Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!"

Átírás

1 Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az apa áldásokat és átkokat is adhat gyereküknek Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! II. évf. 3. szám március 150 Ft

2 tartalom Charity magazin A Szemem Fénye Alapítvány magazinja Megjelenik havonta Kiadóvezetõ-fõszerkesztõ: GYURA BARBARA, az alapítvány kuratóriumának elnöke Szerkesztõ: DR. GRÜNWALD GÉZA A magazin cikkeit írták: GYURA BARBARA, HODNIK ILDIKÓ, JUHÁSZ LÁSZLÓ, KASZA SZABOLCS, KATUS ESZTER, MOLNÁR VALÉRIA, SOMLAI ADRIENN Címlapfotó: MIHÁLY LÁSZLÓ Tördelõszerkesztõ: KATONA CSABA Korrektor: BUDÁN LÁSZLÓ Nyomdai munkálatok: VESZPRÉMI NYOMDA ZRT., 8200 Veszprém, Òrház u. 38. Felelõs vezetõ: FEKETE ISTVÁN Szerkesztõség: 7634 Pécs, Rácvárosi út 37. Tel.: 72/ Árusítással terjeszti a Lapker Zrt. Elõfizethetõ a szerkesztõség címére küldött megrendeléssel HU ISSN ARC Harminc év a gyógyíthatatlan gyermekek szolgálatában Baráti kezet és gyakorlati támogatást nyújtani a családoknak Sister Frances Dominica és a Helen House 6 A szeretet és a királyok hegedùse Én is egy húsvér ember vagyok, nem kirakati figura mondja Mága Zoltán 8 A HÓNAP TÉMÁJA A gyógyuláshoz sokszor a csoda is kell Csilla és Dominik csatát nyert a leukémia ellen 12 SZEMÉLYES Száz csoda vár rád Több mint 20 ezer gyermek él valamilyen gyermekvédelmi gondoskodásban jelenleg Magyarországon 14 Tábitha, a megértò szeretet háza Azért dolgoznak, hogy òszinte mosolyok szülessenek 16 Amit az Isten megkötött Volt valami, ami még a munkánál is többet jelentett számukra 18 ÉLETMÓD 20 ÉTREND Gyógyító fùszerszámok: birodalmak harcoltak értük 22 PÁRBAN Jóban, rosszban, betegségben 24 LÉLEKUTAK Szülòi minták: sors hetedíziglen 26 JÓTÉKONY CELEB 28 CIVIL ÚTON Minòségi élet a fogyatékkal élòknek 29 ADOMÁNYOZÓ A legszebb hivatás a segítò munka 30 SZEMEM FÉNYE Magyarország pirosba öltözött 32 Kísér, tanácsot ad a Családi útitárs 33 Tábitha Klub újabb mérföldkò 34 Várják a súlyos betegek testvéreit 2 Charity

3 jegyzet MIHÁLY LÁSZLÓ FELVÉTELE Kálvária: a magyarországi gyermekhospice születése kálvária szó egyik jelentése A kínszenvedés, szenvedésekkel teli élet; sok hányattatással, keserves veszòdséggel járó esemény, ügy. Ez jut eszembe arról, ha visszatekintek az elmúlt hat évben folytatott küzdelmünkre azért, hogy Magyarországon is a megfelelò kegyelemmel és méltósággal lehessen elkísérni a gyógyíthatatlan gyermekeket és szüleiket fáradságos és kimerítò útjukon. Azon az úton, ami a betegség diagnosztizálásától az utolsó lélegzetvételig tart. Emlékszem a kezdetekre nyarát írtuk. Gyászoló szülòtársaimmal egy kedd délután találkoztunk és egymás szavába vágva meséltük életünk legborzalmasabb perceiròl, azokról, amikor imádott gyermekünktòl kellett búcsút vennünk. Volt köztünk, akinek csak pár hónapot élt a kisfia és volt, aki nagylányát évekig tartó, hosszú küzdelem után vesztette el. Esetemben váratlanul egy mùtéti beavatkozás következtében a kezeim között halt meg a kisfiam, és mivel próbálták újraéleszteni òt, a mùtòasztalon fejezte be életét, míg volt, akinek a gyermeke heteken keresztül óriási fájdalmak árán tudott csak elbúcsúzni. Nekem alig volt egy másodpercem arra, hogy láthassam òt a halála után, míg más édesanyák eltölthették a kórházi szobában a búcsúra engedélyezett röpke két órát, ami akkor nekem iszonyatosan hiányzott. Évekig nem tudtam feldolgozni, hogy így kellett òt otthagynom, szinte búcsú nélkül. A keserùség és a fájdalom, a düh és a harag különös hangulatot teremtett ezen a délutánon, amit csak a fel-feltörò zokogások vagy némán letörölt könnycseppek törtek meg egy-egy pillanatra. Minden történet más volt. Egy dologban azonban egyetértettünk: nem jó ez így! Ha már mindenképp ez a kegyetlen sors jutott osztályrészül, akkor nem szabadna, hogy fájdalmakkal tele, magányosan vagy siettetve kelljen búcsút vennünk imádott gyermekünktòl. Arra gondoltam, talán tehetnénk ezért valamit. Lehet, hogy másutt, hazánktól távol találhatunk valami kezdeményezést erre vonatkozóan? Internetezni kezdtem és alig pár perc múlva néma döbbenettel tárult fel és elevenedett meg egy olyan ház látványa, amelyet jól emlékszem Rachel House-nak hívtak és Skóciában mùködött, ami pont ezt a küldetést valósította meg. Egy olyan videofilm pergett elòttünk, amely a ház szobáit és helyiségeit mutatta be. Teljesen elképedtünk. A könnyeink már az arcunkra száradtak, amikor belül mélyen tudtuk: ez az, amit keresünk, a gyermekhez méltó búcsú házát! Mindez életem elsò találkozása volt a gyermekhospice fogalommal. Hat év telt el azóta. Hat olyan hányattatással teli év, amelyben legalább háromszor komolyan összecsuklottam az én keresztem súlya alatt. Mert ez volt az én kálváriám. Nem tudni, mely erò segített talpra és mikor is történt meg pontosan, de egyszer csak rám ragyogott a fény, és megtudtam, hogy megszületett a gyermekhospice mozgalom Magyarországon márciusától önálló szakmakóddal, hivatalos rendelet rögzíti a szolgáltatás kereteit. GYURA BARBARA Charity 3

4 arc Harminc év a gyógyíthatatlan gyermekek szolgálatában Azt hiszem, ott a végsò búcsú órájában az egy sokkal mélyebb kapcsolat bárminél. Olyan, ami a normális életben sosem adatik meg. Tudod, hogy a test elmúlik, és a gyermek lelke elindul visszafelé, egy másik világba. Nem számít a kultúra, a bòr színe, hogy milyen korú, milyen nyelven beszél, vagy milyen a vallási meggyòzòdése. Mindig minden ugyanúgy történik: közösek a gyökerek. És számomra ez a Szentföld (Sister Frances Dominica apáca, a világ elsò gyermekhospice házának megalapítója) Az alapító nòvér Sister Frances Dominica Frances Dorothy Lyon Ritchie néven született Skóciában, Invernessben, ben. Gyermekkorától ápolónak készült ban már szakképzett ápolókánt lépett be az anglikán egyházba és lett apáca ben létrehozta a Helen House-t, a világ elsò gyermekhospice házát Oxfordban, majd 2004-ben megnyitotta az elsò fiatal felnòttek hospice házát, a Douglas House-t ben Az év asszonya elismerò címet érdemelte ki Angliában. 4 Charity Ránézek, és úgy gondolom, a középkorban így nézhettek ki a szent emberek. Tekintetük tiszta, szemükbòl a szeretet és a jóság áradt. Skóciában született 1942-ben. Mivel apja a háborúban szolgált, a nagyapjánál nevelkedett három és fél éves koráig szeretetteljes, vallásos nevelésben. Bár nagyapja szinte soha nem beszélt neki Istenròl vagy az ò hitéròl. Egyszerùen csak a szerint élt. Ez az òszinte hit vezette Istenhez. A háború végén visszakerült szüleihez, s Angliába költöztek, mert az öccse, David Ritchie fél tüdòvel született és a londoni Great Ormond streeti kórházban ápolták. Sokat látogatták, rengeteg idòt töltöttek mellette. Akkor döntötte el, hogy ápolónò lesz, s ezt megvalósítva évtizedek múltán visszatért abba a kórházba, ahol egykor a testvérét ápolták. Egy álmom vált valóra! Nagyon boldog voltam. Úgy terveztem, férjhez megyek egy tisztességes emberhez és lesz majd öt gyermekünk. Aztán másként alakult. Egyszer egy beteg, egy anglikán pap felépülése után meghívott teára. Nála ismerkedtem meg három anglikán apácával, akikkel sokat beszélgettünk. Szent Ferenc napján, vasár- FOTÓ: MIHÁLY LÁSZLÓ

5 arc nap 11 órakor volt egy püspöki ünnepi mise. Az életem rendben volt akkoriban, minden az elképzeléseim szerint alakult, egészen 10 óra 58 percig. Mert ott, abban a pillanatban tudtam, hogy további életemet az anglikán egyház apácájaként fogom leélni. Emlékszem, ekkor rám ragyogott a napsugár az ablakon keresztül. Ettòl a naptól kezdve sohasem kételkedtem abban, hogy Isten engem erre a feladatra szánt. Életének másik sorsfordító eseménye az 1980-as évek elején történt, amikor ápolóként segített egy családnak, akiknek Helen nevù kislánya súlyosan megbetegedett. Helennek agydaganata volt és 24 órás ellátásra szorult. Amikor kiengedték a kórházból, Sister Frances azt mondta Helen szüleinek: Adjátok egy kicsit kölcsön nekem, majd vigyázok rá, hogy tudjatok pihenni Ez az ötlet vezetett a világ elsò gyermekhospice házának a létrehozásához, amely Oxfordban, 1982-ben nyitotta meg a kapuit. Azóta már sok száz gyermek és családja lakott az épületben, sorsközösségben, egymásnak is támaszt és vigaszt nyújtva. Baráti kezet nyújtanak A filozófiánk ma ugyanaz, mint egykor volt: baráti kezet és gyakorlati támogatást nyújtani a családoknak, elkísérni òket egy nehéz és fájdalmas úton. Gyakran gondolok a feltámadás történetére. A sétára, Emmausnál. Amikor Jézus halála után ott sétálnak szomorúan és egy idegen csatlakozik hozzájuk, aki megkérdi, miért olyan bánatosak. Te vagy az egyetlen ember itt a környéken ezek szerint, aki nem ismered az eseményeket, és nem tudod, hogy Isten egyetlen fiát keresztre feszítették. És mennek együtt tovább, de nem ismerik òt fel egészen addig, amíg a vacsoránál meg nem áldja a kenyeret. És nekem ez a kenyér alapvetò fontosságú. Szükség van a táplálkozásra a túléléshez. És ott van az a csodálatos régi vágású szó, hogy companis, azaz társnak lenni, kenyeret adni, osztani. Hogy ez a hétköznapi kifejezés arra, hogyan osztozzunk egymással, egy hihetetlenül fájdalmas, hosszú úton, amelyròl nem tudjuk igazán hová vezet, hiszen csak az elòkészületek alatt tarthatunk velük. Gyakran kérdik tòlem, láttam-e már csodát a Helen House-ban? Szeretném azt mondani, hogy igen! Már legalább alkalommal is. De ez mindig egy gyermek halálának a napján vagy utána történt. Tudják, van a Helen House-ban egy pici szoba, amolyan extrém hálószoba, ahol a halott gyermek teste pihen egészen a temetéséig. Azt hiszem, egy Isten adta lehetòség az, hogy ott hosszasan és lassan történhet a búcsú és úgy, ahogy òk szeretnék. Nemrég egy kisfiú ment el, akinek az volt az álma, hogy eljuthasson az ùrbe. A szülei ùrhajósnak öltöztették és az egész szobát egy ùrhajónak rendezték be. És ez így van jól! Igaza volt a családnak, megadták gyermeküknek, amire vágyott. Azt hiszem, a csodák ezekben az órákban történnek meg, amikor a tudatosság fokozatosan áthatja az étert. Helen House A Helen Ház volt a világ elsò gyermek hospice háza, amelyet 1982 novemberében nyitottak meg. Ne vét Helenròl, egy súlyosan beteg kislányról kapta, aki teljes ellátást igényelt. Frances Dominica nòvér felajánlotta, hogy segít a szülòknek és átmenetileg magához veszi Helent. Természetes, hogy a szülòk súlyosan beteg gyermeküket otthon szeretnék gondozni, de a 24 órás ápolás terhei kimerítik a családot. Helen családjának tapasztalatai azt mutatták, hogy nagy szükség van az effajta átmeneti támogatásra. Az épület nyolc gyermek és családja fogadására alkalmas. Mentesítést és életvégi ellátást is kínál. A hangsúly azon van, hogy a legjobb életminòséget biztosítsák a gyógyíthatatlan gyermekek számára. Képünkön: Sister Frances és Gyura Barbara Oxfordban, a Helen House elòtt. A gyermek, akit annyira szeretnek, már nem lélegzik, nem ver a szíve. Gyakran mosollyal vagy békességgel az arcukon szenderülnek örök álomra. Boldognak tùnnek. Aztán eltelik két-három nap és az arckifejezésük megváltozik. Nem marad más, mint egy üres tekintet. És az emberek egytòl egyik azt fogják mondani: elment, nincs itt többé. Mindez független a vallási meg gyòzòdéstòl, attól, hogy miben és hogyan hiszünk. Itt csak egy báb marad, egy üres test, amelybòl egy új élet alakult ki: egy pillangóé, amely provokatívan távolra repül, messze tòlünk. És nem kell ezt keresztény címkékkel teleaggatni. Az elmúlt harminc évben még sosem találkoztam olyan szülòvel gyermeke halálakor, aki ne hitte volna azt, hogy gyermeke lelke tovább él. Nem lesz teljes a kép Nem hiszek az ördögben, azok csak szarvak és paták nevet. De azt hiszem, hogy létre tudjuk hozni a saját poklunkat, ha úgy tetszik. Nem képzelem, hogy a menny az bolyhos felhò, a pokol pedig tomboló tùz lenne. Egyfajta szimbolikus dolog az, amit elképzeltem az évek során. Azt hiszem, az élet egy kicsit olyan, mint egy puzzle megvan az összes darabja az elején, az a bosszantó kicsit, hogy Isten adja nekünk a darabokat, de elveszi a doboz fedelét, így nem tudom, milyennek is kell lennie, ha elkészül a kép. De, ahogy múlik az élet, egyre több kirakós darab kerül a helyére, fokozatosan egyik a másik után. Lehet, hogy egyegy darab nem illik elòször tökéletesen a képbe, csak nehezen illeszthetò a helyére. És azt sem hiszem, hogy mire végigélem az életem, a kép teljes lenne. Inkább remélem, hogy a másik oldalon, a halál után, még mindig lesz lehetòség arra, hogy kiteljesítsük azt a képet. És természetesen bizonyos értelemben tudom, milyen is lesz ez a kép, hiszen Isten a saját képére teremtett minket is. De mivel még sohasem láttam az Istent, csak Jézus csodálatos evangéliumi történeteibòl ismerem, így teljesen mégsem tudhatom, milyen is lesz a végén. Egy bizonyos szinten ò, de egy másik szinten mi. GYURA BARBARA Charity 5

6 arc A szeretet és a királyok hegedùse Mága Zoltán fiatal kora ellenére szinte az egész világon ismert hegedùmùvész. Szolnokon született, zenész dinasztiából származik. Mesébe illò karrierjét nemcsak tehetségének, hanem kitartásának, és rendkívüli szorgalmának köszönheti, mely ma is példaértékù lehet a fiatalok elòtt. Mága Zoltán már közel száz országban koncertezett, öregbítve a magyar zenei kultúrát, hegedùvirtuózok népszerùségét. Jellemzò en koronás fòk, a marokkói és a görög király, s a brit trónörökös, de világhírù filmcsillagok is (például Robert de Niro) szívesen hallgatták játékát. Neves, elismert zenészek pedig nem fukarkodnak a dicsérò szavakkal a fiatal hegedùs tudását illetòen. Mùvészi munkájával egyenrangú a karitatív tevékenysége is, melyhez természetesen legtöbbször a hegedùjét hívja segítségül. A közelmúltban beteljesült élete vágya is: személyesen találkozhatott XVI. Benedek pápával. A mùvésszel Pécsett beszélgettünk, ahol a Pécsi Tudományegyetem Mùvészeti Karának hallgatójaként járt a minap, illetve egy òszi Kodály központbéli koncertròl is tárgyalt a szervezòkkel. 6 Charity Az Önròl szóló hírek szerint zenész felmenòi vannak, vagyis a tehetségét volt kitòl örökölnie. Valóban, édesapám, nagyapám, dédapám, ükapám is zenélt, sòt évszázadokra visszatekintve is zenészek voltak az òseim. Édesapám arra vágyott, hogy híres hegedùs legyek. Az Úrnak hála ez megvalósult. A szüleim látták, hogy az éjjel-nappal hallott hegedùszó kedvemre való. Így háromévesen megismerkedhettem a hangszerrel, és már hatévesen színpadra is állhattam. Akkor nem véletlenül mondják Önròl, hogy òstehetség... Hízelgò, de nem tartom magam òstehet ségnek, s megjegyzem, nem szabad elfelej teni, hogy a siker mögött rengeteg munka van. Fel nòttként is boldogan gyako rolok, ha szükséges, akkor napi hétnyolc órát is, de gyerekként sokszor szenvedtem. Ám nagyon komolyan vettem édesapám intelmét, hogy csupán szorgalommal, tanulással törhetek ki a szegénységbòl. A motiváció csak nòtt, amikor tudatosult bennem, hogy sikeres mùvészként a szüleimen és testvéreimen is tudok segíteni. Elsò lépésként a Rajkó Zenekar vezetò prímása lett tizenkét évesen. Tény, nem szokványos, hogy valakit már a felvétele napja után ilyen tisztesség érjen. A társaim körében, akik évek óta vártak erre, finoman szólva sem lettem népszerù. Jó, gondoltam: akkor még többet gyakorolok, hogy bebizonyítsam, méltó vagyok a feladatra. Minden külföldi útra elvittek és 14 évesen Helmuth Kohl német kancellár születésnapján is játszhattam. A Mága-repertoár igen széles skálán mozog, de talán a populáris klasszikus zene jellemzi leginkább? Nem igazán szeretem ezt a meghatározást, de tény, hogy egy cigányzenésznek a koncertpódiumon is minden mùfajban otthon kell lennie. Igaz, én már nem ezt a mùfajt képviselem, de birtokában vagyok A pécsi egyetemen a mùvészeti kar hallgatójaként képezi magát annak a tudásnak, is, ami ehhez szükséges. Vallom, hogy legfontosabb az igényes, magas színvonalú elòadás, a mùfaj másodlagos. Csodálatos dolog Mozart hegedùversenyt játszani ha lehet, boldogan teszem is, de én a zenét szeretném a legszélesebb körökbe eljuttatni. Ezért honosítottam meg, külföldi tapasztalataim alapján a mùfajok közötti átjárás stílusát, a crossovert a pesti Moulin Rouge színpadán 2000-ben. Jó, hogy említi. Nem volt elég anno a huszonhat éves ifjúnak a pódiumon aratott siker, kellett egy intézmény, ahol mùvészeti igazgató és producer is lehet? Az Egyesült Államokban turnéztunk, amikor felkértek, legyek az újonnan induló Moulin Rouge revüjének egyik fòszereplòje. Igen, kis idò után érdekelt a rendezés az egész mùsor levezénylésének mikéntje is. Szép volt, de ráébredtem, hogy nem párszáz fòs, hanem tízezres publikumnak szeretnék játszani és felépítettem a szólókarrieremet. Az évek múltán világhírù hegedùs lett. Miért kell egy népszerù zenésznek olyan nem túl nívós mùsorokban mutatkoznia, mint a Vacsoracsata vagy Hal a tortán? Azért, mert meg akartam mutatni a hétköznapi, nem szmokingos Mága Zoltánt is. Oly sokszor találkozom közönségemmel, rajongóimmal, így szerettem volna bepillantást adni életembe, abba, hogy én is egy húsvér ember vagyok, nem kirakati figura. Szerintem ezt az oldalát sokkal inkább fémjelzi a karitatív munkája Gyermekkorom imáiban azt fogadtam a Teremtò Istennek, hogy ha sikeres mùvész leszek, minden eròmmel segíteni fogom a rászorulókat. Ezért játszom jótékonysági koncerteken, és magánemberként is igyekszem megtenni, amit lehet. Nagyon büszke vagyok arra a 100 templomi jótékonysági koncertemre, amellyel több mint százmillió forint értékben sikerült támogatni a bajba jutott embertársaimat. Biztosan ez is közrejátszott abban, hogy audiencián fogadott

7 arc Díjainak, kitüntetéseinek, lovagrendjeinek sokaságára, értékére akár egy pályája végén járó mùvész is büszke lehetne a Szentatya, akinek eljátszhattam az Elindultam szép hazámból címù népdalt és áldást kérhettem és kaptam családomra és hazámra. Sòt, Òszentsége elfogadta szerény ajándékomat, a hegedùmet is. Díjainak, kitüntetéseinek, lovagrendjeinek számára, értékére akár egy pályája végén járó mùvész is büszke lehetne. Ülhetne a babérjain, de Ön Pécsett a mùvészeti kar hallgatójaként képzi magát. Van a világon koncertszervezò, aki jogosítványt kérne Öntòl hegedülésbòl? Nincs, de én elsòsorban magamnak szeretnék bizonyítani. A gyermekeimnek akik hála Istennek a nyomdokaimban járnak, valamint a korosztályuknak pedig azt szeretném üzenni, hogy ha elérnek egy szintet, arra legyenek büszkék, de sose feledjék: igenis lehet és kell fejlòdni; szakmailag és emberileg mindig feljebb és feljebb jutni! Ezzel nagyon bízok abban, hogy példát mutatok a tehetséges, hátrányos helyzetben élò gyermekeknek szakmailag és emberileg. Nem titkolt szándékom, hogy nemzetközi, kulturális integrációs központot szeretnék megépíteni, ahol én is taníthatom majd azokat a tehetséges gyermekeket, akik sajnos rossz anyagi körülmények között élnek. A 2009 augusztusában útjára indított 100 templomi koncertsorozattal és a köré felépített programmal is az volt a célom, hogy egy össznemzeti összefogással segítséget nyújtsunk nagyon sok hátrányos helyzetù embernek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, ifjú tehetségeknek, iskoláknak és szépkorúaknak egyaránt. Mindemellett a munkahelyteremtésért és a társadalmi békéért is szerveztünk nagy sikerù rendezvényeket. Úgy vélem, pályám, életutam a valós bizonyság arra, hogy függetlenül attól, kinek milyen a bòrszíne, származása, vallási vagy felekezeti hovatartozása, ha ki akar törni a szegénységbòl, a megbélyegzettségbòl, azt tanulással, szorgalommal, és becsületes munkával elérheti, és sikeres, megbecsült és elismert tagja lehet hazánknak, Magyarországnak. Én szeretem Magyarországot, az embereket, és úgy érzem, ez kölcsönös. Európában a legnagyobb Ha Bécsnek lehet, akkor Pestnek is legyen Újévi Koncertje gondolta Mága Zoltán 2009-ben. S lòn, ha hagyományaiban nem is teheti, méreteiben már lekörözte a pesti a bécsi hangversenyt. Igaz, az elòbbi 1800 fé rò helyére még nehezebb bejutni. Nálunk 12 ezer ember nézheti végig minden évben az Újévi Koncertet. Büszke vagyok rá, hogy sikerrel tesszük és a Budapesti Újévi Koncert külhonban is számon tartott, nagy érdeklòdést kiváltó látványosság. A nézòk 30%-át már külföldiek teszik ki, akiknek egyre jelentòsebb hányada Amerikából, Izraelbòl, vagy Ausztráliából érkezik. Charity 7

8 a hónap témája A gyógyuláshoz sokszor a csoda is kell A ma már egyetemen tanuló Lakatos Csilla reméli, sokaknak adhat eròt élettörténete felelevenítésével Biztosan nélkülözhetetlen a remény ereje, a hit, akár a csodában is. Fòként egy szülò számára, ha gyermeke súlyos kórban szenved, és bizony, akár az elvesztésével is számolni kell. Ám alábbi írásunk hòsei a jelen állás szerint csatát nyertek a leukémia ellen. Közös bennük még, hogy mindketten nagyon megszenvedtek a sikerért, hisz visszaesòként kétszer kellett megjárniuk a poklok bugyrait. Azon túl, hogy a második kezelés fizikálisan sokkal gyötrelmesebb, nehezebben viselhetò, egy a gyógyulást már-már megélt állapotból, lelkileg megtörve kell annak újból nekivágni. Ez utóbbi elsòsorban a családtagokra, illetve a nagyobbacska gyerekekre vonatkozik. Így Lakatos Csillára is, aki tizenkét évesen lett beteg és még nem volt tizenöt, amikor kiderült, nincs vége a harcnak. Ráadásul neki a nehezebben kezelhetò akut myeloid leukémiával kellett megküzdenie. Ennyibòl szerencsésebb Gyugyi Dominik, akinél tizenkilenc hónapos korában diagnosztizálták az ebben a korban legjobb eséllyel gyógyítható akut limfoid leukémiát. Bár ò is kétszer szenvedte végig a kezeléseket, szerencsére már jól van. huszonkét éves Lakatos Csilla A Zala komárban él szüleivel és testvéreivel. A bájos ifjú hölggyel Pécsett az egyetemen találkoztunk, mivel ott tanul szociális munkás szakon. Csilla eleinte visszafogottan mesél, mint mondja: még ma sem könnyù emlékezni, de reméli, ha elmondja a történetét, sokaknak reményt, eròt adhat vele: Tizenkettedik születésnapom elòtt influenzás lettem. A tortával készült képen már igen rosszul néztem ki és ez az állapot csak fokozódott. A laborvizsgálat kimutatta, hogy rossz a vérképem. Már másnap mentòvel Pécsre hoztak, ahol diagnosztizálták a leukémiát. Kiskamaszként már megértette, mi vár Önre? Leírhatatlan érzés volt látni a sok kis kopasz fejet az osztályon. Nem tudtam mi az, hogy leukémia, az onkohematologia jelentéséròl nem is beszélve. Aztán amikor elmondták és kiderült, hogy édesanyám velem marad, édesapám meg otthon a testvéreimmel, elkeserített, hogy miért pont a mi családunkkal történik ez. A féléves kemoterápia, majd az egy évig tartó injekciós fenntartó kezelés hatására olyan jó lett a vérképem, hogy javasolták: nyugodtan járhatok iskolába nappali tagozatra. Ez alkalommal 8 Charity csontvelò-transzplantációra nem került sor. Édesanyámnak azt mondta a professzor úr, hogy ilyen jó eredmény láttán nincs az az orvos, aki javasolná a beavatkozást. Azóta sokszor gondolok rá, talán nem lett volna visszaesés, ha a mùtét megtörténik. Talán Tény, hogy közel két év múlva, karácsony után nagyon rosszul lettem. Kezdòdött minden elölròl. Ráadásul elkaptam egy ronda fertòzést, szepszist. Nem sok mindenre emlékszem, mert a fájdalmaim miatt morfiumot kaptam. Arra igen, hogy édesanyám velem aludt a kórteremben, és egyszer hallottam, hogy azt mondták neki, nem szabad eltitkolni elòttem, hogy meg fogok halni. Én éreztem ezt, de egy percig sem gondoltam, hogy föladom. Azok az orvosok, nòvérek, akik emlékeznek rám, azt mondják, csoda, hogy abból az állapotból kijöttem. Nagy hálával, szeretettel gondolok mindenkire, aki az osztályon ebben segített. A transzplantációt Miskolcon végezték el, ahova a Szemem Fénye Alapítvány vitt minket. Innentòl már kicsit könnyebb volt minden. Otthon leginkább az bántott, hogy a cicámat el kellett ajándékozni, mert a steril elòírásoknak szegényke nem felelt meg igazán. Nagy pillanat lehetett, amikor gyógyultnak nyilvánították.

9 a hónap témája Családok és támogatóik Kétségtelen, hogy mindenkit megvisel a családban, ha annak egy tagja súlyos beteg lesz, tartós gyógykezelésre szorul. Számos esetben ez az idòszak a családok széthullását eredményezi. Szerencsére ez sem Csilláékra, sem Domiékra nem vonatkozik. Òk kitartottak, segítették egymást, mégha voltak nehéz pillanataik is. Az édesanyáknak a legnehezebb, nekik legalább kétfelé kellene szakadniuk, hogy a kis beteg ápolása mellett a testvérek és a férj igényinek is megfeleljenek. Különösen a testvérek hiányolják az anyát. Ha ésszel fel is fogják, és el is fogadják: ennek így kell lennie, csak kibugygyan belòlük a bezzeg ò kezdetù mondat. Margitka, Csilla édesanyja és Mónika is azt fájlalják, hogy kimaradtak a másik két gyerekük életének fontos eseményeibòl. Érettségiròl, ballagásról, nagykorúvá válásról, áldozásról. De mindez eltörpül amellett, amin a két beteg végigment. Az édesapák ahol tudtak segítettek. Csilla szülei együtt imádkoztak, ha egyikük gyengült, a másik adott neki eròt. Anyagi támogatásban sem volt hiány, Csilla javára Zalakomár szervezett jótékonysági estet. Dominikéknak pedig a gyerek iskolája rendezett gyùjtést, valamint az édesapa szülei segítettek anyagilag és a gyerekek nevelésében egyaránt, az édesapa testvére pedig bútorokat készített. Ezt hivatalosan csak három év múlva lehet kijelenteni, mert akkor fog letelni a transzplantációtól számított tíz év. Nem nyomasztja? Azok után, amin átmentem? Nem. Kihullott a hajam, mùkönnyeket kell használnom, így nem lehet jogosítványom, de jól vagyok. Hivatását is megtalálta, szociális munkás lesz. Miért az? Szeretnék a rászoruló embereken segíteni. A leendò hivatásom minden területe érdekel, de most leginkább a szenvedélybetegek, és eròs aktualitása miatt a hajléktalanok helyzetével foglalkoznék. u Charity 9

10 a hónap témája A doktor bácsi Dr. Ottóffy Gábort, osztályvezetò klinikai szakorvost, Csilla és Dominik gyógyulásának egyik elòsegítòjét mindkét család a szívébe zárta. Margitka elmondta, hogy az ifjú, talán pályakezdò orvos lelkiismeretes, mindenre kiterjedò magyarázatának köszönhetòen tudtuk meg, mi is vár ránk. Ha valamiben nem volt biztos, inkább utánanézett. Mónika azon mosolygott, elérzékenyülve, hogy a minden ételt elutasító fiam ágyán falatozva próbált kedvet csinálni az evéshez Dominak is. Ottóffy doktor és az osztály dolgozói is remélik, találkoznak még volt betegeikkel, hisz a gyógyulásuk nekik is öröm. Sòt még a gyermekeikkel is szeretnénk találkozni mondja Ottóffy doktor, az osztályunkon ugyanis, már a valaha itt kezelt és szülòvé cseperedett gyerekek gyerekei is összejönnek. A doktor úr elmondta, hogy Csilla gyógyulásában valóban szerepet játszott a csoda: Nagyon leegyszerùsítve, hisz erròl hosszasan lehetne és kellene beszélni, olyan állapotban volt, amiròl a józan ész, az orvostudomány, a tapasztalat azt mondja, nincs tovább. Dominik esetében kedvezò volt, hogy késòn történt a visszaesés, de sajnos ez a csontvelòben ment végbe. A csontvelò-átültetésròl megtudjuk, hogy az nem egy tetszés szerint alkalmazható gyógymód. Veszélyes, halálozási kockázattal járó beavatkozás, melynek jogosultságáról, nem véletlenül, egy bizottság dönt. Ahogy Ottóffy doktor igen plasztikusan magyarázza: minél agreszszívabb az ellen, annál agresszívabb lépéseket kell tennünk. A visszaesés jelzi, hogy veszedelmes a legyòzendò fél, de a transzplantáció bevetése ebben az esetben sem az orvos személyes belátásán, döntésén múlik. Szerencsére így, vagy úgy napjainkban a leukémiás gyerekek 80%-a meggyógyul. Csilla kis sorstársa, Gyugyi Dominik Dombóváron él szüleivel és két bátyjával. Rendezett családi házukban Mónika, az édesanya fogad bennünket. Domi érdeklòdését nem igazán kelti fel az idegenek érkezése, mert egy óriási ágyon elmélyülten játszik a legóival. Az édesapa és a nagyobb fiúk még nem érkeztek haza. Dominik magántanuló, mert az összes védòoltást újra meg kell kapnia és addig nem mehet közösségbe. Eleinte a tanárok jöttek hozzánk, de egyszerùen nem állt velük szóba meséli Mónika. Most bejárunk az iskolába, ahol a tanárok szabadidejüktòl függòen egyénileg foglalkoznak vele. Ezt teljes mértékben elfogadja. A fiatalúr aztán velünk is szóba áll. Bemutatja a kincseit, megtudhatjuk, hogy már százig is tud számolni, sòt a fotózás ellen sem tiltakozik. Közben Mónika nem titkolt szorongással meséli a kálváriájukat: Domi egészséges, szép baba volt. Rendesen fejlòdött. Egyszer arra lettem figyelmes, hogy horkol, de nagyon. Az orvos légúti betegségre gyanakodott, meg, hogy ki kell venni az orrmanduláját. Nem látszott rajta más, illetve, mivel akkor tanult járni, esett-kelt, nem tùntek föl a kis foltjai. Egyik nap az orvosnál vettem észre, hogy furcsán megy. Mondtam is: el ne ess, úgyis kék-zöld vagy. Napról napra több lett a bevérzéses folt a bòrén. Elòtte való nap a labor semmi rosszat nem mutatott ki. Megismételték és még néhány szakrendelésre is elmentünk. Ezalatt megdagadtak a nyakán a nyirokcsomók. A vérkép is rossz lett, úgyhogy mire hazaértünk, már szólt a telefon: azonnal csomagoljunk, jön a mentò, menni kell a pécsi Gyermekklinikára. Tíz nap kellett, hogy kiderüljön, nagy a baj. Közben antibiotikumot kapott, nem evett semmit, de állandóan hányt. A klinikán biztossá vált: leukémiáról van szó. Megkezdòdött a kemoterápia. Jól reagált a szervezete? Egyáltalán, hogy viselte a kórházi légkört? Fél évig közepes eròsségù kemót kaptunk, igen jól reagált rá, mint tapasztalatom szerint is az ilyen kicsik többsége. Sokszor haza is mehettünk, mert jó állapotban voltunk. De éppen a kezelés befejezése elòtt, karácsonykor lett beteg. Szenteste otthon lehettünk, de másnap, gyógyszerezésre vissza kellett mennünk. Nem viselte meg, jól érezte magát a klinikán a többi gyerek között. Hacsak tehették, játszottak, rohangáltak. Aztán felépültünk, hazamehettünk. Másfél évig még gyógyszeres fenntartó kezelést kaptunk, aztán közel ötéves tünetmentesség következett. Csontvelò-átültetésròl nem volt szó? Nem, jó állapotban voltunk. És semmi romlás nem látszott. A május 25-én esedékes kontrollon azt mondták, minden nagyon jó, elég fél év múlva jönnünk. Domi szeptemberben rendes tanulóként elkezdte az elsò osztályt. Boldog voltam, mert az orvosok szerint decembertòl gyógyultnak lehetett volna tekinteni. Aztán október végén beteg lett. Köhögés, nátha. Kapott gyógyszert, aztán engedték volna iskolába. Na, én nem, mert a köhögése nem múlott. Elvittem tüdòvizsgálatra. Semmi, csak sápadt mondták. A közérzete, étvágya rendben, és semmi eddig már számomra is ismert jel sem mutatkozott. Gondoltam irány a labor. Az eredmény lesújtó: Domi visszaesett. A kezeléseket sokkal nehezebben bírta. Bevallom én is. Fájt a légcsöve, a szája, a hasa. Önkéntesség, önismeret Lakatos Csilla fél évig önkéntesként dolgozott a pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályán. Játszott a kis betegekkel, mesélt nekik és kreatív foglalkozásokat szervezett számukra. Óriási élmény volt, amikor mosolyt csalhattam az arcukra. Elmondtam a gyerekeknek és a szülòknek, hogy én is itt betegeskedtem, és nem szabad feladni. A gyerekeken is látszott, hogy értékelik az òszinte hangot, pozitívan hat rájuk. Nekem is jó lett volna látni a példát, egy embert, aki meggyógyult. Arról nem is beszélve, hogy ki kell néha mondani a nyomasztó dolgokat is. A csoporttársaimnak egy önismereti órán mivel rákérdeztek, és nem a bizalmas barátaim elmondtam mindent. Nem volt könnyù, de utána kimondhatatlanul megkönnyebbültem, és olyan szeretetáradat zúdult rám, ami leírhatatlan. 10 Charity

11 a hónap témája Dominik a csontvelò-átültetés után jól van, kigömbölyödött, a haja is nò már Gondolom, a transzplantáció elkerülhetetlenné vált. Igen, de mire odajutottunk, az egy rémálom volt. Elòször is altatásban ki kellett húzni nyolc tejfogát, amiben majdnem elvérzett. Aztán belázasodott, kapott egy fertòzést, valószínùleg a kanülön keresztül. (Amit késòbb csak az Országos Kardiológiai Intézetben tudtak kiszedni. Nem titkolván, hogy van a beavatkozásnak kockázata.) Szóval rázta a hideg, volt, hogy 41 fokos láza volt. Folyton csipogott, jelzett körülötte valamelyik gép. Ha rágondolok, ma is összeugrik a gyomrom. Nem elég, hogy egy kisgyerek a betegségébe is belehalhat, még ilyen elképesztò dolgokat is túl kell élnie. Aztán a születésnapomon, április 7-én megkapta a csontvelòt Pesten, a Szent László Kórházban. Csodálatos ajándék. Jó volt visszajönni Pécsre, mert itt egész más a hozzáállása az orvosoknak, a nòvéreknek. Töròdnek a kicsikkel és a szüleikkel egyaránt. Mivel Domi egyetlen falatot sem evett, együtt örültek velünk, ha egy-két szem cukrot elfogadott. Nekik is hála, Domi jól van, már a kilökòdésgátlót sem szedjük. Kigömbölyödött és a haja is növöget. A szörnyù gondolatokat pedig elhessegetem magamtól. JUHÁSZ LÁSZLÓ MIHÁLY LÁSZLÓ FELVÉTELEI Mónika, Dominik édesanyja éveken keresztül együtt szenvedett fiával Donorok Mindkét család nagyon hálás az òssejt-adományozónak. Mivel információkhoz nem lehet hozzájutni, Csilla úgy tudja, hogy egy nála fiatalabb angol lány segített rajta, Dominik pedig Izraelbòl kapta a csontvelòt. Mónika szerint igen keveset lehet tudni arról, hogyan kell donornak jelentkezni: Sokan kérdezték tòlem is, mert még a helyi véradóban sem tudtak felvilágosítást adni. Biztosan több donor lenne, ha teljesebb lenne a felvilágosítás a kérdésben. A fehérvérùség (leukémia) A betegség a csontvelòben lévò éretlen vérképzò sejtek valamelyik formájának kóros, rákos átalakulása és az átalakult sejtek nagymérvù felszaporodása révén alakul ki. A leukémiának ún. myeloid és limfoid típusát különítik el, attól függòen, hogy a rákos átalakulás a csontvelòben normálisan elòforduló két fehérvérsejtképzò vonal (myeloid és a limfoid) melyikéhez tartozó sejtekben következett be. A betegség fellépésének és lefolyásának sebessége szerint mindkét típus elòfordulhat akut (gyors, intenzív) és krónikus (lassú, hosszadalmas) formában. A leukémiák e négy fò típusán belül a leukémiás sejtek érettségétòl függòen több variáns, altípus különíthetò el. Charity 11

12 személyes Száz csoda vár rád Több mint 20 ezer gyermek él valamilyen gyermekvédelmi gondoskodásban jelenleg Magyarországon. Annak próbáltunk utánajárni, hogyan is élnek ezek a gyerekek. E világ nagyon speciális szegletébe kaptunk egy kis betekintést: a baranyai kisvárosba, Bólyba látogattunk, ahol kizárólag fogyatékosok élnek, gyerekek és felnòttek egy fedél alatt. 12 Charity A Battyhány-Montenuovo kastély elsò ránézésre inkább tùnik múzeumnak, mint egy bentlakásos szociális intézménynek. A klasszicista stílusú épületben egykor Napóleon bútoraival díszített szobákban éltek fényùzò életet a névadó nemesi család sarjai. A bólyi birtokok egykori gazdái helyett ma fogyatékkal élò emberek, gyerekek élik itt mindennapjaikat: amikor délelòtt belépünk a kovácsoltvas kapun, jól láthatóan a már megszokott napi teendòiket intézik a kastélyhoz tartozó pazar parkban. A kastélykert természetvédelmi terület, az intézmény kis lakói rendszeresen gyùjtik itt a szebbnél szebb növényeket, leveleket, virágokat, amelyeket azután felhasználnak a kézmùves-foglalkozásokon. Kétszázhetven lakója van a dél-baranyai fogyatékosokat gondozó intézménynek, közülük alig ötven kiskorú. Van köztük olyan is, aki a kezdetektòl, A Down-kóros, szòke kislányt édesanyja a kórházban felejtette azaz a bólyi intézet 1956-os megnyitása és az ò óvodáskora óta él itt, s ma már elmúlt 60 éves. Rumszauer Ferencné igazgatótól meg tudjuk, az intézményben középsúlyos, sú lyos és halmozottan sérült felnòttek és gyermekek töltik napjaikat. Elsò utunk a fòépület mögötti lapostetòs házba vezet, itt élnek a fogyatékos gyermekek, akik éppen fejlesztò foglalkozásokon vesznek részt. A gyerekek túlvannak a reggelin, és már az elsò találkozás egy szívszorító sorsú kislánnyal hoz öszsze minket. Itt, az elsò csoportban találkozunk a hétéves állami gondozott Gabikával. A szòke, pedáns copfba fogott hajú kislány Down-kóros, édesanyja a kórházban hagyta. Az intézmény vezetòjétòl megtudtuk: nagymamája egy ideig még érdeklòdött felòle, de már ò sem tartja vele a kapcsolatot. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Bólyban, a kastély falai között nagyon

13 személyes MIHÁLY LÁSZLÓ FELVÉTELEI jól érzi magát, teljesen megnyílt az itt dolgozóknak. Nekünk is mérhetetlen lelkesedéssel mutogatja el a napocskát, és hogy a sugarak hatására hogyan nyílik ki a földbòl a virág. Hamar kiderül: a lakók többségének ez a jelbeszéd jelenti az egyetlen kommunikációs csatornát. Ezt viszont hallatlan profizmussal használják: Gabika még az órarendet is elmagyarázza nekünk. Ekkor derül ki, hogy azt pedig kimondottan imádja, ha fotózzák. Egy csoporttal arrébb Gyuri fogad minket széles mosollyal. A jóvágású, szemüveges fiú már elérte a felnòttkort, de még részt vesz a fejlesztéseken. A többieknél jobb kommunikációs képességgel rendelkezik és afelòl sem hagy kétséget, hogy nagyon szeret köszönni. Jó napot kívánok! hangzik határozott, érces, mély hangon rögtön, ahogy meglát minket. Gyuri a köszönésen kívül imád szintetizátoron játszani. Hogyan élnek? Magyarországon körülbelül 20 ezer gyermek él valamilyen gyermekvédelmi gondoskodásban. A fiúk és lányok aránya körülbelül megegyezik. A felmérések azt mutatják, nem mindenhol fogadják a gyerekeket olyan körülmények, mint Bólyban. Szabó Máté ombudsman tavaly hét gyermekotthonban is teljes körù vizsgálatot folytatott, többnél olyan hiányosságokat tapasztalt, amelyek sértik a jogbiztonság követelményét, a gyermek kiemelt védelemhez fùzòdò jogát, az egyenlò bánásmód követelményét, az egészséghez való jogot. Az egyes intézményeknél például az étkezési normatíva nem éri el a napi ötszöri étkezésre jogszabályban Az igazgatót, Rumszauer Ferencnét is feltölti a gyerekek között töltött idò Gyakran próbál, így nekünk is büszkén mutatja meg, mit tud. Búcsúzóul még elmeséli nekünk, hogy mi lesz az aznapi ebéd, majd felcsendül a már jól ismert bariton: Viszontlátásra! A harmadik csoportba belépve éppen egy nagy, közös éneklésbe csöppenünk. Száz csoda vár rád éneklik a kis torkok, és ott, akkor tényleg úgy érezzük, hogy az egyik éppen az, amibe belecsöppentünk. Az igazgatónò is lekuporodik az egyik sarokba, és ò maga, de sokéves rutin ide, profi hozzáállás oda, mi is megkönnyezzük, ahogy ez a néhány beteg gyerek szemmel látható jókedvvel, szívvel-lélekkel adja elò ezt a dalt. Ha a meghatódottság addig elkerült volna minket, amikor vége a közös éneknek, egyikük feláll, és átölel mindannyiunkat. A jelek szerint egy fecske is csinál nyarat: ezután már a többiek is egyre közelebb engednek magukhoz. Egy másik Down-kóros kislány, Szilvike még tánctudását is bemutatja nekünk: kedvenc elòadója, Lady Gaga zenéjére ropja. Látszik a rögtönzött elòadáson, hogy nem elòször lejt erre a számra, és nem is marad el az elismerés: hatalmas vastaps fogadja a végén a kis táncos rögtönzött produkcióját. Búcsút véve még bepillantást nyerhetünk az épület másik részébe is. Szeretetben, gondoskodásban itt sincs hiány, de táncban már igen: ebben a elòírt minimális, 700 forint(!) körüli összeget. Tejtermékek hetente mindössze kétszer szerepelnek az étlapon, a zöldségeket elsòsorban fòzelék formájában tálalják. A gyermekek gyakran kapnak nehéz és szénhidrátban dús ételeket, gyümölcs az is kizárólag alma elvétve található az étlapon. Büfé, illetve étel- vagy italautomata pedig nincs az intézményben. Mindemellett az épületek nem akadálymentesek, a szobák nem barátságosak, televízió azokban a szobákban van, ahol a gyerekek azt saját zsebpénzbòl megvásárolták. Nincs megoldva a fürdòszoba és a vécé nemenkénti megosztása. Az épületek nagy része felújításra szorul: van, ahol a fal penészedik, a kád pedig rozsdás. részlegben leginkább az ágyhoz kötött beteg gyerekek ellátása folyik. Az épületbòl kijòve az intézmény mosolygós, közvetlen vezetòje, aki addigra már nem igazgatónò, hanem Gizike, azt mondja: bokros teendòi miatt sajnos ritkán engedi ideje, hogy bepillantást nyerjen a gyerekek mindennapjaiba, de minden alkalom, ez a mostani is olyan feltöltòdés volt neki, ami azt bizonyítja, hogy van értelme a munkájának akkor is, ha jelentòs részét a pénzszerzés, a papírmunka teszi ki. A baranyai kormányhivatalhoz tartozó intézmény mellett alapítvány mùködik, elsòsorban az ò segítségüknek köszönhetòen már három lakásotthon is van a kastélytól nem messze a baranyai kisvárosban. A mùködéshez és kiváló felszereltségéhez pedig a külföldi partnerintézmények is jócskán hozzátesznek. SOMLAI ADRIENN Hogy kerülnek be? A leggyakoribb, hogy a szülòk az adott idòben nem alkalmasak a gyermeknevelésre, munkanélkülivé váltak vagy nem tudják ellátni a gyermeküket (pl.: alkoholizmus, magatartási problémák stb.) Az otthonba kerülést a 97-es gyermekvédelmi törvény szabályozza, csupán anyagi okokból ma már nem lehet bekerülni. A legtöbb otthonban élò napi kapcsolatban van a szülòkkel, a gyerekek nagy része csak átmeneti nevelésre kerül be. Ezt bizonyos rendszerességgel újravizsgálják, és ha alkalmassá válik a helyzet az együttélésre, úgy visszakerülhet a gyermek a családjához. A pedagógusok egyik legnagyobb gondja azonban, hogy jogilag nagyon kevés eszköz áll rendelkezésükre a gyermekneveléshez, sok esetben a gyermekek jogai meghaladják kötelezettségeikét. Szomorú tény, de igaz: sokszor az állami gondozottak gyermekei kerülnek be ismét az otthonokba, nagyon nehéz pozitív változást elérni, csak a kevesebbjének sikerül a kiugrás. Charity 13

14 személyes Tábitha, a megértò szeretet háza Nem tudom szavakba önthetò-e mindaz, amit egy gyógyíthatatlan beteg gyermek szülòje megél. A letaglózó fájdalom, a gyötrò tehetetlenség, a kínzó önvád. Aztán a szorongó bùntudat attól, hogy energiája véges. Hogy ápolásában testileglelkileg kimerül, pedig szeretne, ameddig csak lehet, eròt sugározni gyermekének. S nem tudom, van-e fontosabb a szenvedò számára, mint a megértettség élménye. Mert az ad eròt és bizalmat az embernek ahhoz, hogy kérni tudja, és el is fogadja az éltetò segítséget. Számomra ezért jelenti a Tábitha Ház a megértò szeretet otthonát. Mert itt panaszszavakra sincs szükség ahhoz, hogy a fájdalmával küzdò úgy érezze, értik, segítik, nincs egyedül 14 Charity Almásiné Nagy Réka Nem elòször járok a Szemem Fé nye Alapítvány törökbálinti gyermekhospice házában, ahol mindig megérint valami melegség. Most is megérzem, amint belépek most épp egy duruzsoló, kedves hangból árad felém. Ápolónòje öltözteti, s becézgeti szeretettel az egyik kis lakót, akinek, ha eljut hozzá, a hallott szó az egyetlen csatorna a világhoz. Mint megtudom, a balesete óta éber kómában lévò kisfiú csak napközben van a Tábitha Házban. Minden délután hazaviszi òt a családja, amelynek tagjai így azzal a tudattal dolgozhatnak, hogy a kis beteget Térítésmentes szolgáltatások Amennyiben a szülò úgy szeretné, be is költözhet gyermekével a Tábitha Házba. A mentesítés ideje alatt amely évente összesen 21 nap, de rászorultság esetén ennél hosszabb idò is lehet a szállás, étkezés, a különbözò szolgáltatások a családtagok számára is térítésmentesek. A bentlakás helyett a szülò nappali ellátást is választhat gyermekének. A kis beteg ilyenkor csak napja egy részét tölti a gyermekhospice házban. Az alapítvány munkatársai a kórházból hazatérò gyermek otthoni ellátásában is részt vállalnak, s támogatják òt és családját életének utolsó szakaszában is. De a hozzátartozók mellett állnak a legfájdalmasabb idòkben is. A gyászfeldolgozásban gyászkörökkel is segítik òket, amelyet erre képzett terapeuta vezet. Révész Renáta Liliána távollétükben is szeretò gondoskodás veszi körül. De a gondoskodás kijár itt maguknak a szülòknek is, akik életük e nehéz szakaszában a ház pszichológusától, Révész Renáta Liliánától is sok segítséget kapnak. Van idò a családra Az ide kerülò gyermekek kora és állapota miatt munkám nagyobb részét a hozzátartozókkal való töròdés teszi ki mondja a pszichológus. Az egészségügyi intézményekben nincs elég idò Önkéntesek is segítenek Az egyszerre öt beteg gyermek és hozzátartozóik befogadására képes Tábitha Házban a harmincfòs ápoló személyzet mellett pszichológus, logopédus, szociális munkás, gyógypedagógus, zeneterapeuta és két gyógytornász végez segítò ellátást. Bár saját orvosa is van az intézménynek, az itt folyó munka döntòen ápolási feladatokból áll. A gyermekhospice ház tevékenységében nagy szerepet kapnak a nemes ügy iránt elkötelezett önkéntesek is. Ha kell, játszanak, ha kell, tanulnak a gyerekekkel, és sosem sajnálják tòlük az idòt. A testnevelò tanár például, aki tornával segíti felépülését, hetente kétszer is bemegy Robihoz MIHÁLY LÁSZLÓ FOTÓI

15 személyes és személyzet ehhez, itt azonban nagyon intenzíven tudunk figyelni rájuk, foglalkozni problémáikkal. Amelyek gyakran többrétùek, hiszen a betegséggel való megküzdés, életük kényszerù újraszervezése felszínre hozhatja vagy felnagyíthatja a családban már régóta lappangó konfliktusokat is. A megszerzett bizalom azonban sokféle segítségre ad számunkra lehetòséget. Van szülò, aki a Tábitha Házba rendszeresen visszajárva a gyászkör mellett részt vesz terápiás üléseken is. Vagy elhozza egészséges gyermekét, hogy segítsük neki is feldolgozni az adott élethelyzetet, saját szintjén megérteni a beteg testvér felé irányuló nagyobb szülòi figyelem és engedékenység okát. Épp egy ilyen gyermek fogadására készül most Révész Renáta Liliána, aki látogatja, de nem csak ò láthatja Borsi mosolyát. Szép jutalmukként gyakran megkapják azok, akik azért dolgoznak, hogy a Tábitha Házban òszinte mosolyok szülessenek. Ò egy kedves, igen nyugodt kisgyerek simogatja meg szeretettel Réka. Egyszer sírt csak, az elsò kanülcserénél, de a másodiknál már rájöttünk, melyik játékkal tudjuk elterelni a figyelmét. Nagyon szereti a babáit, fòleg ezt a csilingelni is tudó cowboyt, amelyet órákig elnézeget, forgatgat a szeme elòtt. Talán hallja is kicsit, mert úgy tùnik, a zeneterapeutánk énekére is reagál. Ilyenkor nagyon figyel, és két kis talpát összeérintve izgatottan tapsikol a lábaival. A gyógytornáztatást is jól tùri, amire nagy szüksége van az állapota miatt. Borsi jó étvágyú súlyosan megégett fi- kisgyerek, aki a Tá biúnak ugyanis szülei tha Házban mindenki nem tudnak olyan kö- örömére már egy kilót felvilágosítást rülményeket teremteni, hízott. S azon már nem is amelyben bòrátültetések csodálkozom, hogy ebben a családias hangulatban mindenki ja, mi a kedvenc étele. Mert itt mély tud- és szeretetteli figyelem irányul minden kis lakóra. Itt mindenki összefog mindenkivel, hogy számukra minden a lehetò legjobb legyen. Amikor új lakó érkezik hozzánk, mindenre kiterjedò ápolási tervet készítünk a számára magyarázza a vezetò ápoló. Ebbe saját szakembereink mellett természetesen bevonjuk a szülòket is, hogy a gyermek ellátását utáni gyógyulása biztosítható. Az alapítvány szociális munkása most olyan intézmény, elhelyezési lehetòség után kutat, ahol a gyermek esélyt kap a minél teljesebb felépülésre. De Robi számára mindez még távoli. Òt balesete arra tanította, hogy a jelent kell a lehetò legjobban megélni, és ehhez itt most minden adott. S talán ahhoz is, hogy átírja majd magában a kamaszos keserùséggel kimondott, még régi tapasztalataiból született mondatot: az ember csak magára számíthat, az otthonában megszokott ritmus sze- ha bajba kerül MOLNÁR VALÉRIA rint végezhessük. Célunk ugyanis az, hogy miközben tehermentesítjük az ápolásban kimerült szülòket, òk biztosak lehessenek abban, gyermekük nálunk is családias légkörben élve, az otthonihoz hasonló gondoskodást kapva tölti napjait. Lesz-e jó megoldás? E támogatás azonban nem ér véget az itt töltött idòvel, hiszen a Tábitha Ház munkatársai nem csak azért küzdenek, hogy az érintettek megismerjék és megéljék az itteni lehetòségeket, hanem segítenek lakóik további életének rendezésében is. Ahogyan teszik azt Borsi, vagy a jelenlegi másik bentlakó, a 15 éves Robi esetében is. A nagyon A kicsi Bors mindenki örömére hízott egy kilót büszkén mutatja az e célra nemrég kialakított barátságos, játékokkal teli szobát. De hogy az itt folyó munkát már ne zavarjuk, az otthon vezetò ápolójával, Almásiné Nagy Rékával átmegyünk Borsihoz. Az anyuka munkát keres A másfél éves kicsi Bors adjon neki a sors keresztnevéhez illò eròt! most a Tábitha Ház egyik állandó lakója. A súlyos csontrendszeri rendellenességgel született, Pfeiffer-szindrómában szenvedò kisfiú teljes körù ápolást és ellátást kap itt azokban a hetekben, míg òt egyedül nevelò édesanyja munkát keres magának. Anyukája sùrùn A Tábitha Ház Törökbálinton, a Bartók Béla u. 21. szám alatt található. A különbözò ellátási formák iránt érdeklòdòk a (23) os telefonszámon vagy a szememfenye.hu címen kapnak segítséget, A súlyosan megégett Robi bòrátültetésre vár Charity 15

16 személyes 16 Charity Amit az Isten megkötött A boldog házasságban élòk tanácsai A házasságkötések száma folyamatosan csökken Magyarországon. Nem csoda, hogy egyre több felmérés próbál választ találni arra, hogyan lehet boldog házaséletet élni. Mivel a jelenség nemcsak hazánkat érinti, nemzetközi kutatásokat is végeznek: legutóbb egy brit felmérés számszerùsítette a boldog házasság alapelveit. Az eredmények kétezer, magát boldog házasnak valló pár válaszai alapján születtek. Az ò válaszaikból derültek ki a következòk: havonta háromszor kell vendéglòbe menni, hetente kétszer mélyenszántót beszélgetni, évente kétszer pedig vakációzni együtt. Emellett hetente hatszor kell csókot váltani, kétszer szeretkezni és ötször mondani, hogy szeretlek. A válaszolók szerint a borús pillanatoktól sem kell megijedni: a boldog házasságokba hetente egy egészséges veszekedés is belefér. Az állandó együttlét sem kitétel: külön is eleljárhatnak a felek szórakozni barátaikkal. A té vénézésben a kompromisszum jellemzò rájuk, nem pedig a közelharc a távkapcsolóért, illetve az egymással jól kijövò párok az aktuális tévémùsor helyett gyakran filmkészletükre hagyatkoznak, és otthon moziznak. Húsz százalék tartja magát ahhoz az elvhez, hogy soha nem tér nyugovóra veszekedéstòl dühödten, azaz lefekvés elòtt mindenképpen megpróbál kibékülni. Egy Baranya megyei kis falu örökifjú házaspárja ismeri a titkot, amit mindenki tudni szeretne: mi köt össze két embert egy életre. Mosolyogjanak! kéri fotós az örökifjú párt a gyémántlakodalom napjának reggelén, a templom elòtt. De òk nem tudnak: zavarban vannak a sok ember között, akik òket jöttek ünnepelni. Aztán egymásra néznek, és többé nincs gond azzal a mosollyal Hatvan évvel ezelòtt is így mosolyogtak, amikor elòször látták meg egymást. K. Richárd, az alig húszéves fiú akkor tért haza a háborúból. Fogságba estem, a lábam teljesen elfagyott. Hideg telek voltak akkor. Az orvosok le akarták vágni, de én nem engedtem. Fél évig voltam kórházban, mire meggyógyult. Visszakaptam a lábam, a szabadságom, és valami mást is azon a télen A szomszédban ugyanis lakott egy szép, fiatal lány, Franciska, aki hamar rabul ejtette a szívét. Pontosabban azonnal. Szerelem volt az elsò látásra idézi fel elsò találkozásukat a még most is szép Franciska. Attól a pillanattól, hogy megláttam, tudtam, ò az, akit szeretni tudnék egy életen át. És nem tévedtem. A fiatalok több mint egy fél évszázaddal ezelòtt álltak oltár elé szülòfalujuk templomában, ahol a papnak megfogadták, kitartanak egymás mellett, bármit is hozzon az élet. És bár az valóban hozott rosszat is, jót is, òk megtartották szavukat, és nem engedték el egymás kezét. Igaz, néha csak lélekben lehettek együtt. Bármennyire szerettük egymást, sokszor mégsem tölthettük együtt az ünnepeket, a hétvégéket. Egy fúvószenekarban játszottam, minden lakodalomba, minden ünnepre minket hívtak játszani magyarázza a kényszerù távollét okát a most már nyugdíjas zenész. Hatvan éve is ugyanilyen szégyen lòsen és boldogan álltak a templom elòtt Nagyon nehéz idòszak volt ez mind kettònknek sóhajt fel Franciska. Ott volt a sok baromfi, a szòlò, mindent egyedül kellett ellátnom a ház körül. De olyankor az embernek nincs ideje gondolkozni, csak teszi, amit kell. Dolgoztunk is reggeltòl estig, amíg el nem végeztük a munkát. Azonban volt valami, ami még a munkánál is többet jelentett számukra akkor, és azóta is, a család. Egy évre rá ugyanis megszületett elsò gyermekük, majd hat év múlva második lányuk. Azóta òk a legfontosabbak a házaspár életében. Bár a lányok már felnòttek és saját családjaik vannak, a szülòi házat sohasem kellett elhagyniuk. Ma is segítünk nekik, amiben csak tudunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy mindketten olyan párt találtak maguknak, akik szintén mindent megtesznek a családjukért. Remélem, ez így is marad, hiszen már òk is több évtizede vannak együtt teszi hozzá mosolyogva Franciska. A vasárnapi istentiszteleten az oltár elòtt hatvan szál fehér rózsa hirdeti a különleges alkalmat, s a mise alatt többször is elhangzik: csak a szeretetben van élet. Isten és hit nélkül nem lehet élni. Bennünket is ez tartott össze: a szeretet, a szerelem és a hit. Na és persze a munka nevet Franciska. Ma már nagyon gyakori a válás, de a mi idònkben ez nem volt így. Voltak közös céljaink, és együtt megdolgoztunk érte. Soha nem gondoltunk arra, hogy elváljunk. Mert amit Isten összekötött, azt ember ne válassza szét. A reggeli köd teljesen felszáll, amikor a pár kilép a templom kapuján. A nap süti az arcukat, és talán most is ugyanolyan szégyenlòsen és boldogan állnak a lépcsò tetején, mint annak idején, hatvan évvel ezelòtt. Òk boldogok, mégsem irigykedik rájuk senki: velük együtt örülnek. KATUS ESZTER Válások száma Magyarországon: okok, statisztikai adatok Ma Magyarországon évente átlag 45 ezer házasság köttetik. A házasságkötések száma nagyjából változatlan, azonban a válások száma drasztikusan növekszik. A legfrissebb statisztikai adatok szerint 1000 házasságkötésre 562 válás jut, azaz a párok fele elválik. A válások száma az 1980-as években még lényegesen alacsonyabb volt, akkor 346 válás jutott ezer házasságra. A válóperek 71%-át a feleségek kezdeményezik. A két legfòbb válóok a megcsalás, félrelépés, hùtlenség, illetve az alkoholizmusból eredò problémák. Korábban év után döntöttek válás mellett, ez a rendszerváltás óta kitolódott 20 évre. Sokan tipikus válságidòpontnak tartják a házasság 7. évét, ez azonban a számadatok szerint nincs így: a statisztikák szerint a hét éve házasok egyáltalán nem szakítanak kiugró számban.

17 személyes ILLUSZTRÁCIÓ: MIHÁLY LÁSZLÓ Házassági tanácsadás: ha már nagy a baj A kapcsolati válságok természetes részét képezik hosszú távon a házasságnak. Nagyon ritka az, hogy nincsenek idòlegesen komoly problémák egy házasságban. Természetes része a párkapcsolat dinamikájának az, hogy mélypontok vannak. A fò kérdés az, hogy milyen színvonalon tudja a házaspár megoldani azokat a konfliktusokat, amelyek a kapcsolat válságához vezettek. Ez a felek konfliktusmegoldó készségétòl és konfliktustùrò képes ségétòl is függ. Ebben egy nagyon fontos tényezò a kommunikáció minòsége. A leggyakoribb probléma az szokott lenni, hogy a kommunikációt érzelmek, indulatok torzítják, megnehezítve az együttmùködést, a kompromisszumkötést. A házasságterápia lehetòsége abban áll, hogy segít a felek tárgyalóképességének fenntartásában vagy kialakításában. Csökkenti a konfliktusokat, még akkor is, ha nem elòzi meg a válást. A házassági tanácsadás nem a házasság intézményét gyógyítja, hanem a benne élòk segítésére szolgál. Az adott helyzetben az érintettek (beleértve a gyermeket, gyerekeket is) számára legjobb megoldást segít megkeresni és megvalósítani. Ez lehet a válás is. A segítséget nyújtó szakember szerepe semleges: a folyamat serkentésével és meggyorsításával azt a megoldást segíti elò, amely felé amúgy is halad a kapcsolat. (Bognár Gábor Telkes József: A válás lélektana) Charity 17

18 életmód Inkább aludjunk! Amerikai kutatók kimutatták, hogy azok, akik azonnal elalszanak szex után, kerülni próbálják a partnerrel való érzelmes beszélgetést. Az intimitás távoltartásával függetleníteni próbálják magukat az elkötelezettség érzésétòl. A tudósok közel ötszáz résztve vòt kérdeztek meg online módon. A pszichológiai kutatás nem mutatott ki nemi dominanciát, azaz nem derült ki, hogy ez a viselkedés döntòen a férfiakra lenne jellemzò. Az mindenesetre elmondható, ha gond van a kapcsolatban, az elkerülò magatartás többnyire nemcsak a szex terén mutatkozik meg. 18 Charity A postás viszi a drogot Az alkohol védi a muslicákat Egészségügyi okokból fogyasztanak alkoholt a muslicák. Azért szeszelnek, hogy megóvják magukat bizonyos parazita darazsaktól állítják amerikai kutatók. Ha az úgynevezett gyümölcslegyek sok alkoholt vesznek magukhoz, akkor a darazsaknak jóval nehezebb petéiket a muslicalárvák közé elhelyezniük. Ha még sikerül is fertòzési akciójuk, az alkohol jelenlétében kevesebb darázs kel ki a lerakott petékbòl. A tudósok szerint ez lehet az oka annak is, hogy a megfertòzött muslicák célirányosan keresik az alkoholt és egyre többet akarnak a szervezetükbe juttatni. közösségi médiát is egyre gyakrabban A használják fel a kábítószerdílerek és az illegális gyógyszerkereskedòk a fiatalok elérésére figyelmeztetett az ENSZ nemzetközi kábítószer-ellenòrzési szerve (INCB) éves jelentésében. Az árusítókra jellemzò, hogy honlapjaikon gyakran keltik azt a látszatot, hogy legálisan mùködnek. Termékeiket postai úton juttatják el a vásárlókhoz ben a postai ellenòrzés során elfogott gyógyszerküldemények mintegy fele, ötezerötszáz csomag tartalmazott illegális készítményt. A származási ország helye az esetek nagy részében India volt, de gyakran indultak készítmények az Egyesült Államokból, Kínából és Lengyelországból is. A jelentés szerint Nyugat- és Közép-Európában drámaian megnòtt és ipari méreteket öltött az illegális kannabisztermesztés mértéke. A jelenség gyakran a szervezett bùnözéshez is kapcsolódik. Európa továbbra is a világ második legnagyobb kokainfelvevò piaca. A szállítási útvonalak száma is emelkedett, egyre gyakrabban Észak-Afrikán keresztül jut a kokain a kontinensre. A tengerentúlon továbbra is jelentòs tranzit országoknak számítanak a közép-amerikai és a karib-tengeri országok. Az Egyesült Államokba Mexikón keresztül csempészik be a kokain kilencven százalékát. A mexikói hatóságok fokozottabb fellépésének hatására az ottani drogkartellek egy része Közép-Amerikába Hondurasba, Costa Ricába és Nicaraguába tette át mùködésének helyszínét állt az INCB jelentésében. Nekünk nem árt Sokan állítják: egy tanár manapság több kihívással szembesül, mint fél évszázaddal ezelòtt. Ennek okait, az alacsony iskolai teljesítményekhez köthetò környezeti hatásokat vizsgálták amerikai tudósok. Szerintük a környezeti vegyi anyagok jelenléte és egyre növekvò mennyisége jelentòs mértékben köthetò az alacsony iskolai teljesítményekhez. Az új tanulmány, melyet a NeuroToxicology szaklap tett közzé, eròs összefüggést talált a növényvédò szerek hatásának kitett terhes nòk és gyermekük motorikus képességeinek jelentòs károsodása között. Milyen íze lesz a mùhúsnak? Idén òszre elkészülhet az elsò olyan hamburger, amelynek húspogácsáját mesterséges úton, òssejtekbòl hozzák létre. A fejlesztòk szerint a mesterséges húsgyártás környezetkímélòbb és biztonságosabb lesz, mint a nagyüzemi állattartás. Becslések szerint a Föld népessége 2050-re kilencmilliárdra nò, ami a világ húskeresletének megduplázódásával járhat. A húskereslet növekedése várhatóan az árak növekedését is magával hozza, ezért világszerte egyre több kutató gondolja úgy, hogy húst helyettesítò termékekre van szükség. Az egyik ilyen próbálkozás a Maastrichti Egyetem kutatójának, dr. Mark Postnak és kutatócsoportjának kísérlete, amelyben òssejttekbòl kitenyésztett szövetekbòl készítenek mesterséges húst. A kutató az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS) konferenciáján úgy nyilatkozott, hogy reményei szerint néhány éven belül már nagyüzemben gyártják az òssejtekbòl készített húspogácsát. Az általa vezetett kutatócsoport eddigi legnagyobb eredménye egy három centiméter hosszú, egy centiméter széles és fél milliméter vastag izomszövet. Az elképzelések szerint az izomszövetekhez zsírszöveteket adnak, majd összedarálásuk után megszületik a kutatók reményei szerint a finom húspogácsaalapanyag. Azt még nem lehet tudni, hogy milyen ízesítésù lesz.

19 Mennyit álmodik egy gyerek? budapesti Semmelweis A Egyetem alváslaborjában nagyszabású gyermekálom-kutatás kezdòdött. A tudomány jelenlegi állása szerint az is mutatja, hogy az álmodás képessége velünk együtt fejlòdik, hogy a 3 5 éves gyermekek REM-alvásból (azaz az alvás éberebb, álmokkal színesített szakaszából) ébresztve az esetek húsz százalékában számolnak be álomról, míg ez az arány az 5 7 éveseknél már 40 százalék. A gyermekek álmodásával kapcsolatban korábban készült egyetlen átfogó vizsgálat kimutatta: a kicsiknél kevés az emberi szereplò, inkább az állatok dominálnak. Jellemzò még, hogy maga a gyermek nem aktív szereplòje az álmainak. Az elméjük által generált történetekben nincs mozgás, és ami még furcsább: érzelmek sem jelennek meg. életmód A gyermekek esetében kérdés lehet az is, hogy egyáltalán tisztában vannak-e azzal, hogy hol válik el az álom az ébrenléti fantáziálástól. A szülòk gyakran meglepòdnek, milyen gazdag álmaik vannak a gyermekeiknek: a csemetéknél a rémálmok is gyakoribbak mint a szüleiknél. A kutatók szerint azonban emiatt nem feltétlenül kell aggódni, ez általában a fejlòdés része. Az újabb elméletek szerint pedig a rossz álmoknak szerepe lehet a rossz élmények feldolgozásában is. Védett lett a kamilla Felvették a védett eredetù európai uniós termékek listájára az alföldi kamillavirágzatot. A földrajzi eredete vagy helyi hagyományai miatt védett termékek szùk uniós listáján a huszonhét EU-tagországból összesen mintegy ezer termék szerepel, köztük számos magyar, mint a téliszalámi, a csabai és gyulai kolbász, a szürkemarhahús, a hajdúsági torma, a makói vöröshagyma, a gönci kajszibarack, a szegedi paprika és most már az alföldi kamilla is. Hová lett a haj? Naponta körülbelül hajszálat veszítünk. Ha ennél több elhullik, az már kóros hajhullásnak számít, amivel szakorvoshoz kell fordulni. A hajszálak ciklikus ütemben növekszenek, melynek során növekedési, átmeneti és nyugvó fázisok váltakoznak. A hajhullás oka gyakran nem más, mint a fázisok finoman szabályozott egyensúlyának felborulása. Az örökletes tényezòk az esetek kilencven százalékában tehetòk felelòssé. A hajhullás megelòzésére nincsenek biztos módszerek. Mindenképpen fontos a kiegyensúlyozott és változatos étrend, az elegendò vitamin-, nyomelem- és folyadékbevitel. A dohányzás kedvezòtlenül befolyásolja a hajtüszòk állapotát is. A rendszeres testmozgás, különösen a fejjel lefelé végzett torna- és jógagyakorlatok kiváló hatással lehetnek a fej bòrének vérellátottságára. Hasonló hatással bír még a fej masszíroz(tat)ása is. Csak hasonlít a jógára Sok sport, mozgásos módszer és stílus integrálásából alakult ki a BodyArt, ami egy funkcionális tréning. Olyan mozdulatokat alkalmaz, amiket a hétköznapokban is végzünk. Képviselòi pedig teljes testgyakorlatokkal dolgoznak, akár a jógában. Az egész rendszer a yin-yang elvén alapul: a mozdulatokat mindig a belégzés kilégzés ritmusára végzik a gyakorlók. A mozgás során többféle légzéstechnikát is használnak. Fontos volt a mozgásrendszer megalkotója, Robert Steinbacher számára, hogy valami olyan mozgásformát találjon, amely energetikailag is rendbe teszi az emberi testet, kikapcsol és feltölt. A jógához hasonlóan ez a mozgásrendszer is önismeretre, testtudatosságra, önfegyelemre tanít. A BodyArt ugyan átvesz gyakorlatokat a jógából, de a rendszer, amelyben alkalmazza òket, teljesen más. Az órák felépítése is különbözik. A jógához hozzátartozik az azt kialakító eszmei háttér, és sok más járulékos dolog is. A Body Art gyakorlói leggyakrabban szakemberekkel, védett edzòtermi körülmények között edzenek. Fogyás fejben Sokan úgy vélik, azért hízunk el, mert a testünk felé küldött üzenetek szabotálják a fogyás kísérle- tét. Ha azt mondják ránk, hogy duci, vagy gyakran halljuk, hogy a diétázás idò po csé kolás, testünk veszi a parancsot és megmakacsolja magát. Ezt azonban a szakértòk szerint el lehet kerülni elménk tornáztatásával. Képzeljük el, hogyan fogunk kinézni, amikor elérjük álmaink súlyát: soványak és egészségesek leszünk. Gondoljunk arra rendszeresen, hogy hat hónappal késòbb milyen lesz a testalkatunk, milyen alakot szeretnénk. Fogalmazzunk meg jelen idejù pozitív állításokat helyzetünkkel kapcsolatban. Legjobb, ha reggelente félálomban tesszük ezt. Az eròs pozitív gondolatok ilyenkor hatékonyabban segítenek a siker elérésében. Charity 19

20 étrend Gyógyító fùszerszámok: birodalmak harcoltak értük Szerelmet hozhatnak a szakácsnak Filmek, filmsorozatok, mesék is szólnak a fùszerek erejéròl. A Szerelemmel fùszerezve címù mai filmben egy fù szermesternòvé vált lány szolgálja a hozzá fordulókat tudásával, mígnem szerelmes lesz, és tiltott dolgot tesz: saját érdekében kezdi használni varázslatos áruját. A Hauff mese fòhòse Orros, a törpe, aki egy jóképù ifjú, de mert gúnyolódik egy fura öregasszony külsején, az egy ismeretlen, illatos gyökér segítségével csúnya kis figurává változtatja. Orros mesterszakács lesz, és végül rálel a különös növényre, amely megtöri az átkot. Itthon is sikerrel futott A palota ékköve címù dél-koreai tévésorozat. Félezer évvel korábbi történelmi korba viszi viszsza a nézòt, amelyben a királyi konyha udvarhölgyeinek élete elevenedik meg akik hitték, hogy a betegségek ételek és fùszerek gondos összeválogatásával meggyógyíthatók. Amíg nem léteztek drága, szintetikus szereket gyártó gyógyszercégek, a természet csodálatosan gazdag, és mindenki számára nyitott patikájából vették a népek a testi-lelki bajokat kikúráló anyagokat. Az egyik legalapvetòbb elem a javulásban a megfelelò étrend, és azon belül is meghatározóak a fùszerek, amelyekròl ma már tudományos kutatások bizonyítják az egészségjobbító hatást. fùszer valódi kincs volt a történelmi korokban, persze fòleg a hajók, A kereskedòk és karavánok hozta távoli, egzotikus ízesítòk. Ma már a világ ezerféle fùszere beszerezhetò, és mivel nagy többségük növényi eredetù, akár a saját erkélyünkön is nòhetnek. Ha jól válogatunk, igazi zöld véderò fog sarjadni a konyhaablakban. Miért fontosak a fùszerek? Elsò számú feladatuk, hogy fokozzák az A fùszerek nem csupán kellemes ételízesítòk. Immuneròsítò és méregtelenítò hatásukat most kezdi feltárni a tudomány emésztònedv-termelést, ami viszont jobb emésztést, tökéletesebb felszívódást és ezzel a tápanyagok hatékonyabb hasznosulását eredményezi. Ma már tudjuk, hogy sok fùszer baktériumölò és antioxidáns hatású, ami az élelmiszerek eltarthatóságát is növeli. A rozmaring, majoranna, zsálya, kakukkfù és a szurokfù nem véletlenül ajánlott a romlásra gyorsabban hajlamos csirkehúsok pácolásához. A körültekintò fùszerválasztás egyes diétáknak is fontos eleme, van, ahol a gyomornyálkahártya sósavtermelésének serkentése a cél ehhez fokhagymát, borsot, mustárt, paprikát használhatunk. Ha sószegény étrenden van valaki, a fùszerek adhatnak némi vigaszt az ínyének, a fogyókúrázóknak pedig a kalóriákról való lemondást teszik könnyebbé. Rák ellen is bevethetòk Ki gondolná, hogy egy adag petrezselymes krumpli is gyógyíthat? A petrezselyemròl az University of Missouri kutatói bizonyították és tették közzé tavaly októberben, hogy az abban és a zellerben megtalálható apigenin nevù anyag a kísérleti állatoknál lelassította a tumorsejtek növekedését. A tavasz elején pedig, amikor bòven rászorulunk az immuneròsítésre, segíthet magas A-, C- és E-vitamin-tartalma. Ánizstól zsályáig lehetne listázni a különbözò növények jó hatásait, de most csak egy érdekesség: a bors például emésztést élénkítò, de sok belòle a májat, epét, vesét, végbelet megtámadhatja. Torokfájás, hurut ellen viszont egy kávéskanál òrölt bors nyolc kávéskanálnyi mézzel jól beválik. 20 Charity

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta:

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Nincs családod? Kérlek, dolgozz helyettem hétvégén! A hitvesi ágyban sosincs csak két személy Eròs hittel hiszem, hogy Bettinám teljesen meggyógyul

Részletesebben

A fiaim rengeteg dologra tanítanak. Vujity Tvrtko: Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül...

A fiaim rengeteg dologra tanítanak. Vujity Tvrtko: Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül... E m b e r s é g b ô l p é l d á t! Imola legyòzte a leukémiát Három évig voltam terhes, gyerektelenül... Hogyan is ragad magával a szerelem? 440 Ft I. évf. 3. szám 2011. június Vujity Tvrtko: Imola legyòzte

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

Spitzer Gyöngyi: A lefojtott vágyak irányítást várnak

Spitzer Gyöngyi: A lefojtott vágyak irányítást várnak Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT A méltó búcsú jár mindenkinek Mi jön a szerelem áhítata után? Nòi életszakaszok: örömök, nehézségek Spitzer Gyöngyi: A lefojtott vágyak irányítást

Részletesebben

Sarka Kata: Weisz Fanni:

Sarka Kata: Weisz Fanni: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT 150 Ft A minglik jelmondata: együtt lenni, de külön élni A váci börtön lelkészének népes rajongótábora van A Shop nem turkáló, minòségi árukat vehet

Részletesebben

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek E m b e r s é g b ô l p é l d á t! 440 Ft I. évf. 4. szám 2011. augusztus Valentin csak arra emlékszik, hogy régen sokáig kórházban volt Használjuk gyakran az egészség kilenc konyhakerti òrét! Hogyan jelenik

Részletesebben

Dzsudzsák Balázs: Ne felejtsd el, honnan jöttél!

Dzsudzsák Balázs: Ne felejtsd el, honnan jöttél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Kárász Róbert begyùjtötte a jótékony macikat Az evés gyakran vigaszt, gyakran átkot hoz Egy babaarcú nô nyugvó ösztönöket képes ébreszteni Dzsudzsák

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Munkaterápia a kolostorban

Munkaterápia a kolostorban Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., április Munkaterápia a kolostorban Bauer Ferenc professzor az újszülöttgyógyászatról A korai hallásszűrés fontossága carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

Reuma, a sokféle betegség

Reuma, a sokféle betegség Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/5., szeptember október Reuma, a sokféle betegség Önálló élet segítséggel Fogadd el, fogadj el! Szociális tanácsadás látássérülteknek

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

International Inner Wheel

International Inner Wheel család Próbaszám International Inner Wheel Fotó: Rotary International/Alyce Henson, Monika Lozinska Tartalom 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 Köszöntő A Rotaract észrevétlenül

Részletesebben

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár Csudamadár Szervátültetésben érintett gyermekeknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július Csudamadár 1 Válogatás a táborban

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

SZÁSZ ANNA. Esély az életre VESÉT AKAROK KAPNI ÉN A MÁTÉ AZON NYOMBA MOST AZONNAL. Mire jó?

SZÁSZ ANNA. Esély az életre VESÉT AKAROK KAPNI ÉN A MÁTÉ AZON NYOMBA MOST AZONNAL. Mire jó? CIVIL VILÁG SZÁSZ ANNA Esély az életre Egy gyerekrajz, kilenc éves kisfiúé: Jobbról balról két babszem (a vese, mint tudjuk, bab alakú, páros szerv), közte a dülöngélõ, nyomtatott nagybetûkkel írott szöveg:

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 5. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 5. szám 2012. III. évf. 5. szám 2012. június RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás A rákbetegek jobb minőségű gyógyításának egyes kérdéseiről

Részletesebben