Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról"

Átírás

1 Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata szeptember 13-i testületi ülésére Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről szeptember 15- ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján (1,2,3,4,5. számú melléklet) mutatjuk be. Az első féléves bevételek 63%-ban teljesültek. A bevételi forrásokat az 1. melléklet mutatja. A bevételek többsége az állam által biztosított normatívákból valamint SZJA. bevételekből tevődik össze, amelynek teljesítése időarányosan történik. (szja bevételek 54 %, normatíva bevétel 52 %). Az egyéb sajátos bevételek között található a könyv értékesítés bevétele (4 e Ft), hirdetési díjbevétel (6 e Ft), fűkasza bevétel (4 e Ft), szénabála értékesítés (40 e Ft), iskolabusz bérbeadás (118 e Ft), sírhely bevétel (34 e Ft), gyermektartásdíj 60%-a (15 e Ft), egyéb adóbevétel (97 e Ft). A körjegyzőség saját bevételei között a kifüggesztésből származó bevétel található, ami 42 e Ft. Saját bevételek vonatkozásában a gépjárműadó 67%-ban teljesült, a kommunális adó tekintetében pedig 52 %-ban. Az iparűzési adó esetében a teljesítés magasabb, hiszen az előirányzathoz képest 79% a teljesítés. Ennek az az oka, hogy olyan cégek jelentkeztek, akiknek nem volt eddig telephelye (pl: távközlési cégek). Bízunk benne, hogy a szeptemberi adóelőleg fizetésnél nem fog romlani a teljesítés. A közoktatási kiegészítő normatív támogatás teljesítése azért csak 36 %, mert az itt betervezett nagyobb volumenű tankönyv támogatási normatíva csak a szeptemberi finanszírozással egyidejűleg kerül kiutalásra. A működési célú pénzeszközátvétel az alábbi tételekből áll: -Gecse Körjegyzőség finanszírozása e Ft, -Takácsi Körjegyzőség finanszírozása e Ft, -OEP védőnői szolgálat működésének tám e Ft, -Kistérségi társulástól kapott normatíva e Ft, -Gyermekétkeztetési normatíva e Ft, -Mozgáskorlátozott támogatás 140 e Ft, -Közfoglalkoztatásra kapott támogatás e Ft. A fejlesztési célú pénzeszközátvételnél az EMVA pályázaton 2011 évben elnyert és elszámolt összeg folyt be, amely e Ft. Itt található a Ravatalozó felújításra kapott támogatási összeg, amely e Ft volt. Ezen a soron az előirányzatok között szerepel még a TIOP pályázat támogatási bevétele és a rendezvénytér kialakításra elnyert támogatási összeg.

2 Kamatmentes kölcsönből a 116 e Ft folyt be a tárgyév során. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron a teljesítés magas (72%), itt található a közterület használat bevétele. Itt az előirányzatoknál a rendelet módosításakor még a búcsúi bevétel nem szerepelt. A közvetített szolgáltatás soron szerepelnek az óvodához és az iskolához kapcsolódó, továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (vízdíj, gázdíj, áramdíj, dologi kiadások). Ezen a soron a teljesítés 88 %. Rendeletmódosítás keretében szükséges az előirányzat megemelése, hiszen az eddigi előirányzat az iskolához kapcsolódó új technikai elszámolás miatti továbbszámlázást még nem tartalmazta. A kamat, árfolyamnyereség soron a teljesítés magas, mert még az eddigi előirányzat nem tartalmazta az értékpapír felbontásból származó árfolyamnyereség összegét. Az egyéb központi támogatás soron található a dolgozók évi bérkompenzáció - jának összege, ezen bevételnek előirányzata azért nem szerepel, mert a költségek között sem számoltunk ezen kiadással. Itt rendeletmódosítás válik szükségessé. A kiadások összességében 58 %-ban teljesültek. Az egyes szakfeladatokon betervezett költségek teljesítése időarányosan megfelel, hiszen a teljesítések 40-60% között differenciálódnak. Ennél alacsonyabb a teljesítés az Iskolai nevelés komplex támogatása szakfeladaton, mert az itt betervezett költségek a későbbiekben fognak teljesülni, melyek a Felkészülés a referencia intézményi szerepre elnevezésű pályázathoz kapcsolódnak. A Város- és községgazdálkodás szakfeladaton alacsonyabb a teljesítés, mert az itt betervezett nyári karbantartási költségek csak a félévet követő hónapokban fognak teljesülni. A Művelődési ház szakfeladaton a teljesítés 27 %, mivel az itt betervezett tüzelőanyag beszerzés még nem történt meg. Rendeletmódosítás válik szükségessé az Iskola támogatása szakfeladaton, mivel az itt teljesült közvetített szolgáltatások előirányzata az eddigiekben még nem szerepelt. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál még nincs teljesítés, mivel az első kifizetés csak augusztus hónapban válik esedékessé. A méltányossági közgyógyellátás esetén csak 1 fő után történt kifizetés az OEP részére 2 e Ft összegben. A mozgáskorlátozott támogatás teljesítése azért magas, mert itt az éves kifizetés már megtörtént. Az eseti pénzellátásnál a teljesítés 94 %, melyet az indokol, hogy az étkeztetés belső bizonylatolása miatti második negyedéves támogatási összeg még nem került betervezésre, itt rendeletmódosítás válik szükségessé. A fejlesztési célú pénzeszközátadások között csak az Egyház templom felújításhoz kapcsolódó hitelkamata került átutalásra 705 e Ft összegben. A tárgyidőszak során 1 fő részére került kamatmentes kölcsön megállapításra 60 e Ft összegben.

3 A fejlesztések, felújítások teljesítése (4. melléklet részletezése szerint) időarányosan megfelel. A tárgyidőszakban került kifizetésre az iskola fűtéskorszerűsítése, valamint a ravatalozó bővítés, és felújítás áfája. A tárgyidőszak során lekötésre került e Ft befektetési jegy, ebből e Ft felbontására került sor. A lekötések hozama előre nehezen kalkulálható, ezért magas a teljesítés a kamat, árfolyamnyereség soron. A módosított költségvetésben szereplő e Ft hitel a tárgyidőszak során nem került felvételre a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. A tárgyidőszak záró pénzkészlete e Ft. Az önkormányzat záró pénztáregyenlege 129 e Ft, költségvetési bankszámla egyenlege e Ft. Az Ihász Gábor Általános Iskola záró pénztáregyenlege 168 e Ft, intézményi bankszámla egyenlege 439 e Ft. A Körjegyzőség házipénztárának egyenlege 15 e Ft, bankszámla egyenlege 18 e Ft. Vaszar, szeptember 6. Varga Péter polgármester

4 Vaszar Község Önkormányzatának a I. félévi konszolidált kiadásainak teljesítése 1. melléklet. Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. (VI. 30.) 1 Igazgatási tevékenység % 2 Ihász Gábor Általános Iskola % 2/1 -Iskola alsó tagozat % 2/2 -Iskola felső tagozat % 2/3 -SNI foglalkozás alsó tagozat % 2/4 -SNI foglalkozás felső tagozat % 2/5 -Napközi foglalkozás % 2/6 -Iskolai nevelés komplex támogatása % 2/7 -Feljesztések % 3 Közfoglalkoztatás % 4 Konyha % 5 Védőnői szolgálat % 6 Város és községgazdálkodás % 7 Művelődési ház % 8 Közvilágítás % 9 Óvoda (közvetített szolgáltatás) % 10 Iskola (közvetített szolgáltatás) Temetőfenntartás % 12 Ápolási díj alanyi jogon % 13 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás % 14 Rendszeres szociális segély % 15 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 16 Temetési segély % 17 Átmeneti segély % 18 Közgyógyellátás % 19 Mozgáskorlátozott támogatás % 20 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 21 Eseti pénzellátás % 22 Lakásfenntartási támogatás % 23 Működési célú pénzeszköz átadás % 24 Fejlesztési célú pe. Átadás % 25 Tartalék, céltartalék % 26 Kamatmentes kölcsön % 27 Fejlesztés, felújítás % 28 Körjegyzőség % 29 Értékpapír vásárlás Függő kiadás /1 -Ihász Gábor Általános Iskola /2 -Körjegyzőség /3 -Önkormányzat Mindösszesen: % %

5 2. melléklet Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves konszolidált teljesített bevételei. Bevételek Eredeti Módosított (VI.30.) 1 Intézményi működési bevételek % 1/1 -térítési díjbevétel % 1/2 -Áfa bevétel % 1/3 -Terembérlet % 1/4 -egyéb sajátos bevétel (internet, hírdetési díj, fűnyírás, szénabálázás, sírhely, iskolabusz bérlet, gyerektartás, adósbevétel) % 1/5 -Közvetített szolgálatás % 1/6 -Kamat, árfolyamnyereség % 2 Egyéb sajátos bevétel Körjegyzőség Helyi adók % 3/1 -Kommunális adó % 3/2 -Iparűzési adó % 4 Átengedett központi adók % 4/1 -Szja helyben maradó része % 4/2 -Szja jövedelem különbség mérs % 4/3 -Gépjárműadó % 5 Termőföld bérbeadás Bírság, Pótlék % 7 Normatív támogatás % 7/1 -lakosságszámhoz kötött % 7/2 -feladatmutatóhoz kötött % 8 Közokt. Kiegészítő normatív támogatás % 9 Működési célú pénzeszköz átvétel % 10 Jövedelempótló tám. Kieg % 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % 12 Pénzmaradvány % 13 Központosított előirányzat % 14 Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 16 Kamatmentes kölcsön % 17 Hitelfelvétel % 18 Pénzeszközátvétel Iskola % 19 Értékpapír visszaváltás Mindösszesen: % (%)

6 Működési célú pénzeszközátadás 3. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 Hunyadi Tsz Sportkör % 2 Háziorvos gyermekegészségügy % 3 Rendőrség % 4 Leader támogatás % 5 Nagytérségi Hulladékgazdálkodó % 6 TÖOSZ tagdíj % 7 Pápakörnyéki Vízitársulat % 8 Takácsi Óvoda % 9 Mindösszesen (1+ 11) % %-ban Fejlesztések 4. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( D) %-ban 1. Útfelújítás % 2. Iskola fűtéskorszerűsítés % 3. Színpad kialakítás % 4. Bemutatóhely kialakítása % 5. Fűnyíró beszerzés % 6. Szűrőaudiométer Védőnői szolg % 7. Ravatalozó bővítés Áfa % 8. Ravatalozó felújítás Áfa % 9. Kultúrház ablakcsere % 12. Mindösszesen: % Fejlesztési célú pénzeszközátadás 5. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Óvoda támogatása % 2. Egyház fejlesztési hitelkamat % 3. Sportkör IKSZT % 4. Összesen: % %-ban

7 6. melléklet Vaszar Község Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése június 30-án Összeg 1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet szeprtember 30-án Záró pénzkészletből: 6. Körjegyzőség záró pénzkészlet Önkormányzat záró pénzkészlet Iskola záró pénzkészlet 607

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2..

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 1.. A képviselőtestület

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben