Tiszalökért érdemes...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalökért érdemes..."

Átírás

1 Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ

2 Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép természeti környezet, tiszta levegő, szépen gondozott horgászvizek, szabadstrand, - jó közlekedési lehetőségek, közel az autópálya, kerékpárút Tiszavasváriig, - minőségi munkát végző közintézmények, jól működő egészségügyi szolgálat, - erős civil szféra, jól működő egyesületek, alapítványok, hagyományos rendezvények, - dolgos, lokálpatrióta emberek. Tiszalök stratégiai fejlesztési terve az Európai Unióhoz kapcsolódó költségvetési időtartamhoz ( ) illeszkedve határozza meg a település városfejlesztési koncepcióját. Ez a terv a város erősségeire, lehetőségeire építve győzi le a lemaradásokat. Ne gondolja senki, hogy hátrányaink 3 év alatt behozhatók, de kell, hogy a városnak legyenek céljai, feladatai a jövőre nézve. Ezek nem ígéretek, hanem irányvonal a város számára. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára. Gömze Sándor, polgármester-jelölt Kedvezőtlen tényezők (ami nem (csak) rajtunk múlik) - gazdasági teljesítőképességünk csökkenése, - az önkormányzati feladatok állami alulfinanszírozása, - elszegényedés, kilátástalanság. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára.

3 Lemaradásaink, hátrányaink (amin változtatni kell): - foglalkoztatási problémák, folyamatosan növekvő munkanélküliség, s ezzel egyenes arányos szociális kiszolgáltatottság, szegénység, kevés a helyi munkahely, nincs ipari parkunk, nincsenek megbecsülve a helyi vállalkozóink, - infrastrukturális, kulturális lemaradás, járdák, utak állapota, csapadékvíz elvezetési gondok, rendezetlen városközpont, kevés az ifjúság számára a kulturált szórakozási lehetőség, - romló közbiztonság, vandalizmus, - kihasználatlan turisztikai értékek, hiányos szolgáltatások, Tiszalök reklámozása nem megfelelő, - vezetési problémák, a lakosság tájékoztatásának hiánya, a választópolgárok nincsenek bevonva a döntések előkészítésébe. Legfontosabb stratégiai célok: 1. A város működésének, gazdálkodásának stabilizálása. 2. Ipari terület, ipari park létrehozása. 3. Munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók támogatása. 4. A belterületi úthálózat felújítása, a szennyvízberuházás II. üteme. 5. Turisztikai fejlesztések. 6. Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése. Kedves Tiszalökiek! Igazán elmondhatjuk, hogy Magyarország sorsa az elmúlt időszakban rosszra fordult. Különösen igaz ez, az olyan kisebb települések esetében, akik távol vannak, vagy viszonylag távolabb vannak a nagy országos központoktól, s nem kapnak annyi támogatást. Az ilyen időben különösen fontos, a tapasztalt vezető, aki már bizonyított Önöknek. Gömze Sándor, aki alpolgármesterként, tanár emberként Önök számára jól ismert, ilyen. Kérem támogassák őt szavazataikkal az időközi polgármester választáson! Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a FIDESZ alelnöke, országgyűlési képviselő

4 Tiszalökért, a mi városunkért érdemes! A mostani nehéz gazdasági helyzetben nem lehet varázsütésre megváltoztatni a dolgok menetét. Amire esélyünk van, hogy először átgondolt lépéseinkkel megteremtsük a zavartalan működőképesség feltételeit, mert csak egy ilyen biztos alap birtokában válunk képessé távlati terveink megvalósítására. Hosszú, nehéz, kitartó munka eredménye lesz, hogy Tiszalök ne csak nevében legyen város, hanem életkörülményeiben is. A lakossági fórumokon meggyőződtem arról, hogy terveimmel, elképzeléseimmel egyetértenek. E cél elérése érdekében ajánlom fel szolgálataimat, mert TISZALÖKÉRT, A MI VÁROSUNKÉRT ÉRDEMES! STABILITÁS ÉS FEJLŐDÉS A év nem ígér sok jót az önkormányzatok számára sem, ezért határozott lépéseket kell tenni. Fel kell számolni a felhalmozódott hitel- és szállítói tartozásunkat, olyan költségvetést kell tervezni, ami reális és tartható lesz. Ez képezheti az alapját a következő évek stabilitásának. A kormány az önkormányzati feladatok ellátására egyre kevesebb forrást biztosít. Ezért a gondjaink megoldására, enyhítésére nem látok más megoldást, mint Államkötvény kibocsátását. Ennek egy részét a tartozások kiegyenlítésére, a megmaradó részt pedig a jövőben beadásra kerülő pályázatok önrészének fedezésére tartalékként kell meghagyni. Ez képezi majd a fejlesztések alapját. Igaz, ezzel önkormányzatunkat hosszú távon leterheljük, de a város visszafizetési kötelezettségének mértéke elviselhető, teljesíthető lesz. Csökkenteni kell kiadásainkat, amit intézményeink racionális működtetésével, az eddig a lakosságtól átvállalt terhek arányos elosztásával lehet megoldani. A helyi adóbevételek sokat segíthetnek a város működőképességének biztosításában. Sajnos az elmúlt években a lakosság által be nem fizetett adók tovább rontották a település helyzetét. A helyi hatóság be fogja hajtani ezeket a tartozásokat. Munkahelyeket kell teremteni, mert a segély kiadás, a jövedelem bevételi forrás az önkormányzatnak. Vállalkozó-, befektetésbarát környezetet, feltételrendszert kell teremteni, kedvezményeket biztosítani az itt élő, vagy ide letelepedni szándékozó vállalkozóknak, cégeknek.

5 Mi az, amin változtatni kell? - Vállalkozói szakmai fórumok szervezése. - Az aktuális pályázati lehetőségek ismertetése. - Szakmai tanácsadás (pályázatok előkészítése, menedzselése) - Profi pályázatíró csapat létrehozása. Befektetői csoporttal, vagy a szomszédos településekkel együtt ipari parkot kell létrehozni. Erre Európai Uniós pályázati lehetőségek vannak. Jelenleg is lobbizunk hogy az M3-as autópályát a 37-es számú főútvonallal összekötő Tokajt elkerülő szakasz és híd Tiszalök- Tiszatardosnál épüljön meg. Uniós forrásokra pályázva fejlesztéseket kell megvalósítani, melyek kivitelezésében, megvalósításában kiemelt szerepet kell adni helyi vállalkozóinknak. A jelenleg beadott szennyvíz beruházási és útfelújítási pályázatunk pozitív elbírálása esetén több, mint 1,2 milliárd Ft-os fejlesztést tudunk elvégezni között elején a belterületi utak felújítására adunk be pályázatot, kb. 16 km út felújítására kerülhet sor. A csapadékvíz elvezető rendszert is helyre kell állítani. Gondok vannak a közvilágítással. A karbantartó céget kötelezni kell a teljes körű szolgáltatás elvégzésére. Kisfástanyán, Újtelepen a járhatatlan utak is komoly problémát jelentenek, melyeket fokozatosan meg kell oldani. A mezőgazdasági termelésből élők érdekében felvettem a kapcsolatot olyan céggel, amely tömegétkeztetéssel foglalkozik. Termelőink beszállítói lehetnek ennek a vállalkozásnak. További fejlesztési terveim a következő oldalakon olvashatók.

6 KINCSÜNK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK A turizmusból, az idegenforgalomból származó közvetlen és közvetett bevétel a lehetőségeinkhez képest jelenleg nagyon alacsony. Cél, hogy a jövőben minél több ember itt töltse el szabadidejét. Ezért az alábbiak irányába kell elmozdulni: - Városi turisztikai hatástanulmány és átfogó terv készítése (a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság feladatköre és neve ez irányban kiegészül) - Minőségi szálláshelyek létrehozásának ösztönzése. - A felszíni és felszín alatti (a meglévő termálvíz) vizek hasznosítására a befektetők felkutatása. - Idegenforgalmi hajózás számára kishajó kikötő építése, turisztikai szolgáltatások biztosítása. - A Holtág rehabilitációjára készített pályázat benyújtása. - A szabadstrand fejlesztése az üzemeltető bevonásával. - Kistérségi turisztikai terv és program elkészítése. - A megyei kulturális és turisztikai rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás. - A kerékpárút bővítése az Arborétumig. - Tiszalök reklámozása itthon és külföldön.

7 ÉRTÉKÜNK AZ EMBER Oktatás A 21. század elején a hasznosítható, versenyképes tudás a legnagyobb érték. Legdrágább kincsünk pedig gyermekeinkben és fiataljainkban rejlik. Alapvető érdekünk a fiatal, képzett munkaerő megtartása, hiszen csak ők nyújthatnak arra esélyt, hogy emelkedő, fejlődő pályára álljon a város. Intézményeink kiemelkedő pedagógiai programokkal, jól felkészült pedagógusokkal rendelkeznek. Népszerű gimnáziumi labdarúgó osztály működik, a Térségi Integrált Szakképző Központba való csatlakozással saját erő hozzáadása nélkül biztosíthatjuk a szakképzés tárgyi feltételeit. Aki az oktatástól elvon, nagy bűnt követ el. Az önkormányzat feladata az, hogy az intézmények takarékos, átlátható működtetésével megteremtse a zavartalan munka feltételeit, biztosítsa, hogy gyermekeink és pedagógusaink minden tekintetben nyugodt körülmények között dolgozhassanak. A közintézményekben elvégzendő feladatok: - A kisfástanyai és az újtelepi óvodák folyamatos felújítása. - A központi óvoda megépítésére készített pályázat beadása. - Pályázat az iskola tetőszerkezetének és nyílászáróinak felújítására, udvari játszótér kialakítására. - A gimnáziumi kollégiumban a lakhatás feltételeinek javítása. - A felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok támogatásának biztosítására csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. - Élni kell a felnőttképzés adta lehetőségekkel (átképzések, esti iskolák). - Olyan testvérvárosi kapcsolatot kell kiépíteni, melyben a családok bevonásával fiataljaink nyelvtanulását segítjük elő, és városunk közvetlenül is kamatozik az ezzel járó előnyökből.

8 Értékünk az ember Egészségügy A város alapellátási és szakellátási színvonalát meg kell őrizni, és keresni a lehetőségét további szakrendeléseknek. Egészségmegőrző, betegség-megelőző programokkal, tanácsadással kell segíteni a városlakókat. Az egészségügyi központ energiatakarékos üzemeltetése érdekében az orvosi ügyeleti részben meg kell oldani az egyedi fűtést, vagy a mentőállomás felett kell kialakítani ügyeleti részleget. Így éjszakánként, hétvégeken nem kell fűteni az egész épületegyüttest. Kultúra A Városi Könyvtár és Művelődési Ház jó gazdája színvonalas ünnepségeinknek kulturális rendezvényeinknek. A hagyományőrző és művészeti csoportok nemcsak a szabadidejüket töltik hasznosan, hanem városunk jó hírét viszik szerte az országban. Szeretném, ha minél többen vennének részt hasonló közösségi életben. Elsősorban a városlakók igényeit, a szabadidő hasznos eltöltését, a minőségi szórakozást kell szem előtt tartani. A hagyományaink megtartása mellett olyan rendezvényeket kell szervezni a vállalkozók, a civil- és az egyházi közösségek bevonásával, amelyek idegenforgalmi szempontból is fontosak, és a város hírét növelik országszerte. Az ifjúság számára kulturált szórakozási lehetőségeket kell teremteni. Minél több városlakót kell bevonni a kulturális események látogatásába.

9 Sport A családok egészségéhez és harmóniájához szorosan hozzátartozik a sportolás, a testedzés. Ezért mindig is nagy gondot fordítottunk arra, hogy Tiszalökön sportolási lehetőségeket biztosítsunk. Sportprogramom Tiszalök sportéletének hagyományaira, a városlakók sportszeretetére, a meglévő eredmények megtartására támaszkodik. Feladatok: - Biztosítani a TVSE szakosztályainak működési feltételeit. - A fiatalok nagyobb számban való bevonása a versenysportba. - Következetes utánpótlás nevelés, a helyi szakemberek megbecsülése. - A tömegsport-bázis kiszélesítése: labdarúgás, röplabda, futóklub, természetjárás (nemcsak fiataloknak), a vizisport és az asztalitenisz felélesztése, autó-motorsport támogatása, stb. Olyan embernek ismertem meg Gömze Sándort, aki mind a szakmájában, mind a politikában felkészült, logikusan gondolkodó, lelkiismeretes, aki nem ijed meg a feladatoktól. A szűkebb és tágabb közösségekért tenniakaró, a gondokat felvállaló, a problémákra megoldást kereső, aktív személyiség. Tiszalök Város lakóinak méltó a bizalmára. Dr. Karakó László, Gávavencsellő polgármestere, a térség volt országgyűlési képviselője

10 A térségünk számára fontos, hogy olyan együttműködések jöjjenek létre a környező városok között, amelyek kölcsönösen segítik egymás fejlődését. Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz és Gávavencsellő vezetése számára ez az együttműködés nem korlát, hanem lehetõség. Aki egy településen határozott fejlesztési célokat fogalmaz meg és ezekhez kapcsolódóan építi fel a város stratégiai tervét, az mindíg megtalálja az aktuális támogatási rendszereket. Fontos, hogy egy várost olyan ember vezessen, aki szakmailag felkészült. Rakamaz Város polgármestereként jó szívvel ajánlom figyelmükbe Gömze Sándort, akinek legfőbb célja Tiszalök fejlődésének előremozdítása, hogy a lakóhelye minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Farkas Ernő Rakamaz polgármestere Szolgáltató Önkormányzat: középpontban a városlakó Nem az emberek vannak az önkormányzatért, hanem fordítva. Szeretném, ha valóban az ügyfél, a városlakó állna a középpontban mindennapos ügyeinek intézésekor. Ennek érdekében a következőket tervezem: - E-önkormányzati ügyintézés bevezetése (Internet segítségével elintézhetővé válhatnak bizonyos hivatali ügyek) - Polgármesteri Internetes portál az ügyfelek elégedettségének mérésére. - Az önkormányzati munka minőségi fejlesztésének serkentése. - A hivatal előcsarnokainak barátságos, kellemes, ügyfélbarát berendezése. A lakosság tájékoztatása: - A Tiszalöki Hírlapban rendszeres és részletes tájékoztatás az önkormányzati ülésekről és döntésekről (Önkormányzati Tudósítás). - Évente több lakossági fórum. - Polgármesteri fogadóórák. - Kisfástanyán, Újtelepen és Szőllőskertben önkormányzati hirdetőtábla felállítása naprakész információkkal. - Interneten elérhető ONLINE TV (testületi ülések, riportok, rendezvények láthatók) - Későbbiekben modern kábel TV szolgáltatás (Tv, Internet, telefon).

11 Virágos, tiszta, szemétmentes Tiszalököt szeretnék! Több közmunkásra, megfelelő kiválasztásukra, és munkavégzésük ellenőrzésére van szükség. A köztisztaságot figyelmen kívül hagyó szemetelőket meg kell bírságolni. Rendezettebb, esztétikusabb városközpontot kell fokozatosan kialakítani. Olyan üzletsor építését kell felajánlani a helyi vállalkozóknak, ami nemcsak a szolgáltatások színvonalát, hanem a városképet is javítja. A temető útjait aszfaltborítással kell ellátni. Lehetőség szerint komposztálót kell kialakítani a város területén, így a zöldhulladékok begyűjtésével termőföldet is lehet előállítani parkjaink számára. KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG ÉS A KIREKESZTETSÉG ELLEN A jövedelem különbségek jelentős növekedése mellett a szegénység nap, mint nap érzékelhető városunkban. Folyamatosan növekszik a megfelelő jövedelem hiányában a szociális ellátásra, támogatásra szorulók köre. Feladatunk, hogy átképzéseket, munkalehetőségeket keressünk számukra. A szociális ellátások területén Tiszalökön az ellátó rendszer kiépítettnek minősíthető. A szociális jellegű támogatások összegszerű emelkedése országos szinten is évről évre emelkedő tendenciát mutat. A nagycsaládosok helyzete fokozatosan romlik, az idős egyedül élő emberek kiszolgáltatottsága növekszik. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan tudjuk kompenzálni a Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseit. NAGYON NEHÉZ ÉVEK ELÉ NÉZÜNK!

12 Civil szervezetek, egyházak EGYÜTT EGYMÁSÉRT A városban működő civil szervezetekkel és egyházakkal még szorosabb partnerségi kapcsolatot kell kialakítanunk a közösség számára fontos célok megvalósítása érdekében. A tiszalöki hagyományok, és a kultúra közvetítésén túl együtt kell tevékenykednünk a közbiztonság megerősítésében, városszépítésben és a lakosság szemléletformálásában is: Városszépítési programra van szükség. Ösztönző rendszert kell kiépíteni, mellyel érdekeltté tesszük a lakosságot saját portájának, házelejének rendben tartására. Közbiztonsági intézkedéseket kell hozni. közbiztonság A megfelelő közbiztonság minden városlakó számára fontos. A már-már mindennapos betörések, a vandalizmus nagy mértékben rontják az emberek biztonságérzetét. A rendőrség és a polgárőrség munkája nagy segítséget jelenthet, de lehetőségeik korlátozása miatt nem tudnak hatékonyan működni. A lecsökkentett rendőri létszám, a gépjármű használatuk korlátozása tovább rontotta a helyzetünket. Januártól 4 fő rendőri állománnyal bővül a helyi őrs munkája. Kértük, hogy látható rendőrségünk legyen. A polgárőrség önzetlenül segít a járőrözésen kívül minden városi rendezvényen is. A Polgárok Tiszalökért Egyesület szervezésében Civil Őrség alakult novemberben. Az alapító ülésen részt vett a rendőrség és a polgárőrség is. Városunk férfi lakosai önzetlenül ajánlották fel szolgálataikat, gépkocsijukat, szabadidejüket a közbiztonság megerősítése érdekében. Ez egy figyelő szolgálatot jelent, intézkedési jogkör nélkül. A Polgárok Tiszalökért Egyesület alapító okiratában feladatként szerepel a közbiztonság megerősítése. Így az önkormányzatnak lehetősége nyílik, hogy az egyesülettel együtt pályázzon, amivel térfigyelő rendszer kiépítését szeretnénk kialakítani.

13 MILYEN VÁROSPOLITIKÁT SZERETNÉK? AMI AZ EMBERT HELYEZI KÖZÉPPONTBA. Szeretném visszaszerezni az emberek önkormányzatba vetett hitét, cserébe minőséget, lassú, de folyamatos fejlődést kínálok. - esélyteremtő, - szolgáltató, - az emberek véleményére nyitott önkormányzatot szeretnénk Önökkel közösen felépíteni. X FIDESZ Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ, HAGYOMÁNYAIRA ÉPÍTŐ ÉS A JÖVŐT TUDATOSAN TERVEZŐ Tiszalökért TEGYÜNK KÖZÖSEN!!! FIDESZ Tiszalökért ÉRDEMES december 9-én!

14 Gömze Sándor a FIDESZ MPSZ alkotó erejének teljében lévő polgármester-jelöltje. Beszélgetéseink alkalmával meggyőződtem arról, hogy méltó módon képviseli a településén élő emberek érdekeit. Munkájában elismert, önkormányzati téren széleskörű ismereteket sajátított el, hiszen aktívan tevékenykedik képviselőként és alpolgármesterként egyaránt. Legfőbb célja Tiszalök város fejlődésének előremozdítása, hogy minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Mint a megyei közgyűlés elnöke, munkájában nagy erőkkel fogom segíteni. Kérem Önöket, tiszteljék meg bizalmukkal és szavazatukkal a december 9-i polgármester választáson!! Fülöp István országgyűlési képviselő, a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

15 Kire fogok támaszkodni ebben a munkában? Elsősorban a családomra, ők biztosítják a nyugodt hátteret. A képviselőtestület tagjaira, a hivatali dolgozókra, akikkel mindennapos munkakapcsolatban állok. A FIDESZ helyi csoportjára, akik bíztattak, és segítettek. Támogatóimra, azokra a szakemberekre, akik a programom összeállításában is részt vettek. Legfontosabb: szükségem van minden jó szándékú, tenni akaró tiszalöki emberre! Ha összefogunk és együttes erővel látunk közös dolgainkhoz, sikerülni fog városunkat megfelelő pályára állítani. Bebizonyosodott akár Nyíregyháza, vagy Debrecen tekintetében, hogy a város fejlődése nem azon múlik, hogy a vezetés melyik politikai oldalon áll, hanem a hozzáértésen, az akaraton, és az ott élő emberek összefogásán.

16 Tiszalökért érdemes! KAMPÁNYZÁRÓ RENDEZVÉNYEM DECEMBER 5 ÉN, SZERDÁN 17 ÓRAKOR LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÉS VÁROM ÖNÖKET! VENDÉGEM LESZ: KÓSA LAJOS DEBRECEN POLGÁRMESTERE, A FIDESZ ALELNÖKE, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr KARAKÓ LÁSZLÓ GÁVAVENCSELLŐ POLGÁRMESTERE, FARKAS ERNŐ RAKAMAZ POLGÁRMESTERE FIDESZ December 9-én kérem szavazzanak rám, egy hiteles és a felelősséget vállaló városvezetőre!

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. U-15.809/2011. Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben