Tiszalökért érdemes...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalökért érdemes..."

Átírás

1 Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ

2 Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép természeti környezet, tiszta levegő, szépen gondozott horgászvizek, szabadstrand, - jó közlekedési lehetőségek, közel az autópálya, kerékpárút Tiszavasváriig, - minőségi munkát végző közintézmények, jól működő egészségügyi szolgálat, - erős civil szféra, jól működő egyesületek, alapítványok, hagyományos rendezvények, - dolgos, lokálpatrióta emberek. Tiszalök stratégiai fejlesztési terve az Európai Unióhoz kapcsolódó költségvetési időtartamhoz ( ) illeszkedve határozza meg a település városfejlesztési koncepcióját. Ez a terv a város erősségeire, lehetőségeire építve győzi le a lemaradásokat. Ne gondolja senki, hogy hátrányaink 3 év alatt behozhatók, de kell, hogy a városnak legyenek céljai, feladatai a jövőre nézve. Ezek nem ígéretek, hanem irányvonal a város számára. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára. Gömze Sándor, polgármester-jelölt Kedvezőtlen tényezők (ami nem (csak) rajtunk múlik) - gazdasági teljesítőképességünk csökkenése, - az önkormányzati feladatok állami alulfinanszírozása, - elszegényedés, kilátástalanság. Ezt a munkát nekünk kell elvégezni közösen. Én készen állok erre a munkára.

3 Lemaradásaink, hátrányaink (amin változtatni kell): - foglalkoztatási problémák, folyamatosan növekvő munkanélküliség, s ezzel egyenes arányos szociális kiszolgáltatottság, szegénység, kevés a helyi munkahely, nincs ipari parkunk, nincsenek megbecsülve a helyi vállalkozóink, - infrastrukturális, kulturális lemaradás, járdák, utak állapota, csapadékvíz elvezetési gondok, rendezetlen városközpont, kevés az ifjúság számára a kulturált szórakozási lehetőség, - romló közbiztonság, vandalizmus, - kihasználatlan turisztikai értékek, hiányos szolgáltatások, Tiszalök reklámozása nem megfelelő, - vezetési problémák, a lakosság tájékoztatásának hiánya, a választópolgárok nincsenek bevonva a döntések előkészítésébe. Legfontosabb stratégiai célok: 1. A város működésének, gazdálkodásának stabilizálása. 2. Ipari terület, ipari park létrehozása. 3. Munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók támogatása. 4. A belterületi úthálózat felújítása, a szennyvízberuházás II. üteme. 5. Turisztikai fejlesztések. 6. Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése. Kedves Tiszalökiek! Igazán elmondhatjuk, hogy Magyarország sorsa az elmúlt időszakban rosszra fordult. Különösen igaz ez, az olyan kisebb települések esetében, akik távol vannak, vagy viszonylag távolabb vannak a nagy országos központoktól, s nem kapnak annyi támogatást. Az ilyen időben különösen fontos, a tapasztalt vezető, aki már bizonyított Önöknek. Gömze Sándor, aki alpolgármesterként, tanár emberként Önök számára jól ismert, ilyen. Kérem támogassák őt szavazataikkal az időközi polgármester választáson! Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a FIDESZ alelnöke, országgyűlési képviselő

4 Tiszalökért, a mi városunkért érdemes! A mostani nehéz gazdasági helyzetben nem lehet varázsütésre megváltoztatni a dolgok menetét. Amire esélyünk van, hogy először átgondolt lépéseinkkel megteremtsük a zavartalan működőképesség feltételeit, mert csak egy ilyen biztos alap birtokában válunk képessé távlati terveink megvalósítására. Hosszú, nehéz, kitartó munka eredménye lesz, hogy Tiszalök ne csak nevében legyen város, hanem életkörülményeiben is. A lakossági fórumokon meggyőződtem arról, hogy terveimmel, elképzeléseimmel egyetértenek. E cél elérése érdekében ajánlom fel szolgálataimat, mert TISZALÖKÉRT, A MI VÁROSUNKÉRT ÉRDEMES! STABILITÁS ÉS FEJLŐDÉS A év nem ígér sok jót az önkormányzatok számára sem, ezért határozott lépéseket kell tenni. Fel kell számolni a felhalmozódott hitel- és szállítói tartozásunkat, olyan költségvetést kell tervezni, ami reális és tartható lesz. Ez képezheti az alapját a következő évek stabilitásának. A kormány az önkormányzati feladatok ellátására egyre kevesebb forrást biztosít. Ezért a gondjaink megoldására, enyhítésére nem látok más megoldást, mint Államkötvény kibocsátását. Ennek egy részét a tartozások kiegyenlítésére, a megmaradó részt pedig a jövőben beadásra kerülő pályázatok önrészének fedezésére tartalékként kell meghagyni. Ez képezi majd a fejlesztések alapját. Igaz, ezzel önkormányzatunkat hosszú távon leterheljük, de a város visszafizetési kötelezettségének mértéke elviselhető, teljesíthető lesz. Csökkenteni kell kiadásainkat, amit intézményeink racionális működtetésével, az eddig a lakosságtól átvállalt terhek arányos elosztásával lehet megoldani. A helyi adóbevételek sokat segíthetnek a város működőképességének biztosításában. Sajnos az elmúlt években a lakosság által be nem fizetett adók tovább rontották a település helyzetét. A helyi hatóság be fogja hajtani ezeket a tartozásokat. Munkahelyeket kell teremteni, mert a segély kiadás, a jövedelem bevételi forrás az önkormányzatnak. Vállalkozó-, befektetésbarát környezetet, feltételrendszert kell teremteni, kedvezményeket biztosítani az itt élő, vagy ide letelepedni szándékozó vállalkozóknak, cégeknek.

5 Mi az, amin változtatni kell? - Vállalkozói szakmai fórumok szervezése. - Az aktuális pályázati lehetőségek ismertetése. - Szakmai tanácsadás (pályázatok előkészítése, menedzselése) - Profi pályázatíró csapat létrehozása. Befektetői csoporttal, vagy a szomszédos településekkel együtt ipari parkot kell létrehozni. Erre Európai Uniós pályázati lehetőségek vannak. Jelenleg is lobbizunk hogy az M3-as autópályát a 37-es számú főútvonallal összekötő Tokajt elkerülő szakasz és híd Tiszalök- Tiszatardosnál épüljön meg. Uniós forrásokra pályázva fejlesztéseket kell megvalósítani, melyek kivitelezésében, megvalósításában kiemelt szerepet kell adni helyi vállalkozóinknak. A jelenleg beadott szennyvíz beruházási és útfelújítási pályázatunk pozitív elbírálása esetén több, mint 1,2 milliárd Ft-os fejlesztést tudunk elvégezni között elején a belterületi utak felújítására adunk be pályázatot, kb. 16 km út felújítására kerülhet sor. A csapadékvíz elvezető rendszert is helyre kell állítani. Gondok vannak a közvilágítással. A karbantartó céget kötelezni kell a teljes körű szolgáltatás elvégzésére. Kisfástanyán, Újtelepen a járhatatlan utak is komoly problémát jelentenek, melyeket fokozatosan meg kell oldani. A mezőgazdasági termelésből élők érdekében felvettem a kapcsolatot olyan céggel, amely tömegétkeztetéssel foglalkozik. Termelőink beszállítói lehetnek ennek a vállalkozásnak. További fejlesztési terveim a következő oldalakon olvashatók.

6 KINCSÜNK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK A turizmusból, az idegenforgalomból származó közvetlen és közvetett bevétel a lehetőségeinkhez képest jelenleg nagyon alacsony. Cél, hogy a jövőben minél több ember itt töltse el szabadidejét. Ezért az alábbiak irányába kell elmozdulni: - Városi turisztikai hatástanulmány és átfogó terv készítése (a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság feladatköre és neve ez irányban kiegészül) - Minőségi szálláshelyek létrehozásának ösztönzése. - A felszíni és felszín alatti (a meglévő termálvíz) vizek hasznosítására a befektetők felkutatása. - Idegenforgalmi hajózás számára kishajó kikötő építése, turisztikai szolgáltatások biztosítása. - A Holtág rehabilitációjára készített pályázat benyújtása. - A szabadstrand fejlesztése az üzemeltető bevonásával. - Kistérségi turisztikai terv és program elkészítése. - A megyei kulturális és turisztikai rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás. - A kerékpárút bővítése az Arborétumig. - Tiszalök reklámozása itthon és külföldön.

7 ÉRTÉKÜNK AZ EMBER Oktatás A 21. század elején a hasznosítható, versenyképes tudás a legnagyobb érték. Legdrágább kincsünk pedig gyermekeinkben és fiataljainkban rejlik. Alapvető érdekünk a fiatal, képzett munkaerő megtartása, hiszen csak ők nyújthatnak arra esélyt, hogy emelkedő, fejlődő pályára álljon a város. Intézményeink kiemelkedő pedagógiai programokkal, jól felkészült pedagógusokkal rendelkeznek. Népszerű gimnáziumi labdarúgó osztály működik, a Térségi Integrált Szakképző Központba való csatlakozással saját erő hozzáadása nélkül biztosíthatjuk a szakképzés tárgyi feltételeit. Aki az oktatástól elvon, nagy bűnt követ el. Az önkormányzat feladata az, hogy az intézmények takarékos, átlátható működtetésével megteremtse a zavartalan munka feltételeit, biztosítsa, hogy gyermekeink és pedagógusaink minden tekintetben nyugodt körülmények között dolgozhassanak. A közintézményekben elvégzendő feladatok: - A kisfástanyai és az újtelepi óvodák folyamatos felújítása. - A központi óvoda megépítésére készített pályázat beadása. - Pályázat az iskola tetőszerkezetének és nyílászáróinak felújítására, udvari játszótér kialakítására. - A gimnáziumi kollégiumban a lakhatás feltételeinek javítása. - A felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok támogatásának biztosítására csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. - Élni kell a felnőttképzés adta lehetőségekkel (átképzések, esti iskolák). - Olyan testvérvárosi kapcsolatot kell kiépíteni, melyben a családok bevonásával fiataljaink nyelvtanulását segítjük elő, és városunk közvetlenül is kamatozik az ezzel járó előnyökből.

8 Értékünk az ember Egészségügy A város alapellátási és szakellátási színvonalát meg kell őrizni, és keresni a lehetőségét további szakrendeléseknek. Egészségmegőrző, betegség-megelőző programokkal, tanácsadással kell segíteni a városlakókat. Az egészségügyi központ energiatakarékos üzemeltetése érdekében az orvosi ügyeleti részben meg kell oldani az egyedi fűtést, vagy a mentőállomás felett kell kialakítani ügyeleti részleget. Így éjszakánként, hétvégeken nem kell fűteni az egész épületegyüttest. Kultúra A Városi Könyvtár és Művelődési Ház jó gazdája színvonalas ünnepségeinknek kulturális rendezvényeinknek. A hagyományőrző és művészeti csoportok nemcsak a szabadidejüket töltik hasznosan, hanem városunk jó hírét viszik szerte az országban. Szeretném, ha minél többen vennének részt hasonló közösségi életben. Elsősorban a városlakók igényeit, a szabadidő hasznos eltöltését, a minőségi szórakozást kell szem előtt tartani. A hagyományaink megtartása mellett olyan rendezvényeket kell szervezni a vállalkozók, a civil- és az egyházi közösségek bevonásával, amelyek idegenforgalmi szempontból is fontosak, és a város hírét növelik országszerte. Az ifjúság számára kulturált szórakozási lehetőségeket kell teremteni. Minél több városlakót kell bevonni a kulturális események látogatásába.

9 Sport A családok egészségéhez és harmóniájához szorosan hozzátartozik a sportolás, a testedzés. Ezért mindig is nagy gondot fordítottunk arra, hogy Tiszalökön sportolási lehetőségeket biztosítsunk. Sportprogramom Tiszalök sportéletének hagyományaira, a városlakók sportszeretetére, a meglévő eredmények megtartására támaszkodik. Feladatok: - Biztosítani a TVSE szakosztályainak működési feltételeit. - A fiatalok nagyobb számban való bevonása a versenysportba. - Következetes utánpótlás nevelés, a helyi szakemberek megbecsülése. - A tömegsport-bázis kiszélesítése: labdarúgás, röplabda, futóklub, természetjárás (nemcsak fiataloknak), a vizisport és az asztalitenisz felélesztése, autó-motorsport támogatása, stb. Olyan embernek ismertem meg Gömze Sándort, aki mind a szakmájában, mind a politikában felkészült, logikusan gondolkodó, lelkiismeretes, aki nem ijed meg a feladatoktól. A szűkebb és tágabb közösségekért tenniakaró, a gondokat felvállaló, a problémákra megoldást kereső, aktív személyiség. Tiszalök Város lakóinak méltó a bizalmára. Dr. Karakó László, Gávavencsellő polgármestere, a térség volt országgyűlési képviselője

10 A térségünk számára fontos, hogy olyan együttműködések jöjjenek létre a környező városok között, amelyek kölcsönösen segítik egymás fejlődését. Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz és Gávavencsellő vezetése számára ez az együttműködés nem korlát, hanem lehetõség. Aki egy településen határozott fejlesztési célokat fogalmaz meg és ezekhez kapcsolódóan építi fel a város stratégiai tervét, az mindíg megtalálja az aktuális támogatási rendszereket. Fontos, hogy egy várost olyan ember vezessen, aki szakmailag felkészült. Rakamaz Város polgármestereként jó szívvel ajánlom figyelmükbe Gömze Sándort, akinek legfőbb célja Tiszalök fejlődésének előremozdítása, hogy a lakóhelye minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Farkas Ernő Rakamaz polgármestere Szolgáltató Önkormányzat: középpontban a városlakó Nem az emberek vannak az önkormányzatért, hanem fordítva. Szeretném, ha valóban az ügyfél, a városlakó állna a középpontban mindennapos ügyeinek intézésekor. Ennek érdekében a következőket tervezem: - E-önkormányzati ügyintézés bevezetése (Internet segítségével elintézhetővé válhatnak bizonyos hivatali ügyek) - Polgármesteri Internetes portál az ügyfelek elégedettségének mérésére. - Az önkormányzati munka minőségi fejlesztésének serkentése. - A hivatal előcsarnokainak barátságos, kellemes, ügyfélbarát berendezése. A lakosság tájékoztatása: - A Tiszalöki Hírlapban rendszeres és részletes tájékoztatás az önkormányzati ülésekről és döntésekről (Önkormányzati Tudósítás). - Évente több lakossági fórum. - Polgármesteri fogadóórák. - Kisfástanyán, Újtelepen és Szőllőskertben önkormányzati hirdetőtábla felállítása naprakész információkkal. - Interneten elérhető ONLINE TV (testületi ülések, riportok, rendezvények láthatók) - Későbbiekben modern kábel TV szolgáltatás (Tv, Internet, telefon).

11 Virágos, tiszta, szemétmentes Tiszalököt szeretnék! Több közmunkásra, megfelelő kiválasztásukra, és munkavégzésük ellenőrzésére van szükség. A köztisztaságot figyelmen kívül hagyó szemetelőket meg kell bírságolni. Rendezettebb, esztétikusabb városközpontot kell fokozatosan kialakítani. Olyan üzletsor építését kell felajánlani a helyi vállalkozóknak, ami nemcsak a szolgáltatások színvonalát, hanem a városképet is javítja. A temető útjait aszfaltborítással kell ellátni. Lehetőség szerint komposztálót kell kialakítani a város területén, így a zöldhulladékok begyűjtésével termőföldet is lehet előállítani parkjaink számára. KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG ÉS A KIREKESZTETSÉG ELLEN A jövedelem különbségek jelentős növekedése mellett a szegénység nap, mint nap érzékelhető városunkban. Folyamatosan növekszik a megfelelő jövedelem hiányában a szociális ellátásra, támogatásra szorulók köre. Feladatunk, hogy átképzéseket, munkalehetőségeket keressünk számukra. A szociális ellátások területén Tiszalökön az ellátó rendszer kiépítettnek minősíthető. A szociális jellegű támogatások összegszerű emelkedése országos szinten is évről évre emelkedő tendenciát mutat. A nagycsaládosok helyzete fokozatosan romlik, az idős egyedül élő emberek kiszolgáltatottsága növekszik. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan tudjuk kompenzálni a Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseit. NAGYON NEHÉZ ÉVEK ELÉ NÉZÜNK!

12 Civil szervezetek, egyházak EGYÜTT EGYMÁSÉRT A városban működő civil szervezetekkel és egyházakkal még szorosabb partnerségi kapcsolatot kell kialakítanunk a közösség számára fontos célok megvalósítása érdekében. A tiszalöki hagyományok, és a kultúra közvetítésén túl együtt kell tevékenykednünk a közbiztonság megerősítésében, városszépítésben és a lakosság szemléletformálásában is: Városszépítési programra van szükség. Ösztönző rendszert kell kiépíteni, mellyel érdekeltté tesszük a lakosságot saját portájának, házelejének rendben tartására. Közbiztonsági intézkedéseket kell hozni. közbiztonság A megfelelő közbiztonság minden városlakó számára fontos. A már-már mindennapos betörések, a vandalizmus nagy mértékben rontják az emberek biztonságérzetét. A rendőrség és a polgárőrség munkája nagy segítséget jelenthet, de lehetőségeik korlátozása miatt nem tudnak hatékonyan működni. A lecsökkentett rendőri létszám, a gépjármű használatuk korlátozása tovább rontotta a helyzetünket. Januártól 4 fő rendőri állománnyal bővül a helyi őrs munkája. Kértük, hogy látható rendőrségünk legyen. A polgárőrség önzetlenül segít a járőrözésen kívül minden városi rendezvényen is. A Polgárok Tiszalökért Egyesület szervezésében Civil Őrség alakult novemberben. Az alapító ülésen részt vett a rendőrség és a polgárőrség is. Városunk férfi lakosai önzetlenül ajánlották fel szolgálataikat, gépkocsijukat, szabadidejüket a közbiztonság megerősítése érdekében. Ez egy figyelő szolgálatot jelent, intézkedési jogkör nélkül. A Polgárok Tiszalökért Egyesület alapító okiratában feladatként szerepel a közbiztonság megerősítése. Így az önkormányzatnak lehetősége nyílik, hogy az egyesülettel együtt pályázzon, amivel térfigyelő rendszer kiépítését szeretnénk kialakítani.

13 MILYEN VÁROSPOLITIKÁT SZERETNÉK? AMI AZ EMBERT HELYEZI KÖZÉPPONTBA. Szeretném visszaszerezni az emberek önkormányzatba vetett hitét, cserébe minőséget, lassú, de folyamatos fejlődést kínálok. - esélyteremtő, - szolgáltató, - az emberek véleményére nyitott önkormányzatot szeretnénk Önökkel közösen felépíteni. X FIDESZ Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ, HAGYOMÁNYAIRA ÉPÍTŐ ÉS A JÖVŐT TUDATOSAN TERVEZŐ Tiszalökért TEGYÜNK KÖZÖSEN!!! FIDESZ Tiszalökért ÉRDEMES december 9-én!

14 Gömze Sándor a FIDESZ MPSZ alkotó erejének teljében lévő polgármester-jelöltje. Beszélgetéseink alkalmával meggyőződtem arról, hogy méltó módon képviseli a településén élő emberek érdekeit. Munkájában elismert, önkormányzati téren széleskörű ismereteket sajátított el, hiszen aktívan tevékenykedik képviselőként és alpolgármesterként egyaránt. Legfőbb célja Tiszalök város fejlődésének előremozdítása, hogy minél komfortosabb, szebb és lakhatóbb legyen. Mint a megyei közgyűlés elnöke, munkájában nagy erőkkel fogom segíteni. Kérem Önöket, tiszteljék meg bizalmukkal és szavazatukkal a december 9-i polgármester választáson!! Fülöp István országgyűlési képviselő, a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

15 Kire fogok támaszkodni ebben a munkában? Elsősorban a családomra, ők biztosítják a nyugodt hátteret. A képviselőtestület tagjaira, a hivatali dolgozókra, akikkel mindennapos munkakapcsolatban állok. A FIDESZ helyi csoportjára, akik bíztattak, és segítettek. Támogatóimra, azokra a szakemberekre, akik a programom összeállításában is részt vettek. Legfontosabb: szükségem van minden jó szándékú, tenni akaró tiszalöki emberre! Ha összefogunk és együttes erővel látunk közös dolgainkhoz, sikerülni fog városunkat megfelelő pályára állítani. Bebizonyosodott akár Nyíregyháza, vagy Debrecen tekintetében, hogy a város fejlődése nem azon múlik, hogy a vezetés melyik politikai oldalon áll, hanem a hozzáértésen, az akaraton, és az ott élő emberek összefogásán.

16 Tiszalökért érdemes! KAMPÁNYZÁRÓ RENDEZVÉNYEM DECEMBER 5 ÉN, SZERDÁN 17 ÓRAKOR LESZ A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÉS VÁROM ÖNÖKET! VENDÉGEM LESZ: KÓSA LAJOS DEBRECEN POLGÁRMESTERE, A FIDESZ ALELNÖKE, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr KARAKÓ LÁSZLÓ GÁVAVENCSELLŐ POLGÁRMESTERE, FARKAS ERNŐ RAKAMAZ POLGÁRMESTERE FIDESZ December 9-én kérem szavazzanak rám, egy hiteles és a felelősséget vállaló városvezetőre!

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben