A koraszülések arányának csökkenése a terhesség alatti clotrimazol-kezelés után

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A koraszülések arányának csökkenése a terhesség alatti clotrimazol-kezelés után"

Átírás

1 KORASZÜLÉS Magyar Nôorvosok Lapja 69, (2006) A koraszülések arányának csökkenése a terhesség alatti clotrimazol-kezelés után KAZY ZOLTÁN DR. 2, VARGHA PÉTER DR. 1, CZEIZEL ENDRE DR. 1 Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelôzése Alapítvány, Budapest (igazgató: Czeizel Endre dr.) 1, Semmelweis Egyetem, ÁOK. II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Budapest (igazgató: Paulin Ferenc dr., egyetemi tanár) 2 közleménye Összefoglalás: Már elôzôleg találtunk egy összefüggést a kombinált helyi és vaginális terhesség alatti clotrimazol-kezelés és a koraszülés csökkent elôfordulása között, a Magyar Fejlôdési Rendellenességek Eset Kontroll Kóroki Monitorjának (MKM) népességre alapozott adatbázisában. Így e másodlagos feldolgozásunk tárgyát a kibôvített adatbázisban a lehetséges zavaró körülmények és a clotrimazol más gyógyszerekkel való lehetséges interakciójának vizsgálata képezte. Az orvosilag jelentett születési súlyt, terhességi kort, kiegészítve a koraszülés gyakorisággal és az alacsony születési súlyú fejlôdési rendellenesség (FR) nélküli újszülöttekkel, akik terhességük alatt clotrimazol-kezelésben részesült vagy nem részesült anyáktól születtek, hasonlítottuk össze az MKM kibôvített adatbázisában, között. A 17 éves adatbázis újszülöttet foglal magába; 8,1%-uk olyan anyáktól született, akik terhességükben clotrimazol-kezelést kaptak. Itt egy emelkedô terhességi kort találtunk a kontrollok között, a nem kezeltekhez viszonyítva, amely egy szignifikáns (34 64%) koraszülési aránycsökkenést okozott. Ezt a feltalálást nem magyarázzák sem a lehetséges zavaró körülmények, sem a más gyógyszerekkel való kölcsönhatás. A clotrimazol koraszülési protektív hatása beigazolódott. Azt a következtetést vontuk le, hogy a terhesség alatti lokális clotrimazol-kezelésnek protektív hatása azon jótékony hatásának tudható be, amely felszámolja a nôi nemi szervek abnormális kolonizációját, és ismert antibakteriális és/vagy antiprotozoális effektust is kifejt. Kulcsszavak: clotrimazol, terhességi kor, születési súly, alacsony születési súly, koraszülés Bevezetés A clotrimazol (bis-phenyl-2-(chloro-phenyl)- 1-imidazolyl-methane), az elsô imidazolszármazék 1969-ben [1], elôrelépést jelentett a candidózisok kezelésében. A vulvo-vaginális candidózis gyakori a terhes asszonyoknál [2], így Magyarországon a helyi clotrimazol, amely lokálisan hatásos, a terhesség alatti leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek között van [3]. Ezt megelôzô tanulmányunk a clotrimazol hüvelyi és/vagy helyi használata után nem mutatott semmilyen teratogén hatást az MKM nagy, népességre alapozott adatbázisában között [4]. Tulajdonképpen a rejtett heréjûség kockázata alacsonyabb volt a terhesség alatti clotrimazol- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

2 kezelés után. A rejtett heréjûség magasabb aránya azoknál a fiúknál található, akik alacsonyabb születési súllyal és/vagy rövidebb gesztációs idô után születtek [5], és ezek a zavaró körülmények régóta a fenti összefüggés számlájára írhatók. Ebbôl kifolyólag egy három ponton álló hipotézist fejlesztettünk ki: (i) a candidózis összefüggésbe hozható a koraszüléssel; (ii) a clotrimazol-kezelés megelôzheti a koraszülést és (iii) ez az összefüggés kifejezhetô a koraszülések csökkenésével a rejtett heréjûség vonatkozásában. Ez a hipotézis támaszra talált a kontroll (FR nélküli) csoportokra alapuló elemzésben az MKM-ben [6]. Ugyanakkor szükségessé vált megérteni a clotrimazol újonnan észlelt hatását. Az MKM-ben a kontrollok kiszélesített adatbázisa 1980 és 1996 [7] között alkalmasnak tûnt a két fô cél tanulmányozására: (i) az ismert lehetséges zavaró körülmények részletesebb elemzésére, és (ii) vizsgálni a clotrimazol lehetséges kölcsönhatását más gyógyszerekkel, különösképpen a metronidazollal. Anyag és módszer 1. A tanulmányozott népesség Az eseteket veleszületett strukturális rendellenességekkel az MKM számára a Magyar Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának (VRONY) [8] adattárából válogattuk ki. Két kontroll FR nélküli azaz egészséges újszülöttet kapcsoltunk minden esethez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) [7] Nemzeti Születési Nyilvántartásából (NSZNY), akik minden esethez nemre, születési hétre, szüleik állandó lakóhelyére vonatkozóan illeszkedtek. Csak egy újszülöttet válogattunk ki randomizáltan ebbe az elemzésbe, aki többes terhességbôl született. Ebben a tanulmányban csak a kontrollokat vizsgáltuk, mert a FR-ek jóval drasztikusabb hatással lehetnek a terhességi korra és/vagy születési súlyra, mint a clotrimazol. Az adatokat az expozícióra és zavaró tényezôkre három forrásból nyertük [1]. Egy válasz fizetve kérdôívet küldtünk felvilágosító levéllel és a gyógyszerek és betegségek felsorolásával a kontrollok szüleinek. A kérdôív választ várt olyan zavaró körülményekre, mint a gyógyszerszedés, terhességi szövôdmények és anyai betegségek a terhességi hónapoknak megfelelôen. Hogy mérvadó válaszokat kapjunk, az anyákat kértük, hogy olvassák el a gyógyszerek és betegségek mellékelt jegyzékét, mint segítséget emlékezetüknek válaszadás elôtt. Átlagban 5,2 hónap telt el a terhesség befejezôdése és a kérdôív visszaérkezése között, 3 és 12 hónapos határok között. A kontroll anyák válaszolási aránya hiba és ismeretlen új cím nélkül 82,6% [2]. Az anyákat még felkértük, hogy küldjék el nekünk terheskönyvüket (belefoglalva a szülészek által felírt gyógyszereket), a szülés kimenetelének összegzését (beleértve a születési súlyt és terhességi kort) és az összes a tanulmányozott terhességet érintô orvosi jelentést. A terheskönyvek hozzáférhetôk voltak a válaszolt kontrollok 93,8%-ában [3]. 200 nem válaszolt kontroll családot (a kontrollok 0,5%-a) otthonában látogattak meg és kérdeztek ki a helyi védônôk a tanulmány megerôsítésének részeként [9]. 2. Az expozíció értékelése A clotrimazol-használat vizsgálatát 10 megközelítési módra alapoztuk: 1. Az információk három forrását különítettük el: (i) prospektív adatok csak az orvosi jelentésekbôl; (ii) retrospektív, anya általi információ csak a kérdôívekbôl, és (iii) az orvosi jelentések és kérdôívek egybehangzó adatai; 2. a kezelés módja: clotrimazol egymagában és clotrimazol más gyógyszerekkel; 3. a használat formája: a clotrimazol hüvelytabletta alkalmazása (Canesten : 100 mg) és kenôcs (Canesten 20 gr 200 mg clotrimazol-tartalommal) az MKM adatbázisában; 4-5. a dózis és clotrimazol-kezelés idôtartama; 6. a terhességi kort az utolsó menstruáció elsô napjától számítottuk, míg a clotrimazol-kezelés kezdetét a hónapoknak megfelelôen vizsgáltuk; 7. a clotrimazol-kezelés oka: pl. anyai vulvovaginális candidózis; 8. a terhességi szövôdmények; 9. zavaró körülmények, mint anyai életkor, szülési sorrend, társadalmi-anyagi helyzet és családi állapot, anyai betegségek és más gyógyszerek szedése, kiegészítve az alacsony születési súly, a koraszülések standardizált valószínûségének kiszámításával; 10. születési súly, terhességi kor, az alacsony súlyú újszülöttek elôfordulási aránya (<2500 gr) és koraszülés (<37. hét vagy kevesebb mint 259 nap), mint elsôdleges kimenetel változók. 3. Statisztikai analízis Az adatok elemzésére a STATA statisztikai szoftvercsomagot használtuk [10]. A chi-négyzet-tesztet vagy a létezésieset-gyakoriságot (POR) 95% confidentia intervallummal (95% CI) és a t-próbát használtuk a határozott és változó zavarók vizsgálatára. A lehetséges zavaró tényezôket egy szokványos multivariáns logisztikai regressziós modellel elemeztük. Az alacsony születési súly és koraszülés összehasonlításakor mindkét: a nem standardizált és a standardizált POR-értékekkel 95% CI-vel számoltunk. Eredmények A anyától 3077-t (8,1%) kezeltek clotrimazollal (I. táblázat). A tanulmány ideje alatt Magyarországon összesen szülés volt, amelyekbôl e tanulmányunk mintája a magyar szülések 1,8%-át reprezentálja. A hüvelyi tabletták és kenôcs használata általában kom- 192 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

3 binált volt, ezeket a kezeléseket együtt vizsgáltuk: úgymint 200 mg hüvelytabletta éjjelre 3 napon át, vagy 100 mg éjjelre 6 napon át, és a clotrimazol kenôcsöt naponta kétszer, a vulva irritációjára, a legtöbb terhes nônél. A kezelés átlag idôtartama 4 nap volt. A clotrimazol-használat orvosi jelentéseken alapult a terhesek 55,9%- ánál. A 3077 kezelt terhesbôl 527 (17,1%) használta a clotrimazolt egymagában, de a terhességi kiegészítôket, mint a vitaminok, kalcium és vas, nem vettük figyelembe. A FR-ek nélküli újszülöttek anyáinak adatai az MKM-ben, I. táblázat Tanulmány Összesen Clotrimazol-használat alcsoportok (N) N % Válaszoltak ,1 Nem válaszoltak, de otthon meglátogatták ,5 Összesen ,1 Orvosi jelentés ,9 Anyák által jelentett információk ,1 Clotrimazol egymagában ,1 N = szám szerint III. táblázat Néhány akut és krónikus anyai betegség elôfordulása terhességben clotrimazol-kezeléssel vagy enélkül Kezeltek Nem kezeltek Akut betegségek (N=3 077) (N=35 074) N % N % Vizeletkiválasztó rendszer , ,5 Nemi szervek Vulvovaginális candidózis 219 7,1 88 0,3 Vulvovaginitisz és vaginózis , ,5 Egyéb gyulladásos megbetegedések 94 3, ,7 Szubtotálisan , ,5 Krónikus betegségek Cukorbetegség 30 1, ,9 Autoimmun betegségek 10 0,3 99 0,3 Az anyák jellemzôit a II. táblázatban mutatjuk be. Az átlag anyai életkor és szülési sorrend valamivel alacsonyabb volt a kezelt anyáknál, mert a primiparák és a éves anyák aránya magasabb volt ebben a csoportban. Az értelmiségi és vezetô nôk magasabb aránya a kezelt csoportban figyelemreméltó. Itt az orális fogamzásgátlót szedôk enyhén magasabb aránya volt megállapítható (közvetlenül a tanulmányozott terhesség elôtt), valamint a házasok vagy együtt élôké és dohányzóké, úgyszintén a kezelt nôk között. Az akut anyai betegségek között csak a vizeletkiválasztó rendszer és nemi szervek fertôzô betegségeinek volt magasabb az elôfordulási aránya a kezelt alcsoportban (III. táblázat). Je- Más gyógyszerek használata IV. táblázat Kezeltek Nem kezeltek Gyógyszerek (N=3 077) (N=35 074) N % N % Más gombaellenes gyógyszerek Econazol 29 0,9 93 0,3 Nystatin 44 1,4 99 0,3 Kortikoszteroidok 85 2, ,6 A fertôzô betegségek egyéb gyógyszerei (>0,5%) Ampicillin , ,4 Cefalexin 42 1, ,9 Metronidazol , ,8 Nalidixic sav 52 1, ,9 Nitrofurantoin 141 4, ,7 Oxytetracyclin 21 0, ,5 Penamecillin 229 7, ,8 Phenoxymethylpenicillin 23 0, ,6 Sulfamethoxazole+ trimethoprim 68 2, ,1 Egyéb legáltalánosabb gyógyszerek (>3%) Acetylsalicyl sav 148 4, ,6 Allylestrenol , ,0 Aminophyllin 240 7, ,8 Diazepam , ,6 Dimenhydrinat 161 5, ,5 Drotaverin , ,9 Noraminophenazone 204 6, ,9 Pholedrin 154 5, ,9 Promethazin , ,7 Terbutalin , ,2 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

4 II. táblázat Az anyák jellemzôi clotrimazol-kezeléssel vagy anélkül Változók Kezeltek (N=3 077) Nem kezeltek (N=35 074) Különbség N % N % Anyai életkor (évek) , , , ,6 χ 32 =36,95; p<0, , , , ,2 Átlag 25,1 25,5 S.D. 4,9 5,3 Szülési sorrend (no) , , , ,4 χ 22 =32,21; p<0,001 4 vagy több 76 2, ,2 Átlag 1,7 1,8 S.D. 0,8 0,9 Munkavállalói státus Értelmiségi , ,1 Vezetô , ,4 Szakképzett , ,7 Félig szakképzett , ,4 χ 62 =77,4; p<0,001 Szakképzetlen 114 3, ,0 Háziasszony 115 3, ,5 Egyéb* 205 6, ,9 Elôzôleg orális fogamzásgátlót szedôk , ,4 χ 12 =10,2; p=0,001 Családi állapot Hajadon 45 1, ,9 Házas vagy együttélô , ,0 χ 22 =6,65; p=0,036 Elvált, özvegy vagy külön háztartásban élô 165 5, ,1 A terhesség alatti életvitel** Dohányzó 23,5 18,6 Alkoholt fogyasztó 29,4 31,7 *Egyetemisták, korai nyugdíjas stb. **Az alcsoportban a családlátogatás, személyes válaszadás alapján lentett vulvovaginális candidózis, vulvo-vaginitisz és vaginózis (általában nem okilag meghatározott) 28-szor és 19-szer gyakrabban fordult elô a kezelt csoportban ennek megfelelôen, mert ezek a betegségek a clotrimazol-kezelés fô okai. A vaginális candidózis elôfordulási aránya clotrimazol-kezelés nélkül nagyon alacsony volt (0,3%) a nem kezelt csoportban. A krónikus anyai betegségek között a cukorbetegség gyakorisága alacsony és hasonló volt a két tanulmányozott csoportban. Autoimmun betegséget ritkán jelentettek, immunhiányos betegség pedig nem fordult elô. A terhességi szövôdmények között a fenyegetô vetélés tünetei (20,4% vs 16,6%) és a koraszülések (16,8% vs 13,4%), amelyeket a terheskönyvekben vagy kimeneteli összegzésekben jelentettek, valamivel gyakrabban voltak jelen a kezelt, mint a nem kezelt csoportban. Más gyógyszerek között (IV. táblázat) más gombaellenes szer vagy kortikoszteroid nagyon ritkán fordult elô mindkét csoportban. A fertôzô 194 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

5 V. táblázat A clotrimazollal kezelt és nem kezelt anyák újszülötteinek adatai Változók Kezeltek Nem kezeltek Különbség (N=3 077) (N=35 074) Fiúk N χ 2 1 =0,09; p=0,76 % 65,3 65,0 Ikrek N χ 2 1 =0,31; p=0,58 % 1,0 1,1 Születési súly (g) Átlag 3,312 3,270 t=2,39; p=0,001 S.D Terhességi kor (hét) Átlag 39,5 39,3 t=2,81; p<0,001 S.D. 1,9 2,1 Alacsony születési súly N POR*: 0,73; 95% CI: 0,61-0,88 % 4,5 6,0 POR**: 0,79; 95% CI: 0,68 0,91 Koraszülés N * POR*: 0,75; 95% CI: 0,65 0,87 % 7,3 9,4 POR**: 0,79; 95% CI: 0,66 0,95 *nem illesztett **illesztett Az újszülöttek adatai clotrimazollal kezelt vagy enélküli anyáktól a két javallatnak megfelelôen: vulvovaginális candidózis és nem identifikált nemi fertôzések Vulvovaginális candidiózis Változók Kezeltek Nem kezeltek Különbség (N=219) (N=88) VI. táblázat Folyamatos Átlag S.D. Átlag S.D. t= p= Születési súly (g) ,90 0,37 Terhességi kor (hét) 39,8 1,6 39,2 2,3 2,23 0,03 Határozott N % N % POR* 95% CI Alacsony születési súly 5 2,3 4 5,4 0,40 0,1 1,44 Koraszülés 10 4,6 8 10,6 0,36 0,14 0,92 Nem identifikált nemi fertôzések Változók Kezeltek Nem kezeltek (N=1560) (N=1135) Folyamatos Átlag S.D. Átlag S.D. t= p= Születési súly (g) ,84 0,07 Terhességi kor (hét) 39,5 1,9 39,3 2,1 2,54 0,01 Határozott N % N % POR 95% CI Alacsony születési súly 62 4,2 71 6,4 0,66 0,46 0,93 Koraszülés 110 7, ,6 0,76 0,58 1,01 *illesztett S.D. = standard deviáció Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

6 betegségek elleni gyógyszerek használata magasabb arányt mutatott a kezelt csoportban. A legtöbb gyógyszert azonban a fenyegetô vetélés és koraszülés kezelésére adták. Az V. táblázat az újszülöttek adatait mutatja be. Valamivel több fiú magzat találtatott mindkét csoportban, ami jellemzô az MKM adatbázisára a fiú magzatokban lévô FR-ek magasabb arányának következtében. Jelentôs különbség nem volt az ikrek gyakorisága között. Az átlag születési súly valamivel (49 g), de szignifikánsan magasabb volt azon újszülötteknél, akik terhességük alatt clotrimazol-kezelést kapott anyáktól születtek. A terhesség alatti clotrimazol-használat után az átlag terhességi kor enyhén (0,2 hét), de szignifikánsan hosszabb volt a kezelt csoportban. A standardizált POR-értékek számításánál mérlegeltük az anyai életkort, a szülési sorrendet, a társadalmi-gazdasági helyzetet, a családi állapotot, az anyai betegségeket és más gyógyszerek szedését. Az alacsony születési súly standardizált valószínûsége 21%-kal alacsonyabb volt a kezelt csoportban, amelyet a koraszülések 21%-kal kisebb aránya fejezett ki. Az alacsony súlyú újszülöttek és a koraszülés aránya a gyógyszeres kezelésnek megfelelôen VIII. táblázat Gyógyszeres kezelés N Koraszülés POR* 95% CI Alacsony POR* 95% CI N % születési súly N % Csak clotrimazol ,6 0,7 0,6 0,9 69 3,6 0,7 0,5 0,8 Csak metronidazol ,4 1,0 0,8 1,3 49 7,1 1,2 0,9 1,6 Csak clotrimazol+metronidazol ,9 0,9 0,6 1,4 20 6,1 1,1 0,7 1,7 Clotrimazol+MAMGYE metronidazol nélkül ,9 0,9 0,7 1,1 40 5,5 1,0 0,7 1,4 Metronidazol+MAMGYE clotrimazol nélkül ,4 1,5 1,1 2,1 23 8,1 1,4 0,9 2,2 Clotrimazol+metronidazol+MAMGYE ,4 1,2 0,7 2,2 8 7,0 1,3 0,6 2,7 A kontrollok maradéka** ,4 Referencia ,9 Referencia *illesztett **urogenitális fertôzés és antimikrobális kezelés nélkül, mint referencia MAMGYE = más antimikrobális gyógyszerekkel együtt VII. táblázat Az átlag terhességi kor (hetek) és a kontroll újszülöttek születési súlya a clotrimazolés metronidazol-kezelésnek megfelelôen vagy más antimikrobiális gyógyszerekkel együtt (MAMGYE) Gyógyszeres kezelés N Terhességi kor t p= Születési súly t p= Átlag S.D. Átlag S.D. Clotrimazol egyedül* 1 904* 39,6 1,8 3,73 0, ,51 0,000 Metronidazol egyedül ,3 2,0 0,07 0, ,67 0,506 Clotrimazol + metronidazol ,4 2,2 0,64 0, ,31 0,759 Clotrimazol + MAMGYE metronidazol nélkül ,4 2,0 0,87 0, ,28 0,202 Metronidazol + MAMGYE clotrimazol nélkül ,0 2,2 2,81 0, ,34 0,732 Clotrimazol + metronidazol + MAMGYE ,4 2,0 0,06 0, ,09 0,929 A kontrollok maradéka** ,3 2,1 Referencia Referencia *Metronidazole és MAMGYE nélkül ** Urogenitális infekció és antimikrobiális gyógyszer kezelés nélkül, mint referencia 196 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

7 A clotrimazol-használat magasabb volt a terhesség V. hónapjában (16,0%), amelyet a III. és IV. hónapok követtek (15,0% mindegyikben). Ez a kezelés ritka volt az I. (2,6%) és II. (6,9% ) hónapban és végül a terhesség utolsó (5,9%) hónapjában. A VI. táblázat adja meg az újszülöttek adatait azokban a betegségcsoportokban, amelyek anyjuk terhesség alatti kezelésének javallatát képezték. A hosszabb terhességi kor nagyobb hangsúlyt kapott (0,6 hét) a vulvovaginális candidiózis clotrimazollal kezelt csoportjában, és ez a koraszülések 64%-kal alacsonyabb arányában tükrözôdött. Egy hasonló, de kevésbé szembetûnô irányzat (34%) volt megfigyelhetô a clotrimazol-kezelés után a nem azonosított kórokozójú nemi fertôzések csoportjában. Végül a gyógyszeres kezelések különbözô kombinációit elemeztük a születési súlyra és terhességi korra, az urogenitális fertôzésektôl mentes kontrollok maradékában és az antimikrobiális kezelést mint referenciát (VII. táblázat). A leghosszabb terhességi kort és legnagyobb születési súlyt a clotrimazol egyedüli használata után találtuk, míg a legrövidebb terhességi kort és legalacsonyabb születési súlyt a metronidazol és az összes többi antimikrobiális gyógyszerek használata után láthattuk, clotrimazol nélkül. Ezek a találatok bizonyítást nyertek a koraszülések arányának szignifikáns csökkentésével (VIII. táblázat). A koraszülések aránya 30%-kal alacsonyabb volt csak clotrimazol használata után, mint az urogenitális fertôzésektôl mentes terheseknél és antimikrobiális gyógyszerekkel való kezelés nélkül, mint referencia. Megbeszélés Tanulmányunk eredményei bebizonyították elôzô találatainkat, miszerint a helyi vulvovaginális terhesség alatti clotrimazol-kezelés után a koraszülések arányának csökkenése jelentkezett. Az MKM elônyei: (i) nemzetre alapozott, (ii) nagy adatbázis, amelyik magába foglal 3077 FR nélküli újszülöttet, akiknek anyái terhességükben clotrimazol-kezelésben részesültek, (iii) fajilag homogén (euro-kaukázusi) népesség, (iv) clotrimazol-kezelés az anyák 56%-ánál orvosilag jelentett volt, (v) a zavaró tényezôk adatai hozzáférhetôk voltak, és (vi) a születési súlyt és terhességi kort orvosok jelentették. Ugyanakkor ennek az adatbázisnak van néhány hátránya is: (i) a válaszolási arány 83% volt, de az általánosan használt gyógyszerek aránya, mint clotrimazol és a koraszülések részaránya nem mutattak szembetûnô különbséget a válaszolt és nem válaszolt anyáknál [9]; (ii) az adatbázis a clotrimazol-használatra 44%-ban az anyák által jelentett információkra épült, akik számára ezt más orvos írta fel a terhesgondozástól függetlenül. Ugyanekkor az anyák által közölt adatokat valósnak találtuk megerôsített tanulmányunkban (9); (iii) a clotrimazolt kapott nôket nem párosítottuk clotrimazolt nem kapott nôkkel hasonló hosszúságú terhességgel és expozíciós idôvel; (iv) az elôzô koraszülések aránya ismeretlen volt, de kb. a terhesek fele primipara volt; (v) az ismeretlen zavaró tényezôk hatása (úgymint kezelt nôk lehettek tudatosan egészségesebbek) nem volt kizárható. A nemi úton terjedô fertôzések/betegségek fogamzás elôtti szûrése azon nôknél, akik tervezték terhességüket, a vaginózisok-vaginitiszek magasabb arányát (kb. 40%) mutatta [2]. A leggyakrabban talált infekciók között volt a candida, fôleg a C. albicans (19,8%), a Chlamidia (16,6%) és a Trichomonas vaginalis (15,5%), míg sok asszonynál a különbözô fertôzések kombinációja volt jelen. A fenti candidafertôzések száma megegyezett az elôzôleg publikált adatokkal, mert a hüvelyi élesztôgomba-kolonizáció gyakorisága egészséges, tünetmentes, nem terhes nôknél 10 és 25% átlagértékek között változó [11, 12]. Ez a részarány a terhesség alatt megközelítôleg 30%-ra megnô [13], bár a nyilvánvaló candidózis elôfordulása nem szignifikánsan emelkedett. Akárhogy is, a jelentett vulvovaginális candidózis aránya jelen tanulmányban alacsonyabb volt a vártnál az elégtelen diagnosztizálás következtében (a terheseknek csak egy részét tesztelték laboratóriumban az általános gyakorlatban), emiatt a clotrimazollal kezelt terhesek 61,4%-ának urogenitális fertôzése / betegsége volt a candidózis említése nélkül. A nôi nemi szervekben található gombás fertôzéseket okozhatják a Candida nemzetség gombái. A fakultatív pathogén candidák között a legnagyobb szerepet a C. albicans játssza (kb. 80%), ezt követi a C. glabrata (kb. 10%) [12]. Három gát van, amit a gombáknak le kell gyôzniük, mielôtt megfertôzhetik az asszonyokat [11]: (i) a hüvelyhám, amely mechanikus akadályként mû- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

8 ködik; (ii) a hüvelyflóra, amely felszámolja a kolonizációt; és (iii) sejtes és humorális immunitás, bár a hüvelyhám gombás kolonizációja inkább egy felületes fertôzéshez vezet kis antigén invázióval. A fogamzásgátló tabletták használata, az antibiotikus kezelés, cukorbetegség és az immunhiányos állapotok megnövelik a vulvovaginális candidózisok valószínûségét [12], emiatt ezeket a tényezôket tekintetbe vettük ennél az elemzésnél. A clotrimazol hatásának elsôdleges gombaellenes mechanizmusa a lanosterol ergosterollá való enzimatikus átalakulásának elfojtásán alapszik, az utóbbi a gomba membránjának esszenciális összetevôje [13]. A gomba membránjában lévô sérülések az alacsony molekulájú sejtrészek elvesztéséhez vezetnek. A clotrimazol kimagaslóan hatásos a vulvovaginális candidózisok kezelésében, mindazonáltal a clotrimazol szegényesen szívódik fel a nyálkahártyán és bôrön keresztül (kb. 3 10%-a az aktív hatóanyagnak abszorbeálódik hüvelyi használatkor). Kiegészítésképpen a clotrimazol gyorsan metabolizálódik a májban, és a széklettel és vizelettel ürül ki [14], így a szérum koncentrációja általában az észlelhetôség határa alatt van. Az általánosan elfogadott vélemény szerint a gombák, ellentétben a bakteriális fertôzésekkel, nem hatolnak át a nyakcsatornán, ennélfogva másodlagos betegségekkel (mint amnionitis, méhen belüli magzati fertôzések) és spontán koraszülésekkel nem hozhatók összefüggésbe ilyen migráció kifejtésével [11]. Ugyanakkor néhány esettanulmány beszámolt candidák jelenlétérôl a méhben [12]. A bakteriális vaginózis elôfordulása terhes nôkben magas (13 31%) [15]. A fertôzés akkor fejlôdik ki, amikor a normális hüvelyflóra (vagyis laktobacillus) helyére lép a Gardnerella vaginális vagy a Mycoplasma hominis [16] túlnövekedése és/vagy lépnek az anaerobok (beleértve az ívelt pálcika alakú bacilusokat és Mobiluncus fajtákat). A vaginális baktériumok, bármilyen forrásból, egy gyulladásos reakciót váltanak ki a magzatburkokban chorioamnionitiszt okozva, amely az események felgyorsulásához vezet koraszüléssel betetôzve [17]. A mikroorganizmusok legtöbbje, amelyeket a magzatvízben és lepényben találtak, hüvelyi eredetû lehet, és ezek az ágensek a magzatvízben és a chorioamniális burkokban lévô cytokinekkel együtt idô elôtti burokrepedést és/ vagy koraszülést okoznak. Számos tanulmány és próbálkozás jelezte néhány antimikrobiális gyógyszer jótékony hatását, fôleg az erythromycinét és metronidazolét a koraszülés megelôzésében, leginkább akkor, amikor azt a burkok idô elôtti megrepedése okozta [18 22]. Ilyenképpen mi feltételeztük, hogy a kísérô fertôzések (mint bakteriális vaginózis) kezelése más gyógyszerekkel (pl. metronidazol) megmagyarázhatja a clotrimazol koraszülési preventív hatását. Ugyanakkor a clotrimazol egymagában képes volt csökkenteni a koraszülések arányát tanulmányunkban, bár a fenyegetô koraszülés tüneteit gyakrabban jelentették a kezelt csoportban. Így az a hipotézisünk, hogy a bakteriális vaginózis és a protozoális fertôzések kezelésére alkalmazott gyógyszerek felelôsek a megfigyelt preventív hatásért clotrimazol-használat után, nem nyert bizonyítást. A mi új hipotézisünket a clotrimazol lehetséges koraszülési preventív hatására arra a feltételezésre alapoztuk, hogy a clotrimazol egyik oldalról segít a nemi szervek abnormális kolonizációjának felszámolásában, mert egy erôs bizonyosság van arra, hogy az abnormális bakteriális és/vagy protozoális kolonizáció korai terhességben összefüggésbe hozható a koraszülések elôfordulásának növekedésével. A másik oldalról a clotrimazol jól ismert antimikotikus hatásán túl még antibakteriális és antiprotozoális hatásokkal is rendelkezik [23, 24]. A clotrimazol antimikrobiális spektruma fedi a gram-pozitív coccusokat, mint Streptococcus és Staphylococcus fajtákat, gram-negatív baktériumokat, mint Proteus, Klebsiella, E.coli, Pseudomonas fajtákat, anaerob baktériumokat, mint Prevotella fajtákat és a Gardnerella vaginalist. Továbbá elnyomja a Trichomonas vaginalist is, de az élettani lactobacillus-flórát sértetlenül hagyja. A clotrimazol egy régen kidolgozott gombaellenes szer, így a kérdés az, hogy a többi antifungális gyógyszer rendelkezik-e hasonló koraszülési preventív hatással, vagy ez csak a clotrimazolra jellemzô? A koraszülés a neonatális mortalitás és morbiditás legnagyobb közös oka [25], ezért a clotrimazol lehetséges koraszülési preventív hatása gyakorlati szempontból igen fontos. A magyar koraszülések száma magas volt (9,3%) a tanulmány ideje alatt. Ha feltételezzük, hogy a terhesek 20%-a vulvovaginális candidózisban szen- 198 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

9 ved, és a kezeletlen nôknél 64%-kal magasabb a kockázat a koraszülésre (10,6 vs 4,6%), akkor ez a kezelés a koraszülések teljes gyakoriságát 13%-kal csökkentheti egy szembetûnô jótékony hatással az újszülöttkori megbetegedésre és halálozásra. Következtetésként: a clotrimazol szignifikáns koraszülés-preventív hatása bebizonyosodott, és ez azzal a jótékony mechanizmusával magyarázható, hogy a nemi szervek kóros kolonizációját felszámolja, és antimikrobiális hatása is van. Mindamellett további prospektív tanulmányok szükségesek, hogy a clotrimazol koraszülési protektív hatásának mechanizmusát jobban megértsük. Irodalom [1] Plempel M, Bartmann K, Büchel KH, Regel E. Experimentelle Befunde über ein neues, oral wirksames Antimykotikum mit breitern Wirkungspectrum. Dtsch med Wschr 1969; 94: [2] Czeizel AE. Ten years experience in periconception care. Eur J Obstet Gynec Reprod Biol 1999; 84: [3] Czeizel AE, Rácz J. Evaluation of drug intake during pregnancy in the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities.Teratology 1990; 42: [4] Czeizel AE, Tóth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology 1999; 10: [5] Czeizel AE, Erodi E, Tóth J. An epidemiological study on undescended testis. J Urol 1981; 126: [6] Czeizel AE, Rockenbauer M. A lower rate of preterm birth after clotrimazole therapy during pregnancy. Paediat Perinat Epid 1999; 13: [7] Czeizel AE, Rockenbauer M, Siffel C, Varga E. Description and mission evaluation of the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities, Teratology 2001; 63: [8] Czeizel AE. The first 25 years of the Hungarian Congenital Abnormality Registry. Teratology 1977; 55: [9] Czeizel AE, Petik D, Vargha P. Validation studies of drug exposures in pregnant women. Pharm Drug Safety 2003; 12: [10] STATACorp. STATA Statistical Software 4,0 for Windows. College Station, Texas; STATA Corporation, [11] Mendling WV. Vaginitis und Zervizitis. Berlin: Spinger [12] Sobel JD. Candida vulvovaginitis. In: Weissenbacher ER, editors. Mycosen in Gynäkologie und Gebursthilfe. München, Urban u Schwarzenberg, [13] Plempel M. On the action kinetics of clotrimazole. Chemotherapy 1982; 28: [14] Ritter W. Pharmacokinetic fundaments of vaginal treatment with clotrimazole. Am J Obstet Gynecol 1985; 152: [15] Kurki T, Sivonen A, Renkonen O, Savia E, Ylikorkal O. Bacterial vaginosis in early pregnancy and pregnancy outcome. Obstet Gynecol 1992; 80: [16] Rosenstein IJ, Morgan DJ, Sheehan M, Lamon RF, Taylor-Robinson D. Bacterial vaginosis in pregnancy: distribution of bacterial species in different gram-stain categories of the vaginal flora. J Med Microbiol 1996; 45: [17] Hillier SL, Nugent RP, Esenbach DA, és mtsai Association between bacterial vaginosis and preterm delivery of a low birth weight infant. N Engl J Med 1995; 333: [18] Owen J, Groome LJ, Hauth JC. Randomised trial of prophylactic antibitic therapy after pteterm rupture. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: [19] McGregor JA, French JI, Parker R, és mtsai Prevention of premature birth by screening and treatment for common genital tract infections: results of a prospective controlled evalution. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: [20] Mercer BM, Miodovnik M, Thurnau GR, és mtsai Antibiotic therapy for redaction of infant morbidity after preterm premature rupture of the embranes: a randomised controlled trial. J Am Med Ass 1997; 278: [21] McDonald HM, O Loughlin JA, Vigneswaran R. és mtsai Impact of metronidazole therapy on preterm birth in women with bacterial vaginosis flora (Gardnerella vaginalis): a randomised, placebo controlled trial. Br J Obstet Gynecol 1997; 104: [22] Morales WJ, Schorr S, Albritton J. Effect of metronidazole inpatients with preterm birth in preceding pregnancy and bacterial vaginosis: a placebo-controlled double-blind study. Am J Obstet Gynecol 1994; 171: [23] Teichmann AT, Steigerwald U. Infectionen in Gynäkologie und Gebursthilfe. Stuttgart:Wissenschaftliche Verlagsgeselschaft, [24] Engelmann E. Sprosspilze. In: Hahn H, Falke D, Kaufmann SHE, Ullmann U. editors. Medizinishe Mikrobiologie and Infektologie. Berlin: Springer, p [25] Lettieri L, Vintzileos AM, Rodis JF, Albini SM, Salafia CM. Does idiopthic preterm labor resulting in preterm birth exist? Am J Obstet Gynecol 1993; 168: Kazy Z, Vargha P, Czeizel E: Reduction in the rate of premature births following clotrimazol treatment during pregnancy Previously we have found an association between the combination of topical and vaginal clotrimazole treatment during pregnancy and a decrease in the prevalence of preterm births, in the population-based data set of the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities. Thus the objective of this secondary analysis in the expanded data set was to evaluate potential confounders and to examine the possible interaction of clotrimazole with other drugs. Medically recorded birth weight/gestational age, prevalence of preterm birth Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3)

10 and low birthweight in newborn infants without birth defects, born to mothers with or without clotrimazole treatment during pregnancy were compared in the expanded control data set of the Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities, between The 17-years data set included newborn infants. 8,1% were born to mothers who received clotrimazole treatment during pregnancy. There was an increase in the mean gestational age among the exposed as compared to the unexposed group, resulting in a significant (34 64%) reduction in the frequency of preterm births. This finding could not be explained by confounders and /or interaction with other drugs. In conclusion we may say that the protective effect of clotrimazole in preventing preterm birth was confirmed. The protective effect of topical clotrimazole during pregnancy may be attributable to the beneficial effect of clotrimazole in restoration of the abnormal colonization of the female genital organs and its known antibacterial and/or antiprotozoal effect. Keywords: clotrimazole, gestational age, birthweight, low birthweight, preterm birth Rövidítések FR = fejlôdési rendellenesség MKM = Magyar Fejlôdési Rendellenességek Eset-Kontroll Kóroki Monitor OR = esélyhányados CI = confidentia-intervallum VRONY = Magyar Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása KSH = Központi Statisztikai Hivatal NSZNY = Nemzeti Születési Nyilvántartás 200 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (3) 2006.

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN?

FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? FOLSAV VAGY MULTIVITAMIN? Dr. Czeizel Endre Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest Idegcső-záródási rendellenességek (Anencephalia-Encephalocele-Spina bifida = AES) Megnyilvánulás

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor Terhességmegszakítás Dr. Timmermann Gábor Megszülettünk hirtelen Egyikünk se kérte Kérve kérünk szép jelen Meg ne büntess érte. (Devecseri Gábor) Terhességmegszakítás Művi vetélés = abortus arteficialis

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések

A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések A koraszülés és csecsemőhalálozás kockázati tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Magyarországon epidemiológiai és költséghaszon elemzések Ph.D Tézisfüzet Nyári Csaba Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Hat terhes isotretinoinkezelésének értékelése MSzNUT Pécs 2011 TIMMERMANN Gábor*, KONDÉR Béla**, GIDAI JÁNOS*, CZEIZEL Endre*** *SE. II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika **Jávorszky Ödön Kórház

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bártfai Liza Mosonmagyaróvár 2014 2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

NÕGYÓGYÁSZATI GYULLADÁSOK

NÕGYÓGYÁSZATI GYULLADÁSOK NÕGYÓGYÁSZATI GYULLADÁSOK Magyar Nõorvos Társaság Infektológiai szempontból a nõi genitális traktus két részre osztható. Az alsó genitális traktust a vulva, a hüvely és a cervix képezik, míg a felsõ genitális

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

Koraszülés és megelőzése. Dr. Timmermann Gábor

Koraszülés és megelőzése. Dr. Timmermann Gábor Koraszülés és megelőzése Dr. Timmermann Gábor Szülésszám alakulása Magyarországon 250 Élveszületések 200 150 100 50 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Részletesebben

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása az emberre. (Referáló közlemény) Egészségtudomány

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva Az újszülöttek gyógykezelése sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az 1900-as évek elején még nagyon magas volt az újszülöttek, koraszülöttek halálozása,

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő módosítások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő módosítások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő módosítások indoklása 20 Tudományos következtetések A levonorgesztrel vagy uliprisztál-acetát tartalmú sürgősségi

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

Kapcsolat vizsgálat II: kontingencia táblák jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR. ROC analízis.

Kapcsolat vizsgálat II: kontingencia táblák jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR. ROC analízis. Kapcsolat vizsgálat II: kontingencia táblák jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR. ROC analízis. Dr. Prohászka Zoltán Az MTA doktora Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA. Dr. Erős Erika

A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA. Dr. Erős Erika A CSALÁDTERVEZÉS MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA Dr. Erős Erika Családtervezés története Magyarországon Veleszületett rendellenességek (CA) Jelenleg az újszülött halálozások 20-25%-áért felelősek a fejlett országokban,

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 262 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET

AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA. Doktori (Ph.D.) értekezés HORVÁTH-PUHÓ ERZSÉBET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, dékán, az MTA doktora AZ ARCHASADÉKOK EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Doktori (Ph.D.)

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA Dr. Osváth Péter BEVEZETÉS Meddőség epidemiológiája Meddőség kezelésének nehézségei ( idiopathiás, nem kezelhető

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Dr. Németh Julianna Synlab Hungary KFT Budapest Diagnosztika Központ Immunológiai Laboratóriuma Étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok

Részletesebben

A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében

A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében KOMMENTÁR A pozitív családtervezés gyakorlata az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben az elmúlt hat év tükrében Erős Erika dr. 1 Hajós Anett 1 Kovács Réka 1 Supák Dorina oh. 2 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben

A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben EREDETI KÖZLEMÉNY A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben Egy országos felmérés adatai Sziller István dr. 1 Szabó Miklós dr. 2 Valek

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető:

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői

A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői Doktori tézisek Dr. Paput László Honvéd Kórház - Állami Egészségügyi Központ, Budapest Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály Semmelweis

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai Dr. Timmermann Gábor Terhességhez kapcsolódó gondozás Optimális családtervezési tanácsadás Fogamzás előtti (praeconceptionalis( praeconceptionalis) ) gondozás

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3.

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3. Terhesség immunológiai vonatkozásai Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, 2014. október 2-3. Az immunrendszer terhességben Magzat: szemiallograft Th1/Th2/Th17

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

Várandós és szoptató kismamák. miből, mennyit? dietetikus, szociológus elnök Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

Várandós és szoptató kismamák. miből, mennyit? dietetikus, szociológus elnök Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Várandós és szoptató kismamák vitamin- i és ásványi á anyag bevitele miből, mennyit? Antal Emese dietetikus, szociológus elnök Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Várandósság alatti változások Hormonális

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Tüdőrák kockázata PVC előállításával foglalkozó munkások körében

Tüdőrák kockázata PVC előállításával foglalkozó munkások körében MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK.2 Tüdőrák kockázata PVC előállításával foglalkozó munkások körében Tárgyszavak: PVC; por; porexpozíció; tüdőrák; foglalkozási betegség. A vinil-klorid monomer

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A HÜVELYFERTH KEZELÉSE. MMNT Tudományos Budapest, 2010.január r 9.

A HÜVELYFERTH KEZELÉSE. MMNT Tudományos Budapest, 2010.január r 9. A HÜVELYFERTH VELYFERTŐZÉSEK KORSZERŰ KEZELÉSE PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MMNT Tudományos Űlése Budapest, 2010.január r 9. A RENDELLENES FOLYÁS OKAI I. BACTERIALIS VAGINOSIS (40-50%) CANDIDIASIS (20-25%) TRICHOMONIASIS

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07.

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi problémái Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Sérülékeny csoportok A munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (vulnerábilis

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

Fogamzásgátlás Fertőző betegségek. Dr. Bata Barnabás Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészet Orvosok Háza, Szfv. Seregélyesi út 17. I.

Fogamzásgátlás Fertőző betegségek. Dr. Bata Barnabás Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészet Orvosok Háza, Szfv. Seregélyesi út 17. I. Szexuális felvilágosítás Fogamzásgátlás Fertőző betegségek Dr. Bata Barnabás Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészet Orvosok Háza, Szfv. Seregélyesi út 17. I. emelet A menstruációs ciklus A menstruációs

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése. az un. magzatvédő-vitaminokkal

A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése. az un. magzatvédő-vitaminokkal 1 A fejlődési rendellenességek elsődleges megelőzése az un. magzatvédő-vitaminokkal Dr. Czeizel Endre A Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzés Alapítvány, Budapest Szavak száma: 4 516 Levelezési cím:

Részletesebben

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor Intrauterin magzati infectiók Dr. Timmermann Gábor Definíció Az amnionűr fertőzése a magzat és/vagy az endometrium érintettségével Iu. infectiók jelentősége Vetéléshez, koraszüléshez vezethetnek Fejlődési

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Perinatalis mortalitás. Neonatológiai statisztikai fogalmak. Csecsemőhalálozás. Érett újszülöttek és koraszülöttek jellemzői

Perinatalis mortalitás. Neonatológiai statisztikai fogalmak. Csecsemőhalálozás. Érett újszülöttek és koraszülöttek jellemzői Neonatológiai statisztikai fogalmak Adamovich Károly 2007. V. évfolyam előadása Perinatalis mortalitás > 28. hét, i.u. elhalt magzatok + megszületés után az első 168 órában meghaltak Késői magzati halálozás

Részletesebben

Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion

Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion Súlyos oligohydramnion kezelése

Részletesebben

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Plavix 75 mg filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010

Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet. Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei. Debrecen, 2010 Dr. Sándor János DE NK, Megelőző Orvostani Intézet Különböző indikátorrendszerek összehangolásának lehetőségei Debrecen, 2010 Születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 80 78 76 Hungary Hungary,

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben