Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014)"

Átírás

1 HR-Megoldások a XXI. Században fókuszban a közszféra és a magánszféra December 2. Budapest Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján ( ) Dr. Szabó Szilvia Ph.D egyetemi docens, mb. oktatási dékánhelyettes NKE Elnökségi tag HSZOSZ

2 Kutatási előzmények a kutatás létjogosultsága 1. A közszolgálat (rendvédelem, honvédelem, közigazgatás) fejlesztése a rendszerváltás óta foglalkoztatja és feladat elé állítja a szakembereket. 2. A Kormány a jó állam megteremtése érdekében három jelentős igazgatási programot indított 2011-ben, ezek egyike a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program. 3. A Magyary Programban meghatározott stratégiai cél: a kiszámítható, vonzó életpálya és a személyzeti igazgatás fejlesztése. 4. A közszolgálati életpálya projekt kiemelt célja a közigazgatási személyzeti rendszer átalakítása, valamint a szervezetrendszert és az eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése volt. A szervezet, a folyamat, az eljárás és a személyzet rendszerszerű működtetése (folyamat jelleg, komplexitás, stratégiai szemlélet, menedzsment technikák)

3 Kutatás hipotézisei kiinduló feltevések Jelenleg csak részben adottak a szakmai, a módszertani alapjai, a személyi, a jogi, a gazdasági és egyebek mellett - a strukturális feltételei a rendszerszemléletű változásnak. Az új közszolgálati életpálya rendszerének kiépítése nem mehet végbe a stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálaton belüli általánossá tétele nélkül. A közszolgálaton belül újnak számító munkaköralapú rendszer kiépítésével a stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás rendszer kiterjesztésének esélyei lényegesen javulnak.

4 Kutatás céljai Kutatási periódus: október -november Munkacsoportok: jogi és humán I. A stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszermodelljének kidolgozása (Közszolgálati HR fogalomtár összeállítása) II. Komplex helyzetelemzés a személyi állományról; a HR tevékenység jellemezőiről, hatékonyságáról; a HR-el szembeni elvárásokról; a közszolgálati szervezetekről, irányításukról. III. Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztését szolgáló javaslatok, ajánlások kidolgozása

5 Kutatási módszerek Stratégia alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszermodelljének elméleti kidolgozása Dr. Szakács Gábor Kutatói team összeállítása (kompetenciák) Kvantitatív adatfelvétel (on-line kérdőív) Kvalitatív adatfelvétel (strukturált interjúk) 360 fokos vizsgálat felsővezetők HR felsővezetők középvezetők HR középvezetők beosztott munkatársak HR beosztott munkatársak

6 Kutatásban közreműködők, minta és adatfelvételi paraméterek Közszolgálati területek A kutatásban érintettek köre Közszolgálat Államigazgatás Önkormányzat Rendvédelem összesen fő/db % fő/db % fő/db % fő/db % Összlétszám (fő) , , , A kiküldött címek száma (db) A kérdőív kitöltését megkezdte (fő) , , , , , , , % Elkészült interjúk adatai Államigazgatás Honvédelem HR vezető 6 fő 9,5% HR vezető 4 fő 6,3% vezető 6 fő 9,5% vezető 3 fő 4,8% HR munkatárs 5 fő 7,9% HR munkatárs 4 fő 6,3% beosztott munkatárs 5 fő 7,9% beosztott munkatárs 4 fő 6,3% Összesen 22 fő 34,9% Összesen 15 fő 23,8% Önkormányzat Rendvédelem HR vezető 1 fő 1,6% HR vezető 4 fő 6,% vezető 4 fő 6,3% vezető 4 fő 6,3% HR munkatárs 3 fő 4,8% HR munkatárs 3 fő 4,8% beosztott munkatárs 3 fő 4,8% beosztott munkatárs 4 fő 6,3% Összesen 11 fő 17,5% Összesen 15 fő 23,8% Teljes adatfelvétel 63 fő 100%

7 S.sz. Szerzők A résztanulmányok címe Terjedelem Kutatói kompetenciák és szakmai eredmények 14 tanulmány 1148 oldalon 1. Bokodi Márta Szabó Szilvia: Közszolgálati humán tükör 2013 Strukturált interjú 2. Dávid Péter: A közszolgálat személyi állományának összetétele, demográfiai mutatóinak bemutatása, a folyamatok elemzése, a korábbi vizsgálati eredményekkel történő összehasonlítása 3. Szakács Gábor: A közszolgálat személyi állományának összetételéről, a vezetőkről és a munkahelyi mobilitásról 1 66 old old old. 4. Stréhli-Klotz Georgina: Mennyire elégedett a közszolgálat? 1 58 old. 5. Petró Csilla: Az emberi erőforrás menedzsment terület munkavégzésének jellemzői a közszolgálatban 6. Krauss Ferenc Gábor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment a közszolgálaton belül (A szervezeti célok elérésének záloga?) 1 70 old old. 7. Bokodi Márta: A munkavégzési rendszerek humánfolyamatáról 1 55 old. 8. Szabó Szilvia: A közszolgálati életpálya modell 1 67 old. 9. Szabó Szilvia: Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban 1 53 old. 10. Petró Csilla: A teljesítménymenedzsment humánfolyamatának működése a közszolgálat szervezeteiben 11. Krauss Ferenc Gábor: A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről (Stabil alap, vagy időzített bomba?) 1 48 old old. 12. Stréhli-Klotz Georgina: Személyügyi szolgáltatások a közszolgálatban 1 59 old. 13. Bokodi Márta - Szakács Gábor: A közszolgálati szervezetek jellemzői és az emberi erőforrás gazdálkodás 1 65 old. 14. Szakács Gábor Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban old.

8 Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszer-modellje A KÜLSŐ KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK Társadalom, politika, kultúra, technológia, globalizáció Jogrend és szabályozás Makrogazdaság, munkaerőpiac Ügyfelek, állam, közszolgálati közösségek (stakeholder egyensúly) Munkavállalói szervezetek, munkaügyi kapcsolatok SZERVEZETI STRATÉGIA HUMÁNSTRATÉGIA ALAPFELADAT HR FOLYAMATOK ÉS HUMÁN FUNKCIÓK EREDMÉNYEK Motiváció, kompetencia készlet Személyi állomány Munkakör, munkafeladat Követelmények, ellenszolgáltatások Karrier utak Munkakörcsaládok 1. Stratégiai tervezés, rendszerfejlesztés 2. Munkavégzési rendszerek 3. Emberi erőforrás áramlás és fejlesztés (közszolgálati életpálya menedzsment) 4. Teljesítménymenedzsment 5. Ösztönzésmenedzsment (kompenzáció és javadalmazás) 6. Személyügyi szolgáltatások és tevékenységek (személyzeti, munkaügyi, humánigazgatási ) Az emberi erőforrás biztosítása és megtartása A szervezeti és az egyéni érdekegység megteremtése, bizalmi légkör és stabilitás Szervezeti és egyéni teljesítmény, minőségi munkavégzés Fejlett szervezeti kultúra Szervezeti kompetenciakészlet Motivált, megelégedett, elkötelezett munkatársak, alacsony fluktuáció Jogszerűség, hatékony működés Szervezeti tanulás tanuló szervezet Hatékony szervezeti működés, ügyfélelégedettség SZERVEZETI TELJESÍTMÉNY + Az EGYÉN SIKERESSÉGE A szervezet, a szervezet struktúrája, irányítási rendszere, a szervezet kultúrája A szervezet működési folyamatai, feladatok, eljárások, szabályozás A szervezeten belüli információáramlás, kommunikáció A személyi állomány összetétele, kompetenciakészlete és a kapcsolatai A BELSŐ KÖRNYEZET HATÁSAI

9 Stratégiai tervezés és a rendszerfejlesztés - változást akaró állomány; - etikai kódexek kihirdetése; - integritás tanácsadók beállítása; - szervezeti és humán stratégiák, humánpolitika hiánya, formális kezelése; - stratégiai gondolkodás hiánya; - bizonytalan jogi és gazdasági környezet; - tudatos változásmenedzsment és szervezeti kultúra fejlesztés hiánya;

10 Munkavégzési rendszerek - munkakör-elemzés és értékelés megkezdődött; - munkaköri leírások egységesítése megtörtént; - a munkavégzési rendszereket jól működtetik (munkaidő, pihenőidő, szabadság); - a közigazgatásban nincsenek a munkakörök meghatározva; - a kompetencia térképek kialakítása és használatuk kezdetleges; - egységes munkaköri specifikációk (profilok) használatának hiánya; - atipikus és rugalmas foglalkoztatás kicsi körre terjed ki; - HR kontrolling és HR monitoring részbeni, vagy teljes hiánya;

11 Emberi erőforrás áramlás - jól bejáratott humán funkciók, stabil színvonalú munkavégzés; - innovációk megjelenése (tehetséggondozás, adatbankok létesítése); - a területen jelentkező adminisztratív terhek megfelelő színvonalú teljesítése (pl. szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése); - munkáltatói jogkör gyakorlójára és a vezetőkre vonatkozó rendelkezések végrehajtása; - fegyelmi, kártérítési ügyek intézése; - különleges eljárások lefolytatása; - a személyzetpolitikai célok meghatározásának hiánya; - a munkaerő tervezés és a létszámgazdálkodás nehézségei; - toborzási, kiválasztási, beillesztési, karriertervezési politikák és gyakorlatok részlegessége (pályáztatás, vezetők kiválasztása, belső előmeneteli rendszer, utánpótlás-tervezés); - Karrier és generációmenedzsment - a kiáramlás megtervezésének hiányosságai (gondoskodó elbocsátás, exit interjúk) ; - fluktuáció kezelés;

12 Emberi erőforrás fejlesztés - számos innovációra került sor elsősorban a munkavégzésen kívüli (Off-the-job) a képzésekhez kapcsolódó fejlesztések területén; - komplex továbbképzési rendszerek alakultak ki; - bevezették a továbbképzési pontrendszert (közigazgatás, rendvédelem); - nagymennyiségű hagyományos és e-tananyag fejlesztés történt; - gyökeret vertek a kompetenciafejlesztések; - a HR tevékenység egyik fókuszterületéről van szó; - megoldódni látszik a továbbképzési rendszer finanszírozása és a fejkészítési tevékenység informatikai hátterének biztosítása is - a munkavégzéshez kapcsolódó fejlesztések (On-the-job) területén alig történt valami előrelépés; - a mentori és a coaching tevékenység gyerekcipőben jár; - a vezetők kiválasztása, belső előrejutásuk tervezése és a tervezett felkészítésük megoldása akadozik, vagy teljesen hiányzik; - a tanuló szervezet és a szervezeti tanulás kialakulását segítő tudásmenedzsment megoldások jórészt hiányoznak; - a próbaidős, az ösztöndíjas és gyakornoki programok ismertsége alacsony;

13 Teljesítménymenedzsment - a személyi állomány többsége elfogja és igényli az értékelést; - néhány helyen megkezdték a csoport és a szervezeti szintű értékelések bevezetését; - az értékelés kultúrája, a vezetők ez irányú tevékenysége kezdetleges szinten áll; - a közszolgálatban nem használják a 360 fokos értékelést; - a közszolgálatban kevés helyen alkalmazzák a csoport és szervezeti szintű értékelést; - az értékelések nincsenek megfelelően összekapcsolva sem a fejlesztéssel, sem az ösztönzéssel, sem a karriermenedzsmenttel; - a belső elégedettségvizsgálatok és a közvélemény-kutatások eredményeit alig használják fel a szervezetek fejlesztésére és a szervezeti kultúra átalakítására, a vezetők tevékenységének megítélésére;

14 Ösztönzésmenedzsment - az új munkakör-alapra építkező, de a karrieralapú rendszer legjobb elemeit is megőrző, ezért vegyesnek nevezhető ösztönzésmenedzsment rendszert a nagytöbbség elfogadja; - a bérezést a munkakör értékéhez és a teljesítményhez kívánják kötni; - a szociális juttatások körét még megfelelőnek tartják; - a jelenlegi bérezési, besorolási és ösztönzési rendszert átalakítandónak tartják, nem motiváló, nem ismeri el a teljesítményt, merev, nem igazodik a változásokhoz, elmarad a versenyszféra nyújtotta lehetőségektől; - a cafetériarendszer működtetéséhez biztosított forrásokat elégtelennek tartják, és magát a rendszert is kibővítenék

15 Szakmai összegzés Megvannak az alapok Szükséges a rendszerszemlélet Kommunikációs nehézségek Vezetők felelőssége és szerepvállalása Kompetencia alapú összehangolás Nem azonnali változások! Stabilitás, hosszú távú gondolkodás

16 Az emberi erőforrás fejlesztés új útjai és lehetőségei a közszolgálatban eredmények tükrében A magyar közszolgálatban folyó emberi erőforrás gazdálkodást a döntés olyan színvonalúnak és hatékonyságúnak ítélik meg, amely kizárólag rendszerszemléletű változással javítató meg, alakítható át. Ezt a szándékot a Magyary-program teszi nyilvánossá: A változás eredményező fejlesztéseknek ki kell terjednie az EEG valamennyi területére, Komplex célrendszer sikeres teljesítése: nehézségek! Pozitív: jó alapja van már a szervezetekben A stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszermodell elfogadása és bevezetése (humánfolyamatok és funkciók rendszere) új munkakör alapú életpálya rendszerek kiépítése keret a komplex fejlesztésre számtalan területen újabb és újabb fejlesztések

17 Felhasznált szakmai anyagok jegyzéke 1. Közszolgálati Humán Tükör Kutatás (AROP ) összes tanulmánya letölthető: 2. Dr. Szakács Gábor: Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének elméleti kérdései a magyar közszolgálatban, NKE KTK, Budapest, egyetemi tankönyv

18 Köszönöm a figyelmet! Kapcsolat:

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szakács Gábor Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban Közszolgálati Humán Tükör 2013 (Ágazati összefoglaló tanulmány)

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Krauss Ferenc Gábor A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről Stabil alap, vagy időzített

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Összefoglaló... 3 1. Emberi erőforrás... 8 1.1 Munkaerő-terv és munkaköltség-terv... 8 1.2 Az emberi erőforrás (munkaerő) tervezés folyamata... 15 2. Munkaerő-tervezés...

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben