Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Emberi erõforrás-gazdálkodás Vállalkozások erõforrásai Anyagi eszközök (gépek, berendezések anyagok) Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata Musinszki Zoltán Emberi erõforrás Kiemelt jelentõségû A vállalkozáslegértékesebb erõforrása Jellemzõi termelés nélkülözhetetlen tényezõje önálló gondolkodás szabad akarat cselekedeteit, teljesítményét befolyásolni tudja Elemzés feladatok A létszám nagysága és összetétele A létszám nagyságának és összetételének vizsgálata A munkaidõ kihasználásának vizsgálata A munkaügyi tényezõk és a termelés kapcsolatának vizsgálata A munkatermelékenység alakulásának vizsgálata Bérgazdálkodás vizsgálata Munkaerõ-szükséglet fogalma Munkaerõ-szükséglet meghatározása Munkakör elemzés Vállalati tervek Munkaerõ-szükséglet fedezettsége Adott idôszakban rendelkezé sre álló létszám Feladatok ellátásáho z szükséges létszám A létszám összetétel elemzése Munkaerõmozgás (fluktuáció) vizsgálata Megoszlási viszonyszámok segítségével FEOR szerint Belépési forgalom Belépôk száma Foglalkoztatás hossza, foglalkoztatás jellege szerint Teljes munkaidõben foglalkoztatottak Nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak Munkaköri csoportok szerint Szakképzettség szerint Életkor szerint Munkában eltöltött idõ szerint Nemek szerint Kilépési forgalom Munkaerõ forgalom Kilépôk száma Belépôk + kilépôk száma Váltás min{belépõk száma; kilépõk száma} Váltás intenzitása Váltás 1

2 Fluktuáció okainak vizsgálata Vállalattól független okok Kortól függõ kilépések (nyugdíjazás) Betegségtõl balesetbõl adódó kilépések Anyaság házasság miatti kilépés Vállalattól függõ okok Demotiváció függõ kilépések Nem megfelelõ munkahelyi légkör Nem versenyképes jövedelem. A munka termelékenységének elemzése Megkülönböztetünk átlagtermelékenység határtermelékenység Termelékenységi mutató /hatékonysági mutató/ - alapképlet Termelés Termeléken ység Eröforrás felhasználás Munka termelékenységi mutató /hatékonysági mutató/ Termelés Munkaterme lékenység Élömunka - ráfordítás A munka termelékenység mutatói A számláló /a termelés/ kifejezése Természetes mértékegységben Munkamértékegységben mutatók Bruttó típusú termelési érték mutatók Készárutermelés értéke Befejezett termelés értéke Teljes termelési érték Bruttó termelési érték Nettó típusú termelési érték mutatók Anyagmentes termelési érték Nettótermelési érték Hozzáadott érték, Bér és a nyereség összege A nevezõ /az élõmunka-ráfordítás/ kifejezése A munkaerõfelhasználáskülönbözõ elemei szerinti csoportosításban Közvetlen fizikai munkaráfordítás (közvetlen fizikaiak átlagos állományi létszáma Összes fizikai munkaráfordítás (fizikaiak átlagos állományi létszáma Fizikaiés nem fizikaimunka ráfordítás együttesen (átlagos állományi létszám) A munkásokátlagos dolgozóilétszáma Az alkalmazotttermészetes mértékegység szerinti csoportosításban Fõ, Nap, Óra, Normaóra Termelékenység alakulására ható tényezõk Vállalattól függõ tényezõk hatása. Gyártott termékek korszerûsége, minõsége Alkalmazott gyártástechnológia mûszaki színvonala Termelés, munkaszervezés színvonala Munka igényesség Emberek szakismerete, annak felhasználása Fluktuáció Munkaidõ kihasználás színvonala Kapacitáskihasználás foka Vállalattól független tényezõk hatása A termelésre fordítható idõ változása Termelékenységi mutatók Befolyásoló tényezõ Termelékenységi mutató Összetétel változás Változatlanbázisszintûnormaórára jutó termelés Mûszaki fejlesztés 1 teljesített normaórárajutó termelés Termelékenységi mutatók / Változatlan (bázis szintû) normaórára jutó termelés Átlagosteljesítmény százalék Közvetlen órák aránya Munkanap átlagos hossza Egész napos kiesések Törvényes munkanapokszáma Fizikai létszámarány 1 közvetlenfizikaiórára jutó termelés 1 fizikai órára jutó termelés 1 teljesített fizikainapra jutó termelés 1 fizikai 1 törvényesnapjára jutó termelés 1 fizikai fõre jutó termelés 1 fõre jutó termelés Anyagmentes termelési érték terv sz int en ( Ft ) Termelé sh ez szükséges normaórák terv sz int en ( nó) I1 I1/100 Befolyásoló tényezõ: összetétel változás hatása 2./ 1 teljesített normaórára jutó termelés Anyagmente s termelési érték terv sz int en ( Ft ) Termelé sh ez szükséges normaórák ( nó) Befolyásoló tényezõ: a fajlagos normaóra-felhasználások változása ( Mûszaki fejlesztés, szervezés hatása) I2 I2/I1 2

3 Termelékenységi mutatók / 1 közvetlen fizikai órára jutó termelés Anyagmentes termelési érték terv sz int en ( Ft) Termelé sh ez felhasznált közvetlen órák ( ó) 1 normaórárajutó termelési érték átlagos teljesítmény % termeléshez felhasznált közvetlen fizikai órák meghatározása Létszám fizikaiak aránya törvényes napok száma munkaerõ felhasználási mutató munkanap törvényes hossza munkaidõkihasználási mutató közvetlen órák aránya Befolyásoló tényezõ: Átlagos teljesítmény % I3 I3/I2 Termelékenységi mutatók / 1 fizikai órára jutó termelés Anyagmente s termelési érték terv sz int en ( Ft) Termelé sh ez felhasznált fizikai órák száma ( ó) 1 közvetlen órára jutó termelési érték közvetlen fizikaiak aránya Termeléshez felhasznált fizikai órák meghatározása Létszám fizikaiak aránya törvényes napok száma munkaerõ felhasználási mutató munkanap törvényes hossza munkaidõ-kihasználási mutató Befolyásoló tényezõ: A fizikai létszám összetételének változása I4 I4/I3 Termelékenységi mutatók - 4. Termelékenységi mutatók / 1 teljesített fizikai napra jutó termelés Anyagmentes termelési érték terv szinten (Ft) Fizikaiaká ltalledolgozott napok száma (nap) Fizikaiak által ledolgozott napok száma: 1 fizikai órára jutó termelés a naponta ledolgozott órák száma Létszám fizikaiak aránya törvényes napok száma munkaerõ felhasználási mutató I5 I5/I4 6./ 1 fizikai 1 törvényes napjára jutó termelés Anyagmentes termelési érték terv sz int en ( Ft) ( nap) Fizikaiakra jutó összes törvényes napok száma 1 teljesített napra jutó termelés munkaerõ-felhasználási mutató Fizikaiakra jutó összes törvényes napok száma Létszám fizikaiak aránya törvényes napok száma I6 I6/I5 Befolyásoló tényezõ: Munkaidõ kihasználás Befolyásoló tényezõ: Munkaerõ-felhasználás Termelékenységi mutatók - 6. Termelékenységi mutatók / 1 fizikai fõre jutó termelés 8./ 1 fõre jutó termelés Anyagmente s termelési érték terv sz int en ( Ft ) Anyagmentestermelésiérték terv sz int en( Ft ) Átlagos fizikai létszám ( fö) I7 I7/I6 Átlagos állományilétszám ( fö) I8 I8/I7 1 törvényes napra jutó termelési érték törvényes napok száma Átlagos fizikai létszám meghatározása 1 fizikaira jutó termelési érték fizikai létszám aránya Létszám fizikaiak aránya Befolyásoló tényezõ: Törvényes munkanapok száma Befolyásoló tényezõ: Fizikai létszám aránya 3

4 Bérgazdálkodás vizsgálata Jelentõssége alakulása hat a vállalkozás eredményére ösztönzõszerepe van A hatékony bérrendszer követelményei: A teljesítmény követelmények (munkanormák, feladatok, munkaköri kötelezettségek stb.) pontos meghatározása Teljesítési feltételek biztosítása és elszámolása Teljesítmények ellenõrzése Megfelelõ bérezési jövedelem elosztási formák kialakítása, amelyek megfelelnek az adottságoknak összhangban vannak a vállalat többi alrendszerével (tervezés, pénzügy, termelés, biztosítja, hogy a dolgozók jövedelme a teljesítmény emelkedésével arányos növekedjen Személyi jellegû ráfordítások elemei Bérköltség Állományi létszám részére bérként számfejtett összeg Állományon kívüliek részére számfejtett megbízási díjak Tagsági viszonyban állók részére kifizetett személyes közremûködés ellenértéke Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok minden olyan, adók módjára fizetendõ összeg, amelyet a személyi jellegû ráfordítások a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétõl a nyugdíjbiztosításiés egészségbiztosításijárulék, az egészségügyihozzájárulás, a munkaadóijárulék, a szakképzésihozzájárulás, Személyi jellegû egyéb kifizetések Fogalma: minden egyéb, a statisztikai elõírások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minõsített összegek, amelyeket a kifizetõ a természetes személy részére jogszabályi elõírás saját elhatározása alapján teljesít és nem tartoznak a bérköltség illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyen különösen a betegszabadságdíjazása, a munkáltatótterhelõtáppénz, táppénz-kiegészítés, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések (pld a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés, ) a lakásépítésrenyújtott támogatás (az átvállaltkamat és kezelésiköltség is), az étkezésitérítés, a munkavállalórészérekötöttbaleset-, élet- és nyugdíjbiztosításdíja, a végkielégítés, a reprezentációköltségei, természetbenadott juttatás Bérszerkezete / Alapbér illetve törzsbér alapbér a munkaszerzõdésben rögzített bér. törzsbér a bérforma szerint megállapított ténylegesen számfejtett bér Bérformák: Idõbér, Teljesítménybér A kettõ különbözõ kombinációja 2./ valamint: Bérpótlék, Kiegészítõ fizetés, Prémium, Jutalom, Egyéb bérek Bruttó bér /1.+2./ Bérezési formák jellemzõi: Idõbér A munkabér nagysága függ A bértételtõl A munkában eltöltött idõtõl Teljesítménybér Tiszta teljesítménybér. Kombinált teljesítmény bér A teljesítmény követelmény Bérszerkezete -2. mutatókkal határozható meg Csak olyan mutató adható meg, amelynek alakulását az érintetett dolgozó tevékenységével befolyásolni tudja. Bérszerkezete -3. Bérpótlékok Sajátos munkakörülményeket, valamint az általánostól eltérõ munkabeosztást ellentételezi. Pldmûszakpótlék, túlóra pótlék stb. Kiegészítõ fizetések A le nem dolgozott idõre járó bér. Pld fizetett szabadság, fizetett ünnep, tanulmányi idõre fizetettbér Prémium Elõre megállapítottfeladatértfizetettbér. Jutalom A munka utólagos értékelésealapjánfizetettbér. Egyéb bérek Állományonkiüli munkavállalóknakkifizetettbér (pld megbízásidíjak) Állományban lévõ dolgozóknak a munkakörrel össze nem függõ feladatért fizetett összeg 4

5 A bértömeg, illetve a bérköltség alakulásának értékelése Állományba tartozók részére illetve állományon kívüliek részére kifizetett bérek tömegének alakulása Bérköltség szerkezet alakulásának vizsgálata Megoszlási viszonyszámokkal: A tervhez v. bázishoz képest, hogyan változtak a bértömeg egyes elemei Besorolási alapbér alakulás vizsgálata Mozgó bér (prémiumok, jutalmak) és törzsbér arányának alakulása Pótlékok alakulásának a vizsgálata stb. Költségviselõnkénti bérköltség alakulása Bértömeg alakulásának vizsgálata létszám csoportonként Átlagbér vizsgálata -1. Fogalma: a foglalkoztatottak különbözõ csoportjai számára, meghatározott idõtartamra kifizetett bérek egy fõre jutó átlaga. A teljes munkaidõs foglalkoztatottakra vonatkozik a vállalati gyakorlatban többféle átlagbér mutatót állapítanak meg fizikaiaknál 1 órára jutó törzsbér, 1 órára jutó összes bér Valamennyi létszámcsoportnál 1 napi összes bér, 1 havi összes bér, éves átlagbér Átlagbér vizsgálata -2. Az átlagbér mutatók alakulásának értékelése Átlagbérek változásának mértéke A változások konkrét okai A tényleges átlagbér változás Létszám összetétel változása Vállalkozáson belüli bérarányok vizsgálata Az átlagbér külsõ összehasonlítása az adott földrajzi terület illetve szakterület átlagbéreivel. a munkaerõ piaci pozícióját befolyásolja Bérhányad Bér felhasználás gazdaságosságának vizsgálata Bérigényességi mutató Bérhányad Bérköltség % Bérköltség Bérigényes ség % Összes költség Bérhatékonysági mutató Eredmény Bérhatékon yság % Bérköltség Bér felhasználás gazdaságosságának vizsgálata Bérrentabilitási mutató - 1. Bérrentabi litási mutató.../100ft Bérköltség100 Ft - ban Bérrentabilitási mutató -2. Létszám Bérköltség Létszám Termeléken ység Átlagbér A munkaerõ költségek elemzése A munkaerõ költségek fõcsoportjai a következõk: bérköltség munkáltatók által kötelezõen teljesítendõ befizetések, járulékok egyéb élõmunka igénybevételéhez kapcsolódó költségek Ezek lehetnek Személyi j. kifizetések Anyagköltség: Védõital felhasználás (tea, szikvíz), Védõruha, védõfelszerelés munkaruha Oktatáshoz kapcs. szakkönyvek stb. Igénybevett szolgáltatások Mosoda, vegytisztítás (védõruha) Munkásszállítás Munkásszálló bérleti díj Üzemegészségügy költségei Oktatás, továbbképzés költségei Üzemi újság költségei stb 5

6 Munkaerõköltség mutatók Munkaerõköltség hányad Munkaerõ költségek összesen Munkaerõkö ltség hányad % Munkaerõköltség aránya Munkaerõ költségek Munkaerõkö ltség aránya % Összes költség 1 fõre jutó munkaerõköltség Köszönöm a figyelmet! Munkaerõ költségek 1 fõ - re jutó munkaerõ költség...ft / fõ Létszám 6

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kigészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői

IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 18. Személyi ráfordítások tényezői Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1995, 2010, 2015 Harmadik kiadás Vázlat

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái:

A munkavállalókról vezetett nyilvántartások fajtái: 14. tétel 14. Munkahelyén az Ön feladata az idegenforgalmi/vendéglátói teendőket ellátó dolgozók teljesítményének nyilvántartása, adatbázisának vezetése és kimutatás készítése. Legutóbbi feladata az elmúlt

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek

Részletesebben

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Összefoglaló... 3 1. Emberi erőforrás... 8 1.1 Munkaerő-terv és munkaköltség-terv... 8 1.2 Az emberi erőforrás (munkaerő) tervezés folyamata... 15 2. Munkaerő-tervezés...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat

Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat 1. A gazdaság jellemzői a. A magyar gazdaság intézményrendszere 1. Államhatalmi szervek 2. Államigazgatási szervek 3. Társadalmi-gazdasági érdekképviseleti szervek

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Önköltségszámítási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék I. Általános

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben