A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK"

Átírás

1 A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK T

2 1 Abaujszanto es Vi_de.be Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Az Abauj szántó és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Tános 3 T* rvu T h " sfovetfeezet vezetősége: í. Szabó Lajos. 2. Zsíbai S Vavifc Stát J 9 T*T t Ho^onnai 5. Varkoly András. 6. Péderí Ferenc. 7. Drótár János. 8. Vavrek István 9. Úrban János. ÍO. Búzás Ferenc. íí. Búzás István. Í2. Galbavy László. 13. Pollak János. Í4. Urbán Margit. 15. Simon István. Í6. Homonnaí János. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlete. A Hangya" els5 25 éve. Reídmann Tivadar, a Csenyétei Hangya" ügyvezető-igazgatója. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

3 Felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet saját házában. A felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Babej Béla, a fónyí >,Hangya"-szövetkezet könyvelő je.^ Bárdos Antal róm. kath. plébános, a fónyí Hangyádszövetkezet felügyelő-bizottságának elnöke. Antalfy Gyula ref. lelkész, főnyi Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. igazgatósága: í. Konecsni Pál, 3. íd. Prokop András. A forrói Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága: í. Jánosik György. 2. Sakálos István. 3. Prokop András. 4. Spísák András.

4 Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Laczkó Ferenc r. k. tanító, a hernádpetríí szövetkezet ügyvezető-könyvelője. A gönci fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelőbizottsága. Zsitkovíts Antal a hernádpetríí szövetkezet pénztárosa. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége, saját házában. 1

5 Lét és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége i Léh és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Saját ház. Felső sor, balról jobbra: Szóráth. István fb. tag, Lengyel Jenő fb. tag, Nagy János fb. tag, Fíncziczky János fb. tag, Jakab János íg. tag, Takács György íg. tag, Koncsek János pénztáros, Ugyan András boltkezelő. Alsó sor, balról jobbra: Láczay Barna íg. tag, Krózser János íg. tag, Újj Lajos fb. tag, Kővy István ügyv.-íg., Rítter Márton íg. tag, Gulyás Dániel íg. tag. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet bolthelyísége. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

6 5 Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői. Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet épületének külső része. Saját ház. A szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetői. G. Doszpoly János, a színpetrí-i szövetkezet ígazg. tagja. Dózsa Jenő ref. lelkész, a színpetrí-í szövetkezet elnök-igazgató j a, Szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezet.saját ház. A nagykamarás! Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlete. A tornyosnémetí-i Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

7 6 Hercegszántói Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: felső sor, balról jobbra Marcsek István, Jelích Marín, Mandich József, Sztípanov Mátyás,TripolszkyGytila főbíró elnök, Makk Géza ügyvezető igazgató, Tomásev József. Hercegszántói Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága: felső sor, balról jobbra Símonyi Kálmán, Kovács János boltos, Kovács Jánosné boltosnő, Velín Marin, Nagy András, dr.víldínger Jakab elnök, Díttler Lajos könyvelő, Fílákovícs J. A tompái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Mészáros Béla plébános, a tompái szövetkezet elnöke. A tataházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A meiykuu j..ieiugy<t cs uu Ü-UVHIMH vc^tioatgeí >. or. Agama JVaroly plébános, f. b. elnök, 2. Drégely Kálmán tanító, íg. tag, 3. Odrobína Ferenc íg. tag, 4. Szvetník Lajos íg. tag. 5. Markó János tanító, ügyv. ígazg., 6. Kiss János ig. tag, 7. Banász József f. b. tag, 8. Míkó János f. b. tag, 9. Szabó Mihály f. b. tag, 10. Dabís József f. b. tag, ÍJ. Rasztik Vince f. b. tag. Í2. Kiss Máté f. b. tag, Í3. N. Rostás Kálmán üzletvezető. Mélykati Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A tataházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

8 7 A kisharsányí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A kísharsányi Hangya" fogyasztási és szövetkezet vezetősége. A gógánfai Hangya",-szövetkezet üzlethelyisége saját házában. Kienle Antal, a máríakéméndi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet könyvelője. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége: í. Folbert Aladár igazgató-elnök- 2. A szövetkezet üzletvezetője. 3. A szövetkezet könyvelője. 4. Kürtös József fel.-biz. tag. 5. Szegér József alelnök-igazgató. 6. A szövetkezet pénztárosa. 7. Preines János fel.-biz. elnök. 8. Wochner András fel.-biz. tag. 9. Schmidt József fel.-biz. tag. ÍO. Schmidt Mátyás fel.-biz. tag. íí. Rítter János íg. tag. Í2. Kerner János ig. tag. 13. Riszt Mátyás fel.-biz. tag. 14. Gyulánczí István községi kisbíró. í5.pttcher Antal fel.-biz.tag. íé.heísler Mátyás fel.-biz. tag. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége.

9 A nagytótfalui Hangya"-szöv. igazgatósága: B. Konyhás I. fel.-bíz. elnöke. Szűcs J.,Salgó S. íg.tag. Toldy F. ü.-íg. Püspöki S. íg.-elnök. Toldy Ferenc közs. tanító, a nagytótfaluí Hangya"-szövetkezet ü.-íg. A nagytótfaluí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Benkő Kálmán, a nagyharsányí Szekeres József kisgazda, a nagy- Gsőkölí József kisgazda, a nagy- Hangya"-szövetkezet íg. tagja. harsányí Hangya"-szöv. ig.-elnöke- harsányí Hangyá"-szöv. íg. tagja. WBL od A pécsbaranyai Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

10 9 Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet vezetősége. Sellye és Vidéke Hangya"-szov. Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. és Vidéke Hangya^-szővetkezet üzlethelyisége. Sásd és Vidéke t)hangya"-szöv. vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya^-szövetkezet vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Saját ház.

11 10 A somberekí kísgazdák~ Hangya" fogy. és ért. Szövetkezete, vezetősége és üzlethelyisége. A szentdíenesí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Felső sor, balról jobbra : Kovács Dénes Vince, Turcsin Vince, Kemseí Dénes. Alsó sor, balról jobbra : Rácz Ferenc, Csokonay Béla elnök, Halas Andor. A szentdíenesí Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet felügyelő-bizottsága: Felső sor, balról jobbra: Ó. Mátyás Ferenc, Tóka Dénes, Halas Vince, Mátyás Ferenc. Alsó sor, balról jobbra : Patacsí Dénes, Kohler Ádám, Sípos Vince. vezetősége.

12 11 A. tarpaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szö^"tkezet üzlethelyisége. A nagylónyai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Hangya"-s?ővetkezet üzlethelyisége. \*SS0>éÍ 1 Gergelyí-Ugornyaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Baráth Gusztáv ref. tanító, elnök. Csoknyay Bertalan áll. tanító, ügyv.-íg. Koncz István földmívelő, pénztáros. Igazg. tagok: Boruch Gyula róm, kath. tanító, Vezse Sándor, Baráth Sándor, íd. Szombati Gusztáv, Husztí Sándor, Tóth József, Jancsó Péter, Megyesi Pál, Színí Lajos boltkezelő. Csaroda és Vidéke Hangya"-s kezet üzlethelyisége. A beregbarabásí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

13 12 Békéscsabai kisgazdák szövetkezete termény áru-raktára és fatelepe.

14 \ békésszentandrási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége és üzlethelyisége, saját házában.

15

16

17 A kondorosi Hangya" fogy. és értékesítő szövet kezet igazga tósága. Szentirmaí Mihály a gyulai Hangya"-szővetkezet ügyv.-ígazgatója. VigÍL István a kőrőstarcsai Hangya" fogy. szövetkezet könyvelője. Lavatka József plébános, a nagygerendási Hangya" fogy. szövetkezet elnök-igazgatója, ügyvezetője. A kondorost Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ítalmérő- Helyisége. Saját ház. A kondorosi Hangya" fogy. és értékesitő szövetkezet üzlethelyisége. Saját liáz. A kondorosi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelőbizottsága.

18 17 Mezőberényí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Kőrösladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kőrösladányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Ókígyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezetvezetősége. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége*. A Hangya" első 25 éve. 2

19 18 Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Dr. Bikády Antal elnök. 2. Kovács A.ndor. 3. Torkos Kálmán. 4. Baranyai Kálmán. 5. Dr. Bovcsiczky Dezső ügyész. 6. Kaíser Kornél ügyvezető. Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága: í. Dr. Tobak I. fb. elnök. 2. Bubla I. 3. Balázs B. 4. Sárossy Gy. 5. Juhász B. 6. Farkas A. 7. Ambrózí J. 8. Jabríczy P. 9. Tóth F. ÍO. Jankó L. íí. Vörös I. X Kabódy A.'könyvvezető. Orosházai Kangya" fogyasztási^és értékesítő szövetkezet főüzletének épülete. Orosházai Hangya" fogyasztási és értékesítő,* szövetkezet főüzletének vas- és rövidáru-osztálya. Orosházai Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottságának tagjai: I. Kraj csovíts József. 2. Bella Sándor. Orosházái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzletének füszerosztálya. Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetosege : Felső sor balról jobbra í Horváth M. felügyelő. Horváth L fb. alelnök. Alsó sor balról jobbra t Kiss F. igazgató. Kun J. íg.-alelnök. Ba Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szöv. telepe (saját ház), yás I. fb. elnök. Rajkí A. fb. tag. Kocsondi J. fb. tag. Dénes M. űzletv. ja J. elnök, ügyv.-ig. Deák M. íg. pénztáros. Varga A. igazgató.

20 A szarvasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. 19

21 20 Aszentétornyaí Hangya** fogyasztási és értékesítő Aszeritetornyai Hangya*' fogy. és értékesítő szövá^ kezet'felügyelő-bizottsága. Az ujkígyósí Hangya** fogy. és ért. szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az tíjkígyósí' Hangya** fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kz ujkígyósí Hangya", fogy. és ért. szövetkezet korcsmahelyísége.

22 21 Az álmosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az álmosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Az ártándí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az ártándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

23 A bárándi Hangya" fogyasztási és értekesitő szöv. vezetősége: A bárándi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége, í. Bodnár Lajos íg. 2. Nyéki Imre íg. 3. Rehák Ferenc üzletvezető. 4. N. Varga Benjámin íg. 5. Görbe András tanuló. 6. Tarícska Demeter íg.-elnök. 7. Kiss Mihály ig. 8. Szabó József lelk örökös tiszteletbeli elnök. 9. Raffaj Lajos tanító, könyvelő. ÍO. Gulyás Mihály pénztáros. A bíharkeresztesí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A bíharkeresztesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A berekböszőrményí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.

24 A bihartordai Hangya" fogy, és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A bihartordai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A böjti Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A böjti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet A dancsházaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A dancsliázai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

25 24 A. bíharderecskei Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A bíharderecskeí»hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogyasztási és értékesítő A hencidai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hencidai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

26 A hossztipályí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A hosszupályí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A kismarjai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A kismarjai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. fióküzlete. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv, vezetősége.

27 A kőrősnagyharsányí Hangya"-szöv. bolt- és korcsmahelyísége. A kőrösnagybarsányí Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága. ; # - s. W / v \ ^ J c - " " ^ X ^ A mezőpeterdi Hangya" fogy. észért, szövetkezet üzlethelyisége. A mezőpeterdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

28 27 A monostorpályí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A monostorpályí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Guba József, a nagylétai szövetkezetnek 15 évig volt azíelnöke. A nagyrábí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A nagyrábí Hangya" fogyasztási és értékesítő

29 28 pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. és értékesítő szövetkezet vezetősége. sapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sárándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. sarandi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége.

30 29 réti Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A sárréti Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A toldí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. értékesítő üzlethelyisége.

31 30 A váncsodí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A váncsodí Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A vértesi Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A vértesi H a n g y a" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Dr. Barcsay Károly ügyvez ető -igazgató, a zsákaí Hangyaszövetkezetnél. A zsákaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

32 A balatoni Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Kormos p. Béla könyvelő. 2. Kormos p. József. 3. Kormos h. János üv.-elnők. 4. Kormos b. Béla. 5. Kormos h. Lajos pénztáros. A balatoni Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága : í. Jurgovícs István. 2. Kormos d. Mátyás. 3. Kormos d. Gyula elnök. 4. Bóta g. Lajos. 5. Kormos p. Lajos Bodnár Ferenc ref. hitoktató, az egerlövőí Hangya"-szövetkezet elnöke. A borsodbogácsí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A borsodbogácsí szövetkezet üzlethelyisége. Az egerlövőí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház).

33 A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A cserépfalui Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetk. felügyelő-bizottsága. A cserépfalui Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. m A cserépfalui Hangya"-szöv. igazgatósága : í. Erdős András. 2. Mízser Lajos. Pósa Péter ev. ref. lelkész, a cserépfalui Hangya"-szővetkezet ügyvezető íg.-elnőke. fogy. és ért. szöv. korcsmahelyísége. A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

34 A rudabányaí Hangya"-szövetkezet boltkezelői : í. Berente Gyula. 2. Forísch Gusztáv. A cserépváraljái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A cserépváraljái Hangya" fogy. és ért. szövetkezet korcsmaíielyisége (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzlete (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet fióküzlete (saját ház). Arudabányaí Hangyaszövetkezet igazgatósága: í. Kolos Jenő elnök. 2. Farkas J. könyvelő. Lípták József, a rudabányaí szöv. első boltkezelője. Gelej kőzs. fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

35 u A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A mezőkövesdi Hangya"-szövetkezet főépülete és üzlethelyiségei. * A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A mezőkövesdi Hangya"-szöv. alkalmazottjai és üzlethelyiségei. a

36 A miskolci Hangya" fogyasztásíjés értékesítő szöv. vezetősége. A miskolci Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A nagyvísnyóí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége., A saj.óvámosí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.. 1 : v % S, 1 í ^ - í 1 1 ^ w p ^ mm Szirmabesenyő és sajóbesenyői Hangya"-szővetkezet vezetősége. Szuhakállói Hangya"-szöv. vezetősége és üzlethelyisége (saját ház). 3*

37

38 87 A vadna-ívánkai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A tíszavalkí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sajókeresztarí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet] üzlethelyisége. Sárpátky Ferenc, a tifaolddaróci Hangya"-szövetkezet vezetője. Kereke's Ferenc, a tibolddarócí Hangya"-szövetkezet vezetője. A 'szilvásváradi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A tardí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A tardí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

39 A A csanádpalotai Hangya"- szövetkezet üzlethelyisége. A csanádalberti Hangya" szövetkezeti háza. ^asss' Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

40 A nagymajláthi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagymajlátíii Hangya" üzlete (saját ház). A nagymajláthi Hangya" zenekara. Ref. Kovácsháza és vidéke Hangya" üzlete (saját ház). A pítvarosi Hangya"-szövetkezet üzlete (saját ház).

41 A. csongrádi Hangya" termelő-értékesítő és fogyasztási szövet- A csongrádi Hangya" termelő-értékesitö és fogyasztási szövetkezet főüzleti résziéi e^az alkalmazottakkal és a vezetőséggel. kezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Csongrád-bokrosparti' Hangya" igazgatósága, felügyelő-bizottsága. A Csongrád-bokrospartí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

42 41 A hódmezővásárhelyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A *-el jelzett: Simon János ügyvezető-igazgató. A hódmezővásárhelyi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A X_el jelzett : dr. Endrey Antal, a fel.-biz. elnöke. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége és személyzete. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Hangya" fogyasztási szövetk. felügyelő-bizottsága. Kískundorozsma dudástemplomi Hangya"-szöv. vezetősége. Kískundorozsma dudástemplomí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

43 Kiskundorozsma-Baromj árási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Sándorfalva és vidéke Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága, felügyelő-bizottsága és vezetősége. Kísktindorozsma - baromjárás' Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének üzlethelyisége. % m m Sándorfalva és vidéke Hangya" fogyasztásig^és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének igazgatósága.

44 43 Hevessy István áll. tanító, a szegvárvidéki Hangya"-szöv. könyvelője. Farkas János, a szegvárvidékí*f Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósági tagja. Berezvai Antal, a szegvárvidéki Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. pénztárosa. Hatvani Endre nyug. íg.-tanító, a szegvárvídéki Hangya"-szövetkezet igazgatója. Dr. Verdon Lajos esperes plébános, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. Kranszly Ferenc gyógyszerész, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. BelKovíts János, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. üzletvezetője. Piti János II. bíró, a szegvárvidéki Hangya"-szövetkezet ig. tagja. A szegvárvidéki Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

45 A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. Fehér András plébános, a szentesi gazdák és iparosok Hangya"- szövetkezetének fbízottságí tagja. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A vásárhelykutasí Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága. A vásárhelykutasi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága.

46 A cséví Hangya"-szövetk. igazgatósága és ügyv. könyvelője. Dr. Mertán János, a dömösi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ügyvezető igazgató-elnöke. A csévi Hangya"-szöv. pénztárosa és boltkezelője családjával. A dorogi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A dorogi Hangya"-szőv. üzlethelyisége. A kírvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

47 Az esztergomi Hangya" fogyasztási és ért. szövetfc. V. sz. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet főüzlete. Az esztergomi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet IV. száma fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet III. számú fiókja. Esztergomi Hangya" VI. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet X. számú fiókja. kezet üzlethelyisége (saját háza). Vojácsek Jakab, a kesztölci Hangya"-szőv. íg.-elnőke. Minczér Pál, a kesztölci Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósági tagja.

48 A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Vitéz Harsány! J lábatlani Hangya" üzletv. A piszkei Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A lábatlaní Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szöv.~üzlethelyísége. A lábatlan! Hangya"-szöv. vezetősége. Piszke és vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház).

49 A SZÖVETKEZETEK TAGJAINAK, ALAPTÖKÉJÉNEK, A TAGOK HÁZTARTÁSÁBAN ÉLÖ FOGYASZTÓK SZÁMÁNAK ÉS EGY-EGY CSALÁDRA ESÖ ÁTLAGOS VÁSÁRLÁS ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA ÉV- SZÁM SZÖVET- KEZETEK SZÁMA SZÖVETKEZETEK ALAPTŐKÉJE KO RÓNÁBAN TAGOK (CSALÁDOK) SZÁMA TAGOK HÁZTAR- TÁSÁBAN ÉLÖ FO- GYASZTÓK SZÁMA ELADOTT ÁRUK ÉRTÉKE KORONÁBAN EGY CSALÁDRA ESIK KORONA \m í \m í ÍÍ0 í, Í900 Í íí ,80 Í.226 Í24 Í90Í Í7Í í ,34í. í 79 Í42 Í í,í ÍÍ.465 6, Í43 Í í,49í, í.465 9, Í4Í Í ,í í 5,35 í.963 í 74 Í ,429, í 7, Í76 Í ,82í.954 íí Í00 21, Í , Í28.Í Í5 27, í 2Í4 Í , í , Í909 9Í0 3, Í48.27Í 74 í ,70 Í Í9Í ,8 í í Í5 38,2 í Í9ÍÍ Í093 4, í í ,8 í Í9Í2 í 195 4,6 7 í.857 í ÍÍ , Í9Í3 Í25Í 5, í Í0 54, Í9Í4 Í276 5, í84.6í4 í , Í9Í5 Í307 5, í, í 77, Í9Í6 Í386 8,0 í Í,94Í.3Í5 í 07, Í9Í7 Í707 í 6, , í 7 2,66í Í9Í8 2Í40 27, í 6 í ,29 í , I9Í9 1 Í007 34, ,27í M82.4Í8 86 í Í920 Í777 ÍÍ9,789.4IÍ , , Í92Í 1 Í9ÍÍ Í42, í37 3, Í43, ÍÍ Í922 2 Í , í 4, Í8.000, A szövetkezetek 24 év alatt gyűjtött tartalékalapja 87, korona. 1 Idegen uralom alatt álló szövetkezeteink száma a megszállások, felszabadulások és határkí igazítás ok folytán a következőképen alakult: Í9I9 végén 1327, 1920 végén Í290 és Í92Í végén Í re vonatkozólag kiszámított (hozzávetőleges) adatok.

50 49 : ~ -! ÁípM; l i i i l m m m m m m A pilismarót! Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. főüzlete és vendéglője (saját ház), igazgatósága, felügyelő-bizottsága és fióküzlete. X-el jelzett Kuchta János róm. kath. plébános, a szövetkezet és az igazgatóság elnöke. Balról jobbra ífj. Fehér József pénztáros, íg. tag. Tőry Rezső ügyvezető-igazgató. Bandó Sándor, a fióküzlet vezetője. Hollósy Károly református lelkész, a felügyelő-bizottság elnöke. Boldis Jenő, a főüzlet és vendéglő vezetője. *» sárisápi Hangya" fogyasztási és'értékesítő szöv. üzlethelyisége. A sárisápi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. Vezetősége. A süttői Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A süttőí Hangya"-szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A Hangya" első 25 éve. 4

51 80 Az abai Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége és vezetősége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. üzlethelyisége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Gamos Vince, az adonypusztaszabolcsí Hangya" ügyv.-ig. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A? adonyjpusztaszabolcsi Han gy a"-sző vetkezet üzlethelyisége. Az adonypusztaszabolcsí Han gy a"-szö vetkezet igazgatósága.

52 Az ercsí-í Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága. Az ercsí-í Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Gróf Wímpffen Szigfrid. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet belseje. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyiségének belseje. - -, ^ x -.jfá " í mé'a H 'KBB sb m m. i wfk v 1 jjhip 1 írnsov Az érdi Hangya" fogy. és érték, szövetkezet főüzlete. Az érdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az érdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

53 A gánti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. vezetősége. A gántí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Az igarí Hangya"-szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

54 A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A nagyperkátai Hangya" keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). Kéri Ferenc pápai kamarás, plébános, a nagyperkátai Hangya"-szövetkezet elnöke. A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Polgárdi Hangya"-szöv. üzlethelyisége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. 2

55 A móri Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. A móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. raktára. Dr. Buder Gyula, a móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. íg.-elnőke. Rebák Ágoston, a móri Hangya"-szöv. felügyelő-bizottságának elnöke. Babura Sándor, a móri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. Jg A móri Hangya" fogy. és ért. szöv. fűszer-osztályának belseje. A móri Hangya" II. sz, fiókja Pusztavámon. A móri Hangya" fogy. és ért. szövetkezet I. számú fiókja.

56 55 Szöllősy András, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. pénztárosa. A sárosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kaso Lajos, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet elnöke. A nádasdladányí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nádasdladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Szöllősy István, i sárosdí Hangya" fogy. é ért. szöv. ügyv. könyvelője. A magyarzámolyí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. Dr. Matta Árpád, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetője. A szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetősége. Kováts Lajos ny. jegyző, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetője.

57

58 A taba;dí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A vajtaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tabajdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A velencei Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A velencei Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

59 Az alsófiangonyí Hangya'' fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége. A felsőhangonyí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. A hangonyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége.

60 59 Az abdaí Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A cakóházai Hangya" fogy. és ért. szövetk. felügyelő-bizottsága. A csoványrárói Hangy a"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). A csoványrárói Hangya" fogy. és ért. szővetkezet^ígazgatósága. A dunaszegí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

61 A győri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-bizottsága és személyzete. A győri Hangya"-szővetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A győri Hangya"-szövetkezet főüzlete. A győri Hangya"-szőv. II. sz. fióküzlete. A. győrszentivání Hangya" üzlethelyisége. A győri Hangya"-szőv. III. sz. fióküzlete. A győrszentivání Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A győrszentivání Hangya"-szővetkezet igazgatósága és tisztviselői.

62 61 A győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága. A győrsővényhází Hangya"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). Sövényházi Frícke Emil nagyfairtokos, gazdasági főtanácsos, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének fennállása, tehát 25 év óta elnöke." A kajárí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Berger Ferenc igazgató-tanító, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének 25 éve, vagyis fennállása óta, ügyvezető' igazgatója és könyvelője. A. kajárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hédervárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

63 A kunszigeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A nytilfaluí~és nyulhegyi. Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége. A nytilfalui és nyulhegyi Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége.

64 CB A balmazújvárosi Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A- debreceni Hangya" fogyasztási értékesítő szövetkezet vezetősége. Baratí János, a felsőjózsai Hangya"-szőv. boltkezelője. A debreceni Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Barati József, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. pénztárosa. Karla Ödön, a felsőjózsai Hangya"-szöv. igazgatósági tagja. Rózsa László, a felsőjózsai Hangya"- szöv. igazgatója. Némethy István, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. elnök-igazgatója. A földesi Hangya"- sző vetkezet üzlethelyisége. A földesi Hangya"-szőv. üzlethelyisége (saját ház). A földesi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A földesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

65 64 A FŐBB ÁRUCIKKEK FORGALMA: MEGNEVEZÉS Í9Í9-BEN Í920-BAN í 92 I-BEN Í922-BEN KORONA KORONA KORONA KORONA Fűszer- és gyarmatáruk 9,98í , í4, *6 í í.091, *53 [ Cukor 14, , * 2Í5, *22 850, *80 Só 1, *24 31, * 39, í *38 Í66, * Szappan 4,990.6Í8'62 49,86í.050*70 25,84Í.662*36 í 72,894. í 34*50 Gyufa * Í0 36, , *70 87,208.03í* Vegyészeti és festékáruk 9, *2í 35,0 íí.090*50 95, *97 386, *50 Bor 6,í 9Í.ÍÍÍ-73 3, *92 7, *06 23, * Szesz és szeszes italok 5, , *50 í 24, *34 355,597.4í 2- Kefe- és seprüáruk 5,44í.0í9-58 8, *20 í 3, * ÍO 39,363.0 í 8*86 Magvak, mezőgazdasági cikkek... 5,íí ,Í94.34Í*Í0 Í37, *68 520, í Vasáruk 9,543. í í 3 í, *0 í í 64, *73 657, *42 Mezőgazdasági gépek és felszerelések. 2, , * í 6 50, *67 98, *09 Cipő és bőr 30, í 8 í,í *6 í ÍÍ8, *34 446,906.03í* Ruházati és kézmüáruk 26, , *45 270, * í 3 763, * Rövid- és díszműáruk 20, $6Í,Í78.459'75 148, *48 609, *70 Papíráruk és könyvek 2, ,5Í6.808* 36,Í52.300*Í6 239,32 í Vegyes 54, í *39 í 24,007.0 í 9*87 í 75, * ÍO í 49,3 í 0.209* í 6 Összesen , í.374, *37 í.889, * ,4Í7.8ÍÍ-Í5

66 65 A hajdusámsoni Hangya" fogy. és ért. szövetk. üzlethelyisége. ü m Ü A hajdubagosi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. Bodnár Imre fogymn. tanar, a hajdúböszörményi Hangya"- szöv. [ügyvezető-igazgatója. Csendes Mihály közs. jegyző, a hajduhadhází Hangyaszövetkezet] vezetője. hajdúböszörményi Hangya"- szövetkezet igazgatója. Aliajduhadhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Bökőny és hadházi Hangya" fogy. és ért. szöv. A Hangya" első 25 éve.

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

É Á Ú Ö É É É É Ü É ú ö í ü ö ú ö í Ü ü ü ö ö Ő ú í ú ö í ü Á í ű Í í í ú ü ö í í ű í Í ű ü ű í ü ü í ű ú ö Á ö ö ú ö í ű ű ö í ö í ű í ú ű ű ű í Í í ö í Í ÍÍ ö ü ö í ű í ö ö ö ű í í ö í ö í ü ö í í í

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Veszprém megye Az intézmény neve Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 8200 Veszprém Utca, tér Victor Hugo u. 28. Irányítószám

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Toldi Miklós 1999 Bartos Ál.t Iskola Várpalota 12,5 2. Pozsonyi Márk 1998 Montágh I. Ált. Isk., Spec.Szakisk. Gödöllő 12,8 3. Szabó Martin 1999 KEM-i Ált. Isk.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

H 1963.11.01. VPCs 1 M

H 1963.11.01. VPCs 1 M XXIX. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozó ÖSSZESÍTŐ NEVEZÉSI LAP egy lapon csak egy társasághoz (vagy a társaságok közötti versenyben együtt értékelendő társaságokhoz) tartozók tüntethetők fel BAKONYI

Részletesebben

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében Ács 2941 Ács, Fő u. 2. k, p:6-11 G.A.T. Kft. 34/385-588 gatkft@gmail.com Helyiség cím nyitva tartás üzemeltető telefon email B.szombathely Baross G. u. 1. szo : 7-12 Bakonyszombathely Önkormányzata 34/359-111

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap december 1. hétfő december 2. kedd december 3. szerda Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-14.00 M8 autópálya és Iváncsa között 08.30-10.30

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK 02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK ( 11 ) 0091816 2012.11.08 ( 21 ) D 12 00030 ( 22 ) 2012.03.13. ( 72 ) Valics Dezső Levente, 1158 Budapest, Drégelyvár

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2012 évi Amatõr Kupa versenysorozat XIII. forduló Esztergom->Két-Bükkfa nyereg (Dobogókõ) Táv: 16 km.

2012 évi Amatõr Kupa versenysorozat XIII. forduló Esztergom->Két-Bükkfa nyereg (Dobogókõ) Táv: 16 km. 1. oldal A.S. K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag 1 1 8 Makács Gábor Férfi 6 TestBike.hu 0:31:01 0:00:00 30.95 2 1 365 Török Dániel Férfi 5 Freeriderz SC 0:32:06 0:01:05 29.91 3 2 57 Hûvösvölgyi

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Asztalósné Seres Júlia Pennyige Pöttyös kalap Babosné Barabás Mónika Üllő Pöttyös kalap Barabás

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont 147 pont Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes 200,5 pont Vadmacskák 4.o. Tiszacsegei ÁMK Fekete István Ált. Iskolája Tiszacsege 147 pont Könyvbúvárok 5.o. Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

245 Pinot noir, Cabernet sauvignon, 2014Portugieser száraz rosé Mezei cuvée Pincészet Tibolddaróc 3423 86,30 Nagy arany IV/27 102 Kései Szüret édes

245 Pinot noir, Cabernet sauvignon, 2014Portugieser száraz rosé Mezei cuvée Pincészet Tibolddaróc 3423 86,30 Nagy arany IV/27 102 Kései Szüret édes Bes.szám Érk.szám Fajta Évjárat Jelleg Termelő neve Termelő címe IrányítószámÁtlag Minősítés IV/02 26 Rizling 2014 félszáraz Virág Tamás Edelény Antal Gy.u.17 3780 Nem értékelt! KIZÁRVA IV/18 15 Furmint

Részletesebben

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2. 1. Ároktő Község Önkormányzata 3467 Ároktő,Széchenyi út 75. 2. Győri Kálmán, egyéni vállalkozó 3467 Ároktő, Deák F. u. 34. 3. Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi út 42. 4. Községi Önkormányzat

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2. futam 1. 2. Répási Enikő 9 Újbuda 02:06,8 1. 3. Répási Ildikó 9 Újbuda 02:11,4 2. 4. Lukátsi Katalin 10 Szentes 02:48,6 1. 5.

2. futam 1. 2. Répási Enikő 9 Újbuda 02:06,8 1. 3. Répási Ildikó 9 Újbuda 02:11,4 2. 4. Lukátsi Katalin 10 Szentes 02:48,6 1. 5. 100 m ffi. vegyes kcs. idő helyezés futam 2. Havas Tamás 7 Velence 29,32 2. 3. Dr. Rentka László 7 Debrecen 4. Hegedüs Lajos 7 Kaposvár 14,84 Kováts Miklós 10 Újbuda 33,08 2. Ryszard Sielski 11 Varsó 2.00,02

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 028880 1. osztály Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiksola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack M. Ált. Isk angol Verebélyi V. 1 Bodnárné A.K. Demeter G-né, 2

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12.

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. OLIMPIAI KATEGÓRIA Név Egyesület Kategória 1.táv 2.táv Össz Hely Szűcs Tibor Kecskeméti ÍE OF 274 281 555 1 Tóth Csaba HF Sashalmi Íjászok (egyéni) OF

Részletesebben

ö Á ö É É ü ü É É Ő ö É ö Á ó ü É Ó Ö Á ú é ü ö é Ö é ü é é ü ü é é Ü é ö ö Ö ö é Á é é é é é ó é é é é ü é ö ö ö í é ü ú é é é ü ü é é é ü é é ö é ö é é ó ö ü é é é é ó ó ö í ó é ó é é é ó é é é ű ö é

Részletesebben

Á Á É Á Ü ö ű ű ő í ő ö ő í ő ö í É ő í ű ö ő ő í ö ü ő ő ü ő ü í ö ö ü ö ü ő ő ü ü ő ü ö ő ő ő ő íő ö ö ö ü ő ő ő ő í ú ő ő í ü ö ő í ű ü ö ő ő ő ő í ú ö ö ő ö ö ö ö ü ő ő ö ő ő í í ő ö ü ö í ö ö ö ö

Részletesebben