JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: /2012. (V. 25.) Határozatok száma: /2012.(V. 24.) Törtel, május 24. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: május 24-én, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, Dr. Mihály Erzsébet gyermekorvost, Farkasné Marticsek Máriát, a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott előadóját, Szekeresné Godó Vandát, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Törteli Területi családgondozóját, Mezei Györgynét, a Szent István Király Általános Iskola gyermekvédelmi felelősét, majd a Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Vágó Sándor és Vincze Imre Képviselőket. Mielőtt javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira javasolja, hogy az ülés 8. napirendi pontjaként jelzett évi gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló kerüljön az 1.) napirendi pontként megtárgyalásra. A Képviselő-testület tagjai az ülés napirendi pontjait a módosítási javaslattal együtt egyhangú igen szavazással elfogadták. Napirendi pontok Előadó 1.) A évi gyermekvédelmi feladatokról szóló Farkasné Marticsek Mária, a beszámoló. Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott előadója 2.) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Godó János Polgármester élére vezetői pályázat kiírása. 3.) Önkormányzati Szervezeti és Működési Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző Szabályzat módosítása. 4.) A tiltott, kirívóan közösségellenes Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 5.) Polgárőrség munkájának anyagi támogatása. Godó János Polgármester 6.) Vodafon bázisállomás bérleti szerződésének Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző módosítása. 7.) A Víziközmű szolgáltatásról szóló törvényből adódó Godó János Polgármester önkormányzati és üzemeltetői feladatok meghatározása. 2

3 8.) Előterjesztés a Törtel Községért cím adományozásáról. Godó János Polgármester (Zárt ülés keretében.) 1. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatait ellátó Farkasné Marticsek Mária elkészítette, melyet a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként rendelkezésre bocsátottunk. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Megkérdezi Farkasné Marticsek Mária előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Farkasné Marticsek Mária Előadó köszöni a szóbeli kiegészítés lehetőségét, de úgy érzi, az írásbeli beszámolóban igyekezett munkáját tömören, lényegre törően összefoglalni. Természetesen azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolni fog. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója megköszöni Farkasné Marikának a részletes beszámolót, melynek alapján, mint kívülálló, igazán részletes tájékoztatást és képet kapott. Megkérdezi, mikor lehet egy gyermeket a családból kiemelni? Farkasné Marticsek Mária Előadó ismerteti, hogy abban az esetben, ha a gyermek életveszélyben van, vagy ellátása, gondozása nem biztosított. Első fokú gyámhatóság lévén felettes szervünk a Városi Gyámhivatal. Mi helyi viszonylatban ismerjük a családok körülményeit, de csak ideiglenes döntést hozhatunk, a jogszabály értelmében egy-egy adott eset anyagát a Gyámhivatalhoz kell beterjesztenünk, döntéseinket kellően alá kell támasztani, amelyet a Gyámhivatal felül bírálhat és adott esetben visszahelyezheti a gyermeket. Erre már volt konkrét példa. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester megköszöni a beszámolót és az éves munkát. Nagy érzelmeket vált ki az emberből egy ilyen beszámoló, de sajnos segíteni nem sokat tudunk. Farkasné Marticsek Mária Előadó szerint munkájuknak sajnos csak igen ritkán van eredménye. Dr. Mihály Erzsébet Gyermekorvos kér szót és elmondja, azt vette észre, hogy a nevelőszülők egyre nehezebben jutnak pénzükhöz, késik, csúszik a kifizetés. Talán ezért is nehézkes a családból való kiemelés. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester tapasztalata szerint sok nevelőszülő szeretne munka nélkül pénzt keresni, viszont ismer munkáját komolyan ellátó, tisztességes nevelőszülőket is, akik sajátjukként szeretik és gondozzák a hozzájuk kerülő gyermekeket. Godó János Polgármester szerint a gyermekeknek az lenne a legmegfelelőbb, ha családban nőnének fel, azonban nem mindegy, hogy milyen az a család. Az igazi család modell visszaállítására lenne első sorban szükség. Megköszöni Farkasné Marticsek Máriának, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójának és Szekeresné Godó Vandának, a Ceglédi Kistérségi Társulás Törteli Területi családgondozójának a szélmalomharchoz hasonlító, áldozatos munkát. További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 3

4 34./2012.(V.24.) számú Képviselő-testületi határozat 1.) Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján a Törtel Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést és azt elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Farkasné Marticsek Mária főmunkatárs odaadó és kitartó munkájáért, jó egészséget kíván további tevékenységéhez. 2.) Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző Asszonyt, hogy az értékelést küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: Godó János Polgármester Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 2. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásával kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága május 22-én megtartott együttes ülésén megtárgyalásra került. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy Törtel Község Önkormányzatának fenntartásában üzemel a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár, melynek vezetésére irányuló megbízás július 15. napjával lejár. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény kulturális ágazati végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 3. számú melléklete értelmében a községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója magasabb vezetőnek minősül, aki megbízott jogállású igazgatóként feladatait közművelődési szakmai munkaköre mellett látja el a Kjt. 23. (1) bekezdésében előírtak szerint. A Kjt. 20/B. -a elrendeli továbbá, hogy a vezető beosztás betöltésére - jogszabályban meghatározott feltételekkel - az irányítói jogkört gyakorló Képviselő-testület pályázatot írjon ki, a benyújtott pályázatok véleményezésével szakmai bizottságot bízzon meg, mely bizottságnak kötelezően tagja kell legyen az intézmény közalkalmazotti tanácsának és a reprezentatív szakszervezetnek delegáltja, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is. A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kell közzétenni, a közzététel hivatalos napjának a megjelenés napját tekintve, melytől számított 30 napnál a pályázatok benyújtási határideje nem lehet kevesebb. A felhívást és a pályázati határidőt az Önkormányzat internetes honlapján is ismertetni kell. A pályázati eljárás közművelődési intézményben történő lefolytatásának szabályait a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet ai tartalmazzák, melyek a csatolt pályázati 4

5 felhívásban foglaltakkal megegyezően meghatározzák a kötelezően elvárt képesítési és szakmai gyakorlati feltételeket. Ismerteti, hogy a Bizottságok összevont ülésén javaslat született arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételek közül töröljék a B kategóriás jogosítvány meglétét. Az intézményvezetés és a szakmai feladatok ellátásának folyamatossága és a pályázati eljárás eredményes lebonyolítása érdekében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatói állás betöltésére a Bizottságok által javasolt módosításokat figyelembe véve írja ki a pályázatot. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiírás tartalmát tárgyalja meg és amennyiben a feltételekkel egyet ért, a határozati javaslat elfogadásával indítsa el a fent nevezett munkakörök betöltéséhez szükséges eljárást. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának kérdésére Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy az intézmény vezetője augusztus 3-tól fogja betölteni pozícióját. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója kér szót és ismerteti, hogy a tegnapi nap folyamán Polgármester úrral és Jegyző asszonnyal történt egyeztetés során kiderült számára, hogy valóban lehetséges 5 évnél rövidebb időre kiírni a pályázatot. Bár a Képviselő-testület a tavalyi évben az intézmény Alapító Okiratában elfogadta az 5 évre szóló kinevezést. 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal a háta mögött úgy gondolja, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyét 6 hónapra megpályáztatni komolytalan. Polgármester úr tudja, hogy mi a szándéka a Művelődési Központtal, mert bármilyen változás lenne az intézmény működtetésében, akkor lehetne módosítani, de nem tudja, hogy mi értelme lesz majd újból kiírni a pályázatot, ez majd ki fog derülni idővel. Véleménye szerint az évek alatt tett annyit az asztalra, és bízik abban, hogy nem ő ellene történik ez az egész. Bízik abban, hogy a Képviselők elismerik a munkáját és nem törekszenek az eltávolítására. Sokkal jobban viseli az igazságot, ha a Képviselő-testület őt alkalmatlannak találja a vezetésre, de valószínű, hogy fél évre nem fog pályázatot benyújtani. Lehet, hogy meggondolja még, de úgy érzi, hogy fél évre nincs értelme. Amennyiben nem lesz pályázó, mint művelődés szervező ugyan úgy fogja végezni a munkáját, mint eddig, teszi a dolgát. Csodálkozik azon, hogy a Képviselő-testület fél évre írja ki a pályázatot. Vágó Sándor Képviselő kér szót és elmondja, mint a Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság elnöke, Koncz Margit Igazgató nővel együtt tudott dolgozni az eddig eltelt időszakban. Gazdasági kérdésekben azonban tanácstalan, nem lehet tudni előre, hogy a feladat finanszírozás hogyan fog alakulni a jövőben. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója érti és tudja, milyen helyzetben van az Önkormányzat, a Malom üzemeltetése rendkívül nehéz. Mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne a költségeken faragni, melyre már kért és kér is ötleteket. Sok a bérköltség is, az övé és a könyvtáros bére a legmagasabb, de 36 éves munkaviszony után ezt írja elő a törvény. Gondolkodott azon is, hogy a takarítást 4 órában oldja meg, de a két épület takarítása többet igényel. Gondolkodott azon is, hogy visszaköltöznek a régi épületbe, azonban ebben a Képviselő-testületnek kell meghoznia a döntést. Az egyéb számlák minimálisak, a bér és a rezsi viszi el a költségeket. Elfogadja a Képviselő-testület döntését, de nem ígéri meg, hogy fél évre benyújtja a pályázatot. Az intézmény Alapító Okiratában a jelenlegi Testület szavazta meg, hogy az intézmény igazgatójának megbízatása 5 évre szól. Godó János Polgármester szerint az intézmény Alapító Okiratát a következő ülésen módosítani kell. 5

6 Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 35./2012.(V.24.) számú Képviselő-testületi határozat a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pozíciójának betöltésére kiírandó pályázat tárgyában Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Törtel Község Önkormányzata által fenntartott Déryné Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) állásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére. Felelős: Godó János polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: azonnal 35./2012. (V.24.) határozat 1. sz. melléklete Törtel Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, december 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Dózsa György út A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A művelődési központ és könyvtár vezetése, teljes jogkörű képviselete, Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Kiemelt feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, rendezvények szervezése. Az önkormányzat lapjának megjelentetése. Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatírás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. r. 6/A és 6/B szerint, 150/1992.(XI.20.) Korm. r. 6/A (1) c.) és 6/B c.) pontja szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: Szervezőkészség, kommunikációs képesség, terhelhetőség, kreativitás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 6

7 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János, polgármestertől a 06/ es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1803./2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. Személyesen: Godó János polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a pályázatokat a község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében, hogy azok megfelelnek e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 2. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 3. Napirendi pont Oktatási és Kulturális Közlöny Törtel község hirdetőtáblája, honlapja kozigallas.hu internetes portál /Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)/ Godó János Polgármester ismerteti, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztést minden Képviselő megkapta. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága a május 22-én megtartott együttes ülésén. A Bizottságok javaslatot tettek a Képviselő-testület felé a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztés szerinti elfogadására. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy a közelmúltban jelezte Képviselő-testületünk egyik kültagja, hogy Törtel Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. (2) bekezdése, miszerint a képviselő-testületi ülések időpontját úgy kell kitűzni és az üléseket összehívni, hogy azon valamennyi képviselő a munkaidején kívül, szabadidejében részt tudjon venni, nem valósul meg hiánytalanul, hiszen van olyan képviselőnk, akinek a munkaideje oly módon van megszabva, hogy a jelenlét követelményének nem tud eleget tenni. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. -a értelmében a települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Ezen jogszabályhely értelmében a képviselő-testületet munkaidőben is össze lehet hívni, sőt országszerte ez a bevett gyakorlat. A gazdaságosságot szem előtt tartva is célszerűbb a hivatali nyitva tartás rendjéhez igazodni, hiszen az esetleges kései órákig húzódó ülések indokolják a dolgozók bent maradását. Mindemellett az ülések résztvevőinek indokolatlan leterhelése sem célja a testületnek. Véleményem szerint, amikor egy képviselő vállalja tisztségét, tisztában van azzal, hogy ezen minősége kötelezettségeket von maga után. Ezt szem előtt tartva úgy vélem indokolt és elfogadható a testületi ülések kora délutáni órákban való megtartása. I. RÉSZLETES INDOKOLÁS 7

8 1) A R. 1. szakaszához Ezen szakaszban rögzítésre kerül a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 24. -ának módosítása, miszerint azon kikötést, hogy a testületi ülések - amennyiben lehetséges - munkaidőn kívül kerüljenek megtartásra. 2) A R 2. szakaszához A rendelet hatálybalépését szabályozza.. II. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I.társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem jelent. VII. megalkotásának szükségessége: A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület eredményes, gördülékeny munkájának elősegítése. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Következménye nincsen. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szabályozás újabb feltételeket nem támaszt. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Testület tagjait. A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották: 10./2012. (V. 25.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 8

9 Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában és az Ötv. 1. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: A 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 21. (2) bekezdése hatályát veszti Ez a Rendelet május 25. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Törtel, május 24. Godó János sk. Polgármester dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 4. Napirendi pont Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy a napirendi pontot megtárgyalásra került a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága a május 22-én megtartott együttes ülésén. Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy április 15-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel továbbiakban (Sztv.) hirdettek ki. Az Sztv. hatályba lépését követően a jegyzők nem járhatnak el szabálysértési ügyekben, mivel az új szabálysértési törvény egyértelműen kimondja, hogy a jövőben csak törvény nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem. Az Sztv. előírja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A jogalkotó azonban nem hagyja eszköz nélkül az önkormányzatokat a jövőben sem. Szabálysértési tényállás megalkotására nem lesznek ugyan jogosultak, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv április 15-től hatályos 51. (4) bekezdése egy új lehetőséget kínál az önkormányzatok számára. A hivatkozott jogszabályhely a következőket mondja ki: A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el." A gyakorlati alkalmazhatóság végett a bírság legalacsonyabb összegét is célszerű meghatározni. Csekély súlyú szabályszegés esetén pénzbírság kiszabása helyett az Önkormányzat egy alkalommal írásban felszólítja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjét arra, hogy a jövőben tartózkodjon tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetésétől, amennyiben azt megismétli, akkor kerül kiszabásra az igazgatási bírság. A rendelet-tervezet megalkotásakor áttekintésre került az Önkormányzat valamennyi rendelete abból a szempontból, hogy melyik tartalmaz jelenleg szabálysértési rendelkezéseket. Ezen rendelkezések kerültek beépítésre a rendelettervezetbe, mint tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások. 9

10 A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását és a cselekmény elbírálását javasolja a polgármester hatáskörébe utalni, majd január 1. napjától a jegyző hatáskörébe áthelyezni. Fentiek alapján kéri a tisztelt Képviselő testületet egy önálló rendelet megalkotására, amelyben meghatározza a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint azok szankcióját, és hatályon kívül helyezi az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési részeket. II.RÉSZLETES INDOKOLÁS 1) A R. 1. -a meghatározza, hogy milyen magatartás minősül tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak. 2) A R. 2. -ban meghatározásra került a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben kiszabható pénzbírság mértéke. 3) A R 3. -a meghatározza a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben indítható eljárás megindításának körülményeit. 4) A R 4. -a a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben indítható eljárás lefolytatását szabályozza. 5) A R 5. -a az állattartással kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 6) A R 6. -a közterület használattal kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 7) A R. 7. -a vásárok és piacok rendjébe ütköző tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 8) A R 8. -a Törtel településnév engedély nélküli használatát sorolja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások közé. 9) A R 9. -a a helyi hulladékkezeléssel kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 10) A R 10. -a a helyi környezet védelmével és a település tisztaságával kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 11) A R 11. -a a hatálybalépésről rendelkezik, valamint hatályon kívül helyezi az egyes önkormányzati rendeletekben lévő szabálysértési részeket. III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 10

11 I. társadalmi hatásai: A rendelet tervezet egyes magatartásokat - melyek kirívóan közösségellenesek, és magasabb jogszabály nem minősít bűncselekménnyé, illetve szabálysértéssé, illetve nem szankcionál más módon tiltott, kirívóan közösségellenes magatartássá nyilvánítja, mely alkalmazásával a közrend, közbiztonság, az együttélési szabályok fenntartása, javítása várható. A szabálysértési törvény életbe lépését követően is érvényt tud szerezni az Önkormányzat az önkormányzati rendeletek betartásának. A bevezetésre kerülő szabályozással egy helyen kerülnek - az Önkormányzat által igazgatási bírsággal büntethető magatartások felsorolásra, ezzel átláthatóbbá válik a szabályozás, és a jogalkalmazás egyszerűsödik. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása, hogy bevételt jelent az Önkormányzat számára a kiszabott bírságokból befolyó összeg. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása, hogy bevételt jelent az Önkormányzat számára a kiszabott bírságokból befolyó összeg. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem jelent. VII. megalkotásának szükségessége: április 15-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel továbbiakban (Sztv.) hirdettek ki. Az Sztv. hatályba lépését követően a jegyzők nem járhatnak el szabálysértési ügyekben. Az Sztv. előírja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Szabályozatlan marad a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértéseknek minősülő magatartások, cselekmények köre. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A korábban jegyzői hatáskörben lefolytatott szabálysértési eljárások tapasztalatai alapján plusz személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség. Godó János Polgármester megköszöni Jegyző asszonynak a szóbeli előterjesztést, majd kéri a Képviselő-testület tagjai hozzászólásait, kérdéseit. Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet: Törtel Község Önkormányzatának 11./2012. (V. 25.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. 11

12 E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki. (2) A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja. 2. Eljárási szabályok 3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról a polgármesteri hivatal ügyintézője meggyőződik. 4. (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. (4) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. (5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. (6) Az eljárás megindításakor a polgármesteri hivatal ügyintézője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni, és a pénzbírságot (igazgatási bírság) kiszabni. (7) A (6)- ben meghatározott előzetes felhívástól az ügyintéző eltekinthet, és azonnal pénzbírság kiszabását kezdeményezheti, amennyiben a közösségellenes magatartás elkövetője a 10. (10)-ben foglaltakat valósítja meg. 3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások Állattartás 12

13 5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki (1) az állatok tartásáról szóló rendeletben meghatározott védőtávolságokat nem tartja be. (2) az állatok tartására szolgáló építmények és ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítását építési-, valamint szakhatósági engedélyek nélkül végzi. (3) belterületi, ingatlanán a meghatározott darabszámnál több állatot tart, illetve eb és macska esetén a meghatározott darabnál többet engedély nélkül tart. (4) prémes állatot külön engedély nélkül tart. (5) ingatlanán méhcsaládokat nem az előírtaknak megfelelően helyez el, illetve tart (6) veszélyes és nem honos állatot a község közigazgatási területére engedély nélkül behoz és tart. (7) lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben (pince, fáskamra, garázs, padlás) haszonállatot kivéve baromfi - tart. (8) a trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírásokat nem tartja be. (9) a község közterületein állatot tart és legeltet. (10) az állat szállítása és lábon hajtása során közterületen okozott szennyeződést az állattartó azonnal nem távolít el. (11) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart. (12) ebet póráz nélkül, pásztor és vadászebek kivételével közterületre kivisz. (13) ebet közterületre szájkosár nélkül visz ki. (14) harapós, vagy támadó természetű ebet nem biztonságos módon nappal megkötve, éjszaka elzárva - tart. (15) harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós, veszélyes kutyára utaló figyelmeztető táblát - szembetűnő módon nem helyez el. (16) eb tulajdonosként bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (17) az eb által közterületen, esetleg a közös használatú helyiségekben okozott szennyezés azonnali eltakarításáról nem gondoskodik. (18) közforgalmat lebonyolító járművön ebet szájkosár és póráz nélkül szállít. Közterület használat 6. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: (1) közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ. (2) nem szerez be közterület használati engedélyt az alábbi esetekben: a) az építési engedéllyel építhető létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy annak a közterületre való benyúlása esetén; b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkező közterület ideiglenes, vagy idényjellegű árusításra történő igénybevételére; c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére; d) mozgatható hirdetőtáblákra méretüktől függetlenül; e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék elhelyezésére; f) alkalmi és mozgóárusításra; h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó ipari előkert céljára, vagy üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára; k) kerékpártároló elhelyezéséhez; l) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós kihelyezésére; 13

14 m) film- és televíziós felvételhez, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát akadályozza. (3) közterületen szeszes italt fogyaszt és forgalmaz az alábbi eseteket kivéve: a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén; b) vendéglátó-ipari előkertekben; c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban. (4) közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használ. (5) a község közterületén indokolatlanul olyan zajt okoz, amely meghaladja a környezeti zaj és rezgésterhelési határértéket (6) a használt közterületet és környezetét nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék, szemét - hulladéklerakóra történő - elszállításáról nem gondoskodik. (7) a mobil, mozgatható árusító helyeket naponta - az árusítás befejezése után közterületről nem távolítja el. (8) kijelölt kistermelői, őstermelői ideiglenes elárusító helyen közterület-foglalási engedély nélkül árusít (9) üzemképtelen gépjárművet közterületen közterület-használati engedély nélkül tárol. (10) előírt közterület használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (11) hirdetőtáblát, hirdető berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít. Vásárok, és piacok rendje 7. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: (1) a szakosított piactéren nem az árusított cikkek - vagy azok többsége szerint kijelölt részen helyezkedik el. (2) vásáron és piacon az alábbi termékeket forgalomba hozza: a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő; b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény; c.) mérgező és veszélyes anyag; d.) látást javító szemüveg, kontaktlencse; e.) polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray; f.) A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; g.) kulturális javak; h.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma; i.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. (3) vásáron és piacon működési engedéllyel rendelkező üzleten kívül hozza forgalomba az alábbi termékeket: a.) fűszerpaprika-őrlemény; b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék; c.) növényvédő szer; d.) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány; gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termékek (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek). 14

15 (4) a vásártér, piactér közlekedési útjain árusít, az utakat áruval, göngyöleggel eltorlaszolja, csoportosul, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozza. (5) a vásártérre és a piactérre nem vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművel hajt be. (6) vásáron és piacon fel-alá járkálva árusít, kivéve a külön engedéllyel rendelkező mozgóárusokat. (7) a helypénz vagy bérleti díj fizetését megtagadja, (8) mástól kapott, vagy régi helypénzjegyet használ, (9) a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg, (10) a felügyelő a piac rendjére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (11) a vásáron, piacon elfoglalt területet nem tartja tisztán, a helyhasználat megszüntetésekor a helyet nem üresen, tisztán és sértetlen állapotban hagyja el. (12) a piac- és vásártéren lévő építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési tárgyakat megrongál, bepiszkol, helyéről eltávolít. (13) árut a közlekedést akadályozó módon helyez el. (14) a piac területére kerékpáron beszállított árut nem pakolja le, és a kerékpárt haladéktalanul nem viszi, ki az erre kijelölt helyre. (15) piactér árufeltöltő útjára és a kirakodóvásártér-rész területére nem áruszállítás céljából hajt be. (16) a helypénzszedőknek, piacfelügyelőnek, valamint a statisztikai adatgyűjtőnek az áru mennyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást nem adja meg. (17) a piacon és vásártéren lármázik és botrányt okoz. Törtel településnév használata 8. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki Törtel település nevét engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja. Helyi hulladékkezelési szabályok 9. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki (1) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a szünetelés kivételével - nem veszi igénybe, (2) települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy közterületre, illetve más ingatlanára az Önkormányzat által rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez, (3) a hulladék gyűjtése során nem megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, (4) nem gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedénybe, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyag, állati tetem, vagy egyéb olyan anyag ne kerüljön elhelyezésre, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét, (5) a veszélyes hulladékot nem elkülönítetten gyűjti, az arra meghatározott begyűjtőhelyre nem szállítja el, (7) nem a szilárd hulladék gyűjtésére a Begyűjtő szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákot használja, 15

16 (8) a hulladékot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén nem a Hulladékkezelő Közszolgáltató cégjelzésével ellátott műanyagzsákba helyezi el. (9) nem gondoskodik arról, hogy a kihelyezett gyűjtőedény valamint lomtalanítás alkalmával az elszállítandó hulladék ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. (10) a hulladékgyűjtő edényben visszamaradt összefagyott, vagy összetömörödött szemetet nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá, (11) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem települési szilárd hulladékot rak a gyűjtőedénybe, (12) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja, (13) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönti, (14) hulladékgyűjtő edénybe guberálás céljából belenyúl, hulladékot válogat, hulladékot elvisz, (15) a gyűjtőedény mellé jelzett zsák kivételével hulladékot helyez ki, (16) a szükségletének megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzési kötelezettségének, a Begyűjtő felszólítására, nem tesz eleget. A helyi környezet védelme, a település tisztasága 10. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki (1) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg. (2) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik, (3) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, (4) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, (5) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, (6) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja. (7) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, (8) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt (9) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz, (10) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármely módon megrongál, (11) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, (12) a településen lévő tavakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, (13) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem az 5/2002. (VII. 4.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi. (14) aki ingatlana vagy használatában lévő ingatlana területén a rágcsálók, egerek, patkányok stb, rovarok, legyek irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről saját költségén nem gondoskodik, különös tekintettel a trágya- és szemétdombokra, tároló helyekre és állattartó épületekre. 16

17 4. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet 2012.június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 11/2003. (X.30.) az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 15. (4)-(5)-e a 18/2011. (XI.25.) a közterületek eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet 21. -a a 17/2011. (XI.25.) a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet a a 14/2011. (IX.09.) Törtel településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet 8. -a a 13/2011.(IX.09.) a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 22. -a az 5/2002. (VII.04.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 33. -a Törtel, május 24. Godó János sk. Polgármester dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 5. Napirendi pont Godó János Polgármester Képviselők számára írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy Törtel Község közigazgatási területén a múltban köztudottan nagyon nagy számban fordultak elő bűncselekmények. Ezt a Törteli Polgárőr Egyesület segítségével az utóbbi fél évben sikerült a minimálisra csökkenteni. Önkormányzatunk ezen tevékenység támogatása céljából napi Ft, azaz Ezerkettőszáz forint anyagi támogatást nyújtott a polgárőrség gépjárműveinek üzemanyag ellátásának biztosítékául. Annak érdekében, hogy polgárőreink az eredményes munkájukat továbbra is ilyen sikerrel tudják ellátni, az eddigi támogatást tekintettel az üzemanyagárak rendkívüli megemelkedésére napi Ft, azaz Egyezer forint összeggel, Ft, azaz Kettőezer-kettőszáz forintra emelnénk. Abban kéri a Tisztelt Képviselő-testület segítségét, hogy döntésével járuljon hozzá a polgárőrség munkájához. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést vitassa meg és a Bizottságok május 22-én megtartott együttes ülésén hozott támogató javaslat alapján szíveskedjék dönteni. A javaslattal több Képviselő egyetértését fejezte ki. Tekintettel arra, hogy kérdés, egyéb hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 36./2012. (V. 24.) számú határozat a Törteli Polgárőr Egyesület részére folyósított támogatás összegéről Törtel Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Törteli Polgárőr Egyesület részére folyósított napi Ft összegű üzemanyag támogatást Ft, azaz Kettőezer-kettőszáz forintra emeli. 17

18 2. A támogatás fedezetét a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 3. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatás folyósításáról gondoskodjon. Felelős: Godó János polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: június Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számár írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy a Swiss System Kft. a Vodafone Magyarország Zrt. meghatalmazottjaként 2012.májs 7-én érkezett levelében szerződésmódosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a Vodafone Magyarország Zrt.-vel fennálló bérleti szerződésre vonatkozóan. A Vodafone Magyarország Zrt.-vel 2002-ben december 31-ig tartó, határozott időtartamú bérleti szerződést kötött az Önkormányzat a Törtel Belterület 0917 hrsz-ú és 918 hrsz-ú ingatlanokra Bázisállomás létrehozása céljából. Ez a távközlési hálózat állomás a Dózsa György út és Batthyány út által határolt Víztorony és közvetlen környezetében valósult meg. A Vodafone Mo. Zrt. évente a szerződésben meghatározottak szerinti bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. A Vodafone az alábbiakkal indokolta szerződésmódosítási kérelmét: A válság miatt kialakult rossz gazdasági helyzet, és a megváltozott piaci körülmények, miatt a társaságnál jelentős költségcsökkentő stratégiai lépéseket hoztak. Ennek legfontosabb eleme a es időszak alatt sorra kerülő országos hálózat modernizálás és racionalizálás, melynek célja a meglévő hálózat gazdaságosabb üzemeltetése, illetve annak eldöntése, hogy a meglévő hálózatból mely állomások bérlésével számolhatnak hosszú távon, akár 2027-ig. Továbbá tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a bázisállomás a szerződésmódosítási kérelem elutasítása vagy reakció hiánya esetén, áthelyezésre, kiváltásra javasolt csoportba kerül, mely kiváltásra a szerződés határozott idejű részének lejártakor kerülne sor. A szerződésmódosítási kérelemben indítványozták a szerződésben szereplő bérleti díj egyszeri csökkentését, valamint az árindexálás kiiktatást a szerződésből a 2012-es évtől kezdődően közötti időszakra. A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-es évre vonatkozóan évi ,- forint bérleti díjat folyósítana a Vodafone Magyarország Zrt., mely a szerződésmódosítással az alábbiak szerint alakulna: ,- forint a 2013-as évben, majd ugyanezen összeg ( ,- forint) évente a 2016-os év végéig ben az egyszeri díjcsökkentés nagyságával és a közötti inflációs ráták összegével nőne a bérleti díj. Tehát a között a Vodafone Magyarország részére megadott összes kedvezmény, 2017-ben egyösszegben kerülne jóváírásra a bérbeadó részére megfizetendő bérleti díj összegében. A szerződésmódosítási kérelem pozitív elfogadása esetén ellentételezésként a Vodafone Magyarország Zrt ig tartó határozott idejű, illetve 7,5 év opcionális szerződéshosszabbítást is felajánl, valamint az évi egyszeri számlázásra történő átállást is adott esetben. Az előterjesztés 1. számú mélléklete a 2002-ben megkötött Bérleti Szerződést 2. számú melléklete a Szerződésmódosítási kérelem Kéri az előterjesztés megtárgyalását és a Képviselők döntését a Bizottságok május 22-én megtartott együttes ülésén hozott támogató javaslat alapján. 18

19 Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait. A Képviselők 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 37./2012. (V. 24.) számú határozat Törtel Község Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között fennálló Bérleti szerződés módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az alábbiak szerint elfogadja a Törtel Község Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között fennálló Bérleti szerződés módosítását: ELFOGADÁSI NYILATKOZAT Alulírott Godó János kijelentem, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. és az általam képviselt önkormányzat között létrejött bérleti szerződés módosítását (természetben a 2747 Törtel, Belterület Dózsa György u.) elfogadom a következő feltételekkel: A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-es évre vonatkozóan évi forint bérleti díjat folyósítana a Vodafone Magyarország Zrt. részünkre, mely bérleti díj a csökkentéssel a 2012-es évtől kezdődően a 2016-os év végéig: forint/éves díjra módosulna. A szerződés határozott idejű lejárata december 31-ei határnapra változik, valamint további 7,5 éves szerződéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. Az árindexálás től visszaállításra kerül a fogyasztói árindex mértékének megfelelően egészen a szerződés lejártáig, valamint 2017-ben az egyszeri díjcsökkentés nagyságával valamint a közötti inflációs ráták összegével nő a bérleti díj. Kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a fenti feltételekkel történő bérleti szerződés módosítására. Kelt: Törtel, Tanúk: 1... Név, lakcím 2... Név, lakcím 2. Felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására. Felelős: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: június

20 7. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy A parlament december 30-án döntött a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. a törvény [röviden: Vtv.] elfogadásáról, így e törvény rendelkezései december 31. napjával hatályba léptek. A Vtv. rendelkezések alapján: Víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energia Hivatal [röviden: Hivatal] által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközműszolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Hivatal végeredményben az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelmező vonatkozásában a Vtv. 1. számú melléklete szerinti képlet alapján kiszámított felhasználói egyenérték (továbbiakban: FE) nem éri el a 150 ezret. E képlet alapján figyelembe kell venni a lakossági fogyasztók számát, az intézmények fogyasztásának mértékét, illetve az ipari fogyasztók napi kapacitáscsúcs igényét. A számítások eredményeképpen településünkön a felhasználói egyenérték kb Annak érdekében, hogy az ellátást a továbbiakban is olyan, a térségi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság végezze, amely megfelel a törvényi előírásoknak, más önkormányzatokkal közösen kell olyan víziközmű-szolgáltatót megfelelően átalakítani, amely így eléri, és meg is haladja a szükséges ( ) felhasználói egyenértéket. Vagyonkezelési szerződés létrejöhet akkor is, ha az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonkezelési jogának átengedése a víziközmű-szolgáltatást mint közfeladatot bérletiüzemeltetési szerződés alapján ellátó víziközmű-szolgáltató javára történik. A víziközműüzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló vagyonkezelési szerződés nem minősül a Kbt. hatálya alá tartozó visszterhes szerződésnek. A vagyonkezelésbe adott víziközmű esetében a víziközmű működtetése a vagyonkezelő kötelezettsége. Az üzemeltetési szerződés a Kbt. és a koncesszióról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kizárólag az ellátásért felelős és olyan víziközmű-szolgáltató között jöhet létre, amely esetünkben: a) kizárólag a helyi önkormányzat tulajdonában áll, vagy b) olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül a helyi önkormányzat. Az üzemeltetési szerződés megszűnése után a víziközmű-szolgáltató a tulajdonában álló rendszer-független víziközmű-elemet legfeljebb könyv szerinti nettó értéken az ellátásért felelős önkormányzat részére írásban megvételre felajánlja. Ha az ellátásáért felelős települési önkormányzat 30 napon belül az ajánlatot nem fogadja el, a vételi jog átszáll az államra. 20

10./2012. (V. 25.) rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

10./2012. (V. 25.) rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 10./2012. (V. 25.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások TERVEZET DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben