MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014

2 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: MTLSz) vagy tagszervezetei által megrendezésre kerülő egyéni tollaslabda versenyre. Nem terjed ki a Szabályzat hatálya a csapatversenyekre, ezekről a Tollaslabdázás Csapatbajnoki Szabályzata intézkedik. 2 Versenyek fajtái A tollaslabda sportágban egyéni versenyek a következők szerint szervezhetők: egy vereség utáni kieséses rendszerben; két vereség utáni kieséses rendszerben; körmérkőzéses rendszerben; vegyes rendszerben; rangsoroló rendszerben; svájci rendszerben. A választott lebonyolítási rendszert az adott versenyre vonatkozóan a versenykiírás határozza meg. Céljuk szerint a versenyek lehetnek: ranglista versenyek; meghívásos versenyek; csapatversenyek; barátságos (szabadidős) versenyek; diákolimpia. 2.1 Korcsoportok A tollaslabda versenysportban a ranglista versenyeket több korcsoportban rendezik meg. Minden versenyző a saját korcsoportja részére rendezett versenyen indulhat, és ha a versenykiírás ezt lehetővé teszi, a magasabb korcsoport versenyein is. A korcsoportok a következők: Korcsoport megnevezése Életkor Kezdő (U11) 11 éves korig Újonc (U13) 13 éves korig Gyermek (U15) 15 éves korig Serdülő (U17) 17 éves korig Ifjúsági (U19) 19 éves korig Felnőtt nincs korhatár Szenior +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 Az utánpótláskorú versenyzők korcsoport megállapításánál a következő szabály érvényes: abban a naptári évben a versenyző nem töltheti be az adott korcsoport évét, amelyikben az adott versenyidőszak kezdődik. 1

3 A szenior korcsoportok megállapításánál a következő szabály érvényes: abban a naptári évben a versenyző betöltötte az adott csoport évét, amelyikben az adott versenyidőszak kezdődik. 3 Versenyszámok Valamennyi korcsoportban az alábbi versenyszámok rendezhetők: Férfi (fiú) egyes Női (leány) egyes Férfi (fiú) páros Női (leány) páros Vegyes páros 4.1 A versenyek fajtái 4 Ranglista versenyek Nemzetközi versenyek: Osztályjellegüket az MTLSz határozza meg. A regionális szövetségek és a sportegyesületek részére nemzetközi verseny rendezéséhez az MTLSz engedélye szükséges abban az esetben is, ha csak barátságos versenyről van szó. Magyar egyesületek vagy versenyzők külföldi versenyen történő szereplése ugyancsak az MTLSz engedélyével történhet Országos versenyek Szakszövetségek vagy sportszervezetek által rendezett országos versenyeken minden, a versenykiírás szerinti osztályba, korcsoportba tartozó versenyző részére biztosítani kell az indulás lehetőségét. A versenykiírás az alacsonyabb osztályba, korcsoportba sorolt versenyzők indulását engedélyezheti Csapatversenyek A szakszövetségek különböző osztályú és korcsoportos csapatbajnokságokat rendezhetnek. Ezekre vonatkozóan az MTLSz Csapatbajnoki Szabályzata az irányadó. 4.2 Pontszerzés A versenyzők ranglista pontokat szerezhetnek az pontokban felsorolt versenyeken feltéve, hogy a verseny a versenynaptárban szerepelt vagy azt utólagosan engedélyezték és jelen szabályzat szerint bonyolították le. Egyebekben a sportolók rangsorolására az MTLSz idevonatkozó aktuális szabályzata az érvényes. 4.3 Részvételi jog Ranglista versenyen az MTLSz tagsággal rendelkező sportszervezetek igazolt versenyzői vehetnek részt, akik rendelkeznek az MTLSz által érvényesített "Versenyzési engedéllyel" 5.1 Versenynaptár 5 Versenyek előkészítése Az MTLSz minden évben versenynaptárt készít, melyet véglegesített formában a tárgyévadot megelőző július 31-ig közzétesz. Ennek végrehajtása a következők szerint történik: a tárgyévadot megelőző május 31-ig az MTLSz elkészíti és közreadja versenynaptártervezetét 2

4 a tárgyévadot megelőző június 30-ig a regionális szövetségek és a sportszervezetek a kapott versenynaptár-tervezet alapján bejelentik MTLSz-nek versenyrendezési szándékukat a regionális szövetségektől és sportszervezetektől beérkező adatok alapján a tárgyévadot megelőző július 31-ig MTLSz elkészíti és közreadja a végleges versenynaptárt Végleges naptár kihirdetésével egyidejűleg megjelöli, hogy mely versenyre hány játékvezetőt kell biztosítani, melyről tájékoztatja a Játékvezetői bizottság részére. 5.2 Versenykiírás Minden a versenynaptárban szereplő, továbbá az esetleges utólag engedélyezett versenyre vonatkozóan a kiírójának versenykiírást kell készítenie, melyben valamennyi, a versenyre vonatkozó tudnivalót rögzíti. A versenykiírásnak tartalmaznia kell: a kiíró és a rendező megnevezését a verseny pontos megnevezését az osztályjelleg meghatározásával a verseny célját a verseny helyét, annak megközelítési lehetőségét, a pályák számát a verseny időpontját a Döntnök és Döntnök helyettes személyét a versenyen való részvételi jogosultság feltételeit a versenyen esetlegesen kapható ranglista pontok kategóriáját a megrendezésre kerülő versenyszámokat, azok sorrendjét és lebonyolítási rendszerét, a helyezések eldöntésének módját a verseny minimum hány megrendezendő versenyszám esetén kerül megrendezésre a versenyszámok minimum hány nevezés esetén kerülnek megrendezésre versenyszámonként az indulók lehetséges maximális létszámát (ha van ilyen) a díjazást a nevezés feltételeit (lásd a 9. szabálypontban) a sorsolás helyét és időpontját a költségekre vonatkozó előírásokat egyéb tudnivalókat (pl. labda típusa, játékrend, óvási ill. fellebbezési díj mértéke, esetleges játékvezetési kötelezettség, különleges szabályok, a verseny tulajdonjoga, stb.). A kiíró a versenykiírást az MTLSz honlapján legalább 14 nappal a verseny időpontja előtt megjelenteti, hogy a nevezési határidőt az indulni szándékozók betarthassák. 5.3 Versenyengedélyezés A versenynaptárban szereplő verseny esetében a verseny kiírója legalább 28 nappal a verseny tervezet első napja előtt megküldi a versenykiírás-tervezetet az MTLSz címére. Esetleges írásbeli egyeztetések után, legalább 21 nappal az tervezett első játéknap előtt az MTLSz a versenykiírás jóváhagyott és végleges változatát kiküldi a tagszövetségnek, melyről a kiírót útján értesíti. A versenynaptárban nem szereplő, rendkívüli versenyek kiírástervezetét legalább 60 nappal a tervezett időpont előtt kell engedélyeztetni. 3

5 Nemzetközi valamint országos jellegű verseny engedélyezője kizárólagosan az MTLSz. 5.4 Tulajdonjogok A versennyel kapcsolatos összes tulajdonjog a verseny engedélyeztetőjét (a továbbiakban: Tulajdonos) illeti meg, így különösen: a verseny helyszínén kihelyezett hirdetés eladási joga; a verseny nevének eladási joga; a versennyel kapcsolatos összes nyomtatott anyag (plakát, műsorfüzet, stb.) kiadási joga; a belépőjegyek eladásának joga; a verseny mérkőzéseiről álló-, mozgókép ill. hangfelvétel készítési, közvetítési, eladási joga. A Tulajdonos az országos jellegű verseny rendezési jogát harmadik személy részére csak az MTLSz Elnökség előzetes engedélyével adhatja el vagy engedheti át. 6 A verseny lebonyolítása 6.1 A verseny előkészítése: Ranglista verseny esetén a verseny előkészítését és lebonyolítását a Döntnök irányítja és koordinálja. Ranglista verseny esetén a kiíró köteles Döntnököt és Döntnök helyettest megbízni és azokat az MTLSz-nek megküldött versenykiírás-tervezetben kijelölni. Amennyiben a kiíró a versenykiírás tervezetében nem jelöl ki Döntnököt vagy Döntnök helyettest, a kijelölés a Játékvezetői Bizottság feladata. (Ebben az esetben a jelöltek költségei mindenképp a kiírót terhelik.) A Döntnöknek és a Döntnök helyettesnek szerepelnie kell a Játékvezetői Bizottság nyilvántartásában. Országos versenyen a Döntnök csak az MTLSz Játékvezetői Bizottság által jóváhagyott személy lehet. A Döntnök és a Döntnök helyettes ugyanazon a versenyen más szerepkört nem tölthetnek be. 6.2 A Döntnök feladatai Miután a kiíró vagy megbízottja a nevezéseket a rendelkezésére bocsátotta, elkészíti és publikálja a sorsolást és a tervezett időrendet; A sorsolás során előterjesztett javaslatokat, észrevételeket és panaszokat elbírálja; A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a pálya alkalmasságát, a technikai feltételek meglétét; A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a játékosok verseny- és sportorvosi engedélyeinek érvényességét. (Ha lehetséges, ezt még a sorsolás előtt megteszi.); Gondoskodik a verseny technikai előfeltételeiről (labda, verseny-jegyzőkönyv, játékvezetői jegyzőkönyv, stb.); A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a kiküldött játékvezetők megjelenését és működését; A verseny megkezdése előtt ismerteti a játékvezetőkkel a versenykiírás őket érintő részét, a helyi szabályokat és egyéb szükséges tudnivalókat; Szólítja a versenyzőket játékra, a játékvezetőket pedig a mérkőzés levezetésére; Átveszi a játékvezetőktől a játékvezetői jegyzőkönyvet és nyilvántartja az egyes játékvezetők által vezetett mérkőzések számát; 4

6 Gondoskodik a mérkőzések eredményeinek folyamatos közléséről; A verseny során figyelemmel kíséri a játékrend betartását, a verseny rendjét; A verseny során gondoskodik a versenyt zavaró körülmények elhárításáról, ennek érdekében utasításokat ad ki és ellenőrzi azok végrehajtását; Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a versenyjegyzőkönyv vezetését és aláírásával hitelesíti azt; A verseny végén gondoskodik a versenyokmányok elküldéséről és megteszi jelentését a versenyről az MTLSz felé; A verseny kapcsán a Döntnök feladata minden szabályzat betartása és betartatása; Döntnök verseny kapcsán hozott döntése végleges, óvásnak fellebbezésnek helye nincs. 6.3 A Döntnök helyettes feladata A Döntnök akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti őt. 7 Játékvezetők Nemzetközi versenyen minden mérkőzésre biztosítani kell játékvezető működését és lehetőség szerint adogatás bíró és vonalbíró(k) közreműködését is. A kategóriájú versenyekre az MTLSz Játékvezetői Bizottságától minimum a versenyen használt pályák számának megfelelő számú játékvezető kiküldését kell kérni. Egyéb versenyekre ( A kategóriánál alacsonyabb besorolás) játékvezető biztosítása nem kötelező. 8 Nevezés 8.1 Nevezési határidő A nevezési határidő legkésőbb a verseny első játéknapját megelőző szerda éjfél lehet, melyet postai úton írásban vagy elektronikus úton -ben a kiíró által megadott címre kell küldeni. Postai úton történő nevezés esetén is meg kell adni egy címet, melyre a nevezések visszaigazolása történik. 8.2 Nevezési díj A nevezési díj mértékét a versenyt kiírója határozza meg. 8.3 Nevezés módja Amennyiben a versenykiírás írásos nevezést ír elő, annak tartalmaznia kell: a nevező sportszervezet nevét, címét, vezetője nevét, telefon (fax) számát, elektronikus elérhetőségét és a benevezni kívánt játékosok nevét versenyszámonkénti csoportosításban. Páros versenyszámokban különböző sportszervezetek versenyzői is indulhatnak egy párban. Ez esetben a párosnak mindkét sportszervezet nevezésében egybehangzóan kell szerepelnie. Páros versenyszámban indulni szándékozó, de párral nem rendelkező játékosok is nevezhetők. Ebben az esetben a párosítás véletlenszerűen történik. Páratlan számú párt kereső nevezés esetén az időben utolsót kell elutasítani. Az írásos nevezést a szakosztályvezető aláírásával kell ellátni. Az elektronikus nevezésnek a sportszervezet címéről kell érkeznie. Ranglista versenyek esetén: 5

7 szabálytalan nevezés esetén a sorsolás megkezdéséig van lehetőség javított nevezést benyújtani határidőn túl érkezett nevezés esetén a nevezést nem lehet elfogadni. 8.4 Nevezés elbírálása A beérkezett nevezéseket a kiíró felülvizsgálja, határoz elfogadásukról vagy elutasításukról, és legkésőbb a verseny első játéknapját megelőző csütörtök éjfélig a nevezésben megadott címen értesíti a csapatokat, mely nevezéseket fogadta el és mely versenyszámok kerülnek a versenyen megrendezésre. Az elfogadott és visszaigazolt nevezéseket a kiíró a Döntnök rendelkezésére bocsátja, versenyszámonként legalább az alábbi adatokkal: a játékos (páros) teljes neve a játékos (páros) sportszervezete Fegyelmi eljárás alatt álló vagy eltiltott versenyző nevezése nem fogadható el. Nem utasítható el olyan versenyző nevezése, aki a versenykiírásban megjelölt feltételeknek megfelel, kivéve, ha a versenykiírás korlátozta a lehetséges indulók létszámát. Nem utasítható el továbbá nevezés rasszista, vallási vagy világnézeti okból. Kivételesen indokolt esetben az érdekelt sportszervezet a nevezési határidőig kérheti nevezése módosítását. Ennek elfogadása kérdésében a kiíró határoz, döntése ellen óvásnak helye nincs. 9 Sorsolás 9.1 A sorsolás időpontja A sorsolást a versenykiírásban feltüntetett helyen és időben kell megtartani. 9.2 A sorsolás módja A sorsolást a Döntnök végzi, ranglista verseny esetén a Tournament Software segítségével. Tournament Software használatához a Döntnök szerződést köt az MTLSz-el. 9.3 Kiemelés A kiemelés sorrendjének alapja a sorsolás időpontjában érvényes hivatalos ranglista. Minden korosztályban és minden versenyszámban az adott korosztály és az adott versenyszám ranglistája az irányadó. Amennyiben a játékos nem szerepel a korcsoportra és versenyszámra vonatkozó legfrissebb ranglistán, nem lehet kiemeltként kezelni. A párosok kiemelésénél amennyiben az adott korosztályra készült külön páros ranglista a pár tagjainak rangsorszáma összeadódik, és az így kialakult összegek adják a kiemelési sorrendet. o Azonos rangsorszám-összeggel rendelkező két egynemű páros sorrendjének meghatározásánál előrébb sorolandó az a pár, amelyikben a legalacsonyabb rangsorszámú játékos szerepel. o Hasonló helyzetű vegyes párok esetén a férfi játékos rangsorszáma dönti el elsődlegesen a sorrendet. Amennyiben nincs az adott korosztályra külön páros ranglista, nincs kiemelés. A kiemeltek száma mindig páros és a benevezettek számától függően a következő: 6

8 nevezők száma kiemeltek száma Ennél kevesebb induló esetén ajánlott a vegyes rendszer alkalmazása. A kiemelt versenyzőket a sorsolási tábla felső részében (felső ágban) a mezőny fél vagy negyed legfelső helyére, a sorsolási tábla alsó ágában pedig azok legalsó helyére kell tenni, illetve sorsolni. Minden versenyen az I. kiemelt a sorsolási tábla legfelső, a II. kiemelt a legalsó helyére kerüljön, a III-IV., V-VIII. kiemelteket a kétvereséges rendszer figyelembevételével sorsolni kell a megjelölt helyekre. A sorsolás további menetében az egyes versenyzők (párok) a ranglistán elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek besorsolásra Az első fordulóban lehetőleg ne kerüljenek össze az egy sportszervezetbe tartozó versenyzők. Az elkészített sorsolási táblán változtatni akkor lehet, ha a kiemelt versenyzők fele távol marad. 9.4 A sorsolás fajtái, menete A sorsolások fajtáit és a sorsolás menetét az 1. függelék tárgyalja. 10 Játékosok öltözete Az MTLSz által szervezett vagy jóváhagyott versenyeken a játékosok sportszerű tollaslabda öltözéket viseljenek; Az öltözék részének tekintendő minden, amit a játékos a játék során visel, kivéve az ütőt. Az öltözék részét képezi az ing, nadrág, szoknya, zokni, cipő, fejpánt, csuklópánt, egészségügyi kiegészítő felszerelés, valamint minden olyan öltözet, ami a sportöltözet alatt van, és az kilátszik. Az öltözék mintázata vagy felirata nem lehet rasszista, kirekesztő vagy akár politikai tartalmú. Az öltözék megítélése a Döntnök kizárólagos jogköre és döntése minden esetben végleges. 11 Feladatok a verseny megkezdése előtt 11.1 A verseny kiírójának feladatai: biztosítani a verseny kezdete előtt legalább egy órával a pályák használatát kijelölni egy kapcsolattartót, aki a döntnök utasításait a csarnokkal és a felszereléssel kapcsolatban végrehajtja biztosítani a 155 és 152,4 cm-nél bejelölt hálómérő rudat biztosítani pályánként egy törlőrongyot, a használt labdáknak gyűjtődobozt, esetleg a játékosok felszerelésének elhelyezésére kettő vagy négy kosarat biztosítani nyomatató használatát vagy üres játékvezetői jegyzőkönyveket megfelelő számban A4-es méretben biztosítani a játékvezetők számára a döntnöki asztal közelében elhelyezett padot vagy székeket biztosítani a játékvezetők számára öltözőt vagy legalább a ruhák megőrzésére alkalmas zárható helyiséget 7

9 beszedni a nevezési díjakat a verseny kezdete előtt meghirdetett időpontban; a határidő leteltét követően, a Döntnök részére átadja a nem fizető játékosok névsorát megnyitni a versenyt 11.2 A döntök és a játékvezetők feladatai: a Döntnök és a Döntnök helyettes köteles a verseny megkezdése előtt legalább egy órával a verseny színhelyén, az előirt egyenruhában megjelenni. Döntnöki, Döntnök helyettesi ruha a fekete nadrág, fekete zokni, fekete cipő, piros póló vagy pulóver viseletét jelenti. ellenőrizni a pályákat, hálókat, hogy a szükséges felszerelés rendelkezésre áll-e; utasításait az érdekeltek kötelesek végrehajtani ellenőrizni, hogy a játékvezetők időben, egyenruhában megjelennek-e ellenőrizni az igazolásokat és a sportorvosi engedélyeket; szabálytalan igazolás esetén a versenyzőt azonnali hatállyal ki kell zárni a versenyből nevezési díjat nem fizető játékosokat kizárja a versenyből, melyet a jelentésben is feltüntet ha a Döntnök valakit kizár, a játékos sportszervezetének jelen lévő képviselőjét tájékoztatja a versenyen nem megjelent és a visszalépett versenyzőket szerepelteti a jelentésében a sorsolás megtörténte után a sorsolási tábla egy példányát mindenki számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni és a verseny során azt folyamatosan vezetni kell gondoskodik a versenyzők megnyitóra való felvonulásáról ismerteti a helyi játékszabályokat a verseny folyamán bejelenti a pályára küldött mérkőzések résztvevőit, a kijelölt játékvezető(ke)t a Döntnök bármely feladatkörét továbbadhatja egy általa kijelölt személynek 11.3 A játékvezetők feladata: a játékvezetők kötelesek a verseny megkezdése előtt legalább fél órával a verseny színhelyén, az előirt egyenruhában megjelenni. Játékvezetői ruha fekete nadrág vagy szoknya, fekete póló, fekete zokni, fekete cipő viseletét jelenti A sportszervezeti képviselők és versenyzők feladatai: a sportszervezeti képviselő a versenykiírás által előírt módon (postai úton, átutalással vagy a helyszínen a verseny kezdete előtt meghirdetett időpontig készpénzben) köteles a nevezési díjat befizetni. Ennek elmulasztása a versenyzői kizárását eredményezi a Döntnök munkájának megkezdésekor köteles a sportszervezeti képviselő jelezni, ha bármely versenyzője távol marad a versenytől a versenyzőnek legalább 30 perccel az első pályára lépése előtt meg kell jelennie a verseny színhelyén és a Döntnök felhívására be kell mutatnia érvényes igazolását, sportorvosi és versenyengedélyét; a versenyzőnek a pályára szólításkor várakozási idő nélkül és sportszerű öltözékben meg kell jelennie a pályán, játékra készen. 12 Verseny rendje és lebonyolítása 12.1 A Döntnök feladatai: a Döntnök folyamatosan figyelemmel kíséri a játékrend betartását, a játékvezetők működését, a versenyzők magatartását és haladéktalanul gondoskodik a versenyt 8

10 zavaró körülmények elhárításáról; fogadja a verseny közben felmerülő észrevételeket és azokban dönt; a Döntnök folyamatosan vezeti a versenyjegyzőkönyvet (ranglista verseny esetén a Tournament Software-ben), bejegyzi a befejezett mérkőzések eredményeit a Döntnök feladata még a mérkőzések pályára küldése, pihenőidők figyelembe vételével 12.2 A verseny rendezőjének feladatai: a verseny rendezője a döntő mérkőzés(ek) lejátszása után a felsorakoztatja a versenyzőket eredményhirdetéshez; a díjakat a verseny rendezője vagy más általa felkért személy (pl. szövetségi vezető, szponzor képviselője, stb.) adja át A játékvezetők feladatai: a játékvezető köteles felszólítás után a Döntnöktől átvenni a játékvezetői jegyzőkönyvet és amennyiben a Szövetség biztosítja a versenyre a labdákat ha valamelyik versenyző a kijelölt pályán nem jelenik meg, azt feljegyzi a játékvezetői jegyzőkönyvbe és rögtön értesíti a Döntnököt a játékvezető a játék- és versenyszabályok valamint a játékvezetés szabályai előírásainak betartásával vezeti a mérkőzést a játékvezető a mérkőzés során folyamatosan vezeti a jegyzőkönyvet oly módon, hogy abból utólag a mérkőzés valamennyi eseménye rekonstruálható legyen 13 Feladatok a verseny után 13.1 A döntök feladatai: a Döntök köteles a versenyről a megadott Döntnöki jelentés formanyomtatványon jelentést készíteni, melyet aláírásával hitelesít; a Döntnök az összes versennyel kapcsolatos okmányt a verseny rendezőjének megküldi minden ranglista versenyről a Döntnöki jelentés egyik hitelesített példányát a verseny befejezésétől számított 48 órán belül köteles az MTLSz-nek megküldeni; 13.2 A verseny kiírójának feladatai: a verseny kiírója gondoskodik az összes felmerült költség kifizetéséről és az elszámolási okmányok hitelesítéséről 13.3 Szövetségi teendők az illetékes szakszövetség a beérkezett Döntnöki jelentés alapján vizsgálja a versenytől távolmaradt versenyzők esetében a távolmaradás okát és amennyiben ezt nem találja kielégítőnek, a játékos ellen - sportszervezete egyidejű értesítése mellett - fegyelmi eljárást kezdeményezhet az illetékes szakszövetség illetve az MTLSz hivatalból is felülvizsgálhatja a hatáskörébe tartozó versenyt, és a versenyszabályok megszegése esetén a következő intézkedéseket teheti: a verseny eredményét teljesen vagy a szabályokat megszegő versenyző hátrányára megsemmisítheti, vagy a versenyt a versenykiírásban megjelöltnél alacsonyabb osztályúnak minősítheti súlyosabb esetben a felelős(ök) ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 9

11 a Döntnök jelentése alapján intézkedik a sportszerűtlen magatartásért ítélt figyelmeztetések, hibák, kizárások következményeiről, fegyelmi büntetések kiszabásáról, nyilvántartásárról. Szükség esetén (kizárás) a Fegyelmi Bizottság elé tárja az ügyet. Tájékoztatja a Játékvezető Bizottságot. 14 Egészségügyi alkalmasság A versenyen indulónak meg kell felelni az Egészségügyi Alkalmasság követelményeinek. Magyarország területén rendszeres sporttevékenységet végző sportolónak időszakos sportorvosi felülvizsgálaton kell részt venni [215/2004. (VII.l3.) Korm. rendelet]. A sportorvosi bélyegző használatára jogosultak köre az Országos Sportegészségügyi Intézet alkalmazásában álló sportorvosi szakrendelések: országos intézet sportorvosi rendelésének főorvosa és orvosai OSEI kihelyezett KSI rendelőjének orvosai megyei rendelők főorvosa és orvosai budapesti sportorvosi rendelő főorvosa megyék területén működő sportorvosi rendelők orvosai fővárosi kerületek orvosai Az új bélyegzők két színlenyomatúak (piros és kék), ellipszis alakúak - tartalmazzák a rendelő kódszámát, a település nevét, valamint UV-fénnyel megvilágítva a sportorvos 5 jegyű orvosi nyilvántartási számát. A vizsgálat eredményét az illetékes sportorvos a játékengedély Sportorvosi vizsgálat rovatába a következő módon jegyzi be: keltezés minősítés (vagylagosan VERSENYEZHET, ELLENŐRZÉS HÉT MÚLVA, IDEIGLENESEN ELTILTVA, VÉGLEGESEN ELTILTVA) sportorvosi bélyegző, orvosi aláírás a sportorvosi pecsét mellett az orvos saját körbélyegzője is mely tartalmazza az orvos nevét és nyilvántartási számát rajta kell, legyen a sportorvosi engedélyen (enélkül a versenyzési engedély érvénytelen!); a sportorvosi engedélyek érvényessége a sportorvosi engedélyeket a sportorvos a tagsági könyvbe pecsételi. ennek tényét a játékengedélyre is fel lehet vezetni A sportorvosi engedélyek érvényessége nem a korosztálytól, hanem az életkortól függ. A 18. életév betöltése előtt 6 hónapig, azután l évig érvényes. Ha a versenyző 18. életévének betöltésekor már pl. 5 hónap eltelt a sportorvosi vizsgálat idejétől, mivel 18 év feletti lett, csak 7 hónap múlva kell elmennie a sportorvoshoz, mert időközben átsorolódott a 12 hónapos kategóriába. A Magyarországon sporttevékenységet rendszeresen nem végző külföldi játékosnak nem kell ilyen körű vizsgálaton részt venni. A sportorvosi engedély megléte mellett a játékosnak a verseny időpontjában kifogástalan egészségügyi állapotban kell lennie. Alkalmatlan a játékra és a sorsolási táblába nem vehető fel, illetve nem szólítható pályára az a játékos, aki: - szemmel látható sérülés miatt akadályozott a mozgásban (pl. gipszet visel), vagy - szemmel láthatólag beteg (magas láza van) vagy 10

12 - szemmel láthatólag terhes. A Döntnök kötelessége az ilyen játékost kizárni a versenyből. Ha a Döntnök bizonytalan az egészségügyi állapot megítélésében, akkor köteles orvost hívni a pályára és az illető írásos véleménye alapján kell eljárnia. A versenyzőkre kötelező a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által kiadott Dopping Szabályzat betartása, mely betekintésre az MTLSz-nél rendelkezésre áll. 15 Vegyes rendelkezések 15.1 Díjazás Ranglista versenyen az első díj kiadása mindig kötelező a versenyen szereplők számától függetlenül. A második díjat ki kell adni legalább nyolc induló, a harmadik díjat pedig legalább tizennégy induló esetén 15.2 Pihenőidő Ranglista versenyen két mérkőzés között legalább 20 percnyi, elődöntő, ill. döntő mérkőzés előtt 30 percnyi pihenő illeti meg a versenyzőket. Nemzetközi versenyen két mérkőzés között legalább 30 percnyi pihenő illeti meg a játékosokat. 16 Ellenőrzés, óvás, fellebbezés 16.1 Ellenőrzés A Döntnök a játékvezető pályán hozott döntését csak akkor bírálhatja felül, ha a játékvezető a pályára behívta, és a vitás esetet a játékvezető részletesen leírta részére. A Döntnök döntése ellen a versenyt követően lehet fellebbezést benyújtani a MTLSz Elnökségéhez (lásd a 17.3 pontban) Óvás A Döntnök nevezést elutasító határozata ellen írásban, indoklással ellátva óvást lehet benyújtani a verseny rendezőjéhez, 24 órán belül. Az óvást a verseny engedélyezőjének 24 órán belül el kell bírálnia, mely elbírálásban a Döntnök nem vehet részt. A döntésről az óvást benyújtó sportszervezetet haladéktalanul értesíteni kell. Az óvás benyújtásával egyidejűleg befizetett a versenykiírásban rögzített mértékű óvási díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell téríteni, elutasítás esetén az óvási díj a rendező bevételét képezi Fellebbezés Ha a verseny során a Döntnök vagy valamely kiküldött Játékvezető nyilvánvaló szabálytalanságot követ el, és ennek korrigálása a helyszínen nem érhető el, valamint ha a Szabálypontban jelzett döntést az érintettek sérelmesnek tartják, panasz nyújtható be az MTLSz Elnökségéhez, melynek tárgyában az Elnökség soron következő ülésén valamennyi érdekelt meghallgatása után döntést hoz és döntéséről a panasz benyújtóját értesíti. Az Elnökség ilyen döntése végleges, az ellen további jogorvoslat-keresésnek helye nincs. 11

13 17 Záró rendelkezések Az és 8. szabálypontok megsértése esetén a szankciókról az MTLSz Elnöksége minden esetben egyedi döntést hoz. 18 Érvényesség és hatály 18.1 Jelen MTLSz Elnöksége által elfogadva augusztus 4 én E.H. 15/2014(VIII.04) számú határozatával A augusztus 4-én hatályba lép, ezzel egyidejűleg minden, a témával kapcsolatos korábbi szabályozás, Elnökségi Határozat hatályát veszti. 12

14 1. Függelék 1.1. Egy vereség utáni kieséses rendszer Ha a benevezett és elfogadott versenyzők száma a kettes szám valamelyik maradék nélküli hatványa (4,8,16,32,64,128, stb.), akkor mindegyik versenyző részt vesz az első fordulóban. Ha ez nem áll fenn, akkor vannak ún. erőnyerők, akik csak a második fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe. A erőnyerők számát úgy kell meghatározni, hogy a nevezők számát levonjuk a kettes szám következő magasabb hatványából (pl. ha a nevezők száma 23, akkor a erőnyerők száma: =9). o Ha az erőnyerők száma páros szám, akkor egyenlő arányban kell elhelyezni őket a sorsolási tábla felső és alsó ágán. o Ha az erőnyerők száma páratlan, akkor a felső ágba eggyel több maradó kerüljön. Lehetőleg az erőnyerők közé kell besorolni a kiemelt versenyzőket. Az indulási jogosultságot nem szerzett, meghívott versenyzők az erőnyerők helyeivel járó előnyt lehetőleg ne élvezzék, hanem az első fordulóban játsszanak Két vereség utáni kieséses rendszer A két vereség utáni kieséses rendszer kevesebb nevező indulása esetén alkalmazható és reálisabb sorrend (eredmény) kialakulását teszi lehetővé. Az első forduló után a versenyzők két csoportra oszlanak: a győztesek (felső tábla) és az egy vereséget szenvedettek (alsó tábla) csoportjára. A felső táblán vereséget szenvedett versenyzőket folyamatosan az alsó táblára kell levinni. Akik az alsó táblán vereséget szenvednek, kiesnek a további küzdelemből. A felső tábla győztese lesz a verseny győztese, az alsó tábla győztese pedig a verseny második helyezettje. Az felső tábla utolsó mérkőzésének vesztese a verseny harmadik helyezettje, és szükség esetén a további helyezések is könnyen eldönthetők Körmérkőzéses rendszer Kis létszámú (legfeljebb 10 résztvevő) és közel azonos játékerőt képviselő versenyzőkből álló mezőny esetén célszerű a versenyt körmérkőzéses rendszerben lebonyolítani (pl. Tízek Bajnoksága). Ilyen versenyrendezésnél minden versenyző neve mellé egy-egy betűt sorsolunk és a versenyzők a közölt párosítások sorrendjében játsszák le mérkőzéseiket. A helyezések eldöntése a megszerzett győzelmek alapján történik. Ha két versenyző azonos számú győzelmet szerzett, sorrendjüket az egymás ellen elért eredmény dönti el. Ha három vagy több versenyző áll azonos számú győzelemmel, akkor az a versenyző kap alacsonyabb helyezési számot, aki az érintett versenyzők egymás közötti összevetésében: o több játszmát nyert, vagy o kevesebb játszmát vesztett, vagy o több pontot nyert, vagy o kevesebb pontot vesztett, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen több játszmát nyert, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb játszmát vesztett, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen több pontot nyert vagy o az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb pontot vesztett.

15 Körmérkőzéses versenyeken az annak befejezése előtt visszalépő versenyző minden addig elért eredményét törölni kell, függetlenül attól, hogy hány fordulót játszott le. Ha a versenyzőt leléptették, ugyanígy kell eljárni és ranglista pontot sem kaphat. Körmérkőzéses verseny sorsolását irányított sorsolással kell elvégezni úgy, hogy az azonos egyesületbeli játékosok lehetőleg az első fordulókban játsszák le egymás elleni mérkőzéseiket. A körmérkőzéses verseny mérkőzéseinek lejátszási sorrendje előre meghatározott. Ha körmérkőzéses rendszerű versenyen "n" számú versenyző vesz részt, akkor a lejátszandó mérkőzések száma: n x (n-1) / Vegyes rendszer Vegyes rendszerű versenyek kétféle formában rendezhetők: o a verseny egy vereség utáni kieséses rendszerben kezdődik, a legjobb négy (esetleg nyolc) körmérkőzéses rendszerben dönti el a végső sorrendet (kieséses-körmérkőzéses rendszer); o a versenyzők selejtező csoportokban kör mérkőznek, a csoportok első (esetleg második) helyezettje meghatározott rendben egy egy vereség utáni kieséses táblára, vagy újabb körmérkőzéses csoportba kerül Rangsoroló rendszer Nyolc vagy tizenkét induló esetén alkalmazható lebonyolítási forma, melyben az indulók a ranglistán elfoglalt helyük sorrendjében a sorsolási tábla meghatározott helyére kerülnek és kötött rend szerint 3-4 mérkőzést játszanak (minden induló). Végeredményként valamennyi résztvevő helyezési számot kap Svájci rendszer Alkalmazásának célja, hogy nagyobb létszám esetén se kényszerüljön egy versenyző sem a verseny befejezésére az első mérkőzésen elszenvedett vereség után. A rendszer lényege, hogy az első fordulóban vaksorsolás alakítja ki a párosítást, mégis ügyelve arra, hogy lehetőség szerint az egy klubból érkezettek ne kerüljenek össze. A második fordulóban az első forduló győztesei egymás között sorsolva mérkőznek, ugyanígy a vesztesek is. A harmadik fordulóban a két győzelemmel rendelkezők egymás között, az egy győzelemmel rendelkezők egymás között, és a még győzelem nélküliek is egymás között mérkőznek. A további fordulók hasonló elvek alapján kerülnek kisorsolásra. Értelemszerűen, ha bármelyik kategóriában páratlan számú versenyző van, akkor egy játékos a következő kategóriából kap ellenfelet. A verseny lehetőség szerint páros számú (2, 4, 6) fordulóból álljon, mert így van lehetőség arra, hogy páratlan számú induló esetén is minden játékos egyenlő számú mérkőzést játsszon le. A helyezések eldöntése a megszerzett győzelmek alapján történik. 1

16 o Ha két versenyző azonos számú győzelmet szerzett, sorrendjüket az egymás ellen elért eredmény dönti el. o Ha három vagy több versenyző áll azonos számú győzelemmel, akkor az a versenyző kap alacsonyabb helyezési számot, aki az érintett versenyzők egymás közötti összevetésében több játszmát nyert, vagy kevesebb játszmát vesztett, vagy több pontot nyert, vagy kevesebb pontot vesztett, vagy az összes lejátszott mérkőzésen több játszmát nyert, vagy az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb játszmát vesztett, vagy az összes lejátszott mérkőzésen több pontot nyert vagy az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb pontot vesztett. o Az élen azonos győzelemmel rendelkező versenyzők esetén a le nem játszott körmérkőzések lejátszásával, vagy egyenes kieséses rendszerrel is el lehet dönteni a végeredményt. 2

17 2. Függelék Körmérkőzéses versenyek lejátszási sorrendje 1. Tournament Software használata esetén a program automatikusan generálja a lejátszási sorrendet. 2. Ha nem a Tournament Software programmal készül a sorsolás, az alábbiak szerint alakul a lejátszási sorrend. Lejátszási sorrend 3 vagy 4 versenyző esetén 1. forduló B - C; A - D (3 versenyző esetén 2. forduló C - A; D - B D ellenfele szabad) 3. forduló A - B; C - D Lejátszási sorrend 5 vagy 6 versenyző esetén 1. forduló B-E; C-D; A-F 2. forduló D-B; E-A; F-C (5 versenyző esetén 3. forduló A-D; B-C; E-F F ellenfele szabad) 4. forduló C-A; D-E; F-B 5. forduló A-B; E-C; D-F (azonos klubból az A, E, F helyekre) Lejátszási sorrend 7 vagy 8 versenyző esetén 1. forduló B-G; C-F; D-E; A-H 2. forduló E-C; F-B; G-A; H-D 3. forduló A-F; B-E; C-D; G-H (7 versenyző esetén 4. forduló D-B; E-A; F-G; H-C H ellenfele szabad) 5. forduló A-D; B-C; G-E; F-H 6. forduló C-A; D-G; E-F; H-B 7. forduló A-B; F-D; G-C; E-H (azonos klubból az A, G, H és/vagy C, D,E helyekre) Lejátszási sorrend 9 vagy 10 versenyző esetén 1. forduló B-J; C-H; D-G; E-F; A-K 2. forduló F-D; G-C; H-B; J-A; K-E 3. forduló A-H; B-G; C-F; D-E; J-K 4. forduló E-C; F-B; G-A; H-J; K-D (9 versenyző esetén 5. forduló A-F; B-E; C-D; J-G; H-K "K" ellenfele szabad) 6. forduló D-B; E-A; F-J; G-H; K-C 7. forduló A-D; B-C; H-F; J-E; G-K 8. forduló C-A; D-J; E-H; F-G; K-B 9. forduló A-B; G-E; H-D; J-C; F-K (azonos klubból az A, J, K és/vagy D,E, F helyekre) 3

18 4

19 5

20 6

A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2015 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2008 MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1.. Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar

Részletesebben

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT 1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar Köztársaság területén a Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakágának (a továbbiakban

Részletesebben

Ranglista és Minősítési Szabályzat

Ranglista és Minősítési Szabályzat MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG Hatályos: 2013.január 1-től Az MTLSZ Elnöksége által elfogadva 2013.január 7-én Készítette: Bakó László és Borka György 1 1 Egyéni ranglista 1.1 Az MTLSZ minden Ranglista verseny

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2014. évi válogató versenysorozat

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT 1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar Köztársaság területén a Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakágának (a továbbiakban

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév 1. A verseny célja: BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS a tollaslabda sportág iskolai népszerűsítése;

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség megalakulásának 80. évfordulója alkalmából

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség megalakulásának 80. évfordulója alkalmából A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség megalakulásának 80. évfordulója alkalmából TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2013/2014. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014. 01. 12. 1 TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2013/2014. tanév

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2014-2015. évi, Budapest

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 30 405 4511 Fax: +36 72 521 006 E mail: info@petanque.hu 2016.

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA A Tollaslabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2010-2011. évi, Budapest

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere

Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda versenyek besorolása és feltételrendszere Kategória Magyar Bajnokság Kategória Magyar Bajnoki Döntő Mesterverseny Rendező Az MRSZ, vagy az általa felhatalmazott

Részletesebben

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, 2015. május 16. Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! A verseny megnevezése: VII. MediBall

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT

Részletesebben

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felnőtt ranglista szabályzata 1. A ranglista célja: A MF(S)Sz által kiírt és/vagy rendezett versenyrendszerben a játékosokat objektíven pontozza és ez alapján a játékosok

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 1. Általános Rendelkezések 1.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén rendezett és az MTSZ vagy az általa kijelölt szervezeti egység

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás

2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás 1 2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás 1. Az országos döntő célja: Elősegíteni a tanulók testi fejlődését, a tehetségek kibontakozását és kiválasztását. Lehetőséget adni

Részletesebben

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 Pest Megyei Kosárlabda Szövetség B33-as BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2017/2018 2016/2017. Pest Megye Versenykiírás PEST MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3 POSTACÍM:

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Strandröplabda Felnőtt és U18 Magyar Bajnoki Döntő és Kvalifikációs versenyek 2012.

Strandröplabda Felnőtt és U18 Magyar Bajnoki Döntő és Kvalifikációs versenyek 2012. Strandröplabda Felnőtt és U18 Magyar Bajnoki Döntő és Kvalifikációs versenyek 2012. Versenykiírás 1. A versenyek célja: 1.1. A röplabdázás és a strandröplabdázás népszerűsítése, a strandröplabda játékosok

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

U23 Egyetemi-Főiskolai 3x3 Kosárlabda Bajnokság. Versenykiírása

U23 Egyetemi-Főiskolai 3x3 Kosárlabda Bajnokság. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. U23 Egyetemi-Főiskolai 3x3 Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2012. március 30. 2012 1 EF3x3 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015/2016. ÉVI NŐI OB I/B OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG V E R S E N Y K I Í R Á S A I. A BAJNOKSÁG 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos I/B Osztályú Női

Részletesebben

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Verseny rendezője: TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Verseny célja: A MEFS által 2015/16. tanévben meghirdetett egyetemi

Részletesebben

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. HEVES MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 3300 Eger, Stadion út 8. POSTACÍM: 3300 Eger,

Részletesebben

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA

A ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Kupa mérkőzéssorozat célja:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő I. és II. kcs. - vasárnap, 10.00 vasárnap, 8.30-9.30 III. és IV. kcs. B kategória III. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK A kategória V-VI.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóság / Zala Megyei Labdarúgó Szövetség / ZALA MEGYEI TÉLI BAJNOKSÁG Zala Megyei Téli férfi felnőtt nagypályás (műfüves) labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. Torna B kategória 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében. Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet,

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, A kategória A kategória Torna A kategória A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése

Részletesebben

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017.

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017. ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA AKADÉMIA KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE Kőbányai Kenguru Kupa Versenykiírás 2016/2017. 2016/2017. KŐBÁNYAI KENGURU KUPA 2. 1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 20016/ évi FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA (CSB, 4-es csapat)

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 20016/ évi FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA (CSB, 4-es csapat) HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 20016/ 2017. évi FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA (CSB, 4-es csapat) 1) A bajnokság célja: Rendszeres versenylehetőség biztosítása a sportág kedvelői, az

Részletesebben

Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10.

Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10. Hungarian Darts Open WDF II. Kategóriás, BDO C kategóriás Férfi és D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió 2015. május 8-10. GYŐR ETO PARK Élményközpont, (H-9027 Győr, Nagysándor József

Részletesebben

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012.

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012. NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2011/2012. Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ ELNÖKSÉGE 2011. június 10. Kiadva: 2011. június 22. 1. A VERSENY 1.1. A Női Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA DECATHLON B33 U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Tel: 460-6825 Fax: 252-3296 E-Mail: mkosz@hunbasket.hu

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

III. Monor Kupa. Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt "B" kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny. Monor November 17.

III. Monor Kupa. Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt B kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny. Monor November 17. III. Monor Kupa Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt "B" kategóriájú országos ITF Taekwon-Do verseny Monor 2012. November 17. Szeretettel meghívjuk a Monori Sportegyesület ITF Taekwon-Do szakosztály által

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves K. krt. 28. E-mail: mhlsz.vb@gmail.com A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Az MHLSZ

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS A Kajak-Kenu Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG 1. RENDEZŐ: A 2015/2016. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságok Teke sportágban (nemenként és korcsoportonként) VERSENYKIÍRÁSA. A 2015/2016. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságokat a Magyar Bowling és Teke

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI ÉS EGYESÜLETI RANGSOR SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

MINŐSÍTÉSI ÉS EGYESÜLETI RANGSOR SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel. (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu Akrobatikus

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ISKOLÁK KÖZÖTTI ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG FEJÉR- ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA

2015/2016. TANÉVI ISKOLÁK KÖZÖTTI ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG FEJÉR- ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 30 405-4511 Fax: +36 72 521-006 E-mail: info@petanque.hu 2015/2016.

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: XIV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) IV. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás

Részletesebben

XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND november 4-6.

XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND november 4-6. XVIII. HUNGARIAN OPEN WEEKEND 2016. november 4-6. HUNGARIAN DARTS CLASSIC WDF 2. kategóriás, BDO D kategóriás Férfi és WDF 3. kategóriás, BDO D kategóriás Női Ranglista Verseny Kelet-európai régió HUNGARIAN

Részletesebben

UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét

UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét UrbanSpin Kopogós Verseny Világbajnokság Kvalifikáció Kecskemét 1. A verseny célja: A kopogós sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a Kavlifikáció megszerzésére a Vilagbajnoki Döntőre. 2.

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.

Részletesebben

U23 Streetball 3x3 Kosárlabda Bajnokság

U23 Streetball 3x3 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE U23 Streetball 3x3 Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2013. április 2. 2013 1 Streetball 3x3 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Sportlövő Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT.

SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT. SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NKFT. 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. Lev. cím: 7101 Szekszárd Pf. 214. web cím:http://www.sportcsarnokszekszard.hu e-mail: titkarsag@sportcsarnokszekszard.hu Tel.: 74/315-733 SZEKSZÁRD

Részletesebben