Program: 9 00 Ünnepi szentmise 9 45 Koszorúzás a Szent István szobornál. Mindenkit szeretettel várunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program: 9 00 Ünnepi szentmise 9 45 Koszorúzás a Szent István szobornál. Mindenkit szeretettel várunk!"

Átírás

1 2007. AUGUSZTUS 3. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A CEGLÉDBERCEL ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE Program: 9 00 Ünnepi szentmise 9 45 Koszorúzás a Szent István szobornál Szabadidõ Park: Utcai kosárbajnokság és kézmûves sátor kicsiknek-nagyoknak II. Lecsófõzõ verseny indítása, tûzgyújtás Ebéd Arcfestés Kocsis Ritával Lecsófõzõ verseny eredményhirdetése Szöcske és Tücsök a Tinta erdõben a Szösz Színház elõadásában SURP!SE együttes rockzenei koncert ÖRÖMCSAPAT svábtánc-egyvelege fúvószenére LOLA-koncert Forogj Világ zenés-táncos összeállítás a Patkós Irma Színház és a πdance Táncszínház közremûködésével Koreográfus: Majláth Árpád, Horváth Ádám Patkós Irma Színház Örökös Tagja kitüntetõ cím átadása Tûzijáték Utcabál Mindenkit szeretettel várunk! Ceglédbercel Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a mûvelõdési ház építéséhez, kialakításához.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ augusztus 3. VERSENYKIÍRÁS II. Lecsófõzõ verseny Ceglédbercel, Szabadidõ Park, augusztus 20. Nevezési feltételek: Nevezni csak a kitöltött jelentkezési lappal lehet. Nevezési határidõ: augusztus 16., csütörtök A nevezési lapot kérjük a polgármesteri hivatal címére eljuttatni (Ceglédbercel, Pesti u. 61.) Nevezési díj nincs. A lecsófõzõ versenyen induló csapatok létszáma 5 fõnél kevesebb nem lehet Tûzgyújtás indul a lecsófõzõ verseny Az elkészült versenymûvek leadása a zsûri részére Eredményhirdetés További feltételek: Minden fõzéshez szükséges eszközt és alapanyagot (bogrács, állvány, kés, fakanál, nyersanyagok, fûszerek, gázról történõ fõzés esetén a gázt is) a csapatok biztosítják. A szervezõk biztosítják a sorszámozott fõzõhelyet, vízvételi lehetõséget, 3 db mûanyag tányért a versenymûvek beadásához, szükség esetén tûzifát. A zsûri részére 3 adag lecsót kell beadni a sorszámmal ellátott tányérban. A szervezõk kölcsönbográcsot biztosítani nem tudnak. Az elkészült lecsók árusítására nincs lehetõség. CSAPAT NEVE:... A CSAPAT ÖSSZETÉTELE: NEVEZÉSI LAP II. Lecsófõzõ verseny A fõzni kívánt étel megnevezése: EBÉDJEGY Beváltható augusztus 20-án, a Szabadidõ Parkban. 1 db jegy 1 adag ebéd átvételére jogosít, amíg a készlet tart. Jó étvágyat!...

3 2007. augusztus 3. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal MÛVELÕDÉSI HÁZ BÜFÉ BÉRBEADÁSA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár büfé helyiségének bérbeadására. Az ingatlan hasznos alapterülete 14,69 m 2, amely kiszolgáló helyiségbõl (8,45 m 2 ), elõtérbõl (1,39 m 2 ), WC-bõl (1,19 m 2 ), öltözõbõl (1,97 m 2 ) és zuhanyzó helyiségbõl (1,69 m 2 ) áll. Ehhez még lehetõség van kerthelyiségként m 2 fedett elõtér (árkád) igénybevételére. A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 16. (csütörtök) óra. Helye: Polgármesteri Hivatal, Pesti út 61. Eredményes pályázati eljárás esetén a birtokbavétel legkorábbi idõpontja: szeptember 1. A pályázatban szerepeltetni kell legalább: * A forgalmazni kívánt áruk körét; * A bérleti díj közüzemi díjakat is tartalmazó összegére vonatkozó ajánlatot (fûtés, villany, világítás nincs külön választva, így azt be kell építeni a bérleti díj összegébe!); * A nyitvatartási idõre vonatkozó elképzelést. A Képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A részletekkel kapcsolatosan érdeklõdni lehet a Hivatal nyitvatartási idejében a polgármesternél. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt tájékoztatja a véradókat, hogy a harmincszoros véradók vizitdíj- és kórházi napidíjmentességéhez a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény 18./A (6) bekezdés (m) pontjában elõírt igazolások kiadása a mai napon kezdõdik. Kérjük a véradókat, hogy az igazolások kiadásának meggyorsítása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni a kérelem bejelentéséhez: Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya); TAJ-kártya; Mindazon dokumentumokat (véradó-igazolvány, igazolás véradásról, más, a véradásait hitelt érdemlõen igazoló irat), amelynek alapján a nyilvántartásokból a szükséges adatok kikereshetõk. Amennyiben a jogszabályban elõírt 30 térítésmentes teljesvér-adás adatai egy helyszínen fellelhetõk, az igazolás kiadása akár azonnal is megtörténhet, ha azonban a véradások több vérgyûjtõ szerv közremûködésével történtek, az igazolás kiadásához szükséges nyilvántartott adatok összegyûjtése hosszabb idõt is igénybe vehet. Az igazolást a területileg illetékes vérellátó állomás adja ki a véradó kérésére, illetve személyes megkeresése alapján. További információk a és a honlapon érhetõk el. Budapest, július 2. Közlemény Országos Vérellátó Szolgálat, Magyar Vöröskereszt A Polgármesteri Hivatal telefonszámai Titkárság: Polgármester: Jegyzõ: Pénzügy: Szociális ügyek: Víz- és csatorna ügyek: Anyakönyv, telepengedély, mûködési engedély, népesség nyilvántartás, temetõi nyilvántartás, szemétdíjak: Adóügy: Pénztár: Ügyvéd, Falugazdász:

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ augusztus 3. EÖTVÖS HÍREK Erdei iskola Május elsõ hetében a 6. a-b osztályos tanulókkal erdei iskolában jártunk. Az erdei iskola helye Pálköve volt, egy erre a célra fenntartott ifjúsági szállás. Az alábbi célok megvalósítását tûztük ki: Bemutatni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti szépségeit, az országban páratlan geológiai képzõdményeket, növény- és állatritkaságokat; Megtekinteni a környék történelmi emlékeit, megmutatni kulturális, néprajzi emlékeit, értékeit; Formálni az osztályközösségeket, szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését. A környezeti nevelés a természeti értékek megismerésén, élmény- és ismeretszerzésen alapul. Innen gyökerezik a megóvásukra, megõrzésükre indító késztetés. Élmény- és ismeretszerzési lehetõség biztosításával szeretnénk nevelni tanulóinkat természetes és mesterséges környezetükkel való harmonikus együttélésre. Tudatosítani szeretnénk, hogy a környezetvédelem csak nemzeti és nemzetközi összefogással eredményes, minden ember, a gyerekek is felelõsek érte. Életkori sajátosságaiknak megfelelõ szintû tevékenységgel, elérhetõ célok kijelölésével, megvalósítható feladatokkal formálható ez a felelõsségtudat. Az erdei iskola olyan komplex nevelési-oktatási egység, melyben nemcsak a tananyag elsajátítása valósul meg. A képességek fejlesztése, a gyerekek aktív együttmûködõ-beavatkozó tevékenységére épül. A programot úgy állítottuk össze, hogy az új forma adta lehetõségeket maximálisan kihasználjuk, szervesen beépítettük a kompetenciafejlesztési program által konkrétan erdei iskolákra íródott moduljainak megvalósítását. Az erdei iskola hatékony színtere a közösségi életnek. A közös élmények, az egymásrautaltság összekovácsolja az osztályokat. A gyerekeknek nap mint nap alkalmuk nyílik arra, hogy személyes érdekeiket alárendeljék a közösségnek, felelõsséggel vállalják tetteiket. Az együtt töltött idõ közelebb hozza egymáshoz a gyerekeket, nõ az önállóságuk is. A pedagógus számára nagyszerû lehetõség arra, hogy a tanulókat megismerje, jellemüket formálja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bõvelkedik látnivalókban, természeti kincsei, kulturális emlékei páratlan értékûek. Egyrészt emiatt választottuk úticélul, másrészt pedig azért, mert ez a terület a szokásos egy-két napos osztálykirándulásokkal nem érhetõ el, és a balatonszárszói tábor alkalmával sem adódik lehetõség az északi part bejárására. Az oda-vissza út pedig egy nagyon gazdag programú osztálykirándulással ér fel. Az erdei iskolához munkatankönyvet készítettünk, mely a legfontosabb látnivalókhoz kapcsolódó ismereteket és gyakorlófeladatokat tartalmazta. Alkalmas arra, hogy a gyerekek rögzítsék a látnivalókat, új ismeretekkel találkozzanak. A látogatott tanösvényekhez komplex feladatsorok kapcsolódtak, melyeket a túrázások, kirándulások során folyamatosan töltöttek ki. A sokszorosításhoz a szülõi munkaközösség segítségét kértük. Spirálozással tettük könnyen használhatóvá a programfüzetet. Az öt nap során érdekes és értékes helyszíneket kerestünk fel: Az utazás alkalmával a pákozdi emlékhelyet, Székesfehérvár nevezetességeit és a gorsiumi ókori város romjait néztük meg. Továbbhaladva, a Magyarországon páratlan szív alakú sírköveket láttuk Balatonudvarin. Másnap a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának kalauzolásával a Káli-medencét jártuk be, meglátogattuk a salföldi természetvédelmi majort, a Kékkúti ásványvíz forrását, Hegyestûn a geológiai tanösvényt és Szentbákkállán meg- Folytatása az 5. oldalon.

5 2007. augusztus 3. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Bátran forduljon a biztosítási alkuszhoz! A biztosítási piac liberalizálása után egyre több biztosítótársaság nyitotta meg kapuit Magyarországon. A külföldi biztosítók térnyerésével párhuzamosan jelentek meg a biztosítási alkusz cégek hazánkban. A lakosok a biztosítótársaságok mellett egyre nagyobb bizalommal fordulnak a biztosítótársaságoktól független biztosítási alkusz cégekhez, hiszen az alkusz cégek az õ érdekükben járnak el a biztosítónál. Nem beszélve arról, hogy az összes biztosítótársaság ajánlata közül választhatják ki saját maguknak a legideálisabb ajánlatot. Lapunk megkeresésére Tóth Tibor, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. ceglédi kirendeltségvezetõje is megerõsítette, hogy a biztosítási alkusz cégek legfõbb erénye a megbízó érdekeinek képviselete a biztosítónál. Továbbá óriási elõnyként említette meg, hogy egy helyen választhatjuk ki a biztosítótársaságok széles termékskálájából a számunkra legkedvezõbb biztosítást. Az alkusz szakmai ismereteit felhasználva az ügyfél rálátást nyer a biztosítási piacra és szakértõi véleményt kap a biztosítási piacon szereplõ biztosítótársaságok termékeirõl, akár olyanokról is, amelyek nincsenek a köztudatban, holott az adott területen megfelelõ megoldást kínálhatnak, legyen az élet-, baleset-, beteg-, gépjármû-, lakás-, utas-, felelõsség- vagy vagyonbiztosítás. Minden év novemberében ingyenes szolgáltatásként segítünk ügyfeleink kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításának kiválasztásában és megkötésében. Így az ügyfél a legmegfelelõbb biztosítási ajánlatot tudja kiválasztani minimális idõ ráfordításával. A megbízás aláírása után az ügyfél hátradõlhet, az alkusz a megkötött biztosítását kezeli, figyeli a folyamatos díjfizetést, egyezteti a számlákat, intézi a változások bejelentését. A biztosítási szakértõ elmondása szerint CLB erõssége, hogy minden biztosítótól és pénzintézettõl független, így megbízóik érdekeit maximálisan tudja képviselni. A CLB Kft óta a biztosítási piac meghatározó szereplõje, mely a teljes biztosítási paletta naprakész ajánlataival áll megbízói rendelkezésére: a CLB teljes körû biztosítási ügyintézést nyújt díjmentesen az ügyfelek részére. A szakember kiemelte, hogy a cég számára a kárügyintézés során is kiemelten fontos a legkiválóbb színvonalú szolgáltatás nyújtása, melyben a jól képzett szakértõgárda és a biztosítókkal kialakított jó kapcsolatok is segítenek. Irodánk megtalálható: 2700 Cegléd, Vitéz u. 2. Elérhetõségek: 53/ (fax is); 53/ * Most lakásbiztosítási akció van 30% kedvezménnyel! ERDEI ISKOLA... Folytatás a 4. oldalról. másztuk a kõtengert. Ebéd után a szigligeti várat vettük be. Sajnos ezután esõre ébredtünk, és kis módosítást tettünk a programban, olyan helyeket látogattunk meg, ahol nem befolyásolta az idõjárás a kirándulást: délelõtt Tapolcára utaztunk, ahol a tavasbarlangban csónakáztunk és sétáltunk a belvárosban. A délutánt Keszthelyen töltöttük, a Festetics kastélyban. Csütörtökön vadregényes tájakra kalandoztunk, a Kis-Balatonban lévõ Kányavári-szigetre. A búbos vöcsök tanösvény útvonalán ismerkedtünk a környék élõvilágával és a gyönyörû tájjal. Emlékezetes túránk volt Balatonmagyaródon a bivalyrezervátumban is. Délután megmásztuk a Szent György-hegyet. Hazafelé menet is rengeteg volt a látnivaló, másik útvonalat követve felkerestük Nagyvázsonyon Kinizsi Pál várát és sírját a pálos kolostor romjainál, sétát tettünk Veszprém belvárosában. E gazdag program megvalósításának rengeteg munka, sok-sok segítõ kéz, szív és lélek összefogása volt a feltétele. A szülõk anyagi támogatása, segítsége nélkül nem kezdhettünk volna a szervezéshez sem. A gyerekek nevében köszönjük, hogy a családi költségvetésbõl kigazdálkodták a részvételi díjat. Köszönjük dr. Nagy Gábor doktor úrnak az orvosi vizsgálatokat. Pénzbeli támogatást kaptunk a Ceglédberceli Iskoláért Alapítványtól, a Szülõi Munkaközösségtõl, Megyeri József önkormányzati képviselõ úrtól és iskolánk diákönkormányzatától. Hálás szívvel köszönjük segítségüket, mely nélkül ilyen színvonalas program nem valósulhatott volna meg. Az erdei iskola képei intézményünk honlapján megtekinthetõk. Répás Lászlóné és Schmidt Ferencné osztályfõnökök

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ augusztus 3. Táncház Ceglédbercelen A felújított mûvelõdési ház átadását követõ nyitott napok keretén belül került sor az elsõ ceglédberceli táncház megrendezésére. A Ceglédberceli Fúvószenekar és a Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata örömmel fogadta el polgármester úr felkérését, hogy egy kötetlen, zenés-táncos mûsorban részeltesse a megjelent közönséget, ahol alkalom nyílik nem csak a fúvószenét hallgatni, hanem eljárni a berceli svábokra oly jellemzõ táncokat is, mint az ugrós és a Zeppel-polka. A közönség létszáma a vártnál nagyobb volt, így már a 18 órás kezdéskor pótszékeket kellett betenni a terembe. A fúvószenekar a Vivát Bercel! címû indulóval kezdte mûsorát, majd néhány gyönyörû keringõ és polka után az Örömcsapat adta elõ a berceli táncokra épülõ mûsorát. Ezután teljesen kötetlenül és a közönség minél nagyobb számban történõ bevonásával folyt tovább a vidám zenélés és tánc, hatalmas kört alakítva ki a színházteremben. A rendezvény este 8 óra után ért véget, nem maradhatott el a ráadás sem, több induló és gyorspolka után hagyott csak alább a kitartó közönség lelkesedése. Õszintén reméljük, mindenki jól érezte magát, aki eljött, és a következõ alkalommal még többen jönnek el, mert nem titok, hogy reményeink szerint hagyomány lesz ebbõl a rendezvénybõl. A következõ alkalomra egy kis meglepetéssel is készülünk majd, ezért szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! Köszönetünket szeretnénk kifejezni polgármester úrnak a meghívásért, a lelkes közönségnek a részvételért, dr. Karsai Jánosnénak az Örömcsapat, és Szabó Sándornak a Fúvószenekar felkészítéséért, Sasvári Istvánnénak a helyszín biztosításáért, valamint a filmklub látogatóinak türelmükért. Ceglédberceli Fúvószenekar Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Vivát Bercel! Hagyományõrzõ kultúrest fúvószenével, tánccal és meglepetéssel! Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt augusztus 25-én (szombaton) 18 órától 20 óráig a kultúrház nagytermében! Közremûködik: a Ceglédberceli Fúvószenekar és a Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata Német Kisebbségi Fesztivál Budapesten augusztus 20-án augusztus 20-án a budapesti Német Kultúregyesület és a Szent Gellért Katolikus Egyesület közösen rendezi meg Budapesten a Német Kisebbségi Fesztivált. A fúvószenével kísért felvonulás a Nagymezõ utca 49. elõl indul. A résztvevõk a Nagymezõ utcán és az Andrássy úton vonulnak a Liszt Ferenc térre az Ady-szoborhoz. 12 és 14 óra között az egyesületek színes német nyelvû kulturális programmal (fúvószene, néptánc, ének) szórakoztatják a közönséget. Deutsche Minderheitenfestival in Budapest am 20. August 2007 Der Deutsche Kulturverein (Budapest) und das St. Gerhards-Werk Ungarn e.v. veranstalten am 20. August in Budapest das Deutsche Minderheitenfestival. Der farbenfrohe Umzug startet vor dem Gebäude Nagymezõ utca 49. Die Kulturteilnehmer ziehen durch die Nagymezõ Straße und die Andrássy Allee bis zum Liszt Ferenc Platz zur Ady-Statue. Zwischen 12 und 14 Uhr bieten die Vereine ein buntes deutschsprachiges Kulturprogramm (Blasmusik, Volkstanz, Gesang). Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik özv. Török Józsefnét utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Török család Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Megkérdeztük a fôépítészt

Megkérdeztük a fôépítészt tájékoztató IsaszegÖnkormányzati VII. évfolyam, 10. szám 2008. október Megkérdeztük a fôépítészt Talán nem minden isaszegi számára ismert, hogy városunk főépítésze, Magyar Géza a szakma egyik jelese hazánkban.

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április VII. évfolyam 1. szám A KÉPVISELŐ-TESTÜLET INFORMÁCIÓS LAPJA 2004. április Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Május elsején, az európai közösséghez való csatlakozásunk napján Nagycenk és testvérközsége

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 7. szám, 2012. július 1000 szeletes Dobostorta 2. oldal Kincsek Portája 12. oldal Természetvédelem 15. oldal Veresegyház Város 13. születésnapján Benke

Részletesebben