Tiszalökért érdemes...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalökért érdemes..."

Átírás

1 Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ

2 Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép természeti környezet, tiszta levegő, szépen gondozott horgászvizek, szabadstrand, - jó közlekedési lehetőségek, közel az autópálya, kerékpárút Tiszavasváriig, - minőségi munkát végző közintézmények, jól működő egészségügyi szolgálat, - erős civil szféra, jól működő egyesületek, alapítványok, hagyományos rendezvények, - dolgos, lokálpatrióta emberek. Tiszalök stratégiai fejlesztési terve az Európai Unióhoz kapcsolódó költségvetési időtartamhoz ( ) illeszkedve határozza meg a település városfejlesztési koncepcióját. Ez a terv a város erősségeire, lehetőségeire építve győzi le a lemaradásokat. Ne gondolja senki, hogy hátrányaink 3 év alatt behozhatók, de kell, hogy a városnak legyenek céljai, feladatai a jövőre nézve. Ezek nem ígéretek, hanem irányvonal a város számára. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára. Gömze Sándor, polgármester-jelölt Kedvezőtlen tényezők (ami nem (csak) rajtunk múlik) - gazdasági teljesítőképességünk csökkenése, - az önkormányzati feladatok állami alulfinanszírozása, - elszegényedés, kilátástalanság. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára.

3 Lemaradásaink, hátrányaink (amin változtatni kell): - foglalkoztatási problémák, folyamatosan növekvő munkanélküliség, s ezzel egyenes arányos szociális kiszolgáltatottság, szegénység, kevés a helyi munkahely, nincs ipari parkunk, nincsenek megbecsülve a helyi vállalkozóink, - infrastrukturális, kulturális lemaradás, járdák, utak állapota, csapadékvíz elvezetési gondok, rendezetlen városközpont, kevés az ifjúság számára a kulturált szórakozási lehetőség, - romló közbiztonság, vandalizmus, - kihasználatlan turisztikai értékek, hiányos szolgáltatások, Tiszalök reklámozása nem megfelelő, - vezetési problémák, a lakosság tájékoztatásának hiánya, a választópolgárok nincsenek bevonva a döntések előkészítésébe. Legfontosabb stratégiai célok: 1. A város működésének, gazdálkodásának stabilizálása. 2. Ipari terület, ipari park létrehozása. 3. Munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók támogatása. 4. A belterületi úthálózat felújítása, a szennyvízberuházás II. üteme. 5. Turisztikai fejlesztések. 6. Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése. Kedves Tiszalökiek! Igazán elmondhatjuk, hogy Magyarország sorsa az elmúlt időszakban rosszra fordult. Különösen igaz ez, az olyan kisebb települések esetében, akik távol vannak, vagy viszonylag távolabb vannak a nagy országos központoktól, s nem kapnak annyi támogatást. Az ilyen időben különösen fontos, a tapasztalt vezető, aki már bizonyított Önöknek. Gömze Sándor, aki alpolgármesterként, tanár emberként Önök számára jól ismert, ilyen. Kérem támogassák őt szavazataikkal az időközi polgármester választáson! Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a FIDESZ alelnöke, országgyűlési képviselő

4 Tiszalökért, a mi városunkért érdemes! A mostani nehéz gazdasági helyzetben nem lehet varázsütésre megváltoztatni a dolgok menetét. Amire esélyünk van, hogy először átgondolt lépéseinkkel megteremtsük a zavartalan működőképesség feltételeit, mert csak egy ilyen biztos alap birtokában válunk képessé távlati terveink megvalósítására. Hosszú, nehéz, kitartó munka eredménye lesz, hogy Tiszalök ne csak nevében legyen város, hanem életkörülményeiben is. A lakossági fórumokon meggyőződtem arról, hogy terveimmel, elképzeléseimmel egyetértenek. E cél elérése érdekében ajánlom fel szolgálataimat, mert TISZALÖKÉRT, A MI VÁROSUNKÉRT ÉRDEMES! STABILITÁS ÉS FEJLŐDÉS A év nem ígér sok jót az önkormányzatok számára sem, ezért határozott lépéseket kell tenni. Fel kell számolni a felhalmozódott hitel- és szállítói tartozásunkat, olyan költségvetést kell tervezni, ami reális és tartható lesz. Ez képezheti az alapját a következő évek stabilitásának. A kormány az önkormányzati feladatok ellátására egyre kevesebb forrást biztosít. Ezért a gondjaink megoldására, enyhítésére nem látok más megoldást, mint Államkötvény kibocsátását. Ennek egy részét a tartozások kiegyenlítésére, a megmaradó részt pedig a jövőben beadásra kerülő pályázatok önrészének fedezésére tartalékként kell meghagyni. Ez képezi majd a fejlesztések alapját. Igaz, ezzel önkormányzatunkat hosszú távon leterheljük, de a város visszafizetési kötelezettségének mértéke elviselhető, teljesíthető lesz. Csökkenteni kell kiadásainkat, amit intézményeink racionális működtetésével, az eddig a lakosságtól átvállalt terhek arányos elosztásával lehet megoldani. A helyi adóbevételek sokat segíthetnek a város működőképességének biztosításában. Sajnos az elmúlt években a lakosság által be nem fizetett adók tovább rontották a település helyzetét. A helyi hatóság be fogja hajtani ezeket a tartozásokat. Munkahelyeket kell teremteni, mert a segély kiadás, a jövedelem bevételi forrás az önkormányzatnak. Vállalkozó-, befektetésbarát környezetet, feltételrendszert kell teremteni, kedvezményeket biztosítani az itt élő, vagy ide letelepedni szándékozó vállalkozóknak, cégeknek.

5 Mi az, amin változtatni kell? - Vállalkozói szakmai fórumok szervezése. - Az aktuális pályázati lehetőségek ismertetése. - Szakmai tanácsadás (pályázatok előkészítése, menedzselése) - Profi pályázatíró csapat létrehozása. Befektetői csoporttal, vagy a szomszédos településekkel együtt ipari parkot kell létrehozni. Erre Európai Uniós pályázati lehetőségek vannak. Jelenleg is lobbizunk hogy az M3-as autópályát a 37-es számú főútvonallal összekötő Tokajt elkerülő szakasz és híd Tiszalök- Tiszatardosnál épüljön meg. Uniós forrásokra pályázva fejlesztéseket kell megvalósítani, melyek kivitelezésében, megvalósításában kiemelt szerepet kell adni helyi vállalkozóinknak. A jelenleg beadott szennyvíz beruházási és útfelújítási pályázatunk pozitív elbírálása esetén több, mint 1,2 milliárd Ft-os fejlesztést tudunk elvégezni között elején a belterületi utak felújítására adunk be pályázatot, kb. 16 km út felújítására kerülhet sor. A csapadékvíz elvezető rendszert is helyre kell állítani. Gondok vannak a közvilágítással. A karbantartó céget kötelezni kell a teljes körű szolgáltatás elvégzésére. Kisfástanyán, Újtelepen a járhatatlan utak is komoly problémát jelentenek, melyeket fokozatosan meg kell oldani. A mezőgazdasági termelésből élők érdekében felvettem a kapcsolatot olyan céggel, amely tömegétkeztetéssel foglalkozik. Termelőink beszállítói lehetnek ennek a vállalkozásnak. További fejlesztési terveim a következő oldalakon olvashatók.

6 KINCSÜNK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK A turizmusból, az idegenforgalomból származó közvetlen és közvetett bevétel a lehetőségeinkhez képest jelenleg nagyon alacsony. Cél, hogy a jövőben minél több ember itt töltse el szabadidejét. Ezért az alábbiak irányába kell elmozdulni: - Városi turisztikai hatástanulmány és átfogó terv készítése (a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság feladatköre és neve ez irányban kiegészül) - Minőségi szálláshelyek létrehozásának ösztönzése. - A felszíni és felszín alatti (a meglévő termálvíz) vizek hasznosítására a befektetők felkutatása. - Idegenforgalmi hajózás számára kishajó kikötő építése, turisztikai szolgáltatások biztosítása. - A Holtág rehabilitációjára készített pályázat benyújtása. - A szabadstrand fejlesztése az üzemeltető bevonásával. - Kistérségi turisztikai terv és program elkészítése. - A megyei kulturális és turisztikai rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás. - A kerékpárút bővítése az Arborétumig. - Tiszalök reklámozása itthon és külföldön.

7 ÉRTÉKÜNK AZ EMBER Oktatás A 21. század elején a hasznosítható, versenyképes tudás a legnagyobb érték. Legdrágább kincsünk pedig gyermekeinkben és fiataljainkban rejlik. Alapvető érdekünk a fiatal, képzett munkaerő megtartása, hiszen csak ők nyújthatnak arra esélyt, hogy emelkedő, fejlődő pályára álljon a város. Intézményeink kiemelkedő pedagógiai programokkal, jól felkészült pedagógusokkal rendelkeznek. Népszerű gimnáziumi labdarúgó osztály működik, a Térségi Integrált Szakképző Központba való csatlakozással saját erő hozzáadása nélkül biztosíthatjuk a szakképzés tárgyi feltételeit. Aki az oktatástól elvon, nagy bűnt követ el. Az önkormányzat feladata az, hogy az intézmények takarékos, átlátható működtetésével megteremtse a zavartalan munka feltételeit, biztosítsa, hogy gyermekeink és pedagógusaink minden tekintetben nyugodt körülmények között dolgozhassanak. A közintézményekben elvégzendő feladatok: - A kisfástanyai és az újtelepi óvodák folyamatos felújítása. - A központi óvoda megépítésére készített pályázat beadása. - Pályázat az iskola tetőszerkezetének és nyílászáróinak felújítására, udvari játszótér kialakítására. - A gimnáziumi kollégiumban a lakhatás feltételeinek javítása. - A felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok támogatásának biztosítására csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. - Élni kell a felnőttképzés adta lehetőségekkel (átképzések, esti iskolák). - Olyan testvérvárosi kapcsolatot kell kiépíteni, melyben a családok bevonásával fiataljaink nyelvtanulását segítjük elő, és városunk közvetlenül is kamatozik az ezzel járó előnyökből.

8 Értékünk az ember Egészségügy A város alapellátási és szakellátási színvonalát meg kell őrizni, és keresni a lehetőségét további szakrendeléseknek. Egészségmegőrző, betegség-megelőző programokkal, tanácsadással kell segíteni a városlakókat. Az egészségügyi központ energiatakarékos üzemeltetése érdekében az orvosi ügyeleti részben meg kell oldani az egyedi fűtést, vagy a mentőállomás felett kell kialakítani ügyeleti részleget. Így éjszakánként, hétvégeken nem kell fűteni az egész épületegyüttest. Kultúra A Városi Könyvtár és Művelődési Ház jó gazdája színvonalas ünnepségeinknek kulturális rendezvényeinknek. A hagyományőrző és művészeti csoportok nemcsak a szabadidejüket töltik hasznosan, hanem városunk jó hírét viszik szerte az országban. Szeretném, ha minél többen vennének részt hasonló közösségi életben. Elsősorban a városlakók igényeit, a szabadidő hasznos eltöltését, a minőségi szórakozást kell szem előtt tartani. A hagyományaink megtartása mellett olyan rendezvényeket kell szervezni a vállalkozók, a civil- és az egyházi közösségek bevonásával, amelyek idegenforgalmi szempontból is fontosak, és a város hírét növelik országszerte. Az ifjúság számára kulturált szórakozási lehetőségeket kell teremteni. Minél több városlakót kell bevonni a kulturális események látogatásába.

9 Sport A családok egészségéhez és harmóniájához szorosan hozzátartozik a sportolás, a testedzés. Ezért mindig is nagy gondot fordítottunk arra, hogy Tiszalökön sportolási lehetőségeket biztosítsunk. Sportprogramom Tiszalök sportéletének hagyományaira, a városlakók sportszeretetére, a meglévő eredmények megtartására támaszkodik. Feladatok: - Biztosítani a TVSE szakosztályainak működési feltételeit. - A fiatalok nagyobb számban való bevonása a versenysportba. - Következetes utánpótlás nevelés, a helyi szakemberek megbecsülése. - A tömegsport-bázis kiszélesítése: labdarúgás, röplabda, futóklub, természetjárás (nemcsak fiataloknak), a vizisport és az asztalitenisz felélesztése, autó-motorsport támogatása, stb. Olyan embernek ismertem meg Gömze Sándort, aki mind a szakmájában, mind a politikában felkészült, logikusan gondolkodó, lelkiismeretes, aki nem ijed meg a feladatoktól. A szűkebb és tágabb közösségekért tenniakaró, a gondokat felvállaló, a problémákra megoldást kereső, aktív személyiség. Tiszalök Város lakóinak méltó a bizalmára. Dr. Karakó László, Gávavencsellő polgármestere, a térség volt országgyűlési képviselője

10 A térségünk számára fontos, hogy olyan együttműködések jöjjenek létre a környező városok között, amelyek kölcsönösen segítik egymás fejlődését. Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz és Gávavencsellő vezetése számára ez az együttműködés nem korlát, hanem lehetõség. Aki egy településen határozott fejlesztési célokat fogalmaz meg és ezekhez kapcsolódóan építi fel a város stratégiai tervét, az mindíg megtalálja az aktuális támogatási rendszereket. Fontos, hogy egy várost olyan ember vezessen, aki szakmailag felkészült. Rakamaz Város polgármestereként jó szívvel ajánlom figyelmükbe Gömze Sándort, akinek legfőbb célja Tiszalök fejlődésének előremozdítása, hogy a lakóhelye minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Farkas Ernő Rakamaz polgármestere Szolgáltató Önkormányzat: középpontban a városlakó Nem az emberek vannak az önkormányzatért, hanem fordítva. Szeretném, ha valóban az ügyfél, a városlakó állna a középpontban mindennapos ügyeinek intézésekor. Ennek érdekében a következőket tervezem: - E-önkormányzati ügyintézés bevezetése (Internet segítségével elintézhetővé válhatnak bizonyos hivatali ügyek) - Polgármesteri Internetes portál az ügyfelek elégedettségének mérésére. - Az önkormányzati munka minőségi fejlesztésének serkentése. - A hivatal előcsarnokainak barátságos, kellemes, ügyfélbarát berendezése. A lakosság tájékoztatása: - A Tiszalöki Hírlapban rendszeres és részletes tájékoztatás az önkormányzati ülésekről és döntésekről (Önkormányzati Tudósítás). - Évente több lakossági fórum. - Polgármesteri fogadóórák. - Kisfástanyán, Újtelepen és Szőllőskertben önkormányzati hirdetőtábla felállítása naprakész információkkal. - Interneten elérhető ONLINE TV (testületi ülések, riportok, rendezvények láthatók) - Későbbiekben modern kábel TV szolgáltatás (Tv, Internet, telefon).

11 Virágos, tiszta, szemétmentes Tiszalököt szeretnék! Több közmunkásra, megfelelő kiválasztásukra, és munkavégzésük ellenőrzésére van szükség. A köztisztaságot figyelmen kívül hagyó szemetelőket meg kell bírságolni. Rendezettebb, esztétikusabb városközpontot kell fokozatosan kialakítani. Olyan üzletsor építését kell felajánlani a helyi vállalkozóknak, ami nemcsak a szolgáltatások színvonalát, hanem a városképet is javítja. A temető útjait aszfaltborítással kell ellátni. Lehetőség szerint komposztálót kell kialakítani a város területén, így a zöldhulladékok begyűjtésével termőföldet is lehet előállítani parkjaink számára. KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG ÉS A KIREKESZTETSÉG ELLEN A jövedelem különbségek jelentős növekedése mellett a szegénység nap, mint nap érzékelhető városunkban. Folyamatosan növekszik a megfelelő jövedelem hiányában a szociális ellátásra, támogatásra szorulók köre. Feladatunk, hogy átképzéseket, munkalehetőségeket keressünk számukra. A szociális ellátások területén Tiszalökön az ellátó rendszer kiépítettnek minősíthető. A szociális jellegű támogatások összegszerű emelkedése országos szinten is évről évre emelkedő tendenciát mutat. A nagycsaládosok helyzete fokozatosan romlik, az idős egyedül élő emberek kiszolgáltatottsága növekszik. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan tudjuk kompenzálni a Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseit. NAGYON NEHÉZ ÉVEK ELÉ NÉZÜNK!

12 Civil szervezetek, egyházak EGYÜTT EGYMÁSÉRT A városban működő civil szervezetekkel és egyházakkal még szorosabb partnerségi kapcsolatot kell kialakítanunk a közösség számára fontos célok megvalósítása érdekében. A tiszalöki hagyományok, és a kultúra közvetítésén túl együtt kell tevékenykednünk a közbiztonság megerősítésében, városszépítésben és a lakosság szemléletformálásában is: Városszépítési programra van szükség. Ösztönző rendszert kell kiépíteni, mellyel érdekeltté tesszük a lakosságot saját portájának, házelejének rendben tartására. Közbiztonsági intézkedéseket kell hozni. közbiztonság A megfelelő közbiztonság minden városlakó számára fontos. A már-már mindennapos betörések, a vandalizmus nagy mértékben rontják az emberek biztonságérzetét. A rendőrség és a polgárőrség munkája nagy segítséget jelenthet, de lehetőségeik korlátozása miatt nem tudnak hatékonyan működni. A lecsökkentett rendőri létszám, a gépjármű használatuk korlátozása tovább rontotta a helyzetünket. Januártól 4 fő rendőri állománnyal bővül a helyi őrs munkája. Kértük, hogy látható rendőrségünk legyen. A polgárőrség önzetlenül segít a járőrözésen kívül minden városi rendezvényen is. A Polgárok Tiszalökért Egyesület szervezésében Civil Őrség alakult novemberben. Az alapító ülésen részt vett a rendőrség és a polgárőrség is. Városunk férfi lakosai önzetlenül ajánlották fel szolgálataikat, gépkocsijukat, szabadidejüket a közbiztonság megerősítése érdekében. Ez egy figyelő szolgálatot jelent, intézkedési jogkör nélkül. A Polgárok Tiszalökért Egyesület alapító okiratában feladatként szerepel a közbiztonság megerősítése. Így az önkormányzatnak lehetősége nyílik, hogy az egyesülettel együtt pályázzon, amivel térfigyelő rendszer kiépítését szeretnénk kialakítani.

13 MILYEN VÁROSPOLITIKÁT SZERETNÉK? AMI AZ EMBERT HELYEZI KÖZÉPPONTBA. Szeretném visszaszerezni az emberek önkormányzatba vetett hitét, cserébe minőséget, lassú, de folyamatos fejlődést kínálok. - esélyteremtő, - szolgáltató, - az emberek véleményére nyitott önkormányzatot szeretnénk Önökkel közösen felépíteni. X FIDESZ Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ, HAGYOMÁNYAIRA ÉPÍTŐ ÉS A JÖVŐT TUDATOSAN TERVEZŐ Tiszalökért TEGYÜNK KÖZÖSEN!!! FIDESZ Tiszalökért ÉRDEMES december 9-én!

14 Gömze Sándor a FIDESZ MPSZ alkotó erejének teljében lévő polgármester-jelöltje. Beszélgetéseink alkalmával meggyőződtem arról, hogy méltó módon képviseli a településén élő emberek érdekeit. Munkájában elismert, önkormányzati téren széleskörű ismereteket sajátított el, hiszen aktívan tevékenykedik képviselőként és alpolgármesterként egyaránt. Legfőbb célja Tiszalök város fejlődésének előremozdítása, hogy minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Mint a megyei közgyűlés elnöke, munkájában nagy erőkkel fogom segíteni. Kérem Önöket, tiszteljék meg bizalmukkal és szavazatukkal a december 9-i polgármester választáson!! Fülöp István országgyűlési képviselő, a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

15 Kire fogok támaszkodni ebben a munkában? Elsősorban a családomra, ők biztosítják a nyugodt hátteret. A képviselőtestület tagjaira, a hivatali dolgozókra, akikkel mindennapos munkakapcsolatban állok. A FIDESZ helyi csoportjára, akik bíztattak, és segítettek. Támogatóimra, azokra a szakemberekre, akik a programom összeállításában is részt vettek. Legfontosabb: szükségem van minden jó szándékú, tenni akaró tiszalöki emberre! Ha összefogunk és együttes erővel látunk közös dolgainkhoz, sikerülni fog városunkat megfelelő pályára állítani. Bebizonyosodott akár Nyíregyháza, vagy Debrecen tekintetében, hogy a város fejlődése nem azon múlik, hogy a vezetés melyik politikai oldalon áll, hanem a hozzáértésen, az akaraton, és az ott élő emberek összefogásán.

16 Tiszalökért érdemes! KAMPÁNYZÁRÓ RENDEZVÉNYEM DECEMBER 5 ÉN, SZERDÁN 17 ÓRAKOR LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÉS VÁROM ÖNÖKET! VENDÉGEM LESZ: KÓSA LAJOS DEBRECEN POLGÁRMESTERE, A FIDESZ ALELNÖKE, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr KARAKÓ LÁSZLÓ GÁVAVENCSELLŐ POLGÁRMESTERE, FARKAS ERNŐ RAKAMAZ POLGÁRMESTERE FIDESZ December 9-én kérem szavazzanak rám, egy hiteles és a felelősséget vállaló városvezetőre!

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost?

JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? JÖVŐKÉP SÁRVÁRRÓL avagy Ki tervezi a várost? VÁROSFEJLESZTÉS, IPAR ÉS TURIZMUS Sárvár mint nemzetközi gyógyhely az itt élő sárvári polgárok illetve az ide látogató vendégek számára egy lakható és mind

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ALAPCÉLOK PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. ALAPCÉLOK A 2014 október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, az önkormányzat

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben