Szabad 1 Lap. Rendben folyt az aratás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad 1 Lap. Rendben folyt az aratás"

Átírás

1 Szabad 1 Lap Augusztus HELYI KÖZÉLETI HÍRADÓ I. évfolyam 6. szám Rendben folyt az aratás A Szabadegyházai Agrár Zrt. termelési igazgatója, Rátkai István lapunkat arról tájékoztatta, hogy 1600 hektár bérelt területen gazdálkodnak, ebből 110 hektáron termesztettek vetőmag borsót, amit már be is takarítottak. A termény most dolgozzák fel. 250 hektáron már a repcét is leatatták, betárolták, illetve egy részét el is adták, a többivel a kedvező eladási ajánlatra várnak. Július első napjaiban 500 hektáron a búza aratását is megkezdték, reményeik szerint ezzel július 16-ra fognak végezni. Eddig kétszer minősítették, ami jó közepes minőségűnek ígérkezik. Remélik, hogy sikerül az 5 tonnás átlagot elérni. 15 tonna tárolókapacitással rendelkeznek, így a várhatóan tonna elhelyezése megol- dott, nem hajtja őket az eladási kényszer. Mindezek ellenére az idei év eredményességére vonatkozó kérdésünkre a termelési igazgató még óvatos becslésre is alig vállalkozott, hiszen az eddig betakarított termés még csak egy részét adja az éves bevételnek. Hátra van még a jövedelmezőséget alapvetően befolyásoló kukorica, napraforgó betakarítása. Az eddigi kilátások ígéretesek, ám egy régi paraszti tapasztalat szerint ha a búza betakarítását nem zavarja meg egy-két alkalommal az eső, annak a kapásnövények látják majd a kárát. A tél során jól felkészítették a gépeket, így most különösebb fennakadásuk nincs. Az idén részben hitelből szereztek be egy Claas kombájnt, ami a korább beszerzett 3 géppel

2 2 együtt elégséges a rendelkezésre álló terület aratására, bár a végső megoldást még egy kombájn beszerzése jelentené. Mindemellett esetenként, még kisebb fokú béraratást is tudnak vállalni. Az igénybe vehető pályázatok kapcsán elhangzott, hogy az idén gépbeszerzésre nem írtak ki pályázatot, de figyelemmel kísérik az MVH által kiírt pályázatokat, a növénytermesztést, gépbeszerzést támogató lehetőségeket ki szokták használni. Így sikerült két évvel ezelőtt lecserélniük a szárítót is egy energiatakarékos berendezésre, aminek főként a kukorica, valamint a napraforgó szárításánál látszik az eredménye. A távlati tervek is a korszerűsítéséről szólnak. Erre azért is szükség van, mert a fiatalok közül egyre nehezebb munkatársakat találni annak ellenére, hogy a környékben versenyképes jövedelmet tudnak biztosítani, a 20 főt foglalkoztató cég a géppark modernizálásában látja a stabil gazdálkodás fenntartásának lehetőségét. Az agrárium törvényi szabályozásának változásaival kapcsolatban elsősorban a földbérlet szabályainak változása jelenthet gondot a Zrt-nek, bár hosszú távú szerződései vannak, így ez nem most fog nehézséget okozni. A szántóföldi alapnövények termesztésével foglalkozó Zrt-nél a termények feldolgozottsági fokának emelésére nincs lehetőség, mert ez a termelt mennyiség alapján nem gazdaságos. Az viszont még kérdés, hogy a Hungrana Kft-nél jövőre meginduló új biokazánok fűtéséhez lesz-e igény szalmára, esetleg egyéb másodlagos termékre. Ebbe n az ügyben még nem kerestek minket - Pe- Szabad 1 Lap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az idei évre jelentős járdaépítést tervezett az önkormányzat. Ebből július végére elkészült a Széchenyi utcai járda a Gyári utcai kereszteződésig. Folyamatban van a Petőfi utcának az Ady Endre utcáig terjedő szakaszán a térköves járdaépítés a kapubejárókkal együtt, illetve itt fog még folytatódni a munka, mely során az Ady Endre utcától a József Attila utcáig építik meg a járdákat. Mindezt pályázat híján mintegy húszmilliós keretből, saját forrásból készítteti az önkormányzat. A nyári iskolaszünethez igazodva zajlik a sportpályát körülvevő, közel 33 milliós költséget igénylő futópálya építése. Az alapozást, tereprendezést követően kerül a helyére a műanyag alapú rekortán borítás, valamint felújítják az iskola kerítését is. Így a nagyjából tíz éve megkezdett iskolai sportcentrum az új tanév kezdetére teljes készültségben várja a diákokat. A Polgármesteri Hivatal felújítása két ütemben készül. A teljes külső felújítás (tetőcsere, hőszigetelés, nyílászárók cseréje), valamint az akadálymentesítés szinte kész. Itt még egy térburkolatos parkolót is ki fognak alakítani. A belső felújítás során a kicserélik a nyílászárókat, valamint a burkolatot. A lassan befejeződő munkát sikerült úgy ütemezni, hogy két pénteki alkalmat kivéve a hivatal végig működött, az ügyintézés zavartalanul folyt tájékoztatta lapunkat Schmitsek József polgármester. A várható további fejlesztések kapcsán elhangzott, hogy a Leader programban nyert egyik pályázat keretében már előkészítés alatt áll a piactér közbeszerzési pályázata, ami hamarosan megjelenik a Közbeszerzési Értesítőben. A másik pályázat a kastélyépület felújítást célozza. Ennek szintén folyik a közbeszerzési előkészítése. Mindkét munkát szeretnék legkésőbb jövő május végéig befejezni. A pályázathoz szükséges önrész elkülönítésre került, az utófinanszírozás miatt viszont ügyelni kell az ütemezésnél, mert a költséget meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. -pe-

3 Szabadegyháza vállalkozói közül néhányan beadvánnyal fordultak Szabadegyháza Község Jegyzőjéhez, hogy a Szabadegyházán mozgóárusítást végzők engedélyét vonjam vissza, illetve tevékenységüket korlátozzam (pl. fagylalt-, hús-, pékáru-, gázpalack-, takarmányárusítás stb.). Az alábbiakban az adatvédelmi jogszabályok betartásával közlöm a beadványukra írt válaszlevelet: Tisztelt Vállalkozók! A június 6-án kelt, mai napon kézhez kapott beadványukra válaszolva az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A mozgóbolti tevékenységet központi jogszabály, a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet szabályozza. E jogszabályok határozzák meg a kereskedelmi tevékenységek végzésének általános szabályait, feltételeit és a mozgóbolti tevékenységre vonatkozó sajátos előírásokat, amelyeket a kereskedelmi tevékenység e formájának gyakorlása során érvényesíteni kell. E jogszabályok alapján a mozgóbolti tevékenység országosan megengedett tevékenységnek minősül. Az Alkotmány 44/A (2) bekezdése alapján A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A mozgóbolti kereskedelem egyik sajátossága, hogy közterületen végzett tevékenység, ezért a közterület-használat rendjét meghatározó szabályozás szükségképpen érinti a mozgóbolti tevékenységet. Az önkormányzat a közterület-használatát szabályozó rendeletében a közterületek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a mozgóbolti árusítást korlátozhatja, feltételekhez kötheti, azonban e rendelkezéseknek a közterület-használat rendjének biztosításával összefüggő indoka kell, hogy legyen. A szabályozás nem lehet diszkriminatív, és nem valósíthatja TÁJÉKOZTATÁS Szabad 1 Lap 3 meg a joggal való visszaélést. Az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy a törvény, illetve a kormányrendelet által megengedett gazdasági tevékenység folytatását a működési területén megtiltsa. Az Alkotmány 9. (2) bekezdése elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. Az Alkotmány 70/A -ában foglalt jogegyenlőség elve tiltja a jogalanyok közötti olyan alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést, amelynek következtében egyes jogalanyok hátrányos helyzetbe kerülnek (diszkrimináció tilalma). A szabad piaci verseny szellemében nem lehet megtagadni a mozgóárusítást. Az Európai Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról többek között rögzíti a szolgáltatások szabad mozgásának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, valamint a szolgáltatás igénybevevőinek szabad választási jogát. Ezt az irányelvet minden hazai jogszabály megalkotásakor érvényesíteni kell. Tilos a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozni, és szintén tilos valamely vállalkozást előnyhöz juttatni. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjét jelöli ki a Kormány kereskedelmi hatóságként és felügyeleti szervként. A mozgóárusítást végző kereskedőnek engedélylyel kell rendelkeznie, és az árusítás feltételeit, az engedélyben foglalt előírások betartását az üzletekhez hasonlóan a szakhatóságok ellenőrzik, ellenőrizhetik. A beadványukban szereplő kérést miszerint a mozgóboltok engedélyét vonjam vissza, illetve korlátozzam tevékenységüket nem tudom teljesíteni, miután a mozgóárusítást végző kereskedők engedélyét a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője adja ki. Falunap - augusztus 19. A művelődési ház falunapi programja még szervezés alatt ál, a szervezők lapzártáig a következő tervezetet küldték meg részünkre: - reneszánsz játékok, - agility ( kutyás bemutató), Egriné Ambrus Andrea jegyző - zumba bemutató, - salsa bemutató, - hip hop bemutató, - tűzzsonglőrök, - fellép a United - utána nosztalgia diszkó, karaokéval Szabadegyháza Község Önkormányzata 2432 Szabadegyháza Kossuth utca 2. Tel: 25/ , Polgármester: Schmitsek József Jegyző: Egriné Ambrus Andrea Ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8-12 óra Kedd: 8-12, óra Szerda: 8-12 óra Csütörtök: 8-12, óra Péntek: 8-12 óra Ügytípusok, ügyintézők Oláh Józsefné adóügyek, kereskedelmi ea. Simonné Fischer Ilona: anyakönyvi ügyek, igazgatási ea. Dienes Zoltánné, Ster Andrea: gazdálkodási előadók, pénztár Állatorvosi ügyelet Augusztus 6-7. Dr. Keszthelyi Gábor Sárkeresztúr, Szt. István u Augusztus Dr. Pátzay József Sárbogárd, Asztalos u. 1/a Augusztus Dr. Földi József Cece, Köztársaság u. 30/a Augusztus Dr. Szénási Károly Sárbogárd, Tüzér u Szerkesztői üzenet Tisztelt Olvasók! Az újságban a település újszülötteiről a védőnői szolgálat tájékoztatása alapján tudósítunk. A jeles családi ünnepekre (születésnap, házassági évforduló, stb.) szóló pár szavas gratulációkat az újságban díjmentesen jelentetjük meg, csakúgy, mint a halálozással kapcsolatos köszönetnyilvánításokat. Üzeneteiket a as telefonszámon vagy a címen fogadjuk.

4 4 Szabad 1 Lap Francia gyerekek Szabadegyházán Francia gyerekek érkeztek Szabadegyházára július 6-án a Párizs melletti Thivernyből és Perkátára Saint-Maximinből. A 2004 óta fennálló testvér-települési kapcsolatnak köszönhetően idén hat francia diák és két kísérő tanár töltött együtt egy gondtalan hetet iskolánk hét tanulójával és két felügyelő pedagógusával. A programok nagy részét közösen bonyolítottuk le Perkátával. A tábor idejére igyekeztünk minél színesebb, mozgalmasabb programot öszszeállítani a gyerekeknek úgy, hogy közben megismerkedhessenek hazánk turistalátványosságaival is. A megérkezés után a községünk polgármestere, Schmitsek József köszöntötte a francia küldöttséget egy ízletes vacsora mellett. Másnap július 7-én sportnap került megrendezésre az iskolában, ahol Rittler Gábor testnevelőnek, a pedagógusoknak és néhány lelkes szülőnek köszönhetően lehetőség nyílt különféle sportágak kipróbálására. Pénteken a pákozdi Arborétumot tekintettük meg, valamint a Velencei-tóban fürdőztünk. A nap zárásaként részt vettünk Perkátán, a Perkátáért Közalapítvány által szervezett táncházban, ahol a szervezők helyben sütött kürtőskaláccsal és vacsorával kedveskedtek az igencsak fáradt gyerekseregnek. Július 9-én kora reggel Budapest felé vettük utunkat. Elsőként az Európában egyedülálló River Ride nevű vízibusz fedélzetéről csodáltuk meg a város nevezetességeit, majd a Duna habjaiba csobbantunk, ahol különleges közelségből élvezhettük a Parlament, a Budavári Palota, a Gellért-hegy panorámáját. A közel két órás városnézés után a Városliget felé vettük utunkat, ahol a Fővárosi Állat-és Növénykertet kerestük fel. A napot egy sétával zártuk a történelmi várnegyed macskaköves utcáin. A programsorozat folytatásaként, vasárnap elsőként a Balaton északi partján - Balatonfűzfőt szálltuk meg, ahol a gyerekek a bobpályán és a Serpa Kalandparkban bizonyíthatták bátorságukat. A program sikerességét bizonyítja, hogy még napokkal később is szívesen meséltek a gyerekek az itt szerzett élményeikről. A délutánt egy kellemes balatoni fürdőzéssel zártuk. Július 11-én Iváncsára látogattunk, ahol az Autópálya Rendőrség dolgozói tartottak bemutatót a munkájukhoz használt eszközökből, lehetőséget biztosítva mindenkinek arra, hogy ki is próbálja azokat. Így ha csak pár órára is, de mindenki ülhetett rendőrautóban, magára ölthetett golyóálló mellényt, beindíthatta a szirénát, fotózkodhatott rendőrmotoron. Később megtekintettük az iváncsai Helytörténeti Gyűjteményt, majd egy finom ebédet költöttünk el a szabadtéri kemencénél. Délután a tanuszodában tettünk látogatást, amelyet nagy örömmel fogadtak a gyerekek. Az estét egy szabadtéri diszkó zárta, ahol mindenki felhőtlenül jól érezte magát. Az utolsó nap csomagolással, valamint búcsúebéddel telt, ahol a polgármester úr ajándékokkal kedveskedett a hazautazó gyerekcsoportnak. Nem volt könnyű az elválás, hiszen többen szívesen maradtak volna még nálunk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a barátságok, amik ez alatt az egy hét alatt köttettek. Bízunk benne, hogy jövőre újra látjuk egymást. Ezúton köszönjük a polgármester úrnak, az igazgatónőnek Szeipné Dérfi Mártának, a tolmácsunknak Edelényiné Szabó Máriának, hogy biztosította számunka ezt az élményekkel teli egy hetet. A táborban részt vevő gyerekek névsora: - Dóka Bianka, Kreisz Vivien, Révész Dominik 6. osztályos tanulók - Dóka Eszter, Bozsoki Bereniké, Felföldi Fanni és Kis Zoltán 7. osztályos tanulók Sárdy Petra és Kozdrony Tulok Viktória szervezők

5 Milyen is a francia suli? Érkezésük másnapján a szabadegyházai iskolában rendezett sportnapon látogattuk meg a Thivernyből érkezett diákokat. Szabad 1 Lap 5 oktatás keretében valamilyen szakterület keretében foglalkoznak a gyerekekkel Ő kézilabdaedző, az iskolai kézilabda foglalkozásokat vezeti. Ennek köszönheti azt, hogy erre az útra is felkérték, ahol a felügyelet mellett a különböző sportfoglalkozások levezetését is végzi. A beszélgetés során igyekeztünk olyan információkat is beszerezni, melyek esetünkben a szakpolitika szintjén vetődtek fel, így megtudtuk, hogy a francia iskolákat az adott települések tartják el, miközben a tanárok állami alkalmazottak. Az általános iskola alsó tagozatában egyetlen tanító tanítja saját osztályát minden tárgyból, a felső tagozatban (kisgimnáziumban) lépnek be a különböző tantárgyakhoz a szaktanárok. A tanárok kötelező heti óraszáma 18 (nálunk jelenleg heti 22 óra). Kárt okozott a rendkívüli időjárás A Kossuth u. 1. szám alatti húsbolt végfala - vélhetően a heves esőzések hatására - kidőlt. Az épület aládúcolása megtörtént, az építési hatósági eljárás folyamatban van. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az épület balesetveszélyes, saját testi épségük védelme érdekében az épületbe ne menjenek be, azt ne közelítsék meg! A 12 éves Matthieu Benoit először jár Magyarországon, az országról szerzett első benyomásai kedvezőek. A bizonyítványra irányuló érdeklődésünkre elmondta, hogy a negyedik osztály elvégzése után nagyon jó szöveges értékelést kapott. Kedvenc tantárgya a matematika és a földrajz. A nyári szünet esetleges változása kapcsán megkérdeztük azt is, hogy a francia iskolában mikor, mennyi tanítási szünet van. A válaszból kitűnik, hogy a tanév 3 ciklusra van felosztva. Az első ciklust egy 15 napos szünet követi, majd a másodikat is, végül a 3. ciklus után jön a nyári szünet június 22-től szeptember 7-ig. Az idegen nyelv tanulását a negyedik osztálytól kezdik, az angol a kötelező, emellett iskolájukban választhatta még a latin vagy a német nyelvet. A kötelező tantárgyakon kívül náluk nincs külön választható szakkör, aminek az a magyarázata, hogy a kötelező napirend szerint a gyerekek reggel 8-tól délután 16 óráig az iskolában tartózkodnak, a délutáni órákban a másnapra feladott házi feladatokat készítik el. Ennek nagy előnye, hogy otthon már nem kell tanulni, így viszont érthető, hogy emellett külön szakkörre már nem futja az energiájukból. Második riportalanyom Mourad Abdenor animátor, akivel először az animátor fogalmát tisztáztuk. Ezek alapján a kisegítő tanár szerepét betöltő animátorok között vannak olyanok, akik kifejezetten csak a nyári táborokban felügyelnek, segítik a programszervezők munkáját, és vannak olyanok, akik az iskolai Természetesen egy sporttal foglalkozó animátor esetében nem hagyhattuk ki azt a kérdést, hogy mit szól a szabadegyházai arborétumba ágyazott sportudvarhoz. A választ talán érdemes szó szerint idézni: Hasonló arborétum nálunk is van a gimnáziumban, de így, a sportcentrumot övező arborétum még nálunk sincs. És valóban, eddig bármilyen szintű tanulmányi versenyre, táborozásra érkeztek ide hazai vagy külföldi gyerekek, tanárok, iskolánk parkját mind elismerően dicsérték. A fejlesztésnek pedig nincs vége. Ottjártunkkor kezdték a nagypálya körüli futópálya alapozási munkáit. Percsi Testületi ülés Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 1-jén, hétfőn 17 órakor tartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta: 1. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet elfogadása. Előadó: Schmitsek József polgármester 2. Beszámoló a I. félévi költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Schmitsek József polgármester 3. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a évben végzett munkáról. Előadó: Vida Katalin intézményvezető, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Az ülésről készült összeállítást következő számunkban közöljük.

6 6 Szabad 1 Lap A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tájékoztatója A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnél 2011 őszén az alábbi pályázatok (intézkedések) kerülnek meghirdetésre: szeptember október időszakban ÚMVP IV. tengely LEADER program 2. köre (kis értékű projektek; vállalkozásfejlesztés; közösségi célú fejlesztések: szabadidős, kulturális, sport, civil szervezetek témakörében; rendezvények; képzések; térségen belüli együttműködések: kiadványok; tervek - tanulmányok) További információk olvashatóak a honlap Helyi Vidékfejlesztési Stratégia menüpontjában novemberében ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés / vidéki örökség megőrzése 3. körös támogatási kérelem benyújtási időszak (Ennek keretében pl.: művelődési házak külső felújítása, helyi piacok kialakítása, egyházi épületek felújítása, parkosítás - sétányok kialakítása, játszóterek kialakítása stb.) Hasznos tanácsok pályázóinknak Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtandó pályázatok vonatkozásában (III. tengely 4 intézkedése, IV. tengely LEADER program) A évek pályázati időszakainak tapasztalatai alapján, az alábbiakban szeretnék leendő pályázóink munkáját hasznos tanácsokkal és gyakorlati tapasztalatokkal segíteni. Árajánlatok kötelező elemei: az összegek bruttó nettó ÁFA lebontásban mennyiség mértékegység árajánlatadó vagy képviselője aláírása pénznem (HUF, EUR... stb.) tételek rövid leírása (műszaki paraméterek, részletes műszaki leírás csatolása az árajánlathoz mellékletként) ajánlattevő, ajánlatkérő adatai (név, cím, adószám) az árajánlat érvényessége (vagy egy adott időpontig pl.: szeptember 30. napjáig vagy egy adott időszakra pl.: a kiállítástól számított 30 napig) A pályázatokhoz (támogatási kérelmekhez) két darab árajánlat beszerzése szükséges. A két árajánlatnak egymással összehasonlíthatónak kell lenni. Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, melynek a későbbiekben az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia. Építési beruházások esetén a hu honlapon található Építési Normagyűjteményben szereplő MVH kódokat és referenciaárakat kell alkalmazni július 1. napjától érvényes az Építési Normagyűjtemény 2011/2. verziója. Arról, hogy az egyes támogatási kérelmek (pályázatok) vagy kifizetési kérelmek benyújtásakor melyik verziót kell használni a vonatkozó MVH Közlemény (jogcímrendelet, végrehajtási rendelet) ad iránymutatást. Amennyiben az építési tétel nem található meg az Építési Normagyűjteményben két árajánlat (elfogadott és elutasított) becsatolása szükséges. Építési beruházáshoz kapcsolódó fejlesztések esetében az ügyfélnek rendelkeznie kell tervdokumentációval (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás stb.). Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles az illetékes építésügyi hatóság igazolása az építési engedélyezési eljárás megindításáról. Amennyiben a fejlesztés nem építési engedély köteles az illetékes építésügyi hatóság igazolása erről a tényről. A támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie. Az MVH regisztrációs számot a G0001 nyomtatványon lehet igényelni a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségén. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület vonatkozásában ez az MVH Fejér megyei Kirendeltsége (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.). Amennyiben az ügyfél rendelkezik már MVH regisztrációs számmal, de adataiban változás következett be a G0002 nyomtatványon kell kérni, a regisztrációs adatok módosítását. A vonatkozó nyomtatványok a www. mvh.gov.hu honlapról letölthetőek. Zenei csemege volt a hollandok játéka Szabadegyházán, a nemrég felújított művelődési házban, a Holland Szimfónikus zenekar koncertjének a végén szólt a vastaps. Emlékeztetjük a kedves olvasókat, hogy az adonyi háziorvos, dr. Kőbányai János és családja közvetítésével került Adony kapcsolatba a zenekarral, akik már több éve itt töltenek egy hetet próbával, kirándulással, koncertekkel. Ennek köszönhetően ha úgy tetszik már hazajárnak Adonyba, de örömmel mennek koncertezni elérhető közelségben. A szabadegyházai művelődési ház az igényes felújítást követően alkalmas helyszínnek bizonyult arra, hogy az idén, Adony, Dunaújváros után itt adják le a harmadik koncerjüket. Szeretnénk jelezni, hogy a zenekar ingyen játszott, egy tál vacsora volt a tiszteletdíjuk, melyet a koncertet követően a Faház vendéglőben fogyasztottak el. Tekintettel arra, hogy ez volt az idei utolsó magyarországi fellépésük, egyben ez a búcsúkoncertet is jelentette, így éjfélig tartó örömzenés bulival zárták a a hazautazásuk előtti estet. (Természetesen az italfogyasztást maguk állták.)

7 Szabad 1 Lap 7 A Lovardában jártunk Bár már több mint tizenöt éve foglalkozik lótartással Boda János, az idén kísérletezett először lovastábor beindításával. A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy Heilig Anita edzővel már a negyedik tábort indítják fős csoportokban reggeltől estig folyik az egy hetes tábor keretében az oktatás. A gyerekek között vannak már tapasztaltabb lovasok és kezdők egyaránt. A táboroztatás mellett bekapcsolódtak a Póni Club Szövetség által szervezett versenyekbe is. Négy versenyen szerepeltek eddig, ahol a gyermekek jó minősítéseket értek el. Ez mind az itt folyó szakmai munka színvonalára, mind a lovak kiképzésére vonatkozóan egy jó visszajelzés. Hosszabb távú tervei között Boda János elmondta, hogy szeretnék megteremteni a folyamatos lovagoltatás lehetőségét, népszerűsíteni Szabadegyházán is a lovas sportot. Már az idei táborlakók között is volt, aki a hét során igénybe vette a vendégházat, jövőre tervezik, hogy eleve bentlakással hirdetik a tábort. Erre azért is szükség van, mert a gyerekek Székesfehérvárról, Pusztaszabolcsról, Agárdról, Budapestről érkeznek, és a naponta 18 óráig tartó foglalkozást követően is szeretnének táborszerű körülmények között esténként itt maradni, egymás és a lovak társaságában. Az ellátásról még elhangzott, hogy érkezéskor reggelivel fogadják a lakókat, a tízórait követően, délben a Totesz vendéglőben tálalják az ebédet, a továbbiakban pedig uzsonnával és vacsorával is ellátják a gyerekeket. A lovardában 26 ló van, ebben benne vannak a csikók, anyakancák, és a tulajdonképpeni hátaslovak, melyek a gyermekek rendelkezésére állnak. Az állatok tartására tágas tér áll rendelkezésre lovaspályákkal, ugyanakkor a lovastábor második szakaszában tereplovaglásra is kitűnő lehetőséget biztosít a szép környezet. Heilig Anita tréner a tábor szakmai programjáról szólva elmondta, hogy a tábor kezdetén tudatosítja a gyermekekkel azokat az aranyszabályokat, melyek betartása kötelező a balesetmentes lovaglás érdekében, illetve ebben a szakaszban szoktatja össze a tanítványokat a lovakkal. Ezt követően futószáron vezetett lovakkal teszik meg a gyermekek az első lépéseket. A rendelkezésre álló egy hét után egy teljesen kezdő, de jó érzékkel rendelkező gyermek már tud egyedül, edzői segítség nélkül is lovagolni, de a biztonságos, önálló lovagláshoz legalább két hét tanulás szükséges. Az edzőnő elmondta még, hogy talán a gyermekektől kapott sok kényeztetés miatt is a lovak láthatóan szeretik a gyerekeket, másként viselkednek, mint egy felnőtt esetében, láthatóan vigyáznak ifjú lovasaikra. -Pe-

8 8 Hogyan nyaraljunk olcsón? Aktuális, egyben húsbavágó a kérdés a legtöbb családnál, hiszen ha sikerült is valahogy kispórolni a havi költségvetésből a gyerekek nyári táborát, már nem nagyon marad pénz arra, hogy a család ezen túl még együtt töltsön pár napot. A helyzet sokszor reménytelen, ám az alábbiakban éppen azoknak szeretnénk egy jó ötlettel hozzájárulni a nyaralásukhoz, akiknek erre lehetőségük már nem lenne. Javaslatunk a következő; vegyük számba a rokonságot, mert ettől körvonalazódhat a megoldás. Először kezdjük azon rokonoknál, akikről tudjuk, hogy rendelkeznek balatoni, velencei vagy egyéb vízparti nyaralóval, esetleg valamelyik hegyen építettek ilyet. Ha sikerül nyaralótulajdonos rokont találnunk, idézzük fel, melyikkel milyen viszonyban vagyunk. Mikor láttuk egymást utoljára? Esetleg láttuk-e már őket saját házunkban vendégül szóval minden részletet érdemes felidézni, mert ez fontos lehet a tárgyalásnál Amikor sikerült azt a legközelebbi rokont kiválasztanunk, akinek nyaralója is van, a viszonyunk is jó, esetleg és ez külön előny imádják gyermekeinket, akkor jöhet a következő fokozat; lépjünk velük telefonon kapcsolatba. Persze nem mindegy, hogy ezt hogyan teszszük. Fontos, hogy akkor is a vezetékesen hívjuk, ha egyébként tudjuk a mobilszámukat is. Érdemes a hétköznapi estéket választani, mert ha ilyenkor nem veszik fel a telefont egymást követő két este, akkor tuti, hogy a nyaralóban vannak, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobbak az esélyeink egy pár napos családi kikapcsolódásra. Amikor tehát nagy biztonsággal kiderítettük, hogy a kiszemelt rokonok a nyaralójukban tartózkodnak, akkor jöhet a következő lépés; hívjuk fel őket mobilon. A dolognak ezt a részét érdemes az asszonyra bízni, mert ő sokkal kommunikatívabb. Amennyiben ügyes stratégiát állítanak fel, akkor ez a beszélgetés a következő módon zajlik: Szervusz, Édesem! Ma eszembe jutottál, mert láttam a boltban egy olyan cuki szandit, amilyet te is vettél magadnak. Meg egyébként is régen beszélgettünk már. Hogy vagytok, hogy sikerült a kisfiad érettségije? A Józsi most is olyan sokat dolgozik? Drágám! Meg tudnád Szabad 1 Lap adni annak az isteni meggyeslepénynek a receptjét, amit sütni szoktál. Most kaptam az egyik munkatársamtól három kiló meggyet, aztán gondoltam, sütök egy nagy adagot, és viszek belőle nektek is. Ja, hogy ti most nem itthon vagytok, hanem a nyaralóban? Tulajdonképpen az sem baj, mert pénteken az uramnak Csopakra kell mennie valami küldeménnyel, és akkor leruccannánk vele a gyerekekkel, amíg ő elintézi a dolgát, addig mi fürdenénk egyet, utána beugranánk a meggyessel. Hogy maradjunk lent hétvégére nálatok? Nagyon aranyos vagy, de nem is tudom Azt sem tudom, mennyi szabija van még a Ferinek, mert én meg a gyerekek mondjuk ráérnénk. Majd szólók az uramnak, aztán meggondolja, és a hét végén akkor ezt megbeszélnénk. Hát akkor jó nyaralást kívánunk nektek, és akkor pénteken reggel megyünk. Viszünk magunkkal egy tálca sört is a Tescoból, mert a balatoni árak olyan magasak. Ja, és Édesem! A kerítésnél azt a lyukat befoltoztátok már, tudod, ahol a kutyánk kiszökött a múltkor, mert akkor elvinnénk a Dömét is, ha benneteket nem zavar. Na jó, akkor szia, szia, puszi, puszi. Ha most ezek után mindent egybeszámolunk, akkor egy tank benzin, egy adag meggyeslepény, egy tálca Aranyászok, egy szép kacsa a piacról, egy kis nass, meg egy két színes újság árából kijöhet egy hetes akár balatoni nyaralás is. Percsi Vendégségben a kutya is alkalmazkodik

9 A rovatcím alatt megjelenő, néhol pikáns történetek kultúrtörténeti értékére vonatkozóan idézzük Moldova György Gázlámpák alatt című kötetének margójára írt sorait, miszerint az irodalom alighanem úgy született, hogy egy csomó vadember ült a tűz körül, bámulta a lángokat, és az egyik hazudott. Ő volt az író. Aztán az irodalmat később bevonta a történelem, a pszichológia, filozófia és más tudományok zománca, könyvtárak mélyére kényszerült, de az élő mese mai is változatlanul folyik tovább elbeszélőtől a hallgatóig. Következzenek tehát a rövid történetek. Egyszer kint dolgoztunk a Halom-pusztai szállítónál, ahol bementünk kávézni a mérlegházba. Ahogy megittuk a kávét, és megyünk kifelé, mondom a kollégámnak, hogy reggelre lesz egy nagy eső. Ő megkérdezte, honnan tudom én ezt? Mondtam onnan, mert leérnek a golyóim a térdemig. Csodálkozott, de még jobban egy óra múlva, amikor tényleg kitört egy hatalmas eső. Később aztán, ha kerti munka, vagy egyéb ok miatt az időjárás érdekelte, bizalmasan mindig a golyóim állapotáról érdeklődött.... Én mindig szerettem a villanyeleket, meg az ásónyeleket bodzafából csinálni. Ezért mindig is bogarásztam az erdőszélet vagy a fasort, hol találok alkalmatos bodzafákat. Egyszer a haverral is így nézelődtünk, amikor találtam egy gyönyörű szép nyélnek valót. Nézegetem, nézegetem, na, mondom, kiveszem. Ki is vettem, de beleakadt egy másik ágba, aztán ahogy eltört, jól szájon vágott. El is eredt az orrom vére, amikor meg a haver meglátott, röhögött egyet, aztán azt mondta; Látom jó érett bodzát találtál..... Amikor de ez már jó régen volt bevonultam katonának, mindenféle ijesztő mesékkel álltak elő, hogy milyen rossz élete lesz ott a kopasznak, meg hogy ki fognak ott velünk tolni. Talán ezért is, (meg egyébként is jó suttyós állapotban sikerült beérkeznem a körletbe úgy éjfél körül), ez nálam be is jött. A többiek már feküdtek, nekem meg csak felül jutott volna hely. Ez nem tetszett, ezért szóltam az alsó ágyon fekvő bakának, hogy húzódjon beljebb, mert én már megszoktam, Szabadszáj Szabad 1 Lap 9 hogy otthon az anyóssal alszok egy ágyban. Mondta, hogy rendben van, ezt majd reggel megbeszéljük. Reggel aztán észrevettem a krumplivirágot a gallérján, de akkor már késő volt, Gyakoroltam az emeleti ágyra fel- meg leugrálást fél napig a vezényszavára. Aztán később emiatt a körletemben elkereszteltek Anyósnak, ami úgy rám ragadt, hogy úgy is búcsúztattak el.... Még inas voltam, amikor lerobbant egy kombájn a határban. Szólt a művezető az egyik mesternek, hogy mi ketten menjünk ki javítani. Mi motorral voltunk ellátva, azonnal indultunk is. Nem tudtuk, hogy a gépállomás igazgatója is kijön, de szinte egyszerre értünk oda a lerobbant kombájnhoz. A kombájn alatt meg ott feküdt a kombájnos, meg egy másik ember, csendesen hortyogva. Az igazgató kiszáll az utóból, aztán odakurjant; Jó napot, Emberek! A két ember persze felriadt az ismerős hangra, azonnal kiugrottak a kombájn alól, de annyira zavarban voltak, hogy miután kezet fogtak az igazgatóval, egymással is lekezeltek.... Én is voltam kombájnos egy ideig, aztán egyszer arattam az SZK-5-össel, amiről tudni kell, hogy a ventilátor befelé fújta azt a borzalmas meleg port, amit aratás közben felkapott. Ezt egy ideig tűrtem, de amikor az izzadság és a por miatt már csípni kezdett a ruha, levetkőztem meztelenre. Gondoltam, itt kint a határban úgysem láthat meg olyan, akit én előbb meg ne láthatnék. Visszaszálltam a kombájnba, arattam tovább, míg el nem tört egy rúd. Távolról láttam a fasorban két haveromat. Igen, őket láttam, de a növényvédős csajt messziről nem, így hát kiszálltam a kombájnból, fogtam a szerelőkulcsot, aztán szedtem le az eltört rudat. Később tudtam meg, hogy a növényvédős mindezt végignézte, aztán szólt a haveromnak, hogy jöjjön már oda hozzám, és szóljon, hogy öltözzek fel, mert a látványtól még a vetési varjak is megkergülnek. Persze a haver sem sietett a figyelmeztetéssel... Bár szerettem dolgozni, de csak akkor, ha az értelmes munka volt. Én rakodógépesként dolgoztam, de ha nem volt rakodnivaló, akkor beosztottak máshova is. Egyszer a hegesztő dolgozott az állványon, engem meg beállítottak alá, hogy tartsam azt a darab csövet, amíg odahefteli. Tartom, tartom, de egy sziporka, egy forró cunder beesett az ingem nyakán, aztán lement egészen a lábam száráig. Persze hogy elengedtem a csövet, meg ott is hagytam ezt az embert. Akkor a főnököm átküldött a másik hegesztőhöz segédkezni. Ennek az embernek is az álláson volt munkája, de semmit nem vitt fel, velem cipeltette fel a pajzsát, a cuccát. Amikor végre minden a helyén volt, leülök, ő is felmászik mellém, aztán kezdené a munkát, akkor látja, hogy nincs fent hegesztőpálca. Hát ha nem hozta fel, akkor menjen le érte! mondja nekem. Meg is fogadtam a szavát, de vissza már nem mentem. Talán azóta is ott várja a hegesztőpálcát Kedves Olvasók! Egyelőre ennyi történetet sikerült gyűjtenünk, de ha megtetszett Önöknek ez a rovat, és van kéznél egy jó sztorijuk, akkor kérjük, írják meg nekünk, és mi örömest közölni fogjuk. Üdvözlettel: Percsi Tibor főszerkesztő A hónap képe (Nagy tételben minden olcsóbb!) Köszöntjük Szabadegyháza Ifjú Polgárait! Július 15. Borsos Réka, Bartók B. u Szombat Benett Barnabás Than K. ltp. 9.

10 10 Szabad 1 Lap Nem minden pattog, ami gömbölyű A Deák utca egyik házában apuka nézi a focimeccset, amikor bejön a kisfia, és megkérdezi: - Apa! Miért pattog a labda? Az apuka éppen erősen koncentrál a 16-osnál kialakult helyzetre, ezért csak röviden válaszol: - Azért, mert gömbölyű. - Az nem lehet feleli a kisgyerek mert (folytatás a rejtvény fő soraiban) Előző rejtvényünk helyes megfejtése:... ha a település központjában épülne egy parfümgyár.

11 Szabad 1 Lap 11 Cím: 2457 Kápolnásnyék, Fő u. 49/36 Telephely: 2457 Adony, Dózsa Gy.u. 60. Glashütter Lakatos és Szerelőipari Kft. Telefon/Fax: Szállítócsigák - Láncos szállítók - Serleges elevátorok - Csigaspirál, csiga levél - Szállítószalagok - Tolózárak - Csőidomok, surrantók - Egyedi gépek gyártása - CNC plazma vágás - Alumínium,szénacél, saválló hegesztés - Lemezhengerítés,- vágás,- hajlítás - Egyedi kerítések, korlátok,lépcsők - Technológiai csőszerelés DUNA-MENTI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Gazdasági társaságok, magánszemélyek, Önkormányzatok részére pályázatok előkészítése, bonyolítása. Kommunális hulladékok szállítása, elhelyezése. Konténeres hulladékszállítás, kezelés. Teljes körű asztalosipari tevékenység - nyílászárók, - beépített szekrények, - irodabútorok, - fürdőszoba szekrények, - szobabútorok készítése! Egyedi méretre is, helyszíni felméréssel! Cím: Adony, Dózsa György u. 64. Tel.: , ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA Elérhetőség: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: Ügyfélfogadás: Hétfő: , Szerda: , Péntek: STYX TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL teljes körű ügyintézés. Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , , Szabad 1 Lap SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG KÖZÉLETI HÍRADÓJA Alapító: Szabadegyháza Község Önkormányzata Kiadó: Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza Szerkesztő: PCZ BT. Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: 2457 Adony, Hunyadi u. 15. Tel.: ISSN Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: , Hirdetési áraink Egész oldal: Ft, Fél oldal: Ft Negyed oldal: Ft, 1/8-ad oldal: Ft Apróhirdetés: 50 Ft/szó A hirdetési áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Egész évben hirdetők 2 hónap kedvezményt kapnak! Hirdetésfelvétel:

12 Vendégünk volt a Holland Szimfónikus zenekar, akiknek tagai közül néhányan bebízonyították, hogy nemcsak a hangszereiken tudnak önfledten játszani.

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése XXVIII. évf. 2. szám 2015. február Az önkormányzat havi magazinja Fotó: Gáti Kornél Idősek parkja óvodai BEÍRATÁS Nyári PrograMTERVEK Társasházak korszerűsítése TARTALOM XXVIII. évf. 2. szám 2015. február

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. www.budapest16.hu 3 Az Önkormányzat rendet akar, nem büntetést

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2007. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2007. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2007. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Küldöttség járt Illingenben Június végén egy öttagú önkormányzati küldöttség járt a németországi Illingenben, hogy egy esetleges

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése XXV. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. február A mözsi Bartók kórus újabb elismerése A Tolna megyei művészetért elismerő plakettek átadására január 22-én, a magyar kultúra

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió.

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió. XVI. évfolyam 9. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2011. november Sok pénzrôl és tervrôl Dorka-dilemma Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás...

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről 1 Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságtól kapott bizalmat és köszönöm a támogatásukat. Ígérem, hogy a következő öt évben ugyanolyan lendülettel, kitartással, lelkiismeretesen folytatom munkámat,

Részletesebben