2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet"

Átírás

1 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet

2 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója január-február Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag UNIQ ügyfélfogadás z UNIQ biztosító munkatársa február 28-án óráig és március 07-én óráig ügyfélfogadást tart a szakszervezeti irodában. Ezeken a napokon lehetıség lesz az elmaradt Kötelezı Gépjármő Felelısség Biztosítás és a Casco befizetésére az eredeti ajánlat alapján, ami természetesen a kedvezménnyel csökkentett díjra vonatkozik. Ügyfélfogadási idıben tájékozódhatnak szakszervezeti tagjaink az Uniqa szolgáltatásairól is. Színház z Érdekvédelmi Szövetség március 06-án tizedes meg a többiek címő komédiára szervezett színházi elıadást. z érdeklıdés olyan nagy volt, hogy egy nap alatt a 327db jegyre beérkezett az igény. Sajnos a márciusi hónapban ugyanerre az elıadásra nem sikerült jegyeket rendelni, ezért a színházzal való egyeztetés eredményeként a Mária evangéliuma címő elıadásra 195 db jegyet tud a színház biztosítani, amire február 28-tól március 11-ig várjuk az igényeket feb. E Manpower lmúlt idıkben sok olyan kollégát köszönthettünk tagjaink sorában, akik egy munkaerı kölcsönzı cég alkalmazásából udis munkavállalókká váltak. Ezzel egy idıben különféle problémák merültek fel, amit már többen is jeleztek felénk. Ilyen eset például az mikor egy munkatársat a munkaerı kölcsönzı cégtıl átvesz az udi és az elızı munkahelyén a munkaruháért idıarányosan használati díjat kell fizetni. Ez számunkra nem egyértelmően értelmezhetı eljárás, ezért az udi Hungária Független Szakszervezet egyeztetést kezdeményezett a fent említett Kft-vel. további egyeztetésekbe be kívánjuk vonni az udiban mőködı Üzemi Tanácsot is és reméljük, hogy békés eszközökkel pontot tudunk tenni az ügy végére, valamint egy olyan együttmőködés indul el az érdekvédelmi szervezet és a munkaerı kölcsönzı cég között, ami az országban példaértékő lehet. Természetesen ehhez szükségünk lesz azon munkatársaink támogatására, akikkel szemben véleményük szerint nem megfelelıen jártak el az elmúlt idıkben. Kezdetnek nagyon megkönnyítenék az egyeztetést azzal, ha eljuttatnák hozzánk az elızı munkáltatójukkal kötött munkaszerzıdés másolatát, amit természetesen bizalmasan kezelünk. Javaslatunk minden esetben a személyes találkozó, hogy érthetı tájékoztatást tudjunk adni a lehetıségekrıl. kadályoztatás esetén javasoljuk a szakszervezeti vezetık telefonos elérhetıségét. Nem a kormány ellen, de az igazságos adózásért és jogrendért! z Európai Szakszervezeti Szövetség felhívással fordult tagszervezeteihez, hogy mennél nagyobb számban vegyenek részt a fıvárosunkban szervezett április kilencedikei Euró-demonstráción, amelynek mottója: Budapesten tiltakozunk, fellépünk a szociális Európáért, munkahelyekért, jólétért, igazságos adózásért és jogrendért. z udi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség április 9-én buszt indít a demonstrációra. részvételi szándékot március 28-ig várjuk.

3 HFSZ HÍREK január-február John Monks az Európai Szakszervezeti Szövetség fıtitkárának levele a tagszervezetekhez: Kedves Kollégák, Felhívás Európai kciónap, Euró-demonstráció Budapesten, Magyarország április 9. Szombat z ESZSZ február 8-i VB ülése döntött arról, hogy az európai akciónap részeként a hat magyar tagszervezettel (LIG, SZSZ, SZEF, ÉSZT, MSZOSZ, MOSZ) együttmőködésben nagyszabású európai rendezvényt szervezünk Budapesten. Ez az euró-demonstráció egybeesik a magyar EU elnökséggel és az európai gazdasági és pénzügyminiszterek (ECOFIN), valamint az Európai Központi Bank részvételével tartott április 8-9-i gödöllıi üléssel, mely a pénzügyi válság kérdését hivatott megvitatni. Budapesten tiltakozunk, fellépünk a "Szociális Európáért, munkahelyekért, jólétért, igazságos adózásért és jogrendért Ez a mozgósítás folytatása a legtöbb országban alkalmazott megszorítási és kiadáscsökkentési politikáknak. Hangot adunk az ESZSZ alternatív javaslatainak, melyek a növekedést, és több, jobb munkahelyet céloznak. z ESZSZ felhívja tagszervezeteit, hogy mozgósítsanak erre a dátumra, hogy biztosíthassuk a budapesti euró-demonstráció maximális hatását. Csatlakozzatok hozzánk Budapesten: További részletekkel hamarosan szolgálunk, kérve, hogy erıteljes delegáció budapesti részvételével küldjünk erıteljes üzenetet a pénzügyminiszterek és a központi bankok elnökei felé április 9-én. Már most arról tudok tájékoztatni, hogy az euró-demonstráció kezdetét körül tervezzük, óra körüli befejezéssel. Brüsszel, február 15. Szívélyes üdvözlettel, John Monks

4 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója március E Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag Demonstráció lızı számban közzétett, Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására 2011.április 9-én szervezett budapesti demonstrációra indított buszjáratra még korlátozott számban vannak szabad helyek. Természetesen családtag részére is tudjuk biztosítani az utazás lehetıségét. buszon ételt és italt biztosítunk. demonstráció fontosságát jelzi, hogy a magyarországi hat szakszervezeti konföderáció együtt képviselteti magát a demonstráción. Gyülekezı az udi buszpályaudvaron 2011.április 9-én, szombaton tól, indulás kor Jogsegélyszolgálat z udi Hungária Független Szakszervezet április 1-tıl tovább bıvíti jogsegélyekkel kapcsolatos szolgáltatását. fent említett idıponttól kezdve tagjainknak lehetısége lesz Komáromban is egy ügyvédi irodától segítséget kérnie. Természetesen a jogsegélyszolgálatot a szakszervezeti irodában kiállított igazolással lehet igénybe venni. Ennek a szolgáltatás kibıvítésnek már ideje volt, mert szép számmal vannak tagjaink Komárom és környékérıl és így nem kell a tagnak egy esetleges jogi témával kapcsolatos segítségért Gyırbe utaznia. z ügyvéd elérhetısége: Dr. Farkas Roland +36/30/ Komárom, Czuczor Gergely u.10, ami az igazoláson is fel van tüntetve márc. Csörgısipka színház Jó tettért jót várj z udi Hungária Független Szakszervezet ezzel a mesejátékkal szeretne kedveskedni a szakszervezeti tagok gyermekeinek április 16- án, szombaton 10 órakor a József ttila Mővelıdési Házban Gyır, Móra Ferenc tér 1. klasszikus és ismert Grimm mesék sorában elıkelı helyet elfoglaló történet igazi kedvenc a gyermekek, körében. csörgısipkás feldolgozásban Rokko, a király szolgája a fıszereplı, aki nem annyira bátran, de megküzd a királyleány kezéért. Ám egyedül nem sikerülne neki, de nem ám! Mivel jószívő, s helyén van az esze, így az állatok a segítségére lesznek. segítség bizony jól is jön, így fıhısünk feje a nyakán marad, s a királyleány kezét is elnyeri. cikk megjelenésével egy idıben a 160 férıhelyes Mővelıdési Ház megtelt, ezért tervezünk más gyerekelıadásokat is, de ezt a mostani elıadásról érkezı visszajelzések teszik majd függıvé. z elıadásra nem osztunk jegyeket, hanem a helyszínen egy összesítı lista alapján lehet majd a színházba bemenni. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a leadott létszámigénytıl nem tudunk eltérni, mert a színház befogadóképessége korlátozott. Munkaerı-kölcsönzés z elızı HFSZ hírekben hírt adtunk a munkaerı kölcsönzı cégek olyan eljárásairól, köztük a munkaruhával kapcsolatban, ami számunkra nem voltak világosak és egyeztetést kezdeményeztünk, többek közt a Manpower Kft. képviselıivel. rról tudunk beszámolni, hogy a Manpower képviselık pozitív hozzáállásának köszönhetıen tisztáztuk az általunk felvetett problémákat és egy olyan konzultáció indult el, ami példaértékő lehet az országban. munkaruha leadással kapcsolatban a következı kiegészítéssel lett módosítva az átvételiátadási jegyzıkönyv: a munkavállalónak kilépéstıl számítottan 3 munkanapja van a leszámolásra, és ezen belül teljes körően lehetıséget biztosítunk a munkaruha leadására. Jelen esetben minden udiba átvett munkavállalónak rendelkezésére áll, hogy 3 munkanapon belül munkaruháját leadja a gyıri irodában, így a hiánytalanul leadott munkaruha esetén nem terheli semmilyen levonás a munkavállaló bérét.

5 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója április Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása z elıadást követıen pedig a gyerekek megmutathatták rajztudásukat és kézügyességükrıl tehettek tanúbizonyságot. Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az igény nagy, a visszajelzések pedig nagyon pozitívak voltak, ezért tag ápr. N Csörgısipka Színház agy sikerrel zárult a Csörgısipka színház elıadásában 2011.április 16-án megrendezésre kerülı Jó tettért jót várj címő színházi elıadás gyerekeknek. gyerekek érdeklıdve figyelték az elıadást és aktívan részt is vállaltak abban, hogy a királylány segítségére legyenek. Ezen a közel egy órás elıadáson a felnıttek egy pillanatra elfeledhették mindennapos gondjaikat és újra ık is gyerekkoruk csodálatos éveit élhették át a gyermekeikkel együtt.>>> május 21-én délelıtt 10 órakor szombaton ismét egy csodálatos élménybe részesülhetnek tagjaink gyermekei a Csörgısipka Színház társulat közremőködésével. Mostani elıadás a mára már klasszikusnak számító Ludas Matyi. Sajnos a Mővelıdési Ház befogadóképessége kicsi, ezért a lehetıségekhez mérten próbálunk több elıadást szervezni. Elindítottunk egy elıjegyzést, ami azt jelenti, hogy a következı elıadásra lehet jelentkezni az elérhetıség megadásával. Sajnos az idıpontot és a színdarab címét még nem tudjuk, de mindenkivel felvesszük a kapcsolatot, akit elıjegyzésbe veszünk. Családi nap, Horgászverseny 2011 z Érdekvédelmi Szövetség június 19-én vasárnap ismét megrendezi tagjainak a Családi vasárnapot. Ezen a napon mérkızhetnek meg a pecások is és remélhetıleg a tavaly kifogott mindenidık legtöbb hal mennyiséget túl fogják szárnyalni. nevezési díj 500Ft, ami tartalmazza a reggelit, valamint az ebédet, (egy adag gulyásleves vagy pörkölt), amit Tálos ttila G/P6 TDI szakszervezeti tisztségviselı készít. gyerekekrıl sem feledkeztünk meg, hiszen lehetıségük lesz a póni lovaglásra, lovas kocsikázásra és a játszótér is rendelkezésükre áll. Szeretettel várunk minden résztvevıt. Jelentkezési határidı: június 14.

6 HFSZ HÍREK április Kisbér Tourist ajánlata több éve tartó kapcsolatnak köszönhetıen idén is több kedvezményes üdülési lehetıség kínálkozik a szakszervezeti tagok részére. Kisbér Tourist Utazási Iroda ajánlataiban mindenki megtalálhatja magának a legkedvezıbbet, mint árban és idıpontban. z utazási iroda minden szezonra bıséges kínálattal áll az udi Hungária Független Szakszervezet tagjai rendelkezésére. mostani sláger természetesen a nyár, amirıl részletes információkat a oldalon találhatnak tagjaink. Kedvcsinálónak: Harkány: 8 nap/7 éj svédasztalos reggelivel,vacsorával, ,- Ft/fı + 1 vagy 2 gyermeknek ingyenes Bükfürdı: 5 nap/4 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával, saját medencék a szállodában + fürdıbelépı ,- Ft/fı ig: Ft/fı Hévíz: 4 nap/ 3 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával,+ fürdıbelépı+ masszázs: Ft/fı Sopron: 4 nap/3 éj svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával, wellness, fürdıbelépı Ft/fı Kisbér Tourist Utazási Iroda Telefon: és 06/30/ Minden egyhetes nyári üdüléshez az HFSZ tagoknak családonként Ft-os üdülési utalványt ajándékoz a Kisbér Tourist! Majális 2011 Tavalyi évhez hasonlóan, idén is nagy érdeklıdés volt a Kiskúton megtartott majális iránt. z idıjárás megfelelıen alakult, mert a rendezvény végére kezdett el esni csak az esı. Ebben az évben közel 1300 tagot és családtagjait tudtunk vendégül látni a majálison. z elmúlt évekhez viszonyítva növekedı tendenciát mutat, ez köszönhetı a taglétszám fejlıdésének és az egyre jobb kommunikációnak. Természetesen a kommunikáción még mindig van mit javítani. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy az aktuális híreket és lehetıségeket az otthoni címre is megküldjük. Semmi mást nem kell tenni, csak megadni az címet az alábbi elérhetıség egyikén: Háromi László 30/ Németh Sándor 30/ E HFSZ szolgáltatásai ljött ismét az ideje, hogy egy kicsit összefoglaljuk az udi Hungária Független Szakszervezet szolgáltatásait, mivel az elmúlt idıkben sok új tagot köszönthetünk sorainkban és remélhetıleg a növekedés nem áll meg, sıt mások is szükségesnek tartják, hogy egy közösséghez tartozni kell, mert az együttes fellépéssel lehet eredményeket elérni. Legtöbb embernek még mindig az elsı kérdése, hogy Mennyibe kerül ez nekem? Erre a válasz nagyon egyszerő: havonta a bruttó alapbér 0,5 %-a és ezért a következıket tudjuk adni: z elsı és legfontosabb, az érdekvédelem, ami magába foglalja a kollektív szerzıdést, ezen belül az emelt mőszak- és egyéb pótlékokat, cafeteria összeget, valamint a foglalkoztatási garanciát. Sajnos hajlamosak vagyunk ezeket a juttatásokat természetesnek venni, miközben ezekért minden évben meg kell harcolni. Ezek fıleg a szakszervezeti tagságnak köszönhetı, akik támogatják a szakszervezeti vezetık, bizalmik munkáját. Itt kell megemlíteni azt is, hogy a tagdíj tartalmaz egy balesetbiztosítást is a tagoknak. Természetesen számos olyan szolgáltatás van még, ami az egyre növekvı tagságnak köszönhetıen lehetıségünk van nyújtani, így például a rászoruló tagnak juttatható segélyek. - Temetési - Születési - Házasságkötési - Szociális - Egyéb Ezen kívül vannak olyan szolgáltatások, együttmőködési megállapodások, amiket a nagy taglétszámnak köszönhetıen tudtunk megkötni. - Jogsegélyszolgálat (Gyırben, Komáromban) - Uniqa biztosítás (KGFB, Casco, Lakás stb.) - Rába Quelle élményfürdı - Kirándulások szervezése (Balaton, Budapest stb.) - Csoportos kirándulások támogatása - ETO focibérlet - Színházi elıadások (Gyıri Nemzeti Színház és a Csörgısipka Gyerekszínház) - Kisbér Tourist Utazási Iroda - Olasz Divat gyıri üzletében 30% kedvezmény - Pannonhalma étterem 10% (Pannonhalmán) - Családi nappal egybekötött horgászverseny - Majális szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklıdhettek a bizalminál és a szakszervezeti irodában, ezen kívül a következı hírekben részletesen tárgyalni fogjuk a fent említett szolgáltatások szabályát és az igénybe vehetı összegeket.

7 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója május Taglétszám alakulása Gyıri Nemzeti Színház Szakszervezeti taglétszám változása tag jún június közepével befejezıdik a 2010/2011-es színházi évad. Erre az évadra nyolc alkalommal biztosítottuk tagjaink számára az elıadásokra való eljutást és természetesen a következı évadban is fenn szeretnénk tartani ezt a lehetıséget, amennyiben megállapodást tudunk kötni a színház vezetıségével. Ezzel a nyolc elıadással több, mint tagunknak és hozzátartozójának tudtunk egy kellemes estét szerezni. z idei évad befejezéseként az udi Hungária Független Szakszervezet vezetısége további 269 db jegyet vásárolt a Fekete Péter címő zenés játékra. N Csörgısipka Színház agy sikerrel zárult a Csörgısipka színház második elıadásában játszott Ludas Matyi a József ttila Mővelıdési Házban május 21-én. színpadra szólított gyerekek nagyon jó kedvre derítették a nézıközönséget, de még a színjátszó társulatot is a gyerekek szereplése. Többek között Döbrögi uraság lepıdött meg, mikor a 2 forintos perecet 200 forintért kínálta számára az alkalmi vásáros legény, aki már most tanúbizonyságot tett üzleti érzékérıl. Döbrögi és a vásáros legény alkuja További fotók megtekinthetık a oldalon a galéria menüpont alatt. Elıadás kezdete: június 12. vasárnap 19 órakor Jegyeket június 3-án 15 óráig lehet igényelni a szakszervezeti irodában vagy az alábbi telefonszámokon: 30/ , 30/ Elıadás helyszíne: Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ (BBMMK)

8 HFSZ HÍREK május Jogsegélyszolgálat: 2011 áprilisától két helyszínen biztosítjuk tagjainknak ezt a szolgáltatást. 1. Dr. Freier József Gyır, Csaba u.16. I. emelet minden szerdán óráig 2. Dr. Farkas Roland Komárom, Czuczor G.u.10. Ügyfélfogadás idıpontját a +36/30/ telefonszámon kell egyeztetni. Mindkét esetben a jogi tanácsadás költségét a szakszervezet fizeti. tanácsadás kiterjed az udi Hungária Független Szakszervezet tagjára és közvetlen hozzátartozójára. mennyiben a tag megbízást ad az ügyvédnek, akkor az ügyvédi díjat a szakszervezeti tagnak kell megfizetni. szakszervezeti tagnak, akkor nem kell az ügyvédi díjat megfizetni, ha a munkáltatójával szemben (ez esetben az udi) pert indít és a szakszervezet vezetısége az ügyvéddel való egyeztetést követıen jóváhagyja a díjmentességet. FONTOS! szolgáltatás igénybevétele elıtt, minden esetben egy igazolást kell kérni a szakszervezeti irodában, amit az ügyvédnél le kell adni! Balesetbiztosítás: tagdíj tartalmaz egy UNIQ élet és balesetbiztosítást, ami a nap 24 órájára vonatkozik, ide értve az üzemi balesetet is. Baleset esetén a Baleset bejelentı nyomtatvány a szakszervezeti irodában elérhetı, amit kitöltve vissza kell juttatni Háromi László részére, aki a további ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi. Baleset esetén az Baleseti halál: Baleseti rokkantság: Korházi napi térítés (4 nap után): Keresıképtelenség (4 nap után): Jövedelem kiesés (egyszeri) Csonttörés: Betegségi segély: a következıket fizeti: Ft Ft Ft/nap Ft/nap Ft Ft tag 14 naptári napot meghaladó betegsége esetén adható. segélykérı laphoz csatolni kell a TB vagy az udi Hungária által kiállított igazolást. betegségi segély összege napi (naptári nap) 500 Ft, de maximum Ft/év. Szolgáltatások szabályai Rába Quelle Élményfürdı: gyıri Rába Quelle és az udi Hungária Független Szakszervezet közti megállapodás értelmében a szakszervezet kedvezményesen vásárolhat tagjainak 3 órás fürdıbelépıt. Minden tag évente 1 db ingyenes jegyre jogosult, illetve kedvezményesen vásárolhat. jegyek igénylése, fizetése és átvétele a szakszervezeti irodában történik. kedvezményes 3 órás jegyek ára: Munkaszüneti napokra: Munkanapokra: Gyermek, diák, nyugdíjas: 1950 Ft helyett 1400 Ft 1950 Ft helyett 1150 Ft 1550 Ft helyett 950 Ft Június 1-tıl augusztus 31-ig az öltözıszekrény 400 Ft térítési díj ellenében vehetı igénybe, amit a helyszínen kell fizetni. Temetési segély: Szülı, házastárs, gyermek, testvér halála és az HFSZ tag halála esetén igényelhetı, ha az a szakszervezeti tagsági viszony keletkezése után történt. segélykérı laphoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a tag vagy a tag közvetlen hozzátartozója, családtagja nevére szóló temetési számla másolatát. tag halála esetén a tag közvetlen hozzátartozója részére, a bizalmi vagy az elnökség tagjának kezdeményezésére fizethetı segély. temetési segély összege Ft. HFSZ tag halála esetén, rászorultságtól függıen további min Ft, max Ft rendkívüli támogatás adható. ETO focibérlet: z udi Hungária Független Szakszervezet minden szezonra 66 db bérletet vásárol, amik a Gyıri ETO FC hazai mérkızéseire érvényesek (Bajnoki, LIG kupa, NBII valamint a Futsalra). mérkızések elıtt egy héttel lehet igényelni a bérletet a szakszervezeti irodában. Tagonként csak egy bérlet igényelhetı és személyesen kell a bérletet átvenni. mérkızés utáni elsı munkanapon a bérletet vissza kell hozni a szakszervezeti irodába. bérletek kiadása érkezési sorrendben történik. FIGYELEM! Kérünk mindenkit, hogy a bérleteket hozza vissza, mert az idénynek vége! További szolgáltatásokról a következı számban közlünk részleteket, illetve érdeklıdni lehet a szakszervezeti irodában!

9 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója június Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag jún. Tanulók z udi Hungária Független Szakszervezet tagjai között több mint 100 fı tanulót is köszönthetünk és létszámuk fokozatosan nı. tanulók tagdíjának mértéke 150Ft/fı/hó, így a tanulói jogviszony idejére teljes jogú tagnak számítanak. Ezt követıen a tagsági jogviszony fenntartására akkor van lehetıség, ha ismételten kitöltik a belépési nyilatkozatot és eljuttatják a szakszervezeti irodába. Lényeges számunkra, hogy a mostani fiatalok a munka világába való kikerülés elıtt tájékozottabbak legyenek jogaikról és természetesen kötelezettségeikrıl is. Ezt a segítséget és tájékoztatást jelenleg a szakszervezetektıl kaphatják csak meg a tanulók. Kontur Pál látogatása z udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség meghívására a vállalatnál látogatást tett Kontur Pál Országgyőlési képviselı, a Fidesz munkástagozatának vezetıje. képviselıt elkísérték munkatársai Csóti László és Robotkáné Benkó Hilda. z üzemlátogatást követıen megbeszélést folytattak munkaügyi, foglalkoztatás politikai kérdésekben. szakszervezet vezetıi aggodalmukat fejezték ki a tervezett Munka Törvénykönyv néhány pontjának változásaival szemben. Horgászverseny 2011 hagyományokhoz híven június 19-én ismét megrendezésre került az udi Hungária Érdekvédelmi Szövetség által szervezett horgászverseny. Sajnos az idıjárás nem volt kegyes a pecanapon, de ez nem szegte kedvét a nevezıknek és az esıs idı ellenére három óra alatt közel 70 kg uszonyos került a horogra. z elsı öt legtöbb és a legnagyobb halat fogó horgász részesült díjazásban. z elsı három helyezett egy kupát is átvehetett. II. Kovács Balázs I. Kocsis János III. Baranyai László

10 HFSZ HÍREK június További helyezettek: IV. Büte Gyula, V. Csapó György, VI. Császár Árpád legnagyobb hallal, egy 4,5 kg-os afrikai harcsával is Csapó György büszkélkedhet. Gyerekszínház Csörgısipka Színház április 16-án játszott Jó tettért jót várj címő elıadásának a videója elérhetı a oldalról. Csoportos kirándulások Szolgáltatások Szakszervezetünk hagyományosan támogatja tagjait a munkahelyi közösségek kialakításában, hazánk természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerésében, ezért lehetıséget biztosít csoportos kirándulások szervezésére. kirándulásokat a bizalmi vagy a bizalmi csoport által megbízott felelıs tag szervezi. kirándulás támogatása: minden szakszervezeti tag évente jogosult a csoportos kirándulás utazási költségének térítésére, ami jelenleg 3000 Ft/fı/év. szervezı által leadott úti cél és létszám alapján az elnökség rendeli meg a buszt. Házasságkötési segély tag házasságkötése esetén Ft segélyben részesülhet. segélykérılaphoz csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. segély nyújtásának feltétele a legalább kilenc hónap szakszervezeti tagság, a házasság megkötésekor már tagsági jogviszonnyal kell rendelkezni. z igényt korábban is be lehet nyújtani a szakszervezet felé, de az utalásra majd a kilenc hónap letelte után kerül sor. Gyermek születési Gyermek születése esetén a tagot gyerekenként Ft segélyben részesülhet. segélykérılaphoz csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát. segély nyújtásának feltétele a legalább kilenc hónap szakszervezeti tagság, a gyermek születésekor már tagsági jogviszonnyal kell rendelkezni. z igényt korábban is be lehet nyújtani a szakszervezet felé, de az utalásra majd a kilenc hónap letelte után kerül sor. Színházi elıadások z udi Hungária Független Szakszervezet és a Gyıri Nemzeti Színház együttmőködési megállapodása alapján a szakszervezet által szervezett elıadásokra minden tag színházi évadonként 1 db ingyenes jegyre jogosult. Ezen felül a tagoknak további kedvezményes jegyvásárlásra van lehetıségük családtagjai számára. jegyek igénylése és fizetése a szakszervezeti irodában történik. z elıadások minden esetben meghirdetésre kerülnek a faliújságokon, ben, honlapon (www.ahfsz.hu). Kirándulás a Balatonra z udi Hungária Független Szakszervezet 2011.évben is három alkalommal indít buszokat a siófoki ranypartra. három idıpont a következı: július 23. szombat július 30. szombat augusztus 06. szombat Tervezett indulás 07:00 órakor a gyıri Városházától, visszaindulás Siófokról 18:00 órakor. szakszervezeti tagoknak évente egy alkalommal szervezett buszkirándulás ingyenes, a közvetlen családtagoknak, élettársnak, gyermekének vagy egyedülálló szakszervezeti tagnak + egy fınek a jelentkezéskor 500 Ft/fı részvételi díjat kell fizetni. z HFSZ jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kíván minden munkatársnak a nyári szabadságok alatt!

11 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója július-augusztus Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag Élı lánc a parlament körül z udi Hungária Független Szakszervezet szeptember 12-én autóbuszokat indít Budapestre a Kossuth téren szervezett szakszervezeti akcióra. rendezvény célja, hogy a parlament elsı ıszi ülésszakának megkezdésekor tiltakozásunkat fejezzük ki a munkavállalókat hátrányosan érintı Új Munka törvénykönyv ellen. ki részt szeretne venni az akcióban, szeptember 07-ig jelezze felénk, mert az utazással kapcsolatos ügyintézéshez idı kell. buszon szendvicset és ásványvizet biztosítunk. rendezvény menete: gyülekezés, a Parlament IX. kapujával szemben, a virágládák elıtti betonos területen, a színpad elıtt a színpadon elhangzanak a beszédek az élılánc kialakítása, a Parlament épülete körül a virágládák és a lánckordon vonalában. résztvevık egymás kezét megfogva élıláncot alakítanak ki úgy, hogy az érkezı képviselık közlekedését ne akadályozzák. Ennek érdekében a kapuknál (I. és XVII. valamint az úgynevezett látogató kapunál) az élıláncot megszakítják élılánc a Parlament körül. Közben: a petíció átadása a frakciók vezetıinek zárás aug. Nyílt vitafórum a gyıri Iparkamarában ugusztus 10-én három gyıri szakszervezet egy olyan nyílt vitafórumot kezdeményezett, amivel még soha senki nem próbálkozott az országban. három szakszervezet (udi Hungária Független Szakszervezet, Rába Rt. Munkavállalók Szakszervezete illetve a Vasas Szakszervezeti Szövetség) meghívta a Gyır-Moson-Sopron megye országgyőlési képviselıit a gyıri Iparkamarába egy fórumra, ahol lehetıséget kaptak arra a képviselık, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek a választóikkal. fı téma természetesen az Új Munka törvénykönyv tervezete volt. szervezık elızetesen egy kérdést tettek fel a képviselıknek, mégpedig azt: Hogyan képviseli Ön a választóit a Munka törvénykönyvérıl szóló parlamenti vitában és a szavazáson? fórumra 200 fı körüli érdeklıdı érkezett, de képviselık közül egy sem, így a jelenlevık nélkülük tartották meg a fórumot. szervezık összegyőjtötték a rendezvényen elhangzott kérdéseket és elküldték a tisztelt képviselıknek. fórum nagy sikert aratott a sajtóban is, mivel nem tudni már annak az idejét, hogy mikor szerepelt szakszervezet az ország legolvasottabb napilap, azaz a Kisalföld címlapján. fórummal kapcsolatos újságcikkeket és a kérdéseket a oldalon olvashatjátok.

12 HFSZ HÍREK július-augusztus Balatoni kirándulások z udi Hungária Független Szakszervezet az idei évben is három egymást követı hétvégén szervezett kirándulást a Balatonra. Sajnos az idıjárás nem kedvezett a strandolni vágyóknak, ezért az elsı két alkalommal más alternatívát kellett keresni. Elsı esetben a siófoki termálfürdıt látogatták meg a résztvevık. második utazáson résztvevık már szerencsésebbek voltak. Bár a strandolásra még nem voltak kedvezıek az idıjárási körülmények, de kirándulásra viszont kiváló, ezért a Balaton északi partján kirándultunk. Kezdésként Balatonfüreden a városnézı kisvasúttal tettünk egy kört, majd tovább utaztunk Tihanyba, ahol mindenki sétálhatott és elfogyaszthatta ebédjét. Délután egy óra körül Tihanyból Szigligetre buszoztunk és megtekintettük a szigligeti várat. feljutás egy kisebb edzésnek is megfelelt, de nagyon megérte a látványért és újabb tanúbizonyságot szerezhettünk hazánk szépségérıl. várlátogatás alatt olyannyira eltelt az idı, hogy nem volt már más hátra, mint hazautazni és kipihenni a szombati túra fáradalmait. ugusztus 6-ra az idıjárás megjavult és a harmadik kirándulás már strandolással telt a siófoki ranyparton. Színház Megkezdıdött a 2011/2012 színházi évad. Gyıri Nemzeti Színházzal még nem sikerült erre az évadra megállapodást kötni a szakszervezeti kedvezményrıl, de azon vagyunk, hogy ez minél elıbb megtörténjen. z együttmőködési megállapodás megkötését követıen tudunk színházi elıadásra jegyeket rendelni. z elıadásokat továbbra is bérletszünetes napokra és vasárnap tudjuk szervezni. Minden esetben meghirdetjük azokat az elıadásokat (faliújság, , amire lehet majd jelentkezni. Néhány, a tervezett új Munka törvénykönyv bevezetésének hatásairól 1. a dolgozók jogainak megszőnése. (Nı a kiszolgáltatottságunk!) 2. Több munkaóra, kevesebb pénzért. (Csökken a fizetésünk!) 3. mőszakpótlékok megszőnése. (Kevesebb lesz a keresetünk!) 4. fizetett szabadságnapok csökkenése. (Többet kell dolgoznunk!) 5. nem fizetett munkaközi szünet 20 percrıl 30 percre nı. (További 10 percnek megfelelı összeggel csökken a fizetésünk!) 6. Csökken a munkahelyek száma. (Több lesz a munkanélküli!) 7. havi bérkifizetésrıl nem kell részletes elszámolást adni. (Így nem ellenırizhetı a ledolgozott idıre járó bér, a járulékok befizetése!) 8. z eddigi törvénytelen munkáltatói gyakorlatot legalizálja. (Jogszerő lesz, ami eddig tiltott volt!) 9. z egyéni alkuk elterjesztése a munkavállaló és munkáltató között, hátrányos helyzetbe kényszeríti a dolgozót. (Óriásira nı a munkáltatói erıfölény a dolgozókkal szemben!) 10. szakszervezetek jogainak csorbítása minden egyes dolgozót hátrányosan érint. ( közösség erejét egyénire torzítja!) százalékos kártérítési felelısség. (Ha hibázol, keményen fizetsz!) 12. törvény megsértése esetén az elsı esetben munkaadóra bírság nem szabható ki! ( dolgozóval szemben a munkáltatót védi!) 13. Nemzetközi egyezményeket sért. (mi nem a munkáltatóknak kedvez, az nem számít!) +1 Totális munkavállalói kiszolgáltatottság. (Totális a munkavállalói kiszolgáltatottság!) z udi Hungária Független Szakszervezet szerint ezek a tervezett intézkedések munkahelyeket nem fognak teremteni, de még az is elıfordulhat, hogy munkahelyek szőnnek meg. z udiban a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak köszönhetıen a Kollektív Szerzıdés szabályai érvényesek. Ez nem azt jelenti, hogy hátradılhetünk, mert a tagság többségének a családtagja vagy családtagjai nem olyan munkahellyel rendelkeznek, ahol a munkáltató a szociális érzékenységérıl lenne híres. Ott kemény változásokra kell számítani és az ki fog hatni az udis munkatársakra is.

13 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója szeptember-október Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása Szolidaritás z udi Hungária Független Szakszervezet elindított egy úgynevezett kék szalag akciót. z akció lényege, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki az új Munka Törvénykönyv tervezete ellen és szolidaritásunkat fejezzük ki azon dolgozók mellett, akiknek óriási hátrányt jelent majd az új Munka Törvénykönyv szabályozása tag szept. Regisztráció az udi Hungaria Infóra z udi Hungaria új szolgáltatása minden munkatársnak személyes kézbesítési lehetıséget kínál két legolvasottabb platformra, az udi Hungaria Info (hétfınként megjelenı elektronikus hírlevél) és kísérleti jelleggel az udimobil (munkatársi újság) mellé. Hétfıi hírlevelet így már a megadott, tetszıleges (külsı) e- mail címre is kézbesítik. Feliratkozni a kézbesítési szolgáltatásra az udi mynet oldalon lévı regisztráció kitöltésével lehetséges. Félpályás útlezárás z udi Hungária Független Szakszervezet csatlakozik a Liga Szakszervezetek által meghirdetett félpályás útlezáráshoz. z akcióra 2011.november 04-én óráig kerül sor. megfelelı engedélyek beszerzését követıen tudunk majd a konkrét útszakaszokról tájékoztatást adni. z akcióra való jelentkezéseket a szakszervezeti irodában lehet megtenni. z udis munkatársaknak a Kollektív Szerzıdés még biztosítja a rendezett munkaügyi kapcsolatokat és a szociális juttatásokat, de nem mindenkinek dolgozik a családtagja az udinál, illetve a szakszervezetek teljes ellehetetlenítése esetén veszélybe kerülhet a rendezett munkaügyi kapcsolat. Ez a változás MINDEN CSLÁDOT érinteni fog, aki bérbıl és fizetésbıl él! Mutassuk meg, hogy az udis dolgozók között is nagy jelentıséggel bír az összefogás és a szolidaritás. rra kérünk minden munkatársat, hogy tőzze ki a kék szalagot, ha egyetért az akció céljával, mert most csak a közösség ereje tud rövid és hosszú távú célokat megvalósítani! Kék szalagok a szakszervezeti bizalmiaktól vagy a szakszervezeti irodában átvehetık. T Szakszervezeti iroda zárva tartása ájékoztatni szeretnénk tagjainkat, hogy 2011.október án a szakszervezet vezetısége és a személyügy vezetése workshopon vesz részt, ami egyben a bértárgyalás kezdetét is jelenti. Ezen kívül még, 2011.november 7-9-én is egy szakmai konferenciát tartunk, ahol a szakszervezeti bizalmik is részt vesznek. fı téma az új Munka törvénykönyv tervezete. Ezzel kapcsolatban, ha valakinek kérdése lenne, akkor azt a területi bizalminak jelezze és itt lehetıség lesz feltenni a szakértıknek.

14 HFSZ HÍREK szeptember-október wolfsburgi IG Metall elismerése 2011.szeptember között az udi Hungária Független Szakszervezet adott otthont a Volkswagen konszern nemzetközi gyártóhelyein mőködı szakszervezetek Közép- és Kelet európai hálózat (Intersoli MOE) találkozójának. Ez alkalomból Németh Sándor elnök egy díjat vehetett át nne Quarttól az IG Metall Wolfsburg képviselıjétıl. nne elmondta, hogy évrıl-évre figyelik a magyarországi eseményeket és az udi Hungária Független Szakszervezet munkavállalók jogaiért folytatott harcait, amit ezzel a díjjal szeretnének elismerni. három napos szakszervezeti találkozó egyik legfontosabb témája a munkahelyek biztonsága és a kialakult gazdasági helyzet a Közép- Kelet európai országokban. Több országban is a megélhetést veszélyezteti a svájci frank hitel, mint például Lengyelországban és Csehországban, de a legnagyobb problémát nálunk Magyarországon okozott az árfolyamváltozás. találkozó másik nagy témája a VW telephelyek termelési beszámolója volt. Egyértelmően az összes telephelyen emelkedtek a termelési mutatók és a beruházások is a növekedést prognosztizálják a következı évekre. harmadik nagyobb téma a Magyarországon kialakult politikai helyzet, amik a külsı szemlélıknek érthetetlenek. Fıleg a szakszervezet jogainak az aláásása, miközben egy demokratikus elveken mőködı országban egyik alapvetı értékrendnek kell lennie, hogy a munkavállalói érdekképviseletek bevonásával és véleményük figyelembevételével történik a munka világát befolyásoló törvények, szabályok bevezetése, mint például a Munka törvénykönyve. készülı új Munka törvénykönyv tervezetével szemben egy szolidaritási nyilatkozatott fogadtak el az Intersoli MOE tagszervezetei, amelyet a oldalon teljes egészében német és magyar nyelven is elolvashatjátok. Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt mi vagyunk a ház (Váci Mihály)

15 z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója november T Taglétszám alakulása Szakszervezeti taglétszám változása tag HFSZ vezetık Lázár Jánosnál öbb szakszervezeti vezetıvel találkozott 2011.november 18-án Lázár János a Fidesz frakcióvezetıje, illetve Kara Ákos a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság alelnöke. z egyeztetésre Lázár János frakcióvezetı parlamenti irodájában került sor, amire az udi Hungária Független Szakszervezet képviselıi is meghívást kaptak. Téma az új Munka törvénykönyv, amely már beterjesztésre került a parlament elé, mint törvényjavaslat. Ezen a megbeszélésen két tisztségviselı, Németh Sándor elnök és Háromi László elnökhelyettes képviselhette az udi Hungária Független Szakszervezetet és elmondhatták észrevételeiket. Sajnos az idı rövidsége miatt érdemi egyeztetésnek nem lehetne nevezni, de a fontosabb, bérbıl és fizetésbıl élı munkavállalókat érintı javaslatokat jelezték a frakcióvezetı úr részére. Többek közt azokat a törvényi változásokat, miszerint a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenı-, vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni, illetve a megszakítás nélküli, a több mőszakos vagy az idényjellegő keretben dolgozó munkavállalóra nem vonatkozik a hat nap munkavégzést követıen egy pihenınap kiadása kötelezı szabály. Ez egyáltalán nem a foglalkoztatást fogja növelni, hanem az egy nov. munkavállalóra esı munkaórák számát. kormány kommunikációja, hogy a versenyszférában, mint harmadik érdekegyeztetı fél nem kíván részt venni és a kollektív megállapodásokat tartja elırevezetı útnak a munkaadó és munkavállalói érdekképviseletek közt. Ezzel egyet tudunk érteni csak az a baj, hogy a törvény több pontjában is ezt nem teszi lehetıvé. z HFSZ képviselıinek javaslata az volt, hogy ezeket a tiltásokat meg kell szüntetni, mivel így a munkavállaló elınyére sem lehet eltérni, ez pedig elfogadhatatlan az udi Hungária Független Szakszervezet számára. Boeing 737 NG szimulátor z ETO PRK I. emeletén 2012.január 31-ig egy valósághő Boeing 737-es szimulátort állítottak fel, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen érzés a pilótaülésben utazni. Részletek és árak: december 01-tıl az udis belépıkártya felmutatását követıen az udi Hungária Független Szakszervezet tagjainak további fél óra repülést díjmentesen biztosítanak.

16 HFSZ HÍREK november Bértárgyalás z udi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség, írásban felhívta a munkáltató figyelmét a bértárgyalások megkezdésére. munkáltatói bérajánlás ez idáig még nem érkezett meg. szakszervezet továbbiakban nem tud felelısséget vállalni azért, hogy az udi Hungariánál még a 2011.évben bérmegállapodás szülessen. VBK elemekrıl való nyilatkozás megnyitása ellen az Érdekvédelmi Szövetségnek nincs kifogása, sıt kifejezetten támogatja, mivel a személyi jövedelemadó törvény elfogadásra került a parlamentben, így ez az akadály is elhárult. UNIQ-KGFB és Casco z Uniqa biztosító képviselıje 2011.december 14-ig minden hétfın és szerdán ügyfélfogadást tart a szakszervezeti tagok részére Kötelezı Gépjármő Felelısség Biztosítás és CSCO megkötés, felmondás céljából. z ügyfélfogadás helyszíne a szakszervezeti iroda 9-15 óráig. képviselı ebédszünetet tart. RETECH kedvezmény RETECH Kft. gépkocsijavítás és karbantartás terén használatos anyagok gyártásával, forgalmazásával és exportálásával foglalkozik Gyır, Pápai u.2. 96/ RETECH Hungária Kft. és az udi Hungária Független Szakszervezet megegyezése alapján, a honlapon található termékekre az udi munkatársak a bruttó árakból 10% kedvezményre jogosultak az udis belépıkártya felmutatásakor. z udi Hungária Független Szakszervezet tagjai további 5% kedvezményt érvényesíthetnek, amivel így 15 %-kal olcsóbban vásárolhatnak a Kft. termékkínálatából. RETECH Kft. termékeinek árlistája a oldalon elérhetı. z udi munkatársak részére a kiszerelésektıl független, a termékek darabra is megvásárolhatók. Színház Gyıri Nemzeti Színházzal 2011/12-es évadra nem sikerült a kedvezményben megállapodni, ezért a tervezett nyolc elıadás helyett az évad második felére négy elıadást tervezünk szervezni a tagjaink részére és továbbra is próbálunk a színház vezetésével egy kedvezıbb konstrukciót kidolgozni. z autósok túlnyomó többsége a piac felét kitevı 7 biztosítótársasághoz szerzıdik, 13 ezer forint körüli éves átlagdíjon. Bár még a kampány elején vagyunk, az már biztosnak látszik, hogy a mostani díjaknál jövıre már nehezen találnak majd olcsóbbat az autósok, akik könnyen hosszú idıre annál a biztosítónál köthetnek ki, akit idén választanak maguknak. kötelezı biztosítás díját 2012.év januárjától további 30% Baleseti dó is terheli, tehát ezt az összeget a kikalkulált éves díjon felül meg kell fizetni, de ennek ellenére is sok autótulajdonos spórolhat. Forrás: origo.hu Sajnálatos az is, hogy a színházi mősorok közt kevesebb a vasárnapi bérletszünetes elıadás, de a mőszakbeosztások miatt csak vasárnapra tudunk jegyet igényelni. Áll tétován az ingatag tömeg, s hová az ár sodorja, arra megy. Johann Wolfgang von Goethe

17 udi Hungária Független Szakszervezet

18 udi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2010. január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C.

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó Vegyipari dolgozó lapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. március aktuális Bérmegállapodás: folyamatban Soha nem volt még ilyen nehéz béremelést kiharcolni, mint idén. VDSZ-hez tartozó cégeknél mégis viszonylag

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? 4.

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210.

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. 2009. július Megenyhült a nap hôsége, A lég könnyû, lágy-meleg: Hull a harmat, illat árad, Virágbimbók feslenek. Mint a csendes éji szellô A virágos bokrokat,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben