Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről"

Átírás

1 Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről A humán erőforrás (Human Resources, a továbbiakban: HR) hiány általános tendencia, Európában is egyre súlyosabb probléma, hogy nincs elegendő számú és megfelelő képzettségű egészségügyi dolgozó. (Angliában pl márciusában az orvosi és fogorvosi állások közül 1231, a nővéri állások közül 5801 volt 3 hónapja vagy annál régebben betöltetlen)[1] Az OECD országok az orvoshiány kiküszöbölése érdekében egyre több külföldi orvost alkalmaznak, ennek szabályozására pedig nemzetközi megállapodások születnek. Ez elsősorban az angolszász országokra érvényes, ahol a külföldi orvosok az orvosi munkaerő több mint 20%-át teszik ki, de a skandináv államok is szívesen fogadják a külföldről érkező egészségügyi munkaerőt. Az orvosmigráció különösen az azonos nyelvű országok között jelentős, így például Belgium és Franciaország vagy Ausztria, Németország és Svájc között. Európa országaiba többnyire más európai országokból vándorolnak át orvosok, de az Egyesült Királyságban és az USA-ban számos más kontinensről érkező (pl. indiai orvos) is munkát vállal. A kelet-közép-európai országok polgárai számára az EU-csatlakozás nagymértékben megkönnyítette a munkavállalást és letelepedést a nyugat-európai államokban. Az új EUtagországoknak így Magyarországnak is a jövőben a humán erőforrás problémák súlyosbodásával kell szembenézniük, ezért számukra még sürgetőbb feladat a megfelelő HRpolitika kialakítása. Hazánkban ráadásul egyre több azoknak az orvosoknak és egyéb egészségügyi végzettségűeknek a száma, akik nem a betegellátásban helyezkednek el, vagy egy idő után elhagyják az egészségügyi szakmát. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az EU munkaidő-direktívája [2] és az Európai Bíróság döntései lehetetlenné teszik a jelenlegi széttagolt struktúra ennyi munkahely és sürgősségi pont fenntartását. (Az új helyzetben egy ügyeleti pont fenntarthatóságához figyelembe véve a szabadságokat, képzéseket, esetleges betegségeket átlagosan 12 orvosra van szükség, és ez egyes szakmákban az osztályok zömében nem biztosítható.) A humán erőforráskérdés tehát úgy a régi EU tagállamokban, mint a kelet-közép-európai térségben az elkövetkező években az egészségügy alapproblémája lesz, amely megelőzi a finanszírozhatósági gondokat is, és a fenntarthatóság legsérülékenyebb kritériumává válik. A kérdés fontosságát jelzi, hogy 2006-ban az Egészségügyi Világnapon indul a WHO kezdeményezésére az egészségügyi dolgozók évtizede, amely a humán erőforrás fejlesztésére vonatkozó stratégiák és politikák tervezésére és megvalósítására összpontosít.[3] A probléma súlya indokolta, hogy a jelenlegi kormányzati ciklusban az egészségügyi reform keretében ben készült tanulmány az egészségügyi dolgozók helyzetéről, jövőjéről és szerepükről az átalakuló egészségügyben (zöld könyv).[4] A tanulmány társadalmi vitáját követően az Egészségügyi Minisztériumban munkacsoport dolgozik az egészségügy humán erőforrás stratégiáján (fehér könyv).[5] Ez az írás is ennek a munkának a részeként, hozzájárulásként készült. Az egészségügyi HR-problémák okai Az egészségügyben kialakult humán erőforrás hiány nem vezethető vissza egyetlen okra. A problémák hirtelen kiéleződésének egyik alapvető oka az EU munkaidő-rendelkezések (direktíva, bírósági döntések) hatása, amely új helyzetet teremt a HR-ellátottságban: a rendelkezések a növekvő szükséglet mellett korlátozzák a létező HR-állomány kihasználhatóságát. A probléma okai mélyebbek, az Európai Bíróság döntései kapcsán csupán látványossá váltak az amúgy is érvényesülő tendenciák. A probléma az egészségügyi szektor azon sajátosságából ered, hogy ezen Dr. Kincses Gyula -1- HR ügyek

2 a területen a technológiai fejlődés ellentétben az ágazatok zömével nem vált ki élőmunkát, sőt, inkább növeli az élőmunka iránti igényt. Az új orvostechnikai eszközök új szakterületek megjelenését generálják, de nem teszik feleslegessé a régi területeket. Lásd: a korszerű képalkotó eljárások CT, MR, PET stb. nem csökkentik érdemben a hagyományos radiológusok iránti szükségletet, de elszívják a nagy tapasztalattal bíró szakembereket. További nehézséget jelent az orvosi foglalkozás zártsága. Ma, amikor a foglalkozások és a végzettség között általában igen nagy az átjárás, az orvosi hivatás csak 6 éves nappali és 4 éves ráképzés után végezhető. Tehát az egyén döntése (orvos akarok lenni) és az önálló tevékenység megkezdése között minimum tíz év telik el. Ezért az egészségügyben a HR-állomány igen nagy látenciával válaszol a társadalmi igény-változásokra. Ráadásul a közvélekedés és a szakma arisztokratizmusa nem enged át gyógyító tevékenységet nem orvos-végzettségűeknek. Mindezen nem változtat lényegesen a bolognai folyamat sem. Az EU célja a bolognai rendszerrel kettős: egyrészt lehetővé tenni a tagállamokban a diplomák és végzettségek kölcsönös elismerését, másrészt bevezetni a moduláris felsőoktatási képzést az átjárhatóság, a flexibilitás érdekében. Az első cél nem szerencsés, hiszen megkönnyíti az amúgy is jelentős elvándorlást, ugyanakkor a flexibilitás, a képzettségeknek a szükségletekre való gyors reagálása az egészségügyben nem érvényesül. Bizonyos kedvező változásokra csupán az egészségügyi szakdolgozók esetében lehet számítani. Mindeközben ráadásul változik az egészségügy társadalmi megítélése. Más foglalkozások értékelődnek fel, válnak divatossá, a társadalmi változások demitizálják az egészségügyi szakmát, csökken az ágazat, a foglalkozás presztízse. A HR-problémákhoz a munkaerővándorlás nemzetközi tendenciái és a hazai hatásai is hozzájárulnak. Miután a munkaerőhiány problémája nem csak Magyarországon jelentkezik, a fejlettebb országok aktív elszívást végeznek (szervezett munkaerő-import), ami tartós tendencia marad. Az EU-csatlakozás csak súlyosbítja ezt a helyzetet azáltal, hogy az elvándorlási kedvet fokozó irreális elvárásokat teremt a magyar szakemberekben a jövedelmek tekintetében. Ami másutt természetes, az idegen munkaerő alkalmazása, nálunk további problémák forrása. A magyar jogi és társadalmi/politikai környezet nehezíti a munkaerő-befogadást, nem támogatja az importot. Mindezek alapján ki kell mondani, hogy a humán erőforrással való ellátottság az egészségügy fokozódó, és a rendszer lényegéből fakadó általános problémája, amely nem átmeneti jellegű és spontán megoldódó probléma, hanem átfogó, komplex intézkedést követel. A problémabizonyos helyi sajátosságok miatt Magyarországon még élesebben jelentkezik. A HR-kérdés lehetséges megoldási módjai Ami biztos: a HR probléma az egyébként valóban nyomasztó bérfeszültségek ellenére nem egyszerűsíthető bérkérdésre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy olyan országok is munkaerőgondokkal küzdenek, ahova az álomfizetés miatt mennek a magyar orvosok. Tehát a béremelésnél sokkal összetettebb, komplex eszközrendszerre van szükség: az egészségügy szerkezeti szervezeti szabályozási átalakítására, a meglévő munkaerő hatékonyabb felhasználására, amely kiterjed az ellátórendszer szerkezetének átalakítására, a kompetenciák átrendezésére, a működés átalakítására, az ellátásszervezésre, a telemedicina szélesebb körű alkalmazására, valamint a foglalkoztatási keretek megváltoztatására. Mindez feltételezi a helyzet ismeretét. A működési nyilvántartások rendbetétele után ezeket közhasznú adatbázissá kell szervezni, amely lehetővé teszi a HR helyzet elemezését, modellezését, forgatókönyvek készítését. A szükséges komplex HR megbecsülési és fejlesztési program fő elemei a következők: 2

3 1. Az egészségügy szerkezeti szervezeti szabályozási átalakítása, a meglévő munkaerő hatékonyabb felhasználása A munkaerő-gondok megoldásában az egészségügy struktúrája és szabályozása biztosítja a legnagyobb mozgásteret a változtatásokra, biztonságos ellátás ennyi szervizponton, ilyen széttagoltsággal és redundanciával nem garantálható. A megoldás tehát nem lehet az, hogy megpróbáljuk minden eszközzel biztosítani a szükséges létszámot a jelen szerkezethez, hanem az a realitás, hogy átalakítjuk az egészségügy szerkezetét és működését, és az új formában már jobb eséllyel biztosítható a szükséges szakember-állomány. A munkaerő-piaci egyensúly tehát csak a munkaerő-kínálat növelésével nem oldható meg, a szükségletet, azaz a keresletet is mérsékelni kell, és ennek fő eszköze a struktúra megváltoztatása. Tudnunk kell, hogy a sokat halogatott szerkezetváltást a HR-kérdés fogja megoldani, ez lesz az intézményrendszer átalakításának legfőbb kikényszerítője. Irrelevánssá válik a vita, hogy kell-e kórház Edelénybe: nem lesz orvos, mint ahogy nem biztosítható az ügyelet a főváros 43 kórháza 99 telephelyének 585 osztályán sem. Ugyanígy csak komoly erőforrás-koncentrációval lesz fenntartható az alapellátás is, ezt célozza az egészségház modell, de a központi ügyeletek rendszere is. A szerkezet átalakításával együtt az ellátórendszer működésének is változnia kell. Először is meg kell változtatni a hagyományos egy osztály egy vár egy feudum jellegű működést. A gyakorlati példák bizonyítják, hogy a mátrix-működés sok esetben nagyobb kórházak esetében is életképes, és szükség van a területen működő szakorvosok integrációjára, a járó- és fekvőbetegellátás új típusú együttműködésének a kialakítására is. Az alapellátásban sem fenntartható az egyorvosos praxismodell, a magasabb kompetenciájú alapellátás csak csoportpraxisokban, együttműködésben biztosítható, amelynek célszerű formája a kistérségi egészségház. A garantált minőségű ellátás érdekében jobban ki kell használni a telemedicina adta lehetőségeket, elsősorban a kép- és jelanalízisen alapuló diagnosztikai szakmák (radiológia, citológia stb.) területén. Ezeken a területeken e nélkül nincs remény a működőképesség megtartására. A telemedicina ráadásul azt is lehetővé teheti, hogy a magyar orvos úgy megy el külföldre dolgozni, hogy itthon marad: távmunkában tud szabadidejében külföldi munkát vállalni. Szolgáltatók Praxis Közalkalmazott, vagy személyes közreműködő Közalkalmazott Költségvetési int. intézmény GT Finanszírozási szerződés, Felelősség a beteg felé Egyéb nonpr. Praxisjog gyakorlója (személyes közreműködő) Ellátók Ellátórendszer Alkalmazott Vállalkozó/ Szabadfoglalkozású orvos Magán alkalmazott Alkalmazás, munkaszerződés vagy megbízási szerződés Felelősség a szolgáltató felé A munkaerő-gazdálkodásban is új szemléletre van szükség. Ennek egyik lehetősége a több kormány által zászlóra tűzött szabadfoglalkozású orvos státusának tartalommal való megtöltése. A szabadfoglalkozású orvos olyan személy, aki munkaerejét, szaktudását adja el különböző egészségügyi szolgáltatóknak. (1. ábra) Ebből következik, hogy a szabadfoglalkozású orvoslás egy munkavégzési és nem szolgáltatási forma, azaz a szabadfoglalkozású orvos egészségügyi szolgáltatóval (szolgáltatókkal) áll jogviszonyban, és nem a finanszírozóval. A szabadfoglalkozású orvoslás jogi keretei megszülettek (2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről), de kiegészítő rendelkezésekkel kell segíteni ennek a 3

4 munkavégzési formának a tényleges elterjedését. Egyre fontosabb ez akkor, amikor rá vagyunk kényszerítve a rugalmasabb foglalkoztatásra, amikor tömegével lehetetlenül el a hagyományos egy munkahely egy orvos modell. Annak érdekében, hogy ez a jogviszony elterjedtebb legyen, célszerű megvizsgálni, hogy nem érdemes-e ezt a jogviszonyt is az EKHO körbe utalni, mert ez nemcsak foglalkoztatási szempontból (ellátási érdek), hanem a realizálható személyi jövedelem szempontból is (orvos-érdek) is előnyös lehetne. A közalkalmazotti dominancia megszüntetése alapvető ágazati érdek, mert ha az ágazatot nem visszük ki az általános közalkalmazotti keretek közül, akkor a közszféra együtt sír együtt nevet elve miatt a tovagyűrűző hatások kizárják az érdemi bérrendezést az egészségügyben is. A működőképesség és a hatékonyság miatt bizonyos területeken (pl.: aneszteziológia, ügyelet stb.) a munkaerő-bérlési kölcsönzési rendszerek, illetve egy térségi közös munkaerő-pool kialakítása hatékony megoldást jelentene a HR problémákra. Intézménytársulással (akár közös tulajdonú GT-ként) lehet a közös munkaerő-állomány hatékonyabb, a változó szükségleteknek megfelelő kihasználtságát biztosítani. A szerkezetátalakítás és a működés-átalakítás eredményességének feltétele a kompetenciák átrendezése. Közismert tény, hogy Magyarországon egészségtelen az orvos/szakdolgozó, illetve az orvos/egyéb diplomás arány, és az az állítás is közhely szintű, hogy a magyar egészségügyben a magasan képzett szakemberek munkaidejük jelentős hányadában végeznek nem képzettségüknek megfelelő alacsonyabb szintű munkát. Az is általánosan elfogadott nézet, hogy ehhez meg kell erősíteni a szakdolgozók és az egyéb egészségügyi diplomások képzését. Ha ez egy területen mégis megtörténik, akkor csodálkozunk, hogy sem a képzésre, sem a frissen képzett diplomásra nincs megfelelő igény, és a frissen végzettek elhelyezkedési gondokkal küzdenek. Mindebből az a következtetés vonandó le, hogy a képzés átalakítása csak a kompetenciák átalakításával, a ma még a szokásjog alapján orvosi kompetenciába tartozó tevékenységek/munkakörök átengedésével együtt kezelhető probléma, mert a képzés megerősítése csak létező funkciók esetén hoz megoldást. Valós kérdés, hogy a szokásokon kívül mi indokolja pl. az iskolaorvos létét, nem lenne-e ott hatékonyabb egy prevenciós iskola-nővér, aki pedagógiai ismeretekkel is rendelkezve végzi szervezi az iskolában a szűréseket, a prevenciós programokat, fejleszti a gyerekek öngondoskodási képességét, egészségtudatosságát, és megtartja az egészségtan órákat. A diplomás nővér többek között a prevenciós gondozási rehabilitációs területen ( felnőtt védőnő ), illetve csoportpraxisokban lehet még hatékony. Ide tartozó kérdés, hogy bizonyos ma jogilag kizárólag orvosi kompetenciába tartozó tevékenységeket más diplomások is végezhessenek (vegyész-biológus, mérnök-informatikus a labor, illetve jelanalízises szakmákban stb.). A munkaerő-szerkezet átalakítása tehát csak a kompetenciák egyidejű átrendezésével lehetséges. Ha a szakmai szabályok módosulnak ugyan, de maga az orvosi szerep nem változik, akkor nem változik sem a szerkezet, sem a működés. Ki kell mondani el kell fogadtatni, hogy az orvosi munka nem egyes privilegizált speciális tevékenységek (vérnyomásmérés, vénás injectio, intubálás, kötözés stb.) halmaza, hanem az elemzés és értékelés, azaz a döntés és irányítás (a diagnózis felállítása és a kezelési terv meghatározása) az, ami valóban orvosi, és nem delegálható tevékenység. Minden más viszont igen. Tudnunk kell azt is, hogy a kompetencia-átengedés egyik legkomolyabb gátja a paraszolvencia-féltés, mert ezek a nem orvosi tevékenységek (vérnyomásmérés, injectio, kötözés stb.) jelentik a gyakorlati törődést a beteggel. 2. Komplex HR megbecsülési és fejlesztési program Alapvető, hogy az ágazat, illetve a benne dolgozók számára legyen egy hitelesen felvázolt perspektíva, mert a HR-kérdés egy világos jövőkép, középtávú perspektíva nélkül nem kezelhető. Ebből a szempontból elengedhetetlen egy középtávú (5-10 éves) bérfelzárkóztatási program kialakítása, amely magában foglalja az egészségügyi életpálya-modell kidolgozását. Az előző fejezetek értelmében 4

5 jövedelem-, és nem bérgaranciáról kell beszélni, mert az ágazat jövedelmi viszonyai a közalkalmazotti keretek között csak igen korlátozottan rendezhetők, és az elmúlt évek jócskán hoznak példát arra, hogy milyen zavarokat okoz az, amikor teljesítményfinanszírozási rendszeren keresztül kívánunk egyéni bérgaranciás kérdéseket kezelni. Az ágazat jobb megbecsülése, a jogos önbecsülés érdekében szükség van egyéb, dedikált, nem bérjellegű juttatások bevezetésére is. Tisztázni kell, hogy az ágazati HR támogatás nem lehet valamely általános támogatási forma ágazati kivétele. Az egészségügynek el kell fogadnia, hogy nem lehet a magyar közigazgatás gyevi bírója, azaz nincs esély arra, hogy az ágazat számára speciális rendelkezések legyenek akár a közalkalmazotti bértáblában, akár a képzési támogatásban, vagy SZJA elszámolási szabályokban speciális, ágazati kivételek legyenek. Látni kell: az adórendszer az egyszerűsödés és egységesítés irányába halad (egykulcsos rendszer), és nem az igazságos és méltányos kivételek kiterjesztésének irányába. Így az ágazati programok másként valósíthatók meg: pl. ágazati nyugdíj- és egészségpénztáron keresztül, illetve cél-előirányzaton keresztül. Fontos, hogy ezek az alapok minden esetben a dolgozói vagy munkáltatói támogatások kiegészítésére, megduplázására, és ne pótlására legyenek felhasználva. Ebben a helyzetben két megoldás lehetséges. Az elsőben a Parlament hoz létre egy Egészségügyi Humánerőforrás-fejlesztési Alapot a fenti célok (ágazati nyugdíj- és egészségpénztár, speciális lakhatási programok, ágazati szociális intézmények) támogatására. A rekreáció és az extra szolgáltatások érdekében létre kell hozni az ágazati egészségpénztárt, illetve a későbbi megélhetés biztosítása érdekében az ágazati nyugdíjpénztárt. Az ebbe történő befizetéseket duplázza meg az Alap. A másik lehetséges megoldás, hogy ezeket a feladatokat kamarai feladattá tesszük, és a kamarák ehhez kapnak céltámogatást. Mindkét esetben kezelhető az a probléma, hogy az egészségügy jogos igényei ne feszítsék szét általában a közalkalmazotti, így a költségvetési kereteket. Az intézkedéseket az egészségügyi dolgozók rehabilitációs programja foghatja össze: megfelelő kommunikációs eszközökkel, tudatos stratégiával és megfelelő ráfordítással kell biztosítani azt, hogy az egészségügy és a benne dolgozók visszakapják az őket megillető társadalmi megbecsülést, mert ez a megbecsülés-deficit éppúgy frusztrálja az ágazatot, mint a megélhetési problémák. A munkaerő-megtartás érdekében fel kell használni a HEFOP meg nem nyitott kereteit.[6] Közéjük tartozik a nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, a család és munka összehangolásának segítése. Ez utóbbi témán belül a gyermek, illetve eltartott hozzátartozó napközbeni ellátását biztosító rugalmas, illetve alternatív szolgáltatások nyújtása, fejlesztése, kialakítása alprogramban sem ben, sem 2005-ben nem került sor pályázat meghirdetésére. Nagyon fontos lenne, hogy az elmenőket ne dezertőrként kezeljük, hanem olyanoknak, akik világot látnak, és hazahozzák a megszerzett tudást, tapasztalatot. A hazatérés motiválása céljából hasznos lenne valamilyen ösztönző bevezetése, ami lehetne például ágazati újrakezdési támogatás hitel formában. Szintén fontos a pályaelhagyók visszailleszkedésének segítése, az olcsó, gyors emlékeztető tanfolyamok szervezése. Mindez elsődlegesen a szakdolgozói körre igaz. Itt is meg kell fontolni a HEFOP meg nem nyitott pályázati ablakainak ágazati felhasználását. A munkaerő-import kérdése egy sarkalatos pont, amely objektív látásmódot igényel. Magyarországnak a hagyományos EU-tagországok gyakorlatát kellene követnie, melyek segítik a kontrollált munkaerő-importot. Ha sokáig fontolgatjuk, hogy kit is engedjünk be és leukránozunk, lerománozunk mindenkit, aki hajlandó nálunk dolgozni akkor nem lesz kit beengedni, mert a potenciális magyarországi munkavállalók átszaladnak rajtunk, és jobb feltételekért máshol keresnek munkát. Tisztázni kell, hogy nem szolgálja az össz-magyarság érdekeit az, ha megnehezítjük a szórvány-magyarság magyarországi munkavállalását és letelepedését, mert a mobilitás-igényű réteg akkor máshol, jobb 5

6 feltételek mellett keres és talál megélhetést, és ezzel végleg elvész az egy tömbben élő magyarság számára. Változtatni kell tehát a jelenlegi gyakorlaton, és meg kell alkotni a szervezett, kontrollált munkaerőimport szabályait, kereteit, és aktívan kell lépni a külföldi munkaerő vonzása, megnyerése érdekében. Az a feladatunk, hogy kitaláljuk, milyen kiegészítő képzéshez tudjuk kötni a munkába állást (magyar beteg- és tb jog, magyar gyógyszerkincs stb.), és hogy ezt a tudást esetleg hogyan lehet távoktatásban is megszerezni. Nincs más megoldás, ezt a kérdést fel kell vállalni, ez nem népszerűség, hanem ésszerűség és működőképesség kérdése. Mindehhez jogilag és technikailag meg kell könnyíteni a külföldiek magyarországi munkavállalását (beleértve a MOK szerepének felülvizsgálatát a folyamatban), meg kell határozni, majd pedig meg kell teremteni az itteni alkalmazás előfeltételeit (képzés, vizsga stb.). 3. A képzés átalakítása A képzés átalakítása során új típusú kurikulumokat kell készíteni a megváltozott szükségletek és a fent vázolt tendenciák miatt. Elsősorban azokon a területeken indokolt a képzés fejlesztése, új területek indítása, amelyek a kompetencia-átrendezéssel együtt alkalmasak ma még orvos által végzett tevékenységek kiváltására. Ugyanilyen okok miatt fontos az egészségügyi szak-adminisztrátorok minőségi képzése. E mellett szükséges a képzés mennyiségi arányainak a megváltoztatása, az átjárhatóság, a modularitás, a későbbi mobilitás fokozása, valamint a vissza-illeszkedő emlékeztető, illetve az integráló (munkaerő-import) képzések erősítése. Összegzés A humán-erőforrás kérdés a legsúlyosabb potenciális problémája az egészségügynek. A nővérkérdés viszonylagos stabilizálódása után a közeljövőben az orvos-kérdés lesz a meghatározó. Ennek megoldása kizárólag radikális és komplex eszközökkel lehetséges, melyek között a legjelentősebb az ellátórendszer szerkezetének és működésének átalakítása, a képzés és a kompetenciák megváltoztatása, valamint a szervezett és kontrollált munkaerő-import. Mindez csak egy stabil jövőképet felvázoló ágazati munkaerő-megbecsülési program keretébe ágyazva érhet el eredményt. Irodalomjegyzék: 1. calworkforce/statisticalworkforcearticle/fs/en?content_id= &chk=1m8j 3Q 2. Munkaidő-irányelv (2003/88/EK) 3. Draft outline: World Health Report 2006, 4. Dr. Varga Piroska (szerk.): Vitaanyag az egészségügyben dolgozók helyzetéről, jövőjéről és szerepükről az átalakuló egészségügyben, január, 5. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája. Egészségügyi Minisztérium, Első verzió munkaanyag, HEFOP, 6

7 7. Bourassa Forcier, Mélanie; Giuffrida, Antonio; Simoens, Steven: Impact, regulation and health policy implications of physician migration in OECD countries, Human Resources for Health, július Dubois, Carl-Ardy; McKnee, Martin; Nolte, Ellen: Human resources for health in Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, Dussault, Gilles; Dubois, Carl-Ardy;: Human resources for health policies: a critical component in health policies, Human Resources for Health, április European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe, Fodorné Zagyi Orsolya dr. Zagyi Bertalan: Helyzetkép az egészségügy humánerőforrásellátottságáról, különös tekintettel az oktatásra, Egészségügyi Gazdasági Szemle, /július 12. Glatzer, Ulrich: Pflegekompetenzen. Kehrtwende. Klinikmanagement, 2005,103,1, Lethbridge, Jane: Public sector reform and demand for human resources for health, Human Resources for Health, november McLaughlin, Daniel; Smith, David: Doctors go west in Polish brain drain. Crisis looms in Warsaw as medics migrate to Britain in search of a living wage, május Personalnotsand. Rettungsdienst in Not, Klinikmanagement, 2005,113,11, Sir Crisp, Nigel: HR in the NHS conference: HR at the heart of strategic reform, május 5. NTENT_ID= &chk=ck/gNG 17. Zurn, Pascal at al: Imbalance in the Health Workforce, Human Resources for Health, szeptember

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Varga Piroska. 2004. január

Szerkesztette: Dr. Varga Piroska. 2004. január Készítette: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium munkacsoportja: Prof. Dr. Muszbek László Prof. Dr. Mandl József Prof. Dr. Bodosi Mihály Dr. Varga Ferenc Dr. Szalma Béla Balogh Zoltán

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Új változat! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.szeptember

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély-Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási összefoglaló A kutatási programot az

Részletesebben

A köz és a magán új együttélése az egészségügyben

A köz és a magán új együttélése az egészségügyben A köz és a magán új együttélése az egészségügyben Az egészségügyi reform egy esélye: A köz és a magán új együttélése az egészségügyben A könyvet a szokásos módon szerzõi jogok védik, de a könyv bármely

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei

A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei A piaci betegbiztosítások egészség- és társadalompolitikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei I. A magánfinanszírozás szerepének és helyzetének áttekintése A kiegészítő biztosítások szerepének értékeléséhez

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Bevezetés A korunkra jellemző rohamos fejlődés, a gazdaság diktálta alapvető gyors változások döntő hatást gyakorolnak

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben