Nádudvari. A nádudvariaknak épült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvari. A nádudvariaknak épült"

Átírás

1 Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP október XIX. évfolyam 10. szám Ára: 99 Ft Szép, színes és napfényes Átadták a megújult Napfény óvodát, mely színesebb a réginél, és nagyobb teret kaptak benne a gyerekek. A bővítésnek köszönhetően megszűnt a zsúfoltság, az új nevelési évtől már modern épületben fejlődhetnek a legkisebbek. Az Új Széchenyi Terv keretében 118 millió forintból korszerűsítették az intézményt. Új csoportszobákat alakítottak ki, akadálymentesítették az épületet, felújították a főzőkonyhát, valamint korszerűsítették az elektromos- és a fűtési rendszert is. A projekt által érintett, 1973-ban épült központi épület homlokzatát 2010-ben felújították, de akkor a korszerűsítés és a bővítés nem képezte a beruházás részét. Most már az intézmény rendelkezik olyan, a törvény által előírt helyiségekkel is, mint szertár, logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő szoba. A tornaszobát pedig a korábban bölcsődei foglalkoztatóként használt helyiségből alakították ki. Az eddigi négy óvodai és egy bölcsődei csoportszoba mellé új óvodai csoportszobákat és kiszolgáló helyiségeket építettek. Emellett a főzőkonyhát és az elavult fűtési rendszert is korszerűsítették. A projekt keretében nem csak tágasabb és korszerűbb, hanem színesebb is lett az épület. A funkcióhoz illő, vidám színeket kapott kívülről az óvoda. Az udvarfejlesztés keretében újraburkolták a teraszokat, valamint árnyékolókat helyeztek ki. A fejlesztésnek köszönhetően az épület alapterülete 277 négyzetméterrel, azaz 25%-kal lett nagyobb. A szeptember 29-i átadó ünnepségen Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető többek között egy idevágó idézettel köszöntötte új otthonukat : Készen áll az új ház, kaput tár, Kislakói sorra jönnek már. Övék az a Tündér palota Ez a mesés, szép új óvoda. Beke Imre polgármester avató beszédében hangsúlyozta a kisgyermekek családban betöltött központi szerepét. Örömét fejezte ki, hogy szülők és nagyszülők szemefényei most már méltó körülmények közt nevelkedhetnek az intézmény falain belül. Vidám műsorral köszöntötték az óvodások megújult ovijukat JEGYZETÜNK Mondd, te kit választanál? Gondolom, megbocsájtják nekem a tegeződést, de az István, a király című rockopera kérdésénél én sem tudnék jobb címet adni írásomnak. Bár, mire ezek a sorok megjelennek, már lapunk melléklet oldalán olvashatják Nádudvar újonnan (vagy újra) megválasztott képviselőinek névsorát és hogy melyik jelölt nyerte el a polgármesteri posztot. Jók ezek a választások, kicsit közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Lehet beszélgetni, esélyt latolgatni, érvelni egyik, vagy másik jelölt mellett, de ellen is. Majd az eredmények hivatalossá tétele után örülni, szomorkodni, bizakodni. Sokan bosszankodnak és jön a mi lett volna, ha kezdetű mondat. Túl sok értelme ekkor már nincs ezeknek a kérdésfelvetéseknek, főleg, ha olyanok teszik fel, akik el sem mentek szavazni. Sok volt a képviselői aspiráns és ki-ki tehetsége, lehetősége mértékében ismertette a programját. Akik eljuttatták hozzánk bemutatkozó anyagukat, én alaposan áttanulmányoztam mindet. Meg kell vallanom, hogy a leírt javaslatokon, elképzeléseken kívül figyelmet fordítottam a stílusra, megjelenésre és még a helyesírásra is, de mindegyikben kerestem a szakterületünkre, munkánkra való terveket is. Persze, egy kisebb településen (olyanon is, mint Nádudvar) sokat számít a kölcsönös szimpátia, de nem merülhet ki csupán ebben a képviselőség. Ahhoz, hogy a jelenlegi kihívásoknak valaki megfeleljen és nyomon kövesse a képviselő-testületben folyó munkát, tevőlegesen vegyen részt benne, bizony időt és fáradságot sem kímélve kell dolgozni. Bízom benne, jól választottunk és képviselőink mindegyike legjobb tudása szerint fog tevékenykedni településünk, annak lakói érdekében. Érezzenek ahhoz elég erőt magukban, hogy képviselői esküjüknek megfelelően az elkövetkező ciklusban óvják megőrzendő értékeinket, de nyitottak is legyenek a további fejlődésre. Ehhez kívánok (kívánunk) a megválasztott polgármesternek és a képviselő-testület valamennyi tagjának jó egészséget, nyitottságot, és azt, hogy őrizzék meg azt a szeretetet, amely révén ebbe a pozícióba kerültek. Dr. Sutus Lenke A nádudvariaknak épült Átadták a városháza új épületét és a sportkomplexumot Az új városháza a nádudvariakért épült 1400 négyzetméter alapterületen A Jókai utcai sportkomplexum és a Polgármesteri Hivatal újonnan épült szárnya is a városközpont-fejlesztési projekt része. Szeptember 25-én mindkét helyszínen megtörtént az ünnepélyes átadás. Beke Imre polgármester hangsúlyozta, hogy mindez a nádudvariakért, a nádudvariaknak épült. Továbbá hozzátette: nem csak az önkormányzati ügyek intézése történhet a modern épületben, hanem a kormányhivatal nádudvari kirendeltsége is ide teszi át székhelyét, a Tolbuhin iskola néven ismert épületből. A tágasabb, fűthető folyosó, a korszerű irodák méltó körülményeket biztosítanak a nádudvari emberek ügyintézéséhez. A beruházás Európai Uniós támogatással valósulhatott meg, melynek sikerességében közreműködött az Észak-alföldi Regionális fejlesztési Ügynökség is. Képviseletükben Berki Judit ügyvezető helyettes köszöntötte az ünneplőket, megemlítve, hogy számos sikeres nádudvari pályázat született az előző tervezési ciklusban. Az elmúlt időszakban az életminőséget javító beruházásokat helyezték előtérbe, így születhetett meg ez a nagyszabású beruházás is. Ám a közötti uniós finanszírozási ciklusban a gazdaságfejlesztésen lesz a hangsúly ezt már térségünk országgyűlési képviselője, a megyei közgyűlés elnöke Bodó Sándor mondta köszöntőjében. A Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése című projekt ünnepélyes záróeseményén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről (mint említettük az ő kollégáik is itt fognak dolgozni) Tapolcai Zoltán, a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője és Séráné Gargya Emese, az Informatikai Főosztály főosztályvezetője tette tiszteletét. További képeket az ünnepi eseményről és az új építményekről a 3. oldalon láthatnak. A szalagátvágás ünnepi pillanata (balról): Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Beke Imre polgármester és Tapolcai Zoltán főosztályvezető

2 2 Nádudvari Hírek október ÜLÉSEZETT A TESTÜLET Hulladékgazdálkodás: veszteségessé lett Szeptember 30-án tartotta ülését a képviselő-testület. Első napirendi pontként az önkormányzat évek közötti ún. gazdasági programjának teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalták s vitatták meg a képviselők. A gazdasági programban meghatározottak végrehajtását nagyban befolyásolta az a tény, hogy a 2008 őszén kezdődő gazdasági válság a ciklus folyamán végig éreztette hatását. A közötti önkormányzati ciklusban egyéb jelentős változások is voltak, amelyek nagymértékben befolyásolták az önkormányzat feladatait és azok ellátását. A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok kialakítása folytán a Nádudvari Polgármesteri Hivatal állományából 11 fő került átadásra; az átszervezéssel az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok mintegy harmada került át a Kormányhivatal Járási Hivatalához. Ugyancsak jelentős változás volt a közoktatási/köznevelési intézményrendszer átszervezése. Az általános iskola és a szakiskola egyaránt állami fenntartásba került január 1-jén. Az általános iskola esetében az ún. működtetői jogok és kötelezettségek változatlanul Nádudvar Város Önkormányzatát illetik meg. A város a ciklus során az óvoda, az iskola felújítására, fejlesztésére, a szennyvízberuházás III. ütemére, az ivóvízminőség-javítására mintegy 3,4 milliárd Ft fejlesztési pénzeszközt nyert el pályázati úton. Az önkormányzatok adósság konszolidációjában Nádudvar Város Önkormányzata is részt vett. Az önkormányzatot a törvényi minimum mértékében mentesítette adósságai alól az állam. A fejlesztések végrehajtására felvett hitelek visszafizetése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, a ciklus során egyszer sem okozott gondot. A város mindig akkora méretű hitelállománnyal rendelkezett, amelynek visszafizetése biztos volt. A képviselőtestület a beszámolót elfogadta. Második napirendi pontként az idei költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet vitatták meg. A június 30-ig érkezett központi támogatások, átvett pénzeszközök, pályázatok előirányzatai, támogatásértékű bevételek, felhalmozási és tőkejellegű bevételek, működési bevételek, működési és felhalmozási kiadások változásainak összegével kellett módosítani a költségvetés bevételi és kiadási oldalát. A testület Ft-tal emelte meg a költségvetés két oldalát, egyidejűleg a rendeletet megalkotta. Harmadik napirendi pontként az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A gazdálkodás takarékosan folyt, a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A testület a beszámolót elfogadta. Következő napirendi pontként a gyermekvédelmi rendelet módosítását fogadták el. Ezt követően a gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó rendeletet alkotta meg a testület. Hatodik napirendi pontként a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót vitatta meg a képviselő-testület. A kft. gazdálkodásában az eddig nyereséget hozó hulladékgazdálkodási üzletág a rezsicsökkentés miatt veszteséges tevékenységgé vált. A fürdő is olyan feladatellátás, amely nem képes önfenntartóként működni, kevesebb a bevétel, mint a kiadás. A beszámolót a képviselő-testület elfogadta. Különfélék között elsőként a testület elfogadta a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 2014/2015-ös fordulójához való csatlakozást. A testület a következő költségvetésében is annyi összeget kíván az ösztöndíj programra fordítani, mint az idei évben. Másodikként a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló rendeletet alkotta meg a képviselő-testület, egyidejűleg a helyi népszavazásra vonatkozó korábbi évi rendeletét hatályon kívül helyezte tekintettel arra, hogy a felhatalmazást adó törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte. Az önkormányzat ún. folyószámla hitelének meghosszabbításáról is döntöttek a képviselők. A számlavezető pénzintézettel történő egyeztetés alapján a jövőben 48 millió Ft hitelkeretre lenne jogosult az önkormányzat, a hitel lejárata: december 31. A testület támogatta a folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítását. Dr. Sós Csaba A szociális társulás is ülésezett A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Tanácsa szeptember 24-én tartotta ülését. Első napirendi pontként a társulás idei költségvetéséről szóló határozat módosítását vitatták meg a polgármesterek. A módosításra az államtól kapott központi támogatások átvezetése miatt volt szükség. A bevételi és kiadási oldalt egyaránt Ft-tal emelték meg a módosítással. A társulás idei költségvetésének bevételi és kiadási főöszszegét így Ft-ban állapította meg a tanács. Második napirendi pontként a társulás évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót vitatta meg a tanács. Mindhárom településen a szociális szolgáltatásokért, elsősorban az étkeztetésért fizetnek az ellátottak. A bevételek 52,55%-os teljesítést mutattak az első félév végén. A kiadások teljesítése 49,11 % volt. A tanács a beszámolót elfogadta. Harmadik napirendi pontként a szociális szolgáltató központ alapító okiratának módosítását tárgyalta a tanács. A módosítással a tetétleni és a bihardancsházi telephelyek új neve került átvezetésre az okiraton. Felvételre került az okiratba az idősek, demens betegek nappali ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatások, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés. Ezeknek a szolgáltatásoknak a technikai azonosítószáma változott, emiatt volt indokolt a módosítás. Dr. Sós Csaba Az ivóvizes társulás üléséről A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsa szeptember 15-én tartotta ülését a társulás székhelyén, Derecskén. A tanács első napirendi pontként a társulás idei költségvetésének módosítását vitatták meg a települések polgármesterei. Bakó István a tanács elnöke ismertette, hogy a módosítás szerint a évi pénzmaradvány összegével mintegy 3,1 millió Ft-tal növekedett a költségvetés bevételi oldala. Erre tekintettel a kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatát lehetett megemelni ezzel az összeggel. A polgármesterek a módosítást megszavazták. Második napirendi pontként a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta a tanács. A társulás január 5-én írta alá a szerződést, amely szerint a Belügyminisztérium az EU Önerő Alapból biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önerőt. Ezzel a döntéssel anno a pályázat 100%-ban finanszírozottá vált. A támogatási szerződés 1. sz. módosítását január 31-én írták alá a felek. A módosítás a megvalósítási határidő módosítása miatt volt szükséges. A módosítással március 1-jéig kell megvalósítani a projektet. A szerződésmódosítással egyidejűleg a projektmenedzsment költségeit 5%-kal csökkentette az irányító hatóság. Idén március 31-el a BM Önerő Alap támogatási szerződése is módosításra került a támogatási szerződésben szereplő határidő módosítás miatt. A jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező településeken (Berekböszörmény, Bedő, Kőrösszegapáti, Kaba, Tetétlen, Báránd, Nádudvar) a munkálatok elkezdődtek. Nádudvaron szeptember 10-én egy műtárgy (medence) beemelésével a vízműtelepi munkálatok is megkezdődtek. A tolózárcserék mintegy 50%-át szeptember 15-ig elvégezte a kivitelező Signum Alfa Team Kft. Derecskén egy új szennyvíztisztító telep építését kezdte meg szeptember elején a kivitelező. A projekt nettó összköltsége: Ft, az elszámolható összköltség: Ft. A projekt keretében nem elszámolható költség: Ft. A támogatás mértéke: 85,074044%, az önerő mértéke 14,925956%. A projekt keretében június 30-ig lehívásra került öszszeg: Ft, amelyből támogatás Ft, ebből Belügyminisztériumi Önerő Alapból elszámolható önerő: Ft. Nem elszámolható önerő 0 Ft. A tanács az első félévi beszámolót Ft bevétellel és Ft kiadással elfogadta. Dr. Sós Csaba A Nyugdíjasklubok III. Kelet-magyarországi Sakk Bajnokságát rendezte az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei szervezete. Elnökük, Kocsis Imréné felvezetése után dr. Sós Csaba aljegyző köszöntötte a résztvevőket, majd Baranyai Antal első osztályú versenybíró ismertette a rapid verseny részleteit A polgárőrök köszönik A Polgárőrbál bevételével gazdagodott egyesület igyekszik meghálálni a bizalmat. Köszönőlevelüket olvashatják júniusában új vezetőség került az egyesület élére. Ennek azonban a hivatalos bejegyzési folyamata, sajnos az előző évek adminisztrációs hiányossága miatt késik. Pótolni kellett ugyanis az elmúlt két év iratait, és eljárni a különböző hivatalokban (adóhivatal, törvényszék). Az egyesület a művelődési központtal közösen szervezett Polgárőrbál jegybevételéből befolyt összegből gazdálkodott. Így ebből helyeztük üzembe az áprilisban birtokba vett szolgálati gépkocsit, valamint kifizettük a biztosítást, a műszaki vizsgát és finanszírozzuk az üzemanyagköltséget. Emellett még sikerült műszaki eszközöket is vásárolni. Hat db kézirádiót, akkumulátorral, töltővel, egy db fényhidat, egy db fedélzeti kamerát. Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságnak s minden támogatónak, hogy ilyen formában segítette egyesületünk munkáját. Külön kiemelném Nádudvar Város Önkormányzatát, a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítványt, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetséget valamint a NAGISZ Zrt. és a KITE Zrt., valamint az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár, s annak dolgozóinak támogatását. Igyekeztünk megszolgálni a lakosság jóindulatát és anyagi hozzájárulását. Nagy létszámmal voltunk jelen államalapításunk ünnepén és a szeptemberi városnapi rendezvényen, ahol folyamatosan sok feladat hárult a polgárőrségre. Több nádudvari lakos megjegyezte, hogy milyen szervezetten dolgoztunk, ami számomra is nagy öröm volt és itt köszönöm meg az egyesület tagjainak a fegyelmezett helytállást. Az idei évben az egységes megjelenés érdekében az önkormányzati támogatásnak köszönhetően egyenruhát tervezünk vásárolni. Jövő évben 20 éves fennállását ünnepli a nádudvari polgárőrség. Reméljük addig is nagy létszámú, megbízható csapattal erősítjük a város közbiztonságát, ehhez várjuk új tagok jelentkezését egyesületünkbe. Barta Imre elnök

3 2014. október Nádudvari Hírek 3 A XII. Nádudvar Napjáról A kétnapos rendezvény főbb eseményeiről színes, 22 képből álló összeállítást láthatnak lapunk 6. és 7. oldalán. Ezért mi inkább most belestünk a kulisszák mögé: miként értékelik a szervezők a városi rendezvényt. A művelődési ház nem csak otthont adott a városnapnak, hanem a rendezvény gerincét adó színpadi és színpadkörnyéki eseményeknek szervezője is volt. Tóthné Budaházi Judit igazgató szerint voltak problémák, amire nem lehet felkészülni; például erős emberünk egy órát késett a szerződésben vállaltakhoz képest, így rugalmasnak kellett lenni ahhoz, hogy ne boruljon a teljes programsor. A legnagyobb hiátus a vendéglátásban volt, egy külsős cég vállalta annak teljes lebonyolítását, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy ígéretével ellentétben, nem tudott maradéktalanul megbirkózni a feladattal. Nagy súlyt fektettek az emberek és a rendezvény biztonságára, amely a látogatottsághoz mérten szükséges is volt. A rendőrség, a polgárőrség és a mezőőrség profi együttműködésének köszönhetően rendben is lezajlott minden. Ugyanígy köszönet illeti a helyi fellépőket, akik szinte állandó szereplői a városnapi rendezvényeknek. Tudjuk mennyi munka áll mögötte, mennyi izgalom óvodásnak, nyugdíjasnak egyaránt. Köszönet nekik! Az intézményvezető hozzátette, a ház saját állandó munkatársaival nem lett volna képes levezényelni az egész napos rendezvényt, de a közfoglalkoztatásban lévő kollégák és a konferanszié szerepet elvállaló Szilágyi Petra segítségével nagyobb zökkenők nélkül fejeződött be a város sokaságát megmozgató esemény. Igyekeztek minden korosztályú és érdeklődésű embernek programot biztosítani, s a rendelkezésre álló anyagi keretek között ez sikerült is. A városnap régi hagyományőrző jellege Fellegajtó nyitogató címmel a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola udvarán valósult meg. Kézművesek meghívását iskolánk vállalta magára, hiszen a nádudvari értékek bemutatása nélkül hiányos lenne a rendezvény, így a meghívásokat és egy bensőséges kézműves udvar kialakítását magunkra vállaltuk tájékoztatott dr. Takácsné Baranyai Etelka, a szakiskola intézményvezetője. Ehhez a sátrakat és a táncházat kísérő zenekar finanszírozását a rendezvény költségvetése biztosította, a tartalmat pedig a hagyományok jegyében saját erőből valósítottuk meg. A szakiskolából közel negyven közreműködő kollégák, diákok és önkéntes segítők vett részt a rendezvény lebonyolításában. Meghívásunkra Balogh Károly kosárfonó, népi iparművész; Beke Sándorné fazekas-mintázó népi iparművész; Dobiné Vass Júlia fazekas, népi iparművész, a Népművészet Mestere; Egri Gáborné szűrrátétes, népi iparművész; Fazekas Ferenc fazekas, népi iparművész; Fazekas István fazekas, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Fazekas Lajos fazekas, népi iparművész, a Népművészet Mestere; Győriné Kéri Ágnes csuhé- virág-, babakészítő; ifj. Fazekas István fazekas, népi iparművész; K. Nagy Zsolt fazekas, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Katonáné Kalmár Terézia hímző népi iparművész, mézeskalács-készítő; Rácz Erika ötvös, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Radácsi Piroska kézi-gépi hímző, népi iparművész, a Népművészet Mestere mutatták be alkotásaikat. A nemezsátor és a Színtérben berendezett kiállítás tükrözte az itt folyó kézműves oktatás magas színvonalát. Valamennyi mesterségből ízelítőt kaptak az érdeklődők, egy-egy munkafolyamatot maguk is kipróbálhattak. A hagyományos udvari kemencében való sütés is a látvány része volt, hiszen egész nap kenyérlángossal és a kelt tészták egész palettájával kínáltuk az igen érdeklődő, szép számú közönséget zárta összefoglalóját dr. Takácsné Baranyai Etelka. A Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesület városnapi vetélkedőkkel, játékokkal várta az érdeklődőket. Örültek, hogy sok gyerek jól érezte magát az ügyességi játékok, mint a kötélhúzás, vagy éppen a medencés horgászat közben. Jutalmuk pónilovaglás, zsákbamacska, édesség és üdítő volt tudtuk meg a szervező egyesület elnökétől, Petrovics-Varga Kornéliától. Ugyanő megjegyezte még, hogy milyen sok munka egy ilyen komoly program megrendezése, ezért magából a városnapból nem is sokat láttak, de a gyerekek vidámsága és öröme mindenért kárpótol, jövőre is szeretnének ilyen és ehhez hasonló összejöveteleket tartani. Városnapi programjukat a nádudvari és a megyei önkormányzat egyaránt támogatta. Szintén a városnapkor zajlott a Baksay Dániel (régi Tolbuhin) úti iskola udvarán az általános iskolások Kövy-napi főzőversenye, erről bővebb tudósítást az 5. oldalon találhatnak. Képek a városháza és a sportkomplexum átadójáról A meghívott vendégeket körbekalauzolták az új városházán A Jókai utcai kézilabdapálya és az új épület A fallabdapályán hamarosan pattoghat a squashlabda,,tesztüzemben ' a bowlingpálya Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából koszorút helyezett el az október 6-i nemzeti gyásznapon Nádudvar Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében Beke Imre polgármester és Vincze András jegyző az es szabadságharc Lenkey századában szolgáló nádudvari hős huszárok emlékművénél A szabadtéri kondipark, mögötte az Emőd-tóval

4 4 Nádudvari Hírek október Nádudvaron augusztus 29. és szeptember 30. közötti időszakban 8 bűncselekmény történt. Ismeretlen tettes augusztus 29-ét megelőző időben a Somogyi Béla utca egyik lakásán a hagyatéki leltár során elhelyezett hatósági zárakat eltávolította és azok helyére új matricákat helyezett el. Az ügyben zártörés vétsége miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes augusztus 31-én óra és szeptember 1-jén óra közötti időben az Ady téren lévő Club Cafe nevű szórakozóhely közterületi pultjától kettő darab napernyőt eltulajdonított. Az ügyben lopás vétsége miatt büntetőeljárás indult. Szeptember 3-án és óra közötti időben egy nádudvari férfi a Fő út és a Dobó utca kereszteződésében előzetes szóváltást követően a pólójánál fogva megrángatott egy nádudvari férfit, aki ennek következtében nekiesett a kerítésnek, majd két alkalommal arcon ütötte. A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben garázdaság vétsége miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes szeptember 9-én óra és szeptember 10-én óra közötti időben a Rózsa utca egyik lakóházának udvaráról eltulajdonított egy aknafedlapot. Az ügyben lopás vétsége miatt büntetőeljárás indult. Szeptember 10-én óra körüli időben egy nádudvari férfi az Alkotmány utcai lakásában előzetes szóváltást követően élettársát több alkalommal ököllel arcon ütötte, melynek következtében a sértett nő könnyű sérüléseket szenvedett. Az elkövetővel szemben súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult. Szeptember 16-án 18 óra 25 perckor egy nádudvari férfi a Schönherz Zoltán utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Az elkövetővel szemben gépi meghajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult. K É K H Í R E K Szeptember 17-én óra körüli időben három nádudvari férfi a Móricz Zsigmond utcán előzetes szóváltás nélkül tettleg bántalmazott egy szintén nádudvari férfit, akit több alkalommal megütöttek, megrúgtak és közben hangosan szidalmazták. Az elkövetőkkel szemben csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt büntetőeljárás indult. Szeptember 22-én óra körüli időben három sajószentpéteri férfi megjelent a Marx Károly utca egyik lakóházánál egy tehergépkocsival és a lakóház udvarára az előzetesen egyeztetett 46 q hasogatott cser- és akác tűzifa helyett kb. 20 q tölgy tűzifát szállítottak le. A leszállított tűzifa értéke kb Ft volt, azonban a fáért az idős sértettet megtévesztve Ft készpénzt vettek át. Az elkövetőkkel szemben csalás vétsége miatt büntetőeljárás indult. Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az elkövetőket, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan a bejelentő adatait zártan kezeli: Mészáros László r. ftőrm. körzeti megbízott 06 30/ Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott 06 70/ Nádudvar Rendőrőrs 06 54/ vagy 06 30/ Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/ vagy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok. A körzeti megbízottak minden csütörtökön és óra közötti időben a rendőrőrsön fogadóórát tartanak. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető Mozgásszervi betegek figyelmébe! Ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele, gyógyászati segédeszközök díjtalan felírása ortopéd szakorvos által helyben történik (gyógyszer költségbe nem számítják), beutaló nem szükséges. A rendelés helye és ideje: Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár, október 16-án (csütörtök) 9.00 órától. Érdeklődni a Mozgáskorlátozottak fogadó óráján lehet, szerdai napokon 13 órától vagy telefonon: 06-20/ , illetve a 06-30/ Apagyi Györgyné területi képviselő Köszönet az 1%-ért A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1%-át részére felajánlották. A kapott összeg: Ft. Ezt az összeget alapszabályunk értelmében a tehetséges gyermekek támogatására, programjaink megvalósítására és működési kiadásokra fordítjuk. Köszönjük. Az Alapítvány Kuratóriuma EGÉSZSÉGKALAUZ Egy újabb aktualitás: lázcsillapítás Immár a tizenkettedik történetet olvashatjuk Pécsi Samu tollából. Szegény gazdák Gyakori kérdés hogy mikor és mivel kell lázat csillapítani. Az emberek nagy része nincs tisztában néhány igen fontos dologgal. Sokan gondolják a lázról, hogy káros dolog, melyet azonnal meg kell szüntetni. Pedig a láz a szervezet természetes védekező rendszerének része, egy tünet, amely jelzi, hogy a test saját hőmérsékletének emelésével igyekszik legyőzni a kórokozókat. A megemelkedett testhőmérséklet lassítja egyes baktériumok és vírusok szaporodását. Ezzel egy időben fokozódik a szervezet védelmét biztosító immunanyagok termelése. Tehát a láz bizonyos fokig hasznos, de ha tartósan magas, akkor károssá válik és be kell avatkozni. Általában 36,5 37,0 C között normálisnak tekinthető a testhőmérséklet, Emelkedhet a testhőmérsékletünk fizikai aktivitáskor, gyerekeknél pl.: sírás, szaladgálás. A hõmérséklet emelkedésének mértéke szerint Celsius fok között hõemelkedésrõl, Celsius fok között mérsékelt lázról, 39 40,5 Celsius fok között magas lázról, 40,5 Celsius fok felett orvosi szóval hiperpirexiáról beszélünk. Hogyan mérjük a lázat? A forgalomban lévő fülhőmérő és a homlokra helyezhető,,műanyag tapasz" nem elég pontos, csak tájékozódásra alkalmasak. A digitális lázmérők megbízhatóak, a mérés ideje is rövidebb, jól olvasható kijelzőjük is van. Figyelembe kell venni a lázmérés helyét. Csecsemő és kisded korban végbélben mérjük a testhőmérsékletet, óvodás kortól a hónaljban. Fontos, hogy figyeljünk a hőmérő pontos alkalmazására, a kivitelezés biztonságosságára. Végbélben történő mérésnél hanyatt kell fektetni a gyermeket, hónaljban történő mérésnél pedig fontos, hogy a hónalját jól összeszorítva tartsa a beteg, és ha izzadt a bőre, előtte törölje szárazra. Hőemelkedés esetén itassuk a beteget és percenként ellenőrizzük a testhőmérsékletet. Fontos hogy jól szellőző pamut anyagú legyen a ruházata és ne legyen túlöltöztetve. A lázcsillapítás tehát 38 Celsius fok feletti hőmérséklettől szükséges. Kivételt jelent, ha lázgörcsre hajlamos a beteg, mert akkor már hőemelkedés esetén is kell lázcsillapítót adni. A lázcsillapítás történhet gyógyszeresen vagy gyógyszer nélkül. A gyógyszer nélküli lázcsillapítás a fizikai lázcsillapítás, amely a hőelvonás fizikai elvén alapszik. Két formája van, az első a hűtőborogatás (priznic): egy lepedőt, vagy textilpelenkát langyos, állott vízzel átnedvesítünk, s azzal a beteg egész testét (nyaktól lefelé) becsavarjuk. Amint a borogatás átmelegszik, cseréljük le! (Ezt a műveletet 2-3 alkalommal érdemes elvégezni). A hűtőborogatást követően vékony, jól szellőző pamutruhát adjunk a gyermekre és könnyű, vékony takaróval takarjuk be, hogy ne akadályozzuk a test hőleadását. Másik formája a hűtőfürdő: engedjünk a kádba vizet, amelynek hőmérséklete kellemes a lázas betegnek, majd hideg víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük le a fürdővizet C-ra. A gyermek kb percig ebben a vízben tartózkodjék Ezt követően törüljük szárazra, és az előbb leírtakhoz hasonlóan adjunk rá pamut ruhát. Lázcsillapító gyógyszernek minden háztartásban lennie kell. Többféle hatóanyag-tartalmú és fajtájú kúp, szirup, tabletta lázcsillapító kapható. Fontos figyelnünk arra, hogy ugyanaz a hatóanyagtartalmú gyógyszer, különböző néven is kapható és azonos hatóanyag tartalmú gyógyszert hat órán belül ismételten nem adhatunk. Kérje ki a háziorvosa véleményét ki, mikor, milyen adagban kaphat gyógyszert. Ezt befolyásolja a beteg életkora, testsúlya, gyógyszerérzékenysége, alapbetegségei. Dr. Sípos Timea NÁDUDVARI EMLÉKEK A magánpraxis nehezen indult. Nem a gyógyító munka volt nehéz, hanem az, hogy a végén válaszolni kellett a kérdésre: Mivel tartozunk doktor úr? Ilyenkor mindig zavarba jöttem és mondtam egy összeget, ami rendszerint kevesebb volt, mint a gyógyszer ára. Egy hónap után egyszer Győző nevetve megkérdezte: Na, mennyit fizettél rá egy hónap alatt a praxisra? Szégyenkezve, de bevallottam, hogy majdnem kétezer forintot. (A fizetésem 2100 Ft volt.) Győző felszabadultan nevetett: Én is így jártam az első hónapban. A gazdák legtöbbje szegény ember volt. Én úgy gondoltam, hogy sokkal jobban élek, mint ők. Zavart, hogy el kell kérni a pénzüket. Aztán két élmény komolyan elindított a gyógyulás felé. (De megvallom, sohasem sikerült tökéletesen meggyógyulnom. A mai napig zavar, ha a pénz kerül szóba.) Az első eset megrendítőnek látszott. A Kösélyszegbe kellett kimennem egy tanyára kolerás pulykákat oltani. A gazda egy rosszul öltözött, töpörödött anyóka volt. A helyszínre érve a nádfedeles, düledező pici tanya, az üveget újságpapírral helyettesített ablakaival számomra a tökéletes nyomort jelenítette meg. A száznál több állat oltásáért 250 Ft-t kértem, ami alig volt több mint a gyógyszer árának a fele. Amikor kimondtam az összeget az anyóka beszaladt a házba és szinte azonnal visszatért a bal kezében egy halom 100 Ft-ossal. A pénzoszlop úgy cm magas lehetett, amit az állával szorított le nehogy elveszítsen belőlük egyet is. Én annyi pénzt egy csomóban addig még nem láttam, így megbecsülni sem tudtam mennyit tart a kezében az anyóka. A halom tetejéről jobb kézzel egyenként leemelt 3 darab százast és türelmesen várt, míg visszaadom az 50 forintot. A látvány annyira megdöbbentett, hogy teljesen gépiesen cselekedtem. Másnap egy hozzánk közel lakó özvegyasszony udvarába hívtak. Az asszony már kétszer azzal intézte el a fizetést, hogy majd megfizeti a munkámat, ha lesz pénze. Részben az előző napi élmény hatására azt mondtam az asszonynak, hogy csak akkor megyek le, ha a rendelés ideje alatt behozza a tartozását. Egy negyedóra múlva az özvegy felnőtt lánya bejött a rendelőbe és levágta az asztalra a nem kis summát. Majd ahogy jött, köszönés nélkül távozott. Reggeli után ott kezdtem. A korábbi két kezeléshez hasonlóan most is kolera ellen kellett kezelnem a baromfikat, csak most már a vízi szárnyasok is hullottak. Most új meglepetéssel álltam elő. Megkérdeztem a létszámokat, kiszámoltam a kezelés költségét és előre kértem a fizetséget. Az aszszony benyúlt a zsebébe és szó nélkül fizetett. Miután megkaptam a pénzt hozzáláttam a munkához. E két eset után gyógyultnak nyilvánítottam magam, de a mai napig felvetődik bennem, talán ez egy téves diagnózis volt.

5 2014. október Nádudvari Hírek 5 III. Nádudvari Kukorica Fesztivál Bodó Sándor közgyűlési elnök is köszöntötte a résztvevőket Remek idő kerekedett a III. Nádudvari Kukorica Fesztiválra, október 4-én. Volt is miért sütnie oly nagyon, hiszen a sokaságnak nagy jó kedve vagyon. Ropták a színpadon a néptáncosok, daloltak az énekesek, zenéltek a muzsikusok, s mindezt köszönve tapsolt a publikum a nézőtéren a szombat délutáni vigasságon. Sőt, még slambucot és főtt kukoricát is kóstolhattak. A Hajdú-Bihar megyei amatőr hagyományőrző csoportok előadásait a Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesülete verbuválta egybe. Területi képviselője, a nádudvari Apagyi Györgyné köszöntötte a vendégeket, majd Beke Imre a házigazda város polgármestere vélte úgy, hogy a jelenlévőkből bizonnyal egy ütőképes kukoricatörő csapat jöhetne össze, merthogy ennek van itt az ideje, s a rendezvény is ezt a hagyományt őrzendő jött létre. Bodó Sándor megyei közgyűlési elnök, a térség országgyűlési képviselője a települések összefogásának fontosságát hangsúlyozta, amely itt is szépen megmutatkozott, hiszen a helyieken kívül érkeztek fellépők Tiszacsegéről, Biharnagybajomból, Püspökladányból, Kabáról, Tetétlenről, Földesről, Balmazújvárosról, sőt Újlétáról is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is tiszteletét tette, s köszöntőt mondott Széchenyi Lajos a Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének elnöke is. A gyerekek kikapcsolódásáról a Lurkó Tanoda és a Bűvös kezek kézműves foglalkozásai és az ügyességi vetélkedőknél a Kövy iskola tanítói, míg a népi játékoknál Lévai Sándor gondoskodott. A Csutka Rozi és Kukorica Jancsi pályázatra 30 óvodás alkotását díjazták: szép könyveknek, mozijegynek örülhettek oklevelük mellett. A főzőverseny résztvevőit is díjazták. A népes mezőnyű slambucfőző verseny három legfinomabb ízvarázsú étel készítője a Mozgáskorlátozottak Kabai csoportja, Mozgáskorlátozottak Bárándi csoportja, a nádudvari Őszirózsa Nyugdíjas klubból Kiss István. Díjaikat Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere és a megyei Ligaszakszervezet ajánlotta fel. A főzők közül senki sem távozott üres kézzel. Hogy mindez ilyen jól sikerülhetett nagyban köszönhetők a támogatóknak. Ők a következők voltak: Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Nádudvar Város Önkormányzata, Réz Szilárd alpolgármester, Sajt-Kalmár Kft., Bon Freeze Zrt., Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Továbbá nádudvari egyéni vállalkozók: Baranyi Sándor, Nagy Sándor, Varga Sándor, Gondáné Varga Erzsébet, és Sámi Béla. K. Nagy József slambuckészítőként jeleskedett, ifj. Fazekas István fazekas népi iparművész családjával a fazekas korongozás gyakorlati rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. A rendezvény társszervezője a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár volt. Boldog ovisok fellépésük után A Csutka Rozi alkotói pályázat díjátadója Beke Imre polgármesternek is tetszettek a kézi készítésű dísztárgyak Kipróbálhattak népi játékokat Az aranyfakanál tulajdonosai Ügyes kezek kézműveskedtek Kiskukták a városnapon finomságok főttek 19 osztálynál Szeptember 20-án, a városnapi rendezvények közepette immár nyolcadik alkalommal próbálták az általános iskola rögtönzött kuktái megszerezni az Aranyfakanalat. 19 osztályközösség döntött úgy, hogy egy közös főzéssel teszik emlékezetesebbé ezt a napot. Voltak akik versenyen kívül, csak a hangulat kedvéért főztek és voltak, akik vállalták a megmérettetést. Ők persze mindannyian abban reménykedtek, hogy a zsűri ízlelőbimbóira gyakorolt óriási hatás, amit a főztük tett, elegendő a győzelemre. A szerencsés zsűri dúskált a finomságokban. Kínálták őket slambuccal, paprikás krumplival, paprikás csirkével, gulyáslevessel, vad-és marhapörkölttel, sőt még palacsintával is. Nagyon szoros versenyben, végül is a 3.a osztály bizonyult a legügyesebbnek. Ők sertéspörköltet készítettek lepcsánkával. Második lett az 1.c osztály közössége, harmadik pedig a 6.d-sek csapata. De a többiek sem voltak sokáig csalódottak, mert ha fakanalat nem is vihettek haza, nem mindennapi élményekkel lettek gazdagabbak. Sőt az idén a terítést is díjazták, így a legkreatívabb osztályok megnyerhették az ebéd utáni desszertet is. Testet, lelket tápláló délelőtt volt ez. Egészségünkre! Varga Ildikó A győztes 3.a szülői főzőcsapata

6 6 Nádudvari Hírek október Ez volt a XII. Nádudvar Napja Ízelítő Portugáliából szemnek, szájnak egyaránt Kolozsváriné Ugrai Mária festőművész kiállítása a legkisebbekhez is szólt A kiállításmegnyitón a Liszt Ferenc kórus énekelt Beke Imre és Pajna Zoltán (balról) nyitotta meg a városnapot Ízelítő néptánc hagyományainkból a szakiskola udvarán A színpadon többször ismertették a hagyományőrző programokat A Napfény Óvodások aranyos műsort adtak, énekkel, tánccal fűszerezve. Szülők, nagyszülők és a publikum nagy örömére A gyerekek kézműveskedhettek is A kutyásbemutató most is sikert aratott

7 2014. október Nádudvari Hírek 7 mulathatott a város apraja-nagyja Mazsoretteseink zászlós bemutatója A Kövy iskola és az Edit Fitnesz aerobikosai A By The Way a tinilányok kedvence volt Erősember világbajnokok bemutatója A Kéknefelejcs citerazenekar Szalárdi magyar fiatalok tánca Az Őszirózsa nyugdíjasklub tagjai táncoltak nekünk Hallhattuk az SZSZK Idősek klubjának kórusát is Jan Wozniak Urzedow polgármestere is köszöntötte a nézőket Testvértrió Urzedowból Hangol az Alexa Country Band Kis Grófo nagy siker A városnapról szóló szöveges tudósításunkat a 3. oldalon olvashatják

8 8 Nádudvari Hírek október A Virágos Nádudvarért környezetszépítő verseny dobogósai Balkon, 1. helyezett Balkon, 2. helyezett Balkon, 3. helyezett Családi ház 1. helyezett Családi ház 2. helyezett Családi ház 3. helyezett Családi ház 3. helyezett Intézmény, 1. helyezett Intézmény, 2. helyezett Intézmény, 3. helyezett Vendéglátóhely, 1. helyezett Vendéglátóhely, 2. helyezett Vendéglátóhely, 3. helyezett Társasház, 1. helyezett,,a legszebb konyhakertek,, mozgalom nádudvari győztesei Kenéz Zoltánné és kertjének egy részlete Márton Gergely és kertjének egy szelete

9 2014. október Fűszegély-nyíró a legszebb kertnek 23 pályázó tisztelte meg városát azzal az idei évben, hogy benevezte kertjét, erkélyét a Nádudvar Város Önkormányzata által kiírt Virágos Nádudvarért környezetszépítő versenyre. A háromfős zsűri elnöke Réz Szilárd alpolgármester volt, míg tagjai Juhász Sándor önkormányzati képviselő, valamint Majoros György a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. műszaki ügyintézője. Örömmel tölt el, hogy az idén pályázó 23 kerten kívül is sok szép rendezett porta fogadja az arra járókat. Elszomorító, hogy alkalmanként ugyanezen kertek melletti szomszédos területek pedig gazzal felvertek, amelyek rendbetételéhez, csupán egy kis odafigyelés és egy kaszálás lenne szükséges vezette fel a díjátadót a zsűrielnök. A pályázókat idén is ajándékok várták a támogatók jóvoltából. Nádudvar Város Önkormányzata mellett Varga György Barkács és Ipari Cikkek Üzlete, a Nádudvari Agrokémiai Kft. és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ajánlott fel díjakat számukra. A évi Virágos Nádudvarért környezetszépítő verseny eredményei Virágos intézmény, gazdálkodó szervezet, telephely kategóriában: 1. FŐNIX Takarékszövetkezet, Fő u Polyduct Zrt., Kabai u Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi, Bercsényi M. u. 2/a. Virágos társasház kategóriában: 1. Malom u. 4. szám alatti társasház. Virágos vendéglátóhely, üzlet kategóriában: 1. Kissné Czibere Gabriella (Levendula Vendégház), Rákóczi u Csoma Edit, Fő út Csoma Erika, Baksay D. u. 18. Virágos balkon és ablak kategóriában 1. Csató Tünde, Malom utca 4. III/7. 2. Kiss Sándorné, Deák F. u Pappné Tóth Ildikó, Rákóczi u. 18. Virágos családi ház kategóriában: 1. Molnár Ilona, Ady E. u Csoma Jánosné Baksay D. u Kemecsei Lajos, Ady E. u Tóth Ferencné, Táncsics M. u. 7. A legnépesebb kategória további díjazottjai: Kalmár Józsefné Kabai u. 3., Csendes Lajos Bercsényi u. 2/A., Majorosné Nagy Julianna Lukács D. u. 50., Bökönyi József Fő u. 120., Sándorné Németh Rita Táncsics M. u. 12/a., Majoros Jánosné Vay Miklós u. 7., Tóth Imréné József A. u. 28., Kovácsné Molnár Ildikó Tompa M. u. 24., Szűcs Antal Szamos u. 5. Először az országos versenyben Hagyományteremtő szándékkal csatlakozott idén Nádudvar Város Önkormányzata a A legszebb konyhakertek Magyarország mozgalomhoz. Így mindenképpen sikernek könyvelhető el, hogy nyolcan is neveztek szépen gondozott konyhakertjeikkel. A díjakat a szeptember 20-i városnapon adták át a Virágos Nádudvarért pályázattal egyetemben. Ami érthető, hiszen a zsűrizés szinte egyszerre zajlott. Az országos ötletgazda, Karcag város alpolgármestere Kovács Szilvia levélben gratulált a résztvevőknek, s egyúttal megköszönte Nádudvar város polgármesterének, hogy az önkormányzat csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez. Köszönetét fejezte ki a zsűri tagjainak (Réz Szilárdnak, Juhász Sándornak, Majoros Györgynek), valamint a koordinátori feladatokat is ellátó Marján Lászlónak az önzetlen munkáját. A kertek bejárásánál a szorgos és dolgos emberi kezek munkája mellett megtapasztalható volt a szív és a lélek jelenléte is, hiszen, a gazdák mindegyike érthető örömmel mutatta be gondosan művelt kertjét, portáját, ahol bizony napi több órát töltöttek, hogy az olyan pompázatos állapotban legyen, mint ahogy azt a zsűri is láthatta. A Legszebb Konyhakertek Nádudvar évi verseny eredményei Balkon kategória: 1. Csató Tünde, Malom u. 4. III/7. Mini kategória: 1. Pappné Tóth Ildikó, Rákóczi u. 18. Normál kategória: 1. Kenéz Zoltánné, Szabadság u Márton Gergely, Miklós u Kiss Gábor, Mészáros L. u. 41/a. 3. Szabó Béla, Petri-Derzs u Csoma Jánosné, Fő u Különdíj: Kocsis István és családja, Somogyi B. u. 50. Elismerés a klubelnöknek Díszoklevéllel jutalmazta a Nyugdíjasklubok és idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége a nádudvari Kocsis Imrénét a klubszövetség megyei elnökét, a szervezet 25 éves jubileuma alkalmából, szeptember 4-én, Budapesten. Az elismerést az idősek helyzetének javításáért az A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Nádudvaron az esedékes őszi lomtalanítást október 29-én, szerdán a hétfői ürítés szerint érintett utcákon, míg október 30- Lomtalanítás! Életet az éveknek klubmozgalom célkitűzéseinek megvalósításáért, a hagyományok a művészeti és a közösségi értékek ápolásáért végzett önzetlen tevékenység elismeréseként kapta olvasható a hivatalos dokumentumban. Az oklevél mellé egy négynapos svájci utazás is jár jutalmul. án, csütörtökön a keddi ürítés szerint érintett utcákon végzi el. A kihelyezhető hulladékokról és kihelyezés módjáról olvashatnak a cég honlapján: vagy a Facebookon. Nádudvari Hírek 9 Nádudvari szépség Szó szerint szép nádudvari siker született a Nanna Miss Hajdú-Bihar 2014-es szépségversenyén szeptember 6-án: Örvendi Cintia három díjat is besöpört. A debreceni Kossuth téren rendezett rangos eseményről a mi főszereplőnket kérdeztük. Egy másfél hetes felkészítő tábor előzte meg a versenyt. Elsősorban a fő szponzorokat látogattuk meg, ahol kisfilmeket készítettek rólunk, természetesen a szponzor termékeivel, illetve szolgáltatásaival karöltve. A Flavon Max, a Nanna lúgosított víz és a Felföldi Kft. mind támogatták az említett eseményt. A döntős lányokkal ellátogattunk a Leukémiás Gyermekekért Alapítványához is, ahol dísztárgyakat készítettünk a gyerekekkel. Számomra nagyon megrázó, egyben felejthetetlen élmény volt. Sok szerető szív és mosoly vett minket körül. Ennek láttán kértem meg a Nádudvari Edit Fitness SE tanítványait, hogy gyűjtsünk számukra játékokat. Több mint ötszatyornyi játékot sikerült összeszedni, aminek köszönhetően a Miss Charity díjat én vehettem át a döntő napján. A másfélhetes felkészítés alatt komoly sportfoglalkozások is zajlottak, amely során a lányokkal, napi rendszerességgel edzettünk az Ideal Med Esztétikai Centrumban, ahol a koreográfiák betanulása is folyt. A hét folyamán megrendezésre került a Miss Sport háziverseny is, ahol az erőnléti állapotunkat mérték fel különböző gyakorlatokon keresztül. Nagyon boldog voltam, hogy ezt a címet is én nyertem el, úgy érzem Folytatjuk Borsodi Nagy János szűkebb hazánkra vonatkozó népi gyűjtéseinek közlését Barna Gábor könyve alapján. Már térdig taposunk az őszben, de most a tavaszi sajátságokról olvashatunk, hisz a hagyományőrzés nem évszakhoz kötött. Tavaszi ünnepek A XIX XX. század fordulójának, és a XX. század első felének hagyományai közt a húsvét előtti böjtnek nagy volt a fontossága. A nagypénteki böjtöt Nádudvaron a pásztoremberek, a katolikusok és a reformátusok is megtartották. Az egyik református gulyás családnál nappal nem ettek zsírosat, csak tojást és pattogatott kukoricát. Húst vagy zsírosat csak akkor, amikor az esthajnalcsillag feljött. A böjtöléshez hozzátartozott a pálinkaivás is. A Hortobágy környékén mindenütt ismert a nagypénteki mosakodás az állatok lemosásának szokása, megmutatása. Nagypéntek éjszaka mentek a lovas gazdák a Tiszára lovat úsztatni, hogy rühesek ne legyenek. Nádudvaron Örvendi Cintia Fotó: Magánarchívum nem volt hiábavaló, hogy 15 éve rendszeresen sportolok. Ráadásul a szüleim mérgesek lettek volna rám, ha nem én nyerem mondja félig tréfásan, mosolyogva. A felkészítés során a legnagyobb élményt a Silver Majorban éltem át, ahol 1,5 napot töltöttünk a csapattal. Egész nap fotóztak és kisfilmet készítettek rólunk. Ezen programok alatt a lányokkal még jobban összerázódtunk. Majd elérkezett a döntő estje és a várva várt díjátadó pillanata, amikor is az I. Udvarhölgyi cím büszke tulajdonosává válhattam. Így 3 címet, nagyon sok gratulációt és egy kalapnyi önbizalmat vihettem haza a Nanna Miss Hajdú-Bihar versenyéről zárta beszámolóját boldogan Örvendi Cintia. NÁDUDVARI NÉPSZOKÁSOK úsztatás nem volt. Az a mondás járta, hogy: nagypénteken mossa a holló a fiát. Az április 24-i Szent György naphoz is tartoztak szokások. A Hortobágy környéki falvakban a legáltalánosabb ismert Szent György napi hiedelem az elásott kincshez fűződik. Régebben Nádudvaron minden évben akadt néhány vállalkozó, aki Szent György éjszakáján az elásott pénzt figyelte, mert azt mondták, hogy az felgyullad. A nádudvari juhászok szerint a fellángoló kincset, pénzt úgy lehet megszerezni, hogy oda kell lökni a kalapot vagy kabátot, és a sok pénz ott marad a föld tetején. Ha ez nem sikerült, kiásni nem szabad, mert ezeket a kincseket átok alatt ásták el. Külön érdekessége ezeknek a történeteknek, hogy gyakran halmokhoz, dombokhoz kötődnek. Szent György napja alkalmas az időjárás alakulásának meghatározására is. Például a nádudvari juhászok szerint a régi pásztor emberek a Szent György napi éjszakai széljárásból következtettek az időjárásra.

10 10 Nádudvari Hírek október Érmesek első nagyversenyükön Márciusban kezdődtek meg a Rácz Kickboxing Team edzései Nádudvaron, de az eredmények már kézzelfoghatók. A szomszéd kisváros egyik civilszervezete, a Rácz Kickboxing Team Kaba Sportegyesület indított tavasszal képzést településünkön. A tréningeket a Testnevelési Egyetemen szerzett szakedzői képesítéssel rendelkező, 1. kyus Rácz Krisztián tartja. A csapat ügyeit pedig édesapja Rácz Lajos egyesületi elnök intézi. Tőle tudtuk meg, hogy már az áprilisi Pásztornapon együtt főztek, amolyan csapatépítő jelleggel. Sikeres bemutatót tartottak a nyári Labdagálán is. Hetente kétszer tartanak edzést városunkban: szerdán este hatkor, míg pénteken fél órával később kezdenek, hogy a kollégisták is odaérjenek időben. Jelenleg a Boldizsár Iskola tánctermében tréningeznek, az emeletes iskolaépület felújításának megkezdése előtt, pedig annak kistornatermében leltek otthonra. A sikeres kickboxerek Az elmúlt hetekben nyolc nádudvari sportolójuk is országos versenyeken vett részt. Nagy Zoltán és Urbán Róbert ezüstérmet, míg Szilágyi Tamara Katalin, Fekete Anita valamint Erdei Benjámin bronzot nyert, de a dobogóról most éppen lemaradó negyedik helyezettek (Nagy Tamás, Nagy Viktor, Nagy Viktor Péter) sem vallottak szégyent. Az egykori cukorgyári szomszédvárban nagy hagyománya van a küzdősportoknak, ők maguk tíz éve működnek sikerrel idén legjobbjaik világbajnokságon is szerepeltek, amelyhez a nádudvari Nagisz Zrt. is nyújtott támogatást. A kickbox-szeretetet szeretnék meghonosítani Nádudvaron is, s egyúttal eloszlatni azon tévhitet, hogy ez egy durva sportág lenne. Ráczékat igazolja ebben az is, hogy kisiskolás gyerekektől középiskolás lányokon és fiúkon keresztül felnőtt versenyzőik is vannak. A versenyeken védőfelszerelést használnak, s a sérülések sem gyakoribbak, mint például a labdajátékokban. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a sportágnak többek között olyan ismert kiválóságai, világbajnokai vannak, mint az egykoron a bájait a nyuszis magazinban felfedő Pesuth Rita, vagy a korábban birkózó olimpiai bajnoki címet is szerző, később színészi babérokkal kacérkodó Növényi Norbert. A kickboxerek szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt edzéseikre. Sikerekkel kezdtek a fiúk Utánpótláskorú kézilabdásaink is elkezdték menetelésüket az U12-es korcsoportban az ERIMA Gyermekbajnokságban. Az U12 ERIMA fiú csapat is megkezdte a bajnokságot. Az első fordulóban Fehérgyarmaton győzték le a Hajdúböszörmény csapatát tíz góllal. A második, harmadik fordulót Hajdúnánáson játszották ahol a házigazda Hajdúnánás csapatát egy góllal, a Fehérgyarmat második csapatát nagy arányban, huszonhat góllal verték a fiúk. A csapat teljesítményét Rásó Tibor értékeli: Egész nyáron edzettünk, készültünk erre a bajnokságra a fiúkkal. Számomra még ismeretlen volt a mezőny erőssége, hogyan is fogjuk megállni a helyünket a régiónk A csoportjában. Elmondhatom, hogy habár a játékunk még közel sem hibátlan, de eddig minden mérkőzést megnyertünk. Megpróbáltuk felgyorsítani a játékunkat, de van még mit gyakorolni. Keveset tudunk edzeni. Ezúton szeretném megköszönni a NÁDÉP Kft.-nek és a NAGISZ Zrt.-nek (a terület tulajdonosának), hogy egy héten kétszer a cég udvarán lévő aszfaltos pályán tudunk kézilabdázni, gyakorolni. A fiúk hozzáállása dicséretes, a szokatlan körülmények ellenére is lelkesen részt vesznek az edzéseken. Reméljük a folytatás is hasonló lesz, bár nehezebb ellenfelek következnek. Eredmények 1. forduló: NASK Hajdúböszörmény Góldobóink: Kovács Kornél 5, Rácz Martin 3, Végh Erik Viktor 3, Rácz Nataniel 3, Sümegi Ákos 1, Baráth Tamás 1, Fejes Bálint forduló: Hajdúnánás NASK Góldobóink: Rácz Martin 5, Végh Erik Viktor 5, Kovács Kornél 2, Sümegi Ákos 2, Rácz Nataniel, Baráth Tamás, Fejes Bálint, Gidai Roland Dominik. 3. forduló: NASK Fehérgyarmat VSE II Góldobóink: Kovács Kornél 9, Baráth Tamás 7, Végh Erik Viktor 6, Rácz Nataniel 4, Fejes Bálint 4, Rácz Martin 2, Gidai Roland 2, Sipos Csaba 1, Oláh Máté Bendegúz 1. A csapat tagjai még: Nemes Levente Lajos, Székely Attila, Bodnár László, Böszörményi Lajos és Beke Máté. A csapat tagjai VI. Családi nap, avagy akár esik az eső, akár nem, mi horgászunk! Családi horgásznap a kettes tónál (Fotó: magánarchívum) Huszonnégy család adta le a nevezését az idei Családi napra és az esős reggel ellenére, mindenki meg is jelent a reggeli helysorsoláson, szeptember 14- én a nádudvari II. számú horgásztónál. Ahová az úszós készségek, etető anyagok, titkos csalik mellett mindenki gumicsizmával, esőkabáttal és esernyővel felszerelkezve érkezett. A verseny megkezdésével párhuzamosan a szakácsok beizzították üstjeik alatt a tüzet: Virág Miklós és Tóth József a toros káposzta készítésének látott neki, Esztári Lajos, Tasi Gáborné, Szabó Sándorné, Brósch Lászlóné pedig a jól bevált babgulyáshoz fogott hozzá. Minden család 1 db fenekező- és 1db úszós készséggel horgászhatott, melyekre egy-egy horog volt rögzítve. Ezen a napon két különleges halat is kifogtak a versenyzők: Kerti József horgára egy jász keszeg kapott, ami kimondottan folyóvízi hal; Danka Ferenc pedig egy spanyol mintás pontyot csalt az etetésére. A kitartó eső miatt sajnos jó néhány előre betervezett rendezvényt le kellett mondani, melyek elsősorban a gyerekek szórakoztatására lettek volna hívatva. Ám a Ficánkások a nagysátorban igen csak kárpótolták a horgászpalántákat! Mesés, csillámló arcfestéseket kaptak a lurkók; színes, tarka, vidám papírsárkányokat készítettek; izgalmas halas, akváriumi képeket ragaszthattak, vághattak egyéni elképzeléseik alapján. Közben zajlott a szokásos tesztlapok kitöltése is, melyek értékes pontokat hoztak a családok számára. Hiába volt kitartó az eső, mi még kitartóbbak voltunk és mire a mérlegelésre került a sor, már ragyogóan sütött a nap. Rendezvényünket a következő meghívott vendégek tisztelték meg jelenlétükkel: Beke Imre polgármester, dr. Veres Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke, Réz Szilárd alpolgármester, Vincze András jegyző, Korcsmáros Sándor önkormányzati képviselő, Ludman Lajos a TVG ügyvezető igazgatója. Beke Imre polgármester két díjat is felajánlott a versenyzőknek: az egyiket a versenybe nevező legifjabb horgász számára: Apagyi Ákosnak adta át, a másikat pedig az egyik különleges hal kifogójának: Danka Ferencnek. Dr. Veres Ferenc ügyvezető elnök a megyei szövetség díját, egy serleget adott át a legeredményesebb horgász családnak. A végső eredmény a kitöltött tesztlapok értékeléséből és a kifogott halak mennyiségéből adódott össze. A díjakat Juhász Sándor, az egyesület elnöke adta át a helyezetteknek. Így a Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960, VI. Családi Napja a következő eredménnyel zárult: 1. helyezett: Fejes Imre és családja, akik átvehették a Vándor Kupát és a MO- HOSZ serlegét 2. helyezett: Brósch László és családja. 3. helyezett: Fejes Sándor és családja. 4. helyezett: Tasi Gábor és családja. 5. helyezett: Kerti József és családja. Legnagyobb halat fogta: Fejes Imre, 4800 gr-os tőponty. Legtöbb darab halat fogta: Brósch László és Nagy Zsuzsanna 25 db. Az eredményhirdetést követően a szakácsok bőkezűen kínálták a finom és tartalmas ebédet. Ezt követően pedig következett kicsik és nagyok kedvence a tombolasorsolás. Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki: a Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesületnek, a Sajt-Kalmár Kft.-nek és valamennyi Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960 tagnak illetve hozzátartozójának, akik a verseny sikeres és színvonalas lebonyolításához hozzájárultak. Tar Mónika Csónakos pergető párokkal Ötfordulós, többhelyszínes a Csónakos Pergető Országos Bajnokság, melyen két nádudvari horgászpáros is elindult. Már több éve együtt versenyez Berecki Kitti és Bódi Zoltán, a másik pár Ugrai Csaba és Ludman Tamás. Az első fordulót augusztus 31-én rendezték a Pátkai-víztározónál, a második forduló helyszíne szeptember 21-én, Gávavencsellőnél a Tisza volt. Ez utóbbin a Berecki-Bódi páros a harmadik, az Ugrai-Ludman duó pedig a tizenötödik helyezést érte el. Október én lesz a harmadik-negyedik forduló a Bodrog folyón Tokajnál, az utolsó pedig Kaposvár Deseda víztározójánál. N. E. Öten szaladtak Szoboszlón Ezúttal öt nádudvari versenyző vett részt a XIV. Hajdúszoboszlói Aquapark futóversenyen augusztus 30-án. A között született lányok 1500 méterét Moravetz Laura, a nyílt férfi rövid távot (3333 méter) Szőnyi Péter, a nyílt női rövid távot (szintén 3333 méter) Karancsi Kitti és Kiss Judit, míg a nyílt férfi hosszú táv méterét Szőnyi János teljesítette sikerrel.

11 2014. október Mattot adtak Nyíregyházán Remekül rajtoltak sakkozóink az NB II. Barcza csoportjában. Két forduló után harmadikok a tabellán, mindössze egy pontra a listavezetőtől. Az első fordulóban, ahogy azt már hírül adtuk, magabiztosan 7,5 4,5 arányban küldték haza az edelényieket. A második játéknapon pedig Nyíregyházán verték a PIREMON SE-t. A mestereink most is remekeltek, de a többiek sem vallottak szégyent a 8,5 3,5 arányban megnyert csapatviadalon. Győztesen fejezte be a partit Varga Péter nemzetközi mester, Mészáros András nemzetközi mester, Deák Sándor FIDE-mester, Kun Imre, Vass László, Pinczés Gyula és Molnár Tibor. Fél ponttal gazdagodva állhatott fel az asztaltól Czina Péter, Magi Tibor és Baranyai Antal. A harmadik, sajóbábonyiak elleni körre már a nyomdába küldés után került sor, ennek eredményéről legközelebb olvashatnak. Bárczi Roland A Nádudvari Deák Sándor FIDE-mester (balra) és Kun Imre eddig mindketten hibátlanok Sakk SE megyei első osztályban szereplő második gárdája először a Hajdúböszörményi SE szintén második számú csapatánál vizitált lapzártánk után október 5-én az első fordulóban. Majd rá két hétre a Hajdúszoboszlói SI-t fogadja a művelődési házban. Mindezekről beszámolunk októberben. A tetétleni IX. Sárrét Kupán szeptember között négy nádudvari sakkozó vett részt. Az A csoportban Baranyai Antal és 14 éven aluli versenyzőként Czina Péter. A B csoportban két ifjú: Bárczi Roland (U12) és Györfi Peter (U20) szerepelt mindketten eredményesen, ami azt jelenti, hogy feliratkoztak a FIDE-élő ponttal rendelkező sakkozók sorába. A férfiak vezetik a tabellát A Nádudvari Akarat Sportkör (NASK) kézilabdacsapatai mind a férfi, mind a női megyei bajnokságban elkezdték a szerepelést szeptemberben. A férfiak eleddig hibátlanul teljesítettek és veretlenül zárták az első szakaszt a négy körös megyei bajnokságban. A ladányi hazai pályán magabiztosan győztek a Földes és a Püspökladány ellen. Polgáron végig vezetve, de a végén egy góllal nyertek, és Létavértesen ismét simán győzedelmeskedtek és vezetik a tabellát. Érdekesség, hogy a földesiek és a létavértesiek ellen két apa-fia duó is betalált: a Rásó és a Dudics családban duplán örülhettek a góloknak. A négy találkozóról így vélekedik Rásó Tibor edző, sportköri elnök. A bajnokság első köre után a céljaink változatlanok, szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Az első négy forduló után látszik, hogy ez nem lesz könnyű. Nehézséget jelentenek az aszfaltos kinti mérkőzések (Polgár, Földes) és a Püspökladány is okozhat gondot a hátralévő fordulókban. A másik probléma, hogy egyelőre nem megoldott az edzéslehetőség. A hölgyek szintén Ladányban nyertek a Püspökladány ellen, ám a további négy vereség önmagában még nem jelent csalódást. Ennek részleteiről szintén a tréner beszélt nekünk. Püspökladányt magabiztosan vertük kezdte értékelését a tréner. Tégláson, az aszfaltos pályán nem játszottunk jól. Az erősebb Hajdúszoboszló ellen (aki tavaly második volt) egy gyenge első félidő után, pazar második harminc percet produkált a csapat, és csupán egygólos vereséget szenvedett a társaság. Ami számomra kicsit csalódás: Komádiban nem tudtuk megszerezni a két pontot és ráadásul rosszul is játszottunk. Berettyóújfalu ellen idegenben tisztes helytállás mellett, tízgólos vereséget szenvedtünk. Négy ponttal kellene rendelkeznünk a fordulók után, kettő van meg belőle. Én büszke vagyok a lányok, asszonyok teljesítményére, minden elismerés az övék. A női megyei bajnokság kiegyenlítettebb lett, megfiatalodott, de a lányaink állják a sarat elemzett tovább Rásó Tibor. Eredményeink. Férfiak. 1. forduló: NASK Földes (17 15). Góldobóink: Fülöp Lajos 11, Rásó Tibor 10, Horváth Imre 7, Ifj. Dudics Tibor 3, Ifj. Rásó Tibor 2, Dudics Tibor. 2. forduló: Polgár NASK (10 13). Góldobóink: Horváth Imre 7, Fülöp Lajos 5, ifj. Rásó Tibor 5, ifj. Dudics Tibor 3, Rásó Tibor 3, Hodosi Mihály, DudicsTibor, Petrikovits Lajos. 3. forduló: NASK Püspökladány (15 16). Góldobóink: Horváth Imre 6, ifj. Rásó Tibor 6, Király György Richárd 6, Fülöp Lajos 5, Rásó Tibor 4, ifj. Dudics Tibor 3, Hodosi Mihály 2, Molnár Tamás forduló: Létavértes NASK (14 19). Részletek később.. Nők. 1. forduló: Téglás NASK (16 11). Góldobóink: Gidai Zoltánné 7, Nagy Sándorné 6, Boros Anikó 5, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet 2, Komáromi Tímea, Balogh Blanka. 2. forduló: Püspökladány NASK (14 17). Góldobóink: Szilágyi Ildikó 11, Gidai Zoltánné 10, Sallai Réka 4, Bonczásné Király Regina 3, Boros Anikó, Szilágyi Edit, Komáromi Tímea forduló: NASK Hajdúszoboszló ANKSE (9 18). Góldobóink: Gidai Zoltánné 9, Boros Anikó 5, dr. Koroknai- Bokor Erzsébet 3, Tőzsér Tiborné 2, Szilágyi Edit, Komáromi Tímea, Szilágyi Ildikó, Sallai Réka, Bonczásné Király Regina. 4. forduló: Komádi NASK (9 9) Góldobóink: Szilágyi Ildikó 5, Gidai Zoltánné 4, Boros Anikó 3, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Horváth Nikolett, Sallai Réka, Tőzsér Tiborné, Nagy Sándorné. 5. forduló: BMSE NASK (19 9). Góldobóink: Szilágyi Ildikó 8, Gidai Zoltánné 7, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet 2, Komáromi Tímea 2, Balogh Blanka, Tőzsér Tiborné, Rásó Judit. A százszázalékos férfi csapat Nádudvari Hírek 11 Ifi: fél félidőnyi focifieszta Nem megy a pontszerzés a felnőtteknek Az U21-es Csecsődi Dániel (középen, sötét mezben) kapufás gólt lőtt a Létavértesnek Az első forduló óta nem sikerült a szeptember végi lapzártánkig újabb pontokat szerezni a felnőtt csapatnak a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában. Az utánpótlás gárda viszont utóbbi három meccséből kettőt megnyert. Az Ebes ellen felázott talaj és meccs közben is eleredő eső fogadta a csapatokat. A felnőttek elcsúsztak, az U21-es gárda viszont sikeresen talpon maradt ezen a napon. A Léta ellen szép napon, a kissé szeles idő már jobban kedvezett a játéknak, amellyel az ifi csapat maximálisan élt is. Az első félidő derekáig nem esett gól, helyzetek adódtak mindkét kapu előtt. Egy óriási ziccert hárított a 21. percben Dobi Attila a nádudvariak kapusa, ami megadta az alaphangot a folytatáshoz: 18 perc alatt öt gólt rámoltak be a mieink az ellenfél kapujába, amit még egy gyors, második félidő eleji találattal meg is toldottak: rúgtak a fiúk kapufás gólokat, bődületes átlövést, büntetőt és fineszest is. Az addig a bajnoki tabella második helyén tanyázó vendégek 6 0 után találtak be először, de az első félidő második félidőben rendezett focifiesztának köszönhetően a győzelem nem forgott veszélyben, s a közönség is szórakoztató játéknak örülhetett. Szép volt fiúk! A felnőttek is jól kezdtek, hiszen megszerezték a vezetést, ám a győzelem, s még az egy pont is nem csupán önhibájukból kicsúszott kezükből. Eredményeink. 5. forduló: Nádudvari SE Ebesi S.B.K.E. 1 3 (1 1). Gólszerzőnk: Kiss Attila. U21: 4 3 (2 0). Gólszerzőink: Czibere Krisztián, Székely Zoltán 2, Koncsek Gergő. 6. forduló: Nyírábrány Nádudvari SE 5 1 (2 1). Gólszerzőnk: Ugrai Roland. U21: 1 0 (1 0). 7. forduló: Nádudvari SE Létavértes SC ` (1 1). Gólszerzőnk: Nagy II. Sándor. U21: 7 3 (5 0). Gólszerzőink: Székely Zoltán 2, Csecsődi Dániel, Czibere Krisztián, Darányi Tamás, Sallai Péter, Szatmári Sándor. 62 éve szurkol Több mint hat évtizede a nádudvari sportpályákon tölti a hétvégéi egy részét a 69 éves Mészáros Lajos, aki hétéves kora óta szurkol a nádudvari focicsapatnak. A Létavértes elleni találkozón mesélt erről a szabályok kényszerű betartása miatt átmenetileg rendezői mellényt öltő újságírónak. Lajos bácsi az első számú, főrendezői feliratos megkülönböztető öltözetet viselte, ami most sem akadályozta meg abban, hogy taktikai tanácsokkal lássa el a pályán lévőket. M. L. Varsányi Nóra a kiválók közt A Debreceni Egyetemen a karok és a Hallgatói Önkormányzat javaslatára szeptember közepén 16 kiváló sportteljesítményt elért hallgatót tüntettek ki. Köztük egy nádudvarit: Varsányi Nórát. A 2006-ban alapított Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója címet a DVSC-ben kézilabdázó, sportszervező szakos hallgató a 2013/14-es tanévben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményével érdemelte ki. Hiszen nem csupán helytállt az iskolapadban, de növelte egyeteme hírnevét is. Ötös ennyit rúgott az ifi az első félidőben a Létának, mutatja a rendezők doyenje Varsányi Nóra kiváló sportoló

12 12 KEDVENC KÖNYVEM Az olvasás szükséglet, aki nem olvas, az szegényebb ember lesz. Szerényebb lesz a tudása, mert ismeretekben lemarad, hátrányba kerül, mivel az olvasás hozzásegít bennünket az új ismeretek megszerzéséhez, fejleszti képzelőerőnket, kreatívabbá tesz, gazdagítja szókincsünket és formálja jellemünket. Az olvasott ember tudással bír, és ez a tudás hatalom. Akinél a tudás, annál a hatalom és a tudást senkitől sem lehet elvenni! Könyvajánláskor ezen gondolatok fogalmazódtak meg O Nagy Judit történelem-német szakos tanárban. Olvasni jó és kell is! Annyira szép és gazdag nyelv a magyar. Nagyon fontos, hogy a smiley-k és a hangulatjelek előretörésében is tudjuk az anyanyelvünket használni. A világon a legszebben csengő hangokból tevődnek össze szavaink. Sokszínűségük miatt csodálatosan lehet érzéseket és gondolatokat kifejezni velük. A kimondott szónak íze van, mely tájegységenként változik. Azért is jó olvasni, mert írónként változnak ezek az ízek, ettől is lesz mindig más-más egy könyv és nyújt az olvasónak kellemesnél-kellemesebb élményt. A könyvajánlásaim is ezt tükrözik. Christina Hand: Angyalsors. Fiataloknak és fiatalokról szól ez a trilógia: Angyalsors, Angyalfény és az Angyalvágy, melyekben megjelenik a gondoskodás, a kaland, a féltés, az izgalom és a szerelem. Megindító történet egy fiatal lány belső vívódásáról, akinek az élete alaposan megváltozik, amikor kiderül, hogy féligmeddig angyal és még rendeltetése is van. Benedek Elek: A só. Mese a szeretetről, az igazságról és a gondoskodásról. A főhőse az öreg király, aki a lányait arra kéri, mondják meg, hogyan szeretik őt. A legkisebbnek, aki sóként szereti és tiszteli apját, bizony rögös utat kell bejárni, míg elnyeri méltó jutalmát. De, hisz mi is jól ismerjük ezt a mesét! Az iskolában az olvasás népszerűsítésére Benedek Elek napokat, mesehetet rendeztek. A felsősök lementek az alsó tagozatosokhoz, és egy-egy mesével tették szebbé a napjukat egy héten át. Kedves olvasóink! Ezzel a könyvajánlással zárom le és fejezem be ezt a rovatot. Úgy érzem elmondtam, és elmondtunk ajánlóimmal sok mindent azzal kapcsolatban, hogy miért is jó olvasni, miért érdemes szeretni a könyveket. Az elektronikus könyvek világában semmivel össze nem hasonlítható érzés, amikor kezünkbe veszünk, lapozgatunk egy-egy kiadványt. Ha saját könyvtárra nem is telik, a közkönyvtárak mindenféle újdonsággal (és természetesen régebbi kiadványokkal is) várják olvasóikat. Olvassanak továbbra is, a későbbiekben is szép élményeket kívánok! N. E. Nádudvari Hírek Üknagymama köszöntése. 63 boldog esztendőt töltött Ludman Lajosné Apagyi Erzsébet 3 éve elhunyt férjével, aki akkor már betöltötte 90. életévét. Szeptember 17-én Erzsike néni is megérte e szép kort, pedig 12 éves korától fogva dolgoznia kellett. Ennek alkalmából köszöntötte Beke Imre polgármester a város nevében. Erzsike néniéknek öt gyermeküktől 14 unokájuk született, akik 34 dédunokával ajándékozták meg őket. Sőt most már büszke üknagymamának is vallhatja magát augusztus 9-én Nemes Sándor 90. és felesége Szathmári Emma 80. születésnapját ünnepelték, a Dávid lovastanyán. Az ünnepelteket a népes vendégsereg mellett, Beke Imre polgármester is köszöntötte MŰVELŐDÉSI HÁZ Október 20-ig megtekinthető Kolozsváriné Ugrai Mária festőművész kiállítása. A kiállítás címe: Azok a varázslatos színek, a színek varázsa. Október 18-án, szombaton órától Idősek világnapja alkalmából köszöntjük a 90 éves nyugdíjasokat és az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat órától fellép: Tarnai Kiss László magyarnóta énekes. A rendezvény támogatója: Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány. Október 22-én, szerdán órától az Ady téri parkban Városi ünnepség az 1956-os forradalom emlékére,,lehullott három falevél címmel a 8. évfolyam műsora. Október 22-én, szerdán órától Kálmán Tímea divat- és stílustervező végzős tanuló bemutatója. Október 31-én, pénteken órától Szabó Miklós ételkóstolóval egybekötött előadása, Kína címmel. Minden csütörtökön órától jóga. A gyakorlatok elvégzéséhez nem kell más, mint egy kényelmes ruha, kispléd, polifoam. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ táncterme. Október 3-tól, péntektől október 22-ig, szerdáig tüdőszűrés. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ, parkoló. Novemberi beharangozó November 15-én, szombaton órától Fazekas Lajos fazekas, népi iparművész, a Népművészet Mestere életmű kiállításának megnyitója. Főrendező: Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány. November 29-én, szombaton órától a Fogi Színház bemutatja: Bolha a fülbe című vígjátékát két részben. Főbb szerepekben: Oszter Alexandra, Beleznay Endre, Cseke Katinka, Harsányi Gábor. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Városi Könyvtár október 23-tól (csütörtöktől) október 25-ig (szombatig) zárva tart. Nyitás: október 27. kedd. Programjainkról bővebb felvilágosítást személyesen az Ady Endre Művelődési Központban ill. telefonon az 54/ számon kérhetnek október MOZI 17. péntek, 17 óra MAJA, A MÉHECSKE Angol családi rajzfilm. (Korhatár nélkül megtekinthető!) 17. péntek, 19 óra MOZI MARATON! Részletek külön plakátokon! Jegyár: 500 Ft. 31. péntek, 19 óra ROSSZ SZOMSZÉDSÁG Amerikai filmvígjáték. Szereplők: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Dave Franco. Mad és Kelly fiatal házasok. Életük fenekestül felfordul, mikor a szomszédságba új lakók költöznek. Jegyár: 400 Ft. Több mint tíz éve ugyanazon az úton járok munkába, többnyire meglátom az utcaseprés után elszórt szemetet, eldobott csikkeket. A parkolót a járdától keskeny füves sáv választja el, melyet a közmunkások nyírogatnak időnként. Árvácskák Árvácska ágyások díszítik Nádudvart Néhány napja mit nem látok? Ássák végig a földsávot, gondoltam is, hogy lehet ide is díszburkolatot tesznek. De, nem, másnap szorgos asszonykezek apró árvácska palántákat dugványoztak. Időnként felegyenesedtek, derekukat megropogtatták és büszkén nézegették kis növényeiket. Mert bizton mondom, kicsit sajátjuknak érzik azt a több, mint húszezer palántát, amit gondoznak, olyan szeretettel és büszkeséggel beszélnek a velük való munkáról. Mostanra árvácskába borult a város, hogy a téli fagyokat átvészelve tavasszal színpompás virágszőnyeggel köszöntsék az arra járókat. A XIX. századtól indult hódító útjára, többszöri keresztezés után ez a kedves virág. Nem is értem, hogy miért hívják árvácskának, amikor sosem magában, hanem sok-sok társával együtt ültetik. S. L. NÁDUDVARI HÍREK Városi közéleti lap Lapalapító: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: (54) , fax: 54/ A szerkesztőség tagjai: Felelős szerkesztő: Marján László Főmunkatárs: dr. Sutus Lenke Munkatársak: Aranyosné Nagy Erzsébet, dr. Sós Csaba, Varga Ildikó ISSN: Tördelőszerkesztő: Tirol László Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.

13 2014. október Nádudvari Hírek hirdetési melléklet 1

14 2 Önkormányzati választás Nádudvar város polgármestere: Beke Imre! Nem hivatalos végeredmény az október 12-i önkormányzati választásról Az október 12-i választások lapunk nyomdába küldése után zajlottak, ám mindenképpen informálni akartuk olvasóinkat annak kimeneteléről. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy melléklet oldalunkon még a választást követő éjszakán beszerkesztve, betördelve közöljük a nem hivatalos végeredményt (hivatalossá az eredmény megállapítását követő harmadik napon válik) október A táblázatokban a szavazólapokon szereplő sorrendben olvashatók a jelöltek nevei. A jobb oldali oszlopban a rájuk leadott érvényes szavazatok száma látható. A sikerrel szerepelt jelöltek nevét vastag betűvel szedjük. Ez a polgármesteri posztért egy főt, a települési önkormányzati képviselőhelyekért folytatott küzdelemben 8 főt jelent. A nemzetiségi önkormányzatba hárman kerülnek be. Polgármester választás Sor Jelölt Jelölő szervezet / Szavazatok szám független száma 1. Bokor Péter Független Kovács László Független Czibere Lajos Független Kocsis Zoltán Jobbik Beke Imre Független 1864 Települési önkormányzati képviselő választás Sor Jelölt Jelölő szervezet / Szavazatok szám független száma 1. Petrovics Ferenc FIDESZ-KDNP Balázs Ibolya Mária Független Kovács Zsolt Független Kovács László Független Darányi István FIDESZ-KDNP Beke Antal Független Czibere Lajos Független Korcsmáros Sándor Független Hegedüs Andrásné FIDESZ-KDNP Majoros György Független Kalmár Erzsébet Katalin Független Boros Lajosné Független Mecséri Gábor FIDESZ-KDNP Mulicz Kálmánné MSZP Ács Lajosné Független Végh Ildikó Ida Független Dr. Danka József Független Petrusz Tibor Független Csendes Ferenc Független Beke Imre Független Simon Miklós Független Nagy Attila Jobbik Juhász Sándor Független Réz Szilárd László Független Ludmanné Papp Ilona Független Tóthné Budaházi Judit Erika Független 597 Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Sor szám Jelölt Jelölő szervezet Szavazatok száma 1. Lakatos István Lungo Drom Makula László Lungo Drom Lakatos Ferenc Lungo Drom Makula Attila Roma Rom Összefog Horváth Tibor Roma Rom Összefog Kovács István Roma Rom Összefog 115

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. május XVIII. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft Pásztornap A kilencedik. Mit lehet kitalálni, középpontba állítani, mikor ennyiféle pásztor már nincs is? A Nádudvar Turizmusáért

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. július XVI. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft Szerződés az olcsóbb gázról Polgármestertársaival egyetemben Beke Imre Nádudvar városvezetője is aláírta Berettyóújfaluban, június

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. február XX. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft A régió legmodernebb postája A postaavató ünnepélyes momentuma. Középen Kocsis István és Beke Imre Az ügyfelek már karácsony

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. november XVII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással elkészült a Tiszántúl legkorszerűbb sertésszaporító

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. április XVI. évfolyam 4. szám Ára: 99 Ft Munkahelyteremtő szolgáltatóház nyílt A Nádudvari info-kommunikációs központ kialakítása címmel megvalósult projekt átadó ünnepségére

Részletesebben

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. szeptember XVI. évfolyam 9. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Bególyáztunk Múlt havi számunkban három írásunk is a gólyák kal foglalkozott, ráadásul mindegyik fotóval illusztrálva.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben