1 rajz & név - 1/4 pont 4. 1 Saját leírás Magyar Néprajzi Lexikon 1 1/4 pontok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 rajz & név - 1/4 pont 4. 1 Saját leírás Magyar Néprajzi Lexikon http://vmek.uz.ua/02100/02115/html/2-897.html 1 1/4 pontok"

Átírás

1 Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Internet Pont Felosztás. Old Shatterhand. A Tisza 3. rajzok May Károly monográfia Petıfi verseskötet állathatározó, madárhatározó rajz & név - /4 4. leírás Magyar Néprajzi Lexikon /4 ok Január (fergeteg) 5. leírás 6. Menyhárt, Gáspár, Boldizsár Ifj. Dr. Xántus János: A természet kalendáriuma Biblia csillagászati atlasz 3 leírás Magyar Katolikus Lexikon 0~ 0 3~5.../4 6~8.../ 9~... 3/4 /3~/3 üstökös, szupernóva, csillagegyüttállás megnevzés & magyarázat /~/ József Attila József Attila verseskötetei 7. tömjén Uránia Növényvilág 3 Jézus Krisztus Biblia 9. bármely szılıfajta Kertészeti rajz ~ ~ szılıfajta /4. válasz Képes Biblia palfordulo. ~ ~ Összesen 5 max

2 Február (jégbontó) Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Internet Pont Felosztás. leírás Eurüdiké %Aja 3 Héraklész 4 tavaszi hérics Növényismeret XX. századi Verseskönyvek, irodalmi vers /4 3. szerzık folyóíratok 4. leírás /3~/3 5. Szövegku-tatás Magyar Néprajzi Lexikon és leírás 6. Kertészek és virágárusok /~/ Dorottya.. Csokonai Vitéz Mihály (Dorottya vagyis a dámák diadala a fársángon) mővei leírás Skolasztika, Kolos Utónévtár leírás cseresznye, meggy, alma, körte, szilva Görög mitológiai ok kertészeti szakkönyv /~/ /4 növényenként 0. rajz ~ ~ Farkaslaka (Románia, Erdély) Szervátisz Jenı képzımővészeti album Tamási Áron Tamási Áron mővei Ortodox keresztény naptár Katolikus ~ ~ Összesen 9 max

3 Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzések Pont Felosztás növény. Feljegyz. Növényhatározó /6. Március Március (kikelet) Tavaszodik I. Áprily Lajos kötet billegetı 3 Bükk Rajz ~ ~ tızike, vetıvirág, nárcisz Komolyabb növényhatározó 5. Szerzık Bármely versgyőjtemény 7.. A legerısebb ógörög félisten.az istenek aranyalmákat termı kertje 3.A ravasz Odüsszeusz római neve 4. A phaiak nép szigete 5. Dámon szeretıje, Ámor ellopta a szívét Mitológiai ok /3~/3 /4 versenként /5 részfeladatonként 9... Elég egyet említeni fogalmazás Ökológiai füst, korom, gépkocsihasználat, ugarégetés,erdıírtás égetéssel - atmoszféra; savas esık, illegális szemétlerakók, útak sózása - litoszféra; szennyvíz, túlzott mőtrágyahasználat, hıszennyezés - hidroszféra /3 részfeladatonként ~ ~ max

4 Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás. Bármely helyes kifejezés Szótárak angol: passover, Easter; német: Oster; román:paste; francia: Paques; olasz:pasqua; holland: pasen; lengyel: wielkanoc; szlovák: vel'ka noc; svéd: pasc; portugál: páscoa; eszperanto: pasco 3. Bármely helyes kifejezés Helytörténeti mővek, Földrajzi ok Nemere - Háromszék (téli hónapokban fúvó erıs keleti szél: nem erre!); Hófaló - Fogaras környéke (tavasszal a Fogarasi-havasokból lezúduló hóolvasztó szél); /4 szelenként Április (szelek) 4. vélemény /4 nyelvenként Puskaporgyártás Földtani ok, Magyar Tudós A- tól Zs-ig Természettudományi rajz Bármely gyógynövényes könyv magas vérnyomás, hőléses megbetegedések, bélfertızések, fonálférges fertızés, baktériumölı hatás, gátolja a vérrögképzıdést az erekben, koleszterinszint csökkentı hatás 7. feljegyzés Bármely ételrecept Ez lehet nagymama vagy anyuka receptje is, de akár ételreceptes könyvbıl is kimásolható. /4 felsorolt ellenjavallatonként 9. 6 faj Komolyabb növényhatározó vadon élı hagymafajok: bajusszos, bunkós, kígyó, ereszes, sötét, pézsma, medve, havasi, bíborfekete, illatos, gyík, hegyi, érdes, szarvas, sárga, vöröses minden négy névért /4. feljegyzés Helytörténeti mővek Egyetlen megemlített patak vagy tó neve és tisztaságának/szennyezettségének leírása elegendı!. ~ ~ 0 max

5 Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás Az ibolya toktermése, akárcsak más toktermés a magházból alakul ki. Ez húsos függeléket visel, benne sok apró maggal. A tok nyáron megszáradva, hírtelen erıvel felpattan messzire kilıve a magvakat.. Komolyabb növényhatározó Vadon élı ibolyafajok Magyarországon: sárga, illatos, fehér, kék, dombi, borzas, csuklyás, csodás, homoki, erdei, nagyvirágú, sovány, hegyi, nyúlánk, réti, lápi minden négy névért /4 3. Adonis, Chelidonium, Danaa, Daphne, Dolichos, Euphorbia, Helenium, Hesperis, Iris, Lotus, Maianthemum, Narcissus, Paris, Phoenix, Silene, Trollius /4 nevenként Május (ígéret) A Föld a világmindenség középja Megnevezett rovarfajokat kérünk Természettudományi Állathatározó A lehetséges csoportok némelyike: cserebogarak, futrinkák, legyek, cincérek, nappali lepkék, szöcskék, dögbogarak, hangyák, lágybogarak, darazsak, méhek, gyászbogarak, tücskök, szitakötık, szenderek, virágpoloskák, levélbolhák, levéltetvek Élet és tudomány Minden megnevezett Természet BÚVÁR 3 periódika A könyvtár újságos & (bármely folyóíratos polcai más - akár havi Földgömb 4 lap neve Nimród elfogad-ható) 5 Kertészet és szılészet minden négy névért /4. Bugát Pálról szóló cikkek Néhány Bugát alkotta szó: láz, genny, tályog, izom, ideg, mirigy, mőtét, végtag, vegyész, gyógyszer, csipesz, hımérséklet, izület, közérzet, légcsı, mőtét. Ajánlom ebben az esetben az interneten való keresést. minden négy névért /4. ~ ~ max

6 Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás Június (napisten) aggıfőért / megnevezés & rajz Komolyabb növényhatározó (Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója) Aggófő fajok Magyarország területén: mezei, narancsszínő, csermely, hosszúlevelő, közönséges, erdei, enyves, tavaszi, szirti, keskenylevelő, jakabnapi, vízi, réti, mócsári, patakparti, berki, lilaszárú, kövér, nagy, szirti Lippai János: Posoni kert héj alá oltás, koronába oltás, T-szemzés, kecskeláb-oltás Magyarország története Bethlen Gábor három madárnevenkért Bármely történelmi Állathatározó, madárhatározó Csillagászati, Természettudományi Egy-két mondat Bethlen Gábor illetve Apáczai Csere Jánosról. barát-, barkós-, búbos, fenyves-, kék, kormosfejő-, lazúr- és széncinege, valamint az ıszapó Newton ~ Matematikai magyarázattal alátámasztotta Kepler bolygómozgási törvényeit. Clairant ~ Foglalkozott a Föld alakjának meghatározásával, kiszámította a Halley üstökös visszatérését 759 ápr. 7-ére. D'Alembert ~ Megfejtette a Föld tengelyének pörgettyőszerő mozgását. Euler ~ Kiszámította a Hold és az üstökösök pályáit. Lagrange ~ Megmagyarázta a nagy- és kistömegő égitestek tömegvonzását. 0 faj felsorolása: /4 /3-/3 / ~ / három fajnév /3 Minden helyes magyarázat /4. 5. vélemény 6. ~

7 7. kökörcsin tulipán büdöske muskátli gyöngyvirág Csak röviden kell errıl írni! Rapaics Raymund: A magyarság virágai Alfred Brehm: Az állatok világa (elıszó, stb.) ısi magyar, bizonyítottan levédiai származású (a törököknél a gügürcsin madárnév) török (jelentése: piros virág, a magyar nyelvben a tuli- elıtag pirosatjelent) magyar (XVI. századból, ekkor hozták be Amerikából) a Tibetben honos mosuszszarvas nevébıl származik és az illatára utal (Benkı József használta elıször) lovagkori eredető magyar név(xiv. század) Szibériából való visszatérése után került Brehm kapcsolatba Rudolf trónörökössel, aki tudvalevıen maga is szenvedélyes vadász és természetbúvár volt. Különösen a madarak érdekelték. 877-ben szorosabbá válik közöttük a kapcsolat, amely egészen a barátságig melegszik föl, úgy hogy 878-ban Brehm elkíséri a trónörököst Magyarországba a Közép- és az Aldunára és a következı esztendıben Spanyolországba. Ezek az utak nemcsak tudományos nézıból voltak jelentısek, de Brehm számára számos elıkelı kitüntetést is hoztak. név magyarázata /4 ot ér 8. Legkevesebb 4 magyar almafajtát kell bemutatni. gyümölcskertészeti szakkönyv (Pl. Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almafajták) batul ~ kissé lapított sárgászöld-citromsárga, kárminpiros fedıszínnel az alma /3-án, fehér leves húsú pónyik ~ lapított alakú, vastag héjú, tompa szalmasárga színő mézsárga fakulású, sárgásfehér húsú boríző ~ kismérető gömb, héja vastag,éretten könnyen leválik, sárga málnapiros fedıszínnel, édeskés bır ~ enyhén kúpos, héja száraz, alig fényes, vastag, mézsárga, napos oldalon kárminpiros, húsa fehér tányér ~ szabálytalan lapos-gömbölyő, citromsárga kárminpiros felfénny-ozású, húsa sárgás /4 fajtánként Július (áldás) / a csillagmondáért vagy babonáért Dürer-album csillagászati atlasz( pl. Levi-Radlova: Kis képes csillagászat) állatok: szarvasbogár, bagoly, lúd, disznó, oroszlán, tengelic, kígyó, egér, macska, tehén, kecske, kıszáli kecske, nyúl, szajkó, kutya (agár), szarvas, papagály, kakadú, juh, csiga, szitakötı, tarisznyarák, szamár, gyík, ló növények: datolya, egérfarkfő, csomós ebír, iringó, bazsarózsa, gyöngyvirág, ibolya, zsálya, szılı, erdei fenyı, tölgy, alma, gyermekláncfő Néhány magyar csillag- és csillagkép név: Nagy Medve, Kis Medve, Hattyú, Mérleg, Pásztor, Kaszás, Ikrek, Kos, Vízöntı, Hadak útja, Tejút, Sas, Szőz, Arató, Ollós, Kanta, Bika, Rák, Esthajnali csillag, /4 ötöt állatilletve növénynévért / öt név után. négy mő említése ér egy ot Orbán Balázs monográfia Torda város és környéke; Utazás keleten (86); A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szemból (868-73); Orbán Balázs országgyőlési beszédei 87-tıl 884-ig (875-84); Kelet tündérvilága vagy Szaif Züliázán szultán; Magyar népköltési győjtemény (A Kisfaludy-társaság megbízásából szerkesztik és kiadják: Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek); A székelyek származásáról és intézményeirıl (888); Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-Miklósig (864); Kirándulás a gyilkos tóhoz (865); A Hargita (868); Szentkeresztbánya és fürdıi (87); Várhegy a Fekete-ügy jobb partján (866)); Budvár (868); A gróf Lázárok szárhegyi kastélya (869); Schulcz Ferencz (870); ); Lábatlan család síremléke 400-ból (869); Tövis és környéke (886); Selye és Bekecs (870); Ó-sáncz szorosa (87); Salamon kövei és husvéti népünnep (873); Confessio fidei unitariae 599 (874); Külföldi életembıl (88); Emlékbeszéd Péterfy Károly sírjának megkoszoruzásánál a mezıtúri temetıben (884); Törökországról (884). mő /4. ~ ~ 5 max

8 Augusztus (új kenyér) & Szeptember (földanya) Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás.. négy említése ér egy ot 4 említése Bármely közmondásokat és/vagy szólásokat tartalmazó könyv. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár Csillagászati 3. név /4 Melius Péter: Herbárium 4. /4 4 növényill. állatfaj Állatkerti útikalauz Egy-egy szó kötetenként: szél (56); ragyás (ragyaesı verte, 757); pára (636); nyár (550); megered (az esı, 705); letakarodik (víz, 77); kitorlik (a jég a víz fölé, 58); hó (556); firreg (sővít a szél, 638); esı (579); csepereg (847); befagy (58) Leggyakoribbak: perszeidák - aug. -.; leonidák - nov. 7.; quadrantidák - jan. -4.; líridák - ápr. 4-0.; aquaridák - júl & aug. 8-0.; pegazidák - júl. 7-0.; bootidák - jún nyárfa - uráli kor; nyírfa - uráli kor; fönnyőfa - finnugor; hársfa - finnugor; szílfa - finnugor; eperfa - ugor; köles - ugor; bisalma - iráni eredető; áldottfő - magyar Néhány fıpaviloni növény: törpe pálma, agavé, liánok, fikuszok, zebrafő, eukaliptusz fajok Néhány fıpaviloni állat: ecsetfarkú patkánykenguru, óriáskenguru, tizenhat mérgeskígyó faj: gaboni vipera, gyémánt csörgıkígyó, puffogó vipera, lándzsakígyó, zöld mamba, miloszi és levantei vipera, ukrán sztyeppi vipera, rákosi vipera; komodói varánusz,tigrispiton, babirussza (trópusi sertés), törpezebu, jávai kancsil (patás), királymókus. /4 szólásonként szó /4 /4 rajonként /4 fajonként 5. rajz Charles Darwin: Egy természettudós utazásai 6. ~ 7. Csokonai verseskötetek Minden verscím és növénynév /4 ot ér /4-/4 8. Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne /4 "bőnért" szöveg vagy győjtés Az erdı fohásza (egy példa) Komolyabb Széchenyi Zsigmond monográfia Magyar tudós A-tól Zs-ig Vándor, ki elhaladsz mellettem/ hallgasd a kérésem./ Én vagyok tőzhelyed melege/ Hideg téli éjszakákon,/én vagyok tornácod barátságos fedele,/ melynek árnyékába menekülsz a tőzı nap/ elıl, és gyümölcsöm oltja szomjadat./ Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja/ Én vagyok asztalod lapja,/ Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,/ A deszka, amelybıl csónakodat építed./ Én vagyok a házad ajtaja, / ölcsıd fája,/ koporsód fedele./ Vándor, ki elhaladsz mellettem,/ ne emelj rám kezet!/ Ne bánts! Csui!; Elefántország; Afrikai tábortüzek; Alaszkában vadásztam; Nahar; Két kecske; A szarvas selejtezése; Ahogy elkezdõdött ; Ünnepnapok; Hengergõ homok; Denaturált Afrika; Szarvasok nyomában; Vadászat négy földrészen & Trófeáim bemutatkoznak I. Entz Ferenc - nagyapa, Zala megye fıorvosa II. Entz Ferenc - apa, orvos, elméleti élettan megalapozója, pomológus, ifj. Entz Géza - fia, halbiológus, hidrobiológus, a Tihanyi Biológiai Intézet igazgatója Entz Béla - fia, orvos, kórbonctan professzor Entz Géza - unoka, mővészettörténész - gótika és erdélyi gótika szakértı /4 4 faj felsorolása 3 cím /4 név /4 szöveg A dohányzás ártalmairól kell egy rövid fogalmazványt írni.. ~ 4 max

9 Október (magvetı) Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás Különbözı kalendáriumokban, Francia forradalom: nivose, pluviose, ventose, germinal, floreal, praerial, messidor, thermidor, fructidor, vendermiare, brumaire, frimaire; Finn hónapnevek: tölgyek, fagy, tavasz, erdıírtás, vetés, nyár, széna, gabona, ısz, sár, ijesztı, karácsony; Észak amerikai indián: havas, éhes, varjú, füves, virágos, rózsás, /4. Néprajzi ba. De forró, mennydörgı, vadászó, hulló levelek, hódok, hosszú éjjek ; Régi magyar egyházi: Boldogasszony, hónap- kétnyelvő szótárakból is ki Böjtelı, Böjtmás, Szentgyörgy, Pünkösd, Szent Iván, Szent Jakab, Kisasszony, Szetn Mihály, sorozaton- lehet keresni a hónapneveket! Mindenszentek, Szent András, Karácsony; Csillagképek szerinti: Bakk, Kanta, Halak, Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Arató szőz, Mérleg, Ollós, Nyílas; Középkori magyar: fehér ösvények, pihenés, télutó, ébredés, virágok, nyárelı, aratás, napsütés, utónyár, vándormadarak, szüret, télelı ként 3. Simon Tibor: A Jól lepréselt levél ot ér! magyarországi edényes flóra határozója /3 minden növény-névért /3-/3 7. Néhány példát adunk! 4. népdal győjtemény A népdalok kezdı sorátkéejük! /4 népdalonként 5. Egy népdalteljes szövegét kérjük! 6. Film Franco Zeffirelli, 973 /-/ rajz Madárhatározók Peterson-Mountfort- Hollom:Európa madarai Gólya (kelet európai gólya populációk egyedei): Dél-Afrika, Bíbíc: Baleárok és Marokkó. Szárcsa: Olaszország tengerparti lagunái. Sárgarigó: Tunézia. Gém fajok: Sziciliától kezdve Dél-Szahara. Fecske fajok: Dél-Afrika. Seregély: Tunézia és Algéria. Danka sirály: Algéria. 8. Geológiai Az aranykinyerés ciános módszere. 9. leírások. Természettudományos Tellúr - Müller Ferenc & Kitaibel Pál /-/ Hafnium - Hevesi György József Az ország keleti felében elsısorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa. Dömötör napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. Különösen nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom védszentjét is ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán fızték a birkapaprikást, a juhásznék rétest és bélest tálaltak. A Hortobágy környéki. dömötörözés Néprajzi pásztoroknál az uradalmi pásztorok és a paraszti legelıtársaságok rendeztek Dömötör-napi mulatságokat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, juhdérmációnak és dömötörözésnek is. Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek mondtak. Dömötör juhászt táncoltat tartják Nádudvaron, azaz egyszerre utal a szólás a mulatságra és az esetleges hiány miatt megtáncoltatott juhászra. Zentán és környékén emlegetik a Dömötör juhászt táncoltat szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor már nem kedvez az idıjárás a kinttartózkodásra. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél elıjelének tartják. faj /4. ~ ~ max

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2013. esztendőre Szerkesztette Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bartos Lóránt, Bedő Zoltán, Böjte Ferenc, Buna Botond, Csutak Csaba, Czegő

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben I. HELYZETELEMZÉS A Babay József Általános Iskola és Sportiskola alsós tanulóinak száma 104 fő,

Részletesebben

Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál!

Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál! Ne feledd, hogy régi szabály: csak mértékkel egyél, igyál! 2009. FEBRUÁR LIII. ÉVFOLYAM 598. SZÁM Amikor Enrico Fermi Nobel-díjas atomfizikust megkérdezték, hisz-e a földönkívüliek létezésében, így válaszolt:

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám Vukov Johanna rajza Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában Kerékpáron a környezetvédők Az idén is Jó Pajtás sakkverseny Bajsán, november 15-én Jó Pajtás szerkesztősége

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér,

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, VERESS ZOLTÁN Simogass még Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, pedig már néha fázik, haloványul szegény... Simogass még sokáig, halk, tiszta õszi fény! 2 KALENDÁRIUM

Részletesebben

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink:

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink: Bemutatóhelyeink: Alcsúti Arborétum Telefon: 22/353-219 e-mail: info@alcsuti-arboretum.hu www.alcsuti-arboretum.hu Királyréti Erdei Iskola 2624 Szokolya, Királyrét Telefon: 27/585-625 e-mail: kiralyret@dinpig.hu

Részletesebben

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI Környezetvédõ Egyesület Érd, 2011. ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI 2011. Írták: Halász Antal, Kállayné Szerényi Júlia, Kovács Sándor és dr. Szerényi Gábor Szerkesztette:

Részletesebben

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső 2 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tininek, a pedagógusoknak, szülőknek, lapterjesztőknek és az újság valamennyi barátjának, támogatójának. A következő, 15. száma április 19-én jelenik meg. 3

Részletesebben

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre naptár Száztizenhetedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák

Részletesebben

Kedves Tagtársak! Madarak és fák napja Kölcsey módra

Kedves Tagtársak! Madarak és fák napja Kölcsey módra Kedves Tagtársak! Egyesületünk legfőbb célja, hogy útmutatást adjon ahhoz, hogy az oktatási intézményeinkben hogyan irányítsuk gyermekeinket a természet és a környezetünk megismerésére, megbecsülésére,

Részletesebben

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012.

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Őrsvezetői füzet Cserkész tudástár Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Tartalom Személyes adatok... 4 Őrs... 5 Tagok... 5 Őrsi zászló rajza, őrsi induló, őrsi csatakiáltás, riadólánc... 6

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 22., 2. szám

69. évf., 2015. I. 22., 2. szám 69. évf., 2015. I. 22., 2. szám Grubanov Dorottya alkotása (8 éves, EmArt Műhely, Szabadka) A versek szerelmese Az óbecsei Kiskomáromi Zsombor a magyar kultúra napján Budapesten szavalja a Himnuszt Kiskomáromi

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

ŐSZI KIADÁS 59. Ősz a divatban. Nyári élményeim balatonboglári kirándulás. Egy kamasz naplójából. Táborlakó voltam

ŐSZI KIADÁS 59. Ősz a divatban. Nyári élményeim balatonboglári kirándulás. Egy kamasz naplójából. Táborlakó voltam 59. 2013. október XVII. évfolyam I. szám Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola diáklapja Ősz a divatban Táborlakó voltam Nyári élményeim balatonboglári kirándulás Egy kamasz naplójából A Czuczor Gergely

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

{11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE

{11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE {11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE FEJEZETEK NÉPI NÖVÉNYISMERET A VADNÖVÉNYEK EMBERI FOGYASZTÁSA A GYŰJTÖGETETT NÖVÉNYEK EGYÉB HASZNOSÍTÁSA GYŰJTÖGETÉS ÉS TERMESZTÉS ÖSSZEFOGLALÁS NÉPI NÖVÉNYISMERET A 20. század

Részletesebben