2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)"

Átírás

1 TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év, amelyben eldıl, hogy a valóságban mit jelent számunkra az Európai Unió. Egy új, a magyar vállalkozóknak szokatlan terepre vezényel bennünket a történelem: egy mások - régebbi tagok - által nálunk sokkal jobban ismert egységes piacon kell helytállnunk Meg kell tanulnunk élni a lehetıségekkel, szembeszállni az agresszíven terjeszkedı konkurenciával, megtalálni és fejleszteni saját erısségeinket." elején a várakozásainkról nem is lehet mást írni: fenntartjuk eddigi véleményünket. A gazdasági környezet nem változott meg varázsütésre: a piaci verseny fokozódott; a nemzetközi mérető piacra jutás feltételei látszólag egyszerősödtek, de a valóságban még ledönthetetlennek látszó falakkal találkozunk; a jövedelmek utáni elvonás mértéke érdemben nem változott; a pénzügyi fegyelem tovább lazult; a szabad pénzforrások utáni igény tovább nıtt; a hazai és nemzetközi támogatási formák kialakultak; a jogszabály-rendszerünk lényeges elemei a nemzetközi irányelveknek megfelelıen módosításra kerültek. A kivonatos tájékoztatóink és az adótörvények áttekintése mellett továbbra is kérjük, hogy fontosabb gazdasági döntéseik meghozatala elıtt tanácskozzanak munkatársainkkal, és továbbra se mulasszák el kihasználni a nemzetközi gazdasági és jogi kérdésekben jártas külföldi adótanácsadó, könyvvizsgáló és pénzügyi szakértı kollégáink segítségét.(www.uhy.com) Kérjük, hogy konkrét adózással összefüggı kérdéseiket ben juttassák el irodánkhoz. A szélesebb érdeklıdésre számító kérdéseket-válaszokat a honlapunkon folyamatosan közzé tesszük. (www.bergmann.hu) Munkatársaimmal folyamatosan arra törekszünk, hogy gazdasági céljaik eléréséhez aktív segítséget tudjunk adni. Ígérhetjük, hogy a pénzügyi adminisztráció, a gazdasági tervezés, elemzés és adóoptimalizálás területén minden lehetséges segítséget megadunk Önöknek. Céljaik eléréséhez jó egészséget, sok sikert kívánunk. Budapest, január 11. Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi Bergmann Péter EDDIGI VISSZAJELZÉSEIK ALAPJÁN A TÁJÉKOZTATÓ ANYAGUNKAT TÖBB RÉSZBİL ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE: ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-TİL (1. sz. melléklet) Megtalálják benne az adórendszer áttekintéséhez szükséges legfontosabb adónemek felsorolását az irányadó adómérték feltüntetésével ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2 Adónemenként összefoglaltuk a legszélesebb érdeklıdésre számító évi változásokat annak érdekében, hogy azok anyagi kihatását megvizsgálhassák. TOP-LISTA (3. sz. melléklet) Összeállítottuk a 2005-re vonatkozóan megvalósítható TOP-LISTÁNKAT, amiben kísérletet teszünk szélesebb körben kihasználható ötleteket adni a gazdálkodásuk költségtakarékosabb, adójogilag biztonságosabb viteléhez. CAFETERIA RENDSZER ELEMEI (4. sz. melléklet) A munkatársaik anyagi érdekeltségi rendszerének átalakítása, kiegészítése érdekében rendelkezésükre bocsátjuk az un. cafeteria-rendszerben alkalmazható juttatási elemek adó- és járulékvonzatát is tartalmazó étlapját. AZ ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK ADÓMÉRTÉKEI 2005-BEN (5. sz. melléklet) Mivel 2005-tıl az elkülönülten adózó forrásadós jövedelmek adótétele 20%-ról 25%-ra emelkedett, összefoglaltuk az e körbe tartozó jövedelem típusokat annak érdekében, hogy a megváltozott adómértékkel teljesítsék kifizetıi minıségben az adólevonási kötelezettséget. HAZSNOS LINKEK (6. sz. melléklet) Tájékoztató anyagunk utolsó mellékletében közzé tesszük a pénzügyekhez kapcsolható legfontosabb honlapok listáját is. 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS MÉRTÉK ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-TİL Társasági adó... 16% Osztalékadó a magánszemély tulajdonos esetében: A évi eredmény terhére, vagy azt megelızı években meghatározott osztalék december 31-ig történı kifizetése esetén:... 20% A évi eredménybıl, vagy korábbi, ki nem fizetett osztalék december 31-ét követı kifizetése esetén:... 25% De a befektetés-arányos saját tıke 30%-ánál magasabb osztalékrészre... 35% (vagy külföldi magánszemély tulajdonos esetében a kettıs egyezmény szerinti maximum) Ha az osztalékra jogosult Közösségen belüli székhelyő adóalany, vagy belföldi gazdasági társaság, nem kell az osztalékadót Magyarországon megfizetni. A minimálbér összege január 1-tıl: ,- Ft/hó Társadalombiztosítási járulék a bruttó bér után... 29% Továbbra is a munkáltatót terheli a táppénz elsı 15 napjának teljes költsége, illetve a betegállományra kifizetett táppénz 1/3-a! EHO (Munkavállalók után fizetendı egészségügyi hozzájárulás) ,- Ft/fı/hó

3 de november 1-tıl lecsökken ,- Ft/fı/hó összegre Munkaadói járulék a bruttó bér után... 3% Szakképzési hozzájárulás a bruttó bér után... 1,5% Rehabilitációs hozzájárulás: a 20 fınél több alkalmazottat foglalkoztató cégek a létszám 5%-át alapul véve kötelesek fizetni ,- Ft/fı/év Személyi jövedelemadó az összevonandó jövedelmeknél az adótábla 2 sávosra csökkent: 18% ill. 1,5 millió Ft éves jövedelem feletti rész után... 38% Forrásadó (Az elkülönülten adózó jövedelmek adója bérbeadás, ingó-ingatlan értékesítés, értékpapír árfolyam nyeresége, stb.)... 25% Munkavállalót terhelı nyugdíjjárulékot éves szinten ,- Ft-ig kell fizetni a munkaviszonyból származó jövedelembıl:... 8,5% Munkavállalót terhelı egészségbiztosítási járulék... 4% Munkavállalót terhelı munkavállalói járulék... 1% Általános forgalmi adó: Az értékesítésrıl kiállított számlában a következı kulcsok valamelyikét kell feltüntetni: 25%; 15%; 5%; termékexport 0%; Tárgyi adómentes, Alanyi adómentes; Árrés-adózás alapján levonható adót nem tartalmaz; Közösségen belüli adómentes értékesítés; áfa-törvény területi hatályán kívüli értékesítés. Iparőzési adó (a korrigált nettó árbevétel után)... 2% Innovációs járulék: az iparőzési adó alapja után fizetendı mértéke a kisvállalkozások esetében 2005-ben... 0,1% egyéb vállalkozások esetében:... 0,25% Energiaadó: (termelıt, importálót terhelı adó) Villamos energiára megawattonként ,- Ft a földgázra gigajoule-onként... 56,- Ft Környezetterhelési adó: (levegı,- víz,- vagy talajterhelés miatti adó) Szélesebb körben a levegı-terhelés miatti adófizetési kötelezettség jelentkezik (saját tulajdonú főtıkazán káros-anyag kibocsátása miatt) Kommunális adó (Helyi önkormányzattól függıen bevezetett adó) ,- Ft/fı/év Építményadó a nem lakás célú ingatlanok után ,30 Ft/m2 Telekadó maximális mértéke ,40 Ft/m2 Vagyonszerzési illeték általános mértéke... 2%, 6% vagy 10% Öröklési, ajándékozási illeték az érintett személyek közöttirokoni kapcsolattól és az értéktıl függıen sávosan progresszív kulcsai:... 11%, 15%, 21%, 30% vagy 40% Bírósági eljárási illeték cégjogi körben a cégformától függı tételes mértékő. (Pl: Kft. cégbejegyzési illetéke ,- Ft, minden további tıkeemelés miatti cégváltozás az alapdíj 40% -a, egyéb változások bejegyzési illetéke 8.000,- Ft.)

4 Környezetvédelmi termékdíj: a termék besorolásától függıen az elsı belföldi forgalomba hozója, illetve az egyéb kıolajipari termék és a reklámhordozó papírok után a felhasználó által fizetendı pl. csomagolás, gumi, hőtıberendezés, elektromos berendezés, reklámanyag, stb. esetében. Jövedéki adó a jövedéki termékek ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgı, köztes alkoholtermék és dohánygyártmány után fizetendı. (Pl. 1 doboz cigaretta jövedéki adója nem lehet kevesebb, mint 224,40 Ft, az alacsony kéntartalmú 98-as oktánszámú motorbenzinnél literenként 103,50 Ft.) Gépjármővek megszerzéséhez kapcsolódó átírási illeték 15,- Ft/cm3, 1890 cm3 felett 20,- Ft/cm3 és Wankelmotorok esetében 30,- Ft/cm3. Gépjármőadó mértéke egységesen 1.200,- Ft minden megkezdett 100 kg önsúly után. Nemzeti kulturális járulék: terméktıl, szolgáltatástól függıen pl. könyv; újság; hanglemez; mőanyag-, fém-, üveg- és kerámia dísztárgy; író- és másológép; híradástechnikai termék; ékszer; ékszerutánzat; hangszer; játékfegyver; videojáték; másolat mőalkotás; száz évesnél idısebb régiség; mőalkotás- és régiség-kereskedelem; videó, DVD, CD kölcsönzés; hirdetés; fényképészet; divattervezés; rádió-televíziómősor; mővészeti kiegészítı szolgáltatás; szálloda-, hivatali-, nagy- és kiskereskedelmi, ipari épületek kivitelezése, stb. fizetendı. 2. sz. melléklet ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBAN I. VÁLTOZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ OSZTALÉKADÓ RENDSZERBEN A korábbi években végrehajtott adócsökkentések után nem maradt túl nagy mozgástere a kormánynak látványos ösztönzı változtatásokra. A változások zöme így inkább csak egy-egy részterületi cél megvalósulását szolgálja. Sajnos ezek közé a célok közé került a tıkejövedelmek és a munkajövedelmek adóterhelésének közelítése is, aminek következtében 2005-tıl a belföldi magánszemély tulajdonos által fizetendı osztalék adó 20%-ról 25%-ra emelkedett. Továbbra is igaz viszont, hogy a nyereséges vállalkozások tényleges társasági adó terhelése az adózás elıtti nyereség 25%-át kitevı fejlesztési tartalék képzésének lehetısége miatt csak 12%! Az elırehozott jövıbeni értékcsökkenés elszámolása a tárgyévi adóalap csökkentéseként finanszírozási forrásként jelentkezik, ami a forrásszegény világunkban nem elhanyagolható lehetıség. Az adókulcs változatlanul 16% maradt, de az adóalapot növelı és csökkentı tételek, továbbá a számviteli törvény változásai miatt az adóalap, így a ténylegesen fizetendı adó megváltozott. BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS, KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE 2005-tıl nem lehet az adóalapot csökkenteni a lejárt követelésekre képzett értékvesztéssel. Ugyancsak nem lehet a vállalkozás érdekében felmerült költségként elismerni a bíróság elıtt nem érvényesíthetı követelést, és az elévült követelést, így azok a jövıben egyértelmően adóalapot növelı tételnek minısülnek. Az adóalapot meg kell növelni az elengedett követelés összegével is, ha az nem minısült behajthatatlan követelésnek. HELYI IPARŐZÉSI ADÓ ADÓALAPOT CSÖKKENTİ HATÁSA Az eddigi 25%-ról 50%-ra nıtt az adóalapból az elszámolt ráfordításon felül levonható helyi iparőzési adó összege. A többi feltétel változatlan maradt, így a levonás maximum az adózás elıtti nyereség összegéig történhet, feltéve, hogy az adózónak nem volt lejárt esedékességő adótartozása az adóévben, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani az adókötelezettségek határidıben történı megfizetésére.

5 FEJLESZTÉSI TARTALÉK 2004-re visszamenıleges hatállyal pontosításra került (sajnos érthetı módon), hogy nem lehet felhasználni a fejlesztési tartalékot olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amelyre terv szerinti értékcsökkenést nem lehet elszámolni (például: telek, képzımővészeti alkotás). A határidıig fel nem használt vagy nem a beruházási célra felhasznált fejlesztési tartalékot késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni. OSZTALÉKADÓ Továbbra sem kell osztalékadót levonni abból az osztalékból, amit a 90/435/EEC irányelv harmonizálása alapján uniós tagállamban székhellyel bíró adóalanynak fizetnek ki, aminek feltétele, hogy a külföldi osztalékban részesülı legalább két éven keresztül 20%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezzen. Két évnél rövidebb idejő részesedés esetén ezentúl más társaság mellett az osztalékot kifizetı is vállalhat kezességet az adóösszeg megfizetéséért, amivel az adófizetés elkerülhetı. ADÓTÖRVÉNY ÁLTAL ELFOGADOTT LEÍRÁSI KULCSOK A gyorsított leírási kulcs 50%-os mértékben érvényesíthetı a 2005-tıl beszerzett, elıállított, korábban még használatba nem vett, 33%-os és 14,5%-os leírási kulcs alá esı tárgyi eszközök, továbbá a szellemi termékek, kísérleti fejlesztés esetében. ADÓKEDVEZMÉNY Új adókedvezmény kapcsolódik az alapkutatásra, alkalmazott kutatásra, kísérleti fejlesztésre vagy szoftverfejlesztı alkalmazásra kifizetett bérköltség 10%-os mértékében. Az adókedvezményt 4 egyenlı, évenként 25%-os mértékő részletben lehet 2005-tıl érvényesíteni. FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY A fejlesztési adókedvezmény alsó határa 1 milliárd forintról 100 millió forintra módosult a kutatásfejlesztés és alkalmazott kutatást, a szélessávú internetszolgáltatást, a film- és videogyártást és a munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV) ADÓKEDVEZMÉNYE A felvett beruházási hitelek kamatához kapcsolódó adókedvezmény nem változott, de mivel a kisés középvállalkozás meghatározása jelentısen változott, az eddigieknél szélesebb kört érinthet. AZ ÚJ MEGHATÁROZÁS SZERINT KKV: Megnevezés Fogalakoztatottak száma legfeljebb (fı) Éves nettó árbevétel legfeljebb(millió euro) Mérleg fıösszeg legfeljebb (millió euro) Középvállalkozás vagy 43 Kisvállalkozás vagy 10 Microvállalkozás 10 2 vagy 2 Az euróban megadott összeg alatt az annak megfelelı forintösszeg értendı, amelyet a vállalkozás üzleti évének lezárásakor (mérleg fordulónap) érvényes, újonnan alapított vállalkozás eseten a megelızı naptári év utolsó napján érvényes, az MNB által megállapított deviza középárfolyamon kell átszámítani. A mutatók túllépése, vagy az azokban fennálló csökkenés csak akkor eredményezi a vállalkozás más vállalkozási formába kerülését, ha a határértéket két, egymást követı beszámolási idıszakban túllépi, vagy elmarad az érték a megjelölt határértéktıl. A besorolás idıpontjában a rendelkezésre álló két elızı évi beszámoló az irányadó. Kivétel a év, ahol függetlenül attól, hogy már rendelkezésre áll a évi beszámoló, a december 31-én történı minısítéshez is a évi beszámolót kell alapul venni.

6 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ADÓALAP CSÖKKENTİ ÉS A FIZETENDİ ADÓT CSÖKKENTİ TÉTELEI Megnevezés Igénybe veheti Mértéke Feltétel Megjegyzés Egyéb kikötések Kamat (Beruházási hitel vagy pénzügyi lízing után fizetett kamat) Adókedvezmény 22/A Kis- és középvállalkozások (a megkötés adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısül) A kamat 40%-a, de nem haladhatja meg a 6 millió forintot december 31-ét követıen pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerzıdés. (pénzügyi lízing is ide tartozik) Tárgyi eszköz beszerzéséhez, elıállításához. Személygépkocsi esetén is lehet a kedvezményt érvényesíteni. Utoljára abban az adóévben veheti figyelembe, amelyben a hitelt az eredeti szerzıdés szerint vissza kell fizetnie. Az adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni: ha a szerzıdés megkötésétıl számított 4 éven belül a beruházást nem helyezi üzembe (kivéve elháríthatatlan külsı ok miatti megrongálódás) vagy ha azt az adóév+3 éven belül elidegeníti. Beruházás Adóalap csökkentı 7. (1) zs) 7. (11) és (12) Kis- és középvállalkozások (adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minısül) Nem haladhatja meg az adózás elıtti eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál Az adóév egészében valamennyi tag magánszemély volt Új ingatlan, mőszaki berendezés, gép, jármő üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke. Adóévben állományba vett szellemi termék bekerülési értéke. Ingatlan adóévi felújításának, bıvítésének, rendeltetésváltozásának, átalakításának értéke. Nem érvényesíthetı adóalap kedvezmény a telektıl el nem választható közmő és az üzemkörön kívülinek minısülı út esetében sem. Üzemkörön kívüli ingatlan és a telek nem tartozik ide. Fejlesztési tartalék képzése Adóalap csökkentı 7. (1) f) 7. (15) 29/G (3) Mindenki Az adózás elıtti nyereség 25%-a, legfel-jebb 500 millió forint * A 2004-es adóévtıl: a fejlesztési tartalékot a lekötés adóévét követı 4 adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelıen oldhatja fel.az új szabályt* elıször a 2004.december 31-i szabályok alapján elkészítendı adóbevallásban kell alkalmazni. A fel nem használt rész után a negyedik adóévet követı adóév elsı hónapjában az adót késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetni. * Nem számolható el fejlesztési tartalék az alábbi beruházások terhére: amelyre a számviteli tv. 52. (5) szerint nem számolható el értékcsökkenés amelyre a számvitel tv. 52. (6) szerint nem szabad elszámolni értékcsökkenést a térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatban elszámolt beruházás után Jellemzıen nem számolható el a fejlesztési tartalék terhére a fenti szabályok szerint: pl. FÖLD, TELEK, KÉPZİMŐVÉSZETI ALKOTÁS, KÉP- ÉS HANGARCHÍVUM A SZOKÁSOS PIACI ÁR DOKUMENTÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGE A 2005-rıl benyújtandó általános szabály szerint 2006 május 30-án esedékes bevallás idıpontjával egy idıben a kisvállalkozásnak nem minısülı vállalkozásoknak már teljes körő, a

7 kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított valamennyi ügyletre vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie az alkalmazott árak dokumentálására vonatkozóan. (Eddig ez a kötelezettség csak a szeptember 1-ét követıen kötött szerzıdés alapján volt kötelezı!) II. HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÜLÖNADÓJA A különadó a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézményekre vonatkozik: bankokra, szakosított hitelintézetekre, hitel- és takarékszövetkezetekre, valamint pénzügyi vállalkozásokra, és kiterjed a külföldi hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások magyarországi fióktelepeire. A hitel- és takarékszövetkezetek közül csak meghatározott kör élvezhet mentességet. Az adó alapja fıszabály szerint a kamatkülönbözet, mértéke a kamatkülönbözet 6%-a. Az adóhatósághoz az e célra rendszeresített nyomtatványon január 31-ig történı külön bejelentéssel ugyanakkor e helyett választható az is, hogy az érintett adózó az adózás elıtti eredménye 8%-ának megfelelı adó fizessen. A határidı jogvesztı, elmulasztása esetén igazolási kérelem elıterjesztésének nincs helye. A különadó és évekre került bevezetésre. III. VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓ RENDSZERÉBEN Bıvült az önkormányzatok adómegállapítási joga az építményadó, a kommunális adó (magánszemélyek/vállalkozók) és a tételes idegenforgalmi adó számításában. Ezentúl a fenti adónemek kivetésénél az önkormányzatok eltérhetnek a törvényes maximumtól a fogyasztói ár emelkedésének figyelembevételével (2005-ben a 2003-as infláció mértékével, 4,7%-kal.) Az önkormányzatok továbbra is saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a törvényi lehetıséggel biztosított adót bevezetik, vagy sem, a minden adóalanyra kiterjedı adómentességet fenntartják-e. (Pl. lakás céljára szolgáló épület adómentessége; az adó alapját a hasznos alapterületben, vagy a korrigált forgalmi értékben határozzák meg, stb. Egy-egy helyi önkormányzati döntés eltérı mértékő és logikájú adóztatáshoz is vezethet.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓ Lényegében maradt a korábbi rendszer és adómérték (2%). Új adóalap csökkentési lehetıség, hogy bármely adóalany az átlagos állományi létszám növekedése esetén 1 millió forint/fı összeggel csökkentheti a helyi iparőzési adó alapját. Ugyanakkor a kedvezmény igénybevétele esetén a késıbbi években az adóalapot meg kell növelni, ha az átlagos állományi létszám több mint 5%-kal csökken. Kapcsolt vállalkozások közötti átcsoportosítás esetén az adókedvezmény nem vehetı igénybe. EGYÉB HELYI ADÓK A tételesen megállapított helyi adók felsı határértékét az önkormányzatok a 2003.évi fogyasztói árszínvonalváltozás mértékével megemelhetik. Ezzel a lehetıséggel élnek majd az önkormányzatok, így az építményadó 900Ft/m2 helyett 942,30 Ft/m2 míg a telekadó 200 Ft/m2-ról 209,40 Ft/m2, a vállalkozók kommunális adója rıl Ft/m2, az idegenforgalmi adó pedig 300-ról 314,10Ft/vendégéjszaka mértékőre emelkedik. IV. VÁLTOZÁSOK AZ ÁFA RENDSZERÉBEN A törvényben elemi erejő változások nincsenek, de több kérdés szabályozása pontosításra került. A mindennapi tevékenységet befolyásoló változások közé sorolható a részleges magáncélú használat során követendı eljárás egyértelmővé tétele. Arányosan visszaigényelhetı az adó, ha a magáncél és vállalkozási cél konkrét mértékegységő vetítési alappal egyértelmően dokumentálható. Az arányosítást és annak dokumentálását azonban csak olyan esetben kell végrehajtani, amelyre vonatkozóan a törvény konkrét, egyedi szabályozást nem tartalmaz. (Ezért nem kell vizsgálni például a telefonok magán- és hivatali célú használatának arányát sem!) Az uniós csatlakozásunkhoz kapcsolódó adózási, ellenırzési és elszámolási tapasztalatok néhány pontosító változtatáshoz vezettek. Ilyen pl. a láncügyletek megítélése, a külföldi vállalkozók Magyarországon, illetve a magyar vállalkozóknak az Unió országaiban történı bejelentkezési

8 kötelezettségére vonatkozó szabályainak egyértelmővé tétele. ÁFA-LEVONÁS 2005-tıl egyértelmővé vált, hogy az adólevonási jogosultság fennáll a közcélú adomány, a vállalkozási célú ingyenes átadás, a kis értékő ajándék, a sajtótermék köteles példányának átadása és a törvényi kötelezettségen alapuló ellenérték nélküli átadás esetén is. A nem kizárólagos vállalkozási célú hasznosítás esetén a tv. 38 -ában részletezett módon dokumentálandó arányok szerint az adó arányosan visszaigényelhetı. A tételes adólevonási tilalom szőkült a 3,5 tonnát meghaladó össztömegő gépjármővek vonatkozásában a parkolási szolgáltatás és az úthasználati díj esetében tıl e jármővek esetében az adó levonható. Az eddigi 30% helyett már az adó 50%-a nem igényelhetı vissza a helyi és távolsági, illetve mobiltelefon-szolgáltatáshoz és a beszédcélú adatátviteli szolgáltatáshoz kapcsolódó számlákból. Itt emeljük ki viszont, hogy végre rögzítésre került, hogy a hivatali eszközök óhatatlan magáncélú használata nem képezi a magánszemély bevételét, így ezek miatt nem kell további adófizetési kötelezettséggel számolni. (Így már el lehet számolni a hivatali mobiltelefonokhoz vásárolt feltöltı kártyák költségét, amelyeknél csak a számlában feltüntetett ÁFA 50%-a nem igényelhetı vissza.) SZÁMLÁZÁSI KÖVETELMÉNYEK Sajnos változatlanul megmaradt a magyar nyelvő számlázási kötelezettség, így az exportırök idegen nyelven továbbra is csak tájékoztatási jelleggel egészíthetik ki a számlájukat. Amennyiben az adófizetésre a vevı kötelezett, a számlán fel kell tüntetni a vevı közösségi adószámát, illetve ennek hiányában adószámát, továbbá Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevı közösségi adószámát. Az adószámok valódiságáról továbbra is meg kell gyızıdni. Ha az adóalany által teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye nem Magyarország, akkor a számlán az áfa-törvény területi hatályán kívüli kifejezést kell feltüntetni. Ellenırzési tapasztalatainkra hivatkozva kérjük, hogy minden adómentes értékesítési ügyletnél tüntessék fel a számlán a mentesség okát termékexport, Közösségen belüli termékértékesítés, tárgyi adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, stb. és utaljanak a speciális (fordított) adózásra (a vevı az adó megfizetésére kötelezett személy). SAJÁT TEVÉKENYSÉGHEZ VÉGZETT SZOLGÁLTATÁS 2005-tıl csak a saját tevékenységhez végzett, az immateriális javak között szereplı egyébként adólevonásra nem jogosító tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás minısül olyan szolgáltatásnyújtásnak, amelyhez adófizetési kötelezettség kötıdik. ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTÁCIÓ Mivel a Közösségbe irányuló értékesítés esetén az adómentesség feltétele, hogy a termék Magyarországot egy másik tagállam irányában hagyja el, a törvény január 1-jétıl rögzíti, hogy ennek igazolására a fuvarokmány, illetve más olyan egyéb okmány szolgálhat, amely hitelt érdemlıen bizonyítja, hogy a termék elszállítása valamely másik tagállamba megtörtént. VEVİI KÉSZLET május 1-jétıl az áfatörvény biztosítja annak lehetıségét, hogy egy más tagállambeli adóalanynak ne kelljen bejelentkeznie Magyarországon adóalanyként a magyarországi vevıi készletébıl magyar vevı részére történı értékesítéskor, amikor a vevı teljesíti a termékértékesítés utáni adófizetési kötelezettséget január 1-jét követıen a vevıi készletre vonatkozó ilyen egyszerősítés feltétele a kölcsönösség lesz, vagyis az, hogy az a tagállam, ahonnan a termékeket Magyarországra továbbítják, a Magyarországra történı szállítást ne tekintse termékértékesítésnek, vagy ahhoz a feltételhez kösse, hogy Magyarország is alkalmazza a vevıi készletre vonatkozó egyszerősítést. A fenti feltételek nem teljesülése esetén az eladónak nyilvántartásba kell vetetnie magát adóalanyként Magyarországon. A kölcsönösség meglétét majd a konkrét ügyek kapcsán vizsgáljuk és állapítjuk meg január 1-jétıl a belföldi adóalanyok a más tagállamban fenntartott vevıi készleteikrıl

9 kötelesek folyamatos nyilvántartást vezetni. (áfa-törvény 46/A. ) ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSI HELYE Jövıre a közvetítıi (ügynöki) szolgáltatások teljesítési helye az a hely lesz, ahol az ügylet, amit az ügynök közvetített az áfa-törvény értelmében teljesítettnek tekintendı. (Ha pl. termék belföldön történı értékesítése az ügynök feladata, és az eladás megtörténik, az ügynök belföldi ÁFA felszámítására kötelezett akkor is, ha a megbízó külföldi.) AZ ÁFARAKTÁRBA TÖRTÉNİ BERAKTÁROZÁS ADÓMENTESSÉGE A módosított törvény kifejezetten nevesíti, hogy az áfaraktározási szolgáltatás a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással esik egy megítélés alá, és ennek megfelelıen adólevonási joggal járó adómentességet élvez január 1-jétıl nem mentes az adó alól az az import, aminek közvetlen következményeként a terméket áfaraktárba tárolják be. ELİLEG Az adott és kapott elılegek adófizetési kötelezettsége 2005-tıl kibıvül a Közösségen belüli ügyletekhez kapcsolódó elılegek adóztatásával. Ugyanakkor a Közösségen belüli termékbeszerzéshez fizetett elılegnél az adó alapja a fizetett összeg, tehát rá kell felszámítani az adót, míg a belföldi ügyletnél az elıleg összege belülrıl tartalmazza az adó összegét. A Közösségen belüli termékbeszerzéshez fizetett elıleg estén az adófizetési kötelezettség az elıleg átadásának, átutalásának napján keletkezik, ezt kell az áfa összesítıben is feltüntetni, továbbá a számla végösszegéhez kapcsolódó áfa kimutatásával egy idıben abból levonni.(ekkor már csak a különbözetet kell bevallani.) Az elıleg átutalásakor a bankbizonylat közlemény rovatában kérjük a partner közösségi adószámát feltüntetni! ADÓSZÁM HASZNÁLATA A január 1-jén hatályba lépett áfa-törvény módosít néhány, a Közösségen belüli szolgáltatás teljesítési helyének meghatározására vonatkozó szabályt. Amennyiben a teljesítés helyét a szolgáltatást megrendelı adóalany nyilvántartásba vételének a tagállama határozza meg, és a megrendelı egyszerre több tagállamban is nyilvántartásba vett adóalany, akkor január 1-jétıl az adóalany nem választhatja meg, mely adószáma alatt kívánja igénybe venni az adott szolgáltatást. Jövıre az igénybevett szolgáltatások esetén keletkezı adófizetési kötelezettséget abban a tagállamban kell teljesíteni, amelyben azt az adóalanyiságot eredményezı tevékenységet folytatják, amelynek érdekében ezeket a szolgáltatásokat igénybe vették. HÁROMSZÖGÜGYLET A Közösségen belüli termékértékesítési láncügylet egyszerősítését szolgáló rendszer 2005-tıl csak abban az esetben alkalmazható, ha a középsı szereplı sem a termék feladásának tagállamában, sem a céltagállamban nem rendelkezik adószámmal. Ha van adószáma az érintett tagországokban, akkor nem lehet háromszögügyletként kezelni az értékesítést. A TÉNYLEGES HASZNÁLAT ÉS ÉLVEZET ELVÉNEK (EFFECTIVE USE AND ENJOYMENT) ALKALMAZÁSI KÖRE A tényleges használat és élvezet elve mint a teljesítés helyét egyes speciális esetekben meghatározó tényezı alkalmazásának körét a törvénymódosítás leszőkíti a telekommunikációs szolgáltatásokra és a közlekedési eszközök bérbeadására. Az általános szabályok helyett csak ezeknél kell vizsgálni az igénybevétel tényleges helyét az adókötelezettség vagy mentesség megállapításához. A TERMÉKEXPORTHOZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK A nemzetközi fuvarozást végzıknek kedvezı változás, hogy 2005-tıl nem kell vizsgálniuk export esetén, hogy a fuvarozott terméket a megbízó ténylegesen eladta-e a címzettnek. E vizsgálat nélkül is megvalósultnak tekinthetı a termékexporttal egy megítélés alá esı adólevonási joggal járó áfa-mentesnek tekintett, a termékexporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás.

10 V. VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERÉBEN Az adórendszer egyszerősítése és átláthatóbbá tétele érdekében fontos lépéseket tett az Országgyőlés. Kiemelten fontosnak tartjuk az összevonandó jövedelmek progresszív adótáblájának egyszerősítését, a korábbi három kulcsos rendszer két kulcsosra történt csökkentését. A régi adótábla középsı sávjának megszüntetése változatlan bér esetén éves szinten ,-Ft adócsökkenést jelenthet. Nyilvánvaló kormányzati cél volt, hogy a hátrányosabb helyzetőek jövedelem-pozícióit javítsák, ugyanakkor a közteherviselés arányait a magasabb jövedelmőek felé növeljék. Ennek keretében került sor a korábbi kedvezmények jövedelemtıl függı korlátozására, a különbözı jogcímeken érvényesíthetı adókedvezmények ,-Ft-ban történt maximalizálására. Összességében azonban a csökkenı adókedvezményeknél magasabb összegő adómegtakarítás érhetı el, ami a munkavállalói körnél többlet forrásként jelenhet meg. A külön adózó jövedelmek esetében 20%-ról 25%-ra végrehajtott adókulcs emelés jelentıs negatív hatást fejt ki a tıkejövedelmek, ingó vagy ingatlan értékesítés és bérbeadás, az árfolyamnyereség, a pénzbeli nyeremények, stb. esetében. Kihangsúlyozzuk, hogy kifizetıi minıségben január 1-ét követıen kifizetett jövedelmek esetében függetlenül attól, hogy a kifizetés már 2004-ben esedékes lett volna már 25% adót kell levonni és az APEH-nek megfizetni. E szabály alól az osztalékadó kivétel, amelynél átmeneti rendelkezés teszi lehetıvé a évi mérlegben szerepeltetett osztalék kötelezettség december 31-ig történı kifizetéséig a korábbi 20%-os adómérték alkalmazását. A kifizetınek a forrásadós kifizetésekrıl a jövıben is kell adatot szolgáltatnia, ami kiegészül a le nem vont adóról szóló negyedéves bontásban készített adatszolgáltatással minden olyan kifizetés vagy juttatás esetében, amikor a kifizetınek nem nyílt fizikai lehetısége az adó levonására és az adó megfizetésére sem kötelezte ıt az adótörvény. Az un. forrásadós elkülönülten adózó jövedelmeket az 5. sz. mellékletben foglaltuk össze. KÉTKULCSOS AZ ADÓTÁBLA Az új, egyszerősített adótábla: Éves jövedelem Adó alapösszeg + a sáv adója %-ban , ,- felett ,- 38 Nem változik az adójóváírás, azonban a kiegészítı adójóváírás összege a minimálbér adómentességének biztosítása érdekében megemelkedett. KEDVEZMÉNYEK KORLÁTOZÁSA A számítógép, a számítástechnikai eszköz ( Sulinet ) és a felnıttképzés díjának kedvezményét, a közcélú adomány kedvezményét, illetve a biztosítások kedvezményét együttesen Ft-ig lehet igénybe venni. Évi 6 millió forint feletti jövedelem esetén ez a keret fokozatosan csökken, 6 és fél millió forint feletti éves jövedelem esetén adókedvezmény már nem érvényesíthetı. (Ez a korlátozás viszont negatívan hathat az adományozási hajlandóságra!) Azonban a családi kedvezmény teljes egészében érvényesíthetı lesz 8 millió éves jövedelem alatt. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2004-ben nagyon helytelen irányba szőkítették az adóköteles természetbeni juttatások körét, a nyújtásának feltételeit tıl ismét érdemes újragondolni a juttatásoknak ezt a körét még akkor is, ha az így nyújtott juttatás után is kell adózni. Az adóköteles természetbeni juttatás után 44% SZJA-t, 29% TB-t és 3% munkaadói járulékot kell fizetni, ugyanakkor a magánszemélytıl nem kell semmit sem levonni. Ezek a terhek nagyon magasnak tőnnek, de adott esetben mégis nagyobb összegő használati értéke lehet a munkavállaló szempontjából, mint a juttatás helyett adott prémium, jutalom, fizetésemelés, stb. után maradó nettó bérnek.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei ADÓVÂLTOZÂSOK 2013 A 2013. évre hatályos adózási szabályokat több törvény módosításával alakította ki a jogalkotó. Jellemzıen a szabályok a 2012. évi CLXXVIII. törvényben találhatóak, mely jogszabály november

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben