BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK H I D R O L Ó G I A I. BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/

2 Tartalomjegyzék 1. A hidrológia tárgya, altudományai. A légkör. Hidrológiai körfolyamat 2. A víz földi körforgásának fizikai-meteorológiai tényezői 3. A párolgás 4. A csapadék 5. A lefolyás. A vízgyűjtőkarakterisztika módszere 6. A lefolyás. Az egységárhullámkép eljárás 7. Empírikus árvízszámítás 8. Légmozgások: a szél. Idő, időjárás, éghajlat 9. Természeti katasztrófák és hidrológiai vonatkozásaik 10. Hidrográfia (vízrajz) 11. Vízhozamgörbe. Mércekapcsolati vonal 12. Potamológia 13. Hidrogeológia 14. Felszínalatti vizek

3 A tantárgy tankönyve: Kontur I.-Koris K.-Winter J.: Hidrológiai számítások. (3. javított és bővített kiadás). Linográf Kiadó ISBN A hidrológia tárgya, altudományai. A légkör. Hidrológiai körfolyamat A görög udro (víz) és logos (beszéd, kifejtés, tudás) szavakból: a víz tudománya A hidrológia a víz földi körforgásával és annak törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. Egy s más a hidrológiáról: a természeti földrajzból ered, sok határterületi tudománya van, alapok: fizika, kémia, biológia. A tanulmányokhoz használható irodalmak: Németh E.: Hidrológia és hidrometria. Tankönyvkiadó, Budapest Kontur I.-Koris K.-Winter J.: Hidrológiai számítások. (Tankönyv.) Linográf Kiadó, Koris K.: Hidrológiai számítási segédlet. (Adatgyűjtemény...) Sz: (Egyetemi jegyzet.) Műegyetemi Kiadó, Zsuffa I.: Műszaki hidrológia. I.-IV. Műegyetemi Kiadó, Chow, W. T.: Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company. New York, San Francisco, Toronto, London, etc A hidrológia részei, altudományai: Hidrometeorológia (légköri vizek tudománya) Potamológia (felszíni vízfolyások tudománya) Limnológia (álló édesvizek tudománya) Hidrogeológia (felszínalatti vizek tudománya) Kriológia (a hó- és jég tudománya) glaciológia (gleccserek tudománya) Óceanológia (tengerek, óceánok tudománya) óceanográfia Hidrokémia, hidrobiológia (vízkémia, vízbiológia, vízminőség tudománya) Balneológia (gyógy- és hévizek tudománya) balneotechnika (fürdők) Ha ez a tárgy Hidrológia I., mi van még a folytatásban? 1

4 A válasz: Hidrológia II. (Műszaki hidrológia. Ennek részei: Árvízszámítás, víztározás, hidrológiai előrejelzések. Közös elméleti alap a hidrológiai statisztika.) Tóhidrológia, Víztározás, Hidrológiai mérőgyakorlat. A vízről néhány jellemző: Megjelenési formái: Hidrol - H 2 O (vízgőz) Dihidrol (H 2 O) 2 (cseppfolyós, víz) Trihidrol (H 2 O) 3 (szilárd, hó, jég) A Föld vízkészletei: 97 % tengervíz 3 % édesvíz ennek 78 %-a a sarki jégben található marad elvileg hozzáférhető édesvízkészlet: 0,66 % (a 3%-nak a 22%-a) Összes víz Édes víz Édes víz (3%) Hó és jég (77,6%) Talajvíz (21,8%) Tenger víz (97%) biológiai (3%) atmoszféra (7%) talajnedvesség (33%) folyók, vízfolyások, tavak (57%) Felszíni édesvízkészletek (0,6 %) Mire használhatjuk a tengervizet? Tengeri halászat (fontos világélelmezési tényező), Tengeri közlekedés, árúszállítás, Globális tengeri hadászat. 2

5 A légkör A légkör rétegződése: a szférák a légkör felső határa ~2000 km 1500 km exoszféra 420 km termoszféra (ionoszféra) 30 km mezoszféra 80 km 40 km sztratoszféra 10 km troposzféra Hidrometeorológiai folyamatok a troposzférában zajlanak. A légkör összetétele: Állandó, vagy fő összetevők: 78,084 % N 2 20,946 % O 2 0,934 % Ar 0,0025 % Kr, Ne, He, Xe. Változó gázok: 0,032 % CO 2 Erősen változó gázok: 0-4 % H 2 O 3

6 A hidrológiai körfolyamat és főbb elemei Főbb elemek: P: a párolgás C: a csapadék L: a lefolyás További elemek: Psz: a szárazföld párolgása B: a beszivárgás La: felszínalatti lefolyás... A hidrológiai körfolyamat szimultán zajló eseménysorozat: P C L P A vízháztartási mérleg adott, fizikailag-elméletileg lehatárolt térrész, adott időszak (hónap, év, hidrológiai év, sokév), azonos dimenziók (mm, m 3, m 3 /s) A mérlegegyenlet általános alakja: A szárazföld egy lehatárolt részére: Σ BEVÉTEL Σ KIADÁS = ± K C ( L + P ) = ± K Állóvízre: C + H + V p + Sz h ( P + L + V k + Sz e ) = ± K 4

7 2. A víz földi körforgásának fizikai-meteorológiai tényezői A NAPSUGÁRZÁS A napsugárzás A hőmérséklet A légnyomás A légnedvesség A szél (légmozgások) A Nap sugárzási teljesítménye: 3, kw, ez tartja fenn a hidrológiai körfolyamatot! -- A napsugárzás: - részecskesugárzás, - elektromágneses sugárzás (c, λ, intenzitás). -- Szoláris állandó: 1368 W/m 2 (=Joule/s m 2 fluxus a légkör külső határán). -- Nyári téli napsugárzás. -- Lehetséges valóságos napfénytartam. -- Az albedó: a = S vissza /S be 100 (%) Felület: a (%) tenger 5-10 % erdő % szántó % hó % Planetáris albedó 30 % -- Napfolttevékenység, napkitörések (protuberanciák). -- Ózonpajzs. O 3 a sztratoszférában. -- Üvegházhatás. -- A sugárzás mérése: - napfénytartammérés heliográfokkal (Campbell-Stockes féle), - abszolút műszerek, globálsugárzást mérnek (pyrheliometer, aktinometer, aktinográf), - albedometer (Janisevszkij-Kalitin féle). A HŐMÉRSÉKLET Hőállapotot fejez ki. Külön mérjük és vizsgáljuk: - levegő - talaj - vízhőmérséklet 5

8 A hőmérséklet menetének évi és napi periódusa van. Mérése: levegő: normál v. állomáshőmérő maximum-minimum (Six) hőmérséklet író vagy termográf víz: merítőedényes vízhőmérő Hazai (lég)hőmérsékleti adatok talaj: hajlítottvégű hőmérősorozat Lamont szekrény A mérések kezdete: Buda, 1780 A szélsőértékek: t max = 41,7 C (2000. aug. 21., Békéscsaba) t min = - 35,0 C (1940. febr. 16., Görömböly-tapolca, ma Miskolctapolca) t = 76,7 C Havi középhőmérsékleti szélsőségek Budapesten: t max,havi = 26,8 C (1807. augusztus) t min,havi = - 9,0 C (1893. január) Egy vízhőmérsékleti maximum: Balaton, Siófoknál: 29,8 C (1965. június 27.) A LÉGNYOMÁS Értéke a tengerszinten: 1020 hpa, innen nemlineárisan csökken. Mérése: -- barométerekkel (higanyos vagy aneroid/szelencés) elnevezések: Fuess-féle, Fortin-féle, Lambrecht-féle. -- barográf v. légnyomásíró (aneroid, szelencesorozat) Terminusészlelések: 7 00, 14 00, órakor. Napi átlag terminusátlag. Az értékek lokális és szinoptikus (áttekintő) feldolgozása. 6

9 3. A párolgás Típusok: -- fizikai, -- fiziológiai, -- mechanikai, -- teljes vagy hidrológiai. Az elpárolgó vízmennyiség legrégebbi számítási képlete: Dalton (1802): P p C = 0 0 A levegő nedvességtartalmának jellemzői: ( E e) t ( C) léghőmérséklet, t ( C) vízhőmérséklet, e (g/m 3 ) abszolút (tényleges, pillanatnyi) nedvességtartalom, E (g/m 3 ) telítési nedvességtartalom (l. köv. old.), R=(e/E) 100 (%) relatív nedvesség tartalom, óceánok fölött közel állandó: 80 % Nevada (Death-valley): 13 % sivatagok: 3-5 % szárazföldi területek átlagosan: % Magyarország sokévi átlaga: 60 % D=E-e (g/m 3 ) telítési hiány, w (m/s) szélsebesség. Egy fogalom; harmatpont: t h (e=e) ( C) A telítési nedvességtartalom-hőmérséklet függvényt a Clausius-Clapeyron tapasztalati egyenlet írja le: lge=9,4051-(2353/t) (T K-ben) Mérések: A levegő nedvességtartalmának mérése: -- higrométer, higrográf (hajszálas), -- pszichrométerek (August-féle, Assmann-féle levegőztetett/aspirációs), -- száraz-nedves hőmérőpár. A párolgás mérése: -- párolgásmérő kádakkal: A -típusú, GGI-3000-típusú, U -típusú 3 m 2 -es. (régen: Wild-féle 200 cm 2 -es mérleggel) Leolvasás: Fazekas-féle kúptárcsás leolvasóval. -- liziméterekkel (talaj-, talaj+növényzet párolgás). 7

10 A párolgásszámítás típusai: Vízfelület párolgás, Növényzet párolgás (transpiráció), Talajpárolgás (evaporáció), A talaj és növényzet együttes párolgása (evapotranspiráció), Vízgyűjtő párolgása. Kérdés: jelentős mennyiség a párolgás? (Balaton: 1 nap alatt 20mm 12 mó m 3 a Duna Q=2000 m 3 /s vízhozama mellett ez 1,7 óra alatt folyik le. A válasz: igen jelentős! Vízfelület párolgás számítási módszerek. Meyer: P(mm/hó) = a [E(t )-e] (1+bw) Aerodinamikai m. (Rákóczi): P = N [E(t )-e] w Kádpárolgási adatok alapján: P = c P Az evapotranspiráció számítási módszerei. Szesztay módszere: - területi párolgás számítása, - meteorológiai adatok felhasználása. A sugárzási módszer (Makkink): - a szoláris radiációval (R a ) egyező párolgás: R s = [a+b (n/n)] R a - evapotranspiráció a referencianövényre: ET o = c W R s (mm/nap) - a tényleges evapotranspiráció: ET n = k c ET o (mm/hó) Párolgási térképek (P, mm). 8

11 4. A csapadék -- Fizikai folyamatok. -- Megjelenési formák. -- A csapadékok fajtái: mikrocsapadékok (harmat, dér, zúzmara) makrocsapadékok: szilárd (jég, hó), cseppfolyós (eső), vegyes (havaseső,...) -- Csapadékok oszt. cseppátmérő szerint: permetező eső, ködszitálás (d<0,5 mm), csendes eső (d=0,5~1,0 mm), tulajdonképpeni eső (d=1,0~5,0 mm) A csapadékképződés folyamatai A csapadékképződés alapvető oka: a páradús levegő felemelkedik és lehűl. A felemelkedés okai: -- erős felmelegedés (trópusokon), -- morfológiai hatások (magas hegyek ~ orografikus csapadék), -- időjárási frontok, ciklonok (mérsékelt égövben, sík vidéken ez a döntő). A lehűlés oka: adiabatikus állapotváltozás. Csapadékkeletkezési elméletek A. Wegener (1911) -- a felhő vegyes halmazállapotú, -- lehűlés telítődés az aeroszol részecskéken víz jelenik meg. Bergeron (svéd meteorológus, 1935) -- a felszálló és lehűlő levegőben jégképző magvak vannak (nagy és kis magvak), -- a magvak körül jégkristályok alakulnak ki, és ezek növekednek. Bergeron-Findeisen (1939) a Bergeron elmélet továbbfejlesztése: mikro- és makrofizikai folyamatok együttes figyelembevétele (kontinentális éghajlati öv, gyenge feláramlás). Langmuir(1948) Bowen(1950)-Ludlam(1951) csapadékképződés a felhőcseppek koagulációjával ill. kondenzációjával (trópusokon tiszta vízfelhőben, vagy az ún. meleg felhőben: nem kell feltétlenül szilárd fázisnak keletkezni). Makrofizikai folyamatok: feláramlás és turbulencia szerepe. Gyenge feláramlás esetén kicsapódás szilárd anyagra: jégképződés (Wegener-Bergeron mechanizmus), míg erős feláramlásnál a koaguláció dominál (Langmuir hatás). Mikrofizikai folyamatok: kicsapódás, jégképződés, ill. koaguláció. 9

12 Csapadék keletkezik: w feláramlási <w esési Felhőtípusok (Nemzetközi Felhőatlasz alapján) Alaptípusok: cirrus (pehelyfelhő v. jégtűfelhő), cumulus (gomolyfelhő), stratus (rétegfelhő), nimbus (csapadékfelhő). Magasság szerint: Magasszintű felhők (a felhő alja 6000 m felett): -- cirrus, -- cirrocumulus, -- cirrostratus. Középmagas szintű felhők (a felhő alja m között) -- altocumulus, -- altostratus. Alacsonyszintű felhők (a felhő alja 2000 m alatt): -- stratocumulus, -- stratus, -- nimbostratus (esőrétegfelhő) Függőleges felépítésű felhők (500 m-től m-ig): -- cumulus, -- cumulonimbus (zivatarfelhő) Anyag szerint: Vízfelhő, Jégfelhő, Vegyes halmazállapotú felhő. A csapadékok mennyiségi jellemzői Csapadékmagasság: h (mm), Csapadék intenzitás: i = h/t (mm/min, mm/d,...), i(t) = dh(t)/dt Csapadék térfogat: V = h A (m 3 ), A(m 2, ha, km 2 ) Csapadék hozam: Q = V/T (m 3 /s), Fajlagos csap.hozam:q = Q/A (m 3 /s, km 2, l/s ha), Mivel: q = Q/A = V/(T A) = (h A)/(T A) = h/t = i q i 10

13 Az esőkarakterisztika ' t A h(t) = i( t) dt határozott integrált esőkarakterisztikának nevezzük. 0 A csapadékintenzitás-idő függvény a fenti formulának megfelelően: dh ( t) i(t) =, dt azaz a pillanatnyi intenzitás a h(t) függvény adott pontja érintőjének iránytangense. A csapadék mérése Csapadékmérő v. ombrométer (Hellmann), Csapadékíró v. ombrográf (Hellmann-féle), Összegző csapadékmérő (totalizátor), Billenőedényes csapadékmérő. Kultúrtörténelem: Korea (1441). Sejong császár (Yi Dinasztia) elrendelte, hogy valamennyi tartományi székhelyen mérjék a csapadékot (400 évig mértek vele): Csapadéktörvények: a csapadékmaximum függvény Montanari: h=a T n a=f(földrajzi helyzet, éghajlat, gyakoriság, az idő mértékegysége), n=f(földrajzi helyzet, éghajlat) A kitevő értéke Magyarországon: 0,2<n<0,3 A csapadékmaximum függvény az intenzitással kifejezve: i = h/t = a T n /T = a T n-1 = a T -m Csapadékmaximum függvények gyakorisággal bővített alakja: i = f(h,p), ahol a p-a csapadék valószínűsége (gyakorisága). Nagycsapadék segédletek: Rövid időtartamú nagycsapadékok (T<1 nap). Salamin P.-Winter J.: 10 perc - 3 óra 3 óra - 24 óra Többnapos nagycsapadékok (T=1-6 nap). Goda L. (más statisztikai alapon készült) 11

14 Csapadékok területi átlaga Számítási módszerek: számtani átlag módszere, háromszögekre bontás módszere, medián módszer (Thiessen poligonok módszere), izohiéta vonalak módszere. A területi átlag meghatározása egyetlen csapadékmérő esetén: Fontos megjegyzés: a felsorolt módszerek univerzálisak, alkalmazhatók: léghőmérséklet, nedvességtartalom, légnyomás,... stb. területi átlagszámítására. 12

15 5. A lefolyás. A vízgyűjtőkarakterisztika módszere A víz földi körforgásában nagyjelentőségű, mert: hozzáférhető édesvízkészletet jelent (97%-tengervíz, 3%-édesvíz de miután ennek 78%-a sarki jég, marad: 0,66%, de ennek kb. a fele a folyók, tavak vízkészlete), árvízek is kapcsolódnak a lefolyás témaköréhez, melyek ellen védekezni kell. A lefolyás jellegét a domborzat szabja meg. Gyűjtőfogalom, jelenthet: L (mm), Q(t) (m 3 /s), Q átlag, q L, Q A, stb... A vízgyűjtők osztályozása a lefolyás szempontjából A számítások is az alábbi osztályozáshoz igazodva végezhetők: Síkvidéki vízgyűjtők (belvízi öblözetek), Hegy- és dombvidéki vízgyűjtők: -- Kisvízgyűjtők (Mo.-n: A<10000 km 2 ), a számítások közvetlen csapadéklefolyás kapcsolatok alapján történnek, -- Nagyvízgyűjtők (Mo.: A>10000 km 2 ), vízmérce adatokkal lehet számolni,ezért itt fontos a: hidrográfia/vízrajz A lefolyás fizikai folyamata A lehullott csapadék: C = L+B, ahol: C-csapadék (felszínre jutó, mért), L-felszíni lefolyás, B-beszivárgás (ez egy igen jelentős mennyiség, a felszín alatti medertáplálásban is résztvesz). Számítási módszerek kisvízgyűjtőknél (A<10000 km 2 ) A vízgyűjtőkarakterisztika módszere (alkalmazása: A<10 km 2 esetben), Az egységárhullámkép módszerek (alkalmazása: néhány száz km 2 a felső határ), Egyéb (lefolyási modellek, szimuláció, stb.). Fontosabb hidrológiai fogalmak Lefolyási idő: t i = t it +t im (min), Összegyülekezési idő: t = max t i (min), 13

16 Lefolyási hányad: a = L/C (-) 0 a 1,0 értéke a felszín fedettségétől függ, pl.: belterület: a = 0,7 rét, legelő: a = 0,3 szántó: a = 0,2 erdő: a = 0,1 Lefolyási tényező: a lefolyási hányad hosszúidejű vagy sokévi átlaga. A beszivárgás, melyet átfogóan a beszivárgási görbe jellemez. A beszivárgási görbék egyenletei: Kosztjakov: b(mm/h) = c n t n-1 (t-min., c, n, állandó), Horton: b = b o +(b max -b o ) e -kt (k-talajállandó), Philip: b = 30 S / t 1/2 + Z (S, Z-talajállandók, Z b o ) A vízgyűjtőkarakterisztika módszere Kisvízgyűjtők árhullámainak meghatározására alkalmas módszer. Más elnevezései: egyidejű lefolyási vonalak módszere, racionális módszer (T. J. Mulvaney, 1847). A módszer alapfeltételei: -- A vízgyűjtő terület: A<10 km 2, -- az i csapadékintenzitás térben és időben állandó, -- az α lefolyási hányad térben és időben állandó, ill. használható a súlyozott lefolyási hányad: α bαb + α rl Α α = Α + Α b rl rl + α Α + Α sz sz sz + Α + α Α e e e, természetesen: A b + A rl + A sz + A e +... = A Az idő múlása: t = 10, 20, 30,... perc, vagy: τ/n figyelembevételével: 1 τ/n, 2 τ/n, 3 τ/n,...,n τ/n = τ, τ + 1 τ/n,... (célszerűségből ez utóbbit választjuk) A fajlagos lefolyás q L, mellyel a lefolyási hányad: q α = L (-) q A tényleges vízhozam a fajlagos lefolyás figyelembevételével. Q i = q L A i = α q A i = α i A i Így az egyidejű lefolyási vonalak által közrezárt részvízgyűjtő-területek értékei alapján a csapadékból származó (felszíni) árhullámkép ordinátái: 1 τ/n: Q 1 = α i A 1 2 τ/n: Q 2 = α i (A 1 +A 2 ) 14

17 3 τ/n: Q 3 = α i (A 1 +A 2 +A 3 ) 4 τ/n: Q 4 = α i (A 1 +A 2 +A 3 +A 4 ) n τ/n = τ: Q n = α i (A 1 +A 2 +A 3 + +A n ) = Q max, ezután a vízhozam nem változik. Tehát a maximális vízhozam: Q max = α i A, Ez a vízgyűjtőről lefolyó maximális vízhozam, a vízgyűjtőkarakterisztika eljárás legfontosabb végeredménye. Nem végtelen időtartamú,hanem véges T-időtartamú csapadék esetén a maximális vízhozam: A max r Q max A max r = α i, r Ahol -a vízszállításba bekapcsolódó maximális vízgyűjtőnagyság T<τ esetén. T=τ, és T>τ csapadék időtartamoknál az előző formula adja a maximális vízhozamot. 15

18 6. A lefolyás. Az egységárhullámkép eljárás Alapfogalmak a felszíni és felszínalatti lefolyás definiálásához: L: közvetlen felszíni lefolyás, L a1 : közel felszíni lefolyás ( interflow ), L a2 : felszínalatti lefolyás (alapterhelés talajvízből), L a = L a1 + L a2 : felszínalatti összes víztáplálás. Az árhullám jellegzetes pontjai: A: az árhullám kezdőpontja, B: az árhullám végpontja, C: az árhullám tetőpontja, E,F: rendre az áradó és apadó ág inflexiós pontjai. Az egységárhullám eljárást előkészítő kettős transzformáció: Árhullámképek szeparálása: az összes felszínalatti víztáplálás lehatárolása A lefolyásképző csapadékidősor meghatározása: a felszínen lefolyó csapadékok idősorának meghatározása Árhullámképek szeparálása a./ Átlagos állapot, b./ Gyenge vízvezető képességű talaj esete, c./ Erősen vízáteresztő talaj esete, d./ A Ven Te Chow-féle gyakorlati módszer. A lefolyásképző csapadékmennyiség meghatározása V L (m 3 ) = ΣQ i (m 3 /s) t = ΣQ i (m 3 /s) 3600(s) De: ΣQ i (m 3 /s) = L(mm) A(km 2 ) 10 3 Folytonossági egyenlet alapján: L A 10 3 = ΣQ i (m 3 /s) 3600(s) Azaz a lefolyt réteg vastagság: L ( mm) = n i= 1 Q i 3 ( m / s) 3600() s A( km 2 )

19 A lefolyásképző csapadékmennyiség: C L L (mm) A lefolyásképző csapadékidősor meghatározása A lefolyásképző csapadék mennyiségének ismeretén túl szükséges a csapadék idősorának ismerete is. Meghatározásának módszerei az alábbiak: A Φ-index módszer, A beszivárgási görbe módszere, Az összeggörbék módszere (Salamin P.). A kettős transzformáció végeredménye: Felszíni lefolyásképző csapadékidősor felszíni lefolyás árhullámképének együttese. Az egységárhullámkép definíciója Egységnyi (h=1 mm, T=1 óra) lefolyásképző csapadékból származó felszíni lefolyás árhullámképe, így jelöljük: u(t,t) (Az angol unit hydrograph kezdőbetűje alapján.) Az egységárhullámkép tulajdonságát fejezi ki az alábbi egyenlet: A(km 2 ) 1(mm)=Σu i (m 3 /s) T Ebből a definícióval is egyezően: (Σu i T) / A = 1(mm), ahol A (km 2 )-a vízgyűjtő nagysága, míg a számítások alapjául választott T-időintervallum felvétele a vízgyűjtő nagyságától függ. Magyarországi vízgyűjtőterületek esetén (Zsuffa I.): Vízgyűjtőterület A (km 2 ) Alapidőtartam T (perc, óra) A < 6 km 2 T = 10 perc 6 A < 30 km 2 T = 1 óra 30 A < 100 km 2 T = 6 óra 100 A < 300 km 2 T = 12 óra 300 km 2 A T = 24 óra Az egységárhullámkép módszer első alkalmazói: Benedek, Lászlóffy: a Duna árvizeire, Sherman (am.): az Antietam patakra, Dooge (ír): talajvízre is, Szesztay: a Tarna Verpelét-i szelvényére. Az egységárhullám módszer két alapelve: linearitás, szuperpozíció (Összességében tehát a lineáris szuperpozíció elve érvényesül.) 17

20 Az egységárhullám meghatározásának módszerei A klasszikus módszer, Az S-görbe módszere, A momentum módszer. 1./ Az egységárhullám számításának klasszikus módszere A líneáris szuperpozíció együtt: h 1,h 2,h 3 lefolyásképző csapadékok esetén: Q 1 = h 1 A 1 Q 2 = h 1 A 2 +h 2 A 1 Q 3 = h 1 A 3 +h 2 A 2 +h 3 A 1 Q 4 = h 1 A 4 +h 2 A 3 +h 3 A 2 Q n = h 1 A n +h 2 A n-1 +h 3 A n-2 Ez az egyenletrendszer képezi egyrészt az árhullám számításának alapját, másrészt az ún. göngyölítéses módszerrel az egységárhullámkép számításának klasszikus eljárását. A matematikailag túlhatározott egyenletrendszer közelítő hidrológiai lépések megtételét igényli. 2./ Az S-görbe módszer 3./ A momentum módszer A pillanatnyi egységárhullámkép és rendszerelméleti megközelítés A csapadék: INPUT BLACK BOX MODELL Az árhullám: OUTPUT Standard bemenő jelek Válasz- vagy kimenő jelek (átmeneti függvények) Input-output rendszer Líneáris csapadék-lefolyás rendszer Standard bemenő jelek és válaszfüggvények: Egységimpulzus v. Dirac-delta (disztribúció) Egységugrás v. Heaviside-féle függvény Négyszöglökés függvény Pillanatnyi egységárhullám Egységkarakterisztika T-órás egységárhullámkép 18

21 Tetszőleges árhullámok számítása: Az alábbi konvolúciós szorzattal vagy konvolúciós integrállal számítjuk a h(t) csapadékból keletkező árhullámot, az egységárhullámkép u(t) függvénye segítségével: Q(t) = h(t) u(t) = t 0 h( τ ) u( t τ ) dτ Ez a Duhamel integrál vagy Duhamel-féle tétel. 19

22 7. Empírikus árvízszámítás A lefolyásszámítások legfontosabb területe, a műszaki hidrológia egyik alapfeladata. (A műszaki hidrológia másik két fő területe a víztározás és a hidrológiai előrejelzések.) Műszaki létesítmények tervezéséhez sok esetben a legfontosabb hidrológiai alapadat a mértékadó vízhozam: Q m (m 3 /s) Q m - a vízgyűjtőről jövő hidrológiai terhelést jelenti. A hazai tervezési gyakorlatban: Q m = Q p%, Ahol p(%) az előírt előfordulási valószínűséget (meghaladási valószínűséget) jelenti. Ez visszatérési idővel is jellemezhető: T = (év) = (év) p p% Néhány előírt valószínűség, illetve visszatérési idő: Műtárgy Valószínűség p (%) Visszatérési idő T (év) Belterületi áteresz híd meder 1 % 1 % 1 % 100 év 100 év 100 év Külterületi műtárgy 3 % 33 1/3 év Külterületi meder 10 % 10 év Tározó árapasztó 0,5 % 200 év A mértékadó vízhozam számításának módszerei A rendelkezésre álló hidrológiai adatok megléte, vagy hiánya a döntő. A hidrológiai adatot a vízállásidősor-vízhozamgörbe együttese, vagy vízhozamidősor jelenti. 1./ Teljes (hidrológiai) adathiány esetén: empírikus vagy tapasztalati módszerek, 2./ Hosszúidejű hidrológiai (vízhozam) adatsor. Hidrológiai statisztikai módszerek, 3./ Rövid adatsor: hidrológiai módszerek (vízgyűjtőkarakterisztika, egységárhullámkép, csapadék-lefolyás kapcsolatok, hidrológiai analógia, szimuláció, hidrológiai modellek, stb.) 20

23 Tapasztalati (empírikus) árvízszámítás Hidrológiai adat (H/t/, Q=f/H/, Q/t/) nincs, de minden egyéb van: térkép, fedettség, talajtani adatok, geológiai adatok, meteorológiai adatok, helyszíni bejárás adatai, és: hidrológiai analógia! Alapelvek: - Magyarországon csak hazai eljárásokat alkalmazzunk, és fordítva; azokat közvetlenül ne használjuk külföldön, - Több eljárás használata esetén a végeredményeket ne átlagoljuk, hanem a legmegfelelőbbet válasszuk ki azok közül. Az alábbiakban a következő módszereket ismertetjük: a racionális módszer, Csermák eljárása, Kollár módszere, és a teljes árhullámkép meghatározására is alkalmas Ven Te Chow- -Wisnovszky-féle eljárás. Ezeken kívül még számos hazai eljárás ismeretes. A racionális módszer (A<10 km 2 ) Első alkalmazója T. J. Mulvaney (1847), aki egy városi vízgyűjtőről levonuló maximális vízhozamot a következő formulával számította: Q=c i A formulával számította, ahol c- állandó, i-a 24 órás maximális csapadékintenzitás, A-a vízgyűjtőterület nagysága. 1./ A mértékadó csapadék időtartama: T = τ A τ összegyülekezési idő a Wisnovszky-formulával számítható: 2 L τ = (min), A S ahol: L-a völgy hossza (km), S-a völgy átlagos esése (-), A-a vízgyűjtő nagysága (km 2 ). 2./ A mértékadó csapadékintenzitást a csapadékmaximum függvény adja: i p% = f(t,p%) 3./ A Q p% vízhozam az i p% csapadékintenzitásból keletkezik (a csapadék és vízhozam valószínűsége egyenlő): p Q = p i 4./ Az α-lefolyási tényezőt, vagy az α -súlyozott lefolyási tényezőt a Kenessey-féle táblázatokból írhatjuk ki. 5./ A mértékadó vízhozam, Q max =Q mértékadó =Q p% értéke a vízgyűjtőkarakterisztika módszerből ismert: Q p% = α i p% A A Csermák-féle eljárás (A= km 2 ) Az eljárás alapelve az amerikai Myer (1879) elgondolásán alapszik, mely szerint: Q p = f(a) A p(%) előfordulási valószínűségű árvízhozam (meghaladási valószínűség): 21

24 Q p% = r B 3% A (m 3 /s), ahol A-a vízgyűjtő terület nagysága (km 2 ), B 3% -a 3%-os nagyvízi vagy árvízi tényező, ennek értékét Magyarország hegy- és dombvidéki területeire kidolgozott izovonalas térkép tünteti fel, r-a valószínűségtől függő, segédgrafikonról leolvasható szorzótényező. Az eljárás kisebb vízgyűjtőkre az alábbi képleteket adja meg: Kollár módszere (A=0-500 km 2 ) A=10-25 km 2 : Q p% =r B 3% A 2/3 A=5-10 km 2 : Q p% =r B 3% A 3/4 A<5 km 2 : Q p% =r B 3% A A módszer a 10%-os valószínűségű fajlagos nagyvízhozamból indul ki, ennek meghatározását a: q 10% =f(a,lefolyási viszonyok) kapcsolat alapján készült grafikon szolgáltatja. A lefolyási viszonyok felvétele a tervező döntésén alapszik, de ezt segíti számos táblázat és leírás, a vízgyűjtő térképi adatainak függvényében. A q 10% (m 3 /s km 2 ) alapján a p=10 %-os valószínűségű árvízhozam: Q 10% = q 10% A, és a tetszőleges p(%)-valószínűségű árvízhozam: Q p% = a p% Q 10%, Itt a p% -a valószínűségi szorzó, mely az a p% =f(a,p%) kapcsolat alapján grafikonról olvasható le. A Ven Te Chow-Wisnovszky módszer (A=0-50 km 2 ) A módszer azért különleges, mert nemcsak egyetlen mértékadó vízhozam, hanem a teljes mértékadó árhullámkép meghatározására alkalmas. Az empírikus eljárás lépései a következők: Σα i Ai A lefolyási tényező számítása: α = formulával, azaz a súlyozott lefo- ΣAi lyási tényező képletével számítható (vigyázat: ezek más lefolyási tényezők, mint a racionális módszernél!) Az árhullám késleltetési idő számítása (hasonló mint τ): τ k =0,00505 ahol: L-a lefolyási úthossz, S-a völgy átlagos esése. L S 0,64, A csapadékviszonyok tényezőjének meghatározása: határozható meg. Y=f(p%,tájegység), ábráról 22

25 A lefolyási viszonyokra jellemző tényező meghatározása: X=f(α, p%), grafikonról adódik. t A csúcsredukciós tényező számítása: Z=f( ), ugyancsak grafikonról olvasható le. τ k A vízhozamordináták, illetve az árhullámkép: Q ip = X Y Z A (m 3 /s) ahol A (km 2 ) a vízgyűjtőterület nagysága. A mértékadó vízhozam az árhullámcsúcs: Q p% = max Q ip Végül megemlítjük, hogy az ismertebbek között vannak még az alábbi módszerek is: Az aránybecslés módszere, A Markó-féle eljárás, Kovács-Takács eljárása, Az OVF-2001-es eljárás. 23

26 8. Légmozgások: a szél. Idő, időjárás, éghajlat A lémozgások alapvető oka: légnyomáskülönbség az atmoszférában. A légnyomáskülönbséget a felszínek egyenlőtlen (eltérő) felmelegedése okozza. A szél: vektormennyiség; - nagyság, - irány, - értelem A légmozgások típusai 1./ Szabályos szelek. a./ Tengeri és parti szél. Naponta 2x, 12 óránként változik az iránya. b./ Monszun szél. Óceán és földrészek között. c./ Hegyi- és völgyi szél 2./ Állandó szelek. A passzát-antipasszát szél. 3./ Esetleges szelek. Vándorló ciklonok, ciklonok. 4./ Helyi szelek. Főhn szél (száraz, meleg, hegyekben a hóolvadást indítja), Bóra (Adrián, hideg), Sirokkó (Földközi tenger, meleg), Nemere (Erdély, hideg, szárító), Kossava (Délvidék), Biso (Svájc, hideg), Blizzard (É-Amerika, hideg, hóviharos), Burán (Belső-Ázsia, erős homok és hóvihar), Chinook (Sziklás hg. meleg, főhn-szerű), Ghibli Szahara-Líbia, forró homokvihar), Habub (Egyiptom, Szaud Arábia, száraz homokvihar), Mistrál (Rhone torkolat, hideg), Számum (Szahara, Arábia, rövid, heves, meleg porvihar). Szélmérések és feldolgozások. A szélrózsa. 24

27 Mérőeszközök. Wild-féle nyomólapos szélzászló Anemométerek: kanalas szélsebességmérők Fuess-féle univerzális szélíró: anemográf 10 m magasan regisztrál: - szélerősséget, - szélirányt, - széllökést. Frontok, időjárás, éghajlat. Az időjárási frontok típusai: 1./ Meleg (v. felsiklási) front. 2./ Hideg (v. betörési) front. 3./ Okklúziós (záródott) frontpár. Hideg okklúziós front, Meleg okklúziós front. A hideg v. meleg légtömeget utoléri egy hűvös légtömeg. A csapadék: vegyes (csendes eső, zápor, zivatar). Meteorológiai idő: a légkör pillanatnyi fizikai állapota. Időjárás: a légkör fizikai állapotának folytonos változása. Éghajlat (v. klíma): egy nagyobb tájegység időjárásváltozási tartománya. A Föld éghajlatát a Köppen-féle éghajlati beosztás, vagy klímaatlasz foglalja össze, illetve ábrázolja. Magyarország éghajlati körzetei: -- Nagy-Alföld, -- Kisalföld, -- Dunántúli hegy- és dombvidék, -- Északi hegyvidék. Az éghajlat számszerű jellemzésére az ariditási tényező és a lefolyási tényezőket használjuk. Az ariditási tényező: r = Po/C = lehetséges párolgás/csapadék Értéktartománya: 0 r 4 Értékei Magyarországon: r=1,2-1,4 síkvidék, r=0,4-1,0 hegy- és dombvidék. 25

28 Az éghajlat az alábbi ariditási tényezőkkel jellemezhető: r Éghajlat <1/3 (Po=P) tundra 1/3-1 erdő 1-2 sztyep 2-3 félsivatag >3 sivatag A lefolyási tényező: α = L/C = felszíni lefolyás/csapadék Értéktartománya: 0 α 1 A lefolyási és ariditási tényezők összefüggése: α = L/C = (C-P)/C = (C-Po)/C = 1 r azaz: α + r = 1 26

29 9. Természeti katasztrófák és hidrológiai vonatkozásaik Okok: Földtani, természetföldrajzi, Időjárási, meteorológiai. Főbb katasztrófatípusok: Földrengések, Trópusi viharok (hurrikán, tájfun, ciklon), Árvizek, Egyebek: Földcsuszamlás, Tartós fagy, Hőhullám, Erdőtüzek, Lavinák, Vulkánkitörés, Szárazság (aszály), Villámcsapás, Tornádó, Jégesős zivatar, Sárlavina, sárömlés, Szökőár: - tengerár v. cunami (ok: földrengés), [japán; cu-óriás, nami-hullám] - vihardagály (ok: vihar) A nagy természeti katasztrófák trendjei A XX. század második felében ( ) DEKÁD Katasztrófák száma Gazdasági kár milliárd USD 39,6 71,1 127,8 198,6 607, ,1* *1999-es értéken ,0 $ : évi 2-4 nagy természeti katasztrófa, : évi 6-10 nagy természeti katasztrófa. Mindenhol emelkedő trend! A katasztrófák számának növekedése: -- földtani okok, -- időjárási okok. 27

30 A katasztrófák okozta gazdasági kár növekedésének főbb okai: -- növekvő népesség*, -- koncentrálódó népesség**, -- növekvő civilizációs javak (épületek, infrastruktúra, járművek, ) A főbb katasztrófák megoszlása (Katasztrófaszám: 243 db., időszak: ) Megoszlás ok szerint: A halálos áldozatok száma szerint (az összes áldozat fő): 28

31 Gazdasági kár (1.044,1 milliárd USD, 1999-es értéken): Trópusi viharok (ciklonok) Atlanti térség: hurrikán (az indián urrikan=nagy szél szóból származik), Csendes óceáni térség: tájfun, Indiai óceán térsége: ciklon Veszélyes, mert következményként árvízet is okoz! Az előző adatok szerint: -- száma; 38% -- áldozat; 45% -- kár; 28% Műholdfelvétel az Alabama partvidéke fölött örvénylő Ivan hurrikánról (2004. szeptember 17., péntek). 29

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXXIII. kötet Környezetmérnökök katasztrófavédelmi

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Megbízó Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottság Burgenlandi Tartományi Kormány Hivatala 9. Osztály Víz- és hulladékgazdálkodás Thomas Alva Edison-Straße 2 7000 Eisenstadt

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

A KISVIZEK HIDROLÓGIAI STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSE A FEKETE- KÖRÖS FOLYÓ ALSÓ KÖZÖS ROMÁN-MAGYAR SZAKASZÁN

A KISVIZEK HIDROLÓGIAI STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSE A FEKETE- KÖRÖS FOLYÓ ALSÓ KÖZÖS ROMÁN-MAGYAR SZAKASZÁN A KISVIZEK HIDROLÓGIAI STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSE A FEKETE- KÖRÖS FOLYÓ ALSÓ KÖZÖS ROMÁN-MAGYAR SZAKASZÁN Dr. Konecsny Károly Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Kivonat:

Részletesebben

KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR

KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR Székely Tamás KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR Pár fontos dolog: v0.2 A szövegezésnél a szabatos megfogalmazásra és a közérthetőségre egyaránt igyekeztem figyelni. Amennyiben a kettő ütötte egymást,

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban Mezőgazdasági vízgazdálkodás Erdőgazdálkodás Közlekedés Áramszolgáltatás Katasztrófavédelem Földcsuszamlások

Részletesebben