d) köteles havi 4 x 30 perces (minden héten friss, aktuális) magazinműsort,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "d) köteles havi 4 x 30 perces (minden héten friss, aktuális) magazinműsort,"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete VÁROSI TELEVÍZIÓS KÖZMŰSOR-SZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ) VALAMINT KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLATOKAT KÉR az alábbiakban részletezett követelmények szerint. (Ügyrendi Bizottsági ülést követő szövegváltozat) 1 1./ A város által támogatandó közműsor szolgáltatás határozott, időre január 1-től kezdődően december 31-ig, 3 év időtartamra vonatkozzon. 2./ Az ellenszolgáltatás vissza nem térítendő támogatás formájában és a megkötendő - kommunikációs együttműködési megállapodás alapján történik. (Tervezet mellékelve) 3.) Az ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy közműsor szolgáltatási tevékenységet folytat, azaz a képújságon kívüli műsorban legalább 51 %-os arányban közszolgálati műsorszámok szerepelnek. 4.) A műsorok közzétételekor a szolgáltató által alkalmazott inormációs technológia alkalmas legyen az analóg (kábel-tv) jellé és a digitális (kábel-tv, internet-tv) jellé való átalakításra is. 5) A szolgáltató minden év szeptember 30. napjáig a szerződés felülvizsgálatát követően felmondhatja azt három hónapos felmondási idővel. 6.) A műsorszolgáltatás a Krassóy Kft vezetékes műsorelosztó tulajdonában lévő és a nevezett Kft által az önkormányzat kizárólagos használatába határozatlan időre átadott csatornán történhet. amelynek technikai feltételeiről és költségeiről a Krassóy Kft műsorelosztó és... (műsorszolgáltató) megállapodást köt; az önkormányzat és a Krassóy Kft között létrejött (mellékelt) határozatlan időre szóló kábelcsatorna használatot biztosító megállapodás alapján. 7.) Ha szükséges - kiegészítő megállapodás alapján, az önkormányzat biztosíthatja a szolgáltatónak a kábel-tv rendszerhez (fejállomáshoz) való csatlakozás lehetőségét, továbbá ha szükséges - kiegészítő megállapodás alapján az önkormányzat a vállalkozónak segítséget nyújthat a stúdióhelyiséget biztosításában. 8.) A KÖZSZOLGÁLATI MŰSOROKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK: a) A szolgáltató a képviselő-testületi üléseket és az összes lakossági fórumot (pld. közmeghallgatást) köteles teljes terjedelemben felvételről fő műsoridőben az eseményt kövdető 24 órán belül a kábel-tvben közvetíteni, továbbá egy héten belül, előre meghirdetett időpontban, fő műsoridőben egyszer megismételni, b) a szolgáltató saját költségén minimum 24, maximum 48 órán belül köteles megjeleníteni az interneten is a képviselő-testületi üléseket, illetve a lakossági fórumokat. A városi honlapon un. banner 1 mutat a szolgáltató által megadott internet-tárhely elérhetőségére. c) Szolgáltató köteles (az első adást követő) legalább 6 hónapig az interneten az önkormányzat által finanszírozott közszolgálati műsor megtekinthetőségét biztosítani, d) köteles havi 4 x 30 perces (minden héten friss, aktuális) magazinműsort, e) továbbá évente legalább 3 minimum 20 perces portré-filmet kell készítenie a Humánpolitikai Bizottság által év elején, (február végéig) meghatározott személyekkel, és azkat fő műsoridőben közzé kell tennie, két pont 1 Banner (=reklám csík) Általában a weboldalak tetején vagy más feltűnő helyen található reklám célú információ, melyre kattintva elérhető a reklámozott szolgáltatás.

2 f) A szolgáltató az önkormányzat által finanszírozott összes közszolgálati műsort a közérdekű információkhoz való hozzáférést és archíválást biztosítandó céllal - két példányban, a pályázó költségén (DVD ADATHORDOZÓN) - a Lukács Károly Városi Könyvtárnak és az önkormányzat jegyzőjének köteles átadni az első adást követő 30 napon belül belül. Az önkormányzati (bizottsági) üléseket rögzítő adathordozó kérésre és a Polgármesteri hivatal SZMSZ-szerint térítés ellenében másolható, de nem sokszorosítható, nyilvánosan és kereskedelmi céllal nem terjeszthető. g) A szerzői jogokat illetően tekintettel az önkormányzat közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító kötelezettségére az önkormányzati támogatással készülő közszolgálati műsorok szerzői jogát a felek között %- ban meg kell osztani. Ennek megfelelően a szolgáltató jogosult (és köteles) az önkormányzati támogatással készülő közszolgálati műsorok a kábel tévében, interneten közzé tenni. h) A kábel tv-ben és interneten való közzététel kötetlen jellege miatt, a felek tudomásul veszik, hogy a közszolgálati műsorok adathordozón való letöltésére, rögzítésére és otthoni megtekintésére bárki jogosult, de ez a jogosultság nem terjed ki a közszolgálati és más műsorok sokszorosítására, terjesztésére, kereskedelmi célú közzé tételére. Ennnek megfelelően a közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségen túl harmadik félnek adott felhasználási jogosultság (kereskedelmi célú felhasználás) az önkormányzat és a szolgáltató valamint a harmadik fél között létrejött eseti megállapodás szerint történhet. i) A közszolgálati műsorokat óra között - főműsor időben kell közölnie a szolgáltatónak. j) A szolgáltató köteles közérdekű képújság közlemények, hirdetmények elkészítésére és közlésére a saját költségén. A közcélú közleményeket folyamatosan kell közölni azok aktualitásának megfelelően. Közérdekű képújság közleményeket a polgármester, alpolgármester, az önkormányzati bizottságok elnökei, a jegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott tisztviselői és az önkormányzati intézmények vezetői adhatnak le. 9) Az ajánlattételkor a szolgáltatónak meg kell határozni -időtartamban, illetve műsortípusban (saját készítésű vagy intézményektől, civil szervezetektől átvett) -, hogy az a minimális elváráson felül milyen (és adásidőben mért terjedelmű) műsor készítését vállalja? 10) Előnyben részesíthető az a szolgáltató, aki vállalja az un. on-line internetes tv adást, azaz ha a kábel-tv adásával egy időben a közszolgálati műsor internetes változatát is elérhetővé teszi. 2 11) Az ajánlattevőnek egy referencia filmet kell bemutatnia, amely maximum 10 perces időtartamú híradó vagy magazinműsor legyen. EGYÉB KIKÖTÉSEK 12) Az ajánlattevőnek ismertetnie kell eddigi tevékenységét, referencia-munkáit. 13) Csatolnia kell a balatonboglári városi televízióra vonatkozó műsortervét (műsorszerkezet, műsorpolitikai koncepció), 13) közölnie kell működésére vonatkozó pontos adatait: név, cím, telefon, fax, e- mail, adószám, jogi személy esetén a vállalkozás engedélyezésére vonatkozó adatok. 2 2 A bizottságok eltekintenének a valós idejű on-line (internetes) televíziótól, de a kábel-tv és internetes adás ( konzerv ) egyidejűsége viszont nem jár jelentős többletköltséggel. Ezért indokolt a bírálati szempontok között szerepeltetni.

3 3 14) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (Médiatanács) által történő bejegyzéssel, amely közigazgatási területére kiterjedően vezetékes műsorszolgáltatásra vonatkozik. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint azt a meg kell szereznie december 15-ig Az interneten való műsorszolgáltatást a hatályos jogszabályok szerint kell végeznie, ennek megfelelő jognyilatkozatot kell tennie a szolgáltatónak, decmber 15-ig. AZ ELBÍRÁLÁS 15.Az eljárás rendje: Az ügyrendi bizottság kontrolljával - a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, hogy ajánlatok, megfelelnek-e a kíírásnak? Erről az Ügyrendi Bizottság hó. nap-i ülésén számol be a jegyző. 16) Az Ügyrendi Bizottság határozata alapján az ajánlatokról Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 23-án dönt. 17) Azzal az ajánlattevővel köt szerződést az önkormányzat, amelyik - a minősített többségű szavazati arányon belül - több szavazatot kap a Képviselő-testülettől. (Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazásra kerülhet sor.) 18) Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eredménytelennek nyilváníthatja az ajánlatkérési felhívást. A BÍRÁLAT SZEMPONTJAI: 19) A pályázatokat a képviselő-testület (az ajánlatkérésben felsorolt) a bírálati szempontok összességében értékeli, és számításba veszi egyéb, a város érdekeit szolgáló többlet szolgáltatás ingyenes biztosítását. 20) Nem pályázhat, akinek köztartözása / vagy önkormányzata felé fennálló tartozása van. 21. Az ajánlattevő szolgáltatónak csatolnia kell - a 30 napnál nem régebbi - cégszerűséget igazoló okmányt. 22) Pályázati határidő: december 15. szerda. Az elbírálásra a pályázati határidőt követően 30 napon belül sor kerül. 23) Információ, kapcsolattartás: Vásárhelyi Tibor, Polgármesteri Hivatal 8630, Erzsébet u Telefon. 85 / Fax: Mészáros Miklós polgármester

4 4 TARTALOMJEGYZÉK 1) A pályázó bemutatkozása (szakmai önéletrajz), elérhetőségek 2) Műsorpolitikai koncepció a) képújság b) önkormányzati műsorok c) közéleti műsorok d) magazinműsorok (kultúra, civil szervezetek, önkormányzati intézmények, sport, helytörténet, intézmények élete) e) hírműsorok f) a gazdasági életéhez kötődő (üzleti célokat fel nem táró módon) részletezett műsorok 3) Kapcsolat más hírközló szervekkel (különösen jelentős lehet, hogy miként segítené a város marketingjét a televízió, tekintettel a város turisztikai érdekeire.) 4) A tervezett műsorstruktúra (adásnapok és adásidő beosztás) 5) A fejlesztésre vonatkozó célkitűzések: a) technológiai, b) műsorstruktúra fejlesztés. 6) A minimális (a felhívás 8. pontjában részletezett) közműsor szerkezete, időtartama (adásidő) és gyakorisága 7) A minimális közműsoron túl a cég finanszírozásában megvalósítandó - vállat közcélú műsorok szerkezete, időtartama (adásidő) és gyakorisága 8) Finanszírozásra vonatkozó ajánlat: a kért támogatás nettó összege évenkénti bontásban és finanszírozási ütemezéssel, 9) Egyéb a) az archiválás módja és eszközei (a városnak átadandó 2 db köteles példány ) b) a képújság működtetésének eszközei 10. A Médiatanács által történő nyilvántartásba vétel igazolása illetve az annak megszerzésére vonatkozó nyilatkozat. 11 Az önkormányzat (illetve az állam felé esedékes) köztartozásokra vonatkozó nyilatkozat. 12 A cégszerűség igazolása / vagy/ vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi dokumentummal. II. AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRI AZ ÖNKORMÁNYZAT:

5 Tájékoztatásul 5 Forrás: Utolsó frissítés: Solfix Kft Berzsenyi D. u. 14. Megnevezése: i Városi Televízió Vételkörzete: Tóth László 8630 Berzsenyi u. 11. Megnevezése: Városi Televízió Balatonlelle Vételkörzete: Balatonlelle Trial Média Kft Berzsenyi u. 14. Megnevezése: Boglár TV Vételkörzete:, Lengyeltóti, Fonyód

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására I. Az egyetemes szolgáltatás tárgya A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök)

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek műholdas műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Hatályba lépés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal, összesen:69 Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 2030 ÉRD BERZSENYI D. ÚT 17. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben