiről. A kézirtok elbírálásánk és elfogdásánk jog szerkesztőséget, illetve szerkesztőbizottságot illeti. Ebben munkábn szerkesztőséget felkért bírálók segítik. A szerkesztőség fenntrtj jogot, hogy kézirt szövegében lp stílusához igzodv jvításokt végezzen, ezek zonbn nem érinthetik munk trtlmát. A szerzőket kérjük, hogy törekedjenek világos, tömör foglmzásr. H vlmely szkszór megfelelő mgyr kifejezés létezik, kérjük nnk hsználtát. A köznyelvben meghonosodott idegen szvk mgyr helyesírás szerint is írhtók. Humánbiológii vgy álltkísérletes vizsgáltnk minősülő munk estén kérjük mellékelni z illetékes szkmi etiki bizottság hozzájárulását, ez szerepeljen módszertni részben. A kézirtokt e-milben z vgy címre kérjük, mellékelt állományokt, vlmint techniki kérdéseket és kéréseket emilcímre is. A kézirt érkezhet Microsoft Word (DOC) formátumbn, Rich Text Formárumbn (RTF), mennyiben egyéb formátumot kíván szerző hsználni, előzetesen kérjük érdeklődni emilcímen. Kérjük z lábbi információkt közölni cikk elején: közlemény címe; szerzők teljes neve (dr. nélkül); szerzők munkhelye, városnévvel, több szerző esetén jelöléssel, ki melyik munkhelyen dolgozik. Összefogllás. 3-5 kulcsszó, z első szerző posti címe, telefonj, fx, e-milje. Az IRODALOM összeállítás: A hivtkozások sorrendjében kérjük felsorolni, szövegben z utlás (zárójelben rb számml, normál méretben, nem indexben). Lehetőleg ne legyen több 25 hivtkozásnál, kivéve összefoglló közleményt. A hivtkozásbn: szerzők neve háromnál több esetén és ts., illetve et l. kiegészítéssel. A cikk vgy könyvfejezet címe, folyóirt nemzetközi rövidítése, évszám. kötetszám. cikk első és utolsó oldlszám. Könyv estén fejezet szerzője, fejezet címe, könyv címe, (szerk., illetve ed., könyv szerzője), kidój, város, évszám, első-utolsó oldlszám. Péld: Prsons P.A.: Hormones J. Appl. Toxicol Ludván M., Ngy I.: Egyéni védőeszközök. In: Munkegészségtn (szerk: Ungváry György) Medicin Könyvkidó. Budpest, pp Az ngol összefoglláshoz: szerzők neve (keresztnév, vezetéknév), munkhelye ngolul, phone, fx, e-mil. Title, Abstrct, keywords A szöveg szerkesztése nem szükséges, végleges form techniki szerkesztés folymán minták, sblonok lpján fog kilkulni. Az ábrákt képek, digrmok, grfikák, tábláztok stb. szöveg után, sorbn kérjük beilleszteni. Amennyiben megoldhtó, erősen jvsolt z ábrákt külön állománybn is

4 4 elküldeni, egyesével elkülönítve, forrásdokumentum mellékelésével (pl. Microsoft Excelben készült digrmot XLS formátumbn, CorelDrw rjzot CDR formátumbn, stb.). Lehetőség vn, igény szerint z ábrák, grfikák kép formátumbn történő fogdásár is, JPG, BMP formátumokbn (ebben z esetben minimálisn 300 DPI felbontás jvsolt), illetőleg Adobe Photoshop, illetve CorelDRAW állományok is küldhetőek. Egyéb állományok esetén emilben - - kérjük előzetesen érdeklődni. Kérjük szövegben megjelölni z ábr kívánt helyét számozássl, z ábr/táblázt cím, mgyrázt mgyrul és ngolul szükséges, mellékelt ábr is fentieknek megfelelően, egyértelműen legyen megnevezve (pl. 1. ábr <Az ábr címe>, IV. táblázt <A táblázt címe>). Fotók, képek, egyéb grfikák szkennelése is fenti minimum 300 DPI felbontássl történjen, lehetőleg z eredeti példány lklmzásávl. Külön kérésre szkennelés megoldhtó, ilyen igényeket emilcímen kérjük jelezzék.

5 5 TARTALOM ÚJ ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNY SZERZŐI SZÁMÁRA A MEGELŐZŐ ORVOSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGRÓL ECKHARDT SÁNDOR: Gondoltok mgyr nép egészségéről...7 DÉSI ILLÉS: Újjálkult z MTA Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság...16 A MAGYAR HIGIÉNE MELLES MÁRTA: Áttekintés z Országos Epidemiológii Központ évi tevékenységéről...19 SUGÁRVÉDELEM KÖTELES GYÖRGY: Új nemzetközi jánlások sugárvédelemben...32 KOCSY GÁBOR, GUCZI JUDIT, KEREKES ANDOR és mtsi: Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2007-ben...41 AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM KÉRDÉSEI BALÁZS PÉTER: A mgyr közegészségügy esélyei változó struktúrábn...57 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY FOGALMÁNAK A MEGHATÁROZÁSA ÓCSAI LAJOS: Foglmk z ÁNTSZ mindennpi tevékenységében...72 NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK V. VEZÉR TÜNDE: Prof. Dr. Knyó Bél...76 ORVOSTÖRTÉNELEM GÁL GYÖRGY: Mimonides Középkor ngy higiénikus...87 EREDETI KÖZLEMÉNY SZALAY BRIGITTA, BRÓZIK MÁRTA, ZUZANA KOVÁČIKOVA, TÁTRAI ERZSÉBET, PÁNDICS TAMÁS: Vs-oxid nnorészecskék tüdőtoxicitás...97 KÖRNYEZETHIGIÉNE SUJBERT LÁSZLÓ:Tenzid xenobiotikumok z emberi környezetben, kölcsönhtásik humán ökoszisztémávl EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD VÁNYAI ÉVA: Hogyn étkezzünk egészségesen, jóízűen? SIMON TAMÁS: Elmélkedések z egészségről és nnk értékéről DÉSI ILLÉS: Npi egy lm colorectlis rákot távol trtj LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOK

6 6 CONTENTS ABOUT THE SCIENTIFIC PREVENTIVE MEDICAL COMMITTEE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCE ECKHARDT S.:Thoughts on the helth of the Hungrin popultion...7 DÉSI I.: The Scientific Preventive Medicl Committee of the Hungrin Acdemy of Scince hs been refounded...16 ABOUT THE HUNGARIAN HYGIENE MELLES: Review of Ntionl Center for Epidemiology ctivity in yer RADIOLOGICAL PROTECTION KÖTELES Gy.:On the new recommendtions of the ICRP...32 KOCSY G et l: Results of environmentl rdiohygienic mesurements in Hungry in HEALTH CARE REFORM BALÁZS P.:Hungrin future scenrios of public helth service in the chnging structure...57 THE DETERMINATION OF THE CONCEPTS OF HYGIENE ÓCSAI L.:Concepts bout the ctivity of the Ntionl Public Helth nd Medicl Officers Service...72 GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS V. VEZÉR T.:Prof. Bél Knyó MD. PhD...76 MEDICAL HISTORY GÁL GY.:Mimonides gret hyigienist of the Middle Ages...87 ORIGINAL ARTICLE SZALAY B.et l: Effects of nno-sized ferric oxide on pulmonry morphology, redox system, production of immunglogulines nd chemikones in rts...97 ENVIRONMENTAL HYGIENE SUJBERT L.: Tensides in humn environment nd interctions between tensides nd the humn oecologicl system HEALTHY LIFESTYLE VÁNYAI É.: How to et helthy nd tsty? SIMON T.:Medittion bout helth nd its vlue DÉSI I.: An pple dy holds colorectl cncer wy LETTERS FOR THE EDITOR COMING EVENTS

7 7 Gondoltok mgyr nép egészségéről PROF. ECKHARDT SÁNDOR Országos Onkológii Intézet, Budpest Összefogllás: A szerző z MTA Prevenciós Bizottság elnökeként tíz év ltt számos népegészségügyi problém megvittását szervezte meg. E viták tnulságként kifejti véleményét népegészségügyi progrmok eddig elért eredményeiről és kudrciról, vlmint számb veszi közeljövő feldtit Kulcsszvk: népegészségügy, prevenciós bizottság, tennivlók Egészségtudomány: 53/ (2009) Közlésre érkezett: november 19-én Elfogdv: november 25-én Prof. ECKHARDT SÁNDOR kdémikus z MTA Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság tiszteletbeli elnöke Országos Onkológii Intézet Budpest, 1125 Ráth Gy.utc 5-7 fx: e-mil:.

8 8 Közismert, hogy mgyr népesség egészségének kilátási z utóbbi három évtizedben drámin rosszbbodtk. Jogos tehát z ggodlom, hogy z eddigi megelőzési progrmokkl csk kevés eredményt tudtunk elérni. E sorok írój tíz évig Mgyr Tudományos Akdémi Megelőző Orvostudományi Bizottságánk (MOB) Elnöke volt és úgy érzi, hogy e tisztségéről vló leköszönése pillntábn kötelessége gondok kritiki elemzése. Ennek keretében megkísérli felvázolni közelmúltt, jelen helyzetet és jövő tennivlóit. Mindezt Bizottság munkájánk vetületében kívánj megtenni. A MOB meglkulását indokolt, hogy Mgyrország trgikus betegségi muttói szükségessé tették zt szemléletváltást, mely betegségek prevencióját hngsúlyozz betegellátás mindenhtóságávl szemben. Prncsolón felmerült tehát z élet értékének jelenleginél ngyobb tisztelete, vgyis z egyén egészségének minél hthtósbb megőrzési igénye. Ugynkkor gzdsági tényezők is elengedhetetlenné tették ezt szemléletváltást. Világszerte tudtár ébredtek, hogy egyrészt z egészséges életmód meghonosítás, másrészt betegség kori felismrés révén biztosított gyógyíthtóság hlálozás csökkentését eredményezi. Ez pedig megköveteli zt megkülönböztetett figyelmet, mely szűrő tevékenységet és z egészségügyi felvilágosítást is prncsolón kíséri. Mindez jelentős költségcsökkentést jelenthet társdlom számár. Fenti indokokhoz z is hozzájárult, hogy hzánkbn jelenleg olyn szkemberekben különösen ngy hiány vn, kik betegség megelőzést fontosnk trtják, ezen területen szkmi és tudományos munkásságot folyttnk, és zt hivtásuknk tekintik. A szkm tekintélye szintén hnytlóbn volt. A MOB zt is számb vette, hogy rendkívül kevés minősített szkember, s zt is tudomásul kellett vennie, hogy ezek képzése egyre mgsbb szintű ismeretnygot és mind hosszbb képzési időt igényel. Ugynkkor zt is látni kellett, hogy felkészítés munkkörülményeinek területén (lbortóriumok, személyzet stb.) is lpvető hiányosságok észlelhetők. A közelmúlt A MOB tehát e gondoltok jegyében végezte tevékenységét. Feldt kettős volt: megfelelő fórum biztosítás zok számár, kik népegészségügy területén hivtásuknál fogv már eddig is kiemelkedő sokszor úttörő munkát végeztek és további olyn kitűnő szkemberek bevonás e munkterület kibővítésére, kik más tudományterületeken értékes kuttási tpsztltokkl rendelkeznek. Ezek között éppúgy tlálhtók elméleti szkemberek

9 9 (ptológi, bkteriológi, genetik, lbortóriumi medicin, sttisztik, szociológi stb.), mint klinikusok (infektológi, gsztroenterológi, tüdőgyógyászt, fogászt stb.). További feldtánk tekintette, hogy z MTA zon Bizottságivl is együttműködjön, melyek htásköre jelentős részben keresztezi MOB munkterületét (Demográfii Bizottság, Környezet Bizottság stb.). Ezen felül Mgyr Tudomány Npj lklmávl népegészségügy olyn lehetőséget is kpott, hogy önálló kdémii rendezvény keretében beszámolhtott sikereiről, nehézségeiről és kudrciról. E ngysikerű rendezvény elődási MOB egyik tgjánk szerkesztésében több elődássl kibővítve - könyv lkbn is megjelentek (1). A MOB olyn elődások megtrtásávl is z élen járt, melyek zzl fogllkoztk, hogy miként lehet mgyr népességet esetlegesen fenyegető járványokt elégségesen htékony vkcinációvl megelőzni. Fogllkozott mdárinfluenzávl, kergemrh kórrl. Fontos elődás soroztot szentelt SARS megelőzésének. Különleges helyet foglltk el bioterrorizmusr (nthrx) vontkozó elődások, melyek jelenkor egyik legngyobb potenciális veszélyét jelentik. Tárgylt zt kényes népegészségügyi kérdésekben vissztérő - problémát, hogy z egyén érdeke hol ütközik közösség érdekével. Vissztérő témánk bizonyult, hogy szülő megtgdhtj-e gyermekének kötelező védőoltások bedását. A MOB titkár: kiváló szkértelmével mindenkor rr törekedett, hogy z elődók között ésszerű megegyezéssel érjen véget vit (2). A jelen helyzet A MOB létrehozásánk indokit és tevékenységét vázltosn ismertetve referáló szerző következőkben rr kérdésre keresi válszt, hogy nehézségek leküzdésében meddig jutottunk és hol trtunk most. A válsz egyszerű: elindultunk helyes úton, de temérdek nehézséggel kell megküzdenünk. A mgyr népegészségügy korszklkotó sikereit XX százd ötvenes - htvns éveiben fertőző betegségek területén érte el (tbc, polio, lyss, gyermekkori fertőző betegségek stb.). Ugynkkor elkezdődött nem-fertőző betegségek drámi megszporodás, melyeknek következménye z idő előtti hlálozás meredek emelkedése és népességfogyás volt. Nyilvánvlóvá vált, hogy ennek folymtnk nemcsk társdlmi, hnem egyéni oki is vnnk. Az egyéni életmód veszélyes és egészség károsító megnyilvánulási (dohányzás, lkoholizmus, drogfogysztás, dopping, helytelen táplálkozás, elhízás, mozgásszegénység, z élet felesleges kockázttás, csládi erőszk stb.), már korán -- elsősorbn hetvenes

10 10 nyolcvns években -- elkezdte népesség megtizedelését. Főleg munkképes férfik éves korosztályábn lkult ki mgs hlálozás, mely z európi országok között vezető helyet fogll el. A rendszerváltás után ez folymt tovább rosszbbodott nnk ellenére, hogy várhtó életkor teljes népességben már jvulni kezdett (3). Hozzájárultk ehhez zok változások, melyek bekövetkeztek z egyén életében. Az egyik ilyen fontos változás, hogy többé nem csk z állm gondoskodott munkválllóról, hnem z egyénnek sját mgánk is kézbe kellett vennie sors irányítását, vgyis felelősséggel trtozott minden tettéért. Ezzel egyidejűleg fokozódtk munkhelyi követelmények. Számos új technológi is bevezetésre került, melyekre munkválllók nem voltk felkészülve. A vándorlási kedv mgyr népességben múgy is rendkívül lcsony, hiszen letelepedés és lkhtási viszonyok erősen behtároltk. Így egyre több lett munknélküli dolgozó. Ennek következtében ngyfokú létbizonytlnság lkult ki, mihez sok esetben önpusztító mgtrtás is társult. A másik ilyen változás közösségek széthullás. Ebben fő szerepet játszhtott csládi háttér megroppnás, de ugynennyire jelentős volt z iskoli és munkhelyi közösségek fokoztos szétbomlás is. Alpvető hiányossággá vált z tudt, hogy egyre kevesebb közünk vn egymáshoz. Lépten-nyomon zt hlljuk, hogy z egyén csk kkor cselekszik helyesen, h előtérbe helyezi sját érdekeit. Ez biztos út z érdekérvényesítés brutális megnyilvánulási felé. Ezzel egyidejűleg tovább fokozódott z önpusztító mgtrtás is (4). A már meglevő -- és sok tekintetben ugyn már csökkentett -- környezeti ártlmk többsége egyrészt tovább romlott, másrészt új, toxikus tényezők is megjelentek (5). Előállítottk olyn festékeket, gyógyszereket, tisztító szereket stb., melyek végzetes visszélések forrásivá váltk. A jelen helyzetet tehát z új termékek hsznosság mellett nemcsk pozitív, hnem negtív irányúnk is kell értékelni. Ide trtozik z óriásir duzzdt utóforglom légszennyező htás is. A motorkerékpárok üzemeltetése különösen veszélyezteti levegő tisztságot és fokozz zjártlmt. A légtérben megjelenő szennyező nygok z idő előtti hlálozás és egyúttl népességfogyás fontos oki tényezői. Egyidejűleg feltűnően romlott közlekedési erkölcs, melynek szintén számos áldozt vn. Az extrém gyorshjtás, cserbenhgyás vgy közlekedési szbályok feltűnő és ismételt áthágás cstmezővé változttt z utkt. A megelőző politikánk tehát itt is kiemelt feldti vnnk. A légszennyezés porártlombn is megnyilvánulht és z egyre gykoribb szmog-ridó ngyvárosok és z iprterületek jellemzője lett. Meg kell

11 11 emlékezni még prlgfű szezonális hullámiról is, melyek közvetve légúti megbetegedések súlyosbodásávl jelentős tényezők népegészségügyi feldtok között. Az ivóvíz bázis fokozódó elszennyeződése, szeméthegyek gátlástln megjelenésével globális korunk egyik legfontosbb problémáj. Ehhez cstlkozik folyók és tvk vegyi nygokkl vló elfertőződése. Ennek köze vn mezőgzdsági tevékenység szennyező htásához, hiszen műtrágy, peszticídek helytelen hsznált és tljvíz elvezetésének hiányossági ngymértékben hozzájárulhtnk környezeti ártlom kilkulásához. Az zbeszt építőipri felhsználás vgy rdon gázok szivárgás egyes lkóházkbn szintén szükségessé teszi népegészségügy lépés kényszerét. Rendkívül sok új feldttl bővült z élelmiszerbiztonság. Nemcsk ellenőrizetlen hzi forrásokból, hnem külföldi importból is megjelentek sztlunkon toxikus termékek. Sjnáltos módon ez lól kozmetikumok, tisztító szerek, sőt újbbn gyermekjátékok sem kivételek. Az óvodi és iskoli blesetek is megszporodtk. A munkvédelem hiányossági z uszodákbn is áldoztokt szednek. A vándorló mdrk áltl terjesztett mdár influenz ugyncsk súlyosn terheli népegészségügyi tevékenység felelősségét. Bár m még csk z álltgondozók lehetnek veszélyeztetett helyzetben, mivel betegség álltról emberre terjedhet, kockáztot válllókon kívül, WHO borúlátó jóslt lpján, ngy vlószínűséggel előfordulht z emberről emberre vló terjedés is. Ez előre vetíti egy influenz világjárvány veszélyét. A megelőzés lehetősége rendkívüli feldt. A legsúlyosbb problémát tlán klímváltozás jelenti. Noh egyelőre csk forró nyrk és fgyos telek, vlmint ezek -- zivtrok és szélvihrok áltl kísért -- hirtelen változási vnnk hzi npirenden, biztos forrásokból tudjuk, hogy globális problémáról vn szó (6). A ktsztrófvédelem is új, megoldásr váró közegészségügyi problémákt vet fel. A népegészségügyben dolgozó m csk munkvédelmi előírásokkl és legfeljebb védőitl kiosztásávl tud forró npokon bevtkozni munk menetébe, hogy enyhítsen munkválllók nehéz helyzetén. Ez zonbn távolról sem elegendő. A klímváltozásnk egyéb fontos mozznti is vnnk. Ilyen többek között test UV fény védelme, mely különlegesen fontos követelmény egyes fogllkozásokbn (mtrózok, építőipri munkások, földművesek, pásztorok stb.). A nyári vízprti üdülés extrém npozási szokási vgy sízés túlzott lbédó jelenségei szintén fokozhtják -- kellő védelem híján -- bőrdgntok keletkezési esélyeit. A crdiovsculris betegségekben szenvedő betegekről és z idős egyénekről vló gondoskodás hőség ridók lklmávl ugyncsk

12 12 népességfogyás megelőzhető tényezői. A klímváltozás következtében jövőben rr is számíthtunk, hogy fokozódó migrációvl együtt fog járni új fertőző betegségek behurcolás. Ez vontkozik növényre, álltr és emberre egyránt. A régen ismert és htásosn leküzdött járványok is újréledhetnek záltl, hogy rezisztens mutációk jönnek létre (pl. mycobcterium). Egyes országokbn ez már reális veszély, de nálunk is tudunk spordikus esetekről. A felkészülés természeti ktsztrófák tekintetében is csk kezdetnél trt. Bebizonyosodott, hogy földrengések, szökőár, vulkánkitörés, ciklonok vártlnul kikényszeríthetik z zonnli népegészségügyi bevtkozást. Az erre vló felkészülés természetesen folymtbn vn, de korántsem lehetünk elégedettek jelenlegi készültség fokávl. Végezetül szólnunk kell népegészségügy egyik legfontosbb feldtáról, betegség megelőzésről, melynek központilg szervezett ág krónikus betegségek szűrése (7). Jelen helyzetben elmondhtjuk, hogy crdiovsculris betegségek és hypertoni megelőzési kciói már részleges eredményekhez vezettek. Ezzel szemben dibetes, és z obesits szűrése csk kezdeti lépéseknél trt. Eredményesnek látszik z osteoporosis elleni küzdelem. Ugynkkor z iskolorvosi szolgált, és fogászti megelőzés erősen háttérbe szorult. Megállpíthtjuk zonbn, hogy szűrés szükségességét m már háziorvosok és különböző szkmák orvosi többségükben elismerik és zok technikáját is elsjátították. Jól követhető tehát, hogy népegészségügy -- mint minden más tudomány -- egyéb tudományágkkl együttműködve integráltn tevékenykedik. Ez z integrációs szándék tükröződött MOB eddigi munktervének végrehjtásábn is. Ugynkkor z is megállpíthtó, hogy népegészségügy fenti problémákt jól ismeri (8, 9). Hzi és nemzetközi progrmok végrehjtásábn egyránt jelentős részeredményeket is elért, és szellemileg felkészülten, megfelelő tpsztltok birtokábn néz jövő felé. A MOB ebben kívánt segítségére lenni. Jövő tennivlók Ez tnulmány nem kíván futurológii értekezés lenni. Nem célozz meg zt sem, hogy minden problémávl fogllkozzon, hiszen z emberiség számos, áttekinthetetlen és mégis egymássl ngyon összefüggő változás előtt áll. Ki tudná például megjósolni kárcsk 2020r vontkozólg is, hogy z ember és gép milyen viszonybn fog állni egymássl? Bizonyár hmrosn drámi küzdelem lesz gén mutációk és robotok között (10). Éppen

13 13 ezért csk rr válllkozik, hogy következő két -- három -- öt évre vontkozólg előre vetíti mindzt tennivlót, melynek lpjit most kell lefektetni. Menjünk sorb: vnnk közösségi feldtok és egyéni feldtok. A Nemzeti Népegészségügyi Progrm (2007) ngyon részletesen sorolj fel közösségi feldtokt. Azokt csk végre kellene hjtni. Ezek közösségi feldtok zonbn állndón változnk: inkább bővülnek, mint szűkülnek. E helyen csk rr válllkozhtunk, hogy sürgősen megoldásr várókt megismételjük. Első helyre kerül fertőző betegségek elleni küzdelem. Ezek között is kiemelt figyelmet kíván mdár influenz elleni védelem, melynek mindig htározottn követnie kell WHO előjelzéseit és irányelveit. Hsonló figyelemmel kell kísérni SARS vgy Jcob -Kreutzfeld kórrl kpcsoltos információkt. Fel kell készülni rr, hogy migrációs hullám milyen nálunk lig ismert betegségekkel fog járni (ebol, schistosomisis stb.). Ez főleg szkemberek hldéktlnul szükséges képzési többletét jelenti, de ugynkkor megfelelő krntének létesítését is. A jogszbályok dzsungele is mindenképen zonnli korszerűsítésre vár. Ugynez vontkozik vkcinációr is, különös tekintettel gyermekkorr (pneumococcus, heptitis stb.). Folyttni kell tlj tisztítását. Ebben elsősorbn z elhgyott ktoni objektumok kerozin vgy egyéb mérgező nyggl történt szennyezése érdemel elsőbbséget. Drákói szigorrl kellene megszüntetni z illegális szemétlerkást. Ugynez vontkozik folyókr vgy z álló vizekre is (Ráb, Tisz-tó stb.) Jóllehet e területen már részben számos siker született (Gré, Metlloglobus, Csepel sziget stb.), vegyi hulldékok eltávolítását is minél előbb be kell fejezni. A rdioktiv hulldékok terén is megnyugttó intézkedések történtek (pl. Bátpáti), de ugynkkor meg kell tervezni jövőt. Ezt tervezést nem lehet elég korán elkezdeni. További jelentős feldt mezőgzdsági szennyezés kiküszöbölése. A fő kdály műtrágyák vgy peszticidek (inszekticídek és herbicidek stb.) ellenőrizetlen felhsználás, vlmint szennyezés nem kellő eltávolítás. A levegő szennyezettségének leglább megjvítás -- h nem is megszüntetése -- legközvetlenebb és leginkább konszenzust igénylő feldt. Megfelelő közlekedési infrstruktúr létesítése nélkül ez ligh képzelhető el. Bár z utópály hálózt kiépítése ngy léptekkel hld előre, kerékpárutké csk csiglssúsággl történik. A főutk közül is számos egy és két számjegyű útvonl még régi nyomon vezet, s ez elviselhetetlen helyzetet teremthet egy település életében. Ugynkkor óriási légszennyezés és zjszennyezés forrás

14 14 is. Ezért tehát nem lehet eléggé siettetni z útprogrm megvlósulását. De hát ez bizony kemény pénzkérdés. Külön figyelmet kellene fordítni körforglom további fejlesztésére és vsúti átjárók megnyugttó átépítésére. Ezzel jelentős mennyiségű bleseti helyzetet lehetne megelőzni. Hsonló problém szivárgó rdon gázok mitt lkóházk lebontás. Bármily költséges is, pótlásukt progrmszerűen meg kellene kezdeni. Az iprtelepek gáz és füst kibocsátásánk helye és lkóépületek közti távolság világátlg ltti (lásd Kyoto-i egyezményt), vnnk olyn korszerűtlen üzemeink, melyeknek rdikális ujjá építése vgy esetleges bezárás időszerűvé vált. A szmogridó szigorodó európi uniós követelményeit mielőbb teljesíteni kell. Hsonló módon kell eljárni -- de még szigorúbbn -- prlgfű pollénjének mentesítése terén is, hiszen gykorltilg szándékon kívül eredményről még lig számolhtunk be. Az élelmiszer biztonság terén z u.n. kommndók bevetése ideig óráig tlán megnyugtthtj közvéleményt, vlójábn zonbn sokkl szigorúbbn kellene eljárni. Egyrészt törvényi szbályozást lehetne megújítni, másrészt z ellenőrzést kellene állndósítni, vgy leglábbis sűríteni. Az ismétlő vétkeseket sokkl inkább tevékenységi eltiltássl voln jánltos büntetni. Mindez zonbn erre feldtr specilizálódott szkemberek csptit igényli. Ezek képzését mielőbb el kell kezdeni, mert tisztiorvosi szolgált jelenlegi terhelése mellett nem bírj bővíteni ezt szolgáltot. A klímváltozásból dódó számos feldtot felsoroltuk jelen helyzet ismertetésekor. Itt csk rr szorítkozunk, hogy ismét hngsúlyozzuk szkemberképzést és z infrstruktur további kiépítését. Egyik sem tűr hlsztást, lehet, hogy már el is vgyunk késve. A hőség, szélvihrok, z árdások eddig is sújtották Kárpát medencét, de egyre sűrűbb előfordulásukkl közeljövőben számolni kell. A ktsztróf védelem fejlesztésének elsőbbsége tehát vitán felüli. A szűrések vontkozásábn is sok tennivló. Már jelen helyzet elemzésekor felvázoltuk, hogy milyen z orvosok és társdlom hozzáállás betegségek kori felismerése terén. Itt csk hngsúlyozzuk, hogy z orvosokt és szkdolgozókt minden eszközzel érdekeltté kell tenni e tevékenység végrehjtásábn. A techniki és z nygi feltételek biztosítás elsőrendű és nélkülözhetetlen feldt. A társdlmi felvilágosítás terén pedig szüntelenül tnítnunk kell z egyén életének értékét. Ezt nem ehet eléggé korán elkezdeni. Ezért helyre kell állítni z iskolák tntervében z egészségtn tntárgy okttását. Hogy kellene befejezni egy ilyen töprengést? Tlán zzl, hogy előttünk áll genetiki epidemiológi korszk mg számos, lehetséges, új eredményével és ugynkkor

15 15 problémájávl is (11). Vjon hmrosn meg tudjuk jósolni z egyéni betegség veszélyeztetettséget? H igen, újr kellene gondolni szűrést, és számos tennivlónk is voln. Egyelőre zonbn mást nem tehetünk, mint nygi lehetőségeink vetületében tökéletesíthetjük zt, mit lehet. Ez pedig óriási feldt, de már globálisn hozzá kezdtünk (12). IRODALOM Ádány, R.(szerk): A mgyr lkosság egészségi állpot z ezredfordulón. Medicin, Budpest Berencsi, Gy.(szerk.): Orvosi Molekulris Virológi. Convention Budpest Kft kidó, Józn, P.: Válság és megújulás második világháború utáni epidemiológii fejlődésben Mgyrországon. MTA Társdlomkuttó Központ. Műhelytnulmányok. Budpest Kopp, M.: Mgyr Lelkiállpot Semmelweis Kidó. Budpest Tomp, A.: Megelőző Orvostn és Népegészségtn. Fogllkozási Ártlmk Megelőzése Alpítvány kidás. Budpest, Buckley, B., Hopkins, E., Whitker, R.: A klímkuttás enciklopédiáj. Jószöveg Műhely kidás. Budpest Döbrőssy, L.: Megelőzés z lpellátásbn. Mi teendő? Medicin, Budpest Kertí, P.: A népegészségügy elméleti lpji. Medicin, Budpest Dési, I.: Környezet-egészségtn. Szegedi Tud. Egyetem Juhász Gyul Felsőokttási Kidó, Wtson, R.: Jövő dosszié. Mit jósol jelen következő öt évtizedre? HVG Kidó Zrt., Budpest, CReyes-Gibby, Wu X., Spitz, M., et l.:moleculr epidemiology, cncer relted symptoms, nd cytokine pthwy. Lncet Oncol. 2008; 9: Ádány, R.: A genomiki kuttások hsznosítás népegészségügyben. Népegészségügy, 2008; 86: 52 PROF. SÁNDOR ECKHARDT Member of the Hungrin Acdemy of Science Honorry President of the Committee of Disese Prevention of the Hung. Acd. Sci. Ntl. Institute of Oncology H-1125 Budpest, Ráth Gy.utc 5-7 Fx: E-mil:. Abstrct: Author s President of the Disese Prevention Committee of the Hungrin Acdemy of Sciences is reporting on the ctivity performed within the frme of this section. Consecutively, he outlines the most intriguing problems to be fced in the ner future. Key words: Popultion helth cre, helth cre reform, prevention committee

16 16 Újjálkult z MTA Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság Az új kdémii ciklus kpcsán újjászervezték z Akdémi tudományos bizottságit, és kinevezték ezek tgjit. A Megelőző Orvostudományi Bizottság elmúlt ciklusibn tíz éven át tevékenykedett elnökként, mégpedig igen sikeresen, Eckhrdt Sándor kdémikus. Részletes beszámolóját munkájáról és Bizottság tevékenységéről lpunk más helyén közöljük. A jelenlegi bizottságnk Eckhrdt kdémikus tiszteletbeli elnöke és egyben összekötőként is működik z Akdémi Demográfii Bizottságávl. A Bizottság elnöke Ádány Róz professzor (DOEC), titkár Tomp Ann professzor (SOTE), dminisztrtív titkár, Veres Krisztin (DOEC Népegészségügyi Kr, dékáni hivtl vezető). A bizottsági tgok megelőző orvostn fő lágit képviselik, környezet-, munk-, élelmezés-, pszicho-, llergo-, rdio-, vlmint toxikohigiénét; z egyetemi tnszékeket és z országos intézeteket, mint z OEK, OKI, táplálkozástudományi. A résztvevők között megtláljuk széles értelemben vett tudományág régi, tpsztlt öregeit, mint pl..bálint, Berencsi, Forgács, Kerti, Kopp Mári Mkr, Nékám, Ungváry, Dési professzorokt, vlmint jelenleg ktívk közül Boncz Imrét, Bugán Antlt, Józn Pétert, Kós Krolinát, Mrtos Évát, Páldy Annát, Vokó Zoltánt, Köteles György professzort, Ngymjtényi László professzort, Sándor János professzort. A Bizottság számb vette legsürgősebb feldtokt, és népegészségügyi szempontból döntő fontosságúnk trtott következő témák megbeszélését és kidolgozását indítványozt: visszállítás munkáb, rehbilitáció; z llergi mint népegészségügyi problém; légköri felmelegedés, klímváltozás; munknélküliség higiénés problémái; népegészségügyi képzés, továbbképzés; szkképzés ellehetetlenülése; élelmezés higiéne; mentális egészség; egészségügyi monitoring; primer prevenció; társdlmi egyenlőtlenségek higiénés vontkozási.

17 17 Február 20-án Debrecenben Népegészségügyi Kr és Bizottság ülést szervezett z egészséghtás vizsgáltokról, melyen részt vesz z országgyűlés Egészségügyi Bizottság. Ősszel, kb. októberben Bizottság Friedrich Ebert Alpítvány nygi támogtásávl széles körű tnácskozást trt fenti témák közül néhányról, tnácskozás megszervezését Mkr Péter válllt, z előkészítés kérdéseit Bizottság külön ülésen vittj meg.. Az elhngzottkt Népegészségügy őszi temtikus szám, továbbá z Egészségtudomány is közölni fogj. Prof. Dési Illés The Scientific Preventive Medicl Committee of the Hungrin Acdemy of Scince hs been refounded The members of the Committee re recruited from ll subdisciplines of preventive medicine. They re prtly elder nd much experinced professors of hygiene, prtly younger ctive workers of this field. The progrmme of the Committee dels with the most urgent problems of hygiene in Hungry: mong others with rehbilittion, food hygiene, llergy, chnging of the climte, mentl helth, continous eduction, primer prevention, helth monitoring. At Autumn the Committee would held conference on these topics. A Bizottság következő közleményt dt ki: A Mgyr Tudományos Akdémi Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság teljes erkölcsi és szkmi támogtását jánlj fel z Országgyűlés Egészségügyi Bizottságánk z Egészséghtás Vizsgáltok hzi elterjesztését, intézményesítését és szbályozását célzó szkmpolitiki progrmjához Az MTA Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság köszönti z Országgyűlés Egészségügyi Bizottságánk február 20-i, Debrecenbe kihelyezett ülését, s megelégedéssel nyugtázz, hogy Bizottság ktív szerepválllásr készül z EHV-k hzi elterjesztése, intézményesítése és z ezzel kpcsoltos jogi szbályozások érvényesítése, továbbfejlesztése terén. Npjinkbn, pénzügyi-gzdsági válság fenyegetésében elengedhetetlen társdlom széles rétegét, és közösségeit (különösen hátrányos helyzetű közösségeit) érintő intézkedések (pl. jogi, gzdsági szbályozások, z Új Mgyrország Fejlesztési Terv során tervezett országos vgy helyi progrmok és kciók) kpcsán z egészséghtás vizsgáltok megkövetelése, és zok megállpításink és jvsltink érvényesítése döntéshoztl és megvlósítás során, várhtó pozitív egészséghtások

18 18 kiknázás, negtív htások kiküszöbölése érdekében. Az ország lkosság egészségi állpotánk jvítás melynek z egészséghtás vizsgált meghtározó eszköze - hzánk gzdsági felemelkedésének lpfeltétele. A Mgyr Tudományos Akdémi Megelőző Orvostudományi Tudományos Bizottság teljes erkölcsi és szkmi támogtását jánlj fel z Országgyűlés Egészségügyi Bizottságánk z egészséghtás vizsgáltok hzi szbályozását célzó, kiemelt jelentőségű szkmpolitiki tevékenységéhez. MTA MOTB

19 19 Áttekintés z Országos Epidemiológii Központ évi tevékenységéről MELLES MÁRTA Országos Epidemiológii Központ, Budpest Összefogllás: A Központ z ÁNTSZ országos intézete. Az Országos Epidemiológii Központ (OEK) tevékenysége állmi feldtként z Alpító Okirtábn foglltk megvlósítás érdekében z ország járványügyi biztonságánk felügyeletére irányul. Ez komplex módon fertőző betegségek, z egészségügyi ellátássl összefüggő fertőzések, és mikrobiológii szkm felügyelete, vlmint z immunbiológii készítmények ellenőrzése révén vlósult meg. Az OEK folymtos kpcsoltbn áll nemzetközi szervezetekkel, z EU szkmi központjivl, és z ÁNTSZ területi intézetekkel. Információs rendszereket működtet, elemzéseket végez, jánlásokt d ki, járványügyi strtégii döntés előkészítői, szkértői tevékenységet végez. Részt vesz szkmi jogszbályok előkészítési folymtibn, területi események kivizsgálásábn, jvsltot tesz rendkívüli események kpcsán veszélyhelyzetre vló felkészülésre, ill. szkértelmével, opertívn közreműködik szoktln vgy súlyos események leküzdésében. Az Európi Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Europen Centre for Disese Prevention nd Control, ECDC) hzi prtnerintézménye competent body, z Európi Közösségi Járványügyi Felügyeleti Hálózt tgj. A vkcinológi./ oltónygellenőrzés tekintetében z Europen Medicines Agency (EMEA) hzi kpcsolttrtój és egyben WHO áltl elfogdott nemzeti kontroll lbortórium z Eurpen Officil Medicl Control Lbortories (OMCL). A Nemzeti Kábítószer Adtgyűjtő és Kpcsolttrtó Központ (Nemzeti Drog Fókuszpont) z Europen Monitoring Centre for Drugs nd Drug Addiction (EMCDDA) tgj. A Központ tgj Közegészségügyi-járványügyi Intézetek Nemzetközi Szövetségének (Interntionl Assocition of Ntionl Public Helth Institutes, IANPHI. Kulcsszvk: fertőző betegségek, mikrobiológii vizsgáltok, oltónygellenőrzés, Drog Fókuszpont, ECDC, EMEA, EMCDDA Egészségtudomány 53/ (2009) Közlésre érkezett: február 9-én Elfogdv: február12-én MELLES MÁRTA Főigzgtó főorvos Országos Epidemiológii Központ Budpest, Gyáli út Tel: Fx: E-mil:

20 változások éve volt, folyttódott mgyr egészségügy átlkítás. Egymás után jelentek meg z új jogszbályok, melyek fejlett társdlmk legbonyolultbb viszonyrendszerének, z egészségügynek új lpokr helyezését célozták. Változott kórházi struktúr, finnszírozás, s ezáltl z egészségügyi ellátórendszer működése, cskúgy, mint z ÁNTSZ, z egészségügyi htóság központi és területi szerveinek feldt, tevékenysége. A számos egyidejű változás mitt kilkult helyzetben felértékelődik nnk jelentősége, hogy z Országos Epidemiológii Központ (OEK), z ÁNTSZ szkmi-módszertni központj, stbil lpot és irányvonlt képviselve, sikeresen oldott meg feldtát. Eredményesen szolgált járványügyi biztonságot; fertőző betegségek felügyeleti rendszerének megszilárdítás, fejlesztése; modern mikrobiológii vizsgálti plett működtetése révén. Tevékenysége folymtosn kiszélesedett, z európi járványügyi surveillnce hálózt tgjként bővültek nemzetközi kpcsolti, z ECDC hzi prtnerintézeteként z emberre fertőző járványok megelőzése és járványvédelem terén végzett feldtokkl. Az lábbi rövid összefoglló célj, hogy felvázolj z Országos Epidemiológii Központ sokrétű tevékenységét, érzékeltesse működésének szkmi jelentőségét, melyben hzi és nemzetközi kpcsoltok, szkértői tevékenység és kuttás, terület irányítás, képzés és továbbképzés egymást kiegészítő és erősítő munkfolymtok, melyek kiemelik és bemuttják Központ munktársi szkértelmének sokoldlúságát. (I. TÁBLÁZAT)

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS Nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Chairwoman of the Editorial Board and Editor in Chief: Dr. Páldy Anna PhD. MPHM. mb. főigazgató

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna, MPH, PhD

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna, MPH, PhD A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna, MPH, PhD Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. habil. Dr. techn. Dési Illés,

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 1. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 1. SZÁM 1 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. habil. Dr. techn. Dési Illés DSc

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Negyedik Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia dr. Jakab Ferencné Minőségügyi helyzetfelmérés a fekvőbeteg-intézményekben Szy Ildikó,

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben