Tom. II. Fase Rövid tájékoztató az afrikai vadász ós gyűjtő. Irta: Dr. Síunyoghy János Természettudományi Múzeum, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tom. II. Fase. 1. 1960. Rövid tájékoztató az afrikai vadász ós gyűjtő. Irta: Dr. Síunyoghy János Természettudományi Múzeum, Budapest"

Átírás

1 VERTEBRATA MUSEI HISTORICO-NATURAUS HUNGARICA HUNGARICI Tom. II. Fase Rövid tájékoztató az afrikai vadász ós gyűjtő expedícióról Irta: Dr. Síunyoghy János Természettudományi Múzeum, Budapest A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUMOT 1956 őszén súlyos veszteségek érték. Megsemmisült tudományos gyűjteményeinek jelentős r^sze, Afrika kiállítása pedig java részben leégett. A múzeum dolgozói annak idején elsősorban a sérült épületekben lévő tudományos anyag biztonságba való helyezésére, a romok alól előkerült használható tárgyak rendbehozására, megmentésére forditották minden energiájukat. Ezt a fáradságos munkát mindenki a maga területén - de ha a szükség ugy kívánta kollektiv együttműködéssel - aránylag rövid idő alatt elvégezte. Másképpen állunk azonban az elpusztult anyag pótlásával. Ehhez nem egy-egy ember,vagy emberek hősies erőfeszítése, hanem generációk összehangolt munkája kell, amellett, bogy igen nagy anyagi áldozatra is szükség van. Igy pl a leégett Afrika kiállitás diorámáiban elhelyezett exotikus állatok pótlása múzeumi csere révén egyszerűen lehetetlen. A vétel utján való beszerzésre pedig a múzeum, - szűkös deviza kerete miatt - nem is gondolhatott. Éppen ezért az egykori Afrika kiállitás újbóli felállítása szempontjából, igen nagy jelentőségű volt az ORSZÁGOS

2 ERDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG anyagi támogatásával nemrég megrendezett afrikai vadász és gyűjtő expedíció. Ennek létrehozása.megvalóeitása kizárólag DÉNES ISTVÁN-nak a vadászati osztály vezetőjének, a kormány vadész mesterének az érdeme, ő volt az, aki nemes elhatározással pótolni akarván a múzeum elpusztult Afrika kiállításának nagy emlős anyagát, szívós 08 következetes munkával tető alá hozta az expedíciót. Ennek tagjai voltak a vezető DÉNES ISTVÁN-on kivül, BÖRÖCZKY KORNÉL erdőmérnök, SCHULLER IMRE filmoperatőr, SZÉCHENYI ZSIGMOND vadászati szakíró és e sorok Írója, mint a múzeum képviselője. A munka olyanformán oszlott meg közöttünk, hogy DÉNES éa SZÉCHENYI, részben BÖRÖCZKY is vadásztak. Ez utóbbi azonban ideje legnagyobbrészében SCHULLER filmoperatőrnek segédkezett a filmfelvételeknél. Én pedig az elejtett állatok konzerválását irányítottam, ellenőriztem, 8 amennyiben az időm engedte az alsóbbrendű állatok begyűjtését végeztem. Az expedíció 1959.XII.28-án indult Budapestről. Velencében szállott hajóra - kb 8000 km-es ut után - I960 I.12-én érkezett meg Mombasába, Kelet-Afrika legnagyobb tengeri ki kötőjébe. Az eredeti tervek szerint a vadászat Kenya és Tanganyika, sőt Uganda területén lett volna. Sajnos ezt a tervet mindjárt kezdetben módosítani kellett, mert az expedició vezetője Kenyába nem kapott vizumot. Végül is nem maradt más hátra, mint Tanganyikába menni, ahol viszont az orrszarvú /Diceros bicornis bicornis L./ lelövése hónapokkal odaérkezéeünk előtt már tilos volt. Ez a kényszer választás tehát azzal járt együtt,hogy az orrszarvúról már eleve le kellett mondani,, pedig ez lett volna a legnagyobb vad, melyet az expedició magával akart hozni. Az expedició végül is Arushából - az előkészületek megtörténte után - I960. I. 19-én indult gyűjtő útjára. A vadászat színhelye Észak-Tanganyikában, egyrészt Arushától délre 201 km-re Laiverero, másrészt északnyugatra 315 km-re Nata környékén volt. x

3 E két vadászterület vegetációja és felszíni viszonyai igen hasonlítottak egymáshoz. A füves sztyep mindkét helyen ritkás fás szavannába, majd helyenként sürü bozótos területekbe ment át. A Laiverero környéki tábor határozottan esőtlenebb, szárazabb volt, mint a Nata közelében lévő, ahol a nagy esős évszak - az abnormális időjárásnak megfelelően - a szokottnál hamarább, már február végén jelentkezett. A csapadékbeli eltérés mellett nyilván a táborok tengerszinfeletti magasságában mutatkozó eltérés okozhatta, hogy a Kata környéki hűvösebb temperatureju volt. A vad állomány mindkét helyen gazdagnak volt mondható. Főleg grant /Gazella grantl grant! BROOKE/- és thomson gazellák /Gazella thomsonli thomsonii GTHR./, impala /Aepyceros melampub suara /?/ MATSCHTE/, böhm zebra /Equus burchellii böhmi MATSCHIE/, gnu /Comochaetes taurlnub albojubatus THO MAS/, továbbá topik /Damallscus corrlgum jlmela MATSCHIE/ és kongonik /Alcelaphus buselaphus cokii GTHR./ uralták a terepet. Igazán nagy állatcsapatokkal, főként vadászatunk befejezésekor február vége felé - az esős évszak jelentkezésekor - találkoztunk. Különösen a zebrák, de főként a gnuk sok ezres tömegei voltak szembeötlők. Ezek képezték a domináns fajokat. Az egykori hires vaddus vadészterületek zöme ma védett, ahol az állatok biztonsága és háborítatlan élete fölött a vadőr személyzet igen jól őrködik.a hivatalos vadőr személyzet mindenütt benszülöttekből áll, akik a vadállományt,annak tartózkodási helyét bámulatos pontossággal ismerik. A védett területek vadállománya nyugodtabb,bizalmasabb, mint a vadászterületeké. Igy pl a hires Ngorongoro nemzeti parkban a rinoceroszok /Dlceros bicornis bicornis L./ fényes nappal kisétálnak a teljesen nyilt, gyérfüvü legelőre ott heverésznek, alszanak vagy legelnek. Egyrészük a közeledő autót türelmesen bevárja, azt kíváncsian megbámulja s a legcsekélyebb támadó szándékot sem mutatja. Ugyanezt lehet el-

4 mondani az oroszlánokról /Felié leo massaica /?/ NüUiY.ANN/.azzal a hozzáadással, hogy ezek a nagy macskák még türelmesebbek a nyugalmukat háborgató autóval szemben, azokat 5-6 méterre is bevárják. Legtöbbször fel sem kelnek,hanem tovább alszanak, vagy játszanak, legfeljebb, ha az autó tul közel ment hozzájuk, akkor nagy lustán feltápészkodnak ée néhány méterrel odább állanak. A vadász területek vadállománya - főleg a sokat zaklatott területeké - igen félénk és vad, ember meg autó elől már nagy távolságról menekül, úgyhogy a megközelítésük sokszor körülményes. A nagykiterjedésű vadászterületek,továbbá az azon szétszórtan található vadállomány és a lehető legrövidebb idő alatt való eredmény elérés fejlesztette ki Afrikában az autós vadászatot. Ami alatt nem autóról való vadászatot kell érteni, hanem a vadnak autóval való megközelítését. Afrikában ma már nincsenek gyalogos eafarik, mert a teherhordó ember szerepét végérvényesen átvette az autó, mégpedig a terepjáró autó. Ez szállitja tehát a vadászokat, azok felszerelését s a benszülött személyzetet. A mi safarink összesen 35 főből állott. Elképzelhetni, hogy ennek a sok embernek valóságos sátortáborra volt szüksége. Az ilyen vadász safarik eredményes volta a hivatásos fehér vadászokon fordul meg többnyire, akik jól ismervén a terepet, a vadat s az odavaló benszülöttek nyelvét,a vendég vadász munkáját igen megkönynyitik. Expedíciónk a TRANS AFRICA LTD.-vel kötött egyezséget s ez a vállalat szervezte meg vadászatainkat. Kint mindenütt a világon Afrikában is a vadászat megkezdése előtt ki kell váltani a vadászati engedélyeket, melyen pontosan fel van tüntetve a lelőhető vadak névsora.az engedélyen nem szereplő vadak elejtése szigorúan tilos, melynek betartásáért a fehér vadász a felelős, akit állami szervek alkalomszerűen ellenőrizhetnek. Végeredményben lelövésre került 79 nagy emlős, melyek között legnagyobb termetű a kaffer bivaly /Syncerus caffer

5 caffer SPARRMAN/. Minden fajból hin és nőstény van begyüjtve. Az angol hatóságok a nőstény állatokat díjtalanul bocsátották a Múzeum rendelkezésére, elengedvén mintegy 500 fontnyi igen jelentős lődijat. A vadászat időtartama két nap kivételével hat hét volt, II.28-ig tartott. A felmutatott eredmény a rövid idő ellenére igen jónak és kielégítőnek mondható. Az elejtett vadak sorából különösen a nagykudu /Strepsiceros strep8íceros frommi /?/ MATSCHIE/, kafferbivaly /Synceros caffer caffer SPARRMAN/ bika és az egyik párduc /Felis perdus chui /?/ HEL1E/ him figyelemreméltó. Az anyag tudományos értéke igen nagy. A nagytermetű emlősök mellett begyűjtésre került még 120 drb kisemlős, 37 drb madár, 30 drb kétéltű és hüllő, 1250 lepke, több ezer bogár. Emellett az elejtett vadakról leszedett élősködőkből összeállittatott egy parazita gyűjtemény. A hozott anyaggal sikerült pótolni az elpusztult Afrika kiállitás egy részét. Ahhoz azonban,hogy e kiállitás valóban még egyezer felállítható legyen szükség volna még egy gyűjtő útra,amikor is a hiányzó nagyvadakat pl elefántot /Loxodonta africana BLUMENBACH/, rinocéroszt /Diceros bicornis bicornis L./, zsiráfot /Giraffa camelopardalia tippelkirchi /?/ MATSCHIE/, továbbá a ritkább antilopokat kellene begyűjteni.,ha ez megvalósulhatna, akkor egy olyan gyűjteményhez jutna a múzeum, mely párját ritkitaná Európában. Addig is azonban, csak hálás köszönet illeti mindazokat, akik ennek a gyűjtő expediciónak a létrejöttét elősegítették.

6 Kurzer Informationsbericht über die afrikanische Jagd- und Sammeisexpedition Von Dr. ]. Sxunyoghy Zoologisch«Abteilung des Ungarischen National Museums, Budapest Am 28.-ten XII ist eine aus fünf Mitgliedern bestehende, von der Landesoberforstdirektion organisierte Jagdund Sammeisexpedition nach Tanganyika gefahren.der Zweck der Expedition war die Ersetzung des Grossäugetiermaterials der im Ungarischen Nationalmuseum im Jahre 1956 zugrunde gegangenen Afrikaausstellung. Die Jagd- bezw. Sammelstelle war in Nordtanganyika»einerseits in der Umgebung von Laiverero, andererseits von Nata, 201 km. südlich bezw. 315 km..nordwestlich von Arusha. Es wurden die Pelle und Schädel von 69 Stück Groesäugetieren, 16 Schädel von Grossäugetieren, 47 Vögel, 30 Stück Reptilien und Amphibien, mehrtausende von Kerbtieren gesammelt. Seitens des Naturhistorischen Museums hat der Leiter der Säugetierensammlung DR. JOHANN SZUNYOGHY an der Expedition Teil genommen.

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. szeptember október I. évfolyam 3. szám 495 Ft A KROKODILVADÁSZ állatkertje CSODAÁLLAT Dél-Amerikából NAGYPAPAGÁJkörkép állatvilág művészszemmel Meszlényi Attila:

Részletesebben

KALAHÁRI AHOL AZ ISTENEK FEJRE ESTEK

KALAHÁRI AHOL AZ ISTENEK FEJRE ESTEK KALAHÁRI AHOL AZ ISTENEK FEJRE ESTEK Sokunknak csak homályos képzetei vannak a Kalahári sivatagról. Igaz, ott játszódott Az istenek a fejükre estek című film, de abban javarészt nem sivatagot, hanem szavannát

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

Célegyenesben. Az erdei szalonka monitoring értékelése. Mit értünk el?

Célegyenesben. Az erdei szalonka monitoring értékelése. Mit értünk el? Célegyenesben. Az erdei szalonka monitoring értékelése. Mit értünk el? Szemethy László, Schally Gergely, Bleier Norbert Immár hatodik éve folyik országos erdei szalonka monitoring. A 2014-es év lesz az

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Az interjút készítette: Besenyő János PhD alezredes, a hadtudományok doktora A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának főtisztje

Részletesebben

Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése

Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése Az Abaúj Antikvárium 61. könyvárverése Az Abaúj Antikvárium és az Afrikai - Magyar Egyesület 1. tematikus Afrika könyvárverése Árverés / Sale Időpont / Date: 2010 május 27. 17 órai kezdettel Helyszín /

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA 2013 2. szám A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács József altábornagy, főigazgató A Tudományos Tanács elnöke

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

BEVEZETŐ. sorokat angliai otthonomban, Bournemouthban írom. Ebben a házban nőttem fel, és ha kinézek az ablakon,

BEVEZETŐ. sorokat angliai otthonomban, Bournemouthban írom. Ebben a házban nőttem fel, és ha kinézek az ablakon, BEVEZETŐ E sorokat angliai otthonomban, Bournemouthban írom. Ebben a házban nőttem fel, és ha kinézek az ablakon, ugyanazokat a fákat látom, amelyeket gyermekként megmásztam. A fák tetején úgy éreztem,

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum

Részletesebben

11. szám 1999. március

11. szám 1999. március 11. szám 1999. március A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI CSOPORTJAINAK LAPJA Tartalom: Inhalt: Dr. Kárpáti László Az uhu (Bubo bubo) fészkelése a Soproni-hegységben. Die

Részletesebben

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés

A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok. PhD értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BEZDÁN ANIKÓ JUDIT A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok PhD értekezés Konzulens: Dr. Tóth Judit egyetemi docens Szeged 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PUSZTAI GABRIELLA1 AZ ABESSZIN CSÁSZÁRI UDVAR ORVOSA DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN2

PUSZTAI GABRIELLA1 AZ ABESSZIN CSÁSZÁRI UDVAR ORVOSA DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. PUSZTAI GABRIELLA 1 AZ ABESSZIN CSÁSZÁRI UDVAR ORVOSA DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN 2 Magyar utazók afrikai vadászatairól, gyűjtőútjairól emlékezve elsőként Kittenberger

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

2. Irodalmi áttekintés

2. Irodalmi áttekintés 5 1. Bevezetés A rejtőzködő életmódjuk miatt nehezen kutatható közepes testméretű ragadozó emlősök és a csúcsragadozók természetvédelmi, valamint gazdasági jelentőségére az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

Jó vadászatot! Hírlevél

Jó vadászatot! Hírlevél Jó vadászatot! A Fõvárosi és Pest megyei A Fõvárosi és Pest megyei Vadászkamara lapja 2009/1 Hírlevél A vadászidény végén Felelősségünk a teremtett világért Vadászni pedig kell Szalonkamonitoring Hivatásosvadász-továbbképzés

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

TARTALOM. A szolgálati csoportról és a szerzőről 9. Bevezetés 13. 1. Hallatlan! 19. 2. Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna 35

TARTALOM. A szolgálati csoportról és a szerzőről 9. Bevezetés 13. 1. Hallatlan! 19. 2. Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna 35 TARTALOM A szolgálati csoportról és a szerzőről 9 Bevezetés 13 1. Hallatlan! 19 2. Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna 35 3. Imádkozz az aratás Urához! 51 4. Az iszlámon belül 73

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

Közép-Európai újságírók kézikönyve a nemzetközi fejlesztésrôl Ajánló 6

Közép-Európai újságírók kézikönyve a nemzetközi fejlesztésrôl Ajánló 6 EURÓPAI UNIÓ ÉS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉS NO. 9. 2010. ÁPRILIS Ilyenre akkor van szükség, ha az országban béke van Afgán ösztöndíjasok Magyarországon 4 A romantika alkonya A humanitárius munka professzionalizálódása

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április Mindenki színes bőrű, különben nem látszana. falfirka ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április A Romák Világnapja 1971-ben a romák első londoni világkongresszusán az Indiából

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN X. évfolyam 5. szám a Madárkórház Alapítvány havilapja 2015. május Pünkösdkor és gyereknapon is programok a Madárparkban Sasméreg újrakeverve István Alapítványunk a Turista Magazinban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA A LAPJA III. ÉVFOLYAM II. SZÁM Somogyország szarvasország Tisztelt Vadásztársak! A Kamarai Hírekről az alábbi rövid tájékoztatást szeretném adni tagjainknak. Az Országos Vadászkamara

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben