(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 31/ (06.01) A61P /00 (06.01) C07D 9/18 (06.01) A61P 37/02 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 04/0983 () Elsõbbségi adatok: PCT/EP03/ WO (72) Feltalálók: GILLESSEN, Hubert, Jean, Marie, François, B-36 Lanaken (BE); REBIERE, Christian, 310 L Herm (FR) (73) Jogosult: Veijlen N. V., Curaçao (AN) (74) Képviselõ: dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) i takarmánykészítmény HU T2 A leírás terjedelme 12 oldal Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány területe A találmány tárgya állati takarmánykészítmény, amely szabad indolecetsavat (szabad IAA) vagy származékát tartalmazza. A találmány tárgya továbbá készítmény állati növekedés serkentésére. A találmány tárgya továbbá szabad IAA vagy származékának alkalmazása terápiás készítmény elõállítására, ilyen kezelésekre szükséget mutató állatokban a növekedési sebesség és/vagy takarmánykonverzió-sebesség és/vagy az állatok immunitásának növelésére, különösen immunkompromittált vagy lassan növekedõ állatokban. Egy találmány szerinti készítmény elõnyösen lehet táplálék- vagy takarmánykiegészítõ alakban. A találmány háttere A gyorsan növekvõ világnépesség egy fontos problémája a hagyományos táplálékfehérje korlátozott elérhetõsége. Különösen fontos az olyan állatok tenyésztése, amelyek emberek számára esszenciális aminosavakat tartalmazó fehérjéket tartalmaznak. A korlátozott elõállítási lehetõségek és a termelési technológia javításának hiánya miatt az állati fehérjetermelés növelése nem tûnik arányosnak a világnépesség növekedésével. Tehát nagyon kívánatos az állati fehérjetermelés termelékenységének javítása. A termelékenység javításának egyik eszköze olyan táplálékkészítmények kifejlesztése, amelyek javítják az állati növekedést. Ismert, hogy az állatok növekedési sebessége gyorsítható bizonyos anyagcsoportok beadásával, mint például antibiotikumok, felületaktív anyagok és ösztrogének. Ezen osztályokba tartozó anyagok beadása hátrányokkal jár, amely meggátolta az általános elfogadottságukat. Tehát úgy véljük, hogy az antibiotikumok és a felületaktív anyagok, miközben bizonyos feltételek esetén hatásosak, elsõdlegesen betegségeket nyomnak el, és nem hoznak létre valódi növekedési választ. Emiatt az ilyen antibiotikumok alkalmazása korlátozott Európában, miközben az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában vita tárgyát képezi alkalmazásuk. Továbbá az ösztrogének mint növekedést elõsegítõ szerek alkalmazása bizonyos velejáró nehézségeket és kockázatokat hordoz. Így az ösztrogének gyakran leértékelik azt az állatot, amelynek be vannak adva. Egy további hátrány, hogy az ösztrogén anyag egy része az állat ehetõ részeiben maradhat, és elképzelhetõ, hogy hátrányos hatást fejt ki fogyasztáskor az egyénre. Továbbá az ismert anyagok elsõdlegesen injekcióval vagy implantációs eljárásokkal vannak beadva, amelyek mindegyike drága és sok idõt igényel és gyakran nem szeretik õket a fogyasztók. A JP A japán szabadalmi bejelentés eljárást ismertet indolecetsavat tartalmazó nutriens vitalitás-elõsegítõ elõállítására, amely halaknak és állatoknak való. A JP 1619A japán szabadalmi irat ismertet növényi növekedési hormont, például oxiauxint, mint például oxi-indolecetsavat, tartalmazó növekedési ágenst. A JP A eljárást ismertet növényi növekedési hormon, például auxin (IAA) beadására állatoknak A találmány összefoglalása A találmány célja állati takarmánykészítmény biztosítása. A találmány további célja olyan takarmánykészítmény, amely javítja az állati növekedést. A találmány további célja az állati növekedés javítására szolgáló takarmánykészítmény. A találmány további célja eljárás állati takarmánykészítmény elõállítására. A találmány további céljai, jellemzõi és elõnyei egyértelmûek lesznek és az alábbiakban részletesen vannak ismertetve. Azt találtuk, hogy a technika állása szerinti anyagok és eljárások hátrányai leküzdhetõek, és hogy állatok növekedése javítható a normális táplálékokkal együttesen beadott indolecetsav (szabad IAA) vagy származékának orális beadásával. A találmány részletes ismertetése A szabad IAA és a származékai ismert vegyületek. A szabad IAA egy természetben elõforduló növényi növekedési fitohormon, amelyet széleskörûen vizsgáltak már. Növényekben az IAA legnagyobb része konjugált formában fordul elõ [Slovin és munkatársai: Biochemistry and molecular biology of plant hormones, Elservier, Amsterdam, oldal (1999)], vagy észterkapcsolatokon keresztül cukrokhoz konjugálva vagy amidkapcsolatokkal aminosavakhoz és peptidekhez konjugálva. A szabad IAA kifejezés a találmány szerinti értelemben szabad IAA¹t jelent, szabad vagy savas alakban, míg a konjugált IAA olyan IAA¹ra utal, amely észterkapcsolatokkal vagy amidkapcsolatokkal konjugálva van. Olyan régen, mint 196-ban az IAA hatásait már vizsgálták embereken, és azt találták, hogy 0,1 g/kg egyszeri dózisok nem voltak toxikusak [Mirsky A. és Diengott D., Hypoglycemic action of indole-3-acetic acid by mouth in patients with diabetes mellitus, Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 93: 9 1, (196)] ben azt találták, hogy a szabad IAA fotooxidációs termékei mikroorganizmusok növekedési inhibitoraiként hatottak [Still C., Fukuyama T. és Moyed H.: Inhibitory Oxidation Products of Indole-3-acetic acid, J. Biological Chemistry, 2, 6, , (1964)]. Továbbá, a szabad IAA és néhány származékának orvosi alkalmazását is ismertették már. Az EP számú európai szabadalom ismerteti szabad IAA alkalmazását gyógyszerként, különösen neopláziás betegségek kezelésére embereken. A WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat ismerteti szabad IAA alkalmazását endometriózis kezelésére nõkben. Nachson és munkatársai (Food and Chemical Toxocology 41, 74 72) egyes szabad IAA származékok (indol-3-kardinol és 3,3 -diindolil-metán) a proliferációra és az apoptózis indukálására kifejtett hatásáról számoltak be humán prosztatarák-sejtvonalakon, míg Rossiter és munkatársai (Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12, ), valamint Folkes és munkatársai (Biochemical Pharmacology 63, ) ismertették a szabad IAA és néhány származékának alkalmazását enzim-prodrog irányított rákterápiákban. 2

3 Meglepõ módon azt találtuk, hogy a szabad IAA vagy származéka különleges növekedést elõsegítõ választ vált ki állatokban, különösen tenyésztett állatokban, mint például halak, szárnyasok, szarvasmarha és sertés, vagy hobbiállatokban, mint például lovak, macskák, kutyák, nyulak és halak. A találmány tárgya tehát eljárás állatok táplálására szabad IAA beadásával az állatnak, elõnyösen a takarmánnyal együttesen. A szabad IAA vagy származéka megetethetõ az állatokkal és akkor a leghatásosabb, ha egyértelmûen definiált koncentrációkban van beadva az állati takarmányban. Nem szükséges az injekció és/vagy implantáció és az állatok orálisan megemésztik a szabad IAA¹t vagy a származékát önmagában a takarmánnyal együtt. A találmány egy megvalósítási módja szerint az állati takarmánykészítmény, amely javítja az állati növekedést, tartalmaz szabad IAA¹t vagy származékát. Egy ilyen állati takarmánykészítmény lehet hagyományos takarmánykészítmény, amely ki van egészítve szabad IAA-val vagy származékával olyan koncentrációban, amely lehetõvé tesz 2 és 00 g/kg élõsúly bevitelt naponta ( g/kg élõsúly/nap). Különösen jó eredményeket kaptunk, ha állatnak közvetlenül adtunk olyan tápszerkészítményt, amely több mint 0,24 mg szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazta 1 kg takarmányra vetítve, mint például kg¹onként több, mint 0, mg szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazó takarmánykészítmény, vagy egy olyan takarmánykészítmény, amely kg¹onként több, mint 0, mg szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazza, mint például kg¹onként több, mint 0,6, 0,8, 1,,,,, 0, 0, 0 vagy 00 mg szabad IAA¹t vagy származékát. A találmány tárgya tehát állati takarmánykészítmény, amely több, mint 2 g és legfeljebb g szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazza kg¹onként. A szabad IAA vagy származéka koncentrációjának felsõ korlátja leginkább a célzott alkalmazástól függ. A takarmánykészítmény lehet takarmány vagy takarmánykiegészítõ formájában, amelyet az állati takarmányhoz kell keverni megfelelõ arányban. A takarmánykészítmény lehet alkalmazásra kész keverék formában is. Ebben az esetben az állat által kívánt dózis által meghatározott felsõ korlát, ismert, ha az állat napi takarmánybevitele ismert. A napi gyakorlatban az 1, 2 vagy 4% ( g/kg) szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazó takarmánykészítmények bizonyultak a legpraktikusabbnak a tárolás tekintetében a törzs takarmányadalék alakban. A takarmánykészítmény elõnyös tárolási alakja, amely készítményt egy alkalmazásra kész takarmányba kell bekeverni, lehet takarmányadalék, tehát körülbelül 1 4% szabad IAA vagy származékának keveréke további szárazanyagokkal, amelyek megfelelõek az emésztésre. 1 kg takarmány adalékra vetítve 0 mg és 00 mg közötti mennyiségben, mint például 00 mg mennyiségben szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazó készítmények voltak a legpraktikusabbak, ha a szabad IAA¹t vagy származékát megfelelõ dózisban történõ bevitelére alkalmaztuk az alkalmazásra kész készítménybe. A találmány tárgya tehát állati takarmánykészítmény, amely 0 00 mg szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazza kg¹onként. Szakember számára egyértelmû, hogy a szabad IAA mennyisége az alkalmazásra kész takarmányban beállítandó, annak érdekében, hogy az állat a hatásos mennyiségû szabad IAA¹t kapja. A takarmányban lévõ szabad IAA-koncentráció beállításához, hogy egy adott IAA napi bevitelt érjünk el, becslést kell elvégezni, az állat táplálékbevitelére vagy az állatcsoport táplálékbevitelére. Szakember tudja egy állat (egy adott állatcsoport) táplálékbevitelét, általában a táplálékbevitel naponta az állat testtömegének 0, %¹a között van, ahol alkalmanként vannak kivételek, mint például az olyan magas értékek, mint a %, például a fiatal csirkék esetén. Egy állati takarmánykészítmény a leírás szerinti értelemben tartalmaz állat táplálásra szolgáló készítményt szilárd vagy folyadék alakban. A takarmány a fõ energia- és ásványianyag-forrás az állatok számára és általában állati vagy növényi eredetû. Tehát a takarmány definiálható, mint olyan anyag, amelynek elégséges táplálkozási értéke van, hogy lehetõvé tegye az állati test növekedését és a megfelelõ állati testállapot fenntartását. Egy jellemzõ megvalósítási mód szerint az állati takarmánykészítmény pelletekbõl, õrleményekbõl, szemcsékbõl, extrudált vagy expandált szemcsékbõl, tablettákból, por vagy bolus alakokból áll. Egy különösen elõnyös takarmánykészítmény a következõk alkotta csoportból választott tápanyagot tartalmaz: szárazabrak és szálastakarmányok, energiatáplálékok, fehérjetáplálékok, ásványianyag-táplálékok, vitamintáplálékok, élesztõtermékek, normál remix, kukoricaliszt, pamutmag, búzaglutén, kukoricasiló, édesrépa, cukorrépavelõ, almavelõ, rozsfû, pázsitfû, lucerna takarmánykoncentrátum és takarmánykiegészítõ. A szabad IAA vagy származéka lehet keverve bármilyen megfelelõ alaptakarmány-anyaggal, mint például repcemag, pamutmag, szójabab, halliszt, búzakorpa, búzatakarmányliszt, ásványi anyagok, vitaminok és kötõanyagok, vagy elõállítható a következõk keverékével, például: aminosavak, sók, foszfor vagy kukoricaliszt. Egy különösen elõnyös megvalósítási mód szerint a takarmány vagy takarmánykiegészítõ olyan formában és/vagy olyan készítményben van, amely el van fogadva kormányzati intézet által, mint például az FDA, az Amerikai Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma vagy a Canadian Food Inspection Agency. Európában az i Takarmányozás Munkacsoport vagy az Élelmiszer-ipari Kódex Bizottság (CAC), valamint az jóléti Egyezmény [ Welfare Act (AWA)] adnak definíciókat az állati takarmányról. Egy elõnyös megvalósítási mód szerint a találmány tárgya állati takarmány az FFDCA 1(x) szakaszának állat feed (állati takarmány) definíciója szerint, amely ki van egészítve szabad IAA-val. A szabad IAA vagy a származéka hagyományosan közvetlenül van az állati takarmányba bejuttatva. Az 3

4 anyagnak a takarmányban történõ diszpergálására szolgáló bármilyen megfelelõ eljárás alkalmazható. Az állati takarmányhoz adott szabad IAA vagy származékának minõsége szabadon változtatható az ismertetett határokon belül, annak érdekében, hogy a maximális elõnyöket kapjuk. A találmány tárgya tehát eljárás állati takarmány elõállítására, amely eljárás tartalmazza állati takarmányból kiindulva állati takarmányanyag és szabad IAA hatásos dózisának összekeverését. A találmány szerinti készítmény lehet kapszula alakban, de egyéb dózisalakok, különösen orális dózisalakok, mint például tabletták, szuszpenziók, emulziók, folyadékok, porok, szögletes tabletták, pasztillák, pirulák stb. szintén lehetségesek. A készítmény például lehet takarmánykiegészítõ, takarmányadalék vagy gyógyszerészeti készítmény formájában. Szabad IAA-val vagy származékával kiegészített találmány szerinti takarmányanyagok különösen megfelelõek mezõgazdasági állatok kereskedelmi tenyésztésére, mint például halak, szarvasmarha, szárnyas és sertés. Alkalmazhatóak hobbiállatok esetében is, mint például nyulak, lovak, madarak, mint például galambok, halak, mint például koi hal, macskák és kutyák. Az ilyen kiegészítõ diéták alkalmazásával nemcsak az állatok növekedésének nagymértékû gyorsítása lehetséges, hanem a takarmányátalakítás hatékonyságának növelése is (azaz az 1 kg állati testsúlygyarapodáshoz szükséges takarmány kg¹jainak száma), amely nagy gazdasági elõnyöket eredményez. A találmány szerinti állati takarmánykészítmény alkalmazható olyan állatok esetében is, amelyeknek növekedési problémájuk van. kísérletekben bemutattuk, hogy nehezen növõ állatok testsúlya növekedett és normál szinteket ért el, ha szabad IAA-val vagy származékával volt az állat táplálva. Ezek a kísérletek jellemzõek arra a tényre, hogy a találmány szerinti vegyületek növekvõ étvágyhoz és/vagy javuló táplálékátalakításhoz vezetnek. A növekedéshiány kifejezés a találmány szerinti értelemben egy olyan növekedés, amely lényegesen a faj normális növekedése mögött van. Az ilyen állatoknak olyan az élõsúlya, hogy több mint %, mint például több mint 2,, vagy 80% értékkel kisebb, mint az állatok normális tömegeloszlásának mediánja, amely állatok azonos korúak és azonos fajba tartoznak. A találmány szerinti állati takarmánykészítmény alkalmazható immunkompromittált állatok esetében is. Az immunkompromittált állatok a leírás szerinti értelemben olyan állatok, amelyeknek az immunrendszere sérült vagy legyengült. Az ilyen állatokra általában jellemzõ az alacsonyabb IGF 1-szint a szérumban. Az alacsonyabb IGF 1-szérumszintek a leírás szerinti értelemben olyan IGF 1-szintek, amelyek több mint %-kal a faj egészséges egyedeinek normális medián értéke alatt vannak, mint például több mint 2%, %, % vagy több mint 80%. Egy legyengült immunrendszert gyakran egy megnövekedett pusztulási arányt okoz, amelyet betegség vagy hátrányos életkörülmények okoztak Tehát a találmány tárgya szabad IAA és származékának alkalmazása terápiás készítmény elõállítására, amely készítmény immunkompromittált állatok és/vagy növekedéshiányos állatok növekedési sebességének és/vagy immunitásának növelésére szolgál. Ez vezethet megnövelt állati testtömeghez és/vagy a betegség vagy hátrányos életkörülmény által kiváltott pusztulási arány csökkenéséhez. Azt találtuk, hogy az itt példaként bemutatott különbözõ indikációk esetén a szabad IAA vagy származékának optimális beadandó mennyiségei változnak. Általánosan egy egészséges és normálisan növekedõ állat növekedési sebességének további növeléséhez szabad IAA napi bevitele 2 és 00 közötti, különösen 0 és 00 g/kg élõsúly/nap közötti szükséges. Különösen jó eredmények érhetõk el, ha 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap van beadva. Ahogy ezt itt a késõbbiekben bemutatjuk, az afrikai harcsa jelentõsen javult, 7%¹os takarmánykonverziót mutatott, ha átlagosan 218 g szabad IAA/kg élõsúly/nap volt beadva számára. Egészséges szárnyasok öt hét alatt 18%-kal több testsúlygyarapodást értek el, ha 0 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózissal voltak táplálva. Hasonló eredményeket kaptunk szarvasmarha és sertéstelepek esetén is. Az állatok növekedési sebességének növelése érdekében, amely állatok növekedéshiányosak (különösen mezõgazdasági vagy hobbiállatok), gyakran szükséges enyhén magasabb dózis. Különösen jó eredményeket értünk el 0 0 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózissal, különösen 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap, még különösebben 0 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózissal, mint például 00 vagy g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózissal egy rövid idõszak alatt, mint például kevesebb mint 6 hét, 4 hét, és különösen kevesebb mint 3 hét, mint például 2 hét alatt. A szabad IAA vagy a származékának optimális dózisa meghatározható empirikusan és lehet az itt definiált határokon belül, bizonyos mértékig függ a takarmány típusától, fajoktól és a tenyésztési körülményektõl. Szakember tudja, hogyan kell meghatározni ilyen adagolási kísérleteket, a 7. példa kísérleti terve segítségükre lehet. A találmány kulcsvegyülete tehát a szabad indolecetsav. Azonban ekvivalens eredmények érhetõk el szabad IAA származékainak alkalmazásával. A szabad IAA származékai a leírás szerinti értelemben olyan vegyületek, amelyek szabad IAA megnövelt szintjét eredményezik az állat testében az ugyanezen állatban a vegyület beadását megelõzõen tapasztalt szabad IAA szinthez képest. Ezek a származékok a következõk: 4¹hidroxi-IAA, 4¹metoxi-IAA, ¹hidroxi-IAA, ¹metoxi-IAA, 6¹hidroxi- IAA, 6¹metoxi-IAA, 7¹hidroxi-IAA, 7¹metoxi-IAA. Szakember számára egyértelmû lehet, hogy a szabad IAA származékának dózisa az állati takarmányban beállítható, hogy az állati testben olyan szabad IAA koncentrációt eredményezzen, amely megfelel az itt megadott szabad IAA tartományoknak. Ennek figyelembe kell vennie azokat a konverziókat, amelyek leg- 4

5 inkább nem egészen teljesek és a kémiai elõállítás esetén a termelés során fellépõ veszteségeket. A származékok koncentrációi tehát leginkább empirikusan határozhatóak meg, a 7. példában ismertetett kísérleti felépítés segíthet ebbõl a szempontból. Ebbõl kifolyólag, ha a leírásban szabad IAA vagy származékának egy bizonyos koncentrációjára hivatkozunk, akkor ez alatt azt értjük, hogy ez a szabad IAA koncentrációja, vagy a származéknak olyan koncentrációja, amely az állatban ezt az adott szabad IAA koncentrációt eredményezi. Ezzel szakember tisztában van, és tudja, hogyan kell meghatározni a származékok megfelelõ koncentrációit az itt adott kitanítások segítségével. A szabad IAA kereskedelmi termékként egyszerûen beszerezhetõ. Kémiai úton szintetizálható vagy biológiai módon állítható elõ. A természetben széleskörûen elterjedtek az IAA-termelõ mikroorganizmusok. Élesztõ, gombák és számos baktérium, valamint növények is ismertek, mint olyan élõlények, amelyek az IAA prekurzorait szabad IAA¹vá alakítják. A baktériumok általi L¹triptofán-konverzió mellett L¹triptofán-független biokémiai útvonalak is részletesen ismertetve vannak, amelyek a szabad IAA-hoz vezetnek [J. Plant Growth Regul (01) : ]. Egy jól ismert szabad IAA¹t termelni képes baktérium az Azospirillum Brasilense (AB). Egy szabályos fermentációs eljárásban a növekedésfázis végén az AB képes az L¹triptofánt szabad IAA¹vá alakítani. Ezen konverzió hatásosságának növelésére kis mennyiségû szintetikus szabad IAA adható a tápközeghez. Egy visszacsatolásos mechanizmus révén az AB növeli az L¹triptofán konverzióját szabad IAA¹vá. Könnyû elérni 1 g szabad IAA/l tenyészlé végsõ koncentrációt, de ennél sokkal magasabb koncentrációk is lehetségesek az alkalmazott mikroorganizmustól függõen. A fermentáció befejezését követõen a mikroorganizmus lizálható és szabad IAA-ban dúsított port állíthatunk elõ porlasztva szárítással vagy bármilyen egyéb megfelelõ eljárással, amelyet a tenyészlén végzünk. További technikák is alkalmazhatóak a folyadék teljes vagy részleges eltávolítására. Példák példa: Szabad IAA forrása A szabad IAA vagy származéka beszerezhetõ bármilyen kereskedelmi forrásból. Alternatív esetben szabad IAA állítható elõ mikrobiológiai úton. Ez utóbbihoz Azospirillum Brasilense Sp7 (ATCC) törzset tenyésztettünk agartenyészetben tenyésztési kémcsõben. LB tápközeget alkalmaztunk a törzs éjszakán át történõ, 28 C tenyésztéséhez 17 fordulat/perc mellett. Legfeljebb % glicerint adtunk a tenyészethez, elkevertük és Nalgene krioedényekbe osztottuk el és 80 C hõmérsékleten fagyasztottuk. A tenyészeteket 80 C¹on tároltuk krioedényekben. A. Brasilense törzstenyészetének elõállításához egy adagot (1,2 1,8 ml) felolvasztottunk és 1 l LB tápközeghez adtuk és körülbelül órán át, 28 C hõmérsékleten és 17 fordulat/perc mellett tenyésztettük, körülbelül 2, optikai sûrûség eléréséig (OD6 nm). literes fermentort öblítettünk vízzel és a ph elektródát kalibráltuk. 9lLBtápközeget állítottunk elõ és 1 g/l L¹triptofánt és 0,1 g/l szabad IAA¹t adtunk hozzá. A tápközeget a fermentorba helyeztük 2 ml habzásgátlóval együtt. A fermentort 121 C hõmérsékleten sterilizáltuk percig. Miután 28 C¹ra hûlt, az O 2 ¹t kalibráltuk N 2 -vel és O 2 -vel, rendre 0 és 0% levegõtelítettségre. Az oltótenyészetet a fermentorba egy üvegedény és csövek segítségével juttattuk át, amelyek autoklávban voltak sterilezve. Amikor a hozzáadás befejezõdött, akkor a csöveket és az edényt eltávolítottuk és elkezdtük a fermentációt a következõ paraméterekkel: Keverõsebesség 0,fordulat/perc Hõmérséklet 28, C Levegõztetés 0,7 Nl/perc ph 7 1 perc elteltével mintát vettünk az OD6 nm mérésére és a ph ellenõrzésére. Mintákat meghatározott idõközönként vettünk, hogy meghatározzuk az A. Brasilense növekedésének mennyiségét. Ha lecsökkent a növekedési sebesség, akkor további tápközeget adtunk annak biztosítása érdekében, hogy elegendõ biomassza jöjjön létre a szabad IAA elõállításához. Azt találtuk, hogy a szabad IAA termelése akkor kezdõdött, amikor az aktív növekedési fázis befejezõdött és hosszabb ideig folytatódott tovább. A szabad IAA koncentráció görbéjét LC¹MS alkalmazásával követtük. Ha a szabad IAA koncentrációja körülbelül 1 g/l értéknél volt, akkor leállítottuk a fermentációt és begyûjtöttük a sejteket és nonojet homogenizátor alkalmazásával lizáltuk õket, körülbelül bar alkalmazásával. A visszamaradó felülúszót és a lizált sejteket sterilizáltuk és porlasztva szárítottuk, hogy a kívánt termékkiszerelést kapjuk. 2. példa: Rosszul növekedõ malacok növekedési sebessége javítható szabad IAA-val A próbát egy jól vezetett farmon végeztük, ahol 00 Dutch Land fajtabeli koca volt. Habár a farm jól vezetett volt, a technikai teljesítmény nem volt optimális. Voltak latens problémák a mortalitással és a malacok növekedési sebességeivel. Túl sok lassan növõ malac volt, anélkül hogy egyértelmû mûszaki vagy állatorvosi oka lett volna ennek. Nem volt egyértelmû patológia látható a farmon. A malacokból 3 csoportot véletlenszerûen kiválasztottunk a próba elsõ napján. Az elsõ (kontroll¹) csoport normálisan, jól növekvõ malacokat tartalmazott. A B csoport 78, rosszul növekvõbõl állt, ezeket szabad IAAval kezeltük. Az X csoport 2 rosszul növekvõt tartalmazott, amelyek nem voltak kezelve. A B csoport szabad IAA¹t kapott a takarmányban, a próba. napjától kezdõdõen. A B csoport takarmánya a következõ módon volt elõállítva: elõször szabad IAA¹t kevertünk dextrózzal, amelyet ezt követõen a takarmányhoz kevertünk. Ebbõl a célból 4 g tiszta szabad IAA¹t (Aldrich) kevertünk 96 g dextrózzal és a keveréket ezt követõen diszpergáltuk a takarmányban. A B

6 csoport malacai 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózist kaptak, amely megfelel 12, mg/kg élõsúly/napnak 4% szabad IAA/dextróz keverék esetében. A malacokat a próba kezdetén két napig elválasztottuk. Az. napon minden egyes csoportból vérmintákat vettünk az IGF 1-mérésekhez és ugyanezt tettük a próba végén. ABésazXcsoportból két almot (13 malac) megmértünk az. napon és a próba végén. Az IGF 1 mennyiségi meghatározását immunoradiometriás vizsgálati eljárással (IRMA) végeztük (DSL-0 ACTI- VE (TM), DSL, Germany GmbH, Németország). A vizsgálaton belüli és a vizsgálatok közötti variancia 4,0% és 9,2% volt a GH¹ra; 3,0% és 1,% az IGF 1¹re. Már egyhetes kezelést követõen az állattenyésztõ egyértelmû különbséget vett észre a B csoport és az X csoport között. A B csoportban növekedõ malacok jobban néztek ki, a hasuk jobban megtelt és a malacok általános megjelenése jobbnak kezdett tûnni, mint az X csoportbeli társaiké. Ez a jelenség hangsúlyosabbá vált, ha a kezelés folytatódott. Kevesebb gyengén növekvõ volt a B csoportban, a bõr és a szõrzet sokkal jobban nézett ki. A próba elsõ napján nem volt különbség az IGF 1- szintekben a három csoport között (1. táblázat). Az IGF 1-szintek alacsonyak, 0,8 és 13,1 közöttiek voltak, ahol az átlag 4,6 volt. Nem volt megfigyelhetõ különbség a (jól növekvõ) kontrollcsoport és a (rosszul növekvõ) X és B csoportok között, valószínûleg az elválasztás okozta stressz következtében. A próba 26. napján újra megmértük az IGF 1-szinteket. A B csoport az egészséges kontrollcsoport szintjén volt (2,3 a 23,6 nmol/l értékkel szemben), amely egyértelmûen magasabb volt, mint a nem kezelt X csoport esetében (1,72 nmol/l). 1. táblázat IGF 1-mérés (nmol/l) 1. nap 26. nap Kontrollcsoport 1. 0, ,3 16, IGF 1-mérés (nmol/l) 1. nap 26. nap 3. 7,9 2,4 4. 6,1,3. 3,9 31,7 Összesen Átlag 4,6 23,6 B kezelt csoport ,2 2. 2,7 28,9 3. 6,1 2, 4.,3 29,9.,7 16,9 Összesen 22,8 126,4 Átlag 4,6 2,28 X nem kezelt csoport 1. 2,9 11,3 2. 4,3 21,6 3. 1,6 elpusztult 4. 13,1,8. 1,3 1,1 Összesen 23,2 68,8 Átlag 4,64 17,2 A B 3L (bal) alom átlagosan 80 g¹mal többet nõtt, mint a szomszédaik az X 4L (bal) alomban. AB3R (jobb) alom átlagosan annyi tömeget gyarapodott, mint a szomszédaik az X 4R (jobb) alomban, de 3 g¹mal kisebb volt a tömegük a próba kezdetén. Átlagosan a kezelt csoport (azon almok esetében, amelyek meg voltak mérve) majdnem 0, kg¹mal többet gyarapodott 21 napos idõszak alatt (2. táblázat). 2. táblázat Alomszám Tömeg (kg) az. napon Tömeg (kg) a 26. napon Tömeggyarapodás (kg) összesen (kg) átlag összesen (kg) átlag átlag B 3L 86 (n=13) 6,62 10 (n=11) 13,64 7,02 B 3R 88 (n=13) 6, (n=13) 12,8 6,08 X 4L 80 (n=12) 6, (n=11) 12,82 6,1 X 4R 92 (n=13) 7, (n=13) 13,1 6,08 A kezelés befejezését követõen a B csoportból származó malacok jobban teljesítettek, mint az X csoportbeliek. A B csoportból származó malacok jobban kezdtek kinézni, mint a nem kezelt csoportbeliek és 6

7 jobban nõttek, mint a nem kezelt csoportbeliek. Ezek a jellemzõk egyértelmûen korrelálnak a kezelt csoportok nagyobb IGF 1-szintjeivel. Ezen próba eredményei igazolják, hogy egyetlen napos kezelés 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózisban hatásosan helyreállítja az IGF 1- szinteket, rosszul növekvõ malacok esetén és a normális jól fejlõdõ malacok szintjére növeli a növekedést. Ennek az eredményeként ezek a kezelt malacok utolérték az elveszett növekedést és jól teljesítettek a hízási idõszak alatt, a kezelés folytatásának szüksége nélkül. 3. példa: Az egészséges tojó tyúkok növekedése javítható szabad IAA alkalmazásával Ebben a példában normálisan növekvõ állatokat kezeltünk szabad IAA-val. Növekedõ tojó tyúkokat, amelyek hetesek voltak, választottunk ki, hogy két tyúkból álló csoportot hozzunk létre: 1 GB csoport: normálisan növekvõ tyúk, nem kezelt GNA csoport: normálisan növekvõ tyúk, szabad IAA-val kezelt. A kezelt állatokat 0 g szabad IAA/kg élõsúly/nap kapszulával etettük, amely megfelel mg/kg élõsúly/nap 4%¹os szabad IAA dextrózban keveréknek. A kezelést folytattuk, míg a tyúkok el nem kezdtek tojni. A két csoportot minden héten mértük. Az elsõ héttõl kezdõdõen a kezelt csoport esetén javult tömeggyarapodást láttunk, ha a nem kezelt csoporthoz hasonlítottuk õket. A tömeggyarapodás javulása állandó volt az elsõ 4 hét alatt a próba során. A GMA csoport körülbelül két héttel elõrébb járt a normális tenyésztési menetrendhez képest. A madarak számára a kísérlet utolsó néhány hete nagyon stresszes volt, mivel nagyon meleg volt, és az állatokat ILT ellen oltották. 3. táblázat Hét GB csoport GNA csoport átlagos tömeg átlagos tömeggyarapodás átlagos tömeg átlagos tömeggyarapodás , , Összes tömeggyarapodás 7, 482 Már egy hét után is a testtömeg-gyarapodás egyértelmûen jelezte, hogy a szabad IAA-nak elõnyös hatása van a normális tyúkok növekedési sebességére. Azt a következtetést lehet levonni, hogy az IAA-nak elõnyös hatása van normális állatok növekedésére, és hogy a szabad IAA fel tudja gyorsítani a normális növekedési folyamatot és sokkal erõsebb állatokat hoz létre a tenyésztési szakasz végén. A próba öt hetét követõen azok a madarak, amelyek szabad IAA¹t kaptak a takarmányukba, átlagosan 18%-kal voltak nehezebbek, mint a kontrollcsoport, amelyik nem kapott szabad IAA¹t. 4. példa: Rosszul növekvõ tojó tyúkok teljesítménye javítható szabad IAA-val Rosszul növekvõ tojó tyúkok a tyúkok tartásának nagy problémáját jelentik. Ebben a példában rosszul növekvõ madarakat szabad IAA-val kezeltünk. A madarak a vizsgálati farmon nem nõttek egyenletesen, és a madaraknak körülbelül 1%¹a gyenge növekedési teljesítményt mutatott. hetes növekvõ tojó tyúkokat választottunk ki az állatok közül, hogy tyúkból álló három csoportot hozzunk létre: 4 0 GB csoport: normálisan növekvõ tyúk, nem kezelt, SB csoport: gyengén növekvõ tyúk, nem kezelt, SNA csoport: gyengén növekvõ tyúk, szabad IAA-val kezelt. A kezelt állatokat 0 g szabad IAA/kg élõsúly/nap kapszulával etettük, amely megfelel mg/kg élõsúly/nap 4%¹os szabad IAA dextrózban keveréknek. A kezelést folytattuk, míg a tyúkok el nem kezdtek tojni. A különbözõ csoportokat minden héten mértük. Az elsõ héttõl kezdõdõen az SNA csoport esetén javult tömeggyarapodást láttunk, ha a nem kezelt SB csoporthoz hasonlítottuk õket. A tömeggyarapodás javulása állandó volt az elsõ 4 hét alatt a próba során. Az SNA csoport visszatért a normális növekedési menetrendhez és néhány hét alatt lehagyta a GB csoportbeli, nem kezelt, normálisan növekvõ tyúkokat. A madarak számára a kísérlet utolsó néhány hete nagyon stresszes volt, mivel nagyon meleg volt, és az állatokat ILT ellen oltották. 7

8 4. táblázat Hét GB csoport SB csoport SNA csoport átlagos tömeg átlagos tömeggyarapodás átlagos tömeg átlagos tömeggyarapodás átlagos tömeg átlagos tömeggyarapodás , 498, 489, , 8 86, 98 8, Összes tömeggyarapodás 7, 8, 0, Már egy hét alatt a tömeggyarapodás egyértelmû jelzést adott arra, hogy a szabad IAA-nak elõnyös hatása van a növekedéshiányos tyúkok növekedési sebességére. Az SN csoport mutatta a legnagyobb tömeggyarapodást ebben a vizsgálati idõszakban. Azt a következtetést vontunk le, hogy a szabad IAA megfelelõen alkalmazható olyan tyúkok kezelésére, amelyeknek növekedéshiánya van, annak érdekében, hogy utolérjék az elvesztett növekedésüket. Azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a szabad IAA úgy tûnik, hogy nem hoz létre rezisztenciát a tyúkokban 0 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózisok esetén a hatás tekintetében. Tehát ezen példa eredményei azt jelzik, hogy a szabad IAA alkalmazása a gyengén növekvõ tyúkokat a normális gyarapodási menetrendjükhöz tudja visszahozni és megelõzi az állatok elvesztését a normális termelés során, és hogy a szabad IAA sokkal erõsebb madarakat biztosít a tenyésztési idõszak végére.. példa: Sertés szaporodási és légzési szindróma (PRRS) vírus túlélõi szabad IAA-val táplálva Ezt a kísérletet Belgian Land Race malacokon végeztük el, amelyeknek szaporodási és légzési szindróma vírus kórelõzményük volt. A malacokat négyhetes korukban elválasztottuk és almonként 12 malacot helyeztünk el. Három különbözõ csoportból vizsgáltuk az IGF 1-szinteket hetes korukban. P csoport Ezek a sertések a nagyon problémás esetek voltak. Nagyon rosszul néztek ki, alacsony volt a testtömegük, rossz volt a színük és közülük néhánynak Staphylococcus-fertõzése volt. Az állattenyésztõnek egyértelmûen az volt az elképzelése, hogy ezek a malacok nem érik meg a hízási ciklus végét. A 12 malacból véletlenszerûen kiválasztott ¹bõl vérmintákat vettünk.. táblázat IGF 1 (nmol/l) az elsõ napon 1. malac 2,3 2. malac <0, IGF 1 (nmol/l) az elsõ napon 3. malac <0, 4. malac 2,0. malac 1,8 Az. táblázat eredményei azt jelzik, hogy az immunrendszer súlyosan sérült, amit az alacsony IGF 1- szintek mutatnak. Egyértelmû korreláció létezik a gyenge növekedés és egészség és az IGF 1-koncentráció között. Minden egyes körülbelül 7 kg¹os állatot 12 mg 4%¹os szabad IAA készítménnyel kezeltünk, amely mg szabad IAA¹t és 1 mg NaCl¹ot és WPC 70¹et (savófehérje-koncentrátum) tartalmazott, napos idõszakig. A terméket vályúban etettük, folyékony takarmányba kevertük. Az összes malac ugyanabból a vályúból evett. Ez a dózis 71 g szabad IAA/kg élõsúly/nap kezelésnek felel meg. napos kezelést követõen mind a 12 malac életben volt és az állapotuk drámaian javult. Mindegyiknek szép rózsaszín színe volt, nem volt ragadós a szõrük, a fülük normális pozícióban volt, semelyik malac sem szenvedett Staphylococcus-fertõzéstõl. A tömegük és az izomnövekedésük nagyon sokat nõtt és a normális alomtársak átlagát majdnem elérte. A jó egészség összes külsõ jele mind megfigyelhetõ volt. nap elteltével vérmintákat vettünk öt véletlenszerûen kiválasztott malacból és meghatároztuk az IGF 1-koncentrációjukat. Az állatok méretének megfelelõen egy kódot adtunk nekik (K=kicsi; N=normális; Z=nehéz). 6. táblázat IGF 1 (nmol/l) a. napon PN malac 0,8 PK malac <0, PZ malac 4,2 PK malac <0, PN malac <0, A malacok egészségében, tömegében és állapotában történõ drámai javulás nem tükrözõdött az IGF 1-8

9 szintjeikben. Az átlagos IGF 1-szintek nem növekedtek a próba elsõ napja során. Feltételezzük, hogy ebben az idõben az extra-igf 1-termelés még fel van használva az extranövekedési folyamatban. Azonban egyértelmû kapcsolat van az egyedi tömeg és az IGF 1-szintek között. nap elteltével leállítottuk a szabad IAA kezelést és az állatok normális diétán voltak tartva. További 3 hét elteltével vérmintákat vettünk a csoportból 7 véletlenszerûen kiválasztott disznóból. 7. táblázat IGF 1 (nmol/l) a 31. napon 1. malac,0 2. malac 23,4 3. malac 6,1 4. malac 13,7. malac,1 6. malac 36,9 7. malac,6 Ezek az eredmények egyértelmûen mutatják, hogy a malacok IGF 1-termelése meglehetõsen megemelkedett, még akkor is, hogyha a kezelés le volt állítva. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szabad IAA kezelés drámaian javította a problémás malacok állapotát. Az immunrendszerük eltüntette a Staphylococcus-fertõzéseket. Ez a javulás nem tükrözõdött azonnal ( nap elteltével) az IGF 1-szérumkoncentrációban, de a kezelés befejezését követõen három héttel az IGF 1-szint majdnem a normális szintekre emelkedett. R csoport Ezek a malacok néztek ki a legjobban. Õk egy speciális elõindító takarmányt kaptak az elválasztás elõtt. Véletlenszerûen kiválasztottunk malacot és meghatároztuk az IGF 1-szintjeiket (8. táblázat). 8. táblázat IGF 1 (nmol/l) az elsõ napon 1. malac 4,3 2. malac 1,0 3. malac 7,3 4. malac 22,2. malac 14,7 A speciális elõindító úgy tûnt, hogy ebben a csoportban megnöveli az IGF 1-szinteket. Az elsõ naptól kezdve ezek a malacok normális kereskedelmi malacindulódiétát kaptak, amely a P csoporttal egyezõ dózisban szabad IAA-val volt kiegészítve. Az R csoport normálisan növekedett. Semmilyen különleges jelet nem figyeltünk meg. A. napon 6 véletlenszerûen kiválasztott malacból vérmintát vettünk táblázat IGF 1 (nmol/l) a. napon RK malac 11,4 RN malac 11,4 RN malac 32,6 RZ malac 18,7 RK malac 9,8 RZ malac,4 Az R csoportban az átlagos IGF 1-koncentráció 2 hét alatt 9,9 nmol/l értékrõl 1,72 értékre növekedett. T csoport Ezek normális kinézetû malacok voltak. Õk normális malac-indulótakarmányt kaptak az elválasztást megelõzõen.. táblázat IGF 1 (nmol/l) az elsõ napon 1. malac 2,7 2. malac <0, 3. malac 0,8 4. malac 0,. malac 3, Ezek a malacok normálisan növekedtek, de kevésbé jól, mint az R csoport. Ez tükrözõdik az alacsonyabb IGF 1-szintekben is. Ezek a malacok az eredeti malac-indulótakarmányukon voltak tartva, amely a P és R csoporttal egyezõ szabad IAA dózissal volt kiegészítve. A T csoport is normálisan növekedett, mindenféle különleges tünet nélkül. Öt, véletlenszerûen kiválasztott malacból vérmintákat vettünk és meghatároztuk az IGF 1 koncentrációjukat. 11. táblázat IGF 1 (nmol/l) a. napon TZ malac, TN malac 6,0 TN malac 3,1 TN malac,9 TZ malac 16,3 Ezen csoport átlagos IGF 1 koncentrációja nap alatt 1,6-rõl 9,36 nmol értékre növekedett. 6. példa: Növekedéshiányos malacok esetén szabad IAA alkalmazása az elõindító takarmányban Általánosan elfogadott, hogy azon állatok, amelyeknek kisebb a tömege a korai élet során, a termelési idõszak során alacsonyabb teljesítményt nyújtanak. 9

10 A korai növekedésbeli különbség legnagyobbrészt magyarázható a stressz és/vagy fertõzéses nyomásra mutatott egyedi érzékenységekben különbségekkel. Ezt a kísérletet úgy terveztük, hogy vizsgáljuk a szabad IAA hatásait az egészséges, de rosszul növekvõ malacok növekedési sebességére az életük korai szakaszában. A vizsgálatot egy nagyméretû, kereskedelmi állattelepen végeztük, ahol koca volt, ahol kiválasztottunk rosszul növekvõ malacokat. A kiválasztott malacok nem szenvedtek semmilyen különleges betegségtõl, és a malacok a telepen negatívak voltak PRRS antitestek tekintetében (a kocák oltva voltak PRRS ellen). 0 tagból álló csoportból 39 malacot választottunk ki 21 napos korban 7 nappal az elválasztást megelõzõen. 1 Ezeket a malacokat véletlenszerûen három csoportba osztottuk, három szoptató kocához az elválasztásig. A malaccsoportok közül kettõ szabad IAA¹t kapott az elõindító takarmányban az ellési idõszakban 00 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózisban. Az elválasztást követõen szabad IAA¹t adtunk ezen két csoport indulótakarmányában azonos dózisban az elválasztást követõ 14. napig. A takarmányhoz adott szabad IAA mennyisége a táplálékbevitel tömegének becsült értékén alapult. A harmadik csoport ugyanazt a takarmányt kapta, de nem volt benne szabad IAA. Az állatokat megmértük az elválasztáskor és 14 nappal késõbb, és megfigyeltük az elhalálozást. A három csoport tömegfejlõdését a 12. táblázatban adtuk meg. 12. táblázat Malacok tömege és növekedése Nap Az állatok száma az egyes csoportokban 28. nap (elválasztás) Átlagos tömeg (kg) 42. nap Átlagos tömeggyarapodás (g/nap) 1. csoport, kontroll 16 4,31, csoport, szabad IAA 12 3,3, csoport, szabad IAA 11 4,22 6,2 141 A szabad IAA-val kezelt csoportok jobban teljesítettek, mint a kontrollcsoport, mind a második, mind a harmadik csoport jobban hízott, mint a kontrollcsoport. A szabad IAA egyértelmûen javította a gyengén növekvõ malacok teljesítményét. A kontrollcsoportban két állat pusztult el, ezzel szemben az IAA-val kezelt csoportokban egy sem pusztult el. A gyengén növekvõ malacokat (törpék) gyakran kiveszik a termelésbõl a gyenge teljesítmény és a várható nagy gyógyítási költségek miatt. A szabad IAA kezelés hozzájárulhat ezen állatok megmentéséhez, a gyógyítási költségeik csökkentéséhez és a tenyészet teljesítményének és gazdaságosságának javításához. 7. példa: Szabad IAA különbözõ koncentrációinak hatása az afrikai harcsára 3 afrikai harcsát (Clarias gariepinus), amelyek körülbelül g¹osak voltak, alkalmaztunk ebben a vizsgálatban. A megérkezésüket követõen egy héttel az állatokat véletlenszerûen 12 azonos akváriumba osztottuk el, ahol minden egyes akváriumban hal volt. A vízhõmérsékletet 2 C¹ra állítottuk és a megvilágítási menetrend 12 óra fény, 12 óra sötétség volt. A vízkeverés két liter volt óránként, akváriumonként; a víz térfogatát az egyes akváriumokban a biomasszához állítottuk. A táplálékhoz való hozzászokáshoz a halakat alaptakarmánnyal etettük a próba megkezdése elõtt két hétig. Négy csoportot alakítottunk ki, amelyek mindegyike 90 halból állt, három akváriumba elosztva. Egy csoport, amelyiket nem kezeltünk, kontrollként szolgált. A többi három csoport IAA-kezelést kapott három különbözõ dózisban, amint ez a 13. táblázatban jelöltük. A takarmányt szabad IAA és alaptakarmány összekeverésével állítottuk elõ, a 13. táblázatban jelölt koncentrációkkal. Meghatározott mennyiségû takarmányt adtunk minden egyes halnak, amely a biomassza 2,%-ának felelt meg. Csoport 13. táblázat Adott takarmány (mg szabad IAA/kg takarmány) 2,% élõsúly aktuális takarmánybevitelen alapuló dózis ( g szabad IAA/kg élõsúly/nap) ,4 218 A próba ideje hétig tartott és a halakat minden héten megmértük. A teljes idõszak alatti átlagos növekedést az alábbi 14. táblázatban adtuk meg. Csoport 14. táblázat Dózis ( g szabad IAA/kg élõsúly/nap) Átlagos növekedés (g/nap) , , , ,31

11 Az eredmények azt mutatják, hogy a 4. csoport (218 g szabad IAA/kg élõsúly/nap dózis) egyértelmûbb és jelentõsebb javulást adott, amely 7,1% volt a kontrollhoz képest, ugyanannál a takarmánybevitelnél. Mivel az összes hal pontosan azonos mennyiségû takarmányt kapott, ezért ez azt jelenti, hogy a takarmányátalakítási sebesség javult ugyanezen a szinten. Ez egy jelentõs növelés a halágazat számára és a szabad IAA azon lehetõségét tükrözi, hogy egészséges hal növekedését stimulálja. A nagyobb dózisok nem mutattak semmilyen egyértelmû pozitív vagy negatív választ a kontrollhoz képest. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezen kezelés esetében az optimális dózist kísérletesen kell meghatározni. 8. példa: IAA elõnyös törzskeverékei 4% szabad IAA takarmány törzsadalékot állítottunk elõ. Ebbõl a célból szabad IAA¹t (Aldrich) kevertünk el 94% protamillal és 2% élesztõkivonattal. Ebbõl a törzskeverékbõl 1,2%¹ot adtunk az alábbi 1. táblázatban részletezett takarmányadalékhoz. 1. táblázat Vegyület % kg 4% IAA törzs 1,2 0,62 Fe-szulfát 0, 0,2 Protamil 2, WPC , C-vitamin 2, 1,2 Maltodextróz 4, 22,77 E-vitamin 0,2 0,1 Összesen 0 0 A 1. táblázat szerinti takarmányadalék hozzáadható állati takarmányokhoz megfelelõ mennyiségekben állatnak beadandó, kívánt dózis biztosításához. Nyilvánvaló lehet, hogy a takarmánybeli koncentráció változhat az állat napi takarmánybevitelétõl függõen, valamint az állat tömegétõl függõen. Egy kg¹os állat 0 g szabad IAA/kg élõsúly napi bevitellel való ellátásához g 1. táblázat szerinti keverék keverhetõ az állat által naponta elfogyasztott takarmány mennyiségével SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. i takarmánykészítmény, amely kilogrammonként legalább 2 g és legfeljebb g szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazza, ahol a származék 4¹hidroxi-IAA, 4¹metoxi-IAA, ¹hidroxi-IAA, ¹metoxi- IAA, 6¹hidroxi-IAA, 6¹metoxi-IAA, 7¹hidroxi-IAA és 7¹metoxi-IAA alkotta csoportból választott. 2. Az 1. igénypont szerinti takarmánykészítmény, amely kilogrammonként 0 00 mg szabad IAA¹t vagy származékát tartalmazza. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti takarmánykészítmény pelletek, õrlemények, szemcsék, extrudált vagy expandált szemcsék, tabletták, por vagy bolus alakokban. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti takarmánykészítmény növekedési hiányt mutató állat növekedési sebességének növelésére.. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti takarmánykészítmény immunkompromittált állat immunitásának javítására. 6. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti takarmánykészítmény állat növekedési sebességének növelésére. 7. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti takarmánykészítmény takarmányozási hatékonyságának és/vagy takarmánykonverzió sebességének javítására állatban. 8. Eljárás állati takarmánykészítmény elõállítására, amely eljárás tartalmazza 1 3. igénypontok szerinti készítmény összekeverését egy vagy több takarmányanyaggal vagy ¹összetevõvel, hogy 1 3. igénypontok szerinti takarmánykészítményt állítsunk elõ. 9. Eljárás állati takarmánykészítmény elõállítására, amely eljárás tartalmazza állati takarmány kiegészítését szabad IAA-val vagy származékával, hogy 1 3. igénypontok szerinti takarmánykészítményt állítsunk elõ.. Eljárás állatok takarmányozására, amely eljárás tartalmazza: a) IAA vagy származéka hatásos dózisának összekeverését takarmányanyaggal, hogy 1 3. igénypontok szerinti takarmánykészítményt állítsunk elõ, amely megfelel egy adott állatfajnak, b) a faj takarmányozását a takarmányanyaggal. 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév 10. szám / 2014. / 2. negyedév AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE Az AGROFEED sertés szakmai műhely a magyar sertéságazat jövőjéért (2-3.) A lezsarolt koca szindróma (Shattered Sow Syndrome) és hatásai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Az UBM termékpalettája

Az UBM termékpalettája v1 Az UBM termékpalettája Alapanyagok Gabonamagvak és azok termékei, melléktermékei Búza Kukorica Árpa, tritikálé Kukoricaglutén Kukoricacsíra Nedves és száraz CGF Actiprot (gabona DDGS) Actiprot corn

Részletesebben

Shigeru Tanaka MANJU. Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről

Shigeru Tanaka MANJU. Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről Shigeru Tanaka MANJU Az effektív mikroorganizmusok (EM) antioxidánsainak gyógyító erejéről 1 A könyvben ismertetett tanulmányokat és ismereteket a szerző legjobb tudása és lelkiismerete szerint adta közre.

Részletesebben

Disznóölés Magyarországon 1990-2011

Disznóölés Magyarországon 1990-2011 AGROFEED A Z AG RO F E E D K F T. S E R T É S H Í R L E V E L E 2011. 4. negyedéves szám Disznóölés Magyarországon 1990-2011 Az elmúlt évszázadban a sertéstenyésztés sikerágazatként járult hozzá a magyar

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU00000800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 814242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE BYDUREON 2 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg exenatid injekciós üvegenként. A segédanyagok

Részletesebben

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Egy alapvető fontosságú ősi étel Aphanizomenon flos-aquae Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Tartalomjegyzék Beve z e t é s 7 Az

Részletesebben

Fiatalodj, ne öregedj!

Fiatalodj, ne öregedj! Harald W. Tietze Fiatalodj, ne öregedj! Hogyan fordítsuk vissza az öregedést és a korral járó betegségeket. Copyright Víztérítő Kiadó, 2001 A magyarországi kiadás joga a Víztérítő Kiadó Jakab István tulajdona

Részletesebben

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE SZÛCS gergely AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE A szerző e kutatás keretében az 1990 2000 közötti időszak magyar intézményi és egyéni

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz 20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben 20.1.1. A víz A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2011. évi 38. füzet ELŐSZÓ Kedves Kolleganők és

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás MTA

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok Dr. Prokisch József Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok 2010 Sorozatszerkesztő: Dr. Prokisch József egyetemi docens Debreceni Egyetem, Bio- és Környezetenergetikai Tanszék NanoFood laboratórium

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I.

sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I. sertés hírlevél 2013/II. Július A sertés szalmonellózisa II. Hatékony telepi higiénia II. A Streptococcus okozta fertôzésekrôl I. A választás utáni teljesítmény növelése sertés hírlevél BASF A sertés szalmonellózisa

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre

Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre K OLLÁNYI Zsófia IMECS Orsolya Az egészség befektetés Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre 2007. szeptember DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. T artalomjegyzék

Részletesebben