A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK"

Átírás

1 A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK T

2 1 Abaujszanto es Vi_de.be Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Az Abauj szántó és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Tános 3 T* rvu T h " sfovetfeezet vezetősége: í. Szabó Lajos. 2. Zsíbai S Vavifc Stát J 9 T*T t Ho^onnai 5. Varkoly András. 6. Péderí Ferenc. 7. Drótár János. 8. Vavrek István 9. Úrban János. ÍO. Búzás Ferenc. íí. Búzás István. Í2. Galbavy László. 13. Pollak János. Í4. Urbán Margit. 15. Simon István. Í6. Homonnaí János. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlete. A Hangya" els5 25 éve. Reídmann Tivadar, a Csenyétei Hangya" ügyvezető-igazgatója. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

3 Felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet saját házában. A felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Babej Béla, a fónyí >,Hangya"-szövetkezet könyvelő je.^ Bárdos Antal róm. kath. plébános, a fónyí Hangyádszövetkezet felügyelő-bizottságának elnöke. Antalfy Gyula ref. lelkész, főnyi Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. igazgatósága: í. Konecsni Pál, 3. íd. Prokop András. A forrói Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága: í. Jánosik György. 2. Sakálos István. 3. Prokop András. 4. Spísák András.

4 Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Laczkó Ferenc r. k. tanító, a hernádpetríí szövetkezet ügyvezető-könyvelője. A gönci fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelőbizottsága. Zsitkovíts Antal a hernádpetríí szövetkezet pénztárosa. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége, saját házában. 1

5 Lét és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége i Léh és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Saját ház. Felső sor, balról jobbra: Szóráth. István fb. tag, Lengyel Jenő fb. tag, Nagy János fb. tag, Fíncziczky János fb. tag, Jakab János íg. tag, Takács György íg. tag, Koncsek János pénztáros, Ugyan András boltkezelő. Alsó sor, balról jobbra: Láczay Barna íg. tag, Krózser János íg. tag, Újj Lajos fb. tag, Kővy István ügyv.-íg., Rítter Márton íg. tag, Gulyás Dániel íg. tag. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet bolthelyísége. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

6 5 Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői. Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet épületének külső része. Saját ház. A szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetői. G. Doszpoly János, a színpetrí-i szövetkezet ígazg. tagja. Dózsa Jenő ref. lelkész, a színpetrí-í szövetkezet elnök-igazgató j a, Szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezet.saját ház. A nagykamarás! Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlete. A tornyosnémetí-i Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

7 6 Hercegszántói Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: felső sor, balról jobbra Marcsek István, Jelích Marín, Mandich József, Sztípanov Mátyás,TripolszkyGytila főbíró elnök, Makk Géza ügyvezető igazgató, Tomásev József. Hercegszántói Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága: felső sor, balról jobbra Símonyi Kálmán, Kovács János boltos, Kovács Jánosné boltosnő, Velín Marin, Nagy András, dr.víldínger Jakab elnök, Díttler Lajos könyvelő, Fílákovícs J. A tompái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Mészáros Béla plébános, a tompái szövetkezet elnöke. A tataházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A meiykuu j..ieiugy<t cs uu Ü-UVHIMH vc^tioatgeí >. or. Agama JVaroly plébános, f. b. elnök, 2. Drégely Kálmán tanító, íg. tag, 3. Odrobína Ferenc íg. tag, 4. Szvetník Lajos íg. tag. 5. Markó János tanító, ügyv. ígazg., 6. Kiss János ig. tag, 7. Banász József f. b. tag, 8. Míkó János f. b. tag, 9. Szabó Mihály f. b. tag, 10. Dabís József f. b. tag, ÍJ. Rasztik Vince f. b. tag. Í2. Kiss Máté f. b. tag, Í3. N. Rostás Kálmán üzletvezető. Mélykati Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A tataházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

8 7 A kisharsányí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A kísharsányi Hangya" fogyasztási és szövetkezet vezetősége. A gógánfai Hangya",-szövetkezet üzlethelyisége saját házában. Kienle Antal, a máríakéméndi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet könyvelője. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége: í. Folbert Aladár igazgató-elnök- 2. A szövetkezet üzletvezetője. 3. A szövetkezet könyvelője. 4. Kürtös József fel.-biz. tag. 5. Szegér József alelnök-igazgató. 6. A szövetkezet pénztárosa. 7. Preines János fel.-biz. elnök. 8. Wochner András fel.-biz. tag. 9. Schmidt József fel.-biz. tag. ÍO. Schmidt Mátyás fel.-biz. tag. íí. Rítter János íg. tag. Í2. Kerner János ig. tag. 13. Riszt Mátyás fel.-biz. tag. 14. Gyulánczí István községi kisbíró. í5.pttcher Antal fel.-biz.tag. íé.heísler Mátyás fel.-biz. tag. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége.

9 A nagytótfalui Hangya"-szöv. igazgatósága: B. Konyhás I. fel.-bíz. elnöke. Szűcs J.,Salgó S. íg.tag. Toldy F. ü.-íg. Püspöki S. íg.-elnök. Toldy Ferenc közs. tanító, a nagytótfaluí Hangya"-szövetkezet ü.-íg. A nagytótfaluí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Benkő Kálmán, a nagyharsányí Szekeres József kisgazda, a nagy- Gsőkölí József kisgazda, a nagy- Hangya"-szövetkezet íg. tagja. harsányí Hangya"-szöv. ig.-elnöke- harsányí Hangyá"-szöv. íg. tagja. WBL od A pécsbaranyai Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

10 9 Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet vezetősége. Sellye és Vidéke Hangya"-szov. Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. és Vidéke Hangya^-szővetkezet üzlethelyisége. Sásd és Vidéke t)hangya"-szöv. vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya^-szövetkezet vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Saját ház.

11 10 A somberekí kísgazdák~ Hangya" fogy. és ért. Szövetkezete, vezetősége és üzlethelyisége. A szentdíenesí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Felső sor, balról jobbra : Kovács Dénes Vince, Turcsin Vince, Kemseí Dénes. Alsó sor, balról jobbra : Rácz Ferenc, Csokonay Béla elnök, Halas Andor. A szentdíenesí Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet felügyelő-bizottsága: Felső sor, balról jobbra: Ó. Mátyás Ferenc, Tóka Dénes, Halas Vince, Mátyás Ferenc. Alsó sor, balról jobbra : Patacsí Dénes, Kohler Ádám, Sípos Vince. vezetősége.

12 11 A. tarpaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szö^"tkezet üzlethelyisége. A nagylónyai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Hangya"-s?ővetkezet üzlethelyisége. \*SS0>éÍ 1 Gergelyí-Ugornyaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Baráth Gusztáv ref. tanító, elnök. Csoknyay Bertalan áll. tanító, ügyv.-íg. Koncz István földmívelő, pénztáros. Igazg. tagok: Boruch Gyula róm, kath. tanító, Vezse Sándor, Baráth Sándor, íd. Szombati Gusztáv, Husztí Sándor, Tóth József, Jancsó Péter, Megyesi Pál, Színí Lajos boltkezelő. Csaroda és Vidéke Hangya"-s kezet üzlethelyisége. A beregbarabásí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

13 12 Békéscsabai kisgazdák szövetkezete termény áru-raktára és fatelepe.

14 \ békésszentandrási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége és üzlethelyisége, saját házában.

15

16

17 A kondorosi Hangya" fogy. és értékesítő szövet kezet igazga tósága. Szentirmaí Mihály a gyulai Hangya"-szővetkezet ügyv.-ígazgatója. VigÍL István a kőrőstarcsai Hangya" fogy. szövetkezet könyvelője. Lavatka József plébános, a nagygerendási Hangya" fogy. szövetkezet elnök-igazgatója, ügyvezetője. A kondorost Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ítalmérő- Helyisége. Saját ház. A kondorosi Hangya" fogy. és értékesitő szövetkezet üzlethelyisége. Saját liáz. A kondorosi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelőbizottsága.

18 17 Mezőberényí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Kőrösladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kőrösladányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Ókígyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezetvezetősége. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége*. A Hangya" első 25 éve. 2

19 18 Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Dr. Bikády Antal elnök. 2. Kovács A.ndor. 3. Torkos Kálmán. 4. Baranyai Kálmán. 5. Dr. Bovcsiczky Dezső ügyész. 6. Kaíser Kornél ügyvezető. Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága: í. Dr. Tobak I. fb. elnök. 2. Bubla I. 3. Balázs B. 4. Sárossy Gy. 5. Juhász B. 6. Farkas A. 7. Ambrózí J. 8. Jabríczy P. 9. Tóth F. ÍO. Jankó L. íí. Vörös I. X Kabódy A.'könyvvezető. Orosházai Kangya" fogyasztási^és értékesítő szövetkezet főüzletének épülete. Orosházai Hangya" fogyasztási és értékesítő,* szövetkezet főüzletének vas- és rövidáru-osztálya. Orosházai Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottságának tagjai: I. Kraj csovíts József. 2. Bella Sándor. Orosházái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzletének füszerosztálya. Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetosege : Felső sor balról jobbra í Horváth M. felügyelő. Horváth L fb. alelnök. Alsó sor balról jobbra t Kiss F. igazgató. Kun J. íg.-alelnök. Ba Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szöv. telepe (saját ház), yás I. fb. elnök. Rajkí A. fb. tag. Kocsondi J. fb. tag. Dénes M. űzletv. ja J. elnök, ügyv.-ig. Deák M. íg. pénztáros. Varga A. igazgató.

20 A szarvasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. 19

21 20 Aszentétornyaí Hangya** fogyasztási és értékesítő Aszeritetornyai Hangya*' fogy. és értékesítő szövá^ kezet'felügyelő-bizottsága. Az ujkígyósí Hangya** fogy. és ért. szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az tíjkígyósí' Hangya** fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kz ujkígyósí Hangya", fogy. és ért. szövetkezet korcsmahelyísége.

22 21 Az álmosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az álmosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Az ártándí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az ártándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

23 A bárándi Hangya" fogyasztási és értekesitő szöv. vezetősége: A bárándi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége, í. Bodnár Lajos íg. 2. Nyéki Imre íg. 3. Rehák Ferenc üzletvezető. 4. N. Varga Benjámin íg. 5. Görbe András tanuló. 6. Tarícska Demeter íg.-elnök. 7. Kiss Mihály ig. 8. Szabó József lelk örökös tiszteletbeli elnök. 9. Raffaj Lajos tanító, könyvelő. ÍO. Gulyás Mihály pénztáros. A bíharkeresztesí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A bíharkeresztesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A berekböszőrményí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.

24 A bihartordai Hangya" fogy, és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A bihartordai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A böjti Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A böjti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet A dancsházaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A dancsliázai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

25 24 A. bíharderecskei Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A bíharderecskeí»hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogyasztási és értékesítő A hencidai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hencidai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

26 A hossztipályí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A hosszupályí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A kismarjai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A kismarjai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. fióküzlete. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv, vezetősége.

27 A kőrősnagyharsányí Hangya"-szöv. bolt- és korcsmahelyísége. A kőrösnagybarsányí Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága. ; # - s. W / v \ ^ J c - " " ^ X ^ A mezőpeterdi Hangya" fogy. észért, szövetkezet üzlethelyisége. A mezőpeterdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

28 27 A monostorpályí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A monostorpályí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Guba József, a nagylétai szövetkezetnek 15 évig volt azíelnöke. A nagyrábí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A nagyrábí Hangya" fogyasztási és értékesítő

29 28 pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. és értékesítő szövetkezet vezetősége. sapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sárándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. sarandi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége.

30 29 réti Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A sárréti Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A toldí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. értékesítő üzlethelyisége.

31 30 A váncsodí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A váncsodí Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A vértesi Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A vértesi H a n g y a" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Dr. Barcsay Károly ügyvez ető -igazgató, a zsákaí Hangyaszövetkezetnél. A zsákaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

32 A balatoni Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Kormos p. Béla könyvelő. 2. Kormos p. József. 3. Kormos h. János üv.-elnők. 4. Kormos b. Béla. 5. Kormos h. Lajos pénztáros. A balatoni Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága : í. Jurgovícs István. 2. Kormos d. Mátyás. 3. Kormos d. Gyula elnök. 4. Bóta g. Lajos. 5. Kormos p. Lajos Bodnár Ferenc ref. hitoktató, az egerlövőí Hangya"-szövetkezet elnöke. A borsodbogácsí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A borsodbogácsí szövetkezet üzlethelyisége. Az egerlövőí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház).

33 A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A cserépfalui Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetk. felügyelő-bizottsága. A cserépfalui Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. m A cserépfalui Hangya"-szöv. igazgatósága : í. Erdős András. 2. Mízser Lajos. Pósa Péter ev. ref. lelkész, a cserépfalui Hangya"-szővetkezet ügyvezető íg.-elnőke. fogy. és ért. szöv. korcsmahelyísége. A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

34 A rudabányaí Hangya"-szövetkezet boltkezelői : í. Berente Gyula. 2. Forísch Gusztáv. A cserépváraljái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A cserépváraljái Hangya" fogy. és ért. szövetkezet korcsmaíielyisége (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzlete (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet fióküzlete (saját ház). Arudabányaí Hangyaszövetkezet igazgatósága: í. Kolos Jenő elnök. 2. Farkas J. könyvelő. Lípták József, a rudabányaí szöv. első boltkezelője. Gelej kőzs. fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

35 u A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A mezőkövesdi Hangya"-szövetkezet főépülete és üzlethelyiségei. * A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A mezőkövesdi Hangya"-szöv. alkalmazottjai és üzlethelyiségei. a

36 A miskolci Hangya" fogyasztásíjés értékesítő szöv. vezetősége. A miskolci Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A nagyvísnyóí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége., A saj.óvámosí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.. 1 : v % S, 1 í ^ - í 1 1 ^ w p ^ mm Szirmabesenyő és sajóbesenyői Hangya"-szővetkezet vezetősége. Szuhakállói Hangya"-szöv. vezetősége és üzlethelyisége (saját ház). 3*

37

38 87 A vadna-ívánkai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A tíszavalkí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sajókeresztarí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet] üzlethelyisége. Sárpátky Ferenc, a tifaolddaróci Hangya"-szövetkezet vezetője. Kereke's Ferenc, a tibolddarócí Hangya"-szövetkezet vezetője. A 'szilvásváradi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A tardí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A tardí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

39 A A csanádpalotai Hangya"- szövetkezet üzlethelyisége. A csanádalberti Hangya" szövetkezeti háza. ^asss' Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

40 A nagymajláthi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagymajlátíii Hangya" üzlete (saját ház). A nagymajláthi Hangya" zenekara. Ref. Kovácsháza és vidéke Hangya" üzlete (saját ház). A pítvarosi Hangya"-szövetkezet üzlete (saját ház).

41 A. csongrádi Hangya" termelő-értékesítő és fogyasztási szövet- A csongrádi Hangya" termelő-értékesitö és fogyasztási szövetkezet főüzleti résziéi e^az alkalmazottakkal és a vezetőséggel. kezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Csongrád-bokrosparti' Hangya" igazgatósága, felügyelő-bizottsága. A Csongrád-bokrospartí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

42 41 A hódmezővásárhelyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A *-el jelzett: Simon János ügyvezető-igazgató. A hódmezővásárhelyi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A X_el jelzett : dr. Endrey Antal, a fel.-biz. elnöke. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége és személyzete. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Hangya" fogyasztási szövetk. felügyelő-bizottsága. Kískundorozsma dudástemplomi Hangya"-szöv. vezetősége. Kískundorozsma dudástemplomí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

43 Kiskundorozsma-Baromj árási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Sándorfalva és vidéke Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága, felügyelő-bizottsága és vezetősége. Kísktindorozsma - baromjárás' Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének üzlethelyisége. % m m Sándorfalva és vidéke Hangya" fogyasztásig^és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének igazgatósága.

44 43 Hevessy István áll. tanító, a szegvárvidéki Hangya"-szöv. könyvelője. Farkas János, a szegvárvidékí*f Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósági tagja. Berezvai Antal, a szegvárvidéki Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. pénztárosa. Hatvani Endre nyug. íg.-tanító, a szegvárvídéki Hangya"-szövetkezet igazgatója. Dr. Verdon Lajos esperes plébános, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. Kranszly Ferenc gyógyszerész, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. BelKovíts János, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. üzletvezetője. Piti János II. bíró, a szegvárvidéki Hangya"-szövetkezet ig. tagja. A szegvárvidéki Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

45 A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. Fehér András plébános, a szentesi gazdák és iparosok Hangya"- szövetkezetének fbízottságí tagja. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A vásárhelykutasí Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága. A vásárhelykutasi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága.

46 A cséví Hangya"-szövetk. igazgatósága és ügyv. könyvelője. Dr. Mertán János, a dömösi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ügyvezető igazgató-elnöke. A csévi Hangya"-szöv. pénztárosa és boltkezelője családjával. A dorogi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A dorogi Hangya"-szőv. üzlethelyisége. A kírvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

47 Az esztergomi Hangya" fogyasztási és ért. szövetfc. V. sz. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet főüzlete. Az esztergomi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet IV. száma fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet III. számú fiókja. Esztergomi Hangya" VI. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet X. számú fiókja. kezet üzlethelyisége (saját háza). Vojácsek Jakab, a kesztölci Hangya"-szőv. íg.-elnőke. Minczér Pál, a kesztölci Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósági tagja.

48 A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Vitéz Harsány! J lábatlani Hangya" üzletv. A piszkei Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A lábatlaní Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szöv.~üzlethelyísége. A lábatlan! Hangya"-szöv. vezetősége. Piszke és vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház).

49 A SZÖVETKEZETEK TAGJAINAK, ALAPTÖKÉJÉNEK, A TAGOK HÁZTARTÁSÁBAN ÉLÖ FOGYASZTÓK SZÁMÁNAK ÉS EGY-EGY CSALÁDRA ESÖ ÁTLAGOS VÁSÁRLÁS ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA ÉV- SZÁM SZÖVET- KEZETEK SZÁMA SZÖVETKEZETEK ALAPTŐKÉJE KO RÓNÁBAN TAGOK (CSALÁDOK) SZÁMA TAGOK HÁZTAR- TÁSÁBAN ÉLÖ FO- GYASZTÓK SZÁMA ELADOTT ÁRUK ÉRTÉKE KORONÁBAN EGY CSALÁDRA ESIK KORONA \m í \m í ÍÍ0 í, Í900 Í íí ,80 Í.226 Í24 Í90Í Í7Í í ,34í. í 79 Í42 Í í,í ÍÍ.465 6, Í43 Í í,49í, í.465 9, Í4Í Í ,í í 5,35 í.963 í 74 Í ,429, í 7, Í76 Í ,82í.954 íí Í00 21, Í , Í28.Í Í5 27, í 2Í4 Í , í , Í909 9Í0 3, Í48.27Í 74 í ,70 Í Í9Í ,8 í í Í5 38,2 í Í9ÍÍ Í093 4, í í ,8 í Í9Í2 í 195 4,6 7 í.857 í ÍÍ , Í9Í3 Í25Í 5, í Í0 54, Í9Í4 Í276 5, í84.6í4 í , Í9Í5 Í307 5, í, í 77, Í9Í6 Í386 8,0 í Í,94Í.3Í5 í 07, Í9Í7 Í707 í 6, , í 7 2,66í Í9Í8 2Í40 27, í 6 í ,29 í , I9Í9 1 Í007 34, ,27í M82.4Í8 86 í Í920 Í777 ÍÍ9,789.4IÍ , , Í92Í 1 Í9ÍÍ Í42, í37 3, Í43, ÍÍ Í922 2 Í , í 4, Í8.000, A szövetkezetek 24 év alatt gyűjtött tartalékalapja 87, korona. 1 Idegen uralom alatt álló szövetkezeteink száma a megszállások, felszabadulások és határkí igazítás ok folytán a következőképen alakult: Í9I9 végén 1327, 1920 végén Í290 és Í92Í végén Í re vonatkozólag kiszámított (hozzávetőleges) adatok.

50 49 : ~ -! ÁípM; l i i i l m m m m m m A pilismarót! Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. főüzlete és vendéglője (saját ház), igazgatósága, felügyelő-bizottsága és fióküzlete. X-el jelzett Kuchta János róm. kath. plébános, a szövetkezet és az igazgatóság elnöke. Balról jobbra ífj. Fehér József pénztáros, íg. tag. Tőry Rezső ügyvezető-igazgató. Bandó Sándor, a fióküzlet vezetője. Hollósy Károly református lelkész, a felügyelő-bizottság elnöke. Boldis Jenő, a főüzlet és vendéglő vezetője. *» sárisápi Hangya" fogyasztási és'értékesítő szöv. üzlethelyisége. A sárisápi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. Vezetősége. A süttői Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A süttőí Hangya"-szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A Hangya" első 25 éve. 4

51 80 Az abai Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége és vezetősége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. üzlethelyisége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Gamos Vince, az adonypusztaszabolcsí Hangya" ügyv.-ig. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A? adonyjpusztaszabolcsi Han gy a"-sző vetkezet üzlethelyisége. Az adonypusztaszabolcsí Han gy a"-szö vetkezet igazgatósága.

52 Az ercsí-í Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága. Az ercsí-í Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Gróf Wímpffen Szigfrid. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet belseje. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyiségének belseje. - -, ^ x -.jfá " í mé'a H 'KBB sb m m. i wfk v 1 jjhip 1 írnsov Az érdi Hangya" fogy. és érték, szövetkezet főüzlete. Az érdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az érdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

53 A gánti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. vezetősége. A gántí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Az igarí Hangya"-szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

54 A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A nagyperkátai Hangya" keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). Kéri Ferenc pápai kamarás, plébános, a nagyperkátai Hangya"-szövetkezet elnöke. A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Polgárdi Hangya"-szöv. üzlethelyisége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. 2

55 A móri Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. A móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. raktára. Dr. Buder Gyula, a móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. íg.-elnőke. Rebák Ágoston, a móri Hangya"-szöv. felügyelő-bizottságának elnöke. Babura Sándor, a móri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. Jg A móri Hangya" fogy. és ért. szöv. fűszer-osztályának belseje. A móri Hangya" II. sz, fiókja Pusztavámon. A móri Hangya" fogy. és ért. szövetkezet I. számú fiókja.

56 55 Szöllősy András, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. pénztárosa. A sárosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kaso Lajos, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet elnöke. A nádasdladányí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nádasdladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Szöllősy István, i sárosdí Hangya" fogy. é ért. szöv. ügyv. könyvelője. A magyarzámolyí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. Dr. Matta Árpád, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetője. A szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetősége. Kováts Lajos ny. jegyző, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetője.

57

58 A taba;dí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A vajtaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tabajdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A velencei Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A velencei Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

59 Az alsófiangonyí Hangya'' fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége. A felsőhangonyí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. A hangonyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége.

60 59 Az abdaí Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A cakóházai Hangya" fogy. és ért. szövetk. felügyelő-bizottsága. A csoványrárói Hangy a"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). A csoványrárói Hangya" fogy. és ért. szővetkezet^ígazgatósága. A dunaszegí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

61 A győri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-bizottsága és személyzete. A győri Hangya"-szővetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A győri Hangya"-szövetkezet főüzlete. A győri Hangya"-szőv. II. sz. fióküzlete. A. győrszentivání Hangya" üzlethelyisége. A győri Hangya"-szőv. III. sz. fióküzlete. A győrszentivání Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A győrszentivání Hangya"-szővetkezet igazgatósága és tisztviselői.

62 61 A győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága. A győrsővényhází Hangya"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). Sövényházi Frícke Emil nagyfairtokos, gazdasági főtanácsos, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének fennállása, tehát 25 év óta elnöke." A kajárí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Berger Ferenc igazgató-tanító, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének 25 éve, vagyis fennállása óta, ügyvezető' igazgatója és könyvelője. A. kajárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hédervárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

63 A kunszigeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A nytilfaluí~és nyulhegyi. Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége. A nytilfalui és nyulhegyi Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége.

64 CB A balmazújvárosi Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A- debreceni Hangya" fogyasztási értékesítő szövetkezet vezetősége. Baratí János, a felsőjózsai Hangya"-szőv. boltkezelője. A debreceni Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Barati József, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. pénztárosa. Karla Ödön, a felsőjózsai Hangya"-szöv. igazgatósági tagja. Rózsa László, a felsőjózsai Hangya"- szöv. igazgatója. Némethy István, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. elnök-igazgatója. A földesi Hangya"- sző vetkezet üzlethelyisége. A földesi Hangya"-szőv. üzlethelyisége (saját ház). A földesi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A földesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

65 64 A FŐBB ÁRUCIKKEK FORGALMA: MEGNEVEZÉS Í9Í9-BEN Í920-BAN í 92 I-BEN Í922-BEN KORONA KORONA KORONA KORONA Fűszer- és gyarmatáruk 9,98í , í4, *6 í í.091, *53 [ Cukor 14, , * 2Í5, *22 850, *80 Só 1, *24 31, * 39, í *38 Í66, * Szappan 4,990.6Í8'62 49,86í.050*70 25,84Í.662*36 í 72,894. í 34*50 Gyufa * Í0 36, , *70 87,208.03í* Vegyészeti és festékáruk 9, *2í 35,0 íí.090*50 95, *97 386, *50 Bor 6,í 9Í.ÍÍÍ-73 3, *92 7, *06 23, * Szesz és szeszes italok 5, , *50 í 24, *34 355,597.4í 2- Kefe- és seprüáruk 5,44í.0í9-58 8, *20 í 3, * ÍO 39,363.0 í 8*86 Magvak, mezőgazdasági cikkek... 5,íí ,Í94.34Í*Í0 Í37, *68 520, í Vasáruk 9,543. í í 3 í, *0 í í 64, *73 657, *42 Mezőgazdasági gépek és felszerelések. 2, , * í 6 50, *67 98, *09 Cipő és bőr 30, í 8 í,í *6 í ÍÍ8, *34 446,906.03í* Ruházati és kézmüáruk 26, , *45 270, * í 3 763, * Rövid- és díszműáruk 20, $6Í,Í78.459'75 148, *48 609, *70 Papíráruk és könyvek 2, ,5Í6.808* 36,Í52.300*Í6 239,32 í Vegyes 54, í *39 í 24,007.0 í 9*87 í 75, * ÍO í 49,3 í 0.209* í 6 Összesen , í.374, *37 í.889, * ,4Í7.8ÍÍ-Í5

66 65 A hajdusámsoni Hangya" fogy. és ért. szövetk. üzlethelyisége. ü m Ü A hajdubagosi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. Bodnár Imre fogymn. tanar, a hajdúböszörményi Hangya"- szöv. [ügyvezető-igazgatója. Csendes Mihály közs. jegyző, a hajduhadhází Hangyaszövetkezet] vezetője. hajdúböszörményi Hangya"- szövetkezet igazgatója. Aliajduhadhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Bökőny és hadházi Hangya" fogy. és ért. szöv. A Hangya" első 25 éve.

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/C 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név apat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Kaiser János 112 112

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Serdülő fiú páros főtábla

Serdülő fiú páros főtábla .... 99 HEISZMAN Henrik KSI SE MOLNÁR István Patrik Jászkun Volán Sport Clu PORUBSZKI Martin SZERVA Asztaliten 6 KOVÁCS Gábor SZERVA Asztaliten / / LOSONCZI Benjámin Budai XI. SE MAROSSY Dénes BVSC-Zugló

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Női Kiemelt Egyéni Verseny

Női Kiemelt Egyéni Verseny Női Kiemelt Egyéni Verseny Név Egyesület Teli Tarolás Üres 1 Kopornoky-Horváth Gabriella BKV Előre 352 214 1 2 Végerbauer Martina Stadtschlaining 375 175 5 3 Theodora Marth Stadtschlaining 369 174 5 4

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

33 1/3 méter női pillangóúszás eredménylista

33 1/3 méter női pillangóúszás eredménylista III. Tótkomlósi Országos Szenior Úszóverseny 33 1/3 méter női pillangóúszás eredménylista hely. név született kcs. egyesület eredmény II. korcsoport 1. Paku Mária 1978 II. Hódmezővásárhelyi Szenior Úszó

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Diákolimpia III korcsoport Fiú Párbajtõr Csapat

Diákolimpia III korcsoport Fiú Párbajtõr Csapat Szolnok..9. page / Fencers (present, structured order - fencers) number name and first name club NAGY Balázs GYERMEKHÁZ Á. I. BUDAPEST 8 PULIT Krisztián GYERMEKHÁZ Á. I. BUDAPEST VAVREK Máté GYERMEKHÁZ

Részletesebben

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém EREDMÉYEK

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém  EREDMÉYEK EREDMÉYEK Csoportbeosztás: I. korcsoport fiú, II. korcsoport leány: Káptalanfa "A" - Közös fenntartású és Üzemeltetésű Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Bardon Bence, Ignácz Rajmond, Kiss Csongor,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Móricz Bálint 1995 PREG 11,2 2. Bagnár Dániel 1995 GÉP 11,5 3. Koszti Dániel 1995 BOLYG 11,7 4. Pernyesz Marcell 1995 BOLYG 11,8 5. Mecseki Ádám 1995 NLG 11,9 6. Fáró Jenő

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015

GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015 Profi 0. korcsoport lány ( 2008) 200 m 400 m Döntő Döntő Idő Helyez Idő Helyez 267 Baráth Borbála KDE Juhász Gyula Gyakorló ÁltalánCsongrád 00:29,30 2 01:06,30 1 3 1 284 Iványi Kata Tornádó Team Ságvári

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr

Diákolimpia VI korcsoport Fiú Párbajtõr Fencers (present, structured order - 33 fencers) number name and first name club 43 LENDVAI Bálint ÁRPÁD GIMN. BUDAPEST 52 KALÁCSKA Botond BATSÁNYI JÁNOS GIMN. TAPOLCA LASZTOVICZA Máté BATSÁNYI JÁNOS GIMN.

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. Gimnáziumi kategória

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. Gimnáziumi kategória Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. i kategória Helyezés Név Pontszám 1 Juhász-Bóka Bernadett 2 Gila Nóra 3 Körmöczi Andor 4 Martinka Mátyás 5 Balázsi Tamás 6 Nagygyörgy Kristóf

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport "A" kategória fiú csapatbajnokság

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport A kategória fiú csapatbajnokság I-II. korcsoport "A" kategória Helyezés Cím Csapatnév 1 Budapest Bp Honvéd SE 46,700 45,650 47,400 139,750 2 Kiskunhalas Fazekas G. Utcai Ált. Isk. HTK 46,250 45,550 46,700 138,500 3 Kalocsa Kalocsa SE

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

BalatonMan Baltonfüred 2016 BalatonMan Középtáv - Nemenkénti eredménylista

BalatonMan Baltonfüred 2016 BalatonMan Középtáv - Nemenkénti eredménylista Férfi 1 1 Hankó Dávid 1991 23:05 01:08 2:22:38 01:05 1:27:13 4:15:07 n.a. 2 2 Kis Gyula 1979 25:24 01:12 2:25:59 01:18 1:32:39 4:26:31 11:24 3 219 Rónaszéki Balázs 1981 30:10 01:42 2:27:41 00:57 1:30:41

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03.

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03. Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei 2016. December 03. 2012-ben született lány 25m hát 1. Kovács Liszkai Zoé 31.48 2. Párkányi Panna 44.29 3. Pásztor Vanda 59.82 2012-ben született fiú 25m hát 1. Németh

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

SERDÜLŐ FIÚ PÁROS FŐTÁBLA

SERDÜLŐ FIÚ PÁROS FŐTÁBLA .... 5. 6. 7. 8. 9. 0..... 5. 6. 7. 8. 9. 0..... 5. 6. 7. 8. 9. 0... 0 ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló 05 BOTH Olivér BVSC-Zugló - 0 (,, ) 0 ANDRÁS Csaba 5 MÓCZÁR Bálint KSI SE 05 BOTH Olivér - 0 (,, 6) 6 NÉMETH

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor I. Csoport: Lilienthal Forduló: 6 Dátum: yyyy. d. Újpesti KSE Vízügy II Név Érték Min. Min. Érték Név Lengyel Béla 2288 IM 2 29 Kulcsár Tamás,5 Tornai Imre 2223 FM 2 2 6 288 dr. Ritter Gábor,5,5 Juhász

Részletesebben