Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről"

Átírás

1 Sarkos gondolatok a humán erőforrás gondok okairól és a megoldási lehetőségekről A humán erőforrás (Human Resources, a továbbiakban: HR) hiány általános tendencia, Európában is egyre súlyosabb probléma, hogy nincs elegendő számú és megfelelő képzettségű egészségügyi dolgozó. (Angliában pl márciusában az orvosi és fogorvosi állások közül 1231, a nővéri állások közül 5801 volt 3 hónapja vagy annál régebben betöltetlen)[1] Az OECD országok az orvoshiány kiküszöbölése érdekében egyre több külföldi orvost alkalmaznak, ennek szabályozására pedig nemzetközi megállapodások születnek. Ez elsősorban az angolszász országokra érvényes, ahol a külföldi orvosok az orvosi munkaerő több mint 20%-át teszik ki, de a skandináv államok is szívesen fogadják a külföldről érkező egészségügyi munkaerőt. Az orvosmigráció különösen az azonos nyelvű országok között jelentős, így például Belgium és Franciaország vagy Ausztria, Németország és Svájc között. Európa országaiba többnyire más európai országokból vándorolnak át orvosok, de az Egyesült Királyságban és az USA-ban számos más kontinensről érkező (pl. indiai orvos) is munkát vállal. A kelet-közép-európai országok polgárai számára az EU-csatlakozás nagymértékben megkönnyítette a munkavállalást és letelepedést a nyugat-európai államokban. Az új EUtagországoknak így Magyarországnak is a jövőben a humán erőforrás problémák súlyosbodásával kell szembenézniük, ezért számukra még sürgetőbb feladat a megfelelő HRpolitika kialakítása. Hazánkban ráadásul egyre több azoknak az orvosoknak és egyéb egészségügyi végzettségűeknek a száma, akik nem a betegellátásban helyezkednek el, vagy egy idő után elhagyják az egészségügyi szakmát. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az EU munkaidő-direktívája [2] és az Európai Bíróság döntései lehetetlenné teszik a jelenlegi széttagolt struktúra ennyi munkahely és sürgősségi pont fenntartását. (Az új helyzetben egy ügyeleti pont fenntarthatóságához figyelembe véve a szabadságokat, képzéseket, esetleges betegségeket átlagosan 12 orvosra van szükség, és ez egyes szakmákban az osztályok zömében nem biztosítható.) A humán erőforráskérdés tehát úgy a régi EU tagállamokban, mint a kelet-közép-európai térségben az elkövetkező években az egészségügy alapproblémája lesz, amely megelőzi a finanszírozhatósági gondokat is, és a fenntarthatóság legsérülékenyebb kritériumává válik. A kérdés fontosságát jelzi, hogy 2006-ban az Egészségügyi Világnapon indul a WHO kezdeményezésére az egészségügyi dolgozók évtizede, amely a humán erőforrás fejlesztésére vonatkozó stratégiák és politikák tervezésére és megvalósítására összpontosít.[3] A probléma súlya indokolta, hogy a jelenlegi kormányzati ciklusban az egészségügyi reform keretében ben készült tanulmány az egészségügyi dolgozók helyzetéről, jövőjéről és szerepükről az átalakuló egészségügyben (zöld könyv).[4] A tanulmány társadalmi vitáját követően az Egészségügyi Minisztériumban munkacsoport dolgozik az egészségügy humán erőforrás stratégiáján (fehér könyv).[5] Ez az írás is ennek a munkának a részeként, hozzájárulásként készült. Az egészségügyi HR-problémák okai Az egészségügyben kialakult humán erőforrás hiány nem vezethető vissza egyetlen okra. A problémák hirtelen kiéleződésének egyik alapvető oka az EU munkaidő-rendelkezések (direktíva, bírósági döntések) hatása, amely új helyzetet teremt a HR-ellátottságban: a rendelkezések a növekvő szükséglet mellett korlátozzák a létező HR-állomány kihasználhatóságát. A probléma okai mélyebbek, az Európai Bíróság döntései kapcsán csupán látványossá váltak az amúgy is érvényesülő tendenciák. A probléma az egészségügyi szektor azon sajátosságából ered, hogy ezen Dr. Kincses Gyula -1- HR ügyek

2 a területen a technológiai fejlődés ellentétben az ágazatok zömével nem vált ki élőmunkát, sőt, inkább növeli az élőmunka iránti igényt. Az új orvostechnikai eszközök új szakterületek megjelenését generálják, de nem teszik feleslegessé a régi területeket. Lásd: a korszerű képalkotó eljárások CT, MR, PET stb. nem csökkentik érdemben a hagyományos radiológusok iránti szükségletet, de elszívják a nagy tapasztalattal bíró szakembereket. További nehézséget jelent az orvosi foglalkozás zártsága. Ma, amikor a foglalkozások és a végzettség között általában igen nagy az átjárás, az orvosi hivatás csak 6 éves nappali és 4 éves ráképzés után végezhető. Tehát az egyén döntése (orvos akarok lenni) és az önálló tevékenység megkezdése között minimum tíz év telik el. Ezért az egészségügyben a HR-állomány igen nagy látenciával válaszol a társadalmi igény-változásokra. Ráadásul a közvélekedés és a szakma arisztokratizmusa nem enged át gyógyító tevékenységet nem orvos-végzettségűeknek. Mindezen nem változtat lényegesen a bolognai folyamat sem. Az EU célja a bolognai rendszerrel kettős: egyrészt lehetővé tenni a tagállamokban a diplomák és végzettségek kölcsönös elismerését, másrészt bevezetni a moduláris felsőoktatási képzést az átjárhatóság, a flexibilitás érdekében. Az első cél nem szerencsés, hiszen megkönnyíti az amúgy is jelentős elvándorlást, ugyanakkor a flexibilitás, a képzettségeknek a szükségletekre való gyors reagálása az egészségügyben nem érvényesül. Bizonyos kedvező változásokra csupán az egészségügyi szakdolgozók esetében lehet számítani. Mindeközben ráadásul változik az egészségügy társadalmi megítélése. Más foglalkozások értékelődnek fel, válnak divatossá, a társadalmi változások demitizálják az egészségügyi szakmát, csökken az ágazat, a foglalkozás presztízse. A HR-problémákhoz a munkaerővándorlás nemzetközi tendenciái és a hazai hatásai is hozzájárulnak. Miután a munkaerőhiány problémája nem csak Magyarországon jelentkezik, a fejlettebb országok aktív elszívást végeznek (szervezett munkaerő-import), ami tartós tendencia marad. Az EU-csatlakozás csak súlyosbítja ezt a helyzetet azáltal, hogy az elvándorlási kedvet fokozó irreális elvárásokat teremt a magyar szakemberekben a jövedelmek tekintetében. Ami másutt természetes, az idegen munkaerő alkalmazása, nálunk további problémák forrása. A magyar jogi és társadalmi/politikai környezet nehezíti a munkaerő-befogadást, nem támogatja az importot. Mindezek alapján ki kell mondani, hogy a humán erőforrással való ellátottság az egészségügy fokozódó, és a rendszer lényegéből fakadó általános problémája, amely nem átmeneti jellegű és spontán megoldódó probléma, hanem átfogó, komplex intézkedést követel. A problémabizonyos helyi sajátosságok miatt Magyarországon még élesebben jelentkezik. A HR-kérdés lehetséges megoldási módjai Ami biztos: a HR probléma az egyébként valóban nyomasztó bérfeszültségek ellenére nem egyszerűsíthető bérkérdésre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy olyan országok is munkaerőgondokkal küzdenek, ahova az álomfizetés miatt mennek a magyar orvosok. Tehát a béremelésnél sokkal összetettebb, komplex eszközrendszerre van szükség: az egészségügy szerkezeti szervezeti szabályozási átalakítására, a meglévő munkaerő hatékonyabb felhasználására, amely kiterjed az ellátórendszer szerkezetének átalakítására, a kompetenciák átrendezésére, a működés átalakítására, az ellátásszervezésre, a telemedicina szélesebb körű alkalmazására, valamint a foglalkoztatási keretek megváltoztatására. Mindez feltételezi a helyzet ismeretét. A működési nyilvántartások rendbetétele után ezeket közhasznú adatbázissá kell szervezni, amely lehetővé teszi a HR helyzet elemezését, modellezését, forgatókönyvek készítését. A szükséges komplex HR megbecsülési és fejlesztési program fő elemei a következők: 2

3 1. Az egészségügy szerkezeti szervezeti szabályozási átalakítása, a meglévő munkaerő hatékonyabb felhasználása A munkaerő-gondok megoldásában az egészségügy struktúrája és szabályozása biztosítja a legnagyobb mozgásteret a változtatásokra, biztonságos ellátás ennyi szervizponton, ilyen széttagoltsággal és redundanciával nem garantálható. A megoldás tehát nem lehet az, hogy megpróbáljuk minden eszközzel biztosítani a szükséges létszámot a jelen szerkezethez, hanem az a realitás, hogy átalakítjuk az egészségügy szerkezetét és működését, és az új formában már jobb eséllyel biztosítható a szükséges szakember-állomány. A munkaerő-piaci egyensúly tehát csak a munkaerő-kínálat növelésével nem oldható meg, a szükségletet, azaz a keresletet is mérsékelni kell, és ennek fő eszköze a struktúra megváltoztatása. Tudnunk kell, hogy a sokat halogatott szerkezetváltást a HR-kérdés fogja megoldani, ez lesz az intézményrendszer átalakításának legfőbb kikényszerítője. Irrelevánssá válik a vita, hogy kell-e kórház Edelénybe: nem lesz orvos, mint ahogy nem biztosítható az ügyelet a főváros 43 kórháza 99 telephelyének 585 osztályán sem. Ugyanígy csak komoly erőforrás-koncentrációval lesz fenntartható az alapellátás is, ezt célozza az egészségház modell, de a központi ügyeletek rendszere is. A szerkezet átalakításával együtt az ellátórendszer működésének is változnia kell. Először is meg kell változtatni a hagyományos egy osztály egy vár egy feudum jellegű működést. A gyakorlati példák bizonyítják, hogy a mátrix-működés sok esetben nagyobb kórházak esetében is életképes, és szükség van a területen működő szakorvosok integrációjára, a járó- és fekvőbetegellátás új típusú együttműködésének a kialakítására is. Az alapellátásban sem fenntartható az egyorvosos praxismodell, a magasabb kompetenciájú alapellátás csak csoportpraxisokban, együttműködésben biztosítható, amelynek célszerű formája a kistérségi egészségház. A garantált minőségű ellátás érdekében jobban ki kell használni a telemedicina adta lehetőségeket, elsősorban a kép- és jelanalízisen alapuló diagnosztikai szakmák (radiológia, citológia stb.) területén. Ezeken a területeken e nélkül nincs remény a működőképesség megtartására. A telemedicina ráadásul azt is lehetővé teheti, hogy a magyar orvos úgy megy el külföldre dolgozni, hogy itthon marad: távmunkában tud szabadidejében külföldi munkát vállalni. Szolgáltatók Praxis Közalkalmazott, vagy személyes közreműködő Közalkalmazott Költségvetési int. intézmény GT Finanszírozási szerződés, Felelősség a beteg felé Egyéb nonpr. Praxisjog gyakorlója (személyes közreműködő) Ellátók Ellátórendszer Alkalmazott Vállalkozó/ Szabadfoglalkozású orvos Magán alkalmazott Alkalmazás, munkaszerződés vagy megbízási szerződés Felelősség a szolgáltató felé A munkaerő-gazdálkodásban is új szemléletre van szükség. Ennek egyik lehetősége a több kormány által zászlóra tűzött szabadfoglalkozású orvos státusának tartalommal való megtöltése. A szabadfoglalkozású orvos olyan személy, aki munkaerejét, szaktudását adja el különböző egészségügyi szolgáltatóknak. (1. ábra) Ebből következik, hogy a szabadfoglalkozású orvoslás egy munkavégzési és nem szolgáltatási forma, azaz a szabadfoglalkozású orvos egészségügyi szolgáltatóval (szolgáltatókkal) áll jogviszonyban, és nem a finanszírozóval. A szabadfoglalkozású orvoslás jogi keretei megszülettek (2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről), de kiegészítő rendelkezésekkel kell segíteni ennek a 3

4 munkavégzési formának a tényleges elterjedését. Egyre fontosabb ez akkor, amikor rá vagyunk kényszerítve a rugalmasabb foglalkoztatásra, amikor tömegével lehetetlenül el a hagyományos egy munkahely egy orvos modell. Annak érdekében, hogy ez a jogviszony elterjedtebb legyen, célszerű megvizsgálni, hogy nem érdemes-e ezt a jogviszonyt is az EKHO körbe utalni, mert ez nemcsak foglalkoztatási szempontból (ellátási érdek), hanem a realizálható személyi jövedelem szempontból is (orvos-érdek) is előnyös lehetne. A közalkalmazotti dominancia megszüntetése alapvető ágazati érdek, mert ha az ágazatot nem visszük ki az általános közalkalmazotti keretek közül, akkor a közszféra együtt sír együtt nevet elve miatt a tovagyűrűző hatások kizárják az érdemi bérrendezést az egészségügyben is. A működőképesség és a hatékonyság miatt bizonyos területeken (pl.: aneszteziológia, ügyelet stb.) a munkaerő-bérlési kölcsönzési rendszerek, illetve egy térségi közös munkaerő-pool kialakítása hatékony megoldást jelentene a HR problémákra. Intézménytársulással (akár közös tulajdonú GT-ként) lehet a közös munkaerő-állomány hatékonyabb, a változó szükségleteknek megfelelő kihasználtságát biztosítani. A szerkezetátalakítás és a működés-átalakítás eredményességének feltétele a kompetenciák átrendezése. Közismert tény, hogy Magyarországon egészségtelen az orvos/szakdolgozó, illetve az orvos/egyéb diplomás arány, és az az állítás is közhely szintű, hogy a magyar egészségügyben a magasan képzett szakemberek munkaidejük jelentős hányadában végeznek nem képzettségüknek megfelelő alacsonyabb szintű munkát. Az is általánosan elfogadott nézet, hogy ehhez meg kell erősíteni a szakdolgozók és az egyéb egészségügyi diplomások képzését. Ha ez egy területen mégis megtörténik, akkor csodálkozunk, hogy sem a képzésre, sem a frissen képzett diplomásra nincs megfelelő igény, és a frissen végzettek elhelyezkedési gondokkal küzdenek. Mindebből az a következtetés vonandó le, hogy a képzés átalakítása csak a kompetenciák átalakításával, a ma még a szokásjog alapján orvosi kompetenciába tartozó tevékenységek/munkakörök átengedésével együtt kezelhető probléma, mert a képzés megerősítése csak létező funkciók esetén hoz megoldást. Valós kérdés, hogy a szokásokon kívül mi indokolja pl. az iskolaorvos létét, nem lenne-e ott hatékonyabb egy prevenciós iskola-nővér, aki pedagógiai ismeretekkel is rendelkezve végzi szervezi az iskolában a szűréseket, a prevenciós programokat, fejleszti a gyerekek öngondoskodási képességét, egészségtudatosságát, és megtartja az egészségtan órákat. A diplomás nővér többek között a prevenciós gondozási rehabilitációs területen ( felnőtt védőnő ), illetve csoportpraxisokban lehet még hatékony. Ide tartozó kérdés, hogy bizonyos ma jogilag kizárólag orvosi kompetenciába tartozó tevékenységeket más diplomások is végezhessenek (vegyész-biológus, mérnök-informatikus a labor, illetve jelanalízises szakmákban stb.). A munkaerő-szerkezet átalakítása tehát csak a kompetenciák egyidejű átrendezésével lehetséges. Ha a szakmai szabályok módosulnak ugyan, de maga az orvosi szerep nem változik, akkor nem változik sem a szerkezet, sem a működés. Ki kell mondani el kell fogadtatni, hogy az orvosi munka nem egyes privilegizált speciális tevékenységek (vérnyomásmérés, vénás injectio, intubálás, kötözés stb.) halmaza, hanem az elemzés és értékelés, azaz a döntés és irányítás (a diagnózis felállítása és a kezelési terv meghatározása) az, ami valóban orvosi, és nem delegálható tevékenység. Minden más viszont igen. Tudnunk kell azt is, hogy a kompetencia-átengedés egyik legkomolyabb gátja a paraszolvencia-féltés, mert ezek a nem orvosi tevékenységek (vérnyomásmérés, injectio, kötözés stb.) jelentik a gyakorlati törődést a beteggel. 2. Komplex HR megbecsülési és fejlesztési program Alapvető, hogy az ágazat, illetve a benne dolgozók számára legyen egy hitelesen felvázolt perspektíva, mert a HR-kérdés egy világos jövőkép, középtávú perspektíva nélkül nem kezelhető. Ebből a szempontból elengedhetetlen egy középtávú (5-10 éves) bérfelzárkóztatási program kialakítása, amely magában foglalja az egészségügyi életpálya-modell kidolgozását. Az előző fejezetek értelmében 4

5 jövedelem-, és nem bérgaranciáról kell beszélni, mert az ágazat jövedelmi viszonyai a közalkalmazotti keretek között csak igen korlátozottan rendezhetők, és az elmúlt évek jócskán hoznak példát arra, hogy milyen zavarokat okoz az, amikor teljesítményfinanszírozási rendszeren keresztül kívánunk egyéni bérgaranciás kérdéseket kezelni. Az ágazat jobb megbecsülése, a jogos önbecsülés érdekében szükség van egyéb, dedikált, nem bérjellegű juttatások bevezetésére is. Tisztázni kell, hogy az ágazati HR támogatás nem lehet valamely általános támogatási forma ágazati kivétele. Az egészségügynek el kell fogadnia, hogy nem lehet a magyar közigazgatás gyevi bírója, azaz nincs esély arra, hogy az ágazat számára speciális rendelkezések legyenek akár a közalkalmazotti bértáblában, akár a képzési támogatásban, vagy SZJA elszámolási szabályokban speciális, ágazati kivételek legyenek. Látni kell: az adórendszer az egyszerűsödés és egységesítés irányába halad (egykulcsos rendszer), és nem az igazságos és méltányos kivételek kiterjesztésének irányába. Így az ágazati programok másként valósíthatók meg: pl. ágazati nyugdíj- és egészségpénztáron keresztül, illetve cél-előirányzaton keresztül. Fontos, hogy ezek az alapok minden esetben a dolgozói vagy munkáltatói támogatások kiegészítésére, megduplázására, és ne pótlására legyenek felhasználva. Ebben a helyzetben két megoldás lehetséges. Az elsőben a Parlament hoz létre egy Egészségügyi Humánerőforrás-fejlesztési Alapot a fenti célok (ágazati nyugdíj- és egészségpénztár, speciális lakhatási programok, ágazati szociális intézmények) támogatására. A rekreáció és az extra szolgáltatások érdekében létre kell hozni az ágazati egészségpénztárt, illetve a későbbi megélhetés biztosítása érdekében az ágazati nyugdíjpénztárt. Az ebbe történő befizetéseket duplázza meg az Alap. A másik lehetséges megoldás, hogy ezeket a feladatokat kamarai feladattá tesszük, és a kamarák ehhez kapnak céltámogatást. Mindkét esetben kezelhető az a probléma, hogy az egészségügy jogos igényei ne feszítsék szét általában a közalkalmazotti, így a költségvetési kereteket. Az intézkedéseket az egészségügyi dolgozók rehabilitációs programja foghatja össze: megfelelő kommunikációs eszközökkel, tudatos stratégiával és megfelelő ráfordítással kell biztosítani azt, hogy az egészségügy és a benne dolgozók visszakapják az őket megillető társadalmi megbecsülést, mert ez a megbecsülés-deficit éppúgy frusztrálja az ágazatot, mint a megélhetési problémák. A munkaerő-megtartás érdekében fel kell használni a HEFOP meg nem nyitott kereteit.[6] Közéjük tartozik a nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, a család és munka összehangolásának segítése. Ez utóbbi témán belül a gyermek, illetve eltartott hozzátartozó napközbeni ellátását biztosító rugalmas, illetve alternatív szolgáltatások nyújtása, fejlesztése, kialakítása alprogramban sem ben, sem 2005-ben nem került sor pályázat meghirdetésére. Nagyon fontos lenne, hogy az elmenőket ne dezertőrként kezeljük, hanem olyanoknak, akik világot látnak, és hazahozzák a megszerzett tudást, tapasztalatot. A hazatérés motiválása céljából hasznos lenne valamilyen ösztönző bevezetése, ami lehetne például ágazati újrakezdési támogatás hitel formában. Szintén fontos a pályaelhagyók visszailleszkedésének segítése, az olcsó, gyors emlékeztető tanfolyamok szervezése. Mindez elsődlegesen a szakdolgozói körre igaz. Itt is meg kell fontolni a HEFOP meg nem nyitott pályázati ablakainak ágazati felhasználását. A munkaerő-import kérdése egy sarkalatos pont, amely objektív látásmódot igényel. Magyarországnak a hagyományos EU-tagországok gyakorlatát kellene követnie, melyek segítik a kontrollált munkaerő-importot. Ha sokáig fontolgatjuk, hogy kit is engedjünk be és leukránozunk, lerománozunk mindenkit, aki hajlandó nálunk dolgozni akkor nem lesz kit beengedni, mert a potenciális magyarországi munkavállalók átszaladnak rajtunk, és jobb feltételekért máshol keresnek munkát. Tisztázni kell, hogy nem szolgálja az össz-magyarság érdekeit az, ha megnehezítjük a szórvány-magyarság magyarországi munkavállalását és letelepedését, mert a mobilitás-igényű réteg akkor máshol, jobb 5

6 feltételek mellett keres és talál megélhetést, és ezzel végleg elvész az egy tömbben élő magyarság számára. Változtatni kell tehát a jelenlegi gyakorlaton, és meg kell alkotni a szervezett, kontrollált munkaerőimport szabályait, kereteit, és aktívan kell lépni a külföldi munkaerő vonzása, megnyerése érdekében. Az a feladatunk, hogy kitaláljuk, milyen kiegészítő képzéshez tudjuk kötni a munkába állást (magyar beteg- és tb jog, magyar gyógyszerkincs stb.), és hogy ezt a tudást esetleg hogyan lehet távoktatásban is megszerezni. Nincs más megoldás, ezt a kérdést fel kell vállalni, ez nem népszerűség, hanem ésszerűség és működőképesség kérdése. Mindehhez jogilag és technikailag meg kell könnyíteni a külföldiek magyarországi munkavállalását (beleértve a MOK szerepének felülvizsgálatát a folyamatban), meg kell határozni, majd pedig meg kell teremteni az itteni alkalmazás előfeltételeit (képzés, vizsga stb.). 3. A képzés átalakítása A képzés átalakítása során új típusú kurikulumokat kell készíteni a megváltozott szükségletek és a fent vázolt tendenciák miatt. Elsősorban azokon a területeken indokolt a képzés fejlesztése, új területek indítása, amelyek a kompetencia-átrendezéssel együtt alkalmasak ma még orvos által végzett tevékenységek kiváltására. Ugyanilyen okok miatt fontos az egészségügyi szak-adminisztrátorok minőségi képzése. E mellett szükséges a képzés mennyiségi arányainak a megváltoztatása, az átjárhatóság, a modularitás, a későbbi mobilitás fokozása, valamint a vissza-illeszkedő emlékeztető, illetve az integráló (munkaerő-import) képzések erősítése. Összegzés A humán-erőforrás kérdés a legsúlyosabb potenciális problémája az egészségügynek. A nővérkérdés viszonylagos stabilizálódása után a közeljövőben az orvos-kérdés lesz a meghatározó. Ennek megoldása kizárólag radikális és komplex eszközökkel lehetséges, melyek között a legjelentősebb az ellátórendszer szerkezetének és működésének átalakítása, a képzés és a kompetenciák megváltoztatása, valamint a szervezett és kontrollált munkaerő-import. Mindez csak egy stabil jövőképet felvázoló ágazati munkaerő-megbecsülési program keretébe ágyazva érhet el eredményt. Irodalomjegyzék: 1. calworkforce/statisticalworkforcearticle/fs/en?content_id= &chk=1m8j 3Q 2. Munkaidő-irányelv (2003/88/EK) 3. Draft outline: World Health Report 2006, 4. Dr. Varga Piroska (szerk.): Vitaanyag az egészségügyben dolgozók helyzetéről, jövőjéről és szerepükről az átalakuló egészségügyben, január, 5. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája. Egészségügyi Minisztérium, Első verzió munkaanyag, HEFOP, 6

7 7. Bourassa Forcier, Mélanie; Giuffrida, Antonio; Simoens, Steven: Impact, regulation and health policy implications of physician migration in OECD countries, Human Resources for Health, július Dubois, Carl-Ardy; McKnee, Martin; Nolte, Ellen: Human resources for health in Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, Dussault, Gilles; Dubois, Carl-Ardy;: Human resources for health policies: a critical component in health policies, Human Resources for Health, április European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe, Fodorné Zagyi Orsolya dr. Zagyi Bertalan: Helyzetkép az egészségügy humánerőforrásellátottságáról, különös tekintettel az oktatásra, Egészségügyi Gazdasági Szemle, /július 12. Glatzer, Ulrich: Pflegekompetenzen. Kehrtwende. Klinikmanagement, 2005,103,1, Lethbridge, Jane: Public sector reform and demand for human resources for health, Human Resources for Health, november McLaughlin, Daniel; Smith, David: Doctors go west in Polish brain drain. Crisis looms in Warsaw as medics migrate to Britain in search of a living wage, május Personalnotsand. Rettungsdienst in Not, Klinikmanagement, 2005,113,11, Sir Crisp, Nigel: HR in the NHS conference: HR at the heart of strategic reform, május 5. NTENT_ID= &chk=ck/gNG 17. Zurn, Pascal at al: Imbalance in the Health Workforce, Human Resources for Health, szeptember

Dr. Kincses Gyula 1/12. Kincses Gyula

Dr. Kincses Gyula 1/12. Kincses Gyula Az egészs szségügyi gyi HR hiány Dr. 1/12 A probléma társadalmasodása Ma már úgy a lakosság, mint a politika napról napra jobban érzi azt, amit a szakemberek évek óta mondanak: az egészségügy erőforrás-hiányos,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY - 2012: VAN- E KIÚT ÉS MERRE?

EGÉSZSÉGÜGY - 2012: VAN- E KIÚT ÉS MERRE? Ki fog itt gyógy gyítani? Dr. Kincses Gyula egészségpolitológus EGÉSZSÉGÜGY - 2012: VAN- E KIÚT ÉS MERRE? 2012. Július 11. A probléma társadalmasodása Ma már úgy a lakosság, mint a politika napról napra

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat

HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat Dr. Cserháti Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Ágazati Humán Erőforrás Stratégiai Főosztály Budapest, 2013. május 29. Humán erőforrás

Részletesebben

Új, és újraértelmezett jogviszonyok az egészségügyben: A szabadfoglalkozású orvos és a szerződéses orvos Jogviszony- és finanszírozási rendszere

Új, és újraértelmezett jogviszonyok az egészségügyben: A szabadfoglalkozású orvos és a szerződéses orvos Jogviszony- és finanszírozási rendszere Új, és újraértelmezett jogviszonyok az egészségügyben: A szabadfoglalkozású orvos és a szerződéses orvos Jogviszony- és finanszírozási rendszere Az egészségügy átalakítása a munkaerő-megtartás és munka-erőellátás

Részletesebben

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI dr. Rácz Jenő NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI EMBERI ERŐFORRÁS MUNKAKONFERENCIA BUDAPEST, 2013. MÁJUS 29. VAN-E

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A humánerőforrás kérdés megoldási lehetőségei

A humánerőforrás kérdés megoldási lehetőségei A humánerőforrás kérdés megoldási lehetőségei Ma már úgy a lakosság, mint a politika napról napra jobban érzi azt, amit a szakemberek évek óta mondanak: az egészségügy erőforrás-hiányos, de a gyenge láncszem,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

SE EMK Migrációs Kutatási Project. Célok:

SE EMK Migrációs Kutatási Project. Célok: SE EMK Migrációs Kutatási Project Célok: Átfogó vizsgálat Erőtér és dinamika részletes feltérképezése: folyamatában, reális adatok gyűjtésével Az adatok összefüggéseiben történő értékelése Az eredmények

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Dr. Cserháti Zoltán (cserhati.zoltan@nefi.hu) 2016/03/18 1 Merre járunk majd? A termiológiai

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A szakképzés és a foglalkoztatás kapcsolatának aktuális kérdései. Szolnok szeptember 27.

A szakképzés és a foglalkoztatás kapcsolatának aktuális kérdései. Szolnok szeptember 27. A szakképzés és a foglalkoztatás kapcsolatának aktuális kérdései Szolnok 2010. szeptember 27. A gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése a szakképzésben A tervezéshez megvizsgálandó: Mekkora

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10.

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10. Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség A Mikulás is benchmarkol-10. A főbb elemek A pályázatról Átvilágítás módszertana Gazdasági modul Eredmények 2016.december 1..

Részletesebben

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása Varga Júlia BCE MTA KTI Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért könyvbemutató szakmai konferencia 2008. november 25. Alapvető intézményi átalakításokra

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Mozgássérült emberek munkaképességének felmérése FNO használhatósága a gyakorlatban

Mozgássérült emberek munkaképességének felmérése FNO használhatósága a gyakorlatban Mozgássérült emberek munkaképességének felmérése FNO használhatósága a gyakorlatban Pataki Zsuzsa gyógytornász Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja OFA pályázat Időtartam: 2010.08.01 2011.07.31

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben

Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben Kocziszky György Egészségügyi klaszterek szerepe a térségi gazdaságfejlesztésben Békéscsaba 2010. február 11. Tartalomjegyzék 1. Mitől egészséges a gazdaság? 2. Milyen gazdasági- és társadalmi súlya van

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az. Dr.

Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az. Dr. Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az egészségügyben Dr. Szentes Tamás főigazgató-helyettes 2015.06.03. Egészségügyi intézmények

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben