Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására"

Átírás

1 Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület 8127 Aba, Béke tér 1. Tel./fax: Dátum:

2 Tartalomjegyzék Általános bevezetõ 3 Összefoglaló Fejlesztési koncepció rövid összefoglalása 3 A fejlesztés általános feltételei, következményei 6 Elõnyök és potenciálok 6 A fejlesztéshez szükséges források A kábelrendszer fejlesztése 6 A szolgáltatásokhoz szükséges befektetések 7 Szervezeti terv 7 A rendszer üzemeltetésének alapkérdései 7 A rendszer középtávú fejlesztése 8 Összefüggések fejlesztési stratégiákkal 8 Tartalmi rész - részletes terv 9 Cégforma-választás a bevezetõben részletezett lehetõségekbõl 9 Szolgáltatások részletesen (termék) 9 Marketingtevékenység 11 Mûködési terv 12 Vezetõség és szervezeti felépítés 13 Cégstruktúra 14 Pénzügyi terv 14 Konkurencia elemzés 16 Értékesítési elõrejelzés 16 Készpénzforgalom 16 Növekedési lehetõségek, stratégia 17 Ajánlat 18 2

3 Bevezetõ Általános bevezetõ Az Internet már Magyarországon is sokféle formában elérhetõ. Az állampolgárok leggyakrabban telefonvonalon juthatnak hozzá, az OECD országai közül itt a legdrágábban. Abán lehetõségünk nyílik arra, hogy 24 órás Internet elérést biztosítsunk elérhetõ áron. Ezt technikai oldalról az önkormányzat tulajdonában levõ kábeltv rendszer teszi lehetõvé, amennyiben annak kétirányú, szélessávú koax-rendszerré való átalakítása megtörténik. Az alábbiakban a következõket vizsgáljuk:?? milyen feltételekkel lehetséges ez (anyagi, településfejlesztési, szervezeti, stb,),?? milyen elõnyökhöz juthat a település a beruházás következtében (azonnali elõnyök és potenciálok egyaránt),?? hogyan lehet a fejlesztéshez szükséges erõforrásokat (anyagi, humán stb) elõteremteni,?? milyen módon lehet és érdemes üzemeltetni az új fejlesztéseket.?? milyen lesz a rendszer fejleszthetõsége középtávon?? hogyan illeszkedik bele a település és a kistérség információs stratégiájába. Összefoglaló A fejlesztési koncepció rövid összefoglalása Az abai kábeltv rendszer jelenleg egy csillagpontos, egyirányú kábeltv hálózat, melybe a település 529 lakóháza van bekötve. Ez a szám gyakorlatilag 50%. A rendszer ilyenformán összesen 20 televíziós csatornán teszi lehetõvé adás közvetítését. A hálózat 100%-ban Aba Nagyközség Önkormányzatának tulajdona. A rendszer kétirányúvá alakítása után azonban a következõ felhasználási lehetõségekhez jutunk: 1. Összesen 40 TV csatorna 3

4 2. Ezen belül Internet szolgáltatás lehetõsége 3. Településen belüli Intranet számítógépes információs hálózat kialakítása 4. Más adatközvetítési lehetõség (pl. riasztórendszerek) 5. Távközlési szolgáltatások, telefon Jelenleg a kábeltv hálózatot az önkormányzat üzemelteti és egy külsõ karbantartó cég végzi a technikai jellegû feladatokat. A felsorolt változtatások azonban másfajta üzemeltetési feladatokat követelnek meg. A jövõben ezért 4 lehetséges üzemeltetési mód kínálkozik. 1. Az önkormányzat továbbra is saját maga üzemelteti az egész rendszert. Elõnye, hogy az üzemeltetés továbbra is a tulajdonos kezében összpontosul. Hátránya, hogy minden egyes üzemeltetési feladat speciális szakértelmet és plusz anyagi befektetést igényel, melyet az önkormányzat nem feltétlenül tud biztosítani. 2. Az önkormányzat bérbe adja a rendszert Így bevonható a hiányzó szakértelem, de a befektetésre kerülõ tõke ellenében aránylag hosszú távra le kell mondani a tényleges felügyeletrõl. Ezen a módon az önkormányzat nehezebben befolyásolhatja a szolgáltatások minõségét és árát. 3. A rendszer értékesítése Ezáltal olyan vagyontárgyat értékesít az önkormányzat, amelynek értékét fejlesztésekkel többszörösére lehet emelni. Ezen felül az egész rendszer további sorsába az önkormányzat befolyása minimális. A mai piaci helyzetben a hasonló méretû kábelrendszerek vonzóak lehetnek közepes méretû vállalkozások számára, amelyek a piaci fellendülés miatt további értékesítés céljára vásárolnak. Így elõfordulhat az is (és erre példák vannak másutt), hogy az értékesítés rossz feltételekkel történik, az új tulajdonos nem fejleszt, ráadásul emeli a lakosság díjait. 4. Az önkormányzat közös céget hoz létre vállalkozóval a kábeltv rendszer egyes feladatainak ellátására A helyzet hasonló az Ababusz helyzetéhez. Egyben modellként a következõ séma állítható fel: 4

5 - az önkormányzat céget hoz létre közösen valamely vállalkozással a feladat ellátására (elsõsorban helyi vagy Abához kötõdõ vállalkozást célszerû bevonni). A cégben 50 %-ban az önkormányzat a tulajdonos - az önkormányzat a cégbe a kábeltv rendszer adott szolgáltatása végzésének jogát viszi be, mintegy vagyoni értékû jogként (hasonlóan az Ababusz esetéhez, ahol az önkormányzat helyi koncessziós jogot birtokol) - a szolgáltatáshoz közvetlenül szükséges befektetéseket már ez a közös cég teszi meg, elsõsorban a vállalkozó fél anyagi hozzájárulásával. Ennek a cégnek érdeke lesz a nyereséges mûködtetés és fejlesztés, mert gazdasági alapokon mûködik, nem pedig költségvetési szervként. A rendszer értékének növelésében is érdekelt, ezen a két módon térül meg a befektetése. - Az önkormányzat kapcsolt elõnyöket élvezhet, melyet egy bérleti viszonynál kevésbé. - Az önkormányzat vagyona is nagyobb mértékben növekszik, mintha maga üzemeltetné vagy értékesítené a mai állapotában. - Az így létrehozott cég érdekelt abban, hogy a fejlesztéseket a település és a Sárvíz Kistérség információs stratégiájával összhangban végezze. A fenti elképzeléseket tekinthetjük modellnek, ami alapján felállítható Aba nagyközség intelligens településsé fejlesztésének infrastrukturális modellje. A Sárvíz kistérség információs fejlesztésében Aba meghatározó szerepet tölthet be. A fenti modell egészében vagy annak részei kistréségivé tehetõk, mely fejlesztéseken keresztül a Sárvíz Kistérség felé kiterjeszthetik az abai rendszert, létrehozva így egy nagyobb méretû, egységes piacú, lényegesen nagyobb értékû vagyont. Elképzelhetõ, hogy ezt a vagyont a jövõbeni, kistérségi formában már érdemes lesz értékesíteni, az önkormányzatok vagyonának értéke a fenti módon sokszorosára növekedik. 5

6 A fejlesztés általános feltételei, következményei Jelen fejlesztés, mely a ma is mûködõ koax-rendszert teszi kétirányúvá, semmiképpen nem tekinthetõ végleges megoldásnak. A jövõben (5-10 év) várható, hogy minden hasonló rendszer a földfelszín alá kerül, így lecsökken a meghibásodások (szakadás) száma és leesnek az üzemeltetési költségek (oszlopbérleti díjak, karbantartási költségek, ma ez a rendszer üzemeltetési költségeinek mintegy 40-50%-a). A kistérség ma még a szennyvízberuházás elõtt áll. Ennek megkezdése reálisan még legalább 2 évre tehetõ. Ezzel a beruházással együtt megvalósítható a kábelrendszerek föld alá kerülése annak a költségnek a töredékéért, mintha önállóan valósítanánk ezt meg. A föld alá kerülõ rendszer nem lehet más, mint üvegszálas. Ez a megoldás nagy adatátviteli képességet jelent, a jövõbeni adatforgalom növekedési igényt is képes ellátni 1-2 évtizedes távon belül. Amennyiben a település lakosságszáma nem növekszik jelentõsen, úgy ez a rendszer emberöltõt meghaladó ideig mûködõképes. A fejlesztésbõl következõ elõnyök és potenciálok Kialakítható a település egészét átfogó információs rendszer Megteremtõdik az Internet elérésének gyors és olcsó lehetõsége Jobb minõségû televízió szolgáltatás nyújtható (jobb képminõség, több csatorna) A rendszer potenciálisan alkalmassá válik távközlési szolgáltatásokra (telefon) Növekszik a vagyoni érték A fejlesztéshez szükséges források A fejlesztés két részre bontható. I. A kábelrendszer fejlesztése, mely a további szolgáltatások alapja Ennek költsége az 1999 végén az ORTT-hez beadott pályázat alapján hozzávetõlegesen 11 millió ft. A pályázaton ennek felét, 5,4 millió ft-ot nyert el az önkormányzat. A hiányzó 5,4 millió ft-ot feltehetõen hitelbõl kell fedezni. A beruházás mûszaki tartalma: gyakorlatilag teljes vezetékcsere és az erõsítõk cseréje. 6

7 II. A kábelrendszeren nyújtott szolgáltatásokhoz közvetlenül szükséges befektetések Amennyiben az 51%-ban önkormányzati tulajdonú szolgáltatás-fejlesztõ cégek koncepciója megvalósul, úgy ezeket a befektetéseket a külsõ, vállalkozó tulajdonosoknak kell megtennie a közös cégen keresztül. Az Internet és intranet szolgáltatás esetében ez hozzávetõlegesen 3 millió ft. Mûszaki tartalmat tekintve:?? bérelt vonali router (útválasztó),?? aktív kapcsolóeszközök,?? forgalom mérésére és számlázásra szolgáló eszközök,?? szerver- és tûzfalgépek, szoftverek,?? kábelmodemek. III. Humán erõforrás szervezeti terv A fejlesztések esetében azzal is kell számolni, hogy az Internet szolgáltatás és az egész rendszer szolgáltatás-fejlesztése állandó felügyeletet és szakértelmet igényel. A döntés elõtt feltétlenül kell azt vizsgálni, hogy a potenciális partnereknél megvan-e ez a szakértelem és az elképzelések egybeesnek-e az önkormányzat érdekeivel. Az Internet- intranet esetében ez a szakértelem a Teleházban, mint együttmûködni kívánó partnernél rendelkezésre áll. Az önkormányzat azt kell vizsgálnia, hogy ez az együttmûködés hogyan lehet hosszú távon is elõnyös a település számára és így megvalósítható-e ezen a téren is a teleházzal közös projekt. A rendszer üzemeltetésének alapkérdései, alapelemei A kábelrendszert a fenti koncepció szerint önkormányzati tulajdoni többségben levõ cégek üzemeltethetik, akár többen is, az üzemeltetett szolgáltatás-típus szerint. Ezeket a továbbiakban szolgáltatás-üzemeltetõknek nevezzük Hosszabb távon ezért célszerû szétbontani a rendszert:?? Általános karbantartás: az önkormányzat feladata, a szolgáltatás-üzemeltetõk pedig a szolgáltatás súlya (elfoglalt csatornák, bevétel) arányában az önkormányzat felé fizetik ennek arányos részét. 7

8 ?? Televíziós szolgáltatás: jelenleg az önkormányzat az üzemeltetõ, de akár kiadható a jövõben ez is. Nem biztos, hogy célszerû, mert így is jól mûködik, nem igényel folyamatos felügyeletet.?? Internet-intranet rendszer: a szolgáltatás-üzemeltetõtõl állandó felügyeletet igényel. Folyamatos költsége tehát a jól képzett szakember, rendszergazda bére; a nagy sebességû bérelt vonal illetve egyéb Internet-szolgáltatáshoz szükséges díjak (IP cím tartomány, stb). A rajta létrehozandó információs központnak célszerûen a teleház az alapja.?? Távközlési szolgáltatás, telefon: hasonló az Internetes-hez. Itt kell megjegyezni, hogy ez a szolgáltatás bevezetése után a rendszer többi szolgáltatásához mérten aránylag magasabb bevételekkel üzemeltethetõ, ezért az általános karbantartás nagyobb részét lehet ráterhelni. A rendszer középtávú fejlesztése E kérdésen itt kizárólag technológiai fejlesztést értünk. A tartalomfejlesztés (információs hálózat, központ) másik anyag tárgya. A rendszer fejlesztése a már említett földfelszín alatti elhelyezéssel és üvegszálas gerincvezetékekkel történhet elsõsorban Abán. Amennyiben ez a modell sikeresnek bizonyul, megvalósítható más települések esetében is. Összefüggés az információs stratégiával Jelenleg készül a területfejlesztési régió (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom) információs stratégiája. Ehhez hozzácsatolják majd azt a települési illetve kistérségi információs stratégiát, mely az abai teleházban készül. Ez az anyag kulcsszerepet lát a települések belsõ, saját rendszereinek fejlesztésében, mert a globalizáció létezõ káros hatásait az ezeken felépülõ szolgáltatási és tartalomfejlesztõ rendszerekkel lehet ellensúlyozni. 8

9 Üzleti terv tartalmi rész Cégforma-választás a bevezetõben részletezett lehetõségekbõl Az üzleti terv az abai kábeltv rendszeren belül az Internet és Intranet szolgáltatás üzemeltetésével foglalkozik. Ezen belül azt a lehetõséget veszi alapul, amelyben az önkormányzat külsõ céggel közösen, de többségi tulajdonosként új céget alapítva végzi a szolgáltatást. A cégforma betéti társaság (Bt), majd késõbbiekben KFT-vé alakítandó. Az elõbbit olcsóbban és gyorsabban létre lehet hozni, volumenében maga a tevékenység sem indokolja létrehozáskor a Kft formát, ám a késõbbiekben át kell alakítani a céget ebbe a formába. Mindenféleképpen az önkormányzat birtokolja a cég 50 %-át. A cég bruttó bevétele elsõ évben (ami 2001 július 1-tõl számítva valójában 6 hónap) várhatóan 1,1-2,0 millió ft között alakul. A cég tevékenységének lényege, hogy a kábeltv hálózat egy csatornáját használva 24 órás Internet elérést biztosít azoknak a felhasználóknak, akik számítógépüket egy ún. kábelmodem segítségével a halózatba kapcsolják. Tehát egy oldalról a cég fizet mint ügyfél valamely nagy Internet szolgáltató cég felé nagysebességû bérelt-vonali kapcsolatot, másfelõl külön díjazásért ennek a vonalnak részbeni hasznosítását bérbe adja, innen származnak bevételei. A településen belül ezek a már hálózatba kapcsolt gépek az Internet elérése nélkül is kommunikálhatnak egymással. Ezt a két fõ szolgáltatás-típust külön-külön és együtt is igénybe lehet majd venni. A cég speciális tevékenysége lehet az önkormányzat és intézményei számára emelt szintû informatikai szolgáltatások nyújtása. A cég szolgáltatásai részletesen, és azok nyújtásának feltételei I. Internet elérése Az Internet elérés költsége általában a hozzáférés jogának értékesítésébõl illetve az igénybe vett távközlési hálózat használati díjaiból épül fel. Itt ez a két elem összeadódik és nem jelenik meg külön-külön, tehát a felhasználók a szolgáltatás-üzemeltetõ felé fizetik a díjat. 9

10 Ez a díj átalánydíj, havi fix összegû. Az egész rendszer természete miatt szükséges azonban díjkategóriák megállapítása. Erre azért van szükség, mert a szolgáltatás-üzemeltetõ által a külsõ Internet-szolgáltató felé fizetendõ költségei illetve szolgáltatásának minõsége veszélybe kerülhetnek rosszul átgondolt díjazás miatt. Ma Magyarországon egy 128 kb/s sebességû bérelt vonalat 125 ezer ft + áfa díjon bérelhetünk a MATÁV Rt-tõl. Ezen a vonalon egy idõben felhasználó Internetezhet jó sebességgel akkor, ha nem töltenek le a világhálóról többen nagy mennyiségû adatot. Az Interneten minden mûvelet adatforgalom. Ha csak megnézünk egy újságot, vagy egy cég weboldalát, néhány kbyte adatforgalom zajlik le használó esetén sem egyidejûen és folyamatosan történik az adatáramlás, hanem megszakításokkal. Ez a vonal tehát tökéletesen kiszolgálhatja Abát, ám 5-10 folyamatosan adatokat letöltõ felhasználó annyira lefoglalhatja a vonalat, hogy a többiek számára nehézkessé válik. Ezért meg kell szabni a szolgáltatásnál egy adatletöltési korlátot, mely átlagos Internetezõ szokással számolva havi 500 Mbyte-ot nem haladja meg. Ha valamely felhasználó ezt túllépi (pl. egész hanglemezeket tölt le, így elérheti ennek a korlátnak a többszörösét) plusz adatforgalmi díjat kell számlázni felé. A másik megoldás a bérelt vonal sávszélességének növelése, azonban ez jelentõs többletköltséggel jár. A díjakat úgy kell megszabni, hogy a plusz letöltés díjai fedezzék a sávszélesség növelésének költségeit, így nem korlátozzuk a használatot, viszont megõrizzük a rendszer mûködõképességét. A kábeltv-s Internet tehát egyrészrõl folyamatosan igénybe vehetõ és olcsó, másrészrõl a normál telefonvonalas megoldásnál gyorsabb, emiatt vonzó lehetõség. Az ilyen Internetkapcsolat tehát elõnyös feltételekkel használható, de létrehozása drága. A bekötéshez szükséges kábelmodem 60 ezer ft. Ez olyan nagy összeg, hogy nem sokan tudják egy összegben kifizetni, így a szolgáltatás-üzemeltetõ érdeke és kötelezettsége ezeket beszerezni, majd az elõfizetõk számára bérbe adni havi díjért. Ma Magyarországon telefonvonalat használva egy átlagos weboldal megjelenési ideje másodperc. Ugyanez az USA-ban 6-8 másodperc. Ez a fent említett sávszélesség- és adatforgalom különbségeibõl adódik. A kábelrendszeren megfelelõ szakértõ üzemeltetéssel megközelíthetõ az amerikai eredmény. 10

11 II. A település belsõ hálózata, az Intranet A kapcsolat létrehozása ugyanúgy kábelmodemmel történik, viszont egy Intranetezõ felhasználó a rendszert gyakorlatilag nem terheli (mivel a kábel belsõ sávszélessége sokszorosa a szükségesnek,10 Mb/s), ezért ezt a díjat alacsonyan lehet tartani, pontosabban a kábelmodem bérleti díjába be kell építeni. III. A létrejövõ technikai lehetõségek kihasználásával információs szolgáltatások nyújtása Ez valójában még csak a rendszer potenciáljaként kezelhetõ, üzleti oldalról jelenleg nem közelíthetõ meg. Néhány példa:?? Általános, közérdekû információs rendszer?? Közigazgatási ügyfélszolgálat?? Gazdasági információk közvetítése?? Ezeket a tartalmi funkciókat a helyi intézmények együtt vagy külön-külön fogják megoldani külsõ partnerek igénybe vételével. Többre közülük pályázni lehet a következõ évek során. A behozható pályázati forrás millió ft-os nagyságrendû a következõ két évben. Marketingtevékenység A piac földrajzi értelemben Aba község. Internet-elérés jelenleg a településen kizárólag telefonvonalon történik, amely kapcsolat lassú és drága. Tudjuk, hogy ilyen módon 30-nál többen Interneteznek Abán. A kábelmodemes rendszer gyors és olcsó kapcsolatot tesz lehetõvé, ezen felül emelt szintû szolgáltatások elérését, helyi kapcsolatot is. Emiatt úgy ítéljük meg, hogy a piac 90 %-a megszerezhetõ, sõt, jelentõs bõvülés fog történni a piacon a kábeles elérés kapcsán. A település több mint 500 házában található jelenleg kábeltv végpont. Meg kell vizsgálnunk, mennyi számítógép mûködik ezekben a lakásokban és közülük mennyi a potenciális elõfizetõ. Közvetlenül ilyen felmérés még nem történt, de a teleházban megforduló információk alapján több, mint 1500-re becsülhetõ a számítógépek száma. Ez a lakossági piac. 11

12 Az intézményekben összesen 26 pc, található, de itt közös bekötésekkel számolhatunk, összesen 5 bekötéssel. Azt tudjuk, hogy havi 5-6 ezer forintos díjon (a kábelmodem bérletével együtt) felhasználónál nullszaldós a költség. Ebbõl 5-8 várhatóan túllépi az 500 Mb/s letöltési korlátot és magasabb díjat választ. Az önkormányzat és intézményei ilyen irányú költségeit is meg kell vizsgálni. Így várható a távközlési költségek csökkenése pl. az iskolában. Több, mint 130 vállalkozást tart számon az önkormányzat. Ebbõl mindössze a mezõgazdasági szövetkezet rendelkezik több géppel. Cégek számára külön emelt szintû szolgáltatást kell kidolgozni. A marketingtevékenység ekkora piacon közvetlenül végezhetõ. Szórólapok és személyes megkeresés formájában, reklámfilmmel a kábelrendszeren és reklámmal a képújságban. A marketingköltségek ezer ft közöttire tehetõek A marketingtevékenység során a következõ versenyelõnyöket kell hangsúlyozni:?? 24 órás Internet elérés átalánydíjon?? telefonvonalhoz képest 3-4 szeres sebesség?? díjmentes intranet-kapcsolat (a modemdíjon kívül nincs külön díj)?? aba.hu végû cím ingyenesen Mindezek elõtt, még a tavasz folyamán a teleházban önköltséges Internet-tanfolyamokat indítunk 3-6 fõs kiscsoportoknak, ahol az Internet célszerû használata a központi kérdés. Végig a cég felépítése során folyamatos és részletes dokumentációt kell készíteni, hogy az így szerzett tapasztalatok értékesíthetõk legyenek akár további beruházások, akár tanácsadás formájában. Mûködési terv A mûködtetéshez szükséges technikai eszközök (számítógépek, aktív hálózati elemek) a Kultúrban nem férnek el és szakmai felügyeletüket sem lehet biztosítani. Ennek külön helyiség kell klímaberendezéssel. Mindezek a teleházban megoldhatók, amennyiben az önkormányzat a továbbiakban e téren is helyesnek látja az együttmûködést. Ez esetben azonban problémás lesz a gyermekjóléti szolgálat elhelyezése. 12

13 Biztonságos elektromos hálózat szükséges feszültség-kiegyenlítéssel. A teleház elektromos hálózatát 2 éve teljes mértékben kicseréltük. 3*16 A áramerõsség áll rendelkezésre. Szünetmentes áramforrással megoldható a feszültségkiegyenlítés is. A mûködtetés során az aktív elemek mellett, melyek felügyeletet kevéssé igényelnek, szükséges egy tûzfal és egy dinamikus IP címkiosztó, ill. proxy szervergép üzemeltetése. A tûzfal a külsõ betöréstõl védi a települési hálózatot, ez elengedhetetlen. Ezen belül az Intranet-Internet használóknak minden csatlakozásnál ún. IP címet kell adni az azonosításhoz. A proxy az Internet elérését teszi lehetõvé a hálózaton belüli felhasználók számára. Ez napi rendszergazdai felügyeletet igényel. Emellé a rendszer mellé lehet a késõbbiekben társítani a tartalomszolgáltatási rendszereket. A mûködés során a bérelt vonali kapcsolat fenntartásához, a problémák kezeléséhez szükséges szakmai felkészültség, az Internet-szolgáltató szakembereivel való kommunikációhoz. A mûködés során a másik fontos tevékenység az új végpontok bekötése. Mivel minden esetben abai munkáról van szó, ez nem jelent különösebb gondot. A mûködtetésrõl általában elmondható, hogy magas szintû és többirányú szakértelmet követel meg.?? Menedzsment és megfelelõ jövõképpel rendelkezõ team?? Rendszergazda, rendszerintegrátor szakember?? Hálózati szakmérnök informatikus Vezetõség és szervezeti felépítés Amennyiben Aba Nagyközség Önkormányzata elfogadja a teleház ajánlatát, úgy az önkormányzat egy civil szervezettel alapíthat közös céget, mely nem túl gyakori forma. A civil szervezet képes lesz hatékonyan és a piaci viszonyoknál lényegesen olcsóbban a megfelelõ szintû humán erõforrást. Elõny a minél karcsúbb szervezet, melyet megbízási szerzõdésekkel lehet elérni, mert a legtöbb feladat ugyan nagy szakértelmet és napi foglalkozást kíván, de nem tölt be teljes munkaidõt. A többségi tulajdonos az önkormányzat, de a tényleges üzemeltetést és a szolgáltatás mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos döntéseket a civil partner hozza, annál is inkább, 13

14 mivel az önkormányzat nem anyagi eszközöket, hanem vagyoni értékû jogot visz a cégbe. A civil partner biztosítja a mintegy 3-3,5 millió ft szükséges kezdõ tõkét. A cég képviselõjét, ügyvezetõjét közösen választják, nevezik ki. A cég évente beszámol az önkormányzatnak. Pénzügyi mérlegét, bevételeit és kiadásai részletesen elemzi a képviselõtestület számára. A partnereknek elõvételi joguk van, amennyiben a másik fél értékesíteni kívánja tulajdonrészét. Cégstruktúra A vállalkozás elsõ formában Betéti Társaság. Ez esetben külön szerzõdést is kell kötni a partnereknek egymással, amelyben olyan kérdéseket tisztáznak, melyek Bt formában nem értelmezhetõk, de késõbb fontosak lesznek, éppen ezért elõre kell tisztázni azokat. A vállalkozás 2-3 éves idõtávban jelentõs növekedési potenciállal rendelkezik a környezõ kistelepülések felé. Ez esetben, mivel több önkormányzatról lesz szó, hosszú távon (a vagyon növekedését, tõkésíthetõségét és értékesítési lehetõségeit figyelembe véve) a részvénytársaság lesz a megfelelõ forma. Amennyiben a vállalkozás Abán helyi jelentõségû marad, úgy a további üzemeltetési tapasztalat során kell eldönteni, hogy Kft-vé kell-e alakítani a céget. Valószínûleg igen. Pénzügyi terv Kábelrendszer felújítása A kábelrendszer felújítása 5,5-6 millió ft önkormányzati forrással és ugyanennyi pályázati támogatással megtörtént. Az önkormányzati rész, hitel törlesztéséhez a rendszer 3 forrásból járulhat hozzá: 1. KábelTV szolgáltatás bevételei (jelenleg is pozitív a mérleg + csatornák) 2. Internet szolgáltatás bevételei 3. Telefonbevételek 2002-tõl. A hiteltörlesztés volumenét tekintve formától és lejárattól függõen havi ezer ft közé várható. Az Internet-Intranet szolgáltatás ugyan 1-2 csatornát foglal le a 40-bõl, de bevételei miatt e törlesztés 35 %-a ráterhelhetõ. A jövõ évtõl már a telefon-szolgáltatás legalább hasonló mértékben képes lesz a teherviselésre. 14

15 Internet szolgáltatás pénzügyi terve Beruházás, eszközterv Tárgyi eszköz Összeg bruttó (ezer ft) Bérelt vonali rooter 374 Adatbázis szervergép 916 Tûzfal (proxy, DHCP) szervergép 229 Fejállomás egység 720 Cable Word modulátor 350 Kábelmodem 30 db 2036 Egyéb (mûholdas egység, szerelõelemek, 573 kapcsolók, stb) Összesen: 5198 Immateriális javak, szoftverek***: amennyiben a teleház a rendszer üzemeltetõje és a teleház épületében vannak a gépek, a Microsoft támogatja a szükséges szoftverrel a projektet. Mûködési kiadások Kiadás jogcíme Összeg havonta ezer ft Bérelt vonal 128 Kb/s 125 Kommunikációs költségek 15 Könyvelés 10 Számlázás 10 Amortizáció 144 Összesen: 304 Mûködési bevételek Bevétel jogcíme Összeg havonta ezer ft Modem bérlet 30 db (*3000 ft) 90 Internet-elérés magán 500 mb (20*5000) 100 Internet-elérés magán 3000 mb (5*15000) 75 15

16 Internet elérés 24 órás korlátlan, céges 50 (2*25000) Összesen: 315 Konkurenciaelemzés 24 órás bérelt vonalat egyéni felhasználó minimum havi 40 ezer ft nettó áron (+ forgalom) tud bérelni, a kábelmodemes kiépítéshez hasonló ezer ft-os kiépítési árral. A kapcsolt vonali Internet eléréssel havi óra átlagos, fõként este 6 utáni használattal ezer ft közötti a havi telefonszámla. Ehhez jön még az elérés költsége, ez havi minimum 5000 ft 40 óra felett. Ráadásul ennek sebessége kb/s. Ezt a szolgáltatást Abán jelenleg csupán a Matáv tudja biztosítani, de látható, hogy a miénknél jóval magasabb áron és lassabban. A mobil alapú távközlés sebessége ma 14,4 Mb/s, nagyon alacsony, a következõ 2-3 év alatt ez nem is közelíti meg a kábeles rendszerekét. A mûholdas kapcsolat kiépítése nagyon gyors, Mbit nagyságrendû, de nagyon drága (magánszemély számára, + kell a visszirányhoz telefon, amelynek a költsége szintén magas). Ez jó néhány évig még a cégek rendszere lesz. Potenciális konkurencia a MATÁV ADSL szolgáltatása, amely min. 384 kb/s sebességen tesz lehetõvé adatátvitelt, viszont drága és jelenleg csupán a fõvárosban tudják biztosítani. Sok milliárd ft befektetést igényelne ezt kistelepülésekre vinni. Az ISDN most is drága és nem jelent lényeges elõnyt. Tehát jelenleg és várhatóan 2-3 éves távlatra igaz ez maximálisan. Kistelepülésen addig a kétirányú kábelrendszerek tulajdonosai üzemeltetõi vannak elõnyben. Értékesítési elõrejelzés, készpénzforgalom Erre az évre a nullszaldóshoz közeli elérést tûztük ki célul. A jövõ évben ezt a számot 2-3 szorosára kell emelni. Ez 1,8-3,6 millió ft befektetés igényel (kábelmodem). A havi költségek viszont várhatóan nem emelkednek jelentõsen, mivel a távközlési piacon ugyanennyiért vagy olcsóbban lehet vonalat bérelni. Egy csatornán max. 100 felhasználót célszerû tartani. (a szfvári Datatrans tapasztalata alapján). 16

17 Ez az üzleti terv beépítve tartalmazza az önkormányzat intézményeinek 24 órás Internethez jutását. Az elõrejelzésbõl látszik, hogy 2002-ben kb. a Negyedévben már jelentõsen pozitív a készpénzáramlás. Ebbõl részint már lehet (adózás után) a tulajdonosoknak nyereséget fizetni, azonban célszerû lesz ezen a ponton megvizsgálni a további befektetési lehetõségeket a környezõ településeken. Készpénzáramlás havi bontásban a 2002-es évben (átlag) kiadás Bevétel Bérelt vonal 128 Kb/s 125 Modem bérlet 30 db (*3000 ft) Kommunikációs költségek 15 Internet-elérés magán 500 mb (20*5000) Könyvelés 10 Internet-elérés magán 3000 mb (5*15000) Számlázás 10 Internet elérés 24 órás korlátlan, céges (2*25000) Amortizáció Készpénzáramlás havi bontásban a 2003-es évben (átlag) kiadás Bevétel Bérelt vonal 256 Kb/s 150 Modem bérlet 40 db (*3000 ft) Megbízási díjak 100 Internet-elérés magán 500 mb (33*5000) Kommunikációs költségek 20 Internet-elérés magán 3000 mb (5*15000) Könyvelés 10 Internet elérés 24 órás korlátlan, céges (2*25000) Amortizáció 144 Számlázás 10 Karbantartás Növekedési lehetõségek, cégstratégia 17

18 Amennyiben a fenti projekt megvalósul, az önkormányzat saját tulajdonú kábelrendszerének értéke megnövekszik. Hasonló mértékû és jellegû befektetési lehetõségek adódnak az önkormányzat, illetve cége számára a környezõ településeken. 3-4 további település bekapcsolásával komoly európai pályázati források nyílnak meg a kistérség elõtt. A rendszer eladási értéke is jelentõs lesz. Mindez 3 éven belül érvényes március 7. Tisztelettel: Fejes István 18

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.

10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza. K e r e k e g y h á z i K á b e l k o m m u n i k á c i ó s K f t. 10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg optikai és koaxiális kábelszakaszok

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Szélessávú informatikai hálózat üzemeltetés céljából történő bérbeadása internet, telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás biztosítására Medgyesegyháza város közigazgatási területén - Ajánlati felhívás

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4.1 Miért fontos az információs stratégia Sok falu mondhatja el magáról, hogy fenn van az Interneten. De ez számukra nem jelent semmilyen előnyt. Számos

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. AKCIÓK LEÍRÁSA, AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: A Szolgáltató által alkalmazott akciók részletes leírását, azok időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket az alábbi feltételrendszer tartalmazza:

Részletesebben

Vezetékes műsorjel elosztás

Vezetékes műsorjel elosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2009. július 1-től hatályos adat-, jeltovábbítási és vezetékes műsorjel elosztási szolgáltatásunk

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA NETregator Internet ÁSZF KIVONAT 2015. december 7. A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA A NETregator Kft. Általános

Részletesebben

Város Képviselő-testület. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata városüzemeltetési stratégiájáról

Város Képviselő-testület. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata városüzemeltetési stratégiájáról Város Képviselő-testület P é n z ü g y i, Ü g y r e n d i é s S t r a t é g i a i B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. SIGNET HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító.

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. <zambo.marcell@andrews.hu> Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. Az Andrews bemutatása. 1999 derekán alakult az ALF tűzfal fejlesztésére. Csak magyar tulajdonosok. Tulajdonosok zömében mérnökök

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Aba civil szervezetei

Aba civil szervezetei Aba civil szervezetei Szervezet neve: Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület Székhely: 8127 Aba, Béke tér 1. Képviselő neve: Fejes István Képviselő címe: 8127 Aba, Béke tér 1. 20/223-0607 fejes.istvan@telehaz.hu

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen. Egyszeri díj. ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén

ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen. Egyszeri díj. ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén ADSL árak 1/7 forgalmi díjas*** prepaid 0 Ft 792 Ft 990 Ft 0 Ft 2 072 Ft 2 590 Ft 0 Ft 2 392 Ft 2 990 Ft 0 Ft 4 392 Ft 5 490 Ft 1 0 Ft 5 592 Ft 6 990 Ft 2 20 0 Ft 7 992 Ft 9 990 Ft 2 0 Ft 4 090 Ft 5 0

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

BIX Viszonteladói Program (BIXViP)

BIX Viszonteladói Program (BIXViP) BIX Viszonteladói Program (BIXViP) 1. A BIX Viszonteladói Program célja: A BIX szolgáltatásainak Budapesten kívüli helyszínekre, transzparens módon történő eljuttatása szerződött Viszonteladó partnerek

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01 napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) 2009.december2-iülésére Tárgy:Döntésa BudaörsVárosáltalbenyújtandó ASP központkiépítésérőlés fenntartásárólszólópályázathoztörténőcsatlakozásról

Részletesebben

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (előfizetési díj) A hatályos díjszabás és díjtételek a következők a.) PSTN, ISDN 2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Ász díjcsomag (magán)

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve Kezdő Alap Családi Szuper Extra (Mbit/s) 5 10 15 20 25 (Mbit/s) 1 5 5 5 10 (Mbit/s) 1 2 4 7 10 (Mbit/s) 0.256 0.512 1 1 1 korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Túlforgalmazás

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára Előadók: Huber Jenő Jurenka Oszkár KTV szolgáltatók előtt álló kihívások Elmúlt 20 évben a digitalizáció a szolgáltatásokat integrálta

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3575

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3575 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat Kínált letöltési sebesség Kínált feltöltési sebesség 0,5 Garantált letöltési sebesség 0,03 Internet4U Mikro 0,03 0,03 Garantált feltöltési sebesség 0,008 Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Részletesebben

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT?

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Előadó: Dimitrova Dessislava Cégvezető, Alphasonic Kft. 2015. November 12. www.alphasonic.hu Okos mezőgazdaság M2M az építőiparban is A vevők sok forrásból azonnal

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-88/2014. Tárgy: Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti üzlethelyiség belső

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NIIF és a Sulinet + fejlesztések

NIIF és a Sulinet + fejlesztések NIIF és a Sulinet + fejlesztések 2014. január 9. Sulinet + nyílt nap Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben