ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom."

Átírás

1

2

3 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot, nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tûz, hiába perzselik azt fönt, s hiába vagdalják alant. Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd, kihalt, pedig azalatt, ott lenn a mélyben ágakat ereszt, acélhegyû gyökerével bejárja a sívó homokot, a zörgõ kavicsot; a sovány agyagot éppúgy, mint a buja televényt, szorgosan furkál, terjed, telepít, s mire a tavasz virágzó füvei száraz avarrá válnak, õ vígan zöldell újra, s buja sûrûségét felmutatja a nyárnak. Vagy nézd a perjét, hiába fordítja ki eke, hiába tépi szét a kegyetlen borona, ahová kerül, ott ragad, gyökerei mindjárt új szálakat eresztenek, lekötnek, tanyát vernek, s holnap a gazda szemébe nevetnek. Ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erõsen, magyarom, ha nem lehettél benne szálfa, legyél csak cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd csak a tippant, a szikes puszták apró bokrait. Nyár végén kiégnek, s még torsaikat is porrá veri ezernyi birkaláb. Tavasszal mégis kibújnak, s pici magvaikkal telt zászlóikat vígan lengetik a sovány pusztai szelek. Vagy nézd a sziksalátát, a lekaszált ájult füvei közül kiugrik hirtelen, s ehetetlen kórójának örök lila virágával fenn tarja az életet a halott mezõk felett Nézd a töviseket is: a gyengén szúrót, a cigánymogyorót, a gerlicetövist és az ördögszekeret. Nézd a messze viruló bogáncsot s a ravaszul lapuló királydinnyét. Hiába írtja ezeket csõszök, kerülõk serege, hiába röpködnek bennük írott parancsok, nem engednek, újra és ezerszer újra visszajönnek és szúrnak, mert egyebet nem tehetnek. Szúrj hát te is, de ne engedd ezt a földet, magyarom, ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. S hogyha nem élhetsz magadnak, virágod legyen mérges, mint a kutyatej, ágaid legyenek tüskések, mint a vadrózsa, legyenek görbék, mint a galagonya, gyümölcsöd legyen fanyar, mint a vadkökény, vagy legyen keserû, mint a farkasalma, csak bõven termõ bamba diófája ne legyél senkinek. Ez a föld a tiéd, tartsd hát meg magadnak, magyarom, ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

4 4 Balatonkenesei Hírlap augusztus MEGHÍVÓ Az egészséges életmódot követõ vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel- minden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában, Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket- Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. A kilencedik klubestünk idõpontja: szeptember 17. szerda, 18 óra Tervezett program: - Ismét az alapokról: a földsugárzások káros hatásai szervezetünkre - Kovács András Gyógyító táltosok nyomában c. filmjének vetítése Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel Kovács András tanítványaival városunk állandó lakosaival-, a klub házigazdáival. Információ: TÁJÉKOZTATÓ A szeptemberi Balatonkenesei Hírlapban a polgármester és képviselõ-jelöltek a korábbi alkalmakhoz hasonlóan egyforma bemutatkozási, megjelenési lehetõséggel tudnak élni. Szerkesztõbizottságunk által meghatározott karakterek száma: képviselõ-jelölteknek: 600 karakter, polgármester-jelölteknek: 1200 karakter (csak gépelt formátumot áll módunkban elfogadni); a fénykép mérete: igazolványkép. A jelöltek bemutatkozási anyagának leadási határideje: szeptember 15., személyesen a Kultúra Házában vagy a címen várjuk! Szerkesztõbizottság Német anyanyelvû oktató, egyéni német nyelvoktatást, korrepetálást vállal a kezdõtõl a haladóig. (Általános és középiskolásoknak is) Német munkavállaláshoz a német nyelv alapjainak oktatása. Az oktatás Papkeszin történik. 1 tanóra=60 perc. A nyelvoktatáshoz az anyagot én biztosítom. Tel.: CSÍZIÓ Augusztus 20 - Szeptember 20. Kisasszony hava - Szent Mihály hava AUGUSZTUS 24.: Bertalan napja Bertalan elõbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Általában ördögûzõként tartják számon, Örményországban halt mártírhalált. Bertalan napját mint õszkezdõ idõpontot tartották számon. Vele fordult a munkák sora: a gabona betakarítása, az õszi szántás, vetés más termények pl. káposzta begyûjtése. Mindenekelõtt a szüret követi. Bertalan is a szõlõhegyek védszentje lett Pannóniában. Az õ neve napján kezdõdik a harc a szõlõben a seregélyek ellen. s mint mondják, Bertalan a nyúzókésével a szüretre, a szõlõfürtök lemetszésére készülõdik. Lesencefaluban a bertalani esõtõl jó káposztatermést vártak. Aki ilyenkor vetette el az õszi salátát, annak káposzta nagyságúra is megnõttek. Berhidai szórványadatok arról tanúskodnak, hogy terményáldás volt ezen a napon, amikor a gazdaházak elé elhelyezett asztalra minden terménybõl tettek egy keveset, amit a gazdák kíséretében érkezõ pap szenteltvízzel meghintett, megáldott. A házak kapuira erre az alkalomra egy egy szentképet is kiakasztottak. AUGUSZTUS 29.: Keresztelõ Szent János fõvételérõl emlékezett meg a katolikus egyház. Az ünnep neve régiesen: Nyakavágó vagy Nyakavesztõ János. SZEPTEMBER 1.: Egyed napja Egyed, a VIII. sz ban élt remete, a 14 segítõszent egyike. Általánosan ismert mondás volt, hogy ha ezen a napon esik az esõ, akinek egy pár ökre van, vegyen még, hogy az õszi munkákkal végezzen, de ha nem esik, adjon el állataiból, mert úgyis végezni fog. pásztorünnep, ezen a napon lépnek szolgálatba a juhászok, kondások, csikósok, gulyások. a mai napi idõjárásból következtetnek az egész õszre. Ha hûvös az idõ: Megnézi a szeptember, miért dolgoztunk nyáron. Szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember. megkezdik a szõlõ õrzését, a disznókat hízóba fogják SZEPTEMBER 4.: Rozália napja a XII. sz ban élt remeteszentet a pestisszentek között tartják számon, ábrázolásain barlangban jelenik meg a feszülettel. SZEPTEMBER 5.: Lõrinc napja a szabadban való fürdés utolsó napja ettõl a naptól a dinnye és az uborka nem ízes idõjósló nap: Ha szép idõ van, száll az ökörnyál, hosszú õsz lesz. a mai naptól a fák megállnak fejlõdésükben SZEPTEMBER 8.: Mária kisasszony napja Szûz Mária születésének emléknapja. Már a XI. sz ban általánosan elterjedt ünnep, idõvel búcsúnappá tették. A Kisasszony a vetés elõkészületeire ad jelt. Máriapócson ez a nap nagy ünnep. fecskehajtó nap és a dióverés napja is idõjósló nap.: Ha nagyszemû esõ esik, akkor az azt követõ idõszakban sok lesz az esõ. Forrásmunkák: S. Lackovits Emõke: Az egyházi esztendõ jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és a Balaton felvidéki falvakban Napról napra Kiadja a Pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné

5 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 5 Szeptemberre készülve Ezen a nyáron volt részünk igazi kánikulában, esõs, lehûlt napokban egyaránt. A bûncselekmények és közlekedési balesetek is követték ezt a ritmust. Jó idõben a strandokon, hûvösebb idõben a szórakozóhelyeken, rendezvényeken, utakon történtek a helyi lakosság és a nyaraló vendégek közérzetét befolyásoló események. A nyári forróságnak lassan vége, bár augusztus végéig és még szeptemberben is több rendezvény lesz a Kapitányság területén. A szórakozás önfeledt óráiban sem szabad azonban megfeledkezni saját értékeink védelmérõl, megóvásáról. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a táskánkat sem szórakozóhelyen, sem a szabadtéri rendezvényeken! A nyitott gépkocsi vonzza a tolvajokat. Szeptemberben a családok életében nagy változást hoz a tanévkezdés. Megkezdõdnek a dolgos hétköznapok. Az Országos Rendõr-fõkapitányság által 2008-ban meghirdetett Iskola rendõre program tovább folytatódik. Feladata, célja a Rendõrség tanintézményekben végzett bûn- és balesetmegelõzési tevékenységének összefogása mind az általános, mind a középiskolákban. A rendõrség kiemelt feladata a gyermekek és fiatalok jogkövetõ magatartásra nevelésének támogatása, a rendõr mint segítõ, tanácsadó bemutatása. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendõre, õ az Iskola Rendõre, aki - rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különbözõ hivatalos és szabadidõs programokon - igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülõi értekezleteken - tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és No, nem Rózsa Sándor, Vak Illés és Sobri Jóska, hanem Magyar Lajos, Soós Richárd és Takács László. Citerazenekar kíséretében szebbnél szebb népdalok hangzottak el a csajági mûvelõdési házban. Manapság elég ritka ezek egybecsengése. Külön-külön történõ hangzásuk sem gyakori a köznapi vígságokon. A jókedvre derítések leggyakrabban gépek, elektromos áram által mûködtetett eszközök által valósulnak meg. A fent említett rendezvény a maga egyszerûségével és egyben nagyszerûségével a századokkal korábbi magyar valóságba vezérelt vissza. Kilépve az ajtón talán éppen emiatt vált egyértelmûvé, hogy a folyosó félhomályában velem szemben egyforma feketébe öltözött három férfiú nem lehet más, csak betyár. Olyan személyek, amilyeneket alkalmasint sohasem láttunk, és öröm, hogy nem találkoztunk velük, de történelmünk során, különösképp pedig a 18. és 19. sz-ban, ha nem is túl sokan, de elõfordultak. És ahol õk megjelentek, ott volt haddelhadd. Vagy csak ramazuri. Esetleg, ritkán épp az ellenkezõje az említetteknek. Ismereteinkben nem annyira, de hiedelemvilágunkban megszületett, és úgy tûnik, amíg magyar lesz a földön, örökké élni fog a jóságos, az elesettet, a szegényt segítõ betyár alakja. Erre oly sok helyen és oly sokszor szükség lett volna, hogy a kisemmizett, kiszolgáltatott és a társadalom peremére szorított ember gondolatban és érzelmileg megteremtette a számonkérõ, az adományozó és a pártfogó betyár alakját. Három betyár szülõknek az iskolában elõforduló erõszakos, pedagógiai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhetõ, esetekkel kapcsolatban - rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülõ problémáit, észrevételeket, amelyek a Rendõrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötõdnek - az Iskola Rendõrétõl, ill. rajta keresztül is kérhetik elõadások, foglalkozások, felvilágosító foglalkozások tartását az intézményekben akár közlekedési, baleset-megelõzési, gyermek és fiatalkori bûnelkövetéssel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülõk észrevételeit is, minden olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program hasznosabbá, eredményesebbé tehetõ. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK. Az iskolák környékén megélénkül a forgalom a tanítás kezdete és vége idõszakában. Felhívom a figyelmet, hogy nemcsak szülõk, a polgárõrök felelõssége a biztonságos közlekedés, hanem minden felnõtté és a gyerekeké is. Beszélgessünk el a gyalogosan és kerékpárral közlekedõ gyerekekkel a közlekedés veszélyeirõl, az abban résztvevõk felelõsségérõl, a közlekedési szabályok betartásának fontosságáról. Fordítsunk figyelmet arra, hogy a közutakon közlekedõ kerékpárok feleljenek meg a biztonságos közlekedési elõírásoknak. Ez is a gyermekvédelem része, amelyben a Rendõrség is komoly szerepet vállal. Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság Ha a tudat mélyén nem élne még ma is ez az érdeklõdõ, megértõ és felkaroló, a jogtalanságot elítélõ és az igazságtalanságot megtorló figura, akkor a megyénk nyugati peremén élõ három fiú több évvel ezelõtt nem öltött volna magára olyan öltönyt, nem szerzett volna be minden kelléket, amilyenekkel lehetõleg az összes valamire való betyár rendelkezett. És fõleg nem áldoznának idõt, pénzt és energiát arra, hogy a térség jeles rendezvényein való megjelenésükkel emlékeztessenek népünk régi életére. Meg kell hagyni, mind a fekete, mind a fehér öltözékben, a szerelések sokaságával kiegészülve vonzó ez a három férfi. A különleges külsõségeknél is megnyerõbb magatartásuk és viselkedésük. Mindennél fontosabb a vállalkozásukkal kapcsolatos felkészültségük. Nem csupán az ostorcsattogtatás szakszerûségével, hanem a betyárvilág iránt érdeklõ kérdésekre adott okos válaszokkal is kitûnnek. Nem véletlen, hogy színvonalas estekre hívják õket. Ha egyeztetni tudnak, különösebb invitálás nélkül is megjelennek, és színesebbé varázsolják a kulturális vagy mûvészeti mûsorokat. Avar Jani, Kõkes Pista, Zöld Marci, Savanyó Józsi és társaik ma már csak a tudatunkban léteznek, a Pétfürdõ környéki betyárok azonban szerencsére nekünk gyarapítják az örömöket. Gratulálunk nekik. Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap augusztus Büszke vagyok a tánccsoportunkra Conestoga Country Linedance - amikor idén februárban elõször hallottam ezt az igazán jól csengõ, különleges nevet, ízlelgettem egy darabig, aztán fogtam az értelmezõ szótárt, hogy megfejtsem, vajon miért éppen erre keresztelték az akkor még újszülött korban lévõ kenesei tánccsoportot. Azóta tudom, hogy a conestoga az ekhós szekér amerikai megfelelõje, a linedance pedig egy olyan mûfaj, amelyben vonalakban, sorokban felállva táncol együtt a csoport, méghozzá country zenére... Pár hónappal késõbb a kenesei Kapunyitó Fesztiválon az is kiderült számomra, hogy a csapat a váratlan helyzetekben sem jön zavarba, hiszen a táncosok az idõjárás viszontagságai ellenére is hõsiesen helytálltak a színpadon. Én pedig a remek produkció után szerettem volna minél többet megtudni róluk: azon túl, hogy a csoportot egy rokonszenves házaspár, Kuttler Anita és a férje, Thierry vezeti, akik a szomszédos Balatonakarattyán élnek... Vendéglátóim készségesen meséltek a kezdetekrõl: Anita mindenekelõtt arról, hogy gyermekkorában rengeteg idõt töltött Tobrukban, a családja egy része ma is ott él, innen a Balaton-imádata. Azt is elárulta, hogy a tánchoz való vonzódását vélhetõen a nagyszüleitõl örökölte, akik mindketten nagyon szerettek táncolni... Ami pedig a linedance-szel való találkozását illeti... Franciaországba mentem férjhez, és a házasságkötésünk után közel tíz évig ott éltünk folytatja mosolyogva. Thierry már a megismerkedésünkkor lelkesen mesélt a francia Conestoga Country Clubról, amelynek az alapító tagja és az alelnöke is volt, és azt is mindjárt az elején leszögezte, hogy a tánc az egyik hobbija. Merthogy volt egy másik is: a férjem amerikai autókat restaurált. Ez utóbbi szenvedélye kapcsán többször járt az Egyesült Államokban, így ismerte és szerette meg a country stílust. Franciaországban nagy hagyománya és kultúrája van a linedance-nek, hiszen az amerikai ott állomásozó katonák nagyon népszerûvé tették a táncot. Amikor a 90-es évek elején újra divatba jött ez a mûfaj, sorra alakultak meg a nagy linedance klubok, köztük a Conestoga Country Club. Egy 200 fõs hatalmas nagy klubot képzelj el, ebbõl a táncos csapatunk 35 fõbõl állt teszi hozzá Anita. Sok-sok éven keresztül nyaranta minden hétvégén a Mulhouse város melletti réten western játékokkal és linedance bemutatóval szórakoztattuk a Doller kisvasút által odakocsikáztatott több ezer turistát. Saját felszerelésünk volt, mi magunk készítettük az indián kosztümöt, az ékszereinket... Életem egyik legszebb idõszakasza volt, mindig jó szívvel idézem, idézzük fel az akkori emlékeket nosztalgiázik mosolyogva, miközben ízelítõt kapok a francia TV3 csatorna egykori felvételeibõl. Thierry nyugdíjba vonulása után költöztünk Magyarországra, azóta Akarattyán lakunk, de évente több alkalommal hazalátogatunk. Tavaly decemberben az itteni barátaink azzal az ötlettel álltak elõ, hogy tanítsuk meg nekik a linedance-t, ugyanis addigra már jó néhányszor végignézték a western játékainkról készült felvételeket, és egyszerûen beleszerettek ebbe a különleges táncba magyarázza Anita. Mi pedig Thierryvel azt gondoltuk, miért ne? A linedance nincs korhoz kötve, nem igényel táncos alkatot, sem különösebb elõképzettséget. Ráadásul nem páros mûfajról van szó, így az sem gond, ha a nemek aránya nincs egyensúlyban. Ezt követõen felgyorsultak az események: merthogy 2014 januárjában megalakult a kenesei tánccsoport. Jelenleg 22-en vagyunk: kenesei, akarattyai, fûzfõi, veszprémi, almádi és papkeszi lakosok. A legfiatalabb tagunk 6 éves, a legidõsebb már nyugdíjas. Január végén a kenesei Kultúra Házában tartottuk az elsõ táncpróbát. Nagy örömünkre Gyõrfiné Mariann az elsõ perctõl kezdve rokonszenvezett az ötlettel, mert fantáziát látott ebben a közösségépítõ és -formáló kezdeményezésben, és mindenben támogatta a Conestogát. Május végén a gyereknapon debütált a csoport: négy hónappal a megalakulásunk után egy komplett és abszolút színpadképes produkcióval mutatkoztunk be, és ez a gyorsaság, bevallom, engem is meglepett. Ráadásul nem csak mi éreztük úgy, hogy egy ütõs kis csapat verbuválódott: attól kezdve ugyanis sorra kaptuk, kapjuk a felkéréseket, a környezõ települések tárt karokkal vártak, várnak bennünket. Ezért nagyon hálásnak kell lennünk, hiszen nem mi mentünk a fellépések után, nem kellett kilincselnünk, beajánlanunk magunkat. A lehetõségek találtak ránk, ami egy hatalmas ajándék a sorstól. A tagok hozzáállása magával ragadó: az elsõ perctõl mindenki szívvel-lélekkel gyakorolt, a táncosok egymást is inspirálták. A csapat mentalitása bravúros, és egyszerûen csodálatra méltó az ambíció, akaraterõ, amivel dolgoztak, és dolgoznak azóta is. A lelkesedésük pedig töretlen... Nem tudtam, hogy fogadja majd a közönség ezt a mûfajt, mert amíg Nyugat-Európában nagyon népszerû a linedance, addig az itthoni közönség sokszor kevésbé nyitott az újra, az ismeretlenre. Felkészültünk arra, hogy idõbe telik majd, amíg bekerülünk a köztudatba, de a legnagyobb meglepetésünkre, az emberek nagyon jól fogadták a csoportot. Legalábbis eddig még mindig nagyon hálás közönségünk volt (mosolyog). Úgy érzem, hogy elnyertük a publikum rokonszenvét, ami hatalmas dolog. Amikor megszólítanak az utcán, a boltban és elismerõen megjegyzik, hogy: De jók voltatok a múltkor, csak így tovább!, vagy hogy Megyek ám a következõ fellépésetekre is! -, na, az szuper érzés! Mondanom sem kell, mennyire feldob, és milyen hihetetlenül motivál egy-egy ilyen dicsérõ mondat...

7 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 7 A nyári rendezvények közül Kenesén a Kapunyitón, valamint a Lecsó Fesztiválon léptünk fel. Emellett táncoltunk az Akarattyai Napokon, meghívást kaptunk a Csajági Napokra, és részt vettünk a balatonfûzfõi Gombóc Fesztiválon is, amelynek keretében a tobruki strandon szerepeltünk. A szezonzáró fellépésünket a Honvéd Üdülõben tartottuk augusztus utolsó napján. Szeptembertõl pedig új kihívás vár ránk, ugyanis a kenesei karácsony alkalmával a városi sportcsarnokban lépünk majd fel egy vadonatúj produkcióval, és arra kellõképpen fel kell készülnünk. Feladat van, célok vannak: a régi koreográfiák mellé õsztõl újakat kell tanítanom a csapatnak, ami számomra is nagy kihívás lesz, ugyanakkor egy újabb szép és kreatív feladat vár rám. Szívügyem ez a tánccsoport! Imádom a csapat mindenegyes tagját, és fantasztikusnak tartom, hogy az elsõ másodpertõl kezdve mindenkivel megtaláltam a közös hangot. Nagyon klassz tanítványokat kaptam, ami isteni adomány jegyzi meg Anita. Az elmúlt hónapokban lelkes, öszszetartó, elszánt, egymásért is dolgozó csapattá kovácsolódtunk, igazi közösségé formálódtunk: egy nagy család lettünk. Azt gondolom, hogy Kenese méltán büszke lehet erre a tánccsoportra. Én is nagyon büszke vagyok rájuk! Csodálom a csapat hozzáállását, odaadását, a táncosok szorgalmát és nem utolsósorban a teljesítményüket. Jó látni, hogy mindenki jól érzi magát ebben a közösségben. Nem véletlen, hogy többször mondták már ránk: mi vagyunk a csillogó szemû csoport... Abszolút találó a jelzõ, állapítom meg magamban a beszélgetésünk után. A Conestoga Country Linedance tagjai tényleg örömüket lelik a táncban, és láthatóan élvezettel ropják a színpadon. A lelkesedésük pedig átragad a közönségre: naná, hogy a publikumnak tetszik a produkció. A siker és a vastaps pedig hihetetlenül inspirálja a csapatot! Szûcs Anikó Vagyis olyan, amilyenrõl eddig még nem is hallottam. Nyilván azért nem, mert a közelemben nem volt ilyen. Akiknél az eredetérõl érdeklõdtem, mind a város polgármesterét, Dr. Áldozó Tamást, illetõleg az önkormányzat képviselõ-testületét és más közremûködõket említettek. A rendkívül nagyszabású és vonzó tárlat megvalósítása önzetlen csapatmunka nélkül el se képzelhetõ. Így hát hangozzék a méltányos elismerés, a jogos gratuláció mindazok számára, akik fáradságot és áldozatot nem ismerve munkálkodtak érte. Azt,hogy Pápa iskolaváros, már rég tudjuk, ennek megfelelõen szívbõl skandáljuk a kifejezést. De nemcsak szajkózzuk, a település állandóan bizonyítja ezt. A példák közül most csak azt az egyediséget hangsúlyozzuk, hogy az összes középiskola ballagó diákjait a város legfõbb terére kísérik, hogy nevelõkkel, szülõkkel, rokonokkal, kisdiákokkal és kedves ismerõsökkel kiegészülve sok-sok magamutogatással ellentétben ezúttal a legtisztább, legkáprázatosabb, legésszerûbb, legmeghatóbb és legemlékezetesebb tüntetés valósul meg. E sorok írója a bencés, majd Türr gimnáziummá módosult intézetben tanult, majd a 63 évvel ezelõtt érettségizettek töredék csapatával tekintette meg a tárlatot. Annak idején izgultunk, hogy az eredeti terv szerinti hatvan év tablói közt a mi túlkoros bizonyságunk nem kaphat helyet, de volt iskolánk jelenlegi titkára, Káldosné Éva asszony azzal nyugtatott meg bennünket,hogy ezúttal az óság egyeltalán nem mellõzést, hanem inkább külön méltánylást váltott ki a szervezõkbõl. Természetes, hogy ki-ki a saját osztályának tablóját kereste meg elõször. S azon a maga képét, amilyen átsuhant egy kis Tablókiállítás Pápán számvetés. Aztán a baráté, a társé és a tanároké következett. Az évtizedek küzdelmei során egyre kevesebbszer kukkantottunk be a gimibe, odahaza pedig csak néha halásztuk elõ a gyûjteményrõl készített fotót. Meg kell hagyni, hogy a tabló elõtt az elsõ reakció az elnémulás volt. Amiatt, hogy valamikor. És avégett, hogy ezután is Csak késõbb éreztük át igazán a mintegy tizenkétezer tekintettel történõ azonosulás és különbözõség mértékét. A tanórák pedantériáját és tanáraink kijátszhatóságát. Aztán kerestük, majd megtaláltuk a nálunknál elõbb, illetõleg sok-sok évvel késõbb végzett fiatal arcát, s a baráti más iskolák ismert diákjait. Gondolatban lassan kijutottunk a városba. A várkerti Sportcsarnok impozáns épületébõl az emlékezésnek nem volt nehéz kiszabadulni, hisz annak idején tán épp ennek a helyén rúgtuk a lasztit, vagy hát egy másik volt pápai diák (Csoóri Sándor: Valaki újra fölidézett c. verse) szavaival szeles esteken szemérmes sétákat tettünk a csendes ösvényû patakpartokon annak a kislánynak vagy fiúnak a karján, akivel az örök hûség szálait szövögettük, de aztán vagy megerõsödtek vagy szétszakadtak ezek a kapcsolatok Elérkezett a vakáció vége. Az iskolák benépesültek, a sportcsarnoknak pedig rendeltetésszerû feladatokat kellett teljesíteni. Az érettségizettek tablói visszakerültek eredeti színhelyükre, a nevelési-oktatási intézmények falaira, hogy önmagukban, némán is szorgalomra, helytállásra ösztönözzék Pápa város tanulóifjúságát. Szíves köszönet a nyári bemutatásukért. Márkus Zoltán

8 8 Balatonkenesei Hírlap augusztus Búcsú Grosics Gyulától - II. rész A magyar labdarúgás legendájának beszélgetésébõl Vallásos szülõi háttér Édesanyám fiatalon egy súlyos betegségen esett át, s amikor felépült, átértékelte egész addigi életét. Katolicizmusa már- már bigottságba csapott át. Hetente többször is templomba jártunk az öcsémmel, én ministráltam. Édesanyám papot akart nevelni belõlem. Nem is volt ellenemre ez az életpálya, csakhogy futballozni, védeni is imádtam. A Jóisten azt akarta, hogy futballkapus legyen belõlem Történetek, tények 14 és fél évesen a Dorog felnõtt csapatában 1940 õszét írtuk, 14 és fél éves voltam, és szorgosan látogattam az edzéseket. Történt, hogy Komáromban - Ókomáromban, amely ma Szlovákiához tartozik - akkor az elsõ bécsi döntés után visszatért Magyarországhoz - játszott a Dorog, de a két kapust - köztük a nemes Pappot - behívták katonának. Jómagam, reggel fél kilenc lévén, a nagymisére igyekeztem biciklivel, s mivel a pálya a házunk és a templom között feküdt, kénytelen voltam arra haladni. Látom, hogy ott tanácstalankodnak. Pflinger Dezsõ, a csapat legjobb játékosa is észrevett, s rám kiáltott: Gyere csak, eljössz velünk Komáromba! Ha nincs Papp, jó lesz a ministráns is Grosics Gyula fázósan dörgöli össze kezét a dorogi pályán Szüleim az égvilágon semmirõl sem tudtak. Engem ugyanis azonnal feltuszkoltak a teherautóra, annyi idõm sem volt, hogy elköszönjek édesapámtól. Magára a meccsre nem emlékszem, nem is voltam magamnál, csak azt tudom, hogy 2:1-re gyõztünk. Éjjel tizenegyre értem haza a szülõi házba, apám a kapuban várt. Nálunk áthághatatlan törvénynek számított, hogy sötétedésre otthon kell lenni, s a szüleimnek tudniuk kell, merre járok. Hol voltál? dörrent rám apám. A csapattal játszottam Tovább nem tudtam mondani, mert megérkezett az elsõ pofon. Azért kaptam, mert nyilvánvalóan hazudtam, ugyanis egy tizennégy éves gyerek mit keresne a felnõtt csapat bajnoki mérkõzésén? Másnap mindenki gratulált nekik a fiuk játékához- ezek Grosics magabiztosan hárít a londoni 6:3-as mérkõzésen szerint nem védhettem rosszul- s kezdték elhinni, hogy tényleg futballmeccsen voltam. Attól kezdve õk ketten lettek a leglelkesebb szurkolóim, olyankor még túlzásba is vitték a dolgot. A legsikeresebb mérkõzésekre emlékezve A legbüszkébb arra a meccsre vagyok, amit 1956 szeptemberében Moszkvában 1:0-ra megnyertünk a rendkívül jó szovjet válogatott ellen. Volt egy anekdotikus mozzanata annak a találkozónak. Bukovi Márton, a szövetségi kapitányunk rendszerint nem bírta idegekkel a meccsek hajráját. 1:0-s vezetésünknél akkor is bemnet az öltözõbe 15 perccel a lefújás elõtt. A 88. percben a szovjetek rúgtak egy gólt, amit a bíró érvénytelenített. ettõl függetlenül hangzavart produkált a százötezer nézõ. Marci bácsi vigasztaló szavakkal fogadott bennünket: Nem baj, fiúk, Moszkvában a döntetlen is eredmény! Mire az Öcsi (Puskás) megszólalt: Marci bácsi, de hiszen megnyertük! Erre az öreg: Az még jobb eredmény! Grosics Gyula élete legsikeresebb mérkõzésének tekintette még az 1954-es világbajnokságon az aranycsapatnak Brazília és Urugvay ellen aratott gyõzelmeit. Errõl így nyilatkozott a Sztár Sport szerkesztõjének: Magam is az elsõ háromba helyezem ezeket a találkozókat. Ne felejtsük, hogy a sérült Puskás egyiken sem játszott s az elõzõ, az 1950-es világbajnokság döntõjét ez a két válogatott vívta, mi pedig mindkettõjüket megvertük 4:2-re. Az edzõkrõl, a szövetségi kapitányokról: Grosics Gyula a világhírû kapus több mint két évtizedes aktív pályafutása során több kiváló edzõ keze alatt védett. Ezek közül Bukovi Mártont és Dr. Lakat Károlyt becsülte a legtöbbre. Vélemény a szövetségi kapitányokról: Gallovich remek teoretikus volt, roppant tehetséges ember, de a gyakorlatban, a kispadon nem tudta hozni a tudását. Ennek ellenére szerettem, tiszteltem õt, mert játékos korában

9 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 9 Grosics gyula a magyar térfélen cigánykerekeket hányva ünnepelte Londonban a hatodik magyar gólt a 20-as, 30-as években õ is kapus volt! És nem is akármilyen. Sebes Gusztáv: Ha Gallovich- csal akarnám összehasonlítani, akkor az nem volna reális. Sebes az aranycsapatnak volt a szövetségi kapitánya, az õ eredményei megkérdõjelezhetetlenek, míg Galovich alatt csak formálódott az aranycsapat. De Sebest nem a szakmai tudása emelte ebbe a pozícióba meg a másikba. Hiszen az OTSB elnökhelyetteseként nemcsak labdarúgásunk, hanem a magyar sport egyik legfõbb irányítója is volt. Ami nála legtöbbet nyomott a latban, az a párthûség és a kommunista elkötelezettség volt. Ettõl függetlenül érdemei elvitathatatlanok. Abban volt óriási, hogy kiválasztotta az egymást ideálisan kiegészítõ játékosokat. Grosics Gyula: Sebes kvalitása terén eltörpült Bukovi Marci bácsi mellett, aki szintén volt edzõm a válogatottban. Hozzá hasonló szakmai tudással egyetlen edzõm sem rendelkezett. Például õ alakította ki a es játékrendet. Két kedves történet Idézet Kõ András Szeretetpillérek címû cikkébõl: Apró gesztus, de jólesõ érzés volt látni, mennyire szeretik Grosicsot. Egy alkalommal, amikor jöttünk kifelé a Flamenco étterembõl, beleütköztünk egy idõs összetöpörödött, bottal közlekedõ asszonyba, akinél a kapus láttán földbe gyökerezett a lába! Grosics úr - szólította meg csillogó szemekkel, de jó, hogy még van nekünk! - és megsimogatta a kapuvédõ vállát. Grosics Gyula néhány keresetlen szóval fogadta a dicséretet, de aztán a következõket kellett hallania az asszony szájából: Tudja, be kell vallanom magának valamit: annak idején az egész lányosztályunk szerelmes volt magába. A kapus replikája nem késett: És csak most tetszik mondani? Kocsis Sándor (Kocka), a légtér királya most lábát lendíti lövésre (a negyedik gól elõtti pillanat) * Egy másik történet: A Batthyány téri könyvesboltban dedikáltunk. A hosszú sor Grosicsnak szólt. Egy hatvanvalahány éves asszony került sorra, de elõbb még hátraszólt a mögötte tartózkodóknak: Ne haragudjanak, de egy kicsit hosszabb leszek. És elmesélte, hogy ott zokogott a templomban Grosics Gyula esküvõjén, amikor a kapus oltárhoz vezette elsõ feleségét. De most itt van, és lehet, hogy visszafiatalodik Az eredménytábla a mérkõzés végén. A londoni 6:3-as angol- magyar mérkõzés visszavágója Budapesten (1954. május 23.)

10 10 Balatonkenesei Hírlap augusztus Tények Az 1954-es berni világbajnoki döntõ vereségének okairól Ez az a téma, amely minden közönségtalálkozón szóba kerül - így Balatonkenesén is 2010-ben, jóllehet a szurkolók már pontosan ismerik a választ. Mégis hallani akarják újra és újra a leghitelesebb tanútól a magyarázatot, ami megíratott a sors könyvében. Az aranycsapat két világhírû játékosa Puskás Ferenc a XX. század gólkirálya barátjával, Bozsik Józseffel a 100- szoros magyar válogatott játékossal Jubileumi mérkõzés Schlosser Imre 68-szoros válogatott ( ) kezdõrúgása a 100. osztrák- magyar válogatott mérkõzésen 1955-ben. Balról: Kocsis Sándor, Schlosser Imre, Puskás Ferenc. Sokan azt mondják, hárítanom kellett volna Helmut Rahn lövését, de ez nem igaz! Talán ha egy századmásodperccel elõbb vetõdöm el! De a labda nagyon lement a jobb alsó sarokba, s fel is gyorsult a nedves talajon. Két centi hiányzott, hogy elérjem. Különben biztos vagyok benne, hogy lecsúszott a lövés, Rahn a jobb összekötõ helyérõl, ballal rúgta. Sokkal nagyobb baj volt, hogy az angol bíró nem fújta le a németek második gólja elõtti szituációt, Sep Herberger Schafert azzal az utasítással küldte pályára, hogy engem minden szögletnél lökjön, taszigáljon, és ezt maradéktalanul meg is tette a csatár. A játékvezetõ meg szemet hunyt, meggyõzõdésem, hogy tudat alatt a londoni 6:3-ért akart így revánsot venni. S akkor még ott van Puskás meg nem adott egyenlítõ gólja, ami egy nemrégiben megtalált amatõr felvétel tanulsága szerint- teljesen szabályos volt. Megjegyzés: Puskás Ferenc csapatkapitány véleménye szerint a mérkõzést nem a németek nyerték meg, hanem a magyarok veszítették el! Az Aranycsapat hazai mérkõzéseinek jelentõségérõl Kõ András írja a Magyar Nemzetben közölt Szeretetpillérek címû megemlékezésében (2014. június 28.): Szeretetpillérekre épült Grosics élettere. Ez éltette. A küldetésünk nem engedte- fejtette ki-, hogy érdek nélkül futballozzunk. Ma más a helyzet, de akkor abban a törvénytelen világban a válogatott futballmérkõzés az egyetlen élmény volt, melynek során a szurkoló hihette, hogy 90 percig szabad. S teli torokból énekelheti a Himnuszt. Ordíthatja, hogy hajrá, magyarok! Így készültek a szurkolók is a mérkõzésre. A magyarság, a hazafiság fogalma egy válogatott találkozón új értelmet kapott. A szurkoló pedig hálás maradt, és a kapus szavai idõskorában is visszhangra találtak. Ezért aztán, amikor csak tehette, mesélt boldogan és fáradhatatlanul. Ahová hívták, ment, amíg az egészsége engedte. Folytatás a következõ számban! Dr. Koltay József Puskás Ferenc, az aranycsapat kapitánya búcsúzik a stadiontól

11 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 11

12 12 Balatonkenesei Hírlap augusztus

13 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 13

14 14 Balatonkenesei Hírlap augusztus

15 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 15 Kinézek az ablakon, és látom, hogy hat fecske ül a vezetéken. Augusztus közepe, a korábbi években ilyenkor már nem hat, egyszerre talán harminchat, hetvenhat, vagy ennél is több ficseri gyûlt egybe a villanyhuzalon. Valamilyen jelre fölröppentek, köröztek egyet, aztán visszaereszkedtek. Tollászkodtak, csivogtak, majd magukba roskadtak. Az Afrika felé vezetõ út elõtt a fecskéknek bõven van min tûnõdniük. Mi emberek már régóta szeretnénk megfejteni a vezérlõ titkukat, de eddig még nem sikerült. Sok mindent tudunk. Különösképp a 20. századtól megsokszorozódtak információink, a madarak költözködési ingerei és formái azonban továbbra is megmagyarázatlanok. De most nem a vándorlások ismeretlenségeirõl, hanem inkább szomorúan arról kívánok tanúskodni, hogy évrõl évre mindig kevesebb a fecske. Gyermekkormomban még, szinte azt mondhatom, hogy velük együtt legeltettem a teheneket. Sõt, a fecskeseregletnek a legyek, böglyök gyérítése által nagyobb haszna volt az én pásztorkodásomnál. Nyomós okból hangzott az idõsebb nemzedék intelme, hogy a fecskék pusztítása, bántalmazása miatt vérrel vegyül a tehenek teje, amely pedig akkortájt egyik fõ táplálékunk volt. Hat fecske A költözködésrõl nem sokat, a fecskék számának csökkenésérõl viszont több mindent tudunk. Változtatni rajta nem, vagy csak alig-alig tudunk. Igen, sok helyzeti elõnyével ilyen lett a világunk. Bizonyos technikai, gazdasági vívmányok a madarak számára károsak, számunkra viszont elõnyösek. Azt pedig nekünk, magyaroknak nemcsak hinni, hanem már-már elképzelni is nehéz, hogy Földünk több pontján szükségbõl vagy csupán gasztronómiai érdekesség gyanánt megeszik e néhány dekás szárnyasokat. Augusztus közepén hat szép fecske ült a villanydróton. A mi számunkra ennek jelzésértéke volt, hogy hamarosan vége lesz a nyárnak. Elkedvtelenedés helyett, hogy fogytán a költözõ madár, meg hogy közeleg az õsz s a tél, inkább derüljünk föl amiatt, hogy kitekintve az ablakon, két fecskeszülõ és négy fiókájuk ült a huzalon. Vagyishogy volt szaporulat! Legalábbis a ficseriknél volt. Fogytán vannak a költözõ madarak, és ezt több okból fájlaljuk, de a hozzánk érkezettek, lám, megháromszorozódtak. Reméljük, hogy ez a folyamat állandósul szép hazánkban. Márkus Zoltán Kis Balatonkenesei Hírlap Közeleg az évnyitó Lecsófesztivál Az évnyitó már itt van a nyakunkon! Hihetetlen, milyen gyorsan eltelt az idei vakáció is. De nem szabad keseregni, mert még két hét azért hátra van! Ezt a pár napot nagyon ki kell használni! Úgyhogy, kedves diákok, még fürödjetek párszor a Balatonban, menjetek el a rég nem látott rokonokhoz, feküdjetek ki napozni, sütögessetek egyet a kertben, aludjatok ott a régi barátoknál! Kedves szülõk! Még nem késõ megvenni az iskolaszereket, ne felejtsék el megvásárolni a tornacipõt, nemsokára menni kell a könyvekért, írják rá a gyerekeik nevét a füzetekre, kössék be az új könyveket, munkafüzeteket, vasalják ki a fehér inget, tisztítsák le az ünneplõ cipõket. De a legfontosabb, hogy amíg lehet, még játszanak egyet, és élvezzék ki az utolsó két hetet. Mert utána már jönnek a tanórák, a dolgozatok, a kötelezõ olvasmányok, a puskázások, súgások, ceruzafaragások! Jön majd, amikor a gyereknek késõ este jut az eszébe, hogy még meg kell írni egy töri beadandót, venni kell egy dolgozatfüzetet. Igen, szeptembertõl az embereknek már más lesz a hangulatuk. Fõként az iskola miatt. És bármilyen furcsa, néha még a szülõk is vért izzadnak egy matekházi megoldása miatt, és õk is izgulnak, hogy vajon hogy sikerülhetett csemetéjük javító dolgozata. A suli mindenki számára nagy izgalmakkal jár. De bármilyen is lesz az idei tanév, az iskolának lesznek jó pillanatai is. Ott vannak a barátok, a kedvenc tantárgyak, a tesi és infóórák, az osztálykirándulások. Egyszóval, minden kenesei diáknak nagyon jó tanévet kívánok! Sarkadi Anna diákújságíró Augusztus 23-án megrendezésre került a 10. országos lecsófesztivál. Nagy volt a tömeg a Széchenyi parkban. Sok ember vett részt az ünneplésen, voltak, akik fõztek, voltak akik ettek. Jobbnál jobb lecsókat lehetett kóstolni, árusok árulták a portékájukat. Az elõadók szórakoztatták a tömeget egész nap, miközben a levegõben a lecsó jól ismert illata keringett. De természetesen lehetett káposztát, pörköltet, kürtöskalácsot is enni. Van valami különös hangulata az ilyen nyári rendezvényeknek. Jönnek a fellépõk, elkápráztatják a nézõket, az emberek nagy vígan falatoznak, miközben egy rég nem látott ismerõssel beszélgetnek, nevetnek, nézik a mûsort, együtt énekelnek a zenekarral. De ennek a fesztiválnak még különlegesebb hangulata volt. Egyrészt, hogy idén már a tízedik fõzõversenyre került sor, másrészt pedig, hogy olyan nagy sárban és víztömegekben kellett fõzni, enni, árulni, mint még egyik nyári rendezvényen sem. De ennek ellenére sok ember jókedvûen nézte a mûsort, ette a lecsót, vásárolt az árustól. Bár az idõ nem kedvezett, a jó hangulatot nem tudta semmi sem elrontani. Remélem, még jó pár lecsófesztiválon vehetek majd részt, és hogy jövõre is ehetek olyan finom lecsót, mint amilyet idén! Sarkadi Anna diákújságíró

16 16 Balatonkenesei Hírlap augusztus Választási hírek, tudnivalók A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek megválasztására október 12-én kerül sor. A képviselõ-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok, és a helyi választási bizottság tagjait. A jelöltek, illetve a jelölõ szervezetek a delegálhatnak tagokat a bizottságokba szeptember 26-ig. A jelenlegi választás országosan egyedülálló, hiszen Balatonakarattya településrész önálló községgé válik október 12-én. Balatonkenese város három szavazókörrel rendelkezik, Balatonakarattya egy szavazókörös település. A balatonakarattyai szavazókört a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság által tervezett határvonal mentén kellett kialakítani. Különlegessége ennek a választásnak, hogy a balatonkenesei Helyi Választási Bizottság fogja kimondani a választás eredményét Balatonkenesén és Balatonakarattyán is, hiszen Balatonakarattyán nincs képviselõ-testület, amely megválaszthatta volna a Helyi Választási Bizottságot. A balatonkenesei Helyi Választási Bizottság fogja elbírálni az esetleges jogorvoslati kérelmeket Balatonakarattya és Balatonkenese vonatkozásában is. Balatonkenesén az 1. számú szavazókör az iskola 6. számú termében van, a 2. számú szavazókör szintén az iskolában található, a 7. számú tanteremben. A 3. számú szavazókör a Kultúra Házában található. Balatonakarattyán az egy darab szavazókör az Iskola u. 7. szám (Könyvtár épülete) alatt található. A Helyi Választási Bizottság megtartotta alakuló ülését, melyet követõen elkezdte nyilvántartásba venni a polgármester-, illetve képviselõ jelölteket. Balatonakarattyán az lehet polgármester jelölt, aki legalább 24 számú érvényes ajánlást szerez. Képviselõ jelölt az lehet Balatonakarattyán, aki legalább 8 számú érvényes ajánlást szerez. Balatonkenesén polgármester jelöltséghez legalább 67 számú ajánlás, képviselõ jelöltséghez legalább 23 számú ajánlás kell. A legkésõbbi idõpont az ajánlóívek Helyi Választási Irodához történõ eljuttatására szeptember 8. 16,00 óra. A Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételt követõen sorsolással dönti el, hogy a szavazólapokon a polgármester-, illetve a képviselõ jelöltek milyen sorrendben szerepelnek. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét október 10-én 16,00 óráig juttathatja el a Helyi Választási Irodához. A Helyi Választási Iroda leegyszerûsítve a Polgármesteri Hivatalt jelenti. A választás napján legkésõbb 15,00 óráig a Szavazatszámláló Bizottságokhoz lehet eljuttatni a mozgóurna iránti kérelmet. A választási névjegyzéket a Helyi Választási Iroda jogszabály értelmében ,- Ft-ért adhatja ki, mely öszszeg a központi költségvetésbe kerül. A választási kampányidõszak hivatalosan augusztus 23-tól október 12-én 19,00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 m-es távolságon belül választási kampánytevékenység a választás napján nem folytatható. Választási gyûlés október 12-én nem tartható. A választási plakátot november 11-ig kell eltávolítani. A választás napján reggel 6,00 órától 19,00 óráig lehet szavazni a szavazóhelyiségekben. A választópolgár csak a szavazás ideje alatt tartózkodhat a szavazóhelyiségben és annak épületében, elõterében. A választópolgár az általa megjelölt személytõl a szavazófülkében segítséget kérhet, ha egészségi állapota miatt ez szükséges. A választópolgár a Szavazatszámláló Bizottságtól is kérhet segítséget, ebben az esetben 2 fõ szavazatszámláló bizottsági tag áll rendelkezésére. A szavazást megelõzõen a Szavazatszámláló Bizottság köteles megvizsgálni, hogy a szavazásra megjelent választópolgár rendelkezik-e érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, illetve érvényes személyi azonosításra alkalmas okirattal. A személyazonosításra alkalmas okirat lehet a fényképes személyi igazolvány, új típusú gépjármûvezetõi engedély, illetve útlevél. Fontos, hogy minden okiratnak a szavazás napján érvényesnek kell lennie. Balatonkenesén legfeljebb 6 fõ képviselõre lehet szavazni. Kevesebb fõre lehet, de ha 6 fõnél több jelöltre szavaz valaki, a szavazólapja érvénytelen. Balatonakarattyán 4 fõ képviselõre lehet legfeljebb szavazni Balatonakarattyán a képviselõ-testület 5 fõbõl fog állni, akik közül 1 személy a polgármesteri tisztséget tölti be. Balatonkenesén 7 fõs a képviselõ-testület a megválasztott polgármesterrel együtt. Amennyiben a választással kapcsolatban bármilyen kérdése van bárkinek, bizalommal fordulhatnak hozzám. Dr. Nánássy Elek jegyzõ Tisztelt Rigóvölgy úti lakosok! Szerkesztõségünkhöz küldött levelüket továbbítottuk a Képviselõ-testülethez. Mivel az önkormányzati választás elõtti kampány elkezdõdött, szíves megértésüket kérjük a megjelentetés elmaradásával kapcsolatban. Reméljük, hogy problémájuk megoldásra talál a következõ idõszakban! Szerkesztõbizottság

17 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 17 Ízek, borok, legendák Akarattyán A Balatonkenesén alapított, de a környezõ települések borászati hagyományait is tudatosan ápoló borlovagrend öt évvel ezelõtt alakult, és kezdetektõl a legaktívabb társaságok közé tartozik. Nem véletlen, hogy sokan jönnek el a rendezvényeikre, most huszonhárom borlovagrend fogadta el a meghívásukat - tudtuk meg Gyõrfi Károly alapító nagymestertõl. A lovagrendek képviselõi egy frissen felújított étterem teraszán találkoztak, ahol egy külön nekik szóló gasztronómiai és borbemutatót szerveztek. Ezt követõen vonultak a Rákóczi - park közepén felállított körszínpadhoz, ahonnan pedig a Kisfaludy sétányhoz ment a menetük. A Grácia hegedûtrió mûsora után mutatkoztak be egyenként a borlovagrendek. A színpadot ezt követõen Szucs Judit, majd a Dávid Roland Band foglalta el. A parkban hagyományos magyar ételeket, jó borokat, frissen fõzött házi söröket és kézmûves alkotásokat kínáltak. Lezárult a per Gyõrfi Károly és a királynõik: Nagy Zsanett, Mihalovics Dóra. (Fotó: Penovác Károly) A Balatonkenesei Hírlap év októberi számában megjelent írásom miatt dr. Nánássy Elek jegyzõ a Veszprémi Törvényszéknél polgári keresetet terjesztett elõ. A polgári peres eljárás év 07. hó 02. napján jogerõs végzéssel befejezõdött - velem szemben - akként, hogy kötelezettséget vállaltam arra, hogy a Balatonkenesei Hírlap év augusztus havi számában közzéteszem azt, hogy a Balatonkenesei Hírlap októberi lapszámában Ügyvédi tájékoztatás Balatonkenese Város Önkormányzatánál és a Polgármesteri Hivatalánál kialakult jogszabálysértõ mûködésrõl címmel megjelent cikkben dr. Nánássy Elek jegyzõ tevékenységére vonatkozóan az engem kötõ ügyvédi titoktartás miatt nem tudtam a cikkben megjelentnél konkrétabb és tényszerûbb tájékoztatást adni, emiatt véleményemet csak általánosságban tudtam megfogalmazni. A Veszprémi Törvényszéken 7.P /2013. számon folyamatban levõ perben kötött egyezség keretében vállaltam, nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a Jegyzõ úr vallási, politikai, erkölcsi normát nem sértett meg. A polgári per ezzel lezárult, kártérítési igény nincs, minden fél viseli a saját perköltségét. dr. Koczkás Sándor ügyvéd Balatonkenesén rendelõnek is alkalmas örökpanorámás téliesített ikerház tulajdonostól eladó Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pék közelében, rendelõnek is alkalmas három külön házrészû, téliesített, 100 m 2 alapterületû örökpanorámás emeletes ikerház eladó kerti nagy teraszokkal, tóra nézõ örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal, összesen 5 hálószoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edzõtáborozásra is kíváló. Strandtól, parti szórakozóhelyektõl, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskikötõtõl, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas mediterrán kert két külön bejárattal. 3 kocsibeálló, két pince. Bevezetett gázfûtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérõk. Nyílászárók cseréje folyamatosan. Új külsõ vakolat 2013-ban. Felújított vezetékek és kémény. Festés és mázolás ban történt. Irányár: 24,8 M. Érdeklõdni: T:

18 18 Balatonkenesei Hírlap augusztus Az elsõ világháború kitörésének történései és dokumentumai 2. rész Részletek Ferenc József manifesztumából, amelyet népeihez bocsátott ki az július 28-i hadüzenettel egy idõben. Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és Hazám ellen emelt gyûlölet. Mindig leleplezetlenebbül lép elõtérbe az a törekvés, amely a monarchiával elválaszthatatlanul egybetartozó területek elszakítására törekszik. A határon bûnös áramlat csap át, amely a monarchia délkeleti részén az állami rend alapjainak megingatására, a népnek amelyrõl atyai szeretettel gondoskodom- az uralkodóház és a haza iránti hûségtõl való eltántorítására és a serdülõ nemzedék félrevezetésére, az õrület és a hazaárulás bûnös tetteire való föligazgatására irányul. Gyilkos merényleteknek egész sorozata s egy tervszerûen szõtt és keresztülvitt összeesküvés, amelynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és hû népeimet: - íme, ezek meszsze ható véres nyomai a Szerbiából munkába vett és vezetett titkos üzelmeknek. Ezt a tûrhetetlen aknamunkát meg kell állítani, Szerbia ezen folytonos kihívásainak véget kell vetni, ha sértetlenül fönn akarjuk tartani monarchiám méltóságát és becsületét, ha a folytonos megrázkódtatásoktól meg akarjuk óvni annak állami gazdasági és katonai fejlõdését. Hiába tett kormányom még egy utolsó kísérletet, hogy békés eszközökkel érje el ezt a célt s komoly figyelmeztetéssel megfordulásra bírja Szerbiát. Szerbia visszautasította hagyományomnak mérsékelt és igazságos kívánságait,és megtagadta a kötelességek teljesítését, amelyek népek és államok békés együttélésének természetes és szükséges alapjai. Fegyveres erõvel kell tehát államaim számára a belsõ nyugalom és az állandó külsõ béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom egész horderejének s a Mindenható elõtti felelõsségnek. Mindent megfontoltam és meggondoltam. Bízom népeimben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek mindig trónom köré, s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a legsúlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak. Bízom Ausztria Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz hadseregében. És bízom a Mindenhatóban, hogy fegyvereimnek adja a gyõzelmet. Válaszul a hadüzenetre a szerbek július 29-én hajnali fél kettõkor fölrobbantották a Zimony Belgrád-i hidat, mire gyalogságunk és tüzérségünk, a dunai monitorokkal együtt megkezdte a tüzelést a szerb hadállások ellen. A szerbek rövid tüzelés után visszavonultak. A hadüzenettel egy idõben a magyar országgyûlés a háború tartamára elnapolta magát. A magyar képviselõház július 24-én ült össze: Templomi csendben állt föl gróf Tisza István miniszterelnök, s fejtegetvén a monarchia hosszas béketûrését és jóindulatát Szerbiához rámutatott, mint ellentétre a belgrádi kormánypolitika provokáló, ellenséges viselkedésére s ennek borzalmas, gyászos eredményeire.. Senkise vádolhat bennünket azzal,hogy keressük a háborút - folytatta emelkedett hangon, de viszont tudatában vagyunk annak, hogy igaz ügyet képviselünk, hogy a monarchiának és a magyar nemzetnek létérdeke követelte ezt a lépést, amelynek viselni fogjuk minden következményét. Felhasznált irodalom: Tolnai- A világháború története kötet , oldal Irta: Zigány Árpád Az adatokat gyûjtötte, összeállította: Vér László Vilmos császár utolsó távirata II. Miklós cárhoz július 30. Barátságomra való hivatkozásod és segítségem iránti kérelmed folytán kormányod és az osztrák-magyar kormány között közvetítési akciót kezdettem. Mialatt ez az akció folyamatban volt, csapataid a velem szövetséges Ausztria- Magyarország ellen mozgósíttattak és ezáltal, mint már közöltem Veled, közvetítésem csaknem illukórikussá vált. Ennek ellenére folytattam azt. Most pedig megbízható híreket kapok arról, hogy az Én birodalmam keleti határszélein is komoly hadikészülõdések folynak. A birodalmam biztonsága iránt érzett felelõsség védelmi ellenintézkedésre kényszerít. A világbéke fenntartása érdekében kifejtett fáradozásaimmal elmentem a lehetõség legvégsõ határáig. Nem én viselem a felelõsséget azért a borzalomért, mely most az egész mûvelt világot fenyegeti. Ebben a pillanatban még a Te kezedben van a hatalom, hogy elhárítsd ezt a borzalmat. Senki sem veszélyezteti Oroszország becsületét és hatalmát, mely bízvást levárhatta volna közvetítésem sikerét. Mindig szent volt elõttem irántad és birodalmad iránt érzett az a barátság, melyre nagyatyám halálos ágyánál tettem ígéretet, és mindig hûségesen állottam Oroszország mellett, ha nehéz viszontagságok közepette volt, különösen utolsó háborújának idején. Európa békéjét még fenntarthatod, ha Oroszország rászánja magát a Németországot és Ausztria- Magyarországot fenyegetõ katonai intézkedések beszüntetésére. Vilmos A kutató megjegyzése: II. Miklós cár felesége Hesseni Alexandra Fjodorovra hercegnõ II. Vilmos unokatestvére volt, mert mindketten Viktória királynõ unokái voltak. Az adatokat gyûjtötte, összeállította: Vér László

19 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 19 Kegyetlen hegyi harcok éveken át Lassan száz éve lesz, hogy megtörténtek. A katonák már mind meghaltak, a véres események azonban a történelemkönyvek lapjain és szájhagyomány útján tovább élnek. Az ún. nagy háború olaszországi küzdelmei arra is például szolgának, hogy miként a legtöbb fegyveres összetûzés által egyik fél sem érte el a célját. Az olasz seregek nem tudták elfoglalni Tirol és Karintia létfontosságú körzeteit, az Oszrák- Magyar Monarchia csapatai pedig képtelenek voltak bekeríteni és megsemmisíteni a támadó olasz egységeket. Így azt mondhatjuk, hogy ez a mintegy két és fél éven át dúló véres fenekedés teljesen értelmetlen volt. hanem a fölszakadó kövek áldozatává váltak. Ragályos betegségek szedték áldozataikat. Alapvetõ tisztálkodásra néha heteken át képtelenek voltak. Akadozott a gyógyszerellátás, a mûtétek elvégzése. Hosszabb távon nemcsak az elégtelenség, hanem az ételek összetételének aránytalansága is aggasztó volt. Harcok szünetében állások kiépítésével, az olasz támpont alá tervezett aknafúrásokkal fárasztották a katonákat. Mindennapos gonddá váltak a temetések ott, ahol a sírásás elképzelhetetlen volt. A tûzõ napon állandósult a hullaszag. Embertelennek és kegyetlennek minõsíthetjük, de az elesett bajtárs tetemétõl néha logikával, a mélyben tanyázó ellenség karmai közé juttatással szabadultak meg. A legsúlyosabb összetûzések dacára, miként az orosz fronton, itt is mutatkozott nemes gesztus. Csörgedezett forrás, amelyre váltott idõszakokban mindkét fél harcosai eljuthattak. Arra is akadt példa, hogy cigarettát kenyérre, egyéb nélkülözhetõ tárgyat fél kulacs itókára váltottak. Cadorna vagy Diaz tábornoknak ezekben a nemes emberi gesztusokban nem jutott szerep. A nyári nap égeményessé, a téli viszont -20, néha -30 C fokra fagyasztotta a sziklákat. Néha a katonának 3 4 m mély havon kellett átkepesztenie. Máskor lavinaveszély fenyegetett. Az éles sziklák hamar cafatosra szaggatták a nadrágot és Magyar szempontból különösen fájó, hogy a védekezõ katonák felét hazánk fiai alkották. Így a halottak, sebesültek, hadifoglyok részarányát is. A veszteségek fõ oka a harcok hevessége volt. De arról is szólnunk kell, hogy a hegyvidéki harcokra részint alkalmatlanok, részint pedig felkészületlenek voltak fiaink. Jó részük eleddig hegyeket is alig látott. Egyáltalán nem voltak kiképezve a vízi átkelésre. Gáztámadásra inkább csak elméleti oktatásban részesültek. A flitschi medencében kilõtt ezer gázlövedék halálos mérgének áradási irányát képtelenség volt pontosan megállapítani. Nyári napokon az ellenség fegyverein túl a víztelenség, illetõleg a fertõzött vizek ugyancsak pusztítottak. A kevés hazatérõ vitéz elmondta, hogy sokan nem a folyók és a szilánkok, a köpenyt, gyakran a bakancsok, csizmák bõrét is lemarták. Mindennapossá vált a fagyveszély, illetõleg a lõszerutánpótlás nehézsége. Akadozott, idõnként krónikussá vált a tábori posta mûködése. Elõfordult, hogy a harcos hosszú heteken át nem kapott levelet. A többi nehézséggel együtt ez tovább csökkentette a harckészültséget. A megnyilvánuló ún. különbékék (csereberék) már érzékeltették a háborús hajlandóság mérséklõdését. Majd elõfordultak parancsmegtagadások, a fegyverek elhajításai. Kiállások a regimentbõl, elrejtõzések az erdõk sûrûjében, a szurdokok homályában. Prágában kitört a forradalom okt. 29- én cseh-morva országrész függetlenítette magát. E hó 31-én a mi fõvárosunkban gyõzött az ún. õszirózsás forradalom. A katonák hazaszöktek, akár vonattetõn hasalva is. November 3- án Padovában aláírták a fegyverszüneti egyezményt, jún. 20-án pedig a trianoni dekrétumot. A világ 15 milliós áldozatából hatszázezer a magyar, vagyoni és területi veszteségünk ugyancsak lesújtó volt. Márkus Zoltán

20 20 Balatonkenesei Hírlap augusztus NÕI - FÉRFI GYERMEK FODRÁSZAT Balatonkenese, Széchenyi út 3. Ticz Mária fodrászmester bejelentkezés: Havas Diána fodrász, pedikûr, manikûr, gyógymasszás (talp, hát, svéd) bejelentkezés Várjuk kedves Vendégeinket! Üzletünkben hajápoló termékek kaphatók! ÁCS, TETÕFEDÕ, BÁDOGOS MUNKÁK KÖNYV-BÁD BT TEL: 06-70/

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III.

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. AZ ARANYCSAPAT AZ ARANYCSAPAT KLASSZIKUS FELÁLLÁSA Grosics Gyula (1926 2014) Buzánszky

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

Határtalanul! Galántai táncok. Előkészítő programok

Határtalanul! Galántai táncok. Előkészítő programok Határtalanul! Galántai táncok Előkészítő programok A Határtalanul! program keretében a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 9. HR osztálya a gimnáziumi együttműködés keretében a felvidéki, galántai Kodály Zoltán

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el!

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el! UEFA Etikai kódex A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki játékosaik magatartására. Viselkedésüknek

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben