A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK"

Átírás

1 A "HANGYA" KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ VIDÉKI SZÖVETKEZETEK ÉS KIRENDELTSÉGEK FÉNYKÉPEI ARCKÉPEK, CSOPORTKÉPEK, ÜZLETHELYISÉGEK ÉS ÉPÜLETEK T

2 1 Abaujszanto es Vi_de.be Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Az Abauj szántó és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Tános 3 T* rvu T h " sfovetfeezet vezetősége: í. Szabó Lajos. 2. Zsíbai S Vavifc Stát J 9 T*T t Ho^onnai 5. Varkoly András. 6. Péderí Ferenc. 7. Drótár János. 8. Vavrek István 9. Úrban János. ÍO. Búzás Ferenc. íí. Búzás István. Í2. Galbavy László. 13. Pollak János. Í4. Urbán Margit. 15. Simon István. Í6. Homonnaí János. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlete. A Hangya" els5 25 éve. Reídmann Tivadar, a Csenyétei Hangya" ügyvezető-igazgatója. Csobádí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

3 Felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet saját házában. A felsőgagyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Babej Béla, a fónyí >,Hangya"-szövetkezet könyvelő je.^ Bárdos Antal róm. kath. plébános, a fónyí Hangyádszövetkezet felügyelő-bizottságának elnöke. Antalfy Gyula ref. lelkész, főnyi Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. igazgatósága: í. Konecsni Pál, 3. íd. Prokop András. A forrói Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága: í. Jánosik György. 2. Sakálos István. 3. Prokop András. 4. Spísák András.

4 Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Hollóháza és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Laczkó Ferenc r. k. tanító, a hernádpetríí szövetkezet ügyvezető-könyvelője. A gönci fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelőbizottsága. Zsitkovíts Antal a hernádpetríí szövetkezet pénztárosa. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Kovácsvágás és Vidéke Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége, saját házában. 1

5 Lét és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége i Léh és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Saját ház. Felső sor, balról jobbra: Szóráth. István fb. tag, Lengyel Jenő fb. tag, Nagy János fb. tag, Fíncziczky János fb. tag, Jakab János íg. tag, Takács György íg. tag, Koncsek János pénztáros, Ugyan András boltkezelő. Alsó sor, balról jobbra: Láczay Barna íg. tag, Krózser János íg. tag, Újj Lajos fb. tag, Kővy István ügyv.-íg., Rítter Márton íg. tag, Gulyás Dániel íg. tag. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet bolthelyísége. A nagy- és kísbózsvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

6 5 Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői. Perkupa és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet épületének külső része. Saját ház. A szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetői. G. Doszpoly János, a színpetrí-i szövetkezet ígazg. tagja. Dózsa Jenő ref. lelkész, a színpetrí-í szövetkezet elnök-igazgató j a, Szögligeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezet.saját ház. A nagykamarás! Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlete. A tornyosnémetí-i Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

7 6 Hercegszántói Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: felső sor, balról jobbra Marcsek István, Jelích Marín, Mandich József, Sztípanov Mátyás,TripolszkyGytila főbíró elnök, Makk Géza ügyvezető igazgató, Tomásev József. Hercegszántói Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága: felső sor, balról jobbra Símonyi Kálmán, Kovács János boltos, Kovács Jánosné boltosnő, Velín Marin, Nagy András, dr.víldínger Jakab elnök, Díttler Lajos könyvelő, Fílákovícs J. A tompái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Mészáros Béla plébános, a tompái szövetkezet elnöke. A tataházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A meiykuu j..ieiugy<t cs uu Ü-UVHIMH vc^tioatgeí >. or. Agama JVaroly plébános, f. b. elnök, 2. Drégely Kálmán tanító, íg. tag, 3. Odrobína Ferenc íg. tag, 4. Szvetník Lajos íg. tag. 5. Markó János tanító, ügyv. ígazg., 6. Kiss János ig. tag, 7. Banász József f. b. tag, 8. Míkó János f. b. tag, 9. Szabó Mihály f. b. tag, 10. Dabís József f. b. tag, ÍJ. Rasztik Vince f. b. tag. Í2. Kiss Máté f. b. tag, Í3. N. Rostás Kálmán üzletvezető. Mélykati Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet. A tataházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

8 7 A kisharsányí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A kísharsányi Hangya" fogyasztási és szövetkezet vezetősége. A gógánfai Hangya",-szövetkezet üzlethelyisége saját házában. Kienle Antal, a máríakéméndi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet könyvelője. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége: í. Folbert Aladár igazgató-elnök- 2. A szövetkezet üzletvezetője. 3. A szövetkezet könyvelője. 4. Kürtös József fel.-biz. tag. 5. Szegér József alelnök-igazgató. 6. A szövetkezet pénztárosa. 7. Preines János fel.-biz. elnök. 8. Wochner András fel.-biz. tag. 9. Schmidt József fel.-biz. tag. ÍO. Schmidt Mátyás fel.-biz. tag. íí. Rítter János íg. tag. Í2. Kerner János ig. tag. 13. Riszt Mátyás fel.-biz. tag. 14. Gyulánczí István községi kisbíró. í5.pttcher Antal fel.-biz.tag. íé.heísler Mátyás fel.-biz. tag. A nagyárpádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége.

9 A nagytótfalui Hangya"-szöv. igazgatósága: B. Konyhás I. fel.-bíz. elnöke. Szűcs J.,Salgó S. íg.tag. Toldy F. ü.-íg. Püspöki S. íg.-elnök. Toldy Ferenc közs. tanító, a nagytótfaluí Hangya"-szövetkezet ü.-íg. A nagytótfaluí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Benkő Kálmán, a nagyharsányí Szekeres József kisgazda, a nagy- Gsőkölí József kisgazda, a nagy- Hangya"-szövetkezet íg. tagja. harsányí Hangya"-szöv. ig.-elnöke- harsányí Hangyá"-szöv. íg. tagja. WBL od A pécsbaranyai Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. A pécsbaranyaí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

10 9 Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet vezetősége. Sellye és Vidéke Hangya"-szov. Siklós és Vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. és Vidéke Hangya^-szővetkezet üzlethelyisége. Sásd és Vidéke t)hangya"-szöv. vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya^-szövetkezet vezetősége. Sásd és Vidéke Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Saját ház.

11 10 A somberekí kísgazdák~ Hangya" fogy. és ért. Szövetkezete, vezetősége és üzlethelyisége. A szentdíenesí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Felső sor, balról jobbra : Kovács Dénes Vince, Turcsin Vince, Kemseí Dénes. Alsó sor, balról jobbra : Rácz Ferenc, Csokonay Béla elnök, Halas Andor. A szentdíenesí Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet felügyelő-bizottsága: Felső sor, balról jobbra: Ó. Mátyás Ferenc, Tóka Dénes, Halas Vince, Mátyás Ferenc. Alsó sor, balról jobbra : Patacsí Dénes, Kohler Ádám, Sípos Vince. vezetősége.

12 11 A. tarpaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szö^"tkezet üzlethelyisége. A nagylónyai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Hangya"-s?ővetkezet üzlethelyisége. \*SS0>éÍ 1 Gergelyí-Ugornyaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Baráth Gusztáv ref. tanító, elnök. Csoknyay Bertalan áll. tanító, ügyv.-íg. Koncz István földmívelő, pénztáros. Igazg. tagok: Boruch Gyula róm, kath. tanító, Vezse Sándor, Baráth Sándor, íd. Szombati Gusztáv, Husztí Sándor, Tóth József, Jancsó Péter, Megyesi Pál, Színí Lajos boltkezelő. Csaroda és Vidéke Hangya"-s kezet üzlethelyisége. A beregbarabásí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

13 12 Békéscsabai kisgazdák szövetkezete termény áru-raktára és fatelepe.

14 \ békésszentandrási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége és üzlethelyisége, saját házában.

15

16

17 A kondorosi Hangya" fogy. és értékesítő szövet kezet igazga tósága. Szentirmaí Mihály a gyulai Hangya"-szővetkezet ügyv.-ígazgatója. VigÍL István a kőrőstarcsai Hangya" fogy. szövetkezet könyvelője. Lavatka József plébános, a nagygerendási Hangya" fogy. szövetkezet elnök-igazgatója, ügyvezetője. A kondorost Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ítalmérő- Helyisége. Saját ház. A kondorosi Hangya" fogy. és értékesitő szövetkezet üzlethelyisége. Saját liáz. A kondorosi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelőbizottsága.

18 17 Mezőberényí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Kőrösladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kőrösladányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Ókígyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetkezetvezetősége. Ókigyósí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége*. A Hangya" első 25 éve. 2

19 18 Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Dr. Bikády Antal elnök. 2. Kovács A.ndor. 3. Torkos Kálmán. 4. Baranyai Kálmán. 5. Dr. Bovcsiczky Dezső ügyész. 6. Kaíser Kornél ügyvezető. Az orosházai Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága: í. Dr. Tobak I. fb. elnök. 2. Bubla I. 3. Balázs B. 4. Sárossy Gy. 5. Juhász B. 6. Farkas A. 7. Ambrózí J. 8. Jabríczy P. 9. Tóth F. ÍO. Jankó L. íí. Vörös I. X Kabódy A.'könyvvezető. Orosházai Kangya" fogyasztási^és értékesítő szövetkezet főüzletének épülete. Orosházai Hangya" fogyasztási és értékesítő,* szövetkezet főüzletének vas- és rövidáru-osztálya. Orosházai Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottságának tagjai: I. Kraj csovíts József. 2. Bella Sándor. Orosházái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzletének füszerosztálya. Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetosege : Felső sor balról jobbra í Horváth M. felügyelő. Horváth L fb. alelnök. Alsó sor balról jobbra t Kiss F. igazgató. Kun J. íg.-alelnök. Ba Az orosháza-monori Hangya" fogy. és ért. szöv. telepe (saját ház), yás I. fb. elnök. Rajkí A. fb. tag. Kocsondi J. fb. tag. Dénes M. űzletv. ja J. elnök, ügyv.-ig. Deák M. íg. pénztáros. Varga A. igazgató.

20 A szarvasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. 19

21 20 Aszentétornyaí Hangya** fogyasztási és értékesítő Aszeritetornyai Hangya*' fogy. és értékesítő szövá^ kezet'felügyelő-bizottsága. Az ujkígyósí Hangya** fogy. és ért. szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az tíjkígyósí' Hangya** fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kz ujkígyósí Hangya", fogy. és ért. szövetkezet korcsmahelyísége.

22 21 Az álmosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az álmosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A bagaméri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Az ártándí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). Az ártándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

23 A bárándi Hangya" fogyasztási és értekesitő szöv. vezetősége: A bárándi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége, í. Bodnár Lajos íg. 2. Nyéki Imre íg. 3. Rehák Ferenc üzletvezető. 4. N. Varga Benjámin íg. 5. Görbe András tanuló. 6. Tarícska Demeter íg.-elnök. 7. Kiss Mihály ig. 8. Szabó József lelk örökös tiszteletbeli elnök. 9. Raffaj Lajos tanító, könyvelő. ÍO. Gulyás Mihály pénztáros. A bíharkeresztesí Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A bíharkeresztesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A berekböszőrményí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.

24 A bihartordai Hangya" fogy, és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A bihartordai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A böjti Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A böjti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet A dancsházaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A dancsliázai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

25 24 A. bíharderecskei Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A bíharderecskeí»hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A gáborjání Hangya" fogyasztási és értékesítő A hencidai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hencidai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

26 A hossztipályí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A hosszupályí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A kismarjai Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A kismarjai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A konyárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. fióküzlete. A kornádi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv, vezetősége.

27 A kőrősnagyharsányí Hangya"-szöv. bolt- és korcsmahelyísége. A kőrösnagybarsányí Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága. ; # - s. W / v \ ^ J c - " " ^ X ^ A mezőpeterdi Hangya" fogy. észért, szövetkezet üzlethelyisége. A mezőpeterdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

28 27 A monostorpályí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A monostorpályí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A nagylétai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Guba József, a nagylétai szövetkezetnek 15 évig volt azíelnöke. A nagyrábí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A nagyrábí Hangya" fogyasztási és értékesítő

29 28 pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A pocsají Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. és értékesítő szövetkezet vezetősége. sapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sárándí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. sarandi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége.

30 29 réti Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A sárréti Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház). A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A tépeí Hangya" fogyasztási és értékesítő A toldí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. értékesítő üzlethelyisége.

31 30 A váncsodí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A váncsodí Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége (saját ház). A vértesi Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A vértesi H a n g y a" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Dr. Barcsay Károly ügyvez ető -igazgató, a zsákaí Hangyaszövetkezetnél. A zsákaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

32 A balatoni Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága: í. Kormos p. Béla könyvelő. 2. Kormos p. József. 3. Kormos h. János üv.-elnők. 4. Kormos b. Béla. 5. Kormos h. Lajos pénztáros. A balatoni Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága : í. Jurgovícs István. 2. Kormos d. Mátyás. 3. Kormos d. Gyula elnök. 4. Bóta g. Lajos. 5. Kormos p. Lajos Bodnár Ferenc ref. hitoktató, az egerlövőí Hangya"-szövetkezet elnöke. A borsodbogácsí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A borsodbogácsí szövetkezet üzlethelyisége. Az egerlövőí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége (saját ház).

33 A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A cserépfalui Hangya" fogyasztási és értékesítő szővetk. felügyelő-bizottsága. A cserépfalui Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. m A cserépfalui Hangya"-szöv. igazgatósága : í. Erdős András. 2. Mízser Lajos. Pósa Péter ev. ref. lelkész, a cserépfalui Hangya"-szővetkezet ügyvezető íg.-elnőke. fogy. és ért. szöv. korcsmahelyísége. A cserépfalui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

34 A rudabányaí Hangya"-szövetkezet boltkezelői : í. Berente Gyula. 2. Forísch Gusztáv. A cserépváraljái Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A cserépváraljái Hangya" fogy. és ért. szövetkezet korcsmaíielyisége (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet főüzlete (saját ház). A rudabányaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet fióküzlete (saját ház). Arudabányaí Hangyaszövetkezet igazgatósága: í. Kolos Jenő elnök. 2. Farkas J. könyvelő. Lípták József, a rudabányaí szöv. első boltkezelője. Gelej kőzs. fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

35 u A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága. A mezőkövesdi Hangya"-szövetkezet főépülete és üzlethelyiségei. * A mezőkövesdi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A mezőkövesdi Hangya"-szöv. alkalmazottjai és üzlethelyiségei. a

36 A miskolci Hangya" fogyasztásíjés értékesítő szöv. vezetősége. A miskolci Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A nagyvísnyóí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége., A saj.óvámosí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége.. 1 : v % S, 1 í ^ - í 1 1 ^ w p ^ mm Szirmabesenyő és sajóbesenyői Hangya"-szővetkezet vezetősége. Szuhakállói Hangya"-szöv. vezetősége és üzlethelyisége (saját ház). 3*

37

38 87 A vadna-ívánkai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A tíszavalkí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A sajókeresztarí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet] üzlethelyisége. Sárpátky Ferenc, a tifaolddaróci Hangya"-szövetkezet vezetője. Kereke's Ferenc, a tibolddarócí Hangya"-szövetkezet vezetője. A 'szilvásváradi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A tardí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A tardí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

39 A A csanádpalotai Hangya"- szövetkezet üzlethelyisége. A csanádalberti Hangya" szövetkezeti háza. ^asss' Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Az ambrózfalvai Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége.

40 A nagymajláthi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nagymajlátíii Hangya" üzlete (saját ház). A nagymajláthi Hangya" zenekara. Ref. Kovácsháza és vidéke Hangya" üzlete (saját ház). A pítvarosi Hangya"-szövetkezet üzlete (saját ház).

41 A. csongrádi Hangya" termelő-értékesítő és fogyasztási szövet- A csongrádi Hangya" termelő-értékesitö és fogyasztási szövetkezet főüzleti résziéi e^az alkalmazottakkal és a vezetőséggel. kezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Csongrád-bokrosparti' Hangya" igazgatósága, felügyelő-bizottsága. A Csongrád-bokrospartí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége.

42 41 A hódmezővásárhelyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. A *-el jelzett: Simon János ügyvezető-igazgató. A hódmezővásárhelyi Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A X_el jelzett : dr. Endrey Antal, a fel.-biz. elnöke. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége és személyzete. A kískundorozsmaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága. Hangya" fogyasztási szövetk. felügyelő-bizottsága. Kískundorozsma dudástemplomi Hangya"-szöv. vezetősége. Kískundorozsma dudástemplomí Hangya"-szöv. üzlethelyisége.

43 Kiskundorozsma-Baromj árási Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Sándorfalva és vidéke Hangya" fogy. és ért. szöv. igazgatósága, felügyelő-bizottsága és vezetősége. Kísktindorozsma - baromjárás' Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének üzlethelyisége. % m m Sándorfalva és vidéke Hangya" fogyasztásig^és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A szegedi gazdák árabeszerző és terményértékesítő Hangya"-szövetkezetének igazgatósága.

44 43 Hevessy István áll. tanító, a szegvárvidéki Hangya"-szöv. könyvelője. Farkas János, a szegvárvidékí*f Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósági tagja. Berezvai Antal, a szegvárvidéki Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. pénztárosa. Hatvani Endre nyug. íg.-tanító, a szegvárvídéki Hangya"-szövetkezet igazgatója. Dr. Verdon Lajos esperes plébános, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. Kranszly Ferenc gyógyszerész, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. íg. tagja. BelKovíts János, a szegvárvídéki Hangya"-szöv. üzletvezetője. Piti János II. bíró, a szegvárvidéki Hangya"-szövetkezet ig. tagja. A szegvárvidéki Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége.

45 A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetősége. Fehér András plébános, a szentesi gazdák és iparosok Hangya"- szövetkezetének fbízottságí tagja. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A szentesi gazdák és iparosok Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének vezetője. A vásárhelykutasí Hangya"-szövetkezet felügyelő-bizottsága. A vásárhelykutasi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet igazgatósága.

46 A cséví Hangya"-szövetk. igazgatósága és ügyv. könyvelője. Dr. Mertán János, a dömösi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet ügyvezető igazgató-elnöke. A csévi Hangya"-szöv. pénztárosa és boltkezelője családjával. A dorogi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A dorogi Hangya"-szőv. üzlethelyisége. A kírvaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

47 Az esztergomi Hangya" fogyasztási és ért. szövetfc. V. sz. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet főüzlete. Az esztergomi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet IV. száma fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet III. számú fiókja. Esztergomi Hangya" VI. fiókja. Az esztergomi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet X. számú fiókja. kezet üzlethelyisége (saját háza). Vojácsek Jakab, a kesztölci Hangya"-szőv. íg.-elnőke. Minczér Pál, a kesztölci Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósági tagja.

48 A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Vitéz Harsány! J lábatlani Hangya" üzletv. A piszkei Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A lábatlaní Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. A nyergesuj falui Hangya" fogy. és ért. szöv.~üzlethelyísége. A lábatlan! Hangya"-szöv. vezetősége. Piszke és vidéke Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége (saját ház).

49 A SZÖVETKEZETEK TAGJAINAK, ALAPTÖKÉJÉNEK, A TAGOK HÁZTARTÁSÁBAN ÉLÖ FOGYASZTÓK SZÁMÁNAK ÉS EGY-EGY CSALÁDRA ESÖ ÁTLAGOS VÁSÁRLÁS ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA ÉV- SZÁM SZÖVET- KEZETEK SZÁMA SZÖVETKEZETEK ALAPTŐKÉJE KO RÓNÁBAN TAGOK (CSALÁDOK) SZÁMA TAGOK HÁZTAR- TÁSÁBAN ÉLÖ FO- GYASZTÓK SZÁMA ELADOTT ÁRUK ÉRTÉKE KORONÁBAN EGY CSALÁDRA ESIK KORONA \m í \m í ÍÍ0 í, Í900 Í íí ,80 Í.226 Í24 Í90Í Í7Í í ,34í. í 79 Í42 Í í,í ÍÍ.465 6, Í43 Í í,49í, í.465 9, Í4Í Í ,í í 5,35 í.963 í 74 Í ,429, í 7, Í76 Í ,82í.954 íí Í00 21, Í , Í28.Í Í5 27, í 2Í4 Í , í , Í909 9Í0 3, Í48.27Í 74 í ,70 Í Í9Í ,8 í í Í5 38,2 í Í9ÍÍ Í093 4, í í ,8 í Í9Í2 í 195 4,6 7 í.857 í ÍÍ , Í9Í3 Í25Í 5, í Í0 54, Í9Í4 Í276 5, í84.6í4 í , Í9Í5 Í307 5, í, í 77, Í9Í6 Í386 8,0 í Í,94Í.3Í5 í 07, Í9Í7 Í707 í 6, , í 7 2,66í Í9Í8 2Í40 27, í 6 í ,29 í , I9Í9 1 Í007 34, ,27í M82.4Í8 86 í Í920 Í777 ÍÍ9,789.4IÍ , , Í92Í 1 Í9ÍÍ Í42, í37 3, Í43, ÍÍ Í922 2 Í , í 4, Í8.000, A szövetkezetek 24 év alatt gyűjtött tartalékalapja 87, korona. 1 Idegen uralom alatt álló szövetkezeteink száma a megszállások, felszabadulások és határkí igazítás ok folytán a következőképen alakult: Í9I9 végén 1327, 1920 végén Í290 és Í92Í végén Í re vonatkozólag kiszámított (hozzávetőleges) adatok.

50 49 : ~ -! ÁípM; l i i i l m m m m m m A pilismarót! Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. főüzlete és vendéglője (saját ház), igazgatósága, felügyelő-bizottsága és fióküzlete. X-el jelzett Kuchta János róm. kath. plébános, a szövetkezet és az igazgatóság elnöke. Balról jobbra ífj. Fehér József pénztáros, íg. tag. Tőry Rezső ügyvezető-igazgató. Bandó Sándor, a fióküzlet vezetője. Hollósy Károly református lelkész, a felügyelő-bizottság elnöke. Boldis Jenő, a főüzlet és vendéglő vezetője. *» sárisápi Hangya" fogyasztási és'értékesítő szöv. üzlethelyisége. A sárisápi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. Vezetősége. A süttői Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A süttőí Hangya"-szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A Hangya" első 25 éve. 4

51 80 Az abai Hangya" fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége és vezetősége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. üzlethelyisége. A baracskai Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Gamos Vince, az adonypusztaszabolcsí Hangya" ügyv.-ig. Az alapi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A? adonyjpusztaszabolcsi Han gy a"-sző vetkezet üzlethelyisége. Az adonypusztaszabolcsí Han gy a"-szö vetkezet igazgatósága.

52 Az ercsí-í Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága. Az ercsí-í Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága: Gróf Wímpffen Szigfrid. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet belseje. Az ercsí-i Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyiségének belseje. - -, ^ x -.jfá " í mé'a H 'KBB sb m m. i wfk v 1 jjhip 1 írnsov Az érdi Hangya" fogy. és érték, szövetkezet főüzlete. Az érdi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. Az érdi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet fióküzlete.

53 A gánti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. vezetősége. A gántí Hangya"-szövetkezet üzlethelyisége. Az igarí Hangya"-szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága.

54 A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A nagyperkátai Hangya" keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). Kéri Ferenc pápai kamarás, plébános, a nagyperkátai Hangya"-szövetkezet elnöke. A kajászószentpéterí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet vezetősége. Polgárdi Hangya"-szöv. üzlethelyisége. A mányi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. 2

55 A móri Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezet főüzlete. A móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetk. raktára. Dr. Buder Gyula, a móri Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. íg.-elnőke. Rebák Ágoston, a móri Hangya"-szöv. felügyelő-bizottságának elnöke. Babura Sándor, a móri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-igazgatója. Jg A móri Hangya" fogy. és ért. szöv. fűszer-osztályának belseje. A móri Hangya" II. sz, fiókja Pusztavámon. A móri Hangya" fogy. és ért. szövetkezet I. számú fiókja.

56 55 Szöllősy András, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szöv. pénztárosa. A sárosdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. Kaso Lajos, a sárosdí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet elnöke. A nádasdladányí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. A nádasdladányí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Szöllősy István, i sárosdí Hangya" fogy. é ért. szöv. ügyv. könyvelője. A magyarzámolyí Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. Dr. Matta Árpád, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetője. A szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetősége. Kováts Lajos ny. jegyző, a szászhalombattaí Hangya" fogy. és ért. szöv. vezetője.

57

58 A taba;dí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tordasi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A vajtaí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A tabajdí Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. A velencei Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A velencei Hangya" fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége (saját ház).

59 Az alsófiangonyí Hangya'' fogy. és ért. szőv. üzlethelyisége. A felsőhangonyí Hangya'' fogy. és ért. szöv. üzlethelyisége. A hangonyi Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. A putnokí Hangya" fogyasztási és értékesítő szőv. vezetősége.

60 59 Az abdaí Hangya"-szöv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A cakóházai Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége (saját ház). A cakóházai Hangya" fogy. és ért. szövetk. felügyelő-bizottsága. A csoványrárói Hangy a"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). A csoványrárói Hangya" fogy. és ért. szővetkezet^ígazgatósága. A dunaszegí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

61 A győri Hangya"-szövetkezet ügyvezető-bizottsága és személyzete. A győri Hangya"-szővetkezet igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A győri Hangya"-szövetkezet főüzlete. A győri Hangya"-szőv. II. sz. fióküzlete. A. győrszentivání Hangya" üzlethelyisége. A győri Hangya"-szőv. III. sz. fióküzlete. A győrszentivání Hangya" fogy. és ért. szöv. felügyelő-bizottsága. A győrszentivání Hangya"-szővetkezet igazgatósága és tisztviselői.

62 61 A győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága. A győrsővényhází Hangya"-szöv. üzlethelyisége (saját ház). Sövényházi Frícke Emil nagyfairtokos, gazdasági főtanácsos, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének fennállása, tehát 25 év óta elnöke." A kajárí Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Berger Ferenc igazgató-tanító, a győrsővényhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezetének 25 éve, vagyis fennállása óta, ügyvezető' igazgatója és könyvelője. A. kajárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. A hédervárí Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége.

63 A kunszigeti Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezetének igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A nytilfaluí~és nyulhegyi. Hangya" fogy. és ért. szövetkezet vezetősége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége. A nytilfalui és nyulhegyi Hangya"-szővetkezet üzlethelyisége. Kónyái Hangya" üzlethelyisége.

64 CB A balmazújvárosi Hangya" fogy. és ért. szőv. igazgatósága és felügyelő-bizottsága. A- debreceni Hangya" fogyasztási értékesítő szövetkezet vezetősége. Baratí János, a felsőjózsai Hangya"-szőv. boltkezelője. A debreceni Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet üzlethelyisége. Barati József, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. pénztárosa. Karla Ödön, a felsőjózsai Hangya"-szöv. igazgatósági tagja. Rózsa László, a felsőjózsai Hangya"- szöv. igazgatója. Némethy István, a felsőjózsai Hangya"- szövetk. elnök-igazgatója. A földesi Hangya"- sző vetkezet üzlethelyisége. A földesi Hangya"-szőv. üzlethelyisége (saját ház). A földesi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. igazgatósága. A földesi Hangya" fogy. és ért. szövetkezet felügyelő-bizottsága.

65 64 A FŐBB ÁRUCIKKEK FORGALMA: MEGNEVEZÉS Í9Í9-BEN Í920-BAN í 92 I-BEN Í922-BEN KORONA KORONA KORONA KORONA Fűszer- és gyarmatáruk 9,98í , í4, *6 í í.091, *53 [ Cukor 14, , * 2Í5, *22 850, *80 Só 1, *24 31, * 39, í *38 Í66, * Szappan 4,990.6Í8'62 49,86í.050*70 25,84Í.662*36 í 72,894. í 34*50 Gyufa * Í0 36, , *70 87,208.03í* Vegyészeti és festékáruk 9, *2í 35,0 íí.090*50 95, *97 386, *50 Bor 6,í 9Í.ÍÍÍ-73 3, *92 7, *06 23, * Szesz és szeszes italok 5, , *50 í 24, *34 355,597.4í 2- Kefe- és seprüáruk 5,44í.0í9-58 8, *20 í 3, * ÍO 39,363.0 í 8*86 Magvak, mezőgazdasági cikkek... 5,íí ,Í94.34Í*Í0 Í37, *68 520, í Vasáruk 9,543. í í 3 í, *0 í í 64, *73 657, *42 Mezőgazdasági gépek és felszerelések. 2, , * í 6 50, *67 98, *09 Cipő és bőr 30, í 8 í,í *6 í ÍÍ8, *34 446,906.03í* Ruházati és kézmüáruk 26, , *45 270, * í 3 763, * Rövid- és díszműáruk 20, $6Í,Í78.459'75 148, *48 609, *70 Papíráruk és könyvek 2, ,5Í6.808* 36,Í52.300*Í6 239,32 í Vegyes 54, í *39 í 24,007.0 í 9*87 í 75, * ÍO í 49,3 í 0.209* í 6 Összesen , í.374, *37 í.889, * ,4Í7.8ÍÍ-Í5

66 65 A hajdusámsoni Hangya" fogy. és ért. szövetk. üzlethelyisége. ü m Ü A hajdubagosi Hangya" fogyasztási és értékesítő szöv. vezetősége. Bodnár Imre fogymn. tanar, a hajdúböszörményi Hangya"- szöv. [ügyvezető-igazgatója. Csendes Mihály közs. jegyző, a hajduhadhází Hangyaszövetkezet] vezetője. hajdúböszörményi Hangya"- szövetkezet igazgatója. Aliajduhadhází Hangya" fogy. és ért. szövetkezet üzlethelyisége. Bökőny és hadházi Hangya" fogy. és ért. szöv. A Hangya" első 25 éve.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. (1) bek. alapján

Részletesebben

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10.

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10. I. parcella 1. sor 1. Zsingor Mihály (1851-1894) és családja 2. Hidasi Péter (élt 49 évet) Hidasi Péterné 3. Kőkereszt felirat nélkül 4. Acsay Vilmos (1865-1943) Neje: Miksa Irén (1874-1952) 5. Fesztbaum

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

"Jó tanuló - jó sportoló" - 2014

Jó tanuló - jó sportoló - 2014 III. korcsoport 1 Kóti Bernadett Velence Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű baptista Általános Iskola kajak 2 Tóth Zita Budapest Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nalvű Általános Iskola Alpesi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Balatonkenese. elsõ óvodája

Balatonkenese. elsõ óvodája 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája Balatonkenese elsõ óvodájának története A balatonkenesei Református Egyházközség presbiteri ülések jegyzõkönyvében nyomon követhetjük az építés szükségességétõl

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km 10 KM FERFI EGYENI 1 3391 Rezessy Gergely 31:37 3:10 2 3872 Sági József 31:52 3:12 3 3996 Radics Csaba 32:08 3:13 4 4283 Jenkei Péter 32:18 3:14 5 4246 Pach Péter Pál 33:26 3:21 6 3341 Khoór Bence 34:06

Részletesebben

Eredmény. Eredmény. K-1 fiú III. kcs. 1. K-1 fiú III. kcs. 2. Csapatverseny:

Eredmény. Eredmény. K-1 fiú III. kcs. 1. K-1 fiú III. kcs. 2. Csapatverseny: K-1 fiú III. kcs. 1. 1 10 Csók Viktor MTK 1 24 2 16 Erdőssy Csaba Győr "A" 2 25 3 23 Pócsi Alex Tiszaújváros "A" 2 26 4 1 Fedák Tamás DIÓSGYŐRI KAJAK SC 2 24 5 24 Szendy Márk MTK 1 28 6 7 Mayer Keán Győr

Részletesebben

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Részletesebben

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve 8127 Aba Rákóczi u. 13. COOP Balogh Center 8127 Aba Dózsa Gy. u. 36/a COOP 306/K 8127 Aba Rákóczi u. 4/c COOP 301/K 7127 Aba Petőfi u. 93 COOP ABC 8127

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar A 2013. évi SZTE Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Tagok választásának eredménye Állam- és Jogtudományi Kar Név Évfolyam/Szak Kapott szavazatok Kendrusz Gábor Dávid MKTB 25 Árva-Tóth Bianka MKTB 22 Forrai

Részletesebben

EESZT. Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács. 2014 www.csemete.hu

EESZT. Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács. 2014 www.csemete.hu 20 éves az EESZT Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács ERDÉSZETI ÉS ENERGETIKAI SZAPORÍTÓANYAG TERMÉKTANÁCS ÉVKÖNYV / TAGLISTA ERDÉSZETI ÉS ENERGETIKAI SZAPORÍTÓANYAG ADATBÁZIS 2014 www.csemete.hu

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

MINTA. 1949-1953 Tablók könyve

MINTA. 1949-1953 Tablók könyve 1949-1953 Tablók könyve 1952/53. tanév Diákok soronként: 1. sor: Halmai Irén, Szarvas Erzsébet, Sallai Ilona, Martini Gizella, Juhász Terézia, Balázs Irén, Széles Erzsébet, Csabai Katalin, Fehérvári Klára,

Részletesebben

MEGYEI VERSENY EREDMÉNY

MEGYEI VERSENY EREDMÉNY MEGYEI VERSENY EREDMÉNY 5. osztály HAGYOMÁNYOS 2-3 óra Tanuló Felkészítő tanár pont hely 5. évfolyam 1. Rácz Bálint Tóthné Molnár Pattantyús Ált. Isk. 73 I. Andrea 2. Kundrák Frei Rita Arnóti Általános

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1984. -

- Kézirat. Budapest, 1984. - K O M Á R O M M E G Y E I H E L Y S É G E K R Ő L SZÓLÓ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM ADATTÁRÁBAN. Kigyűjtötte : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1984. - - 1 - B E V E Z E T Ő. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY I. korcsoport fiú 1 126 Döbrösy Álmos Szent József Kat. Ált. 00:03:51 00:00:00 00:03:51 2 180 Bräutigam Csanád Kajdacs 00:03:57 00:00:05 00:03:57 3 416 SZűcs Donát Babits 00:04:01 00:00:09 00:04:01 4 131

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Patika Irsz. Város Közterület

Patika Irsz. Város Közterület Patika Irsz. Város Közterület ARANYESŐ PATIKA 8127 ABA RÁKOCZI UT 27 Csontos Patika 2740 Abony Vasút út 22 Zafír Gyógyszertár 2484 Agárd Balatoni u. 62 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 6221 AKASZTÓ SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Program 2008. június 18 20. Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam 2008. június 18 20. A kongresszus

Részletesebben

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl* Budapest

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÁLTAL KIADOTT TÉRKÉPEK ÉS MAGYARÁZÓK 1956 2014. Összeállította: Árvay Gábor és Szlepák Tímea

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÁLTAL KIADOTT TÉRKÉPEK ÉS MAGYARÁZÓK 1956 2014. Összeállította: Árvay Gábor és Szlepák Tímea A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÁLTAL KIADOTT TÉRKÉPEK ÉS MAGYARÁZÓK 1956 2014 Összeállította: Árvay Gábor és Szlepák Tímea a Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtárának kiadványa Budapest, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben