Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján"

Átírás

1 Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Készítette: Balogh-Bartus Anikó Szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus EPSZ nevelési tanácsadás

2 Marianne Frostig ( ) által kidolgozott vizsgálóeljárás és terápia bemutatása Az as évek gyógypedagógiai megújulási törekvéseinek meghatározó részeként jelentek meg - főként az Amerikai Egyesült Államokban és Németországban - olyan kutatási irányok, amelyek az oktatás minőségi javítását célozták meg. Kiemelt jelentőségű területként jelentkezett a normál intellektusú, de részképesség-zavar következtében tanulási problémákkal küszködő gyermekek/tanulók diagnosztikai és terápiás eljárásainak bővítése. A speciális szükséglet vonatkozásában a kutatások abban az irányban hatottak, hogy felmérjék azokat az igényeket, amelyek a megsegítés során a jól működő képességek erősségeit felhasználva a hátrány legoptimálisabb csökkentéséhez vezetnek. A főként pedagógiai irányultságú útkeresést (teljesítményközpontú megközelítést) természetesen a pszichológia tudományának megújulása (képességközpontú megközelítés) nagyban befolyásolta. Marianne Frostig munkásságában olyan fejlesztés-diagnosztikus rendszert alakított ki, amelyben a diagnosztikus és a fejlesztő eljárások ötvöződése, kiegészítése révén fejtik ki hatásunkat. Módszerében abból indult ki, hogy az individuális fejlődés során tudásunk meghatározó része a vizuális-téri rendszer által beérkező információk feldolgozása révén jön létre. A látás során nyert információk beépülése az egyén ismeretanyagába meghatározó jelentőséggel bír. A vizuális-téri rendszer fejlődési folyamat része, mely a születést követően meghatározott funkciók révén működik. A kisgyermekkor végére (3-4 éves kor) kialakul az alaklátásra, valamint a forma és a rész-egész felismerésére vonatkozó képesség. Tudományos munkássága során arra a következtetésre jutott, hogy 4 és 7-8 éves kor között éli a fejlődés fő virágkorát, ez az időszak tehát a meghatározó a fejlesztési koncepciója alkalmazása során. A vizuális észlelési rendszer 5 nagy területe Frostig koncepciójában: I. Vizuomotoros koordináció II. Alak-háttér megkülönböztetés III. Formaállandóság IV. Téri helyzet felismerése V. Téri viszony Megfigyelései alapján megállapította, hogy az egyes területek különböző idősíkban fejlődnek, egymástól eltolódva és részben egymásra épülve. Elsőként a vizuomotoros koordinációs képesség fejlődik, majd ahogy a gyermek életkora nő, úgy épül be kompetenciarendszerébe fokozatosan a többi rendszer, legutoljára a téri viszony és téri irány felismerési képességével. 2

3 Esettanulmány Dolgozatomban N. Nándor esettanulmányát mutatom be. A gyermek anonimitásának megőrzése érdekében megváltoztatott személyi azonosító adatok szerepelnek a tanulmányban. Előzmények. Nándi egy vidéki nagyváros óvodájába jár. Az óvodapedagógusok jelzése alapján első alkalommal én került látókörünkbe az akkor 5;1 éves gyermek. Az óvodában elvégzett szűrővizsgálatra jelölték több társával együtt. A vizsgálóeljárás az MSSST (Meeting Street School Szűrőteszt) tanulási zavart előjelző teszt volt. Nándor teljesítménye ekkor az alábbiakat mutatta: - Motoros minták 8 nyerspont 3 normapont - Vizuo-percepto-motoros minták 7 nyerspont 4 normapont - Nyelvi készség 6,5 nyerspont 5 normapont - MSSST totál 21,5 nyerspont 27 normapont Az elvégzett vizsgálat Nándor esetében a tanulási zavar kialakulásának veszélyét jelezte. A vizsgálat elvégzését követően javasoltuk a szülők részére, hogy keressék fel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadását, differenciáldiagnosztika elvégzése és fejlesztés céljából. A szülő gyermekének ellátását szeptember 11-én kezdeményezte. A nevelési tanácsadásban kialakított protokoll alapján első alkalommal, az édesanyával történt az első interjú, amelynek keretében megtörtént a pedagógiai szempontú anamnézis felvétel, valamint megbeszélésre kerültek az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalók. Anamnézis. Nándor teljes családban él szüleivel és testvérével. Két szobás lakásban laknak, a gyermekek külön szobában és külön fekhelyen alszanak. Szociokulturális és életkörülményeik átlagosak. Nándor tervezett és várt gyermek, édesanyja második terhességéből és második élve született gyermekeként jött világra. Veszélyeztetett, toxaemiás terhesség 27. hetén, 1530 gr súllyal született, az édesanya az Apgar értékre nem emlékszik. Megszületését követően gyermekgyógyászati ellátásban részesült, inkubátorban volt 6 hétig, két és fél hónapos korában vihették haza. Mozgásfejlődésére jellemző, hogy 5-6 hónaposan ült, 8 hónaposan állt és 13 hónapos korában önállóan járt. A mászás mozgásfázis azonban kimaradt. Beszédfejlődésére jellemző, hogy bár 3-4 hónaposan elkezdett gügyögni, az első szavakat 2 éves korában mondta, megkésett beszédfejlődése miatt kezdetek logopédushoz járni. Jelenleg általános pösze, hetente 1 alkalommal logopédus foglalkozik vele. Szobatisztasága nappalra és éjszakára egyaránt 2 éves korban alakult ki. 1 éves kora előtt két nagyobb megbetegedése volt (gastroenteritis, majd bronchitis), 1 éves kora után agyrázkódással járó balesete, valamint két alkalommal kéztörése volt. Intézményes nevelése. Bölcsődés nem volt, az óvodát 3 évesen kezdet, beilleszkedését átlagosnak ítéli meg az édesanya. 3

4 Az anamnézisből megállapítható, hogy tartalmaz olyan adatokat, amelyek a gyermek jelenlegi problémájával kapcsolatba hozhatóak. Differenciáldiagnosztikai terv A munkacsoport team-megbeszélésén a vizsgálati protokollunk által biztosítható eljárások közül az alábbiak elvégzésére született döntés: - SON intelligenciateszt nonverbális vizsgálóeljárás a részképességek megismerésére - Dizslexiaveszélyeztetettségi vizsgálat - Több alkalommal csoportos helyzetben történő megfigyelés - Frostig teszt - Goodenough vizsgálóeljárás az emberalak ábrázolás vizsgálatára. - Kiegészítő szakorvosi vizsgálatra tettünk javaslatot (szemészet, fül-orr-gégészet, audiológia) A gyermek megjelenése, vizsgálatok alatti magatartása Nándor szomatikus fejlettsége átlagos, fogváltás folyamatban. A vizsgálati helyzetben, kezdetben visszahúzódó, majd egyre oldottabbá válik. A felkínált feladatokat elfogadja, együttműködő. Csoportos szituációs helyzetek megfigyelései Nagymozgásai összerendezetlenek, mintakövetéses feladatokban pontatlanul és bizonytalanul dolgozik. Mozgástempója lassú, egyensúlyérzéke fejletlen. Téri tájékozódása cselekvésben bizonytalan, iránytévesztés megfigyelhető. Testsémája bizonytalan. Finommozgások területén még fejlesztést igényel. Jobb kezes, 4 ujjas ceruzafogás jellemzi. Vonalvezetése egyenetlen. Figyelmi állapota megfelelőnek imponál, de nem kitartó. Előfordul, hogy elábrándozik, feladathelyzetből kilép, lemarad. Az utasítások végrehajtásakor tétovázik, csoporttársait figyeli. Kérdésekre azonnal válaszol, ám megoldásai néha hibásak. Munkatempója az elvárt szinttől lassabb. Emlékezete pontatlan, megbízhatatlan. Beszéde nehezen érthető, ennek ellenére beszédfélelem nem jellemzi. Társas kapcsolatai mind kortárscsoporti, mind felnőttekkel való kapcsolatban elfogadó, alkalmazkodásra képes kisfiú. A csoportban mindvégig fegyelmezett, kiegyensúlyozott, jól érzi magát. Pszichometriai vizsgálat eredményei Intelligenciateljesítményét a Snijders-Oomen-féle non-verbális teszttel mértük. A gyermek a vizsgálat időpontjában 5 éves 7 hónapos. SON IQ= 88 Mozaik: Standard érték: 18 Szubteszt kora: 4 ½ éves szint. Emlékezet képekre: Standard érték: 25 Szubteszt kora: 5 ½ éves szint Kombináció: Standard érték: 21 Szubteszt kora: 4 ¾ éves szint. Analógiák: Standard érték: 28 Szubteszt kora: 6 ¼ éves szint. Knox kockák: Standard érték: 21 A gyermek jelen vizsgálati helyzetben vidám, oldott. Ráhangolódó beszélgetés során kérdésekre gyakran inadekvát válaszokat ad. Figyelmét nehezen koncentrálja, feladattartása nem, de feladattudata megfelelő. 4

5 A manipulációs megoldást kívánó feladatok során kitűnik, hogy bilaterális koordinációja gyenge, csak a jobb kezével dolgozik, bal kezét felhúzva tartja. Manipuláció és rajz közben nyelvét kidugja. Analizáló-szintetizáló gondolkodása a vizuális feldolgozás szintjén szintén jelentős elmaradást mutat az életkora alapján elvárttól. Vizuális emlékezete már három elem tizenkettő közül való kiválasztása esetén is bizonytalan. Egyszerű sematikus rajzképeket három részből kis segítséggel szintetizál. Eseményképeket véletlenszerűen rakosgat sorba. Logikai sorok folytatás kétszínű pálcikákból megfelelő, analógiát tárgykép-párok között esetlegesen felismer, geometriai formák esetén már nem jár sikerrel. A Knox-kockák feladatsorában a két elemből álló sorokat és egy háromeleműt ismétel el megfelelően. A pedagógiai vizsgálat eredményei DPT Dyslexia prevenciós teszt eredményei: - Spontán beszéd: kezdetben verbális kezdeményezés nem jellemzi, azonban kérdésekre adott válaszai adekvátak. Általános tájékozottsága az idői tájékozottság tekintetében elmaradást mutat. - Szókincs: a gyermeknél szótalálási nehézség megfigyelhető. Lassú felidézés, hosszas gondolkodás jellemzi. - Összefüggő beszéd: többnyire tőmondatokban beszél, képről inkább felsorol. Grammatikai rendszere még fejlesztést igényel. - Relációs viszony megértése: megfelelő. - Relációs szavak használata: kisebb nehézséget jelent számára. - Dysgrammatizmus: jelentkezik. - Beszédhiba: van. Logopédiai ellátásban részesül. - Nehéz szavak után mondás: szótorzítások, hangátvetések történnek. - Fogalomalkotás vizsgálata: szavak főfogalom alá rendezésére képes. - Különbség megfogalmazása: a feladat megoldására képes, de szókincse szegényes. Néhány kifejezést grammatikailag helytelenül használ (pl.: ez nem van megrohadva). - Önálló vers- vagy mesemondás: szívesen és jól végzi a feladatot. Beszédhibája miatt beszéde nehezen érthető. - A hallási differenciáló képesség vizsgálata: zöngepárok és hangok hosszúságának észlelése nehézséget okoz a számára. - Térbeli tájékozódó képesség vizsgálata: o Saját testen: megfelelő. o Viszonyításban: bizonytalan. o Feladatban: nem megfelelő. - Dominancia: kevert kéz: jobb láb: bal szem: bal fül: bal - Vizuális emlékezet: o Tárgyképre vonatkozóan: jó. o Formákra vonatkozóan: megfelelő. o Jelekre vonatkozóan: megfelelő. - Vizuális minta követése, soralkotás: a gyermek számára a ritmikus ismétlés mindhárom esetben nehézséget jelent. - Akusztikus emlékezet vizsgálata: o Hangra vonatkozóan: megfelelő. o Szavakra vonatkozóan: megfelelő 5

6 o Mondatra vonatkozóan: nem megfelelő. o Történetre vonatkozóan: nem megfelelő. - Vizuális percepció vizsgálata: o Formákra vonatkozóan: bizonytalan. o Irányokra vonatkozóan: bizonytalan o Információs jelekre vonatkozóan: megfelelő. - Ritmusérzék vizsgálata: o Ritmikus taps ismétlése: egyszerű, két elemből álló ritmus elismétlésére képes. o Mozgás és beszéd összerendezése: beszéd és mozgás összerendezése nehézséget jelent számára. o Szóanalízis: feladatrendszerben feladatértési nehézség mutatkozik. FROSTIG (vizuális percepciós fejlettségi) teszt eredménye: A gyermek a vizsgálat időpontjában 5;7 éves. Standard érték összesen: 48 Percepciós hányados (PQ): 100 A teszt öt szubtesztjében mért eredmények: I. Szem-kézmozgás koordináció stp: 11 percepciós kor: 6;0 II. Alak - háttér stp: 6 percepciós kor: 3;6 III. Alak - Konstancia stp: 11 percepciós kor: 6;3 IV. Téribeli helyzet stp: 11 percepciós kor: 6;3 V. Térbeli összefüggések stp: 9 percepciós kor: 5;0 Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy bár a gyermek vizuális percepciója átlagos, az egyes területeken nyújtott teljesítménye szórt képet mutat, amely felveti az egyes részterületek egyenetlen fejlettségét. Önmagához mérten a legjobban az Alak-Konstancia és a Térbeli helyzet feladatokban teljesített. A Szem-kéz koordinációs feladatban jó teljesítményt ért el. Egy éves lemaradást mutat a Térbeli összefüggések feladatban, lényegesen alulteljesített az Alakháttér differenciálás feladatban. Goodenough 1. Részletezettség (max. 17 pont): 8 pont - Lényeges jegyek megvannak (fej, láb, kar, törzs) - Helytelen arányok - Motoros kivitelezés gyenge (pl. haj, több, mint egy vonal) 2. Komplexitás (max. 12 pont): 1 pont - Az emberalak differenciált ábrázolása nehézséget jelent a számára. - Pálcika végtagok, tagolatlanság, részletezettség hiánya. 3. Arányok (max 6 pont): 1 pont - Rész-egész viszonyok ábrázolási nehézsége - Testrészek egymáshoz és egészhez viszonyított mérete kidolgozatlan, hibás. 4. Motoros koordináció: - Vonalak kivitelezése megfelelő, de az egyes formák (pl. kör alakú fej, ruházat mintázatának kör alakjai) pontatlanok, grafomotorosan gyengébb színvonalú. Életkor: 67 hónap. Rajzkor: 69 hónap RQ= 103 6

7 A Frostig és a Goodenough vizsgálat során nyújtott teljesítménye korrelál, megegyezést mutat. Mindkét vizsgálat során gyengébb, fejlesztendő területként az alak-felismerés, alakháttérdifferenciálás, valamint a motoros kivitelezés jelenik meg. Vélemény Az elvégzett vizsgálatokban nyújtott teljesítménye alapján megállapítható, hogy Nándor intellektusa a normál övezetbe tartozó, de szórt intelligenciaprofilt mutat. A Frostig tesztben és az emberalak-ábrázolást vizsgáló eljárásban nyújtott teljesítménye jobb színvonalú, ám az egyes részképességekben nyújtott teljesítménye nagyobb szórást mutat. A pedagógiai vizsgálatokban nyújtott teljesítménye, valamint a beszédfejlődés érintettsége alapján Nándor tanulási zavar veszélyeztetett. Az anamnesztikus adatok terheltsége miatt esetében valószínűsíthető a sajátos nevelési igény. Szükséges tehát további kiegészítő vizsgálata, a pontos diagnózis felállítása, illetve a beiskolázással kapcsolatos teendők meghatározása a helyileg illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság által. Fejlesztendő területek - mozgás és orientáció fejlesztése (nagymozgás, egyensúly, testséma, téri tájékozódás, bal-jobb irányok differenciálása, finommotorika, szem-kéz koordináció), - érzékelés és észlelés fejlesztése (vizuális, auditív), - figyelem (tartósság, koncentráltság, terjedelem, rugalmasság) - emlékezet fejlesztése (vizuális, auditív, verbális, rövid- és hosszú távú emlékezet), - gondolkodási műveletek (analógiás, kauzális, analizáló-szintetizáló) - nyelv és beszéd fejlesztése (általános ismeretek, szókincs, grammatika, beszédészlelés, beszédértés, beszédprodukció, logopédiai terápia), - szociális készségek (önbizalom) A Frostig terápiás program Nándor esetében 1. A mozgásnevelés programja: A mozgáskoordináció érintettsége, valamint a nagymozgások és a finommozgások területén nyújtott teljesítmény alapján nagy hangsúllyal szerepel a fejlesztési koncepcióban. A fokozatosság elvének betartásával haladunk a nagymozgások irányából a finommotorika, valamint a grafomotorika felé, figyelemmel kísérve az egyéb területek fejlesztési koncepciójában szereplő tudásanyag felhasználását. - koordináció - ügyesség - erő - rugalmasság - egyensúly - gyorsaság - lazítás - légzés - kreatív mozgások 2. Előkészítő program: A gyermek életkora és teljesítménye alapján szintén nagy hangsúlyt kap. Az egyes feladattípusok kiválasztási szempontját meghatározta, 7

8 hogy az alak-háttér felismerés és a téri viszonyok területeken nyújtott teljesítmény mutatta a legnagyobb elmaradást, így ezen területek fejlesztésénél a megfelelően, illetve jól fejlett képességek bevonása vált szükségessé. - testkép, testfogalom játékos fejlesztése - szemmozgás gyakorlatok - lateralitás és irány gyakorlatok - perceptuális konstanciát igénylő feladatok - tapasztalatszerzés háromdimenziós tárgyakkal 3. Fejlesztőprogram (kezdő, közép és haladó szinten): egyes területeken a feltárt hiányosságok miatt hosszabb ideig a kezdő szint feladatai a meghatározóak, ezek ötvözése a jól működő területek megfelelő szintjeivel szintén kiemelt jelentőséggel bír. - vizuomotoros koordináció (közép) - alak-háttér felismerés (kezdő) - alak konstancia (kezdőként indítom az alak-háttér felismerés megsegítése végett) - téri irányok felismerése (közép) - téri összefüggések felismerése (kezdő) 4. Egyéni korrekciós elemek - alak-háttér felismerés segítésére Nándor 3 hónapos fejlesztési terve a mellékletben megtalálható. A terápiás folyamat közben formatív mérésekkel szükséges az elért eredmények feltárása és a további fejlesztési koncepció kijelölése. Összegzés Nándor jelenleg 5;7 éves, tehát lehetősége van arra, hogy a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság javaslata alapján még további egy évig óvodai nevelésben maradjon, intenzív fejlesztés és terápia hatására elmaradásai csökkenjenek, ezáltal nagyobb eséllyel kezdheti meg iskolai tanulmányait. Ehhez támogató családi háttér, a különböző szakemberek összehangolt tevékenysége, valamint az óvodapedagógusok által csoportkeretekben megvalósítható fejlesztő tevékenysége szükséges. Remélem, hogy a kontrollvizsgálatok eredménye igazolja mindannyiunk: Nándor és a számára segítséget nyújtó felnőttek erőfeszítéseit. Tatabánya, Balogh-Bartus Anikó szakvizsgázott gyógypedagógus- logopédus 8

9 Felhasznált szakirodalom: o szerk.: Lányiné Engelmayer Ágnes: Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában, Akadémiai Kiadó, Bp., Gerebenné Várbíró Katalin: A Frostig-terápia hatása a pszichikus képességek fejlődésére a tanulási zavar jeleit mutató gyermekeknél Fejlesztéshez felhasználható kiadványok: o Szakácsné Kupeczki Éva: Kukucskáló (Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás ISBN ) o Szerk. Rosta Katalin: Színezd ki és rajzolj te is (Göncöl Kiadó, Bp., ISBN ) o Kocsis Lászlóné-Rosta Katalin: Ez volnék én? (Logopédiai Kiadó Kkt., Bp., ISBN ) o Ugróiskola I.-II. (Szalay Könyvek, ISBN ; ) 9

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Az óvodai szűrésekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalataink Pedagógiai kísérlet Győrben a Mosoni Duna, Holt

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013 Ea: Rozinay Zoltán A logopédiai munkát szabályzó törvények 2011. évi CXC törvény és módosításai a nemzeti köznevelésről A pedagógiai

Részletesebben

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET Schmidt Márta Gyógypedagógus 20/2161585 martaschmidt67@gmail.com Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a születésekor s azon kell haladnia és azon mehet, amerre

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet

Óvoda-iskola átmenet Beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése óvodai csoportban Készítette: Pappné Balázs Ágnes óvónő Rózsa Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7 A kisgyermekek fejlődésének üteme nagyon különböző lehet. Különösen

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

2015.11.26. A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység

2015.11.26. A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység A folyamatdiagnosztika jelentősége a Pető András Főiskola Gyakorló Intézményeiben Pető András Főiskola Gruber Mónika konduktor, gyógypedagógus, ált. neuropszichológus 2015. Rendszerszemlélet a konduktív

Részletesebben

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanulási nehézség, részképesség zavar Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanuláshoz Olvasás Írás Számolás elsajátításához meghatározott idegrendszeri struktúráknak hibátlanul

Részletesebben

MŰHELYMUNKA Logopédia

MŰHELYMUNKA Logopédia MŰHELYMUNKA Logopédia TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11.

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. Iskolaérettség Zsiros Emese Óvodapszichológus Diósi Krisztina Gyógypedagógus Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. 2015 Alkalmasság A gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában Az előadás elhangzott a Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda fennállásának 110 éves évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja 2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Általános elvek... 3 2.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS

HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS 2017. 02.23. HEGYESINÉ VASS ERIKA GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Fenntartó: Magyarországi Református Egyház Székhelyintézmény : Halásztelek

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben