MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014

2 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: MTLSz) vagy tagszervezetei által megrendezésre kerülő egyéni tollaslabda versenyre. Nem terjed ki a Szabályzat hatálya a csapatversenyekre, ezekről a Tollaslabdázás Csapatbajnoki Szabályzata intézkedik. 2 Versenyek fajtái A tollaslabda sportágban egyéni versenyek a következők szerint szervezhetők: egy vereség utáni kieséses rendszerben; két vereség utáni kieséses rendszerben; körmérkőzéses rendszerben; vegyes rendszerben; rangsoroló rendszerben; svájci rendszerben. A választott lebonyolítási rendszert az adott versenyre vonatkozóan a versenykiírás határozza meg. Céljuk szerint a versenyek lehetnek: ranglista versenyek; meghívásos versenyek; csapatversenyek; barátságos (szabadidős) versenyek; diákolimpia. 2.1 Korcsoportok A tollaslabda versenysportban a ranglista versenyeket több korcsoportban rendezik meg. Minden versenyző a saját korcsoportja részére rendezett versenyen indulhat, és ha a versenykiírás ezt lehetővé teszi, a magasabb korcsoport versenyein is. A korcsoportok a következők: Korcsoport megnevezése Életkor Kezdő (U11) 11 éves korig Újonc (U13) 13 éves korig Gyermek (U15) 15 éves korig Serdülő (U17) 17 éves korig Ifjúsági (U19) 19 éves korig Felnőtt nincs korhatár Szenior +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 Az utánpótláskorú versenyzők korcsoport megállapításánál a következő szabály érvényes: abban a naptári évben a versenyző nem töltheti be az adott korcsoport évét, amelyikben az adott versenyidőszak kezdődik. 1

3 A szenior korcsoportok megállapításánál a következő szabály érvényes: abban a naptári évben a versenyző betöltötte az adott csoport évét, amelyikben az adott versenyidőszak kezdődik. 3 Versenyszámok Valamennyi korcsoportban az alábbi versenyszámok rendezhetők: Férfi (fiú) egyes Női (leány) egyes Férfi (fiú) páros Női (leány) páros Vegyes páros 4.1 A versenyek fajtái 4 Ranglista versenyek Nemzetközi versenyek: Osztályjellegüket az MTLSz határozza meg. A regionális szövetségek és a sportegyesületek részére nemzetközi verseny rendezéséhez az MTLSz engedélye szükséges abban az esetben is, ha csak barátságos versenyről van szó. Magyar egyesületek vagy versenyzők külföldi versenyen történő szereplése ugyancsak az MTLSz engedélyével történhet Országos versenyek Szakszövetségek vagy sportszervezetek által rendezett országos versenyeken minden, a versenykiírás szerinti osztályba, korcsoportba tartozó versenyző részére biztosítani kell az indulás lehetőségét. A versenykiírás az alacsonyabb osztályba, korcsoportba sorolt versenyzők indulását engedélyezheti Csapatversenyek A szakszövetségek különböző osztályú és korcsoportos csapatbajnokságokat rendezhetnek. Ezekre vonatkozóan az MTLSz Csapatbajnoki Szabályzata az irányadó. 4.2 Pontszerzés A versenyzők ranglista pontokat szerezhetnek az pontokban felsorolt versenyeken feltéve, hogy a verseny a versenynaptárban szerepelt vagy azt utólagosan engedélyezték és jelen szabályzat szerint bonyolították le. Egyebekben a sportolók rangsorolására az MTLSz idevonatkozó aktuális szabályzata az érvényes. 4.3 Részvételi jog Ranglista versenyen az MTLSz tagsággal rendelkező sportszervezetek igazolt versenyzői vehetnek részt, akik rendelkeznek az MTLSz által érvényesített "Versenyzési engedéllyel" 5.1 Versenynaptár 5 Versenyek előkészítése Az MTLSz minden évben versenynaptárt készít, melyet véglegesített formában a tárgyévadot megelőző július 31-ig közzétesz. Ennek végrehajtása a következők szerint történik: a tárgyévadot megelőző május 31-ig az MTLSz elkészíti és közreadja versenynaptártervezetét 2

4 a tárgyévadot megelőző június 30-ig a regionális szövetségek és a sportszervezetek a kapott versenynaptár-tervezet alapján bejelentik MTLSz-nek versenyrendezési szándékukat a regionális szövetségektől és sportszervezetektől beérkező adatok alapján a tárgyévadot megelőző július 31-ig MTLSz elkészíti és közreadja a végleges versenynaptárt Végleges naptár kihirdetésével egyidejűleg megjelöli, hogy mely versenyre hány játékvezetőt kell biztosítani, melyről tájékoztatja a Játékvezetői bizottság részére. 5.2 Versenykiírás Minden a versenynaptárban szereplő, továbbá az esetleges utólag engedélyezett versenyre vonatkozóan a kiírójának versenykiírást kell készítenie, melyben valamennyi, a versenyre vonatkozó tudnivalót rögzíti. A versenykiírásnak tartalmaznia kell: a kiíró és a rendező megnevezését a verseny pontos megnevezését az osztályjelleg meghatározásával a verseny célját a verseny helyét, annak megközelítési lehetőségét, a pályák számát a verseny időpontját a Döntnök és Döntnök helyettes személyét a versenyen való részvételi jogosultság feltételeit a versenyen esetlegesen kapható ranglista pontok kategóriáját a megrendezésre kerülő versenyszámokat, azok sorrendjét és lebonyolítási rendszerét, a helyezések eldöntésének módját a verseny minimum hány megrendezendő versenyszám esetén kerül megrendezésre a versenyszámok minimum hány nevezés esetén kerülnek megrendezésre versenyszámonként az indulók lehetséges maximális létszámát (ha van ilyen) a díjazást a nevezés feltételeit (lásd a 9. szabálypontban) a sorsolás helyét és időpontját a költségekre vonatkozó előírásokat egyéb tudnivalókat (pl. labda típusa, játékrend, óvási ill. fellebbezési díj mértéke, esetleges játékvezetési kötelezettség, különleges szabályok, a verseny tulajdonjoga, stb.). A kiíró a versenykiírást az MTLSz honlapján legalább 14 nappal a verseny időpontja előtt megjelenteti, hogy a nevezési határidőt az indulni szándékozók betarthassák. 5.3 Versenyengedélyezés A versenynaptárban szereplő verseny esetében a verseny kiírója legalább 28 nappal a verseny tervezet első napja előtt megküldi a versenykiírás-tervezetet az MTLSz címére. Esetleges írásbeli egyeztetések után, legalább 21 nappal az tervezett első játéknap előtt az MTLSz a versenykiírás jóváhagyott és végleges változatát kiküldi a tagszövetségnek, melyről a kiírót útján értesíti. A versenynaptárban nem szereplő, rendkívüli versenyek kiírástervezetét legalább 60 nappal a tervezett időpont előtt kell engedélyeztetni. 3

5 Nemzetközi valamint országos jellegű verseny engedélyezője kizárólagosan az MTLSz. 5.4 Tulajdonjogok A versennyel kapcsolatos összes tulajdonjog a verseny engedélyeztetőjét (a továbbiakban: Tulajdonos) illeti meg, így különösen: a verseny helyszínén kihelyezett hirdetés eladási joga; a verseny nevének eladási joga; a versennyel kapcsolatos összes nyomtatott anyag (plakát, műsorfüzet, stb.) kiadási joga; a belépőjegyek eladásának joga; a verseny mérkőzéseiről álló-, mozgókép ill. hangfelvétel készítési, közvetítési, eladási joga. A Tulajdonos az országos jellegű verseny rendezési jogát harmadik személy részére csak az MTLSz Elnökség előzetes engedélyével adhatja el vagy engedheti át. 6 A verseny lebonyolítása 6.1 A verseny előkészítése: Ranglista verseny esetén a verseny előkészítését és lebonyolítását a Döntnök irányítja és koordinálja. Ranglista verseny esetén a kiíró köteles Döntnököt és Döntnök helyettest megbízni és azokat az MTLSz-nek megküldött versenykiírás-tervezetben kijelölni. Amennyiben a kiíró a versenykiírás tervezetében nem jelöl ki Döntnököt vagy Döntnök helyettest, a kijelölés a Játékvezetői Bizottság feladata. (Ebben az esetben a jelöltek költségei mindenképp a kiírót terhelik.) A Döntnöknek és a Döntnök helyettesnek szerepelnie kell a Játékvezetői Bizottság nyilvántartásában. Országos versenyen a Döntnök csak az MTLSz Játékvezetői Bizottság által jóváhagyott személy lehet. A Döntnök és a Döntnök helyettes ugyanazon a versenyen más szerepkört nem tölthetnek be. 6.2 A Döntnök feladatai Miután a kiíró vagy megbízottja a nevezéseket a rendelkezésére bocsátotta, elkészíti és publikálja a sorsolást és a tervezett időrendet; A sorsolás során előterjesztett javaslatokat, észrevételeket és panaszokat elbírálja; A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a pálya alkalmasságát, a technikai feltételek meglétét; A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a játékosok verseny- és sportorvosi engedélyeinek érvényességét. (Ha lehetséges, ezt még a sorsolás előtt megteszi.); Gondoskodik a verseny technikai előfeltételeiről (labda, verseny-jegyzőkönyv, játékvezetői jegyzőkönyv, stb.); A verseny megkezdése előtt ellenőrzi a kiküldött játékvezetők megjelenését és működését; A verseny megkezdése előtt ismerteti a játékvezetőkkel a versenykiírás őket érintő részét, a helyi szabályokat és egyéb szükséges tudnivalókat; Szólítja a versenyzőket játékra, a játékvezetőket pedig a mérkőzés levezetésére; Átveszi a játékvezetőktől a játékvezetői jegyzőkönyvet és nyilvántartja az egyes játékvezetők által vezetett mérkőzések számát; 4

6 Gondoskodik a mérkőzések eredményeinek folyamatos közléséről; A verseny során figyelemmel kíséri a játékrend betartását, a verseny rendjét; A verseny során gondoskodik a versenyt zavaró körülmények elhárításáról, ennek érdekében utasításokat ad ki és ellenőrzi azok végrehajtását; Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a versenyjegyzőkönyv vezetését és aláírásával hitelesíti azt; A verseny végén gondoskodik a versenyokmányok elküldéséről és megteszi jelentését a versenyről az MTLSz felé; A verseny kapcsán a Döntnök feladata minden szabályzat betartása és betartatása; Döntnök verseny kapcsán hozott döntése végleges, óvásnak fellebbezésnek helye nincs. 6.3 A Döntnök helyettes feladata A Döntnök akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti őt. 7 Játékvezetők Nemzetközi versenyen minden mérkőzésre biztosítani kell játékvezető működését és lehetőség szerint adogatás bíró és vonalbíró(k) közreműködését is. A kategóriájú versenyekre az MTLSz Játékvezetői Bizottságától minimum a versenyen használt pályák számának megfelelő számú játékvezető kiküldését kell kérni. Egyéb versenyekre ( A kategóriánál alacsonyabb besorolás) játékvezető biztosítása nem kötelező. 8 Nevezés 8.1 Nevezési határidő A nevezési határidő legkésőbb a verseny első játéknapját megelőző szerda éjfél lehet, melyet postai úton írásban vagy elektronikus úton -ben a kiíró által megadott címre kell küldeni. Postai úton történő nevezés esetén is meg kell adni egy címet, melyre a nevezések visszaigazolása történik. 8.2 Nevezési díj A nevezési díj mértékét a versenyt kiírója határozza meg. 8.3 Nevezés módja Amennyiben a versenykiírás írásos nevezést ír elő, annak tartalmaznia kell: a nevező sportszervezet nevét, címét, vezetője nevét, telefon (fax) számát, elektronikus elérhetőségét és a benevezni kívánt játékosok nevét versenyszámonkénti csoportosításban. Páros versenyszámokban különböző sportszervezetek versenyzői is indulhatnak egy párban. Ez esetben a párosnak mindkét sportszervezet nevezésében egybehangzóan kell szerepelnie. Páros versenyszámban indulni szándékozó, de párral nem rendelkező játékosok is nevezhetők. Ebben az esetben a párosítás véletlenszerűen történik. Páratlan számú párt kereső nevezés esetén az időben utolsót kell elutasítani. Az írásos nevezést a szakosztályvezető aláírásával kell ellátni. Az elektronikus nevezésnek a sportszervezet címéről kell érkeznie. Ranglista versenyek esetén: 5

7 szabálytalan nevezés esetén a sorsolás megkezdéséig van lehetőség javított nevezést benyújtani határidőn túl érkezett nevezés esetén a nevezést nem lehet elfogadni. 8.4 Nevezés elbírálása A beérkezett nevezéseket a kiíró felülvizsgálja, határoz elfogadásukról vagy elutasításukról, és legkésőbb a verseny első játéknapját megelőző csütörtök éjfélig a nevezésben megadott címen értesíti a csapatokat, mely nevezéseket fogadta el és mely versenyszámok kerülnek a versenyen megrendezésre. Az elfogadott és visszaigazolt nevezéseket a kiíró a Döntnök rendelkezésére bocsátja, versenyszámonként legalább az alábbi adatokkal: a játékos (páros) teljes neve a játékos (páros) sportszervezete Fegyelmi eljárás alatt álló vagy eltiltott versenyző nevezése nem fogadható el. Nem utasítható el olyan versenyző nevezése, aki a versenykiírásban megjelölt feltételeknek megfelel, kivéve, ha a versenykiírás korlátozta a lehetséges indulók létszámát. Nem utasítható el továbbá nevezés rasszista, vallási vagy világnézeti okból. Kivételesen indokolt esetben az érdekelt sportszervezet a nevezési határidőig kérheti nevezése módosítását. Ennek elfogadása kérdésében a kiíró határoz, döntése ellen óvásnak helye nincs. 9 Sorsolás 9.1 A sorsolás időpontja A sorsolást a versenykiírásban feltüntetett helyen és időben kell megtartani. 9.2 A sorsolás módja A sorsolást a Döntnök végzi, ranglista verseny esetén a Tournament Software segítségével. Tournament Software használatához a Döntnök szerződést köt az MTLSz-el. 9.3 Kiemelés A kiemelés sorrendjének alapja a sorsolás időpontjában érvényes hivatalos ranglista. Minden korosztályban és minden versenyszámban az adott korosztály és az adott versenyszám ranglistája az irányadó. Amennyiben a játékos nem szerepel a korcsoportra és versenyszámra vonatkozó legfrissebb ranglistán, nem lehet kiemeltként kezelni. A párosok kiemelésénél amennyiben az adott korosztályra készült külön páros ranglista a pár tagjainak rangsorszáma összeadódik, és az így kialakult összegek adják a kiemelési sorrendet. o Azonos rangsorszám-összeggel rendelkező két egynemű páros sorrendjének meghatározásánál előrébb sorolandó az a pár, amelyikben a legalacsonyabb rangsorszámú játékos szerepel. o Hasonló helyzetű vegyes párok esetén a férfi játékos rangsorszáma dönti el elsődlegesen a sorrendet. Amennyiben nincs az adott korosztályra külön páros ranglista, nincs kiemelés. A kiemeltek száma mindig páros és a benevezettek számától függően a következő: 6

8 nevezők száma kiemeltek száma Ennél kevesebb induló esetén ajánlott a vegyes rendszer alkalmazása. A kiemelt versenyzőket a sorsolási tábla felső részében (felső ágban) a mezőny fél vagy negyed legfelső helyére, a sorsolási tábla alsó ágában pedig azok legalsó helyére kell tenni, illetve sorsolni. Minden versenyen az I. kiemelt a sorsolási tábla legfelső, a II. kiemelt a legalsó helyére kerüljön, a III-IV., V-VIII. kiemelteket a kétvereséges rendszer figyelembevételével sorsolni kell a megjelölt helyekre. A sorsolás további menetében az egyes versenyzők (párok) a ranglistán elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek besorsolásra Az első fordulóban lehetőleg ne kerüljenek össze az egy sportszervezetbe tartozó versenyzők. Az elkészített sorsolási táblán változtatni akkor lehet, ha a kiemelt versenyzők fele távol marad. 9.4 A sorsolás fajtái, menete A sorsolások fajtáit és a sorsolás menetét az 1. függelék tárgyalja. 10 Játékosok öltözete Az MTLSz által szervezett vagy jóváhagyott versenyeken a játékosok sportszerű tollaslabda öltözéket viseljenek; Az öltözék részének tekintendő minden, amit a játékos a játék során visel, kivéve az ütőt. Az öltözék részét képezi az ing, nadrág, szoknya, zokni, cipő, fejpánt, csuklópánt, egészségügyi kiegészítő felszerelés, valamint minden olyan öltözet, ami a sportöltözet alatt van, és az kilátszik. Az öltözék mintázata vagy felirata nem lehet rasszista, kirekesztő vagy akár politikai tartalmú. Az öltözék megítélése a Döntnök kizárólagos jogköre és döntése minden esetben végleges. 11 Feladatok a verseny megkezdése előtt 11.1 A verseny kiírójának feladatai: biztosítani a verseny kezdete előtt legalább egy órával a pályák használatát kijelölni egy kapcsolattartót, aki a döntnök utasításait a csarnokkal és a felszereléssel kapcsolatban végrehajtja biztosítani a 155 és 152,4 cm-nél bejelölt hálómérő rudat biztosítani pályánként egy törlőrongyot, a használt labdáknak gyűjtődobozt, esetleg a játékosok felszerelésének elhelyezésére kettő vagy négy kosarat biztosítani nyomatató használatát vagy üres játékvezetői jegyzőkönyveket megfelelő számban A4-es méretben biztosítani a játékvezetők számára a döntnöki asztal közelében elhelyezett padot vagy székeket biztosítani a játékvezetők számára öltözőt vagy legalább a ruhák megőrzésére alkalmas zárható helyiséget 7

9 beszedni a nevezési díjakat a verseny kezdete előtt meghirdetett időpontban; a határidő leteltét követően, a Döntnök részére átadja a nem fizető játékosok névsorát megnyitni a versenyt 11.2 A döntök és a játékvezetők feladatai: a Döntnök és a Döntnök helyettes köteles a verseny megkezdése előtt legalább egy órával a verseny színhelyén, az előirt egyenruhában megjelenni. Döntnöki, Döntnök helyettesi ruha a fekete nadrág, fekete zokni, fekete cipő, piros póló vagy pulóver viseletét jelenti. ellenőrizni a pályákat, hálókat, hogy a szükséges felszerelés rendelkezésre áll-e; utasításait az érdekeltek kötelesek végrehajtani ellenőrizni, hogy a játékvezetők időben, egyenruhában megjelennek-e ellenőrizni az igazolásokat és a sportorvosi engedélyeket; szabálytalan igazolás esetén a versenyzőt azonnali hatállyal ki kell zárni a versenyből nevezési díjat nem fizető játékosokat kizárja a versenyből, melyet a jelentésben is feltüntet ha a Döntnök valakit kizár, a játékos sportszervezetének jelen lévő képviselőjét tájékoztatja a versenyen nem megjelent és a visszalépett versenyzőket szerepelteti a jelentésében a sorsolás megtörténte után a sorsolási tábla egy példányát mindenki számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni és a verseny során azt folyamatosan vezetni kell gondoskodik a versenyzők megnyitóra való felvonulásáról ismerteti a helyi játékszabályokat a verseny folyamán bejelenti a pályára küldött mérkőzések résztvevőit, a kijelölt játékvezető(ke)t a Döntnök bármely feladatkörét továbbadhatja egy általa kijelölt személynek 11.3 A játékvezetők feladata: a játékvezetők kötelesek a verseny megkezdése előtt legalább fél órával a verseny színhelyén, az előirt egyenruhában megjelenni. Játékvezetői ruha fekete nadrág vagy szoknya, fekete póló, fekete zokni, fekete cipő viseletét jelenti A sportszervezeti képviselők és versenyzők feladatai: a sportszervezeti képviselő a versenykiírás által előírt módon (postai úton, átutalással vagy a helyszínen a verseny kezdete előtt meghirdetett időpontig készpénzben) köteles a nevezési díjat befizetni. Ennek elmulasztása a versenyzői kizárását eredményezi a Döntnök munkájának megkezdésekor köteles a sportszervezeti képviselő jelezni, ha bármely versenyzője távol marad a versenytől a versenyzőnek legalább 30 perccel az első pályára lépése előtt meg kell jelennie a verseny színhelyén és a Döntnök felhívására be kell mutatnia érvényes igazolását, sportorvosi és versenyengedélyét; a versenyzőnek a pályára szólításkor várakozási idő nélkül és sportszerű öltözékben meg kell jelennie a pályán, játékra készen. 12 Verseny rendje és lebonyolítása 12.1 A Döntnök feladatai: a Döntnök folyamatosan figyelemmel kíséri a játékrend betartását, a játékvezetők működését, a versenyzők magatartását és haladéktalanul gondoskodik a versenyt 8

10 zavaró körülmények elhárításáról; fogadja a verseny közben felmerülő észrevételeket és azokban dönt; a Döntnök folyamatosan vezeti a versenyjegyzőkönyvet (ranglista verseny esetén a Tournament Software-ben), bejegyzi a befejezett mérkőzések eredményeit a Döntnök feladata még a mérkőzések pályára küldése, pihenőidők figyelembe vételével 12.2 A verseny rendezőjének feladatai: a verseny rendezője a döntő mérkőzés(ek) lejátszása után a felsorakoztatja a versenyzőket eredményhirdetéshez; a díjakat a verseny rendezője vagy más általa felkért személy (pl. szövetségi vezető, szponzor képviselője, stb.) adja át A játékvezetők feladatai: a játékvezető köteles felszólítás után a Döntnöktől átvenni a játékvezetői jegyzőkönyvet és amennyiben a Szövetség biztosítja a versenyre a labdákat ha valamelyik versenyző a kijelölt pályán nem jelenik meg, azt feljegyzi a játékvezetői jegyzőkönyvbe és rögtön értesíti a Döntnököt a játékvezető a játék- és versenyszabályok valamint a játékvezetés szabályai előírásainak betartásával vezeti a mérkőzést a játékvezető a mérkőzés során folyamatosan vezeti a jegyzőkönyvet oly módon, hogy abból utólag a mérkőzés valamennyi eseménye rekonstruálható legyen 13 Feladatok a verseny után 13.1 A döntök feladatai: a Döntök köteles a versenyről a megadott Döntnöki jelentés formanyomtatványon jelentést készíteni, melyet aláírásával hitelesít; a Döntnök az összes versennyel kapcsolatos okmányt a verseny rendezőjének megküldi minden ranglista versenyről a Döntnöki jelentés egyik hitelesített példányát a verseny befejezésétől számított 48 órán belül köteles az MTLSz-nek megküldeni; 13.2 A verseny kiírójának feladatai: a verseny kiírója gondoskodik az összes felmerült költség kifizetéséről és az elszámolási okmányok hitelesítéséről 13.3 Szövetségi teendők az illetékes szakszövetség a beérkezett Döntnöki jelentés alapján vizsgálja a versenytől távolmaradt versenyzők esetében a távolmaradás okát és amennyiben ezt nem találja kielégítőnek, a játékos ellen - sportszervezete egyidejű értesítése mellett - fegyelmi eljárást kezdeményezhet az illetékes szakszövetség illetve az MTLSz hivatalból is felülvizsgálhatja a hatáskörébe tartozó versenyt, és a versenyszabályok megszegése esetén a következő intézkedéseket teheti: a verseny eredményét teljesen vagy a szabályokat megszegő versenyző hátrányára megsemmisítheti, vagy a versenyt a versenykiírásban megjelöltnél alacsonyabb osztályúnak minősítheti súlyosabb esetben a felelős(ök) ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 9

11 a Döntnök jelentése alapján intézkedik a sportszerűtlen magatartásért ítélt figyelmeztetések, hibák, kizárások következményeiről, fegyelmi büntetések kiszabásáról, nyilvántartásárról. Szükség esetén (kizárás) a Fegyelmi Bizottság elé tárja az ügyet. Tájékoztatja a Játékvezető Bizottságot. 14 Egészségügyi alkalmasság A versenyen indulónak meg kell felelni az Egészségügyi Alkalmasság követelményeinek. Magyarország területén rendszeres sporttevékenységet végző sportolónak időszakos sportorvosi felülvizsgálaton kell részt venni [215/2004. (VII.l3.) Korm. rendelet]. A sportorvosi bélyegző használatára jogosultak köre az Országos Sportegészségügyi Intézet alkalmazásában álló sportorvosi szakrendelések: országos intézet sportorvosi rendelésének főorvosa és orvosai OSEI kihelyezett KSI rendelőjének orvosai megyei rendelők főorvosa és orvosai budapesti sportorvosi rendelő főorvosa megyék területén működő sportorvosi rendelők orvosai fővárosi kerületek orvosai Az új bélyegzők két színlenyomatúak (piros és kék), ellipszis alakúak - tartalmazzák a rendelő kódszámát, a település nevét, valamint UV-fénnyel megvilágítva a sportorvos 5 jegyű orvosi nyilvántartási számát. A vizsgálat eredményét az illetékes sportorvos a játékengedély Sportorvosi vizsgálat rovatába a következő módon jegyzi be: keltezés minősítés (vagylagosan VERSENYEZHET, ELLENŐRZÉS HÉT MÚLVA, IDEIGLENESEN ELTILTVA, VÉGLEGESEN ELTILTVA) sportorvosi bélyegző, orvosi aláírás a sportorvosi pecsét mellett az orvos saját körbélyegzője is mely tartalmazza az orvos nevét és nyilvántartási számát rajta kell, legyen a sportorvosi engedélyen (enélkül a versenyzési engedély érvénytelen!); a sportorvosi engedélyek érvényessége a sportorvosi engedélyeket a sportorvos a tagsági könyvbe pecsételi. ennek tényét a játékengedélyre is fel lehet vezetni A sportorvosi engedélyek érvényessége nem a korosztálytól, hanem az életkortól függ. A 18. életév betöltése előtt 6 hónapig, azután l évig érvényes. Ha a versenyző 18. életévének betöltésekor már pl. 5 hónap eltelt a sportorvosi vizsgálat idejétől, mivel 18 év feletti lett, csak 7 hónap múlva kell elmennie a sportorvoshoz, mert időközben átsorolódott a 12 hónapos kategóriába. A Magyarországon sporttevékenységet rendszeresen nem végző külföldi játékosnak nem kell ilyen körű vizsgálaton részt venni. A sportorvosi engedély megléte mellett a játékosnak a verseny időpontjában kifogástalan egészségügyi állapotban kell lennie. Alkalmatlan a játékra és a sorsolási táblába nem vehető fel, illetve nem szólítható pályára az a játékos, aki: - szemmel látható sérülés miatt akadályozott a mozgásban (pl. gipszet visel), vagy - szemmel láthatólag beteg (magas láza van) vagy 10

12 - szemmel láthatólag terhes. A Döntnök kötelessége az ilyen játékost kizárni a versenyből. Ha a Döntnök bizonytalan az egészségügyi állapot megítélésében, akkor köteles orvost hívni a pályára és az illető írásos véleménye alapján kell eljárnia. A versenyzőkre kötelező a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által kiadott Dopping Szabályzat betartása, mely betekintésre az MTLSz-nél rendelkezésre áll. 15 Vegyes rendelkezések 15.1 Díjazás Ranglista versenyen az első díj kiadása mindig kötelező a versenyen szereplők számától függetlenül. A második díjat ki kell adni legalább nyolc induló, a harmadik díjat pedig legalább tizennégy induló esetén 15.2 Pihenőidő Ranglista versenyen két mérkőzés között legalább 20 percnyi, elődöntő, ill. döntő mérkőzés előtt 30 percnyi pihenő illeti meg a versenyzőket. Nemzetközi versenyen két mérkőzés között legalább 30 percnyi pihenő illeti meg a játékosokat. 16 Ellenőrzés, óvás, fellebbezés 16.1 Ellenőrzés A Döntnök a játékvezető pályán hozott döntését csak akkor bírálhatja felül, ha a játékvezető a pályára behívta, és a vitás esetet a játékvezető részletesen leírta részére. A Döntnök döntése ellen a versenyt követően lehet fellebbezést benyújtani a MTLSz Elnökségéhez (lásd a 17.3 pontban) Óvás A Döntnök nevezést elutasító határozata ellen írásban, indoklással ellátva óvást lehet benyújtani a verseny rendezőjéhez, 24 órán belül. Az óvást a verseny engedélyezőjének 24 órán belül el kell bírálnia, mely elbírálásban a Döntnök nem vehet részt. A döntésről az óvást benyújtó sportszervezetet haladéktalanul értesíteni kell. Az óvás benyújtásával egyidejűleg befizetett a versenykiírásban rögzített mértékű óvási díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell téríteni, elutasítás esetén az óvási díj a rendező bevételét képezi Fellebbezés Ha a verseny során a Döntnök vagy valamely kiküldött Játékvezető nyilvánvaló szabálytalanságot követ el, és ennek korrigálása a helyszínen nem érhető el, valamint ha a Szabálypontban jelzett döntést az érintettek sérelmesnek tartják, panasz nyújtható be az MTLSz Elnökségéhez, melynek tárgyában az Elnökség soron következő ülésén valamennyi érdekelt meghallgatása után döntést hoz és döntéséről a panasz benyújtóját értesíti. Az Elnökség ilyen döntése végleges, az ellen további jogorvoslat-keresésnek helye nincs. 11

13 17 Záró rendelkezések Az és 8. szabálypontok megsértése esetén a szankciókról az MTLSz Elnöksége minden esetben egyedi döntést hoz. 18 Érvényesség és hatály 18.1 Jelen MTLSz Elnöksége által elfogadva augusztus 4 én E.H. 15/2014(VIII.04) számú határozatával A augusztus 4-én hatályba lép, ezzel egyidejűleg minden, a témával kapcsolatos korábbi szabályozás, Elnökségi Határozat hatályát veszti. 12

14 1. Függelék 1.1. Egy vereség utáni kieséses rendszer Ha a benevezett és elfogadott versenyzők száma a kettes szám valamelyik maradék nélküli hatványa (4,8,16,32,64,128, stb.), akkor mindegyik versenyző részt vesz az első fordulóban. Ha ez nem áll fenn, akkor vannak ún. erőnyerők, akik csak a második fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe. A erőnyerők számát úgy kell meghatározni, hogy a nevezők számát levonjuk a kettes szám következő magasabb hatványából (pl. ha a nevezők száma 23, akkor a erőnyerők száma: =9). o Ha az erőnyerők száma páros szám, akkor egyenlő arányban kell elhelyezni őket a sorsolási tábla felső és alsó ágán. o Ha az erőnyerők száma páratlan, akkor a felső ágba eggyel több maradó kerüljön. Lehetőleg az erőnyerők közé kell besorolni a kiemelt versenyzőket. Az indulási jogosultságot nem szerzett, meghívott versenyzők az erőnyerők helyeivel járó előnyt lehetőleg ne élvezzék, hanem az első fordulóban játsszanak Két vereség utáni kieséses rendszer A két vereség utáni kieséses rendszer kevesebb nevező indulása esetén alkalmazható és reálisabb sorrend (eredmény) kialakulását teszi lehetővé. Az első forduló után a versenyzők két csoportra oszlanak: a győztesek (felső tábla) és az egy vereséget szenvedettek (alsó tábla) csoportjára. A felső táblán vereséget szenvedett versenyzőket folyamatosan az alsó táblára kell levinni. Akik az alsó táblán vereséget szenvednek, kiesnek a további küzdelemből. A felső tábla győztese lesz a verseny győztese, az alsó tábla győztese pedig a verseny második helyezettje. Az felső tábla utolsó mérkőzésének vesztese a verseny harmadik helyezettje, és szükség esetén a további helyezések is könnyen eldönthetők Körmérkőzéses rendszer Kis létszámú (legfeljebb 10 résztvevő) és közel azonos játékerőt képviselő versenyzőkből álló mezőny esetén célszerű a versenyt körmérkőzéses rendszerben lebonyolítani (pl. Tízek Bajnoksága). Ilyen versenyrendezésnél minden versenyző neve mellé egy-egy betűt sorsolunk és a versenyzők a közölt párosítások sorrendjében játsszák le mérkőzéseiket. A helyezések eldöntése a megszerzett győzelmek alapján történik. Ha két versenyző azonos számú győzelmet szerzett, sorrendjüket az egymás ellen elért eredmény dönti el. Ha három vagy több versenyző áll azonos számú győzelemmel, akkor az a versenyző kap alacsonyabb helyezési számot, aki az érintett versenyzők egymás közötti összevetésében: o több játszmát nyert, vagy o kevesebb játszmát vesztett, vagy o több pontot nyert, vagy o kevesebb pontot vesztett, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen több játszmát nyert, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb játszmát vesztett, vagy o az összes lejátszott mérkőzésen több pontot nyert vagy o az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb pontot vesztett.

15 Körmérkőzéses versenyeken az annak befejezése előtt visszalépő versenyző minden addig elért eredményét törölni kell, függetlenül attól, hogy hány fordulót játszott le. Ha a versenyzőt leléptették, ugyanígy kell eljárni és ranglista pontot sem kaphat. Körmérkőzéses verseny sorsolását irányított sorsolással kell elvégezni úgy, hogy az azonos egyesületbeli játékosok lehetőleg az első fordulókban játsszák le egymás elleni mérkőzéseiket. A körmérkőzéses verseny mérkőzéseinek lejátszási sorrendje előre meghatározott. Ha körmérkőzéses rendszerű versenyen "n" számú versenyző vesz részt, akkor a lejátszandó mérkőzések száma: n x (n-1) / Vegyes rendszer Vegyes rendszerű versenyek kétféle formában rendezhetők: o a verseny egy vereség utáni kieséses rendszerben kezdődik, a legjobb négy (esetleg nyolc) körmérkőzéses rendszerben dönti el a végső sorrendet (kieséses-körmérkőzéses rendszer); o a versenyzők selejtező csoportokban kör mérkőznek, a csoportok első (esetleg második) helyezettje meghatározott rendben egy egy vereség utáni kieséses táblára, vagy újabb körmérkőzéses csoportba kerül Rangsoroló rendszer Nyolc vagy tizenkét induló esetén alkalmazható lebonyolítási forma, melyben az indulók a ranglistán elfoglalt helyük sorrendjében a sorsolási tábla meghatározott helyére kerülnek és kötött rend szerint 3-4 mérkőzést játszanak (minden induló). Végeredményként valamennyi résztvevő helyezési számot kap Svájci rendszer Alkalmazásának célja, hogy nagyobb létszám esetén se kényszerüljön egy versenyző sem a verseny befejezésére az első mérkőzésen elszenvedett vereség után. A rendszer lényege, hogy az első fordulóban vaksorsolás alakítja ki a párosítást, mégis ügyelve arra, hogy lehetőség szerint az egy klubból érkezettek ne kerüljenek össze. A második fordulóban az első forduló győztesei egymás között sorsolva mérkőznek, ugyanígy a vesztesek is. A harmadik fordulóban a két győzelemmel rendelkezők egymás között, az egy győzelemmel rendelkezők egymás között, és a még győzelem nélküliek is egymás között mérkőznek. A további fordulók hasonló elvek alapján kerülnek kisorsolásra. Értelemszerűen, ha bármelyik kategóriában páratlan számú versenyző van, akkor egy játékos a következő kategóriából kap ellenfelet. A verseny lehetőség szerint páros számú (2, 4, 6) fordulóból álljon, mert így van lehetőség arra, hogy páratlan számú induló esetén is minden játékos egyenlő számú mérkőzést játsszon le. A helyezések eldöntése a megszerzett győzelmek alapján történik. 1

16 o Ha két versenyző azonos számú győzelmet szerzett, sorrendjüket az egymás ellen elért eredmény dönti el. o Ha három vagy több versenyző áll azonos számú győzelemmel, akkor az a versenyző kap alacsonyabb helyezési számot, aki az érintett versenyzők egymás közötti összevetésében több játszmát nyert, vagy kevesebb játszmát vesztett, vagy több pontot nyert, vagy kevesebb pontot vesztett, vagy az összes lejátszott mérkőzésen több játszmát nyert, vagy az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb játszmát vesztett, vagy az összes lejátszott mérkőzésen több pontot nyert vagy az összes lejátszott mérkőzésen kevesebb pontot vesztett. o Az élen azonos győzelemmel rendelkező versenyzők esetén a le nem játszott körmérkőzések lejátszásával, vagy egyenes kieséses rendszerrel is el lehet dönteni a végeredményt. 2

17 2. Függelék Körmérkőzéses versenyek lejátszási sorrendje 1. Tournament Software használata esetén a program automatikusan generálja a lejátszási sorrendet. 2. Ha nem a Tournament Software programmal készül a sorsolás, az alábbiak szerint alakul a lejátszási sorrend. Lejátszási sorrend 3 vagy 4 versenyző esetén 1. forduló B - C; A - D (3 versenyző esetén 2. forduló C - A; D - B D ellenfele szabad) 3. forduló A - B; C - D Lejátszási sorrend 5 vagy 6 versenyző esetén 1. forduló B-E; C-D; A-F 2. forduló D-B; E-A; F-C (5 versenyző esetén 3. forduló A-D; B-C; E-F F ellenfele szabad) 4. forduló C-A; D-E; F-B 5. forduló A-B; E-C; D-F (azonos klubból az A, E, F helyekre) Lejátszási sorrend 7 vagy 8 versenyző esetén 1. forduló B-G; C-F; D-E; A-H 2. forduló E-C; F-B; G-A; H-D 3. forduló A-F; B-E; C-D; G-H (7 versenyző esetén 4. forduló D-B; E-A; F-G; H-C H ellenfele szabad) 5. forduló A-D; B-C; G-E; F-H 6. forduló C-A; D-G; E-F; H-B 7. forduló A-B; F-D; G-C; E-H (azonos klubból az A, G, H és/vagy C, D,E helyekre) Lejátszási sorrend 9 vagy 10 versenyző esetén 1. forduló B-J; C-H; D-G; E-F; A-K 2. forduló F-D; G-C; H-B; J-A; K-E 3. forduló A-H; B-G; C-F; D-E; J-K 4. forduló E-C; F-B; G-A; H-J; K-D (9 versenyző esetén 5. forduló A-F; B-E; C-D; J-G; H-K "K" ellenfele szabad) 6. forduló D-B; E-A; F-J; G-H; K-C 7. forduló A-D; B-C; H-F; J-E; G-K 8. forduló C-A; D-J; E-H; F-G; K-B 9. forduló A-B; G-E; H-D; J-C; F-K (azonos klubból az A, J, K és/vagy D,E, F helyekre) 3

18 4

19 5

20 6

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra

Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra 1. A bajnokság célja A városban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség Salgótarján, Bartók Béla út 10. T./F.: 06 32 432 077 E mail: nogradlasz@indamail.hu

Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség Salgótarján, Bartók Béla út 10. T./F.: 06 32 432 077 E mail: nogradlasz@indamail.hu Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség Salgótarján, Bartók Béla út 10. T./F.: 06 32 432 077 E mail: nogradlasz@indamail.hu A Labdar úgás Versenyszabályzatából, a Fegyelmi Szabályzatból és a Díjfizetési rendből

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV MEGYE I. OSZTÁLY MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV A BMLSZ Elnöksége 15/2009. (2010. június 11.) számú határozataival fogadta el. 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010 2011. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-16.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Budapest I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI II. OSZTÁLY Somogy Megyei II. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben