A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK"

Átírás

1 A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK T

2 1 Abaujszanto es Vi_de.be Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Az Abauj szántó és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Tános 3 T* rvu T h " sfovetfeezet vezetősége: í. Szabó Lajos. 2. Zsíbai S Vavifc Stát J 9 T*T t Ho^onnai 5. Varkoly András. 6. Péderí Ferenc. 7. Drótár János. 8. Vavrek István 9. Úrban János. ÍO. Búzás Ferenc. íí. Búzás István. Í2. Galbavy László. 13. Pollak János. Í4. Urbán Margit. 15. Simon István. Í6. Homonnaí János. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlete. A Hangya" els5 25 éve. Reídmann Tivadar, a Csenyétei Hangya" ügyvezető-igazgatója. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

3 Felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet saját házában. A felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Babej Béla, a fónyí >,Hangya"-szövetkezet könyvelő je.^ Bárdos Antal róm. kath. plébános, a fónyí Hangyádszövetkezet felügyelő-bizottságának elnöke. Antalfy Gyula ref. lelkész, főnyi Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. igazgatósága: í. Konecsni Pál, 3. íd. Prokop András. A forrói Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága: í. Jánosik György. 2. Sakálos István. 3. Prokop András. 4. Spísák András.

4 Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Laczkó Ferenc r. k. tanító, a hernádpetríí szövetkezet ügyvezető-könyvelője. A gönci fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelőbizottsága. Zsitkovíts Antal a hernádpetríí szövetkezet pénztárosa. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége, saját házában. 1

5 Lét és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége i Léh és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Saját ház. Felső sor, balról jobbra: Szóráth. István fb. tag, Lengyel Jenő fb. tag, Nagy János fb. tag, Fíncziczky János fb. tag, Jakab János íg. tag, Takács György íg. tag, Koncsek János pénztáros, Ugyan András boltkezelő. Alsó sor, balról jobbra: Láczay Barna íg. tag, Krózser János íg. tag, Újj Lajos fb. tag, Kővy István ügyv.-íg., Rítter Márton íg. tag, Gulyás Dániel íg. tag. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet bolthelyísége. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

6 5 Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői. Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet épületének külső része. Saját ház. A szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetői. G. Doszpoly János, a színpetrí-i szövetkezet ígazg. tagja. Dózsa Jenő ref. lelkész, a színpetrí-í szövetkezet elnök-igazgató j a, Szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezet.saját ház. A nagykamarás! Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlete. A tornyosnémetí-i Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

7 6 Hercegszántói Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: felső sor, balról jobbra Marcsek István, Jelích Marín, Mandich József, Sztípanov Mátyás,TripolszkyGytila főbíró elnök, Makk Géza ügyvezető igazgató, Tomásev József. Hercegszántói Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága: felső sor, balról jobbra Símonyi Kálmán, Kovács János boltos, Kovács Jánosné boltosnő, Velín Marin, Nagy András, dr.víldínger Jakab elnök, Díttler Lajos könyvelő, Fílákovícs J. A tompái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Mészáros Béla plébános, a tompái szövetkezet elnöke. A tataházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A meiykuu j..ieiugy<t cs uu Ü-UVHIMH vc^tioatgeí >. or. Agama JVaroly plébános, f. b. elnök, 2. Drégely Kálmán tanító, íg. tag, 3. Odrobína Ferenc íg. tag, 4. Szvetník Lajos íg. tag. 5. Markó János tanító, ügyv. ígazg., 6. Kiss János ig. tag, 7. Banász József f. b. tag, 8. Míkó János f. b. tag, 9. Szabó Mihály f. b. tag, 10. Dabís József f. b. tag, ÍJ. Rasztik Vince f. b. tag. Í2. Kiss Máté f. b. tag, Í3. N. Rostás Kálmán üzletvezető. Mélykati Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A tataházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

8 7 A kisharsányí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A kísharsányi Hangya" fogyasztási és szövetkezet vezetősége. A gógánfai Hangya",-szövetkezet üzlethelyisége saját házában. Kienle Antal, a máríakéméndi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet könyvelője. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége: í. Folbert Aladár igazgató-elnök- 2. A szövetkezet üzletvezetője. 3. A szövetkezet könyvelője. 4. Kürtös József fel.-biz. tag. 5. Szegér József alelnök-igazgató. 6. A szövetkezet pénztárosa. 7. Preines János fel.-biz. elnök. 8. Wochner András fel.-biz. tag. 9. Schmidt József fel.-biz. tag. ÍO. Schmidt Mátyás fel.-biz. tag. íí. Rítter János íg. tag. Í2. Kerner János ig. tag. 13. Riszt Mátyás fel.-biz. tag. 14. Gyulánczí István községi kisbíró. í5.pttcher Antal fel.-biz.tag. íé.heísler Mátyás fel.-biz. tag. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége.

9 A nagytótfalui Hangya"-szöv. igazgatósága: B. Konyhás I. fel.-bíz. elnöke. Szűcs J.,Salgó S. íg.tag. Toldy F. ü.-íg. Püspöki S. íg.-elnök. Toldy Ferenc közs. tanító, a nagytótfaluí Hangya"-szövetkezet ü.-íg. A nagytótfaluí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Benkő Kálmán, a nagyharsányí Szekeres József kisgazda, a nagy- Gsőkölí József kisgazda, a nagy- Hangya"-szövetkezet íg. tagja. harsányí Hangya"-szöv. ig.-elnöke- harsányí Hangyá"-szöv. íg. tagja. WBL od A pécsbaranyai Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

10 9 Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet vezetősége. Sellye és Vidéke Hangya"-szov. Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. és Vidéke Hangya^-szővetkezet üzlethelyisége. Sásd és Vidéke t)hangya"-szöv. vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya^-szövetkezet vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Saját ház.

11 10 A somberekí kísgazdák~ Hangya" fogy. és ért. Szövetkezete, vezetősége és üzlethelyisége. A szentdíenesí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Felső sor, balról jobbra : Kovács Dénes Vince, Turcsin Vince, Kemseí Dénes. Alsó sor, balról jobbra : Rácz Ferenc, Csokonay Béla elnök, Halas Andor. A szentdíenesí Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet felügyelő-bizottsága: Felső sor, balról jobbra: Ó. Mátyás Ferenc, Tóka Dénes, Halas Vince, Mátyás Ferenc. Alsó sor, balról jobbra : Patacsí Dénes, Kohler Ádám, Sípos Vince. vezetősége.

12 11 A. tarpaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szö^"tkezet üzlethelyisége. A nagylónyai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Hangya"-s?ővetkezet üzlethelyisége. \*SS0>éÍ 1 Gergelyí-Ugornyaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Baráth Gusztáv ref. tanító, elnök. Csoknyay Bertalan áll. tanító, ügyv.-íg. Koncz István földmívelő, pénztáros. Igazg. tagok: Boruch Gyula róm, kath. tanító, Vezse Sándor, Baráth Sándor, íd. Szombati Gusztáv, Husztí Sándor, Tóth József, Jancsó Péter, Megyesi Pál, Színí Lajos boltkezelő. Csaroda és Vidéke Hangya"-s kezet üzlethelyisége. A beregbarabásí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

13 12 Békéscsabai kisgazdák szövetkezete termény áru-raktára és fatelepe.

14 \ békésszentandrási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége és üzlethelyisége, saját házában.

15

16

17 A kondorosi Hangya" fogy. és értékesítő szövet kezet igazga tósága. Szentirmaí Mihály a gyulai Hangya"-szővetkezet ügyv.-ígazgatója. VigÍL István a kőrőstarcsai Hangya" fogy. szövetkezet könyvelője. Lavatka József plébános, a nagygerendási Hangya" fogy. szövetkezet elnök-igazgatója, ügyvezetője. A kondorost Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ítalmérő- Helyisége. Saját ház. A kondorosi Hangya" fogy. és értékesitő szövetkezet üzlethelyisége. Saját liáz. A kondorosi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelőbizottsága.

18 17 Mezőberényí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Kőrösladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kőrösladányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Ókígyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezetvezetősége. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége*. A Hangya" első 25 éve. 2

19 18 Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Dr. Bikády Antal elnök. 2. Kovács A.ndor. 3. Torkos Kálmán. 4. Baranyai Kálmán. 5. Dr. Bovcsiczky Dezső ügyész. 6. Kaíser Kornél ügyvezető. Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága: í. Dr. Tobak I. fb. elnök. 2. Bubla I. 3. Balázs B. 4. Sárossy Gy. 5. Juhász B. 6. Farkas A. 7. Ambrózí J. 8. Jabríczy P. 9. Tóth F. ÍO. Jankó L. íí. Vörös I. X Kabódy A.'könyvvezető. Orosházai Kangya" fogyasztási^és értékesítő szövetkezet főüzletének épülete. Orosházai Hangya" fogyasztási és értékesítő,* szövetkezet főüzletének vas- és rövidáru-osztálya. Orosházai Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottságának tagjai: I. Kraj csovíts József. 2. Bella Sándor. Orosházái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzletének füszerosztálya. Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetosege : Felső sor balról jobbra í Horváth M. felügyelő. Horváth L fb. alelnök. Alsó sor balról jobbra t Kiss F. igazgató. Kun J. íg.-alelnök. Ba Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szöv. telepe (saját ház), yás I. fb. elnök. Rajkí A. fb. tag. Kocsondi J. fb. tag. Dénes M. űzletv. ja J. elnök, ügyv.-ig. Deák M. íg. pénztáros. Varga A. igazgató.

20 A szarvasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. 19

21 20 Aszentétornyaí Hangya** fogyasztási és értékesítő Aszeritetornyai Hangya*' fogy. és értékesítő szövá^ kezet'felügyelő-bizottsága. Az ujkígyósí Hangya** fogy. és ért. szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az tíjkígyósí' Hangya** fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kz ujkígyósí Hangya", fogy. és ért. szövetkezet korcsmahelyísége.

22 21 Az álmosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az álmosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Az ártándí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az ártándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

23 A bárándi Hangya" fogyasztási és értekesitő szöv. vezetősége: A bárándi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége, í. Bodnár Lajos íg. 2. Nyéki Imre íg. 3. Rehák Ferenc üzletvezető. 4. N. Varga Benjámin íg. 5. Görbe András tanuló. 6. Tarícska Demeter íg.-elnök. 7. Kiss Mihály ig. 8. Szabó József lelk örökös tiszteletbeli elnök. 9. Raffaj Lajos tanító, könyvelő. ÍO. Gulyás Mihály pénztáros. A bíharkeresztesí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A bíharkeresztesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A berekböszőrményí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.

24 A bihartordai Hangya" fogy, és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A bihartordai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A böjti Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A böjti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet A dancsházaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A dancsliázai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

25 24 A. bíharderecskei Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A bíharderecskeí»hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogyasztási és értékesítő A hencidai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hencidai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

26 A hossztipályí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A hosszupályí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A kismarjai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A kismarjai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. fióküzlete. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv, vezetősége.

27 A kőrősnagyharsányí Hangya"-szöv. bolt- és korcsmahelyísége. A kőrösnagybarsányí Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága. ; # - s. W / v \ ^ J c - " " ^ X ^ A mezőpeterdi Hangya" fogy. észért, szövetkezet üzlethelyisége. A mezőpeterdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

28 27 A monostorpályí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A monostorpályí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Guba József, a nagylétai szövetkezetnek 15 évig volt azíelnöke. A nagyrábí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A nagyrábí Hangya" fogyasztási és értékesítő

29 28 pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. és értékesítő szövetkezet vezetősége. sapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sárándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. sarandi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége.

30 29 réti Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A sárréti Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A toldí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. értékesítő üzlethelyisége.

31 30 A váncsodí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A váncsodí Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A vértesi Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A vértesi H a n g y a" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Dr. Barcsay Károly ügyvez ető -igazgató, a zsákaí Hangyaszövetkezetnél. A zsákaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

32 A balatoni Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Kormos p. Béla könyvelő. 2. Kormos p. József. 3. Kormos h. János üv.-elnők. 4. Kormos b. Béla. 5. Kormos h. Lajos pénztáros. A balatoni Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága : í. Jurgovícs István. 2. Kormos d. Mátyás. 3. Kormos d. Gyula elnök. 4. Bóta g. Lajos. 5. Kormos p. Lajos Bodnár Ferenc ref. hitoktató, az egerlövőí Hangya"-szövetkezet elnöke. A borsodbogácsí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A borsodbogácsí szövetkezet üzlethelyisége. Az egerlövőí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház).

33 A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A cserépfalui Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetk. felügyelő-bizottsága. A cserépfalui Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. m A cserépfalui Hangya"-szöv. igazgatósága : í. Erdős András. 2. Mízser Lajos. Pósa Péter ev. ref. lelkész, a cserépfalui Hangya"-szővetkezet ügyvezető íg.-elnőke. fogy. és ért. szöv. korcsmahelyísége. A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

34 A rudabányaí Hangya"-szövetkezet boltkezelői : í. Berente Gyula. 2. Forísch Gusztáv. A cserépváraljái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A cserépváraljái Hangya" fogy. és ért. szövetkezet korcsmaíielyisége (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzlete (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet fióküzlete (saját ház). Arudabányaí Hangyaszövetkezet igazgatósága: í. Kolos Jenő elnök. 2. Farkas J. könyvelő. Lípták József, a rudabányaí szöv. első boltkezelője. Gelej kőzs. fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

35 u A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A mezőkövesdi Hangya"-szövetkezet főépülete és üzlethelyiségei. * A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A mezőkövesdi Hangya"-szöv. alkalmazottjai és üzlethelyiségei. a

36 A miskolci Hangya" fogyasztásíjés értékesítő szöv. vezetősége. A miskolci Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A nagyvísnyóí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége., A saj.óvámosí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.. 1 : v % S, 1 í ^ - í 1 1 ^ w p ^ mm Szirmabesenyő és sajóbesenyői Hangya"-szővetkezet vezetősége. Szuhakállói Hangya"-szöv. vezetősége és üzlethelyisége (saját ház). 3*

37

38 87 A vadna-ívánkai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A tíszavalkí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sajókeresztarí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet] üzlethelyisége. Sárpátky Ferenc, a tifaolddaróci Hangya"-szövetkezet vezetője. Kereke's Ferenc, a tibolddarócí Hangya"-szövetkezet vezetője. A 'szilvásváradi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A tardí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A tardí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

39 A A csanádpalotai Hangya"- szövetkezet üzlethelyisége. A csanádalberti Hangya" szövetkezeti háza. ^asss' Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

40 A nagymajláthi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagymajlátíii Hangya" üzlete (saját ház). A nagymajláthi Hangya" zenekara. Ref. Kovácsháza és vidéke Hangya" üzlete (saját ház). A pítvarosi Hangya"-szövetkezet üzlete (saját ház).

41 A. csongrádi Hangya" termelő-értékesítő és fogyasztási szövet- A csongrádi Hangya" termelő-értékesitö és fogyasztási szövetkezet főüzleti résziéi e^az alkalmazottakkal és a vezetőséggel. kezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Csongrád-bokrosparti' Hangya" igazgatósága, felügyelő-bizottsága. A Csongrád-bokrospartí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

42 41 A hódmezővásárhelyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A *-el jelzett: Simon János ügyvezető-igazgató. A hódmezővásárhelyi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A X_el jelzett : dr. Endrey Antal, a fel.-biz. elnöke. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége és személyzete. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Hangya" fogyasztási szövetk. felügyelő-bizottsága. Kískundorozsma dudástemplomi Hangya"-szöv. vezetősége. Kískundorozsma dudástemplomí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

43 Kiskundorozsma-Baromj árási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Sándorfalva és vidéke Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága, felügyelő-bizottsága és vezetősége. Kísktindorozsma - baromjárás' Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének üzlethelyisége. % m m Sándorfalva és vidéke Hangya" fogyasztásig^és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének igazgatósága.

44 43 Hevessy István áll. tanító, a szegvárvidéki Hangya"-szöv. könyvelője. Farkas János, a szegvárvidékí*f Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósági tagja. Berezvai Antal, a szegvárvidéki Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. pénztárosa. Hatvani Endre nyug. íg.-tanító, a szegvárvídéki Hangya"-szövetkezet igazgatója. Dr. Verdon Lajos esperes plébános, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. Kranszly Ferenc gyógyszerész, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. BelKovíts János, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. üzletvezetője. Piti János II. bíró, a szegvárvidéki Hangya"-szövetkezet ig. tagja. A szegvárvidéki Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

45 A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. Fehér András plébános, a szentesi gazdák és iparosok Hangya"- szövetkezetének fbízottságí tagja. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A vásárhelykutasí Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága. A vásárhelykutasi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága.

46 A cséví Hangya"-szövetk. igazgatósága és ügyv. könyvelője. Dr. Mertán János, a dömösi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ügyvezető igazgató-elnöke. A csévi Hangya"-szöv. pénztárosa és boltkezelője családjával. A dorogi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A dorogi Hangya"-szőv. üzlethelyisége. A kírvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

47 Az esztergomi Hangya" fogyasztási és ért. szövetfc. V. sz. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet főüzlete. Az esztergomi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet IV. száma fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet III. számú fiókja. Esztergomi Hangya" VI. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet X. számú fiókja. kezet üzlethelyisége (saját háza). Vojácsek Jakab, a kesztölci Hangya"-szőv. íg.-elnőke. Minczér Pál, a kesztölci Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósági tagja.

48 A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Vitéz Harsány! J lábatlani Hangya" üzletv. A piszkei Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A lábatlaní Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szöv.~üzlethelyísége. A lábatlan! Hangya"-szöv. vezetősége. Piszke és vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház).

49 A SZÖVETKEZETEK TAGJAINAK, ALAPTÖKÉJÉNEK, A TAGOK HÁZTARTÁSÁBAN ÉLÖ FOGYASZTÓK SZÁMÁNAK ÉS EGY-EGY CSALÁDRA ESÖ ÁTLAGOS VÁSÁRLÁS ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA ÉV- SZÁM SZÖVET- KEZETEK SZÁMA SZÖVETKEZETEK ALAPTŐKÉJE KO RÓNÁBAN TAGOK (CSALÁDOK) SZÁMA TAGOK HÁZTAR- TÁSÁBAN ÉLÖ FO- GYASZTÓK SZÁMA ELADOTT ÁRUK ÉRTÉKE KORONÁBAN EGY CSALÁDRA ESIK KORONA \m í \m í ÍÍ0 í, Í900 Í íí ,80 Í.226 Í24 Í90Í Í7Í í ,34í. í 79 Í42 Í í,í ÍÍ.465 6, Í43 Í í,49í, í.465 9, Í4Í Í ,í í 5,35 í.963 í 74 Í ,429, í 7, Í76 Í ,82í.954 íí Í00 21, Í , Í28.Í Í5 27, í 2Í4 Í , í , Í909 9Í0 3, Í48.27Í 74 í ,70 Í Í9Í ,8 í í Í5 38,2 í Í9ÍÍ Í093 4, í í ,8 í Í9Í2 í 195 4,6 7 í.857 í ÍÍ , Í9Í3 Í25Í 5, í Í0 54, Í9Í4 Í276 5, í84.6í4 í , Í9Í5 Í307 5, í, í 77, Í9Í6 Í386 8,0 í Í,94Í.3Í5 í 07, Í9Í7 Í707 í 6, , í 7 2,66í Í9Í8 2Í40 27, í 6 í ,29 í , I9Í9 1 Í007 34, ,27í M82.4Í8 86 í Í920 Í777 ÍÍ9,789.4IÍ , , Í92Í 1 Í9ÍÍ Í42, í37 3, Í43, ÍÍ Í922 2 Í , í 4, Í8.000, A szövetkezetek 24 év alatt gyűjtött tartalékalapja 87, korona. 1 Idegen uralom alatt álló szövetkezeteink száma a megszállások, felszabadulások és határkí igazítás ok folytán a következőképen alakult: Í9I9 végén 1327, 1920 végén Í290 és Í92Í végén Í re vonatkozólag kiszámított (hozzávetőleges) adatok.

50 49 : ~ -! ÁípM; l i i i l m m m m m m A pilismarót! Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. főüzlete és vendéglője (saját ház), igazgatósága, felügyelő-bizottsága és fióküzlete. X-el jelzett Kuchta János róm. kath. plébános, a szövetkezet és az igazgatóság elnöke. Balról jobbra ífj. Fehér József pénztáros, íg. tag. Tőry Rezső ügyvezető-igazgató. Bandó Sándor, a fióküzlet vezetője. Hollósy Károly református lelkész, a felügyelő-bizottság elnöke. Boldis Jenő, a főüzlet és vendéglő vezetője. *» sárisápi Hangya" fogyasztási és'értékesítő szöv. üzlethelyisége. A sárisápi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. Vezetősége. A süttői Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A süttőí Hangya"-szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A Hangya" első 25 éve. 4

51 80 Az abai Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége és vezetősége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. üzlethelyisége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Gamos Vince, az adonypusztaszabolcsí Hangya" ügyv.-ig. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A? adonyjpusztaszabolcsi Han gy a"-sző vetkezet üzlethelyisége. Az adonypusztaszabolcsí Han gy a"-szö vetkezet igazgatósága.

52 Az ercsí-í Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága. Az ercsí-í Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Gróf Wímpffen Szigfrid. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet belseje. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyiségének belseje. - -, ^ x -.jfá " í mé'a H 'KBB sb m m. i wfk v 1 jjhip 1 írnsov Az érdi Hangya" fogy. és érték, szövetkezet főüzlete. Az érdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az érdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

53 A gánti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. vezetősége. A gántí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Az igarí Hangya"-szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

54 A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A nagyperkátai Hangya" keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). Kéri Ferenc pápai kamarás, plébános, a nagyperkátai Hangya"-szövetkezet elnöke. A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Polgárdi Hangya"-szöv. üzlethelyisége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. 2

55 A móri Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. A móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. raktára. Dr. Buder Gyula, a móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. íg.-elnőke. Rebák Ágoston, a móri Hangya"-szöv. felügyelő-bizottságának elnöke. Babura Sándor, a móri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. Jg A móri Hangya" fogy. és ért. szöv. fűszer-osztályának belseje. A móri Hangya" II. sz, fiókja Pusztavámon. A móri Hangya" fogy. és ért. szövetkezet I. számú fiókja.

56 55 Szöllősy András, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. pénztárosa. A sárosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kaso Lajos, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet elnöke. A nádasdladányí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nádasdladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Szöllősy István, i sárosdí Hangya" fogy. é ért. szöv. ügyv. könyvelője. A magyarzámolyí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. Dr. Matta Árpád, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetője. A szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetősége. Kováts Lajos ny. jegyző, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetője.

57

58 A taba;dí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A vajtaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tabajdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A velencei Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A velencei Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

59 Az alsófiangonyí Hangya'' fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége. A felsőhangonyí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. A hangonyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége.

60 59 Az abdaí Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A cakóházai Hangya" fogy. és ért. szövetk. felügyelő-bizottsága. A csoványrárói Hangy a"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). A csoványrárói Hangya" fogy. és ért. szővetkezet^ígazgatósága. A dunaszegí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

61 A győri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-bizottsága és személyzete. A győri Hangya"-szővetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A győri Hangya"-szövetkezet főüzlete. A győri Hangya"-szőv. II. sz. fióküzlete. A. győrszentivání Hangya" üzlethelyisége. A győri Hangya"-szőv. III. sz. fióküzlete. A győrszentivání Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A győrszentivání Hangya"-szővetkezet igazgatósága és tisztviselői.

62 61 A győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága. A győrsővényhází Hangya"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). Sövényházi Frícke Emil nagyfairtokos, gazdasági főtanácsos, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének fennállása, tehát 25 év óta elnöke." A kajárí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Berger Ferenc igazgató-tanító, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének 25 éve, vagyis fennállása óta, ügyvezető' igazgatója és könyvelője. A. kajárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hédervárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

63 A kunszigeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A nytilfaluí~és nyulhegyi. Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége. A nytilfalui és nyulhegyi Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége.

64 CB A balmazújvárosi Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A- debreceni Hangya" fogyasztási értékesítő szövetkezet vezetősége. Baratí János, a felsőjózsai Hangya"-szőv. boltkezelője. A debreceni Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Barati József, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. pénztárosa. Karla Ödön, a felsőjózsai Hangya"-szöv. igazgatósági tagja. Rózsa László, a felsőjózsai Hangya"- szöv. igazgatója. Némethy István, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. elnök-igazgatója. A földesi Hangya"- sző vetkezet üzlethelyisége. A földesi Hangya"-szőv. üzlethelyisége (saját ház). A földesi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A földesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

65 64 A FŐBB ÁRUCIKKEK FORGALMA: MEGNEVEZÉS Í9Í9-BEN Í920-BAN í 92 I-BEN Í922-BEN KORONA KORONA KORONA KORONA Fűszer- és gyarmatáruk 9,98í , í4, *6 í í.091, *53 [ Cukor 14, , * 2Í5, *22 850, *80 Só 1, *24 31, * 39, í *38 Í66, * Szappan 4,990.6Í8'62 49,86í.050*70 25,84Í.662*36 í 72,894. í 34*50 Gyufa * Í0 36, , *70 87,208.03í* Vegyészeti és festékáruk 9, *2í 35,0 íí.090*50 95, *97 386, *50 Bor 6,í 9Í.ÍÍÍ-73 3, *92 7, *06 23, * Szesz és szeszes italok 5, , *50 í 24, *34 355,597.4í 2- Kefe- és seprüáruk 5,44í.0í9-58 8, *20 í 3, * ÍO 39,363.0 í 8*86 Magvak, mezőgazdasági cikkek... 5,íí ,Í94.34Í*Í0 Í37, *68 520, í Vasáruk 9,543. í í 3 í, *0 í í 64, *73 657, *42 Mezőgazdasági gépek és felszerelések. 2, , * í 6 50, *67 98, *09 Cipő és bőr 30, í 8 í,í *6 í ÍÍ8, *34 446,906.03í* Ruházati és kézmüáruk 26, , *45 270, * í 3 763, * Rövid- és díszműáruk 20, $6Í,Í78.459'75 148, *48 609, *70 Papíráruk és könyvek 2, ,5Í6.808* 36,Í52.300*Í6 239,32 í Vegyes 54, í *39 í 24,007.0 í 9*87 í 75, * ÍO í 49,3 í 0.209* í 6 Összesen , í.374, *37 í.889, * ,4Í7.8ÍÍ-Í5

66 65 A hajdusámsoni Hangya" fogy. és ért. szövetk. üzlethelyisége. ü m Ü A hajdubagosi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. Bodnár Imre fogymn. tanar, a hajdúböszörményi Hangya"- szöv. [ügyvezető-igazgatója. Csendes Mihály közs. jegyző, a hajduhadhází Hangyaszövetkezet] vezetője. hajdúböszörményi Hangya"- szövetkezet igazgatója. Aliajduhadhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Bökőny és hadházi Hangya" fogy. és ért. szöv. A Hangya" első 25 éve.

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

Diákolimpia III korcsoport Fiú Párbajtõr Csapat

Diákolimpia III korcsoport Fiú Párbajtõr Csapat Szolnok..9. page / Fencers (present, structured order - fencers) number name and first name club NAGY Balázs GYERMEKHÁZ Á. I. BUDAPEST 8 PULIT Krisztián GYERMEKHÁZ Á. I. BUDAPEST VAVREK Máté GYERMEKHÁZ

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag Egy életforma Kalákában Projekt portál látogatottsági kimutatás és online tananyag A projekt honlapja 2013. január 22-én kezdte meg működését. Az alábbi dokumentum az azóta történt látogatói statisztikát

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25.

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. 1. 25m leány mell 1. Csanádi Virág Békéscsaba 25,42 2. Papp Lauretta Várfürdő 27,42 3. Szalai Réka Várfürdő 28,94

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

II. Baranya Autósiskola Minirallye Bajnokság állása

II. Baranya Autósiskola Minirallye Bajnokság állása II. Baranya Autósiskola Minirallye Bajnokság állása Helyezés Versenyző Gépjármű Kategória Összpontszám Abszolút II. FIRE-STOP K. Sik. Önk. Kupa SZLÁ-VEN Kupa Vídia Kupa Grain Kupa Tornyos Kupa Tarr Kupa

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK 02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK ( 11 ) 0091816 2012.11.08 ( 21 ) D 12 00030 ( 22 ) 2012.03.13. ( 72 ) Valics Dezső Levente, 1158 Budapest, Drégelyvár

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10.

XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10. XXX. VÁROSI Komló, 2012. március 7-10. BORKATALÓGUS Babits Mihály: Szõlõhegy télen Az egész szõlõhegyet látni most, a hegy húsát most látni meztelen, mint ájult hölgy, mutatja fesztelen?telt formáját,

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret 91,60 Aranyérem Hilltop Neszmély Zrt. Neszmély Neszmélyi Szürkebarát

Részletesebben

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr.

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr. Tisztelt Támogatónk! Köszönjük az önzetlen segítségét,amivel a 2013.08.10-én Bánhalmán rendezett Falusi Lakodalom lebonyolítása sikeresen megtörtént.támogatásával egy szép hagyomány felidézéséhez és a

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló/bontásra

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben