Balatonkenesén augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye"

Átírás

1

2

3 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye a) A választók nyilvántartása A szavazást A szavazás napján megelõzõ nap 16 névjegyzékbe felvett óráig a névjegyzékbe felvett száma választópolgárok választópolgárok száma Balatonkenese 003. szavazókör helyi népszavazás eredménye Jegyzõkönyvi adatok A választók nyilvántartása D E % Kérdés szövege: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese várostól leváljon, és utána önálló önkormányzat- Jegyzõkönyvi adatok A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor A B C Visszautasított választópolgárok száma D A szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma Szavazóként megjelent választópolgárok száma E % b) Szavazás Urnában lévõ Eltérés a Érvénytelen Érvényes szavazólapok megjelentek szavazatok szavazatok száma számától száma száma (többlet:+ / hiányzó: -) F G H I Érvényes szavazatok száma válaszonként Igen Nem A népszavazás szavazatok száma szavazatok száma érvényes és eredményes J K % A szavazás napján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor A B C Visszautasított választópolgárok száma 57 13% Szavazóként megjelent választópolgárok száma tal rendelkezõ új községként jöjjön létre és mûködjön tovább. b) Szavazás Urnában lévõ Eltérés a Érvénytelen Érvényes szavazólapok megjelentek szavazatok szavazatok száma számától száma száma (többlet:+ / hiányzó: -) F G H I Érvényes szavazatok száma válaszonként Igen Nem A népszavazás szavazatok száma szavazatok száma érvényes és eredményes J K 5 30% Balatonkenese 004. szavazókör helyi népszavazás eredménye Jegyzõkönyvi adatok A választók nyilvántartása A szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma A szavazás napján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor A B C Visszautasított választópolgárok száma D Szavazóként megjelent választópolgárok száma E % Kérdés szövege: Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkezõ új községként jöjjön létre és mûködjön tovább. b) Szavazás Urnában lévõ Eltérés a Érvénytelen Érvényes szavazólapok megjelentek szavazatok szavazatok száma számától száma száma (többlet:+ / hiányzó: -) F G H I Érvényes szavazatok száma válaszonként Igen Nem A népszavazás szavazatok száma szavazatok száma érvényes és eredményes J K % 12 70% 45 10%

4 4 Balatonkenesei Hírlap augusztus Mivel a testületi üléseken nem vesz, ill. nem tud részt venni a lakosságból mindenki, és az ott elhangzottakkal kapcsolatban nem mindig a teljes és igaz tartalom terjed el, ezért úgy gondolom, szükség van egy összefoglalóra, ha teljes részletezettséggel nem is, de az aktuálisnak ítélt dolgokról mindenképpen! Ami minden bizonnyal mindenkit leginkább foglalkoztat, az akarattyai lakosság leválási szándéka. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a kenesei vélemények. Vannak, akik úgy vélik: hogy Ha menni akarnak, hát menjenek! Vannak, akik úgy gondolják: Különálló Akarattya sohasem létezett és ezután sincs létjogosultsága. A tényekrõl: A leválási szándék kinyilatkoztatása aláíró ívek kitöltésével kezdõdött. Ezek után és ezek jogán leválást elõkészítõ bizottság alakult. A bizottságnak törvényben megfogalmazott kötelezettsége volt az, hogy alátámassza az önálló Akarattya életképességét, és javaslatot tegyen a határvonalra és a vagyonmegosztásra. A megfogalmazott javaslattal a képviselõ-testület többsége nem értett egyet. A népszavazás eredménye alapján a bizottság az összeállított dokumentációt elküldi a hivatalon keresztül a Kormányhivatalnak, a Kormányhivatal pedig a Kormánynak, amely a leváláshoz hozzájárul, vagy sem. Mivel a törvényi elõírás alapján a népszavazáson csak az Akarattyaiak vehettek részt (meg kell jegyezni: 2013-tól lesz hatályos az a törvény, mely szerint egy település teljes lakossága szavazati joggal bír, ha különválásról kell szavaznia!) Ezért Balatonkenese véleményének bemutatására csak kísérõ levélben van lehetõség. Ha meg is lesz a kormányzati hozzájárulás a leváláshoz, akkor is 2014-ig Balatonkenese és Akarattya közigazgatásilag egy település marad. A következõ önkormányzati választásokat követõen megalakuló akarattyai és kenesei képviselõtestület fog, ill. kell, hogy megállapodjon a terület és vagyonmegosztás kérdésében. Tehát a leválási bizottság által javasolt határvonal a szó szoros értelmében csak javaslat, hiszen 2014-ben egészen más határvonalról is szólhat, és szól is majd a vita. Ha nem lesz egyezség, akkor a bíróság lesz az illetékes abban, hogy eldöntse, hogy a mostani területbõl és vagyonból mennyi jut az egyik és mennyi a másik településnek. A pályázatokról: Talán a legismertebb és leginkább megrágott a Csajággal és Kajárral közösen beadott pályázatunk. Ennek Kenesét érintõ része a nyugdíjas házként ismert épület felújítását célzó, elnyert támogatás. A 2011-ben megtartott lakossági fórumon még én is azt támogattam, hogy meg kell nézni a pályázat visszamondásának lehetõségét. Nos, kiderült, hogy nincs lehetõség anyagi veszteség nélküli visszamondásra, ezért elindult, ill. el kellett volna indulnia megfelelõ lendülettel az ügyintézésnek, tervezésnek, közbeszerzésnek. Az említett lendületet több dolog is gátolta: A kiviteli tervek elkészítésére jogosult tervezõvel hosszasan kellett vitatkozni, hogy olyan tervet készítsen, amelyben nincsenek hibák (az építési hatóság többször visszaadta javításra), és az ez alapján történõ kivitelezés költségeit fedezze a pályázati összeg. Ami mindenkit érint Nem gyorsulhatott az ügyintézés azért sem, mert éppen nem volt hatályos a régi közbeszerzési törvény, az újat pedig még nem barkácsolták össze. Ez egyszer csak hatályossá vált, de a lefolytatott elsõ közbeszerzési eljárás sikertelen volt, mivel a bürokratikus akadályokon nem jutottak át az ajánlattevõk, sõt a Csajág által meghívott vállalkozó nem is tett ajánlatot. Ezt újabb közbeszerzés követte, új tanácsadó jogásszal. Ez eredményes volt, amennyiben eredményesnek tekinthetõ az, hogy Kenese tekintetében közel 10 millió Ft-tal, Csajág és Kajár tekintetében pedig több mint 3 millióval haladta meg a legkedvezõbb ajánlat a pályázati összeget. Hab a tortán, hogy Csajág és Kajár polgármestere azt nyilatkozta, hogy õk csak az eredeti összeget hajlandóak a felújításra fordítani, a többlet költséget szerintük Kenesének kell állnia, mivel álláspontjuk szerint a kenesei ügyintézés lassúsága miatt eltelt idõ az oka az áremelkedésnek.(emlékeztetõül: Az elsõ közbeszerzési eljárás azért is volt sikertelen, mert a Csajág által delegált vállalkozó nem adott árajánlatot) Ez volt az a pont, amikor dönteni kellett a továbbiakról: Egyik lehetõség, hogy figyelmen kívül hagyjuk az eddigi elköltött milliókat, és felvállalva Csajág és Kajár jogos kártérítési követelését ( Ha Kenese kilép a pályázatból akkor a másik két település sem kap semmit), visszamondjuk a pályázatot. Engem õszintén meglep, hogy ennek a megoldásnak is vannak támogatói, hiszen ez azt jelentené, hogy a település kiad több mint 20 millió forintot, amiért nem kapunk semmit! A másik lehetõség, hogy Kenese felvállalja a rá esõ többletköltséget, ami összegszerûségében sokkal kevesebb mint az elõzõ megoldás, és kapunk egy új épületet. A másik két település pedig fizesse a maga számláját. A legújabb és aktuális megoldási kísérlet az, hogy átvizsgált mûszaki tartalommal és egy újabb közbeszerzési eljárással többletköltség nélküli árajánlatot kapjunk mindhárom település vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ebben is és az elõzõ ajánlattételi felhívásban számon kérhetõ felelõssége van a fõépítésznek és a tervezõnek. Egy másik, szintén nyertes pályázatunk egyrészt azzal a céllal került benyújtásra, hogy a Széchenyi parkban vizesblokk, pontosabban kulturált illemhelyeket magába foglaló épület valósuljon meg. Másrészt azzal, hogy a Vak Bottyány strand melletti nyúlványt közparknak megfelelõen parkosítsuk (Csak remélni tudom, hogy egyesek csobbanási szándékának majd nem lesznek útban az ültetett növények, facsemeték). A projekt harmadik része pedig egy akarattyai játszótér felújításáról szólt. Sajnos pontosítanom kell az elõzõekben használt nyertes minõsítését, mivel a pályázat kiíró utóbb közölte, hogy a vizesblokk megépítését nem tudják támogatni. Szerencsére írásos nyoma van annak, hogy korábban pont az ellenkezõjét nyilatkozták. Természetesen az önkormányzat élt a fellebbezés jogával. Pályázatot adott be az önkormányzat az akarattyai Magaspart állékonyság megõrzését, valamint Akarattyán és Kenesén csapadékvíz elvezetés megvalósítását célzó támogatásra. Mindkét pályázatot támogatta a kiíró, de forráshiányra hivatkozva várólistára helyezte. Sikeresen pályáztunk a Széchenyi parkban elhelyezendõ Sport-Fittnes eszközökre. Ennek megvalósítása folyamatban van.

5 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 5 Több pályázat is benyújtásra került, melyek a Kultúra Háza és a Könyvtár infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztését, gyermekek iskola utáni és közbeni szakkör jellegû elfoglaltságát, valamint a Tájház és Iparos ház környezetének felújítását célozza meg. Az eddig felsorolt pályázatok már beadásra kerültek, ill. a megvalósítás szakaszában vannak. Viszont vannak olyan lehetõségek, amelyek még döntésre várnak. Egyik ilyen lehetõség, hogy pályázatot adjunk be Akarattyát és Kenesét érintõ túra-kerékpárút kialakítására, valamint a focipályán meglévõ épület büfével, terasszal, vizesblokkal való bõvítésére, ugyanitt BMX pálya kialakítására, továbbá több kerékpáros pihenõ pavilon építésére, információs táblák kihelyezésére, térkép-kiadványok szerkesztésére és egyéb marketing tevékenység ellátására. A marketing azt a célt is szolgálja, hogy népszerûsítse a kerékpáros turisták által igény bevehetõ szolgáltatásokat. Ez a pályázati lehetõség 100%-os támogatottságot élvez, ugyanis nem kell önrészt biztosítani. A kivitelezés pedig szállítói finanszírozással valósulhatna meg, ami azt jelenti, hogy a településnek nem kell saját forrásból hozzájárulni a munkálatokhoz. Elõzetes költséget a megvalósítási tanulmány és az épületterv elkészítése jelenti. Kedvezõ elbírálás esetén ezt is biztosítja a pályázati összeg. A pályázaton való indulást a részönkormányzat nem támogatta, és határozatot hozott arról, hogy ha mégis megvalósul a projekt, akkor az esetlegesen felmerülõ fenntartási költségeket az önállóvá váló Akarattya nem vállalja. Ezek alapján született testületi határozat azt tartalmazza, hogy Balatonkenese indul a pályázaton, vállalja az esetleges fenntartási költségeket, de a pályázat által támogatott beruházások kizárólag Kenese területén valósulhatnak meg. Egy másik pályázati kiírás szerint lehetõség van több 10 millió forint támogatás elnyerésére önerõ nélkül, amely támogatás sportszerek vásárlását és sporttal és egészséggel kapcsolatos rendezvényeken való részvételt támogatja, folyamatos finanszírozással. Ezen a pályázaton való indulást is támogatta a képviselõ- testület. Természetesen más jellegû ügyek is vannak, amik mindenkit érintenek. Ilyen pl. a bírósági peres ügyek. Ebbõl a fekete levesbõl nem lehet részletes tájékoztatás céljával meríteni, hisz folyamatban lévõ ügyekrõl, valamint zárt üléses témákról van szó! Az eljárások egy része kártérítési per, amely a hivatal által kötött adásvételi szerzõdés körüli anomáliák és korábbi jegyzõi feladatellátás hibái miatt került bíróság elé. Visszatérve a fejlesztésekre: Véleményem szerint az olyan pályázati lehetõségeket ki kell használnia az önkormányzatnak, amelyek önerõ nélküliek és elõre finanszírozzák a kivitelezést. Természetesen nem csak pályázatok segítségével fejlõdhet Kenese. Ezért kérek mindenkit, hogy ha megvalósítható ötlete, gondolata van a város elõre menetele érdekében, juttassa el a képviselõkhöz, hisz amint már korábban is leírtam: Az érintettek véleményének meghatározónak kell lenniük! Miklós Péter Pénzügyi bizottság elnöke A passzív füsttel szemben Bizonyos lemaradásaink Csehországot és Horvátországot tekintve nyilvánvalók. Legutóbbi szerény tapasztalataim szerint azonban van, amiben elõttük járunk. Például a nem dohányzó többség egészségének és kényelmének védelmében a cigarettázók füstje ellen. Kis hazánkban elég sokfelé járva úgyszólván sehol se tapasztaltam, hogy vétettek volna a szigorú rendelkezéssel szemben. Munkahelyen, intézmények programjain, vendéglátó egységekben és a közösségek egyéb tartózkodási helyein nemigen fordul elõ szabályszegés. Legalábbis értesüléseim szerint. Megszûnõben a ruhanemûk, bútorok, sõt falak által évtizedek során bevett akut füstszag. Esõs idõben szíves kérésemre két dohányzó hölgy a buszváró elhagyását követõen esernyõ alatt füstölgött tovább, ám csupán e szó eredeti értelmében. Néhány hete nem csupán a Pozsonytól Brünnig vezetõ út hepehupássága miatt bosszankodtam, hanem e nagy város éttermeinek büdös levegõje miatt is. Az Európa-bajnoki csehportugál labdarúgó-mérkõzés közvetítésének nézését azért szakítottam félbe több ízben, mert mindenütt dohányoztak. Hiába változtattunk helyszínt, mert cseh barátaink az összes vendéglátó egységben szívhatták a cigarettát. Brünntõl észak irányban 175 km-re, közel a lengyel határhoz, Kunavice erdei környezetében ugyanez volt a helyzet. Ebédidõ alatt bagózhattak a gyönyörû Castovice kastély éttermében, Prága malomkerekes egységében, vagy a Café Louvre restaurantban, ahova anno Franz Kafka, Karel Capek, sõt Albert Einstein is szívesen betért. Máskülönben ma is korrekt üzem minden más tekintetben. Hasonló körülmények uralkodnak az Istriai-félszigeten, Umag, Karigador, Novigrad vagy Porccs térségében. Visszataszító, hogy ez utóbbi óvárosának kétezer éves Decumanus (Tizedfizetõ) utcájában dettó. Mi magyarok szeretjük a szabadságot, ám gyakran megkísért bennünket a sokkal engedékenyebb szabadosság. De ha már eddig eljutottunk, a két baráti országban szerzett negatív élményeket követõen se tágítsuk terét az ártalmas és büdös passzív füstnek! Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap augusztus Díszpolgári címek adományozása az augusztus 20-i ünnepélyen Balatonkenese Város Önkormányzata a 13/2011. számú határozatával megalkotta a díszpolgári cím adományozásáról szóló helyi rendeletét. A rendelet 1. -a alapján Balatonkenese Város Önkormányzata azon személyeknek, akik a város közéletének kiemelkedõ személyiségei, illetve akik a település érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységükkel, életmûvükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a BALATON- KENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozhatja. A civil ajánlások alapján, mindezek figyelembe vételével a képviselõ testület legutóbbi ülésén meghozta döntését. Balatonkenese történetében harmadik alkalommal az augusztus 20-i ünnepség keretén belül történt meg a díszpolgári címek átadása. Balatonkenese Város Önkormányzata posztumusz díszpolgári címet adományozott Kecskés József részére a település életében betöltött kiemelkedõ szerepéért és áldozatos munkálkodásáért. Kecskés József tanár, iskolaigazgató az egri tanárképzõ fõiskola magyar- történelem szakán szerzett tanári oklevelet, s elõször a nevelõotthonban, majd az általános iskolában kezdte meg gazdag, értékteremtõ tevékenységét. Tanítási órái maradandó élményt nyújtottak, az átadott ismeretek megalapozták tanítványai késõbbi életútját, képzettségét. Az irodalom szeretete, a történelem tárgyszerûsége, a zeneiség áthatotta minden tevékenységét. Tanított színjátszást, mesejátékokat rendezett, irodalmi esteket szervezett az évfordulók, jeles események megörökítésére, úgyis mondhatnánk átörökítésére mindig nagy hangsúlyt fektetett. 1skolánk igazgatója, névadója volt, szakfelügyelõként, majd vezetõ szaktanácsadóként megye-szerte elismertségnek örvendett. Kecskés József nyugdíjazása után is folytatta megkezdett munkáját, a kultúra mûvelése állt napjai középpontjában ben alapította meg a Pilinszky János Irodalmi Színpadot, melynek nagyszerûsége a színvonalas elõadások létrehozásán túl, hogy volt tanítványai a színpad tagjai, akik ugyanolyan lelkesedéssel követték a tanár úr minden gondolatát, mint az iskolapadban ülve. A település helytörténeti gyûjteményének kialakításában jelentõs szerepet vállalt. Több évtizede krónikás szerepet töltött be, a település történetének dokumentálása a jelen és a jövõ szempontjából felbecsülhetetlen. Verseskötetei méltán arattak sikert. Kecskés József a Balatonkenese- Balatonakarattya Kultúrájáért díjazottja. Gazdag pályafutása, tartalmas élete során minden tevékenységének mozgatórugója - a gyermek és felnõtt közösséget összefogva- a színvonalas kulturális értékek közvetítése volt. Hitt abban, hogy jobbítható a világ, és tett érte mindig, még akkor is, ha naponta újból kellett mindent kezdenie. Az õ gondolata, az õ kívánsága, hogy az értékes emberek értékeit úgy kell megbecsülni, hogy amíg élnek, büszkélkedhessenek, s élvezhessék munkájuk elismerését. Kecskés József maradandó értékeket alkotott, pedagóguspályája, összefoglaló, elemzõ irodalmi munkássága, helytörténeti, közösségformáló tevékenysége példaként állhat elõttünk. Kegyelettel emlékezünk rá! A posztumusz díjat Tömör István polgármester adta át Kecskés József özvegyének. * Balatonkenese Város Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Vér László részére a település életében betöltött kiemelkedõ szerepéért és áldozatos munkálkodásáért. Vér László július 22-én született a Déghez tartozó Ecsi-pusztán, ahol édesapja az 5000 holdas Festetics birtok gazdasági fõgépésze volt. Édesanyja Bors Mária nagy szeretettel, gondoskodással nevelte húgával együtt. Fiúgyermekét édesapja elsõ osztályos korától a munkára, szakismeretre nevelte. Elõször a délutáni tanulás után a mûhelyükben kellett rendet tenni, majd ezután a szerszámokat megismerve kisebb munkákat is rábízott. Édesapja mindig magával vitte, így alakult ki a sokféle munkavégzéshez való érzéke, a munka megbecsülése, szeretete ben édesanyja határozott kívánságára a veszprémi Lovassy gimnáziumba iratkozott, ahol 2 évig nagyszerû tanárok tágították látókörét, Õ azonban villanyszerelõ akart lenni változatlanul, így szakmunkásképzõbe iratkozott át. A gyakorlati képzést az 1950-es évek egyik csúcsüzemében a Könynyûfémmûben kapta nyarán kitûnõ eredménnyel szakmunkásvizsgát tett, majd november 13-án megkezdte sorkatonai szolgálatát Gyöngyösön tavaszán rádiós mûmester iskolára vezényelték, majd a budapesti Petõfi laktanyában állomásozó 22. gk. lövész ezred hírmûhely parancsnokává nevezték ki.

7 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 7 Váci Mihály: Ezt! Itt! Most!... Csak itt, ezeken a makacsul kitérõ utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát; itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom húszfokos magányom, itt kell megállnom, mint pompeji õrnek, amíg elönt a város lávafénye. A Szovjetunióban a hivatásos tiszthelyettesi iskola elvégzése után különbözõ rakétafegyverek kezelésérõl, célba juttatásáról kapott elméleti és gyakorlati kiképzést. Ez a kiképzés készítette fel arra, hogy 1963-ban a tapolcai hadmûveleti-harcászati rakétadandár alapító tagja legyen. Tapolcai tartózkodása idején kapcsolódott be a honismereti munkába. Kézügyességét érvényesítve a régi kódexek mintájára írta a város krónikáját. Feleségével, Kiss Irénnel egy honismereti elõadáson ismerkedett meg, 1970-ben kötöttek házasságot, két fiúgyermekük született: Zoltán és Balázs. Feleségének segítõtársa volt a tárgyi emlékek gyûjtésében, rendszerezésében, restaurálásában. A Kossuth utca 6. sz. épület helyreállítási munkáiból is kivette részét, a teljes elektromos felújítási munkákat társadalmi munkában végezte. Ma mint a Tájház gondnoka nagy szeretettel mutatja be településünk múltját, elõdeink életmódját, a munkásélet nehézségeit, örömeit, tisztességét. Szívesen részt vállalt minden olyan megmozdulásban, ahol maradandót tudott alkotni, így nevéhez fûzõdik: a Margit vonal emlékkövének szövegtáblája, a református temetõben a magyar katonák emlékköve, a Kossuth szobor felújítása, galvanizálása, Soós Lajos sírjának helyreállítása, Jónás Jánosnak, a Kossuth- Bizottság elnökének sírgondozása, valamint számos emléktábla, emlékjel ben feleségével együtt gyûjtötték össze az 1. és 2. világháborúban elesett hõsök és áldozatok még fellelhetõ adatait. A kézzel írt Hõsök könyve igazi büszkesége és fõhajtás az õ részérõl a háborús hõsök emléke elõtt. Vér László ma is kutatja a múltat, az emlékeket. Igazi örömet akkor érez, amikor unokáinak és a tájházba látogató gyerekeknek, fiataloknak adhatja át ismereteit. Közösségünk nevében kívánunk további jó egészséget, s kívánjuk, hogy alkotókedve, közösség iránti elkötelezettsége, településünk feltétel nélküli szeretete legyen példa valamennyiünk elõtt. Sok szeretettel gratulálunk a díszpolgári cím elnyeréséhez. Énnekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépett szívnél nem nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegõt, s a levegõhöz ezt, ezt a tüdõt, ezt a rendet és ezt a zûrzavart! Eben a földben kell meggyökereznem! Akácnak homok, gyopárnak a kõ, - nem várhatnak trópusi televényre! A kõre hullt magnak kõbe kell marni! A rozs futóhomoknak könyörög! Barázdával nem vitázhat a mag! Csírázni kell: rövid az egy tavasz! Virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda gyõz, a tüdõ nem tagadhatja meg a levegõt! Ó, most kell élnem ezt az életet! Gyorsan, forrón, mély lélegzettel, most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok! Ha barátokat akarok karolni, õket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs idõm megvárni tökéletes unokáikat, s nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem, forró, piros tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam! Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda-erdejében, itt, itt, ez urak rácsai közt merre menjek? S az elzúgó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt itt mutassatok! Aki elõttem akar járni, itt járjon az! - És itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessem! (Elõadta az ünnepségen Lukács Sándor színmûvész)

8 8 Balatonkenesei Hírlap augusztus Történetek és gondolatok a kenyér körül Amikor közeledett az aratás ideje, a falu elcsendesedett. Mint a képességeinek és felkészültségének maximumát mozgósító sportoló, legnagyobb mezõgazdasági munkájuk elõtt a gazdák magukba szálltak. Túl voltak már az arató brigád összeállításán; a kaszák élesítésén, egy teljes év után a nagy gereblye (bõgõ), a kötözõfa, az üllõ és a takaróvesszõ elõkészítésén. Az asszonyok a hosszan, alkalmasint több héten át tartó, kemény munkavégzést biztosító étrend összeállítására koncentráltak, amely nem volt egyszerû, amikor a rekkenõ hõség ellen csak a pincemély és a kútvödör szolgált segítségül. A paraszti élet legfontosabb, egyben legnehezebb feladata elõtti csend nem abban nyilvánult meg, hogy nem beszéltek a gazdák. Fölkeresték egymást, és lázasan puhatolództak, hogy mely gabonaféleség és mely tagban válik legelébb viaszéretté. A mi falunkban, a kicsi Bakonyságon általában búzával kezdtek. Volt olyan év, hogy ennek levágásával már László nap vagy Péter-Pál elõtt végeztek. Micsoda büszkeség támadt! A búza szent. A búzaszem õrzi Isten képét. Ebbõl készül a foszlós kalács és (hogy ne legyen száradékony, némi rozsliszttel vegyítve) a mindennapi kenyér. Ezért rendszerint búzával kezdõdött az aratás. Vele nagyjából egy idõben megérett az õrszi árpa is, de azt nem nagyon kellett félteni a kipergéstõl. Majd a rozs, a tavaszi árpa és a zab lekaszálása, kévékbe kötözése, keresztbe, kepébe, végül asztagba rakása következett. Valamennyi száradás után került sor a cséplésre, amely kalákában, vagyis összeállt csapat által történt Ez volt a múlt. Amely amint a nóta mondja ma már csak emlék. Vagy még az sem. Hisz azok, akik évvel ezelõtt ezeket a munkákat végezték, és visszagondolnának a régmúlt idõkre, már meghaltak. Vagy legalábbis kevesen élnek. A föld azonban, ez a kifogyhatatlan kincsesbánya, költõk által égig magasztalt életadó anyag, maradt. Amelybõl bolygónk felszínén csak 11, hazánkban viszont 62% alkalmas mezõgazdasági termelésre. Hasonló aránnyal kevés ország dicsekedhet. Vajon tudunk-e, képesek vagyunk-e élni ezzel a nagy lehetõséggel? Egyértelmû választ nem adhatunk, de augusztus 20-a, legnagyobb nemzeti és hagyományosan a kenyér ünnepe alkalmából nemcsak a mezõgazdaságban dolgozóknak, hanem mindannyiunknak önbecsülésére válik elgondolkodni róla Ha tudjuk azt, hogy a 19. századról a 20. századra fordulóban a kalászosok 90%-át még sarlóval aratták, akkor büszkék lehetünk a gyors és nagyarányú fejlõdésre. Gondoljunk csak az 1984-es, 88-as vagy a 89-es év kiemelkedõ terméseredményeire! Már-már világszínvonalat, az elsõ tíz országba tartozást vizionáltuk. A fenti sorban az utolsó esztendõ búzatermésének 5,27 tonnás hektárátlagát a továbbhaladás lehetõségeként értékeltük. De voltak itten szûkesztendõk is! Akár 7 is. Gondoljunk csak az erõszakos téeszesítésre, amelyet közel egy évtizedig sínylett a termõföld csakúgy, mint a teremtõ ember. Vagy emlékezzünk a folytonos rekvirálásokra, a folyamatosan növelt adóterhekre, a beszolgáltatási formák kiötléseire. A cséplõgépbõl zizegve hulló magvak eltulajdonítási manõvereire, amely már-már megalázó, egyben könnyfakasztó volt. Amikor a nyolcadik kocsi rakomány is kifordult az udvarunkból (padláslesöprés!), apánkat elöntötte a vér. Így vonszoltuk a kúthoz, és öntöztük rá vödörszám a vizet. Elvitték az összes terményünket, de megmaradt a szolidaritás és az emberség. A falu legszegényebbjei közül Laskovics Lajos és Szaló Kain, a hátukon fél zsák kukoruca, krumpli, estefelé suttyomban, kertrõl belopakodtak hozzánk, és amikor földre vetették a terményt, csak ennyit mondtak: - Nektek is élnetek kell A téeszek erõsödése idején jöttek az okos és erõs gépek, a fokozott mûtrágyázás. Pétrõl Csajágon át még a messzi Orosházára is szállították az NPK-t. Javult a növényvédelem, különféle elõnyöket tartalmaztak a vetõmagok, s történt némi öntözés is. Igyekeztek alkalmazkodni a talajhoz, az idõjárás viszontagságaihoz, valamint a szervezettségi formához, ám a 3,4 tonnás hektárátlag egyáltalán nem volt gazdaságos. Aztán jött a privatizáció, a már megült közös gazdaságok ésszerûtlen, esetenként rabló módon történõ szétcincálása. Kimondani még utólag is fájdalmas, de 1995-ig kétmillió földtulajdonos számára négymillió részre szaggatták a jó magyar földet. Amely tápanyag-utánpótlás gyanánt egy ideig szemernyi (mû)trágyát, aszály esetén pedig egy csepp vizet se kapott. Volt a nagy parlagon hagyás, gazosodás. Pipacspirosság, székifûfehérség és parlagfûzöldelés. Éntõlem a cinizmus nagyon távol áll, pláne, ha a hazáról van szó, ám evidens, hogy a fentiek együttesen a magyar zászló színeit adják ki. Jobbik esetben bérbe adták a földeket. Ez jól jött a szövetkezeteknek, mert nagyobb területen ésszerûbb gazdálkodást folytathattak, és jól járt a tulajdonos, mert anélkül, hogy a kezét tette volna rá, évvégén tarthatta a markát a bérleményért. Csak most sajgott igazán a szíve annak, akit ordenáré módon kirekesztettek a privatizációból. Sokan a koncepciós (f)osztogatást sérelmezték, melyet csak a múló idõ gyógyíthat. Bölcs paraszti megfigyelés, hogy száraz március, nedves április és hûvös május a sikeres év alapja. Régen ez jobbára be is vált. De ma? Sõt, mostanság? Megszaporodtak és fölerõsödtek a gátló tényezõk. Köztük több olyan, amelyekért mi (egyes emberek és országok) vagyunk a felelõsek. A világ évi 550 millió tonnájából nemigen hiányozna a mi 1,2 millió hektárunk búzatermésének zöme. Zöldségfélét, zöldborsót, paradicsomot stb. termelhetnénk valamennyi gabona helyett. S fejleszteni kellene a lezüllesztett állattenyésztést. Ezek által érzékenyen csökkenne a munkanélküliség. Csak hát macerásabb az emberrel bánni, mint a géppel. S valakinek így is dõl, sõt, így dõl jobban a lé. Fájó pont, hogy az osztrák sógorék, akik számára évtizedeken, ha nem évszázadokon át Magyarország volt az éléskamra, ma kétszer annyi mezõgazdasági terméket exportálnak, mint mi. Teljes ágazati módosítást követõen az ereje teljében lévõ nyugdíjas meg munkanélküli magyarnak nem a Tirol alatt kéne jó pénzért almafát metszeni, almát szüretelni és almát osztályozni. A mezõgazdaság évi 400 milliárdos állami támogatása sajnos jelenleg nem irányzatos. Szerencsére a jól képzett, szorgalmas és tisztességes mezõgazdászaink sok mindent kompenzálnak. De augusztus 20-a lévén szakítsuk félbe a sikerek és gondok sorát! Ezeket ki-ki önmagában, családi vagy baráti körben folytathatja. Már csak annyit, hogy régen, mielõtt hozzáfogtak volna a kenyérgabona aratásához, a kaszás halkan megjegyezte, hogy Isten nevében. Ha nem mondta, akkor keresztet vetett. Más munkák elõtt ritkán mutatkozott hasonló emelkedettség. Ünnepi rendezvényeink végén bensõséges szokás a megáldott és megszentelt új kenyér kínálása a jelenlévõk között. Az egyházi szertartások ( mise, istentisztelet ) legfõbb mozzanatának civil leképezése gáláns gesztus. Isten és az ember örök szövetségének kifejezése. Márkus Zoltán

9 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 9 Interjú Ritter Józseffel és feleségével, Csillával Interjúalanyaim nemrég élnek Balatonkenesén, s ezért nem túl sokan ismerhetik õket közelebbrõl. Személyesen még polgármesterségem idején találkoztam velük. Szimpatikus volt bejelentkezésük és gyökérkeresésük. Észrevehetõ volt közösség iránti elkötelezettségük. Ennek alapján ajánlották õket Révfalusiék az itt élõk figyelmébe. Honnét jöttetek, s miért éppen Kenesére esett a választásotok? József: Katonatisztként rendszeresen jártunk üdülni Kenesére, s ilyenkor meglátogattuk Révfalusiékat is, akikkel 30 éves barátság fûz össze bennünket. Egy ittlétünkkor õk említették, hogy eladó a szomszédos ház, milyen jó lenne, ha egymás mellett lakhatnánk. Mivel én ekkor készültem szolgálati nyugállományba, s mivel mindketten vidékrõl származunk a továbbiakban nem kötött a munkahelyem Budapesthez, gyorsan döntöttünk, és 3 hónap múlva kenesei lakosok lettünk. Csilla: Én pedagógusként bíztam benne, hogy itt is találok majd munkahelyet. Vázoljátok fel eddigi életutatokat, szakmai pályafutásotokat. Csilla: Tolna megyébõl, Hõgyészrõl származom. A gimnáziumot Tamásiban végeztem, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán, magyar-orosz szakon kezdtem meg a felsõfokú tanulmányaimat. A 2. évfolyam végén férjhez mentem, ennek következtében a férjem mellé Budapestre kerültem, és itt az ELTE Tanárképzõ Fõiskolán, magyarkönyvtár szakon végeztem. Az elsõ munkahelyemen, a XVIII. kerület egyik általános iskolájában, magyar tanárként és iskolai könyvtárosként dolgoztam. Késõbb a könyvtár szakomat hasznosítva a Honvédelmi Minisztérium szépirodalom könyvtárosa, majd az MH Katonai Térképész Szolgálat könyvtárvezetõje lettem. Miután gyermekünk megszületett, munkahelyem nagy távolsága miatt visszakerültem a XVIII. kerületbe, az ottani Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjteménybe könyvtárosként. Mivel itt múzeumpedagógusi tevékenységet is folytattam, 2008-ban elvégeztem az ELTE PPK Múzeumpedagógiai szakát. A következõ évben megszereztem a pedagógiai szakvizsgát is. Ideköltözésünkig mindkét területen dolgoztam. József: Szintén Tolna megyébõl, Tamásiból származom, itt végeztem gimnáziumi tanulmányaimat. Ezután a budapesti MN Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskolai diploma következett, és itt kerültem hadtáptisztként elsõtiszti beosztásba. Következõ állomás a MH Ruházati Ellátó Központ lett, ahol beosztásom miatt el kellett végeznem a Könnyûipari Mûszaki Fõiskolát munka mellett, levelezõ szakon tól a MH Ruházati Szolgálatfõnökség fõmérnöke voltam 2005-ig. Közben megbirkóztam a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai logisztikai vezetõi szakával is. Az MH átalakulása következtében pályafutásomat Szentendrén az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolán folytattam, az iskola gazdasági vezetõjeként, igazgatóhelyettesként. Pedagógiai végzettségem nem lévén, el kellett végeznem a BME fõiskolai karán a mérnöktanári szakot. Utolsó katonai beosztásom lakóhelyemen a XVIII. kerületben volt, 2007-tõl (nyugdíjazásomig) az MH HEK Egészségügyi Kiképzõ Bázis kiemelt fõtisztje, parancsnok-helyettese voltam. Csilla milyen munkát találtál itt Kenesén, elégedett vagy-e vele? Ideköltözésünk után 15 hónapnyi munkanélküliség várt rám. Fiunkat, Bálintot magatartási problémái miatt magántanulóként tudtuk beíratni a helyi iskolába, a munkanélküli állapot lehetõvé tette, hogy napi segítséget tudjak adni neki a beilleszkedés és tanulás terén. Tavaly a Kultúra Háza vezetõjétõl lehetõségem nyílt kézmûves foglalkozásokat tartani a kenesei iskolásoknak. Örültem, hogy részt vehettem egy intézményi pályázat megírásában, és sikerült Ft-ot biztosítani az õszi programok színesítéséhez. Ez év februárjától 6 órás állásban múzeumpedagógusként dolgozhatom a Kultúra Házában. Nagyon jól érzem magam itt a kollégák és a gyermekek között. A Varázsmûhely foglalkozássorozat sikere, valamint a nyári Tájházi Szerdák látogatottsága örömmel tölt el, s az is, hogy ezek révén sikerült becsalogatni ezt a korosztályt a Tájház udvarára. A nyaraló és helybeli gyerekek és családok pozitív visszajelzést adtak ezekrõl. Ezen a nyáron nyugdíjba készülõ kolléganõmet helyettesítettem a könyvtárban. Szívesen végzem ezt a munkát, annál is inkább, mert ismerõs arcok rendszeresen bukkannak fel a varázsmûhelyes és a tájházi résztvevõk közül. Ezen kívül a nyári nagy rendezvényeinkre én szervezem a kézmûves vásározókat. József: Nyugdíjasként Csilla elhelyezkedése óta jobban kivettem a részem a házimunkából és a gyermeknevelésbõl. Mivel hiányzott a megszokott közösségi élet is, 2011-ben beléptem a helyi polgárõr szervezetbe, ahol jelenleg gazdasági vezetõként is segítem az egyesület munkáját. A továbbiakban keresem a munkavégzés lehetõségét, elsõsorban városunkban, hisz érzek még annyi energiát, kedvet, hogy megszerzett ismereteimet hasznosíthassam a köz javára. Könnyû volt-e a kapcsolatteremtés? József: Életünk folyamán többféle közösségben kellett megállni a helyünket, s természetünkbõl eredõen nem okozott és nem okoz nehézséget a kapcsolatteremtés. Csilla: Mivel én bekerültem egy olyan intézménybe, ahol nap mint nap sok emberrel találkozom, egyre bõvül az ismerõsök köre. Szeretek az emberekkel foglalkozni, beszélgetni. Ezen kívül úgy éreztük, hogy könnyebben tudunk barátságokat kötni, ha rendszeresen részt veszünk a közösségi rendezvényeken, s így is tettünk. Van-e kedvenc idõtöltésetek, hobbitok? József: Szeretek olvasni, a ház körül tenni-venni, kertészkedni és gyermekkori emlékeket felelevenítve motorozni egy nosztalgia motorral, s persze kihasználni a Balaton adta lehetõségeket. (Folytatás a 10. oldalon)

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél.

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél. BALATONAKARATTYA KÖZÉLETI HAVILAPJA 2014 szeptember I. évfolyam, 4. szám Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK 2014. június Balatonkenesei Hírlap 3 BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK Július 11-én pénteken, a nyitónapon: Bevezetõ program:

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Megalakult az új képviselõ-testület Letette esküjét október 11-én az Eitner József, Gángó

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Nem csitulnak a kedélyek a Petõfi iskola épülete körül, amit az elmúlt hetekben vett birtokba a

Részletesebben