Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Transtank Nemzetközi Tankautó Fuvarozási Kft. deviza elszámolási-, nyilvántartási rendszerének vizsgálata és továbbfejlesztési feladatai Küls szakmai konzulens: Czoma Brigitta Operatív konzulens: Lóos Attila Tóth Edina Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozás szakirány 2003.

3 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A téma aktualitása A fuvarozásról, szállítmányozásról általában Idevonatkozó szabályozások A piac nagysága és az ágazat helyzete Úton az Unió felé A kombinált szállításról A TRANSTANK KFT bemutatása Az ADR-rl A Kft. adatszolgáltatási kötelezettségérl Az újrakodifikált Szt. el=tti és utáni deviza elszámolási és nyilvántartási rendszer összehasonlítása A Szt. változásának indokai A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források bekerülési értékének meghatározása Mérlegfordulónapi értékelés Gazdasági eseményen keresztüli bemutatás A Transtank Nemzetközi Tankautó Fuvarozási Kft. deviza elszámolási és nyilvántartási rendszerének a bemutatása A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források Bekerülési érték meghatározása Üzleti bankkártya-rendszer kialakítása Euró bevezetésével járó feladatok Társaságnál elforduló gazdasági események Mérlegfordulónapi értékelés Devizabetétszámla vezetése Beruházások elszámolása Adótörvény és az Szt. el=írásainak eltéréséb=l adódó különbségek és ezek kezelése A Transtank Kft-nél alkalmazott rendszer összefoglalása és javaslatok a továbbfejlesztésre 63

4 3 1. Bevezetés 1.1. A téma aktualitása A rendszerváltozás elmúlt esztendeje a piacgazdaság fokozatos kiépítésének - a piac liberalizációjának, az Európai Unióhoz való csatlakozás elkészítésének - jegyében telt el. A törvényhozás, a jogharmonizáció keretében, számos törvényt és rendeletet hatályon kívül helyezett, módosított és fog módosítani a közeljövben. Ez elssorban a nemzeti és nemzetközi jogszabályok összehangolását célozta - célozza. A vállalkozásoknak, bármely ágazathoz tartoznak is, a változó környezethez folyamatosan alkalmazkodniuk kell. Hatványozottan igaz ez egy nemzetközi piacon tevékenyked gazdasági társaságra, hiszen a még nem teljesen konform nemzeti és nemzetközi szabályozásokat is figyelembe kell vennie. Az azonban tagadhatatlan, hogy ezen cégek számára a csatlakozásra való felkészülés nem okoz akkora gondot, mint a kizárólag belföldi piacon tevékenykedknek. Az Európai Unióhoz való integráció számos kérdést vet fel: milyen hatása lesz a magyar vállalkozásokra?, talpon tudnak-e maradni a csatlakozást követen?, milyen arányban tudnak részesedni a nemzetközi piac felvevképességébl? stb. hogy egyrészt pozitív változást hoz, hiszen a piacra jutás lehetsége mindenkinek adott lesz, másrészt a nemzeti jogszabályokban korábban meglév korlátozások ún. védhálóként való funkcionálása a közeljövben meg fog a jogharmonizáció keretében. Szakdolgozatom témájaként egy nemzetközi fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalkozáson keresztül szeretném bemutatni a január 1-jével hatályba lépett új számviteli törvény hatását a deviza nyilvántartási-elszámolási rendszerre - mennyiben könnyített a gazdálkodók adminisztrációs terhein, különösen hogy mennyiben változott és a devizás követelések, kötelezettségek, deviza- és valutakészletek nyilvántartása és értékelése; a változásoknak milyen hatása van a vállalkozási eredményre és a vagyonra. Továbbá szó kell, hogy essék arról is: az új számviteli törvény mennyire konform az Európai Unió számviteli irányelveivel, és milyen változások várhatóak a közeljövben. E témához úgy gondolom szervesen hozzátartozik a csatlakozás feladatainak; a devizaliberalizáció, az euro bevezetése következményeinek

5 4 bemutatása; valamint a fuvarozás és szállítmányozás nemzeti és nemzetközi szabályozásának, a piaci környezetnek ismertetése - globálisan és konkrétan a Transtank Kft-vel kapcsolatban A fuvarozásról, szállítmányozásról általában... Mindenekeltt a hétköznapi szóhasználatban egymás szinonimáiként használt szállítás, fuvarozás, szállítmányozás fogalmakat érdemes tisztázni. Nézzük meg tehát a f különbségeket! A szállítás olyan árutovábbítás, amely során saját árujának helyváltoztatását, saját szállítóeszközzel, maga a szállítóeszköz tulajdonosa végez el - lehet a termel vagy a fogyasztó / felhasználó. Szerzdést önmagával nem köt, díjat nem számol fel. Költségei keletkeznek ugyan, de annak megvan a maga nyilvántartási és elszámolási rendje. Így a szállítás nem vállalkozás tevékenység, hanem saját célú árutovábbítás. A fuvarozás - ezzel szemben - mások árujának saját fuvareszközzel, díjazás ellenében, történ továbbítása. végzett tevékenységet jelent, amely megbízhatóságot és felelsséget igényel, hiszen más árujának továbbításáról van szó. Ezért a fuvarozásban résztvev felek fuvarozási szerzdést kötnek. A fuvarozási szerzdés alanyai: a fuvarozó (aki elvállalja a fuvarozást, azaz átveszi a küldeményt, megszervezi annak továbbítását, megóvja a küldemény épségét és hiánytalanul kiszolgáltatja rendeltetési helyén); a fuvaroztató / megbízó (aki az árut vagy küldeményt fuvarozásra felkínálja - feladó; illetve megérkezéskor átveszi az árut - címzett; és a fuvardíjat kiegyenlíti - költségvisel). A fuvarozási szerzdés a fuvarozás elvállalásával jön létre, jogszabály azonban kimondhatja, hogy csak a küldemény átvételét követheti a fuvarvállalás. Szerzdéskötés történhet szóban, írásban, de ez utóbbi a gyakoribb, amely a fuvarlevél kiállításával valósul meg. A szállítmányozás a fuvarozásnál bvebb szolgáltatást foglal magába. A szállítmányozó általában nem foglalkozik fuvarozással, beépül a fuvarozó és a feladó közé, szakértelmével, ügyességével összehangolja a fuvarozók és a fuvaroztatók érdekeit, így mindkét fél számára megtakarítást tud biztosítani. Saját nevében megbízója árujára és költségére megköti a fuvarozási szerzdéseket a szállítmányozási (bizományosi) szerzdés

6 5 (megbízás) alapján, szállítmányozói jutalék ellenében. Amennyiben a fuvarozónak állandó, rendszeres nagy mennyiségre szóló megbízója, számíthat arra, hogy állandó vevként fuvardíjkedvezményeket, visszatérítéseket kap, illetve üzletszerzési jutalékot (refakcia). Ezért érdemes a feladóknak szállítmányozóval megköttetni a fuvarozási szerzdéseket, mert a mennyiségi kedvezményeket egy-egy áru után k nem tudnák megszerezni. Szállítmányozót tehát rendszerint akkor érdemes igénybe venni, ha a fuvarozási feladathoz szükség van szakértelmére és/vagy fuvardíj-megtakarítást tud biztosítani. A szállítmányozási szerzdés alanyai: szállítmányozó, akinek feladatai: az árutovábbítás optimális módjának megtervezése (a küldemény útvonalának, a közlekedési ágnak és a a megválasztása); a megbízás végrehajtása a fuvarozási szerzdés megkötése, a fuvarokmány kitöltése); küldeménykövetés; az esetleges károkkal kapcsolatos jegyzkönyvvezetés; és a megbízó helyett, a fuvaroztatóval szembeni, különböz eljárás ellátása. megbízó, az a gyártó vagy forgalmazó, aki hozzá nem értés vagy gazdaságosság miatt végezteti el a termék eladását, fuvarozását vagy raktározását. [10] Idevonatkozó szabályozások A belföldi fuvarozást a KÁSZ (Közúti Árutovábbítási Szerzdésekrl szóló 88/1990. MT rendelet) és a Ptk. (elssorban a megbízásról, és a fuvarozásról szóló fejezetei) együttesen szabályozza. (Fontos azonban megjegyezni, hogy a KÁSZ elírásait a gyakorlatban már nem alkalmazzák, bár még hatályban vannak). [6] A belföldi szállítmányozásra az elzeken túlmenen a Ptk. XLIII. fejezetének elírásai, mögöttes joganyagként pedig a bizományra vonatkozó szabályok az irányadók. Amennyiben adott kérdést így sem lehet eldönteni a kötelmi jog általános szabályai, illetve az általános polgári jogi alapelvek figyelembevételével kell a vitás kérdéseket elbírálni. Természetesen mind a fuvarozásnál, mind a szállítmányozásnál elsdlegesen a felek megállapodásában foglalt feltételek szerint kell eljárni. [1] A fent említett jogszabályok tartalmazzák a felek jogait, kötelezettségeit, felelsségét. Fuvarozási szerz=dés esetén például a feladó kötelezettsége kiterjed: a küldemény megfelel csomagolására; a küldemény továbbításához szükséges okmányok biztosítására; a fuvarokmányok megfelel kitöltésére. A fuvarozó pedig köteles a fuvareszközt a megfelel idben és helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani és a fuvarozást

7 6 megkezdeni, illetve minden esetben köteles a gazdaságosságot és a küldemény biztonságát szem eltt tartani. Késlekedés esetén a megbízó elállhat a szerzdéstl és követelheti kárának illetve többletköltségeinek megtérítését. A fuvarozónak a fuvarozás elkezdését követen értesítési kötelezettsége van az árutovábbítás körülményeirl a megbízó felé. [6] A szállítmányozónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, útirány megállapításában és egyéb kötelezettségeinek teljesítésében szintén a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. Ha az egyik követelmény csak a másik rovására juttatható érvényre a szállítmányozónak a megbízó érdekeit legjobban szolgáló megoldást kell választania. A megbízót mindenkor ún. utasítási jog illeti meg, a szállítmányozó azonban köteles a megbízó figyelmét felhívni, ha az utasítás vagy a küldemény továbbítását veszélyezteti. Ennek elmulasztása kártérítési konzekvenciákat von maga után, ám ha ennek ellenére a megbízó írásban ad utasítást, azt végre kell hajtani és nincs olyan szabály, amely az utasítás megtagadására kötelezné a szállítmányozót, ellentétben a fuvarozási szerzdéssel. A fuvarozási szerzdés esetén is csak akkor tagadható meg az utasítás, ha annak végrehajtásával veszélyeztetné mások személyét ill. megkárosítaná mások vagyonát. Fszabály szerint a szállítmányozó közvetlenül felel az általa választott szállítmányozó (alszállítmányozó), fuvarozó tevékenységéért. Mind a megbízó, mind az alszállítmányozó kizárólag a szállítmányozóhoz fordulhat igénye érvényesítése végett (megbízó és alszállítmányozó/fuvarozó nem állnak egymással közvetlen kapcsolatban). A szállítmányozó és a fuvarozó kárfelelssége között is jelents különbség van. A fuvarozó a küldeményben bekövetkezett bármilyen kárért felel (objektív kárfelelsség). A szállítmányozó ezzel szemben a fuvarozáskor bekövetkezett kárért csak akkor vonható felelsségre, amennyiben: maga fuvarozta a küldeményt, vagy a küldeményt mások küldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállító eszközzel, el nem különítve továbbította és a kár ennek során keletkezett (általános kárfelelsség). A szállítmányozási és a fuvarozási szerzdés alapján támasztható igények is egy év alatt évülnek el. [1] [4] A nemzetközi fuvarozás szabályozása els szintje a belföldi jogi szabályozás, amelynek csak kisegít szerep jut, és amelyet a nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeirl szóló 13/1992. KHVM rendelet testesít meg, a

8 7 második szintet a kétoldalú megállapodások, a harmadik szintet a nemzetközi egyezmények jelentik. A kétoldalú közúti fuvarozási egyezményekben két ország kormánya az ket érint fuvarozási kérdéseket rendezik, és ezekrl állapodnak meg szerzdés formájában. Magyarország több, mint 30 országgal kötött ilyen megállapodást, elssorban európai országokkal, de van érvényes szerzdés néhány közel-keleti és afrikai országgal is. A megállapodások általában két célt tartanak fontosnak mindkét fél számára: igazgatási szabályozást - engedélyezési rendszer egységesítését; az engedélykontingensek meghatározását és a forgalom lebonyolításával kapcsolatos rendelkezéseket jelenti; meghatározott gazdasági elnyök biztosítását - pl. adócsökkentést; adómentességet. [10] A kétoldalú közúti fuvarozási megállapodásoknak megfelelen az idegen országokban történ árutovábbítást árufuvarozási engedélyhez köthetik (természetesen lehetnek olyan megállapodások is, amelyekben a szerzd országok egymás ill. a fuvarozásokra engedélymentességet állapítanak meg). Az éves szinten kiadható kontingenst az egyezmények határozzák meg. Hazánkban ezt a közlekedési engedélyt a Közlekedési Ffelügyelettl lehet beszerezni. A fuvarozók érdeke, hogy annyi útengedélyhez jussanak, amennyi az egész évi fuvarozási teljesítményeikhez szükséges. Az ország érdeke viszont az, hogy a rendelkezésre álló útengedélyeket azok a fuvarozók kapják, akik a leghatékonyabban a legtöbb, legjobban fizet áruval és visszfuvarral tudják felhasználni. Megnövekszik tehát a speditrök szerepe, akik a fuvareszközök jobb kihasználását segítik el a fuvarpiac feltárásával, áruakvirálással visszfuvar szerzésével stb. Nemzetközi egyezmények nem általánosan, hanem csak meghatározott fuvarozási tevékenységeket szabályoznak. Külön szabályok vonatkoznak a vasúttal végzett fuvarozásra (COTIF), a közúti fuvarozásra (CMR) és így tovább. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzdésrl szóló egyezményhez (CMR) Magyarország április 29-én csatlakozott. A szerzd felek a nemzetközi árufuvarozási szerzdésekre vonatkozó feltételeket illeten - különösen a fuvarozáshoz használt okmányok és a felek felelsségének kérdésében - egységes szabályozást hoztak létre. A CMR nem kíván minden a fuvarozás során elforduló esetre szabályozást felállítani, hanem teret biztosít a felek

9 8 megállapodásának illetve a nemzeti jogszabályoknak, amennyiben azok nem ellentétesek a CMR szabályozás elveivel. [7] Nézzünk meg milyen okmányok szükségesek a nemzetközi fuvarozáshoz! A "Közúti jármc alkalmassági bizonyítványa" tanúsítja, hogy a vámzár alatt történ nemzetközi fuvarozásra alkalmas. A bizonyítványt a gyártó adhatja a vásárlásakor, vagy a vámszervektl szerezhet be. A vámzár alatt történ nemzetközi fuvarozás vámokmánya a TIR-Carnet, amelyet a TIR egyezmény ír el. Az igazolvány a fuvarozó a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületétl vásárolhatja meg. Minden fuvarfeladathoz kell egy példány, azaz egy oda-vissza út esetében két igazolványra van szükség, amelyeknek bels lapjainak száma a határátlépések számától függ. A CMR fuvarlevél használata minden nemzetközi fuvarozási feladat során kötelez. A fuvarlevél biztosítékul szolgál a fuvarozási szerzdés megkötésére, a szerzdés feltételeire és arra nézve, hogy a fuvarozó az árut átvette, a címzett részére kiszolgáltatta (hiánytalanul és sérülés mentesen), ezzel a szerzdést teljesítette. A CMR egyezmény a fuvarlevél tartalmára vonatkozóan rendelkezik, nem ír el azonban alaki követelményeket, csak azt, hogy a fuvarlevelet három eredeti példányban állítják ki és azt a feladó és a fuvarozó aláírja. A fuvarlevél els példánya a feladót illeti meg, második példánya az árut kíséri (a címzett példánya) és a harmadikat a fuvarozó tartja meg. A veszélyes áruk fuvarozását szabályozó ADR egyezmény (részletesen késbb esik szó róla) a következ okmányok meglétét írja el a már említetteken kívül: A CMR fuvarlevélen rögzíteni kell az áru megnevezésén túlmenen az ADR osztályba sorolását, a csomagolásra, illetve a szállíthatóságára vonatkozó megjegyzéseket. Ez nem egy újabb okmány, hanem a már említett dokumentumnak egy lényeges kiegészítése. A Veszélyes áru feladási (vagy más néven felelsségi) nyilatkozatban a feladó kijelenti, hogy az áru továbbítandó. Az Írásbeli utasítás tartalmazza a váratlan esemény bekövetkezésekor szükséges teendket. A feladó tájékoztatja a fuvarozót az áru veszélyességérl. A Járm'jóváhagyási igazolás a okmánya. Megléte esetén igazolt, hogy a megfelel az ADR egyezmény feltételeinek. A vezetjének ADR bizonyítvánnyal kell rendelkeznie veszélyes áru fuvarozása esetén. A bizonyítvány megszerzése ADR vizsgához kötött.

10 9 Veszélyes áru fuvarozását végz, tartállyal rendelkez az üres futás során Tisztítási bizonylattal kell rendelkeznie. Ennek hiányában az üres tartály is veszélyes árunak minsül, és ekkor az ADR egyezményben elírtak rá is vonatkoznak. A bizonylat birtokában a mentesül az elírásban rögzítettek alól. Az Útvonalkijelölési határozat tartalmazza azon útvonalak leírását, amelyeken a veszélyes áru, a szükséges engedélyek birtokában fuvarozható. Az Áru eredet igazolása (származási bizonyítvány) az áru vámolásakor kaphat szerepet. A célország vámtörvényei szerint az áru származási helye, összetétele, minségi esetleg mennyiségi paraméterei alapján a kiszabott vám mértéke különböz. A vev érdeke, hogy a származási ország gazdasági kamarájától beszerezze az eredetigazolást. A dokumentum neve EUR1 vagy EUR2, tartalmazza az áru részletes leírását, olyan mélységig, hogy azt az azonos típusú és fajtájú árutól is meg lehessen különböztetni, semmilyen más áruval ne lehessen felcserélni. Az említetteken kívül a származási okmányoknak még két fajtája létezik. A származási nyilatkozatot az áru exportre, elállítója készíti, hatóság nem hitelesíti. A származási igazolást az elzhöz hasonlóan szintén az exportr, elállító készíti, de hatóság vagy arra illetékes más szerv - vámhatóság, kereskedelmi vagy iparkamara stb. - hitelesíti. A származási bizonyítvány csak akkor szükséges, ha azt a jogszabály elírja. A származás függvényében kedvezmény vehet igénybe, esetleg szankciókra lehet számítani. A Tartózkodási igazolással a vezetje igazolja a be- és kirakodással töltött idt. A kifizetések alapjául vagy be nem tartott határidk magyarázatául szolgálhat. Az áruk/vámáruk vámkezelésére írásbeli nyilatkozatként az Egységes Vámárunyilatkozat (EV), illetve az ehhez tartozó pótlap szolgál. Az EV az Európai Unióban használatos SAD-okmány (Single Administrative Document) mintájára készült. Az Egységes Vámárunyilatkozat okmány egy 8 példányos garnitúrát tartalmaz, de ehelyett - különösen, ha az árunyilatkozat elektronikus úton kerül átadásra - lehetség van négy példányos EV használatára is. A Kereskedelmi számlát az eladó küldi a vevnek, de a vám megállapításához szintén elengedhetetlen. esetén a Rakományjegyzék tartalmazza a berakott áruk felsorolását és legfontosabb adataikat. A rakományjegyzék a fuvarlevéllel együtt kezelend, hiszen a fuvarlevélen az áru megnevezése mellett csupán a megnevezés olvasható.

11 10 A Nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyeket (Tevékenységi engedély) a Közlekedési Ffelügyelet adja ki a fuvarozónak Ez jogosítja fel a fuvarozót, hogy nemzetközi forgalomban részt vehessen. Közlekedési engedélyt csak akkor kaphat, ha rendelkezik ezzel a tevékenységi engedéllyel. Ez tehát szükséges, de nem elégséges feltétele a nemzetközi árufuvarozásnak. A a érvényes kötelez= biztosítással kell rendelkezniük és ez alól a nemzetközi közúti fuvarozás sem kivételek. [24] Nemzetközi szállítmányozásra alkalmazni kell a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. rendeletet és irányadók a nemzetközi szokványok, hiszen nemzetközi szállítmányozást eddig még nem szabályozták nemzetközi egyezményben, így nem is beszélhetünk a fuvarjoghoz hasonló nemzetközi szállítmányozási jogról. Elssorban a felek határozzák meg ( a szerzdésben vagy azt követen ), hogy viszonyukban melyik állam joga az irányadó. Ennek hiányában a szerzdésekre vonatkozó jog annak az államnak a joga, amelyben a szerzdés megkötésének idpontjában a fuvarozónak, illetve szállítmányozónak a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, illetve székhelye vagy telephelye van. [1] [13] A piac nagysága és az ágazat helyzete A közúti közlekedés adja a GDP 7%-át, és az sem mellékes, hogy valamivel több, mint 200 ezer embernek kenyérkereseti lehetséget biztosít. Nézzük meg tehát milyenek a kilátások? A belföldi közúti fuvarozási piacról általában elmondható, hogy telített ( kb. 27,5 ezer fuvarvállalkozót tartanak nyilván ), ebbl következen pedig nyomott árszint jellemzi. A közúti árufuvarozók többsége képtelen kigazdálkodni a fejldéshez szükséges tkét, hiszen a megbízás érdekében önköltségi áron vagy ezalatt kénytelen fuvarozni. Mindeközben az ország földrajzi helyzetét kihasználandó egyre több nagy logisztikai szolgáltató települ Magyarországra - tovább csökkentve a fuvarhoz jutás esélyét, lenyomva az árakat. A nagy bumm 1989 után következett be; a magánfuvarozók száma közel 450%-kal megntt, ennek oka az volt, hogy sokan más kereseti lehetség hiányában választották ezt a szakmát. Ez a kör - a szakma kb. 2/3-a - az évek során nem tudott illetve nem is akart növekedni, csak a túlélés volt a célja, elavult parkkal rendelkezik és nyomott áron dolgozik. Sok esetben pedig a fuvarvállalást kizárólag kiegészít tevékenységként

12 11 végzi. A fennmaradó 1/3-nak sikerült csupán kihasználnia az közti gazdasági fellendülést. Ezt a fuvarozói kört és kiépített, stabil kapcsolatrendszer jellemzi. A szállítási teljesítmény 1999 óta ismét mélyponton van és a fellendülés jelei egyelre nem tapasztalhatók. Ez a mélypont parkot illeten azt jelenti, hogy a fuvarozásban résztvev 80 ezer legalább a 30%-a felesleges. A kormányzat ezen tények ismeretében 2001-ben jogszabályban rögzítette - az egyébként EU konform - piacra jutás 3-as kritériumrendszerét, amely úgymond szakmai fejtené ki hatását. Ezek a megbízhatóság, szakmai alkalmasság és pénzügyi megfelelés. A pénzügyi követelmény els látásra a legkeményebbnek: eszerint a vállalkozónak az els után 2,5 millió, majd minden további után 1,4 millió forintos saját tkét kell igazolnia. Ez azonban bankgaranciával vagy a biztosítótársaságok által kibocsátott fedezetigazolással is megoldható. Ennél sokkal ersebb szelekciós kritériumot jelentenek a jogszabály és környezetvédelmi elírásai, eszerint január 1-jétl már csak Euro3-as helyezhetk magyarországi forgalomba (ennek már a három illetve négy éves nyugati sem felelnek meg). A nemzetközi fuvarozást végz vállalkozásoknak a belföldön társaikkal szemben helyzeti elnyük van, még pedig az, hogy tevékenységük engedélyhez kötött, azaz korlátozott: a (20 tonna feletti) külföldi használata belföldi engedélyhez kötött, így jelenleg 4950 magyar rendszámú dolgozhat külföldi utakon, törekedve a maximális kihasználtságra. A nemzetközi piacon fuvarcégek ily módon akár 6-8%-os nyereséget is realizálhatnak Ez a keretszám azonban évrl - évre n illetve nhet, az Uniós csatlakozást követen pedig ez a védháló a nemzetközi fuvarozás teljesen liberalizálttá válik. A konkurencia növekedése pedig csökkenteni fogja a nyereségességet. A nemzetközi fuvarozók egy másik csoportja körülbelül ezerkétszáz vállalkozás, ötezer autóval a 3,5 tonna alatti szabadpiacon tevékenykedik. Körükben egy felkészült vállalkozónak ma még van esélye arra, hogy áraiba beépítse a növekedéséhez szükséges hozamot, de a csatlakozást követen nagy részük le fog morzsolódni és ismét a - már eleve telített - belföldi piacot célozza meg. Fontos megjegyezni, hogy a csatlakozást követen - várhatóan 2009-tl - a kabotázs piacot megnyitják, s ez tovább nehezíti a hazai vállalkozók helyzetét. Fél ugyanis, hogy a velünk együtt csatlakozó országok szolgáltatói a fuvarokat elviszik a hazai

13 12 fuvarozók ell. A piaci koncentrációt mutatja az is, hogy az elbb említett 4950 fuvarengedély mindössze 907 vállalat kezében van, ezek majdnem fele pedig 40 cégnél koncentrálódik. Ugyancsak a fuvarpiac átrendezdését okozza az Egyesült Államokban, a Távol- Keleten vagy a nyugat-európai országokban egyre elterjedtebb logisztikai kiszervezés (outsourcing), amikor a küls céget a teljes logisztikai tevékenység (beszerzés, raktározás, értékesítés) elvégzésével bízzák meg, a nagy logisztikai vállalatok pedig jellemzen saját eszközeikkel végzik a fuvarozási tevékenységet is. Sajnálatosan ma már a magyar exportimport kevesebb, mint felét szállítják hazai autók. [14] [11] Úton az Unió felé Az ágazat helyzetét elemz részben már esett szó a csatlakozásról és az ágazat kilátásairól. Ebben a részben az infrastruktúra helyzetérl, a általános állapotáról, a közlekedési fejezet lezárásáról és az unió által preferált kombinált fuvarozásról szeretnék pár szót ejteni. Tranzit szerepébl következen Magyarországon a tíz összeurópai közlekedési folyosó közül négy halad át. Ezen folyosók az Unió közlekedési hálózatának legfontosabb irányait hosszabbítják meg Európa többi része felé, ezért az EU-nak is létérdeke a magyar infrastruktúra fejlesztésének támogatása. Becslések szerint Magyarország uniós csatlakozási felkészülése a közlekedési és áruszállítási szektorban 2006-ig legalább 1600 milliárd forint fejlesztést követelne meg - ebbl az útépítés és javítás milliárdot, a cseréje pedig több mint 200 milliárd forintot igényelne (a fennmaradó rész a vasút és többi ágazat fejlesztését célozza). Ám ha ezek az összegek rendelkezésre állnának is, a csatlakozási normák teljesítésének az id szabna határt. Az autópark nagyjából fele cserére érett, miközben a verseny hatására a szállítási tarifák rendre kevésbé emelkednek, mint a költségek. Az által még 1996-ban elfogadott közlekedéspolitikai stratégia iránya az Európai Unióhoz való csatlakozás elsegítése volt. Közlekedéspolitikánk ennek érdekében fontos feladatként jelölte meg a hazai közlekedési joganyag harmonizációját a Közösség jogszabályaival. A dokumentum ugyanakkor leszögezi, hogy a magyar közlekedési piac szereplinek korlátozott versenyképessége miatt, versenyesélyünk javítása érdekében a jogharmonizáció során szükség van a fokozatosság, az átmenet biztosítására. Éppen ezért

14 13 kért átmeneti mentességet a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a Brüsszelben folyó közlekedési tárgyalásokon. A közlekedési fejezetet végül 2001.december 21-én sikerült lezárni. A tárgyalási álláspontban Magyarország az alábbi 7 területen nyújtott be ún. átmeneti mentesség iránti igényt: a közúti kabotázs piac (nem honos fuvarozók által végzett belföldi szállítási tevékenység) megnyitása; közösségi minimumszint alkalmazása 2005-ig; túlsúlyos" kivetett díj és útvonal-engedély rendszer fenntartása, belvízi hajózásnál a selejtezési kényszer bevezetése, a vasúti infrastruktúrához való szabad és megkülönböztetés nélküli hozzáférés, légiközlekedési piac megnyitása, meghatározott zajnormákat nem teljesít forgalmának engedélyezése. (Szkeptikus szakértk a közlekedési fejezet lezárását nem a magyar fél által elért eredménynek, sokkal inkább Brüsszel jól felfogott érdekének tartják. Hiszen az Unió fuvarozói joggal féltik piacukat az olcsóbb magyar konkurenciától.) A közlekedési fejezet tartalmazza ezentúl a bels felkészülés egyes elemeit is: a jogharmonizációt, a gazdaság- illetve intézményfejlesztést. Ez utóbbiakra ISPA és Phare támogatásokat vehetünk igénybe. Az ISPA források 2006-ig mintegy 300 millió eurót tesznek ki és a közlekedés fejlesztésére fordíthatóak, a Phare pénzek pedig az ehhez szükséges intézményi háttér biztosítását szolgálják. [23] Az uniós csatlakozás kapcsán a gazdaság minden szektorára igaz lesz a lemorzsolódás, különösen a szállítmányozókra illetve fuvarozó cégekre. Alátámasztani látszik ezt, hogy a nettó árbevétel - a korábbi évek valódi növekedésével szemben ben csak az infláció mértékével ntt, összességében pedig csökkent a nyereségük, ez sokak kedvét fogja szegni, illetve sokakat a csd szélére fog sodorni. Az új trend: egyre több, nagyobb részben külföldi tulajdonú társaság kéri felvételét a szövetségbe. Ez elrevetíti a szállítmányozó ipar jövjét is, melyben megjelennek a tkeers, nemzetközi speditr hálózatokhoz kapcsolódó, a logisztikai folyamatokba beépülni tudó szállítmányozók, mert a hagyományos szállítmányozói szolgáltatások iránti keresletnövekedést csak logisztikai és disztribúciós szolgáltatásokkal lehet elérni. [15] [11] A kombinált szállításról

15 14 Magyarországon az utóbbi esztendkben jelentsen megntt a közúti forgalom részaránya, növelve az úthálózat terhelését, a zaj- és légszennyezést. Ezen hatások mérséklésének fontos eszköze a kombinált szállítás fejlesztése, amelyet az Európai Megállapodás 81. cikk 1. pontja is elír. A kombinált szállítási igényekben változás következett be, a hagyományos konténeres árutovábbítás átmeneti visszaesése (1990-es évek eleje) után ismét emelked tendenciát mutat, ugyanakkor a megnövekedett keletnyugati irányú kamion forgalom és a nyugat-európai országok közúti forgalom korlátozó intézkedései indukálta a további kombinált áruszállítási módok alkalmazása iránti igényt is. Fontos elny például, hogy a kombinált fuvarozás segítségével csökkenthetek a változó költségek az üzemanyag-, gumi- és javítási költségek, nem lebecsülend a személyzeti költségek redukciója sem. A fuvarozók a legtöbb országban megtakarításokat érhetnek el a adón is, a szabályozás mögött meghúzódó elv szerint a kombinált fuvarozás felhasználója hozzájárul az úthálózat terheltségének csökkentéséhez, így a vállalkozó jogot szerez a közúthálózat nem-használatából ered megfelel adótömeg visszaigénylésére is. Társadalmi elnyei a légszennyezés, zajártalom és a közúti balesetek csökkenése. Magyar viszonylatban a kombinált áruszállításnak 3 változata használatos: az ún. Ro-La, gördül országúti forgalom, amikor a kamionokat vasúton továbbítják a célállomásra úgy, hogy a speciális kocsikon a kamionok, egy kísérkocsiban a gépkocsivezetk utaznak; az ún. nem kísért forgalomban (huckepack) az áru menetrend szerinti zárt vonatokon (konténerekben, félpótkocsikban) érkezik a kombiterminálra; az ún. Ro-Ro forgalomban a kamionokat vízi úton szállítják speciális bárkákon a fogadásukra kialakított kikötbe. [7] 1.3. TRANSTANK KFT bemutatása Az 1980-as években a Hungarocamion monopol helyzetben volt a nemzetközi fuvarozási piacon, majd az ágazat liberalizációját követen a Volán társaságok is fokozatosan bekapcsolódhattak a nemzetközi fuvarozásba. A megbízások számának növekedésével 80-as évek végére vált, hogy a különböz ágazati tevékenységeket különválasszák, és ellátásukat az e célra létrehozott leányvállalatokra bízzák. A Transtank a veszélyes áruk fuvarozására specializálódott, és els jelentsebb

16 15 partnere a Mol Rt. volt, amelytl bitumen-, paraffin fuvarozás jogára kapott megbízást. A Transtank jogeldjét betéti társaságként hozták létre 1989-ben ben, részben külföldi (német illetve osztrák) tke bevonásával joint venturré, majd korlátolt társasággá alakult át, de a Volán Rt mindvégig megrizte többségi részesedését (tulajdonosi megoszlás ekkor: Schenker: 20%, Mineralimpex:8%, Chemolimpex: 8%, Mineralkontrol és Interchemol: 2-2%, Volán: 60%). Ma tisztán magyar tulajdonú cégként (70% Volán, 30% menedzsment). A Kft. Szervezeti és Szabályzata többek között rögzíti a társaság szervezeti felépítését. Legfbb szerve a taggy'lés, amely akkor határozatképes, ha a törzstke 70%-a képviselve van. Hatáskörébe tartozik: a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása; pótbefizetések elrendelése; üzletrészek bevonása; ügyvezet, felügyel bizottsági tagok visszahívása; tag kizárása; olyan szerzdések megkötése, amelynek értéke meghaladja a törzstke 1/4-ét; társasági szerzdés módosítása. A felügyel3 bizottság a társaság ellenrz szerveként funkcionál, megvizsgálja a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, valamint a elé kerül valamennyi dokumentumot, vizsgálatainak eredményérl pedig jelentést tesz a Határozatképességének feltétele a 100%-os jelenlét. Ellenrzi a társaság ügyvezetését, részt vesz a amelyet, ha a társaság érdeke úgy kívánja össze is hívhat. A határozathozatal szótöbbséggel történik, szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. A társaság üzleti könyveinek ellenrzésére és hitelesítésére könyvvizsgálót köteles választani. Személyére a tulajdonosok tesznek javaslatot a amely dönt megbízásáról. A Kft további szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja: ügyvezet igazgató gazdasági kereskedelmi forgalmi adminisztratív vezet vezet vezet vezetk ügyintézk könyvel, számlázó gazdasági vezetk

17 16 ügyintézk, A vállalat f profilja a folyékony vegyi anyagok, olajipari származékok, veszélyességüktl függen ADR 3., 6.1., 8., 9. osztályba sorolt áruk, valamint bitumen és ipari szállítása nemzetközi és belföldi viszonylatban is. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a szállítmányozás; az áruk, termékek és szolgáltatások külkereskedelme (ez utóbbiak nem minsülnek jelentsnek az árbevételt illeten sem). A társaság tevékenységét az ISO 9001:2000 minségbiztosítási szabvány és az SQAS követelményeinek megfelelen végzi. F partnerei olyan jelents vállalatok, mint a Borsodchem, a Shell Rt, a Mol Rt, az Esso Hungária Kft, a Gartner Intertrans Hungária Kft. A cég jelents alvállalkozói körrel rendelkezik, bár az általuk lebonyolított forgalom nem jelents, mindössze millió Ftot tesz ki éves viszonylatban. Ennek f oka a magas kockázat és a minségi kérdések. A cég közel 1 milliárd Ft-os árbevételének nagy részét nyugat-európai relációban bonyolítja le, de a környez országokban és belföldön sem elhanyagolható a forgalom nagysága (fuvarok 80-90%-a az Európai Unió országaiba irányul, ezen belül is elssorban Ausztriába, Németországba illetve a Benelux államokba). Az 5. sz. melléklet/3. és 5. sz. melléklet/4. diagramjai a behozatal és a kivitel országonkénti megoszlását mutatja ben. Itt is jól látható, hogy mind a behozatalt, mind a kivitelt illeten Németország és Ausztria mellett Hollandia volt a legjelentsebb célország. Fuvarozási tevékenységébl származik a vállalkozás bevételének mintegy 90%-a, szállítmányozásból a fennmaradó 10%. A 5. sz. mellékletben található táblázat és annak adatai alapján készült diagram a nemzetközi áruszállítás évenkénti megoszlását mutatja tonnában (5. sz. melléklet/2.). A diagramból jól látható, hogy a behozatal 1997 és 2001 között folyamatosan ntt, míg a kivitel változásának tendenciája éppen ellenkezleg alakult és 2000 között ugyan valamelyest emelkedett a kivitel, de 2001-ben nagy mértékben visszaesett. A kft elismerésre méltó, 40 db saját szerelvénnyel rendelkezik. Speciális hszigetelt tartályfélpótkocsikkal, valamint vontatókkal Magyarország egyik legjelentsebb speciális jelentik (a 42,5%-a az Euro3-as környezetvédelmi normáknak megfelel - ez országos viszonylatban is kiemelked), de szükség esetén alvállalkozóik jelents háttérkapacitását is igénybe tudják venni.

18 17 mindegyike mobiltelefonnal felszerelt, így a teljesítésrl mindenkor pontos információkkal rendelkeznek Az ADR-rl Mivel a Kft. f tevékenységi köre a veszélyes anyagok nemzetközi fuvarozása, ezért érdemes pár szót ejteni ennek nemzetközi szabályozásáról. A jogi szabályozás alapja a valamennyi közlekedési alágazatra vonatkozó ENSZ Sárga könyv, amely az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsának Ajánlása. Erre az ajánlásra épülnek a jogi normákat is elíró, közlekedési alágazatok szerint kidolgozott egyezmények (pl. ADR - közút, RID - vasút). A veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó elírások terjedelmesek, rendkívül bonyolultak és a technika fejldésének megfelelen folyamatosan bvítik ket a szállítás során bekövetkezett balesetek és egyéb rendkívüli események tapasztalatai, valamint a gyártási, csomagolási vagy fuvarozási folyamatok szabályozásában felfedezett hiányosságok alapján. Az ADR utolsó módosítására június 1-jével került sor, de már elfogadásra kerültek az újabb, január 1-jétl hatályos változások. Az ADR az alapmegállapodásból, egy A és egy B mellékletbl áll. Az alapmegállapodás foglalkozik a fuvarozásra vonatkozó elírásokkal, rendelkezik a megállapodás hatályba léptetésérl és a megállapodáshoz való csatlakozás feltételeirl. Az ADR A és B melléklete 9 részre van osztva. Az A melléklet az 1-7. részbl, a B melléklet a 8. és a 9. részbl áll. Minden rész fejezetekbl áll, minden fejezet szakaszokat és bekezdéseket tartalmaz. Az egyes részeken belül a rész sorszáma kapcsolódik az egyes fejezetek, szakaszok és bekezdések sorszámához. Az A melléklet a fuvaroztató számára tartalmaz elírásokat, így pl. a veszélyes anyagok besorolásáról, a csomagolási, és a fuvarokmányok kitöltésére vonatkozó elírásokról; függelékei pedig a veszélyességi bárcák ábráit (ld. 2. sz. mellékletet) és ezek jelentését mutatja be. A B melléklet az általános és az egyes veszélyességi osztályokra érvényes különleges elírásokat taglalja, ezek elssorban a gyártókat, a fuvarozókat és a érintik, többek között tartalmazza a szállítóeszközre és felszereléseire, az áru kezelésére, szállítására vonatkozó elírásokat. Az ADR ezeken túlmenen meghatározza a veszélyes anyag fogalmát illetve a veszély mibenlétét: amely lehet illetve robbanásveszély; egészségkárosító hatás és

19 18 környezetszennyez hatás. Ezt követen a veszélyes anyagokat 9 veszélyességi osztályba sorolja (a radioaktív anyagokat pl. a 7. osztály képviseli, ld. a 1. sz. mellékletet). Minden anyag csak egy osztályba sorolható, még akkor is ha tulajdonságai alapján többféle veszélyt is hordoz. Az ADR osztályok két nagy csoportra bonthatóak: kizárólagos osztályokra, ide azon veszélyes anyagok tartoznak, amelyek csak akkor szállíthatóak - szigorú feltételekkel - amennyiben az ADR A vagy B mellékletében név szerint szerepelnek. Ha azonban tulajdonságaik alapján ezen veszélyességi osztályok valamelyikébe beletartoznak, de ott név szerint nem szerepelnek, ez azt jelenti, hogy ki vannak tiltva a közúti fuvarozásból; szabad osztályokra, amelyek azon anyagokat tartalmazzák, amelyek csoportosan vagy név szerint ide vannak besorolva és meghatározott feltételekkel szállíthatók, továbbá azon anyagok, amelyek tulajdonságuk alapján ide sorolhatók be, de összetételük folytán mégsem érik el a veszélyesség fokát. Ez utóbbi anyagok minden további megkötés nélkül szállíthatóak. Az ADR az anyagokat a szállíthatóság szempontjából is csoportosítja, e három csoport a fuvarozásból kizárt; feltételesen fuvarozható; különleges feltétel nélkül fuvarozható anyagok. Tételesen felsorolja a veszélyes áruk szállítási módjait (ömlesztett szállítás; konténeres szállítás; tartányosszállítás stb.), valamint a közúti fuvarozásban résztvev szállítóeszközök feltételeit. [10] [12] A Kft. adatszolgáltatási kötelezettségérl A TRANSTANK Kft-nek - leányvállalat lévén - adatszolgáltatási kötelezettsége van anyavállalata, a VOLÁN Rt. felé. Rendelkezésre kell bocsátania az auditált éves beszámolóját; a könyvvizsgálói jelentést; a tárgyi eszközök, készletek konszolidációs körön belüli forgalmazásából származó állományi adatait; a konszolidációs körön belüli árbevételek és ráfordítások forgalmi adatait; vev- és szállítói állomány konszolidációs körön belüli szállításaiból származó záró állományát; jóváhagyott osztalékainak összegeit és azok pénzügyi ütemezései; a tulajdonosokra és a jegyzett tkére vonatkozó, a konszolidáció szempontjából jelents információkat. A KSH felé havonta, negyedévente illetve évente köteles adatokat szolgáltatni a vállalat az évi XLVI. törvény útmutatása alapján. A törvényhez szervesen kapcsolódó 173/2000. és a 198/2001. évi kormányrendelet tételesen felsorolja és

20 19 meghatározza az adatszolgáltatási kötelezettség nyilvántartási számát; címét; gyakoriságát; az adott témában adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek ill. jogi személyiséggel nem rendelkez gazdálkodó szervezetek meghatározását jellemzik alapján és a beérkezési idt. A Transtank Kft-nek havonta, negyedévente és évente kell gazdaságstatisztikai jelentést készítenie, negyedévente a közúti teherszállítás teljesítményeirl; évenként a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és beruházásokról; az információs és kommunikációs technológiák állományáról és felhasználásáról; az áruszállításról árunemenként; a közúti és egyéb szárazföldi szállítás adatairól illetve az anyagok felhasználásáról és készleteirl kell adatokat szolgáltatnia. Az adatokat az erre a célra sokszorosított formanyomtatványokon kell eljuttatni a Hivatalhoz. A statisztika célja és feladata, hogy és tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára. A törvény elírja, hogy a KSH-nak a kapott információkat bizalmasan kell kezelnie, a társaságra nézve pedig tiltja a valótlan adatok közlését, az adatszolgáltatás megtagadását illetve a késedelmes adatszolgáltatást pedig szankcionálja - büntet- illetve szabálysértési eljárást helyez kilátásba.

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Fürdőért Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 12. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Baglas Néptánc Egyesület 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. június 10. Takács Gábor képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

A számvitelr l szóló évi C. tv. módosításai

A számvitelr l szóló évi C. tv. módosításai A számvitelr l szóló 2000. évi C. tv. módosításai 2011. Készítette: Szabó Gabriella 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Célja: -- az azegyszer sítés -- adminisztrációs terhek csökkentése se Hatálya: - a

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben