Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya"

Átírás

1 2005/11. szám az Változnak évszakok Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya

2 Civilszervezetek a lobbitörvény ellen Huszonkét civilszervezet nyílt levélben tiltakozott a lobbitörvény ellen, mert a javaslat szerint a nonprofit szervezetek nem képviselhetik érdekeiket úgy, mint a profit alapon működő társaságok. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által kezdeményezett nyílt levél aláírói arra hívják fel a kormány figyelmét, hogy a napokban az Országgyűlés elé kerülő lobbitörvény szerintük diszkriminálja a nonprofit szervezeteket. Ugyanis a profit alapon működő lobbiszervezeteknek számos jogosultságot biztosít az érdekérvényesítési munkában a törvényjavaslat, míg a köz érdekében fellépő társadalmi szervezeteket továbbra is megfosztják az általuk képviselt ügyek hatékony érdekképviseletétől. A október 10-én benyújtott törvényjavaslat a profit alapon működő érdekérvényesítőknek lehetővé teszi, hogy közhatalmi döntést hozó testületek és személyek előtt kifejthessék álláspontjukat, illetve a- zokhoz eljuttathassák írásos anyagaikat, tanulmányaikat, kiadványaikat, továbbá hogy beléphessenek az érintett szerv helyiségeibe. Ugyanezek a jogok viszont nem illetik meg a nem profitorientált civilszerveze- teket. A levélírók szerint így az is megtörténhet, hogy céljuk elérése érdekében fizetniük kell egy profit alapon működő lobbistának. A huszonkét szervezet köztük a Magyar Helsinki Bizottság, a MÚOSZ, a Parlagfűmentes Magyarországért vagy a Nőtárs Alapítvány felhívja a kormányt, hogy orvosolja a törvényjavaslat ezen hiányosságát, és tegyen meg mindent a- zért, hogy a társadalmi szervezetek megkülönböztetés nélkül vehessenek részt a közügyek alakításában. Ferge Zsuzsa számít a civil szervezetekre Szakemberek és civilek is segítik majd a Nemzeti Szegénységellenes program kimunkálását; a program kidolgozásához helyet és keretet a Magyar Tudományos Akadémia ad - közölte az MTI érdeklődésére Ferge Zsuzsa szociológus. A szociológus elmondta: kevés formalitással, sok szakemberrel, sok civil szervezettel fognak majd dolgozni, akik azt szeretnék, hogy a programból fokozatosan és folyamatosan valósuljanak majd meg egyes elemek. A miniszterelnök október 15-én jelentette be a Nemzeti Szegénységellenes Program kidolgozását az Or-

3 szágházban, a Szegénységben Élők Első Találkozóján. Gyurcsány Ferenc akkor úgy fogalmazott, hogy i- deje kidolgozni egy átfogó programot, amelynek első pillére a gyermekszegénység elleni program lenne. Közölte azt is, hogy a kormány felkérésére Ferge Zsuzsa szociológus elvállalta a Szegénységellenes Hálózatra támaszkodva egy olyan program kimunkálását, amely nem csak a következő tíz évre szóló hosszú távú stratégiát vázolja fel, hanem útmutatást nyújt a következő egy-két évre is. III. Civil Foglalkoztatási Konferencia III. Civil foglalkoztatási Konferencia - Fejlődni az Európai Unió tagjaként Időpont: december Helyszín: Grand Hotel Hungária, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. Immár harmadik éve, hogy a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és a munkaügyi kormányzat kidolgozták, majd útjára indították az ágazati civil stratégiát. Számos e- gyeztetés, közös akció, rendezvény és nem ritkán heves vita jellemzi a bejárt utat. Az intézményesült munkaformák egyike a Civil Foglalkoztatási Konferencia melyet 2003-ban indítottunk útjára. A os tervezési ciklusra a felkészülést már stratégiai partnerként végeztük, illetve az Európai Uniós társfinanszírozású Operatív Programok kidolgozásában is együttműködtünk. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy nemcsak új intézményrendszer, de EU konform munkaerő-piaci programokkal, új minőség született a nonprofit szektor aktivitása révén. A támogatási programok nem csak az OFA iskolát kijárt civil szervezeteket érintették meg, de új lendületet adtak a foglalkoztatási célú szolgáltatások, a térségi partnerségek fejlesztésének is. A még soha nem látott méretű innováció és az ezzel járó adminisztrációs kötöttségek igen erősen próbára teszik, s bizony néha roppanásig feszítik a lassan formálódó intézményi infrastruktúrát. Bár ma sincs mindenre megnyugtató válaszunk, mégis felelősen mondható; talán már nem is akkora kihívás, mint egy évvel ezelőtt gondoltuk:

4 - a foglalkoztatáspolitika szerves eszköz rendszerévé tenni az EU-s forrásokat, - a foglalkoztatáspolitika aktív szereplőiként mozgósítani a civil szervezeteket, - az együttműködés és együttes tanulás. Jól jelezi ezt a Strukturális Alapok fogadása, lekötése elsősorban a HEFOP, a ROP és EQUAL pályázatok keretében közel 300 civil szervezet mintegy 30 milliárd Ft támogatáshoz jut 2005 és 2006 között. Ez a pozitív tény nem fedheti, és nem is fedi el a támogatási rendszer működési zavarait! Fejlesztő partnerségek, érdekegyeztető konzultációk keretében ezt is törekszünk kezelni. A progresszív fejlődési folyamatnak tehát az első állomásán túljutottunk, de előtte vagyunk a Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért és az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció véglegesítésének. Az új tervezési szakaszban közötti időszakban - várhatóan nagyságrenddel növekednek majd az EU-s források, s ezzel párhuzamosan nő az infrastrukturális, szervezeti kapacitások igénye is. Aktuális tehát áttekinteni, hogyan váltak be a 2003-ban megfogalmazott célok, és miként intézményesülnek azok a mindennapokban. A tanulságok számbavételének, a szükséges korrekciók megfogalmazásának kiváló színtere lehet a III. Civil Foglalkoztatási Konferencia, melynek a Fejlődni az Európai Unió tagjaként mottót adtuk. A felelős partnerség jegyében, a mellékelt programterv alapján minden érdeklődő civil szervezetet, minisztériumi és ÁFSZ munkatársat az OFA Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság által szervezendő konferenciára - tisztelettel hívunk és várunk. Budapest, november 2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Civil Foglalkoztatási Műhely Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Főosztály NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium Az NCA évi észak-alföldi működési célú első körös pályázatai számokban: Támogatási keretösszeg: Ft Beérkezett pályázatok száma: 1168 db Beérkezett pályázatok forrásigénye:

5 Ft Támogatott pályázatok száma: 932 db Formailag megfelelt pályázatok forásigénye: Ft Formailag elutasított pályázatok száma és forrásigénye: 178 db Ft Forráshiány miatt elutasított pályázatok száma és forrásigénye: 58 db Ft Az NCA évi észak-alföldi működési célú első körös döntésének folyamata: Pályázati kiírás: március 31. Beadási határidő: május 2. MÁK előterjesztése a kollégiumnak: június 16. Kollégiumi döntés időpontja: június 23. Döntési lista felterjesztése a Miniszteri Titkárságra: július 5. Döntési lista jóváhagyása: július 25. Közzététel a honlapon: augusztus 3. Szerződés kötések: szeptemberben folyamatosan Jelenlegi aktualitások: Tanács kezdeményezése, hogy az NCA-ra is kötelező maradványképzés alól az NCA-ért felelős Miniszterasszony mentesítse a civil alapot, A Tanács növelni kívánja az NCA keretei között végzett munka átláthatóságát, Az NCA alapját adó 1%-os adófelajánlások összege az APEH előzetes tájékoztatása szerint elmaradt az előző évitől, (2004: 7 milliárd, 2005: 6,9 milliárd forint). Az Észak-alföldi Regionális Kollégium csatlakozik a Tanács állásfoglalásaihoz, és egyetért azzal, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram fontos és előremutató fejlemény a magyarországi civil szervezetek továbbfejlődése szempontjából. O- lyan érték, melyet óvni, védeni kell. Ebben közös a feladata és felelőssége a jogalkotónak: az Országgyűlésnek és a Társadalmi Szervezetek Bizottságának, a kormánynak és az NCA-ért felelős minisztériumnak, az ICSSZEM-nek, valamint a Tanácsnak és a kollégiumoknak. További információ az alábbi honlapokon: Nyíregyháza, október 3. Nca Észak-alföldi Regionális Kollégium

6 Szja felajánlás Hajdú-Bihar megyében a személyi jövedelemadója 1+1%-át tavaly közel 55 ezer magánszemély ajánlotta fel. Idén ez a szám kis mértékben ugyan, de csökkent. Ez derült ki az APEH Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságának közleményéből. A személyi jövedelemadóból felajánlott összeg, valamint a kedvezményezettek száma ugyanakkor változatlanul emelkedett. Tavaly a felajánlásokból közel 223 millió forint 1117 civil szervezetthez jutott el. I- dén azonban 230 millió forint jutott az adózóktól a civil szférának. 1 millió forint összeg feletti felajánlást 24, 10 millió forint felettit 3 szervezet kapott. Pályázati dömping Minden eddiginél többen pályáztak uniós forrásokra a régióban ebben az évben. A jövőben tanácsadók segítenek a kistérségek pályázatainak elkészítésében Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat harmadik körében több, mint 600 millió forint értékben 58 pályázatot támogatott. A tanács ülésén emellett szó volt a regionális fejlesztési ügynökségek bővítéséről és a régió ivóvízminőség javító programjáról is. Az Észak-alföldi regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai a jelenlegi teendőik mellett már az E- urópai Unió következő, és közötti költségvetési időszakra készülnek. Magyarország ekkor évente használhat fel annyi uniós fejlesztési forrást, mint és között összesen. A sikeres pályázatokhoz azonban szükség van arra, hogy az érintettek megfelelő információkkal rendelkezzenek. Nekik segít majd az a 400 szakembert foglalkoztató tanácsadói hálózat, melyet állami forrásból, 2 milliárd forintból hoznak létre. Minden kistérségben két főt fogunk alkalmazni, nagyon szeretnénk, ha ők egyben a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének magját is tudnák adni mondta el Debreceni Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség izgatója. A pályázati tanácsadók várhatóan az év végéig munkába állhatnak. Szintén az év végén kezdődik az észak-alföldi ivóvízminőség javító program is. Az első körben a régió 41 településének ivóvize válik uniós minőségűvé - hangzott el a mai tájé-

7 koztatón. A program összköltsége 6 és fél milliárd forint. Az összeg háromnegyedét az Unió, 15%-át az állam fedezi. A programban részt vevő önkormányzatok önrésze 10 %. A szakemberek már elkezdték az ivóvízminőség javító program második ütemének előkészítését is. Sokkal nagyobb az a kör, amelyet érinteni fog a második ütem. Az e- lőkészítésre most van 750 millió forint pályázati pénze a régiónak, plusz a saját forrásunkban kellett biztosítani 83 millió forintot tájékoztatott Tokár István, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. Ebből az összegből felmérik a régióban az első ütemben nem érintett települések igényeit. Így a két program után a régió minden településén megfelel majd az ivóvíz az uniós igényeknek. Elektorok A Nemzeti Civil Alapprogram (2005. évi) civil jelöltállítási rendszerébe történő bejelentkezés lezárult, új bejelentkezéseket november 15-e után nem fogadnak el. A beérkezett bejelentkezéseket folyamato-san feldolgozzák és közzéteszik a címen. Az ezt követően véglegesített igazolások és elutasítások adatai a honlapon nyomon követhetőek lesznek, azokról közleményben, valamint hírlevélben adnak tájékoztatást. Az elektori rendszerbe november 14-ig bejelentkezett és elfogadott Hajdú-Bihar megyei szervezetek a következők: - Antall József Szociális és Kulturális Alapítvány - Bihar Közösségeiért Alapítvány - Bihari Múzeum Baráti Köre - Bihari Népművészeti Egyesület - Bodaszőlőért Egyesület - Debreceni Környezet- és Természetvédelmi Egyesület - Debreceni Református Kollégium Baráti Köre - Debreceni Rekreációs és Versenysport Közhasznú Egyesület - Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány - Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány - Gyalog-Galopp Turisztikai és Természettudományi Egyesület - Gyermekekért Alapítvány - Hajdú Nemzedék Alapítvány - Hajdú-Bihar Megyei Sportegyesületek Szövetsége - Hajdú Nemzedék Alapítvány - Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége

8 - Hajdúböszörmény Ifjúságáért és Művelődéséért Klub Közhasznú Szervezet - Hajdúböszörményi Fiatal Művészek Egyesülete - Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör - Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete - Ifjúságunkért Közhasznú Egyesület - Immánuel Alapítvány - Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület - Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány - Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület - Látásnélküli Világ Alapítvány - Madárkórház Alapítvány - Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen - Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége - Népművelők Hajdú-Bihar megyei Egyesülete - Országos Református Tanáregyesület - Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület - Őrláng Közlekedési Polgárőr E- gyesület - Protestánsok Nemzetközi Öszszefogásáért /Foundation for International Protestants Union/ - Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány - RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért - Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat - Szeredás Hagyományőrző Egyesület - Tépei Kulturális és Szabadidős Egyesület - Turmalin Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület - Valcer Táncstúdió A többi szervezetet hiánypótlási kötelezettségől, illetve elutasításról levélben értesítik. Harmincnyolc nagyprojektet készít elő Magyarország Magyarország 38 nagyprojekt előkészítését kezdte meg a 2007 utáni időszakra, amikor a munkákhoz már az új uniós források is rendelkezésre állnak majd. Baráth Etele európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter szerint az első fejlesztési terv minden gyermekbetegsége ellenére sikertörténetnek számít Közép-Európában, az év végére az uniós fizetési mérleg meghaladja a 100 milliárd forintot. Az Unió 2007 és előtti időszaká-

9 nak gazdasági eszközei mára megkérdőjeleződtek, de az EU-nak mindig jó válaszai voltak a gazdasági kihívásokra. A mezőgazdaságnak is be kell tagozódnia a kutatás-fejlesztésen alapuló, tudásalapú gazdaságba - mondta Baráth Etele európai ügyekért felelős miniszter pénteken, az e-magyarország, e-kormányzat konferencia kis- és középvállalkozások versenyképességével foglalkozó szekciójában. A tudás lesz a fő érték Az Unió értékvitái tavaszra zárulhatnak le, de az már most látszik, hogy a következő időszakban a tudás lesz a meghatározó érték. Szét kell választani a versenyképességért és a társadalmi kohézióért hozott intézkedéseket, ezután már jól meg lehet határozni a célokat és az elérésükhöz szükséges programokat. A második nemzeti fejlesztési tervben 19 operatív program lesz (7+1 fő-, illetve 11 ágazati program). A miniszter kiemelte, hogy a terv előkészítésében tevékenyen részt vettek a civil szervezetek, a gazdasági szféra és az önkormányzatok is. Decemberre elkészül a második nemzeti fejlesztési terv koncepciója, tavaszra pedig véglegessé válnak az operatív programok is. Baráth: sikertörténet az első fejlesztési terv Baráth Etele szerint az első fejlesztési terv a hibák, gyermekbetegségek és a gazdasági szereplők jogos kritikái mellett is sikertörténetnek számít a közép-európai régióban. Tavaly 48 milliárd forintos pozitív u- niós mérleget könyvelhettünk el, a pozitívum idén szeptemberben elérte a 68 milliárdot, az év végére pedig a 100 milliárdot is meghaladja. Magyarország már készül a 2007 utáni időszakra is, összesen 38 (főleg vasúti, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási) megaprojekt előkészítése kezdődött meg. Magyarország határozott célja, hogy nálunk jöjjön létre az Európa-i Technológiai Intézet, amely az európai tudásközpontok közötti kapcsolatokat is erősítené. Baráth a lehetséges helyszínek között említette a dél-budai egyetemi központot. A projekt előkészítésére 100 millió forintot fordít a kormány. A technológiai központ létrehozásáról, előkészítéséről és működéséről nyílt vitát indított az Európai Unió. Felhívás: Az állam legnagyobb civil hitelezője Vetélkedő civil szervezeteknek Légy te is részese az év civil vetélkedőjének!

10 Ha a szervezeted hitelez az államnak, az EU-nak, mert a pályázati kiírás vagy a szerződés szerint már meg kellett volna kapnod a pénzt, ha emiatt az államnak kamatmentesen vagy kénytelen hitelezni - akkor esélyes vagy arra, hogy elnyerd megbecsülésünket és talán a vetélkedőt is! A Legnagyobb civil hitelező címet nem ingyen kapod meg, hiszen azt kell bemutatnod, hogy valóban kamatmentesen támogatod az államot, az Uniót! Mire számíthatsz? Minden, a vetélkedőn induló szervezet oklevélben és forró kézfogásban részesül! A vetélkedő szervezői Ne habozz, nevezz! Forrás: Regionális civil találkozó, tapasztalatcsere az Észak-Alföldi régióban Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság tisztelettel meghívja Önt a KÖRTE program keretében megrendezésre kerülő Civil kerekasztalok képviselői részvételével regionális civil találkozó, tapasztalatcsere az Észak-Alföldi régióban című programra Időpontja: november :30-13:00 óra. Helyszíne: Nyírségi Civilház 4400 Nyíregyháza, Damjanich u A találkozó célja: az Észak-Alföldi régióban működő civil kerekasztalok képviselői közötti információáramlás elősegítése. A résztvevők regionális szintű kapcsolatokat alakíthatnak ki.közvetlen véleménycserét folytathatnak a kistérségi és megyei együttműködésekről. Program: 1. A információs kapun kialakított intranetesinternetes rendszer lehetőségének megismertetése, használatának ösztönzése, bekapcsolásuk a kialakuló információs hálózatba. 2. A Heves megyei civil együttműködési folyamatok tapasztalatainak bemutatása, egy már működő megyei civil koordináció lehetséges mód-szerei. 3. Nemzeti Civil Alapprogram működésének tapasztalatai, a helyi e- gyüttműködések szerepe a civil jelöltállítási rendszerben. A programot bemutatja Bárdos Fe- 10

11 Pályázat renc (az Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvezetője, NCA Tanács elnöke) és Csathó Tibor (Életfa Környezetvédő Szövetség webmestere), a KÖRTE program koordinátorai. A programon való részvétel ingyenes. A résztvevők részére a program zárását követően étkezést biztosítunk. A résztvevők útiköltségét az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság fedezi, amennyiben a vonat-, buszjegyről a számlát a következő címre kérik: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u Gépkocsi-költségtérítést abban az esetben tudunk fizetni, ha a gépkocsi teljes mértékben ki van használva és a rendezvény helyszínén a szervezőknek fénymásolás céljára átadják a gépkocsi forgalmiját, a kötelező biztosítás befizetését igazoló csekket, valamint kitöltenek egy nyomtatványt. Megközelíthetőség: Vasútállomásról az Arany János utcán elindulva, az első utcán jobbra kanyarodni az Árpád utcára. Az Árpád utca végén található a Rendőrség-Nyírségi Civilház épülete. További információ kérhető: Pelenczei Szilvia, 42/ Pályázati felhívás ifjúsági szervezetek közötti térségi szintű együttműködések elősegítésére Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet ifjúsági szervezetek közötti térségi szintű e- gyüttműködések elősegítésére. A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉA-05-M1 A pályázat célja: Civil ifjúsági szervezetek és önkormányzatok közötti közös érdekeken, és közös hosszú távú célokon alapuló új típusú, az együttműködést, partnerséget modellként dokumentáló projektek elősegítése és a megvalósulás ösztönzése térségi szinten Pályázatkezelő: Mobilitás Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 4024 Debrecen Piac u. 26/a. Pályázati felhívás ifjúságbarát önkormányzat díj elnyerésére Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet Ifjúságbarát önkormányzat díj elnyerésére A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉA-05-D2 A pályázat célja: Olyan, a korábbi években indított 11

12 Pályázat program(ok) továbbfejlesztésének támogatása a kitüntető cím adományozása mellett, mely program(ok) a településen élő fiatalok kezdeményezésével és az önkormányzat támogatásával valósult(ak) meg, hatással volt(ak) a településen élő fiatalokra, azok közösségeire, és mintaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is. Pályázatkezelő: Mobilitás Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 4024 Debrecen Piac u. 26/a. Pályázati felhívás Országos (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnokhálózat, szenvedélybetegek ellátása, pszichiátriai betegek ellátása, hajléktalan-ellátás, szociális földprogram koordinálása) illetve regionális (családsegítés) módszertani feladatok ellátására Pályázatot nyújthat be: Bármely humánszolgáltatást végző önkormányzati, nem állami, vagy egyházi szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás Bt, Kht) amelyben a pályázott módszertani te- vékenység megvalósításával vállalja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88/A. -ban és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt országos illetve regionális módszertani feladatok ellátását. A pályázat benyújtásának határideje: december 15. Megjelentek az ICSSZEM új pályázati felhívásai A felhívások keretében: - aktív időskor és a generációk e- gyüttműködé-sének támogatására (EZÜSTPROG-05), - ifjúsági információs pontok kialakításának és fejlesztésének támogatására (IFJ-IP-05), - közterületi játszóterek létesítésénekés fejlesztésének támogatására (IFJ-JT-05), - illetve belföldi ifjúsági közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatására (IFJ-KT-05) lehet pályázatokat benyújtani. Pályázat aktív időskor és a generációk együttműködésének támogatására (EZÜSTPROG-05) Pályázat ifjúsági információs pontok kialakításának és fejlesztésének támogatására (IFJ-IP-05 Pályázat közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének támo- 12

13 Pályázat gatására (IFJ-JT-05) Pályázat belföldi ifjúsági közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatására (IFJ-KT-05) Pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: - az információs vonalon: (40) (9-16 óra között); - a címen és a - honlapon; - a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban: Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.: 52/ Az Európai Bizottság zöld könyve a mentális egészségügyről Egyre nagyobb az érdeklődés az EU lakosság mentális egészségügyével kapcsolatban, csakúgy mint az ezen a területen történő cselekvés iránti politikai elkötelezettség. Ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy közzétesz egy zöld könyvet, melynek címe A lakosság mentális egészségügyének támogatása. Az Európai Unió mentális egészségügyének stratégiája felé. A dokumentum felvázolja a mentális egészségügy fontosságát néhány EU-s stratégiai politikai célkitűzésére nézve (jólét, szolidaritás és társadalmi igazságosság, a lakosság é- letminősége), javaslatot tesz egy mentális egészségügyi stratégia Közösségi szinten történő kialakítására, és azonosítja ennek lehetséges prioritásait. Az Európai Bizottság meghívja az európai intézményeket, kormányokat, egészségügyi szakembereket, kutatócsoportokat, más ágazatok érdekeltjeit, benne a civil szférával és betegszervezetekkel, hogy fejtsék ki nézeteiket a jelen dokumentumról és a 8. részben feltett kérdésekről. Hozzájárulás a konzultációs folyamathoz május 31-ig történhet elektronikusan vagy postai úton vége felé a Bizottság el szeretné végezni a beérkezett válaszok elemzését, együtt az EU-s mentális egészségügyi stratégia javaslatának és/vagy kezdeményezéseinek bemutatásával. További információ: Projektbemutató Pályázó szervezet: Név: Lakóközösségek Életminőségéért Közhasznú Egyesület Cím: 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1. 6/44. Tel./fax: 06-30/

14 Pályázat Projektfelelős: Csaholcziné Rácz Éva Tel.: 06-30/ Projekt címe: BEFOGAD-LAK A pályázati felhívás szerinti támogatási cél/komponens: 1.1 Kortárs Segítő Programok Kapcsolódás: A projekt a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáján belül a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzéséhez kapcsolódik A projekt tartalma: A BEFOGAD-LAK elnevezésű programon belül egy kortárs klub működtetését vállalja az egyesület. A klub megnyitását követően heti két alkalommal szervezett tréninget tartanak. Személyiségfejlesztő, önértékelést tanító tréningeken vehet részt a célcsoport, problémamegoldó és stressz-kezelési technikákat sajátíthatnak el a fiatalok. A cél az, hogy biztonságuk érdekében megfelelő döntéseket tudjanak hozni ismerve cselekedeteik következményeit. Ehhez olyan használható technikákat, viselkedési paneleket, normákat ajánl a program, amelyeket személyiségükbe építve sajátjukként tudnak majd használni. Első lépésben, széles körben tájékoztatják a nyilvánosságot a projekt sikerességéről. Megvásárolják a működéshez szükséges eszközöket, kellékeket. 1 fő, szociális munkást terveznek alkalmazni, mint klubvezetőt, aki a program futamideje alatt pszichoszociális támogatást nyújt a résztvevők, illetve családtagjaik számára. A célcsoport a klub szolgáltatásait a hét minden napján igénybe vehetik. Közös programok rendezése. Heti két alkalommal szervezett tréninget tartanak a célcsoport számára gyakorlott tréner vezetésével. Egy laptopot korlátlan Internet használattal a célcsoport számára bocsát a szervezet, a lakóközösség külön helyiségében. Várt hatás: Minél több fiatal megszólítása révén, a klub és a tréningek hatására a közösségben a gyerekek, és a fiatalok bűnelkövetési illetve droghasználati aránya csökken, a lakótelep népességmegtartó ereje növekedni fog. Számszerűsítve közel 50 fiatalra, gyerekre számítanak. Azon csoportok elérésével, akik a- nyagi forrás hiányában nem tudják ezeket a szolgáltatásokat még kipróbálni sem, a program széleskörű segítséget nyújt részükre csökkentve közöttük is a bűnelkövetők és kábítószer fogyasztók arányát. 14

15 Pályázat A szociális munkás által biztosított családterápia, egyéni esetkezelés szolgáltatásával több család problémájának kezelését biztosítják. Könyvsegély akció a határon túli magyarokért A kárpátaljai és a délvidéki magyar oktatás kilátástalan helyzetét felismerve könyvsegély akciót indít a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. Az akcióval szeretnék felhívni a nyilvánosság figyelmét a kárpátaljai és a délvidéki magyar oktatás tarthatatlan állapotára, és lehetőségeikhez mérten szeretnék segíteni a kárpátaljai és a délvidéki magyar diákságot. Az akció keretében magyar nyelvű könyveket és pénzadományt egyaránt köszönettel vesznek (a pénzadományokat természetesen könyvvásárlásra fogják fordítani). További információk a felhívással kapcsolatban a hu címen illetve a 0620/ as telefonszámon kaphatók. Karácsonyi akció A Magyar Vöröskereszt Karácsonyi játékgyűjtési akciót szervez a megyében. Az összegyűlt adományok a Reménysugár Gyermek Otthon karácsonyfája alá kerülnek. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy már nem használt játékaikat juttassák el a Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központba (Debrecen, Egyetem tér 1., menza épület földszint). Segítségüket köszönjük. FELHÍVÁS Kérjük azon szervezeteket, melyek a programjaikról szóló híranyagot szeretnék megjelentetni a Civilizációban és a civil portálon, azt jelezzék a Civil Szolgáltató Központ elérhetőségein. Várjuk továbbá bemutatkozó anyagjaikat is, melyet szintén szívesen megjelentetünk. Új időpontban a tanácsadások! Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy irodánkban új időpontban vannak az ingyenes tanácsadások: Jogi tanácsadás: hétfőnként: Gazdasági tanácsadás: keddenként: Pályázati tanácsadás: folyamatosan személyesen, illetve a honlapon. Amennyiben személyesen nem tudnak bejönni, a fenti időpontban telefonon is igénybe vehetik a szolgáltatást. ( /22414-es mellék) 15

16 Hajdú 2000 Kft.

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben