Peszahi Haggada Gyerekeknek. Jöv re Jeruzsálemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Peszahi Haggada Gyerekeknek. Jöv re Jeruzsálemben"

Átírás

1 Peszahi Haggada Gyerekeknek Jöv re Jeruzsálemben È appleâ

2 ÈÓÏÂÚ ÈappleÂȈ Â Ò ÂˆÂÙ ÌÈÈappleÁ ÌÈ Â È Ï ÏÁÓ ÔÊÂ Â Æ ˆÚ ΠÌÈ Ó ÌÈapple  ÓÏ Â Î ÂÂ Ó ËÓÏ ÂÏ Ì Â Æ ÊÚ ÚÂÈÒ Â Ó ÂÏÈ Â ÓÏ ÆÏ È appleè ÓÏ ÈÊ Â È Â È ÌÚÏ ÁÙËÏ ÂˆÂÙ ÌÈÈappleÁ ÌÈ Â È Ï ÏÁÓ È ÚÈ Kids Pessach Haggada World Zionist Organization The department for Jewish Services in the Diaspora Design: Studio Illustrations: Odelia Yegudive C All rights reserved. ÏÁÓ ÂÈ ÌÈ ÏÈÏ ÁÒÙ Ï ÈÓÏÂÚ ÈappleÂȈ Â Ò ÂˆÂÙ ÌÈÈappleÁ ÌÈ Â È Ï ÏÁÓ ÂÈ ÂËÒ ÂˆÈÚ ÈÈ Â È ÈÏ Â ÌÈ ÂÈ C  ÂÓ ÂÈÂÎÊ ÏÎ

3 ÆÌÈ Ó ÌÈ ÂÒÓ ÏÎÏ ÂÏ Ô ÒÂÎ ÌÈ ÊÂÓ Â È ÈappleÙÏ ÓÂÏ ÌÈ Âapple Kaddes: Kitöltik az els pohár bort a poharakba a széder résztvev inek. A kiddus el tt vannak, akik ezt szokták mondani: Kész vagyok a kiddus és az els pohár parancsolatának teljesítésére, áldassék és szenteltessék meg Isten neve, egész Izrael nevében. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata, legyen kezeink munkája maradandó és sikeres! Hétköznap itt kezdjük: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, a sz l t ke gyümölcsének teremt je. Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki az összes nép közül minket választott, kiemelt minket az összes nyelv közül, megszentelt bennünket a parancsolataival, és szeretetb l nekünk adta (szombaton: a sabeszt pihenésre és) külön id szakokat az örömre, ünnepeket vigasságul, (szombaton: a sabesz napját és) ezt a macesz-ünnepet, megszabadulásunk idejét (szombaton: szeretettel), szent gyülekezésre, hogy megemlékezzünk az egyiptomi kivonulásról. Mert bennünket választottál ki és szenteltél meg az összes nép közül, (szombaton: a sabeszt) és szent ünnepedet (szombaton: szeretettel és szívesen,) örömmel és vidáman nekünk ajándékoztad. Áldott vagy Örökkévaló, aki megszenteli (szombaton: a sabeszt,) Izrael népét és az ünnepeket. Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki életben tart bennünket, és gondoskodik rólunk, hogy megérjük ezt az id t. Balra d lve kiisszuk az els poharat. Ô Î ÌÈÏÈÁ Ó ÏÂÁ Ô ÒÂÎ ÌÈ Â Â Ï Ó ˆÏ ÌÈ ÒÓ

4 Î ÏÏ ÌÈÈ È ÌÈÏËÂapple U-rhac Kézmosás, áldás nélkül. ÌÈÎ Ó ÁÏÓ ÈÓ ÒÙ Î ÌÈÏ ÂË Karpasz Sós vízbe mártjuk a zöldséget, és a következ áldást mondjuk: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki teremted a föld gyümölcsét. È ÔÈ Ï ÌÈ ÈÊÁÓ ÔË ÏÁ ÌÈÂÂ Ï ÌÈ ÏÁ Èapple Ï ÈÚˆÓ ˆÓ ÌȈÂÁ ÆÆÆÔÓ ÈÙ Ï ÌÈ Ó  ÌÈÙËÂÚ Ï ÏÁ  ÂÓÏ ÂˆÓ Jahac A középs maceszt két egyenl tlen részre törjük, a kisebbiket visszatesszük a két egész macesz közé, a nagyobbikat betakarjuk, és elrejtjük afikomannak. ÌÈ ˆÓ ÈˆÈ ÏÚ ÌÈ ÏÈÏ ÈÚ Â ÌÈ ÂÒÓ ÏÎÏ ÌÈ ÙÒÓ Â Ï ÈÊÎ Ó ÏÁ Â Ê ÌÈappleÈ Ó ÌÈ ÂÒÓ ÏÎ Ù ÙÏ ÍÈ ˆÂ Â Ï Â Ó ÂÙÈÒ È Ú Ï È Î Maggid Ez a Haggada központi része, amikor elmesélik a résztvev knek, de különösen a gyerekeknek, az egyiptomi kivonulás történetét, hogy azt nemzedékr l nemzedékre továbbadják. A Haggadát olyan nyelven kell magyarázni, amit a résztvev k megértenek.

5 Találd meg a különbségeket! Öt-öt különbséget fogsz találni a rajzokon.

6 Ha Lahma Ez itt a szegénység kenyere, amelyet az sapáink Egyiptomban ettek. Aki éhes, jöjjön enni, széderezzen velünk minden rászoruló. Ebben az évben még itt, a jöv évben Izrael földjén. Ebben az évben rabszolgaként, jöv re már szabadon. Kitöltik a második poharat. ÈÈapple ÒÂÎ ÌÈ ÊÂÓ ßø apple apple Óß Ï ÏÂ Ï ÌÈ ÂÒÓ ÔË Ï Ï ÌÈ Âapple È Szokás, hogy a legfiatalabb mondja el a Ma Nistana kezdetu részt: Mit l más ez az este, mint a többi? Máskor este ehetünk kovászosat is és maceszt is, de ezen az estén csak maceszt. Máskor este ehetjük az összes zöldségfélét, ma este meg csak a keserut. Máskor este egyszer sem mártogatunk, ma este pedig kétszer is. Máskor este vagy ülve eszünk vagy oldalra d lve, ma este viszont mindenki az oldalára d lve.

7 A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, és onnan hozott ki minket az Örökkévaló er s kézzel, kinyújtott karral. És ha Isten nem hozta volna ki seinket Egyiptomból, akkor bizony még most is a fáraó rabszolgái lennénk, gyermekeinkkel és a gyerekeink gyermekeivel együtt. Még ha mindnyájan bölcsek lennénk is, olyan öregek és okosak, akik betéve tudják a tórai történeteket, akkor is kötelességünk volna elmondani az egyiptomi kivonulás történetét. És minél többet beszélünk az egyiptomi kivonulásrol, annál dicséretesebb.

8 Négyféle fiúról beszél a Tóra: az egyik okos, a másik gonosz, a harmadik együgu, a negyedik pedig nem tud még kérdezni. Mit mond az okos? Melyek azok a jelek, parancsok és törvények, amelyeket Örökkévaló Istenünk rendelt el? Az ilyen gyermeknek tanítsd meg a peszahi törvényeket, egészen addig, hogy nem eszünk semmit az afikoman után. Mit mond a gonosz? Mire való nektek ez a szolgálat? Nem azt mondja: nekünk, hanem: nektek, és ez istentelenség, mert elhatárolódik ezzel a zsidó közösségt l. Erélyesen mondd meg neki hát bibliai szóval, hogy ez a törvény amiatt van, amit az Örökkévaló értem tett, amikor kijöttem Egyiptomból értem, és nem érte. Ha ott lett volna, ki se szabadult volna. Mit mond az együgyu? Mi ez az egész? Ennyit mondj neki: azért van ez az ünnep, mert er s kézzel hozott ki minket az Örökkévaló Egyiptomból, a szolgaság házából. És aki nem tud kérdezni, annak magad kezdj el magyarázni az ünnepr l, amint írva van: beszéld el fiadnak azon a napon: amiatt van ez, amit az Örökkévaló értem tett, amikor kijöttem Egyiptomból.

9 ÁÈ ÌÈ ÌÈ ÂÒÓ ÏΠÒÂÎ ÌÈ È ÓÂ ÂˆÓ ÌÈÒÎÓ Betakarják a maceszt, magasba emelik a poharakat, és együtt éneklik: Az ígéret tartotta meg sapáinkat és bennünket. Nem csupán egyvalaki tört a vesztünkre, hanem minden nemzedékben megpróbálnak elpusztítani bennünket, de az Örökkévaló megment minket t lük. Ì Ï ÌÈ Ó  ÌÈÓÚÙ ÂÏ ÒÂÎ ÔÓ ÔÈÈ ÌÈÙÈËÓ Három cseppet kicseppentünk a pohárból, és eközben fennhangon mondjuk: Vér és tuz és füstoszlop. Ì Ï ÌÈ Ó  ÎÓ ÏÎ ÏÚ ÒÂÎ ÔÓ ÔÈÈ ÌÈÙÈËÓ Miközben felsoroljuk a tíz csapást, mindegyik említésekor egyegy csepp bort ejtünk a poharunkból: Ez az a tíz csapás, amelyet Isten az egyiptomiakra hozott Egyiptomban: Vér. Béka. Tetvek. Vadállatok. Dögvész. Kelések. Jéges. Sáskák. Sötétség. Az els szülöttek pusztulása. π

10 ±

11 Mennyi jót tett velünk az Örökkévaló! Ha csak kihozott volna bennünket Egyiptomból, de nem bünteti meg az egyiptomiakat, Ha megbünteteti ket, de a bálványaikat nem pusztítja el, Ha a bálványaikat elpusztítja, de az els szülötteiket nem öli meg, Ha az elsıszülötteiket megöli, de a vagyonukat nem adja nekünk, Ha a vagyonukat nekünk adja, de a tengert nem választja ketté el ttünk, Ha a tengert kettéválasztja el ttünk, de nem visz át minket száraz lábbal a túlpartra, Ha átvisz minket száraz lábbal a túlpartra, de nem veszejti oda az ellenségeinket, Ha odaveszejti az ellenségeinket, de nem gondoskodik minden szükségletünkr l a sivatagban negyven éven át, Ha gondoskodik minden székségletünkr l a sivatagban negyven éven át, de nem etet bennünket mannával, Ha etet bennünket mannával, de nem adja nekünk a sabeszt, Ha nekünk adja a sabeszt, de nem visz minket a Sínai-hegyhez, Ha a Sínai-hegyhez visz minket, de nem adja nekünk a Tórát, Ha nekünk adja a Tórát, de nem visz be minket Izrael országába, Ha bevisz minket Izrael országába, de nem épít a számunkra szentélyt, ÔÓÂ ÈÙ ˆÓ Keresd meg az afikomant! ±±

12

13 Peszahkor kötelez szólni az ünneppel kapcsolatos három legfontosabb dologról: Rabban Gamliel mondotta: nem teljesítette a kötelességét az, aki nem említett meg Peszahkor három dolgot ezek a következ k: peszah, macca, maror. Á Ï ÌÈ ÈÚ ÂÏ ÁÒÙ ÓÂÏ ÂÁ Mi az eredete a peszahi áldozatnak, amelyet a Szentély fennállása idején seink fogyasztani szoktak? Az, hogy az Örökkévaló kihagyta sapáink házait Egyiptomban. Meg van írva: a peszahi áldozat az Örökkévalóé, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor csapást mért az egyiptomiakra, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor a nép mélyen meghajolt és leborult. Feltakarjuk a maceszt, és ezt mondjuk: És miért eszünk maceszt? Mert amikor a Királyok Királya, az Örökkévaló megjelent, hogy megszabadítsa sapáinkat, akkor nem volt id, hogy a kenyerük megkeljen. Meg van írva: kovásztalan lepényeket, maceszokat sütöttek az Egyiptomból magukkal hozott tésztából, hiszen nem volt benne kovász. Mivel eluzték ket Egyiptomból, nem késlekedhettek, és útravalót sem készítettek maguknak. Felemeljük a marort, és ezt mondjuk: És miért eszünk marort? Mert az egyiptomiak megkeserítették seink életét Egyiptomban. Meg van írva: kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták ket. ÌÈ ÓÂ Â ÂˆÓ ÌÈÏ Ó ÌÈ ÓÂ Â Â Ó ÌÈÓÈ Ó ±

14 ÈÈapple ÒÂÎ ÌÈ Â Â Ï Ó Ï ÌÈ ÒÓ ÔÈÈ ÏÚ ÌÈÎ Ó Áldást mondunk a borra, és balra d lve kiisszuk a második poharat: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, a sz l t ke gyümölcsének teremt je. Î ÌÚ ÌÈÈ È ÌÈÏËÂapple Rahca: Kezet mosunk és áldást mondunk: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket a parancsolataiddal és elrendelted a kézmosást a számunkra. ȈÂÓ ÌÈÎ ÓÂ ÂˆÓ ÂÏ ÌÈ È Ó Moci: Felemelik mind a három maceszt, és ezt mondják: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki kenyeret növeszt a földb l. ÔÓ ÈÙ Ï Ì ÌÈappleÂÂÎÓ ˆÓ ÏÈÎ ÏÚ ÌÈÎ Ó ÈÚˆÓ Â appleâèïú ˆÓ ÌÈÊÁ ÈÚˆÓ Â appleâèïú ÒÂ Ù Ó ÈÊÎ ÌÈÏÎÂ Â Ï Ó Ï ÌÈ ÒÓ Macca: A fels és a középs maceszt fogva mondjuk az macesz-evés el tt mondandó áldást, és közben gondolunk az afikomanra is: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket a parancsolataiddal és elrendelted a macesz-evést a számunkra. Balra d lve egy olajbogyónyi mennyiséget eszünk a fels és középs maceszekb l. ±

15 ÌÈÎ ÓÂ ÒÂ Á Â Â ÌÈÏ ÂËÂ Â Ó ÈÊÎ ÌÈÏËÂapple Ò ÏÏ ÌÈÏÎÂ Maror Egy olajbogyónyi mennyiséget veszünk a marorból, a haroszetbe mártjuk, és ezt mondjuk: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket a parancsolataiddal és elrendelted a maror-evést a számunkra. Nem kell oldalra d lni maror-evés közben. ÌÈ ÓÂ Ï Ó Ï Ò ÍÂ Â Â Ó ÈÊÎÂ appleâ Á ˆÓ Ó ÈÊÎ ÌÈÏËÂapple Korech Egy olajbogyónyi mennyiséget veszünk az alsó maceszb l, hozzá ugyanannyi marort, és balra d lve mondjuk: A Szentély emlékére és Hillel szokása szerint: így tett Hillel, amikor még állt a Szentély. A peszahi áldozatot együtt ette a macesszal és a marorral, hogy eleget tegyen az írásnak: egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keseru füvekkel. Sulhan Orech Lehet enni, inni de az afikomannak is hagyjunk helyet! Cafun Az étkezés végén eszünk egy olajbogyónyi afikomant, és aztán már semmit. ÌÈ Â Â ÌÈÏÎÂ ÔÓÂ ÈÙ Ï ÌÂ Ó ÌÈ È ÓÂ ÔÓÂ ÈÙ ÈÊÎ ÌÈÏÎÂ ÂÚÒ ÛÂÒ ÏÂÎ Ï ÔÈ ÔÎÓ Á ÏÂ ±µ

16 Kakukk-tojás - Melyik kép nem illik a sorba? Dávid fáraó Ahasveros haroszet karpasz krumpli ostoba gonosz okos a fáraó lánya Amram Jochebed

17 ±

18 Barech Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki az egész világot táplálja nagy jóságában, szeretettel, kedvesen, kegyesen. Kenyeret ad minden embernek, mert a szeretete örökkévaló. Mert hála az jóságának, soha nem voltunk ennivaló szukében, és ne is legyünk soha táplálék szukében. Az nagy nevéért, mert táplál mindenkit és gondoskodik róluk, jó mindenkihez, és ennivalót készít minden teremtményének, akit alkotott. (Amint meg van írva, kitárod kezeidet és jóllakatsz minden él lényt.) Áldott vagy Örökkévaló, aki táplálsz mindenkit. Istenünk és atyáink Istene! Jussunk az eszedbe, és legyen gondod ránk, ahogy az sapák emléke, a te szolgád a Messiás, Dávid fia emléke, Jeruzsálem a te szent városod emléke, és a te néped, Izrael háza emléke is jusson fel színed elé, jelenjen meg, nyerje el jóindulatodat, és leljen meghallgatásra. Tartsd számon ezeket az emlékeket, és emlékezz rájuk, hogy megszabadítsál, hogy jó, kegyes, kedves és irgalmas legyél hozzánk, életet és békét adj Peszah mai ünnepén. A jóra emlékezz velünk kapcsolatban, Örökkévaló Istenünk, és részesíts áldásodban az ünnepen, és segíts, hogy (jól) élhessünk, és a megváltás és kegyelem dolgában irgalmazz és kegyelmezz, és könyörülj rajtunk és válts meg bennünket, mert a szemeink rajtad függenek, mert kegyelmes és irgalmas király vagy, Isten. És építsd fel mihamarabb, még a mi id nkben Jeruzsálemet, a szent várost! Áldott vagy Örökkévaló, aki kegyelmében felépíti Jeruzsálemet, ámen. Az Irgalmas Isten adja, hogy megélhessük a messiási id ket, és részünk legyen az eljövend világban. Nagy gy zelmet ad királyának az Úr, huséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódjaihoz örökké. Aki békét szerez a magasságokban, az adjon békét nekünk és egész Izraelnek és mondjatok rá áment. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szukölködnek az istenfél k. A fiatal oroszlánok szükséget szenvednek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Adjatok hálát az Úrnak a jóságáért, mert örökké tart szeretete. Kitárod kezeidet és jóllakatsz minden él lényt. Áldott a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy utódja kenyeret kéreget. Az Úr er t ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. ±

19 Ï Ó Ï Ò ÌÈ Â Â ÔÈÈ ÏÚ ÌÈÎ Ó ÌÈ ÓÂ Â Ï ÌÈÁ ÂÙ ÔÈÈ È apple  ÈÏ Ï ÒÂÎÏ ÌÈ ÊÂÓ Áldást mondunk a borra, és balra d lve megisszuk: Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, a sz l t ke gyümölcsének Teremt je. Megtöltik Elijahu serlegét, kinyitják az ajtót, és ezt mondják: Zúdítsd haragodat a népekre, amelyek nem ismernek téged és a királyságokra, amelyek nem hívják a te nevedet. Mert Jákobot felfalták, hajlékát lerombolták. Zúdítsd rájuk haragod, érje ket utol. Dühödten vedd üldöz be és pusztítsd ki ket a föld színér l. ÏÏ ÂÈÏÚ ÌÈ Ó  ÈÚÈ ÒÂÎ ÌÈ ÊÂÓ ÈÚÈ ÒÂÎ ÌÈ Â Â ÌÈÎ Ó ÏÏ ÛÂÒ Kitöltik a negyedik poharat, és hallelt mondanak: Nem miattunk, nem miattunk, hanem a te nevedért adj megbecsülést, mutasd ki szeretetedet és huségedet. Miért mondják a népek, hogy hol van a ti istenetek? A mi istenünk az égben van és mindenható. Az isteneik ezüstb l és aranyból készültek, emberkéz muvei. Van szájuk, de beszélni nem tudnak. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de szaglásuk nincs. Kezükb l hiányzik a tapintás képessége, lábaikkal nem járhatnak, és torkukkal nem tudnak hangot adni. Ilyenek legyenek a bálványok készít i és az összes bálványimádó. Izrael, bízzál az Örökkévalóban, Izrael segítsége és véd pajzsa. Istenfél k, bízzatok az Örökkévalóban, Izrael segítsége és véd pajzsa. A Hallel végén kiisszák a negyedik poharat. ±π

20

21 ±

22 Ki tudja, mi az egy? Én tudom, mi az egy. Egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi kett? Én tudom, mi a kett. Két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi három? Én tudom, mi a három. Három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi a négy? Én tudom, mi a négy. Négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi az öt? Én tudom, mi az öt. Öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi a hat? Én tudom, mi a hat. Hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi a hét? Én tudom, mi a hét. Hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi a nyolc? Én tudom, mi a nyolc. Nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi kilenc? Én tudom, mi a kilenc. Kilenc hónap terhesség, nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi a tíz? Én tudom, mi a tíz. Tíz a tízparancsolat, kilenc hónap terhesség, nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi tizenegy? Én tudom, mi tizenegy. Tizenegy csillag, tíz a tízparancsolat, kilenc hónap terhesség, nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi tizenkett? Én tudom, mi tizenkett. Tizenkét törzs, tizenegy csillag, tíz a tízparancsolat, kilenc hónap terhesség, nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten. Ki tudja, mi tizenhárom? Én tudom, mi tizenhárom. Tizenhárom hitágazat, tizenkét törzs, tizenegy csillag, tíz a tízparancsolat, kilenc hónap terhesség, nyolc nap után van a brisz, hét napja van a hétnek, hat a Misna rendje, öt könyve van Mózesnek, négy sanya, három sapa, két törvénytábla, egy az Istenünk, égen és földön egy az Isten.

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1 El szó Ez a könyv

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent?

Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent? Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent? Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com Mózes öt könyve Dr. Bernstein Béla fordításában www.zsido.com Mózes első könyve Dr. Bernstein Béla fordítása Brésit (1Mózes 1:1 6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete A világ

Részletesebben

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat Új kiadás Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-ban kezdett

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

TE DEUM Keresztelő Szent János születése - Rockoratórium - I. Rész: Gábriel arkangyal hírül adja Zakariásnak, hogy fia születik

TE DEUM Keresztelő Szent János születése - Rockoratórium - I. Rész: Gábriel arkangyal hírül adja Zakariásnak, hogy fia születik TE DEUM Keresztelő Szent János születése - Rockoratórium - I. Rész: Gábriel arkangyal hírül adja Zakariásnak, hogy fia születik 1. Nyitány 2. Gyertek, áldjuk Istenünket (Leviták) 3. Az Úr Szava Gyertek,

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos!

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Jézus evangéliuma Széles Tamás: Jézus evangéliuma Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Copyright

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 25. (kedd este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 2,8-11 A szmirnai gyülekezet angyalának írd

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben