Ősz van. Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ősz van. Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán."

Átírás

1 Ősz van Beérett a termés Gyönyörű ősz van! Fénylik az október délután. Beérett a termés, nincs már gyümölcs a fán. Ökörnyálból ezüst fonódik, zizegnek a sárga levelek. Gyönyörű ősz van! Minden csendes, megelégedett. A fák, a föld, a virágok megadták, amit csak lehetett, de mi megadjuk-e egymásnak? Erre feleljünk, emberek! Petrőcz Mária

2 ŐSZ Látogatók Ekelről Mocsa és Ekel kapcsolata 1990-ben kezdődött. Napjainkra a két falu lakossága, annak minden korosztálya jó kapcsolatot alakított ki társadalmi-kulturális és sportesemények kapcsán is. Ezen kapcsolatok megerősítése céljából találkozott a két település képviselőtestülete augusztus én községünkben. Augusztus 18-án délután a község intézményeibe látogattak el, majd az Oázis horgásztónál költötték el a vacsorát. Augusztus 19-én, szombaton került sor az ünnepélyes képviselőtestületi ülésre. Az ülésen először a két község mutatkozott be, ezt követően ünnepi ceremóniával erősítették meg a testvérközségi kapcsolatot. A hivatalos okleveleket a két polgármester látta el kézjegyével, majd Áy József polgármester Mocsa község megáldott és megszentelt zászlaját adományozta Fekete Iveta ekeli polgármester asszonynak. A polgármester asszony meghatódva mondta: - Ezzel a zászlóval elvisszük Ekelre Mocsa szívének egy darabját, őrizni fogjuk és természetesen méltó helyet találunk neki.

3 2007. ŐSZ 3 Testvérközségi okirat A szlovákiai Ekel Község Önkormányzata és a magyarországi Mocsa Község Önkormányzata képviselő-testületei a mai napon egybehangzó akaratukkal a két községet testvérközséggé nyilvánítják és azt az utódaiknak is megőrzendő testvérközségi okiratban rögzítik. A testvérközségi kapcsolat kiépítésének célja a települések közötti együttműködés kiépítése, a kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és gyümölcsözővé tétele. A testvérközségi kapcsolat kiépítésének legfőbb elve, az európai integrációs folyamatba ágyazódva erősíteni a kapcsolatot a határon túli magyarsággal és előmozdítani, hogy a települések lakossága egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje a nemzeti együvé tartozás, a történelmi múlt, a nemzeti és egyetemes emberi értékek iránti tisztelet jegyében. A testvérközségi okirat aláírása a két település polgárait az elkövetkezendő időszakban további nemes célok megvalósítására ösztönzi, úgy mint: - a helyi politika történéseiről rendszeres tájékoztatás, - az önkormányzatok polgármesteri hivatalai közötti tapasztalatcsere, - kulturális, művészeti, sportkapcsolatok ápolása, közös rendezvények szervezése, - a két község polgárai, egyesületei, állami, társadalmi, egyházi közösségei információ- és véleménycseréjének biztosítása, - családi és baráti szálak, kapcsolatok szorosabbá fűzése. A kölcsönösen remélt előnyök igényével ezt az Okiratot a két község képviselői ünnepélyesen aláírták. M o c s a, augusztus hó 18. napján Iveta Feketeová polgármester Áy József polgármester

4 ŐSZ Önkormányzati Híradó Pályázatok Fejlesztések januárjában indítottuk el a Házasságkötő terem felújítását. A felújítás 4,8 M forintba került, melyhez 4 M forintot sikerült nyerni a LEADER Központ pályázatán, a hiányzó összeget az Önkormányzat pótolta. A Házasságkötő teremből sikerült egy új Kiállító termet, és mellé egy kis tanácstermet is kialakítani. Sor került a villamos hálózat teljes felújítására, a falak teljes körű pára-mentesítésére, gipsz stukkók felhelyezésére, valamint festésre és mázolásra. Megújult a bútorzat is. A belső teret még végén Kántor József álmodta meg és egykori tanítványa Flaskár Péter valósította meg. A nyár folyamán megújult a Községi Könyvtár berendezése is, 1,6 M forint értékben vásároltunk új bútorokat. Új székek, asztalok, könyvespolcok, pult, fogasok várják a téka régi és új olvasóit. A pályázat 30% önrészt igényelt az Önkormányzattól. A Polgármesteri Hivatal felújítására gyakorlatilag egy hónap alatt került sor. Ennek bekerülési költsége bruttó 7,8 M Ft volt, melyhez 50 % önrésszel járultunk hozzá. Végrehajtottuk az elektromos hálózat és a fűtésrendszer teljes felújítását, a belső helyiségek festését, mázolását, parkettázását, járólapozását. Külső fedett rész kialakítására is volt lehetőség. Nagy örömömre szolgál, hogy augusztus 21-től megújult, szép környezetben fogadhatjuk ügyfeleinket. Az átalakítás során adódó kellemetlenségekért elnézésüket kérjük! Szeptember elején megkezdődött és várhatóan a hónap végére befejeződik a Dózsa György út útburkolat javítása, melynek értéke 8 M Ft, melyből szintén 50 % önrészt az Önkormányzat biztosított. A munkálatok során A Petőfi Sándor utca és a Dózsa György út közötti útszakasz (köz) útalap előkészítése is megtörtént, pályázunk az útburkolat kialakítására is. Ennek kialakítására várhatóan 2008-ban lesz lehetőségünk. Az idén is lehetőségünk nyílt a református és a római katolikus egyház által szervezett táborok támogatására. Mindkét egyházközség forintot kapott. Az általános iskolában is történtek felújítási munkák. Öt év után elvégezték a helyiségek teljes meszelését, ez 1,8 m forintos kiadás volt. Közel Ft értékben elvégezték a zárak cseréjét, javítását és a mosdóhelyiségek felújítását. Megtörtént a Természettudományi Szaktanterem elektromos rendszerének beszerelése, így tanulóink a helyükön ülve végezhetnek kísérleteket a természettudományi órákon. Az önkormányzat igyekezett enyhíteni a szülők iskolakezdéssel járó terheit forint értékben támogatta azokat a családokat is, akiknek semmiféle támogatás nem járt, így közel 50%-kal csökkentek a tankönyvek árai. A Napközi Otthonos Óvodába új gázzsámolyokat, valamint fekvőágyakat vásároltunk. Az intézmény festésére is sort kerítettünk. Intézményeinkben kisebb eszközbeszerzések és szoftverfejlesztés történt forint értékben. További pályázatokon is dolgozunk. 7,8 M Ft tartalékban van a Regionális Fejlesztésnél. Elképzelhető, hogy még az idén lehetőségünk lesz az Igmándi utca felújítására. A Táncsics Mihály utca, mint gyűjtőút kialakítására készítünk pályázatot, ennek bekerülési költsége előreláthatólag 52 M Ft lenne, megvalósulására csak ben kerülhetne sor. Az év végéig kell benyújtani pályázatot a Napközi Otthonos Óvoda teljes körű felújítására másfél éves ütemezéssel. Ennek várható költsége 145 M forint lesz, melyhez a Önkormányzat megfelelő önrésszel, fejlesztési hitellel rendelkezik. Kérem Önöket, óvják a falunkat, épületeinket, intézményeinket, használjuk őket rendeltetésszerűen! Ne legyen felesleges pénzkidobás, hanem legyünk büszkék arra, amink van! Mocsa község Képviselő-testülete szeptember 17- én 16 órakor tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: Áy József polgármester tájékoztatta a két ülés közötti eseményekről és beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Tájékoztatta a Képviselő-testületet a nyár folyamán végzett felújítási és fejlesztési munkálatokról. Tájékoztatást hallhattunk az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Végül a MOCSÁÉRT emlékérem adományozásáról döntött a Képviselő-testület. Áy József Polgármester

5 2007. ŐSZ 5 Egyházközségi híreink A szép kora nyári ünnepeink, az elsőáldozás a bérmálás után június 14-én a mocsai Plébánia vendége volt a Mária Rádió. Természetesen ezt a fontos stábértekezletet megelőzte 4 napos templomi, élő rádióközvetítés: Hivatások vasárnapján, majd az azt követő hétköznapi estéken. Így indult el a mocsai Plébánia és a Magyar Mária Rádió között az a barátság és munkakapcsolat, ami azóta is tart, sőt egyre szélesedik. De miről is beszélünk? Mit lehet tudni erről a magyar vallásos rádióról? Mária Rádió a Szűzanya ajándéka. A Mária Rádió Jézust szeretné bemutatni az embereknek, a megtérést hirdeti. A Mária Rádió A Mária Rádió önmagáról tanúságtétel arról, hogy Jézus él, és ha nem zárkózunk el tőle, hatása éppen o lyan erős, mint az evangéliumi időkben volt. Célja, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A Mária Rádió az új evangelizáció eszköze. Az embernek szüksége van Istenre. Szívesen hallgatja az örök élet Igéit, és Krisztus segítségével boldogabbá teheti életét. A Mária Rádióban az ima áll az első helyen. A Mária Rádió az élet rádiója. A Mária Rádió a műsorszerkesztésben a hallgatóké, akik hozzászólásaikkal, imáikkal és műsoraikkal tesznek tanúságot, amikor problémáikról, küzdelmeikről, vereségeikről és győzelmeikről beszélnek. A Mária Rádió az Isteni Gondviselésre bízza magát. Lemond a reklámozás lehetőségéről, a műsoridő eladásáról, a hívek önkéntes munkájára és adományaira épül. A Mária Rádió önkéntesek munkája, melynek forrása a Szűzanya iránti szeretet. A Mária Rádió az Egyház szolgálatában áll. Nem foglalkozik a napi szintű eseményekkel, nem vesz részt a politikai és érdekküzdelmekben. Mária Rádió a Szűzanya eszköze és képmása. A Mária Rádió szolgálatra hív: imádkozzunk és dolgozzunk együtt Krisztusért. A Mária Rádió Jézust adja neked. Ennek a missziós rádiónak voltunk vendégei a gyerekekkel és a felnőttekkel június 18-án. A budapesti stúdióban vendégeskedtünk és a - gyerekekkel az élen - tanúságot tettünk hitünkről, vallásos gyakorlatainkról, imáinkról, vallásos témájú pályázatokról és mindenről, amiről csak beszélni lehetett, hittel, örömmel és szeretettel. A gyerekek egész délelőtti szereplését CD-re vették a stúdióban. Ezt kapták ők ajándéknak viszonzásul, no meg azt a nagy vendégszeretetet, amellyel fogadtak, tartottak és búcsúztattak minket. Ma is tart ez a szeretetteljes munkakapcsolat. Minden kedden élő adásban a napi evangéliumi elmélkedéseket a plébániáról közvetítik 11 től ½ 12-ig. A Mária Rádió a komáromi vételkörzetben az FM 88,3 MHz en fogható. Hallgassuk nagy figyelemmel és szeretettel, mert Jézust adja nekünk és egy fénysugár a lelkünknek. Horváth István Jézus mondja a tanítványainak: Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. (János evangéliuma )

6 ŐSZ 1. Gyülekezetünk idén 385 éves. 2. Háromszázharmincegy (331) éve szabadultak a gályarab prédikátorok 3. Michiel Adriaenszoon de Ruyter admirális 400 éve született. Mi közünk van hozzá, reformátusoknak? A gályarab prédikátorok szabadítója. Előzmények: Szégyenletes vasvári (1664) béke. I. Lipót gyarmatosítani akarta az országot, hogy többé önálló ne lehessen. A Wesselényi-összeesküvés után az ország, az egész magyarság büntetésére törekszik. Legjellemzőbb mondatát a kornak Kolonich Lipót esztergomi érsek mondta: Magyarországot először katolikussá, aztán koldussá, végül németté tesszük. FUROR BESTIAE ( FENEVAD DÜHÖNGÉSE) A magyarországi protestantizmus gyászévtizednek nevezi az 1671 és 1681 közötti időszakot. Ekkor I. Lipót császár politikája olyan helyzetet teremtett az országban, amely lehetővé tette, hogy az ellenreformáció jegyében koholt vádak alapján protestáns prédikátorokat és iskolamestereket idézzenek törvényszékek elé. A vád felségsértés, a király ellen lázadás és lázítás volt, valamint a törökkel való cimboraság. Akkoriban ezek főbenjáró bűnnek számítottak, de a törvényszék igazi célja a megfélemlítés volt. Ezt bizonyította az is, hogy a halálbüntetés elkerülése érdekében bármelyikük büntetlenül lemondhatott egyházi hivataláról, vagy szabadon külföldre távozhatott. Volt, aki ezt meg is tette, de sokan úgy érezték, hogy ha engednek, akkor elismerik az ellenük koholt vádat, és ezáltal a gyülekezeteikre, a prédikációikat hallgatókra is kiterjesztik bűnösségüket. Kollonich érsek március 5-re az egész ország területéről Pozsonyba idéztette a protestáns prédikátorokat, tanítókat. A megjelentek közül sokakat börtönbüntetéssel sújtottak, negyvenkét fõt pedig elrettentő példaként gályarabságra ítéltek. Volt, aki már a tenger felé vezető úton meghalt. Harmincketten érkeztek meg Nápolyba, ahol gályák evezőpadjaihoz láncolták őket. Csaknem két évig tartó rabság után a még élő prédikátorokat holland közvetítéssel sikerült kiszabadítani a rabszolgasorból. Az európai országokba küldött holland nagykövetek tudósították a holland országgyűlést a gályarabságban szenvedő magyar prédikátorok keserves sorsáról. Az országgyűlés felhatalmazta Michiel Adriaenszoon de Ruyter admirálist, hogy tegyen meg mindent a kiszabadításuk érdekében. A tengernagy nem is késlekedett február 10- én a holland flotta blokád alá vette a nápolyi kikötő bejáratát, ágyúival célba véve az ott lévő hajókat és a várost. A hatásos fellépés eredményeképpen a nápolyi alkirály másnap szabadon bocsátotta a még életben lévő huszonhat protestáns gályarab prédikátort. Ekkor ezt jegyezte fel naplójába az admirális: Sok győzelmet vívtam életemben mindenrendű ellenségeim felett, de ez az én legfényesebb diadalom, amellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam. Adatok a gályarab prédikátorokhoz: protestáns (lutheránus és kálvinista) lelkész kapott idézést Pozsonyba ben; vád: lázadás, hazaárulás; 400 prédikátor ment el; 89 tartott ki ártatlansága mellett, ezért jutalmuk börtön lett; 42 lett gályarabságra ítélt; 32 érkezett meg és lett leláncolt gályarab ténylegesen ( a többi meghalt az embertelen bánásmód miatt); 26 élte túl és szabadult 1676-ban a nyugati államok kormányai és Ruyter admirális fellépése nyomán Itt történt, velünk történt: A kor szellemisége rendkívül brutális. Szétsényi György, kalocsai érsek, a Komáromban állomásozó ausztriai katonasággal (Hoffenkirchen Lajos várkapitány) tisztította meg a várost a református iskoláktól, tanítóktól, papoktól, növendékektől. Minden ingatlant elvettek, majd a ferenceseknek adták. Komáromban, 1672-ben, megkínozták és elégették Száki János ekeli református lelkészt, hamis vádak alapján, gyújtogatásért. Özvegyét és gyermekeit sem kímélve a parókiát kirabolták és rabolt holmi árát a hóhérnak adták. Egy lelkész özvegyet ugyanezen gyújtogatási vádak miatt fővesztésre ítélték a kínzás után. Később meglettek az igazi gyújtogatók, akik be is vallották, de semmi elégtételt, sem magyarázatot nem adtak a hatóságok a kegyetlenségeikre.

7 2007. ŐSZ 7 Egy csepp emberség: Morvaországban Magyar-Kenyér [Uhersky Brod] nevű városnál elejükbe megyen egy plébánus, szánja sorsokat, és csudálkozik rajta, hogy a gályákra vitetnek; ad nekik kenyeret és sert. Más vendégfogadóban ismét más plébánus igen emberségesen fogadván gazdálkodik nekik, ki monda: én a ti tudósaitoknak könyveit szorgalmatosan eddig olvastam, de a ti vallásotokon való embert soha nem láttam, most u gyan kívánnám, hogy más állapotban látnálak titeket; de ugyan csak, hogy látlak, örülök., monda: ezek olyanok, hogy ezeknek hitelére nem tűzzel, vassal és tömlöccel kell az embereket hajtani, hanem az Isten beszéde és lelke által. Én csudálom is azt erősen, hogy a keresztyények felülmúljak a zsidókat, törököket s minden barbarusokat az ilyen kegyetlenkedésben. Hiszen jobb volna rendes úton-módon az ilyet eligazítani. ; Isten lassanként mégiscsak nyitott útat munkások a sajátjukból adtak kenyeret, s azt valami rejtett helyre dugták, ahol mi azt munka közben megtalálhattuk. gyakran a szomszéd helyekről gyermekek és asszonyok, mintha valami dolguk lett volna ott, a kegyes lelkek nekünk szánt adományaikat mellettünk gyorsan elsietve talicskáinkba dobták a császári katonák közül többen felhagyván a kegyetlenkedésekkel, titkon jóakaróink lettek sajnálkoztak a mi kegyetlen és hallatlan gyötörtetéseink felett kenyeret és sajtot hoztak be nekünk a piacról, de néha, mikor ilyennemű szolgálataikat a jezsuiták a kegyetlenebb hivatalnokoknak jelentették, súlyos büntetéseket is szenvedtek érettünk II. János Pál pápa 1991-ben Magyarországon tett látogatása alkalmával Debrecenben megkoszorúzta a gályarab prédikátorok Nagytemplom mellett álló emlékművét október 28. november 4. reformáció ünnepi hete 1. Közös istentiszteletet tartunk a kocsi, tatai, naszályi református gyülekezettel Kocson. Ennek magyarázata a következő. A 18. században ( ), amikor mocsai és más református gyülekezetek el voltak tiltva a lelkésztartástól, akkor az úgynevezett artikuláris helyekre mehettek csak istentiszteletre. Ezt idézzük fel. Emléklapokat és plaketteket adunk azoknak a gyülekezeteknek, akik lelkipásztorai hitvalló mártírként vállalták a gályarabságot is Krisztusért és a magyarságért. Ilyen gyülekezetek a környéken: Szőny, Ács, Szend, Császár (a császári prédikátor meghalt a gályán) 2. Hitvallás útja November 4-én, vasárnap délután Tatán tartjuk a Tatai Egyházmegye közös ünnepségét. A református templomban istentiszteleten, a gályarab prédikátorok útján Nápolyig kerekező fiatalok vetítik le úti élményeiket. Ezután fáklyás megemlékezésre indulunk a Tatai Öreg-tó körül. Közben részleteket olvasunk fel a gályarabok emlékezéseiből és énekeiket énekeljük. 3. Október i estéken ( hétfő, kedd, szerda) istentisztelet lesz a mocsai református templomban, idézetek a gályarabok visszaemlékezéseiből és kiadott írásaikból. Illyés Gyula A REFORMÁCIÓ GENFI EMLÉKMŰVE ELŐTT (részlet) Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem. Övék az érdem, kiket sem a máglya nem riaszthatott vissza, sem a gálya - sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredõ hiába! Látták, vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út; a mult, ahogy füst-vetve összeomlott, úgy lökte õket, mint lõpor az ólmot: elõre! és õk vállalták e sorsot - Mondd hát velem, hogy dicsõség reájuk! Könyvajánló: Makkai László bevezetésével Kocsi Csergő Bálint (maga is gályarab volt) A MAGYARORSZÁGI GÁLYARAB PRÉDIKÁTOROK EMLÉKEZETE ( Magyar Helikon 1976) Népszerű irodalom: Moldova György: NEGYVEN PRÉDIKÁTOR

8 ŐSZ Ha végre itt a nyár Napraforgó szabadidős nyári tábor Az idei nyáron 5. alkalommal szervezte meg a Mocsaiak Mocsáért Egyesület a nyári gyermektábort, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közreműködésével, augusztus ig. A szervező felnőttek lelkesedése az évek során semmit sem csökkent. Ugyan azzal a szeretettel, gondoskodással adták magukat a felelősségteljes munkához, mint öt évvel ezelőtt. A gyerekek is szívesen jönnek, sok a visszatérő, aki minden évben velünk táborozik. Idén 29 gyermek vett részt: Agostyánba kirándultunk 1. Akács Patrik 2. Bartal László 3. Bihari Rebeka 4. Bondor Brigitta 5. Buglák Kincső 6. Buglák Martina 7. Czunyi Botond 8. Fehér Bence 9. Flaskár Flóra 10. Jordán Gergő 11. Kántor Kata 12. Karsai András 13. Kekk Herman 14. Király Zoltán 15. Kormány Abigél 16. Lipót Viktória 17. Major András 18. Major Árpád 19. Nagy Illés 20. Natkai Hanna 21. Natkai Levente 22. Orbán Alexandra 23. Orbán Anita 24. Pálvölgyi Ákos 25. Pálvölgyi Zoltán 26. Sárai Réka 27. Süveg Dániel 28. Szabó Barbara 29. Vavrik Liza

9 2007. ŐSZ 9 Hétfőn Radnótiné Őze Bernadett akadályversenyt készített elő a délelőttre. Öt csapatra osztottuk a gyerekeket, életkor szerint, vegyesen. Ügyesen teljesítették a kitűzött feladatokat. A focipályán volt az utolsó állomás, ott is maradtunk ebédig és 2 óra után visszamentünk, mert Vadász Anna foglalkozott velük, ügyességi versenyekkel készült. Sikerült a gyerekek energiáit jó időre lekötni. Kedden kerékpártúrára mentünk az Oázis Szabadidő Központba. Orbán István bácsi lovas kocsijával kiszállította a gyerekek csomagjait. Horgászhattak, fociztak, röplabdáztak, hintáztak fáradhatatlanul. Ebédre paprikás krumplit főztünk. A Polgármester úr jégkrémmel kedveskedett mindenkinek ebéd után. A Herceg és Társa Kft a belépő jegyeket ingyenesen biztosította számunkra, köszönet érte! Délután a horgásztavak környékén fűzfavesszőt gyűjtöttünk a szerdai kosárfonáshoz. gyerekeket, de ebben az esetben az éjszakát is itt töltöttük. Labancz Györgyi táborvezető változatos programmal várt bennünket. Beszélt a gyerekeknek a környezetvédelem, az egészséges életmód fontosságáról. Délelőtt Krug Tibor madarász szemléletes előadást tartott a madarakról és madárgyűrűzést is láthattunk. Megebédeltünk, majd a szállás elfoglalása után körbesétáltuk a falut, nagyon sok a fejlődés a tavalyi év óta. Több épületrész elkészült, szép nagy ebédlőt alakítottak ki, növekszik az Árpád-kori körtemplom is. Délután Juhász Tímea tatai keramikus művész vezetésével agyagozhattak a gyerekek és Pogrányiné Irénke megtanított bennünket szalmából kitűzőt és karkötőt készíteni. Estefelé Rigóné Ildikó és családja, valamint dr. Székelyné Szőke Szilvia csángó népdalokat adott elő, kettőt meg is tanultunk, majd közös táncban vettünk részt. Este, vacsora után, tábortűz mellett mesét hallgattunk, ízes szép nyelven, Veronikától, aki Felvidékről jött segítőnek az ÖKO faluba. A gyerekek fáradhatatlanok voltak, lefeküdni senki nem akart, végül azért mindenki megtalálta a helyét, sokan aludtak a szabad ég alatt, az ú.n. Energia dombon. Szerdán kézműves napunk volt, Pirityi Bálint bácsi eljött közénk, kosárfonásra tanított bennünket, ami nem is olyan egyszerű feladat. A kosár alját minden gyerek sikeresen elkészítette, de a vesszők törékenyek voltak, így a befejezés talán majd a jövő évi táborban sikerülni fog. Radnótiné Őze Bernadett, Világos Klaudia és Kozma Andrea fáradhatatlanul festette a gyerekeket arcfestékkel. Szép cicák, pillangók, tigrisek stb. készültek. A fiúk fociztak a kislabda pályán, birkóztak a fűbe terített szőnyegeken. A lányok gyöngyöt fűztek, karkötőket csomóztak, hűtőmágnest készítettek gipszfigurák festésével. Nagy Julianna a rovásírással ismertette meg a gyerekeket, mindenki próbálkozott nevének leírásával. Csütörtökön reggel elutaztunk Agostyánba, a Természetes Életmód Alapítvány ÖKO falujába (Természetvédelmi és Humán Ökológiai Oktatóközpont) uw.hu Már harmadik alkalommal hoztuk el ide a Pénteken reggeli után átmentünk Tatára az Angol parkba, körbe sétáltuk a Cseke - tavat, majd fagylaltoztunk és ebédre hazaérkeztünk. Meglepetésünkre ebéd után a Buglák család mindenkit megvendégelt két gombóc fagylalttal, köszönjük nekik. Ezután bezártuk a tábort, minden gyermeket épen és egészségesen adtunk át a szülőnek, nagyszülőnek. Köszönetet mondunk Natkai Imrének és Váli Józsefnek, akik magukra vállalták a gyerekek buszköltségét. A tábor felnőtt résztvevői, segítői: Áy Józsefné Piller Sára, Csicsai Mártonné, Kántor Lászlóné, Kozma Andrea, Nagy Julianna, Orbán Árpád, Rigláné Berczeli Mária, Radnótiné Őze Bernadett, Süveg Lajosné, Udvardi Andrásné, Vadász Anna, Világos József, Világos Klaudia. Nagy Julianna könyvtáros

10 ŐSZ Balatonszepezden nyaraltunk Balatonszepezden nyaraltunk a Tatai Önkormányzat üdülőjében. Faházakban laktunk egy kis ligetes területen, közel a Balatonhoz. Több gyülekezettel szerveztük a közös programot. szomódiakkal és komáromiakkal együtt több, mint hetvenen. A hét fő mottója az imádság volt. Jelen korunkban az érzékszerveink, lelkünk, elménk is eltompul a rengeteg zajos ingertől. Megszüntettük a zajokat, hogy érezzük, meghalljuk Isten és ember, ember és ember közötti tiszta hangokat. Ezért délelőtt korosztályokra bontva foglalkoztunk kicsikkel és nagyokkal, középiskolásokkal. De rengeteg játék élményét - csocsó, kosár, foci, társasjáték, röplabda, Balaton, fürdés, tábortűz - ének hoztuk haza. Tudjuk, hogy nem hiábavaló a munkánk. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. mondja Jézus (Máté ev ) Szeptember 16-án tanévnyitó istentiszteletet tartottunk. A templomban éneklés és áhítat, a kertben játékos vetélkedő várta a betérő gyerekeket és felnőtteket is. Kedves és jó délután volt. Áldás! Békesség! Visegrádon táboroztunk Már hatodik éve minden nyáron egy lelkes kis csapat elindul egy nem kis létszámú gyerekcsoporttal országot látni. Voltunk már Iszkaszentgyörgyön, Fertődön, Egerváron, Győrújbaráton, Kétbodonyban. Az idén a kis csapat 5 felnőttből és ifi hittanos fiatalokból állt, akik mindannyian nagy lelkesedéssel és szeretettel lettek pótmamái, barátai az 52 táborozó kisgyereknek. Már tél végén megkezdődött a szervezés a táborhely megtekintésével, Kalász István visegrádi és Horváth István mocsai plébános atyák megbeszélésével, a programok leszervezésével. A programot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy új élményekkel gazdagodjanak a gyerekek, miközben olyan tulajdonságokat erősítünk bennünk, amikről a hittan órákon beszélgetünk, de itt folyamatosan megélni, alkalmazni is tudjuk, amellett, hogy tartalmas szórakozást jelentenek. A közösségépítésen belül fontosnak tartjuk a helyes viselkedési szabályok, az alkalmazkodás, az egymás segítségének fontosságát tudatosítani a gyerekekben. A szentek, a nagy magy arok példájával olyan ideált állítani eléjük, amik most is örökérvényűek. A tábor témáját mindig a hely szelleme határozza meg. Az idén Visegrádot választottuk táborhelyünknek, és nem csalódtunk. Gyönyörű környezetben, szép időben sikerült eltölteni ezt az öt napot. Visegrádon természetesen Mátyás királyról szólt a történet. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Ézsaiás 61, 8 Soós Szilárd református lelkész A visegrádi királyi palotában

11 2007. ŐSZ 11 Első nap mindjárt útba ejtettük a lepencei strandot, nehogy a rossz idő meghiúsítsa fürdési szándékunkat. Itt mindenki kedvére kilubickolhatta magát. Ezután Visegrádra mentünk és elfoglaltuk a szállást, amely az ELTE üdülője volt. Egy háromemeletes 4-5 ágyas fürdőszobás szobákból álló épület, füves udvarral. A csoport- és szobaelosztás után a már hagyományos feladatokat is megkapták a csoportok: zászló- és címerkészítés, versírás. A csapatok történelmi családneveket viseltek a tábor ideje alatt. A csoportvezetők átvették az irányítást csoportjaikban, ahol a Mátyás életéről, a Corvinákról, a Fekete seregről tartott kis előadásaikkal megismertették a gyerekeket a kor jellemzőivel, a Mátyás mondák pedig az igazságos király emberségét emelték ki számukra. Este tábornyitó szentmisén vettünk részt a közeli templomban, ahol az atya nagy szeretettel fogadott bennünket. Innentől kezdve minden nap aktív részesei voltak a gyerekek a szentmisének, ministráltak, felolvastak, az ifis lányok énekükkel tették szebbé a szentmiséket, melyért komoly dicséretet kaptak nemcsak az atyától, hanem a hívektől is. És büszke nem a dicséret miatt voltam rájuk, hanem azért, mert mit is tettek? Örömet szereztek másoknak. Minden reggel szobaszemlével kezdtünk. A rendszeres rendrakás és annak megtartása nem kis erőfeszítést követelt a gyerekektől, de becsülettel végezték kisebbek, nagyobbak egyaránt. Második nap erőt próbáló feladatot hajtottunk végre, felgyalogoltunk a Fellegvárhoz. Legnagyobb meglepetésemre a kicsik jobban vették az akadályt, mint a nagyok. Szinte futottak felfelé a meredek hegyoldalon. Abban mindenki egyetértett, hogy megérte a fáradságot a kilátás, a panoptikum, a fegyver, vadászkiállítás. Lefelé már könnyebb utunk volt. Hogy teljes legyen a nap, a délutáni csendes pihenő után sportversenyek voltak, ahol a pálmát a vízibomba csata vitte el. Szerdán délelőtt kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol az új technikák olyan kedvesnek bizonyultak, hogy abba sem akarták hagyni. Közben vendégeink érkeztek. Meglátogatott minket Horváth István atya, Áy József Polgármester úr és Herczeg Lajos, kis ajándékkal kedveskedve a gyerekeknek. Délután akadályversenyen vettünk részt, ahol az állomásokon a nagy magyar szentjeink várták korhű öltözetben különböző feladatokkal a gyerekeket. Nem kis csodálkozást váltva ki ezzel a többi turista körében, akik meglepetten, de tisztelettel figyelték távolról, hogy mi történik. Csütörtökön, Szent Anna napján, - aki a nagymamák védőszentje -, egy kis Duna parti kápolnában volt a szentmise, mely, mivel nem fért be mindenki, félig tábori mise jellegű volt. Innen a hajóállomásra mentünk és Esztergomba hajóztunk, ahol a Bazilika, a Kincstár megtekintésével gazdagodtunk, majd visszahajókáztunk Visegrádra. Sajnos este a tábortűz elmaradt a tűzgyújtási tilalom miatt, de a Mátyás királyról szóló történetek közül minden csapat bemutatta azt, amelyiket még hét elején választott, valamint az elkészített zászlókat és címereket. Felolvasták a verseket, amelyekből ízelítőül bemutatom a Szilágyi család versét: Volt egyszer egy ember, Szeme kék, mint a tenger. Igazságos, jószívű, kedves, Egész lénye szeretetteljes. Országjáró kedve volt, Álruhában bandukolt. Sok helyen megfordult, De ez már rég elmúlt. Gyakran megtette a Bécs-Buda távot, Könnyű kocsi szekéren járta a világot. Apja volt a nagy törökverő János, Ki tűzzel-vassal védte az országot. Mátyás kedvelte a művészetet, Corvinákat készíttetett. Igazságosan vezette a népet, Mint ahogyan Krisztus a hivőket. Az ember, kinek mindenki hálás, A neve nem más, mint Mátyás.

12 ŐSZ Sok nevetéssel, vidám hangulatban, telt el az este, mely közös játékkal zárult. Az utolsó napon már reggel összepakoltunk, de nem hazafelé vezetett utunk. Először egy lovas iskolába mentünk, ahol mindenki kedvére lovagolhatott, majd Szentendrére utaztunk, ahol a skanzent jártuk körbe és lovas kocsikáztunk. Természetesen öröm volt a hazatérés mindenki számára, és igazi szívmelengető érzés, mikor megérkezünk és várnak bennünket a szülők. Szép hagyomány a közös táborzáró szentmise, ahol közösen adhatunk hálát a Jó Istennek a sok szép élményért, azért, hogy épségben hazaértünk, hogy szerető, gondoskodó szüleink segítségével alkalmunk volt ezt megélni. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, és mellette, nagyon szép példáját adták a gyerekek az egymás iránti alkalmazkodásnak, kitartásnak, segítőkészségnek. Feltétlenül meg kell említenem, hogy az őrangyalos játék kisebb csodákat művelt, egész lavinát indított el a gyerekek körében, arra indította őket, hogy titokban minél több örömöt szerezzenek a másiknak. Köszönöm mindenki segítségét, aki valamilyen formában hozzásegített bennünket, ehhez a szép héthez. A felnőttek, ifisek fáradhatatlan, mosolyogva végzett éjjeli-nappali szolgálatát, a lelki vezetést az atyáknak, a szülők bizalmát, a Polgármesteri Hivatal anyagi segítségét, a kedvezményes utazást. Varga Pálné hitoktató Focitábor Balatongyörökön Futball előkészítőseink közül 15-en július között egy hetes focitáboron vettek részt Balatongyörökön Jordán Jenő és Jordánné Fehér Edina vezetésével. Minden nap tartottak edzést, meccset játszottak a vonyarcvashegyi csapattal, kerékpártúrán vettek részt, hajókiránduláson voltak, strandoltak. A gyerekek élménybeszámolójából egyértelműen kiderült, hogy fantasztikusan érezték magukat. A szervezők köszönetüket fejezik ki a támogatásért a Mocsai Nevelésért és Oktatásért Közalapítványnak, Natkai Imrének, a Szülői Szervezetnek és a Tata Ablak Kft-nek. A Vonyarcvashegy - Mocsa mérkőzés előtt Gondolatok egy táborról Augusztus elején Parádfürdőn volt a mocsai iskolások kis csapata táborozni, a KÖKÖLYSZI Egyesület szervezésében. Az egyesület által szervezett táborokat nagyon szeretik a gyerekek, azért is, mert a mocsai diákok itt kivételezett helyzetet élveznek. A résztvevő tanulók nagy része visszajáró. Megtetszett nekik öt éve, az egyesület által szervezett, színvonalas programokkal dúsított egy hét. Lelkes kis csapatunk idén még anyagi támogatást is kapott, amit ezúton is köszönünk a Mocsai Nevelési és Oktatási Intézményekért Közalapítványnak, illetve a Szülői Szervezetnek! Köszönet jár a szülőknek is, akik a vonathoz történő oda- és visszautazásunkat önzetlenül segítették! Az egy hetes programok ezen a nyáron is az elvártak szerint alakultak, amit még megfűszereztünk a saját ötleteinkkel. A táborozó fiúk, megmászták a Parádfürdőtől Kékesig vezető 12 km-es hegyi ösvényt, és az ország tetején találkoztak a kevésbé vállalkozó, de szintén lelkes lánycsapattal, akik Mátraházáig busszal, onnan pedig gyalog tették meg a hiányzó 4 km-t. Visszafelé együtt ereszkedtünk le a csúcsról. Felejthetetlen élmény volt. Nagyon büszkék voltunk magunkra. Különösképpen azért, mert ezt a hosszú utat, senki sem merte vállalni rajtunk kívül. Fakultatív programként éjszakai túrára is elmentek néhányan a bátrabbak közül. Talán ez sem mindennapi lehetőség volt a természet megismerésére, a csillagos égbolt megfigyelésére. Tanulóink a tábori versenyeken is nagyon eredményesen szerepeltek, melyek közül

13 2007. ŐSZ 13 többet meg is nyertek! Ízelítőül néhány ezekből: dalverseny, táncverseny, akadályverseny, sportversenyek, helyismereti portya. Játékok, strandolás, disco, kézműves foglalkozások, esti baráti beszélgetések kovácsolták össze a táborlakókat. Így születtek megyék határain átívelő, országos diákbarátságok! Valamennyi táborozó tanulónak köszönet mindazért, ahogyan a mocsai diákság jó hírnevét öregbítették a táborban, és az utazás során egyaránt! Jövő nyáron ismét táborozunk az ország másik részén, ha Ti is szeretnétek! Marschall Ferencné Kati néni Élménybeszámoló Idén Parádfürdőn voltunk táborozni. Nagyon sok jó helyen jártunk. Voltunk Bükkszéken, a városi strandon, ahol jól éreztük magunkat. Pénteken néhány lány és az összes fiú megmászták a Kékes Tetőt, méghozzá egy nem egyszerű útvonalon. Amíg ők hegyet másztak addig az ott maradott gyerekek sportversenyen vettek részt. Sokat túráztunk voltunk az Ilona-vízesésnél, egy barlangnál, ahol nagyon jól szórakoztunk és néhányan voltak éjszakai túrán is. Szerencsére nagyon sok emberrel összeismerkedtünk, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Ez a tábor is nagyon jó volt. Reméljük jövőre is el tudunk jutni. Hörömpöli Veronika, Süveg Zsuzsanna, Mészáros Anna, Völöz Anett és Jordán Eszter Szüreti felvonulás és bál szeptember 15-én több évtizedes hagyomá nyainknak megfelelően szüreti felvonulást és bált szerveztünk. Szeptember 11 től esténként énekpróbát tartottunk, mely során Sárközi Jenő foglalkozott a fiatalokkal. Szeptember 14-én este feldíszítettük és berendeztük a báli termet. Szeptember 15-én délelőtt az énekes ko csik díszítésével foglalkoztunk, majd 15 órakor kezdetét vette a felvonulás. Lovak, hintó és énekes kocsi szépen sorban haladt falunk kis utcáin jókedvű fiatalokkal megrakodva. Szőnyből is érkeztek felvonulók lóháton és fogattal is. Örülünk, hogy velünk voltak, jövőre is szívesen látjuk őket. A falu lakossága örömmel fogadta a népes csapatot (85 fő), süteménnyel és frissítővel kínálták őket. A felvonulást követően nagy táncba kezdtek a fiatalok a Kultúrházban. Ezt követte a vacsora, melyet Lajos Lénárd ügyes kezeinek köszönhettünk. 20 óra után gyülekeztek a mulatni vágyók és jó hangulatú bál kerekedett. A bál során tombolasorsolást tartottunk. Bízunk benne, hogy falunk apraja és nagyja egyaránt jól szórakozott. Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak a rendezvény támogatásáért. Külön köszönetet mondok Balogh Ádámnak, Herczeg Miklósnak, Hornyák Csabának, Korán Pálnak, Kovács Józsefnek, Őze Lajosnak, Tölösi Sándornak, Zákány Kovács Krisztiánnak, akik a szervezési és kivitelezési munkálatokban is segítkeztek. Szüreti felvonulás Radnótiné Őze Bernadett

14 ŐSZ Kistérségi rendezvények Régész tábor A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Fóruma, (ma már Kulturális Kerekasztal) sikeres pályázat útján öt kistérségre kiterjedő rendezvényt tudhat maga mögött. Ennek része volt augusztus között az ókori Ovidianum (Almásfüzitő) területén megrendezett régész tábor. A kistérség iskoláiból olyan tanulókat válogattak össze a szaktanárok, akik kedvelik a történelmet. Iskolánkat Buglák Márk és Kovács Máté képviselték. Élményeiről így számolt be Máté: - Én nem tudok választani a programok közül, minden nagyon tetszett. Márk rákontrázott: - - Minden úgy volt jó, ahogy volt. Amikor a programokról faggattam őket, elmondták, hogy agyagoztak, tűzzománcot készítettek, segítkeztek az ásatásokon. Régészeti leleteket láthattak, melyeket mikroszkópos vizsgálat alá vethettek. Előadást hallottak a régészeti munkáról, római kori viseletekről, harcmodorról. A Legio Brigetio tagjai bemutatót tartottak és még római kori ételt is készítettek közösen. A fiúk nagyon jól érezték magukat ezalatt a néhány nap alatt és remélik, hogy jövőben is részesei lehetnek ilyen tartalmas táboroknak. Alkotás otthon Az Alkotás otthon kiállítás és játszóház kistérségi rendezvény a csémi falunaphoz kapcsolódott. A kiállításon láthatók voltak Czunyi Edit foltvarrással készült táskái, Cseh Klára és Cseh Viktória hímzett ruhadarabjai, Máténé Mózes Szabina festményei, Kerekesné Jeskó Irén szalmadíszei és az Ügyeske Kézműves Klub tagjai által foltvarrással készült falvédők. Hasonló kiállítás megrendezésére került sor szeptember között a Házasságkötő teremből kialakított új Kiállító termünkben, ugyanis a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozott a Magyar Vidéki Tu rizmus Napjai országos rendezvényhez. A tárlat községünk otthon alkotó kézműveseinek munkáiból készült. Az elkészült munkákat a Községi Könyvtárban és a Kultúrházban adhatták le a részt venni szándékozók, akik szép számmal jelentkeztek felhívásunkra. Kiállítást láthattak Baloghné Kovács Zsuzsanna és Balogh Zsuzsanna, Beleznai Lászlóné, Czunyi Edit, Cseh Klára, Darázsi Ferencné, Hörömpöli Lászlóné, Karsai Bálintné, Kerekesné Jeskó Irén, Kissné Toma Tünde, Máténé Mózes Szabina, Mózes Zoltánné, Nagy Julianna, Pokkné Viola Katalin, Rácz Erzsébet, Sánta Józsefné és Villám Péterné különféle technikákkal készült alkotásaiból. Köszönjük, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához! Máténé Mózes Szabina üvegtárgyai Radnótiné Őze Bernadett

15 2007. ŐSZ 15 Tíz éves a mocsai Együtt Egymásért Mozgáskorlátozottak Klubja A Mozgáskorlátozottak Komárom Esztergom megyei Egyesületét 1981-ben, 70 sorstárs alapította. Immár 26 éve végzi munkáját a megye 76 településén élő mozgássérült embertársaink életében. Egyesületünk a megye legnagyobb kiemelten közhasznú civil szervezete, mely nem csupán a tagoknak nyújt segítséget, hanem minden hozzánk forduló fogyatékkal élő embertársunknak. Egyesületünk 7 kulturális és szabadidős klubot működtet. Mi, a mocsai Együtt Egymásért Klub 1997-ben alakultunk. Az elmúlt évek alatt számos rendezvényt tartottunk, és vettünk részt a közelünkben lévő többi klub által szervezett pikniken, kiránduláson, karácsonyi ünnepségen. Májusban Budapestre utaztunk az Esélyegyenlőség Napjára, ahol egész napos programok vártak minket. Minden év augusztusában egyesületünk megrendezi a Rokkantak Napi Baráti találkozót, decemberben pedig a Mindenki Karácsonyát Tatabányán, az egyesület udvarán. Mindkét alkalommal szintén egész napos programokkal, műsorral kedveskednek. A hétköznapokban minden hónap utolsó keddjén 16 órakor tartjuk klubfoglalkozásainkat az Önkormányzat klubhelyiségében. Ide várjuk mindazon sorstársunkat, akik szeretnének egy kis közösséghez tartozni, egy kis beszélgetésre, eszmecserére kiszabadulni az otthoni mindennapokból. Taglétszámunk változó. Az Európai Unió a évet az Esélyegyenlőség évének nyilvánította. Sajnos ezt nem vettük észre az akadály-mentesítés és a támogatások terén sem. Bízunk benne, hogy ez a jövőben megváltozik és mi is teljes értékű emberként, eljuthatunk olyan helyekre és intézményekbe is, ahová eddig csak segítséggel, vagy egyáltalán nem sikerült. Az idén ünnepeljük fennállásunk 10. évfordulóját, így megragadom az alkalmat és megköszönöm a segítséget mindazoknak, akik támogatták a Mozgáskorlátozottak Komárom Esztergom megyei Egyesületét, azon belül az Együtt Egymásért Klub is. Hörömpöli Lászlóné Klubvezető Tisztelt Olvasók! Két év szünet után októberében újra elkezdődött a karate oktatás 8 fővel: Pokk Csilla 10. osztályos, Herbszt Fatima 6. osztályos, Kulcsár Evelin Georgina, Tóth Dávid, Turán Dávid 4. osztályos, Bán Gellért 3. osztályos, Herbszt Dominik és Szanyi Róbert 2. osztályos tanulók részvételével. A fiúk és a lányok nagy igyekezettel és odafigyeléssel kezdték a gyakorlatok elsajátítását. Sajnos vannak, akik időközben abbahagyták az edzéseket. Egy év alatt szép eredményeket sikerült elérnünk. Bán Gellért Komáromban a Tempó bajnokságon, kata versenyszámban első helyezést ért el. Tavasszal Bán Viktor az Ercsiben megrendezett FUDOKÁN országos versenyen lett FUDOKÁN bajnok. Végül egy igen szép eredményről van módom beszámolni. Júliusban került megrendezésre Budapesten az I.J.K.A. KARATE Európa Bajnokság, ahol a csapat formagyakorlat kategóriában Bácsi Győző, Grónai Sándor és Bán János összeállítású csapat az igen értékes 3. helyezést érte el. A boldog bronzérmesek: Grónai Sándor, Bácsi Győző, Bán János A karate oktatás szeptembertől tovább folytatódik. Aki szeretne részt venni az edzéseken, az a es, vagy a 06/ as telefonszámokon érdeklődhet. Az edzések az általános iskola tornatermében lesznek keddi és csütörtöki napokon 16:30 17:30-ig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Bán János

16 ŐSZ Iskolai Mozaik MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV Tisztelettel köszöntöm Mocsa község minden Kedves Olvasóját! Dr. Jónás Béláné vagyok, július 16-a óta az Arany János Általános Iskola igazgatója. Ezt megelőzően a tatai Jázmin Utcai Általános Iskolában tanítottam 1975 óta. Férjem jogász, két felnőtt gyermekem van. Több, mint három évtizednyi pedagógusi tapasztalatomat szeretném hasznosítani új munkám során. Az általános iskola az Önkormányzat legnagyobb intézménye. A Polgármester Úr 2002-ben nemcsak új iskolaépületet akart a falunak, hanem szeretné azt új szellemi tartalommal is megtölteni. Ezt szeretnénk kollégáimmal együtt folytatni. A 2007/2008. tanév kezdetén 188 tanulója van az általános iskolának. Nyolc évfolyamon kilenc tanulócsoportban, és két napközis csoportban kezdjük nevelő-oktató munkánkat. Intézményünkben 14 főállású pedagógus és egy iskolatitkár dolgozik. A fenntartó egyetértésével három óraadó tanárt vettünk fel a földrajz, a biológia és a kémia tantárgyak tanítására. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a szakos ellátottság ebben a tanévben 100%-os. A napközis ellátás háromszori étkezést, szakszerű segítségnyújtást biztosít a másnapra történő felkészülésben, valamint változatos programokat jelent délután négy óráig. A tanév elejétől 77 kisgyermek veszi igénybe a napközis illetve a menzás szolgáltatást. A tízórai és az uzsonna az iskolában készül, de az ebédet az óvodából szállítják az iskolába. A konyhán egy főállású és egy részmunkaidős konyhai dolgozó szolgálja ki a gyerekeket. Kiemelt feladatomnak tartom kollégáimmal együtt a tartalmi munka színvonalának emelését, az iskola jó hírnevének erősítését, propagálását. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közvélemény is tudomást szerezzen munkánkról. Az első négy évfolyamon bevezetett szöveges értékelés lehetőséget kínál arra, hogy peda gó giai értékeléssel adjunk visszajelzést a ta nu ló fejlődéséről. Lehetővé válik a gyermek érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának figyelembevétele. A tanuló önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. A személyre szabott differenciált értékelés ösztönző hatású, mert a kisdiák megtapasztalhatja a pedagógusnak az ő személyre irányuló figyelmét, pozitív, biztató hozzáállását. Az eddiginél szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani a község intézményeivel: az óvodával, a művelődési központtal és a könyvtárral. Egymás munkájának alaposabb megismerésével, közös rendezvények, programok szervezésével segítjük egymás munkáját. Bővíteni kívánjuk a tanulók tanórán kívüli tevékenységének körét; az eddiginél több szakkört indítunk, hogy minden gyermek megtalálja az érdeklődésének és képességének megfelelő elfoglaltságot. Az idei tanévben a következő szakkörök indítására lesz lehetőség a jelentkezők függvényében: matematika, ifjú fizikus, informatika, furulya, énekkar, rajz, ügyes kezek, elsősegély, csecsemőápolás, alsós diáksportkör, felsős lány aerobic, alsós lány szertorna, asztali tenisz, kosárlabda, akrobatikus rock and roll, keleti táncok, művészi torna, felnőtt gyógytorna. A lehetőségekről és az igények felméréséről írásban tájékoztattuk a családokat. Egységes nevelési eljárások, következetesebb

17 2007. ŐSZ 17 nevelési stratégiák kidolgozásával és alkalmazásával kívánjuk javítani tanítványaink magatartását, viselkedését. A fenntartó Önkormányzat mindent megtett azért, hogy a tanévkezdés feltételeit biztosítsa. Elvégezték az iskola festését, zárak cseréjét valamint a természettudományi szaktanterem elektromos munkáit. A megfelelő környezet biztosításán egy főállású, egy részmunkaidős (4 órában takarít, 4 órában konyhai kisegítő) takarító is dolgozik. Munkájukat december 20-ig két közmunkás foglalkoztatott is segíti majd. Bízunk benne, hogy lesz anyagi támogatás a tanév végéig történő foglalkoztatásukra. Ebben a tanévben a törvény szerint az iskolának ingyenesen kellett biztosítani a tankönyveket minden olyan tanuló részére, aki tartósan beteg, fogyatékkal élő, a tanulási folyamatban súlyosan akadályozott, három- vagy többgyermekes családban él, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Azok a mocsai iskolába járó gyerekek, akik ebben a kedvezményben nem részesültek, az Önkormányzat hozzájárulásaként a tankönyvek árának csaknem 50%-át kapták a fenntartótól. Célkitűzéseink, terveink megvalósításához tovább ra is számítunk a családi ház, a szülők megértő, segítő együttműködésére, hiszen az eredményes iskolai oktatás-nevelés hátterét a család biztosítja. Kollégáim nevében ígérem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek is, felnőttek is jól érezzék magukat az iskolában, és minden tanuló megkapja a lehetőséget és a szükséges segítséget, hogy a továbbtanuláshoz elegendő tudást szerezzen. Szándékaink megvalósításához kérem a Tisztelt Lakosság bizalmát, támogatását! dr. Jónás Béláné Igazgató Gólyahír Anyakönyvi hírek Szeretettel gratulálunk az újszülöttek érkezéséhez! Gyöngyösi Tamás és Lencse Adrienn fia, Tamás született én. Erbeszkorn József és Vörös Petra lánya, Kata Panna született én. Madár József és Maronga Hajnalka fia, Bence született án. Barsan Laurentiu és Deák Ibolya lánya, Andrea született én. Nagy Béla és Gáll Annamária fia, Levente született én. Habenicht Mihály és Nagy Mónika lánya, Petra született én. Ivicz László és Kovács Emese lánya, Nóra Flóra született én. Galamb Sándor és Gáspár Szilvia lánya, Zsófia született én. Tóth Róbert és Tóth Tímea fia, Ágoston született án. Ásó, kapa, nagyharang Lajos Lénárd és Körmendy Judit én, Pirityi Béla és Pádár Kornélia július 1-jén, Kemény Viktor és Adamek Dóra július 14-én, Pokk Péter és Borza Judit Katalin án, Süveg Péter és Laczkó Dorisz án, Hörömpöli Rajnald és Hörömpöli Anita én, Bokodi Balázs és Bodó Henrietta án kötöttek házasságot. Sok boldogságot kívánunk! Nyugodjanak békében Hörömpöli Zoltán Pálvölgyi László Nagy Gyula Herbszt Ferencné Hörömpöli Zsolt Szabó Sándorné Piller Imre Bondor Károly Mózes Irén Gyöngyösi Antal Szabó János Mózes Zsigmond

18 ŐSZ Óvodai mozaik Az óvoda életében a nyári időszak kicsit más, mint a tanév egésze. Ilyenkor kevesebb a gyermek, és több óvó néni jut egy csoportra. Lehetőség nyílik az egyéni beszélgetésre, foglalkozásra, a nyári adta lehetőségek kihasználására. A legnagyobb melegben sokat fürödtünk, fagylaltoztunk, sokat festettünk a szabadban. Voltunk busszal kirándulni Kocson. A nyár folyamán két udvari játék került telepítésre, aminek a gyermekek nagyon örültek. A tanév kezdetén szülői értekezletet tartottunk, ahová meghívtuk a Polgármester Urat is, aki tájékoztatta a szülőket a várható felújítási munkálatokról. Szeptember 7-én családi napot szerveztünk intézményünkben. Sajnos a rossz idő miatt az udvar helyett a csoportszobába kényszerültünk. Az est folyamán ízelítőt láthattak a Kedves Szülők az akrobatikus rock and roll és a keleti táncok műfajából. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és azoknak is, akik támogató jegyet vásároltak, mert így hozzájárulásukkal vásárolhattunk egy új fénymásoló gépet. Köszönjük! Ebben a tanévben sokféle változás lesz majd. Talán a legfontosabb, hogy még inkább a gyermek, a gyermek egyéni személyisége kerül előtérbe. Beindítjuk a minőségirányítási programot. Ennek legfontosabb mozzanata, hogy a nagycsoportosok egy komplex részképesség felmérésen vesznek részt. Amelyik kisgyermeknél szükségesnek látjuk, a sikeres iskolakezdés érdekében egyéni fejlesztő foglalkozást tartunk az egész tanév során. Természetesen minden esetben a szülők beleegyezését kérjük majd. A kiscsoportosoknál már a kezdetektől nyomon tudjuk majd követni a fejlődést, így mire nagycsoportosok lesznek, nem lesz annyi problémás helyzet. Újdonság az is, hogy a szülői igényeket felmérve, külön foglalkozásokat, programokat ajánlottunk fel, mellyel a kisgyermekek szívesen élnek is. Ezeknek a programoknak, melyeket óvó nénik tartanak minimális díja van. Ebből a díjból szeretnénk annyi pénzt összegyűjteni, hogy tavasszal egy állatkerti kirándulásra és egy színházlátogatásra minden gyermeket el tudjunk térítésmentesen vinni. Az ünnepek sora az állatok napjával kezdődik. Majd novemberre lampionos felvonulást tervezünk a szülőkkel közösen, melyhez reményeink szerint az iskolások is csatlakoznak. Az idén is eljön a Mikulás, és színházi előadást hoz a gyerekeknek. Karácsonykor meghitt, kedves műsorral szeretnénk a szülőket megajándékozni. Kívánom, hogy minden kedves szülő és gyermek örömére megvalósítsuk terveinket. Király Krisztina Megbízott óvodavezető Kiállítás augusztus 20-án az ünnepség után nyílt meg a nagyközönség előtt a Házasságkötő teremből kialakított új kiállító termünk. Nagy Julianna könyvtáros olaj- és akvarellfestményeiből, valamint Mocsáról készült légi felvételekből nyílt kiállítás, mely szeptember 1-ig volt látogatható. Nagy Julianna könyvtáros a kiállítás megnyitóján Radnótiné Őze Bernadett

19 2007. ŐSZ 19 Augusztusi zenés esték Világjáró pánsíp művész Mocsán Az Augusztusi zenei esték rendezvénysorozat vendégeként szerepelt Szabó István, azaz Steve Taylor Szabó világhírű pánsíp művész augusztus 18-án a római katolikus templomban. Beethoven, Haydn, Mozart, Purcell, Schubert, Smetana: Moldva, Vivaldi népszerű alkotásait hallhattunk pánsípra átültetve. Üde színfolt volt a Ghost című film betétdala és Vangelis: A Paradicsom meghódítása című alkotása. A hab a tortán Brahms: Magyar táncok című műve volt. A művész úr, aki korábban operaénekes volt, elénekelte az Ave Mariat. Szép számmal gyűltünk össze a koncertre és remekül szórakoztunk. Terveink között szerepel egy Adventi koncert megszervezése is, melyre mindenkit szeretettel várunk! A pontos időpontról és helyszínről később kaphatnak felvilágosítást. Utcabál Augusztus 19-én utcabált rendeztünk a Bugi Presszó teraszán. A hagyományosan megrendezésre kerülő bálon a Jázmin Duó húzta a talpalávalót. Az eső rövid időre ugyan közbeszólt, de ez nem riasztotta el a szórakozni vágyókat és hajnalig folytatódott a jó hangulat. Reméljük, mindannyian jól szórakoztak. Ünnepség Augusztus 20-án az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk. Az ünnepi megemlékezésre a szabadtéren felállított színpad helyett a római katolikus templomban került sor. A Polgármester ünnepi beszédét követően a Mocsai Amatőr Színjátszó Kör és az általános iskolások irodalmi-zenés műsora következett. A rendkívül rossz időjárás miatt elmaradt a Crazy Musicalszínpad István a király című előadása. Ezt egy későbbi időpontban láthatták. Szeptember 1-jén a Hősök terén felállított szabadtéri színpadon 20 órakor felcsendültek az István a király népszerű dallamai. Részleteket hallhattunk a népszerű műből. Majd könnyedebb műfajra váltottak és Fenyő Miklós: Hotel Mentol musicaljéből énekeltek részleteket. Köszönjük az egész nyáron át tartó felkészülést és az igazán látványos előadást. Külön köszönet a háttérben meghúzódó szülőknek, akik pénzt, energiát és időt nem sajnálva elkészítették a jelmezeket, a kellékeket. A Crazy Musicalszínpad tagjai: Bán Krisztina, Deák Anita, Deák Hajnalka, Deák Szilvia, Horváth Nóra, Molnár László, Sánta Zsolt, Varga Gábor, Vencsellei Judit, Világos Klaudia. Következő lapzártánk ideje: december 15. Írásaikat, véleményeiket várjuk a Polgármesteri Hivatalban. Szerkesztők: Áy József, Bán János, Horváth István, Hörömpöli Lászlóné, dr. Jónás Béláné, Király Krisztina, Marschall Ferencné, Nagy Julianna, Radnótiné Őze Bernadett, Soós Szilárd, Varga Pálné. Fotó: Orbán Árpád.

20 ŐSZ Sajtóközlemény További létszámemelés a Nokia komáromi gyárában A Nokia bejelentette, hogy új munkaerőt vesz fel komáromi mobilkészülék-gyárába. Az újonnan felvett munkatársakkal együtt a komáromi Nokia alkalmazottak létszáma meghaladja majd az főt. A mobileszközök iránti kereslet folyamatosan növekszik világszerte. A Komáromban gyártott termékportfólió folyamatosan bővül, mindezek eredményeképp van szükség a munkatársak számának növelésére. A Nokia az új alkalmazottak felvételére dedikált kampányt folytat az elkövetkezendő hetekben. A kampány részeként a Nokia Komárom különböző egyetemi és főiskolai állásbörzéken is részt vesz, és a Komárom-környéki városok álláspiacain is megjelenik. A felvételi folyamat várhatóan októberben záródik le. A Nokia fontos és megbízható munkáltató Magyarországon mondta Timo Kahelin, a komáromi gyár ügyvezető igazgatója. Büszkék vagyunk a komáromi eredményeinkre, és arra, hogy a helyi közösség aktív és felelősségteljes tagjai vagyunk. A portfoliónk az évek folyamán bővült: a Nokia Komárom jelenleg több tucat különböző fajta készüléket állít elő. Mindezt nem érhettük volna el a munkatársaink elkötelezettsége nélkül tette hozzá. Az egyenlő lehetőségek, az emberek és az új ötletek iránti nyitottság a Nokia értékeken alapuló Nokia munkamódszer alapvető alkotóelemeit jelentik. A vállalat a személyes kiteljesedés lehetőségét nyújtja egy kihívásokkal teli környezetben. A Nokia versenyképes kompenzációs csomagot, ezen belül versenyképes fizetést és a juttatások széles skáláját biztosítja alkalmazottai számára. Komárom esetében ezek között képzések, vonzó bónusz- és cafeteria-rendszer, ingyenes közlekedés a munkába és haza, valamint sportolási lehetőségek szerepelnek. A gyár 1999., vagyis az első komáromi mobiltelefon legyártása óta folyamatosan bővült. A Nokia komáromi beruházásai összesen közel 200 millió eurót tesznek ki. Ebbe a kezdeti zöldmezős beruházás, a 2004-es bővítés és a gyár legújabb bővítése: az év elején bejelentett logisztikai központ építése is beletartozik. Jelenleg a Nokia megközelítőleg embert foglalkoztat Komáromban. A komáromi gyár történetének néhány érdekes mérföldköve: április Alapkőletétel január A kereskedelmi termelés beindulása április A gyárban elkészült a telefon január A Nokia bejelenti a komáromi gyár bővítését szeptember Az új gyártósorokon elkészülnek az első készülékek november Elkészül a készülék * * * A Nokiáról A Nokia világelső a mobilkommunikáció területén, a konvergáló internetes és kommunikációs iparág átalakulásának és növekedésének motorja. A Nokia mobileszközök széles skáláját kínálja, amelyek zenei, navigációs, videós, televíziós, képalkotási, játék és üzleti megoldásaikkal egyedülálló élményt nyújtanak a felhasználóknak. A Nokia berendezéseket, megoldásokat és szolgáltatásokat biztosít a mobil hálózati szolgáltatók és vállalatok számára. A Nokia Magyarország egyik vezető távközlési vállalata. A budapesti regionális székhelyű Customer and Market Operations (CMO, a Nokia Magyarországért és Romániáért felelős kereskedelmi irodája) a mobiltelefonok, multimédiás készülékek és megoldások valamint az üzleti szféra számára nyújtott megoldások és tartozékok vezető szállítója. A jövő gyára nevet viselő komáromi üzeme az európai piacra szállít mobiltelefonokat. Mindent egybevetve: a Nokia a távközlési ipar egyik legnagyobb külföldi beruházója hazánkban. Mocsa Község Önkormányzati lapja. Felelõs kiadó: Áy József. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Készült 700 példányban. Szedés és nyomás: Tel.: 34/ , Tel/fax: 34/ Felelõs vezetõ: Zseni Kálmán

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

MONDANDÓ. Mocsai Önkormányzat Lapja. SZERKESZTETTE: BALOGH BÁLINTNÉ, óvodavezetõ 2001./2002. tanév MOCSA, ÓVODA

MONDANDÓ. Mocsai Önkormányzat Lapja. SZERKESZTETTE: BALOGH BÁLINTNÉ, óvodavezetõ 2001./2002. tanév MOCSA, ÓVODA Mondandó Mocsai Önkormányzat Lapja SZERKESZTETTE: BALOGH BÁLINTNÉ, óvodavezetõ 2001./2002. tanév MOCSA, ÓVODA Az önzetlen, segítõ kezet nyújtó adakozók: Amstel Sörgyár RT., Bán Bernadett, Bán Béláné, Bán

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Pedagógiai, szakmai munka értékelése

Pedagógiai, szakmai munka értékelése Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16. Pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014/2015. tanév A pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014-2015. Az intézmény

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben