2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet"

Átírás

1 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet

2 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója január-február Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag UNIQ ügyfélfogadás z UNIQ biztosító munkatársa február 28-án óráig és március 07-én óráig ügyfélfogadást tart a szakszervezeti irodában. Ezeken a napokon lehetıség lesz az elmaradt Kötelezı Gépjármő Felelısség Biztosítás és a Casco befizetésére az eredeti ajánlat alapján, ami természetesen a kedvezménnyel csökkentett díjra vonatkozik. Ügyfélfogadási idıben tájékozódhatnak szakszervezeti tagjaink az Uniqa szolgáltatásairól is. Színház z Érdekvédelmi Szövetség március 06-án tizedes meg a többiek címő komédiára szervezett színházi elıadást. z érdeklıdés olyan nagy volt, hogy egy nap alatt a 327db jegyre beérkezett az igény. Sajnos a márciusi hónapban ugyanerre az elıadásra nem sikerült jegyeket rendelni, ezért a színházzal való egyeztetés eredményeként a Mária evangéliuma címő elıadásra 195 db jegyet tud a színház biztosítani, amire február 28-tól március 11-ig várjuk az igényeket feb. E Manpower lmúlt idıkben sok olyan kollégát köszönthettünk tagjaink sorában, akik egy munkaerı kölcsönzı cég alkalmazásából udis munkavállalókká váltak. Ezzel egy idıben különféle problémák merültek fel, amit már többen is jeleztek felénk. Ilyen eset például az mikor egy munkatársat a munkaerı kölcsönzı cégtıl átvesz az udi és az elızı munkahelyén a munkaruháért idıarányosan használati díjat kell fizetni. Ez számunkra nem egyértelmően értelmezhetı eljárás, ezért az udi Hungária Független Szakszervezet egyeztetést kezdeményezett a fent említett Kft-vel. további egyeztetésekbe be kívánjuk vonni az udiban mőködı Üzemi Tanácsot is és reméljük, hogy békés eszközökkel pontot tudunk tenni az ügy végére, valamint egy olyan együttmőködés indul el az érdekvédelmi szervezet és a munkaerı kölcsönzı cég között, ami az országban példaértékő lehet. Természetesen ehhez szükségünk lesz azon munkatársaink támogatására, akikkel szemben véleményük szerint nem megfelelıen jártak el az elmúlt idıkben. Kezdetnek nagyon megkönnyítenék az egyeztetést azzal, ha eljuttatnák hozzánk az elızı munkáltatójukkal kötött munkaszerzıdés másolatát, amit természetesen bizalmasan kezelünk. Javaslatunk minden esetben a személyes találkozó, hogy érthetı tájékoztatást tudjunk adni a lehetıségekrıl. kadályoztatás esetén javasoljuk a szakszervezeti vezetık telefonos elérhetıségét. Nem a kormány ellen, de az igazságos adózásért és jogrendért! z Európai Szakszervezeti Szövetség felhívással fordult tagszervezeteihez, hogy mennél nagyobb számban vegyenek részt a fıvárosunkban szervezett április kilencedikei Euró-demonstráción, amelynek mottója: Budapesten tiltakozunk, fellépünk a szociális Európáért, munkahelyekért, jólétért, igazságos adózásért és jogrendért. z udi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség április 9-én buszt indít a demonstrációra. részvételi szándékot március 28-ig várjuk.

3 HFSZ HÍREK január-február John Monks az Európai Szakszervezeti Szövetség fıtitkárának levele a tagszervezetekhez: Kedves Kollégák, Felhívás Európai kciónap, Euró-demonstráció Budapesten, Magyarország április 9. Szombat z ESZSZ február 8-i VB ülése döntött arról, hogy az európai akciónap részeként a hat magyar tagszervezettel (LIG, SZSZ, SZEF, ÉSZT, MSZOSZ, MOSZ) együttmőködésben nagyszabású európai rendezvényt szervezünk Budapesten. Ez az euró-demonstráció egybeesik a magyar EU elnökséggel és az európai gazdasági és pénzügyminiszterek (ECOFIN), valamint az Európai Központi Bank részvételével tartott április 8-9-i gödöllıi üléssel, mely a pénzügyi válság kérdését hivatott megvitatni. Budapesten tiltakozunk, fellépünk a "Szociális Európáért, munkahelyekért, jólétért, igazságos adózásért és jogrendért Ez a mozgósítás folytatása a legtöbb országban alkalmazott megszorítási és kiadáscsökkentési politikáknak. Hangot adunk az ESZSZ alternatív javaslatainak, melyek a növekedést, és több, jobb munkahelyet céloznak. z ESZSZ felhívja tagszervezeteit, hogy mozgósítsanak erre a dátumra, hogy biztosíthassuk a budapesti euró-demonstráció maximális hatását. Csatlakozzatok hozzánk Budapesten: További részletekkel hamarosan szolgálunk, kérve, hogy erıteljes delegáció budapesti részvételével küldjünk erıteljes üzenetet a pénzügyminiszterek és a központi bankok elnökei felé április 9-én. Már most arról tudok tájékoztatni, hogy az euró-demonstráció kezdetét körül tervezzük, óra körüli befejezéssel. Brüsszel, február 15. Szívélyes üdvözlettel, John Monks

4 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója március E Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag Demonstráció lızı számban közzétett, Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására 2011.április 9-én szervezett budapesti demonstrációra indított buszjáratra még korlátozott számban vannak szabad helyek. Természetesen családtag részére is tudjuk biztosítani az utazás lehetıségét. buszon ételt és italt biztosítunk. demonstráció fontosságát jelzi, hogy a magyarországi hat szakszervezeti konföderáció együtt képviselteti magát a demonstráción. Gyülekezı az udi buszpályaudvaron 2011.április 9-én, szombaton tól, indulás kor Jogsegélyszolgálat z udi Hungária Független Szakszervezet április 1-tıl tovább bıvíti jogsegélyekkel kapcsolatos szolgáltatását. fent említett idıponttól kezdve tagjainknak lehetısége lesz Komáromban is egy ügyvédi irodától segítséget kérnie. Természetesen a jogsegélyszolgálatot a szakszervezeti irodában kiállított igazolással lehet igénybe venni. Ennek a szolgáltatás kibıvítésnek már ideje volt, mert szép számmal vannak tagjaink Komárom és környékérıl és így nem kell a tagnak egy esetleges jogi témával kapcsolatos segítségért Gyırbe utaznia. z ügyvéd elérhetısége: Dr. Farkas Roland +36/30/ Komárom, Czuczor Gergely u.10, ami az igazoláson is fel van tüntetve márc. Csörgısipka színház Jó tettért jót várj z udi Hungária Független Szakszervezet ezzel a mesejátékkal szeretne kedveskedni a szakszervezeti tagok gyermekeinek április 16- án, szombaton 10 órakor a József ttila Mővelıdési Házban Gyır, Móra Ferenc tér 1. klasszikus és ismert Grimm mesék sorában elıkelı helyet elfoglaló történet igazi kedvenc a gyermekek, körében. csörgısipkás feldolgozásban Rokko, a király szolgája a fıszereplı, aki nem annyira bátran, de megküzd a királyleány kezéért. Ám egyedül nem sikerülne neki, de nem ám! Mivel jószívő, s helyén van az esze, így az állatok a segítségére lesznek. segítség bizony jól is jön, így fıhısünk feje a nyakán marad, s a királyleány kezét is elnyeri. cikk megjelenésével egy idıben a 160 férıhelyes Mővelıdési Ház megtelt, ezért tervezünk más gyerekelıadásokat is, de ezt a mostani elıadásról érkezı visszajelzések teszik majd függıvé. z elıadásra nem osztunk jegyeket, hanem a helyszínen egy összesítı lista alapján lehet majd a színházba bemenni. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a leadott létszámigénytıl nem tudunk eltérni, mert a színház befogadóképessége korlátozott. Munkaerı-kölcsönzés z elızı HFSZ hírekben hírt adtunk a munkaerı kölcsönzı cégek olyan eljárásairól, köztük a munkaruhával kapcsolatban, ami számunkra nem voltak világosak és egyeztetést kezdeményeztünk, többek közt a Manpower Kft. képviselıivel. rról tudunk beszámolni, hogy a Manpower képviselık pozitív hozzáállásának köszönhetıen tisztáztuk az általunk felvetett problémákat és egy olyan konzultáció indult el, ami példaértékő lehet az országban. munkaruha leadással kapcsolatban a következı kiegészítéssel lett módosítva az átvételiátadási jegyzıkönyv: a munkavállalónak kilépéstıl számítottan 3 munkanapja van a leszámolásra, és ezen belül teljes körően lehetıséget biztosítunk a munkaruha leadására. Jelen esetben minden udiba átvett munkavállalónak rendelkezésére áll, hogy 3 munkanapon belül munkaruháját leadja a gyıri irodában, így a hiánytalanul leadott munkaruha esetén nem terheli semmilyen levonás a munkavállaló bérét.

5 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója április Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása z elıadást követıen pedig a gyerekek megmutathatták rajztudásukat és kézügyességükrıl tehettek tanúbizonyságot. Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az igény nagy, a visszajelzések pedig nagyon pozitívak voltak, ezért tag ápr. N Csörgısipka Színház agy sikerrel zárult a Csörgısipka színház elıadásában 2011.április 16-án megrendezésre kerülı Jó tettért jót várj címő színházi elıadás gyerekeknek. gyerekek érdeklıdve figyelték az elıadást és aktívan részt is vállaltak abban, hogy a királylány segítségére legyenek. Ezen a közel egy órás elıadáson a felnıttek egy pillanatra elfeledhették mindennapos gondjaikat és újra ık is gyerekkoruk csodálatos éveit élhették át a gyermekeikkel együtt.>>> május 21-én délelıtt 10 órakor szombaton ismét egy csodálatos élménybe részesülhetnek tagjaink gyermekei a Csörgısipka Színház társulat közremőködésével. Mostani elıadás a mára már klasszikusnak számító Ludas Matyi. Sajnos a Mővelıdési Ház befogadóképessége kicsi, ezért a lehetıségekhez mérten próbálunk több elıadást szervezni. Elindítottunk egy elıjegyzést, ami azt jelenti, hogy a következı elıadásra lehet jelentkezni az elérhetıség megadásával. Sajnos az idıpontot és a színdarab címét még nem tudjuk, de mindenkivel felvesszük a kapcsolatot, akit elıjegyzésbe veszünk. Családi nap, Horgászverseny 2011 z Érdekvédelmi Szövetség június 19-én vasárnap ismét megrendezi tagjainak a Családi vasárnapot. Ezen a napon mérkızhetnek meg a pecások is és remélhetıleg a tavaly kifogott mindenidık legtöbb hal mennyiséget túl fogják szárnyalni. nevezési díj 500Ft, ami tartalmazza a reggelit, valamint az ebédet, (egy adag gulyásleves vagy pörkölt), amit Tálos ttila G/P6 TDI szakszervezeti tisztségviselı készít. gyerekekrıl sem feledkeztünk meg, hiszen lehetıségük lesz a póni lovaglásra, lovas kocsikázásra és a játszótér is rendelkezésükre áll. Szeretettel várunk minden résztvevıt. Jelentkezési határidı: június 14.

6 HFSZ HÍREK április Kisbér Tourist ajánlata több éve tartó kapcsolatnak köszönhetıen idén is több kedvezményes üdülési lehetıség kínálkozik a szakszervezeti tagok részére. Kisbér Tourist Utazási Iroda ajánlataiban mindenki megtalálhatja magának a legkedvezıbbet, mint árban és idıpontban. z utazási iroda minden szezonra bıséges kínálattal áll az udi Hungária Független Szakszervezet tagjai rendelkezésére. mostani sláger természetesen a nyár, amirıl részletes információkat a oldalon találhatnak tagjaink. Kedvcsinálónak: Harkány: 8 nap/7 éj svédasztalos reggelivel,vacsorával, ,- Ft/fı + 1 vagy 2 gyermeknek ingyenes Bükfürdı: 5 nap/4 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával, saját medencék a szállodában + fürdıbelépı ,- Ft/fı ig: Ft/fı Hévíz: 4 nap/ 3 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával,+ fürdıbelépı+ masszázs: Ft/fı Sopron: 4 nap/3 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával, wellness, fürdıbelépı Ft/fı Kisbér Tourist Utazási Iroda Telefon: és 06/30/ Minden egyhetes nyári üdüléshez az HFSZ tagoknak családonként Ft-os üdülési utalványt ajándékoz a Kisbér Tourist! Majális 2011 Tavalyi évhez hasonlóan, idén is nagy érdeklıdés volt a Kiskúton megtartott majális iránt. z idıjárás megfelelıen alakult, mert a rendezvény végére kezdett el esni csak az esı. Ebben az évben közel 1300 tagot és családtagjait tudtunk vendégül látni a majálison. z elmúlt évekhez viszonyítva növekedı tendenciát mutat, ez köszönhetı a taglétszám fejlıdésének és az egyre jobb kommunikációnak. Természetesen a kommunikáción még mindig van mit javítani. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy az aktuális híreket és lehetıségeket az otthoni címre is megküldjük. Semmi mást nem kell tenni, csak megadni az címet az alábbi elérhetıség egyikén: Háromi László 30/ Németh Sándor 30/ E HFSZ szolgáltatásai ljött ismét az ideje, hogy egy kicsit összefoglaljuk az udi Hungária Független Szakszervezet szolgáltatásait, mivel az elmúlt idıkben sok új tagot köszönthetünk sorainkban és remélhetıleg a növekedés nem áll meg, sıt mások is szükségesnek tartják, hogy egy közösséghez tartozni kell, mert az együttes fellépéssel lehet eredményeket elérni. Legtöbb embernek még mindig az elsı kérdése, hogy Mennyibe kerül ez nekem? Erre a válasz nagyon egyszerő: havonta a bruttó alapbér 0,5 %-a és ezért a következıket tudjuk adni: z elsı és legfontosabb, az érdekvédelem, ami magába foglalja a kollektív szerzıdést, ezen belül az emelt mőszak- és egyéb pótlékokat, cafeteria összeget, valamint a foglalkoztatási garanciát. Sajnos hajlamosak vagyunk ezeket a juttatásokat természetesnek venni, miközben ezekért minden évben meg kell harcolni. Ezek fıleg a szakszervezeti tagságnak köszönhetı, akik támogatják a szakszervezeti vezetık, bizalmik munkáját. Itt kell megemlíteni azt is, hogy a tagdíj tartalmaz egy balesetbiztosítást is a tagoknak. Természetesen számos olyan szolgáltatás van még, ami az egyre növekvı tagságnak köszönhetıen lehetıségünk van nyújtani, így például a rászoruló tagnak juttatható segélyek. - Temetési - Születési - Házasságkötési - Szociális - Egyéb Ezen kívül vannak olyan szolgáltatások, együttmőködési megállapodások, amiket a nagy taglétszámnak köszönhetıen tudtunk megkötni. - Jogsegélyszolgálat (Gyırben, Komáromban) - Uniqa biztosítás (KGFB, Casco, Lakás stb.) - Rába Quelle élményfürdı - Kirándulások szervezése (Balaton, Budapest stb.) - Csoportos kirándulások támogatása - ETO focibérlet - Színházi elıadások (Gyıri Nemzeti Színház és a Csörgısipka Gyerekszínház) - Kisbér Tourist Utazási Iroda - Olasz Divat gyıri üzletében 30% kedvezmény - Pannonhalma étterem 10% (Pannonhalmán) - Családi nappal egybekötött horgászverseny - Majális szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklıdhettek a bizalminál és a szakszervezeti irodában, ezen kívül a következı hírekben részletesen tárgyalni fogjuk a fent említett szolgáltatások szabályát és az igénybe vehetı összegeket.

7 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója május Taglétszám alakulása Gyıri Nemzeti Színház Szakszervezeti taglétszám változása tag jún június közepével befejezıdik a 2010/2011-es színházi évad. Erre az évadra nyolc alkalommal biztosítottuk tagjaink számára az elıadásokra való eljutást és természetesen a következı évadban is fenn szeretnénk tartani ezt a lehetıséget, amennyiben megállapodást tudunk kötni a színház vezetıségével. Ezzel a nyolc elıadással több, mint tagunknak és hozzátartozójának tudtunk egy kellemes estét szerezni. z idei évad befejezéseként az udi Hungária Független Szakszervezet vezetısége további 269 db jegyet vásárolt a Fekete Péter címő zenés játékra. N Csörgısipka Színház agy sikerrel zárult a Csörgısipka színház második elıadásában játszott Ludas Matyi a József ttila Mővelıdési Házban május 21-én. színpadra szólított gyerekek nagyon jó kedvre derítették a nézıközönséget, de még a színjátszó társulatot is a gyerekek szereplése. Többek között Döbrögi uraság lepıdött meg, mikor a 2 forintos perecet 200 forintért kínálta számára az alkalmi vásáros legény, aki már most tanúbizonyságot tett üzleti érzékérıl. Döbrögi és a vásáros legény alkuja További fotók megtekinthetık a oldalon a galéria menüpont alatt. Elıadás kezdete: június 12. vasárnap 19 órakor Jegyeket június 3-án 15 óráig lehet igényelni a szakszervezeti irodában vagy az alábbi telefonszámokon: 30/ , 30/ Elıadás helyszíne: Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ (BBMMK)

8 HFSZ HÍREK május Jogsegélyszolgálat: 2011 áprilisától két helyszínen biztosítjuk tagjainknak ezt a szolgáltatást. 1. Dr. Freier József Gyır, Csaba u.16. I. emelet minden szerdán óráig 2. Dr. Farkas Roland Komárom, Czuczor G.u.10. Ügyfélfogadás idıpontját a +36/30/ telefonszámon kell egyeztetni. Mindkét esetben a jogi tanácsadás költségét a szakszervezet fizeti. tanácsadás kiterjed az udi Hungária Független Szakszervezet tagjára és közvetlen hozzátartozójára. mennyiben a tag megbízást ad az ügyvédnek, akkor az ügyvédi díjat a szakszervezeti tagnak kell megfizetni. szakszervezeti tagnak, akkor nem kell az ügyvédi díjat megfizetni, ha a munkáltatójával szemben (ez esetben az udi) pert indít és a szakszervezet vezetısége az ügyvéddel való egyeztetést követıen jóváhagyja a díjmentességet. FONTOS! szolgáltatás igénybevétele elıtt, minden esetben egy igazolást kell kérni a szakszervezeti irodában, amit az ügyvédnél le kell adni! Balesetbiztosítás: tagdíj tartalmaz egy UNIQ élet és balesetbiztosítást, ami a nap 24 órájára vonatkozik, ide értve az üzemi balesetet is. Baleset esetén a Baleset bejelentı nyomtatvány a szakszervezeti irodában elérhetı, amit kitöltve vissza kell juttatni Háromi László részére, aki a további ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi. Baleset esetén az Baleseti halál: Baleseti rokkantság: Korházi napi térítés (4 nap után): Keresıképtelenség (4 nap után): Jövedelem kiesés (egyszeri) Csonttörés: Betegségi segély: a következıket fizeti: Ft Ft Ft/nap Ft/nap Ft Ft tag 14 naptári napot meghaladó betegsége esetén adható. segélykérı laphoz csatolni kell a TB vagy az udi Hungária által kiállított igazolást. betegségi segély összege napi (naptári nap) 500 Ft, de maximum Ft/év. Szolgáltatások szabályai Rába Quelle Élményfürdı: gyıri Rába Quelle és az udi Hungária Független Szakszervezet közti megállapodás értelmében a szakszervezet kedvezményesen vásárolhat tagjainak 3 órás fürdıbelépıt. Minden tag évente 1 db ingyenes jegyre jogosult, illetve kedvezményesen vásárolhat. jegyek igénylése, fizetése és átvétele a szakszervezeti irodában történik. kedvezményes 3 órás jegyek ára: Munkaszüneti napokra: Munkanapokra: Gyermek, diák, nyugdíjas: 1950 Ft helyett 1400 Ft 1950 Ft helyett 1150 Ft 1550 Ft helyett 950 Ft Június 1-tıl augusztus 31-ig az öltözıszekrény 400 Ft térítési díj ellenében vehetı igénybe, amit a helyszínen kell fizetni. Temetési segély: Szülı, házastárs, gyermek, testvér halála és az HFSZ tag halála esetén igényelhetı, ha az a szakszervezeti tagsági viszony keletkezése után történt. segélykérı laphoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a tag vagy a tag közvetlen hozzátartozója, családtagja nevére szóló temetési számla másolatát. tag halála esetén a tag közvetlen hozzátartozója részére, a bizalmi vagy az elnökség tagjának kezdeményezésére fizethetı segély. temetési segély összege Ft. HFSZ tag halála esetén, rászorultságtól függıen további min Ft, max Ft rendkívüli támogatás adható. ETO focibérlet: z udi Hungária Független Szakszervezet minden szezonra 66 db bérletet vásárol, amik a Gyıri ETO FC hazai mérkızéseire érvényesek (Bajnoki, LIG kupa, NBII valamint a Futsalra). mérkızések elıtt egy héttel lehet igényelni a bérletet a szakszervezeti irodában. Tagonként csak egy bérlet igényelhetı és személyesen kell a bérletet átvenni. mérkızés utáni elsı munkanapon a bérletet vissza kell hozni a szakszervezeti irodába. bérletek kiadása érkezési sorrendben történik. FIGYELEM! Kérünk mindenkit, hogy a bérleteket hozza vissza, mert az idénynek vége! További szolgáltatásokról a következı számban közlünk részleteket, illetve érdeklıdni lehet a szakszervezeti irodában!

9 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója június Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag jún. Tanulók z udi Hungária Független Szakszervezet tagjai között több mint 100 fı tanulót is köszönthetünk és létszámuk fokozatosan nı. tanulók tagdíjának mértéke 150Ft/fı/hó, így a tanulói jogviszony idejére teljes jogú tagnak számítanak. Ezt követıen a tagsági jogviszony fenntartására akkor van lehetıség, ha ismételten kitöltik a belépési nyilatkozatot és eljuttatják a szakszervezeti irodába. Lényeges számunkra, hogy a mostani fiatalok a munka világába való kikerülés elıtt tájékozottabbak legyenek jogaikról és természetesen kötelezettségeikrıl is. Ezt a segítséget és tájékoztatást jelenleg a szakszervezetektıl kaphatják csak meg a tanulók. Kontur Pál látogatása z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség meghívására a vállalatnál látogatást tett Kontur Pál Országgyőlési képviselı, a Fidesz munkástagozatának vezetıje. képviselıt elkísérték munkatársai Csóti László és Robotkáné Benkó Hilda. z üzemlátogatást követıen megbeszélést folytattak munkaügyi, foglalkoztatás politikai kérdésekben. szakszervezet vezetıi aggodalmukat fejezték ki a tervezett Munka Törvénykönyv néhány pontjának változásaival szemben. Horgászverseny 2011 hagyományokhoz híven június 19-én ismét megrendezésre került az udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség által szervezett horgászverseny. Sajnos az idıjárás nem volt kegyes a pecanapon, de ez nem szegte kedvét a nevezıknek és az esıs idı ellenére három óra alatt közel 70 kg uszonyos került a horogra. z elsı öt legtöbb és a legnagyobb halat fogó horgász részesült díjazásban. z elsı három helyezett egy kupát is átvehetett. II. Kovács Balázs I. Kocsis János III. Baranyai László

10 HFSZ HÍREK június További helyezettek: IV. Büte Gyula, V. Csapó György, VI. Császár Árpád legnagyobb hallal, egy 4,5 kg-os afrikai harcsával is Csapó György büszkélkedhet. Gyerekszínház Csörgısipka Színház április 16-án játszott Jó tettért jót várj címő elıadásának a videója elérhetı a oldalról. Csoportos kirándulások Szolgáltatások Szakszervezetünk hagyományosan támogatja tagjait a munkahelyi közösségek kialakításában, hazánk természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerésében, ezért lehetıséget biztosít csoportos kirándulások szervezésére. kirándulásokat a bizalmi vagy a bizalmi csoport által megbízott felelıs tag szervezi. kirándulás támogatása: minden szakszervezeti tag évente jogosult a csoportos kirándulás utazási költségének térítésére, ami jelenleg 3000 Ft/fı/év. szervezı által leadott úti cél és létszám alapján az elnökség rendeli meg a buszt. Házasságkötési segély tag házasságkötése esetén Ft segélyben részesülhet. segélykérılaphoz csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. segély nyújtásának feltétele a legalább kilenc hónap szakszervezeti tagság, a házasság megkötésekor már tagsági jogviszonnyal kell rendelkezni. z igényt korábban is be lehet nyújtani a szakszervezet felé, de az utalásra majd a kilenc hónap letelte után kerül sor. Gyermek születési Gyermek születése esetén a tagot gyerekenként Ft segélyben részesülhet. segélykérılaphoz csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát. segély nyújtásának feltétele a legalább kilenc hónap szakszervezeti tagság, a gyermek születésekor már tagsági jogviszonnyal kell rendelkezni. z igényt korábban is be lehet nyújtani a szakszervezet felé, de az utalásra majd a kilenc hónap letelte után kerül sor. Színházi elıadások z udi Hungária Független Szakszervezet és a Gyıri Nemzeti Színház együttmőködési megállapodása alapján a szakszervezet által szervezett elıadásokra minden tag színházi évadonként 1 db ingyenes jegyre jogosult. Ezen felül a tagoknak további kedvezményes jegyvásárlásra van lehetıségük családtagjai számára. jegyek igénylése és fizetése a szakszervezeti irodában történik. z elıadások minden esetben meghirdetésre kerülnek a faliújságokon, ben, honlapon (www.ahfsz.hu). Kirándulás a Balatonra z udi Hungária Független Szakszervezet 2011.évben is három alkalommal indít buszokat a siófoki ranypartra. három idıpont a következı: július 23. szombat július 30. szombat augusztus 06. szombat Tervezett indulás 07:00 órakor a gyıri Városházától, visszaindulás Siófokról 18:00 órakor. szakszervezeti tagoknak évente egy alkalommal szervezett buszkirándulás ingyenes, a közvetlen családtagoknak, élettársnak, gyermekének vagy egyedülálló szakszervezeti tagnak + egy fınek a jelentkezéskor 500 Ft/fı részvételi díjat kell fizetni. z HFSZ jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kíván minden munkatársnak a nyári szabadságok alatt!

11 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója július-augusztus Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag Élı lánc a parlament körül z udi Hungária Független Szakszervezet szeptember 12-én autóbuszokat indít Budapestre a Kossuth téren szervezett szakszervezeti akcióra. rendezvény célja, hogy a parlament elsı ıszi ülésszakának megkezdésekor tiltakozásunkat fejezzük ki a munkavállalókat hátrányosan érintı Új Munka törvénykönyv ellen. ki részt szeretne venni az akcióban, szeptember 07-ig jelezze felénk, mert az utazással kapcsolatos ügyintézéshez idı kell. buszon szendvicset és ásványvizet biztosítunk. rendezvény menete: gyülekezés, a Parlament IX. kapujával szemben, a virágládák elıtti betonos területen, a színpad elıtt a színpadon elhangzanak a beszédek az élılánc kialakítása, a Parlament épülete körül a virágládák és a lánckordon vonalában. résztvevık egymás kezét megfogva élıláncot alakítanak ki úgy, hogy az érkezı képviselık közlekedését ne akadályozzák. Ennek érdekében a kapuknál (I. és XVII. valamint az úgynevezett látogató kapunál) az élıláncot megszakítják élılánc a Parlament körül. Közben: a petíció átadása a frakciók vezetıinek zárás aug. Nyílt vitafórum a gyıri Iparkamarában ugusztus 10-én három gyıri szakszervezet egy olyan nyílt vitafórumot kezdeményezett, amivel még soha senki nem próbálkozott az országban. három szakszervezet (udi Hungária Független Szakszervezet, Rába Rt. Munkavállalók Szakszervezete illetve a Vasas Szakszervezeti Szövetség) meghívta a Gyır-Moson-Sopron megye országgyőlési képviselıit a gyıri Iparkamarába egy fórumra, ahol lehetıséget kaptak arra a képviselık, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek a választóikkal. fı téma természetesen az Új Munka törvénykönyv tervezete volt. szervezık elızetesen egy kérdést tettek fel a képviselıknek, mégpedig azt: Hogyan képviseli Ön a választóit a Munka törvénykönyvérıl szóló parlamenti vitában és a szavazáson? fórumra 200 fı körüli érdeklıdı érkezett, de képviselık közül egy sem, így a jelenlevık nélkülük tartották meg a fórumot. szervezık összegyőjtötték a rendezvényen elhangzott kérdéseket és elküldték a tisztelt képviselıknek. fórum nagy sikert aratott a sajtóban is, mivel nem tudni már annak az idejét, hogy mikor szerepelt szakszervezet az ország legolvasottabb napilap, azaz a Kisalföld címlapján. fórummal kapcsolatos újságcikkeket és a kérdéseket a oldalon olvashatjátok.

12 HFSZ HÍREK július-augusztus Balatoni kirándulások z udi Hungária Független Szakszervezet az idei évben is három egymást követı hétvégén szervezett kirándulást a Balatonra. Sajnos az idıjárás nem kedvezett a strandolni vágyóknak, ezért az elsı két alkalommal más alternatívát kellett keresni. Elsı esetben a siófoki termálfürdıt látogatták meg a résztvevık. második utazáson résztvevık már szerencsésebbek voltak. Bár a strandolásra még nem voltak kedvezıek az idıjárási körülmények, de kirándulásra viszont kiváló, ezért a Balaton északi partján kirándultunk. Kezdésként Balatonfüreden a városnézı kisvasúttal tettünk egy kört, majd tovább utaztunk Tihanyba, ahol mindenki sétálhatott és elfogyaszthatta ebédjét. Délután egy óra körül Tihanyból Szigligetre buszoztunk és megtekintettük a szigligeti várat. feljutás egy kisebb edzésnek is megfelelt, de nagyon megérte a látványért és újabb tanúbizonyságot szerezhettünk hazánk szépségérıl. várlátogatás alatt olyannyira eltelt az idı, hogy nem volt már más hátra, mint hazautazni és kipihenni a szombati túra fáradalmait. ugusztus 6-ra az idıjárás megjavult és a harmadik kirándulás már strandolással telt a siófoki ranyparton. Színház Megkezdıdött a 2011/2012 színházi évad. Gyıri Nemzeti Színházzal még nem sikerült erre az évadra megállapodást kötni a szakszervezeti kedvezményrıl, de azon vagyunk, hogy ez minél elıbb megtörténjen. z együttmőködési megállapodás megkötését követıen tudunk színházi elıadásra jegyeket rendelni. z elıadásokat továbbra is bérletszünetes napokra és vasárnap tudjuk szervezni. Minden esetben meghirdetjük azokat az elıadásokat (faliújság, , amire lehet majd jelentkezni. Néhány, a tervezett új Munka törvénykönyv bevezetésének hatásairól 1. a dolgozók jogainak megszőnése. (Nı a kiszolgáltatottságunk!) 2. Több munkaóra, kevesebb pénzért. (Csökken a fizetésünk!) 3. mőszakpótlékok megszőnése. (Kevesebb lesz a keresetünk!) 4. fizetett szabadságnapok csökkenése. (Többet kell dolgoznunk!) 5. nem fizetett munkaközi szünet 20 percrıl 30 percre nı. (További 10 percnek megfelelı összeggel csökken a fizetésünk!) 6. Csökken a munkahelyek száma. (Több lesz a munkanélküli!) 7. havi bérkifizetésrıl nem kell részletes elszámolást adni. (Így nem ellenırizhetı a ledolgozott idıre járó bér, a járulékok befizetése!) 8. z eddigi törvénytelen munkáltatói gyakorlatot legalizálja. (Jogszerő lesz, ami eddig tiltott volt!) 9. z egyéni alkuk elterjesztése a munkavállaló és munkáltató között, hátrányos helyzetbe kényszeríti a dolgozót. (Óriásira nı a munkáltatói erıfölény a dolgozókkal szemben!) 10. szakszervezetek jogainak csorbítása minden egyes dolgozót hátrányosan érint. ( közösség erejét egyénire torzítja!) százalékos kártérítési felelısség. (Ha hibázol, keményen fizetsz!) 12. törvény megsértése esetén az elsı esetben munkaadóra bírság nem szabható ki! ( dolgozóval szemben a munkáltatót védi!) 13. Nemzetközi egyezményeket sért. (mi nem a munkáltatóknak kedvez, az nem számít!) +1 Totális munkavállalói kiszolgáltatottság. (Totális a munkavállalói kiszolgáltatottság!) z udi Hungária Független Szakszervezet szerint ezek a tervezett intézkedések munkahelyeket nem fognak teremteni, de még az is elıfordulhat, hogy munkahelyek szőnnek meg. z udiban a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak köszönhetıen a Kollektív Szerzıdés szabályai érvényesek. Ez nem azt jelenti, hogy hátradılhetünk, mert a tagság többségének a családtagja vagy családtagjai nem olyan munkahellyel rendelkeznek, ahol a munkáltató a szociális érzékenységérıl lenne híres. Ott kemény változásokra kell számítani és az ki fog hatni az udis munkatársakra is.

13 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója szeptember-október Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása Szolidaritás z udi Hungária Független Szakszervezet elindított egy úgynevezett kék szalag akciót. z akció lényege, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki az új Munka Törvénykönyv tervezete ellen és szolidaritásunkat fejezzük ki azon dolgozók mellett, akiknek óriási hátrányt jelent majd az új Munka Törvénykönyv szabályozása tag szept. Regisztráció az udi Hungaria Infóra z udi Hungaria új szolgáltatása minden munkatársnak személyes kézbesítési lehetıséget kínál két legolvasottabb platformra, az udi Hungaria Info (hétfınként megjelenı elektronikus hírlevél) és kísérleti jelleggel az udimobil (munkatársi újság) mellé. Hétfıi hírlevelet így már a megadott, tetszıleges (külsı) e- mail címre is kézbesítik. Feliratkozni a kézbesítési szolgáltatásra az udi mynet oldalon lévı regisztráció kitöltésével lehetséges. Félpályás útlezárás z udi Hungária Független Szakszervezet csatlakozik a Liga Szakszervezetek által meghirdetett félpályás útlezáráshoz. z akcióra 2011.november 04-én óráig kerül sor. megfelelı engedélyek beszerzését követıen tudunk majd a konkrét útszakaszokról tájékoztatást adni. z akcióra való jelentkezéseket a szakszervezeti irodában lehet megtenni. z udis munkatársaknak a Kollektív Szerzıdés még biztosítja a rendezett munkaügyi kapcsolatokat és a szociális juttatásokat, de nem mindenkinek dolgozik a családtagja az udinál, illetve a szakszervezetek teljes ellehetetlenítése esetén veszélybe kerülhet a rendezett munkaügyi kapcsolat. Ez a változás MINDEN CSLÁDOT érinteni fog, aki bérbıl és fizetésbıl él! Mutassuk meg, hogy az udis dolgozók között is nagy jelentıséggel bír az összefogás és a szolidaritás. rra kérünk minden munkatársat, hogy tőzze ki a kék szalagot, ha egyetért az akció céljával, mert most csak a közösség ereje tud rövid és hosszú távú célokat megvalósítani! Kék szalagok a szakszervezeti bizalmiaktól vagy a szakszervezeti irodában átvehetık. T Szakszervezeti iroda zárva tartása ájékoztatni szeretnénk tagjainkat, hogy 2011.október án a szakszervezet vezetısége és a személyügy vezetése workshopon vesz részt, ami egyben a bértárgyalás kezdetét is jelenti. Ezen kívül még, 2011.november 7-9-én is egy szakmai konferenciát tartunk, ahol a szakszervezeti bizalmik is részt vesznek. fı téma az új Munka törvénykönyv tervezete. Ezzel kapcsolatban, ha valakinek kérdése lenne, akkor azt a területi bizalminak jelezze és itt lehetıség lesz feltenni a szakértıknek.

14 HFSZ HÍREK szeptember-október wolfsburgi IG Metall elismerése 2011.szeptember között az udi Hungária Független Szakszervezet adott otthont a Volkswagen konszern nemzetközi gyártóhelyein mőködı szakszervezetek Közép- és Kelet európai hálózat (Intersoli MOE) találkozójának. Ez alkalomból Németh Sándor elnök egy díjat vehetett át nne Quarttól az IG Metall Wolfsburg képviselıjétıl. nne elmondta, hogy évrıl-évre figyelik a magyarországi eseményeket és az udi Hungária Független Szakszervezet munkavállalók jogaiért folytatott harcait, amit ezzel a díjjal szeretnének elismerni. három napos szakszervezeti találkozó egyik legfontosabb témája a munkahelyek biztonsága és a kialakult gazdasági helyzet a Közép- Kelet európai országokban. Több országban is a megélhetést veszélyezteti a svájci frank hitel, mint például Lengyelországban és Csehországban, de a legnagyobb problémát nálunk Magyarországon okozott az árfolyamváltozás. találkozó másik nagy témája a VW telephelyek termelési beszámolója volt. Egyértelmően az összes telephelyen emelkedtek a termelési mutatók és a beruházások is a növekedést prognosztizálják a következı évekre. harmadik nagyobb téma a Magyarországon kialakult politikai helyzet, amik a külsı szemlélıknek érthetetlenek. Fıleg a szakszervezet jogainak az aláásása, miközben egy demokratikus elveken mőködı országban egyik alapvetı értékrendnek kell lennie, hogy a munkavállalói érdekképviseletek bevonásával és véleményük figyelembevételével történik a munka világát befolyásoló törvények, szabályok bevezetése, mint például a Munka törvénykönyve. készülı új Munka törvénykönyv tervezetével szemben egy szolidaritási nyilatkozatott fogadtak el az Intersoli MOE tagszervezetei, amelyet a oldalon teljes egészében német és magyar nyelven is elolvashatjátok. Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt mi vagyunk a ház (Váci Mihály)

15 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója november T Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag HFSZ vezetık Lázár Jánosnál öbb szakszervezeti vezetıvel találkozott 2011.november 18-án Lázár János a Fidesz frakcióvezetıje, illetve Kara Ákos a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság alelnöke. z egyeztetésre Lázár János frakcióvezetı parlamenti irodájában került sor, amire az udi Hungária Független Szakszervezet képviselıi is meghívást kaptak. Téma az új Munka törvénykönyv, amely már beterjesztésre került a parlament elé, mint törvényjavaslat. Ezen a megbeszélésen két tisztségviselı, Németh Sándor elnök és Háromi László elnökhelyettes képviselhette az udi Hungária Független Szakszervezetet és elmondhatták észrevételeiket. Sajnos az idı rövidsége miatt érdemi egyeztetésnek nem lehetne nevezni, de a fontosabb, bérbıl és fizetésbıl élı munkavállalókat érintı javaslatokat jelezték a frakcióvezetı úr részére. Többek közt azokat a törvényi változásokat, miszerint a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenı-, vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni, illetve a megszakítás nélküli, a több mőszakos vagy az idényjellegő keretben dolgozó munkavállalóra nem vonatkozik a hat nap munkavégzést követıen egy pihenınap kiadása kötelezı szabály. Ez egyáltalán nem a foglalkoztatást fogja növelni, hanem az egy nov. munkavállalóra esı munkaórák számát. kormány kommunikációja, hogy a versenyszférában, mint harmadik érdekegyeztetı fél nem kíván részt venni és a kollektív megállapodásokat tartja elırevezetı útnak a munkaadó és munkavállalói érdekképviseletek közt. Ezzel egyet tudunk érteni csak az a baj, hogy a törvény több pontjában is ezt nem teszi lehetıvé. z HFSZ képviselıinek javaslata az volt, hogy ezeket a tiltásokat meg kell szüntetni, mivel így a munkavállaló elınyére sem lehet eltérni, ez pedig elfogadhatatlan az udi Hungária Független Szakszervezet számára. Boeing 737 NG szimulátor z ETO PRK I. emeletén 2012.január 31-ig egy valósághő Boeing 737-es szimulátort állítottak fel, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen érzés a pilótaülésben utazni. Részletek és árak: december 01-tıl az udis belépıkártya felmutatását követıen az udi Hungária Független Szakszervezet tagjainak további fél óra repülést díjmentesen biztosítanak.

16 HFSZ HÍREK november Bértárgyalás z udi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség, írásban felhívta a munkáltató figyelmét a bértárgyalások megkezdésére. munkáltatói bérajánlás ez idáig még nem érkezett meg. szakszervezet továbbiakban nem tud felelısséget vállalni azért, hogy az udi Hungariánál még a 2011.évben bérmegállapodás szülessen. VBK elemekrıl való nyilatkozás megnyitása ellen az Érdekvédelmi Szövetségnek nincs kifogása, sıt kifejezetten támogatja, mivel a személyi jövedelemadó törvény elfogadásra került a parlamentben, így ez az akadály is elhárult. UNIQ-KGFB és Casco z Uniqa biztosító képviselıje 2011.december 14-ig minden hétfın és szerdán ügyfélfogadást tart a szakszervezeti tagok részére Kötelezı Gépjármő Felelısség Biztosítás és CSCO megkötés, felmondás céljából. z ügyfélfogadás helyszíne a szakszervezeti iroda 9-15 óráig. képviselı ebédszünetet tart. RETECH kedvezmény RETECH Kft. gépkocsijavítás és karbantartás terén használatos anyagok gyártásával, forgalmazásával és exportálásával foglalkozik Gyır, Pápai u.2. 96/ RETECH Hungária Kft. és az udi Hungária Független Szakszervezet megegyezése alapján, a honlapon található termékekre az udi munkatársak a bruttó árakból 10% kedvezményre jogosultak az udis belépıkártya felmutatásakor. z udi Hungária Független Szakszervezet tagjai további 5% kedvezményt érvényesíthetnek, amivel így 15 %-kal olcsóbban vásárolhatnak a Kft. termékkínálatából. RETECH Kft. termékeinek árlistája a oldalon elérhetı. z udi munkatársak részére a kiszerelésektıl független, a termékek darabra is megvásárolhatók. Színház Gyıri Nemzeti Színházzal 2011/12-es évadra nem sikerült a kedvezményben megállapodni, ezért a tervezett nyolc elıadás helyett az évad második felére négy elıadást tervezünk szervezni a tagjaink részére és továbbra is próbálunk a színház vezetésével egy kedvezıbb konstrukciót kidolgozni. z autósok túlnyomó többsége a piac felét kitevı 7 biztosítótársasághoz szerzıdik, 13 ezer forint körüli éves átlagdíjon. Bár még a kampány elején vagyunk, az már biztosnak látszik, hogy a mostani díjaknál jövıre már nehezen találnak majd olcsóbbat az autósok, akik könnyen hosszú idıre annál a biztosítónál köthetnek ki, akit idén választanak maguknak. kötelezı biztosítás díját 2012.év januárjától további 30% Baleseti dó is terheli, tehát ezt az összeget a kikalkulált éves díjon felül meg kell fizetni, de ennek ellenére is sok autótulajdonos spórolhat. Forrás: origo.hu Sajnálatos az is, hogy a színházi mősorok közt kevesebb a vasárnapi bérletszünetes elıadás, de a mőszakbeosztások miatt csak vasárnapra tudunk jegyet igényelni. Áll tétován az ingatag tömeg, s hová az ár sodorja, arra megy. Johann Wolfgang von Goethe

17 udi Hungária Független Szakszervezet

18 udi Hungária Független Szakszervezet

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: Katedra Nyelviskola Kft. székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: Katedra Nyelviskola

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

2013. május 7-10. Svájci Magyar Konferencia TERVEZET!! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2013. május 7-10. Svájci Magyar Konferencia TERVEZET!! A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 2013. május 7-10. Svájci Magyar Konferencia TERVEZET!! A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Helyszín: HÉVÍZ Danubius Health Spa Resort Hévíz superior (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11.) Dátum és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI ÉS SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2016, január 1. 1 Az alább felsorolt, a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III.

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III. Elfogadott A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Segélyezési Szabályzata 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 35. 85 Szociális segély:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: I-IV. korcsoport: 2012. december 18. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: I-IV. korcsoport: 14:00 Bemelegítés: 13.00-tól

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

bármelyik lakás bérleti joga elnyerésére. I. A pályázó személyi adatai: Telefonszám: cím: Név:

bármelyik lakás bérleti joga elnyerésére. I. A pályázó személyi adatai: Telefonszám:  cím: Név: P Á L Y Á Z A T I N Y O M T A T V Á N Y a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezı Bp. XIII. 1.) sz. lépcsıház.emelet. ajtó szám alatti. m 2 -es,...szobás,. komfortfokozatú, 2.) sz. lépcsıház.emelet.

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató január 24.

Colling Ügyfél-tájékoztató január 24. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. január 24. Tisztelt Olvasó! Bizonyára nem lepıdik meg, hogy év elején ismét a törvénymódosításoktól, változásoktól, új adórendszerektıl hangos a média. Mi abban szeretnénk

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 25. Leadta már a vasutasnapi étkezési jegyigénylı lapot? Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk együtt

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben