2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 146. szám"

Átírás

1 2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf szám SZÜRETI NAPOK 2009 Házigazda: Lesenceistvánd Idén pénteken kezdõdtek a "Lesencéktõl a Balatonig " Szüreti Napok eseményei. Pénteken este az istvándi SZÍN-VONAL mûvészeti oktatásban résztvevõ tanulók munkáiból szüreti bemutatkozó kiállítás volt a helyi mûvelõdési házban, majd a helyi és helyi kötõdésû amatõr elõadók verseszenés mûsor-összeállítással szórakoztatták a megjelent közönséget. Ezután kezdõdött a Borkirálynõ választás, amelyre kilenc település benevezett hölgytagjai részvételével. A vetélkedõben, melyen ügyességi, elméleti témakörben is összemérték tudásukat. Edericset Sáfár Ferencné képviselte. A nyertes az istvándi induló lett, aki rangidõsként is, boros, vendéglátós múlttal alaposan megtanulta, és jól alkalmazta tapasztalatait. Gratulálunk ez úton is neki. Szombaton az elõzõ évek gyakorlata szerint minden társközségben volt felvonulás, mûsor. Idén már Raposka is bekapcsolódott a programokba. Edericsen a helyiek mellett vitaiak, és mindkét falu testvértelepülései is felvonultak, mûsort adtak. A HITTANOS TÁBOR 2009 LAD Idén negyedik alkalommal vettek részt a gyerekek Fódi Ákos plébános, Horváth Marietta hittanoktató, Némethné Kálmán Zsuzsanna tanárnő, és a tapolcai Szabó Házaspár kíséretében egy hetes biciklis táborban. Évről-évre többen -most 25-en- voltak az edeicsi iskolából. Túrterebesi Népdalkör, és a Csallóközcsütörtöki Népdalkör vidám szüreti dalokat adtak elõ. Közremûködtek a Pipitér Néptáncosok, és a Kinizsi Néptánc-egyesültet táncosai. Vitán Sobri Jóska és Répa Rozi lakodalmát dolgozták fel a helyi színjátszók....folytatás a 4. oldalon NYÁRI FOGLALKOZÁSSOROZAT ISKOLÁSOKNAK A tavasszal pályáztunk a Megyei Önkormányzat kiírására, amely a nyári gyermekprogramok támogatását jelölte meg célul. Az elbírálás után örültünk is, de a gondjaink is megszaporodtak. Ugyanis a tervezett programok költségének csak tizenötöd részét sikerült elnyernünk. Hangszerbemutató a táborban Idén nyáron is egy fejejthetetlen hetet tölthettünk el a hittanos táborban, aminek a helyszíne egy Somogy-megyei kis falu: Lad volt. Ákos atya, Marietta néni és Csaba bácsi, Marika néni igyekeztek jó programokat szervezni, így jártunk: Szigetváron, Sellyén, Orfűn, Pécsen és Kaposváron. Köszönjük fáradozásukat, és reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk. Szita Evelin A képviselõ-testület azonban -tekintettel a jelentkezõk magas számára, 41 gyermek- úgy döntött, hogy egy csökkentett programsorral ugyan, de fedezik a megvalósítás költségét. Így a program szerint a napközisek két és fél napos táborához a vitai önkormányzat biztosította a szállást, a szülõk pedig az étkezés és anyagköltségeit fedezték....folytatás a 8. oldalon

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek szeptember TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETI ÜLÉSÉRÕL -teljes anyag elolvasható a könyvtárban illetve a községházán- Balatonederics képviselõ testülete augusztus 18-án 20 órai kezdettel tartotta rendkívüli ülését. Jelen voltak: Németh József polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Molnár Gyula, Nagy Lajos, Németh László, Sipos Istvánné, Tóth Emilné és Stróh Antal képviselõk,nagyné Simon Margit körjegyzõ, Varga Jánosné tagintézmény-vezetõ, Töreky Éva könyvtáros és mûvelõdésszervezõ, Kálmánné Kiss Éva A képviselõ-testület rendkívüli ülésének összehívását a búcsúi rendezvény és a évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatos balatonedericsi feladatok megbeszélése tette szükségessé évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatos balatonedericsi feladatok megbeszélése Németh József polgármester elmondta, hogy a évi szüreti rendezvény házigazdája Lesenceistvánd lesz. Ismertette a részletes programot. A rendezvényen kérte a civil szervezetek részvételét, és a polgárõrök, pedagógusok segítségét. Elmondta, hogy a rendezvényre Csallóközcsütörtök és Szarvaskõ testvértelepülésekrõl is érkeznek vendégek. A központi rendezvényen parti sátrat állítanak fel, melyben a vendégek részére a szükséges italt biztosítják. Elmondta, hogy a vendégek fogadásához szálláshelyet a képviselõk közremûködésével kell biztosítani, az étkezést az önkormányzat konyháján, illetve a központi rendezvényen tudják megoldani. Ehhez megkérdezte a testület tagjait, hogy kit tud a rendezvény alkalmából vendéget fogadni. 20 fõ elhelyezésérõl kell gondoskodni. A polgármester úron kívül a felkérésre Németh László és Szíjártó Ferenc képviselõ ajánlott fel szálláshelyet. A polgármester megköszönte a felajánlást és megállapította, hogy így családonként 6-6 fõt kell elhelyezni. Töreky Éva könyvtáros és mûvelõdésszervezõ ismertette a Borkirálynõ választásra vonatkozó elképzelést. Elmondta, hogy a borkirálynõ egy reprezentatív feladatot magába foglaló megbízatás, emellett kell, hogy értsen a borhoz, a vendéglátáshoz és legyen szereplési készsége. 2. Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 2.1 Búcsúi rendezvény Az elõzõ évekhez hasonlóan a pálya feletti területet az önkormányzat bérli, a temetõi út és a focipálya közötti részen lesznek a sátor helyek kijelölve. A polgárõrség vállalta a szervezéssel kapcsolatos teendõk ellátását. Ez magába foglalja a rendezvény helyszínén a rend biztosítását, a közlekedés irányítását. A Rákóczi utca forgalmát a korábbi éveknek megfelelõen egyirányúsítják, így biztosítható a balesetmentes közlekedés. 2.2 Balatonederics község verseny és tömegsport fejlesztéséért és mûködési feltételeiért Alapítvány megkeresése Az alapítvány már több éve nem tudta biztosítani a mûködéséhez szükséges feltételeket sem, ezért az alapító tagok július 27-én megszüntették az Alapítványt. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonederics község verseny és tömegsport fejlesztéséért és mûködési feltételeiért Alapítvány részére az APEH által kiszabott Ft bírságot, valamint a és évre szóló késedelmi kamat, valamint a megszüntetéssel felmerülõ költségek megfizetését vállalja. 2.3 Pályázat Németh József polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Balatoni játszóház hálózat kialakítását tervezi a régióban. A program egy olyan interaktív játszóházat biztosít, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a Balaton természeti és kulturális értékeivel, múltjával és jelentével. A Cimboránk Balaton 2009-ben 6 db játszóház kiépítését támogatja. A játszóház összköltsége Ft, és Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani, amit szeptemberbe és októberbe kell két részletben befizetni. Szeptemberig kell elküldeni az önkormányzat szándéknyilatkozatát. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete részt kíván venni a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által szervezett Balatoni játszóház hálózat kialakításában. 2.4 Balatonederics SC kérelme A Sport Egyesület pályázatot nyújtott be a Megyei Sporthivatalhoz fûnyíró traktor elnyerése céljából. Közben lehetõségük nyílt egy jutányos áron eladó fûnyíró traktor megvásárlásához, amihez az önkormányzat segítségét kérte. A képviselõ-testület a mûködési támogatás II. félévi elõirányzata terhére az összeget a Sport Egyesület részére átadta a pályázat elbírálásának idejéig. A pályázaton a Sport Egyesület nem nyert, így a II. féléves mûködése gondot okoz. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete a Sportegyesület részére a fûnyíró traktor beszerzéséhez Ft összegû felhalmozási célú támogatást biztosit. 2.5 Kérelem közterületek használatára Szabó Tamás kérelemmel fordult a képviselõtestülethez, hogy fából készült reklámtáblát helyezhessen ki önkormányzati területre. A közterület használat idõtartama 5 év, amit az Önkormányzat közterületek használatáról szóló 16/2007. (XI. 9.) rendelete alapján szerzõdésben rögzít. A közterület-használat feltételei: 1. A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán tartani, gondozni. 2. A közterület jogszerû használatát a közterület használatba adására jogosult, a képviselõ-testület ellenõrizheti. 3. A közterület használati díj meg nem fizetése esetén az önkormányzat az engedélyt visszavonja. 4. A közterület használat befejezésével a közterület használója, illetve bérlõje köteles saját költségén az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 2.6 Szállítási szerzõdés módosítása Nagyné Simon Margit körjegyzõ elmondta, hogy a Szabadics Kft. - aki a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a hús és húskészítmények árukörben nyertes ajánlattevõ volt, kezdeményezte a május 1-én hatályba lépett szállítási szerzõdésen rögzített áraknak a évi 6,1%-os infláció mértékével történõ növelését. A szerzõdéskötés óta eltelt 3 hónapban olyan mértékû negatív irányú változás a gazdaságban nem volt tapasztalható, amely a szerzõdés módosítását megalapozza. Indítványozta a kérelem elutasítását, mert ütközik a közbeszerzési törvény elõírásaival.

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek szeptember 3 Elmondta továbbá, hogy az általános forgalmi adó július 1-i emelése az ajánlattételi idõszakban nem volt ismert, így a módosítás -mind a növelés, mind a csökkentés- a Kbt. elõírásainak megfelelõ szerzõdés módosítást tesz lehetõvé. Indítványozta a szerzõdések ennek megfelelõ módosítását. 2.7 Kérdések, bejelentések Németh József polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy FVM pályázatot hirdet külterületi utak korszerûsítésére 75%-os támogatottsággal. Elmondta, hogy Balatonedericsen 4 úthoz megvan a terv, de a pályázathoz szükséges a jogerõs építési engedély is. Kérte a képviselõ-testület javaslatát, hogy melyik utak korszerûsítése a legfontosabb. A javaslatok után a korszerûsítésre kijelölt utak jogerõs építési engedély beszerzési eljárását elindítják. Németh László képviselõ javasolta a 055 hrsz-ú út és a Barlangbázis épületéhez vezetõ 049/2 hrsz-ú útkorszerûsítését, mivel a pályázati kiírás tervezetében a történelmi borvidékek útjainak korszerûsítése a cél. Tóth Emilné képviselõ javasolta a József Attila utat összekötni 71-es fõúttal, vagy az utat portalanítani. Németh József polgármester a javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a Rendezési Terv szerint a területrész belterületbe vonása van kijelölve, de az ingatlan tulajdonosok csak kis száma kívánja a belterületbe vonást megvalósítani. A képviselõ asszony által javasolt portalanítást a jelenlegi nyomvonalon haladó úton nem célszerû megvalósítani, mivel a Rendezési tervünk 12 méter széles utat ír elõ, melyet csak kisajátítással lehetne megvalósítani, amihez az önkormányzatnak nincs forrása, és pályázati lehetõség sincs. Az utat mart aszfalttal javasolta leteríteni. A nyomvonal pontos kijelölése mellett 1 sáv szélességben a következõ év tavaszán. Egyéb napirendi pontot a képviselõ-testület nem tárgyalt. TÁJÉKOZTATÓ A tapolcai körzeti Földhivatal az elmúlt időszakban több címen szólította fel településünk lakóit -természetesen a körzetéhez tartozó településekhez hasonlóan- egyes elmulasztott intézkedések megtételére. Ezek közül több is jelentős költséggel jár, és bírságot is vonhat maga után, így fontosnak tartom felhívni településünk lakóinak a figyelmét a mulasztás pótlására. A mulasztások a következők: - Épületfeltüntetés elmulasztása: erre abban az esetben kerül sor, amikor a használatbavételi engedéllyel épült épület feltüntetését elmulasztjuk. Intézéséhez jogerős használatbavételi engedély -ennek pótlásában az engedélyező hatóság tud segítséget nyújtani - szükséges továbbá egy földmérő által elkészített épület feltüntetési dokumentáció. Ez utóbbi a földmérő által meghatározott költséggel jár, ami mellett a földhivatali eljárás is illetékköteles. - Jelzálog törlése: ha az ingatlan vásárlásához, építéséhez a tulajdonos hitelt vett igénybe -amennyiben a hitelt már törlesztette- a hitelt folyósító bank igazolása alapján töröltethető. - Művelési ág változása -amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágtól eltérően hasznosítjuk ingatlanunkat. A művelésből való kivonás az is, ha a termőföldet épület létesítésére vesszük igénybe! Sajnos itt az elmulasztott földvédelmi járulék mellett jelentős bírság is kiszabásra kerülhet. - Haszonélvezeti jog -törléséhez a haszonélvezeti jog jogosultjának halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonat szükséges. Hivatalunkban segítséget tudunk nyújtani abban, hogy az épületfeltüntetést, illetve a művelésből való kivonás tényét ellenőrizzük, azonban nyilvántartásunk nem pontos. A földhivatali eljárásról az interneten részletes tájékoztatás található a következő címen: hu. Ugyancsak a földhivatalnál lehet a bejelentést megtenni a parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatban, amennyiben az ingatlan külterületen van. A volt zártkerti területrész is külterület. A helyi adóval kapcsolatban tájékoztatjuk arról, hogy a II. félévi adó befizetésének határideje szeptember 15. az értesítéseket augusztus végén postáztuk. A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje ettől eltérően a tárgyhónapot követő hónap 15-e. Segítsen Ön is, hogy segíteni tudjunk! A gazdasági válság, a munkanélküliség eltérő mértékben sújtja az embereket. Van akinek csökken az életszínvonala, kevesebb jut extra kiadásokra, de sajnos egyre többen vannak, akik napi megélhetési gondokkal küzdenek. Különösen nehéz helyzetben vannak, akik gyermeket nevelnek, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben taníttatják gyermeküket. A gyermekjóléti szolgálat e nehéz sorsú embereken kíván segíteni az Önök közreműködésével. Még használható, jó állapotban lévő ruhák, megunt játékok, tartós fogyasztási cikkek, bútorok felajánlását kérjük, és várjuk. Elérhetőségünk: Meilingerné Fügedi Natália 70/ , Gábor Oszkárné 20/ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOZ Tisztelt Állampolgárok! Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv alapvetõ jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okoz Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyûlési biztosának segítségét. Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyûjtõládák állnak a rendelkezésre a következõ helyszíneken: -Ajka Város Polgármesteri Hivatala 8400 Ajka, Szabadság tér 12., -Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 1. -Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala, 8230, Balatonfüred, Szent István tér 1. -Devecser Város Polgármesteri Hivatala 8461 Devecser, Petõfi Sándor tér 1. -Pápa Város Polgármesteri Hivatala 8500 Pápa, Fõ u Sümeg Város Polgármesteri Hivatala 8330 Sümeg, Béke tér 7. -Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, 8300 Tapolca, Hõsök tere 15. -Várpalota Város Polgármesteri Hivatala 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., -Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. -Zirc Város Polgármesteri Hivatala 8420 Zirc, Március 15. tér 1. A panaszládákba október 1-tõl október 31-ig dobhatják be leveleiket, lehetõleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. Beadványukat október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), vagy ben is továbbíthatják azt a címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve -amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe- továbbítja az illetékes hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás idõpontjától írásbeli értesítést küldünk. Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha -az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási lehetõségeket, -az ügy október 23-a elõtt indult, -jogerõs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, -az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik. Prof. Dr. Szabó Máté s.k. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

4 4 Dobszó Helyett... Hírek szeptember SZÜRETI NAPOK 2009 folytatás az 1. oldalaról A központi felvonuláshoz Lesencetomajon állt össze a kilenc faluból érkezõ maskarás kompánia. Valóban úgy tûnt, hogy az idei menet minden eddiginél hosszabb volt. Annak ellenére, hogy a Szigliget-Hegymagas-Raposka felvonulói külön útvonalon mentek Istvándra, már az edericsi menet is népesebb volt a korábbiaknál. Többüknek -akik nem jelezték elõre felvonulási szándékukat- sajnos ételjegy sem jutott. Szerencsére, volt bõséggel büfés kínálat, így éhezni nekik sem kellett. A mûsor-összeállítás változatosságát a résztvevõ községek kínálata adta. Hogy ez kinek mennyire tetszett, az ízlés dolga. Ki a hagyományt megtartó népies elõadásokat, ki a könnyed, mulatós bemutatókat kedveli. A fõmûsorban is volt mindegyik mûfajból. A tûzijátékot sokan várták most is. Aki pedig bírta energiával, mulathatott hajnalig a bálban. A megvalósulást segítették az önkormányzat dolgozói mellett: Effenpergel Gyõzõ, Fekete Lajosné, Kaszás Mihályné, Renczes Kálmán, Szabó Tamás, Szabó Péter, Szita Ferenc gazdák szõlõ és bor biztosításával, Izer Gézáné, Komáromi Réka, Ribáné Marosvölgyi Judit, Sárdi Jenõné, Szabó Mária, Szitáné Vajda Erika, Töreky Márta szendvics-, szõlõharang, dekorációkészítéssel, Bogdán Zoltán, Czafit Lajos Effenpergel Gyõzõ, Kálmán György, Szabó Ignác szállítóeszközök biztosításával, Tóth Attila kellékek fuvarozásával. A vendégek elszállásolásában Molnár Gyula szervezésében segítségüket ajánlották fel: Kálmánné Kiss Éva, Koczor Ottó, Osvald Ernõ, Páhy Gyula, Petõ László, Stróh Antal, Szabó András, Szabó Tamás. Kalauzolását Csipszer Lajosné, Kovács Józsefné, Lakatos Magdolna, Sipos Istvánné. Gyermekek felügyeletében Sötét Béláné, Szijártó Ferencné, Virágh Annamária vettek részt. /-tyé-/ KÉPES BESZÁMOLÓ NYÁRI PROGRAMJAINKRÓL Július 04. Szarvaskőre látogattak képviselőink Az önkormányzatot megkereste Szarvaskő (Eger melletti kistelepülés) képviselő-testülete testvér-települési szándékkal. Balatonederics képviselő-testülete szándéknyilatkozatot hozott arról, hogy fel kívánja venni a kapcsolatot Szarvaskővel. Keresnek kapcsolódási pontokat a két település között, és amennyiben ez sikeres lesz, bevonják a civil szervezeteket, lakosságot a további döntésbe. Falunap Szarvaskőn

5 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember 5 Erdélyben szerepelt a Magnificat Kórus Július között Gyergyóban járt a kórus, ahol részt vett egy közel 200 szereplős előadásban, amely Fazekas Eszter -azaz a Gyilkos-tó keletkezésének- legendáját elevenítette meg. A mű zeneszerzője, a keszthelyi C.Tóth Zoltán kérte fel az énekkart a közreműködésre. Magyarországról a keszthelyi Salve Regina, és a Rezi Baráti Kör Kamarakórus, Festetics György Zeneiskola tanári zenekara szerepeltek. Erdélyből a Bel Canto Kórus, és a Hóvirág Néptáncegyüttes. A táncjáték koreográfiáját Ivácson László készítette, aki az előadás rendezője is. Az előadásra sok ezer néző -köztük magyarországiak- volt kíváncsi, és nem csalódodtak A bemutató előtti hét minden napján próbák voltak, de jutott idő ismerkedni a környékkel is. A vendéglátó Bel Canto Kórus jóvoltából csodálatos helyekre jutottunk el, és ízes székely túravezetésben volt részünk. Augusztus 19-én a keszthelyi Balaton Színházban, 20-án Ópusztaszeren is bemutatták az előadást. Az előadásból: Horváth János meséli Fazekas Eszter történetét A Zordon Kárpátok A Gyilkos-tó a Kis Cohárd tetejéről Öbölparti 2009 A két napos programon idén is volt lehetőség különböző sportés játékos versenyekben, főzésben a képességek összemérésére, kötetlen szórakozásra, mulatásra, ugyanis a csallóközi vendégek nem jöttek üres kézzel. Az esti koncert után reggelig tartó zenéléssel szórakoztatta a publikumot a HFJ zenekar. Versenyeredmények: Foci: 1.Horváth József- Tóth Zoltán, 2. Osvald Roland-Csiszár Péter, 3. Kálmán Márton-Ihász Martin páros Vízi fejelő: 1. Páhy Gyula-Koczor Ottó, 2. Böde Flórián- Illés Mátyás, 3. Somogyi Róbert Strandröplabda: 1. Bakos-domb, 2. Ederics Stars, 3. Prog csapatok Főzőverseny: 1. Csallóközcsütörtök, 2. Önkormányzat-Öregfiúk, 3. Delta Camping Vendégei Homokvár építés: 1. Vörös Sólymok, 2. Koszolányi, 2. Vámosi, 2. Berttermann, 3.Kránicz család Játékvezetők: Tóth Zoltán, Horváth József, Horváthné Happ Henrietta, Tóth Pál A vendégek elszállásolását Molnár Gyula szervezésében biztosították: Kálmánné Kiss Éva, Koczor Ottó, Osvald Ernő, Páhy Gyula, Pető László, Szabó András, Szabó Tamás segítettek. Tűzzsonglőrök bemutatója július 29-én este a Delta Campingben Szervező: Balközép Rock zenekar (Eke Balázs)

6 6 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember Lábtengó Főzőverseny Strandröplabda Vízi röplabda verseny Falmászás Homokvár építés A kelekótya kiskakas- az Aranykert Bábszínház a dunaszerdahelyi járás óvónőinek előadása

7 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember 7 Vörös István - Prognózis Búcsú Fődi Tibor szobrász-fafaragó kiállítása A brémai muzsikusok - a Kincses Színház előadása VI. Operettest Hat év megkeresett bennünket Éva Riedmann, hogy kollégáival operett-műsort ad a helyi barátoknak. A program évről-évre népszerűbb lett, és az idei, hatodik alkalommal megrendezett előadásra megtelt a művelődési ház terme. A népszerűség nem véletlen, hiszen a művészek mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtó estről gondoskodtak most is. Constanze Friederich -szoprán, Éva Riedmann - szoprán, Claudia Ruppert -hegedű, Andreas Ruppert - zongora, Gerhard Siegel -tenor

8 8 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember NYÁRI FOGLALKOZÁSSOROZAT ISKOLÁSOKNAK (folytatás az 1. oldalról) A programokat Ekéné Pankotai Erzsébet, Horváth Emese és Virágh Annamária tanítónõk szervezték meg, és vezették. Majd 7 alkalommal reggeltõl estig jöhettek a gyerekek az edericsi mûvelõdési házba kézmûves-, túra-, szabadidõs foglalkozásokra, amelyhez a pályázat 40 ezer forintos támogatása mellett az edericsi önkormányzat biztosította a kellékek és az étkezések költségét. A szülõket a kirándulás költsége terhelte. Az elsõ délelõttön rafia-, fonalbabákat, bábokat készítettünk. Vezetõk: Kálmánné Németh Zsuzsanna, Töreky Éva, délután strandoltunk. Kísérõk: Somlainé Jeney Szilvia, Töreky Éva A második délelõtt a felsõ tagozatosok egy része biciklitúrára ment a szigligeti várhoz. Kísérõk: Dr. Orbán Istvánné és Tóth Emilné tanárnõk. Közben az alsósok és a felsõsök másik részével sógyurma figurákat készítettünk. Vezetõ: Töreky Éva Hatodik napon délelõtt fonalgrafikát készítettek a résztvevõk. Délután pedig hangszerbemutatón vettek részt, majd különbözõ egyszerû eszközökbõl maguk is készítettek hangszereket Kovács Gábor zenész irányításával. E napon a foglalkozás vezetõi, délután segítõi Sötét Béláné és Töreky Éva voltak. Záró programunk egy körutazás volt Tapolcán át Badacsonyba vonattal, onnan sétahajóval utaztunk Keszthelyre, ahol a babamúzeumot, csigaparlamentet, a panoptikumot és a marcipán múzeumot látogattuk meg, majd vonattal utaztunk Edericsre. Ezen a napon szülõk és kisebb testvérek is többen részt vettek. Kísérõk: Szijártó Ferencné és Töreky Éva. Délután mindnyájan nemeztarisznya készítésébe kezdtünk. Vezetõ: Töreky Éva. Harmadik foglalkozáson gyöngyöt fûztek, és mozit néztek iskolai ajánlott irodalmakból Varga Jánosné és Somlainé Jeney Szilvia tanárnõk vezetésével. A negyedik alkalommal gyalogtúrát tettünk az Afrika Múzeumhoz a hegyen át. Közben a gyerekeket ismerkedhettek környékünk a földrajzi nevezetességeivel, és növényvilágával. Délután kötetlen játékra, rajzolás-festésre, mozizásra volt lehetõségük. Vezetõ: Varga Jánosné, Töreky Éva. Ötödik alkalommal délelõtt nemezeltek, délután strandoltak a gyerekek Némethné Kaszás Judit és Virágh Annamária vezetésével, kíséretében. A foglalkozások napjain az önkormányzat konyhai dolgozói tízórait, ebédet és uzsonnát készítettek. Köszönjük nekik is türelmüket, rugalmasságukat. Hiszen a nyári szünidõben sokan nagyon ellazítottak, -elõfordult, hogy valaki elfelejtette, hogy milyen nap van, vagy éppen elaludtés utolsó pillanatban derült csak ki a tényleges étkezõi létszám. A nevelõk mindnyájan szabadságuk idejét használták fel a gyerekek programjainak színesítésére, tartalmasabbá tételére. A köszönet a sok vidám gyermek volt. Bízom abban, hogy jövõre is lesz lehetõség a megvalósításra. Köszönöm a gyerekek és a szülõk nevében is a program vezetõinek, valamint a képviselõ-testületnek, hogy biztosították a programok, és az étkezés költségét. Töreky Éva A Tájház kívül-belül szeptember elején

9 Dobszó Helyett... Megyeházi hírek, felhívások szeptember 9 A MEGYEHÁZA HÍREI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot hirdetnek a Veszprém Megyei Minõségi Díj 2009 elnyerésére A pályázat célja A pályázat célja az üzleti kiválóság elismerése, az üzleti kiválósághoz vezetõ út széles körû megismertetése, elfogadtatása, valamint elismertetése és támogatása. Veszprém megyében az üzleti kiválóság terén kimagasló eredményeket elérõ, a minõségügyben kiemelkedõ teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének elismerése, felkészülés a Nemzeti Minõségi Díj (NMD) követelményeinek teljesítésére. Pályázati feltételek Pályázatot nyújthat be bármely, Veszprém megyében - bejegyzett, vagy a megyében telephellyel, kereskedelmi képviselettel rendelkezõ és az ipar, kereskedelem, szolgáltatás vagy kézmûvesség területén, illetve közigazgatásban - közszolgáltatásban - tevékenykedõ: -jogi személyiségû gazdasági társaság -jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet -egyéni vállalkozó; illetve -közszolgáltató szervezet Megyei Minõségi Díjra nem pályázhatnak a korábbi évek Nemzeti Minõségi Díj és/vagy Közép-dunántúli Regionális Minõségi Díj díjazottjai, és akik a évi Nemzeti Minõségi Díjra pályázatot nyújtanak be. (A évi Nemzeti Minõségi Díj pályázat meghirdetésre került.) A pályázat benyújtása A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó pályázati kiírás és útmutató május 29-tõl letölthetõ a pályázatot kiírók honlapjáról, ill. nyomtatott formában beszerezhetõ a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Tel: 88/ VESZPRÉM MEGYEI MINÕSÉGI DÍJ 2009 A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében a kiírók, igény szerint térítésmentes konzultációt biztosítanak a pályázók számára június, szeptember hónapokban. A pályázati anyagot legkésõbb október 5. hétfõ postabélyegzõvel ellátott küldeményként lehet benyújtani 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyezõ másolat) és 1 db elektronikus adathordozón, CD-n a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához. A pályázatok elbírálásának rendje A beérkezett pályázatokat a Megyei Minõségi Díjbizottság bírálja el, külsõ szakértõk és bírálók bevonásával. A díjat az alábbi 4 kategóriában hirdetjük meg: -nagyvállalatok, -közepes méretû vállalkozások, -mikro-, kis- és egyéni vállalkozások, -önkormányzatok, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények A nyertesek oklevelet és tárgyjutalmat kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket ünnepélyes keretek között novemberében nyújtanak át a kiíró szervezetek elnökei. A minõségi díjazottak jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni. A pályázat kiírói a díjazottak névsorát eljuttatják a megyei és az országos írott és elektronikus média számára, az ország valamennyi kamarai lapja számára. A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik. A évi Veszprém Megyei Minõségi Díjjal kapcsolatos információk a kiírók honlapján megtalálhatók: Szakmai kapcsolattartó: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Marácz Judit fõmunkatárs 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Tel: 88/ Becsengettek! Elindult az új tanév, így a nyáron pihenését töltő gyermekeink számára megkezdődött az iskolába járás! Az iskolakezdés előtti napok már az arra való készülődés jegyében teltek. A nagyobb bevásárló központokat, írószerboltokat, könyvesboltokat felkereste minden gondos szülő az oktatásban résztvevő gyermekével, hogy kellően felkészüljenek a következő iskolai év kötelezettségeinek teljesítésére. Az oktatási intézmények - jellemzően általános iskolák - környékén nagyobb számban közlekednek gyalogosan, kerékpárral vagy a tömegközlekedési járművekkel érkező gyerekek, akik közül nem mindenki jártas a KRESZ szabályaiban! Ők, akik még csak most kezdik iskolai tanulmányaikat - főként az általános iskola első osztályosai! Közlekedésük határozatlan, helyzetfelismerő képességük nem kifejlett, a rájuk leselkedő veszélyeket és azok következményeit életkoruknál fogva még nem látják előre! Figyeljünk rájuk oda és legyünk velük kellően előzékenyek, udvariasak! Gyermekeink biztonságának szavatolása érdekében az ORFK által korábban meghirdetett "Az iskola rendőre" akció keretein belül a tanév elején valamennyi általános iskolánál a reggeli valamint a kora délutáni órákban rendőri felügyelet vigyázza óvatlan lépteiket. A rendőrök segítik a nebulók közlekedését - gyalogátkelőhelyeken, úttesteken történő átjutásukat, tömegközlekedési eszközökre szállásukat - az iskolába majd az onnan haza vezető úton! A nyár kellemes hőmérsékleti viszonyai, a nappali időszakok hossza már lassan a múlté lesz, itt van az ősz újra! Rövidülnek a nappalok, ködösebbpárásabb reggelek, csípős hajnalok köszöntenek ránk! A legszámottevőbb gondok egyike a síkossá, csúszóssá váló utak és az alacsony ( fagypont környéki, 0-3 C fok körüli ) hőmérséklet. A váltakozó állapotú útfelület - így a száraz, nedves, jeges, havas - burkolat a gumiabroncsok tapadási tényezőjét megváltoztatja. A járművezetőnek minden körülmények között számolnia kell a megváltozott környezeti tényezőkkel, a nem várt helyzetekre. Az időjárás és az útviszonyok okozta késést ne a közutakon akarja behozni! Ideje leellenőrizni a gépjármű világító berendezéseinek, akkumulátorának hűtőfolyadék minőségének és mennyiségének, a gépjármű fűtésének, a hátsó szélvédő párátlanító berendezésének valamint az első szélvédő ablaktörlő lapátjainak minőségét. Ne várjunk az utolsókig, mert a hanyagság ára drága lehet! Amennyiben szükséges, a fagyos idő előtt a zárak és a szélvédő lefagyását meggátoló folyadékokat vásárolja meg, helyezze el a járműben. A nyáron használt gumiköpenyeket téli abroncsra cseréltessék, mivel azok tapadási tényezői jelentősen csökkenek a külső +7 C fok alatti hőmérsékleten. Ellenőrizze le a gumiabroncsok profilmélységét, mely az előírások szerint 1,6 milliméter minimális bordamélység lehet. Minden körülmények között igyekezzen a látási, időjárási valamint útviszonyoknak megfelelően megválasztani járműve sebességét. Az erdős útszakaszokon, felüljárókon és hidakon áthaladva számolni kell az útfelület jegesedésének kockázatával. A síkos útfelületen óvatosabb, kimértebb mozdulatokkal fékezzen, mivel a fékút hossza is jelentősen megnövekszik. Ne feledjük el, hogy a velünk együtt utazó gyermekeink, családtagjaink, barátaink és ismerőseink biztonságáért mi magunk vagyunk a felelősek, akik vezetünk! Tapolca, szeptember 09. Molnár András r. fhdgy. Tapolcai rendőrkapitányság, Megelőzési előadó

10 10 Dobszó Helyett... Sport szeptember Megyei III. oszt. őszi fordulók sorsolása 1. forduló: augusztus 30. Balatonederics - Gógánfa 2. forduló: szeptember 6. Szabad:Balatonederics 3. forduló: szeptember 13. Szigliget - Balatonederics 4. forduló: szeptember Balatonederics - Nemesgulács 5. forduló: szeptember Révfülöp - Balatonederics (-A Révfülöp SE az őszi szezonban a hazai mérkőzéseit szombaton a forduló időpontjában játssza) 6. forduló: október Balatonederics - Balatonszepezd 7. forduló: október L.istvánd-Uzsa - Balatonederics 8. forduló: október Balatonederics - Káptalantóti 9. forduló: október Monostorapáti - Balatonederics A Megyei III. osztályban az őszi 9. forduló után a év tavaszi szezon 1-3. fordulóját lejátszák a csapatok Időpontok: 10. forduló: november forduló: november forduló: november A 2009/2010. évi Magyar Kupa körzeti selejtező mérkőzések eredményei az első forduló után augusztus 16-án: Lesencetomaj - Révfülöp SE 0 : 5 ( 0 : 2 ) Nemesvita - Káptalantóti elmaradt! Badacsonytomaj II - Balatonederics 2 : 1 ( 2 : 1 ) Sümegprága - Nemesgulács 2 : 5 ( 1 : 3 ) Csabrendek II - Gógánfa 2 : 1 ( 2 : 1 ) Ukk - Szigliget 2 : 4 ( 2 : 4 ) Sümeg VSE - Balatonszepezd 3 : 1 ( 1 : 0 ) Zalaerdőd - Monostorapáti 0 : 5 ( 0 : 1 ) Diszel SE - Lesenceistvánd-Uzsa 1 : 1 ( 1 : 1 ) Zánka - Káli-medence Révfülöp 6 : 2 ( 2 : 2 ) Hegymagas - Tapolca VSE 1 : 1 ( 0 : 0 ) 11-esekkel 3 : augusztus 30-án: felnőtt tartalék Balatonederics - Gógánfa 5 : 0 ( 2 : 0 ) 0 : 4 ( 0 : 2 ) Szigliget - Balatonederics 1 : 0 ( 0 : 0 ) 5 : 1 ( 3 : 0 ) A második fordulóba jutott: Révfülöp SE, Káptalantóti, Badacsonytomaj II, Nemesgulács, Csabrendek II, Szigliget, Sümeg VSE, Monostorapáti, Diszel SE, Zánka,Tapolca VSE, Legjobb kiesőként: Hegymagas Tabella Megyei III. osztály szeptember Szigliget : Révfülöp : Nemesgulács : Káptalantóti : Balatonederics : L.istvánd-Uzsa : Monostorapáti : Balatonszepezd : Gógánfa :7 0 Tartalékbajnokság 1. Szigliget : Monostorapáti : Gógánfa : Káptalantóti : Balatonszepezd : L.istvánd-Uzsa : Nemesgulács : Révfülöp : Balatonederics : 9 0 A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva, Németh József Tördelés: Kiss Zoltán Készült: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca, Batsányi u. 1. A megjelenést a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága támogatta

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS INFORMATIKAI TANFOLYAM A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

KÖZMEGHALLGATÁS INFORMATIKAI TANFOLYAM A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. évf. 187. szám 2013. november OKTÓBER 23-i ÜNNEPSÉG Az általános iskolások ünnepi műsorával emlékeztünk meg a művelődési házban október 22-én az 1956-os forradalomról

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Szaporodunk, de milyen áron!!?

Szaporodunk, de milyen áron!!? sára egy véleményezõ csapatot hozott létre, melynek tagjai: Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgármester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a gátak ügyében. Az elõzetesen

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Városunkban ünnepelt Veszprém megye

Sümeg és Vidéke. Városunkban ünnepelt Veszprém megye Sümeg és Vidéke 40. szám 2014. Március közérdekû önkormányzati havilap Városunkban ünnepelt Veszprém megye A szabadság lehetőség és felelősség Városunk adott otthont a Veszprém Megyei Önkormányzat az 1848-49-es

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány,

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését. A napirend elfogadása utáni elsõ mozzanat a községben mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

HÍRHARANG. a kísérőktől is búcsút kellett venni az új iskolásoknak.

HÍRHARANG. a kísérőktől is búcsút kellett venni az új iskolásoknak. CSABRENDEKI HÍRHARANG Helyi közéleti havilap 2014. AUGUSZTUS-Szeptember XVII. évfolyam 8. szám Becsengettek Szeptember 1-je, szomorkás hétfői nap. Esett az eső. A gyermekek szívében mégis izgalom, halk

Részletesebben