2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 146. szám"

Átírás

1 2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf szám SZÜRETI NAPOK 2009 Házigazda: Lesenceistvánd Idén pénteken kezdõdtek a "Lesencéktõl a Balatonig " Szüreti Napok eseményei. Pénteken este az istvándi SZÍN-VONAL mûvészeti oktatásban résztvevõ tanulók munkáiból szüreti bemutatkozó kiállítás volt a helyi mûvelõdési házban, majd a helyi és helyi kötõdésû amatõr elõadók verseszenés mûsor-összeállítással szórakoztatták a megjelent közönséget. Ezután kezdõdött a Borkirálynõ választás, amelyre kilenc település benevezett hölgytagjai részvételével. A vetélkedõben, melyen ügyességi, elméleti témakörben is összemérték tudásukat. Edericset Sáfár Ferencné képviselte. A nyertes az istvándi induló lett, aki rangidõsként is, boros, vendéglátós múlttal alaposan megtanulta, és jól alkalmazta tapasztalatait. Gratulálunk ez úton is neki. Szombaton az elõzõ évek gyakorlata szerint minden társközségben volt felvonulás, mûsor. Idén már Raposka is bekapcsolódott a programokba. Edericsen a helyiek mellett vitaiak, és mindkét falu testvértelepülései is felvonultak, mûsort adtak. A HITTANOS TÁBOR 2009 LAD Idén negyedik alkalommal vettek részt a gyerekek Fódi Ákos plébános, Horváth Marietta hittanoktató, Némethné Kálmán Zsuzsanna tanárnő, és a tapolcai Szabó Házaspár kíséretében egy hetes biciklis táborban. Évről-évre többen -most 25-en- voltak az edeicsi iskolából. Túrterebesi Népdalkör, és a Csallóközcsütörtöki Népdalkör vidám szüreti dalokat adtak elõ. Közremûködtek a Pipitér Néptáncosok, és a Kinizsi Néptánc-egyesültet táncosai. Vitán Sobri Jóska és Répa Rozi lakodalmát dolgozták fel a helyi színjátszók....folytatás a 4. oldalon NYÁRI FOGLALKOZÁSSOROZAT ISKOLÁSOKNAK A tavasszal pályáztunk a Megyei Önkormányzat kiírására, amely a nyári gyermekprogramok támogatását jelölte meg célul. Az elbírálás után örültünk is, de a gondjaink is megszaporodtak. Ugyanis a tervezett programok költségének csak tizenötöd részét sikerült elnyernünk. Hangszerbemutató a táborban Idén nyáron is egy fejejthetetlen hetet tölthettünk el a hittanos táborban, aminek a helyszíne egy Somogy-megyei kis falu: Lad volt. Ákos atya, Marietta néni és Csaba bácsi, Marika néni igyekeztek jó programokat szervezni, így jártunk: Szigetváron, Sellyén, Orfűn, Pécsen és Kaposváron. Köszönjük fáradozásukat, és reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk. Szita Evelin A képviselõ-testület azonban -tekintettel a jelentkezõk magas számára, 41 gyermek- úgy döntött, hogy egy csökkentett programsorral ugyan, de fedezik a megvalósítás költségét. Így a program szerint a napközisek két és fél napos táborához a vitai önkormányzat biztosította a szállást, a szülõk pedig az étkezés és anyagköltségeit fedezték....folytatás a 8. oldalon

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek szeptember TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETI ÜLÉSÉRÕL -teljes anyag elolvasható a könyvtárban illetve a községházán- Balatonederics képviselõ testülete augusztus 18-án 20 órai kezdettel tartotta rendkívüli ülését. Jelen voltak: Németh József polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Molnár Gyula, Nagy Lajos, Németh László, Sipos Istvánné, Tóth Emilné és Stróh Antal képviselõk,nagyné Simon Margit körjegyzõ, Varga Jánosné tagintézmény-vezetõ, Töreky Éva könyvtáros és mûvelõdésszervezõ, Kálmánné Kiss Éva A képviselõ-testület rendkívüli ülésének összehívását a búcsúi rendezvény és a évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatos balatonedericsi feladatok megbeszélése tette szükségessé évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatos balatonedericsi feladatok megbeszélése Németh József polgármester elmondta, hogy a évi szüreti rendezvény házigazdája Lesenceistvánd lesz. Ismertette a részletes programot. A rendezvényen kérte a civil szervezetek részvételét, és a polgárõrök, pedagógusok segítségét. Elmondta, hogy a rendezvényre Csallóközcsütörtök és Szarvaskõ testvértelepülésekrõl is érkeznek vendégek. A központi rendezvényen parti sátrat állítanak fel, melyben a vendégek részére a szükséges italt biztosítják. Elmondta, hogy a vendégek fogadásához szálláshelyet a képviselõk közremûködésével kell biztosítani, az étkezést az önkormányzat konyháján, illetve a központi rendezvényen tudják megoldani. Ehhez megkérdezte a testület tagjait, hogy kit tud a rendezvény alkalmából vendéget fogadni. 20 fõ elhelyezésérõl kell gondoskodni. A polgármester úron kívül a felkérésre Németh László és Szíjártó Ferenc képviselõ ajánlott fel szálláshelyet. A polgármester megköszönte a felajánlást és megállapította, hogy így családonként 6-6 fõt kell elhelyezni. Töreky Éva könyvtáros és mûvelõdésszervezõ ismertette a Borkirálynõ választásra vonatkozó elképzelést. Elmondta, hogy a borkirálynõ egy reprezentatív feladatot magába foglaló megbízatás, emellett kell, hogy értsen a borhoz, a vendéglátáshoz és legyen szereplési készsége. 2. Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 2.1 Búcsúi rendezvény Az elõzõ évekhez hasonlóan a pálya feletti területet az önkormányzat bérli, a temetõi út és a focipálya közötti részen lesznek a sátor helyek kijelölve. A polgárõrség vállalta a szervezéssel kapcsolatos teendõk ellátását. Ez magába foglalja a rendezvény helyszínén a rend biztosítását, a közlekedés irányítását. A Rákóczi utca forgalmát a korábbi éveknek megfelelõen egyirányúsítják, így biztosítható a balesetmentes közlekedés. 2.2 Balatonederics község verseny és tömegsport fejlesztéséért és mûködési feltételeiért Alapítvány megkeresése Az alapítvány már több éve nem tudta biztosítani a mûködéséhez szükséges feltételeket sem, ezért az alapító tagok július 27-én megszüntették az Alapítványt. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonederics község verseny és tömegsport fejlesztéséért és mûködési feltételeiért Alapítvány részére az APEH által kiszabott Ft bírságot, valamint a és évre szóló késedelmi kamat, valamint a megszüntetéssel felmerülõ költségek megfizetését vállalja. 2.3 Pályázat Németh József polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Balatoni játszóház hálózat kialakítását tervezi a régióban. A program egy olyan interaktív játszóházat biztosít, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a Balaton természeti és kulturális értékeivel, múltjával és jelentével. A Cimboránk Balaton 2009-ben 6 db játszóház kiépítését támogatja. A játszóház összköltsége Ft, és Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani, amit szeptemberbe és októberbe kell két részletben befizetni. Szeptemberig kell elküldeni az önkormányzat szándéknyilatkozatát. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete részt kíván venni a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által szervezett Balatoni játszóház hálózat kialakításában. 2.4 Balatonederics SC kérelme A Sport Egyesület pályázatot nyújtott be a Megyei Sporthivatalhoz fûnyíró traktor elnyerése céljából. Közben lehetõségük nyílt egy jutányos áron eladó fûnyíró traktor megvásárlásához, amihez az önkormányzat segítségét kérte. A képviselõ-testület a mûködési támogatás II. félévi elõirányzata terhére az összeget a Sport Egyesület részére átadta a pályázat elbírálásának idejéig. A pályázaton a Sport Egyesület nem nyert, így a II. féléves mûködése gondot okoz. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselõ-testülete a Sportegyesület részére a fûnyíró traktor beszerzéséhez Ft összegû felhalmozási célú támogatást biztosit. 2.5 Kérelem közterületek használatára Szabó Tamás kérelemmel fordult a képviselõtestülethez, hogy fából készült reklámtáblát helyezhessen ki önkormányzati területre. A közterület használat idõtartama 5 év, amit az Önkormányzat közterületek használatáról szóló 16/2007. (XI. 9.) rendelete alapján szerzõdésben rögzít. A közterület-használat feltételei: 1. A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán tartani, gondozni. 2. A közterület jogszerû használatát a közterület használatba adására jogosult, a képviselõ-testület ellenõrizheti. 3. A közterület használati díj meg nem fizetése esetén az önkormányzat az engedélyt visszavonja. 4. A közterület használat befejezésével a közterület használója, illetve bérlõje köteles saját költségén az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 2.6 Szállítási szerzõdés módosítása Nagyné Simon Margit körjegyzõ elmondta, hogy a Szabadics Kft. - aki a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a hús és húskészítmények árukörben nyertes ajánlattevõ volt, kezdeményezte a május 1-én hatályba lépett szállítási szerzõdésen rögzített áraknak a évi 6,1%-os infláció mértékével történõ növelését. A szerzõdéskötés óta eltelt 3 hónapban olyan mértékû negatív irányú változás a gazdaságban nem volt tapasztalható, amely a szerzõdés módosítását megalapozza. Indítványozta a kérelem elutasítását, mert ütközik a közbeszerzési törvény elõírásaival.

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek szeptember 3 Elmondta továbbá, hogy az általános forgalmi adó július 1-i emelése az ajánlattételi idõszakban nem volt ismert, így a módosítás -mind a növelés, mind a csökkentés- a Kbt. elõírásainak megfelelõ szerzõdés módosítást tesz lehetõvé. Indítványozta a szerzõdések ennek megfelelõ módosítását. 2.7 Kérdések, bejelentések Németh József polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy FVM pályázatot hirdet külterületi utak korszerûsítésére 75%-os támogatottsággal. Elmondta, hogy Balatonedericsen 4 úthoz megvan a terv, de a pályázathoz szükséges a jogerõs építési engedély is. Kérte a képviselõ-testület javaslatát, hogy melyik utak korszerûsítése a legfontosabb. A javaslatok után a korszerûsítésre kijelölt utak jogerõs építési engedély beszerzési eljárását elindítják. Németh László képviselõ javasolta a 055 hrsz-ú út és a Barlangbázis épületéhez vezetõ 049/2 hrsz-ú útkorszerûsítését, mivel a pályázati kiírás tervezetében a történelmi borvidékek útjainak korszerûsítése a cél. Tóth Emilné képviselõ javasolta a József Attila utat összekötni 71-es fõúttal, vagy az utat portalanítani. Németh József polgármester a javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a Rendezési Terv szerint a területrész belterületbe vonása van kijelölve, de az ingatlan tulajdonosok csak kis száma kívánja a belterületbe vonást megvalósítani. A képviselõ asszony által javasolt portalanítást a jelenlegi nyomvonalon haladó úton nem célszerû megvalósítani, mivel a Rendezési tervünk 12 méter széles utat ír elõ, melyet csak kisajátítással lehetne megvalósítani, amihez az önkormányzatnak nincs forrása, és pályázati lehetõség sincs. Az utat mart aszfalttal javasolta leteríteni. A nyomvonal pontos kijelölése mellett 1 sáv szélességben a következõ év tavaszán. Egyéb napirendi pontot a képviselõ-testület nem tárgyalt. TÁJÉKOZTATÓ A tapolcai körzeti Földhivatal az elmúlt időszakban több címen szólította fel településünk lakóit -természetesen a körzetéhez tartozó településekhez hasonlóan- egyes elmulasztott intézkedések megtételére. Ezek közül több is jelentős költséggel jár, és bírságot is vonhat maga után, így fontosnak tartom felhívni településünk lakóinak a figyelmét a mulasztás pótlására. A mulasztások a következők: - Épületfeltüntetés elmulasztása: erre abban az esetben kerül sor, amikor a használatbavételi engedéllyel épült épület feltüntetését elmulasztjuk. Intézéséhez jogerős használatbavételi engedély -ennek pótlásában az engedélyező hatóság tud segítséget nyújtani - szükséges továbbá egy földmérő által elkészített épület feltüntetési dokumentáció. Ez utóbbi a földmérő által meghatározott költséggel jár, ami mellett a földhivatali eljárás is illetékköteles. - Jelzálog törlése: ha az ingatlan vásárlásához, építéséhez a tulajdonos hitelt vett igénybe -amennyiben a hitelt már törlesztette- a hitelt folyósító bank igazolása alapján töröltethető. - Művelési ág változása -amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágtól eltérően hasznosítjuk ingatlanunkat. A művelésből való kivonás az is, ha a termőföldet épület létesítésére vesszük igénybe! Sajnos itt az elmulasztott földvédelmi járulék mellett jelentős bírság is kiszabásra kerülhet. - Haszonélvezeti jog -törléséhez a haszonélvezeti jog jogosultjának halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonat szükséges. Hivatalunkban segítséget tudunk nyújtani abban, hogy az épületfeltüntetést, illetve a művelésből való kivonás tényét ellenőrizzük, azonban nyilvántartásunk nem pontos. A földhivatali eljárásról az interneten részletes tájékoztatás található a következő címen: hu. Ugyancsak a földhivatalnál lehet a bejelentést megtenni a parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatban, amennyiben az ingatlan külterületen van. A volt zártkerti területrész is külterület. A helyi adóval kapcsolatban tájékoztatjuk arról, hogy a II. félévi adó befizetésének határideje szeptember 15. az értesítéseket augusztus végén postáztuk. A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje ettől eltérően a tárgyhónapot követő hónap 15-e. Segítsen Ön is, hogy segíteni tudjunk! A gazdasági válság, a munkanélküliség eltérő mértékben sújtja az embereket. Van akinek csökken az életszínvonala, kevesebb jut extra kiadásokra, de sajnos egyre többen vannak, akik napi megélhetési gondokkal küzdenek. Különösen nehéz helyzetben vannak, akik gyermeket nevelnek, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben taníttatják gyermeküket. A gyermekjóléti szolgálat e nehéz sorsú embereken kíván segíteni az Önök közreműködésével. Még használható, jó állapotban lévő ruhák, megunt játékok, tartós fogyasztási cikkek, bútorok felajánlását kérjük, és várjuk. Elérhetőségünk: Meilingerné Fügedi Natália 70/ , Gábor Oszkárné 20/ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOZ Tisztelt Állampolgárok! Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv alapvetõ jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okoz Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyûlési biztosának segítségét. Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyûjtõládák állnak a rendelkezésre a következõ helyszíneken: -Ajka Város Polgármesteri Hivatala 8400 Ajka, Szabadság tér 12., -Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 1. -Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala, 8230, Balatonfüred, Szent István tér 1. -Devecser Város Polgármesteri Hivatala 8461 Devecser, Petõfi Sándor tér 1. -Pápa Város Polgármesteri Hivatala 8500 Pápa, Fõ u Sümeg Város Polgármesteri Hivatala 8330 Sümeg, Béke tér 7. -Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, 8300 Tapolca, Hõsök tere 15. -Várpalota Város Polgármesteri Hivatala 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., -Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. -Zirc Város Polgármesteri Hivatala 8420 Zirc, Március 15. tér 1. A panaszládákba október 1-tõl október 31-ig dobhatják be leveleiket, lehetõleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. Beadványukat október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), vagy ben is továbbíthatják azt a címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve -amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe- továbbítja az illetékes hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás idõpontjától írásbeli értesítést küldünk. Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha -az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási lehetõségeket, -az ügy október 23-a elõtt indult, -jogerõs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, -az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik. Prof. Dr. Szabó Máté s.k. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

4 4 Dobszó Helyett... Hírek szeptember SZÜRETI NAPOK 2009 folytatás az 1. oldalaról A központi felvonuláshoz Lesencetomajon állt össze a kilenc faluból érkezõ maskarás kompánia. Valóban úgy tûnt, hogy az idei menet minden eddiginél hosszabb volt. Annak ellenére, hogy a Szigliget-Hegymagas-Raposka felvonulói külön útvonalon mentek Istvándra, már az edericsi menet is népesebb volt a korábbiaknál. Többüknek -akik nem jelezték elõre felvonulási szándékukat- sajnos ételjegy sem jutott. Szerencsére, volt bõséggel büfés kínálat, így éhezni nekik sem kellett. A mûsor-összeállítás változatosságát a résztvevõ községek kínálata adta. Hogy ez kinek mennyire tetszett, az ízlés dolga. Ki a hagyományt megtartó népies elõadásokat, ki a könnyed, mulatós bemutatókat kedveli. A fõmûsorban is volt mindegyik mûfajból. A tûzijátékot sokan várták most is. Aki pedig bírta energiával, mulathatott hajnalig a bálban. A megvalósulást segítették az önkormányzat dolgozói mellett: Effenpergel Gyõzõ, Fekete Lajosné, Kaszás Mihályné, Renczes Kálmán, Szabó Tamás, Szabó Péter, Szita Ferenc gazdák szõlõ és bor biztosításával, Izer Gézáné, Komáromi Réka, Ribáné Marosvölgyi Judit, Sárdi Jenõné, Szabó Mária, Szitáné Vajda Erika, Töreky Márta szendvics-, szõlõharang, dekorációkészítéssel, Bogdán Zoltán, Czafit Lajos Effenpergel Gyõzõ, Kálmán György, Szabó Ignác szállítóeszközök biztosításával, Tóth Attila kellékek fuvarozásával. A vendégek elszállásolásában Molnár Gyula szervezésében segítségüket ajánlották fel: Kálmánné Kiss Éva, Koczor Ottó, Osvald Ernõ, Páhy Gyula, Petõ László, Stróh Antal, Szabó András, Szabó Tamás. Kalauzolását Csipszer Lajosné, Kovács Józsefné, Lakatos Magdolna, Sipos Istvánné. Gyermekek felügyeletében Sötét Béláné, Szijártó Ferencné, Virágh Annamária vettek részt. /-tyé-/ KÉPES BESZÁMOLÓ NYÁRI PROGRAMJAINKRÓL Július 04. Szarvaskőre látogattak képviselőink Az önkormányzatot megkereste Szarvaskő (Eger melletti kistelepülés) képviselő-testülete testvér-települési szándékkal. Balatonederics képviselő-testülete szándéknyilatkozatot hozott arról, hogy fel kívánja venni a kapcsolatot Szarvaskővel. Keresnek kapcsolódási pontokat a két település között, és amennyiben ez sikeres lesz, bevonják a civil szervezeteket, lakosságot a további döntésbe. Falunap Szarvaskőn

5 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember 5 Erdélyben szerepelt a Magnificat Kórus Július között Gyergyóban járt a kórus, ahol részt vett egy közel 200 szereplős előadásban, amely Fazekas Eszter -azaz a Gyilkos-tó keletkezésének- legendáját elevenítette meg. A mű zeneszerzője, a keszthelyi C.Tóth Zoltán kérte fel az énekkart a közreműködésre. Magyarországról a keszthelyi Salve Regina, és a Rezi Baráti Kör Kamarakórus, Festetics György Zeneiskola tanári zenekara szerepeltek. Erdélyből a Bel Canto Kórus, és a Hóvirág Néptáncegyüttes. A táncjáték koreográfiáját Ivácson László készítette, aki az előadás rendezője is. Az előadásra sok ezer néző -köztük magyarországiak- volt kíváncsi, és nem csalódodtak A bemutató előtti hét minden napján próbák voltak, de jutott idő ismerkedni a környékkel is. A vendéglátó Bel Canto Kórus jóvoltából csodálatos helyekre jutottunk el, és ízes székely túravezetésben volt részünk. Augusztus 19-én a keszthelyi Balaton Színházban, 20-án Ópusztaszeren is bemutatták az előadást. Az előadásból: Horváth János meséli Fazekas Eszter történetét A Zordon Kárpátok A Gyilkos-tó a Kis Cohárd tetejéről Öbölparti 2009 A két napos programon idén is volt lehetőség különböző sportés játékos versenyekben, főzésben a képességek összemérésére, kötetlen szórakozásra, mulatásra, ugyanis a csallóközi vendégek nem jöttek üres kézzel. Az esti koncert után reggelig tartó zenéléssel szórakoztatta a publikumot a HFJ zenekar. Versenyeredmények: Foci: 1.Horváth József- Tóth Zoltán, 2. Osvald Roland-Csiszár Péter, 3. Kálmán Márton-Ihász Martin páros Vízi fejelő: 1. Páhy Gyula-Koczor Ottó, 2. Böde Flórián- Illés Mátyás, 3. Somogyi Róbert Strandröplabda: 1. Bakos-domb, 2. Ederics Stars, 3. Prog csapatok Főzőverseny: 1. Csallóközcsütörtök, 2. Önkormányzat-Öregfiúk, 3. Delta Camping Vendégei Homokvár építés: 1. Vörös Sólymok, 2. Koszolányi, 2. Vámosi, 2. Berttermann, 3.Kránicz család Játékvezetők: Tóth Zoltán, Horváth József, Horváthné Happ Henrietta, Tóth Pál A vendégek elszállásolását Molnár Gyula szervezésében biztosították: Kálmánné Kiss Éva, Koczor Ottó, Osvald Ernő, Páhy Gyula, Pető László, Szabó András, Szabó Tamás segítettek. Tűzzsonglőrök bemutatója július 29-én este a Delta Campingben Szervező: Balközép Rock zenekar (Eke Balázs)

6 6 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember Lábtengó Főzőverseny Strandröplabda Vízi röplabda verseny Falmászás Homokvár építés A kelekótya kiskakas- az Aranykert Bábszínház a dunaszerdahelyi járás óvónőinek előadása

7 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember 7 Vörös István - Prognózis Búcsú Fődi Tibor szobrász-fafaragó kiállítása A brémai muzsikusok - a Kincses Színház előadása VI. Operettest Hat év megkeresett bennünket Éva Riedmann, hogy kollégáival operett-műsort ad a helyi barátoknak. A program évről-évre népszerűbb lett, és az idei, hatodik alkalommal megrendezett előadásra megtelt a művelődési ház terme. A népszerűség nem véletlen, hiszen a művészek mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtó estről gondoskodtak most is. Constanze Friederich -szoprán, Éva Riedmann - szoprán, Claudia Ruppert -hegedű, Andreas Ruppert - zongora, Gerhard Siegel -tenor

8 8 Dobszó Helyett... Hírek - képes beszámoló szeptember NYÁRI FOGLALKOZÁSSOROZAT ISKOLÁSOKNAK (folytatás az 1. oldalról) A programokat Ekéné Pankotai Erzsébet, Horváth Emese és Virágh Annamária tanítónõk szervezték meg, és vezették. Majd 7 alkalommal reggeltõl estig jöhettek a gyerekek az edericsi mûvelõdési házba kézmûves-, túra-, szabadidõs foglalkozásokra, amelyhez a pályázat 40 ezer forintos támogatása mellett az edericsi önkormányzat biztosította a kellékek és az étkezések költségét. A szülõket a kirándulás költsége terhelte. Az elsõ délelõttön rafia-, fonalbabákat, bábokat készítettünk. Vezetõk: Kálmánné Németh Zsuzsanna, Töreky Éva, délután strandoltunk. Kísérõk: Somlainé Jeney Szilvia, Töreky Éva A második délelõtt a felsõ tagozatosok egy része biciklitúrára ment a szigligeti várhoz. Kísérõk: Dr. Orbán Istvánné és Tóth Emilné tanárnõk. Közben az alsósok és a felsõsök másik részével sógyurma figurákat készítettünk. Vezetõ: Töreky Éva Hatodik napon délelõtt fonalgrafikát készítettek a résztvevõk. Délután pedig hangszerbemutatón vettek részt, majd különbözõ egyszerû eszközökbõl maguk is készítettek hangszereket Kovács Gábor zenész irányításával. E napon a foglalkozás vezetõi, délután segítõi Sötét Béláné és Töreky Éva voltak. Záró programunk egy körutazás volt Tapolcán át Badacsonyba vonattal, onnan sétahajóval utaztunk Keszthelyre, ahol a babamúzeumot, csigaparlamentet, a panoptikumot és a marcipán múzeumot látogattuk meg, majd vonattal utaztunk Edericsre. Ezen a napon szülõk és kisebb testvérek is többen részt vettek. Kísérõk: Szijártó Ferencné és Töreky Éva. Délután mindnyájan nemeztarisznya készítésébe kezdtünk. Vezetõ: Töreky Éva. Harmadik foglalkozáson gyöngyöt fûztek, és mozit néztek iskolai ajánlott irodalmakból Varga Jánosné és Somlainé Jeney Szilvia tanárnõk vezetésével. A negyedik alkalommal gyalogtúrát tettünk az Afrika Múzeumhoz a hegyen át. Közben a gyerekeket ismerkedhettek környékünk a földrajzi nevezetességeivel, és növényvilágával. Délután kötetlen játékra, rajzolás-festésre, mozizásra volt lehetõségük. Vezetõ: Varga Jánosné, Töreky Éva. Ötödik alkalommal délelõtt nemezeltek, délután strandoltak a gyerekek Némethné Kaszás Judit és Virágh Annamária vezetésével, kíséretében. A foglalkozások napjain az önkormányzat konyhai dolgozói tízórait, ebédet és uzsonnát készítettek. Köszönjük nekik is türelmüket, rugalmasságukat. Hiszen a nyári szünidõben sokan nagyon ellazítottak, -elõfordult, hogy valaki elfelejtette, hogy milyen nap van, vagy éppen elaludtés utolsó pillanatban derült csak ki a tényleges étkezõi létszám. A nevelõk mindnyájan szabadságuk idejét használták fel a gyerekek programjainak színesítésére, tartalmasabbá tételére. A köszönet a sok vidám gyermek volt. Bízom abban, hogy jövõre is lesz lehetõség a megvalósításra. Köszönöm a gyerekek és a szülõk nevében is a program vezetõinek, valamint a képviselõ-testületnek, hogy biztosították a programok, és az étkezés költségét. Töreky Éva A Tájház kívül-belül szeptember elején

9 Dobszó Helyett... Megyeházi hírek, felhívások szeptember 9 A MEGYEHÁZA HÍREI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot hirdetnek a Veszprém Megyei Minõségi Díj 2009 elnyerésére A pályázat célja A pályázat célja az üzleti kiválóság elismerése, az üzleti kiválósághoz vezetõ út széles körû megismertetése, elfogadtatása, valamint elismertetése és támogatása. Veszprém megyében az üzleti kiválóság terén kimagasló eredményeket elérõ, a minõségügyben kiemelkedõ teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének elismerése, felkészülés a Nemzeti Minõségi Díj (NMD) követelményeinek teljesítésére. Pályázati feltételek Pályázatot nyújthat be bármely, Veszprém megyében - bejegyzett, vagy a megyében telephellyel, kereskedelmi képviselettel rendelkezõ és az ipar, kereskedelem, szolgáltatás vagy kézmûvesség területén, illetve közigazgatásban - közszolgáltatásban - tevékenykedõ: -jogi személyiségû gazdasági társaság -jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet -egyéni vállalkozó; illetve -közszolgáltató szervezet Megyei Minõségi Díjra nem pályázhatnak a korábbi évek Nemzeti Minõségi Díj és/vagy Közép-dunántúli Regionális Minõségi Díj díjazottjai, és akik a évi Nemzeti Minõségi Díjra pályázatot nyújtanak be. (A évi Nemzeti Minõségi Díj pályázat meghirdetésre került.) A pályázat benyújtása A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó pályázati kiírás és útmutató május 29-tõl letölthetõ a pályázatot kiírók honlapjáról, ill. nyomtatott formában beszerezhetõ a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Tel: 88/ VESZPRÉM MEGYEI MINÕSÉGI DÍJ 2009 A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében a kiírók, igény szerint térítésmentes konzultációt biztosítanak a pályázók számára június, szeptember hónapokban. A pályázati anyagot legkésõbb október 5. hétfõ postabélyegzõvel ellátott küldeményként lehet benyújtani 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyezõ másolat) és 1 db elektronikus adathordozón, CD-n a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához. A pályázatok elbírálásának rendje A beérkezett pályázatokat a Megyei Minõségi Díjbizottság bírálja el, külsõ szakértõk és bírálók bevonásával. A díjat az alábbi 4 kategóriában hirdetjük meg: -nagyvállalatok, -közepes méretû vállalkozások, -mikro-, kis- és egyéni vállalkozások, -önkormányzatok, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények A nyertesek oklevelet és tárgyjutalmat kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket ünnepélyes keretek között novemberében nyújtanak át a kiíró szervezetek elnökei. A minõségi díjazottak jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni. A pályázat kiírói a díjazottak névsorát eljuttatják a megyei és az országos írott és elektronikus média számára, az ország valamennyi kamarai lapja számára. A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik. A évi Veszprém Megyei Minõségi Díjjal kapcsolatos információk a kiírók honlapján megtalálhatók: Szakmai kapcsolattartó: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Marácz Judit fõmunkatárs 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Tel: 88/ Becsengettek! Elindult az új tanév, így a nyáron pihenését töltő gyermekeink számára megkezdődött az iskolába járás! Az iskolakezdés előtti napok már az arra való készülődés jegyében teltek. A nagyobb bevásárló központokat, írószerboltokat, könyvesboltokat felkereste minden gondos szülő az oktatásban résztvevő gyermekével, hogy kellően felkészüljenek a következő iskolai év kötelezettségeinek teljesítésére. Az oktatási intézmények - jellemzően általános iskolák - környékén nagyobb számban közlekednek gyalogosan, kerékpárral vagy a tömegközlekedési járművekkel érkező gyerekek, akik közül nem mindenki jártas a KRESZ szabályaiban! Ők, akik még csak most kezdik iskolai tanulmányaikat - főként az általános iskola első osztályosai! Közlekedésük határozatlan, helyzetfelismerő képességük nem kifejlett, a rájuk leselkedő veszélyeket és azok következményeit életkoruknál fogva még nem látják előre! Figyeljünk rájuk oda és legyünk velük kellően előzékenyek, udvariasak! Gyermekeink biztonságának szavatolása érdekében az ORFK által korábban meghirdetett "Az iskola rendőre" akció keretein belül a tanév elején valamennyi általános iskolánál a reggeli valamint a kora délutáni órákban rendőri felügyelet vigyázza óvatlan lépteiket. A rendőrök segítik a nebulók közlekedését - gyalogátkelőhelyeken, úttesteken történő átjutásukat, tömegközlekedési eszközökre szállásukat - az iskolába majd az onnan haza vezető úton! A nyár kellemes hőmérsékleti viszonyai, a nappali időszakok hossza már lassan a múlté lesz, itt van az ősz újra! Rövidülnek a nappalok, ködösebbpárásabb reggelek, csípős hajnalok köszöntenek ránk! A legszámottevőbb gondok egyike a síkossá, csúszóssá váló utak és az alacsony ( fagypont környéki, 0-3 C fok körüli ) hőmérséklet. A váltakozó állapotú útfelület - így a száraz, nedves, jeges, havas - burkolat a gumiabroncsok tapadási tényezőjét megváltoztatja. A járművezetőnek minden körülmények között számolnia kell a megváltozott környezeti tényezőkkel, a nem várt helyzetekre. Az időjárás és az útviszonyok okozta késést ne a közutakon akarja behozni! Ideje leellenőrizni a gépjármű világító berendezéseinek, akkumulátorának hűtőfolyadék minőségének és mennyiségének, a gépjármű fűtésének, a hátsó szélvédő párátlanító berendezésének valamint az első szélvédő ablaktörlő lapátjainak minőségét. Ne várjunk az utolsókig, mert a hanyagság ára drága lehet! Amennyiben szükséges, a fagyos idő előtt a zárak és a szélvédő lefagyását meggátoló folyadékokat vásárolja meg, helyezze el a járműben. A nyáron használt gumiköpenyeket téli abroncsra cseréltessék, mivel azok tapadási tényezői jelentősen csökkenek a külső +7 C fok alatti hőmérsékleten. Ellenőrizze le a gumiabroncsok profilmélységét, mely az előírások szerint 1,6 milliméter minimális bordamélység lehet. Minden körülmények között igyekezzen a látási, időjárási valamint útviszonyoknak megfelelően megválasztani járműve sebességét. Az erdős útszakaszokon, felüljárókon és hidakon áthaladva számolni kell az útfelület jegesedésének kockázatával. A síkos útfelületen óvatosabb, kimértebb mozdulatokkal fékezzen, mivel a fékút hossza is jelentősen megnövekszik. Ne feledjük el, hogy a velünk együtt utazó gyermekeink, családtagjaink, barátaink és ismerőseink biztonságáért mi magunk vagyunk a felelősek, akik vezetünk! Tapolca, szeptember 09. Molnár András r. fhdgy. Tapolcai rendőrkapitányság, Megelőzési előadó

10 10 Dobszó Helyett... Sport szeptember Megyei III. oszt. őszi fordulók sorsolása 1. forduló: augusztus 30. Balatonederics - Gógánfa 2. forduló: szeptember 6. Szabad:Balatonederics 3. forduló: szeptember 13. Szigliget - Balatonederics 4. forduló: szeptember Balatonederics - Nemesgulács 5. forduló: szeptember Révfülöp - Balatonederics (-A Révfülöp SE az őszi szezonban a hazai mérkőzéseit szombaton a forduló időpontjában játssza) 6. forduló: október Balatonederics - Balatonszepezd 7. forduló: október L.istvánd-Uzsa - Balatonederics 8. forduló: október Balatonederics - Káptalantóti 9. forduló: október Monostorapáti - Balatonederics A Megyei III. osztályban az őszi 9. forduló után a év tavaszi szezon 1-3. fordulóját lejátszák a csapatok Időpontok: 10. forduló: november forduló: november forduló: november A 2009/2010. évi Magyar Kupa körzeti selejtező mérkőzések eredményei az első forduló után augusztus 16-án: Lesencetomaj - Révfülöp SE 0 : 5 ( 0 : 2 ) Nemesvita - Káptalantóti elmaradt! Badacsonytomaj II - Balatonederics 2 : 1 ( 2 : 1 ) Sümegprága - Nemesgulács 2 : 5 ( 1 : 3 ) Csabrendek II - Gógánfa 2 : 1 ( 2 : 1 ) Ukk - Szigliget 2 : 4 ( 2 : 4 ) Sümeg VSE - Balatonszepezd 3 : 1 ( 1 : 0 ) Zalaerdőd - Monostorapáti 0 : 5 ( 0 : 1 ) Diszel SE - Lesenceistvánd-Uzsa 1 : 1 ( 1 : 1 ) Zánka - Káli-medence Révfülöp 6 : 2 ( 2 : 2 ) Hegymagas - Tapolca VSE 1 : 1 ( 0 : 0 ) 11-esekkel 3 : augusztus 30-án: felnőtt tartalék Balatonederics - Gógánfa 5 : 0 ( 2 : 0 ) 0 : 4 ( 0 : 2 ) Szigliget - Balatonederics 1 : 0 ( 0 : 0 ) 5 : 1 ( 3 : 0 ) A második fordulóba jutott: Révfülöp SE, Káptalantóti, Badacsonytomaj II, Nemesgulács, Csabrendek II, Szigliget, Sümeg VSE, Monostorapáti, Diszel SE, Zánka,Tapolca VSE, Legjobb kiesőként: Hegymagas Tabella Megyei III. osztály szeptember Szigliget : Révfülöp : Nemesgulács : Káptalantóti : Balatonederics : L.istvánd-Uzsa : Monostorapáti : Balatonszepezd : Gógánfa :7 0 Tartalékbajnokság 1. Szigliget : Monostorapáti : Gógánfa : Káptalantóti : Balatonszepezd : L.istvánd-Uzsa : Nemesgulács : Révfülöp : Balatonederics : 9 0 A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva, Németh József Tördelés: Kiss Zoltán Készült: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca, Batsányi u. 1. A megjelenést a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága támogatta

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencefalu

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. ZOMBA KÖZSÉG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2014.(VI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2014.(VI.05.)

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről 2012. augusztus 15-én Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben