Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2. sz. melléklet AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM KULCSPROJEKJEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELLÁTÁSA. Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621, Pécs, Széchenyi tér 1. Ajánlatkérő telefonszáma: / Ajánlatkérő faxszáma: /

2 Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Eljárás nyelve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlati kötöttség Kizáró okok, alkalmassági feltételek Ajánlat Közös ajánlattétel Az Ajánlat formai feltételei Ajánlatok leadása, bontása Ajánlatok elbírálása Ajánlatok értékelése Eredményhirdetés Szerződéskötés közvetlen szállítói fizetés, fizetés feltételei...17 II. Kitöltendő mellékletek...19 Nyilatkozatminták...20 III. Szerződéstervezet...37 Általános szerződési feltételek (szerződés 1. sz. melléklete)... Feladatleírás (szerződés 2. sz. melléklete)... IV. Feladatleírás

3 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy az Önök számára megküldött Ajánlati Felhívás, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás(ok) megvalósítására. Az eljárás típusa: Kbt. Második Rész, IV. fejezet, 3 cím szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Főbb mennyiségek: A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program Pécsi Konferencia és Koncertközpont, Közterek és parkok újjáélesztése I.-II. ütem, Zsolnay Kulturális Negyed, Nagy Kiállítótér valamint a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kivitelezése tárgyú projektjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása 16 hónapos időtartamban. A szolgáltatás magába foglalja stratégiai és kommunikációs tervezést, tájékoztató kiadványok készítését, tájékoztató anyagok megjelentetését elektronikus és írott médiában (médiavásárlás), rendezvények szervezését, honlaptervezést, -készítést és üzemeltetést, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb ügynökségi szolgáltatások ellátását. A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 16 hónap, a szerződés időtartama az építési beruházások befejezésének csúszása esetén a szerződés időtartama a Kbt. 50. (2) bekezdése alapján 10 %-kal növekedhet. A közbeszerzésben résztvevők köre: Aki(k) az Ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlat(uk) alapján a szerződés teljesítésére alkalmas(ak). Egyéb rendelkezések: Amennyiben az Ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az Ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó

4 I. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE - 4 -

5 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevő(k) részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2., és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI:26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig lehetősége van az Ajánlati felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Székhely: 7621, Pécs, Teréz u Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Telefon: / Fax: / Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon, -ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a / faxszámra vagy az címre küldjenek visszajelzést! 3.3. Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, felhívja a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét arra, hogy megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről a következő szervezetektől, hatóságoktól: - MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL H-1051 Budapest, Arany János u. 25. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT - 5 -

6 H-1097 Budapest, Gyáli út Budapest, pf Telefon: (36-1) Fax: (36-1) MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: (36-1) , (36-40) Fax: (36-1) ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Ajánlattevő a Kbt. 72. alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 4.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 5. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK 5.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés szerinti alvállalkozója olyan személyes, gazdasági - pénzügyi és műszaki -, szakmai kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, amely alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételekkel. E kompetenciákra vonatkozó előírásokat az Ajánlati felhívás III.2.1); III.2.2.) és III.2.3.) pontja tartalmazza Ajánlatkérő a Kbt. 60. (1) és a Kbt. 61. (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányának / PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI / MŰSZAKI- ÉS SZAKMAI alkalmasság igazolására a mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben kötelezővé teszi ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba A Kbt. 60. (1) bekezdése, illetőleg a Kbt. 61. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányával kapcsolatos igazolásokat, legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell a nyertes ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia

7 5.4. Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok fenn nem állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, vagy az ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat. A fenitek alapján az ajánlattevő jogosult az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést követően benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban igazolja a kizáró okok fenn nem állását, abban az esetben az igazolások vonatkozásában hiánypótlás lehetősége az igazolást benyújtó szervezetet teljes körben megilleti A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatói tartalmazzák (Közbeszerzési Értesítő (2009. VII. 10.) 80. szám). 6. AJÁNLAT: 6.1. Az ajánlatot az Ajánlati Felhívást, és a dokumentációt különös tekintettel a részletes szerződési feltételekre egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési Törvény), és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 7. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 7.1. Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevő(k)vel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó konzorciumi megállapodást A konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell: (a) a jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult szervezet megnevezését; (b) jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt konzorciumi tag adatait; (c) szerződéskötésre jogosult képviselő kijelölését, (d) a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden konzorciumi tag részéről; (e) ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a konzorciumi tagok között; (f) a számlázás rendjét a konzorcium tagjai között. 8. AJÁNLAT TARTALMI, FORMAI FELTÉTELEI: 8.1. Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie: - 7 -

8 1. Fejezet Felolvasólap (csatolva a teljesítési határidőt részletező nyilatkozat) 2. Fejezet - Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok 3. Fejezet - Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 4. Fejezet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 5. Fejezet - Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 6. Fejezet - Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben) Az Ajánlati Dokumentációhoz az Ajánlattevő köteles tartalomjegyzéket csatolni, amely részletesen tartalmazza az ajánlati dokumentációban benyújtott igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok listáját oldalszámmal megjelölve Az Ajánlati Dokumentációt cégszerűen aláírva kell benyújtani, az ajánlat információt tartalmazó oldalait folyamatos lapszámozással kell ellátni és példányonként összefűzve vagy kötve, kell beadni Az Ajánlati Dokumentációt öt (egy eredeti és az eredetiről készült négy másolati) példányban, zárt csomagban (borítékban), kérjük benyújtani, a csomagolást a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül kizárólag az alábbi felirattal ellátva: PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM KULCSPROJEKJEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELLÁTÁSA AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ FEL! 8.4. A dokumentációkon kérjük feltüntetni az eredeti ill. másolat megjelölést Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők: Igazolás, nyilatkozat megnevezése Melléklet száma 1. Felolvasólap (ajánlattevő részéről benyújtandó) 2. sz. melléklet Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok 2. Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése és a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai és (2) bekezdése tekintetében (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről külön-külön benyújtandó)** 7. sz. melléklet Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok 3. Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja tekintetében (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) 8. sz. melléklet - 8 -

9 Pénzintézeti igazolás az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja tekintetében (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó)** Az előző három lezárt üzleti év beszámolóinak egyszerű másolata az ajánlati felhívás III.2.2. P.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) - 9. sz. melléklet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások Referenciaigazolás(ok) vagy referencianyilatkozatok** az ajánlati felhívás III.2.3. M.1. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) Nyilatkozat a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja tekintetében (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó)** 1 fő felsőfokú végzettségű PR menedzser szakmai önéletrajza /Ajánlati Felhívás M.2) pont a) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű PR menedzser végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata /Ajánlati Felhívás M.2) pont a) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű PR menedzser rendelkezésre állási nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva /Ajánlati Felhívás M.2) pont a) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 10.sz. melléklet/11.sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet

10 fő felsőfokú végzettségű PR munkatárs szakmai önéletrajza /Ajánlati Felhívás M.2) pont b) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű PR munkatárs végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata /Ajánlati Felhívás M.2) pont b) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű PR munkatárs rendelkezésre állási nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva /Ajánlati Felhívás M.2) pont b) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű médiatervező és médiavásárló szakmai önéletrajza /Ajánlati Felhívás M.2) pont c) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű médiatervező és médiavásárló végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata /Ajánlati Felhívás M.2) pont c) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő felsőfokú végzettségű médiatervező és médiavásárló rendelkezésre állási nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva /Ajánlati Felhívás M.2) pont c) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő, felsőfokú végzettségű sajtókapcsolatokért felelős szakértő szakmai önéletrajza /Ajánlati Felhívás M.2) pont d) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő, felsőfokú végzettségű sajtókapcsolatokért felelős szakértő végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata /Ajánlati Felhívás M.2) pont d) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 1 fő, felsőfokú végzettségű sajtókapcsolatokért felelős szakértő rendelkezésre állási nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva /Ajánlati Felhívás M.2) pont d) bekezdésében előírt alkalmassági feltétel igazolásaként/ 13.sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet - - Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)** Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)** 1. sz. melléklet 3 sz. melléklet

11 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)** Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)** 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 26. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 72. tekintetében A szerződés teljesítéséhez erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata és/vagy igazolása a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint** Az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolata (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem eredeti vagy hiteles másolata (adott esetben) (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolata (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó) 50 millió HUF/év mértékű, a szolgáltatás megvalósítására vonatkozó felelősségbiztosítás kötvényének hiteles másolata vagy ajánlattevő szándéknyilatkozata arra irányulóan, hogy az eljárás elnyerése esetén az előírt biztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti (ajánlattevő részéről benyújtandó). Árazott költségvetés (az ajánlat részeként és elektronikusan.xls formátumban is benyújtandó) sz. melléklet 33. Tartalomjegyzék - * A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet ajánlattevői igénybevételére a Kbt. 4. 3/E pontja irányadó. **-gal jelölt nyilatkozatok hamis adattartalom esetén a Kbt. 4. 9/A pontja szerinti hamis nyilatkozatnak minősülnek

12 9. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA 9.1. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2009/ / 13:00 óra Helyszíne: Pécs2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (7621, Pécs, Mária u. 9.) Zsolnay terem 9.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevő(k) nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül az összes ajánlattevő részére postai úton és faxon megküld. 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az Ajánlati felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg kizárja Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti körben, több alkalommal biztosított az Ajánlattevő számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosulását A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban) felmerült kérdéseit írásban (telefaxváltással) pontosítja Ez a kiegészítő információ az ajánlat lényegét nem módosíthatja, csak az ajánlat megértését célozhatja, segítheti, azonban a fentebb felsorolt (ajánlati ár, stb.) és jegyzőkönyvben rögzítendő adatok nem módosíthatók Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha: (a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; (b) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; (c) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;

13 (d) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; (e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; (f) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; (g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz; (h) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetőleg - ha azt az ajánlatkérő előírta - a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. 11. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI,AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása Az elbírálási részszempontok: Részszempont Súlyszám 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF) 5 2. Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-ában) 2 3. Valamennyi projektre vonatkozó egységes marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottsága 4 1. bírálati részszempont - Nettó ajánlati ár (HUF): Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a feladatleírásban szereplő valamennyi költségtételt, a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. 2. bírálati részszempont Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-ában): Ajánlatkérő a késedelmi körbér mértékére vonatkozó vállalás értékelésének felső határát a nettó ajánlati ár 3 %- os mértékében határozta meg, melynek alapján a nettó ajánlati ár 3 %-át meghaladó késedelmi kötbérvállalás 100 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 0,1 %-át el nem érő meghiúsulási kötbérre irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. bírálati részszempont - Valamennyi projektre vonatkozó egységes marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottsága (Szakmai Ajánlat: A bírálati szemponthoz kapcsolódóan Ajánlattevőnek Szakmai Ajánlatot szükséges készítenie, amelynek tartalmaznia kell: 1. Fejezet: Kommunikációs feladatokkal kapcsolatosan tervezett intézkedések. Ajánlattevőnek e fejezetben be kell mutatnia javaslatait a kommunikációs stratégia elkészítésére vonatkozóan (célok, célcsoportok, üzenetek, csatornák, javasolt kommunikációs eszközök), valamint a cselekvési ütemterv összeállítására

14 (legalább az alábbi bontásban: kivitelezés kommunikációs feladatai, létesítmény átadásokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok, létesítmények üzembe helyezését követően megvalósítandó feladatok) 2. Fejezet: Javaslatok az arculattal, vizuális megjelenéssel kapcsolatban. 3. Fejezet: Konfliktus és válságkezelési megoldási javaslatok. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a lehetséges kommunikációs konfliktus helyzeteket a projektben, az egyes definiált konfliktusok, helyzetek lehetséges hatásait a projektre, valamint javaslatait a konfliktusok kezelésére (projektvezetők, menedzsment szervezet felkészítése, válságkezelési csapattagok, bevonni kívánt szakértők, javaslatok az egyes válsághelyzetek kezelésére (média kapcsolatok, felkészülés a válság helyzetek elkerülésére). 4. Fejezet: Kötelező tájékoztatás feladataival kapcsolatos javaslatok. 5. Fejezet: Sajtó és média kapcsolatok tervezett kiépítésére, fenntartására vonatkozó javaslatok, PR kapcsolattartási javaslatok (lakosság, önkormányzatok, Támogató Hatóság, egyéb érdekeltek) 6. Fejezet: A teljesítés során alkalmazott monitoring rendszer és minőségbiztosítási intézkedések bemutatása. Ajánlattevőnek be kell mutatnia az általa a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozók, szakemberek munkájának ellenőrzését, a Megrendelő vagy a szolgáltatásban érintett személyek részéről a beérkezett panaszok kezelését Az értékelés módszere az első bírálati részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempontonkénti értékelés során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. A pontszámítás képlete: Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: pont. azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az értékelés módszere a második bírálati részszempont esetében egyenes arányosítás: az értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap

15 Ajánlatkérő a második bírálati részszempont értékelésekor az arányosítás során a megállapított felső határ feletti ajánlatok határ feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a nettó ajánlati ár 3 %-ának megfelelő mértékű vállalás, amelyhez viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre. Pontszámítás képlete: Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: pont. azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az értékelés módszere a harmadik bírálati résszempont esetében: sorbarendezés, melynek során a marketing-kommunikációs stratégia tartalma a többi ajánlattevő marketingkommunikációs stratégiának kidolgozottságához viszonyított sorrendjében elfoglalt helye szerint külön-külön kapnak pontot. Az értékelés során elsőként háromfős szakmai zsűri értékeli különkülön a Szakmai ajánlat tartalmának minőségét, megfelelőségét és szakmai javaslatot készít a Bíráló Bizottság számára. A szakmai zsűri értékelése és javaslatai alapján a Bíráló Bizottság tagjai külön-külön sorba rendezik, majd az egyes ajánlattevők által elért helyezési számot összegzik. A legalacsonyabb helyezési számot elért ajánlat a résszempontra 100 pontot kap, a legmagasabb 1 pontot. A többi ajánlat pontszáma a helyezési számok összegeinek arányosításával kerül meghatározásra, az alábbi képlet alapján: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A zsűri számára a marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottságának főbb értékelési szempontjai, a Bíráló Bizottság számára a marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottságának a főbb, a sorbarendezés alapját képező szempontjai a következők: - A javasolt kommunikációs stratégia elkészítésével kapcsolatosan javasolt intézkedések tartalmi megfelelősége (kommunikáció által elérni kívánt célok, az általános és az egyes

16 célcsoportokra vonatkozó üzenetek, az üzenetek célba juttatását biztosító eszközök, médiumok; a költségtervezet, illetve az időzítés megalapozottsága). - A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató I. számú kommunikációs csomagja szerinti és a projekthez közvetlen kapcsolódó kommunikációs feladatokon túlmenően a kommunikációs stratégia elkészítésével kapcsolatos intézkedések megfogalmazása során figyelembe veszi-e a feladatleírásba foglalt, az EKF projekthez kapcsolódó, a feladatleírásban meghatározott kommunikációs célokat, feladatokat. - A stratégia részét képező cselekvési ütemterv kialakításával kapcsolatosan megfogalmazott intézkedések átláthatósága, az ütemezés logikája (Logikus, következetes ütemezés). - A lehetséges konfliktus helyzetekből eredő veszélyek/kockázatok helyes felmérése, azonosítása (Ajánlattevő kitér a lehetséges konfliktusokra, számol azok fellépésével és figyelembe veszi az ad-hoc felmerülő válsághelyzeteket is), - A konfliktushelyzetek várható hatásainak bemutatása (Ajánlattevő helyesen ismerteti, hogy a definiált konfliktushelyzetek milyen hatással vannak a projekt megvalósításra). - Helyzetértékelés, megoldási javaslatok (módszerek és következtetések). (Mennyire releváns, alkalmazható megoldásokat javasol az egyes konfliktus helyzetek kezelésére, a projekt vezetőinek felkészítése, csapat kijelölése, esetleges szakemberek, szakértők bevonása vonatkozóan; a javaslatok között megadott kulcsüzenetek kulcskérdések-kulcsválaszok, kommunikációs eszközök megalapozottsága; média bevonására; válsággá fajulásra való felkészülésére tett javaslatok projekt szempontjából való megfelelősége) - A sajtó-, média kapcsolatok és PR témakörben tervezett akciók (sajtó, TV, rádió, PR film, fórumok, nyílt napok, stb.) mennyire vannak összhangban a projekt céljaival, a feladatleírásban ismertetekkel, az EKF projektek tájékoztatási útmutatójával, illetve a kommunikációs stratégiával és a cselekvési ütemtervvel kapcsolatosan tett javaslatokban megfogalmazottakkal. - Az igénybe vett szakemberek, alvállalkozók ellenőrzésének módszertana, a gyors és hatékony panaszkezelés (a belső minőségbiztosítási rendszer, valamint a panaszkezelés mennyire garantálják a teljesítés hatékonyságát). 12. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009/ / 10:00 óra helyszíne: Pécs2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (7621, Pécs, Mária u. 9.) Zsolnay terem Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérő ezennel meghívja az ajánlattevőket és további külön értesítést, nem küld. Tekintettel az Ajánlati felhívásra és a dokumentációra, jelen értesítés minősül meghívásnak Az Ajánlatkérő a Kbt. 93. (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és az ebben foglalt adatokat ismerteti az eredményhirdetésen. Az írásbeli összegzést az Ajánlatkérő a jelenlévő Ajánlattevőknek az eredményhirdetésen átadja, majd haladéktalanul megküldi a távollévő Ajánlattevőknek Sikeres eljárás esetén a kiíró a nyertes Ajánlattevővel köti meg a tervezési szerződést. Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel köt szerződést Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha:

17 (a) nem nyújtottak be ajánlatot; (b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; (c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; (d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja; (e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; (f) a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; (g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától; (h) több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes. 13. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződéskötés időpontja: 2009/ / A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az Ajánlati felhívás szerinti időpontban a Kbt. 99. alapján, valamint az Ajánlati Dokumentációban megadott forma és az ajánlatának tartalma szerint Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő ezen mulasztásának tekintetében Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő második legkedvezőbb összegű Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni. 14. KÖZVETLEN SZÁLLÍTÓI KIFIZETÉS, FIZETÉS FELTÉTELEI A megbízási díj kifizetése Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítés igazolás kiadását követően, a Kbt (3) bekezdés szerint 60 napon belül figyelemmel a Kbt (4) bekezdésére - utólagosan, a DDOP támogatási konstrukció szerinti közvetlen szállító kifizetés alapján, átutalással, forintban (HUF) történik A közvetlen szállítói kifizetéssel kapcsolatban az Ajánlatkérő és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Támogatási Szerződés mintájának előírásai a következők: Általános Szerződési Feltételek: A támogatás folyósítása A támogatások folyósítása a Kedvezményezett kérelmére az alábbi formában történhet: a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;

18 b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződést be kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.) A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be

19 II. FEJEZET: KITÖLTENDŐ MELLÉKLETEK

20 1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70. (2) bekezdése tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: - az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk teljesíteni, és e szerződés teljesítésének céljából vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az Felolvasólap -on Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá.* Keltezés (helység, év, hónap, nap) * Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!.. (cégszerű aláírás)

21 2.1. számú melléklet Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő Név:... Székhelye:... Telefon:...Fax: Ajánlattétel tárgya: A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojekjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. 3. Ellenszolgáltatás: Egyösszegű nettó ajánlati ár...(huf) Késedelmi kötbér mértéke... (nettó ajánlati ár %-ában) Valamennyi projektre vonatkozó egységes marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottsága...nem SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADAT Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

22 2.2. számú melléklet Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevői konzorcium Név:... Székhelye:... Telefon:...Fax:... Tagok adatai (név, székhely): Ajánlattétel tárgya: A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojekjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. 3. Ellenszolgáltatás: Egyösszegű nettó ajánlati ár...(huf) Késedelmi kötbér mértéke... (nettó ajánlati ár %-ában) Valamennyi projektre vonatkozó egységes marketing-kommunikációs stratégia kidolgozottsága...nem SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADAT Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

23 3. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (1) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő az alábbi a közbeszerzés részét képező területekre vonatkozóan kíván szerződést kötni harmadik személlyel: Munka egység, munkaterület megnevezése Igénybevétel mértéke a beruházás értékének egészéhez mérten (%) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

24 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. (1) bekezdés b) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm a(z) Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye Igénybevételhez kapcsolódó munkaegység, munkaterület megnevezése Igénybevétel mértéke a beruházás értékének egészéhez mérten (%) céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót/nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.* Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) *-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

25 5. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. (1) bekezdés c) pontja tekintetében A(z) mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm a(z) A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e (igen/nem) céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet/nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet* Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) *-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

26 6. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. (3) bekezdése tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: - a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés 10 %-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót aki, illetőleg amely a Kbt. 60. (1) bekezdés valamint a Kbt. 61. (1) és (2) bekezdés szerinti a kizáró okok hatálya alá esik. Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

27 7. számú melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdése, 61. (1) és (2) bekezdése tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő / Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet nem áll a 60. (1) bekezdése, valamint 61. (1) és (2) bekezdése által meghatározott kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján a(z). mint Ajánlattevő / Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet: - végelszámolás alatt nem áll, az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban [Kbt. 60. (1) bek. a) pont]; - tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel [Kbt. 60. (1) bek. b) pont]; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján tevékenységét a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta [Kbt. 60. (1) bek. c) pont]; - közbeszerzési eljárásoktól jogerősen eltiltásra nem került, a társasággal szemben eltiltás nem áll fenn [Kbt. 60. (1) bek. d) pont]; - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nincs, ilyen tárgyú fizetési kötelezettségeinek eleget tett [Kbt. 60. (1) bek. e) pont]; - korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, emiatt közbeszerzési eljárásból nem zárták ki, illetőleg hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg [Kbt. 60. (1) bek. f) pont]; - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el [Kbt. 60. (1) bek. g) pont]; - a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el [Kbt. 60. (1) bek. h) pont];

28 - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el [Kbt. 61. (1) bek. a) pont]; - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapított meg, és bírságot nem szabott ki [Kbt. 61. (1) bek. b) pont]; - korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg[kbt. 61. (1) bek. c) pont]; - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyzett [Kbt. 61. (1) bek. d) pont]; - az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha a fizetésre halasztást kapott [Kbt. 61. (2) bek.]. Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

29 8. számú melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. (1) bekezdésének a) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet az alábbi bankszámlákkal rendelkezik: Pénzügyi intézmény neve Pénzforgalmi számla száma Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékleteit képezik: - pénzügyi intézmény(ek) igazolása(i) a megnevezett pénzforgalmi számlákról Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

30 9. számú melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. (1) bekezdésének b) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolók alapján pozitív vagy nulla volt. * Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője továbbá kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet letelepedés szerinti országának joga előírja**/nem írja elő** beszámoló közzétételét. A nyilatkozat mellékletét képezi: előző három üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak egyszerű másolata.*** Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) * Az első bekezdést csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a nyilatkozattevő szervezet letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét * Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! ** Amennyiben a nyilatkozattevő szervezet letelepedés szerinti országának joga előírja beszámoló közzétételét

31 Nyilatkozat 10. számú melléklet a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (3) bekezdésének a) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 36 hónapban az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesítette*: Szerződést kötő másik fél neve, székhelye Teljesítés ideje (időtartama) Szolgáltatás tárgya Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) * Amennyiben a szerződést kötő másik fél Kbt. 22. (1) bekezdésének a) e) pontja szerinti szervezet, abban az esetben a referenciamunkát a szervezet által aláírt igazolással szükséges igazol

32 11. számú melléklet Referenciaigazolás (minta) Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)... (székhely:.) az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 36 hónap az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat végezte a teljesítésre irányadó jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő módon: Teljesítés ideje (időtartama) Szolgáltatás tárgya Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai: Kapcsolattartó neve: Telefon: Fax: Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás)

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7621, PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-72/533-800 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-72/212-049 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 569-8/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1./ Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 114-1/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben