AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013"

Átírás

1 AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013 Műszaki leírás

2 Tartalom 1. Tervezési alapgondolat Városszerkezeti és beépítési koncepció Térrendszer Zöldfelületi rendszer Közlekedési rendszer Fenntartható fejlesztés és üzemeltetés Egyéb innováció, fejlesztési javaslat Pályázati űrlap Mellékletek

3 1. TERVEZÉSI ALAPGONDOLAT Heinrich Nebbien német tájépítész pesti népkertjét, a Városligetet méltatói olyan jeles parkokhoz hasonlították, mint a londoni Regent s Park, a müncheni Englischer Garten, a berlini Tiergarten és a New York i Central Park. Túlzottan hízelgő ez, ha a Liget mai arcára gondolunk. Nebbien szándéka szerint a park a pihenés, a találkozás, a tanítás, a nevelés, a parádé, a versenyek, a táncos alkalmak és mindenféle szórakozás helyszíne. Ma sem várnánk el többet a Ligettől. A Múzeumi Negyed elhelyezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül az idén 200 éves Városliget történelmi múltját és jelentőségét. Sőt legfőbb támpontunk az 1813 ban fogant bejárati motívum, amely az egykori terv egyedül fennmaradt eleme a Rondó. A koncentrikus körökből álló Rondó a park egyetlen geometrikus formája, amely átmenetet képez a szabályos városi szövet és a tájképi park lendületes vonalai között. Funkciója látni és látszani egyszerre. Ekvivalens ezzel a művészet és a múzeumok célja is. Tehát a szuggesztív Rondó mint egyedül fennmaradt eredeti elem a Múzeumi Negyed térbeli, intellektuális, historikus szervezője. A park egykori bejárata újra betöltheti funkcióját, amely immár a Múzeumi Negyedbe is vezet. A Liget tervezésének alapfelvetései, hogy a parknak lehetőségeket, pluralitást és heterogenitást kell biztosítania, mivel karakterénél fogva egy szabadtér állandó változásban és fejlődésben van. Számtalan folyamat alakítja a parkot; gyerekek, fiatalok, szülők, felnőttek és idősek szokásai és igényei. A parkban egy komplex egyensúly alakul ki a fizikai, szociális és szellemi hatások között, amely így a város és a táj kommunikációs és interakciós megélésének formája. A park mindenki számára hozzáférhető 0 99 éves korig, egyénileg, családosan és csoportosan; sokrétűen használható interkultúrális, generációkat átfogó tér. A Liget meglep, inspirál, kíváncsivá tesz, képez; továbbá megváltoztatható és idomulni képes. A park a természetben végzett aktivitások gyakorlóhelye, közelsége miatt a mindennapokban is könnyen elérhető és az itt elsajátítható tudás, gyakorlat felhasználható. Közlekedési koncepciónk alapján a Városliget a jövő Budapestjének közlekedési modellje lesz: a belső részen csak zéró emissziós közlekedéssel, a határon nagykapacitású parkolók és kötöttpályás vonalak jó átszállási kapcsolataival. 2. VÁROSSZERKEZETI ÉS BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ Az építészeti koncepció középpontjában a természeti elemekkel kialakított kapcsolat áll. Ennek oka, hogy a fejlesztésre kijelölt területen találkozik a természet és az ember alkotta városi környezet. Így az épületek elhelyezésekor az architektúra és a táj szerves egységének megteremtéséből indultunk ki, amikor a közgyűjteményi múzeumok tereit rejtő, a Rondó felől transzparens felületű épületrészek elhelyezéséről döntöttünk, összhangot teremtve a használhatóság és a fenntarthatóság között. A cél többek között egy olyan központi kulturális találkozási pont kialakítása, ahol a természet és a művészet találkozik és rugalmasan reagál a városlakók, és az idelátogató turisták igényeire. Az építészeti koncepció központi elemei így a Rondó, és az azt körülölelő múzeumi épületek lettek, melyek homlokzati arculata szinte becsalogatják a térre érkező látogatókat az épületekbe (1. ábra). Az épülettestek változatos terű és atmoszférájú szekvenciája az együttes bejárása során tárul fel a látogatók előtt. A Rondót számos gyalogút szabdalja fel, melyek közül az egyik a városligeti történelmi tengelye. Ez a tengely akárcsak az eredeti tervben a Városligeti fasor meghosszabbítása, ahol a park feltárulásának első motívuma egy épített kapuzat. 3

4 Az épületegyüttes központi térének, a Rondónak a fő megközelítési iránya a Hősök tere felől történik, a múzeum épülettömegének megnyitásával, mely kapuként fogadja a múzeumi látogatót. Éppen ezért a Műcsarnok irányából az épület figyelemfelkeltő hatása fontos szerephez jut. További kiemelt aspektus, hogy az épületegyüttes maximális magassága megegyezzen a Városligeti fasorig a Műcsarnok legmagasabb pontjával. Így a Hősök tere felőli látványból nem magasodik ki és nem nyomja el a Műcsarnok épületét (2. ábra). Az új épületegyüttesnek alkalmazkodnia kell a Városliget zöld szövetéhez, azzal egységet kell alkotni és nem uralkodhat el a park megjelenésén, funkcióján, zöldfelületi aktivitásán. Ennek okán az új beépítés jelentős része a föld alatt terjeszkedik. A Városligeti fasor és Damjanich utca közötti szakaszon a tömegek részben gyepes rézsűbe illesztése azzal jár, hogy a felszín jelentős része beépítetlen marad, így az épületek impozáns léptéke ellenére viszonylag kevéssé invazív módon avatkozik be a környezetbe. A múzeumok belső homlokzatának integráns ugyanakkor karakteres jellegét a rámpaként használt előtető adja. Ennek segítségével juthatunk fel a Műcsarnokhoz közelebb helyezkedő múzeumok tetején található nyilvános közparkhoz. A rámpa a Dózsa György út irányából több helyről is megközelíthető. Egyik ilyen pontja a Műcsarnok mögötti főkapu mellett található. Fontos szempont volt, hogy a Rondó belső intim terét minél csendesebbé tegyük, ezért az épületeket úgy helyeztük el, hogy a Dózsa György út zaja minél jobban kizárásra kerüljön. Az épületegyüttest úgy alakítottuk ki, hogy minél egyszerűbben megközelíthető legyen a jelenlegi tömegközlekedési struktúrával, így a személyautó közlekedés minimálisra csökkenthető, hogy a lehető legkevésbé terhelje a környezetet. Az ökologikus működést segíti elő a zöldtető, az esővízgyűjtés és a napelemek használata. Az energiafogyasztás önellátásában kulcsszerepet játszik a Városligeti tó vizének az épület hűtésérefűtésére való felhasználása. (3. ábra) A zöldtető, amely kitűnő hőszigetelőként működik az alatta elhelyezett helyiségek számára: nyáron hűvösen tartja őket, és az esővíz hasznosításában és visszatartásában is fontos szerepet játszik. Az épületek zárt, egyszerű formái, az anyaghasználat és a szerkezetek egyaránt az energiafelhasználás csökkentését szolgálják. A korlátozott terjeszkedési lehetőségek, a régebbi épületek iránti tisztelet, valamint a környezeti szempontok mind hozzájárultak, hogy az új komplexum valóban környezetbarát módon működhessen. 3. TÉRRENDSZER Az építészeti koncepció központi eleme a Rondó, a köré szerveződő múzeumi épületegyüttessel. A tervezett Múzeumi Negyed így a jelenlegi múzeumok szerves folytatásaként, a Műcsarnok lábánál helyezkedik el. Az új beépítést úgy alakítottuk ki, hogy a Múzeumi Negyed minél kevésbé gátolja a Városliget és a környező városi szövet vizuális és gyalogos kapcsolatát. Ezért az épületek egy része a térszint alatt helyezkedik el, és csak a karakteres épülettömegek jelennek meg a felszín felett. 4

5 Az egyes múzeumok közötti átjárhatóságot az épületen belül a térszint alatt található fogadóterek összekötésével biztosítottuk, míg a tér szintjén az árkádsoros előtető nyújt erre lehetőséget. Az így kialakult tervezési koncepció lehetővé tette, hogy a térszint felett az épületek egy csigavonalban idomulhassanak a Rondóhoz, melyet az épülettömegbe szervesen illeszkedő Zene Házának szabadtéri színpada zár (4. ábra). A múzeumok külön külön értelmezhető egységekként jelennek meg, amelyek összességében közös tömegként érvényesülnek. A turisztikailag leginkább frekventált területen helyezkedik el három nagyjából egyforma tömegre bontva az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Kortárs Művészeti Múzeum. Ezek tetején hidakkal összekötött közpark jön létre. A körív beépítés következő eleme a Néprajzi Múzeum, mely a Dózsa György út felől vidéki parasztházak tömegére asszociál. Végső elemként a Magyar Építészeti Múzeum, a Fotógráfiai Múzeum és a Zene Háza együttes épülete zárja a sort (5. ábra). A belső homlokzatsor egységes jellegét az épületeket összefogó, járható előtető adja. Az épülettömegeket gyalogos tengelyek szelik át, melyek bekötési pontok a városi tömegközlekedésbe, valamint a városligeti történelmi tengelybe. A múzeumok elhelyezése során fontos szempont volt azok építési ütemezhetősége is. Így első ütemben az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Kortárs Művészeti Múzeum közös épülete épülne. Második ütemben a Néprajzi Múzeum, míg harmadik, végső ütemben a Magyar Építészeti Múzeum, a Fotógráfiai Múzeum és a Zene Háza épületegyüttese kerülne megépítésre (6. ábra). Jelenleg a Petőfi Csarnok emeleti szintjén lévő Repüléstörténeti Múzeumot a Közlekedési Múzeum épületébe javasoljuk integrálni, annak emeleti bővítésével. A Városliget ezen területére helyeztük el a Gyermek és Ifjúsági Tudás és Élményközpontot is, ahol megújul a Kresz pálya, és új vizes játszótér jön létre. Az Olof Palme Ház kibővítésével ikonikus megjelenésű turisztikai információs központot javasolunk kialakítani, amely mellett kilátó épül (7. ábra). 4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER A park felújítása során alapvető szempont volt, hogy a zöldfelület szabadon és sokrétűen használható, tehát multifunkcionális legyen; egyidejűleg sok használati érdeklődés jelenhessen meg. A szabadtéri használatokat úgy csoportosítottuk, hogy a különféle korosztályok, társadalmi csoportok integráltan használhassák azokat. A különféle funkciók elhelyezésének alapja, hogy a parkon belül jó eloszlási arány alakuljon ki, ám az egyes használatok ne hassanak zavarólag egymásra. A parkban jelenleg is számos használati funkció lelhető fel, ezeket csoportosítottuk, összevontuk, így jöttek létre a többgenerációs játszó és sportfelületek. Az aktív tevékenységeken túl megjelennek egyéb használatok is, mint a kommunikáció és az interakció is (nézelődés, megfigyelés, beszélgetés, közös időtöltések, aktivitások). Kiemelt szempontnak tartottuk továbbá a Liget Brand létrejöttét, amelyet a minőségi szolgáltatások, a fenntartás, a gazdag, állandó programkínálat és az egységes berendezési tárgyak megjelenése szavatol. A brand hez kapcsolódóan egységes büfé, árusítóhely és illemhely, valamint emblémás utcabútor családot alakítottunk ki. A brand et erősíti a Liget márkás termékek árusítása is (bögre, esernyő, kulcstartó stb.). A Hősök tere a gépjárműforgalom kizárásával immár szabadon használható és képes méltó megjelenésben betölteni a fővárosi emblematikus területének szerepét. A Kós Károly sétány egy gyalogos turisztikai tengellyé válik, amely számtalan turisztikai attrakciót képes nyújtani. A földalatti nyomvonalán hidat alakítottunk, amely által egy Ligetet jól körbejárható sétány jön létre, így egy 5

6 2600 m hosszú futópálya alakul ki, amely akár kocogásra, akár kerékpározásra is használható. A Gundel Károly úton és az Állatkerti körúton kizárólag a troli közlekedhet, ezáltal az állatkert mellett széles gyalogos sétány alakulhat ki. Angyalföld és a Liget közötti gyalogos kapcsolatot a vasút felett átívelő gyalogos híd biztosítja, amelyről kiváló rálátás nyílik az állatkertre és a budai hegyekre. A csónakázótó partján lévő napozóteraszok felújításra kerülnek. A parkban a korábbi tervek alapján patakot és több vízfelületet is terveztünk, amelyek biológiailag aktív felületek. A patak a botanikus kertből indul, és a csónakázótóba torkollik, a tó déli részét megnagyobbítottuk és gyepes leülőteraszt hoztunk létre. A csónakázótótól keletre közösségi kertet hoztunk létre, amely elősegíti a Liget és annak tisztasága, ápoltsága iránti közös felelősség kialakulását. A PeCsa elbontásával újra létrejöhet a Nebbien tervében is szereplő, Városligeti fasor és Erzsébet királyné útja közötti vizuális tengely. A tengely középén egy nagyméretű, rendezvények számára is helyt adó rét kerül. Ebben a tengelyben korábban fasorral övezett út vezetett, amelyről Nebbien a következőképpen ír: a tűrhetetlen fasor, amely itt a szabad természet minden stílusát csúfolja, arra kényszerít minket, hogy azt eltüntessük onnan. A Liget egyik jelenlegi legnagyobb hátránya a szabad, rugalmasan használható gyepfelületek hiánya, amelyet ebben a tengelyben mindenképpen érdemes biztosítani, sőt több, kisebb rétet is szükséges kialakítani a parkban. A tengely nyugati végében található a Rondó a Múzeumi Negyed kapuként feltáruló parkbejáratával. A Rondótól keletre, az egykori vendéglő helyén kerül kialakításra a turisztikai célú gasztronómiai szolgáltatóhely. A gasztronómiai terasz és a csónakázótó közé kilátó hőlégballon kerül turisztikai attrakcióként, amelyről más szemszögből is megcsodálható a Liget és környéke. A Közlekedési Múzeum és az Ifjúsági Tudás és Élményközpont mellé kerül egy jelentős játszótér és felújításra kerül a Kresz pálya. A játszótér központi eleme egy tó és patak, amelyek maguk is interaktív játszóeszközök. A játszótavon kötélen húzható tutaj úszik, a patak vizének energiájával pedig reteszekkel, kormányozással ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az Olof Palme ház a Liget információs és turisztikai központjává válik. Itt indulnak a parkba szervezett események (pl. Botanikai és ornitológiai séta a Ligetben, Tai Chi a Nagyréten, vagy Babakocsis kismamatorna a Királydombnál), itt vásárolhatók meg a Liget Brand hez kötődő szuvenír tárgyak, valamint az épület és a mellé épülő kilátó kiállításoknak is helyet biztosít. Az Ajtósi Dürer sor mentén egy botanikus kert kerül kialakításra, amely egyben oktatási szerepet is betölt. Ez a Liget legcsendesebb, elvonulásra alkalmas része, amely a kismamák, nyugdíjasok, elcsendesedésre vágyók, vakok és gyengénlátók kedvelt helyévé válhat. A korábbi focipályák mellé, a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor sarkánál kerülnek kialakításra a sportpályák. A sport és játszóhely centralizált, így egy épületben megoldható a minőségi szolgáltatást nyújtó öltöző, büfé és edzőterem kialakítása. A játszó, fitnesz és sportterületen a gyermek fiatal idős korosztály közötti sokrétű találkozásra is lehetőség nyílik, hiszen a játszótér és a fitnesztér közelsége lényegében elkerülhetetlenné teszi a korosztályok, a szociális és társadalmi rétegek találkozását. Így a környezetük alakításában aktívan részt vevő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket rávezetjük, hogy tetteikért és egymásért felelősséget vállaljanak. A gyermekek és fiatalok saját lábukon, önállóan állva megtanulják, hogy önmagukat és tetteiket megbecsüljék, és önállóan legyenek képesek döntéseket hozni. Az Ajtósi Dürer sor elején hoztuk létre az öko és bolhapiacot, amely ezen a helyen jó megközelíthetőséggel rendelkezik és ez a funkció jól illeszkedik a nagyvárosi forgataghoz. A Dózsa 6

7 György út déli felére helyeztük át az Ötvenhatos Emlékművet, amely továbbra is az egykori Felvonulási téren változatlan megjelenéssel szolgálhat emlékhelyül. A Múzeumi Negyed épületeinek telepítése során a meglévő értékes fák és a Rondó formai elhelyezkedése volt meghatározó. A negyed mintegy körülöleli a Rondót, ezáltal intim belső tér jön létre, amely egyaránt alkalmas kültéri kiállítások és rendezvények szervezésére (8. ábra). A megfelelő vizuális és gyalogos kapcsolatokat az épülettömegek áttörései biztosítják. Az építészeti tömeg összetartozását hangsúlyozza a tetőre felkúszó rámpa, amely térben változatos használattal és látványokkal szolgál. A zöldtetők maguk is kiváló lehetőséget teremtenek rendezvények, fogadások rendezésére. A Rondóban egy nagyméretű szökőkút jelöli ki az együttes középpontját, orientációt nyújtva a látogatók számára. 5. KÖZLEKEDÉSI RENDSZER Fő cél a Városliget megszabadítása a motorizált átmenőforgalomtól. A Kós Károly sétány lezárása komoly kapacitás kiesést nem jelent a város közlekedési rendszerében, viszont tehermentesíti a Városligeten túl az Andrássy utat és azon keresztül a Deák teret. A forgalom egy része várhatóan a Hungária körútra, az Ajtósi Dürer fasorra illetve a Vágány utcára terelődik, ezek környezeti érzékenysége azonban össze sem hasonlítható az előbbiekével. A Városligetben található Magyarország két leglátogatottabb közgyűjteménye: a Fővárosi Állat és Növénykert illetve a Szépművészeti Múzeum. Előbbi 1 millió, utóbbi félmillió látgatót fogad évente. Csak ez a két intézmény egy nyári hétvégén gyakran férőhelyes parkolási igényt generál, amiről nem lehet nem tudomást venni. A Városliget belső úthálózata a parkolási igényeknek csupán töredékét tudja biztosítani, ezért a legésszerűbb megoldás száműzni mindenfajta motorizált közlekedést a park területéről. (Természetesen kivételekre mindig szükség van pl. mozgáskorlátozottak, árufeltöltés, kommunális járművek, de taxik esetében legfeljebb a Széchenyi fürdő és a Gundel Étterem megközelítésén javasolt, áthajtási lehetőség nélkül). A parkolási igényeket a Városliget határán elhelyezett nagykapacitású parkolási létesítményekkel lehet megoldani, amelyeknél kulcskérdés, hogy gyaloglási távolságon ( m) belül legyen egyes célpontokhoz, illetve jó átszállási kapcsolatot adjon a tömegközlekedési eszközökre. Tervünkben négy ilyen létesítményre tettünk javaslatot: két mélygarázsra a Dózsa György úton, egyik a múzeumok, a másik a park megközelítéséhez; egy vagy kétszintes parkolótálcára a Vágány utcába az Állatkert részére és egy parkolóházra a Kacsoh Pongrác csomóponthoz a Széchenyi Fürdő és a Fővárosi Nagycirkusz elérése érdekében. Utóbbi szimbolikus épület is egyben, hiszen megépülésével a csomópontrendszer rámpái a Kós Károly sétány helyett egyenesen a parkolóházat tölthetik, ahol a tágan értelmezett belváros új kapuja alakulhat ki. Épp ezért érdemes ide telepíteni turistabuszparkolót, emellett fontos, hogy a létesítmény közvetlenül csatlakozzon a millenniumi földalatti új Hungária körúti megállójához, hiszen akkor a pesti világörökségi terület szinte bármely pontja elérhető negyed órán belül. A Városliget belső közlekedésében nagy szerepet szánunk a kerékpárnak, hiszen a gépkocsik kitiltásával biztonságban, zöld környezetben, sík vidéken lehet kerekezni, ami ideális a gyerekek és az idősek számára is. Emiatt a budapesti bérkerékpár rendszer mielőbb kiterjesztendő a Városliget egészére, amelyből érthetetlen módon pont olyan létesítmény maradt ki, mint a Széchenyi fürdő. A 7

8 Bubi rendszer mellett természetesen kamerával őrzött, lehetőség szerint fedett kerékpártárolók kiépítése is fontos, ahogy az átszállási csomópontba telepített B+R rendszerek sem mellőzhetők. Tömegközlekedés fejlesztése A Városliget megközelíthetőségének kulcsa a vasút fejlesztésében rejlik. A vasút eddig csak gátolta a Ligetbe jutást, itt az ideje hogy az eddigi hátrányból előnyt kovácsoljunk! A tervezett Városliget és Hungária körút vasúti megállóhelyek sokat segítenek ebben, előbbinél azonban alapvető fontosságú a jó kijárati lehetőség kiépítése a peronok egyik végén a Mexikói úti MillFAV végállomásra, míg a másikon az Erzsébet királyné útra. A Hungária körúti vasúti megállóhelyet pedig a tervezett Hermina út Mohács utca gyalogos felüljárórendszerbe kell bekötni. A fentieken túl új Állatkert vasúti megálló létesítését javasoljuk az Állatkert és a Vágány utcai P+R létesítmény közé, egyik végén kijárattal a Dózsa György úti trolikhoz, a másikon a közvetlenül az Állatkertbe vezető gyalogoshídhoz. 6. FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS Elsődleges szempont egy zéró emissziós épületegyüttes tervezése volt. Az ökologikus működés középpontjában a zöldtető alkalmazása, az esővíz hasznosítása és a napelemek, hőszivattyúk használata áll. Nem minden logikával ellentétes, ha egy város tetőfelületei kihasználatlanul, csak a palák és csillagok párbeszédének vannak fenntartva? 1 Éppen ezért a múzeumok tetejére zöldtető került, amely kitűnő hőszigetelőként működik az alatta elhelyezett helyiségek számára: nyáron hűvösen tartja őket, és az esővíz elvezetésében is fontos szerepet játszik, egyben közparkként és kilátóként is funkcionál. A tetőfelületről és burkolatokról lefolyó esővizet szűrés és betározás után a WC k öblítésére, tisztítás és takarítási célokra, valamint zöldfelületek öntözésére, vízmedencék vízutánpótlására használhatjuk. Ezeken a tényeken túl az esővíz hasznosítás segít csökkenteni a csatorna terheltségét nagy mennyiségű csapadék lehullásakor vagy a hóolvadások alkalmával, mivel zárt medencékbe gyűlik, és visszatartásra kerül a csapadék. Az esővíz hasznosító rendszert elszivárogtatással kombinálva egy ökológiailag optimális megoldás jön létre. Az energiafogyasztás önellátásában kulcsszerepet játszik a Városligeti tó vizének hőszivattyúzással az épület hűtésére fűtésére való felhasználása, amely természetes úton melegíti fel a külső levegőt, mielőtt bejutna az épületbe. Ezzel a megoldással télen az épület besegít a Városligeti korcsolyapálya hűtésébe, mentesítve a műjégpálya energiafogyasztásának jelentős részét. Nyáron az épületek felülethűtést kapnak, megfelelően temperálva az épületek belső tereit, kellemesebbé téve, mint ha mesterséges klímát használnánk. Előbbihez nagymértékben hozzájárulnak az épület környezetében a föld alá fektetett csövekből bejövő talajhőmérsékletű levegő. A fűtéshez szükséges meleg vizet és az elektromos áramot kogenerátorok segítségével állítjuk elő, de lényeges szerepet játszik az épülettömegek tájolása és terepre helyezése is, ahol a megfelelő benapozás szempontjait első helyen vettük figyelembe. Másodlagos fűtésként az elhasznált levegő energiájának visszanyerésével hősszivattyún keresztül történik. 1 Le Corbusier,

9 Az energiaszükséglet ellátására rásegít a tetőn elhelyezett, közel 1000 m2 alapterületű napelem egység. Ez az épületek energiaellátásának nagyobb részét megoldja, segítve a házat a zéró emissziós ház megvalósulásába. A terület ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében növeltük a biológiailag aktív felületeket, minimalizáltuk a közlekedési igényt a tömegközlekedés előtérbe helyezésével, csökkentettük az energia és vízhasználatot. Az épületek zárt, egyszerű formái, az anyaghasználat és a szerkezetek egyaránt az energiafelhasználás csökkentését szolgálják. 7. EGYÉB INNOVÁCIÓ, FEJLESZTÉSI JAVASLAT A kerékpározás mellett a Városliget a gyaloglás, a sétálás ideális helyszíne. Sajnos a vasút a parkot pont a fő lakóterületek felől elzárja, ezért a Hermina és Mohács utcákat össze kell kapcsolni. Az összekötés nem csak a vasút miatt kerül mindenképp külön szintre, hanem amiatt is, hogy az állatkerti terület a Vidámparkot be tudja kebelezni. Egy gyalogos kerékpáros felüljáró rendszer épülne, valóságos zöld híddal összekötve a Ligetet Angyalfölddel, illetve a vasúti deltával, amely az Állatkert tartalék területe lehet, ha a tervezett vasúti forgalomirányító központ mégsem ott épülne meg. A felüljáró a Városliget igazi attrakciója lenne, hiszen egyik végén a Nyugatiba igyekvő vonatok figyelhetők meg, a másik végén pedig a lábunk alatt futkározó afrikai állatok nincs ennél jobb kedvcsináló a Közlekedési Múzeumba illetve az állatkertbe igyekvőknek. A Városliget belső közlekedése kapcsán már szót ejtettünk a kerékpározásról, de fontos kifejteni, hogy Budapest kerékpárút hálózatának is kitüntetett területe ez a térség. A Hungária körút rendkívül nagy forgalma miatt sosem lesz alkalmas kerékpáros főhálózati elemnek, ezért fontos, hogy a vele párhuzamos Hermina utca Mohács utca nyomvonal épüljön ki a vasút különszintű keresztezésével. Ugyanilyen fontos, hiánypótló gyűrűs elem a Dózsa György út kiépítése. A Sztálin szobor ledöntése után 58 évvel eljött az idő, hogy a Jászai Mari tér felé tartó trolik is visszakerüljenek a helyükre, a Dózsa György útra, méghozzá ez együttes haladást lehetővé tevő (4,25 m széles) busz kerékpársávba (és annak is itt az ideje, hogy a 70 es troliból végre 56 os legyen...). Sugárirányú hálózati elemek közül az Andrássy tengely meghosszabbítása a cél a Mexikói útig, illetve az az Erzsébet királyné tengely fejlesztése új aluljáró építésével a vasút alatt. A Városliget és Zugló kapcsolatának javítása érdekében új, trolival és kerékpárral is járható aluljáró építése indokolt a vasúti töltés átsajtolásával az Erzsébet királyné útjának tengelyében. Ennek eredményeképp a 72 es troli útja egyszerűsíthető, a 70 es troli a 82 essel összeköthető. A Városliget és Angyalföld kapcsolatának fejlesztése érdekében pedig az 1 es villamos Kacsoh Pongrác úti megállójánál új állomást kell építeni a Kisföldalattira való közvetlen átszállás érdekében. 9

10 8. PÁLYÁZATI ŰRLAP Összesítés tervezési terület beépített terület beépítési mutató zöldfelület területe zöldfelületi mutató Kivágott fák Pótolt fák burkolt felület Parkoló szám összesen összesen személygépkocsi busz kerékpár meglévő m m2 5,72 % m2 59,25 % 462,00 db db m db 20,00 db 15,00 db tervezett m2 7,77 % m2 65,43 % dm2 132,00 db m db 40 db 420 db Új Nemzeti Galéria bruttó szintterület bruttó beépített terület szintszám építmény magasság parkolószám Látogatói Dolgozói tervezett m m m 315 db 90 db Magyar Néprajzi Múzeum bruttó szintterület bruttó beépített terület szintszám építmény magasság parkolószám Látogatói Dolgozói tervezett m m m 176 db 40 db Magyar Építészeti Múzeum bruttó szintterület bruttó beépített terület szintszám építmény magasság parkolószám Látogatói Dolgozói tervezett m2 981 m m 47 db 15 db 10

11 Magyar Fotográfiai Múzeum tervezett bruttó szintterület m2 bruttó beépített terület 939 m2 szintszám 5 építmény magasság 16 m parkolószám Látogatói 40 db Dolgozói 15 db Zene Háza tervezett bruttó szintterület m2 bruttó beépített terület 962 m2 szintszám 5 építmény magasság 16 m parkolószám Látogatói 45 db Dolgozói 20 db 11

12 9. MELLÉKLETEK 1. ábra A Múzeumi Negyed fő bejárati tengelye 2. ábra A Múzeumi Negyed és a Műcsarnok viszonya 12

13 3. ábra Fenntarthatóság 4. ábra Süllyesztett kültéri koncerttér 13

14 5. ábra Múzeumok elhelyezkedése 6. ábra Ütemezhetőség 14

15 7. ábra Olof Palme ház és kilátó 4. ábra Értékes fák megőrzése 15

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ

Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ Városligeti Fasor Irodaház KIADÓ 2011 Február Megközelíthetőség: M1-es metró Hősök tere megállótól 300 méter gyalogosan; 30-as BKV busz, 75 trolibusz, 70 trolibusz, 79 trolibusz KIADÓ IRODÁK KEDVEZMÉNYES

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere Kamera Rendőri szerv (kerület) Rk HRK Települések száma (db) Kamera száma (Nr.) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése megfigyelt terület 1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkotói vízió, a koncepció gyökerei és üzenete...1 1.1. Akadálymentesség 2. Térszervezés, használathoz illeszkedő funkcionális tagolás..2 2.1. Történeti értékek egységbe

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Ú J P A L O T A - F Ô T É R

Ú J P A L O T A - F Ô T É R HELYZET: 1. gépkocsi orientált közlekedés szervezés az egész lakótelepen 2. széles észak-déli tengely - erôs szélcsatorna hatás 3. becsatlakozó délkeleti irányú út (az Y alakú útcsatlakozás elôny is lehetne)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben

Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben 2011.02.18. Szakonyi Petra Győr MJV Önkormányzata Településfejlesztési Főosztály- Stratégiai Csoport, stratégiai tervező szakonyi.petra@gyor-ph.hu Kooperációs

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Szombathely Közlekedés Konzorcium

Szombathely Közlekedés Konzorcium Sas utca közút kontúrja telekhatár korlát kerékpáros rámpa feljárat meglévő vasúti peron vasúti peron kontúrja gyalogos közlekedő kizárólag kerékpáros közlekedő sáv dilatáció feljárat a peronra kerékpáros

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, URBANISZTIKAI ÉS ELHELYEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS

ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, URBANISZTIKAI ÉS ELHELYEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, URBANISZTIKAI ÉS ELHELYEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: - Címlap - Tartalomjegyzék - Bevezetés - 1. Városszerkezeti és beépítési

Részletesebben

Liget Budapest elhelyezési ötletpályázat 2013 szeptember ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES

Liget Budapest elhelyezési ötletpályázat 2013 szeptember ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES KÖRNYEZETALAKÍTÁSI, URBANISZTIKAI ÉS ELHELYZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2. rész PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE NYILVÁNOS DOKUMENTUM, A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA ÁTADANDÓ A

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus K16 ÖZTÁRSASÁG UTCA Modern minimál a rejtőző luxus Koncepció Az ingatlan tervezésekor a megbízónk igen magas elvárásainak igyekeztünk megfelelni. Az ingatlan felszereltsége egyedülálló. 6 hálószoba, 5

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

színesliget Színezd ki a Ligetet!

színesliget Színezd ki a Ligetet! színesliget Színezd ki a Ligetet! A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív pályázatot hirdet színesliget Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében.

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében. Beszámoló Az Elesett Öregekért Alapítvány 2010.03.16 -án megnyerte a DDOP-3.1.1.-09-2009-0071.sz. pályázatot, amely pályázat keretében az Alapítvány fenntartásában működő gadányi Szeretetotthon teljes

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20.

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. BuBi Szakmai Fórum 2011. szeptember 20. A BuBi szerepe Budapest közösségi

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2012. november 23. A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

É-0 m3. 17 Lakásos Épület Terve ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV Veresegyház Hrsz: 9045/48 VÁRKÖRNYÉKE KFT. MÓDOSÍTOTT HELYSZÍNRAJZ M=1:500 MEGBÍZÓ:

É-0 m3. 17 Lakásos Épület Terve ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV Veresegyház Hrsz: 9045/48 VÁRKÖRNYÉKE KFT. MÓDOSÍTOTT HELYSZÍNRAJZ M=1:500 MEGBÍZÓ: Az épület földszintjének padlószintje = 76, Bmf., hrsz.: /8-7 os társasház engedélyezési tervéhez./ Alapadatok A terület Vt-3 besorolású Az épület helye:, hrsz: /8 Minimálisan kialakítható telek: 0 m Beépítési

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

TANULMÁNY. Készítette: Kecskés Lajos Márton Dátum: 1948. február 29. Készítésének helye: Ráckeve

TANULMÁNY. Készítette: Kecskés Lajos Márton Dátum: 1948. február 29. Készítésének helye: Ráckeve TANULMÁNY a Magyar Királyi Államvasutak által kiírt pályázatra a 760 mm nyomtávú vasútvonal építési helyének kijelölésére és környezetének kialakítására Készítette: Kecskés Lajos Márton Dátum: 1948. február

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 2 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 3 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD

RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD RÁKOS-PATAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE - BUDAPEST, ANGYALFÖLD MEGBÍZÓ: BU D APEST FŐVÁROS XIII. KER Ü LET ÖNKORMÁNYZATA 1139 BUDAPEST, BÉKE T É R 1. TERVEZŐ: LÉPTÉK-TERV TÁ JÉPÍTÉSZ IRODA 1132 BU D APEST RAO UL

Részletesebben

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata 1 KÉSZÍTETTE Kistelek Város Önkormányzata Városi koordinátor Mészáros Gábor Városfejlesztési projektek, helyi televízió Hellné

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS Katolikus templom pályázati tervéhez, Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80 ) ELŐZMÉNYEK: Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat

MŰSZAKI LEÍRÁS. BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat MŰSZAKI LEÍRÁS BUDAPEST SZÍVE VÁROSHÁZA FÓRUM a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó építészeti tervpályázat 2008. szeptember 1 I.1. ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS I.1.1. Előzmények, tervezési

Részletesebben